Värnamo Näringsliv. Bilaga till Affärsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Värnamo Näringsliv. Bilaga till Affärsplan"

Transkript

1 AFFÄRSPLAN Värnamo Näringsliv Bilaga till Affärsplan

2 VÄRNAMO KOMMUN Övergripande tillväxtmål FLER INVÅNARE TILL ÅR 2035 Nuläge Framåt År Befolkning Ökning från 2014 (Ökning : + 870) Förvärvsfrekvens 86,5% 82,9% 85% Öppen arbetslöshet Procentandel av befolkning 2,6 7,2 6,2 5,5 5,0 Antal inflyttade Antal utflyttade Antal företag* _ Omsättning (tkr)* Antal anställda* Antal dagbefolkning arbetar i kommunen/bor i eller utanför Förädlingsvärde* Förädlingsgrad* 27,7% 29,8% Företagsklimat ranking Nyföretagande per tusen invånare (Nyckeltal) 7,6 7,4 7, Infrastruktur Höghastighetståg Källa: Bisnode*, Ekonomifakta, Region Jönköping, Svenskt Näringsliv, SCB. Jämförande tal - se bilaga. DIREKT PÅVERKAN VNAB:s direkta uppdrag är att främja tillväxt genom att utveckla näringsliv och turism i Värnamo kommun. Med medvetna satsningar på såväl kort som lång sikt, har VNAB inom detta område en ledande, samordnande och uppföljande roll för att nå de prioriterade målen. 1: Fler individer vill starta nya företag 2: Affärsutveckling i befintliga företag 3: Underlätta för nyetableringar och investeringar 4: Välkommen till Värnamo; inflyttarservice 5: Utveckla besöksnäring och turism 6: Medlemsnytta SAMVERKAN Konkurrens handlar allt mer om konkurrens mot växande storstadsregioner. Internationell handel, ekonomisk förnyelse och tillväxt koncentreras till större städer. Vår kommun måste hävda sig i denna konkurrens. Regionsamverkan stimulerar den lokala marknaden och ger nya affärsmöjligheter, och VNAB initierar och stödjer samverkan inom strategiska insatsområden som kompetensförsörjning, innovation, export, attraktivitet, turism och infrastruktur. INDIREKT PÅVERKAN I frågor om hur och vad som skall skapa ett gynnsamt företagsklimat spelar ett starkt samarbete mellan VNAB/näringsliv och Värnamo kommun/offentlig förvaltning en strategiskt viktig roll. Offentliga mål och uppdrag möter krav från en privat, konkurrensutsatt marknad. Utifrån ett hela-kommunen-perspektiv skall organisation, styrelse och ägare samverka i arbetet med att realisera vision och nå tillväxtmål. För att hantera utmaningarna krävs en tydlig ägarstyrning och en god dialog och vi ser ett behov av en handlingsplan med definierade roller för de prioriterade mål och processer som skall bidra till att skapa ett gynnsamt företagsklimat. När andra pratar om framtiden jobbar vi med den.

3 VARNAMONARINGSLIV.SE ANALYS Nuläge och Omvärldsanalys SIDAN 3 Konkurrens handlar allt mer om konkurrens mot växande storstadsregioner Internationell handel, ekonomisk förnyelse och tillväxt koncentreras till större städer. Vår kommun måste hävda sig i denna konkurrens. BAKGRUND Värnamo Näringsliv AB (VNAB) bildades 1998 och är ett utvecklingsbolag som arbetar för att stärka näringslivet i Värnamo kommun, lokal och regional konkurrenskraft. Med Värnamo avses hela den geografiska kommunen och dess näringsidkare. VNAB finansieras genom årliga medlemsavgifter, bidrag från kommunen samt projektmedel. Vi vill påverka en långsiktig utveckling och tillväxt och bidra till att nya företag etablerar sig i vår kommun och att befintliga företag kan, vill och vågar växa samt att fler besökare hittar hit. En förutsättning för tillväxt är ett framgångsrikt samarbete och vi fungerar som en paraplyorganisation för de lokala näringslivsföreningarna och vi strävar efter ett närmare samarbete med kommunens utvecklingsavdelning. Endast genom att skapa tydliga mål, en god dialog och strategisk samverkan kan vi bygga ett gynnsamt företagsklimat och driva större långsiktiga frågor. Styrelsen är sammansatt av branschöverskridande näringslivsföreträdare och politiker. Vi fungerar som en paraplyorganisation för de näringslivsföreningar som finns i kommunen. Vi skapar utvecklingskraft med Värnamo kommun för att tillsammans fortsätta utveckla näringslivet på ett sätt som syns och engagerar - och där vi tar ansvar. VIKTIGA DRIVKRAFTER FÖR TILLVÄXT Företag och människor trivs i Värnamo. I Svenskt näringslivs Företagsklimat har vi klättrat på rankingen till plats 32. Målet är att nå en plats bland de topp 20, vilket kommer att underlätta rekrytering av kompetens och attrahera nya investeringar och etableringar. Nöjd Region Index mäts av SCB där Värnamo landar på värdet 61, nästan precis på riksgenomsnittsvärde 60. De faktorer som medborgarna vill uppmärksamma och prioritera för förbättring är Fritid, Bostäder, Kommunikationer och Trygghet. Ett strategiskt läge erbjuder närhet och stärker vår position som logistiknav. E4 och bättre vägnät ökar tillgängligheten och nya satsningar på infrastruktur, som Höghastighetståg skapar inte bara bättre resmöjligheter utan höjer dynamiken i regionen. Med allt från arbetsmarknad och utbildning till besökare personer är företagsamma i Värnamo kommun (2014) - andra största kommun i Jönköpings län mätt i antal, men i andel av befolkningen (11,4%) hamnar Värnamo på plats 10 i länet, där Aneby är i topp med 14,9% av befolkningen. Tillväxt av antal företagsamma människor + 1% (Riket +1 %). BESÖKSNÄRINGEN Besöksnäringen är en liten del av näringslivet men växer. Omsättningen har ökat från tkr (2008) till tkr (2013) och sysselsätter 321 anställda. Största näringen är hotell och restaurang. De topp fem: UZ/McDonalds Värnamo - Stigs Bageri och Café - MAX Värnamo - Designhotellet - Bredasten Fast Food mäter i omsättning tkr och antal anställda 172. En nära samverkan mellan näringsliv, och det offentliga skapar en attraktiv miljö för företag. I Gummifabriken vill vi samla nya företag med erfarna kunskapsgivare, utbildningsenheter och kommunens utvecklingsavdelning vilket ger en samlad kreativ kraft för utveckling och möten. Science Park Värnamo fungerar som inkubator för nystartade tjänsteföretag och fyller idag 6 platser. Sysselsättningen inom tillverkningsindustrin Sysselsättningen inom tillverkningsindustrin fortsätter att minska och tjänstesektorn ökar. År 2014 noteras antalet förvärvsarbetande dagbefolkning1 till , varav 25,8% (4 473) utgör sektor tillverkning/utvinning - en minskning från år 2000 och 35,8% (6 016). Starka tekniktrender som Industrie 4.0 och Produktion 2030 är en framtid av smarta automatiserade fabriker och en viktig grund för ekonomisk tillväxt. Fortsatta satsningar lyfter en tillverkningsindustri där GGVV ligger i framkant, men ökar snarare en efterfrågan på kunskapsbaserade tjänster i kombination med avancerad teknik än sysselsättning. HOTELL, RESTAURANG JORDBRUK, SKOGSBRUK KULTURELLA TJÄNSTER BYGGVERKSAMHET TRANSPORT FÖRETAGSTJÄNSTER UTBILDNING HANDEL VÅRD OCH OMSORG TILLVERKNING, UTVINNING Dagbefolkning arbetstillfällen Sektor "Top 10"

4 1484 aktiva bolag i Värnamo Kommun Nyföretagandet är mindre än riksgenomsnittet. 7,4 kan jämföras med Sverige-medel 11,5 (per invånare). Inflödet ökar genom aktiviteter som arrangeras i samverkan med Almi och Science Park. Räknar man in inflyttare som tidigare varit företagsamma i en annan kommun, ökar andelen till 10,1 som kan jämföras med 8,8 i median för Jönköpings län där Mullsjö är i topp med andelen 12,7. Under 2014 startades 159 genuint nya företag i Värnamo kommun och 48 flyttade in. ÖVER TKR TKR TKR TKR TKR TKR 2014: ANTAL AKTIVA AKTIEBOLAG, OMSÄTTNINGSKATEGORI - 1 TKR aktiva aktiebolag har en total omsättning på 22,9 Mdkr och består till 80 % av små företag med mindre än 5 anställda. 285 bolag med anställda representerar ett starkt och diversifierat näringsliv och en växande tjänstesektor. Välkända varumärken De stora företagsgrupperna består av Liljedahl Group, Bufab, DS i Bruno Mathson, Baby Björn, Källemo, Kateha och Blond. Länets Smith Packaging Sweden, Sandahlsbolagen, Proton Group, 3M Peltor, satsning för att ge utvecklingskraft till SMF, Innovation Runway, ger och Hilding Anders Sweden, som tillsammans har runt anställda ett verktyg för långsiktig tillväxt. och en omsättning på ca 5 Mdkr i Värnamo kommun. Företag med medlemskap Antal företag som har direkt medlemskap har ökat till 285 där vi ser att 6 av 7 av de stora företagen är medlemmar. Fördelning per storleksklass: 65 % < 5 anställda 32 % anställda 3 % > 249 anställda Fler företag har indirekt medlemskap genom de lokala näringslivs- och handelsföreningarna. REKLAM, PR, MARKNAD, MEDIA FÖRETAGSTJÄNSTER, BEMANNING DATA, IT, TELEKOM HÄLSA, SJUKVÅRD JORDBRUK, SKOGSBRUK TEKNISK KONSULTVERKSAMHET HOTELL, RESTAURANG REPARATION, INSTALLATION, EL TRANSPORT, LOGISTIK BANK, FINANS, FÖRSÄKRING JURIDIK, EKONOMI DETALJHANDEL PARTIHANDEL BYGG FASTIGHETSVERKSAMHET TILLVERKNING, UTVINNING aktiva aktiebolag topp 15 branschfördelning (2014) Förvärvsarbetande dagbefolkning är alla förvärvsarbetande som arbetar i ett område oavsett var man bor.

5 VARNAMONARINGSLIV.SE SIDAN 5 ANALYS Viktiga konkurrensfaktorer VAD ATTRAKTIVITET VARFÖR ÄR DET VIKTIGT Visionen för Värnamo 2035 är invånare. Att öka antalet invånare med Prognosen på vägen dit pekar på år För att lyckas måste vi satsa mera på frågor som berör platsens attraktivitet för dem som arbetar, bor och verkar här, men också att göra Värnamo tilltalande för andra. Globaliseringen medför... ökad konkurrens om företag och boende... ökad konkurrens om arbetskraft och kompetens... ökad rörlighet och nya pendlingsmönster... ökat fokus på att skapa attraktiva boendemiljöer, fritidsaktiviteter och mötesplatser. INFRASTRUKTUR Effektiva och hållbara transporter är en viktig del i företagens och industrins konkurrenskraft, liksom människors möjlighet till att resa och pendla. Höghastighetståg är en framtidssatsning som stärker vår position som affärs- och logistiknav samt lyfter attraktiviteten för de som arbetar, bor och besöker Värnamo. AFFÄRSUTVECKLING 86,6% av regionens SMF uttrycker en vilja att växa både i omsättning och antal anställda och vill stärka sin konkurrenskraft genom processutveckling, verksamhets- och personalutveckling, nya produkter och tjänster, profilering, innovativa affärsmodeller och ökad export. Innovationer sker allt oftare i samverkan med aktörer och vi skapar utveckling genom nya kontaktytor, kreativa miljöer och aktiviteter. Möjligheter till finansiering ökar och måste kommuniceras utåt. NYA OCH FLER FÖRETAG Det är snårigt att starta företag, och att hitta kapital. Vi gör det lättare att starta och driva företag i Science Park och fokuserar på inflöde och idéhöjd, men även uppföljning och coaching så att det nystartade företaget överlever och blir lönsamt. KOMPETENSFÖRSÖRJNING, KUNSKAPSUTVECKLING Näringslivet blir alltmer kunskapsberoende och kompetensbrist är det tillväxthinder som idag utgör företagens största utmaningar. Vi hjälper företagen att rekrytera kunnig arbetskraft, samtidigt som vi bidrar till att skapa utbildningar som höjer yrkesskicklighet såväl som eftergymnasiala utbildningar samtidigt som vi är med och påverkar gymnasieprogrammens inriktning att matchas mot företagens framtida behov. SAMVERKAN Företagsklimatet har stärkts, men kan förbättrats ytterligare Tillsammans med kommunen fortsätter vi att utveckla näringslivet på ett sätt som syns och engagerar, och där vi tar ansvar. FRAMTIDSFRÅGOR Attityder, värdegrund och koder är viktigt och behov av ökad arbetskraft, affärsoch verksamhetsutveckling sätter ökad jämställdhet och öppenhet i fokus. Vi arbetar med att öka fokus på hållbarhet och klimatfrågan - det som är relevant för företagen - att integreras i utvecklingsarbetet. Vi värnar mångfalden och skapar en värdegrund för jämställdhet och öppenhet genom dialog och reflektion.

6 EKONOMI Förutsättningar Värnamo Näringsliv AB ägs till 90 % av våra medlemsföretag och till 10 % av Värnamo kommun. Samtliga företag i Värnamoregionen erbjuds att bli medlemmar. Idag är vi drygt 285 medlemsföretag med representanter från alla branscher och storlekar. Kommunens styrning av VNAB, där kommunen är minoritetsägare, består av generella riktlinjer, individuella riktlinjer samt avisering av bidrag med krav på prestationer. BUDGET 2015 OMRÅDE TKR 1 KOMMUNANSLAG Strategiska mål och mätetal: 1.1 GRUNDANSLAG Skapa förutsättningar för en positiv näringslivsutveckling i hela Värnamo kommun. 918 Delta i arbetet med företagsetableringar. Stärka samverkan inom näringslivet och mellan näringsliv och offentlig verksamhet samt identifiera näringslivets behov inom kompetens och utveckling. Mål: Öka antalet medlemsföretag i VNAB och öka antalet aktiva medlemsföretag. Representera kommunen i arbetet i olika projekt som Interior Cluster Sweden och Business Gnosjöregion 1.2 NYFÖRETAGANDE Aktivt arbete med nyföretagande och öka omsättningshastigheten bland inkubatorsföretagen 649 i Science Park Värnamo. 1.3 TURISM, BESÖKSNÄ- Stärka och utveckla besöksnäringen och Värnamo kommun som turistmål RING 1.4 INFLYTTARSERVICE Rekrytering och strategisk kompetensförsörjning, öka antalet aktiva deltagare PROJEKTANSLAG Insats för att VNAB skall kunna söka anslag för projekt som stödjer näringslivsutvecklingen 500 i kommunen. Åtgärder att stimulera UF ryms inom detta anslag. 1 Kommunanslag, summa PROJEKTMEDEL Externa projektmedel 3 MEDLEMSINTÄKTER 285 medlemsföretag, enligt matris nedan FÖRSÄLJNING Turistbyrån, visit Värnamo REGION Science Park ÖVRIGA INTÄKTER GNR Övriga Summa INTÄKTSMATRIS MEDLEMSAVGIFTER 200 kronor i föreningsavgift till Värnamo Näringsliv 900 kronor i serviceavgift till Värnamo Näringsliv AB En rörlig avgift baserad på antalet årsanställda ANTAL ÅRSANSTÄLLDA RÖRLIG AVGIFT 1 0 kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr för att det skall finnas skäl för kommunen att bedriva verksamhet i bolag krävs att verksamheten direkt eller indirekt skapar nytta för kommunens medborgare och dessutom att verksamheten faller inom den kommunala kompetensen. Medborgarna skall känna förtroende för att styrningen av VNAB sker på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Detta förutsätter en aktiv, ömsesidigt förtroendefull och innehållsrik kommunikation mellan kommunen och bolaget.

7 VARNAMONARINGSLIV.SE SIDAN 7 ANALYS AV NÄRINGSLIVET I JÖNKÖPINGS LÄN Magnus Johansson, Anna Löfmarck

8 SYFTE MED NÄRINGSLIVSSTUDIEN Dokumentera utvecklingen det gäller tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning och antal företag i olika branscher, storleksklasser och ålderskategorier. Vilka är styrkorna och svagheterna i näringslivet i Jönköpings län? Ge en gemensam syn och bra faktaunderlag till politiker, samverkansgrupper och andra beslutsfattare Ge möjlighet till beslut och prioriteringar för att stödja näringslivets utveckling Kunna följa upp det operativa arbetet har vi nått resultat ute hos företagen? Skapa underlag för en aktiv handlingsplan för näringslivsenheten BISNODE 2016

9 VARNAMONARINGSLIV.SE SIDAN 9 SIMPLER DIAGRAMMET Inköp av varor och tjänster Personal Förädlingsvärde Försäljning Personalkostnad Förädlingsvärde 1,0 0,8 Kapital 0,6 Låg effektivitet Vad ska Förädlingsvärdet räcka till? Personalkostnad Kapitalkostnad Ersättning till långivare + Ersättning till aktieägare 0,4 0,2 0 Hög effektivitet 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Kapitalkostnad Förädlingsvärde BISNODE 2016

10 1,20 PK/FV Kommuner ,90 Mullsjö Vaggeryd Vetlanda God position för samtliga kommuner, Gnosjö har starkast konkurrenskraft 0,60 Nässjö Sävsjö Habo Tranås Aneby Gnosjö Eksjö Jönköping Gislaved Värnamo 0,30 0,00 0,00 0,30 0,60 0,90 1,20 KK/FV BISNODE 2016

11 VARNAMONARINGSLIV.SE SIDAN 11 PK/FV 1,20 0,90 Värnamo God konkurrenskraft sedan 2010, mycket god 2014 Tillväxt i förädlingsvärde +48% Tillväxt i antal anställda +3% Tillväxt i antal företag +20% (278 företag netto) 0, Värnamo Förädlingsvärde (FV) Omsättning Inköp Varor/Tjänster ,30 Förädlingsgrad 26,6% 27,6% 29,1% 28,1% 28,6% 33,2% Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet 0,79 0,71 0,65 0,72 0,72 0,62 Kapitaleffektivitet 0,33 0,28 0,24 0,22 0,25 0,21 Simpler-Index 1,12 1,00 0,89 0,94 0,97 0,83 0,00 Värdeavstånd ,00 0,30 Antal anställda 0,60 90, , Antal företag KK/FV BISNODE 2016

12 ANALYS AV TURISMRELATERADE FÖRETAG I JÖNKÖPINGS LÄN Anna Löfmarck, Håkan Wolgast och Mina Mashouri

13 VARNAMONARINGSLIV.SE SIDAN 13 1,20 PK/FV Habo Nässjö Eksjö 0,90 Habo Sävsjö Gnosjö Tranås Vaggeryd Jönköping Kommunerna 2013 God position för de flesta kommuner Något svagare läge i Gnosjö, Vaggeryd, Tranås och Habo. Vetlanda Värnamo Mullsjö 0,60 0,30 0,00 0,00 0,30 0,60 0,90 KK/FV 1, BISNODE 2015

14 PK/FV 1,20 Värnamo kommun God position sedan Tillväxt i förädlingsvärde +79% Tillväxt i antal anställda +48% Tillväxt i antal företag +10 0,90 0,60 Värnamo Förädlingsvärde (FV) Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 35,0% 32,8% 34,3% 38,0% 38,5% 39,6% 0,30 Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet 0,87 0,92 0,79 0,88 0,88 0,85 Kapitaleffektivitet 0,15 0,15 0,14 0,10 0,09 0,10 GRm-index 1,02 1,07 0,93 0,98 0,97 0,95 Värdeavstånd Antal anställda ,00 0,00 0,30 Antal 0,60 företag 0, , KK/FV BISNODE 2015

15 VARNAMONARINGSLIV.SE SIDAN 15 STÖRSTA FÖRETAGEN I KOMMUNEN Värnamo 2013 Orgnr Förädlingsvärde (FV) Omsättning GRm-index Värdeavstånd Antal anställda Delbransch Stösta aktiebolagen , Stigs Café & Bageri i Värnamo Aktiebo , Restaurang UZ AB , Restaurang MAX Hamburgerrestauranger Aktiebo , Restaurang Design hotellet i Värnamo AB , Hotell och konferens Hotel Vidöstern Hoteldrift AB , Hotell och konferens Bredasten Fast Food AB , Restaurang Restaurang Lilla Krogen i Värnamo AB , Restaurang Värnamo Hotell & Restaurang Aktiebo , Hotell och konferens Roupéz Skidshop AB , Förmedling/Utyrare/Arrangör Mat & Malt Bryggeriet Bredaryd AB , Hotell och konferens Harryskompaniet i Värnamo AB , Restaurang Gästgivargården i Värnamo Aktiebola , Restaurang Värnamo Näringsliv AB , Förmedling/Utyrare/Arrangör Pizzeria Restaurang o Salladsbar Olym , Restaurang Bowlingmagasinet i Värnamo Aktiebol , Sportanläggningar Restaurang Lagagyllen Aktiebolag , Restaurang Värnamo Golf AB , Sportanläggningar Trinhs Kitchen AB , Restaurang Odicho i Huskvarna AB , Restaurang Café Snipen AB , Restaurang Restaurang Tomic Aktiebolag , Hotell och konferens AB Berglund Travel , Förmedling/Utyrare/Arrangör Rice Market Sverige AB , Restaurang Spice Grill Sverige AB , Restaurang Eight Market VX AB , Restaurang Lanna Golf Aktiebolag , Sportanläggningar Nankoku Sushi Bar AB , Restaurang ahorses Ridcenter AB , Nöjes- och temaparker Fortune Food AB , Restaurang Josef & Arnold Restaurang AB , Restaurang MB Racesupport AB , Sportanläggningar Mac Dollys Gatukök Aktiebolag , Restaurang Hotell Apladalen AB , Hotell och konferens Ironcore AB , Restaurang Värnamo Revyn Sven Slättengren Ak , Musik/Kultur/Teater BISNODE 2015

16 FÖRETAG I ANDRA BOLAGSFORMER Ytterligare företag i andra bolagsformer Verksamhetsnamn Utefolk Adventure of Småland Smålandsagenturer i Värnamo Handelsbolag Värnamo Camping IVERSEN, CHRISTIAN Liljenäs Natur och Fritid ANDERSSON, LEIF Sandviks Fiskecamp STIFTELSEN FORSHEDABADET STIFTELSEN MUSEUM VANDALORUM Smålands Bil, musik och leksaksmuséum XXXX OHS BRUKS JÄRNVÄGS MUSEIFÖRENING Ohsabanan LINDBERG, VINCENT XXXX Timjan Latifa Pizzeria XXXX Bredaryd Pizzeria Pizzeria Bellaitalia Handelsbolag Akropolis Pizzeria i Värnamo XXXX Pizzeria Lana XXXX Pizzeria Sargons Handelsbolag Pizzeria Hornaryd Casablanca RESTAURANG PIZZERIA och GRILL XXXX Pizzabutik La Bella Donna XXXX ATHRO XXXX Restaurang Babylon i Värnamo Handelsbolag JADALHAQ, AHMAD XXXX Pizzeria Kreta Magnus Lindqvist taxi XXXX Eminas Taxi XXXX Helhetshälsan Adam Svensson Stiftelsen Åminne Bruk Direct Biluthyrning i Värnamo Kommanditbolag Värnamo Kebabshi XXXX NILSSON, BENGT TAGE GÖRGEN XXXX Bäckaskogs vandrarhem och B&B THERN, ANN-SOFIE XXXX Herrestad Vandrarhem och B&B IVERSEN, CARITA XXXX Liljenäs Natur och Fritid Samirs Transport XXXX Samirs Pizzeria Moheda Hotell & Restaurang, Rajah Kulaweera XXXX Lilla Köket BISNODE 2015

17 VARNAMONARINGSLIV.SE SIDAN Antal anställda Var finns jobben och företagen inom Turismen i Jönköpings län 2013? 800 Jönköping Värnamo Tranås Gnosjö Nässjö Vi zoomar in Vetlanda Vaggeryd Antal företag Sävsjö Gislaved Mullsjö BISNODE 2015

18 500 Antal anställda Var finns jobben och företagen inom Turismen i Jönköpings län 2013? 375 Värnamo 250 Nässjö Gnosjö Tranås Vetlanda 125 Vaggeryd Eksjö Gislaved Mullsjö 0 Sävsjö Habo Aneby Antal företag BISNODE 2015

19 VARNAMONARINGSLIV.SE SIDAN 19 0 % 8 % Antal anställda ökning i % Var växer det och var växer antalet jobb snabbast ? Tranås Eksjö Nässjö Värnamo Gnosjö Habo Vetlanda Sävsjö Jönköping 5 % Mullsjö Tillväxt Förädlingsvärde i % Gislaved 8 % Vaggeryd Snabbast tillväxt av anställda i Värnamo, Tranås och Nässjö. Aneby Snabbast förädlingsvärdestillväxt i Sävsjö, Värnamo och Nässjö. 0 % 45 % 23 % 0 % 23 % 45 % 68 % 90 % BISNODE 2015

20 VÄRNAMO NÄRINGSLIV AB Jönköpingsvägen 15, Värnamo

Analys av näringslivet i Gnesta kommun 2014-03-19

Analys av näringslivet i Gnesta kommun 2014-03-19 Analys av näringslivet i Gnesta kommun Jan Fineman Anna Löfmarck Syfte med näringslivsstudien Dokumentera utvecklingen det gäller tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning och antal företag i olika branscher,

Läs mer

Analys av näringslivet i Södertälje kommun 2014-03-04

Analys av näringslivet i Södertälje kommun 2014-03-04 Analys av näringslivet i Södertälje kommun 2014-03-04 Håkan Wolgast Anna Löfmarck Syfte med näringslivsstudien Dokumentera utvecklingen det gäller tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning och antal företag

Läs mer

JÖNKÖPINGS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS 2008-2013

JÖNKÖPINGS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS 2008-2013 JÖNKÖPINGS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS 2008-2013 December 2014 AMBITION MED NÄRINGSLIVSANALYSEN Dokumentera utvecklingen det gäller tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning och antal företag i olika branscher,

Läs mer

ANALYS AV NÄRINGSLIVET I NACKA KOMMUN Jan Fineman Anna Löfmarck

ANALYS AV NÄRINGSLIVET I NACKA KOMMUN Jan Fineman Anna Löfmarck ANALYS AV NÄRINGSLIVET I NACKA KOMMUN 2009-2014 Jan Fineman Anna Löfmarck 20151120 ANDRA BOLAGSFORMER NACKA Kommunen som helhet 2 SYFTE MED NÄRINGSLIVSSTUDIEN Dokumentera utvecklingen vad gäller tillväxt,

Läs mer

Analys av näringslivet i Jönköpings län

Analys av näringslivet i Jönköpings län Analys av näringslivet i Jönköpings län 2006-2011 inkl inkomna bokslut 2012 Slutrapport Håkan Wolgast Anna Löfmarck Databasen och gjorda justeringar Utgångsdatabas med samtliga aktiebolag Säte i Jönköpings

Läs mer

ANALYS AV NÄRINGSLIVET I VÄXJÖ KOMMUN Magnus Johansson och Miriam Kuflu

ANALYS AV NÄRINGSLIVET I VÄXJÖ KOMMUN Magnus Johansson och Miriam Kuflu ANALYS AV NÄRINGSLIVET I VÄXJÖ KOMMUN 2010-2015 Magnus Johansson och Miriam Kuflu 2016-11-11 SYFTE MED NÄRINGSLIVSSTUDIEN Dokumentera utvecklingen vad gäller tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning och

Läs mer

JÖNKÖPINGS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS 2008-2013

JÖNKÖPINGS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS 2008-2013 JÖNKÖPINGS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS 2008-2013 April 2015 AMBITION MED NÄRINGSLIVSANALYSEN Dokumentera utvecklingen det gäller tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning och antal företag i olika branscher,

Läs mer

Analys av näringslivet i Älmhults kommun

Analys av näringslivet i Älmhults kommun Analys av näringslivet i Älmhults kommun 2006-2010 Anna Löfmarck Håkan Wolgast 1 Simpler Grufman Reje 2006 2012-11-12 2012-11-12 Syfte med kommunstudien Dokumentera utvecklingen det gäller tillväxt, konkurrenskraft,

Läs mer

ANALYS AV NÄRINGSLIVET I VÄRMDÖ KOMMUN Jan Fineman Anna Löfmarck

ANALYS AV NÄRINGSLIVET I VÄRMDÖ KOMMUN Jan Fineman Anna Löfmarck ANALYS AV NÄRINGSLIVET I VÄRMDÖ KOMMUN 2008-2013 Jan Fineman Anna Löfmarck 20150602 SYFTE MED NÄRINGSLIVSSTUDIEN Dokumentera utvecklingen det gäller tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning och antal

Läs mer

Näringslivsanalys 2007-2012

Näringslivsanalys 2007-2012 Näringslivsanalys 2007-2012 Ambition med kommunstudien Dokumentera utvecklingen det gäller tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning och antal företag i olika branscher, storleksklasser och ålderskategorier.

Läs mer

OSKARSHAMNS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS 2007-2012

OSKARSHAMNS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS 2007-2012 OSKARSHAMNS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS 2007-2012 22 oktober 2014 AMBITION MED NÄRINGSLIVSSTUDIEN Dokumentera utvecklingen det gäller tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning och antal företag i olika branscher,

Läs mer

ANALYS AV NÄRINGSLIVET I ÖREBRO KOMMUN 2008-2013. Jan Fineman Håkan Wolgast Magnus Johansson 20150305

ANALYS AV NÄRINGSLIVET I ÖREBRO KOMMUN 2008-2013. Jan Fineman Håkan Wolgast Magnus Johansson 20150305 ANALYS AV NÄRINGSLIVET I ÖREBRO KOMMUN 2008-2013 Jan Fineman Håkan Wolgast Magnus Johansson 20150305 ANDRA BOLAGSFORMER REGION ÖREBRO 2 2015-03-06 BISNODE 2015 ANDRA BOLAGSFORMER LÄNET Länet som helhet

Läs mer

ANALYS AV NÄRINGSLIVET I KALMAR LÄN Anna Löfmarck

ANALYS AV NÄRINGSLIVET I KALMAR LÄN Anna Löfmarck ANALYS AV NÄRINGSLIVET I KALMAR LÄN 2009-2014 Anna Löfmarck 2015-10-29 SYFTE MED NÄRINGSLIVSSTUDIEN Dokumentera utvecklingen det gäller tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning och antal företag i olika

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS

SÖDERTÄLJE KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS SÖDERTÄLJE KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS 2009-2014 November 2015 Södertälje har en hög befolkningstillväxt 8% mot Sverigemedel på 4,4% Flera kommuner runt om Södertälje har också hög befolkningstillväxt 2 Andelen

Läs mer

NÄRINGSLIVSANALYS ÄLMHULT

NÄRINGSLIVSANALYS ÄLMHULT NÄRINGSLIVSANALYS ÄLMHULT 2010-2015 Tillväxt och konkurrenskraft presentation i Älmhult den 23 mars Magnus Johansson Miriam Kuflu 1 KOMMUNENS NÄRINGSLIV Hur ser ert näringsliv ut? Hur fort växer det? Bättre

Läs mer

Simpler : Regionstudie Kronobergs län 2010

Simpler : Regionstudie Kronobergs län 2010 Simpler : Regionstudie Kronobergs län 2010 Anna Löfmarck och Håkan Wolgast Grufman Reje management Databasen 2010, Kronoberg Vi utgår från bolagsdata för alla länets aktiebolag, ca 85-90% finns med för

Läs mer

Analys av näringslivet i Kronobergs län

Analys av näringslivet i Kronobergs län Analys av näringslivet i Kronobergs län Uppdatering med 2012 års bokslut Håkan Wolgast Anna Löfmarck Alla 6573 företag i Kronobergs län 2012 IKEA NIBE Combitech Volvo Construction Equipment Kronobergs

Läs mer

STUDIE AV NÄRINGSLIVET I JÖNKÖPINGS LÄN 2008-2013. Anna Löfmarck och Håkan Wolgast

STUDIE AV NÄRINGSLIVET I JÖNKÖPINGS LÄN 2008-2013. Anna Löfmarck och Håkan Wolgast STUDIE AV NÄRINGSLIVET I JÖNKÖPINGS LÄN 2008-2013 Anna Löfmarck och Håkan Wolgast Samtliga 14365 företag i databasen 2013. ITAB Trioplast Telia Thule Husqvarna SIMPLER DIAGRAMMET Inköp av varor och tjänster

Läs mer

Analys av näringslivet i Östergötland

Analys av näringslivet i Östergötland Analys av näringslivet i Östergötland Uppdatering med kompletta bokslut för 2011, version uppdaterad med alla ändringar från kommunstudierna April 2013 Håkan Wolgast Anna Löfmarck Simpler diagrammet Inköp

Läs mer

GNAB budgetåret 2013

GNAB budgetåret 2013 GNAB budgetåret 2013 Den lokala/regionala marknaden en snabb återblick Branschutveckling arbetskraft dag/natt befolkning 2012-2011 2012-2008 2012-2002 Gislaved Jordbruk, skogsbruk och fiske 10 199 274

Läs mer

Företagsamheten 2017 Jönköpings län

Företagsamheten 2017 Jönköpings län Företagsamheten 2017 Jönköpings län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och

Läs mer

Näringsliv. Näringslivsstruktur 2010-08-10 Antal företag 1923 AB 494 HB/KB 143 Enskild firma 1127

Näringsliv. Näringslivsstruktur 2010-08-10 Antal företag 1923 AB 494 HB/KB 143 Enskild firma 1127 Näringsliv Näringslivsstruktur 2010-08-10 Antal företag 1923 AB 494 HB/KB 143 Enskild firma 1127 Enmansföretag 1320 1-4 anställda 315 50-16 415 årssysselsatta inom turismen Källa: UC-företagsregister och

Läs mer

NYKVARNS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS

NYKVARNS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS NYKVARNS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS 2009-2014 April 2016 AMBITION MED NÄRINGSLIVSANALYSEN Dokumentera utvecklingen det gäller tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning och antal företag i olika branscher,

Läs mer

Arbetsmarknad, näringsliv och utbildning

Arbetsmarknad, näringsliv och utbildning Arbetsmarknad, näringsliv och utbildning 45 46 5:1 Förvärvsarbetande dagbefolkning efter näringsgren 2001-2002 16-w år Näringsgren 2001 2002 (förvärvsarbetande 1-w tim) Antal % Antal % Jordbruk, skogsbruk

Läs mer

Dialogmöte 2 med Näring

Dialogmöte 2 med Näring Dialogmöte 2 med Näring 2012-03-29 1Projektet samordning för att fylla behovet av arbetskraft Hur mycket tål fordonsindustrin? Dagens FFI exempel hur en skalbagge kan hjälpa Forskning och Export förutsätter

Läs mer

Folkmängd 2010 110 488Källa: Antal invånare i kommunen.

Folkmängd 2010 110 488Källa: Antal invånare i kommunen. BEFOLKNING Folkmängd 2010 110 488Källa: SCB Antal invånare i kommunen. Befolkningstillväxt Källa: SCB / Svenskt Näringsliv Prognos befolkningstillväxt SCB Prognos 2035: Tillväxt: 130 705 18% Befolkning

Läs mer

SAMMANFATTNING AV NÄRINGSLIVSANALYS FÖR REGION HALLAND

SAMMANFATTNING AV NÄRINGSLIVSANALYS FÖR REGION HALLAND SAMMANFATTNING AV NÄRINGSLIVSANALYS FÖR REGION HALLAND Bisnode Jan Fineman och Håkan Wolgast 2015-08-13 Besöksadress: Rosenborgsgatan 4 6, Solna Sida 2 (8) Innehåll Bakgrund... 3 Metod... 3 Region Halland...

Läs mer

Arbetsmarknad och näringsliv. Labour market, trade and industry

Arbetsmarknad och näringsliv. Labour market, trade and industry 52 5:1 Förvärvsarbetande dagbefolkning efter näringsgren 2008 2009 Economically active daytime population by field of activity Näringsgren 2008 2009 (förvärvsarbetande 16-w år med arbetsplats Antal % Antal

Läs mer

Jönköpings län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3712 kvinnor som driver företag i länet

Jönköpings län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3712 kvinnor som driver företag i länet Jönköpings län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3712 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Simpler Branschanalys

Simpler Branschanalys Simpler Branschanalys Peter Rathsmann, Mats Svensson Grufman Reje management 18 juni, 2012 Förkortad version 2012-08-31 HE 2 Innehållsförteckning Introduktion och sammanfattning... 3 Metodik... 3 Simplermetoden...

Läs mer

Företagsklimatet i Vetlanda kommun 2017

Företagsklimatet i Vetlanda kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Företagsklimatet i Tranås kommun 2017

Företagsklimatet i Tranås kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Företagsklimatet i Gnosjö kommun 2017

Företagsklimatet i Gnosjö kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

BEFOLKNING 7 JÖNKÖPINGS KOMMUN

BEFOLKNING 7 JÖNKÖPINGS KOMMUN Andel BEFOLKNING 7 Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 13 13 13 13 1 1 1 1 1 11 11 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

Arbetsmarknad och näringsliv. Labour market, trade and industry

Arbetsmarknad och näringsliv. Labour market, trade and industry 52 5:1 Förvärvsarbetande dagbefolkning efter näringsgren 2009 2010 Economically active daytime population by field of activity Näringsgren 2009 2010 (förvärvsarbetande 16-w år med arbetsplats i kommunen,

Läs mer

BEFOLKNING 7 JÖNKÖPINGS KOMMUN

BEFOLKNING 7 JÖNKÖPINGS KOMMUN Andel BEFOLKNING 7 Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 13 13 1 1 1 1 1 11 11 11 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

SAMMANFATTNING AV NÄRINGSLIVSANALYS FÖR REGION HALLAND

SAMMANFATTNING AV NÄRINGSLIVSANALYS FÖR REGION HALLAND SAMMANFATTNING AV NÄRINGSLIVSANALYS FÖR REGION HALLAND Bisnode Jan Fineman och Håkan Wolgast 2016-05-02 Besöksadress: Rosenborgsgatan 4 6, Solna Sida 2 (10) Innehåll Bakgrund... 3 Metod... 3 Region Halland...

Läs mer

BEFOLKNING 8 NÄSSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING 8 NÄSSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 3 3 3 3 9 9 9 9 9 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

BEFOLKNING 7 JÖNKÖPINGS KOMMUN

BEFOLKNING 7 JÖNKÖPINGS KOMMUN Andel BEFOLKNING 7 Folkmängdsförändring 3-1 Befolkningens åldersfördelning 1 13 13 1 1 1 1 1 11 11 11 3 7 9 11 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från 3 Ålder uell fördelning

Läs mer

Stockholms län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 39765 kvinnor som driver företag i länet

Stockholms län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 39765 kvinnor som driver företag i länet Stockholms län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 39765 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Analys av näringslivet i Örebro kommun

Analys av näringslivet i Örebro kommun Analys av näringslivet i Örebro kommun 2013-09-24 Peter Rathsmann Håkan Wolgast! Syfte med näringslivsstudien! Dokumentera utvecklingen det gäller tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning och antal företag

Läs mer

BEFOLKNING 6 VAGGERYDS KOMMUN

BEFOLKNING 6 VAGGERYDS KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring 3-1 Befolkningens åldersfördelning 1 13 13 1 13 1 9 1 1 7 1 1 1 3 7 9 11 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från 3 Ålder uell fördelning

Läs mer

Utökat förstudiemedel för innovationer i företag

Utökat förstudiemedel för innovationer i företag Tjänsteskrivelse Regionledningskontoret Regional utveckling Karolina Borg Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Utökat förstudiemedel för innovationer i företag Förslag till beslut: Bevilja

Läs mer

Skåne län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 18297 kvinnor som driver företag i länet

Skåne län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 18297 kvinnor som driver företag i länet Skåne län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 18297 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Örebro län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3066 kvinnor som driver företag i länet

Örebro län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3066 kvinnor som driver företag i länet Örebro län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3066 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Kalmar län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3085 kvinnor som driver företag i länet

Kalmar län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3085 kvinnor som driver företag i länet Kalmar län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3085 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Gotlands län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 1085 kvinnor som driver företag i länet

Gotlands län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 1085 kvinnor som driver företag i länet Gotlands län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 1085 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

STOCKHOLM ARCHIPELAGO 2007 TILL 2016

STOCKHOLM ARCHIPELAGO 2007 TILL 2016 Tillväxt och lönsamhet STOCKHOLM ARCHIPELAGO 2007 TILL 2016 Jan Fineman Business Market Analytics, Bisnode STOCKHOLM ARCHIPELAGO Simpler-index 2016 TILLVÄXT OCH LÖNSAMHET 2007-2016 Totala turismrelaterade

Läs mer

Norrbottens län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3285 kvinnor som driver företag i länet

Norrbottens län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3285 kvinnor som driver företag i länet Norrbottens län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3285 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Kalmar län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är upp till 30 år. Totalt 633 företagare upp till 30 år i länet

Kalmar län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är upp till 30 år. Totalt 633 företagare upp till 30 år i länet Kalmar län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är upp till 30 år. Totalt 633 företagare upp till 30 år i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Hur går det för näringslivet i Uppsala län? Kartläggning av aktiebolagens utveckling 2007-2012

Hur går det för näringslivet i Uppsala län? Kartläggning av aktiebolagens utveckling 2007-2012 Hur går det för näringslivet i Uppsala län? Kartläggning av aktiebolagens utveckling Introduktion och slutsatser Bakgrund Detta är en kartläggning av hur aktiebolagen i Uppsala län har utvecklats mellan

Läs mer

BEFOLKNING 7 JÖNKÖPINGS KOMMUN

BEFOLKNING 7 JÖNKÖPINGS KOMMUN Andel BEFOLKNING 7 Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 13 13 13 1 1 1 1 1 11 11 11 7 9 11 13 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

DIVISION. Landstingsdirektörens stab. Fakta om Norrbotten

DIVISION. Landstingsdirektörens stab. Fakta om Norrbotten Fakta om Norrbotten Geografi En fjärdedel av Sveriges yta. Del av det Europeiska Arktis. Sapmi Barents Nordkalotten Östersjön Ca: 250 000 invånare Befolkningstäthet 250 000 invånare fördelat på 100 000

Läs mer

Kalmar län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna har utländsk bakgrund. Totalt 1094 företagare med utländsk bakgrund i länet

Kalmar län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna har utländsk bakgrund. Totalt 1094 företagare med utländsk bakgrund i länet Kalmar län Statistik om företag där de operativa företagsledarna har utländsk bakgrund. Totalt 1094 företagare med utländsk bakgrund i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som

Läs mer

Skåne län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är upp till 30 år. Totalt 4681 företagare upp till 30 år i länet

Skåne län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är upp till 30 år. Totalt 4681 företagare upp till 30 år i länet Skåne län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är upp till 30 år. Totalt 4681 företagare upp till 30 år i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Företagsamhetsmätning Jönköpings län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning Jönköpings län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning Jönköpings län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Jönköpings län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

Analys av Tågbranschen och dess delbranscher.

Analys av Tågbranschen och dess delbranscher. Analys av Tågbranschen och dess delbranscher. Peter Rathsmann Håkan Wolgast Syfte med studien att tydliggöra branschens ekonomiska utveckling att dela upp tågbranschen i delbranscher och se deras inbördes

Läs mer

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring 7-1 Befolkningens åldersfördelning 1 11 11 11 3 11 11 1 11 1 9 1 1 7 1 1 7 9 11 13 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från 7 Ålder

Läs mer

BEFOLKNING # EKSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # EKSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring 7-1 Befolkningens åldersfördelning 1 17 17 1 1 1 1 1 1 7 9 11 13 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från 7 Ålder uell fördelning

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

ANALYS AV NÄRINGSLIVET I HALLANDS LÄN 2008-2013

ANALYS AV NÄRINGSLIVET I HALLANDS LÄN 2008-2013 ANALYS AV NÄRINGSLIVET I HALLANDS LÄN 2008-2013 Jan Fineman Håkan Wolgast 20150306 QV Reg Halland v5; Sverige förd v 14 EK ALLA FÖRETAG I REGION HALLAND ÅR 2013, 14 475 FÖRETAG MED 66 177 ANSTÄLLDA 2 SIMPLER

Läs mer

Kundundersökning 2011

Kundundersökning 2011 Kundundersökning 2011 Vad tycker NyföretagarCentrums kunder om rådgivningen? Hur många har startat företag efter rådgivningen? Branscher, omsättning, anställda? Jämförelse 2009-2011 Om undersökningen Respondenter:

Läs mer

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring 7-1 Befolkningens åldersfördelning 1 7 7 7 7 9 11 13 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från 7 Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

Näringslivspolitiskt program

Näringslivspolitiskt program Sida 1/5 Näringslivspolitiskt program 2016 2018 Sammanfattning Näringslivsprogrammet för Kungsbacka kommun ska fastställa en långsiktig strategi för kommunens insatser för att främja utveckling och tillväxt

Läs mer

Rapport 2015:08 Datum: 2015-05-20 Bisnode. Analys av näringslivet i Örebro län

Rapport 2015:08 Datum: 2015-05-20 Bisnode. Analys av näringslivet i Örebro län Rapport 2015:08 Datum: 2015-05-20 Bisnode Analys av näringslivet i Örebro län Analys av näringslivet i Örebro län Jan Fineman Håkan Wolgast Magnus Johansson Bisnode 2015-05-20 Dnr: 15RS2760 Förord En förutsättning

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Statistik om företag där de operativa företagsledarna har utländsk bakgrund. Totalt 12633 företagare med utländsk bakgrund i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den

Läs mer

Meet and Eat. 14 september 2016 CreActive

Meet and Eat. 14 september 2016 CreActive Meet and Eat 14 september 2016 CreActive LIU RELATION/Susanne Pettersson 2 FÖRENA Företag når akademisk kompetens LIU RELATION/Susanne Pettersson 16-09-14 3 Projekttid: 160501-171115 Tillväxtverket 8 lärosäten

Läs mer

Vilka är förutsättningarna för förnyelse och tillväxt?

Vilka är förutsättningarna för förnyelse och tillväxt? Vilka är förutsättningarna för förnyelse och tillväxt? Och vad har det med jämställdhet att göra? 26 mars 2014 Peter Kempinsky Om Kontigo Arbetar med frågor kring regional och lokal utveckling samt näringslivsutveckling

Läs mer

Uppländsk Drivkraft 3.0

Uppländsk Drivkraft 3.0 Uppländsk Drivkraft 3.0 Regionens utveckling 2010-2014. Regionalekonomisk beskrivning Kontigo AB November 2015. Inledning Syfte Att ge en kort överblick över Uppsalaregionens ekonomiska utveckling. Underlag

Läs mer

5:1 Förvärvsarbetande dagbefolkning efter näringsgren Economically active daytime population by field of activity

5:1 Förvärvsarbetande dagbefolkning efter näringsgren Economically active daytime population by field of activity 52 5:1 Förvärvsarbetande dagbefolkning efter näringsgren Economically active daytime population by field of activity Näringsgren 2003 2004 (förvärvsarbetande 16-w år, 1-w tim) Antal % Antal % Jordbruk,

Läs mer

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 7 9 7 3 1 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto

Läs mer

Simpler : Regionstudie Kronobergs län 2010 Fördjupning kommuner

Simpler : Regionstudie Kronobergs län 2010 Fördjupning kommuner Simpler : Regionstudie Kronobergs län 2010 Fördjupning kommuner Anna Löfmarck och Håkan Wolgast Grufman Reje management Grufman Reje 2011 2011-10-18 Stark återhämtning 2010 Länet är troligtvis tillbaka

Läs mer

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN BEFOLKNING # Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 9 9 Andel 7 7 9 + Ålder Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings-

Läs mer

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad näringsliv och attraktivitet

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad näringsliv och attraktivitet PROTOKOLL UTDRAG Presidium - Nämnd för arbetsmarknad näringsliv och attraktivitet Tid: 2016-06-16, kl 09:00-10:30 Plats: Regionens hus, sal A 10 Utveckla hållbara natur- och kulturupplevelser för export

Läs mer

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN Andel BEFOLKNING 9 Folkmängdsförändring 27-216 Befolkningens åldersfördelning 216 3 33 8 33 6 33 33 2 33 32 8 32 6 32 32 2 32 27 29 211 213 21 1 2 3 6 7 8 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 216 Folkmängdsförändring

Läs mer

BEFOLKNING 4 HABO KOMMUN

BEFOLKNING 4 HABO KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 11 11 11 11 1 1 1 1 1 9 9 9 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

Arbetsmarknad, näringsliv och utbildning

Arbetsmarknad, näringsliv och utbildning Arbetsmarknad, näringsliv och utbildning 46 5:1 Förvärvsarbetande dagbefolkning efter näringsgren 2002-2003 16-w år Näringsgren 2002 2003 (förvärvsarbetande 1-w tim) Antal % Antal % Jordbruk, skogsbruk

Läs mer

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN BEFOLKNING Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 7 7 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv M

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Näringslivsutveckling I Västerviks kommun Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Vision 2025 - nyckelord Vi växer med stolthet och äkthet Vi har jobb Vi bor bra Vi har korta restider Det ska vara

Läs mer

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen.

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. 1 Näringslivsplan för Melleruds Kommun 2015-2018 I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. Syfte och mål

Läs mer

Konjunkturen i Stockholms län. kv December 2017

Konjunkturen i Stockholms län. kv December 2017 Konjunkturen i Stockholms län kv3 2017 December 2017 Mestadels stark konjunktur i Stockholm Konjunkturläget i Stockholm 2017 kv3 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras

Läs mer

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN Andel BEFOLKNING 9 Folkmängdsförändring 26-21 Befolkningens åldersfördelning 21 33 6 33 4 33 2 33 32 8 32 6 32 4 32 2 26 28 21 212 214 1 2 3 4 6 7 8 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 21 Folkmängdsförändring

Läs mer

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 11 11 1 9 1 9 1 1 1 7 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År

Läs mer

BEFOLKNING # EKSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # EKSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

BEFOLKNING 2 GNOSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING 2 GNOSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 9 7 9 9 9 9 9 9 9 3 9 3 9 9 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År

Läs mer

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06 Helena Lund Sweco Eurofutures 2013-02-06 1 Vårt uppdrag Analys av kommunens näringsliv, arbetsmarknad och kompetensförsörjning med prognos till 2030. Statistisk analys i kombination med kvalitativa intervjuer.

Läs mer

Konjunkturen i Stockholms län. kv September 2017

Konjunkturen i Stockholms län. kv September 2017 Konjunkturen i Stockholms län kv2 2017 September 2017 Mestadels stark konjunktur i Stockholm Konjunkturläget i Stockholm 2017 kv2 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras

Läs mer

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN BEFOLKNING # Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 7 9 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv

Läs mer

Näringslivsstrategi Strömstads kommun

Näringslivsstrategi Strömstads kommun Strömstads kommun Näringslivsstrategi Strömstads kommun 2017-2020 Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Strategi Kommunfullmäktige Kommunledningsförvaltningen Antagen 2017-03-23 Ansvar Kommunstyrelsen

Läs mer

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring 7-1 Befolkningens åldersfördelning 1 9 9 9 9 7 9 11 13 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från 7 Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN Andel BEFOLKNING 1 Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 3 3 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto

Läs mer

Uddevalla är centrum

Uddevalla är centrum Uddevalla Fyrbodal Uddevallas historia 1998 firade Uddevalla 500 år som stad. Det har varit 500 dramatiska år. En ansenlig ålder för en stad som både bitit i nederlagets äpple och smakat framgångens sötma,

Läs mer

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER.

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. 2015-01- 29 Ida Hult om: A3 vara människa Medborgarvärldar nu och framåt MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. Vad är arbete utan anställning? Vad är

Läs mer

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring 7-1 Befolkningens åldersfördelning 1 19 1 1 1 1 1 17 17 17 7 9 11 13 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från 7 Ålder uell fördelning

Läs mer

Konjunkturen i Stockholms län. kv December 2016

Konjunkturen i Stockholms län. kv December 2016 Konjunkturen i Stockholms län kv3 2016 December 2016 Positiv utveckling i Stockholm Konjunkturläget i Stockholm 2016 kv3 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra

Läs mer

Integration som första steg till Företagande och Företagsamhet.

Integration som första steg till Företagande och Företagsamhet. Tjänsteskrivelse 215-12-1 RJL 215/2648 Regionledningskontoret Regional utveckling Karolina Borg Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Integration som första steg till Företagande och Företagsamhet.

Läs mer

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 7 7 7 + Ålder Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv

Läs mer