Vår månadstidning fick ett bra mottagande och vi har hört att många var nöjda med detta sätt att få information. Det blev vi väldigt glada över.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vår månadstidning fick ett bra mottagande och vi har hört att många var nöjda med detta sätt att få information. Det blev vi väldigt glada över."

Transkript

1 Infbladet Juni 2013 Huvudartiklar: Förhandlingarna Turlistr Skyddsmbuden Inledning Vår månadstidning fick ett bra mttagande ch vi har hört att många var nöjda med detta sätt att få infrmatin. Det blev vi väldigt glada över. Det är ju meningen att den skall ligga ute i våra uppehållsrum ch vara någt att sitta ch bläddra i när man har en stund över. Man kanske inte läser allt utan hittar någt sm man tycker är intressant. Det är därför sm vi vill att ni medlemmar hör av er. Maila till sm är den sm arbetar med tidningen. Har ni några frågr, är det någt ni undrar över sm ni vill veta mer m, eller finns det saker sm ni skulle tycka det var intressant att läsa m så hör av er i så fall! Vi startar nu ckså en insändarspalt dit man får skicka synpunkter, texter eller bilder. Vill man vara annym går det bra men vi tar ss då friheten att justera i materialet m det skulle behövas. Vi är ju nu mitt uppe i en avtalsrörelse ch det kmmer att hända saker snabbt ch det är ju då inte alls säkert att detta blir bra synkat med datumen för tidningsutgivningen. Därför kmmer det naturligtvis ut en hel del genm mail ckså. På sikt hppas vi dck att vi på detta sätt kan samla infrmatinen på ett ställe. Varsågda här är ett nytt nummer av tidningen! Kmmande aktiviteter Skyddsmbudsmöte, Götebrg, Kl MBL-19, Götebrg, Kl Centralt Skyddskmmitémöte, Götebrg, Kl Styrelsemöte, Herrljunga, Kl

2 Sida 2 av 8 Förhandlingarna Infbladet Inm avtalsmrådet Spårtrafik finns det cirka medlemmar sm är anställda vid bland annat SJ, Arriva ch Green Carg. De vanligaste yrkesgrupperna inm avtalet är lkförare, tågvärdar, biljettkntrllanter, reparatörer ch städare. När vi pratar m centrala förhandlingar så menar vi de förhandlingar sm äger rum mellan förbundet ch arbetsgivarens rganisatin Almega. Vid dessa förhandlingar så fastställer man lönenivåer ch man förhandlar ckså m skrivningar i det centrala avtalet sm kallas branschavtal. Branschavtalet löpte ut den 31 mars men det är inte uppsagt, så det löper med 7 dagars ömsesidig uppsägningstid. Märker man att man inte kmmer någnvart i dessa förhandlingar så kan någn utav parterna säga upp avtalet. Om man kmmer överens så skriver bägge parter på branschavtalet ch bestämmer lönenivåer. När det gäller just lönenivåer så brukar man kmma överens m en prcentsumma, sm vi brukar kalla insamlingsmdell. Det behöver inte betyda att du just får den löneökningen men det betyder att varje företag tar den ttala lönesumma man har på företaget ch lägger på prcentsatsen. Den summan har man sedan att fördela inm företaget. Dck så brukar alla sm ligger i lönestegar få just den summan. Efter att den centrala förhandlingen är klar så börjar förhandlingar ute på företagen. Dessa förhandlingar kallas lkala förhandlingar. Vid dessa förhandlingar har man fredsplikt, man har alltså ingen möjlighet till stridsåtgärder. Det berr på att det centrala avtalet är påskrivet. Nedan ser ni yrkanden från SEKO till de centrala förhandlingarna: Att DSB:s avtal ch löner skall gälla på SJ Götalandståg Utöka skyddet i samband med verksamhetsöverlåtelse, alltså att de anställda får följa med vid byte av entreprenör. Begränsa både möjligheten att stapla tidsbegränsade anställningar ch begränsa deltidsanställningar. Skärpta regler för nattarbete. Införa utbildning för all persnal i hur man hanterar ht ch våld. Ytterligare uppsägningstid m man får sitt säkerhetstjänstcertifikat indraget. Helst vill man se att en försäkring skapas för att öka tryggheten för den anställde vid sjukdm eller liknande. Harmnisera avtalet så det anpassas till LO:s krav m föräldrapenningstillägg. Det senaste ifrån förhandlingsfrnten i skrivande stund är: SEKO:s förhandlingsdelegatin har tröttnat på Almegas ch SJ:s agerande i de centrala förhandlingarna. ( Där vår fråga ligger nu, bland de övriga yrkandena). Förhandlingsdelegatinen begär nu att förbundsstyrelsen skall agera. Ett extrainsatt förbundsstyrelsemöte är inplanerat till den 4 juni på tisdag. Vad sm händer framöver beslutas på detta möte. För nyheter på förhandlingsfrnten gå in på våran hemsida ch klla eran .

3 Turlistr Den 30:e maj fick vi förslag på turer för periden 17:e juni till 18:e augusti. Turer fram till den 30:e juni är förhandlade. Det är nu turer från den 1:a juli till 18:e augusti sm skall förhandlas. Förhandlingsdatum är i skrivande stund inte fastställt. Naturligtvis är detta alldeles för sent. Om vi skulle ha synpunkter på turerna så blir månadsbeskeden förmdligen försenade, då turer skall ritas m. Vi har krävt att nycklarna till hösten skall förhandlas innan vi går på dem. De kmmer med största säkerhet att ändras en del ch framförallt har vi då möjlighet att ha synpunkter på förläggningen. Vi har där fått många mail ifrån medlemmar där man tycker att vändningen av dygnets svtimmar är mycket besvärligt. Man kan sluta tidigt på mrgnen ch sedan börja väldigt tidigt dagen efter. Arbetsgivaren hävdar att det följer avtalet men vi hävdar att det icke är lämpligt ändå. Dessutm har de aldrig blivit förhandlade p.g.a tidsbrist sm vanligt. Mnica Danielssn Lars-Göran Svenssn Denna månaden väljer vi att belysa det vi kallar för nattvila. I Spåra-SJ hittar vi följande text: Vilperid: Mellan varje arbetsperid har arbetstagaren rätt till en vilperid m minst 11 timmar. Persnal i tågtjänst: Månadens Kllektivavtalsfråga Spåra SJ Om det behövs kan vilperiden på brtastatin förkrtas till 8 timmar. I de fall vilperiden blir krtare än 11 timmar ska arbetstagaren kmpenseras med viltid mtsvarande skillnaden mellan 11 timmar ch den verkliga vilperiden. Den kmpenserande vilan ska ges i anslutning till närmast på följande vilperid på hemstatin. Om vi översätter detta till vanlig svenska så ska man alltid ha minst 11 timmar nattvila mellan två turer på hemmastatin. Om man har en överliggning så kan nattvilan krtas ner till 8 timmar, men då ska man kmpenseras för detta till nästa tur. Ett exempel: Du sver i Skövde natten mellan måndag ch tisdag. Nattvilan från det att din tur slutar på måndag kväll, tills turen börjar på tisdag mrgn är exakt 8 timmar. Då har du missat 3 timmar vila ch ska bli kmpenserad för det nästa natt. Det innebär att du har rätt till minst 14 timmar nattvila (Ordinarie 11 timmar+3 timmar) innan du börjar jbba på nsdagen.

4 Sida 4 av 8 Infbladet Inf från skyddsmbuden Enkät undersökningar Vi vill passa på att tacka all mbrdpersnal sm har svarat på enkätundersökningarna (ht & våld ch tecpay). Vi har inte lagt någt slutdatum på enkätundersökningarna men vi uppskattar m ni kan lämna in dessa så frt sm möjligt. Ju fler svar vi får in dest bättre underlag har vi för att kmma till rätta med prblemen. Vi har även planer på att göra en enkätundersökning m ht & våld för förarna så småningm, men vi anser att pri ett ligger på mbrdsidan eftersm de är utsatta för ht & våld i en betydligt större mfattning än vad förarna är. Prjekt intäktssäkring. För ett tag sedan fick vi ett mejl m ett prjekt angående intäktssäkring ch utifrån innehållet i det mejlet så har vi inm skyddet beslutat att vi ska vara med ch bevaka prjektet, för m vi har förstått det rätt så kan denna prjekt kanske resultera i ändrade arbetsrutiner så småningm ch därav så anser vi att det är viktigt att vi är med ch bevakar prjektet. Smmar = sl ch värme (förhppningsvis) Ett prblem sm fta dyker upp smmartid (ch även vintertid) är klimatanläggningar sm fungerar mindre bra eller fungerar inte alls. Vi från skyddet var i kntakt med arbetsgivaren angående detta prblem redan för ett år sedan ch då sa Björn Paulssn från arbetsgivarsidan att SJAB har ett SJM (SJM 165/11) sm reglerar hanteringen av frdn utan

5 fungerande klimatanläggning men att detta gäller INTE Götalandståg eftersm SJAB äger inte frdnen, det är Västtrafik sm äger dem. Däremt tyckte han att det brde tas fram ett liknande dkument för Götalandståg i samarbete med Västtrafik, tyvärr har detta inte skett än. För att vi ska kunna påskynda prcessen för att få till ett dkument sm reglerar hanteringen av detta prblem så är det bra m vi kan få in rapprter, dvs förutm att ni felanmäler till driftstöd så är det bra m ni (förare ch mbrdpersnal) skriver en rapprt till arbetsgivaren (ch lämnar en kpia till skyddsmbuden). Trevlig smmar önskar skyddsmbuden! Insändare När förhandlingarna m ett lkalt kllektivavtal för Götalandståg avbröts första gången tidigare i våras, så gick arbetsgivaren ut med infrmatinsmöten där man presenterade sitt slutbud sm man gett dem fackliga rganisatinerna. Uppslutningen på dessa infrmatinsmöten varierade kraftigt ifrån åkstatin till åkstatin men respnsen ifrån arbetstagarna var tydlig. Man var väldigt missnöjda, dels med arbetsgivarens förslag samt även med sättet sm det hela hanterades på. Krtfattat så innebar arbetsgivarens förslag sänkta löner ch försämrade arbetsvillkr för den överväldigande majritet av dem anställda sm varit med på DSB-tiden ch gått över till Götalandståg på LAS 6B. Det sm slg mig vid denna tidpunkt är att arbetsgivaren verkade uppenbart förvånad över det kraftiga missnöjet. Detta kan ju givetvis ha varit ett taktiskt drag men det kändes inte så där ch då. Hade arbetsgivaren räknat med att vi snällt bara skulle fga ss ch acceptera försämringar av både lön ch arbetstidsregler? Om så var fallet så trr jag SJAB är på gd väg att göra sig själva en riktig björntjänst. Min teri, sm är högst persnlig, är att den generatinsväxling inm den svenska järnvägen sm har pågått i några år ch sm kmmer att pågå några år till kmmer att innebära förändringar i mentaliteten hs lkförare/mbrdkåren. Jag har ingen möjlighet att gå i pensin när jag är 60 år gammal. Jag kmmer snarare att få arbeta tills 70- årsåldern m det ens stannar där. Jag har inga överdagar att ta till när jag önskar ledigt. Arbetsgivaren vill dessutm ta brt dem extra fridagarna jag fick utav kllektivavtalet sm fanns på DSB. Eftersm jag inte har någn av dessa förmåner så är jag intresserad utav främst två saker. Jag vill ha så hög lön sm möjligt ch jag vill att min arbetsmiljö i allmänhet ch mina arbetstidsregler i synnerhet ska vara så pass skarpa att min krpp kmmer att klara av cirka 40 år till med regelbundna arbetstider. För då kan jag kanske efter ett avklarat yrkesliv ha eknmin ch dem fysiska förutsättningarna för att kunna varva ner ch njuta av livet i några år, innan jag kastar in handduken för gtt. Det senaste sm hänt är i skrivande stund att arbetsgivaren har tagit ett ensidigt arbetsgivarbeslut ch inrangerat mig i SJAB. Nu är ju inte sista rdet sagt än men detta innebär m det står fast att min grundlön sänks med krnr ch jag får sämre arbetstidsregler. Ska jag vara nöjd med det ch finna mig i det? Avregleringen av den svenska järnvägen har ju hittills inte gett den effekten sm det var tänkt. Men till T14 står nu ett antal peratörer ch knackar på dörren på jakt efter attraktiva tåglägen. Om dessa peratörer lyckas ch dessutm kmmer in med nya frdn så försvinner även SJAB:s sista trumfkrt. Nämligen att man alltid har levt på att många nyutbildade förare drömmer m att få köra X2. Sm jag nämnde tidigare så trr jag att SJAB på sikt gör sig själva en björntjänst. Jag kan ju givetvis inte tala för alla mina kllegr, men för många av ss i den nya generatinens förare ch mbrdare så spelar det egentligen ingen rll vad det står på unifrmen. Vi vill ha så bra villkr sm möjligt. Rbert Grdn

6 Sida 6 av 8 Infbladet SOM MEDLEM I SEKO ÄR DU FÖRSÄKRAD Trts alla skaderisker på jbbet, är det när du är ledig sm de flesta lyckr sker. För vem kan inte slå ut en tand, halka i badkaret, såga sig i benet, ramla från en stege, skära sig i fingret eller cykla mkull? Du sm är medlem i SEKO har ett lycksfallsskydd även när du är ledig. Försäkringen Medlemslycksfall - Fritid ingår i medlemskapet ch du kan ckså teckna den för din partner. Du måste gå till läkare för att erhålla ersättning ch skadr tre år tillbaka i tiden kan anmälas. Förutsatt att man är medlem när lyckan sker. Olycksfallsersättning Om din lycksfallsskada medför läkarvård får du krnr sm en engångsersättning redan vid första läkarbesöket. Det är tänkt att täcka dina medelbara kstnader för exempelvis läkarvård, behandling ch resr under första året. Om du efter tlv månader har kstnader för frtsatt läkarvård får du ersättning för faktiska läkekstnader med upp till krnr per år i ytterligare fyra år. Akutersättning Medför lycksfallskadan läkarvård ch minst åtta dagars akut sjuktid i följd (akut sjuktid är den tid det tar att läka skadan) får du krnr i ersättning. Därefter lämnas krnr vid ytterligare minst sju dagar, krnr till vid ytterligare minst 15 dagar ch därefter 33 krnir per dag från dag 31 i högst 150 dagar. Sjukhusvistelse Om lycksfallsskadan medför inskrivning på sjukhus eller rehabiliteringsklinik i minst två dagar i följd får du ersättning med 200 krnr per dag i upp till 180 dagar. Tandskadekstnader Ersättning lämnas för nödvändig behandling av tand eller tandprtes sm skadats i munnen. Rehabilitering Om lycksfallsskadan medför behv av medicinsk rehabilitering utanför den ffentliga vården lämnas ersättning med upp till krnr för kstnader.

7 Övriga kstnader Om lycksfallsskadan leder till läkarbehandling lämnas ersättning för nödvändiga ch skäliga merkstnader under akut sjuktid för: hemhjälp ch krttidsbende sm kmmunen gdkänt ftvård ch hårvård skadade glasögn ch kläder specialkläder med högst krnr upp till två skadade guldringar med högst krnr andra nödvändiga kstnader med högst krnr Krppsskadeersättning Om din lycksfallsskada medför läkarvård ch minst åtta dagar akut sjuktid i följd får du ckså engångsersättning enligt en tabell berende på vilken krppsskada det gäller. Det är till exempel 3000 krnr vid benbrtt, 2000 krnr vid hjärnskakning ch upp till krnr vid förlamning av samtliga extremiteter. Fullständig infrmatin finns under Krppsskadeersättning i villkret. Medicinsk invaliditet Medicinsk invaliditet är ett tillstånd med bestående nedsättning av krppsfunktinen. Hur strt belpp sm lämnas från försäkringen berr på försäkringsbelpp, ålder ch invaliditetsgrad. Medicinsk invaliditet kan ge upp till två miljner krnr i ersättning. Ersättning för ärr lämnas enligt Flksams fastställda tabeller sm finns i försäkringsvillkren. Du kan ckså få ersättning för glasögn eller linser vid bestående ögnskada med upp till krnr ch för handikappfrdn med högst krnr. Medicinsk invaliditet kan man få ersättning upp till krnr. Du kan teckna en extra premie för att erhålla upp till krnr vid medicinsk invaliditet. Kntakta Flksam för mer inf. Tfn: Krisförsäkring Om du drabbas av psykisk hälsa, sm en direkt följd av lycksfallsskada, nära anhörigs död, överfall, ht, rån, våldtäkt eller våld sm tillfgas av familjemedlem eller annan persn, kan du få ersättning för upp till 10 behandlingar hs legitimerad psyklg eller terapeut. Vid överfall, ht, rån, våldtäkt eller våld kan ckså ett engångsbelpp på krnr lämnas. Våld sm tillfgas av familjemedlem ger dck inte rätt till denna ersättning. Sm medlem ingår även: Barngrupplivförsäkring, Inkmstförsäkring vid arbetslöshet ch kmplettering TGL (tjänstegruppliv). För mer inf: flksam.se/sek

8 Sida 8 av 8 Studiefrnten Infbladet För nyanställda finns det möjlighet att gå en endagsutbildning på våren eller hösten. Utbildningar i gällande kllektivavtal kmmer att ske under hösten. Vårt mål är att samtliga medlemmar skall gå den. Mer infrmatin m detta ch fastsatta datum kmmer att kmma senare. Till hösten kmmer vi även att ha ungdmskurser m facket samt även m försäkringar. För mer infrmatin gå gärna in på eller ta kntakt med våra studierganisatörer: Christina Levinssn Anette Svenssn Ungdmsaktiviteter för medlemmar under 30år är på gång ch vi kmmer under hösten att köra ungdmsaktiviteter. Har ni några förslag ch idéer på en aktivitet så kntakta ungdmsansvariga: Malin Wedin Bäckman Petra Lidström Månadens bild Tagen i statinscaféet i Vänersbrg Har ni frågr m avgifter ch medlemskapet i A-kassan så kntakta Avdelningen Väst. Deras kntr är beläget vid Masthuggstrget ch dem nås på telefnnummer: Enklaste sättet att söka medlemskap i Sek är att gå in på SEKO:s hemsida Och för mer infrmatin m våran klubb Västtåg gå in på våran hemsida Redaktin: Rbert Grdn Layut: Redaktinen Kntakt: Infblad för medlemmar i Sek Klubb Västtåg. Eftertryck förbjudet utan redaktinens medgivande

Blickpunkten nr 5 november 2013

Blickpunkten nr 5 november 2013 APRIL APRIL APRIL APRIL2013 NOVEMBER 2013 2013 2013 2013 NR NR NR NR2 2 2 2 5 ÅRGÅNG ÅRGÅNG ÅRGÅNG ÅRGÅNG60 60 60 60 www.sekosjvast.se www.sekosjvast.se www.sekosjvast.se www.sekosjvast.se klubben@sekosjvast.se

Läs mer

IT-hantering. Kalmar kommun. Sammanställning av enkät om användares uppfattning av IT-stödet. Göran Persson Lingman. Caroline Liljebjörn 2011-08-15

IT-hantering. Kalmar kommun. Sammanställning av enkät om användares uppfattning av IT-stödet. Göran Persson Lingman. Caroline Liljebjörn 2011-08-15 IT-hantering Sammanställning av enkät m användares uppfattning av IT-stödet Kalmar kmmun Göran Perssn Lingman Carline Liljebjörn 2011-08-15 Innehåll Bakgrund ch metd... 3 Sammanfattande resultat... 4 Bilaga

Läs mer

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring 1 (8) PM Dk.bet. 2015-06-08 Analysavdelningen Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring i krthet: Fördelar: Möjlighet

Läs mer

Isbrytare, lagbildning och energikickar

Isbrytare, lagbildning och energikickar Isbrytare, lagbildning ch energikickar Den här kursen Oavsett det är ett mindre möte hemma hs dig eller ett större utbildningsseminarium vill vi alla känna att vi har etablerat gemenskap med våra linvänner.

Läs mer

Bostad först för vem?

Bostad först för vem? Examensarbete Bstad först för vem? Några röster m ett samarbetsprjekt mellan Stckhlms stad ch Stckhlms Stadsmissin Författare: Jhanna Linde Anna Olvssn Handledare: Per-Olf Hlmberg Termin: VT13 Kurskd:

Läs mer

För kännedom. DnY... ~ 3USi\T\EDEPAR1EMENTET Registratorn. EKONOMISK BROTTSLIGHET - en informationsskrirt för fackliga företrädare

För kännedom. DnY... ~ 3USi\T\EDEPAR1EMENTET Registratorn. EKONOMISK BROTTSLIGHET - en informationsskrirt för fackliga företrädare För kännedm ~ 3USi\T\EDEPAR1EMENTET Registratrn \n k 84 I r ~ -' (\(1 \J-' DnY.... j EKONOMISK BROTTSLIGHET - en infrmatinsskrirt för fackliga företrädare KOMMISSIONEN MOT EKONOMISK BROTTSLIGHET Januari

Läs mer

Mars 2014. Inledning. Förtroendevalda under 2014. är det fullt upp med förhandlingar och möten i ett par veckor och sedan lugnar det ner sig en tid.

Mars 2014. Inledning. Förtroendevalda under 2014. är det fullt upp med förhandlingar och möten i ett par veckor och sedan lugnar det ner sig en tid. Huvudartiklar: Förtroendevalda Månadens kollektivavtalsfråga Korsord Mars 2014 Inledning Fredagen den 21/2 så hade SEKO klubb Västtåg årsmöte på M/S Trubaduren. Totalt 102 medlemmar närvarade under eftermiddagen

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE. ACT-teamet samlat stöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i Huddinge

SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE. ACT-teamet samlat stöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i Huddinge SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE ACT-teamet samlat stöd för persner med psykisk sjukdm ch missbruk i Huddinge SAMMANFATTNING 2 INLEDNING 2 PLANERING OCH UPPSTART AV VERKSAMHETEN 3 Målgruppen 3 Arbetsmetd

Läs mer

Östra Sverige. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. mars 2014. I detta nummer av Vägbanan: Försäkringsspecial sid 6-7

Östra Sverige. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. mars 2014. I detta nummer av Vägbanan: Försäkringsspecial sid 6-7 Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen mars 2014 I detta nummer av Vägbanan: Försäkringsspecial sid 6-7 Positivt tänkande Kan det bli fel?, sid 10 Stulen identitet Hjälp i den kollektiva hemförsäkringen,

Läs mer

KAN MAN KÖPA GRISEN I SÄCKEN PÅ INTERNET?

KAN MAN KÖPA GRISEN I SÄCKEN PÅ INTERNET? SVENSK T!DSKRIFT KAN MAN KÖPA GRISEN I SÄCKEN PÅ INTERNET? MAGNUS NILSSON Tillgängligheten ökar, det blir billigare ch kunderna krnmer i högre utsträckning att styras av varumärken ch ställa högre krav

Läs mer

OMMUNAL Sektion Syd. Till Personalrum eller anslagstavla. Tidningen finns också digitalt på http://www.kommunal.se/kommunal/ Avdelningar/Ost

OMMUNAL Sektion Syd. Till Personalrum eller anslagstavla. Tidningen finns också digitalt på http://www.kommunal.se/kommunal/ Avdelningar/Ost Tidningen finns också digitalt på http://www.kommunal.se/kommunal/ Avdelningar/Ost Till Personalrum eller anslagstavla K OMMUNAL Sektion Syd 2015-05-10 NR 4 ÅRG 24 Innehåll: Sida: Utökad bemanning 2 Fritidsförsäkringen

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Förstudie avveckling av EPi-Server för EBH-stödet

Förstudie avveckling av EPi-Server för EBH-stödet Förstudie avveckling av EPi-Server för EBH-stödet Alternativ 0 Behåll befintlig funktinalitet ch design ch behåll även EPi-Server Fördelar: Man slipper den engångskstnad sm blir med alternativ 1 respektive

Läs mer

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter 1 (7) PM Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensinsavgifter Pensinsmyndigheten föreslår att: regleringsbelppet mellan statsbudgeten ch AP-fnden för statliga ålderspensinsavgifter inte fördelas

Läs mer

Försäkringar Rehabilitering Arbetsmiljö 2015

Försäkringar Rehabilitering Arbetsmiljö 2015 Försäkringar Rehabilitering Arbetsmiljö 2015 Kollektivavtalet arbetsmarknadens ryggrad De flesta vet att kollektivavtalet är själva ryggraden på den svenska arbetsmarknaden. En garanti för att löner och

Läs mer

Inledning. Presentation

Inledning. Presentation Inledning Detta material är ett exempel på vad man kan ta upp när man håller skolinformation, det innehåller många powerpointbilder samt massa andra verktyg du kan använda dig av som skolinformatör. Tanken

Läs mer

Östra Sverige. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. mars 2012. I detta nummer av Vägbanan: Väg & Banavtalet klart

Östra Sverige. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. mars 2012. I detta nummer av Vägbanan: Väg & Banavtalet klart Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen mars 2012 I detta nummer av Vägbanan: Väg & Banavtalet klart Förhandstitta på utfallet, sid 3 Tvärbanan och grabbarna som bygger den, sid 5 Tema Försäkringar

Läs mer

dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapport 2 O 14-08-31

dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapport 2 O 14-08-31 dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapprt 2 O 14-08-31 3 (78) Delårsrapprt 2014~08-31 INNEHÅLL INLEDNING...,... Kmmunstyrelsens rdförande har rdet... Snabbfakta, 4 år i sammandrag

Läs mer

Norra Sverige. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. Mars 2014. I detta nummer av Vägbanan:

Norra Sverige. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. Mars 2014. I detta nummer av Vägbanan: Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen Mars 2014 I detta nummer av Vägbanan: Nyttja din fackavgift åk med till MaskinExpo, sid 4 Försäkringsspecial sid 6-7 Positivt tänkande Kan det bli fel?, sid

Läs mer

Grattis till en väldigt bra försäkring. Hur stor bit vill du ha? Bättre försäkringar genom ditt medlemskap

Grattis till en väldigt bra försäkring. Hur stor bit vill du ha? Bättre försäkringar genom ditt medlemskap Grattis till en väldigt bra försäkring. Hur stor bit vill du ha? Bättre försäkringar genom ditt medlemskap Innehåll Försäkringar genom ditt medlemskap Ingår för vissa och går annars att lägga till (Läs

Läs mer

Att tänka på inför ekonomiredovisning

Att tänka på inför ekonomiredovisning Att tänka på inför eknmiredvisning Leader Terra et Mare Fregatten 2 444 30 Stenungsund http://www.terraetmare.se Eknmiredvisning görs i samband med varje ansökan m utbetalning (rekvirering av pengar) i

Läs mer

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO 13. Utvecklingssamtal hs IOGT-NTO Syfte Att få rganisatinen att fungera bättre. Att bidra till medarbetarnas persnliga utveckling. Att stämma av mt mål. Att stämma av samarbetet mellan rganisatinsgrenarna

Läs mer

Bergslagen. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. Mars 2014. I detta nummer av Vägbanan: Försäkringsspecial sid 6-7

Bergslagen. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. Mars 2014. I detta nummer av Vägbanan: Försäkringsspecial sid 6-7 Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen Mars 2014 I detta nummer av Vägbanan: Försäkringsspecial sid 6-7 Positivt tänkande Kan det bli fel?, sid 10 Stulen identitet Hjälp i den kollektiva hemförsäkringen,

Läs mer

Den solidariska försäkringsprincipen

Den solidariska försäkringsprincipen Försäkringar Arbetsmiljö Rehabilitering 2012 Den solidariska försäkringsprincipen Solidaritet är den grundläggande principen för det fackliga försäkringsengagemanget. Det betyder att i de kollektiva försäkringslösningarna

Läs mer

Informationsarkitektprogrammet

Informationsarkitektprogrammet MALMÖ HÖGSKOLA Centrum för Teknikstudier Examensarbete i Datavetenskap VT 2009 Infrmatinsarkitektprgrammet En jämförelse mellan Malmö högskla ch Högsklan i Brås Infrmatin architecture prgram a cmparisn

Läs mer

Landstinget i Jönköpings län

Landstinget i Jönköpings län Revisinsrapprt 2014 Genmförd på uppdrag av revisrerna Landstinget i Jönköpings län Förstudie gällande landstingets arbetsmiljöarbete Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2.

Läs mer

Inledning. Presentation

Inledning. Presentation Inledning Detta material är ett exempel på vad man kan ta upp när man håller skolinformation, det innehåller många powerpointbilder samt massa andra verktyg du kan använda dig av som skolinformatör. Tanken

Läs mer

År 2014 MEDLEMSOLYCKSFALL - FRITID

År 2014 MEDLEMSOLYCKSFALL - FRITID År 2014 Trots alla skaderisker på jobbet, är det när du är ledig som de flesta olyckor sker. För vem kan inte slå ut en tand, halka i badkaret, såga sig i benet, ramla från en stege, skära sig i fingret

Läs mer

Bredbandsstrategi för Dalarna

Bredbandsstrategi för Dalarna Bredbandsstrategi för Dalarna Dnr 341-xxxx-2013 Jakim Hlback Versinshistrik 130124 Utkast (JH) 130208 Rapprt krr ch i ny mall (AO) Förrd Denna strategi har tagits fram i samverkan mellan Länsstyrelsen,

Läs mer

Södra Götaland. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. Mars 2014. I detta nummer av Vägbanan: Försäkringsspecial sid 6-7

Södra Götaland. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. Mars 2014. I detta nummer av Vägbanan: Försäkringsspecial sid 6-7 Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen Mars 2014 I detta nummer av Vägbanan: Försäkringsspecial sid 6-7 Nu är Seko på plats i Karlskrona, sid 8 Positivt tänkande Kan det bli fel?, sid 10 Stulen

Läs mer