GRAVID? VI HAR TVÅ FÖRSÄKRINGAR FÖR DIG. DEN ENA ÄR GRATIS. En extra trygghet för dig som är gravid. Ingen självrisk

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GRAVID? VI HAR TVÅ FÖRSÄKRINGAR FÖR DIG. DEN ENA ÄR GRATIS. En extra trygghet för dig som är gravid. Ingen självrisk"

Transkript

1 GRAVID? VI HAR TVÅ FÖRSÄKRINGAR FÖR DIG. DEN ENA ÄR GRATIS. En extra trygghet för dig som är gravid Ingen självrisk Råd och tips på vår föräldrasajt Snabb skadeservice ofta kan vi reglera skador direkt på telefon

2 Att vänta barn är en fantastisk upplevelse. Och givetvis har du många roligare saker att fundera över just nu än försäkring. Det förstår till och med vi. Därför vill vi göra det enkelt för dig genom att erbjuda ett bra försäkringsskydd som gäller under graviditeten och barnets första 6 månader. Lite extra trygghet på vägen helt enkelt. 2

3 Försäkringar för dig som är gravid MammaBarn och VäntaBarn MammaBarn är gratis och innehåller en olycksfallsförsäkring för mamman. Den ger även ersättning om barnet avlider. VäntaBarn kostar 950 kr. Utöver det skydd du får med MammaBarn innehåller VäntaBarn också en sjuk- och olycksfallsförsäkring för barnet som gäller från det att barnet föds och fram till 6-månadersdagen. Försäkringen ersätter bland annat skador som kan uppstå vid för tidig födsel eller i samband med förlossningen ett skydd du bara kan få med en gravidförsäkring eftersom en barnförsäkring kan tecknas först efter födseln. VäntaBarn ger även ersättning om någon av föräldrarna avlider. Tänk på att teckna barnförsäkring när ditt barn är fött När du kommit hem från BB rekommenderar vi att du så snart som möjligt tecknar en barnförsäkring, eftersom den ger ett mer omfattande skydd än en gravidförsäkring. Trygg-Hansas barnförsäkring TryggaBarn ger ett tryggt och bra skydd för ditt barn, både vid sjukdom och olycksfall. Du kan också välja till ett skydd som ger ersättning för vissa medfödda sjukdomar. Under barnets första 6 månader bjuder vi på premien för TryggaBarn. (Vi drar av tiden fram till 6-månadersdagen från premien). Det innebär att du kan ha både gravid- och barnförsäkring under denna period, utan att behöva betala något extra. Du kan dessutom få ersättning från båda försäkringarna. Vad kostar det? MammaBarn... 0 kr VäntaBarn kr Teckna med talongen på sida 9. 3

4 Välj den försäkring som passar dig Ersättning Mamman Barnet Pappan MammaBarn Nedsatt funktionsförmåga vid olycksfall Läke- rese-, tandskadekostnader vid olycksfall Ja, upp till kr Ja Vanprydande ärr vid olycksfall Ja Merkostnader vid olycksfall Ja Hjälpmedel vid olycksfall Ja, upp till kr Dödsfall på grund av ett olycksfall kr Dödsfall oavsett orsak kr VäntaBarn Nedsatt funktionsförmåga vid olycksfall Nedsatt funktionsförmåga vid sjukdom Läke- rese-, tandskadekostnader vid olycksfall Ja, upp till kr Ja, upp till kr Ja, upp till kr Ja Ja Vanprydande ärr vid olycksfall Ja Ja Vanprydande ärr vid sjukdom Ja Merkostnader vid olycksfall Ja Ja Hjälpmedel vid olycksfall Ja, upp till kr Ja, upp till kr Dödsfall på grund av ett olycksfall kr Dödsfall oavsett orsak kr kr kr Komplikationer vid förlossning kr Krisförsäkring Ja Ja Sjukhusvistelse 100 kr/dag Vårdersättning Ja, upp till kr/år Den mörkare färgen visar vilket skydd som tillkommer, utöver MammaBarn, om du väljer att teckna VäntaBarn. 4

5 MammaBarn Skydd för mamman: Nedsatt funktionsförmåga MammaBarn ger ersättning för en bestående nedsättning av den fysiska eller psykiska funktionsförmågan, så kallad medicinsk invaliditet, vid olycksfall. Ersättningens storlek beror på hur stor invaliditetsgraden är, %. Högsta ersättning är kr. Se räkneexempel på s 8. Läke-, rese- tandskadekostnader Försäkringen ersätter kostnader inom Norden för läkarbehandling och tandvård till följd av ett olycksfall, i längst 5 år efter skadan. Dessutom kan du få ersättning för resor till och från sjukhuset eller vårdcentralen. Merkostnader För olycksfallsskador som kräver läkarbehandling kan du, under den akuta behandlingstiden, få ersättning för merkostnader inom Norden. Det kan exempelvis vara kostnader för kläder och glasögon som skadats vid olycksfallstillfället. Vanprydande ärr MammaBarn ger ersättning för vanprydande ärr som orsakats av olycksfall och som krävt läkarbehandling. Hjälpmedel Försäkringen ersätter kostnader för hjälpmedel som du kan behöva efter ett olycksfall och som är medicinskt motiverade av läkare. Det kan till exempel vara handikappfordon och handikappanpassning av bostad. Högsta ersättning är kr. Ersättning vid dödsfall I MammaBarn ingår en ersättning på kr om mamman avlider på grund av ett olycksfall. Skydd för barnet: Ersättning vid dödsfall Om barnet avlider utbetalas ett engångsbelopp på kr. 5

6 VäntaBarn I VäntaBarn ingår hela det skydd du får med MammaBarn. Dessutom kan du få ersättning för följande: Skydd för mamman: Komplikationer vid förlossning Försäkringen ger en ersättning på kr om mamman drabbas av stor blodförlust eller svåra bristningar i samband med förlossningen. Skydd för både mamman och pappan: Ersättning vid dödsfall I VäntaBarn ingår en ersättning på kr om mamman eller pappan avlider. Krisförsäkring Vid nära anhörigs död kan ni få hjälp med psykologbehandling. Vi hjälper er att komma till rätt person och bekostar upp till 10 behandlingstillfällen (inklusive resor). Skydd för barnet: Nedsatt funktionsförmåga VäntaBarn ger ersättning om barnet får en bestående nedsättning av den fysiska eller psykiska funktionsförmågan, så kallad medicinsk invaliditet antingen till följd av olycksfall eller sjukdom (som inte är medfödd). Det kan till exempel vara sjukdomar som astma och allergi, eller förlossningsskador som kan leda till utvecklingsstörningar eller epilepsi. Ersättningens storlek beror på hur stor invaliditetsgraden är, %. Högsta ersättning är kr. Se räkneexempel på s 8. Sjukhusvistelse Om ditt barn blir inskrivet på sjukhus för vård i minst tre dagar för en skada som kan ersättas av försäkringen, betalar vi ut ersättning för sjukhusvistelse. Ni får ersättning från första dagen med 100 kr/dag i upp till 180 dagar. 6

7 Vårdersättning VäntaBarn ger vårdersättning om någon av föräldrarna beviljas vårdbidrag från Försäkringskassan och om skadan kan ersättas från försäkringen. Vårdersättningen följer vårdbidragets storlek, vilket betyder att ni exempelvis får 50 % av försäkringens vårdersättning om barnet beviljas 50 % vårdbidrag. 100 % vårdersättning blir kr per år och betalas som längst ut under tre år. Vanprydande ärr VäntaBarn ger ersättning om barnet får vanprydande ärr som orsakats av en ersättningsbar sjukdom eller ett olycksfall och som krävt läkarbehandling. Bedömningen kan göras tidigast 1 år efter skadan. Läke-, rese- och tandskadekostnader Försäkringen ersätter kostnader inom Norden för läkarbehandling och tandvård för barnet till följd av ett olycksfall, i längst 5 år efter skadan. Dessutom kan ni få ersättning för resor till och från sjukhuset eller vårdcentralen. Merkostnader För skador som kräver läkarbehandling kan ni, under den akuta behandlingstiden, få ersättning för merkostnader inom Norden. Det kan exempelvis vara kostnader för kläder som skadats vid olycksfallstillfället. Hjälpmedel Försäkringen ersätter hjälpmedel som barnet kan behöva efter ett olycksfall och som är medicinskt motiverade av läkare. Ni kan exempelvis få ersättning för handikappfordon och handikappanpassning av bostaden. Högsta ersättning är kr. 7

8 Så räknar vi ersättning vid nedsatt funktionsförmåga Exempel: Om mamman får nedsatt syn på grund av olycksfall bedöms ersättningen efter synskärpan. Total synförlust på ett öga ger 14 % invaliditet. Mamman får kr (14 % av kr, som är den högsta ersättningen för nedsatt funktionsförmåga). Vem kan teckna försäkringen? MammaBarn kan tecknas när som helst under graviditeten och det finns inte några hälsokrav för att du ska få teckna den. VäntaBarn kan tecknas från graviditetsvecka För att få teckna försäkringen ska graviditeten vara normal enligt kontroller på Mödravårdscentralen eller läkare, fram till graviditetsvecka 26. Mamman får inte kontrolleras eller behandlas för hjärt/njursjukdom, högt blodtryck eller diabetes. När gäller försäkringen? MammaBarn gäller från det att svarstalongen kommit in till Trygg-Hansa. Mammans olycksfallsförsäkring gäller i 1 år och tidigast från graviditetsvecka 10. Ersättning om barnet avlider gäller tidigast från graviditetsvecka 26 och till barnets 6-månadersdag. VäntaBarn börjar gälla dagen efter att försäkringen är betald, förutsatt att den betalas innan barnets födelse. VäntaBarn gäller tidigast från graviditetsvecka 26 och till barnets 6-månadersdag. Barnets sjuk- och olycksfallsförsäkring gäller från förlossningen. 8

9 + + Personuppgifterna kommer att finnas i Trygg-Hansas datasystem. Anteckna gärna: Kupong skickad den: / / Denna del behåller du därför som bevis. graviditetsvecka 36. Om du väljer att endast teckna MammaBarn skickas inget försäkringsbrev. Skicka kupongen så tidigt som möjligt under din graviditet den måste ha kommit till oss senast under Postnummer Postadress Mobiltelefon Gatuadress Telefonnr, bostad även riktnummer 1 9 Ange läkare eller MVC där du kontrolleras: Ort:. Försäkringstagare (efternamn, förnamn) VAR SNÄLL TEXTA SEKEL ÅR MÅNAD DAG NUMMER Personnummer Jag är gravid i vecka Förväntat födelsedatum är Distribution SEKEL ÅR MÅNAD DAG Ja, tack. Jag vill teckna försäkringen VäntaBarn. Min graviditet är normal enligt kontroller hos MVC eller läkare. Jag behandlas inte eller kontrolleras för diabetes, hjärt/njursjukdom eller högt blodtryck. Försäkringen kostar 950 kronor och måste betalas innan barnet är fött. Ja, tack. Jag vill att ni bjuder mig och mitt barn på MammaBarnförsäkring. Ankomstdatum Försäkringar för dig som är gravid Försäkringar för dig som är gravid. P

10 Trygg-Hansa Svarspost Kundnummer STOCKHOLM

11 Bra att veta Viktiga begränsningar VäntaBarn ersätter inte medfödda sjukdomar. Mammans olycksfallsfallsförsäkring gäller inte för olycksfall som redan inträffat före det att försäkringen tecknades. VäntaBarn gäller förutsatt att hälsokraven för att teckna försäkringen är uppfyllda. VäntaBarn gäller inte för skador i samband med förlossning som sker utanför Norden. Däremot gäller försäkringen för förlossning utomlands om barnet föds tidigare än beräknat, till exempel under semester, förutsatt att läkare eller annan sjukvårdspersonal inte avrått från att resa. Försäkringen ska vara betald innan barnets födelse. Ångerrätt Du har 30 dagars ångerrätt. Ångerfristen börjar räknas från den dag du får hem försäkringsbrevet. För att utnyttja din ångerrätt kontaktar du oss på telefon Försäkringen sägs då upp från begynnelsedagen. Har du redan hunnit betala din försäkring får du pengarna tillbaka. Om du råkar ut för en skada Vår skadehantering är snabb och effektiv. För enklare ärenden som exempelvis sjukhusvistelse räcker det oftast med ett samtal. Du kan anmäla din skada på eller via Om du inte är nöjd Kontakta oss så försöker vi klara upp saken. Lyckas vi inte med det, begär du prövning hos Försäkringsnämnden eller Allmänna reklamationsnämnden. Du kan även vända dig till en allmän domstol för att få tvisten prövad. Svensk lag tillämpas på avtalet. Fullständiga villkor Det här är en kortfattad information om försäkringen. För fullständiga försäkringsvillkor gå in på eller kontakta oss på telefonnummer

12 Råd och tips om graviditet, föräldraskap och barns hälsa I samarbete med barnläkare och andra experter har vi skapat ett praktiskt Internetbaserat uppslagsverk där du snabbt och enkelt kan få information om allt möjligt som rör graviditet, föräldraskap och barns säkerhet, hälsa och utveckling. Adressen är Vi hjälper dig Hör av dig till oss, så hjälper vi dig att se över familjens försäkringsbehov. Hos oss får du alltid bra försäkringar och effektiv skadehantering. I de flesta fall kan vi reglera skadan direkt på telefon.vi finns tillhands både per telefon och på vår hemsida, där du exempelvis hittar tips på hur du barnsäkrar ditt hem. Ring oss om du har några frågor. Vi har öppet 7-21 alla dagar utom storhelger Trygg-Hansa Försäkrings AB (publ) Stockholm Säte: Stockholm Organisationsnummer: P

TryggaBarn För barn och ungdomar upp till 25 år

TryggaBarn För barn och ungdomar upp till 25 år Sida 1/6 I TryggaBarn Kontakta oss Kundservice: 0771-111 600 alla dagar kl 7-21 trygghansa.se/kundservice Skadeservice: 0771-111 500 vardagar kl 8-17 Fullständiga villkor: trygghansa.se/villkor TryggaBarn

Läs mer

Trygga försäkringar. för dig som är medlem i fackförbundet ST. I samarbete med

Trygga försäkringar. för dig som är medlem i fackförbundet ST. I samarbete med Trygga försäkringar för dig som är medlem i fackförbundet ST I samarbete med Sidan 2 Försäkringar för hela familjen till medlemspris Tack vare ett samarbete mellan ST och Trygg-Hansa kan du som är medlem

Läs mer

Barnförsäkring. Gäller från 2015-06-01

Barnförsäkring. Gäller från 2015-06-01 BARNFÖRSÄKRING FÖRKÖPSINFORMATION Barnförsäkring Gäller från 2015-06-01 Vår Barnförsäkring ger ditt barn en bra start i livet Precis som det är självklart att ha försäkring för hemmet och bilen så borde

Läs mer

om dig och din trygghet.

om dig och din trygghet. EXKLUS IV T för dig som m ed l e mi personförsäkringar om dig och din trygghet. Corbis/Scanpix Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt hundra år sedan var det en

Läs mer

Barnförsäkring Vid sjukdom och olycksfall. Flera barn?

Barnförsäkring Vid sjukdom och olycksfall. Flera barn? Barnförsäkring Vid sjukdom och olycksfall Genom samhället har barnet ett skydd när det vistas i skolan eller förskolan, men på fritiden står barnet oftast oförsäkrat. Genom att teckna en barnförsäkring

Läs mer

Barnförsäkring. Allmänt Folksams barnförsäkring kan tecknas antingen som en sjuk-och olycksfallsförsäkring eller som en olycksfallsförsäkring,

Barnförsäkring. Allmänt Folksams barnförsäkring kan tecknas antingen som en sjuk-och olycksfallsförsäkring eller som en olycksfallsförsäkring, 1/5 Försäkringen tecknas hos Folksam ömsesidig sakförsäkring, organisationsnummer 502006-1619. Att Folksam är ett ömsesidigt försäkringsbolag innebär att det ägs av försäkringstagarna. Huvudkontorets adress

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 82:5 2009-11-15 TRYGGA BARN

ALLMÄNNA VILLKOR 82:5 2009-11-15 TRYGGA BARN ALLMÄNNA VILLKOR 82:5 2009-11-15 TRYGGA BARN 2 TryggaBarn 82:5 3 TACK FÖR ATT DU VALT TRYGG-HANSA FÖR DITT BARN! TRYGGA BARN Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom INNEHÅLL Här har vi samlat

Läs mer

Försäkringsvillkor januari 2015

Försäkringsvillkor januari 2015 GRAVID Försäkringsvillkor januari 2015 Här har vi samlat allt som våra gravidförsäkringar omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid en

Läs mer

Säker Person försäkringar med bondförnuft. Gäller från 2015 01 01

Säker Person försäkringar med bondförnuft. Gäller från 2015 01 01 SÄKER PERSON INFORMATION Säker Person försäkringar med bondförnuft Gäller från 2015 01 01 Innehåll Säker Person trygghet för dig som bor eller arbetar på landsbygden 3 Förmåner för dig som är medlem i

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 93:8 2015-01-01. Seniorförsäkring Grupp

ALLMÄNNA VILLKOR 93:8 2015-01-01. Seniorförsäkring Grupp ALLMÄNNA VILLKOR 93:8 2015-01-01 Seniorförsäkring Grupp 2 Seniorförsäkring Grupp 93:8 Seniorförsäkring Grupp 93:8 3 SENIORFÖRSÄKRING GRUPP 93:8 INNEHÅLL A. FÖRSÄKRINGENS OMFATTNING Var försäkringen gäller

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 81:4 2008-10-01 TRYGG VUXEN

ALLMÄNNA VILLKOR 81:4 2008-10-01 TRYGG VUXEN ALLMÄNNA VILLKOR 81:4 2008-10-01 TRYGG VUXEN 2 Trygg vuxen 81:4 Trygg vuxen 81:4 3 Tack för att du valt försäkring i Trygg-Hansa! trygg vuxen 81:4 Sjuk- och olycksfallsförsäkring INNEHÅLL Vår strävan är

Läs mer

i samarbete med SÅ Sjukvårdsförsäkring

i samarbete med SÅ Sjukvårdsförsäkring i samarbete med SÅ Sjukvårdsförsäkring Varför behövs en sjukvårdsförsäkring? De flesta åkerier är extra känsliga för sjukfrånvaro och har inte tid eller råd att låta de anställda vänta i vårdköer. SÅ Sjukvårdsförsäkring

Läs mer

Jämför barnförsäkring Här kan du jämföra barnförsäkringar. I jämförelsen kommer först tabeller med de viktigaste ersättningarna, därefter viktiga

Jämför barnförsäkring Här kan du jämföra barnförsäkringar. I jämförelsen kommer först tabeller med de viktigaste ersättningarna, därefter viktiga Jämför barnförsäkring Här kan du jämföra barnförsäkringar. I jämförelsen kommer först tabeller med de viktigaste ersättningarna, därefter viktiga undantag och begränsningar. Det belopp som redovisas här

Läs mer

gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro.

gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro. gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro. Ifs gruppförsäkring erbjuder en förmånlig försäkring till flera Principen med Ifs gruppförsäkring är att flera

Läs mer

Kompletterande reseförsäkring privat när du betalar resan med kort

Kompletterande reseförsäkring privat när du betalar resan med kort Kompletterande reseförsäkring privat när du betalar resan med kort Försäkring på resan När du köper en resa kan det löna sig att betala den med ditt SEB:s MasterCard eller Bankkort Visa. Då får du automatiskt

Läs mer

BARN. Försäkringsvillkor november 2014

BARN. Försäkringsvillkor november 2014 BARN Försäkringsvillkor november 2014 Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid en eventuell skada. Ring oss gärna på 0771-655 655 eller besök

Läs mer

Barn. försäkringsvillkor november 2014

Barn. försäkringsvillkor november 2014 Barn försäkringsvillkor november 2014 Här har vi samlat allt som vår barnförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid en eventuell

Läs mer

Barnförsäkring. Sjuk- och olycksfallsförsäkring gäller från 2010-07-01. Villkor Sjuk- & olycksfall barn

Barnförsäkring. Sjuk- och olycksfallsförsäkring gäller från 2010-07-01. Villkor Sjuk- & olycksfall barn Barnförsäkring Sjuk- och olycksfallsförsäkring gäller från 2010-07-01 1 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Birger Jarlsgatan 43 Box 7830 103 98 Stockholm 08-684 12 000 www.modernaforsakringar.se Bolagsverket

Läs mer

Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom. Försäkringsvillkor Gäller avtal tecknade från och med 2015-01-01 Tre Kronor

Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom. Försäkringsvillkor Gäller avtal tecknade från och med 2015-01-01 Tre Kronor Sjuk- och olycksfallsförsäkring Försäkringsvillkor Gäller avtal tecknade från och med 2015-01-01 Tre Kronor 2/15 Försäkringsvillkor Innehåll Sammanställning av ersättningsförmåner... 3 Förklaringar av

Läs mer

Liv och Hälsa. För dig och din familj

Liv och Hälsa. För dig och din familj Liv och Hälsa För dig och din familj Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående

Läs mer

Försäkringsvillkor Skandia Barnförsäkring

Försäkringsvillkor Skandia Barnförsäkring Försäkringsvillkor Skandia Barnförsäkring Edition 2 (2014-01-01) Allmänna villkor av år 2008 A. Försäkringsavtalet 1. Allmänna bestämmelser Försäkringstagare är den som ingår avtal med Livförsäkringsbolaget

Läs mer

Ett erbjudande om Stor Hemförsäkring till dig som bor i Amlövs fastigheter.

Ett erbjudande om Stor Hemförsäkring till dig som bor i Amlövs fastigheter. Prisinformation 10 2014-03-01 Ett erbjudande om Stor Hemförsäkring till dig som bor i Amlövs fastigheter. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän erbjuder dig som bor i Amlövs fastigheter en förmånlig hemförsäkring.

Läs mer

Villkor GARANT. Sjukvårdsförsäkring Livförsäkring Olycksfallsförsäkring Sjukförsäkring - Inkomstskydd Barnförsäkring Sjukvårdsförsäkring barn

Villkor GARANT. Sjukvårdsförsäkring Livförsäkring Olycksfallsförsäkring Sjukförsäkring - Inkomstskydd Barnförsäkring Sjukvårdsförsäkring barn Villkor GAR 100:1 Villkor GARANT Sjukvårdsförsäkring Livförsäkring Olycksfallsförsäkring Sjukförsäkring - Inkomstskydd Barnförsäkring Sjukvårdsförsäkring barn Gäller från 2015-01-01 Innehåll A Gemensamma

Läs mer

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldrapenning?

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldrapenning? Föräldrapenning Föräldrapenning är den ersättning föräldrar får för att kunna vara hemma med sina barn i stället för att arbeta. Den betalas ut i sammanlagt 480 dagar per barn. Föräldrapenningen har tre

Läs mer

Alla bilar finansieras.

Alla bilar finansieras. Audi Privat. Finansiering. Serviceavtal. Försäkring. Alla bilar finansieras. Finansiering för din Audi är en viktig del av ditt bilköp eller bilinnehav. Den sker på många sätt: genom någon oberoende finansiär,

Läs mer

SEAT FINANSIERING. SEAT Finansiering SEAT Serviceavtal SEAT Försäkring ENJOYNEERING

SEAT FINANSIERING. SEAT Finansiering SEAT Serviceavtal SEAT Försäkring ENJOYNEERING SEAT FINANSIERING Finansieringslösningar för privatperson och företag. SEAT Finansiering SEAT Serviceavtal SEAT Försäkring ENJOYNEERING Alla bilar finansieras. Det sker bara på olika sätt. En del väljer

Läs mer

Körglädje med bilägarglädje. Finansiering. Serviceavtal. Försäkring.

Körglädje med bilägarglädje. Finansiering. Serviceavtal. Försäkring. Körglädje med bilägarglädje. Finansiering. Serviceavtal. Försäkring. Alla bilar finansieras. Finansieringen av din Audi är en viktig del av bilköpet. Den sker på många sätt: via oberoende finansiärer,

Läs mer

En bra start Barnförsäkring

En bra start Barnförsäkring Villkor OSB 625:11 Gällande från 2007-11-01 En bra start Barnförsäkring Innehåll A Försäkringsavtalet 1 Allmänna bestämmelser............................................................ 3 2 Vem försäkringen

Läs mer

Medlemslån och Medlemskredit

Medlemslån och Medlemskredit Medlemslån och Medlemskredit Som medlem i facket kan du låna tryggt och förmånligt! Medlemslån eller Medlemskredit? Välj rätt utifrån ditt behov. Vad är Medlemslån? När du behöver låna pengar för att renovera

Läs mer