Medlemsförsäkring för dig i SULF

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medlemsförsäkring för dig i SULF"

Transkript

1 Medlemsförsäkring för dig i SULF gäller från 1 januari 2011 Teckna försäkringar på

2 Snabb hjälp när den behövs som mest Ingen kan förutse hur livet ska bli. Om du skulle råka ut för något kan du behöva ett ekonomiskt skyddsnät. En bra gruppförsäkring är ett omtänksamt sätt att ge dig själv samt dina nära och kära trygghet om något oförutsett skulle inträffa. Fler är med och delar på riskerna vilket innebär att du får ett bra skydd till en låg premie. Det här får du Ett grundskydd som kan kompletteras så att det passar just dig Mer info hittar du på Tillgång till enkel självbetjäning på webben Smidig skadeservice. Ofta kan vi reglera skador direkt per telefon Möjlighet att medförsäkra make/maka eller sambo 2

3 Våra försäkringar Behovet av försäkringar varierar beroende på din livsituation. Vi erbjuder försäkringar för olika händelser i livet och du kan själv plocka ihop ett försäkringsskydd som passar just dig. Olycksfallsförsäkring De flesta har en olycksfallsförsäkring genom sitt arbete som gäller under arbetstid. Men många saknar ett skydd om de skulle drabbas av en olycka på fritiden. Med vår Olycksfallsförsäkring kan du, utan självrisk, få ett skydd som ger ersättning vid bland annat invaliditet, dödsfall, rehabilitering, läkarvård och tandvård. Försäkringen gäller också om du hamnar i kris till följd av rån, hot eller överfall som polisanmälts, nära anhörigs död, långvarig arbetslöshet, svår sjukdom och vid våld i familjen. Vid våld i familjen krävs ingen polisanmälan. Du får ersättning för upp till tio behandlingstillfällen hos psykolog eller psykoterapeut. Du väljer själv vilket invaliditetsbelopp du vill teckna och kan medförsäkra din make/maka eller sambo. Livförsäkring Med en livförsäkring kan du ge ekonomisk trygghet till dina närstående om du avlider. Den ger även ett skydd om du blir långvarigt sjuk. en vid dödsfall betalas både ut som ett engångsbelopp och som ett månadsbelopp och ger de efterlevande tid att klara upp den nya ekonomiska situation som uppstår vid ett dödsfall. Försäkringsskyddet innehåller även en livförsäkring för dina barn. Om du drabbas av långvarig arbetsoförmåga kan du få ett skattefritt engångsbelopp (så kallat Inkomstkapital). Du väljer själv vilken dödsfallsersättning du vill teckna och kan medförsäkra din make/maka eller sambo. Pris från 10 kr per månad Pris från 20 kr per månad Sjukförsäkring Sjukförsäkringen är utformad för att ta vid när kompletteringen genom avtalsförsäkringarna tar slut. Tillsammans med sjukpenningen kan sjukförsäkringen ge upp till 90 procent av din lön. Försäkringsbeloppet är skattefritt och utbetalas månadsvis. Hur mycket som utbetalas beror på vilket försäkringsbelopp du tecknat och vilken grad av arbetsoförmåga du har. Försäkringen kan också ge dig ett engångsbelopp så kallad Diagnosförsäkring om du får en specifik diagnos, till exempel cancer, stroke, hjärnhinneinflammation eller hjärtinfarkt. Du kan teckna sjukförsäkringen innan du fyller 55 år och den gäller som längst till 65 år eller tills du går i avtalspension. Pris från 25 kr per månad Vilken försäkring behöver du? På kan du göra vårt snabbtest och se vilken försäkring som passar just dig. 3

4 Barn-och gravidförsäkring Barn har oftast ett sämre försäkringsskydd än oss vuxna. Många har visserligen en olycksfallsförsäkring genom skolan eller förskolan, men försäkringsbeloppen är i regel låga och skyddet gäller sällan på fritiden eller när barnet blir sjuk. Med vår Barn- och gravidförsäkring kan du ge ditt barn en trygg början på livet, från tjugotredje graviditetsveckan upp till 25 års ålder. För att ge alla barn samma trygghet erbjuder vi ett skydd som även omfattar sjukdomar som ADHD och ätstörningar något få barnförsäkringar erbjuder. Redan från tionde graviditetsveckan kan du teckna ett skydd, Gravid Bas, utan kostnad. Du kan välja att utöka skyddet med Gravid Plus som bland annat innehåller högre invaliditetsbelopp och ersättning vid sjukhusvistelse. När barnet föds börjar automatiskt skyddet i barnförsäkringen att gälla utan hälsodeklaration. Du kan välja att teckna högre invaliditetsbelopp och en Diagnosförsäkring som ger ersättning vid sjukdomar som cancer, hjärnhinneinflammation och TBE. Gravidförsäkring från 0 kr per månad Barnförsäkring från 96 kr per månad Familjeskydd Behovet av ett bra försäkringsskydd är extra stort under vissa perioder i livet, till exempel när barnen är små. Med vårt Familjeskydd kan du ge familjen ekonomisk trygghet om du skulle avlida i förtid. Den skattefria ersättningen betalas ut som ett månadsbelopp i fem år om du skulle avlida före 65 års ålder. Du kan teckna försäkringen fram tills du fyller 55 år. Du väljer själv ersättningsbelopp och kan medförsäkra din make, maka eller sambo. Vid ansökan krävs alltid godkänd hälsodeklaration. Pris från 9 kr per månad Sjukvårdsförsäkring Sjukvårdsförsäkringen ger dig tillgång till rådgivning och specialistsjukvård direkt efter att du fått remiss från din allmänläkare. Du slipper vänta i sjuk vårdsköerna, oavsett var i landet du bor. Du får tillgång till bland annat medicinsk rådgivning, läkarvård, operationer, sjukhusvård, psykologbesök, rehabilitering och eftervård. Du får även möjlighet att testa din hälsoprofil på webben. Försäkringen innebär en vårdgaranti som ger dig ersättning om du inte blir kontaktad inom fem dagar och sedan inte får eventuell vård inom 30 dagar. Pris från 99 kr per månad Snabbt och enkelt att teckna försäkring! Vill du teckna en försäkring eller utöka ditt skydd? Det gör du enklast på webben:. Där kan du även se över ditt försäkringsinnehav och läsa mer om försäkringarna. Om du har några frågor är du alltid välkommen att kontakta vår kundtjänst på telefon

5 Seniorförsäkring Seniorförsäkringen är till för dig som uppnår försäkringens slutålder. Försäkringen övergår automatiskt till en seniorförsäkring och du kan behålla den så länge du kvarstår som seniormedlem i ditt förbund. I försäkringen ingår en Livförsäkring, en Diagnosförsäkring och en Olycksfallsförsäkring. Men om du enbart har haft en olycksfallsförsäkring omfattas du inte av livförsäkringen eller diagnosförsäkringen. Livförsäkringen ger ett engångsbelopp till dödsboet eller efterlevande och du kan själv välja vem som ska få pengarna. Hur mycket pengar som betalas ut beror på vilket försäkringsbelopp du har tecknat och hur gammal du är. Diagnosförsäkring ger ett engångsbelopp om du skulle drabbas av cancer, stroke eller hjärtinfarkt. Olycksfallsersättningen ger bland annat ersättning vid invaliditet och kostnader för till exempel läkarvård, sjukhuskostnader, tandskador och skadade personliga tillhörigheter som en följd av olycksfallet. Teckna dina försäkringar på Pris från 25 kr per månad 5

6 sbelopp och priser Här är en översikt på alla försäkringar med ersättningsbelopp och priser. Olycksfallsförsäkring Medicinsk invaliditet (upp till) kr Merkostnader (upp till)* kr Dödsfall på grund av olycksfall kr Krisförsäkring Tandskadekostnader Nödvändiga Olycksfallskapital Akutersättning Rehabiliteringskostnader vid sjukdom 20 kr Valbart tillägg 1 Medicinsk invaliditet - heltid (upp till) kr 9 kr Valbart tillägg 2 Medicinsk invaliditet - heltid (upp till) kr 9 kr Sjukförsäkring vid sjukskrivning Välj försäkringsbelopp i tabellen nedan Diagnosförsäkring kr Du väljer försäkringsbelopp Månadslön (upp till) kr kr per månad 25 kr kr kr per månad 47 kr kr per månad 68 kr Livförsäkring Dödsfallskapital Välj försäkringsbelopp i tabellen nedan Inkomstkapital Välj försäkringsbelopp i tabellen nedan Efterlevandeskydd 2000 kr/mån i 2 år Barngruppliv kr Du väljer försäkringsbelopp Dödsfallskapital (upp till) Inkomstkapital (upp till) 0-24 år 25 år 26 år 27 år 28 år 29 år 30 år 31 år 32 år 33 år kr kr kr 10 kr 15 kr 17 kr 19 kr 21 kr 23 kr 25 kr 27 kr 29 kr 31 kr kr kr kr 46 kr 51 kr 53 kr 55 kr 57 kr 59 kr 61 kr 63 kr 65 kr 67 kr kr kr kr 20 kr 30 kr 34 kr 38 kr 42 kr 46 kr 50 kr 54 kr 58 kr 62 kr kr kr kr 56 kr 66 kr 70 kr 74 kr 78 kr 82 kr 86 kr 90 kr 94 kr 98 kr Dödsfallskapital (upp till) Inkomstkapital (upp till) 34 år 35 år år kr kr kr 33 kr 35 kr 55 kr kr kr kr 69 kr 71 kr 91 kr kr kr kr 66 kr 70 kr 112 kr kr kr kr 102 kr 106 kr 148 kr 6

7 Gravid Bas Medicinsk invaliditet vid olycksfall för barnet (upp till) vid dödsfall för barnet Krisförsäkring samtalsstöd för föräldrar och syskon (upp till) kr kr 10 behandlingstillfällen Pris 0 kr Gravid Plus Medicinsk invaliditet vid olycksfall för barnet (upp till) vid dödsfall för barnet vid dödsfall vårdnadshavare Krisförsäkring samtalsstöd för föräldrar och syskon (upp till) vid särskilda diagnoser vid vårdbidrag (upp till) vid sjukhusvistelse Läke-, rese- och tandskadekostnader kr kr kr 10 behandlingstillfällen kr kr 200 kr/per dag (upp till 360 dagar) ingår Pris 985 kr/graviditet Barnförsäkring Medicinsk/ekonomisk invaliditet (upp till) Sjukhusvistelse Rehabhjälpmedel (upp till)* Krisförsäkring även för föräldrar och syskon (upp till) Läke-, rese- och tandskadekostnader, skadade kläder och glasögon samt vanprydande ärr Årlig kostnadsersättning vid dödsfall Du väljer försäkringsbelopp Välj försäkringsbelopp i tabellen nedan 200 kr/dag, (max kr/år i högst 3 år) kr 10 behandlingstillfällen kr i högst 3 år kr Medicinsk/ekonomisk invaliditet (upp till) 1 barn 2 barn 3 barn 4 barn 5 barn 6 barn 7 barn kr 96 kr 96 kr 96 kr 96 kr 96 kr 96 kr 96 kr kr 120 kr 144 kr 168 kr 192 kr 216 kr 240 kr 264 kr kr 144 kr 192 kr 240 kr 288 kr 336 kr 384 kr 432 kr kr 168 kr 240 kr 312 kr 384 kr 456 kr 528 kr 600 kr kr 192 kr 288 kr 384 kr 480 kr 576 kr 672 kr 768 kr Valbart tillägg 1 oavsett antal barn Diagnosförsäkring, ersättning vid särskilda diagnoser kr 28 kr *en baseras på prisbasbelopp. Prisbasbeloppet för 2011 är kr. 7

8 Familjeskydd Månadsersättning vid dödsfall** Välj försäkringsbelopp nedan Du väljer försäkringsbelopp Månadsersättning vid dödsfall** 0-35 år år år kr/månad i 5 år 9 kr 18 kr 61 kr kr/månad i 5 år 18 kr 36 kr 122 kr Sjukvårdsförsäkring (efter remiss) Läkarvård Patientavgifter upp till högkostnadsskyddet Sjukhusvård och operation Resor och logi Eftervård och rehabilitering Hjälpmedel Psykolog Hälsoprofil på webb (krävs ingen remiss) Upp till 10 behandlingstillfällen år år år 99 kr 115 kr 136 kr Seniorförsäkring Du väljer försäkringsbelopp Livförsäkring (upp till)* kr 49 kr kr 90 kr Olycksfallsförsäkring (upp till)* kr 25 kr kr 39 kr Diagnosförsäkring (upp till)* kr 58 kr kr 90 kr All info hittar du på *en baseras på prisbasbelopp. Prisbasbeloppet för 2011 är kr. **en baseras på det förhöjda prisbasbeloppet. Det förhöjda prisbasbeloppet för 2011 är kr. 8

9 Förenade Liv erbjuder gruppförsäkringar till individer genom de arbetsgivare och organisationer som företräder dem. Vi utvecklar och erbjuder försäkringslösningar med omtanke och ger snabb hjälp när den behövs som mest. Men omtanken stannar inte där vi arbetar aktivt för såväl bättre hälsa som mindre våld i samhället, till exempel genom vårt engagemang mot våld. Läs mer på forenadeliv.se. Läs om vårt engagemang mot våld på forenadeliv.se 9

10 Det här är en kortfattad information om försäkringarna. Särskilda hälsokrav gäller för vissa försäkringar och skador ersätts alltid enligt villkor och försäkringsavtal. Mer information hittar du på forenadeliv.se FLG Förenade Liv Gruppförsäkring AB Stockholm Kundtjänst: Telefon: Fax:

En försäkring för olika händelser i livet

En försäkring för olika händelser i livet MEDLEMSFÖRSÄKRING FÖR DIG I BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND AVTAL 40802 En försäkring för olika händelser i livet gäller från 1 januari 2012 Teckna försäkringar på Snabb hjälp när den behövs som mest Ingen kan

Läs mer

Åkarnas gruppförsäkring

Åkarnas gruppförsäkring gruppförsäkring för dig i sveriges åkeriföretag Åkarnas gruppförsäkring gäller från 1 januari 2014 Nyhet 2014 - Ny Barnförsäkring Snabb hjälp när den behövs som mest Ingen kan förutse hur livet ska bli.

Läs mer

Försäkring för händelser i livet

Försäkring för händelser i livet Försäkring för händelser i livet Produktöversikt Olycksfall Olycksfallsförsäkring Sjukdom Sjukförsäkring Diagnosförsäkring Förtidskapital Sjukvårdsförsäkring Dödsfall Livförsäkring Familjeskydd Barn Gravidförsäkring

Läs mer

medlemsförsäkring för dig som är medlem i Polisförbundet Gäller fr o m 1 april 2011 En försäkring som gäller hela livet. Teckna försäkring idag!

medlemsförsäkring för dig som är medlem i Polisförbundet Gäller fr o m 1 april 2011 En försäkring som gäller hela livet. Teckna försäkring idag! medlemsförsäkring för dig som är medlem i Polisförbundet Gäller fr o m 1 april 2011 En försäkring som gäller hela livet. Teckna försäkring idag! Innan äventyret börjar Snabb hjälp när du behöver den som

Läs mer

Viktigt att veta. Livförsäkring. forenadeliv.se/sulf

Viktigt att veta. Livförsäkring. forenadeliv.se/sulf Viktigt att veta AUTOMATISK ANSLUTNING Som ny medlem får du automatiskt en livförsäkring, en olycksfallsförsäkring och en sjukvårdsförsäkring (grundskydd) i 3 månader utan att betala någon premie. Är du

Läs mer

Ledarnas medlemsförsäkringar

Ledarnas medlemsförsäkringar Ledarnas medlemsförsäkringar 2015 Trygghet för dig och din familj Ta del av den fullständiga förköpsinformationen på bliwa.se/ledarna innan du ansöker Ta del av den fullständiga förköpsinformationen på

Läs mer

Trygg med ST. försäkringsskydd för medlemmar

Trygg med ST. försäkringsskydd för medlemmar Trygg med ST försäkringsskydd för medlemmar 1 2 ST, 2007. Text: Sara Bergqvist Månsson. Form och Illustration: Fredrik Swahn. Tryck: Vitt Grafiska AB, augusti 2013. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar

Läs mer

gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro.

gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro. gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro. Ifs gruppförsäkring erbjuder en förmånlig försäkring till flera Principen med Ifs gruppförsäkring är att flera

Läs mer

Alla barn har rätt till en bra försäkring. Välkommen till Medlemsbarn Barnförsäkring för det värdefullaste du har

Alla barn har rätt till en bra försäkring. Välkommen till Medlemsbarn Barnförsäkring för det värdefullaste du har Alla barn har rätt till en bra försäkring Välkommen till Medlemsbarn Barnförsäkring för det värdefullaste du har Skydda det bästa du har från 80 kr /mån För den du vill skydda mest i världen Världen är

Läs mer

Alla barn har rätt till en bra försäkring

Alla barn har rätt till en bra försäkring S 2849 12-02 Foto: Andreas Lind Alla barn har rätt till en bra försäkring Välkommen till Medlemsbarn Barnförsäkring för det värdefullaste du har S2849.indd 3 2012-02-02 14:19:20 Skydda det bästa du har

Läs mer

Din medlemsförsäkring

Din medlemsförsäkring Din medlemsförsäkring Akademikerförbundet för jurister, civilekonomer, systemvetare, samhällsvetare och personalvetare Varför en medlemsförsäkrin? Genom din anställning är du försäkrad både genom lagar

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

IKEA/IKANO:s Gruppförsäkringar

IKEA/IKANO:s Gruppförsäkringar EXKLUSIVT för medarbetare i copyright Inter IKEA systems B.V. 2008 personförsäkringar IKEA/IKANO:s Gruppförsäkringar Speciellt framtagna för dig som är medarbetare. Corbis/Scanpix Över 100 år av omtanke

Läs mer

Trygghet för hela familjen

Trygghet för hela familjen GRUPPFÖRSÄKRING Trygghet för hela familjen Movestics gruppförsäkring kan ge dig och dina efterlevande skydd vid bland annat olycksfall, sjukdom och dödsfall. Vi erbjuder försäkring till både dig, din partner

Läs mer

Liv & Hälsa FÖRSÄKRING

Liv & Hälsa FÖRSÄKRING FÖRSÄKRING Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom

Läs mer

Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa

Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du

Läs mer

Liv och Hälsa. För dig och din familj

Liv och Hälsa. För dig och din familj Liv och Hälsa För dig och din familj Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

År 2014 MEDLEMSOLYCKSFALL - FRITID

År 2014 MEDLEMSOLYCKSFALL - FRITID År 2014 Trots alla skaderisker på jobbet, är det när du är ledig som de flesta olyckor sker. För vem kan inte slå ut en tand, halka i badkaret, såga sig i benet, ramla från en stege, skära sig i fingret

Läs mer

GRAVID? VI HAR TVÅ FÖRSÄKRINGAR FÖR DIG. DEN ENA ÄR GRATIS. En extra trygghet för dig som är gravid. Ingen självrisk

GRAVID? VI HAR TVÅ FÖRSÄKRINGAR FÖR DIG. DEN ENA ÄR GRATIS. En extra trygghet för dig som är gravid. Ingen självrisk GRAVID? VI HAR TVÅ FÖRSÄKRINGAR FÖR DIG. DEN ENA ÄR GRATIS. En extra trygghet för dig som är gravid Ingen självrisk Råd och tips på vår föräldrasajt www.tryggabarn.nu Snabb skadeservice ofta kan vi reglera

Läs mer

och vägleder dig till ett anpassat försäkringsskydd

och vägleder dig till ett anpassat försäkringsskydd E t t an passat försäk ringss k ydd personförsäkringar och vägleder dig till ett anpassat försäkringsskydd Corbis/Scanpix Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt

Läs mer

Allmän information om Skandias Gruppförsäkrin

Allmän information om Skandias Gruppförsäkrin Allmän information om Skandias Gruppförsäkrin Detta är en kortfattad beskrivning av Skandias gruppförsäkringar. I ett gruppavtal kan alla eller vissa av dessa försäkringar ingå. Vid skadereglering används

Läs mer

om dig och din trygghet.

om dig och din trygghet. EXKLUS IV T för dig som m ed l e mi personförsäkringar om dig och din trygghet. Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt hundra år sedan var det en grupp läkare som

Läs mer

om dig och din trygghet.

om dig och din trygghet. EXKLUS IV T för dig som m ed l e mi personförsäkringar om dig och din trygghet. Corbis/Scanpix Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt hundra år sedan var det en

Läs mer

Ansökan Skandia Gruppförsäkring

Ansökan Skandia Gruppförsäkring Ansökan Skandia Gruppförsäkring Avtal: 16220 Kungliga Tekniska H Enhet: 16220 Kungliga Tekniska Högskolan sid 1(11) * avser gruppmedlem, dvs. anställd på företaget. Premieberäkning sker normalt utifrån

Läs mer

PRODUKTINFORMATION FRIVILLIG GRUPPFÖRSÄKRING. FAR Akademi AB Giltig 2015-01-01-- 2015-12-31

PRODUKTINFORMATION FRIVILLIG GRUPPFÖRSÄKRING. FAR Akademi AB Giltig 2015-01-01-- 2015-12-31 PRODUKTINFORMATION FRIVILLIG GRUPPFÖRSÄKRING FAR Akademi AB Giltig 2015-01-01-- 2015-12-31 Som medlem i FAR har du genom denna frivilliga försäkring möjlighet att komplettera det skydd som lag och avtalsförsäkringar

Läs mer

Grattis till en väldigt bra försäkring. Hur stor bit vill du ha? Bättre försäkringar genom ditt medlemskap

Grattis till en väldigt bra försäkring. Hur stor bit vill du ha? Bättre försäkringar genom ditt medlemskap Grattis till en väldigt bra försäkring. Hur stor bit vill du ha? Bättre försäkringar genom ditt medlemskap Innehåll Försäkringar genom ditt medlemskap Ingår för vissa och går annars att lägga till (Läs

Läs mer

TryggaBarn För barn och ungdomar upp till 25 år

TryggaBarn För barn och ungdomar upp till 25 år Sida 1/6 I TryggaBarn Kontakta oss Kundservice: 0771-111 600 alla dagar kl 7-21 trygghansa.se/kundservice Skadeservice: 0771-111 500 vardagar kl 8-17 Fullständiga villkor: trygghansa.se/villkor TryggaBarn

Läs mer

Din information FÖRKÖPSINFORMATION FORTSÄTTNINGSFÖRSÄKRING, AVTAL 8000 Gäller från 1 januari 2015

Din information FÖRKÖPSINFORMATION FORTSÄTTNINGSFÖRSÄKRING, AVTAL 8000 Gäller från 1 januari 2015 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Din information FÖRKÖPSINFORMATION FORTSÄTTNINGSFÖRSÄKRING, AVTAL 8000 Gäller från 1 januari 2015 A. Allmänt om

Läs mer

FACKTUELLT. Våra vanligaste försäkringar

FACKTUELLT. Våra vanligaste försäkringar Terminal FACKTUELLT SEKO post! Klubbarna Årsta och Tomteboda FÖRSÄKRINGS-EXTRA - 2013 Försäkringsskolan: Våra vanligaste försäkringar I den värld vi lever krävs som bekant försäkringar. I vårt samhälle

Läs mer