Barn På Gån. en raviditetsförsäkrin från Skandia

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barn På Gån. en raviditetsförsäkrin från Skandia"

Transkript

1 Barn På Gån en raviditetsförsäkrin från Skandia

2 2

3 Extra try het för di som väntar barn Att bli förälder är livets största under. Magen växer och barnet gör sig påmint på olika sätt, känslorna växlar mellan förundran, glädje och oro. Vi på Skandia vill gärna att du ska känna dig trygg när du väntar barn och erbjuder dig därför vår Barn På Gång-försäkring. Den finns i två olika varianter gratisförsäkringen Barn På Gång och den utökade varianten Barn På Gång Plus. Barn På Gån rund skydd utan kostnad Barn På Gång är uppdelad i två delar en olycksfallsförsäkring och livförsäkring för den gravida samt en olycksfallsförsäkring och livförsäkring för barnet. Du kan teckna den när som helst under graviditeten och den kostar dig ingenting. Skydd för den gravida Olycksfallsförsäkringen och livförsäkringen börjar gälla från tecknandet, dock tidigast den dag vi får din ansökan. Den gäller sedan i ett år. Försäkring en ger ersättning för kostnader som kan uppstå i samband med olycksfall, till exempel för läkarvård, tandvård eller resekostnader. Vid invaliditet utgår ett en gångs belopp på högst kronor. Skydd för barnet Olycksfallsförsäkringen och livförsäkringen som avser barnet börjar gälla i 23:e graviditetsveckan, dock tidigast den dag vi får in din ansökan. Den upphör när barnet uppnår 6 månaders ålder. Skulle barnet avlida innan dess betalas ett försäkringsbelopp på kronor ut till den gravida. Barn På Gån Plus ett utökat skydd för barn, den ravida och den andra föräldern Vill du ha ett bättre skydd så finns en ut ökad version som skyddar både barn, den gravida och den andra föräldern. Vi kallar den Barn På Gång Plus. Du kan teckna den när som helst under graviditeten och den kostar kr. Barn På Gång Plus börjar gälla dagen efter att du har betalt din premie, dock tidigast från graviditetsvecka 23. Skydd för den gravida Barn På Gång Plus innehåller en olycksfallsförsäkring och livförsäkring för den gravida, av samma typ som i gratis varianten. Dessutom ingår en livförsäkring vid sjukdom, ersättning för vissa förlossningskomplikationer såsom stor blodförlust eller svåra bristningar och krisstöd om barnet eller den andra föräldern avlider. Skydd för barnet När det gäller barnet, så täcker Barn På Gång Plus samma typ av skador som Skandias vanliga barnförsäkring. Dessutom ingår skador som orsakats av för tidig födsel, till exempel skador på ögon och lungor, liksom hjärnskador som uppstår på grund av syrebrist i samband med förlossningen och som leder till exempelvis cerebral pares. Sjukdomar som är medfödda ersätts inte, dock kan ett engångsbelopp på kr utbetalas för vissa angivna diagnoser i villkoren. Skydd för den andra föräldern För den andra föräldern innehåller Barn På Gång Plus en livförsäkring vid sjukdom och olycksfall samt krisstöd om barnet eller den gravida avlider. Fullständiga försäkringsvillkor finns på skandia.se. Du kan också ringa Foto: Fancy/Johnér 3

4 Vilken försäkrin ska du välja? I tabellen nedan kan du se vad som ingår i Barn På Gång respektive Barn På Gång Plus. Tabellen gör det lite lättare för dig att välja grundskyddet eller en utökad försäkring. För den gravida: Barn På Gång Barn På Gång Plus Medicinsk invaliditet vid olycksfall Upp till kr Upp till kr Ärrersättning vid olycksfall Ja Ja Läke-, tandskade- och resekostnader vid olycksfall Ja Ja Förlossningskomplikationer Nej 3000 kr Krisstöd Nej Ja Livförsäkring vid olycksfall kr kr Livförsäkring vid sjukdom Nej kr För fostret/barnet: Medicinsk invaliditet vid olycksfall Upp till kr Upp till kr Medicinsk invaliditet vid sjukdom Nej Upp till kr Ärrersättning vid olycksfall Ja Ja Ärrersättning vid sjukdom Nej Ja Läke-, tandskade- och resekostnader vid olycksfall Ja Ja Sjukhusvistelseersättning (3 180 dagar) Nej 200 kr/dag Periodiskt kostnadsbidrag i högst 3 år Nej Upp till kr/år Ersättning för vissa diagnoser Nej kr Livförsäkring (från 23:e graviditetsveckan) kr kr För den andra föräldern: Krisstöd Nej Ja Livförsäkring Nej kr Vad kostar det? Barn På Gång kostar ingenting, medan premien för Barn På Gång Plus är kr. Försäkringen gäller för barnet tidigast från graviditetsvecka 23 och till 6 månaders ålder. Så snart barnet är fött kan du teckna Skandia Barn försäkring, som ger ett bra skydd i många år fram över. Olycksfallsförsäkringen och livförsäkringen för den gravida gäller tidigast från tecknandet och upphör efter ett år. Barn På Gång Plus kan tecknas när som helst under graviditeten utan några hälsokrav. Försäkringsmomenten som ingår i Barn På Gång Plus börjar gälla dagen efter det att premien betalats, dock tidigast graviditetsvecka 23. Skulle graviditeten upphöra före graviditetsvecka 23 återbetalas premien. Premien återbetalas också om för säkringen annulleras före graviditetsvecka 23. Gör så här! På blanketten härintill hittar du några frågor. När du har fyllt i blanketten försluter du den och postar till oss. Vill du veta mera innan du bestämmer dig kan du alltid ringa Skandia Kundservice på Välkommen! 4

5 Ansökan Barn På Gång En förutsättning för att teckna försäkringarna är att försäkringstagaren är bosatt i Sverige. Blanketten sänds till: Skandia Dokumenthantering, R Stockholm Tfn: Ja tack! Jag vill ha försäkringen Barn På Gång helt utan kostnad! Ja tack! Jag vill teckna försäkringen Barn På Gång Plus. Premien är kr. 1. Personuppgifter Efternamn och tilltalsnamn Utdelningsadress Personnummer - Postnummer och ortnamn Telefon bostad (även riktnummer) Mobilnummer Barnets förväntade födelsedatum: 2. Underskrift De uppgifter som jag lämnat i denna ansökan ska ligga till grund för försäkringsavtalet. Jag är medveten om att oriktig eller ofullständig uppgift kan göra försäkringen ogiltig. Jag har tagit del av och förstått informationen i denna broschyr. Namnteckning Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) Säte: Stockholm Org.nr: :10 SID 1 (1) 20088:10

6 Tejpa Vik här Frankeras ej SKANDIA betalar portot SKANDIA Dokumenthantering R809 Svarspost Kundnummer STOCKHOLM Tejpa

7 Bra att veta Begränsningar och inskränkningar i giltigheten Vissa begränsningar av omfattningen och inskränkningar i försäkringens giltighet finns. Om du har en åkomma när olycksfallet inträffar eller en åkomma senare tillstöter gäller följande: Kan det antas att åkomman medfört att skadans följder förvärrats, lämnas endast ersättning för de följder som har uppkommit oberoende av åkomman och enbart på grund av olycksfallsskadan. Försäkringen innehåller även inskränkningar avseende vistelse utomlands och vistelse i område med krig eller krigsliknande politiska oroligheter. Försäkringen gäller inte för olycksfallsskada som kan anses ha uppkommit till följd av att den försäkrade missbrukat alkohol eller narkotika. De försäkringsmoment som tillkommer för barnet i Barn På Gång Plus gäller inte för vissa i villkoren angivna sjukdomar och tillstånd. Försäkringsvillkor Fullständiga försäkringsvillkor finns på skandia.se. Du kan också ringa Tillämplig lag För försäkringen tillämpas svensk lag. Skandia står under tillsyn av Finansinspektionen. Om du ångrar dig Är du inte nöjd med ditt köp av försäkring har du rätt att ångra dig. Om du meddelar Skandia inom 30 dagar från det du fått försäkringsbrevet kan avtalet avslutas omedelbart och du får tillbaka inbetald premie. Om du vill utnyttja din ångerrätt, kontakta Skandia Kundservice på telefon eller skriv till Skandia. Adressen finner du i dina försäkringshandlingar. Om du inte är nöjd med Skandias beslut Om du tycker att Skandia handlat fel i ditt ärende är det viktigt att du snarast kontaktar oss och framför dina synpunkter. Du kan då kontakta Skandias Kundombudsman, som har en fristående och oberoende ställning i förhållande till Skandias organisation. Kundombudsmannen kan också upplysa om en tvist rörande försäkring kan prövas av Allmänna Reklamationsnämnden eller Personförsäkringsnämnden. Består tvisten kan du få den prövad av allmän domstol. Har du rättsskyddsförsäkring, vilken ofta ingår i hemförsäkringen, kan denna försäkring ofta ersätta dina advokatkostnader. Information om behandlin av personupp ifter Personuppgifter som lämnas till Skandia Liv kommer att behandlas av Skandia Liv och andra bolag i Skandiakoncernen för att bolagen ska kunna fullgöra ingångna avtal eller skyldigheter som föreligger enligt lag eller andra författningar. Uppgifterna inhämtas normalt direkt från den registrerade men kan också komma att inhämtas från arbetsgivaren eller annan. Uppgifterna kan komma att uppdateras genom externa register, till exempel Spar. Uppgifterna kan även komma att användas för marknads analyser, statistik och för att utvärdera tjänster och produkter. Vidare kan uppgifterna komma att användas för att informera om Skandiakoncernens tjänster och produkter med de begränsningar som följer av avtal. Personuppgifter kan för angivna ändamål komma att utlämnas till bolag i Skandiakoncernen och andra företag som bolag i Skandiakoncernen samarbetar med såväl inom som utom EU- och EES-området. Den som inte vill motta adresserade erbjudanden kan kontakta bolagets kundtjänst och begära s.k. reklamspärr. Skandiakoncernen kommer vid behandlingen av personuppgifter att iaktta stor försiktighet för att skydda den enskildes personliga integritet. Uppgifterna kommer endast att göras tillgängliga för personer som behöver ha tillgång till uppgifterna för att kunna utföra sitt arbete för Skandiakoncernens räkning. Dessa personer kommer endast att få tillgång till uppgifterna i den utsträckning som behövs för att de ska kunna utföra sitt arbete. Bolaget kan komma att spela in eller på annat sätt dokumentera den enskildes kommunikation med bolaget. Enligt personuppgiftslagen (1998:204) har varje registrerad rätt att få information om och rättelse av de personuppgifter som registrerats. Sådan begäran framställs skriftligen till Liv försäkringsaktiebolaget Skandia, Stockholm. Märk kuvertet Information om personuppgifter. 7

8 Skandia Stockholm T skandia.se 20088:10 (juni 2012) / CITAT / Omslagsfoto: Elliot Elliot/Johnér Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) Säte: Stockholm Org.nr:

Barnförsäkrin för en try start i livet

Barnförsäkrin för en try start i livet Barnförsäkrin för en try start i livet 2 Extra try het för di och ditt barn Barn klättrar, springer, cyklar, leker. Resultatet blir förstås ett och annat skrubbsår, men ibland kan det hända allvarligare

Läs mer

Gruppmedlem (GM) - avser kund hos Solid. Med premie avses kostnad per försäkring och månad.

Gruppmedlem (GM) - avser kund hos Solid. Med premie avses kostnad per försäkring och månad. Personförsäkringar Förköpsinformation Allmän information om Skandias Gruppförsäkring Detta är en kortfattad beskrivning av försäkringarna i ditt gruppavtal. Vid skadereglering används försäkringsvillkoren

Läs mer

Ansökan Skandia Gruppförsäkring

Ansökan Skandia Gruppförsäkring Ansökan Skandia Gruppförsäkring Avtal: 16220 Kungliga Tekniska H Enhet: 16220 Kungliga Tekniska Högskolan sid 1(11) * avser gruppmedlem, dvs. anställd på företaget. Premieberäkning sker normalt utifrån

Läs mer

Allmän information om Skandias Gruppförsäkrin

Allmän information om Skandias Gruppförsäkrin Allmän information om Skandias Gruppförsäkrin Detta är en kortfattad beskrivning av Skandias gruppförsäkringar. I ett gruppavtal kan alla eller vissa av dessa försäkringar ingå. Vid skadereglering används

Läs mer

Ansökan Skandia Gruppförsäkring

Ansökan Skandia Gruppförsäkring Ansökan Skandia Gruppförsäkring Avtal: 22500 Pingstförs.Pensionsst Enhet: 22501 Pingstförs.Pensionsstiftelse sid 1(8) *GM avser gruppmedlem, dvs. anställd på företaget. Premieberäkning sker normalt utifrån

Läs mer

Allt i Ett Kapitalförsäkring

Allt i Ett Kapitalförsäkring Allt i Ett Kapitalförsäkring Priser och allmänna teckningsregler, 2014 ILÅSE Skandia Liv är försäkringsgivare och Allt i Ett Kapitalförsäkring distribueras endast via Skandiabanken. Sparande och avgifter

Läs mer

bra att veta om din fondförsäkrin

bra att veta om din fondförsäkrin TRYGGHET PENSIONER SPARA & PLACERA PRIVATVÅRD BANKTJÄNSTER FINANSIELLA TJÄNSTER bra att veta om din fondförsäkrin förköpsinformation privat fondförsäkrin välkommen till Skandia Vi hoppas att du är nöjd

Läs mer

Din medlemsförsäkring

Din medlemsförsäkring Din medlemsförsäkring Akademikerförbundet för jurister, civilekonomer, systemvetare, samhällsvetare och personalvetare Varför en medlemsförsäkrin? Genom din anställning är du försäkrad både genom lagar

Läs mer

GRAVID? VI HAR TVÅ FÖRSÄKRINGAR FÖR DIG. DEN ENA ÄR GRATIS. En extra trygghet för dig som är gravid. Ingen självrisk

GRAVID? VI HAR TVÅ FÖRSÄKRINGAR FÖR DIG. DEN ENA ÄR GRATIS. En extra trygghet för dig som är gravid. Ingen självrisk GRAVID? VI HAR TVÅ FÖRSÄKRINGAR FÖR DIG. DEN ENA ÄR GRATIS. En extra trygghet för dig som är gravid Ingen självrisk Råd och tips på vår föräldrasajt www.tryggabarn.nu Snabb skadeservice ofta kan vi reglera

Läs mer

Personförsäkring Gravidförsäkring Babydax. Det bästa med Babydax BAS: Den är kostnadsfri Ersätter bestående funktionsnedsättning

Personförsäkring Gravidförsäkring Babydax. Det bästa med Babydax BAS: Den är kostnadsfri Ersätter bestående funktionsnedsättning Personförsäkring Gravidförsäkring Babydax Grattis! Att vänta barn är bland det största som kan hända. Och frågorna du ställer dig själv är säkert många. Hur kommer det att bli? Kommer allt att gå bra?

Läs mer

privat livförsäkrin i Skandia Liv

privat livförsäkrin i Skandia Liv TRYGGHET PENSIONER SPARA & PLACERA PRIVATVÅRD BANKTJÄNSTER FINANSIELLA TJÄNSTER privat livförsäkrin i Skandia Liv innehåll livförsäkringar är viktiga 3 bra att veta innan du väljer försäkring 4 närmare

Läs mer

Ikano Koncept Privat. - Förköpsinformation. Försäkringarna. För fullständig information, se försäkringsvillkoren. 3. Sjuk- och arbetslöshetsförsäkring

Ikano Koncept Privat. - Förköpsinformation. Försäkringarna. För fullständig information, se försäkringsvillkoren. 3. Sjuk- och arbetslöshetsförsäkring Ikano Koncept Privat - Förköpsinformation För fullständig information, se försäkringsvillkoren. Försäkringsgivare är Ikano Livförsäkring AB org nr 556104-6783, för Sjuk- och arbetslöshetsförsäkring Ikano

Läs mer

Försäkringsvillkor Skandia Barnförsäkring

Försäkringsvillkor Skandia Barnförsäkring Försäkringsvillkor Skandia Barnförsäkring Edition 2 (2014-01-01) Allmänna villkor av år 2008 A. Försäkringsavtalet 1. Allmänna bestämmelser Försäkringstagare är den som ingår avtal med Livförsäkringsbolaget

Läs mer

OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta!

OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta! OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta! Information till IKEA:s kunder i samarbete med IKEA Svenska Försäljnings AB Hej, Från och med 1 oktober 2014 kommer du att kunna köpa OMIFALL Gravid- och

Läs mer

tjänstepension i Skandia Förköpsinformation

tjänstepension i Skandia Förköpsinformation TRYGGHET PENSIONER SPARA & PLACERA PRIVATVÅRD BANKTJÄNSTER FINANSIELLA TJÄNSTER tjänstepension i Skandia Förköpsinformation innehåll Försäkrin savtalet... 4 Premien och försäkrin ens värde... 5 Försäkrin

Läs mer

Försäkrad långt innan ni ses

Försäkrad långt innan ni ses Försäkrad långt innan ni ses Gravidförsäkring hos Trygg-Hansa Läs om Sveriges populäraste gravidförsäkring! Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig

Läs mer

Skandia PrivatvÅrd Plus

Skandia PrivatvÅrd Plus Skandia PrivatvÅrd Plus AllmÄnna försäkringsvillkor 2007-01-01 InnehÅll 1. Vem Är försäkrad?...2 2. Vem kan vara försäkrad?...2 2.1 AnstÄllda bosatta i Skandinavien...2 2.2 Utlandsplacerad personal...2

Läs mer

Gruppförsäkring. Med delad sjukförsäkring. Gäller från 2012-01-01

Gruppförsäkring. Med delad sjukförsäkring. Gäller från 2012-01-01 Gruppförsäkring Förköps-/efterköpsinformation Gruppförsäkring Med delad sjukförsäkring Gäller från 2012-01-01 Information om Gruppförsäkring Här presenterar vi Länsförsäkringars Gruppförsäkring, skräddarsydd

Läs mer

Gruppförsäkring. Gäller från 2012-01-01

Gruppförsäkring. Gäller från 2012-01-01 Gruppförsäkring Förköps-/efterköpsinformation Gruppförsäkring Gäller från 2012-01-01 Information om Gruppförsäkring Här presenterar vi Länsförsäkringars Gruppförsäkring, skräddarsydd för företag och organisationer

Läs mer

Alla barn har rätt till en bra försäkring. Välkommen till Medlemsbarn Barnförsäkring för det värdefullaste du har

Alla barn har rätt till en bra försäkring. Välkommen till Medlemsbarn Barnförsäkring för det värdefullaste du har Alla barn har rätt till en bra försäkring Välkommen till Medlemsbarn Barnförsäkring för det värdefullaste du har Skydda det bästa du har från 80 kr /mån För den du vill skydda mest i världen Världen är

Läs mer

Viktigt att veta. Livförsäkring. forenadeliv.se/sulf

Viktigt att veta. Livförsäkring. forenadeliv.se/sulf Viktigt att veta AUTOMATISK ANSLUTNING Som ny medlem får du automatiskt en livförsäkring, en olycksfallsförsäkring och en sjukvårdsförsäkring (grundskydd) i 3 månader utan att betala någon premie. Är du

Läs mer

Alla barn har rätt till en bra försäkring

Alla barn har rätt till en bra försäkring S 2849 12-02 Foto: Andreas Lind Alla barn har rätt till en bra försäkring Välkommen till Medlemsbarn Barnförsäkring för det värdefullaste du har S2849.indd 3 2012-02-02 14:19:20 Skydda det bästa du har

Läs mer

Din information FÖRKÖPSINFORMATION BARNFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015

Din information FÖRKÖPSINFORMATION BARNFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Din information FÖRKÖPSINFORMATION BARNFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015 Barnförsäkringen ger ett ekonomiskt

Läs mer

Barnförsäkring. Gäller från 2015-06-01

Barnförsäkring. Gäller från 2015-06-01 BARNFÖRSÄKRING FÖRKÖPSINFORMATION Barnförsäkring Gäller från 2015-06-01 Vår Barnförsäkring ger ditt barn en bra start i livet Precis som det är självklart att ha försäkring för hemmet och bilen så borde

Läs mer

medlemsförsäkring för dig som är medlem i Polisförbundet Gäller fr o m 1 april 2011 En försäkring som gäller hela livet. Teckna försäkring idag!

medlemsförsäkring för dig som är medlem i Polisförbundet Gäller fr o m 1 april 2011 En försäkring som gäller hela livet. Teckna försäkring idag! medlemsförsäkring för dig som är medlem i Polisförbundet Gäller fr o m 1 april 2011 En försäkring som gäller hela livet. Teckna försäkring idag! Innan äventyret börjar Snabb hjälp när du behöver den som

Läs mer

Avtalet. Information inför anslutning Liv och Hälsa

Avtalet. Information inför anslutning Liv och Hälsa Information inför anslutning Liv och Hälsa Här får du information som kan vara till nytta att känna till innan du köper din försäkring. Detta är endast en översiktlig sammanfattning av försäkringens innehåll.

Läs mer

Fortsättningsförsäkring

Fortsättningsförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Fortsättningsförsäkring i Bliwa OLYCKSFALLS- OCH BARNFÖRSÄKRING OLYCKSFALL BARN SJUKDOM OCH OLYCKSFALL Förköpsinformationen innehåller översiktlig och allmän

Läs mer

Avtalet. Information inför anslutning Liv och Hälsa

Avtalet. Information inför anslutning Liv och Hälsa Information inför anslutning Liv och Hälsa Här får du information som kan vara till nytta att känna till innan du köper din försäkring. Detta är endast en översiktlig sammanfattning av försäkringens innehåll.

Läs mer

Grattis till ditt medlemskap i RPG. Här är dina förmåner hos SalusAnsvar. i samarbete med

Grattis till ditt medlemskap i RPG. Här är dina förmåner hos SalusAnsvar. i samarbete med Grattis till ditt medlemskap i RPG. Här är dina förmåner hos SalusAnsvar. i samarbete med Ansvars första VD, Bror Gustav Bylund, med personal 1935 Över 100 år av erfarenhet. För hundra år sedan kom några

Läs mer

SevenDay Finans AB Villkor gruppförsäkring Låneskydd Livskydd

SevenDay Finans AB Villkor gruppförsäkring Låneskydd Livskydd SevenDay Finans AB Villkor gruppförsäkring Låneskydd Livskydd Dessa försäkringsvillkor gäller fr.o.m. 2013-11-01 och tillsvidare. 1. Kort översikt av försäkringarna Låneskydd Omfattning Kvalificering Karens

Läs mer