Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Unionen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Unionen"

Transkript

1 Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Unionen Gäller från 1 januari 2014 forenadeliv.se/unionen

2 Fortsätt med din försäkring Fortsättningsförsäkringen är för dig som inte längre kan vara gruppförsäkrad, till exempel därför att ditt medlemskap i Unionen upphör. När du lämnar gruppavtalet har du tre månader på dig att teckna fortsättningsförsäkringen och på så sätt förlänga ditt försäkringsskydd. Om du avslutar din gruppförsäkring Om du av någon anledning måste gå ur din gruppförsäkring och inte kan ansluta dig till en ny, har du i regel möjlighet att teckna en fortsättningsförsäkring med liknande försäkringsskydd. Samma rätt att teckna fortsättningsförsäkring har din medförsäkrade. En förutsättning är att du haft gruppförsäkringen i minst 6 månader. Ytterligare information finns att läsa i villkoren. Du kan inte utöka ditt skydd i fortsättningsförsäkringen, däremot kan du sänka försäkringsbeloppet. Anmäl dig inom tre månader Som gruppmedlem eller medförsäkrad har du i regel ett förlängt premiefritt försäkringsskydd, så kallat efterskydd, under 3 månader efter ditt utträde ur gruppförsäkringen. Skicka in din anmälan inom dessa 3 månader, så börjar fortsättningsförsäkringen att gälla direkt när efterskyddstiden är slut. Du behöver inte fylla i någon hälsodeklaration för att teckna fortsättningsförsäkring. Ansökan följer med broschyren och finns på forenadeliv.se/unionen. Om du inte har ansökt inom 3 månader, upphör ditt försäkringsskydd och du kan inte längre ansöka om fortsättningsförsäkring. forenadeliv.se/unionen 2

3 Dessa försäkringar kan du fortsätta med Tänk på att du högst kan ansöka om den omfattning och ersättningsnivå du hade i din tidigare gruppförsäkring. Olycksfallsförsäkring En olycka kan ske när som helst på dygnet och att stå utan ett skydd kan bli dyrt. Med Olycksfallsförsäkringen kan du, utan självrisk, få ersättning för kostnader som uppstår i samband med olycksfallet. Försäkringen gäller dygnet runt och du får bland annat ett skydd vid invaliditet, dödsfall, rehabilitering, läkarvård och tandskador. Pris från 28 kr per månad Sjuk- och diagnosförsäkring Med en Sjuk- och diagnosförsäkring kan du skydda din ekonomi om du skulle bli långvarigt sjuk eller drabbas av en specifik diagnos. Sjukförsäkringen ger ett skattefritt månadsbelopp och kan tillsammans med sjukpenningen ge upp till 90 procent av din lön. Hur mycket du får beror på vilket försäkringsbelopp du har tecknat och vilken grad av arbetsoförmåga du har. Du ansvarar själv för att ansöka om ändrat ersättningsbelopp vid inkomständring. Diagnosförsäkringen ger ett engångsbelopp om du drabbas av en särskild diagnos som cancer, MS eller hjärtinfarkt. en, som är skattefri, kan betalas ut redan 30 dagar efter fastställd diagnos. kan lämnas högst tre gånger under försäkringstiden under förutsättning att det är vid olika tillfällen. Pris kr per månad Sjukförsäkring (tecknad från 1 januari 2001) Sjukförsäkring täcker en del av inkomstbortfallet och kan tillsammans med sjukpenningen ge upp till 90 procent av din lön. Försäkringsbeloppet är skattefritt och utbetalas månadsvis i upp till 42 månader. Hur mycket du får beror på vilket försäkringsbelopp du har tecknat och vilken grad av arbetsoförmåga du har. Pris från 9 kr per månad Sjukförsäkring (tecknad före 1 januari 2001) Sjukförsäkring täcker en del av inkomstbortfallet och kan tillsammans med sjukpenningen ge upp till 90 procent av din lön. Försäkringsbeloppet är skattefritt och utbetalas månadsvis som längst till 65 års ålder. Hur mycket du får beror på vilket försäkringsbelopp du har tecknat och vilken grad av arbetsoförmåga du har. Pris från 153 kr per månad Diagnosförsäkring Diagnosförsäkringen ger extra trygghet i form av ett engångsbelopp om du drabbas av en specifik diagnos som till exempel cancer, stroke eller hjärtinfarkt. en, som är skattefri, kan betalas ut redan 30 dagar efter fastställd diagnos. ges för totalt tre olika diagnoser under förutsättning att det är vid olika tillfällen. Pris från 23 kr per månad Livförsäkring Om du blir sjuk under en lång period eller avlider kan du ge dina närstående ekonomisk trygghet med vår Livförsäkring. en vid dödsfall betalas ut som ett engångsbelopp om du skulle avlida före 65 års ålder. Om du drabbas av en sjukdom eller råkar ut för en olycka som gör dig arbetsoförmögen under en längre tid kan du få ett skattefritt belopp (så kallat förtidskapital/sjukkapital) som är ett förskott på din dödsfallsersättning. I Livförsäkringen ingår det även ett engångsbelopp som betalas ut om ditt barn avlider. Pris från 91 kr per månad Familjeskydd Med Familjeskyddet kan du ge familjen ekonomisk trygghet om du skulle avlida. Den skattefria ersättningen betalas ut som ett månadsbelopp i fem år om du skulle avlida före 65 års ålder. Pris från 18 kr per månad Barnförsäkring Barnförsäkringen ger ett skydd när olyckan är framme eller om ditt barn skulle drabbas av sjukdom. Försäkringen ger bland annat ersättning för invaliditet, rehabilitering, sjukhusvistelse och samtalsstöd vid kris. Barnförsäkringen kan också ge ersättning för särskilda diagnoser som cancer, TBE och hjärnhinneinflammation. Pris från 134 kr per månad och barn 3 forenadeliv.se/unionen

4 sbelopp och priser Här är en översikt på alla försäkringar med ersättningsbelopp* och priser. *en baseras på prisbasbelopp. Prisbasbeloppet för 2014 är kronor. Olycksfallsförsäkring Medicinsk invaliditet (upp till) Ekonomisk invaliditet (upp till) Läkekostnader Tandskador Resekostnader Merkostnader (upp till)* Rehabilitering och handikapphjälpmedel (upp till)* Sveda och värk Lyte och men Dödsfall* Krisförsäkring Nödvändiga Nödvändiga kr kr kr Medicinsk invaliditet (upp till)* Ekonomisk invaliditet (upp till)* kr kr 28 kr kr kr 46 kr Gäller dygnet runt. en för ekonomisk invaliditet minskas med 5 procentenheter per år fr o m 46 år. Sjukförsäkring tecknad från 1 januari 2001 vid sjukskrivning (gäller efter 12 mån, i längst 42 månader) (upp till) 0-35 år år år kr per månad 9 kr 22 kr 44 kr kr per månad 13 kr 32 kr 86 kr kr per månad 16 kr 42 kr 112 kr kr per månad 20 kr 52 kr 138 kr kr per månad 24 kr 62 kr 164 kr Sjukförsäkring och Diagnosförsäkring vid sjukskrivning (gäller efter 12 mån, i längst 42 månader) (upp till) 0-35 år år år kr per månad 19 kr 37 kr 60 kr kr per månad 22 kr 46 kr 99 kr kr per månad 26 kr 55 kr 122 kr kr per månad 29 kr 64 kr 146 kr kr per månad 33 kr 73 kr 170 kr forenadeliv.se/unionen 4

5 Sjukförsäkring tecknad före 1 januari 2001 vid sjukskrivning (gäller efter 12 mån, som längst till 65 år) vid sjukpenning (upp till) vid sjukersättning (upp till) 0-64 år 700 kr per månad 500 kr per månad 153 kr kr per månad kr per månad 282 kr kr per månad kr per månad 416 kr kr per månad kr per månad 557 kr Diagnosförsäkring vid särskilda diagnoser vid särskilda diagnoser 0-35 år år år kr 23 kr 38 kr 68 kr kr 45 kr 75 kr 135 kr kr 68 kr 113 kr 203 kr Livförsäkring med förtidskapital Dödsfallskapital (upp till)* Förtidskapital (upp till)** kr Barngruppliv kr Dödsfallskapital (upp till)* 0-35 år år år kr 91 kr 115 kr 136 kr kr 120 kr 152 kr 180 kr kr 127 kr 161 kr 191 kr kr 156 kr 197 kr 235 kr kr 164 kr 206 kr 246 kr kr 193 kr 243 kr 290 kr *Försäkringsbeloppet reduceras med 10 procentenheter per år fr o m 60 års ålder **Försäkringsbeloppet reduceras fr o m 30 års ålder Livförsäkring med sjukkapital Dödsfallskapital (upp till)* Sjukkapital (upp till)** Barngruppliv kr Dödsfallskapital (upp till)* Sjukkapital (upp till)** 0-35 år år år kr kr 36 kr 46 kr 54 kr kr kr 72 kr 91 kr 107 kr *Försäkringsbeloppet reduceras med 5 procentenheter per år fr o m 60 års ålder **Försäkringsbeloppet reduceras fr o m 40 års ålder 5 forenadeliv.se/unionen

6 Familjeskydd Månadsersättning vid dödsfall* Månadsersättning vid dödsfall* 0-35 år år år kr/månad i 5 år 18 kr 28 kr 74 kr kr/månad i 5 år 36 kr 56 kr 148 kr kr/månad i 5 år 54 kr 84 kr 222 kr *en är kopplad till det förhöjda prisbasbeloppet. För 2014 är det kr. Barnförsäkring Medicinsk/ekonomisk invaliditet Sjukhusvistelse 200 kr/dag, (max kr/år i högst 3 år) Rehabhjälpmedel (upp till) kr Krisförsäkring (upp till) 10 behandlingstillfällen Läke- och resekostnader (med självrisk vid sjukdom) Tandskador Kostnader för skadade kläder och glasögon Årlig kostnadsersättning kr i högst 3 år vid dödsfall kr Medicinsk/ekonomisk invaliditet (upp till) Per barn kr 134 kr kr 153 kr kr 172 kr kr 191 kr kr 210 kr Valbart tillägg Diagnosförsäkring, ersättning vid särskilda diagnoser Per barn kr 21 kr Vill du veta mer så hittar du all info på forenadeliv.se/unionen forenadeliv.se/unionen 6

7 Viktigt att veta Olycksfallsförsäkring Försäkringen gäller för olycksfall dygnet runt. Försäkringen kan ge ersättning för medicinsk och ekonomisk invaliditet. Den medicinska invaliditeten betyder att kroppens funktioner är nedsatta, oavsett hur det påverkar möjligheterna att arbeta. Ekonomisk invaliditet innebär att den framtida arbetsförmågan är nedsatt med minst 50 procent. Invaliditet och kostnader Hur mycket du får i invaliditetsersättning är beroende av invaliditetsgraden och valt belopp. Du kan få ersättning för medicinsk och ekonomisk invaliditet. Beloppet för ekonomisk invaliditet minskas med 5 procentenheter per år efter att du har fyllt 46 år. för ekonomisk invaliditet lämnas inte om olycksfallsskadan omfattas av trafikskadelagen. upp till ett visst belopp kan också ges för kostnader som läkarvård, resor i samband med behandling, läkemedel, tandskador och skadade ägodelar som kläder och glasögon. för tandskador betalas ut om de uppstår inom 5 år från skadetillfället. Sveda och värkersättning ingår. Dödsfall Om olycksfallet leder till dödsfall utbetalas ersättning till dödsboet. Krisförsäkring Upp till 10 behandlingstillfällen hos psykolog eller psykoterapeut ingår för försäkrad. Sjukförsäkring tecknad från 1 januari 2001 Långvarig arbetsoförmåga Försäkringen ger ersättning om du på grund av sjukdom eller olycksfallsskada får ersättning från Försäkringskassan med minst 50 procent. en motsvarar graden av arbetsoförmåga, dock lägst 50 procent. Försäkringen betalas ut efter 12 månaders arbetsoförmåga, som längst i 36 månader och inte efter fyllda 65 år. stiden kan begränsas för den som insjuknar inom 2 år efter att försäkringen började gälla eller ändrades och som har varit sjukskriven tidigare i samma sjukdom. från tidigare sjukförsäkring Får du ersättning från sjukförsäkringen när du går ur gruppförsäkringen, fortsätter denna ersättning att betalas ut så länge du är sjuk och har rätt att uppbära ersättning enligt avtalet. När du åter blir fullt arbetsför eller ersättningen upphör, kan du ansöka om fortsättningsförsäkring sjuk. Det gäller dock inte om du fått ersättning för hela ersättningstiden. Särskilda regler för försäkringar med tidsbestämd karens För att avgöra om karenstiden (den tid som går innan du kan få ersättning) är uppnådd, sammanräknas alla sjukperioder på minst 15 dagar som har börjat eller slutat under de senaste 12 månaderna av försäkringstiden. betalas inte ut för sjukperioder som är kortare än 15 dagar. Detta gäller även om karenstiden är uppnådd. Sjukförsäkring tecknad före 1 januari 2001 Du som har valt att behålla en tidigare sjukförsäkring, kan teckna fortsättningsförsäkringens sjukförsäkring med endast månadsersättning, utan diagnosförsäkring. Diagnosförsäkring Ett engångsbelopp betalas ut om du drabbas av till exempel cancer, hjärtinfarkt eller stroke. Redan 30 dagar efter att diagnosen har ställts kan du ansöka om ersättning. Beloppet kan bara betalas ut för en av de diagnostiserade sjukdomarna även om flera diagnoser fastställs vid samma tillfälle. För att få ersättning krävs att du inte har haft samma diagnos före tecknandet av försäkringen, det gäller även komplikationer av en sjukdom eller diagnos som uppträder senare. Försäkringen gäller inte under de första 12 månaderna för diagnoser där besvären eller symtomen har visat sig innan skyddet börjat gälla. Livförsäkring I livförsäkringen ingår alltid dödsfallskapital. Den kan också innehålla dubbelt förtidskapital, sjukkapital och barngruppliv. 7 forenadeliv.se/unionen

8 Dödsfallskapital vid dödsfall betalas ut som ett engångsbelopp. Från och med 60 år och till och med 64 år minskas beloppet med 10 procentenheter per år. Om du har barn under 20 år minskas inte beloppet. Om du tidigare har fått förtidskapital (ersättning vid långvarig arbetsoförmåga eller sjukersättning) eller sjukkapital kan det minska storleken på ersättningen. Den som får pengar från din livförsäkring när du avlider är i angiven ordning: a) make eller sambo b) arvingar. Om du vill ändra förmånstagare för livförsäkringen anmäler du det på en särskild blankett till Förenade Liv, Ändrat förmånstagarförordnande för frivillig grupplivförsäkring. Blanketten finns på forenadeliv.se/unionen. Om du tidigare har skickat in ett ändrat förmånstagarförordnande för din grupplivförsäkring, gäller det inte för fortsättningsförsäkringen. Barngruppliv I försäkringen ingår en ersättning som betalas ut om ditt barn avlider. Den omfattar dina arvsberättigade barn från och med den 23:e graviditetsveckan och längst till utgången av det kalenderår då barnet fyller 20 år. Även din partners arvsberättigade barn omfattas som är stadigvarande bosatta på din adress. utbetalas till barnets dödsbo eller till gruppmedlem. Förtidskapital Ett engångsbelopp, förtidskapital, kan betalas ut om du före fyllda 60 år drabbas av arbetsoförmåga och före fyllda 62 år beviljas minst halv sjukersättning. Förtidskapital kan även betalas ut om du före 62 års ålder har varit arbetsoförmögen till minst hälften under 36 månader inom en sammanhängande tid av 42 månader. Hur mycket du får i ersättning beror på din ålder och graden av arbetsoförmåga. Från och med 30 års ålder minskas ersättningen enligt särskild tabell i villkoret. I särskild tabell i Villkor för fortsättningsförsäkring Unionen. Sjukkapital Förutsättningar för utbetalning av sjukkapital framgår av villkoren. Familjeskydd Utbetalning sker månadsvis i 5 år om du avlider före 65 års ålder. Hur mycket som utbetalas beror på vilket ersättningsbelopp du har valt. Förmånstagare, se Livförsäkring, dödsfallskapital. Om du vill ändra förmånstagare för familjeskyddet så anmäler du det på en särskild blankett till Förenade Liv, Ändrat förmånstagarförordnande för Familjeskydd. Blanketten finns på forenadeliv.se/unionen. Barn- och gravidförsäkring med sjuk- och olycksfall Försäkringen gäller dygnet runt och omfattar ditt barn oavsett bostadsadress, likaväl som din partners barn och fosterbarn om de är stadigvarande bosatta på samma adress som du. Invaliditet och årlig kostnadsersättning kan lämnas vid olycksfallsskada och sjukdom. För att få invaliditetsersättning och årlig kostnadsersättning vid sjukdom måste sjukdomen/symtomen ha visat sig under försäkringstiden och försäkringen ha varit gällande i minst 6 månader för barnet. Dessutom ska sjukdomen/symtomen ha visat sig tidigast efter att barnet har fyllt 2 år. Hur mycket du får i invaliditetsersättning beror på vilket belopp du har valt och graden av invaliditet. Den årliga kostnadsersättningen kan utbetalas i avvaktan på att invaliditeten fastställs och under högst 3 år. Dödsfall Vid dödsfall utbetalas ett engångsbelopp till dödsboet. Sjukhusvistelse För att få ersättning för sjukhusvistelse vid sjukdom ska behovet av sjukvård första gången ha uppstått tidigast efter att barnet har fyllt 1 år. Krisförsäkring Upp till 10 behandlingstillfällen hos psykolog eller psykoterapeut ingår för barnet/barnen. Diagnosförsäkring - Barn Ett engångsbelopp kan betalas ut om barnet drabbas av till exempel cancer eller bestående men av hjärnhinneinflammation och TBE. en kan utbetalas för olika diagnoser vid högst 3 tillfällen per barn, men endast för en diagnos vid varje tillfälle. forenadeliv.se/unionen 8

9 Redan 30 dagar efter att diagnos fastställts, under förutsättning att barnet lever vid denna tidpunkt, kan du ansöka om ersättning. Beloppet kan bara betalas ut för en av diagnoserna även om flera diagnoser fastställs vid samma tillfälle. Vissa begränsningar avseende diagnoserna finns. För att få ersättning ska sjukdom, eller påvisat symtom på sjukdom, första gången ha visat sig under försäkringstiden. Försäkringen för barnet ska ha varit gällande i minst 6 månader. Premier och premiebetalning Premien beräknas efter en individuell försäkring. Fortsättningsförsäkringen gäller längst till utgången av månaden gruppmedlem fyller 65 år. Första premien ska betalas före angiven premiebetalning. Om premien inte betalas upphör försäkringen att gälla 14 dagar efter att Förenade Liv har sagt upp försäkringen. Av det försäkringsbesked som sänds ut i samband med försäkringens tecknande framgår vad som gäller vid bristande premiebetalning. Premien betalas via månadsvis autogiro eller inbetalningskort tre gånger per år. Premien baseras på gruppmedlemmens ålder (även den medförsäkrades försäkring) medan försäkringsersättningen alltid betalas ut enligt den försäkrades ålder. När försäkringen upphör att gälla När fortsättningsförsäkringen upphör att gälla (vid utgången av den månad gruppmedlem fyller 65 år) överförs försäkringen automatiskt till Förenade Livs Seniorförsäkring. Information kommer tre månader innan från Förenade Liv. Om vi inte skulle komma överens Missförstånd och oenigheter kan ofta klaras upp på ett enkelt sätt. Ta därför först kontakt med den som handlagt ärendet eller handläggarens närmaste chef. Om vi ändå inte skulle komma överens, finns information i villkoren om vart du kan vända dig. Behandling av personuppgifter Huvudansvarig för behandling av personuppgifterna är Förenade Liv Gruppförsäkring AB som har tecknat försäkringsavtalet. Uppgifterna används för förvaltning av försäkringsavtalet och för ändamål som är nödvändiga för försäkringsverksamheten såsom premieberäkning, skadereglering och statistik. Uppgifterna behandlas med sekretess, i enlighet med Förenade Livs etiska regler. Adressuppgifter och uppgifter om försäkringsavtalet hanteras i ett försäkringsregister för rationell administration, information och viss marknadsföring. Vid felaktigheter i registrerade uppgifter kontakta kundtjänst. Vid beställning av utdrag ur Förenade Livs register skriv till: Registerutdrag, Förenade Liv, H49, Stockholm. Vid vistelse utomlands, vid krig eller politiska oroligheter Se villkoren Övriga begränsningar i gruppförsäkringarnas giltighet. Vill du veta mer? Det här är en kortfattad information om försäkringen. Läs mer om försäkringen i Villkor för fortsättningsförsäkring Unionen, där framgår också begränsningar i försäkringens giltighet. 9 forenadeliv.se/unionen

10 Förenade Liv erbjuder gruppförsäkringar till individer genom de arbetsgivare och organisationer som företräder dem. Vi utvecklar och erbjuder försäkringslösningar med omtanke och ger snabb hjälp när den behövs som mest. Men omtanken stannar inte där vi arbetar aktivt för såväl bättre hälsa som mindre våld i samhället, till exempel genom vår antivåldssatsning Bryt. Det här är en kortfattad information om försäkringarna. Särskilda hälsokrav gäller för vissa försäkringar och skador ersätts alltid enligt villkor och försäkringsavtal. Mer information hittar du på forenadeliv.se Läs mer om Bryt på forenadeliv.se FL (FLG-089) Förenade Liv Gruppförsäkring AB Stockholm Kundtjänst: Telefon: Fax:

Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Vision

Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Vision Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Vision Gäller från 1 maj 2014 forenadeliv.se/vision Fortsätt med din försäkring Fortsättningsförsäkringen är för dig som inte längre kan vara gruppförsäkrad,

Läs mer

En försäkring för olika händelser i livet

En försäkring för olika händelser i livet MEDLEMSFÖRSÄKRING FÖR DIG I BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND AVTAL 40802 En försäkring för olika händelser i livet gäller från 1 januari 2012 Teckna försäkringar på Snabb hjälp när den behövs som mest Ingen kan

Läs mer

Medlemsförsäkring för dig i Unionen

Medlemsförsäkring för dig i Unionen Medlemsförsäkring för dig i Unionen Gäller från 1 jan 2016 en gruppförsäkring för medlemmar i unionen Snabb hjälp när den behövs som mest Vi hjälper dig om något händer. En olycka, en längre sjukskrivning

Läs mer

Viktigt att veta. Livförsäkring. forenadeliv.se/sulf

Viktigt att veta. Livförsäkring. forenadeliv.se/sulf Viktigt att veta AUTOMATISK ANSLUTNING Som ny medlem får du automatiskt en livförsäkring, en olycksfallsförsäkring och en sjukvårdsförsäkring (grundskydd) i 3 månader utan att betala någon premie. Är du

Läs mer

Medlemsförsäkring för dig i SULF

Medlemsförsäkring för dig i SULF Medlemsförsäkring för dig i SULF gäller från 1 januari 2011 Teckna försäkringar på Snabb hjälp när den behövs som mest Ingen kan förutse hur livet ska bli. Om du skulle råka ut för något kan du behöva

Läs mer

Åkarnas gruppförsäkring

Åkarnas gruppförsäkring gruppförsäkring för dig i sveriges åkeriföretag Åkarnas gruppförsäkring gäller från 1 januari 2014 Nyhet 2014 - Ny Barnförsäkring Snabb hjälp när den behövs som mest Ingen kan förutse hur livet ska bli.

Läs mer

Medlemsförsäkring. för dig i Sveriges Åkeriföretag

Medlemsförsäkring. för dig i Sveriges Åkeriföretag Medlemsförsäkring för dig i Sveriges Åkeriföretag Gäller från 1 jan 2016 en gruppförsäkring för medlemmar i Sveriges Åkeriföretag Snabb hjälp när den behövs som mest Vi hjälper dig om något händer. En

Läs mer

Medlemsförsäkring för dig i Vision

Medlemsförsäkring för dig i Vision Medlemsförsäkring för dig i Vision Gäller från 1 maj 2016 en gruppförsäkring för medlemmar i VISION Snabb hjälp när den behövs som mest Vi hjälper dig om något händer. En olycka, en längre sjukskrivning

Läs mer

Medlemsförsäkring. för dig i Brandmännens Riksförbund. Gäller från 1 jan 2016 Avtal 40802

Medlemsförsäkring. för dig i Brandmännens Riksförbund. Gäller från 1 jan 2016 Avtal 40802 Medlemsförsäkring för dig i Brandmännens Riksförbund Gäller från 1 jan 2016 Avtal 40802 en gruppförsäkring för medlemmar i Brandmännens Riksförbund Snabb hjälp när den behövs som mest Vi hjälper dig om

Läs mer

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna Förköpsinformation Hur du ansluts till försäkringarna Automatisk anslutning Gruppavtalet har automatisk anslutning vilket innebär att du som ny medlem/nyanställd automatiskt ansluts till en gruppförsäkring.

Läs mer

En försäkring för olika händelser i livet

En försäkring för olika händelser i livet medlemsförsäkring för dig i st En försäkring för olika händelser i livet Gäller från 1 juli 2013 Förmåner för dig som medlem! forenadeliv.se/st i samarbete med Snabb hjälp när den behövs som mest Ingen

Läs mer

TRYGG BRANDMAN. Sjuk- och diagnosförsäkring

TRYGG BRANDMAN. Sjuk- och diagnosförsäkring Gäller från 1 jan 2017 TRYGG BRANDMAN Sjuk- och diagnosförsäkring Med Trygg Brandman kan du skydda din ekonomi om du skulle bli långvarigt sjuk eller drabbas av en särskild diagnos. Sjukförsäkringen ger

Läs mer

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna Förköpsinformation Hur du ansluts till försäkringarna Automatisk anslutning Gruppavtalet har automatisk anslutning vilket innebär att du som ny medlem/nyanställd automatiskt ansluts till en gruppförsäkring.

Läs mer

Fortsättningsförsäkring avtal 42001

Fortsättningsförsäkring avtal 42001 Gäller fr o m 1 jan 2014 Fortsättningsförsäkring avtal 42001 Fortsättningsförsäkringen är för dig som inte längre kan vara gruppförsäkrad, till exempel därför att du slutar din anställning eller därför

Läs mer

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna Förköpsinformation Hur du ansluts till försäkringarna Automatisk anslutning Gruppavtalet har automatisk anslutning vilket innebär att du som ny medlem/nyanställd automatiskt ansluts till en gruppförsäkring.

Läs mer

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet gäller från 1 januari 2015 Avtal 8082 En förmånlig fortsättning för dig som blir senior up forenadeliv.se Skicka in bifogad anmälan redan idag! Fortsätt framåt

Läs mer

Fortsättningsförsäkring

Fortsättningsförsäkring Gäller fr o m 1 jan 2015 Fortsättningsförsäkring Har du till exempel slutat din anställning eller har ditt medlemskap i fackförbundet upphört? Vår fortsättningsförsäkring finns för dig som inte längre

Läs mer

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet gäller från 1 januari 2015 Avtal 8082 En förmånlig fortsättning för dig som blir senior mp forenadeliv.se Fortsätt framåt i livet! Att fylla senior betyder förstås

Läs mer

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna Förköpsinformation Hur du ansluts till försäkringarna Automatisk anslutning Gruppavtalet har automatisk anslutning vilket innebär att du som ny medlem/nyanställd automatiskt ansluts till en gruppförsäkring.

Läs mer

Medlemsförsäkring för dig i ST

Medlemsförsäkring för dig i ST Medlemsförsäkring för dig i ST Gäller från 1 jan 2016 en gruppförsäkring för medlemmar i ST Snabb hjälp när den behövs som mest Vi hjälper dig om något händer. En olycka, en längre sjukskrivning eller

Läs mer

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet gäller från 1 januari 2015 Avtal 8082 En förmånlig fortsättning för dig som blir senior UP forenadeliv.se Skicka in bifogad anmälan redan idag! Fortsätt framåt

Läs mer

MEDLEMSFÖRSÄKRING FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM I POLISFÖRBUNDET. Gäller fr o m 1 april 2010. En försäkring som gäller hela livet. Teckna försäkring idag!

MEDLEMSFÖRSÄKRING FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM I POLISFÖRBUNDET. Gäller fr o m 1 april 2010. En försäkring som gäller hela livet. Teckna försäkring idag! MEDLEMSFÖRSÄKRING FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM I POLISFÖRBUNDET Gäller fr o m 1 april 2010 En försäkring som gäller hela livet. Teckna försäkring idag! Innan äventyret börjar SNABB HJÄLP NÄR DU BEHÖVER DEN SOM

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

Till medlemmar i Travtränarnas Riksförbund

Till medlemmar i Travtränarnas Riksförbund Till medlemmar i Travtränarnas Riksförbund 2018-04-01 Travtränarna har genom Söderberg & Partners träffat ett avtal med Länsförsäkringar om frivillig gruppförsäkring. Som medlem i Travtränarnas Riksförbund

Läs mer

Liv och Hälsa. För dig och din familj

Liv och Hälsa. För dig och din familj Liv och Hälsa För dig och din familj Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

Liv & Hälsa FÖRSÄKRING

Liv & Hälsa FÖRSÄKRING FÖRSÄKRING Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom

Läs mer

MEDLEMSFÖRSÄKRING. För dig i Brandmännens Riksförbund

MEDLEMSFÖRSÄKRING. För dig i Brandmännens Riksförbund Gäller från 1 jan 2017 Avtal 10116 MEDLEMSFÖRSÄKRING För dig i Brandmännens Riksförbund Vi hjälper dig om något händer. En olycka, en längre sjukskrivning eller ett dödsfall kan betyda stora påfrestningar

Läs mer

medlemsförsäkring för dig som är medlem i Polisförbundet Gäller fr o m 1 april 2011 En försäkring som gäller hela livet. Teckna försäkring idag!

medlemsförsäkring för dig som är medlem i Polisförbundet Gäller fr o m 1 april 2011 En försäkring som gäller hela livet. Teckna försäkring idag! medlemsförsäkring för dig som är medlem i Polisförbundet Gäller fr o m 1 april 2011 En försäkring som gäller hela livet. Teckna försäkring idag! Innan äventyret börjar Snabb hjälp när du behöver den som

Läs mer

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna Förköpsinformation Hur du ansluts till försäkringarna Obligatorisk anslutning Gruppavtalet har obligatorisk anslutning vilket innebär ett du som ny medlem/nyanställd omfattas av en gruppförsäkring. Hälsokrav

Läs mer

Liv och Hälsa. För dig och din familj

Liv och Hälsa. För dig och din familj Liv och Hälsa För dig och din familj Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående

Läs mer

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna Förköpsinformation Hur du ansluts till försäkringarna Automatisk anslutning Gruppavtalet har automatisk anslutning vilket innebär att du som ny medlem/nyanställd automatiskt ansluts till en gruppförsäkring.

Läs mer

Till medlemmar i Travtränarnas Riksförbund

Till medlemmar i Travtränarnas Riksförbund Till medlemmar i Travtränarnas Riksförbund 2019-04-01 Travtränarna har genom Söderberg & Partners träffat ett avtal med Länsförsäkringar om frivillig gruppförsäkring. Våra försäkringar ger dig och din

Läs mer

Sjuk- och efterlevandeförsäkring

Sjuk- och efterlevandeförsäkring Sjuk- och efterlevandeförsäkring Anslutning medlem Obligatorisk anslutning: Alla i gruppen omfattas av avtalet. Ny medlem omfattas från och med inträdet i gruppen. Motsvarande gäller för medförsäkrad.

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Mekonomen BilLivetförsäkring Våra populära Bas- och innehåller Liv-, Sjuk- och Olycksfallsförsäkring som ger dig och din familj en ekonomisk trygghet.

Läs mer

En olycka kommer sällan ensam. Åtminstone inte i den här broschyren.

En olycka kommer sällan ensam. Åtminstone inte i den här broschyren. Trygghet för livet En olycka kommer sällan ensam. Åtminstone inte i den här broschyren. Gina och hennes familj kanske verkar ovanligt otursförföljda, men egentligen är det ovanligt vanliga händelser som

Läs mer

Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa

Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du

Läs mer

Frivillig Gruppförsäkring

Frivillig Gruppförsäkring SH Pension Gruppförsäkring 2019 Gruppavtal nr 660 ANSÖKAN Frivillig Gruppförsäkring FYLL I: 1. Medlemsföretaget och personer Uppgifter om medlemsföretaget. Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra

Läs mer

Försäkring för händelser i livet

Försäkring för händelser i livet Försäkring för händelser i livet Produktöversikt Olycksfall Olycksfallsförsäkring Sjukdom Sjukförsäkring Diagnosförsäkring Förtidskapital Sjukvårdsförsäkring Dödsfall Livförsäkring Familjeskydd Barn Gravidförsäkring

Läs mer

Förköpsinformation. Hälsokrav

Förköpsinformation. Hälsokrav Förköpsinformation HUR DU ANSLUTS TILL FÖRSÄKRINGARNA Automatisk anslutning Gruppavtalet har automatisk anslutning vilket innebär att du som ny medlem/nyanställd automatiskt ansluts till en gruppförsäkring.

Läs mer

LIV & HÄLSA. Våra populära Bas- och Pluspaket innehåller Liv-, Sjukoch Olycksfallsförsäkring som ger dig och din familj en

LIV & HÄLSA. Våra populära Bas- och Pluspaket innehåller Liv-, Sjukoch Olycksfallsförsäkring som ger dig och din familj en LIV & HÄLSA Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

Förköpsinformation. Hälsokrav

Förköpsinformation. Hälsokrav Förköpsinformation HUR DU ANSLUTS TILL FÖRSÄKRINGARNA Frivillig anslutning Gruppavtalet har frivillig anslutning vilket innebär att du ansöker om försäkringen. Vill du teckna försäkringen kontaktar du

Läs mer

medlemsförsäkring för dig som är medlem i Polisförbundet Gäller fr o m 1 april 2010 En försäkring som gäller hela livet. Teckna försäkring idag!

medlemsförsäkring för dig som är medlem i Polisförbundet Gäller fr o m 1 april 2010 En försäkring som gäller hela livet. Teckna försäkring idag! medlemsförsäkring för dig som är medlem i Polisförbundet Gäller fr o m 1 april 2010 En försäkring som gäller hela livet. Teckna försäkring idag! Innan äventyret börjar Snabb hjälp när du behöver den som

Läs mer

Livförsäkring. Dödsfallskapital och barnlivförsäkring

Livförsäkring. Dödsfallskapital och barnlivförsäkring Livförsäkring Dödsfallskapital och barnlivförsäkring En livförsäkring ger de anhöriga en bättre ekonomisk möjlighet att klara den närmaste tiden efter ett dödsfall. Pengarna blir till en ekonomisk buffert

Läs mer

Frivillig gruppförsäkring

Frivillig gruppförsäkring SEB Avtal 545 SEB ANSÖKAN OM GRUPPFÖRSÄKRING 2019 Frivillig gruppförsäkring FYLL I: 1. Personuppgifter 2. Välj försäkring Välj de försäkringar du vill ansöka om och fyll i uppgifter om försäkrad/försäkrade.

Läs mer

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna Förköpsinformation Hur du ansluts till försäkringarna Automatisk anslutning Gruppavtalet har automatisk anslutning vilket innebär att du som ny medlem/nyanställd automatiskt ansluts till en gruppförsäkring.

Läs mer

Frivillig gruppförsäkring

Frivillig gruppförsäkring Säljarnas Gruppavtal nr 640 SÄLJARNAS ANSÖKAN OM GRUPPFÖRSÄKRING 2019 Frivillig gruppförsäkring FYLL I: 1. Personuppgifter 2. Välj försäkring Välj de försäkringar du vill ansöka om och fyll i uppgifter

Läs mer

Personer som kan medförsäkras. Make/maka, sambo

Personer som kan medförsäkras. Make/maka, sambo Livförsäkring, Dödsfallskapital Ersättningsbelopp Premie kr/mån Premie kr/mån kr pbb - 35 år 36-65 år Grundbelopp 267 000 6 11 38 Grundbelopp + 1 tillägg 445 000 10 16 59 Grundbelopp + 2 tillägg 890 000

Läs mer

Välkommen till en presentation av Volvopersonvagnars Gruppförsäkring

Välkommen till en presentation av Volvopersonvagnars Gruppförsäkring Välkommen till en presentation av Volvopersonvagnars Gruppförsäkring Gruppavtal 300 Mazamir Hashemian Merima Mundzic Gruppförsäkring Det är en frivillig försäkring som alla nyanställda får per automatik

Läs mer

Frivillig Gruppförsäkring

Frivillig Gruppförsäkring Unionens personförsäkringar 2018 Gruppavtal nr 1000 ANSÖKAN: Frivillig Gruppförsäkring FYLL I: 1. Personer Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo). 2. Försäkringar Välj de

Läs mer

Frivillig gruppförsäkring

Frivillig gruppförsäkring SKANSKA ANSÖKAN OM GRUPPFÖRSÄKRING GÄLLER FRÅN 1 APRIL 2019, AVTAL 550: Frivillig gruppförsäkring FYLL I: 1. Personuppgifter 2. Välj försäkring Välj de försäkringar du vill ansöka om och fyll i uppgifter

Läs mer

Frivillig gruppförsäkring

Frivillig gruppförsäkring AI Pension gruppförsäkring 2018 avtalsnummer 13000 ANSÖKAN: Frivillig gruppförsäkring Gruppmedlem NAMN: ADRESS: POSTNUMMER: POSTORT: TELEFON (INKL RIKTNUMMER): DATUM FÖR MEDLEMSKAP I SVERIGES ARKITEKTER:

Läs mer

Ledarnas medlemsförsäkringar

Ledarnas medlemsförsäkringar Ledarnas medlemsförsäkringar 2015 Trygghet för dig och din familj Ta del av den fullständiga förköpsinformationen på bliwa.se/ledarna innan du ansöker Ta del av den fullständiga förköpsinformationen på

Läs mer

Personer som kan medförsäkras. Make/maka, sambo

Personer som kan medförsäkras. Make/maka, sambo Livförsäkring, Dödsfallskapital Ersättningsbelopp Premie kr/mån Premie kr/mån Premie kr/mån kr pbb - 35 år 36-50 år 51-65 år Grundbelopp 222 500 5 11 21 29 Grundbelopp + 1 tillägg 445 000 10 21 42 59 Grundbelopp

Läs mer

Efternamn, förnamn make/registrerad partner/sambo = medförsäkrad (MF) Försäkringsbelopp. Månadslön

Efternamn, förnamn make/registrerad partner/sambo = medförsäkrad (MF) Försäkringsbelopp. Månadslön Ansökan Gruppförsäkring 2014 Avtal: 16, Svenska Journalistförbundet =gruppmedlem dvs. medlem hos Svenska Journalistförbundet. =Make/registrerad partner/sambo till gruppmedlem. Efternamn, förnamn anställd/medlem

Läs mer

Medlemsbarn. Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom 2010

Medlemsbarn. Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom 2010 Medlemsbarn Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom 2010 2 Många barn och unga är dåligt försäkrade Föräldrar tror ofta att samhället automatiskt rycker in med all ekonomisk hjälp om barn drabbas

Läs mer

Ansökan personförsäkring

Ansökan personförsäkring Ansökan personförsäkring Svenska Journalistförbundets personförsäkringar Gruppavtal nr 615 Fyll i ansökan: 1. Personer Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make, maka, sambo). 2. Försäkringar

Läs mer

Movestic Gruppförsäkringsplan 2014

Movestic Gruppförsäkringsplan 2014 Movestic Gruppförsäkringsplan 2014 Gäller för yrkesverksam medlem fr o m 1 januari 2014. Planen beskriver alla de olika personförsäkringar du kan teckna hos Akademikerförsäkring. I ditt Gruppförsäkringsbesked

Läs mer

Personer som kan medförsäkras. Make/maka, sambo. Premie kr/mån

Personer som kan medförsäkras. Make/maka, sambo. Premie kr/mån Livförsäkring, Dödsfallskapital Ersättningsbelopp kr pbb - 35 år 36-55 år 56-67 år Grundbelopp 268 800 6 18 30 45 Grundbelopp + 1 tillägg 448 000 10 30 50 75 Grundbelopp + 2 tillägg 896 000 20 60 100 150

Läs mer

Personer som kan medförsäkras. Make/maka, sambo

Personer som kan medförsäkras. Make/maka, sambo Livförsäkring, Dödsfallskapital Ersättningsbelopp Premie kr/mån Premie kr/mån kr pbb Grundbelopp 265 800 6 18 47 Grundbelopp + 1 tillägg 443 000 10 30 78 Grundbelopp + 2 tillägg 664 500 15 45 118 Grundbelopp

Läs mer

medlemsförsäkring för dig som är medlem i Polisförbundet Gäller fr o m 1 april 2014 Teckna försäkring idag!

medlemsförsäkring för dig som är medlem i Polisförbundet Gäller fr o m 1 april 2014 Teckna försäkring idag! medlemsförsäkring för dig som är medlem i Polisförbundet Gäller fr o m 1 april 2014 Teckna försäkring idag! Innan äventyret börjar Snabb hjälp när du behöver den som mest En bra gruppförsäkring är ett

Läs mer

Frivillig gruppförsäkring

Frivillig gruppförsäkring NCC ANSÖKAN OM GRUPPFÖRSÄKRING 2019, AVTAL 570: Frivillig gruppförsäkring FYLL I: 1. Personuppgifter 2. Välj försäkring Välj de försäkringar du vill ansöka om och fyll i uppgifter om försäkrad/försäkrade.

Läs mer

Alla barn har rätt till en bra försäkring. Välkommen till Medlemsbarn Barnförsäkring för det värdefullaste du har

Alla barn har rätt till en bra försäkring. Välkommen till Medlemsbarn Barnförsäkring för det värdefullaste du har Alla barn har rätt till en bra försäkring Välkommen till Medlemsbarn Barnförsäkring för det värdefullaste du har Skydda det bästa du har från 80 kr /mån För den du vill skydda mest i världen Världen är

Läs mer

ANSÖKAN GRUPPFÖRSÄKRING

ANSÖKAN GRUPPFÖRSÄKRING ANSÖKAN GRUPPFÖRSÄKRING Avtal: 14 Efternamn, förnamn = gruppmedlem (GM) Personnummer gruppmedlem (GM) Efternamn, förnamn make/registrerad partner/sambo = medförsäkrad (MF) Personnummer medförsäkrad (MF)

Läs mer

och vägleder dig till ett anpassat försäkringsskydd

och vägleder dig till ett anpassat försäkringsskydd E t t an passat försäk ringss k ydd personförsäkringar och vägleder dig till ett anpassat försäkringsskydd Corbis/Scanpix Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt

Läs mer

Personer som kan medförsäkras. Make/maka, sambo

Personer som kan medförsäkras. Make/maka, sambo Livförsäkring, Dödsfallskapital Ersättningsbelopp Premie kr/mån Premie kr/mån kr pbb - 35 år 36-65 år Grundbelopp 133 500 3 10 21 Grundbelopp + 1 tillägg 267 000 6 20 41 Grundbelopp + 2 tillägg 445 000

Läs mer

MEDLEMSFÖRSÄKRING FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM I POLISFÖRBUNDET. Gäller fr o m 1 april 2010. En försäkring som gäller hela livet. Teckna försäkring idag!

MEDLEMSFÖRSÄKRING FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM I POLISFÖRBUNDET. Gäller fr o m 1 april 2010. En försäkring som gäller hela livet. Teckna försäkring idag! MEDLEMSFÖRSÄKRING FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM I POLISFÖRBUNDET Gäller fr o m 1 april 2010 En försäkring som gäller hela livet. Teckna försäkring idag! Innan äventyret börjar SNABB HJÄLP NÄR DU BEHÖVER DEN SOM

Läs mer

Förköpsinformation. forenadeliv.se HUR DU ANSLUTS TILL FÖRSÄKRINGARNA. Automatisk anslutning OM FÖRSÄKRINGARNA. Sjukvårdsförsäkring Bas.

Förköpsinformation. forenadeliv.se HUR DU ANSLUTS TILL FÖRSÄKRINGARNA. Automatisk anslutning OM FÖRSÄKRINGARNA. Sjukvårdsförsäkring Bas. Förköpsinformation HUR DU ANSLUTS TILL FÖRSÄKRINGARNA Automatisk anslutning Gruppavtalet har automatisk anslutning vilket innebär att du som ny medlem/nyanställd automatiskt ansluts till en gruppförsäkring,

Läs mer

Sensor Personförsäkring

Sensor Personförsäkring Sensor Personförsäkring Vi skyddar dig och din familjs ekonomi Personförsäkringspaket bestående av en kombination av liv-, sjuk- och olycksfallsförsäkringar. En ekonomiskt tryggare tillvaro Sensor Försäkring

Läs mer

Allmän information om Skandias Gruppförsäkrin

Allmän information om Skandias Gruppförsäkrin Allmän information om Skandias Gruppförsäkrin Detta är en kortfattad beskrivning av Skandias gruppförsäkringar. I ett gruppavtal kan alla eller vissa av dessa försäkringar ingå. Vid skadereglering används

Läs mer

INFORMATION SKOOG BROKERS KLIENTFÖRSÄKRINGAR

INFORMATION SKOOG BROKERS KLIENTFÖRSÄKRINGAR INFORMATION SKOOG BROKERS KLIENTFÖRSÄKRINGAR I den frivilliga gruppförsäkringsplanen finns tio olika försäkringar att välja på. 1. Livförsäkring med enkelt förtidskapital och barnskydd 2. Livförsäkring

Läs mer

Gruppförsäkring. Gäller från 2010-01-01

Gruppförsäkring. Gäller från 2010-01-01 Gruppförsäkring Förköps-/efterköpsinformation Gruppförsäkring Gäller från 2010-01-01 Fakta om Gruppförsäkring Här presenterar vi Länsförsäkringars Gruppförsäkring, skräddarsydd för företag och organisationer

Läs mer

Personer som kan medförsäkras. Make/maka, sambo

Personer som kan medförsäkras. Make/maka, sambo Livförsäkring, Dödsfallskapital Ersättningsbelopp kr pbb Grundbelopp 221 500 5 24 Grundbelopp + 1 tillägg 443 000 10 47 Grundbelopp + 2 tillägg 664 500 15 71 Grundbelopp + 3 tillägg 886 000 20 95 Grundbelopp

Läs mer

Trygghet för hela familjen

Trygghet för hela familjen GRUPPFÖRSÄKRING Trygghet för hela familjen Movestics gruppförsäkring kan ge dig och dina efterlevande skydd vid bland annat olycksfall, sjukdom och dödsfall. Vi erbjuder försäkring till både dig, din partner

Läs mer

Personer som kan medförsäkras. Make/maka, sambo. Premie kr/mån. Premie. kr/mån

Personer som kan medförsäkras. Make/maka, sambo. Premie kr/mån. Premie. kr/mån Livförsäkring, Dödsfallskapital Ersättningsbelopp kr pbb Grundbelopp 268 800 6 18 47 Grundbelopp + 1 tillägg 448 000 10 30 78 Grundbelopp + 2 tillägg 672 000 15 45 118 Grundbelopp + 3 tillägg 896 000 20

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION GRUPPFÖRSÄKRING ETT EKONOMISKT SKYDDSNÄT FÖR DIG OCH DIN FAMILJ OM DIN VARDAG PLÖTSLIGT FÖRÄNDRAS. Innehållsförteckning: Sidan

FÖRKÖPSINFORMATION GRUPPFÖRSÄKRING ETT EKONOMISKT SKYDDSNÄT FÖR DIG OCH DIN FAMILJ OM DIN VARDAG PLÖTSLIGT FÖRÄNDRAS. Innehållsförteckning: Sidan FÖRKÖPSINFORMATION GRUPPFÖRSÄKRING ETT EKONOMISKT SKYDDSNÄT FÖR DIG OCH DIN FAMILJ OM DIN VARDAG PLÖTSLIGT FÖRÄNDRAS Innehållsförteckning: Sidan 1-2 Olycksfallsförsäkring EuroAccident 2 Livförsäkring EuroAccident

Läs mer

gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro.

gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro. gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro. Ifs gruppförsäkring erbjuder en förmånlig försäkring till flera Principen med Ifs gruppförsäkring är att flera

Läs mer

ANSÖKAN GRUPPFÖRSÄKRING

ANSÖKAN GRUPPFÖRSÄKRING ANSÖKAN GRUPPFÖRSÄKRING Avtal: 10076 Företagsnamn Organisationsnummer Fakturaadress Efternamn, förnamn = gruppmedlem (GM) Personnummer gruppmedlem (GM) Efternamn, förnamn make/registrerad partner/sambo

Läs mer

Tjänstetandläkarnas Medlemsförsäkringar

Tjänstetandläkarnas Medlemsförsäkringar 1 januari 2017 Tjänstetandläkarnas Medlemsförsäkringar i samarbete med Folksam Tjänstetandläkarna väljer förmånliga försäkringar I den här broschyren från Folksam kan du läsa mer om försäkringarna för

Läs mer

Villkor för gruppförsäkring Unionen

Villkor för gruppförsäkring Unionen Villkor för gruppförsäkring Unionen Gäller från 1 januari 2015 Avtal 3600 och 3628 forenadeliv.se Innehåll 1 Begreppsförklaringar 4 2 Gemensamma bestämmelser 6 3 Livförsäkring 12 Livförsäkring med enbart

Läs mer

Alla barn har rätt till en bra försäkring

Alla barn har rätt till en bra försäkring S 2849 12-02 Foto: Andreas Lind Alla barn har rätt till en bra försäkring Välkommen till Medlemsbarn Barnförsäkring för det värdefullaste du har S2849.indd 3 2012-02-02 14:19:20 Skydda det bästa du har

Läs mer

Försäkringspaket för friska företag

Försäkringspaket för friska företag Försäkringspaket för friska företag Du är säkert noga med att se över försäkringarna för ditt företag och dess fordon. Men hur är det med det personliga skyddet för dig och dina anställda? De privata försäkringar

Läs mer

Allmän information om Skandias Gruppförsäkrin

Allmän information om Skandias Gruppförsäkrin Allmän information om Skandias Gruppförsäkrin Detta är en kortfattad beskrivning av Skandias gruppförsäkringar. I ett gruppavtal kan alla eller vissa av dessa försäkringar ingå. Vid skadereglering används

Läs mer

Ansökan till gruppförsäkring i Bliwa 2018 Gruppmedlem

Ansökan till gruppförsäkring i Bliwa 2018 Gruppmedlem GRUPPAVTAL 550 Skanska Sverige AB Ansökan till gruppförsäkring i Bliwa 2018 Namn Gatuadress Telefonnummer dagtid Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt Box 5125, 102 43 STOCKHOLM Tfn kundtjänst: 08-696 22 80

Läs mer

Vårdförbundets Studentförsäkringar

Vårdförbundets Studentförsäkringar 1 januari 2015 Vårdförbundets Studentförsäkringar i samarbete med Folksam Vårdförbundet väljer förmånliga studentförsäkringar I den här broschyren från Folksam kan du läsa mer om studentförsäkringarna

Läs mer

Medlemsförsäkringar. Transport

Medlemsförsäkringar. Transport Medlemsförsäkringar Transport Ingår i medlemskapet Hemförsäkring Inkomstförsäkring Barngruppliv K-TGL 2 Kompletterings TGL Gäller för medlemmar som inte omfattas av tjänstegrupplivförsäkring. 3 Barngruppliv

Läs mer

medlemsförsäkring för dig som är medlem i Polisförbundet Gäller fr o m 1 april 2015 Teckna försäkring idag!

medlemsförsäkring för dig som är medlem i Polisförbundet Gäller fr o m 1 april 2015 Teckna försäkring idag! medlemsförsäkring för dig som är medlem i Polisförbundet Gäller fr o m 1 april 2015 Teckna försäkring idag! Snabb hjälp när du behöver den som mest En bra gruppförsäkring är ett omtänksamt sätt att försäkra

Läs mer

Medlemsförsäkringar. Pappers

Medlemsförsäkringar. Pappers Medlemsförsäkringar Pappers Ingår i medlemskapet Gruppliv och Sjukförsäkring kan ingå avdelningsvis Medlemsolycksfallsförsäkring Diagnosförsäkring Hemförsäkring Barngruppliv Olycksfall 60+ K-TGL 2 Medlemsolycksfall

Läs mer

Personer som kan medförsäkras. Make/maka, sambo. Premie kr/mån

Personer som kan medförsäkras. Make/maka, sambo. Premie kr/mån Livförsäkring, Dödsfallskapital Ersättningsbelopp kr pbb Grundbelopp 455 000 10 10 14 28 72 121 Grundbelopp + 1 tillägg 910 000 20 20 28 56 143 241 Grundbelopp + 2 tillägg 1 365 000 30 30 41 83 214 361

Läs mer

Personer som kan medförsäkras. Make/maka, sambo. Premie kr/mån

Personer som kan medförsäkras. Make/maka, sambo. Premie kr/mån Livförsäkring, Dödsfallskapital Ersättningsbelopp kr pbb - 35 år 36-55 år 56-67 år Grundbelopp 273 000 6 18 30 45 Grundbelopp + 1 tillägg 455 000 10 30 50 75 Grundbelopp + 2 tillägg 910 000 20 60 100 150

Läs mer

Personförsäkring Villkorssammanfattning

Personförsäkring Villkorssammanfattning Personförsäkring Villkorssammanfattning Personförsäkring Villkorssammanfattning Du har säkert bra koll på dina försäkringar för fordon och boende. Men hur står det egentligen till med det personliga skyddet?

Läs mer

Personer som kan medförsäkras. Make/maka, sambo. Premie kr/mån

Personer som kan medförsäkras. Make/maka, sambo. Premie kr/mån Livförsäkring, Dödsfallskapital Ersättningsbelopp kr pbb - 35 år 36-54 år 55-67 år Grundbelopp 455 000 10 18 32 85 Grundbelopp + 1 tillägg 910 000 20 36 65 169 Grundbelopp + 2 tillägg 1 365 000 30 55 98

Läs mer

Förköpsinformation. Hälsokrav

Förköpsinformation. Hälsokrav Förköpsinformation HUR DU ANSLUTS TILL FÖRSÄKRINGARNA Frivillig anslutning Gruppavtalet har frivillig anslutning vilket innebär att du ansöker om försäkringen. Vill du teckna försäkringen kontaktar du

Läs mer

Ledarnas medlemsförsäkringar

Ledarnas medlemsförsäkringar 2017 Ledarnas medlemsförsäkringar Trygghet för dig och din familj Ta del av den fullständiga förköpsinformationen på bliwa.se/ledarna innan du ansöker. Ledarnas medlemsförsäkringar ett klokt val som ger

Läs mer

Personer som kan medförsäkras. Make/maka, sambo. Premie kr/mån

Personer som kan medförsäkras. Make/maka, sambo. Premie kr/mån Livförsäkring, Dödsfallskapital Ersättningsbelopp kr pbb - 35 år 36-67 år Grundbelopp 455 000 10 30 50 Grundbelopp + 1 tillägg 910 000 20 61 101 Grundbelopp + 2 tillägg 1 365 000 30 90 150 Grundbelopp

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION GRUPPFÖRSÄKRING ETT EKONOMISKT SKYDDSNÄT FÖR DIG OCH DIN FAMILJ OM DIN VARDAG PLÖTSLIGT FÖRÄNDRAS. Innehållsförteckning.

FÖRKÖPSINFORMATION GRUPPFÖRSÄKRING ETT EKONOMISKT SKYDDSNÄT FÖR DIG OCH DIN FAMILJ OM DIN VARDAG PLÖTSLIGT FÖRÄNDRAS. Innehållsförteckning. FÖRKÖPSINFORMATION GRUPPFÖRSÄKRING ETT EKONOMISKT SKYDDSNÄT FÖR DIG OCH DIN FAMILJ OM DIN VARDAG PLÖTSLIGT FÖRÄNDRAS Innehållsförteckning Sidan: 1-2 Olycksfallsförsäkring EuroAccident 3 Livförsäkring EuroAccident

Läs mer

gruppförsäkring Ger anställda vid företag och medlemmar i förbund ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro

gruppförsäkring Ger anställda vid företag och medlemmar i förbund ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro gruppförsäkring Ger anställda vid företag och medlemmar i förbund ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro Ifs gruppförsäkring erbjuder en förmånlig försäkring till flera Principen med

Läs mer

Gruppmedlem (GM) - avser kund hos Solid. Med premie avses kostnad per försäkring och månad.

Gruppmedlem (GM) - avser kund hos Solid. Med premie avses kostnad per försäkring och månad. Personförsäkringar Förköpsinformation Allmän information om Skandias Gruppförsäkring Detta är en kortfattad beskrivning av försäkringarna i ditt gruppavtal. Vid skadereglering används försäkringsvillkoren

Läs mer