Försäkringspaket för friska företag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försäkringspaket för friska företag"

Transkript

1 Försäkringspaket för friska företag Du är säkert noga med att se över försäkringarna för ditt företag och dess fordon. Men hur är det med det personliga skyddet för dig och dina anställda? De privata försäkringar som anställda har kan ha sina begränsningar och kan behöva kompletteras, bland annat för att minska ett eventuellt produktionsbortfall för företaget. Vårt populära paket för friska företag innehåller Liv-, Olycksfall- Sjukvård- och Sjukavbrottsförsäkring som ger dig, ditt företag och dina anställda en ekonomisk trygghet samt bra förutsättningar att upprätthålla verksamheten genom att tillhandahålla snabb och bra vård. Paketet kan givetvis skräddarsys i sin omfattning för att passa just dig och dina anställda, men i sin helhet ger det ett bra och heltäckande skydd. FÖRSÄKRINGSPAKET FÖR FRISKA FÖRETAG Försäkringsbelopp (försäkringen kan tecknas i olika nivåer) LIVFÖRSÄKRING kr kr OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING kr kr SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING Lagom kr Plus kr SJUKAVBROTTSFÖRSÄKRING upp till kr per månad 1

2 LIVFÖRSÄKRING Livförsäkringen kan lämna ersättning om du eller någon av dina anställda avlider under försäkringstiden. Ersättningsbeloppet är det försäkringsbelopp man valt och som framgår av försäkringsbrevet. Ersättningen betalas i första hand ut till personens efterlevande. Först i tur står make/maka, registrerad partner eller sambo; därefter barn; eller om sådana saknas övriga arvingar enligt allmänna arvsordningen. Önskas att ersättningen betalas ut i en annan ordning eller till andra personer så kan den försäkrade ange detta genom att registrera ett skriftligt förmånstagarförordnande hos försäkringsgivaren Movestic. OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING Olycksfallsförsäkringen gäller om du eller någon av dina anställda skulle drabbas av en kroppsskada på grund av olycksfall. Om en olycksfallsskada skulle medföra bestående men så kan den anställde få ersättning för medicinsk invaliditet. Försäkringen kan också lämna ersättning för vissa kostnader i samband med olycksfallet, såsom kostnader för läkarvård, tandvård, förstörda kläder och resor till och från vårdinrättningar. Även borreliasmitta genom fästingbett räknas i detta sammanhang som ett olycksfall. Om du drabbas av ett traumatiskt tillstånd på grund av allvarlig olycksfallsskada, våldsbrott eller om närstående avlider kan du få ersättning för behandling hos psykolog eller psykoterapeut. Försäkringen ersätter Läkekostnader Tandskadekostnader Resekostnader Sveda och värk Merkostnader Rehabiliterings- och hjälpmedelskostnader Krisförsäkring Ersättning för medicinsk invaliditet Ersättning för utseendemässiga skadeföljder Dödsfallsersättning Försäkringen ersätter inte Privat operation i Sverige eller utomlands och därmed sammanhängande kostnader Tandskador som har uppkommit till följd av tuggning eller bitning. Ersättning för emotionellt lidande i samband med psykoterapi eller annan liknande behandling eller på grund av nära anhörigs dödsfall. Merkostnader i yrkes- eller näringsverksamhet Vad är medicinsk invaliditet? Med medicinsk invaliditet menas en varaktig nedsättning av din fysiska eller psykiska funktionsförmåga utan hänsyn till yrke, arbetsförhållanden, fritidsintressen eller dylikt. Ersättningen för medicinsk invaliditet lämnas med den andel av försäkringsbeloppet som motsvarar graden av medicinsk invaliditet. Du kan även få ersättning för utseendemässiga följder av en olycksfallsskada, t ex om skadan läker med ett framträdande ärr. Vardia Försäkring har utsetts till Årets sakförsäkringsbolag på Insurance Awards

3 SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING Med växande vårdköer och ett allt högre arbetstempo i samhället är behovet av snabb och kvalificerad sjukvård större än någonsin. Då är privatvård ett bra och tryggt alternativ. Med hjälp av Vardias sjukvårdsförsäkring har du och dina anställda alltid tillgång till rätt vård, när ni behöver den som bäst. Du kan även välja att medförsäkra barn eller partners. För barn och ungdomar (under 22 år) är premien halverad. Vardias sjukvårdsförsäkring finns i två olika nivåer: Lagom och Plus. Nedan visas en tabell med en översiktlig bild av vilket skydd som de olika nivåerna omfattar. För en fullständig beskrivning av vad försäkringen täcker hänvisas dock till ditt försäkringsbrev samt gällande försäkringsvillkor. Vårdgaranti Försäkringen garanterar dig rätt till inskrivning på privatsjukhus inom 18 arbetsdagar från det att fullständig medicinsk dokumentation tagits fram och godkänts av försäkringsbolaget. Om vi trots vårt omfattande nätverk inte kan uppfylla detta åtagande så får du 400 kr per arbetsdag från och med den dag vårdgarantin inte uppfylls tills inskrivning sker, dock som längst i 30 dagar. Servicegaranti specialist Försäkringen garanterar dig rätt till bokat besök hos specialist inom 8 arbetsdagar efter det att vi tillsammans med dig har kommit överens om att ett specialistbesök behövs. SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING Lagom Plus Självrisk 500 kr 500 kr Var gäller försäkringen? Norden Norden, i vissa fall utanför Norden efter Vardias godkännande. Öppenvårdsersättning Högsta försäkringsbelopp per försäkrad och försäkringsår kr kr Kristerapi Ja Ja Resor och logi Ja Ja Sjukvårdsrådgivning Ja Ja Vårdplanering Ja Ja Privat läkarvård Ja Ja Röntgen MR (Bilddiagnostik) och ytterligare provtagning Ja Ja Diagnostiserande sjukgymnastik, naprapat och kiropraktor Ja, upp till 10 besök Ja, upp till 10 besök Behandling av sjukgymnast, naprapat och kiropraktor Ja, upp till 20 besök Ja, upp till 20 besök Psykolog och psykoterapeut Ja, upp till 10 besök Vårdkostnader under resa utanför Norden Ja, för vård under de första 45 dagarna Akupunktur Osteopat Dietist Ja, upp till 5 besök Ja, upp till 15 besök Ja, upp till 5 besök Behandling i samband med sluten vård Skadeservice Ja Ja Operation och sjukhusvård Ja Ja Eftervård och rehabilitering Ja Ja, 4 månader Personlig vårdvägledare Ja, 1 månad Ja, 1 månad Tandvårdskostnader Ja, upp till kr Ja, upp till kr Second och third opinion Ja Ja Hemhjälp Ja, upp till 10 timmar Ja, upp till 10 timmar Hjälpmedel Ja, upp till kr Ja, upp till kr 3

4 Utökad sjukvårdsrådgivning Receptbelagda läkemedel Familjeservice Cancer Missbruksavvänjning Ja, undersökning och behandling inom Norden eller Tyskland Ja, inklusive egna oförsäkrade barn Ja, upp till 1 månad Ja, upp till 10 timmar Ja, undersökning och behandling inom Norden eller Tyskland Ja, upp till 2 behandlingstillfällen, max kr SJUKAVBROTTSFÖRSÄKRING Hos oss har du möjlighet att försäkra en del av ditt företags fasta kostnader eller merkostnader för vikarie om du själv eller någon av dina anställda råkar drabbas av olycka eller sjukdom som leder till långvarig sjukskrivning. Ersättning lämnas vid längre sjukskrivning än 30 dagar upp till ett år. Högsta ersättningsbelopp och vilka som omfattas av skyddet framgår av ditt försäkringsbrev. % Då snabb tillgång till bra sjukvård snabbare får tillbaka den anställde i tjänst, så erbjuder vi dig en bra kombinationsrabatt när du tecknar både Sjukvårdsförsäkring och Sjukavbrottsförsäkring. 4

5 Allmän information Vem gäller försäkringen för? Försäkringen gäller för den som är angiven som försäkrad i försäkringsbrevet. Vardias paket för friska företag kan tecknas från den dagen du fyller 16 år och fram till det att du fyllt 65 år. Slutåldern för försäkringen är dock 67 år. En förutsättning för att kunna teckna försäkringen via telefon är att du och de anställda som försäkras är fullt arbetsföra, inskrivna i svensk försäkringskassa och folkbokförda i Sverige. Var gäller försäkringen? Försäkringen gäller inom Norden och vid resa i hela världen under högst ett år. Försäkringens giltighetstid Din försäkring gäller under den försäkringsperiod som är angiven på försäkringsbrevet, vanligtvis ett år. Premien Den premie du betalar för försäkringen är beroende av ett antal faktorer som ålder och vilken ersättningsnivå du väljer. Försäkringsgivare Liv- & Olycksfallsförsäkring Movestic Livförsäkring AB, org.nr Box 7853, Stockholm. Styrelsens säte: Stockholm. Sjukvårds- & Sjukavbrottsförsäkring Vardia Insurance Group ASA, org.nr Styrelsens säte Oslo, Norge. Kontakta oss Öppet mån-fre 8-17 Vardia Försäkring, Box 38, Luleå 5

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Sjukvårdsförsäkring

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Sjukvårdsförsäkring Villkorssammanfattning Sjukvårdsförsäkring Mekonomen BilLivetförsäkring Vår Med växande vårdköer och ett allt högre arbetstempo i samhället är behovet av snabb och kvalificerad sjukvård större än någonsin.

Läs mer

Liv & Hälsa FÖRSÄKRING

Liv & Hälsa FÖRSÄKRING FÖRSÄKRING Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

Liv och Hälsa. För dig och din familj

Liv och Hälsa. För dig och din familj Liv och Hälsa För dig och din familj Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående

Läs mer

Liv och Hälsa. För dig och din familj

Liv och Hälsa. För dig och din familj Liv och Hälsa För dig och din familj Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående

Läs mer

Liv och Hälsa. För dig och din familj

Liv och Hälsa. För dig och din familj Liv och Hälsa För dig och din familj Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående

Läs mer

Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa

Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Mekonomen BilLivetförsäkring Våra populära Bas- och innehåller Liv-, Sjuk- och Olycksfallsförsäkring som ger dig och din familj en ekonomisk trygghet.

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION GRUPPFÖRSÄKRING ETT EKONOMISKT SKYDDSNÄT FÖR DIG OCH DIN FAMILJ OM DIN VARDAG PLÖTSLIGT FÖRÄNDRAS. Innehållsförteckning.

FÖRKÖPSINFORMATION GRUPPFÖRSÄKRING ETT EKONOMISKT SKYDDSNÄT FÖR DIG OCH DIN FAMILJ OM DIN VARDAG PLÖTSLIGT FÖRÄNDRAS. Innehållsförteckning. FÖRKÖPSINFORMATION GRUPPFÖRSÄKRING ETT EKONOMISKT SKYDDSNÄT FÖR DIG OCH DIN FAMILJ OM DIN VARDAG PLÖTSLIGT FÖRÄNDRAS Innehållsförteckning Sidan: 1-2 Olycksfallsförsäkring EuroAccident 3 Livförsäkring EuroAccident

Läs mer

Avtalet. Information inför anslutning Liv och Hälsa

Avtalet. Information inför anslutning Liv och Hälsa Information inför anslutning Liv och Hälsa Här får du information som kan vara till nytta att känna till innan du köper din försäkring. Detta är endast en översiktlig sammanfattning av försäkringens innehåll.

Läs mer

Information inför anslutning Liv och Hälsa

Information inför anslutning Liv och Hälsa Information inför anslutning Liv och Hälsa Här får du information som kan vara till nytta att känna till innan du köper din försäkring. Detta är endast en översiktlig sammanfattning av försäkringens innehåll.

Läs mer

Avtalet. Information inför anslutning Liv och Hälsa

Avtalet. Information inför anslutning Liv och Hälsa Information inför anslutning Liv och Hälsa Här får du information som kan vara till nytta att känna till innan du köper din försäkring. Detta är endast en översiktlig sammanfattning av försäkringens innehåll.

Läs mer

Information inför anslutning Liv och Hälsa

Information inför anslutning Liv och Hälsa Information inför anslutning Liv och Hälsa Här får du information som kan vara till nytta att känna till innan du köper din försäkring. Detta är endast en översiktlig sammanfattning av försäkringens innehåll.

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION GRUPPFÖRSÄKRING ETT EKONOMISKT SKYDDSNÄT FÖR DIG OCH DIN FAMILJ OM DIN VARDAG PLÖTSLIGT FÖRÄNDRAS. Innehållsförteckning: Sidan

FÖRKÖPSINFORMATION GRUPPFÖRSÄKRING ETT EKONOMISKT SKYDDSNÄT FÖR DIG OCH DIN FAMILJ OM DIN VARDAG PLÖTSLIGT FÖRÄNDRAS. Innehållsförteckning: Sidan FÖRKÖPSINFORMATION GRUPPFÖRSÄKRING ETT EKONOMISKT SKYDDSNÄT FÖR DIG OCH DIN FAMILJ OM DIN VARDAG PLÖTSLIGT FÖRÄNDRAS Innehållsförteckning: Sidan 1-2 Olycksfallsförsäkring EuroAccident 2 Livförsäkring EuroAccident

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION GRUPPFÖRSÄKRING ETT EKONOMISKT SKYDDSNÄT FÖR DIG OCH DIN FAMILJ OM DIN VARDAG PLÖTSLIGT FÖRÄNDRAS

FÖRKÖPSINFORMATION GRUPPFÖRSÄKRING ETT EKONOMISKT SKYDDSNÄT FÖR DIG OCH DIN FAMILJ OM DIN VARDAG PLÖTSLIGT FÖRÄNDRAS FÖRKÖPSINFORMATION GRUPPFÖRSÄKRING ETT EKONOMISKT SKYDDSNÄT FÖR DIG OCH DIN FAMILJ OM DIN VARDAG PLÖTSLIGT FÖRÄNDRAS Innehållsförteckning: Sidan: 1-2 Olycksfallsförsäkring Euroaccident 2 Livförsäkring

Läs mer

För- och efterköpsinformation Liv och Hälsa

För- och efterköpsinformation Liv och Hälsa För- och efterköpsinformation Liv och Hälsa Denna information utgör för -och efterköpsinformation tillsammans med dokumentet villkorssammanfattning. I villkorssammanfattningen kan du bland annat läsa mer

Läs mer

PRODUKTINFORMATION FRIVILLIG GRUPPFÖRSÄKRING. FAR Akademi AB Giltig 2015-01-01-- 2015-12-31

PRODUKTINFORMATION FRIVILLIG GRUPPFÖRSÄKRING. FAR Akademi AB Giltig 2015-01-01-- 2015-12-31 PRODUKTINFORMATION FRIVILLIG GRUPPFÖRSÄKRING FAR Akademi AB Giltig 2015-01-01-- 2015-12-31 Som medlem i FAR har du genom denna frivilliga försäkring möjlighet att komplettera det skydd som lag och avtalsförsäkringar

Läs mer

Allmän information om Skandias Gruppförsäkrin

Allmän information om Skandias Gruppförsäkrin Allmän information om Skandias Gruppförsäkrin Detta är en kortfattad beskrivning av Skandias gruppförsäkringar. I ett gruppavtal kan alla eller vissa av dessa försäkringar ingå. Vid skadereglering används

Läs mer

GRUPPFÖRSÄKRING FÖRKÖPSINFORMATION 2014:2

GRUPPFÖRSÄKRING FÖRKÖPSINFORMATION 2014:2 GRUPPFÖRSÄKRING FÖRKÖPSINFORMATION 2014:2 Health & Care Insurance AB LIVFÖRSÄKRING MED BARNSKYDD LIVFÖRSÄKRING MED FÖRTIDSKAPITAL OCH BARNSKYDD FRISTÅENDE FÖRTIDSKAPITAL MED OPTION OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

Läs mer

Ansökan Skandia Gruppförsäkring

Ansökan Skandia Gruppförsäkring Ansökan Skandia Gruppförsäkring Avtal: 16220 Kungliga Tekniska H Enhet: 16220 Kungliga Tekniska Högskolan sid 1(11) * avser gruppmedlem, dvs. anställd på företaget. Premieberäkning sker normalt utifrån

Läs mer

GRUPPFÖRSÄKRING FÖRKÖPSINFORMATION 2015:1

GRUPPFÖRSÄKRING FÖRKÖPSINFORMATION 2015:1 GRUPPFÖRSÄKRING FÖRKÖPSINFORMATION 2015:1 Euro Accident Health & Care Insurance AB GRUPPFÖRSÄKRING HOS EURO ACCIDENT LIVFÖRSÄKRING MED BARNSKYDD LIVFÖRSÄKRING MED FÖRTIDSKAPITAL OCH BARNSKYDD FRISTÅENDE

Läs mer

GRUPPFÖRSÄKRING FÖRKÖPSINFORMATION 2014:1

GRUPPFÖRSÄKRING FÖRKÖPSINFORMATION 2014:1 GRUPPFÖRSÄKRING FÖRKÖPSINFORMATION 2014:1 Health & Care Insurance AB LIVFÖRSÄKRING MED FÖRTIDSKAPITAL OCH BARNSKYDD FRISTÅENDE FÖRTIDSKAPITAL MED OPTION OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING SJUK- OCH OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION 2011:1 Euro Accident Health & Care Insurance AB

FÖRKÖPSINFORMATION 2011:1 Euro Accident Health & Care Insurance AB GRUPPFÖRSÄKRING FÖR MEDLEMMAR I SRF Som medlem eller anställd i SRF-företag har du genom denna försäkring möjlighet att komplettera det skydd som lag och avtalsförsäkringar ger. Eftersom grundskyddet genom

Läs mer

GRUPPFÖRSÄKRING FÖRKÖPSINFORMATION 2012:1

GRUPPFÖRSÄKRING FÖRKÖPSINFORMATION 2012:1 GRUPPFÖRSÄKRING FÖRKÖPSINFORMATION 2012:1 Health & Care Insurance AB LIVFÖRSÄKRING MED BARNSKYDD LIVFÖRSÄKRING MED FÖRTIDSKAPITAL OCH BARNSKYDD FRISTÅENDE FÖRTIDSKAPITAL MED OPTION KRITISK SJUKDOMSFÖRSÄKRING

Läs mer

Sjukvård. För privatpersoner

Sjukvård. För privatpersoner Sjukvård För privatpersoner Sidan 2 Akta Emelie på kanten! Karin dirigerar sina lagkamrater och siktar in sig på grannflickan Åsa som kommer drivande med bollen över sommarstugeområdets lilla toviga gräsplan.

Läs mer

FORTSÄTTNINGSFÖRSÄKRING FÖRKÖPSINFORMATION 2014:2

FORTSÄTTNINGSFÖRSÄKRING FÖRKÖPSINFORMATION 2014:2 FORTSÄTTNINGSFÖRSÄKRING 2014:2 Euro Accident Health & Care Insurance AB LIVFÖRSÄKRING MED BARNSKYDD LIVFÖRSÄKRING MED FÖRTIDSKAPITAL OCH BARNSKYDD FRISTÅENDE FÖRTIDSKAPITAL MED OPTION KRITISK SJUKDOMSFÖRSÄKRING

Läs mer

GRUPPFÖRSÄKRING SPECIAL FÖRKÖPSINFORMATION 2013:1

GRUPPFÖRSÄKRING SPECIAL FÖRKÖPSINFORMATION 2013:1 GRUPPFÖRSÄKRING SPECIAL FÖRKÖPSINFORMATION 2013:1 Health & Care Insurance AB LIVFÖRSÄKRING MED BARNSKYDD LIVFÖRSÄKRING MED FÖRTIDSKAPITAL OCH BARNSKYDD FRISTÅENDE FÖRTIDSKAPITAL MED OPTION OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

Läs mer

Gruppmedlem (GM) - avser kund hos Solid. Med premie avses kostnad per försäkring och månad.

Gruppmedlem (GM) - avser kund hos Solid. Med premie avses kostnad per försäkring och månad. Personförsäkringar Förköpsinformation Allmän information om Skandias Gruppförsäkring Detta är en kortfattad beskrivning av försäkringarna i ditt gruppavtal. Vid skadereglering används försäkringsvillkoren

Läs mer

Sjukvårdsförsäkring 2013-12-01. Sjukvårdsförsäkring. Fullständiga försäkringsvillkor Gäller från 2013-12-01

Sjukvårdsförsäkring 2013-12-01. Sjukvårdsförsäkring. Fullständiga försäkringsvillkor Gäller från 2013-12-01 Sjukvårdsförsäkring Fullständiga försäkringsvillkor Gäller från 2013-12-01 Innehållsförteckning A Försäkringsavtalet 4 1. Parter 4 2. Allmänt 4 3. Villkor för anslutning 4 4. Upplysningsplikt 5 5. När

Läs mer