Ledarnas medlemsförsäkringar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ledarnas medlemsförsäkringar"

Transkript

1 Ledarnas medlemsförsäkringar 2015 Trygghet för dig och din familj Ta del av den fullständiga förköpsinformationen på bliwa.se/ledarna innan du ansöker Ta del av den fullständiga förköpsinformationen på bliwa.se/ledarna innan du ansöker.

2 Livförsäkring för arbetslösa INGÅR I MEDLEM SKAPET När du är arbetslös har du ingen arbetsgivare och därför heller inget kollektivavtalat försäkringsskydd. Därför ingår denna försäkring som en del i medlemskapet i Ledarna. Försäkringen ger din familj en ekonomisk trygghet om du skulle dö under tiden du är arbetslös. Försäkringen gäller som längst tills du fyller 65 år, om du fortfarande är medlem i Ledarna. Gäller om du vid dödsfallet är medlem i Ledarna samt i a-kassan och omfattas av Ledarnas inkomstförsäkring i Bliwa. Gäller inte om du omfattas av någon tjänstegrupplivförsäkring (TGL), eller efterskydd till följd av en sådan försäkring. Till förmånstagare*, i första hand make/maka eller sambo och i andra hand arvingar. Vill du att någon annan ska vara förmånstagare kan du göra ett särskilt förmånstagarförordnande**. Till varje arvsberättigat barn under 18 år kr * Den som får pengar från en försäkring. ** Ett förmånstagarförordnande anger vem eller vilka som får pengar från försäkringen. Försäkringen ingår i ditt medlemskap. Från 55 år reduceras ersättningen med 5 procentenheter/år om du inte har barn som är under 17 år. Ersättningen är skattefri. MAXERSÄTTNING FÖRSÄKRINGSBELOPP KR 0 KR 3

3 INGÅR I MEDLEM SKAPET Inkomstförsäkring bas Genom ditt medlemskap i Ledarna har du en inkomstförsäkring (basförsäkringen) som innebär att du under ERSÄTTNING 100 dagar kan få upp till 80 procent av en inkomst på högst kronor i månaden UPP om TILL du blir ofrivilligt arbetslös. 80% AV Vill du försäkra en högre inkomst eller längre tid kan du teckna tilläggsförsäkring. Läs mer på sidan 9. KR/MÅN För att få ut pengar från försäkringen behöver du bland annat ha haft den i ett år och ha en inkomst över kronor i månaden men även tiden när du tjänar mindre än kronor räknas för att uppnå tidskravet. Du kan dessutom räkna med din tid från inkomstförsäkring hos andra förbund. Försäkringen gäller ERSÄTTNING även om du inte är medlem i a-kassan. UPP TILL Försäkringen gäller som längst 80% AV tills du fyller 65 år, om du fortfarande är medlem i Ledarna KR/MÅN BASET DU HAR IDAG ERSÄTTNING UPP TILL 80% AV KR/MÅN 100 INGÅR I DITT MEDLEMSKAP Försäkringen ingår i ditt medlemskap. Ledarna betalar premien till Bliwa. Den totala ersättningen inklusive a-kassa, eventuell avgångsersättning från trygghetsavtal och inkomstförsäkring, blir upp till 80 procent av din genomsnittliga månadsinkomst de senaste 12 månaderna. Är du inte medlem i en a-kassa eller inte har varit medlem tillräckligt länge kan du få ett grundbelopp som betalas ut från Alfa-kassan eller a-kassan. Grundbeloppet baseras inte på tidigare inkomst. Inkomstförsäkringen tillsammans med grundbeloppet ger dig en lägre ersättning än om du har full a-kassa. Du behöver inte betala skatt på ersättningen. MÅNADSINKOMST UPP TILL KR ERSÄTTNING UPP TILL 80% KR/MÅN INGÅR I MEDLEMSKAPET ERSÄTTNING UPP TILL 80% 4 KR/MÅN

4 Vilket skydd har du? FRÅN SAMHÄLLET GENOM AVTAL PRIVAT Ett lagstadgat skydd exempelvis sjukpenning. Om du har en arbetsgivare med kollektivavtal eller liknande, exempelvis Tjänstegrupplivförsäkring. Individuellt tecknad försäkring. Gruppförsäkring via exempelvis medlemsorganisation eller arbetsgivare. Om du blir sjuk eller råkar ut för ett olycksfall får du en viss ekonomisk ersättning från samhället, exempelvis sjukpenning. Du kan också ha ett försäkringsskydd genom kollektivavtal i din anställning. Tjänstegrupplivförsäkring är en sådan kollektivavtalad försäkring som ger dina efterlevande pengar om du skulle dö. Men de allra flesta behöver ändå se över och komplettera sitt försäkringsskydd eftersom nivåerna kan vara låga och vissa delar saknas helt. Ledarnas medlemsförsäkringar i Bliwa ger dig möjlighet att välja vilket skydd du och din familj ska ha. Det är ett enkelt och billigt sätt att få bra försäkringar. 5

5 Vilket skydd behöver du? Bara du vet vilket försäkringsskydd du och din familj behöver. Behovet kan bland annat bero på era ekonomiska förutsättningar och livssituation. Genom Ledarnas medlemsförsäkringar kan du få skydd för följande händelser: ARBETSLÖSHET DÖDSFALL SJUKDOM OLYCKSFALL BARN SJUKDOM OCH OLYCKSFALL SJUKVÅRD Inkomstförsäkring hjälper dig ekonomiskt vid ofrivillig arbetslöshet. Livförsäkring är en trygghet för din familj om du skulle dö. Sjukförsäkringen och sjukkapitalet hjälper dig ekonomiskt vid en längre tids sjukdom. Diagnosförsäkringen ger omedelbar ekonomisk hjälp om du drabbas av en allvarlig sjukdom. Olycksfallsförsäkring hjälper dig ekonomiskt om du råkar ut för ett olycksfall. Barnförsäkring ger barnen framtida ekonomisk trygghet vid sjukdom och olycksfall. Sjukvårdsförsäkring hjälper dig att komma rätt i vården och att snabbt komma tillbaka till vardagen igen. 6

6 Överblicka dina val I den här broschyren finns enkel och överskådlig information om de försäkringar du kan välja. GÖR SÅ HÄR 1. Skaffa dig en överblick genom att bläddra igenom broschyren. 2. Gör dina val utifrån dina och din familjs behov. 3. Läs förköpsinformationen som finns på bliwa.se/ledarna. 4. Fyll i ansökan längst bak i broschyren och skicka den till Bliwa, Box 5138, Stockholm. Ansökan finns även på bliwa.se/ledarna. Vi har delat in informationen i tre delar: vilka händelser försäkringen gäller för och vad du bör tänka på vilken hjälp du kan få från försäkringen vad du får för ersättning och vad försäkringen kostar 7

7 Inkomstförsäkring tillägg inkomst och tid Du kan försäkra en högre månadsinkomst än de kronor som basförsäkringen försäkrar och förlänga tiden med ersättning från inkomstförsäkringen. För att teckna tilläggsförsäkring får du inte vara uppsagd, söka arbetslöshets ersättning eller aktivitets stöd. Du kan inte teckna försäkringen om du fyllt 64 år. Försäkringen gäller längst till månaden då du fyller 65 år. Du som tidigare varit medlem i ett förbund som har fler ersättningsdagar i den obligatoriska delen av inkomstförsäkringen än i Ledarnas, får tillgodoräkna dig de överskjutande dagarna om du tecknar tilläggsförsäkring för 100 extra dagar samtidigt som du blir medlem i Ledarna. ERSÄTTNING UPP TILL 80% AV KR/MÅN Om du tjänar mer än kronor i månaden har du möjlighet att försäkra din inkomst ända upp till kronor i månaden med en tilläggsförsäkring. Du kan även göra tillägg för att förlänga ditt försäkrings skydd med ytterligare 100 dagar. ERSÄTTNING UPP TILL 80% AV Det är du själv som ansöker om tilläggsförsäkring och betalar premien för den. Du betalar premien till Ledarna som vidarebefordrar din betalning 100 till Bliwa KR/MÅN Om din månadsinkomst ökar och du ansöker om tilläggsförsäkring för en högre inkomst inom 3 månader 200 från det att du fick kännedom om höjningen slipper du kvalificeringstiden. Annars är den 12 månader för höjningen. Den totala ersättningen inklusive a-kassa, eventuell avgångsersättning från trygghetsavtal och inkomstförsäkring, blir upp till 80 procent av din genomsnittliga månadsinkomst de senaste 12 månaderna. Är du inte medlem i en a-kassa eller inte har varit medlem tillräckligt länge kan du få ett grundbelopp som betalas ut från ERSÄTTNING Alfa-kassan eller a-kassan. Grundbeloppet baseras inte på tidigare inkomst. Inkomstförsäkringen tillsammans UPP TILLmed grundbeloppet ger dig en lägre ersättning än om du har full a-kassa. 80% AV 100 Du behöver inte betala skatt på ersättningen KR/MÅN MÅNADSINKOMST UPP TILL KR UPP TILL KR UPP TILL KR INGÅR I MEDLEMSKAPET 70 KR 125 KR 105 KR 175 KR 360 KR 8

8 Livförsäkring Om du skulle dö kan familjen även drabbas ekonomiskt. En livförsäkring kan ge dina närstående ekonomisk trygghet under en svår period. Försäkringen gäller som längst tills du fyller 65 år, om du fortfarande är medlem i Ledarna. Är du aktiv medlem i Ledarna efter 65 gäller den som längst tills du fyller 70 år. Till förmånstagare*, i första hand make/maka eller sambo och i andra hand arvingar. Vill du att någon annan ska vara förmånstagare kan du göra ett särskilt förmånstagarförordnande**. Ersättningen är beroende av valt försäkringsbelopp (se tabell nedan). Till varje arvsberättigat barn under 18 år kr Till den försäkrade vid arvsberättigat barns död kr * Den som får pengar från en försäkring. ** Ett förmånstagarförordnande anger vem eller vilka som får pengar från försäkringen. Det är möjligt att ansöka om olika nivåer på försäkringsbeloppet. Du behöver inte betala skatt på ersättningen. ERSÄTTNING FÖRSÄKRINGSBELOPP ÅR ÅR ÅR KR KR KR KR KR KR KR 21 KR 27 KR 56 KR 42 KR 54 KR 111 KR 63 KR 81 KR 167 KR 84 KR 108 KR 223 KR 105 KR 135 KR 278 KR 158 KR 203 KR 420 KR 210 KR 270 KR 560 KR Du kan teckna försäkringen även för din make/maka/sambo. 9

9 Sjukförsäkring En längre tids sjukdom som gör att du inte kan arbeta som tidigare kan vara ekonomiskt påfrestande för dig och din familj. Sjukförsäkringen kompletterar den ersättning du får från Försäkringskassan och eventuell kollektivavtalad försäkring. Då blir inkomstbortfallet inte lika stort. Försäkringen gäller som längst tills du fyller 65 år, om du fortfarande är medlem i Ledarna. Om du blir arbetsoförmögen till minst 25 %. Månadsersättning som fyller på upp till cirka 90 % av din lön Börjar betalas ut efter 90 dagar och som längst i 3 år. 90 MAX 3 ÅR Du kan ansöka om olika nivåer på försäkringsbeloppet beroende på din lön. Du behöver inte betala skatt på ersättningen. MÅNADSLÖN FÖRE SKATT KR MAXIMAL MÅNADSERSÄTTNING FÖRSÄKRINGSBELOPP KR ÅR 40 KR KR KR 79 KR KR KR 119 KR KR KR KR 158 KR 196 KR Du kan teckna försäkringen även för din make/maka/sambo. 10

10 Sjukkapital Om du fortfarande inte kan arbeta som tidigare efter en längre tids sjukskrivning, kan din ekonomi behöva förstärkas. Från sjukkapitalförsäkringen kan du få pengar vid två tillfällen: första gången när du varit sjukskriven i 1,5 år och andra gången när du varit sjukskriven i 2,5 år och din arbets oförmåga bedöms vara bestående. Du kan få ersättning om du drabbas innan du fyller 58 år. Försäkringen gäller som längst tills du fyller 61 år, om du fortfarande är medlem i Ledarna. Om du inte kan arbeta mer än 50 %. Ersättningen baseras på graden av arbetsoförmåga och valt försäkringsbelopp. 1. När du har varit arbetsoförmögen under minst 1,5 år inom en samman hängande period av 2 år får du 15 % av ersättningen. 2. När du har varit arbetsoförmögen under minst 2,5 år inom en samman hängande period av 3 år, om din arbetsoförmåga bedöms vara bestående får du resten av ersättningen. Ersättningen betalas tidigast ut efter 3 år. 1,5 ÅR 3 ÅR Det är möjligt att ansöka om olika nivåer på försäkringsbeloppet. Från 41 år sänks ersättningen till 75 % och från 51 år till 50 %. Du behöver inte betala skatt på ersättningen. MAXERSÄTTNING FÖRSÄKRINGSBELOPP ÅR ÅR ÅR KR 8 KR 12 KR 38 KR KR 16 KR 23 KR 75 KR KR 23 KR 35 KR 113 KR Du kan teckna försäkringen även för din make/maka/sambo. 11

11 Diagnosförsäkring Drabbas du av en allvarlig sjukdom kan det innebära att du behöver omedelbar ekonomisk hjälp. Diagnosförsäkringen kan ge dig ett engångsbelopp direkt. Försäkringen gäller som längst tills du fyller 65 år, om du fortfarande är medlem i Ledarna. Följande diagnoser eller händelser kan ge ersättning: Cancer Akut hjärtinfarkt Stroke Aortaaneurysm Bechterews sjukdom Alopecia Alzheimers sjukdom Anorexi/Bulimi Benign hjärntumör Kronisk inflammatorisk tarmsjukdom Muskeldystrofi Primär Sjögrens syndrom Systemisk lupus erythematosus (SLE) Motorneuronsyndrom Multipel skleros (MS) Parkinsons sjukdom Upphörande av njurfunktion Sjukdom från blodtransfusion eller behandling Operation av hjärtklaff Organtransplantation Du kan ansöka om olika nivåer på försäkringsbeloppet. Du behöver inte betala skatt på ersättningen. ERSÄTTNING FÖRSÄKRINGSBELOPP ÅR ÅR ÅR ÅR ÅR ÅR ÅR ÅR KR KR KR KR 12 KR 13 KR 17 KR 25 KR 37 KR 48 KR 72 KR 101 KR 24 KR 26 KR 34 KR 50 KR 74 KR 96 KR 144 KR 202 KR 36 KR 39 KR 51 KR 75 KR 111 KR 144 KR 216 KR 303 KR 48 KR 52 KR 68 KR 100 KR 148 KR 192 KR 288 KR 404 KR Du kan teckna försäkringen även för din make/maka/sambo. 12

12 Olycksfallsförsäkring Ett olycksfall kan innebära ekonomiska påfrestningar på både kort och lång sikt. Med en olycksfalls försäkring kan du få ersättning för kostnader i anslutning till olycksfallet. Du kan också få invaliditets ersättning om du skulle få bestående problem som gör att du inte kan arbeta eller fungera som tidigare. Försäkringen gäller som längst tills du fyller 65 år, om du fortfarande är medlem i Ledarna. Är du aktiv medlem i Ledarna efter 65 gäller den som längst tills du fyller 70 år. Läkekostnader (vård, behandling och hjälpmedel), tandskadekostnader, resekostnader, rehabiliteringskostnader, hjälpmedelskostnader, kristerapi och merkostnader. Sveda och värk under den akuta behandlings- och läkningstiden. Vanprydande ärr. Bestående nedsatt funktions- eller arbetsförmåga. (medicinsk eller ekonomisk invaliditet) Ersättningen är beroende av graden av invaliditet. Vid dödsfall till följd av en olycksfallsskada betalas kr till dödsboet. Vill du att någon annan ska vara förmånstagare* kan du göra ett särskilt förmånstagar förordnande**. * Den som får pengar från en försäkring. ** Ett förmånstagarförordnande anger vem eller vilka som får pengar från försäkringen. Det är möjligt att ansöka om olika nivåer på försäkringsbeloppet. Du behöver inte betala skatt på ersättningen. MAXERSÄTTNING FÖRSÄKRINGSBELOPP KR (21 PRISBASBELOPP) KR (31 PRISBASBELOPP) ÅR 59 KR 84 KR Du kan teckna försäkringen även för din make/maka/sambo. 13

13 Barnförsäkring sjuk och olycksfall Samhällets skydd är sämre för barn än för vuxna och de försäkringar som barn kan omfattas av genom förskola eller skola gäller oftast bara olycksfall och oftast bara under skoltid. Med barn försäkringen får dina barn ett ekonomiskt skydd både vid sjukdom och olycksfall, dygnet runt. Gäller som längst till och med det år barnet fyller 25 år. Gäller även för make/maka/sambos barn som är folkbokförda på din adress. Du betalar bara en premie oavsett antalet barn. Om din make/maka/sambo har barn som inte är folkbokförda på din adress kan du teckna en separat försäkring för dem. Du betalar bara en premie oavsett antal barn. Vid sjukdom och/eller olycksfall: Läkekostnader (vård, behandling och hjälpmedel), diagnosersättning, ersättning vid sjukhusvård och kristerapi. Vid olycksfall: Kostnader för besök hos vårdgivare, tandskadekostnader, resekostnader, rehabiliteringskostnader, hjälpmedelskostnader och merkostnader. Vanprydande ärr. Bestående nedsatt funktions- eller arbetsförmåga. (medicinsk eller ekonomisk invaliditet) Ersättningen är beroende av graden av invaliditet. Vid barns dödsfall betalas kr till dödsboet. Du behöver inte betala skatt på ersättningen. MAXERSÄTTNING FÖRSÄKRINGSBELOPP KR (21 PRISBASBELOPP) 82 KR 14

14 Sjukvårdsförsäkring När du behöver specialistvård kan Ledarnas sjukvårdsförsäkring hjälpa dig att boka tid hos just den läkare, sjukgymnast eller psykolog som är bäst lämpad för att hjälpa dig med ditt problem. Vi ser till att du får snabb kontakt med en privat vårdgivare. Försäkringen gäller som längst tills du fyller 65 år, om du fortfarande är medlem i Ledarna. Är du aktiv medlem i Ledarna efter 65 gäller den som längst tills du fyller 70 år. Sjukvårdsförmedling med erfarna sjuksköterskor. Rådgivning alla veckans dagar. Bokning helgfria vardagar, till alla våra specialister. Utredning, behandling och operation Vi har kartlagt Sveriges privata vårdgivare inom samtliga specialområden och därefter valt att arbeta med ett nätverk av noggrant utvalda vårdgivare. Med din sjukvårdsförsäkring får du trygg och säker tillgång till våra specialister. Det kan vara besök hos specialistläkaren, sjukgymnasten, naprapaten eller psykologen, som utreder och behandlar dina besvär. Garantitid Du får träffa en specialist inom 7 helgfria vardagar. Du får din behandling eller operation inom 14 helgfria vardagar från läkarens beslut. Förebyggande åtgärder Tillsammans med Bliwas sjukvårdsförsäkring erbjuds du som försäkrad ett livsstilsverktyg med inriktning på hjärta och kärl. Livsstilsverktyget innefattar riskidentifiering, stöd för förändring och återkommande uppföljning. Du kan välja att teckna försäkringen med eller utan självrisk. UTAN SJÄLVRISK ÅR ÅR ÅR ÅR ÅR ÅR ÅR ÅR 140 KR 161 KR 207 KR 250 KR 283 KR 383 KR 450 KR 516 KR MED 1000 KR I SJÄLVRISK ÅR ÅR ÅR ÅR ÅR ÅR ÅR ÅR 100 KR 115 KR 148 KR 179 KR 202 KR 274 KR 322 KR 369 KR Du kan teckna försäkringen även för din make/maka/sambo. 15

15 Sjukvårdsförsäkring senior olycksfall Du som fyllt 55 år och råkar ut för ett olycksfall kan med denna försäkring snabbt få vård hos den läkare, sjukgymnast eller psykolog som är bäst lämpad för att hjälpa dig med ditt problem. Försäkringen gäller först när du har fått en remiss av till exempel din husläkare. Gäller livet ut så länge du är medlem i Ledarna och premien betalas. Du som har fyllt 55 men inte 75 år kan ansöka om försäkringen. Ansökan hittar du på bliwa.se/ledarna. Sjukvårdsförmedling med erfarna sjuksköterskor. Rådgivning alla veckans dagar. Bokning helgfria vardagar, till alla våra specialister. Utredning, behandling och operation Vi har kartlagt Sveriges privata vårdgivare inom samtliga specialområden och därefter valt att arbeta med ett nätverk av noggrant utvalda vårdgivare. Med din sjukvårdsförsäkring får du trygg och säker tillgång till våra specialister. Det kan vara besök hos specialistläkaren, sjukgymnasten, naprapaten eller psykologen, som utreder och behandlar dina besvär. Garantitid Du får träffa en specialist inom 7 helgfria vardagar. Du får din behandling eller operation inom 14 helgfria vardagar från läkarens beslut. Förebyggande åtgärder Tillsammans med Bliwas sjukvårdsförsäkring erbjuds du som försäkrad ett livsstilsverktyg med inriktning på hjärta och kärl. Livsstilsverktyget innefattar riskidentifiering, stöd för förändring och återkommande uppföljning ÅR KR 54 KR Du kan teckna försäkringen även för din make/maka/sambo. 16

16 Seniorförsäkring liv och olycksfall En livförsäkring och en olycksfallsförsäkring för dig som uppnått slutåldern i din tidigare försäkring genom Ledarna. Gäller livet ut så länge du är medlem i Ledarna och premien betalas. Du kan teckna försäkringen om du tidigare har haft Ledarnas olycksfalls- och/eller livförsäkring under minst 6 månader och den upphörde på grund av att du uppnått slutålder eller blivit pensionär. Tecknas inom 3 månader från det att din tidigare försäkring upphörde. Ansökan hittar du på bliwa.se/ledarna. Läkekostnader (vård, behandling och hjälpmedel), tandskadekostnader, resekostnader, hjälpmedelskostnader och merkostnader. Vanprydande ärr. Bestående nedsatt funktionsförmåga. (medicinsk invaliditet) Vid dödsfall betalas kr till dödsboet. Vill du att någon annan ska vara förmånstagare* kan du göra ett särskilt förmånstagarförordnande.** * Den som får pengar från en försäkring. ** Ett förmånstagarförordnande anger vem eller vilka som får pengar från försäkringen. Du behöver inte betala skatt på ersättningen. LIVFÖRSÄKRING MAXERSÄTTNING FÖRSÄKRINGSBELOPP KR 72 KR OLYCKSFALL KR 38 KR Du kan teckna försäkringen även för din make/maka/sambo under förutsättning att han eller hon har omfattats av Ledarnas försäkring tidigare. 17

17 Ledarna Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång människor växer och verksamheter utvecklas. Dessutom stärker det vårt lands konkurrenskraft. Det gör chefsyrket till ett av de viktigaste och mest utmanande. Därför behövs en organisation bara för chefer. En organisation som tillvaratar chefers intressen och förstår chefsrollen utan och innan. Därför finns Ledarna. Ledarna är Sveriges chefsorganisation med fler än medlemmar. Som medlem i Ledarna får du stöd både i din yrkesroll som chef och som anställd. Ett dubbelt perspektiv ingen annan erbjuder. Hos oss blir du en bättre chef. Bliwa Bliwa Livförsäkring, organisationsnummer , är ett svenskt kundägt försäkrings bolag som är specialist på personriskförsäkringar för organisationer och företag. Våra försäkringar ger ekonomisk trygghet vid olycksfall, sjukdom, dödsfall och arbetslöshet samt hälso främjande stöd för att förebygga ohälsa. Bliwa är idag försäkringsgivare för 12 organisationer på den svenska arbets marknaden och cirka företag, varav ett 30-tal av de 100 största. Med över en miljon försäkrade är satsningar på hälsa i arbetslivet en god investering. Därför arbetar Bliwa bland annat för att hjärtsäkra Sverige. Läs mer på bliwa.se. 18

18 Läs mer på bliwa.se/ledarna Mejla Bliwa på eller ring oss på Du kan också skriva till Bliwa Livförsäkring, Box 5138, Stockholm. Ansök om försäkringar: Innan du ansöker ska du läsa förköpsinformationen som finns på bliwa.se/ledarna. Där kan du få mer information och även ansöka om försäkring. Bliwa Livförsäkring 168. Foto: Renato Tan.

Ledarnas grupp försäkringar i Bliwa

Ledarnas grupp försäkringar i Bliwa FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Ledarnas grupp försäkringar i Bliwa DÖDSFALL SJUKDOM OLYCKSFALL BARN SJUKDOM OCH OLYCKSFALL BLIWA LIVFÖRSÄKRING I SAMARBETE MED LEDARNA Förköpsinformationen

Läs mer

Trygga försäkringar. för dig som är medlem i Finansförbundet. I samarbete med

Trygga försäkringar. för dig som är medlem i Finansförbundet. I samarbete med Trygga försäkringar för dig som är medlem i Finansförbundet I samarbete med Sidan 2 Försäkringar för hela familjen till medlemspris Tack vare ett samarbete mellan Finansförbundet och Trygg-Hansa kan du

Läs mer

IKEA/IKANO:s Gruppförsäkringar

IKEA/IKANO:s Gruppförsäkringar EXKLUSIVT för medarbetare i copyright Inter IKEA systems B.V. 2008 personförsäkringar IKEA/IKANO:s Gruppförsäkringar Speciellt framtagna för dig som är medarbetare. Corbis/Scanpix Över 100 år av omtanke

Läs mer

Säker Person försäkringar med bondförnuft. Gäller från 2015 01 01

Säker Person försäkringar med bondförnuft. Gäller från 2015 01 01 SÄKER PERSON INFORMATION Säker Person försäkringar med bondförnuft Gäller från 2015 01 01 Innehåll Säker Person trygghet för dig som bor eller arbetar på landsbygden 3 Förmåner för dig som är medlem i

Läs mer

medlemsförsäkring för dig som är medlem i Polisförbundet Gäller fr o m 1 april 2011 En försäkring som gäller hela livet. Teckna försäkring idag!

medlemsförsäkring för dig som är medlem i Polisförbundet Gäller fr o m 1 april 2011 En försäkring som gäller hela livet. Teckna försäkring idag! medlemsförsäkring för dig som är medlem i Polisförbundet Gäller fr o m 1 april 2011 En försäkring som gäller hela livet. Teckna försäkring idag! Innan äventyret börjar Snabb hjälp när du behöver den som

Läs mer

gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro.

gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro. gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro. Ifs gruppförsäkring erbjuder en förmånlig försäkring till flera Principen med Ifs gruppförsäkring är att flera

Läs mer

Gruppförsäkring i Bliwa

Gruppförsäkring i Bliwa FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Gruppförsäkring i Bliwa DÖDSFALL SJUKDOM OLYCKSFALL BARN SJUKDOM OCH OLYCKSFALL Förköpsinformationen innehåller översiktlig och allmän information om frivillig

Läs mer

Viktigt att veta. Livförsäkring. forenadeliv.se/sulf

Viktigt att veta. Livförsäkring. forenadeliv.se/sulf Viktigt att veta AUTOMATISK ANSLUTNING Som ny medlem får du automatiskt en livförsäkring, en olycksfallsförsäkring och en sjukvårdsförsäkring (grundskydd) i 3 månader utan att betala någon premie. Är du

Läs mer

om dig och din trygghet.

om dig och din trygghet. EXKLUS IV T för dig som m ed l e mi personförsäkringar om dig och din trygghet. Corbis/Scanpix Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt hundra år sedan var det en

Läs mer

Din information FÖRKÖPSINFORMATION FORTSÄTTNINGSFÖRSÄKRING, AVTAL 8000 Gäller från 1 januari 2015

Din information FÖRKÖPSINFORMATION FORTSÄTTNINGSFÖRSÄKRING, AVTAL 8000 Gäller från 1 januari 2015 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Din information FÖRKÖPSINFORMATION FORTSÄTTNINGSFÖRSÄKRING, AVTAL 8000 Gäller från 1 januari 2015 A. Allmänt om

Läs mer

Allmän information om Skandias Gruppförsäkrin

Allmän information om Skandias Gruppförsäkrin Allmän information om Skandias Gruppförsäkrin Detta är en kortfattad beskrivning av Skandias gruppförsäkringar. I ett gruppavtal kan alla eller vissa av dessa försäkringar ingå. Vid skadereglering används

Läs mer

Ikano Koncept Privat. - Förköpsinformation. Försäkringarna. För fullständig information, se försäkringsvillkoren. 3. Sjuk- och arbetslöshetsförsäkring

Ikano Koncept Privat. - Förköpsinformation. Försäkringarna. För fullständig information, se försäkringsvillkoren. 3. Sjuk- och arbetslöshetsförsäkring Ikano Koncept Privat - Förköpsinformation För fullständig information, se försäkringsvillkoren. Försäkringsgivare är Ikano Livförsäkring AB org nr 556104-6783, för Sjuk- och arbetslöshetsförsäkring Ikano

Läs mer

Trygghet för hela familjen

Trygghet för hela familjen GRUPPFÖRSÄKRING Trygghet för hela familjen Movestics gruppförsäkring kan ge dig och dina efterlevande skydd vid bland annat olycksfall, sjukdom och dödsfall. Vi erbjuder försäkring till både dig, din partner

Läs mer

TryggaBarn För barn och ungdomar upp till 25 år

TryggaBarn För barn och ungdomar upp till 25 år Sida 1/6 I TryggaBarn Kontakta oss Kundservice: 0771-111 600 alla dagar kl 7-21 trygghansa.se/kundservice Skadeservice: 0771-111 500 vardagar kl 8-17 Fullständiga villkor: trygghansa.se/villkor TryggaBarn

Läs mer

Försäkringsvillkor Gäller från 1 januari 2014. Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa

Försäkringsvillkor Gäller från 1 januari 2014. Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa Försäkringsvillkor Gäller från 1 januari 2014 Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa Försäkringens syfte Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa innehåller flera olika försäkringar, som ger den försäkrade ett ekonomiskt

Läs mer

Fortsättningsförsäkring

Fortsättningsförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Fortsättningsförsäkring i Bliwa AVTAL 8000 DÖDSFALL SJUKDOM OLYCKSFALL BARN SJUKDOM OCH OLYCKSFALL Förköpsinformationen innehåller översiktlig och allmän information

Läs mer

Frivillig gruppförsäkring för dig som är medlem i SRF eller anställd i ett SRF-anslutet företag Försäkringsinformation 2006-06-01

Frivillig gruppförsäkring för dig som är medlem i SRF eller anställd i ett SRF-anslutet företag Försäkringsinformation 2006-06-01 Frivillig gruppförsäkring för dig som är medlem i SRF eller anställd i ett SRF-anslutet företag Som medlem och anställd har du genom denna försäkring möjlighet att komplettera det skydd som lag och eventuella

Läs mer

Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring

Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JULI 2014 Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring ARBETSLÖSHET BLIWA LIVFÖRSÄKRING I SAMARBETE MED LEDARNA Du som är medlem i Ledarna har genom ett samarbete mellan

Läs mer

Ansökan Skandia Gruppförsäkring

Ansökan Skandia Gruppförsäkring Ansökan Skandia Gruppförsäkring Avtal: 16220 Kungliga Tekniska H Enhet: 16220 Kungliga Tekniska Högskolan sid 1(11) * avser gruppmedlem, dvs. anställd på företaget. Premieberäkning sker normalt utifrån

Läs mer

Åkarnas gruppförsäkring

Åkarnas gruppförsäkring gruppförsäkring för dig i sveriges åkeriföretag Åkarnas gruppförsäkring gäller från 1 januari 2014 Nyhet 2014 - Ny Barnförsäkring Snabb hjälp när den behövs som mest Ingen kan förutse hur livet ska bli.

Läs mer

kollektiv olycksfallsförsäkring

kollektiv olycksfallsförsäkring Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren som finns att hämta på trygghansa.se. kollektiv olycksfallsförsäkring

Läs mer

Kollektiv olycksfallsförsäkring

Kollektiv olycksfallsförsäkring Kollektiv olycksfallsförsäkring Förköpsinformation Det här är en kortfattad beskriv ning av försäkringen och information som du har rätt att få enligt lag. Fullständiga villkor hittar du på vår webbplats

Läs mer

Trygga försäkringar. för dig som är medlem i fackförbundet ST. I samarbete med

Trygga försäkringar. för dig som är medlem i fackförbundet ST. I samarbete med Trygga försäkringar för dig som är medlem i fackförbundet ST I samarbete med Sidan 2 Försäkringar för hela familjen till medlemspris Tack vare ett samarbete mellan ST och Trygg-Hansa kan du som är medlem

Läs mer

Grattis till en väldigt bra försäkring. Hur stor bit vill du ha? Bättre försäkringar genom ditt medlemskap

Grattis till en väldigt bra försäkring. Hur stor bit vill du ha? Bättre försäkringar genom ditt medlemskap Grattis till en väldigt bra försäkring. Hur stor bit vill du ha? Bättre försäkringar genom ditt medlemskap Innehåll Försäkringar genom ditt medlemskap Ingår för vissa och går annars att lägga till (Läs

Läs mer

Psykologförbundets Gruppförsäkringar. Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med

Psykologförbundets Gruppförsäkringar. Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med Psykologförbundets Gruppförsäkringar Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med Ansvars första VD, Bror Gustav Bylund, med personal 1935 Över 100 år av erfarenhet. För hundra år sedan

Läs mer

Fortsättningsförsäkring

Fortsättningsförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Fortsättningsförsäkring i Bliwa OLYCKSFALLS- OCH BARNFÖRSÄKRING OLYCKSFALL BARN SJUKDOM OCH OLYCKSFALL Förköpsinformationen innehåller översiktlig och allmän

Läs mer

Trygghet vid arbetslöshet med Journalistförbundets inkomstförsäkring

Trygghet vid arbetslöshet med Journalistförbundets inkomstförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION FRÅN 1 JANUARI 2015 Trygghet vid arbetslöshet med Journalistförbundets inkomstförsäkring ARBETSLÖSHET I förköpsinformationen framgår den information som Bliwa enligt lag ska lämna innan

Läs mer

Gruppmedlem (GM) - avser kund hos Solid. Med premie avses kostnad per försäkring och månad.

Gruppmedlem (GM) - avser kund hos Solid. Med premie avses kostnad per försäkring och månad. Personförsäkringar Förköpsinformation Allmän information om Skandias Gruppförsäkring Detta är en kortfattad beskrivning av försäkringarna i ditt gruppavtal. Vid skadereglering används försäkringsvillkoren

Läs mer

Allmänna villkor 99:7 2013-01-01. Gruppförsäkring

Allmänna villkor 99:7 2013-01-01. Gruppförsäkring Allmänna villkor 99:7 2013-01-01 Gruppförsäkring 2 Gruppförsäkring 99:7 Gruppförsäkring 99:7 3 Gruppförsäkring 99:7 INNEHÅLL A. LIVFÖRSÄKRING Barntillägg 9 B. OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING Begreppsförklaringar

Läs mer

Alla barn har rätt till en bra försäkring. Välkommen till Medlemsbarn Barnförsäkring för det värdefullaste du har

Alla barn har rätt till en bra försäkring. Välkommen till Medlemsbarn Barnförsäkring för det värdefullaste du har Alla barn har rätt till en bra försäkring Välkommen till Medlemsbarn Barnförsäkring för det värdefullaste du har Skydda det bästa du har från 80 kr /mån För den du vill skydda mest i världen Världen är

Läs mer