En olycka kommer sällan ensam. Åtminstone inte i den här broschyren.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En olycka kommer sällan ensam. Åtminstone inte i den här broschyren."

Transkript

1 Trygghet för livet

2

3 En olycka kommer sällan ensam. Åtminstone inte i den här broschyren. Gina och hennes familj kanske verkar ovanligt otursförföljda, men egentligen är det ovanligt vanliga händelser som de råkar ut för. Arbetslöshet, sjukdom, fästingbett, olyckor sådant som drabbar hundratals människor i Sverige varje dag. Berättelsen om Ginas familj är också berättelsen om Bliwa och det skydd vi erbjuder: trygga, begripliga försäkringar.

4 Vilket skydd har du? FRÅN SAMHÄLLET GENOM AVTAL PRIVAT ETT LAGSTADGAT SKYDD EXEMPELVIS SJUKPENNING OM DU HAR EN ARBETSGIVARE MED KOLLEKTIVAVTAL EXEMPELVIS TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING INDIVIDUELLT TECKNAD FÖRSÄKRING GRUPPFÖRSÄKRING VIA EXEMPELVIS MEDLEMSORGANISATION ELLER ARBETSGIVARE Om något händer har du ett visst skydd från samhället. Blir du sjuk eller råkar ut för en olycka kan du till exempel få sjukpenning. Du kan också ha skydd via avtal. Och är du med i en a-kassa kan du få ersättning vid arbetslöshet. Men de flesta behöver ett starkare skydd än så. Med egna försäkringar kan du få en större trygghet som räcker längre. Ofta kan du få eller ansöka om försäkringar genom ditt jobb eller ditt fackförbund.

5 Vilket skydd behöver du? DÖDSFALL SJUKDOM OLYCKSFALL BARN SJUKDOM OCH OLYCKSFALL BEHOV AV SJUKVÅRD ARBETSLÖSHET Du vet bäst hur ditt liv och din ekonomi ser ut. Därför vet bara du vilket försäkringsskydd som du och din familj behöver. Genom Bliwas försäkringar kan du få trygghet och hjälp om det oväntade skulle ske.

6 Vi följer Gina i livets svåra situationer där tryggheten är så viktig GINA FÖRSÄKRAD Vi har tagit fram några exempel på situationer i livet som beskriver skyddet i våra försäkringar. Parallellt får du en förenklad beskrivning av de olika försäkringarna.

7 GINAS FÖRSTA FAMILJ: MATS MEDFÖRSÄKRAD KALLE HUGO GINA FÖRSÄKRAD CARLOS (GINAS PAPPA) SENIORFÖRSÄKRAD GINAS ANDRA FAMILJ: CLAES MEDFÖRSÄKRAD JOHANNA KALLE HUGO GINA FÖRSÄKRAD

8 Situation: Gina får borrelia Gina får hög feber och ont i lederna. Det visar sig att hon har fått borrelia efter ett fästingbett. När febern och värken försvunnit behöver Gina fortfarande vila och blir sjukskriven. Hennes sjukförsäkring ger henne en extra ersättning varje månad som minskar glappet mellan hennes lön och ersättningen från Försäkringskassan. Gina blir helt frisk och kan gå tillbaka till sitt jobb. PENGAR GINAS ERSÄTTNING MÅNADSERSÄTTNING Efter tre månaders karenstid Vid hel sjukskrivning (Ersättningen baseras på lönenivå och valt försäkringsbelopp) KR

9 Sjukförsäkring DETTA ÄR EN KORTFATTAD INFORMATION OM BLIWAS FÖRSÄKRINGAR. PÅ BLIWA.SE KAN DU TA DEL AV DEN FULLSTÄNDIGA FÖRKÖPSINFORMATIONEN En ekonomisk trygghet om du blir sjuk länge och inte kan arbeta som vanligt. SKYDD MÅNADSERSÄTTNING Om din förmåga att arbeta är nedsatt med minst 25 procent kan du få en ersättning varje månad. Ersättningen börjar betalas ut efter 90 eller 360 dagar, beroende på vad som står i gruppavtalet. DIAGNOSKAPITAL Ett engångsbelopp om du drabbas av vissa diagnoser. Diagnoser som kan ersättas är till exempel viss typ av cancer, hjärtinfarkt, stroke, multipel skleros (MS), Parkinsons sjukdom, neuroborrelios, bakteriell hjärnhinneinflammation (meningit) och fästingburen hjärnhinneinflammation (TBE). Läs mer i försäkringsvillkoren. Försäkringen gäller tills du uppnår slutåldern, vanligtvis 65 år. TÄNK PÅ

10 Situation: Ginas man får en hjärtinfarkt En morgon vaknar Mats, Ginas man, av att han har ont i bröstet. Gina ringer efter en ambulans och på sjukhuset konstateras det att Mats har fått en hjärtinfarkt. Mats återhämtar sig efter att ha fått behandling och kan lämna sjukhuset efter en dryg vecka. Mats diagnosförsäkring innebär att han får en engångssumma på kronor. PENGAR DIAGNOSKAPITAL KR MATS ERSÄTTNING

11 Diagnosförsäkring DETTA ÄR EN KORTFATTAD INFORMATION OM BLIWAS FÖRSÄKRINGAR. PÅ BLIWA.SE KAN DU TA DEL AV DEN FULLSTÄNDIGA FÖRKÖPSINFORMATIONEN Drabbas du av en allvarlig sjukdom kan det innebära att du behöver omedelbar ekonomisk hjälp. Diagnosförsäkringen kan ge dig ett engångsbelopp direkt. SKYDD DIAGNOSKAPITAL Ett engångsbelopp om du drabbas av vissa diagnoser. Diagnoser som kan ersättas är till exempel cancer, hjärtinfarkt, stroke, multipel skleros (MS), Parkinsons sjukdom, neuroborrelios, bakteriell hjärnhinneinflammation (meningit) och fästingburen hjärnhinneinflammation (TBE). Läs mer i försäkringsvillkoren. Försäkringen gäller tills du uppnår slutåldern, vanligtvis 65 år. TÄNK PÅ

12 Situation: Gina ramlar En dag när Gina ska rensa takrännorna från löv och går upp på stegen så råkar hon halka och ramla ner. Hon får väldigt ont i hela kroppen, men framför allt i ryggen. Det visar sig att hon har fått en ryggskada som gör att hon inte kan arbeta heltid mer. Gina fortsätter att arbeta deltid, 75 procent, och får 25 procents sjukersättning från Försäkringskassan. Hennes inkomst blir därför lägre än tidigare, men Gina har tecknat försäkringen Förtidskapital som ger henne ett extra ekonomiskt skydd och stärker hennes ekonomi. PENGAR GINAS ERSÄTTNING FÖRTIDSKAPITAL Ersättningen är beroende av ålder och grad av sjukersättning. I Ginas fall blir ersättningen 21% av försäkringsbelopp (30 prisbasbelopp) KR BASERAT PÅ 2015 ÅRS PRISBASBELOPP KR

13 Förtidskapital DETTA ÄR EN KORTFATTAD INFORMATION OM BLIWAS FÖRSÄKRINGAR. PÅ BLIWA.SE KAN DU TA DEL AV DEN FULLSTÄNDIGA FÖRKÖPSINFORMATIONEN Ett engångsbelopp som kan betalas ut till dig om du inte kan arbeta som vanligt på grund av sjukdom eller olycksfall. SKYDD FÖRTIDSKAPITAL En ersättning du kan få om du på grund av sjukdom eller olycksfall inte längre kan arbeta och om du beviljats sjukersättning till minst 25 % från Försäkringskassan innan du fyllt 62 år. Betalas ut som en klumpsumma, men om Försäkringskassan höjer graden av arbetsoförmåga får man en ny klumpsumma. Tex: om du i första omgången får 25 % nedsatt arbetsförmåga så får du en summa. Om du vid ett senare tillfälle blir bedömd till 50 % nedsatt arbetsförmåga får du förtidskapital för ytterligare 25 %. Förtidskapital betalas ut i förhållande till den grad av arbetsoförmåga som Försäkringskassan bedömt att du har. Helt förtidskapital betalas ut vid hel arbetsoförmåga. Vid tre fjärdedels arbetsoförmåga betalas tre fjärdedels förtidskapital ut och så vidare. Försäkringen gäller tills du uppnår slutåldern, vanligtvis 65 år. TÄNK PÅ Försäkringsbeloppet minskas i takt med din ålder.

14 Situation: Ginas man dör Ginas man Mats får en stroke och dör, bara 47 år gammal. Tillvaron vänds upp och ner för Gina och barnen. Mats livförsäkring innebär att Gina kan betala av en del av huslånet och på så sätt minska sina månadskostnader. PENGAR MATS MEDFÖRSÄKRAD DÖDSFALLSKAPITAL (20 prisbasbelopp) KR GINAS ERSÄTTNING BASERAT PÅ 2015 ÅRS PRISBASBELOPP KR

15 Livförsäkring DETTA ÄR EN KORTFATTAD INFORMATION OM BLIWAS FÖRSÄKRINGAR. PÅ BLIWA.SE KAN DU TA DEL AV DEN FULLSTÄNDIGA FÖRKÖPSINFORMATIONEN En ekonomisk trygghet för dina närstående om du dör. SKYDD DÖDSFALLSKAPITAL Om du dör får dina förmånstagare försäkringsbeloppet (som kan bli mindre beroende på vid vilken ålder dödsfallet inträffade). Du kan själv välja vem som ska få pengarna. FÖRTIDSKAPITAL En ersättning du kan få om du på grund av sjukdom eller olycksfall inte längre kan arbeta och om du beviljats sjukersättning från Försäkringskassan innan du fyllt 62 år. Det framgår av gruppavtalet om förtidskapitalet ingår i livförsäkringen. DÖDSFALLSKAPITAL BARN 1 prisbasbelopp betalas ut till barnets dödsbo om den försäkrades barn dör före 20 års ålder. Kan ingå i din livförsäkring om inte annat har avtalats. Försäkringen gäller tills du uppnår slutåldern, vanligtvis 65 år. TÄNK PÅ

16 Situation: Ginas sambo bryter foten När Gina och Claes flyttade ihop valde Claes att bli medförsäkrad i Ginas olycksfallsförsäkring så att försäkringen också skulle gälla honom. Det visar sig vara ett klokt beslut. När Claes är ute och joggar en kväll kliver han snett och bryter ena foten. När gipset har tagits bort börjar Claes gå hos en sjukgymnast för att få hjälp med att träna upp foten igen. Men trots sjukgymnastik blir foten inte riktigt bra. Claes får pengar från försäkringen för den nedsatta funktionen i foten. Han får också pengar för de kostnader han haft. PENGAR CLAES ERSÄTTNING KOSTNADER För läkarbesök upp till högkostnadsskyddet För ambulans För förstörda kläder på sjukhuset För sveda och värk KR 150 KR KR KR INVALIDITET För lyte och men Bestående nedsatt funktionsförmåga, medicinsk invaliditet bedömd till 3% av försäkringsbeloppet KR KR BASERAT PÅ 2015 ÅRS PRISBASBELOPP KR

17 Olycksfallsförsäkring DETTA ÄR EN KORTFATTAD INFORMATION OM BLIWAS FÖRSÄKRINGAR. PÅ BLIWA.SE KAN DU TA DEL AV DEN FULLSTÄNDIGA FÖRKÖPSINFORMATIONEN Ett ekonomiskt skydd om du råkar ut för ett olycksfall som för med sig kostnader eller leder till invaliditet. SKYDD KOSTNADER Läkekostnader (vård, behandling och hjälpmedel), tandskadekostnader, resekostnader, merkostnader, rehabiliteringskostnader och kristerapi/psykologtjänster. SVEDA OCH VÄRK Under den akuta behandlings- och läketiden VANPRYDANDE ÄRR INVALIDITET Bestående nedsatt funktions eller arbetsförmåga (medicinsk eller ekonomisk invaliditet) Ersättningen är beroende av valt försäkringsbelopp, grad av invaliditet och ålder. DÖDSFALL Om du dör till följd av en olycksfallsskada betalas 1 prisbasbelopp till dödsboet. Vill du att någon annan ska vara förmånstagare, det vill säga få pengarna från försäkringen, kan du göra ett särskilt förmånstagarförordnande där du anger vem eller vilka som ska få pengarna. Försäkringen gäller fram tills du uppnår slutåldern, i de flesta fall 65 år. TÄNK PÅ

18 Situation: Ginas bonusdotter får diabetes Johanna, dottern till Ginas sambo Claes, har haft problem med viktminskning och trötthet samtidigt som hon ofta är väldigt törstig. Problemen förvärras och Johanna läggs in på sjukhus för att undersökas. Det visar sig att hon har diabetes. Eftersom Johanna är skriven på samma adress som Gina så täcks hon av den barnförsäkring Gina har tecknat för sina barn. PENGAR JOHANNAS ERSÄTTNING INVALIDITET Medicinsk invaliditet vid diabetes bedöms till 15 % av försäkringsbeloppet (30 prisbasbelopp) MÅNADSERSÄTTNING Ett halvt vårdkostnadsbidrag i maximalt 3 år KR KR/MÅN BASERAT PÅ 2015 ÅRS PRISBASBELOPP KR

19 Barnförsäkring DETTA ÄR EN KORTFATTAD INFORMATION OM BLIWAS FÖRSÄKRINGAR. PÅ BLIWA.SE KAN DU TA DEL AV DEN FULLSTÄNDIGA FÖRKÖPSINFORMATIONEN Ett ekonomiskt skydd både vid sjukdom och olycksfall, dygnet runt. SKYDD KOSTNADER För besök hos vårdgivare, resekostnader, rehabiliterings- och hjälpmedelskostnader, vårdkostnadsersättning, kostnader för kristerapi/psykologtjänster och ersättning vid sjukhusvård. VANPRYDANDE ÄRR INVALIDITET Bestående nedsatt funktionsförmåga, medicinsk invaliditet (till följd av sjukdom och olycksfall). Bestående nedsatt arbetsförmåga, ekonomisk invaliditet (till följd av olycksfall). Ersättningen är beroende av valt försäkringsbelopp, grad av invaliditet och ålder. Vid barnets dödsfall betalas kr till dödsboet. Gäller som längst året ut det år barnet fyller 25. TÄNK PÅ Gäller även för make, maka eller sambos barn som är folkbokförda på din adress. Du betalar bara en månadskostnad oavsett antalet barn.

20 Situation: Gina får cancer När Gina gör en mammografiundersökning upptäcks en knöl i hennes högra bröst. Gina opererar bort bröstet och behandlas med cellgifter. Allt går bra, men kvar efter operationen är ett nästan tio centimeter långt ärr. Gina har också sämre rörlighet i höger arm. Något hon får pengar för från sin sjuk- och olycksfallsförsäkring. PENGAR Ersättning för ärr KR GINAS ERSÄTTNING INVALIDITET Bestående nedsatt funktionsförmåga, medicinsk bedömd till 3% av försäkringsbeloppet (20 prisbasbelopp) och med åldersreduktion KR BASERAT PÅ 2015 ÅRS PRISBASBELOPP KR

21 Sjuk- och olycksfallsförsäkring DETTA ÄR EN KORTFATTAD INFORMATION OM BLIWAS FÖRSÄKRINGAR. PÅ BLIWA.SE KAN DU TA DEL AV DEN FULLSTÄNDIGA FÖRKÖPSINFORMATIONEN En ekonomisk trygghet vid olycka och sjukdomar som leder till invaliditet. SKYDD KOSTNADER Läkekostnader (vård, behandling och hjälpmedel), tandskadekostnader, resekostnader, merkostnader, rehabiliterings- och hjälpmedelskostnader och kristerapi/psykologtjänster, till följd av en olycksfallsskada. INKOMSTBORTFALL Till följd av en olycksfallsskada, för dagarna Maximal försäkrad årslön är 7,5 prisbasbelopp. SVEDA OCH VÄRK under den akuta behandlings- och läkningstiden till följd av olycksfall. VANPRYDANDE ÄRR INVALIDITET Bestående nedsatt funktionsförmåga, medicinsk invaliditet (till följd av sjukdom och olycksfall). Bestående nedsatt arbetsförmåga, ekonomisk invaliditet (till följd av olycksfall). Ersättningen är beroende av valt försäkringsbelopp, grad av invaliditet och ålder. DÖDSFALL Om du dör till följd av en olycksfallsskada betalas 1 prisbasbelopp till dödsboet. Vill du att någon annan ska vara förmånstagare, det vill säga få pengarna från försäkringen, kan du göra ett särskilt förmånstagarförordnande där du anger vem eller vilka som ska få pengarna. I regel gäller försäkringen fram tills du fyller 65 år, men annan så kallad slutålder kan ha avtalats i gruppavtalet för vissa grupper. TÄNK PÅ

22 Situation: Ginas sambo opereras Ginas sambo Claes upptäcker en öm knöl i ljumsken. Genom sin sjukvårdsförsäkring får han snabbt vård: han ringer Bliwas sjukvårdsförmedling och pratar med en sjuksköterska som bokar in honom hos en specialist redan två dagar senare. Läkaren konstaterar att Claes fått ljumskbråck. En vecka senare opereras Claes med titthålskirurgi och kan gå tillbaka till jobbet igen några dagar senare. HJÄLP GARANTITID Specialist direkt utan att vänta CLAES

23 Sjukvårdsförsäkring DETTA ÄR EN KORTFATTAD INFORMATION OM BLIWAS FÖRSÄKRINGAR. PÅ BLIWA.SE KAN DU TA DEL AV DEN FULLSTÄNDIGA FÖRKÖPSINFORMATIONEN Ger snabb tillgång till specialistvård och sjukvårdsrådgivning. SKYDD SJUKVÅRDSPLANERING Sjukvårdsplanering med erfarna sjuksköterskor. Rådgivning alla veckans dagar. Bokning helgfria vardagar, till alla våra specialister. Telefonnummer: UTREDNING, BEHANDLING OCH OPERATION Vi har kartlagt Sveriges privata vårdgivare inom samtliga specialistområden och därefter valt att arbeta med ett nätverk av noggrant utvalda vårdgivare. Med din sjukvårdsförsäkring får du trygg och säker tillgång till våra specialister. Det kan vara besök hos specialistläkaren, sjukgymnasten, naprapaten eller psykologen, som utreder och behandlar dina besvär. GARANTITID Du får träffa en specialist inom 7 helgfria vardagar. Du får din behandling eller operation inom 14 helgfria vardagar från läkarens beslut. I regel gäller försäkringen fram tills du fyller 65 år. TÄNK PÅ Annan så kallad slutålder kan ha avtalats i gruppavtalet för vissa grupper. Vanligtvis kan du inte teckna försäkring för din make, maka eller sambo, detta kan dock undantas i vissa gruppavtal. Försäkringen kan gälla med eller utan krav på remiss eller självrisk.

24 bliwa.se / / Kontakta oss om det är något du inte förstår eller behöver mer information BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX STOCKHOLM

Ledarnas medlemsförsäkringar

Ledarnas medlemsförsäkringar Ledarnas medlemsförsäkringar 2015 Trygghet för dig och din familj Ta del av den fullständiga förköpsinformationen på bliwa.se/ledarna innan du ansöker Ta del av den fullständiga förköpsinformationen på

Läs mer

Trygghet för dig och din familj. Skandias Gruppförsäkring. Gäller för perioden 1/1 31/12 2015.

Trygghet för dig och din familj. Skandias Gruppförsäkring. Gäller för perioden 1/1 31/12 2015. Trygghet för dig och din familj Skandias Gruppförsäkring. Gäller för perioden 1/1 31/12 2015. Trygghet Skandia kan skydda dig och din familj ekonomiskt vid olycksfall, sjukdom och dödsfall. Men även ge

Läs mer

Try het för di och din familj

Try het för di och din familj Try het för di och din familj Skandias Gruppförsäkrin Gäller för perioden 1/1 2013 31/12 2013 Try het Skandia kan skydda dig och din familj ekonomiskt vid olycksfall, sjukdom och dödsfall. Men även ge

Läs mer

Trygghet för hela familjen

Trygghet för hela familjen GRUPPFÖRSÄKRING Trygghet för hela familjen Movestics gruppförsäkring kan ge dig och dina efterlevande skydd vid bland annat olycksfall, sjukdom och dödsfall. Vi erbjuder försäkring till både dig, din partner

Läs mer

Försäkring för händelser i livet

Försäkring för händelser i livet Försäkring för händelser i livet Produktöversikt Olycksfall Olycksfallsförsäkring Sjukdom Sjukförsäkring Diagnosförsäkring Förtidskapital Sjukvårdsförsäkring Dödsfall Livförsäkring Familjeskydd Barn Gravidförsäkring

Läs mer

En försäkring för olika händelser i livet

En försäkring för olika händelser i livet MEDLEMSFÖRSÄKRING FÖR DIG I BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND AVTAL 40802 En försäkring för olika händelser i livet gäller från 1 januari 2012 Teckna försäkringar på Snabb hjälp när den behövs som mest Ingen kan

Läs mer

Medlemsförsäkring för dig i SULF

Medlemsförsäkring för dig i SULF Medlemsförsäkring för dig i SULF gäller från 1 januari 2011 Teckna försäkringar på Snabb hjälp när den behövs som mest Ingen kan förutse hur livet ska bli. Om du skulle råka ut för något kan du behöva

Läs mer

Din information FÖRKÖPSINFORMATION A2 GRUPPFÖRSÄKRING I BLIWA Gäller från 1 januari 2015

Din information FÖRKÖPSINFORMATION A2 GRUPPFÖRSÄKRING I BLIWA Gäller från 1 januari 2015 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Din information FÖRKÖPSINFORMATION A2 GRUPPFÖRSÄKRING I BLIWA Gäller från 1 januari 2015 1. Allmänt om försäkringen

Läs mer

Gruppförsäkring i Bliwa

Gruppförsäkring i Bliwa FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Gruppförsäkring i Bliwa DÖDSFALL SJUKDOM OLYCKSFALL BARN SJUKDOM OCH OLYCKSFALL Förköpsinformationen innehåller översiktlig och allmän information om frivillig

Läs mer

Din information FÖRKÖPSINFORMATION FORTSÄTTNINGSFÖRSÄKRING, AVTAL 8000 Gäller från 1 januari 2015

Din information FÖRKÖPSINFORMATION FORTSÄTTNINGSFÖRSÄKRING, AVTAL 8000 Gäller från 1 januari 2015 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Din information FÖRKÖPSINFORMATION FORTSÄTTNINGSFÖRSÄKRING, AVTAL 8000 Gäller från 1 januari 2015 A. Allmänt om

Läs mer

Ledarnas grupp försäkringar i Bliwa

Ledarnas grupp försäkringar i Bliwa Förköpsinformation gäller från 1 januari 2014 Ledarnas grupp försäkringar i Bliwa dödsfall Sjukdom OLYCKsfall BARN sjukdom och olycksfall Bliwa Livförsäkring i samarbete med Ledarna Förköpsinformationen

Läs mer

Ledarnas grupp försäkringar i Bliwa

Ledarnas grupp försäkringar i Bliwa FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Ledarnas grupp försäkringar i Bliwa DÖDSFALL SJUKDOM OLYCKSFALL BARN SJUKDOM OCH OLYCKSFALL BLIWA LIVFÖRSÄKRING I SAMARBETE MED LEDARNA Förköpsinformationen

Läs mer

IKEA/IKANO:s Gruppförsäkringar

IKEA/IKANO:s Gruppförsäkringar EXKLUSIVT för medarbetare i copyright Inter IKEA systems B.V. 2008 personförsäkringar IKEA/IKANO:s Gruppförsäkringar Speciellt framtagna för dig som är medarbetare. Corbis/Scanpix Över 100 år av omtanke

Läs mer

Fortsättningsförsäkring

Fortsättningsförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Fortsättningsförsäkring i Bliwa AVTAL 8000 DÖDSFALL SJUKDOM OLYCKSFALL BARN SJUKDOM OCH OLYCKSFALL Förköpsinformationen innehåller översiktlig och allmän information

Läs mer

Viktigt att veta. Livförsäkring. forenadeliv.se/sulf

Viktigt att veta. Livförsäkring. forenadeliv.se/sulf Viktigt att veta AUTOMATISK ANSLUTNING Som ny medlem får du automatiskt en livförsäkring, en olycksfallsförsäkring och en sjukvårdsförsäkring (grundskydd) i 3 månader utan att betala någon premie. Är du

Läs mer

Allmän information om Skandias Gruppförsäkrin

Allmän information om Skandias Gruppförsäkrin Allmän information om Skandias Gruppförsäkrin Detta är en kortfattad beskrivning av Skandias gruppförsäkringar. I ett gruppavtal kan alla eller vissa av dessa försäkringar ingå. Vid skadereglering används

Läs mer

om dig och din trygghet.

om dig och din trygghet. EXKLU SIV T f ör dig so m m ed lem i personförsäkringar om dig och din trygghet. Corbis/Scanpix Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt hundra år sedan var det en

Läs mer

Åkarnas gruppförsäkring

Åkarnas gruppförsäkring gruppförsäkring för dig i sveriges åkeriföretag Åkarnas gruppförsäkring gäller från 1 januari 2014 Nyhet 2014 - Ny Barnförsäkring Snabb hjälp när den behövs som mest Ingen kan förutse hur livet ska bli.

Läs mer

medlemsförsäkring för dig som är medlem i Polisförbundet Gäller fr o m 1 april 2015 Teckna försäkring idag!

medlemsförsäkring för dig som är medlem i Polisförbundet Gäller fr o m 1 april 2015 Teckna försäkring idag! medlemsförsäkring för dig som är medlem i Polisförbundet Gäller fr o m 1 april 2015 Teckna försäkring idag! Snabb hjälp när du behöver den som mest En bra gruppförsäkring är ett omtänksamt sätt att försäkra

Läs mer

medlemsförsäkring för dig som är medlem i Polisförbundet Gäller fr o m 1 april 2011 En försäkring som gäller hela livet. Teckna försäkring idag!

medlemsförsäkring för dig som är medlem i Polisförbundet Gäller fr o m 1 april 2011 En försäkring som gäller hela livet. Teckna försäkring idag! medlemsförsäkring för dig som är medlem i Polisförbundet Gäller fr o m 1 april 2011 En försäkring som gäller hela livet. Teckna försäkring idag! Innan äventyret börjar Snabb hjälp när du behöver den som

Läs mer

Grattis till en väldigt bra försäkring. Hur stor bit vill du ha? Bättre försäkringar genom ditt medlemskap

Grattis till en väldigt bra försäkring. Hur stor bit vill du ha? Bättre försäkringar genom ditt medlemskap Grattis till en väldigt bra försäkring. Hur stor bit vill du ha? Bättre försäkringar genom ditt medlemskap Innehåll Försäkringar genom ditt medlemskap Ingår för vissa och går annars att lägga till (Läs

Läs mer

Din medlemsförsäkring

Din medlemsförsäkring Din medlemsförsäkring Akademikerförbundet för jurister, civilekonomer, systemvetare, samhällsvetare och personalvetare Varför en medlemsförsäkrin? Genom din anställning är du försäkrad både genom lagar

Läs mer

medlemsförsäkring för dig som är medlem i Polisförbundet Gäller fr o m 1 april 2010 En försäkring som gäller hela livet. Teckna försäkring idag!

medlemsförsäkring för dig som är medlem i Polisförbundet Gäller fr o m 1 april 2010 En försäkring som gäller hela livet. Teckna försäkring idag! medlemsförsäkring för dig som är medlem i Polisförbundet Gäller fr o m 1 april 2010 En försäkring som gäller hela livet. Teckna försäkring idag! Innan äventyret börjar Snabb hjälp när du behöver den som

Läs mer

om dig och din trygghet.

om dig och din trygghet. EXKLUS IV T för dig som m ed l e mi personförsäkringar om dig och din trygghet. Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt hundra år sedan var det en grupp läkare som

Läs mer

om dig och din trygghet.

om dig och din trygghet. EXKLUS IV T för dig som m ed l e mi personförsäkringar om dig och din trygghet. Corbis/Scanpix Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt hundra år sedan var det en

Läs mer

Säker Person försäkringar med bondförnuft. Gäller från 2015 01 01

Säker Person försäkringar med bondförnuft. Gäller från 2015 01 01 SÄKER PERSON INFORMATION Säker Person försäkringar med bondförnuft Gäller från 2015 01 01 Innehåll Säker Person trygghet för dig som bor eller arbetar på landsbygden 3 Förmåner för dig som är medlem i

Läs mer

Gruppförsäkring. för små och medelstora företag

Gruppförsäkring. för små och medelstora företag Gruppförsäkring för små och medelstora företag Förköpsinformation Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen och information som du har rätt att få enligt lag. Fullständiga villkor hittar du

Läs mer

En försäkring för olika händelser i livet

En försäkring för olika händelser i livet medlemsförsäkring för dig i st En försäkring för olika händelser i livet Gäller från 1 juli 2013 Förmåner för dig som medlem! forenadeliv.se/st i samarbete med Snabb hjälp när den behövs som mest Ingen

Läs mer

Ansökan Skandia Gruppförsäkring

Ansökan Skandia Gruppförsäkring Ansökan Skandia Gruppförsäkring Avtal: 16220 Kungliga Tekniska H Enhet: 16220 Kungliga Tekniska Högskolan sid 1(11) * avser gruppmedlem, dvs. anställd på företaget. Premieberäkning sker normalt utifrån

Läs mer

Gruppmedlem (GM) - avser kund hos Solid. Med premie avses kostnad per försäkring och månad.

Gruppmedlem (GM) - avser kund hos Solid. Med premie avses kostnad per försäkring och månad. Personförsäkringar Förköpsinformation Allmän information om Skandias Gruppförsäkring Detta är en kortfattad beskrivning av försäkringarna i ditt gruppavtal. Vid skadereglering används försäkringsvillkoren

Läs mer