och vägleder dig till ett anpassat försäkringsskydd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "och vägleder dig till ett anpassat försäkringsskydd"

Transkript

1 E t t an passat försäk ringss k ydd personförsäkringar och vägleder dig till ett anpassat försäkringsskydd

2 Corbis/Scanpix

3 Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt hundra år sedan var det en grupp läkare som bestämde sig för att skapa ett försäkringsbolag som passade dem och deras värderingar. Samma tanke fanns inom nykterhetsrörelsen. Det handlade om att se varje människa som en individ och att behandla hans eller hennes unika behov med respekt. Emotionella som materiella. Det handlade om att se människors ambitioner, men också att se deras fel och brister. Det handlade om att bry sig lite mer. Under 90-talet slog vi ihop våra verksamheter och bildade SalusAnsvar. Tack vare att vi redan hade en gemensam värdegrund och människosyn blev sammanslagningen både naturlig och framgångsrik. Vi tror på det goda i människan Där vi har våra rötter har man alltid hjälpt männi skor tillbaka till hälsa och ansvarstagande. I dag jobbar vi aktivt med bland annat trafiknykterhetsfrågor för att rädda liv. Vi vet att det är lättare för dig att tänka klart och må bra när du känner dig trygg. Därför jobbar vi med försäkringar. Vi tror på närhet och omtanke Du kommer kanske aldrig att se oss i tvreklamen. Men vi är desto mer närvarande på sjukhusen, i verkstäderna, på vägarna och bland företagen. Kanske är vi som mest populära bland anställda inom vården och i den här broschyren kan du läsa varför. GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 VÅRDFÖRBUNDETS VÄGLEDNING TILL ETT ANPASSAT FÖRSÄKRINGSSKYDD 3

4 Anpassat försäkringsskydd efter din livssituation Vi vet att många tycker att det kan vara både krångligt och svårt att välja försäkringar. Det är inte lätt att veta vilka försäkringar som ger ett fullgott skydd om något händer. I den här broschyren har vi skapat en vägledning för att du som medlem i Vårdförbundet ska kunna få ett försäkringsskydd som motsvarar dina förväntningar ifall något oförutsett skulle inträffa både nu och i framtiden. När du väljer försäkringsskydd behöver du ta hänsyn till två saker. Först och främst vilken livssituation du befinner dig i, men också hur din ekonomiska situation ser ut. I den här broschyren har vi skapat en vägledning med kortfattad information om vilka försäkringar vi rekommenderar för att du ska känna dig trygg. Fullständig information hittar du på Där kan du även enkelt ansöka om försäkringarna utifrån din livssituation och din ekonomi. Tycker du att det låter krångligt så är du välkommen att ringa SalusAnsvar så hjälper vi dig. Är du ny medlem i Vårdförbundet och fullt arbetsför bjuder vi under de tre första månaderna på ett baspaket av försäkringar som består av livförsäkring, olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring och stick- och skärskada. Kostnadsfri vägledning och hjälp med ditt försäkringsskydd.» Telefon: » e-post: Vi bryr oss lite mer. 4 Anpassat försäkringsskydd efter din livssituation

5 Välj den livssituation som passar dig Ensamboende s. 8 Familj utan barn s. 10 Familj eller Ensamstående med barn s. 12 *Definition av Fullt arbetsför: För att anses som fullt arbetsför ska du kunna fullgöra ditt vanliga arbete utan inskränkningar. Du får inte uppbära sjuklön från arbetsgivaren eller ersättning från försäkringskassan (sjukpenning, rehabiliteringspenning, sjuk-/aktivitetsersättning även vilande eller tidsbegränsad, handikappersättning eller annan liknande ersättning). Du får heller inte ha särskilt anpassat arbete eller lönebidragsanställning. Välj den livssituation som passar dig 5

6 Vi rekommenderar Vi vill att du och om du har din familj enkelt ska få ett komplett skydd som gör att ni kan känna er trygga dygnet runt, året om. Vi har därför gjort en rekommendation över vilka försäkringar vi anser att du behöver beroende på vilken livssitation du befinner dig i Ensamboende, Familj utan barn eller Familj eller Ensamstående med barn. Välj livssituation och omfattning» Ensamboende» Familj utan barn» Familj eller Ensamstående med barn», Mellan eller Stor Naturligtvis vet vi inte allt om dig, som till exempel hur din ekonomiska situation ser ut. Därför har vi gjort tre försäkringsnivåer som du kan välja på, Mellan och Stor. Mellan är den nivå som passar de flesta. Men om du till exempel har hög lön eller a bostadslån bör du välja nivå Stor. Omvänt gäller om ditt behov inte är så t, då väljer du nivå. Det är enkelt att teckna Utgå från den livssituation du tillhör och läs mer på respektive sida om om vilka försäkringar vi rekommenderar. I tabellen kan du läsa kort om vad försäkringarna innehåller och vad de tre olika nivåerna kostar. Logga in. Gå in på och fyll i ditt personnummer. Ansök. Klicka på den försäkring du vill teckna och välj sedan din försäkringsnivå, Mellan eller Stor. Kontrollera. När du har valt den sista försäkringen kan du kontrollera vilka försäkringar du tecknat och vad de kostar. Ändra. Vill du ändra eller ta bort en försäkring klickar du bara på respektive försäkring igen. Hälsodeklaration. För att kunna slutföra din ansökan måste du fylla i en hälsodeklaration. Skicka in. När du är färdig klickar du på Ansök och din ansökan skickas till SalusAnsvar. Har du några frågor eller vill ha hjälp att teckna dina försäkringar är du välkommen att kontakta SalusAnsvar, telefon Vi rekommenderar

7 teckna direkt! salusansvar.se/vf

8 Ensamboende Om du lever ensam utan familj har du egentligen bara dig själv att ta hänsyn till. Det som då är viktigast att tänka på är vad som skulle hända med din ekonomi om du till exempel inte längre kan försörja dig. Drabbas du av en sjukdom eller ett olycksfall som gör att din inkomst drastiskt minskar behöver du ett försäkringsskydd som ger dig möjligheten att ändå behålla din livsstil. Vi rekommenderar:» Stick- och skärskada (ingår utan kostnad)» Livförsäkring» Olycksfallsförsäkring» Sjukförsäkring» Sjukkapital» Kritisk sjukdom Försäkringslösning för ensamboende Som ensamboende har du bara dig själv att ta hänsyn till. Då gäller det i första hand att se till att du har ett bra ekonomiskt skydd om du blir sjukskriven en längre tid eller om du på grund av sjukdom eller olycksfall inte kan fortsätta försörja dig. Tänk också på när du väljer försäkringar att i framtiden kan din livssituation förändras. Därför rekommender vi att du redan nu tecknar en livförsäkring även om du inte har några efterlevande som kan behöva ett extra ekonomiskt skydd. Du kan naturligtvis vänta till senare med att teckna en livförsäkring, men risken finns då att din hälsa kan ha försämrats så att inte försäkringen blir godkänd. Stick- och Skärskada ingår alltid Stick- och Skärskada är en försäkring som är speciellt framtagen bara för medlemmar i Vårdförbundet. Den kan du inte teckna eller välja bort utan den får du alltid automatiskt utan extra kostnad när du har en annan betald personförsäkring. Försäkringen ger ersättning vid stick- och skärskador för smitta av HIV/AIDS, Hepatit C och MRSA i samband med yrkesutövning i Sverige. Vad är ett prisbasbelopp? Prisbasbeloppet, eller pbb, är ett belopp som används inom skattesystemet och socialförsäkringen. Varje år justeras prisbasbeloppet så att det följer inflationen. För 2014 är prisbasbeloppet satt till kronor. 8 Ensamboende

9 försäkringslösning för dig som är ensamboende: Livförsäkring Ger ett ekonomiskt skydd för förmånstagare om du avlider. Du är garanterad att ha kvar försäkringen även om du bildar familj och blir allvarligt sjuk.» Ingen åldersreduktion» Skattefri ersättning» Barnskydd ingår olycksfallsförsäkring Ger en extra trygghet dygnet runt och begränsar de ekonomiska följderna vid en olycka.» Ersätter medicinsk eller ekonomisk invaliditet» Ersättning även vid fästingbett, solsting och förfrysning» Skattefri ersättning och ingen självrisk sjukförsäkring Drygar ut den ersättning du får från allmän försäkring vid en längre tids sjukskrivning.» Skattefri ersättning månadsvis» Tillgång till Hälsoombud» Ersättning från 25 % arbetsoförmåga Tänk på lönenivån! sjukkapital Ger ersättning vid sjukdom eller olycksfall som gör dig arbetsoförmögen.» Skattefri ersättning som ett engångsbelopp» Ersättning från 25 % arbetsoförmåga kritisk sjukdom Ger ersättning för sjukdomar och händelser som det kan vara svårt att få ersättning för.» Ersätter svåra diagnoser som till exempel cancer, och hjärtinfarkt» Ersättning vid svåra händelser som till exempel smitta av MRSA» Skattefri ersättning som ett engångsbelopp 28 kr, 50 kr eller 124 kr/mån 15 pbb ( kr) 54 kr eller 69 kr/mån Ersättning i 12 månader 11 kr 45 kr/mån 28 kr, 50 kr eller 124 kr/mån 28 kr, 50 kr eller 124 kr/mån 82 kr eller 102 kr/mån 82 kr eller 102 kr/mån Ersättning till 65 år 32 kr 129 kr/mån Ersättning till 65 år 32 kr 129 kr/mån Skillnaden i premie beror på din lönenivå 49 kr/mån 2,5 pbb ( kr) 8 kr, 13 kr, 29 kr eller 52 kr/mån 20 pbb ( kr) 99 kr/mån 5 pbb ( kr) 16 kr, 26kr, 57kr eller 104 kr/mån 147 kr/mån 31 kr, 52 kr, 114 kr eller 207 kr/mån» Ansök direkt på Ensamboende 9

10 Familj utan barn Om du lever tillsammans med någon behöver ni tänka på hur den gemensamma ekonomin påverkas om något händer. Drabbas någon av en sjukdom eller ett olycksfall som gör att inkomsten drastiskt minskar behöver ni ett försäkringsskydd som ger er möjligheten att ändå behålla er livsstil. Och med en livförsäkring visar du att du bryr dig om dina närstående om det otänkbara händer och du går bort. Vi rekommenderar:» Stick- och skärskada (ingår utan kostnad)» Livförsäkring» Familjeolycksfallsförsäkring» Sjukförsäkring» Sjukkapital» Kritisk sjukdom Försäkringslösning för familj utan barn Som familj behöver ni se till att det finns ett bra ekonomiskt skydd om någon av er blir sjukskriven en längre tid eller på grund av sjukdom eller olycksfall inte kan fortsätta jobba. Och med en livförsäkring visar du att du bryr dig om dina närstående så att de enklare kan behålla sin levnadsstandard om det otänkbara händer och du går bort. En egen försäkring till din partner Vi vill att du och din familj ska ha en möjlighet att fortsätta leva som ni gör idag om något skulle hända. Därför kan även din partner skaffa samma försäkringsskydd som du har under förutsättning att du har tecknat en försäkring. Stick- och Skärskada ingår alltid Stick- och Skärskada är en försäkring som är speciellt framtagen bara för medlemmar i Vårdförbundet. Den kan du inte teckna eller välja bort utan den får du alltid automatiskt utan extra kostnad när du har en annan betald personförsäkring. Försäkringen ger ersättning vid stick- och skärskador för smitta av HIV/AIDS, Hepatit C och MRSA i samband med yrkesutövning i Sverige. Vad är ett prisbasbelopp? Prisbasbeloppet, eller pbb, är ett belopp som används inom skattesystemet och socialförsäkringen. Varje år justeras prisbasbeloppet så att det följer inflationen. För 2014 är prisbasbeloppet satt till kronor. 10 Familj utan barn

11 försäkringslösning för familj utan barn: Livförsäkring Ger ett ekonomiskt skydd för förmånstagare om du avlider.» Ingen åldersreduktion» Skattefri ersättning» Barnskydd ingår olycksfallsförsäkring Ger en extra trygghet dygnet runt och begränsar de ekonomiska följderna vid en olycka. En premie för hela familjen.» Ersätter medicinsk eller ekonomisk invaliditet» Ersättning även vid fästingbett, solsting och förfrysning» Skattefri ersättning och ingen självrisk sjukförsäkring Drygar ut den ersättning du får från allmän försäkring vid en längre tids sjukskrivning.» Skattefri ersättning månadsvis» Tillgång till Hälsoombud» Ersättning från 25 % arbetsoförmåga sjukkapital Ger ersättning vid sjukdom eller olycksfall som gör dig arbetsoförmögen.» Skattefri ersättning som ett engångsbelopp» Ersättning från 25 % arbetsoförmåga Även för din partner! Även för din partner! Även för din partner! kritisk sjukdom Ger ersättning för sjukdomar och händelser som det kan vara svårt att få ersättning för.» Ersätter svåra diagnoser som till exempel cancer, och hjärtinfarkt» Ersättning vid svåra händelser som till exempel smitta av MRSA» Skattefri ersättning som ett engångsbelopp Även för din partner! 28 kr, 50 kr eller 124 kr/mån 15 pbb ( kr) 54 kr eller 69 kr/mån Ersättning i 12 månader 11 kr 45 kr/mån 20 pbb ( kr) 56 kr, 99 kr eller 247 kr/mån 85 kr, 149 kr eller 373 kr/mån 82 kr eller 102 kr/mån 82 kr eller 102 kr/mån Ersättning till 65 år 32 kr 129 kr/mån Ersättning till 65 år 32 kr 129 kr/mån Skillnaden i premie beror på din lönenivå 49 kr/mån 2,5 pbb ( kr) 8 kr, 13 kr, 29 kr eller 52 kr/mån 20 pbb ( kr) 99 kr/mån 5 pbb ( kr) 16 kr, 26 kr, 57 kr eller 104 kr/mån 147 kr/mån 31 kr, 52 kr, 114 kr eller 207 kr/mån» Ansök direkt på Familj utan barn 11

12 Familj eller Ensamstående med barn Som familj eller ensamstående med barn är det viktigt att tänka på hur den gemensamma ekonomin påverkas om något händer. Drabbas någon av en sjukdom eller ett olycksfall som gör att inkomsten minskar behöver ni ett försäkringsskydd som ger er möjligheten att behålla er livsstil. Och för dina barn är det viktigt att de får ekonomisk hjälp om de på grund av en svår olycka eller sjukdom inte kan försörja sig som vuxna. Vi rekommenderar:» Stick- och skärskada (ingår utan kostnad)» Livförsäkring» Familjeolycksfallsförsäkring» Barnsjukförsäkring» Sjukförsäkring» Sjukkapital» Kritisk sjukdom Försäkringslösning för familj eller ensamstående med barn Som familj eller ensamstående med barn behöver ni se till att det finns ett bra ekonomiskt skydd om någon av er blir sjukskriven en längre tid eller på grund av sjukdom eller olycksfall inte kan fortsätta jobba. Och med en livförsäkring visar du att du bryr dig om dina närstående så att de enklare kan behålla sin levnadsstandard om det otänkbara händer och du går bort. En egen försäkring till din partner Vi vill att du och din familj ska ha en möjlighet att fortsätta leva som ni gör idag även om något skulle hända. Därför kan även din partner skaffa samma försäkringsskydd som du har under förutsättning att du har tecknat en försäkring. Stick- och Skärskada ingår alltid Försäkringen Stick- och Skärskada är speciellt framtagen bara för dig som är medlem i Vårdförbundet. Du kan inte ansöka om den utan den ingår automatiskt utan extra kostnad när du har en annan betald personförsäkring. Försäkringen ger ersättning vid stick- och skärskador för smitta av HIV/AIDS, Hepatit C och MRSA i samband med yrkesutövning i Sverige. Vad är ett prisbasbelopp? Prisbasbeloppet, eller pbb, är ett belopp som används inom skattesystemet och socialförsäkringen. Varje år justeras prisbasbeloppet så att det följer inflationen. För 2014 är prisbasbeloppet satt till kronor. 12 Familj eller Ensamstående med barn

13 försäkringslösning för familj eller ensamstående med barn: Livförsäkring Ger ett ekonomiskt skydd för förmånstagare om du avlider.» Ingen åldersreduktion» Skattefri ersättning» Barnskydd ingår olycksfallsförsäkring Ger en extra trygghet dygnet runt och begränsar de ekonomiska följderna vid en olycka. En premie för hela familjen.» Ersätter medicinsk eller ekonomisk invaliditet» Ersättning även vid fästingbett, solsting och förfrysning» Skattefri ersättning och ingen självrisk sjukförsäkring Drygar ut den ersättning du får från allmän försäkring vid en längre tids sjukskrivning.» Skattefri ersättning månadsvis» Tillgång till Hälsoombud» Ersättning från 25 % arbetsoförmåga sjukkapital Ger ersättning vid sjukdom eller olycksfall som gör dig arbetsoförmögen.» Skattefri ersättning som ett engångsbelopp» Ersättning från 25 % arbetsoförmåga Även för din partner! barnsjukförsäkring Tillägg till Familjeolycksfallsförsäkringen. Ger en extra trygghet dygnet runt för samtliga barn i familjen till en och samma premie.» Ersätter medicinsk eller ekonomisk invaliditet» Skattefri ersättning och ingen självrisk Även för din partner! Även för din partner! kritisk sjukdom Ger ersättning för sjukdomar och händelser som det kan vara svårt att få ersättning för.» Ersätter svåra diagnoser som till exempel cancer, och hjärtinfarkt» Ersättning vid svåra händelser som till exempel smitta av MRSA» Skattefri ersättning som ett engångsbelopp Även för din partner! 28 kr, 50 kr eller 124 kr/mån 20 pbb ( kr) 56 kr, 99 kr eller 247 kr/mån 85 kr, 149 kr eller 373 kr/mån Vuxen 15 pbb ( kr) Barn 25 pbb ( kr) 54 kr eller 69 kr/mån 20 pbb ( kr) 55 kr/mån Ersättning i 12 månader 11 kr 45 kr/mån Vuxen ( kr) Barn ( kr) 82 kr eller 102 kr/mån Vuxen ( kr) Barn ( kr) 82 kr eller 102 kr/mån Ersättning till 65 år 32 kr 129 kr/mån Ersättning till 65 år 32 kr 129 kr/mån Skillnaden i premie beror på din lönenivå 49 kr/mån 2,5 pbb ( kr) 8 kr, 13 kr, 29 kr eller 52 kr/mån 78 kr/mån 20 pbb ( kr) 99 kr/mån 5 pbb ( kr) 16 kr, 26 kr, 57 kr eller 104 kr/mån 40 pbb ( kr) 103 kr/mån 147 kr/mån 31 kr, 52 kr, 114 kr eller 207 kr/mån» Ansök direkt på Familj eller Ensamstående med barn 13

14

15

16 Endast för medlemmar Vi vet att det kan vara både krångligt och svårt att välja försäkringar. Därför har vi i den här broschyren skapat en vägledning för att du som medlem i Vårdförbundet ska kunna få ett försäkringsskydd som motsvarar dina förväntningar ifall något oförutsett skulle inträffa både nu och i framtiden. När du väljer försäkringsskydd behöver du ta hänsyn till två saker. Först och främst vilken livssituation du befinner dig i, men också hur din ekonomiska situation ser ut. I den här broschyren har vi skapat en vägledning med kortfattad information över vilka försäkringar vi rekommenderar för att du ska känna dig trygg. Fullständig information hittar du på Där kan du även enkelt ansöka om försäkringarna utifrån din livssituation och din ekonomi. Tycker du att det låter krångligt så är du välkommen att ringa SalusAnsvar så hjälper vi dig, telefon Ett anpassat försäkringsskydd!» Välj vilken livssituation du befinner dig i Ensamboende, Familj utan barn eller Familj eller Ensamstående med barn. Gäller från 1 januari 2014» Välj vilken omfattning du behöver på ditt ekonomiska skydd, Mellan eller Stor : SA

och vägleder dig till ett anpassat försäkringsskydd

och vägleder dig till ett anpassat försäkringsskydd E t t an passat försäk ringss k ydd personförsäkringar och vägleder dig till ett anpassat försäkringsskydd Corbis/Scanpix Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt

Läs mer

om dig och din trygghet.

om dig och din trygghet. EXKLUS IV T för dig som m ed l e mi personförsäkringar om dig och din trygghet. Corbis/Scanpix Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt hundra år sedan var det en

Läs mer

om dig och din trygghet.

om dig och din trygghet. EXKLUS IV T för dig som m ed l e mi personförsäkringar om dig och din trygghet. Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt hundra år sedan var det en grupp läkare som

Läs mer

IKEA/IKANO:s Gruppförsäkringar

IKEA/IKANO:s Gruppförsäkringar EXKLUSIVT för medarbetare i copyright Inter IKEA systems B.V. 2008 personförsäkringar IKEA/IKANO:s Gruppförsäkringar Speciellt framtagna för dig som är medarbetare. Corbis/Scanpix Över 100 år av omtanke

Läs mer

om dig som studerande och din trygghet.

om dig som studerande och din trygghet. EXKLUSIVT för dig som medlem i studentförsäkring om dig som studerande och din trygghet. Corbis/Scanpix Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt hundra år sedan var

Läs mer

bilförsäkringar om dig och din bil.

bilförsäkringar om dig och din bil. förköpsinformation besök salusans var.se ansök redan idag bilförsäkringar om dig och din bil. Corbis/Scanpix Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt hundra år sedan

Läs mer

Sjukvå. om din trygghet.

Sjukvå. om din trygghet. Sjukvå r Direkt d plus personförsäkringar om din trygghet. Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt hundra år sedan var det en grupp läkare som bestämde sig för att

Läs mer

Olycksfallsförsäkring. om din trygghet.

Olycksfallsförsäkring. om din trygghet. Olycksfallsförsäkring BAS 65+ personförsäkringar om din trygghet. Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt hundra år sedan var det en grupp läkare som bestämde sig

Läs mer

Senior kring PLUS. om din trygghet.

Senior kring PLUS. om din trygghet. Senior försä kring PLUS seniorförsäkring om din trygghet. Corbis/Scanpix Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt hundra år sedan var det en grupp läkare som bestämde

Läs mer

En försäkring för olika händelser i livet

En försäkring för olika händelser i livet medlemsförsäkring för dig i st En försäkring för olika händelser i livet Gäller från 1 juli 2013 Förmåner för dig som medlem! forenadeliv.se/st i samarbete med Snabb hjälp när den behövs som mest Ingen

Läs mer

Psykologförbundets Gruppförsäkringar. Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med

Psykologförbundets Gruppförsäkringar. Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med Psykologförbundets Gruppförsäkringar Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med Ansvars första VD, Bror Gustav Bylund, med personal 1935 Över 100 år av erfarenhet. För hundra år sedan

Läs mer

Vårdförbundets Studentförsäkringar

Vårdförbundets Studentförsäkringar 1 januari 2015 Vårdförbundets Studentförsäkringar i samarbete med Folksam Vårdförbundet väljer förmånliga studentförsäkringar I den här broschyren från Folksam kan du läsa mer om studentförsäkringarna

Läs mer

Trygghet för hela familjen

Trygghet för hela familjen GRUPPFÖRSÄKRING Trygghet för hela familjen Movestics gruppförsäkring kan ge dig och dina efterlevande skydd vid bland annat olycksfall, sjukdom och dödsfall. Vi erbjuder försäkring till både dig, din partner

Läs mer

MSF:s Gruppförsäkringar. Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med

MSF:s Gruppförsäkringar. Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med MSF:s Gruppförsäkringar Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med Över 100 år av erfarenhet. 3 Innehåll Över 100 år av erfarenhet 3 Sjukförsäkring Student 5 Olycksfallsförsäkring Student

Läs mer

MSF:s Gruppförsäkringar. Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med

MSF:s Gruppförsäkringar. Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med MSF:s Gruppförsäkringar Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med Över 100 år av erfarenhet. För hundra år sedan kom några läkare på att de som grupp hade unika behov när det gällde deras

Läs mer

En försäkring för olika händelser i livet

En försäkring för olika händelser i livet MEDLEMSFÖRSÄKRING FÖR DIG I BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND AVTAL 40802 En försäkring för olika händelser i livet gäller från 1 januari 2012 Teckna försäkringar på Snabb hjälp när den behövs som mest Ingen kan

Läs mer

Medlemsförsäkring för dig i SULF

Medlemsförsäkring för dig i SULF Medlemsförsäkring för dig i SULF gäller från 1 januari 2011 Teckna försäkringar på Snabb hjälp när den behövs som mest Ingen kan förutse hur livet ska bli. Om du skulle råka ut för något kan du behöva

Läs mer

gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro.

gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro. gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro. Ifs gruppförsäkring erbjuder en förmånlig försäkring till flera Principen med Ifs gruppförsäkring är att flera

Läs mer

Ledarnas medlemsförsäkringar

Ledarnas medlemsförsäkringar Ledarnas medlemsförsäkringar 2015 Trygghet för dig och din familj Ta del av den fullständiga förköpsinformationen på bliwa.se/ledarna innan du ansöker Ta del av den fullständiga förköpsinformationen på

Läs mer

Vårdförbundets Gruppförsäkringar. Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med

Vårdförbundets Gruppförsäkringar. Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med Vårdförbundets Gruppförsäkringar Speciellt framtagna för dig som är student i samarbete med Ansvars första VD, Bror Gustav Bylund, med personal 1935 Över 100 år av erfarenhet För hundra år sedan kom några

Läs mer

Trygg med ST. försäkringsskydd för medlemmar

Trygg med ST. försäkringsskydd för medlemmar Trygg med ST försäkringsskydd för medlemmar 1 2 ST, 2007. Text: Sara Bergqvist Månsson. Form och Illustration: Fredrik Swahn. Tryck: Vitt Grafiska AB, augusti 2013. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar

Läs mer

Att tänka på som egen företagare

Att tänka på som egen företagare Att tänka på som egen företagare EKONOMI OCH FÖRSÄKRING FÖR LÄKARE MED EGET FÖRETAG Ta inga risker! Som egen företagare har du ansvar för verksamheten, dig själv och dina anställda. Det gäller därför att

Läs mer

Åkarnas gruppförsäkring

Åkarnas gruppförsäkring gruppförsäkring för dig i sveriges åkeriföretag Åkarnas gruppförsäkring gäller från 1 januari 2014 Nyhet 2014 - Ny Barnförsäkring Snabb hjälp när den behövs som mest Ingen kan förutse hur livet ska bli.

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

Try het för di och din familj

Try het för di och din familj Try het för di och din familj Skandias Gruppförsäkrin Gäller för perioden 1/1 2013 31/12 2013 Try het Skandia kan skydda dig och din familj ekonomiskt vid olycksfall, sjukdom och dödsfall. Men även ge

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premiebestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. Innehåll Din tjänstepension är

Läs mer

Din guide till. PTK Rådgivningstjänst

Din guide till. PTK Rådgivningstjänst 1 Din guide till PTK Rådgivningstjänst Innehåll Inledning 3 Det här innehåller PTK Rådgivningstjänst 4 Kom igång med PTK Rådgivningstjänst 5 Din ersättning vid sjukdom 6 Fakta om ersättningar vid sjukdom

Läs mer

Säker Person försäkringar med bondförnuft. Gäller från 2015 01 01

Säker Person försäkringar med bondförnuft. Gäller från 2015 01 01 SÄKER PERSON INFORMATION Säker Person försäkringar med bondförnuft Gäller från 2015 01 01 Innehåll Säker Person trygghet för dig som bor eller arbetar på landsbygden 3 Förmåner för dig som är medlem i

Läs mer

PENSIONS. Så kan du höja din pension med 12 000 kronor i månaden KRONOR I MÅNADEN FÅR PELLE UT NÄR HAN BLIR PENSIONÄR

PENSIONS. Så kan du höja din pension med 12 000 kronor i månaden KRONOR I MÅNADEN FÅR PELLE UT NÄR HAN BLIR PENSIONÄR EN BILAGA FRÅN PTK 2015 23 300 FÅR PELLE UT NÄR HAN BLIR ÄR 35 400 FÅR STINA UT NÄR HON BLIR ÄR LYFTET S Så kan du höja din pension med 12 000 i månaden DIN TJÄNSTE DIN TJÄNSTE är producerad av OTW Communication

Läs mer

Grattis till ditt medlemskap i RPG. Här är dina förmåner hos SalusAnsvar. i samarbete med

Grattis till ditt medlemskap i RPG. Här är dina förmåner hos SalusAnsvar. i samarbete med Grattis till ditt medlemskap i RPG. Här är dina förmåner hos SalusAnsvar. i samarbete med Ansvars första VD, Bror Gustav Bylund, med personal 1935 Över 100 år av erfarenhet. För hundra år sedan kom några

Läs mer