IKEA/IKANO:s Gruppförsäkringar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IKEA/IKANO:s Gruppförsäkringar"

Transkript

1 EXKLUSIVT för medarbetare i copyright Inter IKEA systems B.V personförsäkringar IKEA/IKANO:s Gruppförsäkringar Speciellt framtagna för dig som är medarbetare.

2 Corbis/Scanpix

3 Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt hundra år sedan var det en grupp läkare som bestämde sig för att skapa ett försäkringsbolag som passade dem och deras värderingar. Samma tanke fanns inom nykterhetsrörelsen. Det handlade om att se varje människa som en individ och att behandla hans eller hennes unika behov med respekt. Emotionella som materiella. Det handlade om att se människors ambitioner, men också att se deras fel och brister. Det handlade om att bry sig lite mer. Under 90-talet slog vi ihop våra verksamheter och bildade SalusAnsvar. Tack vare att vi redan hade en gemensam värdegrund och människosyn blev sammanslagningen både naturlig och framgångsrik. Vi tror på det goda i människan Där vi har våra rötter har man alltid hjälpt männi skor tillbaka till hälsa och ansvarstagande. I dag jobbar vi aktivt med bland annat trafiknykterhetsfrågor för att rädda liv. Vi vet att det är lättare för dig att tänka klart och må bra när du känner dig trygg. Därför jobbar vi med försäkringar. Vi tror på närhet och omtanke Du kommer kanske aldrig att se oss i tvreklamen. Men vi är desto mer närvarande på sjukhusen, i verkstäderna, på vägarna och bland företagen. I den här broschyren kan du läsa mer om de försäkringar vi erbjuder. GÄLLER FRÅN 1 NOVEMBER 2013 medarbetare i ikea IKANO 3

4 Anpassade försäkringar för dig och dina behov De flesta vill behålla sin livsstil med semesterresor, bil och boende även om olyckan är framme. Vi vill att du också ska kunna göra det. Därför finns våra personförsäkringar. Eftersom du är anställd i IKEA/IKANO kan vi erbjuda dig och din familj helt andra villkor och priser på försäkringarna. Det är viktigt att du har ett försäkringsskydd som motsvarar dina förväntningar ifall något oförutsett skulle inträffa. Vi hjälper dig gärna att gå igenom dina behov så att du får de försäkringar som passar dig och din livssituation nu och i framtiden. I den här broschyren kan du läsa en kortfattad information om de försäkringar vi erbjuder. Fullständig information och villkor hittar du på Kostnadsfri rådgivning och hjälp med ditt försäkringsskydd.» Telefon: » e-post: Vi bryr oss lite mer. Vad är ett prisbasbelopp?: *Prisbasbeloppet, eller pbb, är ett belopp som används inom skattesystemet och socialförsäkringen. Varje år justeras prisbasbeloppet så att det följer inflationen. För 2013 är prisbasbeloppet satt till kronor. 4 Anpassade försäkringar för dig och dina behov

5 Välj bland dessa Livförsäkring utan åldersreduktion s. 6 Sjukkapitalförsäkring s. 9 Sjukförsäkring s. 10 Olycksfallsförsäkring s. 13 Kritisk sjukdom s. 16 Kritisk sjukdom 5-kronan s. 17 IKEA/IKANO Sjukvård Direkt PLUS s. 18 Barnförsäkring Sjuk- och Olycksfall 0-25 år s. 24 Gravidförsäkring Babydax PLUS s. 27 Ansökan s. 19 Viktig information om försäkringarna s. 30 Välj bland dessa 5

6 Livförsäkring utan åldersreduktion En Livförsäkring är den enda försäkring du inte tecknar för din egen skull utan för dina efterlevande. Vad händer om en av familjeförsörjarna avlider, och en inkomst försvinner? Har familjen råd att bo kvar? Med en Livförsäkring får dina efterlevande en ersättning för att lindra de ekonomiska konsekvenserna om det värsta skulle inträffa. Det bästa med försäkringen: Ingen åldersreduktion. Kan tecknas upp till 25 pbb. Barnskydd ingår. Optionsrätt. Livförsäkring utan åldersreduktion innebär att det försäkringsbelopp som du väljer inte trappas ner ju äldre du blir, utan kvarstår oförändrat fram till 65 år. Många andra försäkringar minskar i ersättning när du blir äldre. Barnskydd, ersättning vid förlossningsskada och begravningshjälp (OBS! Ej komplett barnförsäkring) Barnskydd är avsett som ett grundskydd för ditt väntade, ofödda barn och för barn upp till 18 år. Försäkringen ersätter medicinsk invaliditet, bestående funktionsnedsättning, som uppkommit vid förlossningen och som visat sig innan barnet fyllt 4 år. Försäkringen innehåller även ersättning för begravningshjälp från graviditetsvecka 28 fram tills barnet fyllt 18 år. Barnskyddet gäller oavsett vem av föräldrarna som har tecknat försäkringen. Rätten att höja försäkringsbelopp Optionsrätt Olika livshändelser påverkar behovet av Livförsäkring och storleken på ersättningsbeloppet. Hos SalusAnsvar har du rätt att höja försäkringsbeloppet med en nivå per år om du registrerar partnerskap, gifter dig, blir sambo och/eller skaffar barn. Rätten till höjningen gäller om du lämnar en förenklad hälsodeklaration, är under 55 år och fullt arbetsför. Höjning ska ske inom 12 månader från händelsen. Du har alltid rätt att ansöka om en höjning av försäkringsbeloppet om du fyller i en fullständig hälsodeklaration. Förmånstagarförordnande Om du avlider utbetalas livbeloppet till förmånstagare. Generellt förmånstagarförordnande är i första hand din make/maka, registrerad partner eller sambo och i andra hand dina arvingar. Vill du ha en annan förmånstagare måste du skriftligen anmäla det till SalusAnsvar på en särskild blankett. Kontakta SalusAnsvar Kundcenter för beställning av blankett Ändring av förmånstagarförordnande. 6 Livförsäkring utan åldersreduktion

7 Allmänna regler Du måste teckna försäkringen före 60 års ålder och kan behålla den så länge du fortsätter vara anställd i IKEA/IKANO. Efter 65 år är dödsfallsbeloppet 1 pbb, kr. Barnskyddet upphör den sista dagen i den månad barnet uppnår 18 års ålder. Försäkringen gäller ej om barnet fyllt 16 år vid inträdet i försäkringen. Försäkringen gäller för gruppmedlems och medförsäkrades arvsberättigade barn som är födda innan den försäkrade fyllt 65 år. Exempel på ersättning: Per, 45 år, tecknar en Livförsäkring på 20 pbb. Han avlider vid 50 års ålder och efterlämnar två barn under 18 år. Ersättning beräknas enligt följande: Försäkringsbelopp 20 pbb x kr = kr. Den totala ersättningen från försäkringen blir kr. livförsäkring. Premie per månad (år) Dödsfall år år 65 år- Försäkringsbelopp 6 pbb, kr 10 kr (120 kr) 41 kr ( 492 kr) 10 pbb, kr 17 kr (204 kr) 67 kr ( 804 kr) 15 pbb, kr 27 kr (324 kr) 102 kr (1 224 kr) 20 pbb, kr 35 kr (420 kr) 136 kr (1 632 kr) 25 pbb, kr 44 kr (528 kr) 170 kr (2 040 kr) pbb, kr 42 kr (504 kr) Barnskydd medicinsk invaliditet, bestående funktionsnedsättning Försäkringsbelopp 10 pbb, kr Ingår Ingår Barnskydd begravningshjälp Försäkringsbelopp 0,5 pbb, kr Ingår Ingår Livförsäkring utan åldersreduktion 7

8 copyright Inter IKEA systems B.V. 2008

9 Sjukkapitalförsäkring Om du på grund av sjukdom eller olycksfall inte längre kan fortsätta att arbeta kan du få en skattefri ersättning. Den utbetalas som ett engångsbelopp och kan möjliggöra för dig att anpassa dig till den nya situationen. Det bästa med försäkringen: Skattefri ersättning. Utbetalas i form av ett engångsbelopp. Tecknas upp till 50 pbb. Allmänna regler Karenstiden, det vill säga den tid som måste ha förflutit innan ersättning kan utbetalas, är 48 månader. För att få rätt till ersättning krävs att du är minst 50 % arbetsoförmögen enligt Socialförsäkringsbalken. Ersättningen utbetalas om du på grund av sjukdom eller olycksfall varit arbetsoförmögen till minst 50 % under minst 48 månader inom en sammanhängande tid av 54 månader och arbetsoförmågan bedöms av SalusAnsvar som bestående. Sjukersättning som ej är tidsbegränsad jämställs med bestående arbetsoförmåga. Ersättningen beräknas på graden av arbetsoförmåga och reduceras med 5 procentenheter per år från och med 41 år. Du måste teckna försäkringen före 56 år och den upphör att gälla när du fyller 60 år. Exempel på ersättning: Sara, 35 år, tecknar ett Sjukkapitalförsäkring på 20 pbb. Vid 42 års ålder råkar Sara ut för en olycka. På grund av den blir hon sjukskriven till 50 %. Efter en karenstid på 48 månader efter olyckan bedöms Sara vara bestående arbetsoförmögen till 50 % och hon får rätt till ersättning vid 46 års ålder. Ersättning beräknas enligt följande: Försäkringsbelopp 20 pbb x kr = kr. En åldersreduktion görs av försäkringsbeloppet med 5 % per år från fyllda 41 år. För Sara innebär detta att försäkringsbeloppet reduceras med 5 % av kr = kr/år från 41 år till 46 år, det vill säga 6 år x kr = kr. Försäkringsbeloppet efter åldersreduktion blir då kr kr = kr x 50 % = kr. Den totala ersättningen från försäkringen blir kr. sjukkapitalförsäkring. Premie per månad (år) Sjukkapital år Försäkringsbelopp 10 pbb, kr 36 kr ( 432 kr) 20 pbb, kr 73 kr ( 876 kr) 30 pbb, kr 109 kr (1 308 kr) 40 pbb, kr 146 kr (1 752 kr) 50 pbb, kr 182 kr (2 184 kr) Sjukkapitalförsäkring 9

10 Sjukförsäkring Om du blir sjukskriven under en längre tid på grund av sjukdom eller olycksfall, drygar Sjukförsäkringen ut den ersättning du får från allmän försäkring. Ersättningen utbetalas månadsvis efter karenstiden om du bedöms vara minst 25 % arbetsoförmögen enligt Socialförsäkringsbalken. Det bästa med försäkringen: Utbetalning till 65 års ålder. Skattefri ersättning. Tillgång till Hälsoombud. Att bli långtidssjukskriven innebär för de flesta att inkomsten sjunker. Den första tiden av en sjukskrivning brukar vara den tid som är mest kännbar ekonomiskt. Därefter klarar många att anpassa sig till den lägre inkomst som sjukskrivningen medför. Med Sjukförsäkring kan du få ett ekonomiskt stöd under hela sjukskrivningstiden fram till 65 år. Rätten att höja försäkringsbelopp Optionsrätt När du väljer försäkringsbelopp utgår du ifrån din nuvarande lön. I samband med vissa livshändelser har du rätt att höja försäkringsbeloppet genom att endast lämna en Förenklad Hälsodeklaration för Gruppförsäkring. Optionsrätten innebär att du har rätt att höja försäkringsbeloppet en nivå per treårsperiod upp till 55 år. Om du byter anställning har du rätt att höja två nivåer. Optionsrätten gäller under förutsättning att du varit fullt arbetsför. Höjning ska ske i anslutning till löneförändringen. Du har alltid rätt att ansöka om en höjning av försäkringsbeloppet om du fyller i en Hälsodeklaration för Gruppförsäkring och är under 60 år. Hälsoombud Om du blir sjukskriven i över tre veckor och behöver hjälp att komma tillbaka till arbetet får du även hjälp av ett Hälsoombud. Ombudet blir din guide genom sjukskrivningen och finns som ett stöd för att påskynda rehabiliteringen. Allmänna regler Karenstiden är beroende av din lön och ditt kollektivavtal. Om din lön vid sjukskrivning ligger under gällande sjukpenningtak har försäkringen 12 månaders karenstid eftersom du annars blir överförsäkrad. Om du har en lön över sjukpenningtaket gäller din försäkring med 3 månaders karens till så stor del att din totala ersättning inte överskrider 90 % av din ordinarie lön. Ersättningen från försäkringen är skattefri. Försäkringen måste tecknas före 60 år och upphör att gälla vid 65 år. 10 Sjukförsäkring

11 Exempel på ersättning: Kalle 35 år tecknar en Sjukförsäkring 65 år med ett försäkringsbelopp på kr/månad. Vid 37 års ålder insjuknar han i epilepsi. På grund av detta får Kalle en varierande arbetsoförmåga mellan 25 % 100 %. Ersättning beräknas enligt följande: När rätten till försäkringen infaller, efter gällande karenstid, utbetalas en månadsersättning enligt följande: kr x 25 % arbetsoförmåga = 500 kr/mån kr x 100 % arbetsoförmåga = kr/mån. I de fall Kalle inte är 100 % sjukskriven får han en del av sin vanliga lön, ersättning från Försäkringskassan samt ersättning från Sjukförsäkring. sjukförsäkring 65 år. Premie per månad (år) Löneintervall/nivå F försäkringsbelopp Sjukförsäkring år Under kr/mån kr/mån 33 kr ( 396 kr) kr/mån kr/mån 49 kr ( 588 kr) kr/mån kr/mån 66 kr ( 792 kr) kr/mån kr/mån 82 kr ( 984 kr) kr/mån kr/mån 99 kr (1 188 kr) Över kr/mån kr/mån 115 kr (1 380 kr) Hälsoombud Ingår Sjukförsäkring 11

12 copyright Inter IKEA systems B.V Sjukförsäkring

13 Olycksfallsförsäkring En Olycksfallsförsäkring kan aldrig förhindra att du råkar ut för en olyckshändelse men den kan lindra de ekonomiska följderna och underlätta för dig så att du kan fokusera på att återhämta dig från skadan. Försäkringen ger en extra trygghet dygnet runt, helt skattefritt och utan självrisk. Det bästa med försäkringen: Tecknas på 40 pbb. Ingen självrisk. Ersätter även vid solsting, förfrysning och smitta vid fästingbett. Detta räknas som ett olycksfall Som olycksfall räknas kroppsskada som uppkommit ofrivilligt genom en plötslig, yttre händelse. Som olycksfall räknar vi även avsliten hälsena, knäskada genom vridvåld, kroppsskada vid solsting, värmeslag, förfrysning och smitta vid fästingbett. Allmänna regler För att teckna försäkringen krävs att du är fullt arbetsför och att du tecknar innan 65 år. Ersättning för Ekonomisk invaliditet, bestående nedsättning av arbetsförmåga, inträffar då den försäkrade på grund av ett olycksfall varit arbetsoförmögen till minst 50 % i minst 36 månader inom en sammanhängande period av 48 månader. Ekonomisk invaliditet upphör vid 55 års ålder men gäller till 60 år för olycksfall som inträffat före 55 års ålder. För Ekonomisk invaliditet reduceras försäkringsbeloppet med 3 procentenheter från 32 år. Från och med 56 års ålder sker en reducering av försäkringsbeloppet med 5 procentenheter per år för Medicinsk invaliditet. Olycksfallsförsäkring 13

14 det här ingår i olycksfallsförsäkringen: Medicinsk invaliditet Ekonomisk invaliditet (Upphör vid 55 år) Försäkringsbelopp 40 pbb, kr Läke-, rese- & tandskadekostnader Försäkringsbelopp Skäliga kostnader Merkostnader Försäkringsbelopp 3 pbb, kr (Från 65 år, 1 pbb) Personliga tillhörigheter Försäkringsbelopp 0,5 pbb, kr Rehabilitering Försäkringsbelopp 3 pbb, kr Sveda och värk (Upphör vid 65 år) Enligt skadeståndsrättsliga regler Vanprydande ärr Enligt SalusAnsvars tabell Hälsoombud (Upphör vid 65 år) Sjukskrivningsguide som hjälper dig tillbaka till arbetet. Akut hemstöd, sjukhusvård > 3 dagar (Upphör vid 65 år) Försäkringsbelopp 7,5% av 1 pbb, kr Livshot (Upphör vid 65 år) Försäkringsbelopp 0,5 pbb, kr Krisstöd dygnet runt oavsett orsak (Upphör vid 65 år) Tillgång till psykolog via telefon 365 dygn/år Krisförsäkring (Upphör vid 65 år) Max 10 behandlingstillfällen Om du blir så svårt skadad i ett olycksfall att du får en bestående nedsatt funktionsförmåga, medicinsk invaliditet, lämnas ersättning från försäkringen. Om skadan dessutom påverkar din framtida arbetsförmåga, ekonomisk invaliditet, kan du även få kompensation för det. Försäkringen ersätter läke-, rese- och tandskadekostnader som uppkommer till följd av olycksfallet. Du kan även få ersättning för andra merkostnader om du under sjuktiden måste anlita någon för att t ex rasta hunden, passa barnen eller städa i ditt hem. Personliga tillhörigheter som t ex cykelhjälm och kläder som skadas i samband med olyckstillfället ersätts också. Om olycksfallsskadan medför behov av rehabilitering står vi även för den kostnaden. Under den akuta behandlings- och läkningstiden ingår ersättning för sveda och värk. Om du efter avslutad läkarbehandling får vanprydande ärr kan du även få ersättning för detta. Hälsoombuden fungerar som ett stöd för att påskynda rehabiliteringen efter ett olycksfall. De blir din guide genom sjukskrivningen och hjälper dig att ta reda på dina rättigheter och skyldigheter för att du så snabbt som möjligt ska komma tillbaka igen till arbetet efter en sjukskrivning. Vid olycksfall som är så allvarligt att du blir inlagd på sjukhus i minst tre sammanhängande dygn, kan du få akut hemstöd. Ersättningen betalas ut som ett engångsbelopp och kan användas för att täcka extra kostnader som t ex städhjälp efter sjukhusvistelsen. Vid olycksfallsskada där du tvingas ligga på intensivvårdsavdelning, IVA, i minst fyra sammanhängande dygn under livshot, utgår ersättning med ett halvt prisbasbelopp! Genom försäkringen får du tillgång till krisstöd, jourhavande psykolog, dygnet runt över telefon. Du kan även få korttidsterapi, krisförsäkring, upp till 10 behandlingstillfällen om t ex någon nära anhörig vlider eller om du själv råkar ut för ett olycksfall. Dödsfall Försäkringsbelopp 0,5 pbb, kr Om du avlider på grund av olycksfallet utbetalas ett dödsfallsbelopp till dödsboet som en begravningshjälp. 14 Olycksfallsförsäkring

15 Exempel på ersättning: Göran, 29 år, tecknar en Olycksfallsförsäkring på 40 pbb. Göran råkar ut för en skidolycka. Han ådrar sig en nackskada som kräver operation. Göran får tillbringa 10 dagar på sjukhus. I samband med olyckan förstörs även hans skidkläder. Trots rehabiliteringsåtgärder har Göran tre år efter olyckan inte blivit återställd i nacken. Han har fått en Ekonomisk invaliditetsgrad, bestående arbetsoförmåga, som bedöms till 50 % och hans Medicinska invaliditetsgrad, bestående funktionsnedsättning, bedöms till 25 %. Ersättning ges endast för en typ av invaliditet, den som ger högst ersättning. I detta fall får Göran ersättning för Ekonomisk invaliditet. Ersättning beräknas enligt följande: Försäkringsbelopp 40 pbb x kr = kr. Den Ekonomiska invaliditetsgraden ersätts med 50 % x kr = kr. Rehabiliteringskostnader, kr. Läke- och resekostnader enligt kvitto, kr. Skidkläder, kr. Sveda och värk för sju veckor under den akuta läkningstiden, kr. Den totala ersättningen från försäkringen blir kr. olycksfallsförsäkring. Premie per månad (år) försäkringsbelopp år 65 år år 40 pbb, kr 43 kr (516 kr) pbb, kr 20 kr (240 kr) Olycksfallsförsäkring 15

16 Kritisk Sjukdom Många allvarliga händelser eller sjukdomar som till exempel cancer, hjärtinfarkt, eller stroke kan vara svåra att få ersättning för. De kan aldrig ersättas från Olycksfallsförsäkringen och ger inte alltid långa sjukskrivningar så att Sjukförsäkring eller Sjukkapital blir aktuella. Kritisk sjukdom ersätter uppräknade livshotande diagnoser och händelser i form av ett engångsbelopp på upp till kr. Det bästa med försäkringen: Ersätter svåra diagnoser som cancer (malign tumör), hjärtinfarkt, och stroke med bestående hjärnskada. Ersätter direkt vid diagnos*. Ersättningens storlek Du kan välja försäkringsbelopp 5 eller 10 prisbasbelopp. Hela försäkringsbeloppet utbetalas som ett engångsbelopp, när diagnos eller händelsen uppfyllt kriterierna enligt villkoren. Försäkringen upphör efter utbetalning. Allmänna regler Kritisk Sjukdom kan endast tecknas av anställd i IKEA/IKANO och för att teckna måste en stor hälsodeklaration lämnas in. Försäkringen kan tecknas från 18 år till 55 år och upphör vid 60 år eller efter en utbetalning. Kritisk Sjukdom täcker inte sjukdomar eller händelser som visat symtom före tecknandet av försäkringen, eller inom de tre första månaderna efter att försäkringen trätt i kraft. Alla kriterier som måste uppfyllas för diagnosen/händelsen går att läsa i villkoret. *Försäkringen har en karenstid vilket innebär att ingen utbetalning görs i de fall diagnosen eller händelsen leder till dödsfall inom 30 dagar. följande diagnoser ersätts: Cancer, malign tumör Hjärtinfarkt Stroke med bestående hjärnskada HIV/AIDS i samband med yrkesutövning följande händelser ersätts: By-pass operation Operation av aorta Operation av hjärtklaff Upphörande av njurfunktion Organtransplantation Blindhet på grund av sjukdom Dövhet på grund av sjukdom kritisk SJUKDOM. Premie per månad (år) Kan endast teknas av anställd Försäkringsbelopp år år år 5 pbb, kr 18 kr (216 kr) 40 kr (480 kr) 110 kr (1 320 kr) 10 pbb, kr 36 kr (432 kr) 79 kr (948 kr) 221 kr (2 652 kr) 16 Kritisk Sjukdom

17 Kritisk Sjukdom 5-kronan Unikt för anställd i IKEA/IKANO har vi dessutom Kritisk Sjukdom, 5-kronan. För endast 5 kr/månad ersätter vi samma händelser/diagnoser som försäkringen Kritisk Sjukdom. Ersättningen är ett engångsbelopp på kr upp till 40 år för att sedan trappas ner till kr för personer mellan 55 och 60 år. För att teckna försäkringen krävs endast att du är fullt arbetsför. För försäkringen gäller samma Allmänna regler som för Kritisk Sjukdom. kritisk SJUKDOM. Premie per månad (år) Kan endast teknas av anställd försäkringsbelopp år år år 5-kronan kr 5 kr ( 60 kr) 5-kronan kr 5 kr ( 60 kr) 5-kronan kr 5 kr ( 60 kr) Kritisk Sjukdom 5-kronan 17

18 IKEA/IKANO Sjukvård Direkt Köerna i den offentliga vården är fortfarande långa. Därför är det många som väljer att komplettera sitt skydd med en privat sjukvårdsförsäkring. Med IKEA/IKANO Sjukvård Direkt garanteras du specialistvård inom 4 arbetsdagar och om det behövs, operation inom 15 arbetsdagar. Det är en av de kortaste garantitiderna på marknaden. Det bästa med försäkringen: Specialistvård inom 4 arbetsdagar. Operation inom 15 arbetsdagar. Ingen remiss. Ingen hälsodeklaration. Allmänna regler Sjukvårdsförsäkringen hjälper dig med vårdkostnader på specialklinik och privatsjukhus för att ge dig möjlighet att förkorta väntetiden för operation eller behandling vid sjukdom, till exempel cancer, eller olycksfall. Till skillnad mot många andra sjukvårdsförsäkringar behöver du ingen remiss. Det innebär att du är välkommen direkt utan att först behöva gå via den allmänna sjukvården. IKEA/IKANO Sjukvård Direkt ger dig möjlighet till vård via ett omfattande nätverk av vårdgivare i Sverige och Tyskland. Finns inte den specialistkompetens som krävs i dessa länder kan du även bli beviljad vård i något annat land. Du behöver bara kontakta SalusAnsvars sjukvårdsservice så får du hjälp till den vård du behöver. Försäkringen betalar sedan kostnader för operation, läkarkonsulter och andra avgifter för läkare i samband med sjukhusvård. Försäkringen måste tecknas före 60 år och upphör att gälla vid 67 år. IKEA/IKANO Sjukvård Direkt gäller med två månaders karens från teckningsdagen. Sjukvårdsförsäkring godkänns direkt utan hälsodeklaration om du svarar Ja på första frågan på Hälsodeklarationen (vilket betyder att du är fullt arbetsför.) Försäkringen gäller utan självrisk. Hemmavarande barn under 21 år kan teckna försäkringen till halva premien. Försäkringen gäller utan självrisk. Observera! Försäkringen ersätter inte kostnader i samband med sjukdom/åkomma eller kroppsfel som varit behandlad eller känd hos den försäkrade innan försäkringen tecknades. Försäkringen kan ersätta tidigare diagnoser/åkommor under förutsättning att försäkringen varit i kraft i minst två år och att försäkrad varit 100 % symtom- och behandlingsfri från dessa under de senaste två åren. Utökad IKEA/IKANO Sjukvård Direkt För dig som är anställd ingår i Sjukvård Direkt även Utökad IKEA/IKANO Sjukvård Direkt. Försäkringen gäller vid poliklinisk sjukgymnastik, kiropraktorbehandling/osteopati, akupunktur, zonterapi och psykologbehandling. Medförsäkrad kan teckna försäkringen som ett tillägg. 18 IKEA/IKANO Sjukvård Direkt

19 Ansökan Jag är anställd i IKEA/IKANO och vill ansöka om, eller ändra till, följande försäkringar: Jag önskar enbart fortsatt grundskydd efter den premiefria tiden (Livförsäkring 10 pbb, Sjukförsäkring 65 år kr/mån, Olycksfallsförsäkring 40 pbb och Kritisk Sjukdom 5-kronan ). Jag besvarar första frågan på Hälsodeklarationen och skriver under på baksidan. Anställningsdatum: Bolag: Livförsäkring utan åldersreduktion Premie per månad (år) Kan endast nytecknas och ändras före 60 års ålder. Försäkringsbelopp Anställd Anställd Medförsäkrad Medförsäkrad - 35 år år - 35 år år 6 pbb, kr 10 kr (120 kr) 41 kr ( 492 kr) 10 kr (120 kr) 41 kr ( 492 kr) 10 pbb, kr 17 kr (204 kr) 67 kr ( 804 kr) 17 kr (204 kr) 67 kr ( 804 kr) 15 pbb, kr 27 kr (324 kr) 102 kr (1 224 kr) 27 kr (324 kr) 102 kr (1 224 kr) 20 pbb, kr 35 kr (420 kr) 136 kr (1 632 kr) 35 kr (420 kr) 136 kr (1 632 kr) 25 pbb, kr 44 kr (528 kr) 170 kr (2 040 kr) 44 kr (528 kr) 170 kr (2 040 kr) Optionshöjning. Ange vilken händelse Ange datum för händelse Sjukkapitalförsäkring Premie per månad (år) Försäkringsbelopp Anställd år Medförsäkrad år Vuxen 10 pbb, kr 36 kr ( 432 kr) 36 kr ( 432 kr) 20 pbb, kr 73 kr ( 876 kr) 73 kr ( 876 kr) 30 pbb, kr 109 kr (1 308 kr) 109 kr (1 308 kr) 40 pbb, kr 146 kr (1 752 kr) 146 kr (1 752 kr) 50 pbb, kr 182 kr (2 184 kr) 182 kr (2 184 kr) Sjukförsäkring 65 år Premie per månad (år) Kan endast tecknas av anställd Löneintervall/mån Försäkringsbelopp Anställd år Under kr kr/mån 33 kr ( 396 kr) kr kr/mån 49 kr ( 588 kr) kr kr/mån 66 kr ( 792 kr) kr kr/mån 82 kr ( 984 kr) kr kr/mån 99 kr (1 188 kr) Över kr kr/mån 115 kr (1 380 kr) Optionshöjning. Min nya månadslön Gäller fr o m Byte av tjänst Ja Nej Olycksfallsförsäkring Premie per månad (år) Försäkringsbelopp Anställd Medförsäkrad 40 pbb, kr 43 kr (516 kr) 43 kr (516 kr) Kritisk sjukdom* Premie per månad (år). Kan endast tecknas av anställd före 55 års ålder. Försäkringsbelopp Anställd år Anställd år Anställd år (Stor Hälsodeklaration) 5 pbb, kr 18 kr (216 kr) 40 kr (480 kr) 110 kr (1 320 kr) (Stor Hälsodeklaration) 10 pbb, kr 36 kr (432 kr) 79 kr (948 kr) 221 kr (2 652 kr) 5 kronan kr 5 kr ( 60 kr)

20 Hälsodeklaration för Gruppförsäkring För ansökan av de flesta försäkringarna ska hela Hälsodeklarationen fyllas i. För att kunna teckna en försäkring krävs att du är fullt arbetsför. Svarar du Nej på fråga 1 kan vi tyvärr inte erbjuda dig någon försäkring. Vid ansökan av Kritisk sjukdom 5 och 10 pbb eller Fristående Omställningskapital 40 och 50 pbb behövs en Stor Hälsodeklaration för Gruppförsäkring. Du kan enkelt ladda ner blanketten från eller beställa den via SalusAnsvars Kundcenter, telefon Du kan även beställa den genom att skicka in ansökan. Definition av Fullt arbetsför: För att anses som fullt arbetsför ska man kunna fullgöra ditt vanliga arbete utan inskränkningar. Du får inte uppbära sjuklön från arbetsgivaren eller ersättning från försäkringskassan (sjukpenning, rehabiliteringspenning, sjuk-/aktivitetsersättning även vilande eller tidsbegränsad, handikappersättning eller annan liknande ersättning). Du får heller inte ha särskilt anpassat arbete eller lönebidragsanställning. Medförsäkrat barn kan inte omfattas av försäkring om vårdbidrag för barnet har beviljats eller om barnet är inskrivet för vård och boende. För ansökan av Olycksfallsförsäkring, Kritisk Sjukdom 5-kronan, IKEA/IKANO Sjukvård Direkt samt Nyttjande av optionsrätt räcker det att fylla i den Förenklad Hälsodeklaration för Gruppförsäkring. Det innebär att endast fråga 1 behöver besvaras. Anställd Medförsäkrad Barn 1 Barn 2 1 Är du fullt arbetsför? Förenklad Hälsodeklaration för Gruppförsäkring Ja Nej Ja Nej Ja Ja 2 Behandlas eller kontrolleras du för sjukdom, skada, handikapp, symtom eller besvär? Använder du något läkemedel (receptbelagt eller inte receptbelagt)? Ja Nej Ja Nej 3 Har du under de senaste tre åren vårdats, behandlats, undersökts på sjukhus, vårdcentral eller annan vårdinrättning eller i övrigt anlitat läkare eller annan vårdpersonal t ex psykolog, sjukgymnast eller naprapat? Ja Nej Ja Nej 4 Har du under de senaste tre åren varit helt eller delvis sjukskriven mer än 14 dagar i följd? Ja Nej Ja Nej 5 Längd och vikt cm kg cm kg Om du svarat Ja ovan på någon av frågorna 2-4, lämna kompletterande upplysningar nedan. Samtliga sjukdomar, skador, symtom, handikapp och undersökningar ska uppges, samt sjukskrivningar mer än 14 dagar i följd. Skriv bilaga om mer utrymme behövs men glöm inte att skriva namn, namnteckning, personnummer och datum. Vilken sjukdom, skada, symtom, besvär eller handikapp gäller det? Anställd Medförsäkrad Vilken undersökning/utredning har gjorts och vad visade den? Anställd Medförsäkrad När började sjukdomen/besvären och under vilka perioder har du haft symtom/besvär? Anställd Medförsäkrad

21 Under vilka tidsperioder har du varit helt eller delvis sjukskriven p.g.a. angiven åkomma? Anställd Medförsäkrad Vilken läkare/vårdgivare/vårdinrättning har du anlitat? Uppge läkarens, vårdgivarens namn och adress, sjukhus, klinik, avdelning etc. Anställd Medförsäkrad Vilken vård och behandling har du fått? Operation, medicinering, sjukgymnastik etc. Anställd Medförsäkrad Är du numera helt återställd och utan besvär eller symtom? Om Ja sedan när? Om inte, vilka följder, besvär eller symtom kvarstår? Anställd Medförsäkrad Personuppgiftslagen (PUL) SalusAnsvar är personuppgiftsansvarig enligt Personuppgiftslagen för behandling av lämnade och inhämtade personuppgifter. SalusAnsvar behandlar personuppgifter på det sätt som PuL och SalusAnsvars etiska regler kräver, för de ändamål som anges i förköpsinformationen. Du har rätt att få ut information om vilka personuppgifter SalusAnsvar har om dig. Du har också rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter. Jag har fyllt i hälsodeklarationen. De uppgifter som jag lämnat i denna ansökan ska ligga till grund för försäkringsavtalet samt riskbedömning. Jag är medveten om att oriktiga eller ofullständiga uppgifter kan göra försäkringen ogiltig. Riskbedömning kan komma att utföras av bolagets anlitade återförsäkringsbolag. Jag medger att de lämnade uppgifterna om mitt hälsotillstånd får delges till det av SalusAnsvar anlitade återförsäkringsbolaget. Jag medger att mina personuppgifter får behandlas enligt Personuppgiftslagen. Jag bekräftar att jag i samband med denna ansökan tagit del av förköpsinformationen. Jag har tagit del av och reglerna för autogiro och medger nedan att jag godkänner överföring av pengar från kontot enligt denna ansökan till SalusAnsvar. Ort och datum Underskrift Anställd Ort och datum Underskrift Medförsäkrad Försäkringsbolagets noteringar GM G A MF G A Datum Sign Kundnr Agentnummer

Ansökan personförsäkring. 1. Personer Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo)

Ansökan personförsäkring. 1. Personer Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo) Ansökan personförsäkring Ledarnas personförsäkringar 2015 Gruppavtal nr 200 Fyll i ansökan: 1. Personer Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo) 2. Försäkringar Välj de produkter

Läs mer

och vägleder dig till ett anpassat försäkringsskydd

och vägleder dig till ett anpassat försäkringsskydd E t t an passat försäk ringss k ydd personförsäkringar och vägleder dig till ett anpassat försäkringsskydd Corbis/Scanpix Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt

Läs mer

Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo).

Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo). Unionens personförsäkringar 2017 Gruppavtal nr 1005 ANSÖKAN: Studentmedlem FYLL I: 1. Personer Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo). 2. Försäkring 3. Intygande 4. Betala

Läs mer

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet gäller från 1 januari 2015 Avtal 8082 En förmånlig fortsättning för dig som blir senior up forenadeliv.se Skicka in bifogad anmälan redan idag! Fortsätt framåt

Läs mer

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet gäller från 1 januari 2015 Avtal 8082 En förmånlig fortsättning för dig som blir senior mp forenadeliv.se Fortsätt framåt i livet! Att fylla senior betyder förstås

Läs mer

Frivillig Gruppförsäkring

Frivillig Gruppförsäkring Unionens personförsäkringar 2017 Gruppavtal nr 1000 ANSÖKAN: Frivillig Gruppförsäkring FYLL I: 1. Personer Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo). 2. Försäkringar Välj de

Läs mer

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet gäller från 1 januari 2015 Avtal 8082 En förmånlig fortsättning för dig som blir senior UP forenadeliv.se Skicka in bifogad anmälan redan idag! Fortsätt framåt

Läs mer

Ansökan personförsäkring. 1. Personer Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make, maka, sambo)

Ansökan personförsäkring. 1. Personer Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make, maka, sambo) Ansökan personförsäkring Svenska Journalistförbundets personförsäkringar Gruppavtal nr 615 Fyll i ansökan: 1. Personer Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make, maka, sambo) 2. Försäkringar

Läs mer

och vägleder dig till ett anpassat försäkringsskydd

och vägleder dig till ett anpassat försäkringsskydd E t t an passat försäk ringss k ydd personförsäkringar och vägleder dig till ett anpassat försäkringsskydd Corbis/Scanpix Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt

Läs mer

om dig och din trygghet.

om dig och din trygghet. EXKLUS IV T för dig som m ed l e mi personförsäkringar om dig och din trygghet. Corbis/Scanpix Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt hundra år sedan var det en

Läs mer

om dig och din trygghet.

om dig och din trygghet. EXKLUS IV T för dig som m ed l e mi personförsäkringar om dig och din trygghet. Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt hundra år sedan var det en grupp läkare som

Läs mer

Personnummer. Postnummer och ort. E-post. Företag

Personnummer. Postnummer och ort. E-post. Företag Ansökan Fortsättningsförsäkring Gruppmedlem och medförsäkrad som har omfattats av gruppförsäkring hos försäkringsgivaren/euro Accident under minst sex månader har rätt att teckna fortsättningsförsäkring

Läs mer

Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Unionen

Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Unionen Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Unionen Gäller från 1 januari 2014 forenadeliv.se/unionen Fortsätt med din försäkring Fortsättningsförsäkringen är för dig som inte längre kan vara gruppförsäkrad,

Läs mer

Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Vision

Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Vision Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Vision Gäller från 1 maj 2014 forenadeliv.se/vision Fortsätt med din försäkring Fortsättningsförsäkringen är för dig som inte längre kan vara gruppförsäkrad,

Läs mer

om dig och din trygghet.

om dig och din trygghet. EXKLU SIV T f ör dig so m m ed lem i personförsäkringar om dig och din trygghet. Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt hundra år sedan var det en grupp läkare

Läs mer

Fortsättningsförsäkring

Fortsättningsförsäkring Gäller fr o m 1 jan 2015 Fortsättningsförsäkring Har du till exempel slutat din anställning eller har ditt medlemskap i fackförbundet upphört? Vår fortsättningsförsäkring finns för dig som inte längre

Läs mer

Medlemsförsäkring för dig i SULF

Medlemsförsäkring för dig i SULF Medlemsförsäkring för dig i SULF gäller från 1 januari 2011 Teckna försäkringar på Snabb hjälp när den behövs som mest Ingen kan förutse hur livet ska bli. Om du skulle råka ut för något kan du behöva

Läs mer

ANSÖKAN OM INTRÄDE I UNIONENS ARBETSLÖSHETSKASSA

ANSÖKAN OM INTRÄDE I UNIONENS ARBETSLÖSHETSKASSA ANSÖKAN OM INTRÄDE I UNIONENS ARBETSLÖSHETSKASSA Inträdesvillkor För att få inträde i Unionens Arbetslöshetskassa måste du förvärvsarbeta inom vårt verksamhetsområde. Om du inte förvärvsarbetar har du

Läs mer

autogiroavtal Autogiro Gäller från 2010-09-30

autogiroavtal Autogiro Gäller från 2010-09-30 autogiroavtal Autogiro Gäller från 2010-09-30 Autogiro hos Länsförsäkringar Vill du sköta betalningarna av dina försäkringar på ett enkelt och bekymmersfritt sätt, är du välkommen att använda autogiro

Läs mer

1. Läs igenom villkorstexten. 2. Fyll i Autogiromedgivande. 3. Klipp av, vik på mitten, tejpa ihop och posta. Vi betalar portot.

1. Läs igenom villkorstexten. 2. Fyll i Autogiromedgivande. 3. Klipp av, vik på mitten, tejpa ihop och posta. Vi betalar portot. Autogiro Ett enkelt sätt att betala räkningar Vad är Autogiro? Att betala via Autogiro innebär att pengar förs över från ditt bankkonto till Skånska Energi, samma dag som räkningen förfaller till betalning.

Läs mer

För dig som är 60+ Sparliv 60+

För dig som är 60+ Sparliv 60+ För dig som är 60+ Sparliv 60+ 2 Spara till dig själv och till dina efterlevande När du går i pension upphör det efterlevandeskydd som du har genom kollektivavtal och medlemskap i fackförbund. För att

Läs mer

En försäkring för olika händelser i livet

En försäkring för olika händelser i livet MEDLEMSFÖRSÄKRING FÖR DIG I BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND AVTAL 40802 En försäkring för olika händelser i livet gäller från 1 januari 2012 Teckna försäkringar på Snabb hjälp när den behövs som mest Ingen kan

Läs mer

Ansökan om gruppförsäkring år 2015 1881/48597 Svenska Samernas Riksförbund

Ansökan om gruppförsäkring år 2015 1881/48597 Svenska Samernas Riksförbund 106 50 Stockholm Ansökan om gruppförsäkring år 2015 1881/48597 Svenska Samernas Riksförbund Utskriftsdatum 2015-01-13 Sid 1 (2) ff9d2ddb-1276-48fa-8b81-bdc4fa6eafd2 Personnummer anställd/medlem GM Anställningsnummer/medlemsnummer

Läs mer

Åkarnas gruppförsäkring

Åkarnas gruppförsäkring gruppförsäkring för dig i sveriges åkeriföretag Åkarnas gruppförsäkring gäller från 1 januari 2014 Nyhet 2014 - Ny Barnförsäkring Snabb hjälp när den behövs som mest Ingen kan förutse hur livet ska bli.

Läs mer

Medlemsförsäkring för dig i Vision

Medlemsförsäkring för dig i Vision Medlemsförsäkring för dig i Vision Gäller från 1 maj 2016 en gruppförsäkring för medlemmar i VISION Snabb hjälp när den behövs som mest Vi hjälper dig om något händer. En olycka, en längre sjukskrivning

Läs mer

om dig och din trygghet.

om dig och din trygghet. EXKLU SIV T f ör dig so m m ed lem i personförsäkringar om dig och din trygghet. Corbis/Scanpix Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt hundra år sedan var det en

Läs mer

Invaliditetsbelopp (Grundbelopp), kr

Invaliditetsbelopp (Grundbelopp), kr Ansökan barn 2015-01-01 Individuell olycksfallsförsäkring Försäkringsbelopp Invaliditetsbelopp (Grundbelopp), kr Maxersättning vid invaliditet, kr Årspris, kr 10 prisbasbelopp 445 000 890 000 271 20 prisbasbelopp

Läs mer

Ansökan Sjuk- och Olycksfallsförsäkring KOMBI Barn (SA) För barn upp till 18-årsdagen

Ansökan Sjuk- och Olycksfallsförsäkring KOMBI Barn (SA) För barn upp till 18-årsdagen Denna ansökan sänds in tillsammans med hälsodeklarationen. Ansökan Sjuk- och Olycksfallsförsäkring KOMBI Barn (SA) För barn upp till 18-årsdagen Ankomstdatum Har du Babydax PLUS och tecknar KOMBI Barn

Läs mer

Ansökan Olycksfall och sjukförsäkring För vuxna gäller från 2015-01-01

Ansökan Olycksfall och sjukförsäkring För vuxna gäller från 2015-01-01 Ansökan Olycksfall och sjukförsäkring För vuxna gäller från 2015-01-01 Vid sjukdom: Den förvärvsmässiga invaliditen beräknas på halva försäkringsbeloppet. Efter 45 års ålder trappas försäkringsbeloppet

Läs mer

Medlemsförsäkring för dig i Unionen

Medlemsförsäkring för dig i Unionen Medlemsförsäkring för dig i Unionen Gäller från 1 jan 2016 en gruppförsäkring för medlemmar i unionen Snabb hjälp när den behövs som mest Vi hjälper dig om något händer. En olycka, en längre sjukskrivning

Läs mer

Medlemsförsäkring. för dig i Sveriges Åkeriföretag

Medlemsförsäkring. för dig i Sveriges Åkeriföretag Medlemsförsäkring för dig i Sveriges Åkeriföretag Gäller från 1 jan 2016 en gruppförsäkring för medlemmar i Sveriges Åkeriföretag Snabb hjälp när den behövs som mest Vi hjälper dig om något händer. En

Läs mer

Viktigt att veta. Livförsäkring. forenadeliv.se/sulf

Viktigt att veta. Livförsäkring. forenadeliv.se/sulf Viktigt att veta AUTOMATISK ANSLUTNING Som ny medlem får du automatiskt en livförsäkring, en olycksfallsförsäkring och en sjukvårdsförsäkring (grundskydd) i 3 månader utan att betala någon premie. Är du

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

Sjukvå. om din trygghet.

Sjukvå. om din trygghet. Sjukvå r Direkt d plus personförsäkringar om din trygghet. Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt hundra år sedan var det en grupp läkare som bestämde sig för att

Läs mer

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Juli 2015 Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Vad kostar det? Radio- och tv-avgiften kostar 554 kronor för tre månader. Du kan betala varje månad om du har autogiro. Då kostar det 184,67

Läs mer

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Januari 2012 Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Vad kostar det? Radio- och tv-avgiften kostar 519 kronor för tre månader. Du kan betala varje månad om du har autogiro. Då kostar det

Läs mer

Betala med. autogiro. Få två månader på köpet! För en. vl.se KundCenter VL

Betala med. autogiro. Få två månader på köpet! För en. vl.se KundCenter VL Betala med Få två månader på köpet! autogiro För en bussigare resa! vl.se KundCenter VL 0771-22 40 00 Enkelt och bekvämt Du som reser ofta tjänar på att köpa ett Resekort laddat med ett pendlarkort eller

Läs mer

Liv och Hälsa. För dig och din familj

Liv och Hälsa. För dig och din familj Liv och Hälsa För dig och din familj Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående

Läs mer

» Personuppgifter försäkrad Namn. » Personuppgifter medförsäkrad (maka/make, registrerad partner eller sambo) Namn

» Personuppgifter försäkrad Namn. » Personuppgifter medförsäkrad (maka/make, registrerad partner eller sambo) Namn Ansökan Avanza Bank Frivillig gruppförsäkring Nyteckning Ändring /tillägg Avtalsnummer: 200059» Försäkringstagare (om annan än försäkrad) Namn/Företagsnamn /Organisationsnummer Utdelningsadress Postnummer

Läs mer

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna Förköpsinformation Hur du ansluts till försäkringarna Automatisk anslutning Gruppavtalet har automatisk anslutning vilket innebär att du som ny medlem/nyanställd automatiskt ansluts till en gruppförsäkring.

Läs mer

Psykologförbundets Gruppförsäkringar. Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med

Psykologförbundets Gruppförsäkringar. Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med Psykologförbundets Gruppförsäkringar Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med Ansvars första VD, Bror Gustav Bylund, med personal 1935 Över 100 år av erfarenhet. För hundra år sedan

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

Liv & Hälsa FÖRSÄKRING

Liv & Hälsa FÖRSÄKRING FÖRSÄKRING Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom

Läs mer

Medlemsförsäkring. för dig i Brandmännens Riksförbund. Gäller från 1 jan 2016 Avtal 40802

Medlemsförsäkring. för dig i Brandmännens Riksförbund. Gäller från 1 jan 2016 Avtal 40802 Medlemsförsäkring för dig i Brandmännens Riksförbund Gäller från 1 jan 2016 Avtal 40802 en gruppförsäkring för medlemmar i Brandmännens Riksförbund Snabb hjälp när den behövs som mest Vi hjälper dig om

Läs mer

Ansökan medlemsförsäkring

Ansökan medlemsförsäkring Skicka in din ansökan/hälsodeklaration i ett portofritt kuvert och skriv: Frisvar Förenade Liv Gruppförsäkring AB, Svarspost 121310901, 110 00 Stockholm Ansökan medlemsförsäkring Ansökan, autogiroanmälan

Läs mer

Personförsäkring Olycksfallsförsäkring PLUS Vuxen

Personförsäkring Olycksfallsförsäkring PLUS Vuxen Personförsäkring Olycksfallsförsäkring PLUS Vuxen En olycka händer så lätt och då är det skönt att vara rätt försäkrad. Om du arbetar är du oftast försäkrad under arbetstid men vad har du för trygghet

Läs mer

Liv och Hälsa. För dig och din familj

Liv och Hälsa. För dig och din familj Liv och Hälsa För dig och din familj Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående

Läs mer

Barnförsäkring 2015-01-01 2015-12-31. Försäkringsbelopp och pris

Barnförsäkring 2015-01-01 2015-12-31. Försäkringsbelopp och pris Barnförsäkring 2015-01-01 2015-12-31 Försäkringsbelopp och pris Försäkringsbelopp Pris Invaliditetsbelopp (Grundbelopp), kr Maximal ersättning vid invaliditet *, kr Per helår, kr Per månad, kr 10 basbelopp

Läs mer

MEDLEMSFÖRSÄKRING. För dig i Brandmännens Riksförbund

MEDLEMSFÖRSÄKRING. För dig i Brandmännens Riksförbund Gäller från 1 jan 2017 Avtal 10116 MEDLEMSFÖRSÄKRING För dig i Brandmännens Riksförbund Vi hjälper dig om något händer. En olycka, en längre sjukskrivning eller ett dödsfall kan betyda stora påfrestningar

Läs mer

En försäkring kan aldrig förhindra att du råkar ut för ett olycksfall eller en sjukdom, men däremot kan den minska

En försäkring kan aldrig förhindra att du råkar ut för ett olycksfall eller en sjukdom, men däremot kan den minska Personförsäkring Sjuk- och Olycksfallsförsäkring KOMBI Vuxen Olyckor och sjukdomar är tyvärr inget man kan styra över, de bara kommer. Och när det väl händer är det oftast fler personer i familjen som

Läs mer

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna Förköpsinformation Hur du ansluts till försäkringarna Automatisk anslutning Gruppavtalet har automatisk anslutning vilket innebär att du som ny medlem/nyanställd automatiskt ansluts till en gruppförsäkring.

Läs mer

Autogiromedgivande. 1 Kunduppgifter. Kunduppgifter. Sida 1 av 5. * Obligatoriska fält. 1.1 Personnummer* 1.2 Förnamn* 1.3 Efternamn* 1.

Autogiromedgivande. 1 Kunduppgifter. Kunduppgifter. Sida 1 av 5. * Obligatoriska fält. 1.1 Personnummer* 1.2 Förnamn* 1.3 Efternamn* 1. Autogiromedgivande * Obligatoriska fält 1 Kunduppgifter Kunduppgifter 1.1 Personnummer* 1.2 Förnamn* 1.3 Efternamn* 1.4 Gatuadress* 1.5 Postnummer* 1.6 Ort* 1.7 E-post 1.8 Telefon 1* 1.9 Telefon 2 1.10

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

Vår Barnförsäkring ger ditt barn en bra start i livet

Vår Barnförsäkring ger ditt barn en bra start i livet Ansökan Barnförsäkring Gäller from 16-01-01 Vår Barnförsäkring ger ditt barn en bra start i livet Precis som det är självklart att ha försäkring för hemmet och bilen så borde det vara självklart att ha

Läs mer

Fortsättningsförsäkring avtal 42001

Fortsättningsförsäkring avtal 42001 Gäller fr o m 1 jan 2014 Fortsättningsförsäkring avtal 42001 Fortsättningsförsäkringen är för dig som inte längre kan vara gruppförsäkrad, till exempel därför att du slutar din anställning eller därför

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Mekonomen BilLivetförsäkring Våra populära Bas- och innehåller Liv-, Sjuk- och Olycksfallsförsäkring som ger dig och din familj en ekonomisk trygghet.

Läs mer

Nyteckning Ändring /tillägg Fortsatt försäkring hos Max Matthiessen. Postnummer och Ort. Personnummer. Postnummer och ort. E-post.

Nyteckning Ändring /tillägg Fortsatt försäkring hos Max Matthiessen. Postnummer och Ort. Personnummer. Postnummer och ort. E-post. Ansökan Frivillig gruppförsäkring Företag 1 9 anställda samt privatkunder BLÅ GRUPP» Avtalsinformation Startdatum Avtalsnummer 230000 Nyteckning Ändring /tillägg Fortsatt försäkring hos Max Matthiessen»

Läs mer

GRAVID? VI HAR TVÅ FÖRSÄKRINGAR FÖR DIG. DEN ENA ÄR GRATIS. En extra trygghet för dig som är gravid. Ingen självrisk

GRAVID? VI HAR TVÅ FÖRSÄKRINGAR FÖR DIG. DEN ENA ÄR GRATIS. En extra trygghet för dig som är gravid. Ingen självrisk GRAVID? VI HAR TVÅ FÖRSÄKRINGAR FÖR DIG. DEN ENA ÄR GRATIS. En extra trygghet för dig som är gravid Ingen självrisk Råd och tips på vår föräldrasajt www.tryggabarn.nu Snabb skadeservice ofta kan vi reglera

Läs mer

Varför så många frågor?

Varför så många frågor? Sid 1 av 10 Varför så många frågor? Du kan försäkra en kommande sjukdom eller olyckshändelse, men inte sjukdomar som redan finns idag. Varför behövs en hälsodeklaration? Din försäkring bygger på att flera

Läs mer

Ansökan medlemsförsäkring

Ansökan medlemsförsäkring Skicka in din ansökan/hälsodeklaration i ett portofritt kuvert och skriv: Frisvar Förenade Liv Gruppförsäkring AB, Svarspost 121310901, 110 00 Stockholm Ansökan medlemsförsäkring Ansökan, autogiroanmälan

Läs mer

En olycka kommer sällan ensam. Åtminstone inte i den här broschyren.

En olycka kommer sällan ensam. Åtminstone inte i den här broschyren. Trygghet för livet En olycka kommer sällan ensam. Åtminstone inte i den här broschyren. Gina och hennes familj kanske verkar ovanligt otursförföljda, men egentligen är det ovanligt vanliga händelser som

Läs mer

TRYGG BRANDMAN. Sjuk- och diagnosförsäkring

TRYGG BRANDMAN. Sjuk- och diagnosförsäkring Gäller från 1 jan 2017 TRYGG BRANDMAN Sjuk- och diagnosförsäkring Med Trygg Brandman kan du skydda din ekonomi om du skulle bli långvarigt sjuk eller drabbas av en särskild diagnos. Sjukförsäkringen ger

Läs mer

Folksam Ömsesidig Sakförsäkring Stockholm. Telefon Fax Besök Bohusgatan 14.

Folksam Ömsesidig Sakförsäkring Stockholm. Telefon Fax Besök Bohusgatan 14. Försäkringsbrev Företagsförsäkring 1 1 1 7 2 8 Stockholm Utfärdat på grund av Ändring av försäkringsavtal Försäkringstagare Försäkringsperiod 2014 01 01 2015 01 01 Försäkringsnummer 272056 Samlingsförsäkring

Läs mer

Försäkringspaket för friska företag

Försäkringspaket för friska företag Försäkringspaket för friska företag Du är säkert noga med att se över försäkringarna för ditt företag och dess fordon. Men hur är det med det personliga skyddet för dig och dina anställda? De privata försäkringar

Läs mer

Alla barn har rätt till en bra försäkring. Välkommen till Medlemsbarn Barnförsäkring för det värdefullaste du har

Alla barn har rätt till en bra försäkring. Välkommen till Medlemsbarn Barnförsäkring för det värdefullaste du har Alla barn har rätt till en bra försäkring Välkommen till Medlemsbarn Barnförsäkring för det värdefullaste du har Skydda det bästa du har från 80 kr /mån För den du vill skydda mest i världen Världen är

Läs mer

Livförsäkring. Dödsfallskapital och barnlivförsäkring

Livförsäkring. Dödsfallskapital och barnlivförsäkring Livförsäkring Dödsfallskapital och barnlivförsäkring En livförsäkring ger de anhöriga en bättre ekonomisk möjlighet att klara den närmaste tiden efter ett dödsfall. Pengarna blir till en ekonomisk buffert

Läs mer

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna Förköpsinformation Hur du ansluts till försäkringarna Automatisk anslutning Gruppavtalet har automatisk anslutning vilket innebär att du som ny medlem/nyanställd automatiskt ansluts till en gruppförsäkring.

Läs mer

Alla barn har rätt till en bra försäkring

Alla barn har rätt till en bra försäkring S 2849 12-02 Foto: Andreas Lind Alla barn har rätt till en bra försäkring Välkommen till Medlemsbarn Barnförsäkring för det värdefullaste du har S2849.indd 3 2012-02-02 14:19:20 Skydda det bästa du har

Läs mer

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna Förköpsinformation Hur du ansluts till försäkringarna Automatisk anslutning Gruppavtalet har automatisk anslutning vilket innebär att du som ny medlem/nyanställd automatiskt ansluts till en gruppförsäkring.

Läs mer

Ledarnas medlemsförsäkringar

Ledarnas medlemsförsäkringar Ledarnas medlemsförsäkringar 2015 Trygghet för dig och din familj Ta del av den fullständiga förköpsinformationen på bliwa.se/ledarna innan du ansöker Ta del av den fullständiga förköpsinformationen på

Läs mer

Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa

Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du

Läs mer

LIV & HÄLSA. Våra populära Bas- och Pluspaket innehåller Liv-, Sjukoch Olycksfallsförsäkring som ger dig och din familj en

LIV & HÄLSA. Våra populära Bas- och Pluspaket innehåller Liv-, Sjukoch Olycksfallsförsäkring som ger dig och din familj en LIV & HÄLSA Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta!

OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta! OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta! Information till IKEA:s kunder i samarbete med IKEA Svenska Försäljnings AB Hej, Från och med 1 oktober 2014 kommer du att kunna köpa OMIFALL Gravid- och

Läs mer

STÖD VÅRT LÅNGSIKTIGA ARBETE I SÖDRA KIRGIZISTAN!

STÖD VÅRT LÅNGSIKTIGA ARBETE I SÖDRA KIRGIZISTAN! STÖD VÅRT LÅNGSIKTIGA ARBETE I SÖDRA KIRGIZISTAN! Som månadsgivare i Centralasiengrupperna gör du skillnad för utsatta individer i Kirgizistan. Din gåva skapar möjligheter för unga människor att påverka

Läs mer

Ska alla barn kunna få en bra barnförsäkring?

Ska alla barn kunna få en bra barnförsäkring? Ska alla barn kunna få en bra barnförsäkring? - Vad har vi lärt av Freja? 2011-09-01 Daniel Eriksson Produktdirektör Kunderna äger Folksam Vårt övergripande mål är att ha branschens mest nöjda kunder Vår

Läs mer

Anmälan avseende verksamhetsförsäkring för redovisningsföretag

Anmälan avseende verksamhetsförsäkring för redovisningsföretag Anmälan avseende verksamhetsförsäkring för redovisningsföretag Vi ska leverera nytta till våra medlemmar och därför erbjuder vi er att teckna FARs verksamhetsförsäkring. Det är en anpassad försäkring för

Läs mer

Autogiro. för enklare betalning

Autogiro. för enklare betalning Autogiro för enklare betalning Förenkla betalningen använd autogiro Autogiro innebär att pengarna automatiskt dras från ditt konto varje gång din räkning ska betalas. Med autogiro slipper du posta räkningarna

Läs mer

INFORMATION SKOOG BROKERS KLIENTFÖRSÄKRINGAR

INFORMATION SKOOG BROKERS KLIENTFÖRSÄKRINGAR INFORMATION SKOOG BROKERS KLIENTFÖRSÄKRINGAR I den frivilliga gruppförsäkringsplanen finns tio olika försäkringar att välja på. 1. Livförsäkring med enkelt förtidskapital och barnskydd 2. Livförsäkring

Läs mer

Ansökan personförsäkring. 1. Personer Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make, maka, sambo)

Ansökan personförsäkring. 1. Personer Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make, maka, sambo) Ansökan personförsäkring Svenska Journalistförbundets personförsäkringar Gruppavtal nr 615 Fyll i ansökan: 1. Personer Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make, maka, sambo) 2. Försäkringar

Läs mer

Personförsäkring Företag

Personförsäkring Företag Personförsäkring Företag Försäkringar utformade för dig och dina anställda Personförsäkringspaket bestående av en kombination av liv-, sjuk- och olycksfallsförsäkringar. En ekonomiskt tryggare tillvaro

Läs mer

Ansökan gruppförsäkring för Sveriges Åkeriföretag

Ansökan gruppförsäkring för Sveriges Åkeriföretag Skicka in din ansökan/hälsodeklaration/avanmälan i ett portofritt kuvert och skriv: Frisvar Förenade Liv Gruppförsäkring AB, Svarspost 121310901, 110 00 Stockholm Ansökan gruppförsäkring för Sveriges Åkeriföretag

Läs mer

Trygghet för hela familjen

Trygghet för hela familjen GRUPPFÖRSÄKRING Trygghet för hela familjen Movestics gruppförsäkring kan ge dig och dina efterlevande skydd vid bland annat olycksfall, sjukdom och dödsfall. Vi erbjuder försäkring till både dig, din partner

Läs mer

Personförsäkring Gravidförsäkring Babydax. Det bästa med Babydax BAS: Den är kostnadsfri Ersätter bestående funktionsnedsättning

Personförsäkring Gravidförsäkring Babydax. Det bästa med Babydax BAS: Den är kostnadsfri Ersätter bestående funktionsnedsättning Personförsäkring Gravidförsäkring Babydax Grattis! Att vänta barn är bland det största som kan hända. Och frågorna du ställer dig själv är säkert många. Hur kommer det att bli? Kommer allt att gå bra?

Läs mer

MSF:s Gruppförsäkringar. Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med

MSF:s Gruppförsäkringar. Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med MSF:s Gruppförsäkringar Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med Över 100 år av erfarenhet. För hundra år sedan kom några läkare på att de som grupp hade unika behov när det gällde deras

Läs mer

Produktinformation Gruppersonförsäkring 2017 version 1

Produktinformation Gruppersonförsäkring 2017 version 1 Innehåll Allmän information... 2 Gruppavtal... 2 Försäkringstid... 2... 2 Fullt arbetsför... 2 Viktigt att meddela förändring av gruppmedlemmar... 2 Försäkringsgivare... 2 Allmän produktinformation Olycksfall...

Läs mer

ANSÖKAN GRUPPFÖRSÄKRING

ANSÖKAN GRUPPFÖRSÄKRING ANSÖKAN GRUPPFÖRSÄKRING Avtal: 14 Efternamn, förnamn = gruppmedlem (GM) Personnummer gruppmedlem (GM) Efternamn, förnamn make/registrerad partner/sambo = medförsäkrad (MF) Personnummer medförsäkrad (MF)

Läs mer

En försäkring för olika händelser i livet

En försäkring för olika händelser i livet medlemsförsäkring för dig i st En försäkring för olika händelser i livet Gäller från 1 juli 2013 Förmåner för dig som medlem! forenadeliv.se/st i samarbete med Snabb hjälp när den behövs som mest Ingen

Läs mer

Personförsäkring Villkorssammanfattning

Personförsäkring Villkorssammanfattning Personförsäkring Villkorssammanfattning Personförsäkring Villkorssammanfattning Du har säkert bra koll på dina försäkringar för fordon och boende. Men hur står det egentligen till med det personliga skyddet?

Läs mer

MEDLEMS- FÖRSÄKRINGAR

MEDLEMS- FÖRSÄKRINGAR RPG MEDLEMS- FÖRSÄKRINGAR 1 RPG Medlemsförsäkringar Att som privatperson välja försäkringsskydd är inte alltid helt lätt. Att jämföra försäkringarnas innehåll kan vara knepigt. Därför har RPG valt att

Läs mer

Läs detta innan du fyller i din hälsodeklaration!

Läs detta innan du fyller i din hälsodeklaration! Kundens ex Läs detta innan du fyller i din hälsodeklaration! Kanske undrar du varför du behöver svara på alla frågor i hälsodeklarationen, och vad vi använder informationen till? Kort sagt handlar det

Läs mer

Barn På Gån. en raviditetsförsäkrin från Skandia

Barn På Gån. en raviditetsförsäkrin från Skandia Barn På Gån en raviditetsförsäkrin från Skandia 2 Extra try het för di som väntar barn Att bli förälder är livets största under. Magen växer och barnet gör sig påmint på olika sätt, känslorna växlar mellan

Läs mer

Euro Accident Health & Care Insurance AB GRUPPFÖRSÄKRING TECKNINGS- OCH HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2013:1

Euro Accident Health & Care Insurance AB GRUPPFÖRSÄKRING TECKNINGS- OCH HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2013:1 TECKNINGS- OCH HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2013:1 Euro Accident Health & Care Insurance AB GRUPPFÖRSÄKRING GRUPPFÖRSÄKRING TECKNINGS- och HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2013:1 1 GRUPPFÖRSÄKRING... 3 1.1 Generella teckningsregler...

Läs mer

Sensor Personförsäkring

Sensor Personförsäkring Sensor Personförsäkring Vi skyddar dig och din familjs ekonomi Personförsäkringspaket bestående av en kombination av liv-, sjuk- och olycksfallsförsäkringar. En ekonomiskt tryggare tillvaro Sensor Försäkring

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING N30:2 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid Kollektiv Olycksfallsförsäkring 1 Vem försäkringen gäller för 3 2 När försäkringen

Läs mer

Ledarnas medlemsförsäkringar

Ledarnas medlemsförsäkringar 2017 Ledarnas medlemsförsäkringar Trygghet för dig och din familj Ta del av den fullständiga förköpsinformationen på bliwa.se/ledarna innan du ansöker. Ledarnas medlemsförsäkringar ett klokt val som ger

Läs mer

ANSÖKAN GRUPPFÖRSÄKRING

ANSÖKAN GRUPPFÖRSÄKRING ANSÖKAN GRUPPFÖRSÄKRING Avtal: 10076 Företagsnamn Organisationsnummer Fakturaadress Efternamn, förnamn = gruppmedlem (GM) Personnummer gruppmedlem (GM) Efternamn, förnamn make/registrerad partner/sambo

Läs mer

Ansökan gruppförsäkring

Ansökan gruppförsäkring Skicka in din ansökan/hälsodeklaration i ett portofritt kuvert och skriv: Frisvar Förenade Liv Gruppförsäkring AB, Svarspost 121310901, 110 00 Stockholm Ansökan gruppförsäkring Företag Leg. Kiropraktorers

Läs mer

Efternamn, förnamn make/registrerad partner/sambo = medförsäkrad (MF) Försäkringsbelopp. Månadslön

Efternamn, förnamn make/registrerad partner/sambo = medförsäkrad (MF) Försäkringsbelopp. Månadslön Ansökan Gruppförsäkring 2014 Avtal: 16, Svenska Journalistförbundet =gruppmedlem dvs. medlem hos Svenska Journalistförbundet. =Make/registrerad partner/sambo till gruppmedlem. Efternamn, förnamn anställd/medlem

Läs mer

Personer som kan medförsäkras. Make/maka, sambo

Personer som kan medförsäkras. Make/maka, sambo Livförsäkring, Dödsfallskapital Ersättningsbelopp Premie kr/mån Premie kr/mån kr pbb Grundbelopp 265 800 6 18 47 Grundbelopp + 1 tillägg 443 000 10 30 78 Grundbelopp + 2 tillägg 664 500 15 45 118 Grundbelopp

Läs mer

Medlemsbarn. Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom 2010

Medlemsbarn. Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom 2010 Medlemsbarn Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom 2010 2 Många barn och unga är dåligt försäkrade Föräldrar tror ofta att samhället automatiskt rycker in med all ekonomisk hjälp om barn drabbas

Läs mer