Trygg med ST. försäkringsskydd för medlemmar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trygg med ST. försäkringsskydd för medlemmar"

Transkript

1 Trygg med ST försäkringsskydd för medlemmar 1

2 2 ST, Text: Sara Bergqvist Månsson. Form och Illustration: Fredrik Swahn. Tryck: Vitt Grafiska AB, augusti Upplaga: ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Webbplats: Artikelnr 1061.

3 Innehåll Med ST är du extra trygg 5 Gratis för nya medlemmar 5 Om du blir av med jobbet 7 Skyddet för dig och din familj 11 Trygga barn 14 Om du blir sjuk 17 Hemförsäkringar och sakförsäkringar 19 Rättshjälp 19 Ersättning vid strejk eller lockout 19 Ditt samlade skydd 21 Mer information 23

4 4

5 Med ST är du extra trygg Det går inte alltid som man har tänkt sig. Du kan bli sjuk, bryta benet i skidbacken, få inbrott i huset eller bli av med jobbet. Då är det viktigt med skyddsnät. Bra försäkringsskydd är en uppskattad medlemsförmån. Det är försäkringar som du kan teckna till en låg premie med förmånliga villkor tack vare att ST har slutit avtal och samarbetar direkt med olika försäkringsbolag. Vi kan till exempel erbjuda både en av marknadens mest förmånliga inkomstförsäkringar och barnförsäkringar. Du som är under 46 år erbjuds exta förmånliga premier. Den här broschyren ger dig en överblick över de försäkringar som du får tillgång till via ditt medlemskap i ST. Längre bak i broschyren kan du också se hur det samlade skyddet ser ut för dig, via fackliga avtal och socialförsäkringssystemet. Gratis för nya medlemmar Som ny medlem i ST får du en kostnadsfri livförsäkring med barngruppliv (Förenade Liv) samt en olycksfallsförsäkring (Trygg-Hansa) under de tre första månaderna av ditt medlemskap. Om du är under 55 år får du dessutom en kostnadsfri sjukförsäkring under samma tid (Förenade Liv). Om du sedan inte vill fortsätta att vara försäkrad meddelar du bara detta till försäkringsbolaget. 5

6 6

7 Om du blir av med jobbet Lönen är viktig. Vi behöver pengar för att klara de mest grundläggande behoven. Det handlar om trygghet för både dig och din familj. Och tryggheten ska finnas där, även om du blir arbetslös. Därför är trygghetsförsäkringar på detta område viktiga för ST. 7

8 Trygghetsavtal för anställda i staten Du som är statligt anställd har en mycket förmånlig trygghetsförsäkring som du inte betalar extra för. Det är en del av det trygghetspaket som fack och Arbetsgivarverket har förhandlat fram. Trygghetsavtalet ger dig många fördelar. Den första tiden som arbetslös får du 80 procent av lönen förutsatt att du är medlem i a-kassan*. Avtalet ger dig också rätt till förlängd uppsägningstid, kompetensutveckling och annan hjälp till ett nytt jobb. Trygghetsavtalets innehåll kämpar vi för att behålla i varje avtalsrörelse. Inkomstförsäkring och frivilligt tillägg Som medlem i ST har du en av marknadens bästa inkomstförsäkringar. Inkomstförsäkringen ger ekonomisk trygghet vid arbetslöshet och är viktig för medlemmar som arbetar i bolag, är projektanställda, har visstidsanställning eller korta jobb. Alla aktiva medlemmar under 61 år ansluts automatiskt till försäkringen. Inkomstförsäkringen ersätter mellanskillnaden av vad a- kassan betalar ut (max 80% av kr som är a-kassans tak) och 80% av den av a-kassan fastställda normalinkomst per månad. Den högsta inkomst som kan försäkras är en månadsinkomst före skatt på kr. Ersättning från STs inkomstförsäkring betalas ut som längst i 150 ersättningsdagar. Dessutom finns det möjlighet att teckna en frivillig tilläggsförsäkring i ytterligare 150 dagar. *) Ersättningen på 80 procent betalas under de 200 första dagarna. Därefter sjunker ersättningsnivåerna. 8

9 A-kassan STs arbetslöshetskassa administrerar arbetslöshetsförsäkringen och betalar ut arbetslöshetsersättning till dig som är medlem i a-kassan. Medlemskapet i a-kassan är frivilligt, och som anställd bör du självklart vara med. A-kassan ger dig en ekonomisk grundtrygghet om du blir arbetslös. Medlemskap i a-kassan är en förutsättning för att få ersättning från inkomstförsäkringen. Premiefria försäkringar Du som är ofrivilligt arbetslös betalar inte någon avgift/ premie för till exempel livförsäkring, sjukförsäkring, olycksfallsförsäkring och barnförsäkring. Mer information finns på under Medlemmar/medlemsförmåner/försäkringar eller hos ST Direkt. Om du vill veta mer: Kontakta ST Direkt eller STs regionkansli om du vill veta mer om trygghets reglerna i avtalet. Tel Kontakta Bliwas kundtjänst om du vill ha mer information om inkomstförsäkringen eller vill teckna tilläggsförsäkringen. Tel , e-post eller gå in på 9

10 10

11 Skyddet för dig och din familj Alla kan råka ut för händelser som plötsligt förändrar livet. Om det händer, är det viktigt att både du och din familj slipper oroa er för ekonomin. Därför har ST förhandlat fram ett bra försäkringsskydd för vuxna och barn. 11

12 Livförsäkring STs livförsäkring är mycket förmånlig och innehåller förutom ett livbelopp även ett inkomstkapital, ett efterlevande skydd och en barngruppliv. Livförsäkringen ger dina anhöriga upp till kronor om du skulle avlida. Den som har barn under 17 år är försäkrad med minst kronor oavsett ålder och premie. Förtidskapital om kronor betalas ut vid långvarig sjukdom. Sedan 2010 har försäkringen förbättrats med ett efterlevandeskydd. Vid dödsfall före 65 år utbetalas ett skattefritt belopp på kronor per månad under 24 månader till efterlevande. Tack vare ditt medlemskap i ST får även din maka/ make/sambo teckna försäkring till samma förmånliga villkor. Vill du ha ett ännu bättre skydd går det att höja försäkringsbeloppen mot en högre premie. Samtalsstöd ingår i livförsäkringen och innebär att du när som helst kan få vägledning vid psykosociala, privatjuridiska och ekonomiska frågeställningar. Olycksfallsförsäkring Olycksfallsförsäkringen ger dig ersättning dygnet runt. För personskador under arbetstid och till och från arbetet får du ersättning både från försäkringen som arbetsgivaren bekostar och från STs medlemsförsäkring. I försäkringen ingår också KLARA-försäkringarna som gäller för hela familjen och som ger akutersättning vid olycka samt krishjälp för både vuxen och barn. Familjeskydd Ingen vill tänka på att livet tar slut. Men mitt i ett sorge -ar bete kan det vara skönt att slippa oroa sig för pengarna. Som medlem i ST kan du teckna en särskild familjeskyddsförsäkring. Den ger efterlevande en månadsvis pension under fem år om du skulle avlida före 65 års ålder. Premien per månad är beroende på din ålder och hur stort månadsbelopp du vill att familjen ska få. 12

13 När du blir senior Du behåller villkoren i liv-och olycksfallsförsäkringen fram till 66 år och till 67 år om du fortsätter att yrkesarbeta. Vid fyllda 66 år så erhåller du automatiskt en seniorlivförsäkring och en seniorolycksfallsförsäkring, om du haft dem som medlemsförsäkringar tidigare. Båda dessa försäkringar gäller under hela livstiden under förutsättning att du är seniormedlem samt erlägger premie. Bra att känna till: Väljer du att fortsätta med STs försäkringar efter de första tre månaderna och är fullt arbetsför vid inträdet, slipper du lämna hälsodeklaration. Det är även möjligt att höja sjukförsäkringen en nivå under de tre första månaderna utan hälsodeklaration. Det gör att även medlemmar med hälsoproblem kan teckna försäkringar. Om du vill veta mer: För mer information om STs livförsäkring ring Förenade Livs kundtjänst på telefon: eller besök Samtalsstödet sköts av Falck Healthcare, som du når dygnet runt på telefon För mer information om STs olycksfallsförsäkring ring Trygg Hansas kundtjänst på telefon eller besök 13

14 Trygga barn Barn är det ömtåligaste vi har. Därför erbjuder ST en bra barnförsäkring, faktiskt en av marknadens bästa. Den gäller både vid sjukdom och olycksfall. Barnförsäkring sjukdom och olycksfall Barnförsäkringen kan tecknas för alla barn som är skrivna på din adress. Försäkringen kan också tecknas för barn till dig eller den som är medförsäkrad, även om barnen bor på en annan adress. Det är viktigt att barnen skyddas extra väl. De har ju hela livet framför sig och en skada eller handikapp i unga år kan påverka möjligheterna att få jobb. Därför får barnen till och med högre ersättningar vid sjukdom och olycksfall, jämfört med vuxna som försäkras i ST. Bra att känna till: Många kommuner olycksfallsförsäkrar barn inom barnomsorg och skola under skoltid. Försäkringen gäller då inte på fritiden eller för sjukdom. 14

15 Barnförsäkringen omfattar en Händelseförsäkring. Den kan ge ersättning direkt med tio procent av försäkringsbeloppet redan när läkaren har fastställt diagnosen efter ett olycksfall eller för vissa svåra sjukdomar som till exempel cancer. Barnförsäkringen gäller i hela världen fram till dess att barnet är 25 år. Därefter kan barnet teckna en vuxenförsäkring, utan att man behöver lämna en hälsodeklaration. Om du vill veta mer om STs barnförsäkring: Ring STs egen kundtjänst hos Trygg-Hansa, tel Besök STs webbplats 15

16 16

17 Om du blir sjuk Alla som arbetar har rätt till sjukpenning via vårt gemensamma socialförsäkringssystem. Men det ger dig inte hela lönen och om du är sjuk mer än tre månader sjunker dina inkomster drastiskt. Därför kan det vara bra att du tecknar en egen sjukförsäkring. 17

18 STs sjukförsäkring med diagnosförsäkring ST kan erbjuda dig en sjukförsäkring som fyller på dina inkomster upp till 90 procent av din lön från och med din sjukskrivnings 365:e dag. (91:a dag för bolagsanställda) Sjukförsäkringen ger dig ersättning som längst upp till 42 månader. Det spelar ingen roll varför du är sjukskriven. Sjukförsäkringen börjar gälla om du är arbetsoförmögen till minst 25 procent. Du kan teckna denna försäkring fram till dess att du är 55 år och får den premiefritt i tre månader som ny medlem. Du kan också höja ersättningsnivån i sjukförsäkringen mot hälsodeklaration. Det kan vara bra att tänka på om du till exempel får högre lön. En diagnosförsäkring ingår i sjukförsäkringen. Det innebär att ett skattefritt engångsbelopp på * kronor utbetalas om du får en svår sjukdom. Ersättning utbetalas redan 30 dagar efter ställd diagnos. Försäkringen gäller längst till och med 65 år. Försäkringsbeloppet kan vid olika diagnoser betalas ut tre gånger. Livförsäkringen Efter en sjukskrivningsperiod på 36 månader betalas ett förtidskapital på upp till kronor ut från livförsäkringen. Om något händer på jobbet Om du blir skadad på ditt arbete är det arbetsgivaren som enligt lag ansvarar för din trygghet. Därför finns en särskild tjänstegrupplivförsäkring för anställda i staten (TGL-S), som arbetsgivaren betalar premie för. För anställda i statliga bolag finns en motsvarande försäkring som kallas TGL. Detta skydd gäller alla anställda och omfattar bland annat efterlevandeskydd till din make/maka/sambo och eventuella barn. Den allmänna Arbetsskadeförsäkringen (PSA för staten, TFA för bolag) ger dig också rätt till ersättning och eventuellt livränta om du skadas i ditt arbete. 18 * enl 2012 års premietabell.

19 Hemförsäkring och andra sakförsäkringar Det är inte bara människor som behöver skydd. Ditt hem kan bli länsat av tjuvar, du kan bli bestulen på resan, din bil kan bli vandaliserad. ST erbjuder dig sakförsäkringar på alla områden i samarbete med Trygg-Hansa. Om du tecknar den sortens försäkringar får du som medlem i ST särskilda rabatter t ex på tilläggsförsäkringar, så kallade plusförsäkringar. Rättshjälp Medlemskapet i ST ger dig möjlighet till rättshjälp om du hamnar i konflikt med arbetsgivaren. Oftast handlar det om tvister kring ersättningar eller få en skada godkänd som arbetsskada. Du kanske cyklar omkull på vägen hem från jobbet. Ska det då räknas som en arbetsolycka och därmed ersättas av arbetsgivaren? Varje år betalar ST runt en miljon kronor för den sortens juridiskt stöd. För dig kan det handla om att slippa en kostnad på hundra tusen kronor. Ersättning vid strejk eller lockout Du ska känna dig trygg även om facket tar strid. Om du tas ut i strejk får du som medlem ersättning av ST för din förlorade arbetsinkomst. Detsamma gäller om arbetsgivaren tar ut dig i lockout och hindrar dig från att arbeta. Den som inte är medlem får ingen ersättning vid lockout. Bra att känna till: Kontrollera att ditt försäkringsskydd är tillräckligt innan du säger upp en försäkring. Beroende på hälsa och ålder kan det vara problem att teckna annan liv-och/eller sjukförsäkring. 19

20 20

21 Ditt samlade skydd 4. Privata försäkringar 3. STs medlemsförsäkringar Livförsäkring, Sjukförsäkring, Familjeskydd, Olycksfallsförsäkring för vuxen, Olycksfalls- och sjukförsäkring för barn, Sakförsäkringar, Seniorförsäkringar 2. Kollektivavtalade försäkringar Ersättning vid dödsfall, Ersättning vid arbetsskada, Ersättning vid sjukdom och arbetslöshet 1. Socialförsäkringar Sjuklön, sjukpenning, sjukersättning, aktivitetsersättning, arbetsskadeförsäkring, pensionsförsäkringar Din trygghet byggs av många stenar. Det är det pyramiden här ovan visar. 1. Socialförsäkringarna I botten finns samhällets socialförsäkringssystem, som vi alla är med och betalar för via skattsedeln. Där finns rätten till sjukpenning och arbetsskadeförsäkringen. Hit räknas också föräldraförsäkringen, rätt till personlig assistans för funktionshindrade och pensionssystemet. 21

22 2. Kollektivavtalade försäkringar Den andra våningen i trygghetspyramiden handlar om den trygghet som ST har förhandlat fram med arbetsgivaren i de centrala kollektivavtalen. Här finns ett utökat skydd för dig som är anställd. Kollektivavtalen ger dig bättre sjuklön och sjukpension jämfört med socialförsäkringssystemet. Tack vare kollektivavtalet får du till exempel tio procent högre ersättning när du är föräldraledig och även högre pension än vad lagen ger dig. Du kan få extra ersättning om du blir förtidspensionerad eller långtidssjukskriven. I avtalet med staten finns till exempel ett särskilt personskadeavtal. Här finns också alla tjänstegrupplivförsäkringar som arbetsgivaren betalar för sina anställda. 3. STs medlemsförsäkringar De fackliga organisationerna, däribland ST, har också tagit fram förmånliga försäkringar som medlemmarna själva kan teckna för att bygga på sin trygghet ytterligare. Det är framför allt de försäkringarna som du kan läsa om i den här broschyren. Du kan teckna liv- och olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring, familjeskydd och även en seniorförsäkring för ditt liv efter pensionen. Dessutom kan du teckna flera olika sakförsäkringar och förlänga inkomstförsäkringen. 4. Individuella försäkringar Om du vill öka på ditt skydd ytterligare kan du välja individuella lösningar och teckna även en privat försäkring. 22

23 Mer information Utförlig information om STs försäkringar Du kan få mer information om STs försäkringar direkt hos Trygg- Hansa, Förenade Liv och Bliwa. På STs webbplats, finns information från försäkringsbolagen. ST har egen kundtjänst hos Trygg-Hansa som är öppen vardagar mellan kl och Telefonnummer: Råkar du ut för en skada, ring För frågor kring Förenade Livs försäkringar, kan du vända dig till ST Direkt eller till Förenade Livs Kundtjänst, , som har öppet vardagar mellan kl till För frågor kring Bliwas försäkringar, kan du vända dig till ST Direkt eller till Bliwas Kundtjänst, Du kan också besöka STs webbplats, för att få utförlig information om STs alla försäkringar. ST Direkt personlig rådgivning STs medlemstjänst ST Direkt är öppen alla vardagar mellan kl Hit kan du ringa ( ), e-posta eller faxa ( ) och ställa frågor om allt som gäller arbetslivet, trygghetsförsäkringar, sjukförsäkring, barnförsäkring, sakförsäkring och a-kassan. 23

24 Fackförbundet ST Box 5308, Stockholm Besök: Sturegatan 15 Telefon: Fax: ST Direkt: E-post: Webbplats: Artikelnr 1061

Trygga försäkringar. för dig som är medlem i Finansförbundet. I samarbete med

Trygga försäkringar. för dig som är medlem i Finansförbundet. I samarbete med Trygga försäkringar för dig som är medlem i Finansförbundet I samarbete med Sidan 2 Försäkringar för hela familjen till medlemspris Tack vare ett samarbete mellan Finansförbundet och Trygg-Hansa kan du

Läs mer

Trygga försäkringar. för dig som är medlem i fackförbundet ST. I samarbete med

Trygga försäkringar. för dig som är medlem i fackförbundet ST. I samarbete med Trygga försäkringar för dig som är medlem i fackförbundet ST I samarbete med Sidan 2 Försäkringar för hela familjen till medlemspris Tack vare ett samarbete mellan ST och Trygg-Hansa kan du som är medlem

Läs mer

Fackets försäkringar tryggt och förmånligt. Information om LOs nya försäkringspaket

Fackets försäkringar tryggt och förmånligt. Information om LOs nya försäkringspaket Fackets försäkringar tryggt och förmånligt Information om LOs nya försäkringspaket Varför försäkrar facket? Fackets grundläggande idé är vi ställer upp för varandra. Genom att vi håller ihop värnar vi

Läs mer

Fackets försäkringar tryggt och förmånligt. Information om LOs nya försäkringspaket Januari 2007

Fackets försäkringar tryggt och förmånligt. Information om LOs nya försäkringspaket Januari 2007 Fackets försäkringar tryggt och förmånligt Information om LOs nya försäkringspaket Januari 2007 2 Varför försäkrar facket? Fackets grundläggande idé är vi ställer upp för varandra. Genom att vi håller

Läs mer

medlemsförsäkring för dig som är medlem i Polisförbundet Gäller fr o m 1 april 2011 En försäkring som gäller hela livet. Teckna försäkring idag!

medlemsförsäkring för dig som är medlem i Polisförbundet Gäller fr o m 1 april 2011 En försäkring som gäller hela livet. Teckna försäkring idag! medlemsförsäkring för dig som är medlem i Polisförbundet Gäller fr o m 1 april 2011 En försäkring som gäller hela livet. Teckna försäkring idag! Innan äventyret börjar Snabb hjälp när du behöver den som

Läs mer

gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro.

gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro. gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro. Ifs gruppförsäkring erbjuder en förmånlig försäkring till flera Principen med Ifs gruppförsäkring är att flera

Läs mer

Allt om dina medlemsförsäkringar. är du tryggare än du trodde?

Allt om dina medlemsförsäkringar. är du tryggare än du trodde? Allt om dina medlemsförsäkringar är du tryggare än du trodde? TILLHÖR: Innehåll Lite praktisk vardagssolidaritet 4 Försäkringar är mänskliga 6 Både lönsamt och solidariskt 9 Lätt och ärligt 13 Det handlar

Läs mer

Viktigt att veta. Livförsäkring. forenadeliv.se/sulf

Viktigt att veta. Livförsäkring. forenadeliv.se/sulf Viktigt att veta AUTOMATISK ANSLUTNING Som ny medlem får du automatiskt en livförsäkring, en olycksfallsförsäkring och en sjukvårdsförsäkring (grundskydd) i 3 månader utan att betala någon premie. Är du

Läs mer

Din guide till. PTK Rådgivningstjänst

Din guide till. PTK Rådgivningstjänst 1 Din guide till PTK Rådgivningstjänst Innehåll Inledning 3 Det här innehåller PTK Rådgivningstjänst 4 Kom igång med PTK Rådgivningstjänst 5 Din ersättning vid sjukdom 6 Fakta om ersättningar vid sjukdom

Läs mer

Företagarens försäkringsskydd 2011. Din guide genom försäkringsdjungeln

Företagarens försäkringsskydd 2011. Din guide genom försäkringsdjungeln Företagarens försäkringsskydd 2011 Din guide genom försäkringsdjungeln Företagarens försäkringsskydd 2011 din guide genom försäkringsdjungeln Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation Tionde, reviderade

Läs mer

Att tänka på som egen företagare

Att tänka på som egen företagare Att tänka på som egen företagare EKONOMI OCH FÖRSÄKRING FÖR LÄKARE MED EGET FÖRETAG Ta inga risker! Som egen företagare har du ansvar för verksamheten, dig själv och dina anställda. Det gäller därför att

Läs mer

Åkarnas gruppförsäkring

Åkarnas gruppförsäkring gruppförsäkring för dig i sveriges åkeriföretag Åkarnas gruppförsäkring gäller från 1 januari 2014 Nyhet 2014 - Ny Barnförsäkring Snabb hjälp när den behövs som mest Ingen kan förutse hur livet ska bli.

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2013. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB.

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2013. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB. Webbtidning för medlemmar i Nummer 6-2013 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan 2 Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan 3-6

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

TryggaBarn För barn och ungdomar upp till 25 år

TryggaBarn För barn och ungdomar upp till 25 år Sida 1/6 I TryggaBarn Kontakta oss Kundservice: 0771-111 600 alla dagar kl 7-21 trygghansa.se/kundservice Skadeservice: 0771-111 500 vardagar kl 8-17 Fullständiga villkor: trygghansa.se/villkor TryggaBarn

Läs mer

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID.

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Om detta bör vi tala. Viktig information för dig som vill veta mer om livet efter döden

Om detta bör vi tala. Viktig information för dig som vill veta mer om livet efter döden Om detta bör vi tala Viktig information för dig som vill veta mer om livet efter döden Ju förr desto bättre Det finns ämnen man inte pratar om. Scenarier som man inte vill beröra, framför allt inte inom

Läs mer

Att arbeta i statlig tjänst. förmåner och villkor

Att arbeta i statlig tjänst. förmåner och villkor Att arbeta i statlig tjänst förmåner och villkor 4 Att arbeta i statlig tjänst förmåner och villkor Produktion: Arbetsgivarverket, 2006 3:e reviderade tryckningen Grafisk form: Ozelot Konsult AB Tryck:

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

Vårdförbundets Studentförsäkringar

Vårdförbundets Studentförsäkringar 1 januari 2015 Vårdförbundets Studentförsäkringar i samarbete med Folksam Vårdförbundet väljer förmånliga studentförsäkringar I den här broschyren från Folksam kan du läsa mer om studentförsäkringarna

Läs mer

Till dig som har tjänstepensionen ITP 1

Till dig som har tjänstepensionen ITP 1 Till dig som har tjänstepensionen ITP 1 1 Innehåll Vi har ordnat en riktigt bra pension åt dig 3 Varifrån kommer pensionen? 4 ITP 1 när du går i pension 6 ITP-valet är ditt 8 ITP till din familj 10 ITP

Läs mer

D a g Ta ut din pension på bästa sätt! Annika Creutzer t l Annika Creutzer Viktiga adresser Min Pension: S P Konsumenternas Försäkringsbyrå

D a g Ta ut din pension på bästa sätt! Annika Creutzer t l Annika Creutzer Viktiga adresser Min Pension: S P Konsumenternas Försäkringsbyrå Annika Creutzer Dags att lägga pensionspusslet så tar du som kvinna ut pension på bästa sätt Av Annika Creutzer Förord Annika Creutzer 2015 Ineko AB, Stockholm 2015 ISBN 978-91-637-7764-6 Pensionerna har

Läs mer

Barnförsäkrin för en try start i livet

Barnförsäkrin för en try start i livet Barnförsäkrin för en try start i livet 2 Extra try het för di och ditt barn Barn klättrar, springer, cyklar, leker. Resultatet blir förstås ett och annat skrubbsår, men ibland kan det hända allvarligare

Läs mer

Därför är det bra med kollektivavtal

Därför är det bra med kollektivavtal Därför är det bra med kollektivavtal ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, oktober 2007. Upplaga: 10 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. Fax: 08-791

Läs mer

Ledarnas grupp försäkringar i Bliwa

Ledarnas grupp försäkringar i Bliwa FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Ledarnas grupp försäkringar i Bliwa DÖDSFALL SJUKDOM OLYCKSFALL BARN SJUKDOM OCH OLYCKSFALL BLIWA LIVFÖRSÄKRING I SAMARBETE MED LEDARNA Förköpsinformationen

Läs mer

IKEA/IKANO:s Gruppförsäkringar

IKEA/IKANO:s Gruppförsäkringar EXKLUSIVT för medarbetare i copyright Inter IKEA systems B.V. 2008 personförsäkringar IKEA/IKANO:s Gruppförsäkringar Speciellt framtagna för dig som är medarbetare. Corbis/Scanpix Över 100 år av omtanke

Läs mer

Grattis till en väldigt bra försäkring. Hur stor bit vill du ha? Bättre försäkringar genom ditt medlemskap

Grattis till en väldigt bra försäkring. Hur stor bit vill du ha? Bättre försäkringar genom ditt medlemskap Grattis till en väldigt bra försäkring. Hur stor bit vill du ha? Bättre försäkringar genom ditt medlemskap Innehåll Försäkringar genom ditt medlemskap Ingår för vissa och går annars att lägga till (Läs

Läs mer

om dig och din trygghet.

om dig och din trygghet. EXKLUS IV T för dig som m ed l e mi personförsäkringar om dig och din trygghet. Corbis/Scanpix Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt hundra år sedan var det en

Läs mer

Försäkringsvillkor Gäller från 1 januari 2014. Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa

Försäkringsvillkor Gäller från 1 januari 2014. Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa Försäkringsvillkor Gäller från 1 januari 2014 Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa Försäkringens syfte Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa innehåller flera olika försäkringar, som ger den försäkrade ett ekonomiskt

Läs mer