om dig och din trygghet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "om dig och din trygghet."

Transkript

1 EXKLUS IV T för dig som m ed l e mi personförsäkringar om dig och din trygghet.

2 Corbis/Scanpix

3 Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt hundra år sedan var det en grupp läkare som bestämde sig för att skapa ett försäkringsbolag som passade dem och deras värderingar. Samma tanke fanns inom nykterhetsrörelsen. Det handlade om att se varje människa som en individ och att behandla hans eller hennes unika behov med respekt. Emotionella som materiella. Det handlade om att se människors ambitioner, men också att se deras fel och brister. Det handlade om att bry sig lite mer. Under 90-talet slog vi ihop våra verksamheter och bildade SalusAnsvar. Tack vare att vi redan hade en gemensam värdegrund och människosyn blev sammanslagningen både naturlig och framgångsrik. Vi tror på det goda i människan Där vi har våra rötter har man alltid hjälpt männi skor tillbaka till hälsa och ansvarstagande. I dag jobbar vi aktivt med bland annat trafiknykterhetsfrågor för att rädda liv. Vi vet att det är lättare för dig att tänka klart och må bra när du känner dig trygg. Därför jobbar vi med försäkringar. Vi tror på närhet och omtanke Du kommer kanske aldrig att se oss i tvreklamen. Men vi är desto mer närvarande på sjukhusen, i verkstäderna, på vägarna och bland företagen. Kanske är vi som mest populära bland anställda i vårdyrket och i den här broschyren kan du läsa varför. GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 VÅRDFÖRBUNDETS GRUPPFÖRSÄKRING 3

4 Anpassade försäkringar för dig och dina behov De flesta vill behålla sin livsstil med semesterresor, bil och boende även om olyckan är framme. Vi vill att du också ska kunna göra det. Därför finns våra personförsäkringar. Eftersom du är medlem i Vårdförbundet kan vi erbjuda dig och din familj helt andra villkor och priser på försäkringarna. Det är viktigt att du har ett försäkringsskydd som motsvarar dina förväntningar ifall något oförutsett skulle inträffa. Vi hjälper dig gärna att gå igenom dina behov så att du får de försäkringar som passar dig och din livssituation nu och i framtiden. Är du ny medlem i Vårdförbundet och fullt arbetsför* bjuder vi under de tre första månaderna på ett baspaket av försäkringar som består av livförsäkring, olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring och stick- och skärskada. I den här broschyren kan du läsa en kortfattad information om de försäkringar vi erbjuder. Fullständig information och villkor hittar du på Kostnadsfri rådgivning och hjälp med ditt försäkringsskydd.» Telefon: » e-post: Vi bryr oss lite mer. 4 Anpassade försäkringar för dig och dina behov

5 Välj bland dessa Stick- och Skärskada s. 6 Livförsäkring utan åldersreduktion s. 7 Sjukkapital s. 10 Sjukförsäkring s. 12 Olycksfallsförsäkring för hela familjen s. 14 Barnsjukförsäkring s. 18 Kritisk sjukdom s. 26 Ansökan s. 19 Viktig information om försäkringarna s. 28 *Definition av Fullt arbetsför: För att anses som fullt arbetsför ska du kunna fullgöra ditt vanliga arbete utan inskränkningar. Du får inte uppbära sjuklön från arbetsgivaren eller ersättning från försäkringskassan (sjukpenning, rehabiliteringspenning, sjuk-/aktivitetsersättning även vilande eller tidsbegränsad, handikappersättning eller annan liknande ersättning). Du får heller inte ha särskilt anpassat arbete eller lönebidragsanställning. Välj bland dessa 5

6 Det bästa med försäkringen:» Unik produkt för Vårdförbundets yrkesverksamma medlemmar.» Ingår automatiskt när du har en betald försäkring» Ersätter vid stick- och skärskador smitta av HIV/AIDS, Hepatit C och MRSA» En skattefri klumpsumma utbetalas på 2,5 pbb ( kronor) Stick- och Skärskada För dig som jobbar inom vården finns alltid risken att du blir smittad av HIV/AIDS, Hepatit C och MRSA i ditt yrkesutövande. Både på fritiden och på jobbet. Därför har SalusAnsvar tillsammans med Vårdförbundet tagit fram den unika försäkringen stick- och skärskada. Försäkringen är gratis för dig som redan har en betald försäkring och ger dig ersättning med ett engångsbelopp på 2,5 pbb*. Hela beloppet 2,5 pbb ( kronor) utbetalas som en klumpsumma, när du råkar ut för en händelse. Pengarna kan du till exempel använda om du behöver ta ledigt från ditt arbete för att vila upp dig. Allmänna regler Stick- och skärskada kan du inte teckna utan den ingår automatiskt utan extra kostnad för dig som medlem under förutsättning att du har en annan betald personförsäkring. Försäkringen ger ersättning vid stick- och skärskador för smitta av HIV/AIDS, Hepatit C och MRS A i samband med yrkesutövning i Sverige. Alla kriterier som måste uppfyllas för händelsen går att läsa i villkoret. Försäkringen upphör vid 65 års ålder. *Vad är ett prisbasbelopp? Prisbasbeloppet, eller pbb, är ett belopp som används inom skattesystemet och socialförsäkringen. Varje år justeras prisbasbeloppet så att det följer inflationen. För 2014 är prisbasbeloppet satt till kronor. stick- och skärskada. Premie per månad (år) Försäkringsbelopp år 2,5 pbb, kr 0 kr (0 kr) Endast medlem! 6 Stick- och Skärskada

7 Livförsäkring utan åldersreduktion Med din livförsäkring visar du att du bryr dig om dina närstående. Om det otänkbara händer så tar du hand om dina efterlevande så att de enklare kan behålla sin levnadsstandard. Din livförsäkring hos oss har dessutom ett par extra fördelar. Du kan välja vilket belopp som utbetalas om du går bort, upp till 30 pbb ( kronor). I din livförsäkring ingår utan extra kostnad ett barnskydd, som är en begränsad gravid- och barnförsäkring. Det bästa med försäkringen:» Upp till 30 pbb* ( kronor)» Ingen åldersreduktion» Skattefri ersättning» Barnskydd ingår. Barnskydd ger ersättning vid förlossningsskada och begravningshjälp Barnskydd ger ett grundskydd för ditt väntade, ofödda barn och dina barn som är upp till 18 år. Försäkringen ersätter medicinsk invaliditet (bestående funktionsnedsättning) som uppkommit vid förlossningen och som visat sig innan barnet fyllt 4 år. Försäkringen ger även ersättning för begravningshjälp från graviditetsvecka 28 fram tills barnet fyllt 18 år. Barnskyddet gäller oavsett vilken av föräldrarna som har tecknat försäkringen. Barnskydd är inte en komplett barnförsäkring. Ersättning lämnas bara från en försäkring även om ni har fler försäkringar hos oss. Jessica Löfstrand, SalusAnsvar Kundcenter Livförsäkring utan åldersreduktion 7

8 teckna direkt! salusansvar.se/vf En egen försäkring till din partner Vi vill att du och din familj ska ha en möjlighet att fortsätta leva som ni gör idag om något skulle hända. Därför kan även din partner skaffa samma försäkringsskydd som du, under förutsättning att du har tecknat en försäkring. Skydda dina efterlevande och dig själv SalusAnsvars livförsäkring har ingen åldersreduktion vilket innebär att fram till det att du fyller 65 år betalas hela försäkringsbeloppet ut till dina efterlevande. För att du inte ska riskera att hamna i en ekonomisk kris om din partner skulle avlida, är det viktigt att även din medförsäkrade tecknar en egen livförsäkring. Allmänna regler För att teckna försäkringen måste du vara medlem i Vårdförbundet och yngre än 60 år. Du kan behålla försäkringen så länge du fortsätter att vara medlem i Vårdförbundet. Efter 65 år är livbeloppet 1 pbb, som tillfaller dödsboet. Barnskyddet upphör den sista dagen den månad barnet fyller 18 år. Försäkringen gäller inte om barnet fyllt 16 år vid inträdet i försäkringen. Försäkringen gäller för gruppmedlems och medförsäkrades arvsberättigade barn som är födda innan den försäkrade fyllt 65 år. 8 Livförsäkring utan åldersreduktion

9 Förmånstagare vem får ersättningen Om du avlider utbetalas livbeloppet till förmånstagare. Per automatik är förmånstagare i första hand din make/maka, registrerad partner eller sambo och i andra hand dina arvingar. Efter att du fyllt 65 år utbetalas livbeloppet, 1 pbb ( kronor) till dödsboet. Du kan ändra förmånstagare genom att skriftligen anmäla det till SalusAnsvar på en särskild blankett. Blanketten Ändring av förmånstagarförordnande hämtar du på eller beställer från Salus- Ansvar Kundcenter, telefon Räkneexempel ersättning. Per, 40 år, tecknar en Livförsäkring på 20 pbb. Han avlider vid 45 års ålder och ingen åldersreduktion sker av försäkringsbeloppet. Ersättning beräknas enligt följande: Försäkringsbelopp 20 pbb x kr = kr. Den totala ersättningen från försäkringen blir kr. livförsäkring. Premie per månad (år) Dödsfall år år år 65+ Försäkringsbelopp 10 pbb, kr 28 kr ( 336 kr) 50 kr ( 600 kr) 124 kr (1 488 kr) 20 pbb, kr 56 kr ( 672 kr) 99 kr (1 188 kr) 247 kr (2 964 kr) 30 pbb, kr 85 kr (1 020 kr) 149 kr (1 788 kr) 373 kr (4 476 kr) Från 65 år 1 pbb, kr 55 kr (660 kr) Barnskydd medicinsk invaliditet, bestående funktionsnedsättning Försäkringsbelopp 10 pbb, kr Ingår Ingår Ingår Barnskydd begravningshjälp Försäkringsbelopp 0,5 pbb, kr Ingår Ingår Ingår Livförsäkring utan åldersreduktion 9

10 Sjukkapital Den här försäkringen ger dig ersättning om du skulle drabbas av en sjukdom eller olycksfall som gör dig arbets oförmögen. Pengarna är tänkta att göra det lättare för dig att behålla din livsstil och anpassa dig till din nya situation. Ersättningen utbetalas som ett engångs belopp på upp till 30 pbb ( kronor). Det bästa med försäkringen:» Skattefri klumpsumma» Kan tecknas upp till 30 pbb» Ersättning från 25 % arbetsoförmåga» Ansök på Allmänna regler Karenstiden, det vill säga den tid som måste ha förflutit innan någon ersättning kan utbetalas, är 36 månader. För att få rätt till ersättning krävs att du är minst 25 % arbetsoförmögen enligt Socialförsäkringen. Ersättningen utbetalas om du varit arbetsoförmögen under minst 36 månader inom en sammanhängande period av 48 månader och arbetsoförmågan bedöms som bestående. Sjukersättning som ej är tidsbegränsad jämställs med bestående arbetsoförmåga. Storleken på ersättningen beräknas på graden av arbetsoförmåga och reduceras med 5 procentenheter per år från och med 46 år. Du måste teckna försäkringen före 62 år och den upphör att gälla när du fyller 65 år. Se exemplet på nästa sida. Stöd när du som mest behöver det! 10 Sjukkapital

11 Räkneexempel ersättning. Sara, 35 år, tecknar en Sjukkapitalförsäkring på 20 pbb. Vid 45 års ålder råkar Sara ut för en olycka. På grund av den blir hon sjukskriven till 50 %. Efter en karenstid på 36 månader efter olyckan bedöms Sara vara bestående arbetsoförmögen till 50 % och hon får rätt till ersättning vid 48 års ålder. Ersättning beräknas enligt följande: Försäkringsbelopp 20 pbb x kr = kr. En åldersreduktion görs av försäkringsbeloppet med 5 % av det tecknade beloppet per år från fyllda 46 år. För Sara innebär detta att försäkringsbeloppet reduceras med 5 % av kr = kr/år från 46 år till 48 år, det vill säga 3 år x kr = kr. Försäkringsbeloppet efter åldersreduktion blir då kr kr = kr x 50 % = kr. Den totala ersättningen från försäkringen blir kr. Sjukkapital. premie per månad (år) Sjukkapital Försäkringsbelopp år 10 pbb, kr 49 kr ( 588 kr) 20 pbb, kr 99 kr (1 188 kr) 30 pbb, kr 147 kr (1 764 kr) Sjukkapital 11

12 Sjukförsäkring Den här försäkringen gör det lättare för dig att fortsätta med din vanliga livsstil och ha råd med mycket av det du är van vid även vid en längre tids sjukskrivning. Ersättningen utbetalas månadsvis efter karenstiden om du bedöms vara minst 25 % arbetsoförmögen enligt Socialförsäkringen. Det bästa med försäkringen:» Skattefri månadsersättning» Ersättning från 25 % arbetsoförmåga» Tillgång till Hälsoombud» Ansök på En längre tids sjukskrivning medför för de flesta en rejäl minskning i inkomst. Däremot blir sällan utgifterna färre eller mindre bara för att man är sjuk snarare tvärtom. Därför är det viktigt med en sjukförsäkring som drygar ut den ersättning som du kan få från Försäkringskassan. Du väljer själv om du ska kunna få ersättning i 12 månader eller tills du fyller 65 år, se nästa sida. Optionsrätt - rätten att enklare höja försäkringsbelopp När du väljer försäkringsbelopp utgår du ifrån din nuvarande lön. Optionsrätt gör att du vid en löneförändring enkelt kan höja ditt försäkringsbelopp en nivå per treårsperiod upp till 55 års ålder. Om du byter anställning har du rätt att höja två nivåer. För att ändra försäkringsbelopp räcker det med att du fyller i en förenklad hälsodeklaration och är fullt arbetsför. Du har alltid rätt att ansöka om en höjning av försäkringsbeloppet om du fyller i en fullständig Hälsodeklaration för Gruppförsäkring och är under 60 år. Medförsäkrad kan teckna en egen försäkring Vi vet att det blir ekonomiskt kännbart om en av inkomsterna i familjen minskar under en längre tids sjukskrivning. Naturligtvis vill vi att du och din familj ska kunna fortsätta med er vanliga livsstil oavsett vem av familjeförsörjarna som blir drabbad. Därför kan nu även din partner teckna en egen Sjukförsäkring till samma pris och villkor som du kan göra. 12 Sjukförsäkring

13 Hälsoombud Blir du sjukskriven i mer än tre veckor kan du få hjälp av ett hälsoombud. Hälsoombudet guidar dig och finns som ett stöd för att påskynda rehabiliteringen. Allmänna regler Ersättningen utbetalas månadsvis efter karenstiden om du bedöms vara minst 25 % arbetsoförmögen enligt Socialförsäkringen. Hur stor ersättningen blir beror på din lön och ditt kollektivavtal. Om din lön vid sjukskrivning är under kronor (sjukpenningtaket för 2014) har försäkringen 12 månaders karens och om din lön är över kronor är karensen 3 månader. Din totala ersättning kan aldrig överskrida 90 % av din lön. Ersättningen från försäkringen är skattefri. Om du tycker att det låter komplicerat så ring oss på telefon så berättar vi vad som gäller för just dig. Försäkringen måste tecknas före 60 år och upphör att gälla vid 65 år. Räkneexempel ersättning. Kalle 35 år tecknar en Sjukförsäkring med ett försäkringsbelopp på kr/ månad. Vid 37 års ålder insjuknar han i epilepsi. På grund av detta får Kalle en varierande arbetsoförmåga mellan 25 % 100 %. Efter gällande karenstid utbetalas en ersättning enligt följande: Vid 25 % arbetsoförmåga = 525 kr/mån. Vid 100 % arbetsoförmåga = 2 100kr/mån. När Kalle är 25 % sjuk skriven får han en del av sin vanliga lön, ersättning från Försäkringskassan samt ersättning från sin Sjukförsäkring. sjukförsäkring. Premie per månad (år) Löneintervall/ Försäkringsbelopp Sjukförsäkring Sjukförsäkring nivå 12 mån 65 år Under kr 700 kr/mån 11 kr (132 kr) 32 kr ( 384 kr) kr kr/mån 19 kr (228 kr) 55 kr ( 660 kr) kr kr/mån 22 kr (264 kr) 64 kr ( 768 kr) kr kr/mån 29 kr (348 kr) 83 kr ( 996 kr) kr kr/mån 33 kr (396 kr) 96 kr (1 152 kr) Över kr/mån 45 kr (540 kr) 129 kr (1 548 kr) Hälsoombud Ingår Ingår Sjukförsäkring 13

14 Olycksfallsförsäkring för hela familjen Det bästa med försäkringen:» Ersätter medicinsk eller ekonomisk invaliditet upp till 30 pbb» En premie för hela familjen» Ersätter även vid fästingbett, solsting och förfrysning» Ingen självrisk Vi på SalusAnsvar vill att du och din familj själva ska kunna behålla er livsstil även om någon av er skulle drabbas av en olycka. Därför vill vi att du tecknar en olycksfallsförsäkring för hela familjen, även barn upp till 25 år ingår. Försäkringen kan inte förhindra en olyckshändelse, men den lindrar de ekonomiska följderna. Försäkringen du kan få hos oss ger en extra trygghet dygnet runt, ersättningen är helt skattefri och utan självrisk. Din försäkring hos oss ersätter medicinsk invaliditet (bestående funktionsnedsättning) eller ekonomisk invaliditet (bestående nedsatt arbetsförmåga). Du får ersättning för den invaliditet som ger högst ersättning. För barn ges ersättning om barnet blir arbetsoförmögen i framtiden, förvärvsmässig månadsersättning. Dessutom innehåller försäkringen ett antal delar för att minska konsekvenserna av skadan, till exempel Akut hemstöd och Hälsoombud. Detta räknas som ett olycksfall Vår definition av olycksfall är en kroppsskada som uppkommit ofrivilligt genom en plötslig, yttre händelse. Som olycksfall räknar vi även avsliten hälsena, knäskada genom vridvåld, kroppsskada vid solsting, värmeslag, förfrysning och fästingbett. Allmänna regler Ersättning för ekonomisk invaliditet inträffar då den försäkrade på grund av ett olycksfall varit arbetsoförmögen till minst 25 % i minst 36 månader inom en sammanhängande period av 48 månader. Försäkringsbeloppet reduceras med 5 procentenheter per år för varje år åldern överstiger 45 år. Ekonomisk invaliditet upphör att gälla vid 57 år, men gäller till 60 år för olycksfall som inträffat före 57 år. 14 Olycksfallsförsäkring för hela familjen

15 Försäkringsbeloppet för medicinsk invaliditet reduceras med 5 procentenheter för varje år åldern överstiger 55 år. Efter 65 år begränsas försäkringen och försäkringsbeloppet blir 3 pbb ( kronor) för medicinsk invaliditet. Du måste teckna försäkringen före 65 år och kan behålla den så länge du fortsätter att vara medlem i Vårdförbundet. Premien grundar sig på din ålder men försäkringen gäller för hela familjen (du själv, medförsäkrad och barn upp till 25 år). Ersättningen vid en olyckshändelse utgår från den försäkrades ålder. Det innebär att om du är 65 år är premien 49 kronor per månad och försäkringsbeloppet för dig är 3 pbb. Har du medförsäkrad under 65 år och barn under 25 år är försäkringsbeloppet upp till 30 pbb för dem även om du har fyllt 65 år. För medförsäkrad reduceras försäkringsbeloppet med 5 procentenheter per år efter 55 år. Efter 65 år begränsas försäkringen och försäkringsbeloppet blir 3 pbb ( kronor) för medicinsk invaliditet. DET HÄR INGÅR I OLYCKSFALLSFÖRSÄKRINGen för hela familjen: Medicinsk invaliditet, vuxen och barn Ekonomisk invaliditet, vuxen (upphör vid 57 år) Försäkringsbelopp 15 pbb, kr 25 pbb, kr (barn) 30 pbb, kr Medicinsk invaliditet Från 65 år Försäkringsbelopp 3 pbb, kr Förvärvsmässig månadsersättning, barn Försäkringsbelopp 25 pbb 4,5 % av 1 pbb = kr/månad 30 pbb 5,4 % av 1 pbb = kr/månad Läke-, rese- & tandskadekostnader Försäkringsbelopp Skäliga kostnader Merkostnader Försäkringsbelopp 3 pbb, kr (från 65 år, 1 pbb, kr) Personliga tillhörigheter Försäkringsbelopp 0,5 pbb, kr Rehabilitering Försäkringsbelopp 3 pbb, kr Sveda och värk, från 18 år (upphör vid 65 år) Enligt skadeståndsrättsliga regler Vanprydande ärr Enligt SalusAnsvars tabell Hälsoombud (upphör vid 65 år) Sjukskrivningsguide som hjälper dig tillbaka till arbetet. Om du blir så svårt skadad i ett olycksfall att du får en bestående nedsatt funktionsförmåga, medicinsk invaliditet, kan ersättning lämnas från försäkringen. Om skadan påverkar din framtida arbetsförmåga, ekonomisk invaliditet, kan du få kompensation för det. Ersättning ges för den typ av invaliditet som ger den högsta ersättningen. Om olycksfallsskadan påverkar ditt barns framtida arbetsförmåga och barnet beviljas minst 50 % aktivitetsersättning, utbetalas även en månatlig ersättning, förvärvsmässig månadsersättning, som kan vara upp till kr (vid 100 % arbetsoförmåga). Försäkringen ersätter läke-, rese- och tandskadekostnader som uppkommer till följd av olycksfallet. Du kan även få ersättning för andra merkostnader om du under sjuktiden behöver anlita någon för att t.ex. rasta hunden, passa barnen eller städa i ditt hem. Personliga tillhörigheter som t.ex. cykelhjälm och kläder som skadas i samband med olyckstillfället ersätts också. Om olycksfallsskadan medför behov av rehabilitering står vi även för den kostnaden. Under den akuta behandlings- och läkningstiden ingår ersättning för sveda och värk. Om du efter avslutad behandling får vanprydande ärr kan du även få ersättning för detta. Hälsoombuden fungerar som ett stöd för att påskynda rehabiliteringen efter ett olycksfall. De blir din guide genom sjukskrivningen och hjälper dig att ta reda på dina rättigheter och skyldigheter för att du så snabbt som möjligt ska komma tillbaka igen till arbetet efter en sjukskrivning. Olycksfallsförsäkring för hela familjen 15

16 DET HÄR INGÅR I OLYCKSFALLSFÖRSÄKRINGen för hela familjen: Akut hemstöd, sjukhusvård > 3 dagar (upphör vid 65 år) Försäkringsbelopp 7,5 % av 1 pbb, kr Livshot (upphör vid 65 år) Försäkringsbelopp 0,5 pbb, kr Krisstöd dygnet runt oavsett orsak (upphör vid 65 år) Tillgång till psykolog via telefon 365 dygn/år Krisförsäkring (upphör vid 65 år) Max 10 behandlingstillfällen Ersättning vid sjukhusvård, barn Försäkringsbelopp 100 kr per dag > 3 dagar Vid olycksfall som är så allvarligt att du blir inlagd på sjukhus i minst tre sammanhängande dagar, kan du få akut hemstöd. Ersättningen betalas ut som ett engångsbelopp och kan användas för att täcka extra kostnader som t.ex. städhjälp efter sjukhusvistelsen. Vid olycksfallsskada där du tvingas ligga på intensivvårdsavdelning, IVA, i minst fyra sammanhängande dygn under livshot, utgår ersättning med ett halvt pbb. Genom försäkringen får du tillgång till krisstöd, jourhavande psykolog, dygnet runt över telefon. Du kan även få korttidsterapi, krisförsäkring, upp till 10 behandlingstillfällen om t.ex. någon nära anhörig avlider eller om du själv råkar ut för ett olycksfall. Barn som efter en olycksfallsskada blir inskrivet på sjukhus i mer än tre dagar kan få 100 kr per dygn i upp till 90 dagar, kr. Ersättningen utbetalas då från inskrivningsdagen. Ersättning kan utbetalas från 6 månaders ålder och upp till 18 år. Dödsfall Försäkringsbelopp 0,5 pbb, kr Om du avlider på grund av olycksfallet utbetalas ett dödsfallsbelopp till dödsboet som en begravningshjälp. 16 Olycksfallsförsäkring för hela familjen

17 Räkneexempel ersättning Göran, 29 år, tecknar en Olycksfallsförsäkring på 30 pbb ( kronor). Göran råkar ut för en skidolycka. Han ådrar sig en nackskada som kräver operation. Göran får tillbringa 10 dagar på sjukhus. I samband med olyckan förstörs även hans skidkläder. Trots rehabiliteringsåtgärder har Göran tre år efter olyckan inte blivit återställd i nacken. Han har fått en ekonomisk invaliditetsgrad, bestående arbetsoförmåga, som bedöms till 50 % och hans medicinska invaliditetsgrad, bestående funktionsnedsättning, bedöms till 25 %. Ersättning ges endast för en typ av invaliditet, den som ger högst ersättning. I detta fall får Göran ersättning för ekonomisk invaliditet. Ersättning beräknas enligt följande: Försäkringsbelopp: 30 pbb x kr = kr. Den ekonomiska invaliditetsgraden ersätts med 50 % x kr = kr. Rehabiliteringskostnader, kr. Akut hemstöd, kr. Läkeoch resekostnader enligt kvitto, kr. Skidkläder, kr. Sveda och värk för sju veckor under den akuta läkningstiden, kr. Den totala ersättningen från försäkringen blir kr. OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING för hela familjen. Premie per månad (år) Försäkringsbelopp Medlem år Medlem år Medlem 65 år + Vuxen 15 pbb, kr 54 kr (648 kr) 69 kr ( 828 kr) - Barn 25 pbb, kr Ingår Ingår Vuxen 30 pbb, kr 82 kr (984 kr) 102 kr (1 224 kr) - Barn 30 pbb, kr Ingår Ingår pbb, kr - 49 kr (588 kr) Olycksfallsförsäkring för hela familjen 17

18 Barnsjukförsäkring (Tillägg) Vi på SalusAnsvar bryr oss om barn. Om du är förälder förstår vi att du också gör det. Många föräldrar tar för givet att just deras barn kommer att kunna försörja sig när de blir vuxna och vill slippa oroa sig för att barnen ska drabbas av en sjukdom som gör livet tufft för dem. Det är precis det som du kan göra efter du har tecknat denna försäkring. Barnsjukförsäkring är ett tillägg till Olycksfallsförsäkring för hela familjen och kan endast tecknas i kombination med den. Det bästa med försäkringen:» Ingen hälsodeklaration» En premie för alla barn i familjen» Ersätter både Medicinsk invalidtet och» Gäller dygnet runt Förvärvsmässig månadsersättning» Teckna upp till 40 pbb. Ditt barn får ersättning vid sjukdom och skyddet gäller till slutet av den försäkringsperiod då han eller hon fyller 25 år. Försäkringen ersätter både medicinsk invaliditet (bestående fuktionsnedsättning) och förvärvsmässig månadsersättning (om barnet blir arbetsoförmögen i framtiden). Om ditt barns sjukdom skulle leda till en nedsatt funktionsförmåga, medicinsk invaliditet, utbetalar vi ersättning utifrån det försäkringsbelopp som du väljer när du tecknar försäkringen och den fastställda invaliditetsgraden. Utöver detta kan en förvärvsmässig månadsersättning utbetalas varje månad från 19 år till 65 år. Förutsättningen är att Försäkringskassan, på grund av sjukdomen, beviljat aktivitets- eller sjukersättning till minst 50% under försäkringstiden. Utbetalning sker så länge ett sådant beslut gäller. Allmänna regler Inträde i försäkringen måste ske före barnets 18-årsdag men sedan gäller den tills barnet fyllt 25 år. Därefter har barnet rätt att teckna Olycksfallsförsäkring på upp till 20 pbb ( kronor) och Livförsäkring på 0,5 pbb ( kronor) utan att lämna in en hälsodeklaration. 18 Barnsjukförsäkring (Tillägg)

19 Jag är medlem i Vårdförbundet och vill ansöka om, eller ändra till, följande försäkringar: Livförsäkring Premie Per månad (år) Vuxen (medförsäkrad = mf) Försäkringsbelopp medlem år mf år medlem år mf år medlem år mf år 10 pbb, kr 28 kr ( 336 kr) 28 kr 50 kr ( 600 kr) 50 kr 124 kr (1 488 kr) 124 kr 20 pbb, kr 56 kr ( 672 kr) 56 kr 99 kr (1 188 kr) 99 kr 247 kr (2 964 kr) 247 kr 30 pbb, kr 85 kr (1 020 kr) 85 kr 149 kr (1 788 kr) 149 kr 373 kr (4 476 kr) 373 kr sjukkapital Premie Per månad (år) Vuxen Försäkringsbelopp medlem medförsäkrad 10 pbb, kr 49 kr ( 588 kr) 49 kr ( 588 kr) 20 pbb, kr 99 kr (1 188 kr) 99 kr (1 188 kr) 30 pbb, kr 147 kr (1 764 kr) 147 kr (1 764 kr) sjukförsäkring Premie Per månad (år) Vuxen (medförsäkrad = mf) Sjukförsäkring 12 mån Sjukförsäkring 65 år Löneintervall/mån Försäkringsbelopp medlem mf medlem mf Under kr 700 kr/mån 11 kr (132 kr) 11 kr 32 kr ( 384 kr) 32 kr kr kr/mån 19 kr (228 kr) 19 kr 55 kr ( 660 kr) 55 kr kr kr/mån 22 kr (264 kr) 22 kr 64 kr ( 768 kr) 64 kr kr kr/mån 29 kr (348 kr) 29 kr 83 kr ( 996 kr) 83 kr kr kr/mån 33 kr (396 kr) 33 kr 96 kr (1 152 kr) 96 kr Över kr kr/mån 45 kr (540 kr) 45 kr 129 kr (1 548 kr) 129 kr Optionshöjning (upp till 55 år). Min nya månadslön Gäller fr o m Byte av tjänst Ja Nej familjeolycksfallsförsäkring Premie Per månad (år) För hela familjen Försäkringsbelopp medlem - 30 år medlem år Vuxen 15 pbb, kr 54 kr (648 kr) 69 kr ( 828 kr) Barn 25 pbb, kr Ingår Ingår Vuxen 30 pbb, kr 82 kr (984 kr) 102 kr (1 224 kr) Barn 30 pbb, kr Ingår Ingår Barnsjukförsäkring Premie Per månad (år) medlem kom ihåg att FyLLa i HäLSodekLarationen och SkriVa under På baksidan! ansökan och HäLSodekLaration FÖr GruPP- FÖrSäkrinG

20 » Hälsodeklaration för Gruppförsäkring För ansökan av de flesta försäkringarna ska hela Hälsodeklarationen fyllas i. För att kunna teckna en försäkring krävs att du är fullt arbetsför. Svarar du Nej på fråga 1 kan vi tyvärr inte erbjuda dig någon försäkring. Vid ansökan av Kritisk sjukdom över 2,5 pbb behövs en Stor Hälsodeklaration för Gruppförsäkring fyllas i. Du kan enkelt ladda ner ansökan från eller beställa den via SalusAnsvars Kundcenter, telefon Du kan även beställa den genom att skicka in ansökan. Definition av Fullt arbetsför: För att anses som fullt arbetsför ska du kunna fullgöra ditt vanliga arbete utan inskränkningar. Du får inte uppbära sjuklön från arbetsgivaren eller ersättning från försäkringskassan (sjukpenning, rehabiliteringspenning, sjuk-/aktivitetsersättning även vilande eller tidsbegränsad, handikappersättning eller annan liknande ersättning). Du får heller inte ha särskilt anpassat arbete eller lönebidragsanställning.. För ansökan av Olycksfallsförsäkring, samt Nyttjande av optionsrätt räcker det att fylla i Förenklad Hälsodeklaration för Gruppförsäkring. Det innebär att endast fråga 1 behöver besvaras. Medlem Medförsäkrad 1. Är du fullt arbetsför? Förenklad Hälsodeklaration för Gruppförsäkring Ja Nej Ja Nej 2. Behandlas eller kontrolleras du för sjukdom, skada, handikapp, symtom eller besvär? Använder du något läkemedel (receptbelagt eller inte receptbelagt)? Ja Nej Ja Nej 3. Har du under de senaste tre åren vårdats, behandlats, undersökts på sjukhus, vårdcentral eller annan vårdinrättning eller i övrigt anlitat läkare eller annan vårdpersonal t ex psykolog, sjukgymnast eller naprapat? Ja Nej Ja Nej 4. Har du under de senaste tre åren varit helt eller delvis sjukskriven mer än 14 dagar i följd? Ja Nej Ja Nej 5. Längd och vikt cm kg cm kg 6. Har du någonsin haft, blivit behandlad eller undersökts för hjärt-/kärlbesvär, förhöjt blodtryck, förhöjda Fråga nr 6-8 måste fyllas i vid ansökan av blodfetter, stroke, diabetes, njur- eller leversjukdom, tarmsjukdom, neurologisk sjukdom, lungsjukdom, Kritisk sjukdom 2,5 pbb synnedsättning, hörselnedsättning, någon form av cancer eller tumör, muskelsjukdom, led- eller skelettsjukdom? Ja Nej Ja Nej 7. Har du någonsin haft, blivit behandlad eller undersökts för alkohol-/andra berusningsmedel/läkemedels-/ narkotikaberoende eller psykiska besvär? Ja Nej Ja Nej 8. Har du lämnat blodprov för HIV-test (AIDS-virus)? Ja Nej Ja Nej Medlem: Om Ja när? Resultat? Negativt (ej HIV-smitta) Positivt (HIV-smitta) Medförsäkrad: Om Ja när? Resultat? Negativt (ej HIV-smitta) Positivt (HIV-smitta) Om du svarat Ja ovan på någon av frågorna 2-8, lämna kompletterande upplysningar nedan. Samtliga sjukdomar, skador, symtom, handikapp och undersökningar ska uppges, samt sjukskrivningar mer än 14 dagar i följd. Skriv bilaga om mer utrymme behövs men glöm inte att skriva namn, namnteckning, personnummer och datum. Vilken sjukdom, skada, symtom, besvär eller handikapp gäller det? Medlem Medförsäkrad Vilken undersökning/utredning har gjorts och vad visade den? Medlem Medförsäkrad

och vägleder dig till ett anpassat försäkringsskydd

och vägleder dig till ett anpassat försäkringsskydd E t t an passat försäk ringss k ydd personförsäkringar och vägleder dig till ett anpassat försäkringsskydd Corbis/Scanpix Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt

Läs mer

Ansökan personförsäkring. 1. Personer Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo)

Ansökan personförsäkring. 1. Personer Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo) Ansökan personförsäkring Ledarnas personförsäkringar 2015 Gruppavtal nr 200 Fyll i ansökan: 1. Personer Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo) 2. Försäkringar Välj de produkter

Läs mer

Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo).

Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo). Unionens personförsäkringar 2017 Gruppavtal nr 1005 ANSÖKAN: Studentmedlem FYLL I: 1. Personer Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo). 2. Försäkring 3. Intygande 4. Betala

Läs mer

om dig och din trygghet.

om dig och din trygghet. EXKLUS IV T för dig som m ed l e mi personförsäkringar om dig och din trygghet. Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt hundra år sedan var det en grupp läkare som

Läs mer

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet gäller från 1 januari 2015 Avtal 8082 En förmånlig fortsättning för dig som blir senior up forenadeliv.se Skicka in bifogad anmälan redan idag! Fortsätt framåt

Läs mer

och vägleder dig till ett anpassat försäkringsskydd

och vägleder dig till ett anpassat försäkringsskydd E t t an passat försäk ringss k ydd personförsäkringar och vägleder dig till ett anpassat försäkringsskydd Corbis/Scanpix Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt

Läs mer

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet gäller från 1 januari 2015 Avtal 8082 En förmånlig fortsättning för dig som blir senior mp forenadeliv.se Fortsätt framåt i livet! Att fylla senior betyder förstås

Läs mer

Frivillig Gruppförsäkring

Frivillig Gruppförsäkring Unionens personförsäkringar 2017 Gruppavtal nr 1000 ANSÖKAN: Frivillig Gruppförsäkring FYLL I: 1. Personer Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo). 2. Försäkringar Välj de

Läs mer

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet gäller från 1 januari 2015 Avtal 8082 En förmånlig fortsättning för dig som blir senior UP forenadeliv.se Skicka in bifogad anmälan redan idag! Fortsätt framåt

Läs mer

Ansökan personförsäkring. 1. Personer Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make, maka, sambo)

Ansökan personförsäkring. 1. Personer Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make, maka, sambo) Ansökan personförsäkring Svenska Journalistförbundets personförsäkringar Gruppavtal nr 615 Fyll i ansökan: 1. Personer Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make, maka, sambo) 2. Försäkringar

Läs mer

IKEA/IKANO:s Gruppförsäkringar

IKEA/IKANO:s Gruppförsäkringar EXKLUSIVT för medarbetare i copyright Inter IKEA systems B.V. 2008 personförsäkringar IKEA/IKANO:s Gruppförsäkringar Speciellt framtagna för dig som är medarbetare. Corbis/Scanpix Över 100 år av omtanke

Läs mer

Personnummer. Postnummer och ort. E-post. Företag

Personnummer. Postnummer och ort. E-post. Företag Ansökan Fortsättningsförsäkring Gruppmedlem och medförsäkrad som har omfattats av gruppförsäkring hos försäkringsgivaren/euro Accident under minst sex månader har rätt att teckna fortsättningsförsäkring

Läs mer

Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Unionen

Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Unionen Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Unionen Gäller från 1 januari 2014 forenadeliv.se/unionen Fortsätt med din försäkring Fortsättningsförsäkringen är för dig som inte längre kan vara gruppförsäkrad,

Läs mer

Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Vision

Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Vision Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Vision Gäller från 1 maj 2014 forenadeliv.se/vision Fortsätt med din försäkring Fortsättningsförsäkringen är för dig som inte längre kan vara gruppförsäkrad,

Läs mer

Ansökan medlemsförsäkring

Ansökan medlemsförsäkring Skicka in din ansökan/hälsodeklaration i ett portofritt kuvert och skriv: Frisvar Förenade Liv Gruppförsäkring AB, Svarspost 121310901, 110 00 Stockholm Ansökan medlemsförsäkring Ansökan, autogiroanmälan

Läs mer

om dig och din trygghet.

om dig och din trygghet. EXKLU SIV T f ör dig so m m ed lem i personförsäkringar om dig och din trygghet. Corbis/Scanpix Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt hundra år sedan var det en

Läs mer

om dig och din trygghet.

om dig och din trygghet. EXKLU SIV T f ör dig so m m ed lem i personförsäkringar om dig och din trygghet. Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt hundra år sedan var det en grupp läkare

Läs mer

ANSÖKAN OM INTRÄDE I UNIONENS ARBETSLÖSHETSKASSA

ANSÖKAN OM INTRÄDE I UNIONENS ARBETSLÖSHETSKASSA ANSÖKAN OM INTRÄDE I UNIONENS ARBETSLÖSHETSKASSA Inträdesvillkor För att få inträde i Unionens Arbetslöshetskassa måste du förvärvsarbeta inom vårt verksamhetsområde. Om du inte förvärvsarbetar har du

Läs mer

För dig som är 60+ Sparliv 60+

För dig som är 60+ Sparliv 60+ För dig som är 60+ Sparliv 60+ 2 Spara till dig själv och till dina efterlevande När du går i pension upphör det efterlevandeskydd som du har genom kollektivavtal och medlemskap i fackförbund. För att

Läs mer

autogiroavtal Autogiro Gäller från 2010-09-30

autogiroavtal Autogiro Gäller från 2010-09-30 autogiroavtal Autogiro Gäller från 2010-09-30 Autogiro hos Länsförsäkringar Vill du sköta betalningarna av dina försäkringar på ett enkelt och bekymmersfritt sätt, är du välkommen att använda autogiro

Läs mer

1. Läs igenom villkorstexten. 2. Fyll i Autogiromedgivande. 3. Klipp av, vik på mitten, tejpa ihop och posta. Vi betalar portot.

1. Läs igenom villkorstexten. 2. Fyll i Autogiromedgivande. 3. Klipp av, vik på mitten, tejpa ihop och posta. Vi betalar portot. Autogiro Ett enkelt sätt att betala räkningar Vad är Autogiro? Att betala via Autogiro innebär att pengar förs över från ditt bankkonto till Skånska Energi, samma dag som räkningen förfaller till betalning.

Läs mer

Ansökan Olycksfall och sjukförsäkring För vuxna gäller från 2015-01-01

Ansökan Olycksfall och sjukförsäkring För vuxna gäller från 2015-01-01 Ansökan Olycksfall och sjukförsäkring För vuxna gäller från 2015-01-01 Vid sjukdom: Den förvärvsmässiga invaliditen beräknas på halva försäkringsbeloppet. Efter 45 års ålder trappas försäkringsbeloppet

Läs mer

Ansökan om gruppförsäkring år 2015 1881/48597 Svenska Samernas Riksförbund

Ansökan om gruppförsäkring år 2015 1881/48597 Svenska Samernas Riksförbund 106 50 Stockholm Ansökan om gruppförsäkring år 2015 1881/48597 Svenska Samernas Riksförbund Utskriftsdatum 2015-01-13 Sid 1 (2) ff9d2ddb-1276-48fa-8b81-bdc4fa6eafd2 Personnummer anställd/medlem GM Anställningsnummer/medlemsnummer

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

Invaliditetsbelopp (Grundbelopp), kr

Invaliditetsbelopp (Grundbelopp), kr Ansökan barn 2015-01-01 Individuell olycksfallsförsäkring Försäkringsbelopp Invaliditetsbelopp (Grundbelopp), kr Maxersättning vid invaliditet, kr Årspris, kr 10 prisbasbelopp 445 000 890 000 271 20 prisbasbelopp

Läs mer

En försäkring för olika händelser i livet

En försäkring för olika händelser i livet MEDLEMSFÖRSÄKRING FÖR DIG I BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND AVTAL 40802 En försäkring för olika händelser i livet gäller från 1 januari 2012 Teckna försäkringar på Snabb hjälp när den behövs som mest Ingen kan

Läs mer

Fortsättningsförsäkring

Fortsättningsförsäkring Gäller fr o m 1 jan 2015 Fortsättningsförsäkring Har du till exempel slutat din anställning eller har ditt medlemskap i fackförbundet upphört? Vår fortsättningsförsäkring finns för dig som inte längre

Läs mer

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Januari 2012 Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Vad kostar det? Radio- och tv-avgiften kostar 519 kronor för tre månader. Du kan betala varje månad om du har autogiro. Då kostar det

Läs mer

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Juli 2015 Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Vad kostar det? Radio- och tv-avgiften kostar 554 kronor för tre månader. Du kan betala varje månad om du har autogiro. Då kostar det 184,67

Läs mer

Medlemsförsäkring för dig i SULF

Medlemsförsäkring för dig i SULF Medlemsförsäkring för dig i SULF gäller från 1 januari 2011 Teckna försäkringar på Snabb hjälp när den behövs som mest Ingen kan förutse hur livet ska bli. Om du skulle råka ut för något kan du behöva

Läs mer

Medlemsförsäkring för dig i Vision

Medlemsförsäkring för dig i Vision Medlemsförsäkring för dig i Vision Gäller från 1 maj 2016 en gruppförsäkring för medlemmar i VISION Snabb hjälp när den behövs som mest Vi hjälper dig om något händer. En olycka, en längre sjukskrivning

Läs mer

Ansökan Sjuk- och Olycksfallsförsäkring KOMBI Barn (SA) För barn upp till 18-årsdagen

Ansökan Sjuk- och Olycksfallsförsäkring KOMBI Barn (SA) För barn upp till 18-årsdagen Denna ansökan sänds in tillsammans med hälsodeklarationen. Ansökan Sjuk- och Olycksfallsförsäkring KOMBI Barn (SA) För barn upp till 18-årsdagen Ankomstdatum Har du Babydax PLUS och tecknar KOMBI Barn

Läs mer

Medlemsförsäkring för dig i Unionen

Medlemsförsäkring för dig i Unionen Medlemsförsäkring för dig i Unionen Gäller från 1 jan 2016 en gruppförsäkring för medlemmar i unionen Snabb hjälp när den behövs som mest Vi hjälper dig om något händer. En olycka, en längre sjukskrivning

Läs mer

Liv & Hälsa FÖRSÄKRING

Liv & Hälsa FÖRSÄKRING FÖRSÄKRING Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom

Läs mer

Liv och Hälsa. För dig och din familj

Liv och Hälsa. För dig och din familj Liv och Hälsa För dig och din familj Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående

Läs mer

Betala med. autogiro. Få två månader på köpet! För en. vl.se KundCenter VL

Betala med. autogiro. Få två månader på köpet! För en. vl.se KundCenter VL Betala med Få två månader på köpet! autogiro För en bussigare resa! vl.se KundCenter VL 0771-22 40 00 Enkelt och bekvämt Du som reser ofta tjänar på att köpa ett Resekort laddat med ett pendlarkort eller

Läs mer

» Personuppgifter försäkrad Namn. » Personuppgifter medförsäkrad (maka/make, registrerad partner eller sambo) Namn

» Personuppgifter försäkrad Namn. » Personuppgifter medförsäkrad (maka/make, registrerad partner eller sambo) Namn Ansökan Avanza Bank Frivillig gruppförsäkring Nyteckning Ändring /tillägg Avtalsnummer: 200059» Försäkringstagare (om annan än försäkrad) Namn/Företagsnamn /Organisationsnummer Utdelningsadress Postnummer

Läs mer

Åkarnas gruppförsäkring

Åkarnas gruppförsäkring gruppförsäkring för dig i sveriges åkeriföretag Åkarnas gruppförsäkring gäller från 1 januari 2014 Nyhet 2014 - Ny Barnförsäkring Snabb hjälp när den behövs som mest Ingen kan förutse hur livet ska bli.

Läs mer

Medlemsförsäkring. för dig i Sveriges Åkeriföretag

Medlemsförsäkring. för dig i Sveriges Åkeriföretag Medlemsförsäkring för dig i Sveriges Åkeriföretag Gäller från 1 jan 2016 en gruppförsäkring för medlemmar i Sveriges Åkeriföretag Snabb hjälp när den behövs som mest Vi hjälper dig om något händer. En

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

MEDLEMSFÖRSÄKRING. För dig i Brandmännens Riksförbund

MEDLEMSFÖRSÄKRING. För dig i Brandmännens Riksförbund Gäller från 1 jan 2017 Avtal 10116 MEDLEMSFÖRSÄKRING För dig i Brandmännens Riksförbund Vi hjälper dig om något händer. En olycka, en längre sjukskrivning eller ett dödsfall kan betyda stora påfrestningar

Läs mer

Viktigt att veta. Livförsäkring. forenadeliv.se/sulf

Viktigt att veta. Livförsäkring. forenadeliv.se/sulf Viktigt att veta AUTOMATISK ANSLUTNING Som ny medlem får du automatiskt en livförsäkring, en olycksfallsförsäkring och en sjukvårdsförsäkring (grundskydd) i 3 månader utan att betala någon premie. Är du

Läs mer

Liv och Hälsa. För dig och din familj

Liv och Hälsa. För dig och din familj Liv och Hälsa För dig och din familj Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående

Läs mer

Ansökan medlemsförsäkring

Ansökan medlemsförsäkring Skicka in din ansökan/hälsodeklaration i ett portofritt kuvert och skriv: Frisvar Förenade Liv Gruppförsäkring AB, Svarspost 121310901, 110 00 Stockholm Ansökan medlemsförsäkring Ansökan, autogiroanmälan

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

Psykologförbundets Gruppförsäkringar. Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med

Psykologförbundets Gruppförsäkringar. Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med Psykologförbundets Gruppförsäkringar Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med Ansvars första VD, Bror Gustav Bylund, med personal 1935 Över 100 år av erfarenhet. För hundra år sedan

Läs mer

Autogiromedgivande. 1 Kunduppgifter. Kunduppgifter. Sida 1 av 5. * Obligatoriska fält. 1.1 Personnummer* 1.2 Förnamn* 1.3 Efternamn* 1.

Autogiromedgivande. 1 Kunduppgifter. Kunduppgifter. Sida 1 av 5. * Obligatoriska fält. 1.1 Personnummer* 1.2 Förnamn* 1.3 Efternamn* 1. Autogiromedgivande * Obligatoriska fält 1 Kunduppgifter Kunduppgifter 1.1 Personnummer* 1.2 Förnamn* 1.3 Efternamn* 1.4 Gatuadress* 1.5 Postnummer* 1.6 Ort* 1.7 E-post 1.8 Telefon 1* 1.9 Telefon 2 1.10

Läs mer

och har förenklat och förbättrat.

och har förenklat och förbättrat. EXKLUS IV T för dig som m ed l e mi personförsäkringar och har förenklat och förbättrat. NYHET! En egen försäkring till din partner Vi vill att du och din familj ska ha en möjlighet att fortsätta leva

Läs mer

Medlemsförsäkring. för dig i Brandmännens Riksförbund. Gäller från 1 jan 2016 Avtal 40802

Medlemsförsäkring. för dig i Brandmännens Riksförbund. Gäller från 1 jan 2016 Avtal 40802 Medlemsförsäkring för dig i Brandmännens Riksförbund Gäller från 1 jan 2016 Avtal 40802 en gruppförsäkring för medlemmar i Brandmännens Riksförbund Snabb hjälp när den behövs som mest Vi hjälper dig om

Läs mer

Personförsäkring Olycksfallsförsäkring PLUS Vuxen

Personförsäkring Olycksfallsförsäkring PLUS Vuxen Personförsäkring Olycksfallsförsäkring PLUS Vuxen En olycka händer så lätt och då är det skönt att vara rätt försäkrad. Om du arbetar är du oftast försäkrad under arbetstid men vad har du för trygghet

Läs mer

Nyteckning Ändring /tillägg Fortsatt försäkring hos Max Matthiessen. Postnummer och Ort. Personnummer. Postnummer och ort. E-post.

Nyteckning Ändring /tillägg Fortsatt försäkring hos Max Matthiessen. Postnummer och Ort. Personnummer. Postnummer och ort. E-post. Ansökan Frivillig gruppförsäkring Företag 1 9 anställda samt privatkunder BLÅ GRUPP» Avtalsinformation Startdatum Avtalsnummer 230000 Nyteckning Ändring /tillägg Fortsatt försäkring hos Max Matthiessen»

Läs mer

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna Förköpsinformation Hur du ansluts till försäkringarna Automatisk anslutning Gruppavtalet har automatisk anslutning vilket innebär att du som ny medlem/nyanställd automatiskt ansluts till en gruppförsäkring.

Läs mer

Barnförsäkring 2015-01-01 2015-12-31. Försäkringsbelopp och pris

Barnförsäkring 2015-01-01 2015-12-31. Försäkringsbelopp och pris Barnförsäkring 2015-01-01 2015-12-31 Försäkringsbelopp och pris Försäkringsbelopp Pris Invaliditetsbelopp (Grundbelopp), kr Maximal ersättning vid invaliditet *, kr Per helår, kr Per månad, kr 10 basbelopp

Läs mer

Nyansökan Ändring av försäkring nummer:... Gruppmedlem. Medförsäkrad. Sökt försäkring Gruppmedlem Premie per månad Medförsäkrad Premie per månad

Nyansökan Ändring av försäkring nummer:... Gruppmedlem. Medförsäkrad. Sökt försäkring Gruppmedlem Premie per månad Medförsäkrad Premie per månad ANSÖKAN OM GRUPPFÖRSÄKRING Läs informationsbladet om försäkringen innan du fyller i ansökan Ansökan avser Nyansökan Ändring av försäkring nummer:... Gruppmedlem Tilltalsnamn och efternamn Personnummer

Läs mer

Vår Barnförsäkring ger ditt barn en bra start i livet

Vår Barnförsäkring ger ditt barn en bra start i livet Ansökan Barnförsäkring Gäller from 16-01-01 Vår Barnförsäkring ger ditt barn en bra start i livet Precis som det är självklart att ha försäkring för hemmet och bilen så borde det vara självklart att ha

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Mekonomen BilLivetförsäkring Våra populära Bas- och innehåller Liv-, Sjuk- och Olycksfallsförsäkring som ger dig och din familj en ekonomisk trygghet.

Läs mer

Vårdförbundets Studentförsäkringar

Vårdförbundets Studentförsäkringar 1 januari 2015 Vårdförbundets Studentförsäkringar i samarbete med Folksam Vårdförbundet väljer förmånliga studentförsäkringar I den här broschyren från Folksam kan du läsa mer om studentförsäkringarna

Läs mer

Ansökan gruppförsäkring för Sveriges Åkeriföretag

Ansökan gruppförsäkring för Sveriges Åkeriföretag Skicka in din ansökan/hälsodeklaration/avanmälan i ett portofritt kuvert och skriv: Frisvar Förenade Liv Gruppförsäkring AB, Svarspost 121310901, 110 00 Stockholm Ansökan gruppförsäkring för Sveriges Åkeriföretag

Läs mer

TRYGG BRANDMAN. Sjuk- och diagnosförsäkring

TRYGG BRANDMAN. Sjuk- och diagnosförsäkring Gäller från 1 jan 2017 TRYGG BRANDMAN Sjuk- och diagnosförsäkring Med Trygg Brandman kan du skydda din ekonomi om du skulle bli långvarigt sjuk eller drabbas av en särskild diagnos. Sjukförsäkringen ger

Läs mer

LIV & HÄLSA. Våra populära Bas- och Pluspaket innehåller Liv-, Sjukoch Olycksfallsförsäkring som ger dig och din familj en

LIV & HÄLSA. Våra populära Bas- och Pluspaket innehåller Liv-, Sjukoch Olycksfallsförsäkring som ger dig och din familj en LIV & HÄLSA Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

Ansökan gruppförsäkring

Ansökan gruppförsäkring Skicka in din ansökan/hälsodeklaration i ett portofritt kuvert och skriv: Frisvar Förenade Liv Gruppförsäkring AB, Svarspost 121310901, 110 00 Stockholm Ansökan gruppförsäkring Företag Leg. Kiropraktorers

Läs mer

Livförsäkring. Dödsfallskapital och barnlivförsäkring

Livförsäkring. Dödsfallskapital och barnlivförsäkring Livförsäkring Dödsfallskapital och barnlivförsäkring En livförsäkring ger de anhöriga en bättre ekonomisk möjlighet att klara den närmaste tiden efter ett dödsfall. Pengarna blir till en ekonomisk buffert

Läs mer

GRAVID? VI HAR TVÅ FÖRSÄKRINGAR FÖR DIG. DEN ENA ÄR GRATIS. En extra trygghet för dig som är gravid. Ingen självrisk

GRAVID? VI HAR TVÅ FÖRSÄKRINGAR FÖR DIG. DEN ENA ÄR GRATIS. En extra trygghet för dig som är gravid. Ingen självrisk GRAVID? VI HAR TVÅ FÖRSÄKRINGAR FÖR DIG. DEN ENA ÄR GRATIS. En extra trygghet för dig som är gravid Ingen självrisk Råd och tips på vår föräldrasajt www.tryggabarn.nu Snabb skadeservice ofta kan vi reglera

Läs mer

Varför så många frågor?

Varför så många frågor? Sid 1 av 10 Varför så många frågor? Du kan försäkra en kommande sjukdom eller olyckshändelse, men inte sjukdomar som redan finns idag. Varför behövs en hälsodeklaration? Din försäkring bygger på att flera

Läs mer

Alla barn har rätt till en bra försäkring. Välkommen till Medlemsbarn Barnförsäkring för det värdefullaste du har

Alla barn har rätt till en bra försäkring. Välkommen till Medlemsbarn Barnförsäkring för det värdefullaste du har Alla barn har rätt till en bra försäkring Välkommen till Medlemsbarn Barnförsäkring för det värdefullaste du har Skydda det bästa du har från 80 kr /mån För den du vill skydda mest i världen Världen är

Läs mer

Alla barn har rätt till en bra försäkring

Alla barn har rätt till en bra försäkring S 2849 12-02 Foto: Andreas Lind Alla barn har rätt till en bra försäkring Välkommen till Medlemsbarn Barnförsäkring för det värdefullaste du har S2849.indd 3 2012-02-02 14:19:20 Skydda det bästa du har

Läs mer

Folksam Ömsesidig Sakförsäkring Stockholm. Telefon Fax Besök Bohusgatan 14.

Folksam Ömsesidig Sakförsäkring Stockholm. Telefon Fax Besök Bohusgatan 14. Försäkringsbrev Företagsförsäkring 1 1 1 7 2 8 Stockholm Utfärdat på grund av Ändring av försäkringsavtal Försäkringstagare Försäkringsperiod 2014 01 01 2015 01 01 Försäkringsnummer 272056 Samlingsförsäkring

Läs mer

OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta!

OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta! OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta! Information till IKEA:s kunder i samarbete med IKEA Svenska Försäljnings AB Hej, Från och med 1 oktober 2014 kommer du att kunna köpa OMIFALL Gravid- och

Läs mer

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna Förköpsinformation Hur du ansluts till försäkringarna Automatisk anslutning Gruppavtalet har automatisk anslutning vilket innebär att du som ny medlem/nyanställd automatiskt ansluts till en gruppförsäkring.

Läs mer

Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa

Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du

Läs mer

Autogiro. för enklare betalning

Autogiro. för enklare betalning Autogiro för enklare betalning Förenkla betalningen använd autogiro Autogiro innebär att pengarna automatiskt dras från ditt konto varje gång din räkning ska betalas. Med autogiro slipper du posta räkningarna

Läs mer

STÖD VÅRT LÅNGSIKTIGA ARBETE I SÖDRA KIRGIZISTAN!

STÖD VÅRT LÅNGSIKTIGA ARBETE I SÖDRA KIRGIZISTAN! STÖD VÅRT LÅNGSIKTIGA ARBETE I SÖDRA KIRGIZISTAN! Som månadsgivare i Centralasiengrupperna gör du skillnad för utsatta individer i Kirgizistan. Din gåva skapar möjligheter för unga människor att påverka

Läs mer

En försäkring kan aldrig förhindra att du råkar ut för ett olycksfall eller en sjukdom, men däremot kan den minska

En försäkring kan aldrig förhindra att du råkar ut för ett olycksfall eller en sjukdom, men däremot kan den minska Personförsäkring Sjuk- och Olycksfallsförsäkring KOMBI Vuxen Olyckor och sjukdomar är tyvärr inget man kan styra över, de bara kommer. Och när det väl händer är det oftast fler personer i familjen som

Läs mer

Ansökan personförsäkring. 1. Personer Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make, maka, sambo)

Ansökan personförsäkring. 1. Personer Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make, maka, sambo) Ansökan personförsäkring Svenska Journalistförbundets personförsäkringar Gruppavtal nr 615 Fyll i ansökan: 1. Personer Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make, maka, sambo) 2. Försäkringar

Läs mer

MSF:s Gruppförsäkringar. Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med

MSF:s Gruppförsäkringar. Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med MSF:s Gruppförsäkringar Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med Över 100 år av erfarenhet. För hundra år sedan kom några läkare på att de som grupp hade unika behov när det gällde deras

Läs mer

Medlemsbarn. Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom 2010

Medlemsbarn. Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom 2010 Medlemsbarn Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom 2010 2 Många barn och unga är dåligt försäkrade Föräldrar tror ofta att samhället automatiskt rycker in med all ekonomisk hjälp om barn drabbas

Läs mer

En olycka kommer sällan ensam. Åtminstone inte i den här broschyren.

En olycka kommer sällan ensam. Åtminstone inte i den här broschyren. Trygghet för livet En olycka kommer sällan ensam. Åtminstone inte i den här broschyren. Gina och hennes familj kanske verkar ovanligt otursförföljda, men egentligen är det ovanligt vanliga händelser som

Läs mer

Anmälan avseende verksamhetsförsäkring för redovisningsföretag

Anmälan avseende verksamhetsförsäkring för redovisningsföretag Anmälan avseende verksamhetsförsäkring för redovisningsföretag Vi ska leverera nytta till våra medlemmar och därför erbjuder vi er att teckna FARs verksamhetsförsäkring. Det är en anpassad försäkring för

Läs mer

Fortsättningsförsäkring avtal 42001

Fortsättningsförsäkring avtal 42001 Gäller fr o m 1 jan 2014 Fortsättningsförsäkring avtal 42001 Fortsättningsförsäkringen är för dig som inte längre kan vara gruppförsäkrad, till exempel därför att du slutar din anställning eller därför

Läs mer

Sjukvå. om din trygghet.

Sjukvå. om din trygghet. Sjukvå r Direkt d plus personförsäkringar om din trygghet. Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt hundra år sedan var det en grupp läkare som bestämde sig för att

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING N30:2 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid Kollektiv Olycksfallsförsäkring 1 Vem försäkringen gäller för 3 2 När försäkringen

Läs mer

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna Förköpsinformation Hur du ansluts till försäkringarna Automatisk anslutning Gruppavtalet har automatisk anslutning vilket innebär att du som ny medlem/nyanställd automatiskt ansluts till en gruppförsäkring.

Läs mer

Ledarnas medlemsförsäkringar

Ledarnas medlemsförsäkringar Ledarnas medlemsförsäkringar 2015 Trygghet för dig och din familj Ta del av den fullständiga förköpsinformationen på bliwa.se/ledarna innan du ansöker Ta del av den fullständiga förköpsinformationen på

Läs mer

För dig som är 60+ Sparliv 60+

För dig som är 60+ Sparliv 60+ För dig som är 60+ Sparliv 60+ Det börjar nu Sparliv 60+ ett enkelt sparande Kanske pågår din allra bästa tid just nu. Tiden finns och du vill ha möjlighet att göra det du verkligen har lust med. Det kan

Läs mer

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna Förköpsinformation Hur du ansluts till försäkringarna Automatisk anslutning Gruppavtalet har automatisk anslutning vilket innebär att du som ny medlem/nyanställd automatiskt ansluts till en gruppförsäkring.

Läs mer

Efternamn, förnamn make/registrerad partner/sambo = medförsäkrad (MF) Försäkringsbelopp. Månadslön

Efternamn, förnamn make/registrerad partner/sambo = medförsäkrad (MF) Försäkringsbelopp. Månadslön Ansökan Gruppförsäkring 2014 Avtal: 16, Svenska Journalistförbundet =gruppmedlem dvs. medlem hos Svenska Journalistförbundet. =Make/registrerad partner/sambo till gruppmedlem. Efternamn, förnamn anställd/medlem

Läs mer

Försäkrad långt innan ni ses

Försäkrad långt innan ni ses Försäkrad långt innan ni ses Gravidförsäkring hos Trygg-Hansa Läs om Sveriges populäraste gravidförsäkring! Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig

Läs mer

Sensor Personförsäkring

Sensor Personförsäkring Sensor Personförsäkring Vi skyddar dig och din familjs ekonomi Personförsäkringspaket bestående av en kombination av liv-, sjuk- och olycksfallsförsäkringar. En ekonomiskt tryggare tillvaro Sensor Försäkring

Läs mer

Ansökan Gruppförsäkring Förmedlarkod Försäkringsrådgivarna

Ansökan Gruppförsäkring Förmedlarkod Försäkringsrådgivarna Ansökan Gruppförsäkring Förmedlarkod Försäkringsrådgivarna 1. Uppgifter om gruppmedlem (försäkrad) 1. Provisionsansvarig Förnamn och efternamn Personnummer Utdelningsadress Postnummer Ort 2. Uppgifter

Läs mer

Trygghet för hela familjen

Trygghet för hela familjen GRUPPFÖRSÄKRING Trygghet för hela familjen Movestics gruppförsäkring kan ge dig och dina efterlevande skydd vid bland annat olycksfall, sjukdom och dödsfall. Vi erbjuder försäkring till både dig, din partner

Läs mer

INFORMATION SKOOG BROKERS KLIENTFÖRSÄKRINGAR

INFORMATION SKOOG BROKERS KLIENTFÖRSÄKRINGAR INFORMATION SKOOG BROKERS KLIENTFÖRSÄKRINGAR I den frivilliga gruppförsäkringsplanen finns tio olika försäkringar att välja på. 1. Livförsäkring med enkelt förtidskapital och barnskydd 2. Livförsäkring

Läs mer

Ansökan gruppförsäkring för Sveriges Åkeriföretag

Ansökan gruppförsäkring för Sveriges Åkeriföretag Skicka in din ansökan/hälsodeklaration/avanmälan i ett portofritt kuvert och skriv: Frisvar Förenade Liv Gruppförsäkring AB, Svarspost 20122235, 110 00 Stockholm Ansökan gruppförsäkring för Sveriges Åkeriföretag

Läs mer

Personförsäkring Företag

Personförsäkring Företag Personförsäkring Företag Försäkringar utformade för dig och dina anställda Personförsäkringspaket bestående av en kombination av liv-, sjuk- och olycksfallsförsäkringar. En ekonomiskt tryggare tillvaro

Läs mer

ANSÖKAN GRUPPFÖRSÄKRING

ANSÖKAN GRUPPFÖRSÄKRING ANSÖKAN GRUPPFÖRSÄKRING Avtal: 14 Efternamn, förnamn = gruppmedlem (GM) Personnummer gruppmedlem (GM) Efternamn, förnamn make/registrerad partner/sambo = medförsäkrad (MF) Personnummer medförsäkrad (MF)

Läs mer

Kom ihåg att alla sökande ska fylla i en hälsodeklaration på blankett HDGp.

Kom ihåg att alla sökande ska fylla i en hälsodeklaration på blankett HDGp. A Försäkringsförmedlaren Försäkringsförmedlare: Ansökan om anslutning ASPIS ÖPPNA GRUPPFÖRSÄKRING Använd bläckpenna och besvara alla frågor fullständigt. Ofullständiga blanketter returneras Avtalsnummer:

Läs mer

En försäkring för olika händelser i livet

En försäkring för olika händelser i livet medlemsförsäkring för dig i st En försäkring för olika händelser i livet Gäller från 1 juli 2013 Förmåner för dig som medlem! forenadeliv.se/st i samarbete med Snabb hjälp när den behövs som mest Ingen

Läs mer

Varför behöver vi veta så mycket om ditt barns hälsa?

Varför behöver vi veta så mycket om ditt barns hälsa? Sida 1/10 Hälsodeklaration barn Varför behöver vi veta så mycket om ditt barns hälsa? Du kan försäkra en kommande sjukdom eller olyckshändelse, men inte sjukdomar som redan finns idag. Varför behövs en

Läs mer

MEDLEMS- FÖRSÄKRINGAR

MEDLEMS- FÖRSÄKRINGAR RPG MEDLEMS- FÖRSÄKRINGAR 1 RPG Medlemsförsäkringar Att som privatperson välja försäkringsskydd är inte alltid helt lätt. Att jämföra försäkringarnas innehåll kan vara knepigt. Därför har RPG valt att

Läs mer

Hälsodeklaration YoungLiving More Health

Hälsodeklaration YoungLiving More Health Sida 1/6 Hälsodeklaration Hälsodeklaration YoungLiving More Health YoungLiving More Health kan sökas för dig som är 16-28 år. Hälsodeklarationen ska fyllas i och undertecknas tidigast 3 månader före försäkringens

Läs mer

Vidareförsäkrin Skandias Gruppförsäkrin Gäller för perioden 1/1 2013 31/3 2013

Vidareförsäkrin Skandias Gruppförsäkrin Gäller för perioden 1/1 2013 31/3 2013 Vidareförsäkrin Skandias Gruppförsäkrin Gäller för perioden 1/1 2013 31/3 2013 Vidareförsäkringen kan tecknas av dig som varit försäkrad i Skandia Gruppförsäkrings Barnförsäkring och som uppnått slutåldern,

Läs mer