om dig och din trygghet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "om dig och din trygghet."

Transkript

1 EXKLU SIV T f ör dig so m m ed lem i personförsäkringar om dig och din trygghet.

2 Corbis/Scanpix

3 Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt hundra år sedan var det en grupp läkare som bestämde sig för att skapa ett försäkringsbolag som passade dem och deras värderingar. Samma tanke fanns inom nykterhetsrörelsen. Det handlade om att se varje människa som en individ och att behandla hans eller hennes unika behov med respekt. Emotionella som materiella. Det handlade om att se människors ambitioner, men också att se deras fel och brister. Det handlade om att bry sig lite mer. Under 90-talet slog vi ihop våra verksamheter och bildade SalusAnsvar. Tack vare att vi redan hade en gemensam värdegrund och människosyn blev sammanslagningen både naturlig och framgångsrik. Vi tror på det goda i människan Där vi har våra rötter har man alltid hjälpt männi skor tillbaka till hälsa och ansvarstagande. I dag jobbar vi aktivt med bland annat trafiknykterhetsfrågor för att rädda liv. Vi vet att det är lättare för dig att tänka klart och må bra när du känner dig trygg. Därför jobbar vi med försäkringar. Vi tror på närhet och omtanke Du kommer kanske aldrig att se oss i tvreklamen. Men vi är desto mer närvarande på sjukhusen, i verkstäderna, på vägarna och bland företagen. Kanske är vi som mest populära bland anställda läkare och i den här broschyren kan du läsa varför. GÄLLER FRÅN 1 APRIL 2013 LÄKARFÖRBUNDETS GRUPPFÖRSÄKRING 3

4 Anpassade försäkringar för dig och dina behov De flesta vill behålla sin livsstil med semesterresor, bil och boende även om olyckan är framme. Vi vill att du också ska kunna göra det. Därför finns våra personförsäkringar. Eftersom du är medlem i Läkarförbundet kan vi erbjuda dig och din familj helt andra villkor och priser på försäkringarna. Det är viktigt att du har ett försäkringsskydd som motsvarar dina förväntningar ifall något oförutsett skulle inträffa. Vi hjälper dig gärna gå igenom dina behov så att du får de försäkringar som passar dig och din livssituation nu och i framtiden. I den här broschyren kan du läsa en kortfattad information om de försäkringar vi erbjuder. Fullständiga villkor hittar du på Kostnadsfri rådgivning och hjälp med ditt försäkringsskydd.» Telefon: » e-post: Vi bryr oss lite mer. 4 Anpassade försäkringar för dig och dina behov

5 Välj bland dessa Livförsäkring s. 7 Fristående Omställningskapital s. 10 Sjukförsäkring s. 12 Olycksfallsförsäkring s. 16 Barnförsäkring sjuk- och olycksfall 0 25 år s. 24 Kritisk sjukdom s. 28 Ansökan s. 19 Viktigt att veta om våra försäkringar s. 34 Välj bland dessa 5

6 Begreppsförklaring Vi vet att det inte alltid är så lätt att förstå all information om försäkringarna. Därför har vi här gjort en förklaring av de svåraste orden och begreppen. Gruppmedlem Du som är medlem i Läkarförbundet är vad vi kallar en gruppmedlem och du har rätt att teckna en gruppförsäkring. Medförsäkrad Om du som gruppmedlem tecknar en försäkring kan även din maka/make, sambo eller registrerad partner teckna en egen försäkring. Barn Försäkrade är gruppmedlemmens arvsberättigade barn och medförsäkrads barn som är folkbokförda på samma adress som gruppmedlemmen. Studerande ungdomar upp till och med 25 år som enligt Folkbokförsäkringslagen måste folkbokföra sig på studieorten, men fortfarande har sin hemvist hos gruppmedlemmen, omfattas av barnförsäkringen. Fullt arbetsför Som fullt arbetsför ska du kunna studera och arbeta utan inskränkningar och inte vara sjukskriven, inte få sjuklön från arbetsgivare eller ersättning från Försäkringskassan (rehabiliterings-, sjukpenning, sjuk-/aktivitetsersättning även vilande eller tidsbegränsad, handikappersättning eller annan liknande ersättning), inte ha särskilt anpassat arbete eller lönebidragsanställning. Hälsodeklaration När du tecknar en personförsäkring måste du i de flesta fall svara på några frågor kring din hälsa. Socialförsäkringen Socialförsäkringsbalken innehåller bestämmelser om Socialförsäkringen som reglerar de förmåner som ingår i denna balk. Försäkringskassan administrerar dessa förmåner. Arbetsoförmåga Med arbetsoförmåga menas om du på grund av sjukdom eller olycksfallsskada har förlorat din förmåga att arbeta. Nedsättningen bedöms enligt Socialförsäkringen och förutsätter att du har rätt till ersättning från Försäkringskassan. Ekonomisk Invaliditet Ekonomisk invaliditet är den bestående nedsättningen av din arbetsförmåga som uppstår till följd av olycksfallsskadan. Förvärvsmässig månadsersättning Utbetalas om ditt barn blir så skadat av ett olycksfall eller sjukdom att det leder till bestående arbetsoförmåga i framtiden. Medicinsk Invaliditet Medicinsk invaliditet är den fysiska eller psykiska funktionsnedsättning som orsakas på grund av ett olycksfall och, om det anges, en sjukdom. Olycksfallsskada En kroppsskada som ofrivilligt drabbar den försäkrade genom en plötslig yttre händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen). Som olycksfallsskada räknas även hälseneruptur, vridvåld mot knä och smitta p.g.a. fästingbett samt kroppsskada p.g.a. förfrysning, värmeslag eller solsting (kravet på plötslighet bortses från). Prisbasbelopp Prisbasbeloppet (pbb) är ett belopp som används inom skattesystemet, Socialförsäkringen och för att ange ersättningsnivåer för försäkringar. Varje år justeras prisbasbeloppet så att det följer inflationen. För 2013 är prisbasbeloppet satt till kronor. 6 Begreppsförklaring

7 Livförsäkring Med din livförsäkring visar du att du bryr dig om dina närstående. Om det otänkbara händer så tar du hand om dina efterlevande så att de enklare kan behålla sin levnadsstandard. Din livförsäkring hos oss har dessutom ett par extra fördelar. Du kan välja vilket belopp som utbetalas om du går bort, upp till 25 pbb ( kronor). I din livförsäkring ingår utan extra kostnad ett barnskydd, som är en begränsad gravid- och barnförsäkring. Det bästa med försäkringen:» Upp till 25 pbb ( kronor)» Optionsrätt» Skattefri ersättning» Barnskydd ingår Vem kan teckna försäkringen För att teckna försäkringen måste du vara medlem i Läkarförbundet och under 65 år. Du kan behålla försäkringen så länge du fortsätter vara medlem. Försäkringen kan även tecknas av medförsäkrad. Välj ersättningsbelopp Du väljer själv vilket försäkringsbelopp som utbetalas om du går bort, från kronor till kronor. Oavsett vilken nivå du väljer kommer försäkringsbeloppet att minska med 7,5 procentenheter per år från och med 61 år. Om du har arvsberättigade barn under 18 år och avlider före du fyllt 70 år minskas inte försäkringsbeloppet. Jessica Löfstrand, SalusAnsvar Kundcenter Livförsäkring 7

8 Barnskydd ingår ger ersättning vid förlossningsskada och begravningshjälp Barnskydd är ett basskydd för ert väntade, ofödda barn och för barn upp till 18 år (som är födda innan den försäkrade fyllt 65 år). Försäkringen ersätter medicinsk invaliditet som uppkommit vid förlossning och som visat sig innan barnet fyllt 4 år. Försäkringen ersätter även begravningshjälp från graviditetsvecka 28 fram tills barnet fyllt 18 år. Ersättning lämnas bara från en försäkring även om ni har flera försäkringar hos oss. Rätt att enkelt höja försäkringsbelopp (Optionsrätt) Ditt behov av en livförsäkring och storleken på ersättningsbeloppet beror på din livssituation och den kan förändras. Vi bryr oss om din familjesituation och därför har du rätt att höja försäkringsbeloppet med en nivå när du gifter dig, blir sambo och/eller skaffar barn. Rätten till höjning gäller om du är under 55 år och fullt arbetsför. Höjning ska ske inom 12 månader från händelsen. Du har alltid rätt att ansöka om en höjning av försäkringsbeloppet om du fyller i en fullständig hälsodeklaration och är under 65 år. Förmånstagare vem får ersättningen Om du avlider utbetalas försäkringsbeloppet till förmånstagaren. Förmånstagare är i första hand din make/maka, registrerad partner eller sambo och i andra hand dina arvingar. Efter 70 år är försäkringsbeloppet 1 pbb ( kronor) och går till dödsboet. Du kan ändra förmånstagare genom att fylla i blanketten Ändring av förmånstagarförordnande och skicka in den till SalusAnsvar. 8 Livförsäkring

9 Räkneexempel ersättning. Per, 40 år, tecknar en Livförsäkring på 20 pbb. Han avlider vid 45 år och ingen åldersreduktion sker av försäkringsbeloppet. Ersättning beräknas enligt följande: Försäkringsbelopp 20 pbb x kr = kr. Den totala ersättningen från försäkringen blir kr. livförsäkring. Premie per månad (år) Dödsfall år år år+ Försäkringsbelopp 6 pbb, kr 9 kr (108 kr) 20 kr (240 kr) 71 kr ( 852 kr) 10 pbb, kr 15 kr (180 kr) 32 kr (384 kr) 119 kr (1 428 kr) 15 pbb kr 22 kr (264 kr) 48 kr (576 kr) 178 kr (2 136 kr) 20 pbb, kr 30 kr (360 kr) 64 kr (768 kr) 238 kr (2 856 kr) 25 pbb, kr 37 kr (444 kr) 80 kr (960 kr) 297 kr (3 564 kr) 1 pbb, kr 95 kr (1 140 kr) Barnskydd medicinsk invaliditet, bestående funktionsnedsättning Försäkringsbelopp 10 pbb, kr Ingår Ingår Ingår Barnskydd begravningshjälp Försäkringsbelopp 0,5 pbb, kr Ingår Ingår Ingår Livförsäkring begränsningar och undantag: Precis som andra försäkringar har försäkringen några viktiga begränsningar och undantag. Om försäkring tecknas med intygande om full arbetsförhet och den försäkrade avlider inom 6 månader till följd av skada, sjukdom eller handikapp som visat symtom innan tecknandet, lämnas ingen ersättning. Barnskyddet gäller inte om barnet fyllt 16 år vid inträdet i försäkringen eller om: vårdbidrag för barnet har beviljats enligt Socialförsäkringen. barnet vårdas på institution som ägs eller vars verksamhet till någon del finansieras av staten, en kommun eller landstinget. För allmänna begränsningar och undantag som gäller för alla våra försäkringar, läs längre fram i broschyren på sidan 34. Livförsäkring 9

10 Fristående Omställningskapital Den här försäkringen ger dig ersättning om du skulle drabbas av en sjukdom eller olycksfall som gör dig invalidiserad och arbetsoförmögen. Pengarna är tänkta att göra det lättare för dig att behålla din livsstil om du tvingas gå ner i arbetstid. Du får då ett engångsbelopp 36 månader efter att olyckan eller sjukdomen har gett dig en bestående funktionsnedsättning. Det bästa med försäkringen:» Skattefri klumpsumma» Kan tecknas upp till 40 pbb» Ersättning från 25 % arbetsoförmåga» Tillgång till Hälsoombud Vem kan teckna försäkringen För att teckna försäkringen måste du vara medlem i Läkarförbundet och under 60 år. Försäkringen kan även tecknas av medförsäkrad. Välj försäkringsbelopp Du väljer själv vilken försäkringsnivå som passar dig. Oavsett vilken nivå du väljer kommer försäkringsbeloppet att minska med 2,94 procentenheter per år från och med 31 år. Rätt till ersättning Karenstiden, det vill säga den tid som måste ha förflutit innan ersättning kan utbetalas, är 36 månader. För att få rätt till ersättning måste du vara minst 25 % arbetsoförmögen enligt Socialförsäkringen. Storleken på ersättningen beräknas på grad av medicinsk invaliditet och inte på grad av arbetsoförmåga. Det innebär att om du får en mindre funktionsnedsättning får du en lägre ersättning och om du får en större funktionsnedsättning får du en högre ersättning. Se exemplet på nästa sida. Försäkringen upphör vid 65 år. 10 Fristående Omställningskapital

11 Räkneexempel ersättning. Sara, 35 år, tecknar Fristående Omställningskapital på 15 pbb. Vid 42 års ålder råkar Sara ut för en olycka. På grund av den blir hon sjukskriven till 25 %. Hennes medicinska invaliditetsgrad (bestående funktionsnedsättning) bedöms till 20 %. Efter en karenstid på 36 månader efter olyckan får Sara rätt till ersättning vid 45 års ålder. Ersättning beräknas enligt följande: Försäkringsbelopp 15 pbb x kr = kr. En åldersreduktion görs av försäkringsbeloppet med 2,94 % per år efter fyllda 31 år. För Sara innebär detta att försäkringsbeloppet reduceras kr/år från 31 år till 45 år, det vill säga 14 år x kr = kr. Försäkringsbeloppet efter åldersreduktion blir då kr kr = kr. Den medicinska invaliditetsgraden ersätts med 20 % x = kr. Den totala ersättningen från försäkringen blir kr. fristående omställningskapital. premie per månad (år) Försäkringsbelopp år år år 10 pbb, kr 7 kr ( 84 kr) 13 kr (156 kr) 18 kr (216 kr) 12 pbb, kr 9 kr (108 kr) 15 kr (180 kr) 21 kr (252 kr) 20 pbb, kr 14 kr (168 kr) 26 kr (312 kr) 34 kr (408 kr) 30 pbb, kr 22 kr (264 kr) 38 kr (456 kr) 52 kr (624 kr) 40 pbb, kr 29 kr (348 kr) 51 kr (612 kr) 69 kr (828 kr) Hälsoombud Ingår Ingår Ingår Fristående omställningskapital begränsningar och undantag: Precis som andra försäkringar har livförsäkringen några viktiga begränsningar och undantag.» Ersättning ges inte för sjukdom, besvär, skada eller handikapp som visat symtom före du tecknade försäkringen, även om diagnosen eller orsaken kan fastställas först efter försäkringen startat.» Om du insjuknar i någon av följande sjukdomar inom 24 månader från det att försäkringen tecknades utbetalas ingen ersättning. Detta gäller vid depressiva tillstånd, utbrändhet, trötthetssyndrom, psykisk sjukdom, fibromyalgi och smärttillstånd i nacke, rygg, leder och muskler.» Om du insjuknar under de 24 månaderna i diagnoserna enligt ovan, blir fullt arbetsför, och sedan sjuk igen, efter att 24 månader har gått, gäller följande: Om sjukfall nummer två inträffar inom tre år efter friskskrivningen begränsas ersättningen. Maximalt utbetalas ersättning motsvarande tiden mellan sjukperioderna. Inträffar sjukfall nummer två senare än tre år efter friskskrivningen från sjukfall nummer ett gäller försäkringen fullt ut. För allmänna begränsningar och undantag som gäller för alla våra försäkringar, läs längre fram i broschyren på sidan 30. Fristående Omställningskapital 11

12 Sjukförsäkring Den här försäkringen gör det lättare för dig att fortsätta med din vanliga livsstil och ha råd med mycket av det du är van vid även efter en längre tids sjukskrivning. En lång sjukskrivning medför för de flesta en rejäl minskning i inkomst. Däremot blir sällan utgifterna färre eller mindre bara för att man är sjuk snarare tvärtom. Därför är det viktigt med en sjukförsäkring som drygar ut den ersättning som du kan få från Försäkringskassan. Det bästa med försäkringen:» Skattefri månadsersättning» Ersättning från 25 % arbetsoförmåga» Tillgång till Hälsoombud Vem kan teckna försäkringen För att teckna försäkringen måste du vara medlem i Läkarförbundet och under 60 år. Försäkringen upphör att gälla när du fyller 65 år. Ditt försäkringsbelopp Försäkringsbeloppet styrs av den lön du har och du väljer själv om du vill ha ersättning i 12 månader eller fram till du fyller 65 år. Ersättning från försäkringen Ersättningen utbetalas månadsvis efter karenstiden om du bedöms vara minst 25 % arbetsoförmögen enligt Socialförsäkringen och beror på din lön och ditt kollektivavtal. Hur långdin karenstid är beror på vilket kollektivavtal du har. Din totala ersättning kan aldrig överskrida 90 % av din lön. Om du tycker att det låter komplicerat är du välkommen att ring oss på så berättar vi vad som gäller för just dig. 12 Sjukförsäkring

13 Rätt att enkelt höja försäkringsbelopp (Optionsrätt) När du väljer försäkringsbelopp utgår du från din nuvarande lön och den kan förändras. Vi bryr oss om din familjesituation och därför har du rätt att höja försäkringsbeloppet med en nivå per treårsperiod när du får höjd lön. Om du byter anställning har du rätt att höja två nivåer. Rätten till höjning gäller om du är under 55 år och fullt arbetsför. Höjning ska ske i anslutning till löneförändringen. Du har alltid rätt att ansöka om en höjning av försäkringsbeloppet om du fyller i en fullständig hälsodeklaration och är under 60 år. Hälsoombud Blir du sjukskriven i mer än tre veckor kan du få hjälp av ett hälsoombud. Hälsoombudet guidar dig och finns som ett stöd för att påskynda rehabiliteringen. Sjukförsäkring 13

14 Räkneexempel ersättning. Kalle 35 år tecknar en Sjukförsäkring 65 år med ett försäkringsbelopp på kr/månad. Vid 37 års ålder insjuknar han i epilepsi. På grund av detta får Kalle en varierande arbetsoförmåga mellan 25 % 100 %. Efter gällande karenstid utbetalas en ersättning enligt följande: Vid 25 % arbetsoförmåga = 525 kr/mån. Vid 100 % arbetsoförmåga = 2 100kr/mån. När Kalle är 25 % sjuk skriven får han en del av sin vanliga lön, ersättning från Försäkringskassan samt ersättning från sin Sjukförsäkring. sjukförsäkring 12 mån. Premie per månad (år) Löneintervall/ Försäkringsbelopp Medlem Medlem Medlem månad år år år Under kr 700 kr/mån 3 kr ( 36 kr) 4 kr ( 48 kr) 12 kr (144 kr) kr kr/mån 6 kr ( 72 kr) 9 kr (108 kr) 23 kr (276 kr) kr kr/mån 9 kr (108 kr) 13 kr (156 kr) 35 kr (420 kr) kr kr/mån 12 kr (144 kr) 18 kr (216 kr) 47 kr (564 kr) Över kr kr/mån 15 kr (180 kr) 22 kr (264 kr) 59 kr (708 kr) Hälsoombud Ingår Ingår Ingår Endast medlem! sjukförsäkring 65 år. Premie per månad (år) Löneintervall/ Försäkringsbelopp Medlem Medlem Medlem månad år år år Under kr 700 kr/mån 16 kr (192 kr) 26 kr ( 312 kr) 43 kr ( 516 kr) kr kr/mån 32 kr (384 kr) 52 kr ( 624 kr) 86 kr (1 032 kr) kr kr/mån 49 kr (588 kr) 77 kr ( 924 kr) 131 kr (1 572 kr) kr kr/mån 65 kr (780 kr) 104 kr (1 248 kr) 174 kr (2 088 kr) Över kr kr/mån 81 kr (972 kr) 130 kr (1 560 kr) 217 kr (2 604 kr) Hälsoombud Ingår Ingår Ingår Endast medlem! 14 Sjukförsäkring

15 sjukförsäkring begränsningar och undantag: Precis som andra försäkringar har försäkringen några viktiga begränsningar och undantag.» Försäkringarna upphör vid 65 års ålder.» Om du tecknar försäkringarna med intygande om full arbetsförhet gäller symtomklausul i 24 månader. Ersättning beviljas inte för sjukdom, besvär, skada eller handikapp som visat symtom före tecknandet, även om diagnosen eller orsaken kan fastställas först sedan försäkringen börjat.» Om du insjuknar i någon av följande sjukdomar inom 24 månader från det att försäkringen tecknades utbetalas ingen ersättning. Detta gäller vid depressiva tillstånd, utbrändhet, trötthetssyndrom, psykisk sjukdom, fibromyalgi och smärttillstånd i nacke, rygg, leder och muskler.» Om du insjuknar under de 24 månaderna i någon av diagnoserna enligt ovan, blir fullt arbetsför, och sedan sjuk igen, efter att 24 månader har gått, gäller följande: Om sjukfall nummer två inträffar inom tre år efter friskskrivningen begränsas ersättningen. Maximalt utbetalas ersättning motsvarande tiden mellan sjukperioderna. Inträffar sjukfall nummer två senare än tre år efter friskskrivningen från sjukfall nummer ett gäller försäkringen fullt ut. För allmänna begränsningar och undantag som gäller för alla våra försäkringar, läs längre fram i broschyren på sidan 30. Sjukförsäkring 15

16 Olycksfallsförsäkring Det bästa med försäkringen:» Ersätter medicinsk invaliditet och varaktig arbetsoförmåga upp till 30 pbb,» Ersätter även vid fästingbett, solsting och förfrysning» Ingen självrisk Vi på SalusAnsvar vill att du själv ska kunna välja din livsstil även om du skulle drabbas av en olycka. Därför vill vi att du tecknar en olycksfallsförsäkring. Försäkringen du kan få hos oss ger dig extra trygghet dygnet runt, är helt skattefri och utan självrisk. Vem kan teckna försäkringen För att teckna försäkringen måste du vara medlem i Läkarförbundet och under 65 år. Du kan behålla försäkringen så länge du fortsätter vara medlem. Försäkringen kan även tecknas av medförsäkrad. Ersättning från försäkringen Försäkringen ersätter både medicinsk invaliditet (bestående funktionsnedsättning) och varaktig arbetsoförmåga. Dessutom innehåller försäkringen ett antal delar för att minska konsekvenserna av skadan, till exempel Akut hemstöd och Hälsoombud. Ersättning för Varaktig arbetsoförmåga inträffar då den försäkrade på grund av ett olycksfall varit arbetsoförmögen till minst 50 % i minst 36 månader inom en sammanhängande period av 48 månader. Varaktig arbetsoförmåga upphör när du fyller 55 år men gäller till 60 år för olycksfall som inträffat före 55 år. Ersättningen beräknas i förhållande till medicinsk invaliditet (bestående funktionsnedsättning). Om invaliditeten uppgår till minst 10 % beräknas ersättningen med faktor 1,1. För att teckna försäkringen räcker det att fylla i den förenklade hälsodeklarationen. Försäkringsbeloppet reduceras med 2,5 procentenheter per år för Medicinsk invaliditet och Varaktig arbetsoförmåga för varje år ålder överstiger 45 år. Efter 65 år är försäkringsbeloppet 3 pbb för Medicinsk invaliditet. 16 Olycksfallsförsäkring

17 Jag är medlem i Läkarförbundet och vill ansöka om, eller ändra till, följande försäkringar: Livförsäkring PrEmiE PEr månad (år) medlem och medförsäkrad Försäkringsbelopp medlem år mf år medlem år mf år medlem år mf år 6 pbb, kr 9 kr (108 kr) 9 kr 20 kr (240 kr) 20 kr 71 kr ( 852 kr) 71 kr 10 pbb, kr 15 kr (180 kr) 15 kr 32 kr (384 kr) 32 kr 119 kr (1 428 kr) 119 kr 15 pbb kr 22 kr (264 kr) 22 kr 48 kr (576 kr) 48 kr 178 kr (2 136 kr) 178 kr 20 pbb, kr 30 kr (360 kr) 30 kr 64 kr (768 kr) 64 kr 238 kr (2 856 kr) 238 kr 25 pbb, kr 37 kr (444 kr) 37 kr 80 kr (960 kr) 80 kr 297 kr (3 564 kr) 297 kr Rätt till optionshöjning ges vid till exempel äktenskap eller barnfödsel (gäller upp till 55 år) Optionshöjning. Ange vilken händelse Ange datum för händelse fristående OmstäLLningskapitaL PrEmiE PEr månad (år) medlem och medförsäkrad Försäkringsbelopp medlem år mf år medlem år mf år medlem år mf år 10 pbb, kr 7 kr ( 84 kr) 7 kr 13 kr (156 kr) 13 kr 18 kr (216 kr) 18 kr 12 pbb, kr 9 kr (108 kr) 9 kr 15 kr (180 kr) 15 kr 21 kr (252 kr) 21 kr 20 pbb kr 14 kr (168 kr) 14 kr 26 kr (312 kr) 26 kr 34 kr (408 kr) 34 kr 30 pbb, kr 22 kr (264 kr) 22 kr 38 kr (456 kr) 38 kr 52 kr (624 kr) 52 kr 40 pbb, kr 29 kr (348 kr) 29 kr 51 kr (612 kr) 51 kr 69 kr (828 kr) 69 kr sjukförsäkring 12 mån karens PrEmiE PEr månad (år) Kan endast tecknas av medlem Löneintervall/mån Försäkringsbelopp medlem år medlem år medlem år Under kr 700 kr/mån 3 kr ( 36 kr) 4 kr ( 48 kr) 12 kr (144 kr) kr kr/mån 6 kr ( 72 kr) 9 kr (108 kr) 23 kr (276 kr) kr kr/mån 9 kr (108 kr) 13 kr (156 kr) 35 kr (420 kr) kr kr/mån 12 kr (144 kr) 18 kr (216 kr) 47 kr (564 kr) Över kr kr/mån 15 kr (180 kr) 22 kr (264 kr) 59 kr (708 kr) Endast medlem! Optionshöjning (upp till 55 år). Min nya månadslön Gäller fr o m Byte av tjänst Ja Nej sjukförsäkring 65 år karens PrEmiE PEr månad (år) Kan endast tecknas av medlem Löneintervall/mån Försäkringsbelopp medlem år medlem år medlem år Under kr 700 kr/mån 16 kr (192 kr) 26 kr ( 312 kr) 43 kr ( 516 kr) kr kr/mån 32 kr (384 kr) 52 kr ( 624 kr) 86 kr (1 032 kr) kr kr/mån 49 kr (588 kr) 77 kr ( 924 kr) 131 kr (1 572 kr) kr kr/mån 65 kr (780 kr) 104 kr (1 248 kr) 174 kr (2 088 kr) Över kr kr/mån 81 kr (972 kr) 130 kr (1 560 kr) 217 kr (2 604 kr) Endast medlem! Optionshöjning (upp till 55 år). Min nya månadslön Gäller fr o m Byte av tjänst Ja Nej OLycksfaLLsförsäkring PrEmiE PEr månad (år) för medlem och medförsäkrad Försäkringsbelopp medlem medförsäkrad år 10 pbb, kr 26 kr (312 kr) 26 kr (312 kr) 20 pbb, kr 37 kr (444 kr) 37 kr (444 kr) 30 pbb, kr 49 kr (588 kr) 49 kr (588 kr) kom ihåg Att FyllA i häls

18 » Hälsodeklaration för Gruppförsäkring För ansökan av de flesta försäkringarna ska hela Hälsodeklarationen fyllas i. För att kunna teckna en försäkring krävs att du är fullt arbetsför. Svarar du Nej på fråga 1 kan vi tyvärr inte erbjuda dig någon försäkring. Vid ansökan av Kritisk sjukdom över 2,5 pbb behövs en Stor Hälsodeklaration för Gruppförsäkring fyllas i. Du kan enkelt ladda ner ansökan från eller beställa den via SalusAnsvars Kundcenter, telefon Du kan även beställa den genom att skicka in ansökan. Definition av Fullt arbetsför: För att anses som fullt arbetsför ska man kunna fullgöra ditt vanliga arbete utan inskränkningar. Du får inte uppbära sjuklön från arbetsgivaren eller ersättning från försäkringskassan (sjukpenning, rehabiliteringspenning, sjuk-/aktivitetsersättning även vilande eller tidsbegränsad, handikappersättning eller annan liknande ersättning). Du får heller inte ha särskilt anpassat arbete eller lönebidragsanställning.. För ansökan av Olycksfallsförsäkring, samt Nyttjande av optionsrätt räcker det att fylla i Förenklad Hälsodeklaration för Gruppförsäkring. Det innebär att endast fråga 1 behöver besvaras. Medlem Medförsäkrad 1. Är du fullt arbetsför? Ja Nej Ja Nej 2. Behandlas eller kontrolleras du för sjukdom, skada, handikapp, symtom eller besvär? Använder du något läkemedel (receptbelagt eller inte receptbelagt)? Ja Nej Ja Nej 3. Har du under de senaste tre åren vårdats, behandlats, undersökts på sjukhus, vårdcentral eller annan vårdinrättning eller i övrigt anlitat läkare eller annan vårdpersonal t ex psykolog, sjukgymnast eller naprapat? Ja Nej Ja Nej 4. Har du under de senaste tre åren varit helt eller delvis sjukskriven mer än 14 dagar i följd? Ja Nej Ja Nej 5. Längd och vikt cm kg cm kg 6. Har du någonsin haft, blivit behandlad eller undersökts för hjärt-/kärlbesvär, förhöjt blodtryck, förhöjda Fråga nr 6-8 måste fyllas i vid ansökan av blodfetter, stroke, diabetes, njur- eller leversjukdom, tarmsjukdom, neurologisk sjukdom, lungsjukdom, Kritisk sjukdom 2,5 pbb synnedsättning, hörselnedsättning, någon form av cancer eller tumör, muskelsjukdom, led- eller skelettsjukdom? Ja Nej Ja Nej 7. Har du någonsin haft, blivit behandlad eller undersökts för alkohol-/andra berusningsmedel/läkemedels-/ narkotikaberoende eller psykiska besvär? Ja Nej Ja Nej 8. Har du lämnat blodprov för HIV-test (AIDS-virus)? Ja Nej Ja Nej Medlem: Om Ja när? Resultat? Negativt (ej HIV-smitta) Positivt (HIV-smitta) Medförsäkrad: Om Ja när? Resultat? Negativt (ej HIV-smitta) Positivt (HIV-smitta) Om du svarat Ja ovan på någon av frågorna 2-8, lämna kompletterande upplysningar nedan. Samtliga sjukdomar, skador, symtom, handikapp och undersökningar ska uppges, samt sjukskrivningar mer än 14 dagar i följd. Skriv bilaga om mer utrymme behövs men glöm inte att skriva namn, namnteckning, personnummer och datum. Vilken sjukdom, skada, symtom, besvär eller handikapp gäller det? Medlem Medförsäkrad Vilken undersökning/utredning har gjorts och vad visade den? Medlem Medförsäkrad

19 När började sjukdomen/besvären och under vilka perioder har du haft symtom/besvär? Medlem Medförsäkrad Under vilka tidsperioder har du varit helt eller delvis sjukskriven p g a angiven åkomma? Medlem Medförsäkrad Vilken läkare/vårdgivare/vårdinrättning har du anlitat? Uppge läkarens, vårdgivarens namn och adress, sjukhus, klinik, avdelning etc. Medlem Medförsäkrad Vilken vård och behandling har du fått? Operation, medicinering, sjukgymnastik etc. Medlem Medförsäkrad Är du numera helt återställd och utan besvär eller symtom? Om Ja sedan när? Om inte, vilka följder, besvär eller symtom kvarstår? Medlem Medförsäkrad Personuppgiftslagen (PUL) SalusAnsvar är personuppgiftsansvarig enligt Personuppgiftslagen för behandling av lämnade och inhämtade personuppgifter. SalusAnsvar behandlar personuppgifter på det sätt som PuL och SalusAnsvars etiska regler kräver, för de ändamål som anges i förköpsinformationen. Du har rätt att få ut information om vilka personuppgifter SalusAnsvar har om dig. Du har också rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter. Jag har fyllt i hälsodeklarationen. De uppgifter som jag lämnat i denna ansökan ska ligga till grund för försäkringsavtalet samt riskbedömning. Jag är medveten om att oriktiga eller ofullständiga uppgifter kan göra försäkringen ogiltig. Riskbedömning kan komma att utföras av bolagets anlitade återförsäkringsbolag. Jag medger att de lämnade uppgifterna om mitt hälsotillstånd får delges till det av SalusAnsvar anlitade återförsäkringsbolaget. Jag medger att mina personuppgifter får behandlas enligt Personuppgiftslagen. Jag bekräftar att jag i samband med denna ansökan tagit del av förköpsinformationen. Jag har tagit del av och reglerna för autogiro och medger nedan att jag godkänner överföring av pengar från kontot enligt denna ansökan till SalusAnsvar. Ort och datum Underskrift Medlem Ort och datum Underskrift Medförsäkrad Försäkringsbolagets noteringar GM G A MF G A Datum Sign Kundnr Agentnummer Vill du ha hjälp? Ring oss så går vi igenom din försäkring tillsammans i lugn och ro. Jessica Löfstrand, SalusAnsvar Kundcenter

20 Barnförsäkring sjuk- Och OLycksfaLL 0-25 år PrEmiE PEr månad (år) medlem medicinsk invaliditet Förvärvsmässig månadsersättning Försäkringsbelopp 10 pbb, kr 801 kr/mån 54 kr ( 648 kr) 20 pbb, kr kr/mån 81 kr ( 972 kr) 30 pbb, kr kr/mån 108 kr (1 296 kr) kritisk sjukdom PrEmiE PEr månad (år). Kan endast tecknas av medlem Försäkringsbelopp medlem år medlem medlem år 2,5 pbb, kr 12 kr (144 kr) 23 kr ( 276 kr) 64 kr ( 768 kr) 5 pbb, kr 24 kr (288 kr) 47 kr ( 564 kr) 129 kr (1 548 kr) 10 pbb, kr 50 kr (600 kr) 95 kr (1 140 kr) 257 kr (3 084 kr) Endast medlem! Ladda ner Stor Hälsodeklaration för Gruppförsäkring från eller beställ den på telefon du kan även göra din ansökan på gör så här 1. riv loss, fyll i och skicka din ansökan till: Salusansvar, Stockholm. 2. märk kuvertet Frisvar Personförsäkring inget frimärke behövs. 3. Välkommen till en tryggare vardag! VäLJ Hur du ViLL betala dina FörSäKrinGar Om din årspremie understiger 200 kr per år kommer premien faktureras vid ett och samma tillfälle. årspremie mellan kr kan betalas per halvår eller helår. autogiro månadsvis halvår helår bankkonto nr: Clearingnr: med inbetalningskort kvartal halvår helår Kontonr: PErSOnuPPGiFtEr Namn medlem personnummer medlem Namn medförsäkrad personnummer medförsäkrad Adress postnummer och ort telefonnummer inkl. riktnummer Mobilnummer e-post O- deklarationen Och skriva UNdeR på BAksidAN!

och vägleder dig till ett anpassat försäkringsskydd

och vägleder dig till ett anpassat försäkringsskydd E t t an passat försäk ringss k ydd personförsäkringar och vägleder dig till ett anpassat försäkringsskydd Corbis/Scanpix Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt

Läs mer

FRILANSFINANS Gruppförsäkringsplan

FRILANSFINANS Gruppförsäkringsplan 1 (6) FRILANSFINANS Gruppförsäkringsplan Gäller från Gäller till 2009-01-01 2011-12-31 Gruppavtalet Regler vid skada är alltid de som gäller vid tidpunkten för försäkringsfallet. Försäkringsfallet regleras

Läs mer

och vägleder dig till ett anpassat försäkringsskydd

och vägleder dig till ett anpassat försäkringsskydd E t t an passat försäk ringss k ydd personförsäkringar och vägleder dig till ett anpassat försäkringsskydd Corbis/Scanpix Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt

Läs mer

om dig och din trygghet.

om dig och din trygghet. EXKLU SIV T f ör dig so m m ed lem i personförsäkringar om dig och din trygghet. Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt hundra år sedan var det en grupp läkare

Läs mer

Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Vision

Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Vision Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Vision Gäller från 1 maj 2014 forenadeliv.se/vision Fortsätt med din försäkring Fortsättningsförsäkringen är för dig som inte längre kan vara gruppförsäkrad,

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Unionen

Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Unionen Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Unionen Gäller från 1 januari 2014 forenadeliv.se/unionen Fortsätt med din försäkring Fortsättningsförsäkringen är för dig som inte längre kan vara gruppförsäkrad,

Läs mer

om dig och din trygghet.

om dig och din trygghet. EXKLUS IV T för dig som m ed l e mi personförsäkringar om dig och din trygghet. Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt hundra år sedan var det en grupp läkare som

Läs mer

Liv & Hälsa FÖRSÄKRING

Liv & Hälsa FÖRSÄKRING FÖRSÄKRING Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom

Läs mer

om dig och din trygghet.

om dig och din trygghet. EXKLUS IV T för dig som m ed l e mi personförsäkringar om dig och din trygghet. Corbis/Scanpix Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt hundra år sedan var det en

Läs mer

Liv och Hälsa. För dig och din familj

Liv och Hälsa. För dig och din familj Liv och Hälsa För dig och din familj Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

Psykologförbundets Gruppförsäkringar. Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med

Psykologförbundets Gruppförsäkringar. Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med Psykologförbundets Gruppförsäkringar Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med Ansvars första VD, Bror Gustav Bylund, med personal 1935 Över 100 år av erfarenhet. För hundra år sedan

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

Liv och Hälsa. För dig och din familj

Liv och Hälsa. För dig och din familj Liv och Hälsa För dig och din familj Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående

Läs mer

Viktigt att veta. Livförsäkring. forenadeliv.se/sulf

Viktigt att veta. Livförsäkring. forenadeliv.se/sulf Viktigt att veta AUTOMATISK ANSLUTNING Som ny medlem får du automatiskt en livförsäkring, en olycksfallsförsäkring och en sjukvårdsförsäkring (grundskydd) i 3 månader utan att betala någon premie. Är du

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Mekonomen BilLivetförsäkring Våra populära Bas- och innehåller Liv-, Sjuk- och Olycksfallsförsäkring som ger dig och din familj en ekonomisk trygghet.

Läs mer

IKEA/IKANO:s Gruppförsäkringar

IKEA/IKANO:s Gruppförsäkringar EXKLUSIVT för medarbetare i copyright Inter IKEA systems B.V. 2008 personförsäkringar IKEA/IKANO:s Gruppförsäkringar Speciellt framtagna för dig som är medarbetare. Corbis/Scanpix Över 100 år av omtanke

Läs mer

Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa

Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du

Läs mer

Medlemsförsäkring för dig i Unionen

Medlemsförsäkring för dig i Unionen Medlemsförsäkring för dig i Unionen Gäller från 1 jan 2016 en gruppförsäkring för medlemmar i unionen Snabb hjälp när den behövs som mest Vi hjälper dig om något händer. En olycka, en längre sjukskrivning

Läs mer

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna Förköpsinformation Hur du ansluts till försäkringarna Automatisk anslutning Gruppavtalet har automatisk anslutning vilket innebär att du som ny medlem/nyanställd automatiskt ansluts till en gruppförsäkring.

Läs mer

LIV & HÄLSA. Våra populära Bas- och Pluspaket innehåller Liv-, Sjukoch Olycksfallsförsäkring som ger dig och din familj en

LIV & HÄLSA. Våra populära Bas- och Pluspaket innehåller Liv-, Sjukoch Olycksfallsförsäkring som ger dig och din familj en LIV & HÄLSA Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

En försäkring för olika händelser i livet

En försäkring för olika händelser i livet MEDLEMSFÖRSÄKRING FÖR DIG I BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND AVTAL 40802 En försäkring för olika händelser i livet gäller från 1 januari 2012 Teckna försäkringar på Snabb hjälp när den behövs som mest Ingen kan

Läs mer

Medlemsförsäkring för dig i Vision

Medlemsförsäkring för dig i Vision Medlemsförsäkring för dig i Vision Gäller från 1 maj 2016 en gruppförsäkring för medlemmar i VISION Snabb hjälp när den behövs som mest Vi hjälper dig om något händer. En olycka, en längre sjukskrivning

Läs mer

Medlemsförsäkring för dig i SULF

Medlemsförsäkring för dig i SULF Medlemsförsäkring för dig i SULF gäller från 1 januari 2011 Teckna försäkringar på Snabb hjälp när den behövs som mest Ingen kan förutse hur livet ska bli. Om du skulle råka ut för något kan du behöva

Läs mer

Personförsäkring Olycksfallsförsäkring PLUS Vuxen

Personförsäkring Olycksfallsförsäkring PLUS Vuxen Personförsäkring Olycksfallsförsäkring PLUS Vuxen En olycka händer så lätt och då är det skönt att vara rätt försäkrad. Om du arbetar är du oftast försäkrad under arbetstid men vad har du för trygghet

Läs mer

TRYGG BRANDMAN. Sjuk- och diagnosförsäkring

TRYGG BRANDMAN. Sjuk- och diagnosförsäkring Gäller från 1 jan 2017 TRYGG BRANDMAN Sjuk- och diagnosförsäkring Med Trygg Brandman kan du skydda din ekonomi om du skulle bli långvarigt sjuk eller drabbas av en särskild diagnos. Sjukförsäkringen ger

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING N30:2 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid Kollektiv Olycksfallsförsäkring 1 Vem försäkringen gäller för 3 2 När försäkringen

Läs mer

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna Förköpsinformation Hur du ansluts till försäkringarna Automatisk anslutning Gruppavtalet har automatisk anslutning vilket innebär att du som ny medlem/nyanställd automatiskt ansluts till en gruppförsäkring.

Läs mer

och har förenklat och förbättrat.

och har förenklat och förbättrat. EXKLUS IV T för dig som m ed l e mi personförsäkringar och har förenklat och förbättrat. NYHET! En egen försäkring till din partner Vi vill att du och din familj ska ha en möjlighet att fortsätta leva

Läs mer

Sjukvå. om din trygghet.

Sjukvå. om din trygghet. Sjukvå r Direkt d plus personförsäkringar om din trygghet. Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt hundra år sedan var det en grupp läkare som bestämde sig för att

Läs mer

Medlemsförsäkring. för dig i Brandmännens Riksförbund. Gäller från 1 jan 2016 Avtal 40802

Medlemsförsäkring. för dig i Brandmännens Riksförbund. Gäller från 1 jan 2016 Avtal 40802 Medlemsförsäkring för dig i Brandmännens Riksförbund Gäller från 1 jan 2016 Avtal 40802 en gruppförsäkring för medlemmar i Brandmännens Riksförbund Snabb hjälp när den behövs som mest Vi hjälper dig om

Läs mer

Efternamn, förnamn make/registrerad partner/sambo = medförsäkrad (MF) Försäkringsbelopp. Månadslön

Efternamn, förnamn make/registrerad partner/sambo = medförsäkrad (MF) Försäkringsbelopp. Månadslön Ansökan Gruppförsäkring 2014 Avtal: 16, Svenska Journalistförbundet =gruppmedlem dvs. medlem hos Svenska Journalistförbundet. =Make/registrerad partner/sambo till gruppmedlem. Efternamn, förnamn anställd/medlem

Läs mer

Medlemsförsäkring. för dig i Sveriges Åkeriföretag

Medlemsförsäkring. för dig i Sveriges Åkeriföretag Medlemsförsäkring för dig i Sveriges Åkeriföretag Gäller från 1 jan 2016 en gruppförsäkring för medlemmar i Sveriges Åkeriföretag Snabb hjälp när den behövs som mest Vi hjälper dig om något händer. En

Läs mer

Alla barn har rätt till en bra försäkring. Välkommen till Medlemsbarn Barnförsäkring för det värdefullaste du har

Alla barn har rätt till en bra försäkring. Välkommen till Medlemsbarn Barnförsäkring för det värdefullaste du har Alla barn har rätt till en bra försäkring Välkommen till Medlemsbarn Barnförsäkring för det värdefullaste du har Skydda det bästa du har från 80 kr /mån För den du vill skydda mest i världen Världen är

Läs mer

MEDLEMSFÖRSÄKRING. För dig i Brandmännens Riksförbund

MEDLEMSFÖRSÄKRING. För dig i Brandmännens Riksförbund Gäller från 1 jan 2017 Avtal 10116 MEDLEMSFÖRSÄKRING För dig i Brandmännens Riksförbund Vi hjälper dig om något händer. En olycka, en längre sjukskrivning eller ett dödsfall kan betyda stora påfrestningar

Läs mer

Fortsättningsförsäkring avtal 42001

Fortsättningsförsäkring avtal 42001 Gäller fr o m 1 jan 2014 Fortsättningsförsäkring avtal 42001 Fortsättningsförsäkringen är för dig som inte längre kan vara gruppförsäkrad, till exempel därför att du slutar din anställning eller därför

Läs mer

Insplanet Livförsäkring

Insplanet Livförsäkring Insplanet Livförsäkring - rätt försäkring till rätt pris - Besök oss på www.insplanet.com eller ring 08-51 000 000 1 livförsäkring en livförsäkring ger ersättning vid dödsfall. Förmånstagare är den person

Läs mer

Ansökan personförsäkring. 1. Personer Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo)

Ansökan personförsäkring. 1. Personer Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo) Ansökan personförsäkring Ledarnas personförsäkringar 2015 Gruppavtal nr 200 Fyll i ansökan: 1. Personer Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo) 2. Försäkringar Välj de produkter

Läs mer

K. Tilläggsförsäkringar

K. Tilläggsförsäkringar K.4. Privatolycksfall K.4.1. Omfattning Försäkringen gäller Försäkringen gäller för olycksfallsskada under såväl fritid som arbetstid. Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga kostnader samt vid medicinsk

Läs mer

Åkarnas gruppförsäkring

Åkarnas gruppförsäkring gruppförsäkring för dig i sveriges åkeriföretag Åkarnas gruppförsäkring gäller från 1 januari 2014 Nyhet 2014 - Ny Barnförsäkring Snabb hjälp när den behövs som mest Ingen kan förutse hur livet ska bli.

Läs mer

Alla barn har rätt till en bra försäkring

Alla barn har rätt till en bra försäkring S 2849 12-02 Foto: Andreas Lind Alla barn har rätt till en bra försäkring Välkommen till Medlemsbarn Barnförsäkring för det värdefullaste du har S2849.indd 3 2012-02-02 14:19:20 Skydda det bästa du har

Läs mer

Personförsäkring Villkorssammanfattning

Personförsäkring Villkorssammanfattning Personförsäkring Villkorssammanfattning Personförsäkring Villkorssammanfattning Du har säkert bra koll på dina försäkringar för fordon och boende. Men hur står det egentligen till med det personliga skyddet?

Läs mer

MSF:s Gruppförsäkringar. Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med

MSF:s Gruppförsäkringar. Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med MSF:s Gruppförsäkringar Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med Över 100 år av erfarenhet. För hundra år sedan kom några läkare på att de som grupp hade unika behov när det gällde deras

Läs mer

OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta!

OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta! OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta! Information till IKEA:s kunder i samarbete med IKEA Svenska Försäljnings AB Hej, Från och med 1 oktober 2014 kommer du att kunna köpa OMIFALL Gravid- och

Läs mer

Livförsäkring. Dödsfallskapital och barnlivförsäkring

Livförsäkring. Dödsfallskapital och barnlivförsäkring Livförsäkring Dödsfallskapital och barnlivförsäkring En livförsäkring ger de anhöriga en bättre ekonomisk möjlighet att klara den närmaste tiden efter ett dödsfall. Pengarna blir till en ekonomisk buffert

Läs mer

Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1

Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1 Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1 Innehållsförteckning 1 Vem försäkringen gäller för 3 2 När försäkringen gäller 3 6 Vad försäkringen gäller för 3 7 Undantag

Läs mer

En försäkring kan aldrig förhindra att du råkar ut för ett olycksfall eller en sjukdom, men däremot kan den minska

En försäkring kan aldrig förhindra att du råkar ut för ett olycksfall eller en sjukdom, men däremot kan den minska Personförsäkring Sjuk- och Olycksfallsförsäkring KOMBI Vuxen Olyckor och sjukdomar är tyvärr inget man kan styra över, de bara kommer. Och när det väl händer är det oftast fler personer i familjen som

Läs mer

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna Förköpsinformation Hur du ansluts till försäkringarna Automatisk anslutning Gruppavtalet har automatisk anslutning vilket innebär att du som ny medlem/nyanställd automatiskt ansluts till en gruppförsäkring.

Läs mer

MSF:s Gruppförsäkringar. Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med

MSF:s Gruppförsäkringar. Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med MSF:s Gruppförsäkringar Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med Över 100 år av erfarenhet. 3 Innehåll Över 100 år av erfarenhet 3 Sjukförsäkring Student 5 Olycksfallsförsäkring Student

Läs mer

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet gäller från 1 januari 2015 Avtal 8082 En förmånlig fortsättning för dig som blir senior up forenadeliv.se Skicka in bifogad anmälan redan idag! Fortsätt framåt

Läs mer

Medlemsbarn. Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom 2010

Medlemsbarn. Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom 2010 Medlemsbarn Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom 2010 2 Många barn och unga är dåligt försäkrade Föräldrar tror ofta att samhället automatiskt rycker in med all ekonomisk hjälp om barn drabbas

Läs mer

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna Förköpsinformation Hur du ansluts till försäkringarna Automatisk anslutning Gruppavtalet har automatisk anslutning vilket innebär att du som ny medlem/nyanställd automatiskt ansluts till en gruppförsäkring.

Läs mer

Ansökan gruppförsäkring för Sveriges Åkeriföretag

Ansökan gruppförsäkring för Sveriges Åkeriföretag Skicka in din ansökan/hälsodeklaration/avanmälan i ett portofritt kuvert och skriv: Frisvar Förenade Liv Gruppförsäkring AB, Svarspost 121310901, 110 00 Stockholm Ansökan gruppförsäkring för Sveriges Åkeriföretag

Läs mer

ANSÖKAN GRUPPFÖRSÄKRING

ANSÖKAN GRUPPFÖRSÄKRING ANSÖKAN GRUPPFÖRSÄKRING Avtal: 14 Efternamn, förnamn = gruppmedlem (GM) Personnummer gruppmedlem (GM) Efternamn, förnamn make/registrerad partner/sambo = medförsäkrad (MF) Personnummer medförsäkrad (MF)

Läs mer

En olycka kommer sällan ensam. Åtminstone inte i den här broschyren.

En olycka kommer sällan ensam. Åtminstone inte i den här broschyren. Trygghet för livet En olycka kommer sällan ensam. Åtminstone inte i den här broschyren. Gina och hennes familj kanske verkar ovanligt otursförföljda, men egentligen är det ovanligt vanliga händelser som

Läs mer

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet gäller från 1 januari 2015 Avtal 8082 En förmånlig fortsättning för dig som blir senior mp forenadeliv.se Fortsätt framåt i livet! Att fylla senior betyder förstås

Läs mer

Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren.

Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren. Båtolycksfall Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren. Varför behöver du båtolycksfall? De flesta är olycksfallsförsäkrade under tiden

Läs mer

Försäkringspaket för friska företag

Försäkringspaket för friska företag Försäkringspaket för friska företag Du är säkert noga med att se över försäkringarna för ditt företag och dess fordon. Men hur är det med det personliga skyddet för dig och dina anställda? De privata försäkringar

Läs mer

Ansökan gruppförsäkring

Ansökan gruppförsäkring Skicka in din ansökan/hälsodeklaration i ett portofritt kuvert och skriv: Frisvar Förenade Liv Gruppförsäkring AB, Svarspost 121310901, 110 00 Stockholm Ansökan gruppförsäkring Företag Leg. Kiropraktorers

Läs mer

Insplanet Barnförsäkring

Insplanet Barnförsäkring Insplanet Barnförsäkring - rätt försäkring till rätt pris - Besök oss på www.insplanet.com eller ring 08-51 000 000 1 barnförsäkring olyckor och sjukdomar kan hända vem som helst, när som helst. Med vår

Läs mer

ANSÖKAN GRUPPFÖRSÄKRING

ANSÖKAN GRUPPFÖRSÄKRING ANSÖKAN GRUPPFÖRSÄKRING Avtal: 10076 Företagsnamn Organisationsnummer Fakturaadress Efternamn, förnamn = gruppmedlem (GM) Personnummer gruppmedlem (GM) Efternamn, förnamn make/registrerad partner/sambo

Läs mer

Varför så många frågor?

Varför så många frågor? Sid 1 av 10 Varför så många frågor? Du kan försäkra en kommande sjukdom eller olyckshändelse, men inte sjukdomar som redan finns idag. Varför behövs en hälsodeklaration? Din försäkring bygger på att flera

Läs mer

Personförsäkring Företag

Personförsäkring Företag Personförsäkring Företag Försäkringar utformade för dig och dina anställda Personförsäkringspaket bestående av en kombination av liv-, sjuk- och olycksfallsförsäkringar. En ekonomiskt tryggare tillvaro

Läs mer

Gruppförsäkring. Fortsättningsförsäkring. Villkor 2010-01-01. Villkor 2010-01-01

Gruppförsäkring. Fortsättningsförsäkring. Villkor 2010-01-01. Villkor 2010-01-01 Gruppförsäkring Villkor 2010-01-01 Fortsättningsförsäkring Villkor 2010-01-01 Gruppförsäkring Villkor 2010-01-01 Vem är försäkringsgivare? Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) är försäkringsgivare

Läs mer

GRAVID? VI HAR TVÅ FÖRSÄKRINGAR FÖR DIG. DEN ENA ÄR GRATIS. En extra trygghet för dig som är gravid. Ingen självrisk

GRAVID? VI HAR TVÅ FÖRSÄKRINGAR FÖR DIG. DEN ENA ÄR GRATIS. En extra trygghet för dig som är gravid. Ingen självrisk GRAVID? VI HAR TVÅ FÖRSÄKRINGAR FÖR DIG. DEN ENA ÄR GRATIS. En extra trygghet för dig som är gravid Ingen självrisk Råd och tips på vår föräldrasajt www.tryggabarn.nu Snabb skadeservice ofta kan vi reglera

Läs mer

Sjuk- och efterlevandeförsäkring

Sjuk- och efterlevandeförsäkring Sjuk- och efterlevandeförsäkring Anslutning medlem Obligatorisk anslutning: Alla i gruppen omfattas av avtalet. Ny medlem omfattas från och med inträdet i gruppen. Motsvarande gäller för medförsäkrad.

Läs mer

Trygghet för hela familjen

Trygghet för hela familjen GRUPPFÖRSÄKRING Trygghet för hela familjen Movestics gruppförsäkring kan ge dig och dina efterlevande skydd vid bland annat olycksfall, sjukdom och dödsfall. Vi erbjuder försäkring till både dig, din partner

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION GRUPPFÖRSÄKRING ETT EKONOMISKT SKYDDSNÄT FÖR DIG OCH DIN FAMILJ OM DIN VARDAG PLÖTSLIGT FÖRÄNDRAS. Innehållsförteckning: Sidan

FÖRKÖPSINFORMATION GRUPPFÖRSÄKRING ETT EKONOMISKT SKYDDSNÄT FÖR DIG OCH DIN FAMILJ OM DIN VARDAG PLÖTSLIGT FÖRÄNDRAS. Innehållsförteckning: Sidan FÖRKÖPSINFORMATION GRUPPFÖRSÄKRING ETT EKONOMISKT SKYDDSNÄT FÖR DIG OCH DIN FAMILJ OM DIN VARDAG PLÖTSLIGT FÖRÄNDRAS Innehållsförteckning: Sidan 1-2 Olycksfallsförsäkring EuroAccident 2 Livförsäkring EuroAccident

Läs mer

INFORMATION SKOOG BROKERS KLIENTFÖRSÄKRINGAR

INFORMATION SKOOG BROKERS KLIENTFÖRSÄKRINGAR INFORMATION SKOOG BROKERS KLIENTFÖRSÄKRINGAR I den frivilliga gruppförsäkringsplanen finns tio olika försäkringar att välja på. 1. Livförsäkring med enkelt förtidskapital och barnskydd 2. Livförsäkring

Läs mer

Ledarnas medlemsförsäkringar

Ledarnas medlemsförsäkringar Ledarnas medlemsförsäkringar 2015 Trygghet för dig och din familj Ta del av den fullständiga förköpsinformationen på bliwa.se/ledarna innan du ansöker Ta del av den fullständiga förköpsinformationen på

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION GRUPPFÖRSÄKRING ETT EKONOMISKT SKYDDSNÄT FÖR DIG OCH DIN FAMILJ OM DIN VARDAG PLÖTSLIGT FÖRÄNDRAS. Innehållsförteckning.

FÖRKÖPSINFORMATION GRUPPFÖRSÄKRING ETT EKONOMISKT SKYDDSNÄT FÖR DIG OCH DIN FAMILJ OM DIN VARDAG PLÖTSLIGT FÖRÄNDRAS. Innehållsförteckning. FÖRKÖPSINFORMATION GRUPPFÖRSÄKRING ETT EKONOMISKT SKYDDSNÄT FÖR DIG OCH DIN FAMILJ OM DIN VARDAG PLÖTSLIGT FÖRÄNDRAS Innehållsförteckning Sidan: 1-2 Olycksfallsförsäkring EuroAccident 3 Livförsäkring EuroAccident

Läs mer

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet gäller från 1 januari 2015 Avtal 8082 En förmånlig fortsättning för dig som blir senior UP forenadeliv.se Skicka in bifogad anmälan redan idag! Fortsätt framåt

Läs mer

Vårdförbundets Gruppförsäkringar. Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med

Vårdförbundets Gruppförsäkringar. Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med Vårdförbundets Gruppförsäkringar Speciellt framtagna för dig som är student i samarbete med Ansvars första VD, Bror Gustav Bylund, med personal 1935 Över 100 år av erfarenhet För hundra år sedan kom några

Läs mer

Euro Accident Health & Care Insurance AB GRUPPFÖRSÄKRING TECKNINGS- OCH HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2013:1

Euro Accident Health & Care Insurance AB GRUPPFÖRSÄKRING TECKNINGS- OCH HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2013:1 TECKNINGS- OCH HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2013:1 Euro Accident Health & Care Insurance AB GRUPPFÖRSÄKRING GRUPPFÖRSÄKRING TECKNINGS- och HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2013:1 1 GRUPPFÖRSÄKRING... 3 1.1 Generella teckningsregler...

Läs mer

Personförsäkring Gravidförsäkring Babydax. Det bästa med Babydax BAS: Den är kostnadsfri Ersätter bestående funktionsnedsättning

Personförsäkring Gravidförsäkring Babydax. Det bästa med Babydax BAS: Den är kostnadsfri Ersätter bestående funktionsnedsättning Personförsäkring Gravidförsäkring Babydax Grattis! Att vänta barn är bland det största som kan hända. Och frågorna du ställer dig själv är säkert många. Hur kommer det att bli? Kommer allt att gå bra?

Läs mer

Personförsäkring Villkorssammanfattning

Personförsäkring Villkorssammanfattning Personförsäkring Villkorssammanfattning Personförsäkring Villkorssammanfattning Du har säkert bra koll på dina försäkringar för fordon och boende. Men hur står det egentligen till med det personliga skyddet?

Läs mer

Personförsäkring Villkorssammanfattning

Personförsäkring Villkorssammanfattning Personförsäkring Villkorssammanfattning Personförsäkring Villkorssammanfattning Du har säkert bra koll på dina försäkringar för fordon och boende. Men hur står det egentligen till med det personliga skyddet?

Läs mer

Sensor Personförsäkring

Sensor Personförsäkring Sensor Personförsäkring Vi skyddar dig och din familjs ekonomi Personförsäkringspaket bestående av en kombination av liv-, sjuk- och olycksfallsförsäkringar. En ekonomiskt tryggare tillvaro Sensor Försäkring

Läs mer

Ansökan Gruppförsäkring Förmedlarkod Försäkringsrådgivarna

Ansökan Gruppförsäkring Förmedlarkod Försäkringsrådgivarna Ansökan Gruppförsäkring Förmedlarkod Försäkringsrådgivarna 1. Uppgifter om gruppmedlem (försäkrad) 1. Provisionsansvarig Förnamn och efternamn Personnummer Utdelningsadress Postnummer Ort 2. Uppgifter

Läs mer

om dig som studerande och din trygghet.

om dig som studerande och din trygghet. EXKLUSIVT för dig som medlem i studentförsäkring om dig som studerande och din trygghet. Corbis/Scanpix Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt hundra år sedan var

Läs mer

GRUPPFÖRSÄKRING TECKNINGS- OCH HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2014:2. Euro Accident Health & Care Insurance AB

GRUPPFÖRSÄKRING TECKNINGS- OCH HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2014:2. Euro Accident Health & Care Insurance AB TECKNINGS- OCH HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2014:2 Euro Accident Health & Care Insurance AB GRUPPFÖRSÄKRING TECKNINGS- och HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2014:2 1 GRUPPFÖRSÄKRING... 3 1.1 Generella teckningsregler... 3

Läs mer

Preem olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa

Preem olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN DEN 1 OKTOBER 2007 Preem olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa Det här faktabladet innehåller översiktlig och allmän information om Preem olycksfalls- och barnförsäkring

Läs mer

Seniorförsäkring avtal 7000

Seniorförsäkring avtal 7000 FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Seniorförsäkring avtal 7000 DÖDSFALL OLYCKSFALL Förköpsinformationen återger det huvudsakliga innehållet i försäkrings villkoren för Bliwas seniorförsäkring

Läs mer

Insplanet Sjuk- och olycksfallsförsäkring

Insplanet Sjuk- och olycksfallsförsäkring Insplanet Sjuk- och olycksfallsförsäkring - rätt försäkring till rätt pris - Besök oss på www.insplanet.com eller ring 08-51 000 000 1 sjuk och olycksfallsförsäkring olyckor och sjukdomar kan hända vem

Läs mer

Försäkrad långt innan ni ses

Försäkrad långt innan ni ses Försäkrad långt innan ni ses Gravidförsäkring hos Trygg-Hansa Läs om Sveriges populäraste gravidförsäkring! Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig

Läs mer

Fortsättningsförsäkring

Fortsättningsförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Fortsättningsförsäkring i Bliwa OLYCKSFALLS- OCH BARNFÖRSÄKRING OLYCKSFALL BARN SJUKDOM OCH OLYCKSFALL Förköpsinformationen innehåller översiktlig och allmän

Läs mer

Frivillig Gruppförsäkring

Frivillig Gruppförsäkring Unionens personförsäkringar 2017 Gruppavtal nr 1000 ANSÖKAN: Frivillig Gruppförsäkring FYLL I: 1. Personer Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo). 2. Försäkringar Välj de

Läs mer

Nyansökan Ändring av försäkring nummer:... Gruppmedlem. Medförsäkrad. Sökt försäkring Gruppmedlem Premie per månad Medförsäkrad Premie per månad

Nyansökan Ändring av försäkring nummer:... Gruppmedlem. Medförsäkrad. Sökt försäkring Gruppmedlem Premie per månad Medförsäkrad Premie per månad ANSÖKAN OM GRUPPFÖRSÄKRING Läs informationsbladet om försäkringen innan du fyller i ansökan Ansökan avser Nyansökan Ändring av försäkring nummer:... Gruppmedlem Tilltalsnamn och efternamn Personnummer

Läs mer

Kom ihåg att alla sökande ska fylla i en hälsodeklaration på blankett HDGp.

Kom ihåg att alla sökande ska fylla i en hälsodeklaration på blankett HDGp. A Försäkringsförmedlaren Försäkringsförmedlare: Ansökan om anslutning ASPIS ÖPPNA GRUPPFÖRSÄKRING Använd bläckpenna och besvara alla frågor fullständigt. Ofullständiga blanketter returneras Avtalsnummer:

Läs mer

Fortsättningsförsäkring

Fortsättningsförsäkring Gäller fr o m 1 jan 2015 Fortsättningsförsäkring Har du till exempel slutat din anställning eller har ditt medlemskap i fackförbundet upphört? Vår fortsättningsförsäkring finns för dig som inte längre

Läs mer

Anmälan avseende verksamhetsförsäkring för redovisningsföretag

Anmälan avseende verksamhetsförsäkring för redovisningsföretag Anmälan avseende verksamhetsförsäkring för redovisningsföretag Vi ska leverera nytta till våra medlemmar och därför erbjuder vi er att teckna FARs verksamhetsförsäkring. Det är en anpassad försäkring för

Läs mer

Försäkringsbesked. Olycksfallsförsäkring. som ingår i medlemsavgiften till din klubb, ansluten till Svenska Seglarförbundet

Försäkringsbesked. Olycksfallsförsäkring. som ingår i medlemsavgiften till din klubb, ansluten till Svenska Seglarförbundet Försäkringsbesked 2017 Olycksfallsförsäkring som ingår i medlemsavgiften till din klubb, ansluten till Svenska Seglarförbundet Vad försäkringen ersätter och inte Översiktlig information. Fullständiga villkor

Läs mer

Fria Företagares gruppförsäkring i Bliwa

Fria Företagares gruppförsäkring i Bliwa FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Fria Företagares gruppförsäkring i Bliwa DÖDSFALL SJUKDOM OLYCKSFALL BARN SJUKDOM OCH OLYCKSFALL Förköpsinformationen innehåller översiktlig och allmän information

Läs mer

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna Förköpsinformation Hur du ansluts till försäkringarna Automatisk anslutning Gruppavtalet har automatisk anslutning vilket innebär att du som ny medlem/nyanställd automatiskt ansluts till en gruppförsäkring.

Läs mer

Ansökan gruppförsäkring för Sveriges Åkeriföretag

Ansökan gruppförsäkring för Sveriges Åkeriföretag Skicka in din ansökan/hälsodeklaration/avanmälan i ett portofritt kuvert och skriv: Frisvar Förenade Liv Gruppförsäkring AB, Svarspost 20122235, 110 00 Stockholm Ansökan gruppförsäkring för Sveriges Åkeriföretag

Läs mer

Din information FÖRKÖPSINFORMATION FORTSÄTTNINGSFÖRSÄKRING OLYCKSFALLS- OCH BARNFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015

Din information FÖRKÖPSINFORMATION FORTSÄTTNINGSFÖRSÄKRING OLYCKSFALLS- OCH BARNFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Din information FÖRKÖPSINFORMATION FORTSÄTTNINGSFÖRSÄKRING OLYCKSFALLS- OCH BARNFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari

Läs mer

Ikano Koncept Privat. - Förköpsinformation. Försäkringarna. För fullständig information, se försäkringsvillkoren. 3. Sjuk- och arbetslöshetsförsäkring

Ikano Koncept Privat. - Förköpsinformation. Försäkringarna. För fullständig information, se försäkringsvillkoren. 3. Sjuk- och arbetslöshetsförsäkring Ikano Koncept Privat - Förköpsinformation För fullständig information, se försäkringsvillkoren. Försäkringsgivare är Ikano Livförsäkring AB org nr 556104-6783, för Sjuk- och arbetslöshetsförsäkring Ikano

Läs mer

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna Förköpsinformation Hur du ansluts till försäkringarna Obligatorisk anslutning Gruppavtalet har obligatorisk anslutning vilket innebär ett du som ny medlem/nyanställd omfattas av en gruppförsäkring. Hälsokrav

Läs mer

En försäkring för olika händelser i livet

En försäkring för olika händelser i livet medlemsförsäkring för dig i st En försäkring för olika händelser i livet Gäller från 1 juli 2013 Förmåner för dig som medlem! forenadeliv.se/st i samarbete med Snabb hjälp när den behövs som mest Ingen

Läs mer