Försäkrad långt innan ni ses

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försäkrad långt innan ni ses"

Transkript

1 Försäkrad långt innan ni ses Gravidförsäkring hos Trygg-Hansa Läs om Sveriges populäraste gravidförsäkring! Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren som finns att hämta på trygghansa.se.

2 Sidan 2 Vi bjuder på en gratis rådgivning av familjens försäkringsskydd: trygghansa.se/ intresseanmalan Man lär sig en hel del av att vara störst. Av de tiotusentals fall vi hanterar varje år har vi lärt oss att det är viktigt att ge ersättning snabbt. Om man drabbas av sjukdom eller en olycka finns inte tid att vänta. Pengar ska komma fort, när de behövs som mest. Därför ersätter vi till exempel vissa sjukdomar direkt vid diagnos.

3 Sidan 3 Därför är det viktigt med gravidförsäkring En gravidförsäkring ger ett tryggt och bra skydd under graviditet och förlossning, för barnet, mamman och pappan/partnern. Vår gravidförsäkring gäller redan från graviditetsvecka 22. Försäkringen består av ett grundskydd, Gravidförsäkring Gratis, som du kan utöka med tillägget Gravidförsäkring Extra. Gravidförsäkring Gratis innehåller bland annat ett livbelopp för barnet, mamman och pappan/partnern. Tillägget Gravidförsäkring Extra ger ett mer omfattande skydd. Det innehåller bland annat ersättning för skador vid för tidig födsel eller i samband med förlossningen ett skydd du bara kan få med en gravidförsäkring, då en barnförsäkring kan tecknas först efter födseln. I försäkringen ingår även ersättning för graviditets- och förlossningskomplikationer för mamman. Tänk på! Teckna försäkring så tidigt som möjligt under graviditeten. Annars gäller den inte för komplikationer som upptäcks, t ex vid ultraljud. Då börjar försäkringen gälla Gravidförsäkring Gratis börjar gälla dagen efter den dag du tecknade försäkringen men tidigast i graviditetsvecka 22. Tillägget Gravidförsäkring Extra börjar gälla dagen efter den dag du betalar premien men tidigast i graviditetsvecka 22. Barnets sjuk- och olycksfallsförsäkring gäller från förlossningen. Tillägget måste vara betalt innan barnet är fött. Därför är det viktigt att du betalar premien så fort som möjligt. Försäkringen upphör automatiskt på barnets 6-månadersdag. Både Gravidförsäkring Gratis och tillägget Gravidförsäkring Extra kan tecknas när som helst under graviditeten och utan hälsokrav. Vad kostar den? Gravidförsäkring Gratis Tillägg: Gravidförsäkring Extra 0 kr 1195 kr När ni äntligen ses dags för Barnförsäkring Din gravidförsäkring ger ett bra skydd under graviditet och förlossning. Det är dock viktigt att komma ihåg att skaffa vår barnförsäkring TryggaBarn så snart barnet är fött. Då får barnet ett mer omfattande skydd.

4 Sidan 4 Välj den försäkring som passar dig Gravidförsäkring Gratis är ett bättre alternativ än ingen försäkring alls, men med tillägget Gravidförsäkring Extra får du ett mycket bättre skydd, jämför själv i tabellen nedan. Barnet Mamman Pappan/Partnern Livbelopp Livbelopp Livbelopp Nedsatt funktionsförmåga vid olycksfall Nedsatt funktionsförmåga vid sjukdom Händelseförsäkrning Sjukhusvistelse Månadsersättning Nedsatt funktionsförmåga vid olycksfall Kris Sjukhusvistelse vid graviditetskomplikationer Komplikationer vid graviditet och förlossning Nedsatt funktionsförmåga vid olycksfall Kris Vanprydande ärr Hjälpmedel vid olycksfall Läke- och resekostnader vid olycksfall Merkostnader vid olycksfall Gravidförsäkring Gratis Tillägg: Gravidförsäkring Extra Gravidförsäkring Gratis Ersättning för barnet, mamman och pappan/partnern Nedsatt funktionsförmåga vid olycksfall Ersättning för en bestående nedsättning av funktionsförmågan vid olycksfall, så kallad medicinsk invaliditet. Ersättningens storlek beror på hur stor invaliditetsgraden är, %. Högsta ersättning är kr. Livförsäkring Om barnet, mamman eller pappan/ partnern skulle avlida betalas ett livbelopp på kr.

5 Sidan 5 Ersättning för mamman och pappan/partnern Kris Efter en traumatisk upplevelse, t ex om barnet drabbas av en allvarlig sjukdom eller missbildning, kan ni behöva träffa en psykolog. Vi hjälper er att komma till rätt person och bekostar upp till 10 behandlingstillfällen (inklusive resor). Tillägg: Gravidförsäkring Extra Ersättning för barnet Nedsatt funktionsförmåga vid sjukdom Ersättning för en bestående nedsättning av funktionsförmågan vid sjukdom, så kallad medicinsk invaliditet. Det kan till exempel vara förlossningsskador eller sjukdomar som barnet drabbas av den första tiden. Ersättningens storlek beror på hur stor invaliditetsgraden är, %. Högsta ersättning är kr. Händelseförsäkring Försäkringen ersätter kr om barnet får: Allvarligt hjärtfel (som kräver operation före 6 månaders ålder) Allvarlig missbildning i bukvägg och diafragma Blindhet och allvarlig synnedsättning CP-skada Downs syndrom Dövhet och allvarlig hörselnedsättning Klumpfot (som kräver gipsbehandling eller operation) Läpp-, käk- och gomspalt Reduktionsmissbildning Ryggmärgsbråck Vattenskalle Sjukhusvistelse Om ditt barn blir inskrivet på sjukhus för vård i minst 3 dagar betalar vi ut ersättning för sjukhusvistelse med 200 kr/dag. Ni får ersättning från första dagen i längst 180 dagar. Månadsersättning Om familjen beviljas vårdbidrag från Försäkringskassan ger försäkringen månadsersättning. Högsta ersättning är kr/månad (vid 100 % vårdbidrag) i längst 3 år. Vanprydande ärr Får barnet ärr efter en sjukdom eller ett olycksfall som krävt läkarbehandling, lämnas ersättning enligt Trygg-Hansas tabell. Hjälpmedel vid olycksfall Ersättning lämnas för hjälpmedel ni kan behöva efter ett olycksfall. Det kan till exempel vara handikappfordon eller handikappanpassning av bostad. Hjälpmedlen ska vara medicinskt motiverade av läkare. Högsta ersättning är kr. Läke- och resekostnader vid olycksfall Försäkringen ger ersättning för läkekostnader (inklusive resor). Ersättning lämnas för vård inom Norden och i längst 5 år. Merkostnader vid olycksfall Ersättning lämnas för merkostnader om skadan krävt läkarbehandling, till exempel kläder som skadats vid olycksfallet. Ersättning lämnas under den akuta behandlingstiden och i längst 5 år. Ersättning lämnas en gång per sjukdom/ skada och följder därav.

6 Sidan 6 Ersättningar för mamman Sjukhusvistelse vid graviditetskomplikationer Om mamman blir inskriven på sjukhus i minst 3 dagar för graviditetskomplikationer, betalar vi ut ersättning för sjukhusvistelse med 200 kr/dag från första dagen (längst till och med dagen före förlossningen). Komplikationer vid graviditet och förlossning Försäkringen ersätter kr per komplikation om mamman drabbas av: Havandeskapsförgiftning Akut kejsarsnitt Stor blodförlust (minst 2 liter) Svåra bristningar (grad 3 4) Så fungerar försäkringen Exempel: Tvillingarna Jakob och Jesper föds för tidigt i graviditetsvecka 34. Det visar sig att Jesper har ett allvarligt medfött hjärtfel. Barnen får ligga kvar på sjukhus i 3 veckor med anledning av den tidiga födseln. Extra ingår ersättning för sjukhusvård med 200 kr/ dag. Från försäkringen betalas kr ut (200 kr/dag x 21 dagar x 2 barn). Jespers medfödda hjärtfel måste opereras omgående. Extra ingår också en händelseförsäkring som lämnar ersättning med kr för vissa sjukdomar, bland annat allvarligt hjärtfel som måste opereras inom 6 månader. Pengar som betalas ut från försäkringen är skattefria, i det här fallet totalt kr. För den som väntar tvillingar väntar i många fall också dubbla kostnader. Det gäller inte Gravidförsäkring Extra! Det räcker att teckna en försäkring eftersom den gäller oavsett antal barn.

7 Sidan 7 Viktiga begränsningar Försäkringen ersätter aldrig kostnader i samband med förlossning. Försäkringen ersätter inte sjukdomar eller kroppsfel som visat symtom före försäkringen tecknades, t ex på ultraljud. Försäkringen ersätter inte heller följande uppräknade sjukdomar: Blindhet och allvarlig synnedsättning, ICD H47 och H54 Blödarsjuka, ICD D66 och D67 Epilepsi, ICD G40 Dövhet och allvarlig hörselnedsättning, ICD H90 Missbildning och kromosomavvikelse, ICD Q00-Q99 (t ex Downs syndrom och missbildning i inre organ) Neuropsykiatrisk störning, ICD F70-F99 (t ex motorisk utvecklingsstörning) Sjukdom inom centrala nerv- och muskel-systemet, ICD G11, G12, G60 och G71 (t ex muskelsvaghet) Ämnesomsättningssjukdomar, ICD E23 och E70-E90 (t ex cystisk fibros) Vissa av de uppräknade sjukdomarna kan ge ersättning från Händelseförsäkringen om du har tecknat tillägget Gravidförsäkring Extra. Alla nämnda sjukdomar/skador specificeras med ICD- koder i villkoren. ICD är en internationell, av Världshälsoorganisationen, fastställd klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem. Bra att veta Ångerrätt Du har 30 dagars ångerrätt. Ångerfristen börjar räknas från den dag du får hem försäkringsbrevet. För att utnyttja din ångerrätt kontaktar du oss på telefon Försäkringen sägs då upp från begynnelsedagen. Har du redan hunnit betala din försäkring får du pengarna tillbaka. Om du råkar ut för en skada Vår skadehantering är snabb och effektiv. För enklare ärenden som exempelvis sjukhus vistelse räcker det oftast med ett samtal. Du kan anmäla din skada på eller via Om du inte är nöjd Kontakta oss så försöker vi klara upp saken. Lyckas vi inte med det, begär du prövning hos Försäkringsnämnden eller Allmänna reklamationsnämnden. Du kan även vända dig till en allmän domstol för att få tvisten prövad. Då kan du ha nytta av försäkringar som omfattas av Rättsskydd. Om du har rättsskyddsförsäkring hos Trygg-Hansa eller annat bolag i vår koncern kan du ha rätt till ersättning för dina ombudskostnader i samband med tvisten, även om Trygg-Hansa är motpart. Information om personuppgiftslagen För att administrera försäkringar måste Trygg-Hansa samla in personuppgifter. Insamlade uppgifter kommer att sparas i Trygg-Hansas datasystem och behandlas enligt Personuppgiftslagen. Mer information finns i försäkringsvillkoren. Försäkringsvillkor Det här är en kortfattad information om försäkringen. För försäkringsvillkor gå in på eller kontakta oss på telefonnummer

8 Trygg-Hansa Svarspost Kundnummer stockholm TRYGG-HANSA PORTO BETALT SVERIGE

9 + + Gravidförsäkring för barn, mamma och pappa/partner. P Ja, tack. Jag vill att ni bjuder på Gravidförsäkring Gratis. Ankomstdatum Ja, tack. Jag vill teckna tillägget Gravidförsäkring Extra. Det kostar kronor och måste vara betalt innan barnet är fött. Försäkringen börjar gälla dagen efter du betalar premien. Jag är gravid i vecka Förväntat födelsedatum är sekel år månad dag 2 0 Distribution 0 1 Försäkringstagare (efternamn, förnamn) var snäll texta Personnummer sekel år månad dag nummer Gatuadress Telefonnr, bostad även riktnummer Postnummer Postadress Mobiltelefon Gravidförsäkring Gratis börjar gälla dagen efter den dag du tecknade försäkringen men tidigast i graviditetsvecka 22. Tillägget Gravidförsäkring Extra börjar gälla dagen efter den dag du betalar premien men tidigast i graviditetsvecka 22. Det är därför viktigt att du betalar premien så fort som möjligt. Du kan även teckna försäkring direkt på

10 Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag (publ) Stockholm Säte: Stockholm Organisationsnummer: Gravidguiden en guide genom hela graviditeten Det är mycket att hålla i huvudet när man väntar barn. När ska du skicka in alla viktiga papper? Vad är det egentligen som händer hos barnmorskan nästa gång? Vad ska man tänka på när man åker utomlands och vilken mat bör man undvika? Med Trygg-Hansas Gravidguiden kan du enkelt utforma en egen guide efter vad just du behöver hjälp med. Är du intresserad av matråd, träningstips och barnens utveckling under hela graviditeten klickar du enkelt i några rutor, och får smarta nyhetsbrev varje vecka med precis all den information som en väntande förälder behöver. P KOD 1

GRAVID? VI HAR TVÅ FÖRSÄKRINGAR FÖR DIG. DEN ENA ÄR GRATIS. En extra trygghet för dig som är gravid. Ingen självrisk

GRAVID? VI HAR TVÅ FÖRSÄKRINGAR FÖR DIG. DEN ENA ÄR GRATIS. En extra trygghet för dig som är gravid. Ingen självrisk GRAVID? VI HAR TVÅ FÖRSÄKRINGAR FÖR DIG. DEN ENA ÄR GRATIS. En extra trygghet för dig som är gravid Ingen självrisk Råd och tips på vår föräldrasajt www.tryggabarn.nu Snabb skadeservice ofta kan vi reglera

Läs mer

TryggaBarn För barn och ungdomar upp till 25 år

TryggaBarn För barn och ungdomar upp till 25 år Sida 1/6 I TryggaBarn Kontakta oss Kundservice: 0771-111 600 alla dagar kl 7-21 trygghansa.se/kundservice Skadeservice: 0771-111 500 vardagar kl 8-17 Fullständiga villkor: trygghansa.se/villkor TryggaBarn

Läs mer

OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta!

OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta! OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta! Information till IKEA:s kunder i samarbete med IKEA Svenska Försäljnings AB Hej, Från och med 1 oktober 2014 kommer du att kunna köpa OMIFALL Gravid- och

Läs mer

Kollektiv olycksfallsförsäkring

Kollektiv olycksfallsförsäkring Kollektiv olycksfallsförsäkring Förköpsinformation Det här är en kortfattad beskriv ning av försäkringen och information som du har rätt att få enligt lag. Fullständiga villkor hittar du på vår webbplats

Läs mer

Trygga försäkringar. för dig som är medlem i fackförbundet ST. I samarbete med

Trygga försäkringar. för dig som är medlem i fackförbundet ST. I samarbete med Trygga försäkringar för dig som är medlem i fackförbundet ST I samarbete med Sidan 2 Försäkringar för hela familjen till medlemspris Tack vare ett samarbete mellan ST och Trygg-Hansa kan du som är medlem

Läs mer

om dig och din trygghet.

om dig och din trygghet. EXKLUS IV T för dig som m ed l e mi personförsäkringar om dig och din trygghet. Corbis/Scanpix Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt hundra år sedan var det en

Läs mer

Jämför barnförsäkring Här kan du jämföra barnförsäkringar. I jämförelsen kommer först tabeller med de viktigaste ersättningarna, därefter viktiga

Jämför barnförsäkring Här kan du jämföra barnförsäkringar. I jämförelsen kommer först tabeller med de viktigaste ersättningarna, därefter viktiga Jämför barnförsäkring Här kan du jämföra barnförsäkringar. I jämförelsen kommer först tabeller med de viktigaste ersättningarna, därefter viktiga undantag och begränsningar. Det belopp som redovisas här

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 82:5 2009-11-15 TRYGGA BARN

ALLMÄNNA VILLKOR 82:5 2009-11-15 TRYGGA BARN ALLMÄNNA VILLKOR 82:5 2009-11-15 TRYGGA BARN 2 TryggaBarn 82:5 3 TACK FÖR ATT DU VALT TRYGG-HANSA FÖR DITT BARN! TRYGGA BARN Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom INNEHÅLL Här har vi samlat

Läs mer

Barnförsäkring. Gäller från 2015-06-01

Barnförsäkring. Gäller från 2015-06-01 BARNFÖRSÄKRING FÖRKÖPSINFORMATION Barnförsäkring Gäller från 2015-06-01 Vår Barnförsäkring ger ditt barn en bra start i livet Precis som det är självklart att ha försäkring för hemmet och bilen så borde

Läs mer

Din information FÖRKÖPSINFORMATION BARNFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015

Din information FÖRKÖPSINFORMATION BARNFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Din information FÖRKÖPSINFORMATION BARNFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015 Barnförsäkringen ger ett ekonomiskt

Läs mer

Försäkringsvillkor januari 2015

Försäkringsvillkor januari 2015 GRAVID Försäkringsvillkor januari 2015 Här har vi samlat allt som våra gravidförsäkringar omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid en

Läs mer

Trygga försäkringar. för dig som är medlem i Finansförbundet. I samarbete med

Trygga försäkringar. för dig som är medlem i Finansförbundet. I samarbete med Trygga försäkringar för dig som är medlem i Finansförbundet I samarbete med Sidan 2 Försäkringar för hela familjen till medlemspris Tack vare ett samarbete mellan Finansförbundet och Trygg-Hansa kan du

Läs mer

Fortsättningsförsäkring

Fortsättningsförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Fortsättningsförsäkring i Bliwa OLYCKSFALLS- OCH BARNFÖRSÄKRING OLYCKSFALL BARN SJUKDOM OCH OLYCKSFALL Förköpsinformationen innehåller översiktlig och allmän

Läs mer

Alla barn har rätt till en bra försäkring. Välkommen till Medlemsbarn Barnförsäkring för det värdefullaste du har

Alla barn har rätt till en bra försäkring. Välkommen till Medlemsbarn Barnförsäkring för det värdefullaste du har Alla barn har rätt till en bra försäkring Välkommen till Medlemsbarn Barnförsäkring för det värdefullaste du har Skydda det bästa du har från 80 kr /mån För den du vill skydda mest i världen Världen är

Läs mer

Alla barn har rätt till en bra försäkring

Alla barn har rätt till en bra försäkring S 2849 12-02 Foto: Andreas Lind Alla barn har rätt till en bra försäkring Välkommen till Medlemsbarn Barnförsäkring för det värdefullaste du har S2849.indd 3 2012-02-02 14:19:20 Skydda det bästa du har

Läs mer

medlemsförsäkring för dig som är medlem i Polisförbundet Gäller fr o m 1 april 2011 En försäkring som gäller hela livet. Teckna försäkring idag!

medlemsförsäkring för dig som är medlem i Polisförbundet Gäller fr o m 1 april 2011 En försäkring som gäller hela livet. Teckna försäkring idag! medlemsförsäkring för dig som är medlem i Polisförbundet Gäller fr o m 1 april 2011 En försäkring som gäller hela livet. Teckna försäkring idag! Innan äventyret börjar Snabb hjälp när du behöver den som

Läs mer

Viktigt se vad försäkringen täcker

Viktigt se vad försäkringen täcker Täcker försäkringen tandskada till följd av bordsbett? Svenska barn är bra försäkrade. Förutom det grundskydd samhället erbjuder har 60 70 procent av barnen en individuell barnförsäkring. Vår genomgång

Läs mer

Hemförsäkring. För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt

Hemförsäkring. För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt Hemförsäkring För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren

Läs mer

För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt

För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt HEMFÖRSÄKRING För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt 2 Hemförsäkring Vad är det som luktar, utbrister Karin när hon och sambon Anders burit ut matkassarna ur hissen. Kommer det från oss? Anders

Läs mer

HEMFÖRSÄKRING. För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt

HEMFÖRSÄKRING. För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren som finns att hämta på trygghansa.se. HEMFÖRSÄKRING För dig

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING

BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING 2 Bostadsrättsförsäkring Du, det droppar från taket i mitt kök, är det något som du kan förklara? Fredrik ska precis låsa upp dörren till den lägenhet han hyr av sin kompis Peter

Läs mer

Hemförsäkring Villa. För dig som bor i eget hus

Hemförsäkring Villa. För dig som bor i eget hus Hemförsäkring Villa För dig som bor i eget hus Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren som finns att

Läs mer

Fortsättningsförsäkring

Fortsättningsförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Fortsättningsförsäkring i Bliwa AVTAL 8000 DÖDSFALL SJUKDOM OLYCKSFALL BARN SJUKDOM OCH OLYCKSFALL Förköpsinformationen innehåller översiktlig och allmän information

Läs mer

Barnförsäkring. Allmänt Folksams barnförsäkring kan tecknas antingen som en sjuk-och olycksfallsförsäkring eller som en olycksfallsförsäkring,

Barnförsäkring. Allmänt Folksams barnförsäkring kan tecknas antingen som en sjuk-och olycksfallsförsäkring eller som en olycksfallsförsäkring, 1/5 Försäkringen tecknas hos Folksam ömsesidig sakförsäkring, organisationsnummer 502006-1619. Att Folksam är ett ömsesidigt försäkringsbolag innebär att det ägs av försäkringstagarna. Huvudkontorets adress

Läs mer

Grattis till en väldigt bra försäkring. Hur stor bit vill du ha? Bättre försäkringar genom ditt medlemskap

Grattis till en väldigt bra försäkring. Hur stor bit vill du ha? Bättre försäkringar genom ditt medlemskap Grattis till en väldigt bra försäkring. Hur stor bit vill du ha? Bättre försäkringar genom ditt medlemskap Innehåll Försäkringar genom ditt medlemskap Ingår för vissa och går annars att lägga till (Läs

Läs mer

Åkarnas gruppförsäkring

Åkarnas gruppförsäkring gruppförsäkring för dig i sveriges åkeriföretag Åkarnas gruppförsäkring gäller från 1 januari 2014 Nyhet 2014 - Ny Barnförsäkring Snabb hjälp när den behövs som mest Ingen kan förutse hur livet ska bli.

Läs mer

Hemförsäk ring. En trygghet i vardagen. Var försäkringen gäller. Försäkringens giltighet. För vem försäkringen gäller. Premien.

Hemförsäk ring. En trygghet i vardagen. Var försäkringen gäller. Försäkringens giltighet. För vem försäkringen gäller. Premien. Hemförsäkring Hemförsäk ring hemförsäkring En trygghet i vardagen Hemförsäkringen ger dig en bra säkerhet för dina ägodelar, både i och utanför ditt hem och gäller även för saker som du hyr eller lånar.

Läs mer

Sveland Hemförsäkring

Sveland Hemförsäkring Sveland Hemförsäkring Sveland Hemförsäkring Hemförsäkring en trygghet i vardagen Hemförsäkringen ger dig en bra säkerhet för dina ägodelar, både i och utanför ditt hem och gäller även för saker som du

Läs mer

Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa

Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du

Läs mer

Villkor för Sjuk- och Olycksfallsförsäkring KOMBI Barn. Gäller från 1 maj 2011

Villkor för Sjuk- och Olycksfallsförsäkring KOMBI Barn. Gäller från 1 maj 2011 Villkor för Sjuk- och Olycksfallsförsäkring KOMBI Barn Gäller från 1 maj 2011 Villkor för Sjuk- och Olycksfallsförsäkring KOMBI Barn 2011-05-01 Innehållsförteckning A Allmänna försäkringsregler... 6 A.1

Läs mer