Anmälan avseende verksamhetsförsäkring för redovisningsföretag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anmälan avseende verksamhetsförsäkring för redovisningsföretag"

Transkript

1 Anmälan avseende verksamhetsförsäkring för redovisningsföretag Vi ska leverera nytta till våra medlemmar och därför erbjuder vi er att teckna FARs verksamhetsförsäkring. Det är en anpassad försäkring för våra medlemmars behov och verksamhet med mycket förmånliga premier och extra bred omfattning. Vi är medlemmar i FAR: NEJ Vi ber er att fylla i de moment där ni önskar premieoffert och vi återkommer till er inom kort. Ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada Kontorsförsäkring och Sjukavbrottsförsäkring Frivillig företagsbetald sjukvårdsförsäkring Försäkringstagare, redovisningsföretagets namn: Utdelningsadress/Gatuadress: Postnummer och Ort: Organisationsnummer: Telefon (även riktnummer) E-postadress försäkringsansvarig: Ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada för redovisningsföretag Medförsäkrade bolag Försäkringen gäller för företaget enligt ovan, medförsäkrade bolag anges på separat bilaga. Ange uppgifter om namn, adress och organisationsnummer. Den sökandes dotterbolag omfattas med automatik av försäkringen inom ramen för den försäkrade verksamheten samt den anmälda omsättningen. Den totala omsättningen för samtliga bolag skall anges.

2 Grundförsäkring Försäkringsbelopp Önskar belopp om 25 prisbasbelopp/skada, 50 prisbasbelopp/försäkringsår Önskar belopp om 50 prisbasbelopp/skada, 100 prisbasbelopp/försäkringsår Tilläggsförsäkring för enklare juridiska uppdrag enligt FARs definition* Önskar belopp om 1 MSEK/skada, 1MSEK/försäkringsår Vänligen ange utbildning för aktuell verksamhet: *Avser formaliafel vid upprättande av andra enklare juridiska handlingar såsom: kompanjonsavtal, testamente, äktenskapsförord, boskillnad, bouppteckning, arvskifte, samboavtal. Försäkringsuppgifter Uppgifterna avser försäkringstagaren och eventuella medförsäkrade bolag per anmälningsdag. Total årsomsättning redovisningsverksamhet kkr Total årsomsättning tilläggsuppdrag kkr För nystartade bolag eller vid uppstart av rådgivningsverksamhet gäller att premien beräknas på den budgeterade omsättningen. Skadeståndsanspråk 1. Har skadeståndsanspråk riktats mot sökande under de 5 senaste åren? Om, vänligen bilägg separat information med beskrivning av händelsen som medförde kravet, när händelsen inträffade, kravets storlek samt vilket belopp som är utbetalt eller reserverat med anledning av kravet. 2. Känner ni till någon omständighet som kan leda till att skadeståndsanspråk kan komma att framställas mot sökande? Om, vänligen bilägg separat information med beskrivning av händelsen som kan komma att medföra att krav framställs, när händelsen inträffat samt uppgift om det förväntade kravets/den förväntade förlustens storlek. Om ni svarat på någon av ovanstående frågor har någon försäkringsersättning utbetalats till skadelidande? NEJ NEJ

3 Försäkring Har den sökande en gällande ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada för redovisningsverksamhet? NEJ Försäkringsgivare Förfallodag (år, månad, dag) Försäkringsbelopp När tecknades ansvarsförsäkringen (år, månad, dag) Om NEJ, ange Vilket datum företaget startade sin verksamhet År, månad, dag Kontorsförsäkring - försäkringsuppgifter Uppgifterna avser försäkringstagaren och eventuella medförsäkrade bolag per anmälningsdag. Årsomsättning: Huvudförsäkringsställe: kkr År: Medförsäkrade bolag: Medförsäkrat bolags försäkringsställe: Sjukavbrottsförsäkring Försäkrade personer

4 Observera att om en person ansöker om ett högre försäkringsbelopp än kr/ år i sjukavbrottsförsäkring också måste komplettera ansökan med en hälsodeklaration. Den finner ni längst bak i ansökan. Frivillig företagsbetald sjukvårdsförsäkring Vänligen lista de personer som ni vill ansluta till frivillig företagsbetald sjukvårdsförsäkring nedan: Namn: Personnr: Adress: Postnummer Ort Underskrift av ansökan Undertecknad intygar att samtliga anställda, enligt förteckning ovan på ansökan om sjukavbrottsförsäkring samt ansökan om frivillig företagsbetald sjukvårdsförsäkring, vid inträdet i försäkringen är *fullt arbetsföra. FULLT ARBETSFÖR Med fullt arbetsför menas att det vanliga arbetet kan fullgöras utan inskränkningar och att sjuklön från arbetsgivaren eller ersättning från Försäkringskassan inte utbetalas. Med ersättning från Försäkringskassan avses sjuk- eller rehabiliteringsersättning, aktivitetsersättning, sjukersättning, tidsbegränsad sjukersättning eller annan ersättning på grund av arbetsoförmåga. För att vara fullt arbetsför krävs även att arbetsskadelivränta inte utbetalas eller att lönebidragsersättning eller vilande aktivitetsersättning/sjukersättning eller motsvarande ersättning inte är beviljad. Datum och Ort: Underskrift firmatecknare: Namnförtydligande:

5 Anmälan skickas till: FARs Försäkringsservice hos Willis AB Box Stockholm Telefon: E-post:

6 Sid 1 (2) FÖRETAG Hälsoförklaring Försäkringsnummer ifylls alltid Personuppgifter Företagets namn och organisationsnummer Förnamn och efternamn Personnummer (10 siffror) Utdelningsadress Mejladress Telefon Kön Hälsodeklaration 1. Längd i cm Vikt i kg 2. Är du fullt arbetsför? Med fullt arbetsför menas att du ska kunna fullgöra ditt vanliga arbete utan inskränkningar och att du vid datum för anslutning till försäkringen inte: är sjukskriven, eller får sjukersättning eller aktivitetsersättning har lönebidragsanställning eller liknande anställning har anpassat arbete eller anpassad skolgång på grund av hälsoskäl Om du svarat på fråga 2, komplettera på nästa sida. 3. Har du, eller har du tidigare haft, någon sjukdom, skada, fysiska eller psykiska besvär, annat kroppsfel (inkl. syn- och hörselfel), alkohol-/ läkemedels-/ narkotikaberoende eller uppbär du handikappersättning? 4. Har du under de senaste 5 åren varit sjukskriven (helt eller delvis) mer än 14 dagar i följd? 5. Har du under de senaste 5 åren vårdats, behandlats eller undersökts på sjukhus, vårdcentral, mödravårdscentral eller annan sjukvårdsinrättning eller i övrigt anlitat läkare, sjuksköterska, sjukgymnast, naprapat, kiropraktor, psykolog eller annan sjukvårdspersonal? 6. Använder du något receptbelagt läkemedel? (Gäller ej p-piller.) 7. Är det planerat att du ska genomgå någon läkarkontroll, behandling eller operation? 8. Har du utöver det du redan uppgett något fel eller misstanke om fel på inre organ, något fysiskt eller psykiskt handikapp, några andra sjukdomar/besvär/kroppsfel eller misstanke om sjukdomar/besvär/kroppsfel? Om du svarat på någon av frågorna 3 8, komplettera på nästa sida.

7 Sid 2 (2) FÖRETAG Hälsoförklaring Kompletteringar till fråga 2 8. Alla följdfrågor måste besvaras. Samtliga sjukdomar, skador, handikapp och undersökningar ska uppges. Ange frågans nummer och besvara följdfrågorna. Fråga nr Vilken sjukdom, skada eller handikapp gäller det? Vilken var anledningen till undersökningen/arbetsoförmågan? Under vilka tider var du sjuk/sjukskriven? När undersöktes, kontrollerades eller behandlades du? Vilken läkare, vårdcentral eller vårdinrättning har anlitats? Vilken behandling (inklusive medicinering) har du fått? Vad har läkare/sjuksköterska kallat besvären? Är du symtomfri? Om ja sedan när? Kvarstående men eller besvär? Fråga nr Vilken sjukdom, skada eller handikapp gäller det? Vilken var anledningen till undersökningen/arbetsoförmågan? Under vilka tider var du sjuk/sjukskriven? När undersöktes, kontrollerades eller behandlades du? Vilken läkare, vårdcentral eller vårdinrättning har anlitats? Vilken behandling (inklusive medicinering) har du fått? Vad har läkare/sjuksköterska kallat besvären? Är du symtomfri? Om ja sedan när? Kvarstående men eller besvär? Fråga nr Vilken sjukdom, skada eller handikapp gäller det? Vilken var anledningen till undersökningen/arbetsoförmågan? Under vilka tider var du sjuk/sjukskriven? När undersöktes, kontrollerades eller behandlades du? Vilken läkare, vårdcentral eller vårdinrättning har anlitats? Vilken behandling (inklusive medicinering) har du fått? Vad har läkare/sjuksköterska kallat besvären? Är du symtomfri? Om ja sedan när? Kvarstående men eller besvär? Övriga upplysningar/kompletteringar Om du behöver komplettera med något från blankettens övriga frågor, använd då eget papper, skriv frågans nummer, namn och personnummer på den som ska försäkras upptill på papperet och skriv sedan under med din namnteckning och datum. Underskrift Uppgifterna jag lämnat i den här hälsoförklaringen ska ligga till grund för försäkringsavtalet. g förstår att oriktig eller ofullständig uppgift kan göra försäkringen ogiltig. Ort och datum Namnteckning Namnförtydligande Målsmans underskrift Namnförtydligande Inhämtad information kommer att arkiveras hos Svedea. Om ansökan inte godkänns arkiveras informationen hos Svedea i 6 månader. Personuppgifterna hanteras enligt Personuppgiftslagen (PUL). Hälsoförklaring skickas till: Svedea AB Box Stockholm svedea.se

Ansökan gruppförsäkring

Ansökan gruppförsäkring Skicka in din ansökan/hälsodeklaration i ett portofritt kuvert och skriv: Frisvar Förenade Liv Gruppförsäkring AB, Svarspost 121310901, 110 00 Stockholm Ansökan gruppförsäkring Företag Leg. Kiropraktorers

Läs mer

Fonus Begravningsförsäkring. Försäkringsgivare är Folksam

Fonus Begravningsförsäkring. Försäkringsgivare är Folksam Fonus Begravningsförsäkring Försäkringsgivare är Folksam Fonus Begravningsförsäkring Större valfrihet vid din begravning Det finns många sätt att skapa trygghet och visa omtanke. Ett är att teckna en försäkring

Läs mer

Vi behöver uppgifter om din hälsa

Vi behöver uppgifter om din hälsa Vi behöver uppgifter om din hälsa För att du ska kunna teckna försäkring behöver vi uppgifter om din hälsa och ber dig därför fylla i en hälsoförklaring tillsammans med ansökningsblanketten. Vi behöver

Läs mer

Nyansökan Ändring av försäkring nummer:... Gruppmedlem. Medförsäkrad. Sökt försäkring Gruppmedlem Premie per månad Medförsäkrad Premie per månad

Nyansökan Ändring av försäkring nummer:... Gruppmedlem. Medförsäkrad. Sökt försäkring Gruppmedlem Premie per månad Medförsäkrad Premie per månad ANSÖKAN OM GRUPPFÖRSÄKRING Läs informationsbladet om försäkringen innan du fyller i ansökan Ansökan avser Nyansökan Ändring av försäkring nummer:... Gruppmedlem Tilltalsnamn och efternamn Personnummer

Läs mer

Ansökan Skandia Gruppförsäkring

Ansökan Skandia Gruppförsäkring Ansökan Skandia Gruppförsäkring Avtal: 22500 Pingstförs.Pensionsst Enhet: 22501 Pingstförs.Pensionsstiftelse sid 1(8) *GM avser gruppmedlem, dvs. anställd på företaget. Premieberäkning sker normalt utifrån

Läs mer

Varför behöver vi veta så mycket om ditt barns hälsa?

Varför behöver vi veta så mycket om ditt barns hälsa? Sida 1/10 Hälsodeklaration barn Varför behöver vi veta så mycket om ditt barns hälsa? Du kan försäkra en kommande sjukdom eller olyckshändelse, men inte sjukdomar som redan finns idag. Varför behövs en

Läs mer

Varför behöver vi veta så mycket om ditt barns hälsa?

Varför behöver vi veta så mycket om ditt barns hälsa? Sid 1 av 10 Varför behöver vi veta så mycket om ditt barns hälsa? Du kan försäkra en kommande sjukdom eller olyckshändelse, men inte sjukdomar som redan finns idag. Varför behövs en hälsodeklaration? Din

Läs mer

Ansökan Sjuk- och Olycksfallsförsäkring KOMBI Barn (SA) För barn upp till 18-årsdagen

Ansökan Sjuk- och Olycksfallsförsäkring KOMBI Barn (SA) För barn upp till 18-årsdagen Denna ansökan sänds in tillsammans med hälsodeklarationen. Ansökan Sjuk- och Olycksfallsförsäkring KOMBI Barn (SA) För barn upp till 18-årsdagen Ankomstdatum Har du Babydax PLUS och tecknar KOMBI Barn

Läs mer

Ansökan Sjukavbrott & Sjukvårdsförsäkring

Ansökan Sjukavbrott & Sjukvårdsförsäkring Ansökan Sjukavbrott & Sjukvårdsförsäkring 1/5 q Nyteckning q Ändring/tillägg Försäkrad Namn Telefon (dagtid) E-post Företagsuppgifter Företagsnamn Organisationsnummer Premiebetalare (ifylles om annan än

Läs mer

Efternamn, förnamn make/registrerad partner/sambo = medförsäkrad (MF) Försäkringsbelopp. Månadslön

Efternamn, förnamn make/registrerad partner/sambo = medförsäkrad (MF) Försäkringsbelopp. Månadslön Ansökan Gruppförsäkring 2014 Avtal: 16, Svenska Journalistförbundet =gruppmedlem dvs. medlem hos Svenska Journalistförbundet. =Make/registrerad partner/sambo till gruppmedlem. Efternamn, förnamn anställd/medlem

Läs mer

Ansökan Skandia Gruppförsäkring

Ansökan Skandia Gruppförsäkring Ansökan Skandia Gruppförsäkring Avtal: 16220 Kungliga Tekniska H Enhet: 16220 Kungliga Tekniska Högskolan sid 1(11) * avser gruppmedlem, dvs. anställd på företaget. Premieberäkning sker normalt utifrån

Läs mer

medlemsförsäkring för dig som är medlem i Polisförbundet Gäller fr o m 1 april 2015 Teckna försäkring idag!

medlemsförsäkring för dig som är medlem i Polisförbundet Gäller fr o m 1 april 2015 Teckna försäkring idag! medlemsförsäkring för dig som är medlem i Polisförbundet Gäller fr o m 1 april 2015 Teckna försäkring idag! Snabb hjälp när du behöver den som mest En bra gruppförsäkring är ett omtänksamt sätt att försäkra

Läs mer

IKEA/IKANO:s Gruppförsäkringar

IKEA/IKANO:s Gruppförsäkringar EXKLUSIVT för medarbetare i copyright Inter IKEA systems B.V. 2008 personförsäkringar IKEA/IKANO:s Gruppförsäkringar Speciellt framtagna för dig som är medarbetare. Corbis/Scanpix Över 100 år av omtanke

Läs mer

om dig och din trygghet.

om dig och din trygghet. EXKLUS IV T för dig som m ed l e mi personförsäkringar om dig och din trygghet. Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt hundra år sedan var det en grupp läkare som

Läs mer

medlemsförsäkring för dig som är medlem i Polisförbundet Gäller fr o m 1 april 2011 En försäkring som gäller hela livet. Teckna försäkring idag!

medlemsförsäkring för dig som är medlem i Polisförbundet Gäller fr o m 1 april 2011 En försäkring som gäller hela livet. Teckna försäkring idag! medlemsförsäkring för dig som är medlem i Polisförbundet Gäller fr o m 1 april 2011 En försäkring som gäller hela livet. Teckna försäkring idag! Innan äventyret börjar Snabb hjälp när du behöver den som

Läs mer

om dig och din trygghet.

om dig och din trygghet. EXKLUS IV T för dig som m ed l e mi personförsäkringar om dig och din trygghet. Corbis/Scanpix Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt hundra år sedan var det en

Läs mer

Hälsodeklaration avseende ansökan om personförsäkring

Hälsodeklaration avseende ansökan om personförsäkring Hälsodeklaration avseende ansökan om personförsäkring Personnr (år, mån, dag och nr) Efternamn, tilltalsnamn Yrke/sysselsättning Utdelningsadress Postnr och ortnamn Telefonnr Är du inskriven i svensk försäkringskassa?

Läs mer

om dig och din trygghet.

om dig och din trygghet. EXKLU SIV T f ör dig so m m ed lem i personförsäkringar om dig och din trygghet. Corbis/Scanpix Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt hundra år sedan var det en

Läs mer

Psykologförbundets Gruppförsäkringar. Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med

Psykologförbundets Gruppförsäkringar. Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med Psykologförbundets Gruppförsäkringar Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med Ansvars första VD, Bror Gustav Bylund, med personal 1935 Över 100 år av erfarenhet. För hundra år sedan

Läs mer

Ikano Koncept Privat. - Förköpsinformation. Försäkringarna. För fullständig information, se försäkringsvillkoren. 3. Sjuk- och arbetslöshetsförsäkring

Ikano Koncept Privat. - Förköpsinformation. Försäkringarna. För fullständig information, se försäkringsvillkoren. 3. Sjuk- och arbetslöshetsförsäkring Ikano Koncept Privat - Förköpsinformation För fullständig information, se försäkringsvillkoren. Försäkringsgivare är Ikano Livförsäkring AB org nr 556104-6783, för Sjuk- och arbetslöshetsförsäkring Ikano

Läs mer

SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING. Gäller fr o m 1 juni 2014. Snabb vård utan omvägar. Teckna försäkring idag!

SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING. Gäller fr o m 1 juni 2014. Snabb vård utan omvägar. Teckna försäkring idag! SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING för dig som är medlem i Polisförbundet Gäller fr o m 1 juni 2014 Snabb vård utan omvägar. Teckna försäkring idag! Vilka får teckna försäkring? Den vars hälsa försäkringen ska gälla

Läs mer

FAR Ansvarsförsäkring för revisionsföretag FAR 1:4

FAR Ansvarsförsäkring för revisionsföretag FAR 1:4 FAR Ansvarsförsäkring för revisionsföretag FAR 1:4 Denna information lämnas i enlighet med gällande lagstiftning och är en översiktlig sammanställning av försäkringens omfattning, så kallad förköpsinformation.

Läs mer

Viktigt att veta. Livförsäkring. forenadeliv.se/sulf

Viktigt att veta. Livförsäkring. forenadeliv.se/sulf Viktigt att veta AUTOMATISK ANSLUTNING Som ny medlem får du automatiskt en livförsäkring, en olycksfallsförsäkring och en sjukvårdsförsäkring (grundskydd) i 3 månader utan att betala någon premie. Är du

Läs mer

Vårdförbundets Gruppförsäkringar. Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med

Vårdförbundets Gruppförsäkringar. Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med Vårdförbundets Gruppförsäkringar Speciellt framtagna för dig som är student i samarbete med Ansvars första VD, Bror Gustav Bylund, med personal 1935 Över 100 år av erfarenhet För hundra år sedan kom några

Läs mer

Allians Gruppsjukvårdsförsäkring

Allians Gruppsjukvårdsförsäkring Omfattning Försäkringsmoment Självrisk Premie per försäkrad/år Vuxen SEK 500 per skada SEK 3 120 Barn (t o m25 år) SEK 500 per skada SEK 1 560 Gruppsjukvård Specialistläkarvård Sjukgymnastik, kiropraktor

Läs mer

Sjukvård flex. för privatpersoner

Sjukvård flex. för privatpersoner Sjukvård flex för privatpersoner 2 Sjukvård Flex Akta Emelie på kanten! Karin dirigerar sina lagkamrater och siktar in sig på grannflickan Åsa som kommer drivande med bollen över sommarstugeområdets lilla

Läs mer

Volvofinans låneskydd

Volvofinans låneskydd Volvofinans låneskydd försäkringsvillkor 2013 Villkor Låneskydd 2013 1 2 Villkor Låneskydd 2013 Låneskydd försäkringsvillkor 2012 innehållsförteckning 1. Gruppavtalet...5 2. Försäkringsvillkor...5 3. Försäkrade...5

Läs mer

Försäkringsvillkor Gäller från 1 januari 2014. Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa

Försäkringsvillkor Gäller från 1 januari 2014. Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa Försäkringsvillkor Gäller från 1 januari 2014 Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa Försäkringens syfte Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa innehåller flera olika försäkringar, som ger den försäkrade ett ekonomiskt

Läs mer

Sjukskyddsförsäkring Om du blir långvarigt sjukskriven

Sjukskyddsförsäkring Om du blir långvarigt sjukskriven Sjukskyddsförsäkring Om du blir långvarigt sjukskriven Vid långvarig sjukdom kan din ekonomi påverkas avsevärt. Det inkomstbortfall som en längre tids sjukdom medför blir ofta en ekonomisk påfrestning

Läs mer

Advokatsamfundets Försäkringsprogram 2015

Advokatsamfundets Försäkringsprogram 2015 Advokatsamfundets Försäkringsprogram 2015 VÄLKOMMEN TILL ADVOKATSAMFUNDETS FÖRSÄKRINGSPROGRAM Willis är ett av världens ledande företag inom risk management och försäkringsförmedling med huvudkontor i

Läs mer