om dig och din trygghet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "om dig och din trygghet."

Transkript

1 EXKLU SIV T f ör dig so m m ed lem i personförsäkringar om dig och din trygghet.

2

3 Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt hundra år sedan var det en grupp läkare som bestämde sig för att skapa ett försäkringsbolag som passade dem och deras värderingar. Samma tanke fanns inom nykterhetsrörelsen. Det handlade om att se varje människa som en individ och att behandla hans eller hennes unika behov med respekt. Emotionella som materiella. Det handlade om att se människors ambitioner, men också att se deras fel och brister. Det handlade om att bry sig lite mer. Under 90-talet slog vi ihop våra verksamheter och bildade SalusAnsvar. Tack vare att vi redan hade en gemensam värdegrund och människosyn blev sammanslagningen både naturlig och framgångsrik. Vi tror på det goda i människan Där vi har våra rötter har man alltid hjälpt männi skor tillbaka till hälsa och ansvarstagande. I dag jobbar vi aktivt med bland annat trafiknykterhetsfrågor för att rädda liv. Vi vet att det är lättare för dig att tänka klart och må bra när du känner dig trygg. Därför jobbar vi med försäkringar. Vi tror på närhet och omtanke Du kommer kanske aldrig att se oss i tvreklamen. Men vi är desto mer närvarande på sjukhusen, i verkstäderna, på vägarna och bland företagen. Kanske är vi som mest populära bland anställda tandläkare och i den här broschyren kan du läsa varför. GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2013 tjänstetandläkarnas GRUPPFÖRSÄKRING 3

4 Anpassade försäkringar för dig och dina behov De flesta vill behålla sin livsstil med semesterresor, bil och boende även om olyckan är framme. Vi vill att du också ska kunna göra det. Därför finns våra personförsäkringar. Eftersom du är medlem i Tjänstetandläkarna kan vi erbjuda dig och din familj helt andra villkor och priser på försäkringarna. Det är viktigt att du har ett försäkringsskydd som motsvarar dina förväntningar ifall något oförutsett skulle inträffa. Vi hjälper dig gärna gå igenom dina behov så att du får de försäkringar som passar dig och din livssituation nu och i framtiden. I den här broschyren kan du läsa en kortfattad information om de försäkringar vi erbjuder. Fullständiga villkor hittar du på Kostnadsfri rådgivning och hjälp med ditt försäkringsskydd.» Telefon: » e-post: Vi bryr oss lite mer. 4 Anpassade försäkringar för dig och dina behov

5 Välj bland dessa Livförsäkring s. 7 Fristående Omställningskapital s. 10 Sjukförsäkring s. 12 Tilläggsförsäkring Omställningskapital s. 13 Olycksfallsförsäkring s. 16 Barnförsäkring sjuk- och olycksfall 0 25 år s. 24 Kritisk sjukdom s. 28 Sjukvård Direkt PLUS s. 30 Ansökan s. 19 Viktigt att veta om våra försäkringar s. 34 Välj bland dessa 5

6 Begreppsförklaring Vi vet att det inte alltid är så lätt att förstå all information om försäkringarna. Därför har vi här gjort en förklaring av de svåraste orden och begreppen. Gruppmedlem Du som är medlem i Tjänstetandläkarna är vad vi kallar en gruppmedlem och du har rätt att teckna en gruppförsäkring. Medförsäkrad Om du som gruppmedlem tecknar en försäkring kan även din maka/make, sambo eller registrerad partner teckna en egen försäkring. Barn Försäkrade är gruppmedlemmens arvsberättigade barn och medförsäkrads barn som är folkbokförda på samma adress som gruppmedlemmen. Studerande ungdomar upp till och med 25 år som enligt Folkbokförsäkringslagen måste folkbokföra sig på studieorten, men fortfarande har sin hemvist hos gruppmedlemmen, omfattas av barnförsäkringen. Fullt arbetsför Som fullt arbetsför ska du kunna studera och arbeta utan inskränkningar och inte vara sjukskriven, inte få sjuklön från arbetsgivare eller ersättning från Försäkringskassan (rehabiliterings-, sjukpenning, sjuk-/aktivitetsersättning även vilande eller tidsbegränsad, handikappersättning eller annan liknande ersättning), inte ha särskilt anpassat arbete eller lönebidragsanställning. Hälsodeklaration När du tecknar en personförsäkring måste du i de flesta fall svara på några frågor kring din hälsa. Socialförsäkringen Socialförsäkringsbalken innehåller bestämmelser om Socialförsäkringen som reglerar de förmåner som ingår i denna balk. Försäkringskassan administrerar dessa förmåner. Arbetsoförmåga Med arbetsoförmåga menas om du på grund av sjukdom eller olycksfallsskada har förlorat din förmåga att arbeta. Nedsättningen bedöms enligt Socialförsäkringen och förutsätter att du har rätt till ersättning från Försäkringskassan. Ekonomisk Invaliditet Ekonomisk invaliditet är den bestående nedsättningen av din arbetsförmåga som uppstår till följd av olycksfallsskadan. Förvärvsmässig månadsersättning Utbetalas om ditt barn blir så skadat av ett olycksfall eller sjukdom att det leder till bestående arbetsoförmåga i framtiden. Medicinsk Invaliditet Medicinsk invaliditet är den fysiska eller psykiska funktionsnedsättning som orsakas på grund av ett olycksfall och, om det anges, en sjukdom. Olycksfallsskada En kroppsskada som ofrivilligt drabbar den försäkrade genom en plötslig yttre händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen). Som olycksfallsskada räknas även hälseneruptur, vridvåld mot knä och smitta p.g.a. fästingbett samt kroppsskada p.g.a. förfrysning, värmeslag eller solsting (kravet på plötslighet bortses från). Prisbasbelopp Prisbasbeloppet (pbb) är ett belopp som används inom skattesystemet, Socialförsäkringen och för att ange ersättningsnivåer för försäkringar. Varje år justeras prisbasbeloppet så att det följer inflationen. För 2013 är prisbasbeloppet satt till kronor. 6 Begreppsförklaring

7 Livförsäkring Med din livförsäkring visar du att du bryr dig om dina närstående. Om det otänkbara händer så tar du hand om dina efterlevande så att de enklare kan behålla sin levnadsstandard. Din livförsäkring hos oss har dessutom ett par extra fördelar. Du kan välja vilket belopp som utbetalas om du går bort, upp till 25 pbb ( kronor). I din livförsäkring ingår utan extra kostnad ett barnskydd, som är en begränsad gravid- och barnförsäkring. Det bästa med försäkringen:» Upp till 25 pbb ( kronor)» Optionsrätt» Skattefri ersättning» Barnskydd ingår Vem kan teckna försäkringen För att teckna försäkringen måste du vara medlem i Tjänstetandläkarna och under 65 år. Du kan behålla försäkringen så länge du fortsätter vara medlem. Försäkringen kan även tecknas av medförsäkrad. Välj ersättningsbelopp Du väljer själv vilket försäkringsbelopp som utbetalas om du går bort, från kronor till kronor. Oavsett vilken nivå du väljer kommer försäkringsbeloppet att minska med 2,5 procentenheter per år från och med 46 år. Om du har arvsberättigade barn under 18 år och avlider före du fyllt 65 år minskas inte försäkringsbeloppet. Jessica Löfstrand, SalusAnsvar Kundcenter Livförsäkring 7

8 Barnskydd ingår ger ersättning vid förlossningsskada och begravningshjälp Barnskydd är ett basskydd för ert väntade, ofödda barn och för barn upp till 18 år (som är födda innan den försäkrade fyllt 65 år). Försäkringen ersätter medicinsk invaliditet som uppkommit vid förlossning och som visat sig innan barnet fyllt 4 år. Försäkringen ersätter även begravningshjälp från graviditetsvecka 28 fram tills barnet fyllt 18 år. Ersättning lämnas bara från en försäkring även om ni har flera försäkringar hos oss. Rätt att enkelt höja försäkringsbelopp (Optionsrätt) Ditt behov av en livförsäkring och storleken på ersättningsbeloppet beror på din livssituation och den kan förändras. Vi bryr oss om din familjesituation och därför har du rätt att höja försäkringsbeloppet med en nivå när du gifter dig, blir sambo och/eller skaffar barn. Rätten till höjning gäller om du är under 55 år och fullt arbetsför. Höjning ska ske inom 12 månader från händelsen. Du har alltid rätt att ansöka om en höjning av försäkringsbeloppet om du fyller i en fullständig hälsodeklaration och är under 65 år. Förmånstagare vem får ersättningen Om du avlider utbetalas försäkringsbeloppet till förmånstagaren. Förmånstagare är i första hand din make/maka, registrerad partner eller sambo och i andra hand dina arvingar. Efter 65 år är försäkringsbeloppet 1 pbb ( kronor) och går till dödsboet. Du kan ändra förmånstagare genom att fylla i blanketten Ändring av förmånstagarförordnande och skicka in den till SalusAnsvar. 8 Livförsäkring

9 Räkneexempel ersättning. Per, 40 år, tecknar en Livförsäkring på 20 pbb. Han avlider vid 45 år och ingen åldersreduktion sker av försäkringsbeloppet. Ersättning beräknas enligt följande: Försäkringsbelopp 20 pbb x kr = kr. Den totala ersättningen från försäkringen blir kr. livförsäkring. Premie per månad (år) Dödsfall år 65 år+ Försäkringsbelopp 6 pbb, kr 33 kr ( 396 kr) 10 pbb, kr 55 kr ( 660 kr) 15 pbb kr 82 kr ( 984 kr) 20 pbb, kr 110 kr (1 320 kr) 25 pbb, kr 137 kr (1 644 kr) 1 pbb, kr 56 kr (672 kr) Barnskydd medicinsk invaliditet, bestående funktionsnedsättning Försäkringsbelopp 10 pbb, kr Ingår Ingår Ingår Barnskydd begravningshjälp Försäkringsbelopp 0,5 pbb, kr Ingår Ingår Ingår Livförsäkring begränsningar och undantag: Precis som andra försäkringar har försäkringen några viktiga begränsningar och undantag. Om försäkring tecknas med intygande om full arbetsförhet och den försäkrade avlider inom 6 månader till följd av skada, sjukdom eller handikapp som visat symtom innan tecknandet, lämnas ingen ersättning. Barnskyddet gäller inte om barnet fyllt 16 år vid inträdet i försäkringen eller om: vårdbidrag för barnet har beviljats enligt Socialförsäkringen. barnet vårdas på institution som ägs eller vars verksamhet till någon del finansieras av staten, en kommun eller landstinget. För allmänna begränsningar och undantag som gäller för alla våra försäkringar, läs längre fram i broschyren på sidan 34. Livförsäkring 9

10 Fristående Omställningskapital Den här försäkringen ger dig ersättning om du skulle drabbas av en sjukdom eller olycksfall som gör dig invalidiserad och arbetsoförmögen. Pengarna är tänkta att göra det lättare för dig att behålla din livsstil om du tvingas gå ner i arbetstid. Du får då ett engångsbelopp 36 månader efter att olyckan eller sjukdomen har gett dig en bestående funktionsnedsättning. Det bästa med försäkringen:» Skattefri klumpsumma» Kan tecknas upp till 25 pbb» Ersättning från 25 % arbetsoförmåga Vem kan teckna försäkringen För att teckna försäkringen måste du vara medlem i Tjänstetandläkarna och under 60 år. Försäkringen kan även tecknas av medförsäkrad. Välj försäkringsbelopp Du väljer själv vilken försäkringsnivå som passar dig. Oavsett vilken nivå du väljer kommer försäkringsbeloppet att minska med 2,94 procentenheter per år från och med 31 år. Rätt till ersättning Karenstiden, det vill säga den tid som måste ha förflutit innan ersättning kan utbetalas, är 36 månader. För att få rätt till ersättning måste du vara minst 25 % arbetsoförmögen enligt Socialförsäkringen. Storleken på ersättningen beräknas på grad av medicinsk invaliditet och inte på grad av arbetsoförmåga. Det innebär att om du får en mindre funktionsnedsättning får du en lägre ersättning och om du får en större funktionsnedsättning får du en högre ersättning. Se exemplet på nästa sida. Försäkringen upphör vid 65 år. 10 Fristående Omställningskapital

11 Räkneexempel ersättning. Sara, 35 år, tecknar Fristående Omställningskapital på 15 pbb. Vid 42 års ålder råkar Sara ut för en olycka. På grund av den blir hon sjukskriven till 25 %. Hennes medicinska invaliditetsgrad (bestående funktionsnedsättning) bedöms till 20 %. Efter en karenstid på 36 månader efter olyckan får Sara rätt till ersättning vid 45 års ålder. Ersättning beräknas enligt följande: Försäkringsbelopp 15 pbb x kr = kr. En åldersreduktion görs av försäkringsbeloppet med 2,94 % per år efter fyllda 31 år. För Sara innebär detta att försäkringsbeloppet reduceras kr/år från 31 år till 45 år, det vill säga 14 år x kr = kr. Försäkringsbeloppet efter åldersreduktion blir då kr kr = kr. Den medicinska invaliditetsgraden ersätts med 20 % x = kr. Den totala ersättningen från försäkringen blir kr. fristående omställningskapital. premie per månad (år) Dödsfall Försäkringsbelopp år 6 pbb, kr 10 kr (120 kr) 10 pbb, kr 17 kr (204 kr) 15 pbb, kr 26 kr (312 kr) 20 pbb, kr 34 kr (408 kr) 25 pbb, kr 43 kr (516 kr) Fristående omställningskapital begränsningar och undantag: Precis som andra försäkringar har livförsäkringen några viktiga begränsningar och undantag.» Ersättning ges inte för sjukdom, besvär, skada eller handikapp som visat symtom före du tecknade försäkringen, även om diagnosen eller orsaken kan fastställas först efter försäkringen startat.» Om du insjuknar i någon av följande sjukdomar inom 24 månader från det att försäkringen tecknades utbetalas ingen ersättning. Detta gäller vid depressiva tillstånd, utbrändhet, trötthetssyndrom, psykisk sjukdom, fibromyalgi och smärttillstånd i nacke, rygg, leder och muskler.» Om du insjuknar under de 24 månaderna i diagnoserna enligt ovan, blir fullt arbetsför, och sedan sjuk igen, efter att 24 månader har gått, gäller följande: Om sjukfall nummer två inträffar inom tre år efter friskskrivningen begränsas ersättningen. Maximalt utbetalas ersättning motsvarande tiden mellan sjukperioderna. Inträffar sjukfall nummer två senare än tre år efter friskskrivningen från sjukfall nummer ett gäller försäkringen fullt ut. För allmänna begränsningar och undantag som gäller för alla våra försäkringar, läs längre fram i broschyren på sidan 33. Fristående Omställningskapital 11

12 Sjukförsäkring Den här försäkringen gör det lättare för dig att fortsätta med din vanliga livsstil och ha råd med mycket av det du är van vid även efter en längre tids sjukskrivning. En lång sjukskrivning medför för de flesta en rejäl minskning i inkomst. Däremot blir sällan utgifterna färre eller mindre bara för att man är sjuk snarare tvärtom. Därför är det viktigt med en sjukförsäkring som drygar ut den ersättning som du kan få från Försäkringskassan. Det bästa med försäkringen:» Skattefri månadsersättning» Ersättning från 25 % arbetsoförmåga» Tillgång till Hälsoombud Vem kan teckna försäkringen För att teckna försäkringen måste du vara medlem i Tjänstetandläkarna och under 60 år. Ditt försäkringsbelopp Försäkringsbeloppet styrs av den lön du har och du väljer själv om du vill ha ersättning i 12 eller 48 månader. Du kan dessutom välja till ett Omställningskapital, se mer på nästa sida. Ersättning från försäkringen Ersättningen utbetalas månadsvis efter karenstiden om du bedöms vara minst 25 % arbetsoförmögen enligt Socialförsäkringen och beror på din lön och ditt kollektivavtal. Lön vid sjukskrivning som är under kronor (sjukpenningtaket för 2013) har 12 månaders karens och den del av lönen som är över kronor har 3 månaders karens. Din totala ersättning kan aldrig överskrida 90 % av din lön. Om du tycker att det låter komplicerat så ring oss på så berättar vi vad som gäller för just dig. Hälsoombud Blir du sjukskriven i mer än tre veckor kan du få hjälp av ett hälsoombud. Hälsoombudet guidar dig och finns som ett stöd för att påskynda rehabiliteringen. 12 Sjukförsäkring

13 Tilläggsförsäkring Omställningskapital Om du blir långtidssjukskriven, arbetsoförmögen och invalidiserad kan du få ersättning i form av ett engångsbelopp. Tanken med ersättningen är att du till exempel får hjälp att anpassa dig till den nya situationen. Vem kan teckna försäkringen Försäkringen kan tecknas tillsammans med sjukförsäkringen och om du är under 55 år. Ersättning från försäkringen För att få rätt till ersättning måste du vara minst 25 % arbetsoförmögen enligt Socialförsäkringen. Du får ersättning om du varit sjukskriven i minst 36 månader inom en period av 48 månader. Försäkringsbeloppet betalas ut som ett engångsbelopp och storleken på ersättningen beräknas på grad av medicinsk invaliditet och inte på grad av arbetsoförmåga. Om den medicinska invaliditetsgraden är minst 10 %, beräknas ersättningen med en faktor om 1,1. Tilläggsförsäkring Omställningskapital 13

14 Räkneexempel ersättning. Kalle 35 år tecknar en Sjukförsäkring och Tilläggsförsäkring Omställningskapital med ett försäkringsbelopp på kr/månad. Vid 37 års ålder insjuknar han i epilepsi. På grund av detta får Kalle en varierande arbetsoförmåga mellan 25 % 100 %. Efter gällande karenstid utbetalas en ersättning enligt följande: Vid 25 % arbetsoförmåga = 525 kr/mån. Vid 100 % arbetsoförmåga = 2 100kr/mån. När Kalle är 25 % sjuk skriven får han en del av sin vanliga lön, ersättning från Försäkringskassan samt ersättning från sin Sjukförsäkring. Efter Omställningskapitalets karenstid han Kalle fyllt 40 år. Ersättningen utgörs av de resterande månadsersättningarna summerade fram till och med den månad han fyller 65 år. Den medicinska invaliditetsgraden bedöms till 20 %. Ersättning beräknas enligt följande: 25 år (från 40 år till 65 år) x 12 mån x kr = kr. Den medicinska invaliditeten 20 % x kr x faktor 1,1 = kr. Den totala ersättningen från försäkringen blir kr utöver den ersättning Kalle fortfarande får från sin Sjukförsäkring. sjukförsäkring 3 mån karens/omställningskapital*. Premie per månad (år) Löneintervall/ Försäkringsbelopp Sjukförsäkring Sjukförsäkring Omställningskapital nivå/månad 12 mån 48 mån Under kr 700 kr/mån 8 kr ( 96 kr) 21 kr ( 252 kr) 11 kr (132 kr) kr kr/mån 14 kr (168 kr) 35 kr ( 420 kr) 19 kr (228 kr) Endast kr kr/mån 16 kr (192 kr) 41 kr ( 492 kr) 22 kr (264 kr) medlem! kr kr/mån 21 kr (252 kr) 53 kr ( 636 kr) 29 kr (348 kr) kr kr/mån 24 kr (288 kr) 62 kr ( 744 kr) 33 kr (396 kr) kr kr/mån 32 kr (384 kr) 83 kr ( 996 kr) 44 kr (528 kr) Över kr kr/mån 40 kr (480 kr) 103 kr (1 236 kr) 55 kr (660 kr) Hälsoombud Ingår Ingår Ingår *Omställningskapital har 36 månader karens sjukförsäkring 12 mån karens/omställningskapital*. Premie per månad (år) Löneintervall/ Försäkringsbelopp Sjukförsäkring Sjukförsäkring Omställningskapital nivå 12 mån 48 mån Under kr 700 kr/mån 6 kr ( 72 kr) 17 kr ( 204 kr) 11 kr (132 kr) kr kr/mån 11 kr (132 kr) 29 kr ( 348 kr) 19 kr (228 kr) Endast kr kr/mån 12 kr (144 kr) 34 kr ( 408 kr) 22 kr (264 kr) medlem! kr kr/mån 16 kr (192 kr) 44 kr ( 528 kr) 29 kr (348 kr) kr kr/mån 18 kr (216 kr) 51 kr ( 612 kr) 33 kr (396 kr) kr kr/mån 25 kr (300 kr) 68 kr ( 816 kr) 44 kr (528 kr) Över kr kr/mån 31 kr (372 kr) 85 kr (1 020 kr) 55 kr (660 kr) Hälsoombud Ingår Ingår Ingår *Omställningskapital har 36 månader karens 14 Tilläggsförsäkring Omställningskapital

15 sjukförsäkring och tilläggsförsäkring omställningskapital begränsningar och undantag: Precis som andra försäkringar har försäkringen några viktiga begränsningar och undantag.» Försäkringarna upphör vid 65 års ålder.» Om du tecknar försäkringarna med intygande om full arbetsförhet gäller symtomklausul i 24 månader. Ersättning beviljas inte för sjukdom, besvär, skada eller handikapp som visat symtom före tecknandet, även om diagnosen eller orsaken kan fastställas först sedan försäkringen börjat.» Om du insjuknar i någon av följande sjukdomar inom 24 månader från det att försäkringen tecknades utbetalas ingen ersättning. Detta gäller vid depressiva tillstånd, utbrändhet, trötthetssyndrom, psykisk sjukdom, fibromyalgi och smärttillstånd i nacke, rygg, leder och muskler.» Om du insjuknar under de 24 månaderna i någon av diagnoserna enligt ovan, blir fullt arbetsför, och sedan sjuk igen, efter att 24 månader har gått, gäller följande: Om sjukfall nummer två inträffar inom tre år efter friskskrivningen begränsas ersättningen. Maximalt utbetalas ersättning motsvarande tiden mellan sjukperioderna. Inträffar sjukfall nummer två senare än tre år efter friskskrivningen från sjukfall nummer ett gäller försäkringen fullt ut. För allmänna begränsningar och undantag som gäller för alla våra försäkringar, läs längre fram i broschyren på sidan 34. Tilläggsförsäkring Omställningskapital 15

16 Olycksfallsförsäkring Det bästa med försäkringen:» Ersätter medicinsk eller ekonomisk invaliditet upp till 30 pbb,» Ersätter även vid fästingbett, solsting och förfrysning» Ingen självrisk Vi på SalusAnsvar vill att du själv ska kunna välja din livsstil även om du skulle drabbas av en olycka. Därför vill vi att du tecknar en olycksfallsförsäkring. Försäkringen du kan få hos oss ger dig extra trygghet dygnet runt, är helt skattefri och utan självrisk. Vem kan teckna försäkringen För att teckna försäkringen måste du vara medlem i Tjänstetandläkarna och under 65 år. Du kan behålla försäkringen så länge du fortsätter vara medlem. Försäkringen kan även tecknas av medförsäkrad. Ersättning från försäkringen Försäkringen ersätter antingen medicinsk invaliditet eller ekonomisk invaliditet, du får ersättning för den invaliditet som ger högst ersättning. Dessutom innehåller försäkringen ett antal delar för att minska konsekvenserna av skadan, till exempel Akut hemstöd och Hälsoombud. Ersättning för ekonomisk invaliditet ges då du på grund av ett olycksfall varit arbetsoförmögen till minst 25 % i minst 36 månader inom en period av 48 månader. Försäkringsbeloppet minskar med 5 procentenheter per år från och med 46 år. Ekonomisk invaliditet upphör vid 55 år men gäller till 60 år om olyckan skett före 55 år. Försäkringsbeloppet för medicinsk invaliditet minskar med 5 procentenheter per år från och med 56 år. Efter 65 år begränsas försäkringen och försäkringsbeloppet blir 3 pbb ( kronor) för medicinsk invaliditet. 16 Olycksfallsförsäkring

17 DET HÄR INGÅR I OLYCKSFALLSFÖRSÄKRINGEN: Medicinsk invaliditet Ekonomisk invaliditet (upphör vid 55 år) Försäkringsbelopp 10 pbb, kr 20 pbb, kr 30 pbb, kr Medicinsk invaliditet Från 65 år Försäkringsbelopp 3 pbb, kr Om du blir så svårt skadad i ett olycksfall att du får en bestående nedsatt funktionsförmåga, medicinsk invaliditet, kan ersättning lämnas från försäkringen. Om skadan påverkar din framtida arbetsförmåga, ekonomisk invaliditet, kan du få kompensation för det. Ersättning ges för den typ av invaliditet som ger den högsta ersättningen. Läke-, rese- & tandskadekostnader Försäkringsbelopp Skäliga kostnader Merkostnader Försäkringsbelopp 3 pbb, kr (från 65 år, 1 pbb, kr) Personliga tillhörigheter Försäkringsbelopp 0,5 pbb, kr Rehabilitering Försäkringsbelopp 3 pbb, kr Sveda och värk (upphör vid 65 år) Enligt skadeståndsrättsliga regler Vanprydande ärr Enligt SalusAnsvars tabell Hälsoombud (upphör vid 65 år) Sjukskrivningsguide som hjälper dig tillbaka till arbetet. Akut hemstöd, sjukhusvård > 3 dagar (upphör vid 65 år) Försäkringsbelopp 7,5 % av 1 pbb, kr Livshot (upphör vid 65 år) Försäkringsbelopp 0,5 pbb, kr Krisstöd dygnet runt oavsett orsak (upphör vid 65 år) Tillgång till psykolog via telefon 365 dygn/år Krisförsäkring (upphör vid 65 år) Max 10 behandlingstillfällen Försäkringen ersätter läke-, rese- och tandskadekostnader som uppkommer till följd av olycksfallet. Du kan även få ersättning för andra merkostnader om du under sjuktiden behöver anlita någon för att t ex rasta hunden, passa barnen eller städa i ditt hem. Personliga tillhörigheter som t ex cykelhjälm och kläder som skadas i samband med olyckstillfället ersätts också. Om olycksfallsskadan medför behov av rehabilitering står vi även för den kostnaden. Under den akuta behandlings- och läkningstiden ingår ersättning för sveda och värk. Om du efter avslutad behandling får vanprydande ärr kan du även få ersättning för detta. Hälsoombuden fungerar som ett stöd för att påskynda rehabiliteringen efter ett olycksfall. De blir din guide genom sjukskrivningen och hjälper dig att ta reda på dina rättigheter och skyldigheter för att du så snabbt som möjligt ska komma tillbaka igen till arbetet efter en sjukskrivning. Vid olycksfall som är så allvarligt att du blir inlagd på sjukhus i minst tre sammanhängande dygn, kan du få akut hemstöd. Ersättningen betalas ut som ett engångsbelopp och kan användas för att täcka extra kostnader som t.ex. städhjälp efter sjukhusvistelsen. Vid olycksfallsskada där du tvingas ligga på intensivvårdsavdelning, IVA, i minst fyra sammanhängande dygn under livshot, utgår ersättning med ett halvt prisbasbelopp. Genom försäkringen får du tillgång till krisstöd, jourhavande psykolog, dygnet runt över telefon. Du kan även få korttidsterapi, krisförsäkring, upp till 10 behandlingstillfällen om t ex någon nära anhörig avlider eller om du själv råkar ut för ett olycksfall. Dödsfall Försäkringsbelopp 0,5 pbb, kr Om du avlider på grund av olycksfallet utbetalas ett dödsfallsbelopp till dödsboet som en begravningshjälp. Olycksfallsförsäkring 17

18 Räkneexempel ersättning. Göran, 29 år, tecknar en Olycksfallsförsäkring på 30 pbb ( kronor). Göran råkar ut för en skidolycka. Han ådrar sig en nackskada som kräver operation. Göran får tillbringa 10 dagar på sjukhus. I samband med olyckan förstörs även hans skidkläder. Trots rehabiliteringsåtgärder har Göran tre år efter olyckan inte blivit återställd i nacken Han har fått en ekonomisk invaliditetsgrad, bestående arbetsoförmåga, som bedöms till 50 % och hans medicinska invaliditetsgrad, bestående funktionsnedsättning, bedöms till 25 %. Ersättning ges endast för en typ av invaliditet, den som ger högst ersättning. I detta fall får Göran ersättning för ekonomisk invaliditet. Ersättning beräknas enligt följande: Försäkringsbelopp: 30 pbb x kr = kr. Den ekonomiska invaliditetsgraden ersätts med 50 % x kr = kr. Rehabiliteringskostnader, kr. Akut hemstöd, kr. Läkeoch resekostnader enligt kvitto, kr. Skidkläder, kr. Sveda och värk för sju veckor under den akuta läkningstiden, kr. Den totala ersättningen från försäkringen blir kr. OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING. Premie per månad (år) Försäkringbelopp år 65 år + Medicinsk eller Ekonomisk invaliditet 10 pbb, kr 33 kr (396 kr) - Medicinsk eller Ekonomisk invaliditet 20 pbb, kr 50 kr (600 kr) - Medicinsk eller Ekonomisk invaliditet 30 pbb, kr 68 kr (816 kr) Medicinsk invaliditet 3 pbb, kr - 27 kr (324 kr) 18 Olycksfallsförsäkring

19 Jag är medlem i Tjänstetandläkarna och vill ansöka om, eller ändra till, följande försäkringar: LIVFÖRSÄKRING PREMIE PER MÅNAD (ÅR) Medlem och Medförsäkrad Försäkringsbelopp Medlem år Medförsäkrad år 6 pbb, kr 33 kr ( 396 kr) 33 kr ( 396 kr) 10 pbb, kr 55 kr ( 660 kr) 55 kr ( 660 kr) 15 pbb, kr 82 kr ( 984 kr) 82 kr ( 984 kr) 20 pbb, kr 110 kr (1 320 kr) 110 kr (1 320 kr) 25 pbb, kr 137 kr (1 644 kr) 137 kr (1 644 kr) Rätt till optionshöjning ges vid till exempel äktenskap eller barnfödsel (gäller upp till 55 år) Optionshöjning. Ange vilken händelse Ange datum för händelse FRISTÅENDE OMSTÄLLNINGSKAPITAL PREMIE PER MÅNAD (ÅR) Medlem och Medförsäkrad Försäkringsbelopp Medlem Medförsäkrad 6 pbb, kr 10 kr (120 kr) 10 kr (120 kr) 10 pbb, kr 17 kr (204 kr) 17 kr (204 kr) 15 pbb, kr 26 kr (312 kr) 26 kr (312 kr) 20 pbb, kr 34 kr (408 kr) 34 kr (408 kr) 25 pbb, kr 43 kr (516 kr) 43 kr (516 kr) SJUKFÖRSÄKRING 3 MÅN KARENS/OMSTÄLLNINGSKAPITAL* PREMIE PER MÅNAD (ÅR) Kan endast tecknas av medlem (*36 mån karens) TILLÄGGSFÖRSÄKRING Löneintervall/mån Försäkringsbelopp Sjukförsäkring 12 mån Sjukförsäkring 48 mån Omställningskapital Under kr 700 kr/mån 8 kr ( 96 kr) 21 kr ( 252 kr) 11 kr (132 kr) kr kr/mån 14 kr (168 kr) 35 kr ( 420 kr) 19 kr (228 kr) kr kr/mån 16 kr (192 kr) 41 kr ( 492 kr) 22 kr (264 kr) kr kr/mån 21 kr (252 kr) 53 kr ( 636 kr) 29 kr (348 kr) kr kr/mån 24 kr (288 kr) 62 kr ( 744 kr) 33 kr (396 kr) kr kr/mån 32 kr (384 kr) 83 kr ( 996 kr) 44 kr (528 kr) Över kr kr/mån 40 kr (480 kr) 103 kr (1 236 kr) 55 kr (660 kr) Endast medlem! SJUKFÖRSÄKRING 12 MÅN KARENS/OMSTÄLLNINGSKAPITAL* PREMIE PER MÅNAD (ÅR) Kan endast tecknas av medlem (*36 mån karens) TILLÄGGSFÖRSÄKRING Löneintervall/mån Försäkringsbelopp Sjukförsäkring 12 mån Sjukförsäkring 48 mån Omställningskapital Under kr 700 kr/mån 6 kr ( 72 kr) 17 kr ( 204 kr) 11 kr (132 kr) kr kr/mån 11 kr (132 kr) 29 kr ( 348 kr) 19 kr (228 kr) kr kr/mån 12 kr (144 kr) 34 kr ( 408 kr) 22 kr (264 kr) kr kr/mån 16 kr (192 kr) 44 kr ( 528 kr) 29 kr (348 kr) kr kr/mån 18 kr (216 kr) 51 kr ( 612 kr) 33 kr (396 kr) kr kr/mån 25 kr (300 kr) 68 kr ( 816 kr) 44 kr (528 kr) Över kr kr/mån 31 kr (372 kr) 85 kr (1 020 kr) 55 kr (660 kr) Endast medlem! Optionshöjning (upp till 55 år). Min nya månadslön Gäller fr o m Byte av tjänst Ja Nej OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING PREMIE PER MÅNAD (ÅR) för Medlem och Medförsäkrad Försäkringsbelopp Medlem Medförsäkrad ANSÖKAN OCH HÄLSODEKLARATION FÖR GRUPP- FÖRSÄKRING

20 » Hälsodeklaration för Gruppförsäkring För att kunna teckna en försäkring krävs att du är fullt arbetsför, det vill säga att fråga 1 besvaras med ett Ja. För ansökan av de flesta försäkringarna ska Hälsodeklaration för Gruppförsäkring fyllas i. För ansökan av Sjukvård Direkt PLUS, Olycksfallsförsäkring samt Nyttjande av optionsrätt räcker det att fylla i Förenklad Hälsodeklaration för Gruppförsäkring. Det innebär att endast fråga 1 behöver besvaras. Vid ansökan av Kritisk sjukdom behövs en Stor Hälsodeklaration för Gruppförsäkring fyllas i. Du kan enkelt ladda ner ansökan från eller beställa den via SalusAnsvars Kundcenter, telefon Du kan även beställa den genom att skicka in ansökan. Definition av Fullt arbetsför: För att anses som fullt arbetsför ska du kunna fullgöra ditt vanliga arbete utan inskränkningar. Du får inte uppbära sjuklön från arbetsgivaren eller ersättning från försäkringskassan (sjukpenning, rehabiliteringspenning, sjuk-/aktivitetsersättning även vilande eller tidsbegränsad, handikappersättning eller annan liknande ersättning). Du får heller inte ha särskilt anpassat arbete eller lönebidragsanställning.. Förenklad Hälsodeklaration för Gruppförsäkring innebär att endast fråga 1 behöver besvaras Medlem Medförsäkrad 1. Är du fullt arbetsför? Förenklad Hälsodeklaration för Gruppförsäkring Ja Nej Ja Nej 2. Behandlas eller kontrolleras du för sjukdom, skada, handikapp, symtom eller besvär? Använder du något läkemedel (receptbelagt eller inte receptbelagt)? Ja Nej Ja Nej 3. Har du under de senaste tre åren vårdats, behandlats, undersökts på sjukhus, vårdcentral eller annan vårdinrättning eller i övrigt anlitat läkare eller annan vårdpersonal t ex psykolog, sjukgymnast eller naprapat? Ja Nej Ja Nej 4. Har du under de senaste tre åren varit helt eller delvis sjukskriven mer än 14 dagar i följd? Ja Nej Ja Nej 5. Längd och vikt cm kg cm kg Om du svarat Ja ovan på någon av frågorna 2-4, lämna kompletterande upplysningar nedan. Samtliga sjukdomar, skador, symtom, handikapp och undersökningar ska uppges, samt sjukskrivningar mer än 14 dagar i följd. Skriv bilaga om mer utrymme behövs men glöm inte att skriva namn, namnteckning, personnummer och datum. Vilken sjukdom, skada, symtom, besvär eller handikapp gäller det? Medlem Medförsäkrad Vilken undersökning/utredning har gjorts och vad visade den? Medlem Medförsäkrad När började sjukdomen/besvären och under vilka perioder har du haft symtom/besvär? Medlem Medförsäkrad Under vilka tidsperioder har du varit helt eller delvis sjukskriven p g a angiven åkomma? Medlem Medförsäkrad

21 Vilken läkare/vårdgivare/vårdinrättning har du anlitat? Uppge läkarens, vårdgivarens namn och adress, sjukhus, klinik, avdelning etc. Medlem Medförsäkrad Vilken vård och behandling har du fått? Operation, medicinering, sjukgymnastik etc. Medlem Medförsäkrad Är du numera helt återställd och utan besvär eller symtom? Om Ja sedan när? Om inte, vilka följder, besvär eller symtom kvarstår? Medlem Medförsäkrad Personuppgiftslagen (PUL) SalusAnsvar är personuppgiftsansvarig enligt Personuppgiftslagen för behandling av lämnade och inhämtade personuppgifter. SalusAnsvar behandlar personuppgifter på det sätt som PuL och SalusAnsvars etiska regler kräver, för de ändamål som anges i förköpsinformationen. Du har rätt att få ut information om vilka personuppgifter SalusAnsvar har om dig. Du har också rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter. Jag har fyllt i hälsodeklarationen. De uppgifter som jag lämnat i denna ansökan ska ligga till grund för försäkringsavtalet samt riskbedömning. Jag är medveten om att oriktiga eller ofullständiga uppgifter kan göra försäkringen ogiltig. Riskbedömning kan komma att utföras av bolagets anlitade återförsäkringsbolag. Jag medger att de lämnade uppgifterna om mitt hälsotillstånd får delges till det av SalusAnsvar anlitade återförsäkringsbolaget. Jag medger att mina personuppgifter får behandlas enligt Personuppgiftslagen. Jag bekräftar att jag i samband med denna ansökan tagit del av förköpsinformationen. Jag har tagit del av och reglerna för autogiro och medger nedan att jag godkänner överföring av pengar från kontot enligt denna ansökan till SalusAnsvar. Ort och datum Underskrift Medlem Ort och datum Underskrift Medförsäkrad Försäkringsbolagets noteringar GM G A MF G A Datum Sign Kundnr Agentnummer Vill du ha hjälp? Ring oss så går vi igenom din försäkring tillsammans i lugn och ro. Jessica Löfstrand, SalusAnsvar Kundcenter

22 18-64 år 10 pbb, kr 33 kr (396 kr) 33 kr (396 kr) 20 pbb, kr 50 kr (600 kr) 50 kr (600 kr) 30 pbb, kr 68 kr (816 kr) 68 kr (618 kr) BARNFÖRSÄKRING SJUK- OCH OLYCKSFALL 0-25 ÅR PREMIE PER MÅNAD (ÅR) Medlem Medicinsk invaliditet Förvärvsmässig månadsersättning Försäkringsbelopp 10 pbb, kr 801 kr/mån 60 kr ( 720 kr) 20 pbb, kr kr/mån 89 kr (1 068 kr) 30 pbb, kr kr/mån 119 kr (1 428 kr) KRITISK SJUKDOM PREMIE PER MÅNAD (år). Kan endast tecknas av Medlem Försäkringsbelopp Medlem år Medlem år Medlem år Medlem år 5 pbb, kr 16 kr (192 kr) 32 kr (384 kr) 81 kr ( 972 kr) 184 kr (2 208 kr) 10 pbb, kr 32 kr (384 kr) 64 kr (768 kr) 162 kr (1 944 kr) 369 kr (4 428 kr) Ladda ner Stor Hälsodeklaration för Gruppförsäkring från eller beställ den på telefon Endast medlem! SJUKVÅRD DIREKT PLUS PREMIE PER MÅNAD (ÅR) Kan endast nytecknas före 65 års ålder. Försäkringsbelopp Medlem Medförsäkrad Obegränsat 219 kr (2 628 kr) 219 kr (2 628 kr) GÖR SÅ HÄR 1. Riv loss, fyll i och skicka din ansökan till: SalusAnsvar, Stockholm. 2. Märk kuvertet Frisvar Personförsäkring inget frimärke behövs. 3. Välkommen till en tryggare vardag! VÄLJ HUR DU VILL BETALA DINA FÖRSÄKRINGAR Om din årspremie understiger 200 kr per år kommer premien faktureras vid ett och samma tillfälle. Årspremie mellan kr kan betalas per halvår eller helår. Autogiro månadsvis halvår helår Bankkonto nr: Clearingnr: Med inbetalningskort kvartal halvår helår Kontonr: PERSONUPPGIFTER Namn medlem Personnummer medlem Namn medförsäkrad Personnummer medförsäkrad Adress Postnummer och ort Telefonnummer inkl. riktnummer Mobilnummer E-post KOM IHÅG ATT FYLLA I HÄLSO- DEKLARATIONEN OCH SKRIVA UNDER PÅ BAKSIDAN!

23 Olycksfallsförsäkring begränsningar och undantag: Precis som andra försäkringar har försäkringen några viktiga begränsningar och undantag.» Med olycksfallsskada avses inte: kroppsskada som uppkommit genom överansträngning, sträckning, ensidiga rörelser, förslitningsskada eller sjukliga förändringar, smitta av bakterie eller virus oavsett orsak till smitta, eller förgiftning genom intagande av mat och dryck överkänslighetsreaktion eller allergi skada som uppkommit genom användning av medicinska preparat, ingrepp, behandling eller undersökning som inte föranletts av olycksfallsskada som omfattas av denna försäkring om den försäkrades hälsotillstånd försämrats beroende på kroppsfel, som antingen fanns vid olycksfallet eller som tillstött senare utan samband med olycksfallsskadan. Med kroppsfel avses i detta sammanhang sjukdom, åldersförändringar, sjukliga förändringar, lyte eller men. Undantaget tillämpas även om symtom inte tidigare visat sig på dessa tillstånd.» Försäkringen ersätter inte: kostnader utanför Norden, dock lämnas ersättning för kostnader som uppstått i Sverige efter olycksfallsskada utomlands privat läkar- eller tandvård privata operationer och därmed sammanhängande kostnader tandskada på grund av tuggning eller bitning förlorad arbetsinkomst sjukdom skada som inte krävt läkarbehandling kostnader som kan ersättas från annat håll, t ex från kommun, landsting, annan försäkring, enligt lag eller kollektivavtal. kostnader för till exempel cykel vid cykelolycka eller specifik sport/skyddsutrustning. Rätten till ersättning för ekonomisk invaliditet ska ha uppkommit inom 10 år från olycksfallet, dock innan du har fyllt 60 år. För allmänna begränsningar och undantag som gäller för alla våra försäkringar, läs längre fram i broschyren på sidan 34. Olycksfallsförsäkring 23

24 Barnförsäkring Sjuk och Olycksfall 0-25 år Vi på SalusAnsvar bryr oss om barn. Om du är förälder förstår vi att du också gör det. Många föräldrar tar för givet att just deras barn kommer att kunna försörja sig när de blir vuxna och vill slippa oroa sig för att barnen ska drabbas av en olycka eller sjukdom som gör livet tufft för dem. Det är precis det som du kan göra efter du har tecknat denna försäkring för dem. Det bästa med försäkringen:» Ingen hälsodeklaration» En premie för alla barn i familjen» Ersätter Medicinsk invalidtet» Gäller dygnet runt» Kan ge Förvärvsmässig månadsersättning Vem kan teckna försäkringen Endast en försäkring tecknas för samtliga barn i familjen. Försäkringen tecknas innan barnen fyller 18 år och gäller tills de fyllt 25 år. Efter 25 har barnet möjlighet att teckna en Olycksfallsförsäkring på upp till 20 pbb ( kronor) och Livförsäkring på 0,5 pbb ( kronor) utan hälsodeklaration. Eftersom du aldrig anger barnets personnummer när du ansöker om försäkringen vet vi inte hur gammalt ditt barn är. Därför är det viktigt att du själv kontaktar SalusAnsvar och säger upp försäkringen när ditt yngsta barn fyller 25 år.. Ersättning vid både sjukdom och olycksfall Om ditt barns sjukdom eller olycksfall leder till en nedsatt funktionsförmåga, medicinsk invaliditet, beräknas ersättningen utifrån det försäkringsbelopp som du väljer när du tecknar försäkringen och den fastställda invaliditetsgraden. Utöver detta kan en förvärvsmässig månadsersättning utbetalas varje månad från år. Förutsättningen är att Försäkringskassan, på grund av sjukdomen eller olycksfallet, godkänt aktivitet- eller sjukersättning till minst 50% under försäkringstiden. Utbetalning sker så länge ett sådant beslut gäller. 24 Barnförsäkring Sjuk och Olycksfall 0-25 år

25 det här ingår i Barnförsäkring Sjuk- och olycksfall 0-25 år: Medicinsk invaliditet Försäkringsbelopp 10 pbb, kr 20 pbb, kr 30 pbb, kr Förvärvsmässig månadsersättning Försäkringsbelopp 10 pbb 1,8 % av 1 pbb = 801 kr/månad 20 pbb 3,6 % av 1 pbb = kr/månad 30 pbb 5,4 % av 1 pbb = kr/månad Läke-, rese- & tandskadekostnader (endast vid olycksfall mot kvitto) Försäkringsbelopp skäliga kostnader Merkostnader (endast vid olycksfall mot kvitto) Försäkringsbelopp 3 pbb, kr Personliga tillhörigheter (endast vid olycksfall) Försäkringsbelopp 0,5 pbb, kr Rehabilitering (endast vid olycksfall) Försäkringsbelopp 3 pbb, kr Sveda och värk, (från 18 år, endast vid olycksfall) enligt skadeståndsrättsliga regler Vanprydande ärr (endast vid olycksfall) Enligt SalusAnsvars tabell Akut hemstöd, sjukhusvård > 3 dagar (endast vid olycksfall) Försäkringsbelopp 7,5% av 1 pbb, kr Livshot Intensivvård, vård på IVA >4 dygn (från 6-månadersdagen) Försäkringsbelopp 0,5 pbb, kr Vårdkostnadsbidrag, max 3 år Försäkringsbelopp 1 pbb/år, kr Ersättning vid sjukhusvård, upp till 365 dygn (från 6-månadersdagen) Försäkringsbelopp 100 kr/dygn Om barnet blir så svårt skadat i ett olycksfall eller av en sjukdom att det får en bestående nedsatt funktionsförmåga, medicinsk invaliditet, lämnas ersättning från försäkringen. Om skadan dessutom påverkar den framtida arbetsförmågan och barnet beviljas minst 50 % aktivitetsersättning, utbetalas även en månatlig ersättning, förvärvsmässig månadsersättning, som kan vara upp till kr (vid 100 % arbetsoförmåga). Försäkringen ersätter läke-, rese- och tandskadekostnader som uppkommer till följd av olycksfall. Ersättning lämnas även för merkostnader som uppstår om barnet under sjuktiden t.ex. behöver anlita någon för att utföra en syssla som barnet normalt gör, t.ex. tränar en idrottsgrupp. Personliga tillhörigheter som t.ex. cykelhjälm och kläder som skadas i samband med olyckstillfället ersätts också. Medför olycksfallsskadan rehabilitering betalar vi även eventuella kostnader.. Under den akuta behandlings- och läkningstiden ingår ersättning för sveda och värk. Om barnet efter avslutad behandling får vanprydande ärr kan ersättning ges för detta. Vid olycksfall som är så allvarligt att barnet blir inlagd på sjukhus i minst tre sammanhängande dygn, kan barnet få akut hemstöd. Ersättningen utbetalas om barnet från sex månaders ålder på grund av sjukdom eller olycksfall tvingas ligga på intensivvårdsavdelning, IVA, i minst fyra sammanhängade dygn under livshot. Ersättning betalas med ett halvt pbb. Om ni beviljas vårdbidrag från Försäkringskassan, eller om Försäkringskassan beviljar tillfällig föräldrapenning för allvarligt sjukt barn, och vårdbehovet kvarstår under minst 6 månader, ersätter försäkringen Vårdkostnadsbidrag med motsvarande grad månadsvis i efterskott. Ersättning vid sjukhusvård är 100 kr per dygn. Ersättningen utbetalas om barnet från sex månaders ålder upp till 18 års ålder blir intaget på sjukhus under minst tre dygn i följd. Ersättningen betalas då från inskrivningsdagen. För samma sjukdom eller olycksfall kan ersättning betalas i upp till 365 dagar. Barnförsäkring Sjuk och Olycksfall 0-25 år 25

26 det här ingår i Barnförsäkring Sjuk- och olycksfall 0-25 år: Krisstöd dygnet runt oavsett orsak Tillgång till psykolog via telefon 365 dygn/år Krisförsäkring Max 10 behandlingstillfällen Hälsoombud Sjukskrivningsguide som hjälper barnet tillbaka till skolan/arbetet. Genom försäkringen får barnet tillgång till krisstöd, jourhavande psykolog, dygnet runt över telefon. Barnet kan även få korttidsterapi, krisförsäkring, upp till 10 behandlingstillfällen om t ex någon nära anhörig avlider eller om barnet själv råkar ut för ett olycksfall. Hälsoombuden fungerar som ett stöd för att påskynda rehabiliteringen efter ett olycksfall eller sjukdom. De blir barnets guide genom sjukskrivningen och hjälper barnet att ta reda på dess rättigheter och skyldigheter för att det så snabbt som möjligt ska komma tillbaka igen till skolan/arbetet. Dödsfall Försäkringsbelopp 0,5 pbb, kr Om barnet avlider på grund av olycksfall eller sjukdom utbetalas ett dödsfallsbelopp till dödsboet som en begravningshjälp. Barnförsäkring begränsningar och undantag: Precis som andra försäkringar har försäkringen några viktiga begränsningar och undantag.» Barn födda utanför Norden omfattas inte av försäkringen förrän barnet varit i Sverige minst 1 år och följts upp på BVC eller av barnläkare.» En förutsättning för rätt till försäkringsersättning är att sjukdom, symtom eller besvär som ligger till grund för ersättningskravet debuterat eller inträffat efter att försäkringen tecknades. Ersättning utgår inte om sjukdom, symtom eller besvär som ligger till grund för ersättningskravet debuterat eller inträffat före försäkringens ikraftträdande, även om diagnosen eller orsaken först kan fastställas sedan försäkringen trätt i kraft.» Vid olycksfall gäller samma begränsningar och undantag som för olycksfallsförsäkring för vuxen, se sidan 26.» Försäkringen gäller inte för nedanstående uppräknade sjukdomar/sjukdomstillstånd eller för sjukdom som har medicinskt samband med dessa enligt medicinsk erfarenhet: blödarsjuka, ICD D66-D68 endokrina- och ämnesomsättningssjukdomar, ICD E25 E70-E88, (ex rubbningar i könshormonsproduktionen, cystisk fibros) missbildning och kromosomavvikelse, ICD Q00-Q99, (ex missbildningar i organ, deformiteter i muskler och skelett, Downs syndrom) neuropsykiatriska störningar/psykiska sjukdomar, ICD F00-F99, (ex autism, ADHD, psykisk utvecklingsförsening, ångest, depression) sjukdomar i ögon/öron, ICD H26.0, H90, H91.3 (ex grå starr, sensioraneural hörselnedsättning) sjukdomar inom centrala nerv- och muskelsystemet, ICD G11-G12, G40-G41, G60, G70-G71, G80 (ex CP, epilepsi, muskelförtvining) infektionssjukdomar, ICD P35, P37, (ex infektioner förvärvade före födseln). Klassifikationen av ICD-koder finns på socialstyrelsens hemsida För allmänna begränsningar och undantag som gäller för alla våra försäkringar, läs längre fram i broschyren på sid Barnförsäkring Sjuk och Olycksfall 0-25 år

27 Räkneexempel ersättning. Hugos föräldrar har valt att teckna en Barnförsäkring sjuk- och olycksfall 0 25 år på 30 pbb ( kr). Hugo blir vid 15 års ålder allvarligt sjuk och behöver mycket sjukhusvård. Efter ett år har försäkringskassan beviljat vårdbidrag till 50 % och försäkringen kompletterar ersättningen i form av ett vårdkostnadsbidrag från års ålder. Det fastställs att Hugo har en medicinsk invaliditet om 25 % och vid 19 års ålder beviljas Hugo aktivitetsersättning till 50 % från Försäkringskassan. Hugos arbetsförmåga är bestående och nedsatt till 50 %, enligt beslut från Försäkringskassan. Hugo lever ett bra liv längre än till 65 års ålder, men hans arbetsförmåga blir aldrig högre än 50 %. Ersättning beräknas enligt följande: Försäkringsbelopp 30 pbb x kr = kr. Ersättning vid sjukhusvård 100 kr per dag. Totalt lämnas ersättning för 25 dygn med kr. Vårdkostnadsbidrag är maximerat till 1 pbb per år vid 100 % vårdbidrag x 50 % x 3 år = kr. Den medicinska invaliditetsgraden ersätts med 25 % x kr = kr. Den förvärvsmässiga månadsersättningen utbetalas med 50 % x kr = kr per månad. 65 år 19 år = 46 år. 46 år x 12 månader = 552 månader kr x 552 månader = kr. Den totala ersättningen från försäkringen för Hugos sjukdom uppgår till kr. Barnförsäkring Sjuk- och Olycksfall 0-25 år. Premie per månad (år) Försäkringsbelopp Medicinsk invaliditet Förvärvsmässig månadsersättning Premie Medlem 10 pbb, kr 801 kr/mån 60 kr ( 720 kr) 20 pbb, kr kr/mån 89 kr (1 068 kr) 30 pbb, kr kr/mån 119 kr (1 428 kr) Barnförsäkring Sjuk och Olycksfall 0-25 år 27

28 Kritisk sjukdom Det finns allvarliga sjukdomar och händelser som kan förändra hela ditt liv utan att du för den skull blir arbetsoförmögen eller sjukskriven en längre period. Vi tror att du behöver extra omtanke just i samband med dessa händelser. Därför finns försäkringen Kritisk sjukdom som ger dig ett engångsbelopp om upp till 10 pbb ( kronor). Det bästa med försäkringen:» Ersätter svåra diagnoser som till exempel cancer och hjärtinfarkt» Skattefri klumpsumma utbetalas» Ersätter svåra händelser som till exempel smitta av Hepatit C Vem kan teckna försäkringen För att teckna försäkringen måste du vara medlem i Tjänstetandläkarna och mellan år. Välj ersättningsbelopp Du väljer själv vilket försäkringsbelopp som utbetalas vid en eventuell diagnos eller händelse, 5 pbb ( kronor) eller 10 pbb ( kronor). Hela beloppet utbetalas som en klumpsumma, när en diagnos eller händelse har uppfyllt kriterierna i villkoren. följande diagnoser ersätts: följande händelser ersätts:» Cancer (malign tumör)» Hjärtinfarkt» Stroke med bestående hjärnskada» Operation av aorta» Operation av hjärtklaff» Upphörande av njurfunktion» Organtransplantation» Smitta av HIV/AIDS, hepatit C och MRSA i samband med yrkesutövning» Blindhet och Dövhet på grund av sjukdom» By-pass operation 28 Kritisk sjukdom

29 kritisk SJUKDOM. Premie per månad (år) Kan endast tecknas av medlem Försäkringsbelopp år år år år 5 pbb, kr 16 kr (192 kr) 32 kr (384 kr) 81 kr ( 972 kr) 184 kr (2 208 kr) 10 pbb, kr 32 kr (384 kr) 64 kr (768 kr) 162 kr (1 944 kr) 369 kr (4 428 kr) Endast medlem! kritisk sjukdom begränsningar och undantag: Precis som andra försäkringar har Kritisk sjukdom några viktiga begränsningar och undantag.» Försäkringen upphör vid 60 års ålder eller efter en utbetalning.» Kritisk sjukdom täcker inte sjukdomar eller händelser som visat symtom före du tecknat försäkringen, eller inom de tre första månaderna efter att försäkringen trätt i kraft.» Försäkringen har en karenstid vilket innebär att ingen utbetalning görs i de fall diagnosen eller händelsen leder till dödsfall inom 30 dagar.» Smitta i samband med yrkesutövning ska ha inträffat i Sverige.» Alla kriterier som måste uppfyllas för diagnosen/ händelsen går att läsa i villkoret. För allmänna begränsningar och undantag som gäller för alla våra försäkringar, läs längre fram i broschyren på sidan 34. Kritisk sjukdom 29

30 Sjukvård Direkt PLUS När man är sjuk så är det sista man vill göra att vänta i kö. Vi på SalusAnsvar vill inte att du ska vänta i onödan på vård. Därför finns Sjukvård Direkt PLUS som ger dig en av marknadens kortaste garantitider: du får specialistvård inom 4 arbetsdagar och om det behövs, operation inom 15 arbetsdagar. Det bästa med försäkringen:» Specialistvård inom 4 arbetsdagar» Operation inom 15 arbetsdagar» Ingen remiss» Förenklad hälsodeklaration Vem kan teckna försäkringen För att teckna försäkringen måste du vara medlem i Tjänstetandläkarna och under 65 år. Försäkringen kan även tecknas av medförsäkrad. Hjälp från försäkringen Försäkringen hjälper dig med vårdkostnader på specialklinik och privatsjukhus för att ge dig möjlighet att förkorta väntetiden för operation, behandling vid sjukdom, till exempel cancer, eller olycksfall. Sjukvård Direkt PLUS ger dig möjlighet till vård via ett omfattande nätverk av vårdgivare i Sverige. Finns inte den specialistkompetens som krävs i Sverige kan du även bli beviljad vård i något annat land. Du behöver bara kontakta vår sjukvårdsservice så får du hjälp till den vård du behöver, telefonnummer Försäkringen betalar operation, läkarbesök och andra avgifter för läkare som på förhand godkänts av vår sjukvårdsservice. Om avståndet till behandlingen överstiger 100 km ersätter vi även nödvändiga och skäliga resekostnader. Försäkringen kan omfatta medicinsk ledsagare vid nödvändiga situationer och/eller efter läkarordination. Alla transporter ska på förhand vara godkända av bolaget. 30 Sjukvård Direkt PLUS

och vägleder dig till ett anpassat försäkringsskydd

och vägleder dig till ett anpassat försäkringsskydd E t t an passat försäk ringss k ydd personförsäkringar och vägleder dig till ett anpassat försäkringsskydd Corbis/Scanpix Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt

Läs mer

och vägleder dig till ett anpassat försäkringsskydd

och vägleder dig till ett anpassat försäkringsskydd E t t an passat försäk ringss k ydd personförsäkringar och vägleder dig till ett anpassat försäkringsskydd Corbis/Scanpix Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt

Läs mer

om dig och din trygghet.

om dig och din trygghet. EXKLU SIV T f ör dig so m m ed lem i personförsäkringar om dig och din trygghet. Corbis/Scanpix Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt hundra år sedan var det en

Läs mer

om dig och din trygghet.

om dig och din trygghet. EXKLUS IV T för dig som m ed l e mi personförsäkringar om dig och din trygghet. Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt hundra år sedan var det en grupp läkare som

Läs mer

om dig och din trygghet.

om dig och din trygghet. EXKLUS IV T för dig som m ed l e mi personförsäkringar om dig och din trygghet. Corbis/Scanpix Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt hundra år sedan var det en

Läs mer

IKEA/IKANO:s Gruppförsäkringar

IKEA/IKANO:s Gruppförsäkringar EXKLUSIVT för medarbetare i copyright Inter IKEA systems B.V. 2008 personförsäkringar IKEA/IKANO:s Gruppförsäkringar Speciellt framtagna för dig som är medarbetare. Corbis/Scanpix Över 100 år av omtanke

Läs mer

Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Unionen

Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Unionen Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Unionen Gäller från 1 januari 2014 forenadeliv.se/unionen Fortsätt med din försäkring Fortsättningsförsäkringen är för dig som inte längre kan vara gruppförsäkrad,

Läs mer

Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Vision

Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Vision Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Vision Gäller från 1 maj 2014 forenadeliv.se/vision Fortsätt med din försäkring Fortsättningsförsäkringen är för dig som inte längre kan vara gruppförsäkrad,

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

Liv och Hälsa. För dig och din familj

Liv och Hälsa. För dig och din familj Liv och Hälsa För dig och din familj Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

Liv & Hälsa FÖRSÄKRING

Liv & Hälsa FÖRSÄKRING FÖRSÄKRING Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom

Läs mer

Liv och Hälsa. För dig och din familj

Liv och Hälsa. För dig och din familj Liv och Hälsa För dig och din familj Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående

Läs mer

Medlemsförsäkring för dig i Vision

Medlemsförsäkring för dig i Vision Medlemsförsäkring för dig i Vision Gäller från 1 maj 2016 en gruppförsäkring för medlemmar i VISION Snabb hjälp när den behövs som mest Vi hjälper dig om något händer. En olycka, en längre sjukskrivning

Läs mer

Medlemsförsäkring för dig i Unionen

Medlemsförsäkring för dig i Unionen Medlemsförsäkring för dig i Unionen Gäller från 1 jan 2016 en gruppförsäkring för medlemmar i unionen Snabb hjälp när den behövs som mest Vi hjälper dig om något händer. En olycka, en längre sjukskrivning

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Mekonomen BilLivetförsäkring Våra populära Bas- och innehåller Liv-, Sjuk- och Olycksfallsförsäkring som ger dig och din familj en ekonomisk trygghet.

Läs mer

Sjukvå. om din trygghet.

Sjukvå. om din trygghet. Sjukvå r Direkt d plus personförsäkringar om din trygghet. Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt hundra år sedan var det en grupp läkare som bestämde sig för att

Läs mer

En försäkring för olika händelser i livet

En försäkring för olika händelser i livet MEDLEMSFÖRSÄKRING FÖR DIG I BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND AVTAL 40802 En försäkring för olika händelser i livet gäller från 1 januari 2012 Teckna försäkringar på Snabb hjälp när den behövs som mest Ingen kan

Läs mer

MEDLEMSFÖRSÄKRING. För dig i Brandmännens Riksförbund

MEDLEMSFÖRSÄKRING. För dig i Brandmännens Riksförbund Gäller från 1 jan 2017 Avtal 10116 MEDLEMSFÖRSÄKRING För dig i Brandmännens Riksförbund Vi hjälper dig om något händer. En olycka, en längre sjukskrivning eller ett dödsfall kan betyda stora påfrestningar

Läs mer

Medlemsförsäkring för dig i SULF

Medlemsförsäkring för dig i SULF Medlemsförsäkring för dig i SULF gäller från 1 januari 2011 Teckna försäkringar på Snabb hjälp när den behövs som mest Ingen kan förutse hur livet ska bli. Om du skulle råka ut för något kan du behöva

Läs mer

Medlemsförsäkring. för dig i Sveriges Åkeriföretag

Medlemsförsäkring. för dig i Sveriges Åkeriföretag Medlemsförsäkring för dig i Sveriges Åkeriföretag Gäller från 1 jan 2016 en gruppförsäkring för medlemmar i Sveriges Åkeriföretag Snabb hjälp när den behövs som mest Vi hjälper dig om något händer. En

Läs mer

Medlemsförsäkring. för dig i Brandmännens Riksförbund. Gäller från 1 jan 2016 Avtal 40802

Medlemsförsäkring. för dig i Brandmännens Riksförbund. Gäller från 1 jan 2016 Avtal 40802 Medlemsförsäkring för dig i Brandmännens Riksförbund Gäller från 1 jan 2016 Avtal 40802 en gruppförsäkring för medlemmar i Brandmännens Riksförbund Snabb hjälp när den behövs som mest Vi hjälper dig om

Läs mer

Viktigt att veta. Livförsäkring. forenadeliv.se/sulf

Viktigt att veta. Livförsäkring. forenadeliv.se/sulf Viktigt att veta AUTOMATISK ANSLUTNING Som ny medlem får du automatiskt en livförsäkring, en olycksfallsförsäkring och en sjukvårdsförsäkring (grundskydd) i 3 månader utan att betala någon premie. Är du

Läs mer

Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa

Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du

Läs mer

Personförsäkring Olycksfallsförsäkring PLUS Vuxen

Personförsäkring Olycksfallsförsäkring PLUS Vuxen Personförsäkring Olycksfallsförsäkring PLUS Vuxen En olycka händer så lätt och då är det skönt att vara rätt försäkrad. Om du arbetar är du oftast försäkrad under arbetstid men vad har du för trygghet

Läs mer

Åkarnas gruppförsäkring

Åkarnas gruppförsäkring gruppförsäkring för dig i sveriges åkeriföretag Åkarnas gruppförsäkring gäller från 1 januari 2014 Nyhet 2014 - Ny Barnförsäkring Snabb hjälp när den behövs som mest Ingen kan förutse hur livet ska bli.

Läs mer

LIV & HÄLSA. Våra populära Bas- och Pluspaket innehåller Liv-, Sjukoch Olycksfallsförsäkring som ger dig och din familj en

LIV & HÄLSA. Våra populära Bas- och Pluspaket innehåller Liv-, Sjukoch Olycksfallsförsäkring som ger dig och din familj en LIV & HÄLSA Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

Livförsäkring. Dödsfallskapital och barnlivförsäkring

Livförsäkring. Dödsfallskapital och barnlivförsäkring Livförsäkring Dödsfallskapital och barnlivförsäkring En livförsäkring ger de anhöriga en bättre ekonomisk möjlighet att klara den närmaste tiden efter ett dödsfall. Pengarna blir till en ekonomisk buffert

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING N30:2 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid Kollektiv Olycksfallsförsäkring 1 Vem försäkringen gäller för 3 2 När försäkringen

Läs mer

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna Förköpsinformation Hur du ansluts till försäkringarna Automatisk anslutning Gruppavtalet har automatisk anslutning vilket innebär att du som ny medlem/nyanställd automatiskt ansluts till en gruppförsäkring.

Läs mer

Psykologförbundets Gruppförsäkringar. Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med

Psykologförbundets Gruppförsäkringar. Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med Psykologförbundets Gruppförsäkringar Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med Ansvars första VD, Bror Gustav Bylund, med personal 1935 Över 100 år av erfarenhet. För hundra år sedan

Läs mer

En försäkring kan aldrig förhindra att du råkar ut för ett olycksfall eller en sjukdom, men däremot kan den minska

En försäkring kan aldrig förhindra att du råkar ut för ett olycksfall eller en sjukdom, men däremot kan den minska Personförsäkring Sjuk- och Olycksfallsförsäkring KOMBI Vuxen Olyckor och sjukdomar är tyvärr inget man kan styra över, de bara kommer. Och när det väl händer är det oftast fler personer i familjen som

Läs mer

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna Förköpsinformation Hur du ansluts till försäkringarna Automatisk anslutning Gruppavtalet har automatisk anslutning vilket innebär att du som ny medlem/nyanställd automatiskt ansluts till en gruppförsäkring.

Läs mer

Ansökan personförsäkring. 1. Personer Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo)

Ansökan personförsäkring. 1. Personer Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo) Ansökan personförsäkring Ledarnas personförsäkringar 2015 Gruppavtal nr 200 Fyll i ansökan: 1. Personer Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo) 2. Försäkringar Välj de produkter

Läs mer

Fortsättningsförsäkring avtal 42001

Fortsättningsförsäkring avtal 42001 Gäller fr o m 1 jan 2014 Fortsättningsförsäkring avtal 42001 Fortsättningsförsäkringen är för dig som inte längre kan vara gruppförsäkrad, till exempel därför att du slutar din anställning eller därför

Läs mer

Personförsäkring Företag

Personförsäkring Företag Personförsäkring Företag Försäkringar utformade för dig och dina anställda Personförsäkringspaket bestående av en kombination av liv-, sjuk- och olycksfallsförsäkringar. En ekonomiskt tryggare tillvaro

Läs mer

INFORMATION SKOOG BROKERS KLIENTFÖRSÄKRINGAR

INFORMATION SKOOG BROKERS KLIENTFÖRSÄKRINGAR INFORMATION SKOOG BROKERS KLIENTFÖRSÄKRINGAR I den frivilliga gruppförsäkringsplanen finns tio olika försäkringar att välja på. 1. Livförsäkring med enkelt förtidskapital och barnskydd 2. Livförsäkring

Läs mer

K. Tilläggsförsäkringar

K. Tilläggsförsäkringar K.4. Privatolycksfall K.4.1. Omfattning Försäkringen gäller Försäkringen gäller för olycksfallsskada under såväl fritid som arbetstid. Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga kostnader samt vid medicinsk

Läs mer

Personförsäkring Villkorssammanfattning

Personförsäkring Villkorssammanfattning Personförsäkring Villkorssammanfattning Personförsäkring Villkorssammanfattning Du har säkert bra koll på dina försäkringar för fordon och boende. Men hur står det egentligen till med det personliga skyddet?

Läs mer

OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta!

OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta! OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta! Information till IKEA:s kunder i samarbete med IKEA Svenska Försäljnings AB Hej, Från och med 1 oktober 2014 kommer du att kunna köpa OMIFALL Gravid- och

Läs mer

Försäkringspaket för friska företag

Försäkringspaket för friska företag Försäkringspaket för friska företag Du är säkert noga med att se över försäkringarna för ditt företag och dess fordon. Men hur är det med det personliga skyddet för dig och dina anställda? De privata försäkringar

Läs mer

En olycka kommer sällan ensam. Åtminstone inte i den här broschyren.

En olycka kommer sällan ensam. Åtminstone inte i den här broschyren. Trygghet för livet En olycka kommer sällan ensam. Åtminstone inte i den här broschyren. Gina och hennes familj kanske verkar ovanligt otursförföljda, men egentligen är det ovanligt vanliga händelser som

Läs mer

Försäkringsbesked. Olycksfallsförsäkring. som ingår i medlemsavgiften till din klubb, ansluten till Svenska Seglarförbundet

Försäkringsbesked. Olycksfallsförsäkring. som ingår i medlemsavgiften till din klubb, ansluten till Svenska Seglarförbundet Försäkringsbesked 2017 Olycksfallsförsäkring som ingår i medlemsavgiften till din klubb, ansluten till Svenska Seglarförbundet Vad försäkringen ersätter och inte Översiktlig information. Fullständiga villkor

Läs mer

Sensor Personförsäkring

Sensor Personförsäkring Sensor Personförsäkring Vi skyddar dig och din familjs ekonomi Personförsäkringspaket bestående av en kombination av liv-, sjuk- och olycksfallsförsäkringar. En ekonomiskt tryggare tillvaro Sensor Försäkring

Läs mer

Alla barn har rätt till en bra försäkring. Välkommen till Medlemsbarn Barnförsäkring för det värdefullaste du har

Alla barn har rätt till en bra försäkring. Välkommen till Medlemsbarn Barnförsäkring för det värdefullaste du har Alla barn har rätt till en bra försäkring Välkommen till Medlemsbarn Barnförsäkring för det värdefullaste du har Skydda det bästa du har från 80 kr /mån För den du vill skydda mest i världen Världen är

Läs mer

Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1

Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1 Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1 Innehållsförteckning 1 Vem försäkringen gäller för 3 2 När försäkringen gäller 3 6 Vad försäkringen gäller för 3 7 Undantag

Läs mer

Försäkringsbesked. Olycksfallsförsäkring ingår i medlemsavgiften i din båtklubb, ansluten till Svenska båtunionen

Försäkringsbesked. Olycksfallsförsäkring ingår i medlemsavgiften i din båtklubb, ansluten till Svenska båtunionen Försäkringsbesked 2017 Olycksfallsförsäkring ingår i medlemsavgiften i din båtklubb, ansluten till Svenska båtunionen Vad försäkringen ersätter och inte Var och när gäller försäkringen? Olycksfallsförsäkring

Läs mer

Trygghet för hela familjen

Trygghet för hela familjen GRUPPFÖRSÄKRING Trygghet för hela familjen Movestics gruppförsäkring kan ge dig och dina efterlevande skydd vid bland annat olycksfall, sjukdom och dödsfall. Vi erbjuder försäkring till både dig, din partner

Läs mer

Alla barn har rätt till en bra försäkring

Alla barn har rätt till en bra försäkring S 2849 12-02 Foto: Andreas Lind Alla barn har rätt till en bra försäkring Välkommen till Medlemsbarn Barnförsäkring för det värdefullaste du har S2849.indd 3 2012-02-02 14:19:20 Skydda det bästa du har

Läs mer

Personförsäkring Gravidförsäkring Babydax. Det bästa med Babydax BAS: Den är kostnadsfri Ersätter bestående funktionsnedsättning

Personförsäkring Gravidförsäkring Babydax. Det bästa med Babydax BAS: Den är kostnadsfri Ersätter bestående funktionsnedsättning Personförsäkring Gravidförsäkring Babydax Grattis! Att vänta barn är bland det största som kan hända. Och frågorna du ställer dig själv är säkert många. Hur kommer det att bli? Kommer allt att gå bra?

Läs mer

Varför så många frågor?

Varför så många frågor? Sid 1 av 10 Varför så många frågor? Du kan försäkra en kommande sjukdom eller olyckshändelse, men inte sjukdomar som redan finns idag. Varför behövs en hälsodeklaration? Din försäkring bygger på att flera

Läs mer

Ledarnas medlemsförsäkringar

Ledarnas medlemsförsäkringar Ledarnas medlemsförsäkringar 2015 Trygghet för dig och din familj Ta del av den fullständiga förköpsinformationen på bliwa.se/ledarna innan du ansöker Ta del av den fullständiga förköpsinformationen på

Läs mer

Ansökan gruppförsäkring för Sveriges Åkeriföretag

Ansökan gruppförsäkring för Sveriges Åkeriföretag Skicka in din ansökan/hälsodeklaration/avanmälan i ett portofritt kuvert och skriv: Frisvar Förenade Liv Gruppförsäkring AB, Svarspost 121310901, 110 00 Stockholm Ansökan gruppförsäkring för Sveriges Åkeriföretag

Läs mer

och har förenklat och förbättrat.

och har förenklat och förbättrat. EXKLUS IV T för dig som m ed l e mi personförsäkringar och har förenklat och förbättrat. NYHET! En egen försäkring till din partner Vi vill att du och din familj ska ha en möjlighet att fortsätta leva

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION GRUPPFÖRSÄKRING ETT EKONOMISKT SKYDDSNÄT FÖR DIG OCH DIN FAMILJ OM DIN VARDAG PLÖTSLIGT FÖRÄNDRAS. Innehållsförteckning: Sidan

FÖRKÖPSINFORMATION GRUPPFÖRSÄKRING ETT EKONOMISKT SKYDDSNÄT FÖR DIG OCH DIN FAMILJ OM DIN VARDAG PLÖTSLIGT FÖRÄNDRAS. Innehållsförteckning: Sidan FÖRKÖPSINFORMATION GRUPPFÖRSÄKRING ETT EKONOMISKT SKYDDSNÄT FÖR DIG OCH DIN FAMILJ OM DIN VARDAG PLÖTSLIGT FÖRÄNDRAS Innehållsförteckning: Sidan 1-2 Olycksfallsförsäkring EuroAccident 2 Livförsäkring EuroAccident

Läs mer

MSF:s Gruppförsäkringar. Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med

MSF:s Gruppförsäkringar. Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med MSF:s Gruppförsäkringar Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med Över 100 år av erfarenhet. För hundra år sedan kom några läkare på att de som grupp hade unika behov när det gällde deras

Läs mer

GRAVID? VI HAR TVÅ FÖRSÄKRINGAR FÖR DIG. DEN ENA ÄR GRATIS. En extra trygghet för dig som är gravid. Ingen självrisk

GRAVID? VI HAR TVÅ FÖRSÄKRINGAR FÖR DIG. DEN ENA ÄR GRATIS. En extra trygghet för dig som är gravid. Ingen självrisk GRAVID? VI HAR TVÅ FÖRSÄKRINGAR FÖR DIG. DEN ENA ÄR GRATIS. En extra trygghet för dig som är gravid Ingen självrisk Råd och tips på vår föräldrasajt www.tryggabarn.nu Snabb skadeservice ofta kan vi reglera

Läs mer

Personförsäkring Villkorssammanfattning

Personförsäkring Villkorssammanfattning Personförsäkring Villkorssammanfattning Personförsäkring Villkorssammanfattning Du har säkert bra koll på dina försäkringar för fordon och boende. Men hur står det egentligen till med det personliga skyddet?

Läs mer

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna Förköpsinformation Hur du ansluts till försäkringarna Automatisk anslutning Gruppavtalet har automatisk anslutning vilket innebär att du som ny medlem/nyanställd automatiskt ansluts till en gruppförsäkring.

Läs mer

Personförsäkring Villkorssammanfattning

Personförsäkring Villkorssammanfattning Personförsäkring Villkorssammanfattning Personförsäkring Villkorssammanfattning Du har säkert bra koll på dina försäkringar för fordon och boende. Men hur står det egentligen till med det personliga skyddet?

Läs mer

Medlemsbarn. Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom 2010

Medlemsbarn. Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom 2010 Medlemsbarn Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom 2010 2 Många barn och unga är dåligt försäkrade Föräldrar tror ofta att samhället automatiskt rycker in med all ekonomisk hjälp om barn drabbas

Läs mer

Ansökan gruppförsäkring

Ansökan gruppförsäkring Skicka in din ansökan/hälsodeklaration i ett portofritt kuvert och skriv: Frisvar Förenade Liv Gruppförsäkring AB, Svarspost 121310901, 110 00 Stockholm Ansökan gruppförsäkring Företag Leg. Kiropraktorers

Läs mer

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet gäller från 1 januari 2015 Avtal 8082 En förmånlig fortsättning för dig som blir senior mp forenadeliv.se Fortsätt framåt i livet! Att fylla senior betyder förstås

Läs mer

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet gäller från 1 januari 2015 Avtal 8082 En förmånlig fortsättning för dig som blir senior up forenadeliv.se Skicka in bifogad anmälan redan idag! Fortsätt framåt

Läs mer

Läs detta innan du fyller i din hälsodeklaration!

Läs detta innan du fyller i din hälsodeklaration! Kundens ex Läs detta innan du fyller i din hälsodeklaration! Kanske undrar du varför du behöver svara på alla frågor i hälsodeklarationen, och vad vi använder informationen till? Kort sagt handlar det

Läs mer

Efternamn, förnamn make/registrerad partner/sambo = medförsäkrad (MF) Försäkringsbelopp. Månadslön

Efternamn, förnamn make/registrerad partner/sambo = medförsäkrad (MF) Försäkringsbelopp. Månadslön Ansökan Gruppförsäkring 2014 Avtal: 16, Svenska Journalistförbundet =gruppmedlem dvs. medlem hos Svenska Journalistförbundet. =Make/registrerad partner/sambo till gruppmedlem. Efternamn, förnamn anställd/medlem

Läs mer

Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren.

Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren. Båtolycksfall Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren. Varför behöver du båtolycksfall? De flesta är olycksfallsförsäkrade under tiden

Läs mer

Ledarnas medlemsförsäkringar

Ledarnas medlemsförsäkringar 2017 Ledarnas medlemsförsäkringar Trygghet för dig och din familj Ta del av den fullständiga förköpsinformationen på bliwa.se/ledarna innan du ansöker. Ledarnas medlemsförsäkringar ett klokt val som ger

Läs mer

Försäkrad långt innan ni ses

Försäkrad långt innan ni ses Försäkrad långt innan ni ses Gravidförsäkring hos Trygg-Hansa Läs om Sveriges populäraste gravidförsäkring! Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig

Läs mer

FRILANSFINANS Gruppförsäkringsplan

FRILANSFINANS Gruppförsäkringsplan 1 (6) FRILANSFINANS Gruppförsäkringsplan Gäller från Gäller till 2009-01-01 2011-12-31 Gruppavtalet Regler vid skada är alltid de som gäller vid tidpunkten för försäkringsfallet. Försäkringsfallet regleras

Läs mer

TRYGG BRANDMAN. Sjuk- och diagnosförsäkring

TRYGG BRANDMAN. Sjuk- och diagnosförsäkring Gäller från 1 jan 2017 TRYGG BRANDMAN Sjuk- och diagnosförsäkring Med Trygg Brandman kan du skydda din ekonomi om du skulle bli långvarigt sjuk eller drabbas av en särskild diagnos. Sjukförsäkringen ger

Läs mer

ANSÖKAN GRUPPFÖRSÄKRING

ANSÖKAN GRUPPFÖRSÄKRING ANSÖKAN GRUPPFÖRSÄKRING Avtal: 14 Efternamn, förnamn = gruppmedlem (GM) Personnummer gruppmedlem (GM) Efternamn, förnamn make/registrerad partner/sambo = medförsäkrad (MF) Personnummer medförsäkrad (MF)

Läs mer

Ansökan personförsäkring. 1. Personer Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make, maka, sambo)

Ansökan personförsäkring. 1. Personer Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make, maka, sambo) Ansökan personförsäkring Svenska Journalistförbundets personförsäkringar Gruppavtal nr 615 Fyll i ansökan: 1. Personer Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make, maka, sambo) 2. Försäkringar

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION GRUPPFÖRSÄKRING ETT EKONOMISKT SKYDDSNÄT FÖR DIG OCH DIN FAMILJ OM DIN VARDAG PLÖTSLIGT FÖRÄNDRAS. Innehållsförteckning.

FÖRKÖPSINFORMATION GRUPPFÖRSÄKRING ETT EKONOMISKT SKYDDSNÄT FÖR DIG OCH DIN FAMILJ OM DIN VARDAG PLÖTSLIGT FÖRÄNDRAS. Innehållsförteckning. FÖRKÖPSINFORMATION GRUPPFÖRSÄKRING ETT EKONOMISKT SKYDDSNÄT FÖR DIG OCH DIN FAMILJ OM DIN VARDAG PLÖTSLIGT FÖRÄNDRAS Innehållsförteckning Sidan: 1-2 Olycksfallsförsäkring EuroAccident 3 Livförsäkring EuroAccident

Läs mer

Jämför barnförsäkring Här kan du jämföra barnförsäkringar. I jämförelsen kommer först tabeller med de viktigaste ersättningarna, därefter viktiga

Jämför barnförsäkring Här kan du jämföra barnförsäkringar. I jämförelsen kommer först tabeller med de viktigaste ersättningarna, därefter viktiga Jämför barnförsäkring Här kan du jämföra barnförsäkringar. I jämförelsen kommer först tabeller med de viktigaste ersättningarna, därefter viktiga undantag och begränsningar. Det belopp som redovisas här

Läs mer

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna Förköpsinformation Hur du ansluts till försäkringarna Automatisk anslutning Gruppavtalet har automatisk anslutning vilket innebär att du som ny medlem/nyanställd automatiskt ansluts till en gruppförsäkring.

Läs mer

Anmälan avseende verksamhetsförsäkring för redovisningsföretag

Anmälan avseende verksamhetsförsäkring för redovisningsföretag Anmälan avseende verksamhetsförsäkring för redovisningsföretag Vi ska leverera nytta till våra medlemmar och därför erbjuder vi er att teckna FARs verksamhetsförsäkring. Det är en anpassad försäkring för

Läs mer

MSF:s Gruppförsäkringar. Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med

MSF:s Gruppförsäkringar. Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med MSF:s Gruppförsäkringar Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med Över 100 år av erfarenhet. 3 Innehåll Över 100 år av erfarenhet 3 Sjukförsäkring Student 5 Olycksfallsförsäkring Student

Läs mer

ANSÖKAN GRUPPFÖRSÄKRING

ANSÖKAN GRUPPFÖRSÄKRING ANSÖKAN GRUPPFÖRSÄKRING Avtal: 10076 Företagsnamn Organisationsnummer Fakturaadress Efternamn, förnamn = gruppmedlem (GM) Personnummer gruppmedlem (GM) Efternamn, förnamn make/registrerad partner/sambo

Läs mer

Ska alla barn kunna få en bra barnförsäkring?

Ska alla barn kunna få en bra barnförsäkring? Ska alla barn kunna få en bra barnförsäkring? - Vad har vi lärt av Freja? 2011-09-01 Daniel Eriksson Produktdirektör Kunderna äger Folksam Vårt övergripande mål är att ha branschens mest nöjda kunder Vår

Läs mer

Ansökan personförsäkring. 1. Personer Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make, maka, sambo)

Ansökan personförsäkring. 1. Personer Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make, maka, sambo) Ansökan personförsäkring Svenska Journalistförbundets personförsäkringar Gruppavtal nr 615 Fyll i ansökan: 1. Personer Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make, maka, sambo) 2. Försäkringar

Läs mer

Advokatfirman Wikner Box 1279 791 12 Falun Tel 023-70 54 40 Fax: 023-395 48 Hemsida www.advokatwikner.se

Advokatfirman Wikner Box 1279 791 12 Falun Tel 023-70 54 40 Fax: 023-395 48 Hemsida www.advokatwikner.se Andra försäkringar Helt vid sidan av ersättningsmöjligheterna från Läkemedelsförsäkringen, staten, GSK eller Patientförsäkringen kan barnen vara täckta av privata försäkringar som kan lämna ersättning

Läs mer

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet gäller från 1 januari 2015 Avtal 8082 En förmånlig fortsättning för dig som blir senior UP forenadeliv.se Skicka in bifogad anmälan redan idag! Fortsätt framåt

Läs mer

Fortsättningsförsäkring

Fortsättningsförsäkring Gäller fr o m 1 jan 2015 Fortsättningsförsäkring Har du till exempel slutat din anställning eller har ditt medlemskap i fackförbundet upphört? Vår fortsättningsförsäkring finns för dig som inte längre

Läs mer

gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro.

gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro. gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro. Ifs gruppförsäkring erbjuder en förmånlig försäkring till flera Principen med Ifs gruppförsäkring är att flera

Läs mer

Insplanet Livförsäkring

Insplanet Livförsäkring Insplanet Livförsäkring - rätt försäkring till rätt pris - Besök oss på www.insplanet.com eller ring 08-51 000 000 1 livförsäkring en livförsäkring ger ersättning vid dödsfall. Förmånstagare är den person

Läs mer

Frivillig Gruppförsäkring

Frivillig Gruppförsäkring Unionens personförsäkringar 2017 Gruppavtal nr 1000 ANSÖKAN: Frivillig Gruppförsäkring FYLL I: 1. Personer Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo). 2. Försäkringar Välj de

Läs mer

Movestic Gruppförsäkringsplan 2014

Movestic Gruppförsäkringsplan 2014 Movestic Gruppförsäkringsplan 2014 Gäller för yrkesverksam medlem fr o m 1 januari 2014. Planen beskriver alla de olika personförsäkringar du kan teckna hos Akademikerförsäkring. I ditt Gruppförsäkringsbesked

Läs mer

gruppförsäkring Ger anställda vid företag och medlemmar i förbund ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro

gruppförsäkring Ger anställda vid företag och medlemmar i förbund ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro gruppförsäkring Ger anställda vid företag och medlemmar i förbund ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro Ifs gruppförsäkring erbjuder en förmånlig försäkring till flera Principen med

Läs mer

Ansökan gruppförsäkring för Sveriges Åkeriföretag

Ansökan gruppförsäkring för Sveriges Åkeriföretag Skicka in din ansökan/hälsodeklaration/avanmälan i ett portofritt kuvert och skriv: Frisvar Förenade Liv Gruppförsäkring AB, Svarspost 20122235, 110 00 Stockholm Ansökan gruppförsäkring för Sveriges Åkeriföretag

Läs mer

Produktbeskrivning Medlemsbarn 2017

Produktbeskrivning Medlemsbarn 2017 Produktbeskrivning Medlemsbarn 2017 Barn- och ungdomsförsäkring Trygghet dygnet runt Skyddet gäller dygnet runt, även på helger och lov och när barnen sportar. Försäkringen kan tecknas för barn och barnbarn

Läs mer

Särskilt villkor Kollektiv olycksfallsförsäkring

Särskilt villkor Kollektiv olycksfallsförsäkring Sid 1 (6) 2004037c-2aee-4f91-a3a7-e56c464182e6 Särskilt villkor Kollektiv olycksfallsförsäkring Med tillämpning av villkoren i övrigt gäller följande komplettering och ändring. P. Olycksfallsförsäkring

Läs mer

Vårdförbundets Gruppförsäkringar. Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med

Vårdförbundets Gruppförsäkringar. Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med Vårdförbundets Gruppförsäkringar Speciellt framtagna för dig som är student i samarbete med Ansvars första VD, Bror Gustav Bylund, med personal 1935 Över 100 år av erfarenhet För hundra år sedan kom några

Läs mer

Kollektiv olycksfallsförsäkring och Livförsäkring

Kollektiv olycksfallsförsäkring och Livförsäkring Kollektiv olycksfallsförsäkring och Livförsäkring som en del av TryggaPersonalen Förköpsinformation Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen och information som du har rätt att få enligt lag.

Läs mer

Insplanet Sjuk- och olycksfallsförsäkring

Insplanet Sjuk- och olycksfallsförsäkring Insplanet Sjuk- och olycksfallsförsäkring - rätt försäkring till rätt pris - Besök oss på www.insplanet.com eller ring 08-51 000 000 1 sjuk och olycksfallsförsäkring olyckor och sjukdomar kan hända vem

Läs mer

TryggaBarn För barn och ungdomar upp till 25 år

TryggaBarn För barn och ungdomar upp till 25 år Sida 1/6 I TryggaBarn Kontakta oss Kundservice: 0771-111 600 alla dagar kl 7-21 trygghansa.se/kundservice Skadeservice: 0771-111 500 vardagar kl 8-17 Fullständiga villkor: trygghansa.se/villkor TryggaBarn

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION GRUPPFÖRSÄKRING ETT EKONOMISKT SKYDDSNÄT FÖR DIG OCH DIN FAMILJ OM DIN VARDAG PLÖTSLIGT FÖRÄNDRAS

FÖRKÖPSINFORMATION GRUPPFÖRSÄKRING ETT EKONOMISKT SKYDDSNÄT FÖR DIG OCH DIN FAMILJ OM DIN VARDAG PLÖTSLIGT FÖRÄNDRAS FÖRKÖPSINFORMATION GRUPPFÖRSÄKRING ETT EKONOMISKT SKYDDSNÄT FÖR DIG OCH DIN FAMILJ OM DIN VARDAG PLÖTSLIGT FÖRÄNDRAS Innehållsförteckning: Sidan: 1-2 Olycksfallsförsäkring Euroaccident 2 Livförsäkring

Läs mer

En försäkring för olika händelser i livet

En försäkring för olika händelser i livet medlemsförsäkring för dig i st En försäkring för olika händelser i livet Gäller från 1 juli 2013 Förmåner för dig som medlem! forenadeliv.se/st i samarbete med Snabb hjälp när den behövs som mest Ingen

Läs mer

Insplanet Barnförsäkring

Insplanet Barnförsäkring Insplanet Barnförsäkring - rätt försäkring till rätt pris - Besök oss på www.insplanet.com eller ring 08-51 000 000 1 barnförsäkring olyckor och sjukdomar kan hända vem som helst, när som helst. Med vår

Läs mer