Sjukvå. om din trygghet.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sjukvå. om din trygghet."

Transkript

1 Sjukvå r Direkt d plus personförsäkringar om din trygghet.

2 Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt hundra år sedan var det en grupp läkare som bestämde sig för att skapa ett försäkringsbolag som passade dem och deras värderingar. Samma tanke fanns inom nykterhetsrörelsen. Det handlade om att se varje människa som en individ och att behandla hans eller hennes unika behov med respekt. Emotionella som materiella. Det handlade om att se människors ambitioner, men också att se deras fel och brister. Det handlade om att bry sig lite mer. Under 90-talet slog vi ihop våra verksamheter och bildade SalusAnsvar. Tack vare att vi redan hade en gemensam värdegrund och människosyn blev sammanslagningen både naturlig och framgångsrik. Vi tror på det goda i människan Där vi har våra rötter har man alltid hjälpt männi skor tillbaka till hälsa och ansvarstagande. I dag jobbar vi aktivt med bland annat trafiknykterhetsfrågor för att rädda liv. Vi vet att det är lättare för dig att tänka klart och må bra när du känner dig trygg. Därför jobbar vi med försäkringar. Vi tror på närhet och omtanke Du kommer kanske aldrig att se oss i tvreklamen. Men vi är desto mer närvarande på sjukhusen, i verkstäderna, på vägarna och bland företagen. i den här broschyren kan du läsa om en av de försäkringar vi erbjuder för att du ska känna att vi bryr oss lite mer. 2 GÄLLER FRÅN 1 JULI 2013 sjukvård DIREKT PLUS SVERIGES FRANCHISETAGARE

3 Sjukvård Direkt PLUS När man är sjuk så är det sista man vill göra att vänta i kö. Vi på SalusAnsvar vill inte att du ska vänta i onödan på vård. Därför finns Sjukvård Direkt PLUS som många, både privatpersoner och företag, väljer att komplettera sitt och sina anställdas försäkringsskydd med. Försäkringen ger dig en av marknadens kortaste garantitider: du får specialistvård inom 4 arbetsdagar och om det behövs, operation inom 15 arbetsdagar. Det bästa med försäkringen:» Specialistvård inom 4 arbetsdagar» Operation inom 15 arbetsdagar» Ingen remiss» Förenklad hälsodeklaration Så här fungerar Sjukvård Direkt PLUS Sjukvård Direkt PLUS hjälper dig med vårdkostnader på specialklinik och privatsjukhus för att ge dig möjlighet att förkorta väntetiden för operation eller behandling vid sjukdom, till exempel cancer, eller olycksfall. Du behöver ingen remiss och det finns heller ingen begränsning på försäkringsbelopp. Sjukvård Direkt PLUS ger dig möjlighet till vård via ett omfattande nätverk av vårdgivare i Sverige. Finns inte specialistkompetens som krävs i Sverige kan du även bli beviljad vård i något annat land. Du behöver bara kontakta SalusAnsvars sjukvårdsplanering så får du hjälp till den vård du behöver. Försäkringen betalar sedan kostnader för operation, läkarkonsulter och andra avgifter för läkare i samband med sjukhusvård. Sjukvård Direkt PLUS gäller även för förebyggande operationer vid förhöjd sjukdomsrisk på grund av en ärftlig sjukdom, till exempel bröstcancer. Ansök upp till 65 år Försäkring kan tecknas från 18 år upp till 65 år och upphör att gälla vid 67 år. Är du fullt arbetsför när du tecknar försäkringen, det vill säga utan sjukbidrag eller liknande, behöver du inte fylla i någon hälsodeklaration. Make/ maka/sambo kan teckna försäkringen upp till 65 års ålder och den upphör att gälla vid 67 år. 3 Sjukvård Direkt PLUS

4 Det här ingår i sjukvård direkt plus: Försäkringsmoment Försäkringsbelopp/person/år Specialistvård Operation Ansvarstid Eftervård/Rehabilitering Medicin Resekostnader som överstiger 100 km Medförsäkrads slutålder Åldersbegränsning Psykolog Sjukgymnastik/naprapat/kiropraktor/ osteopati/akupunktur och zonterapi Missbruksavvänjning Självrisk Ersättning Obegränsat Inom 4 arbetsdagar Inom 15 arbetsdagar Obegränsad under tid försäkringen är i kraft Upp till 6 månader Upp till 6 månader i samband med sjukhusvis Skäliga kostnader 67 år Normalt upp till 67 år Upp till 15 behandlingar per försäkringsfall Upp till 15 behandlingar per försäkringsfall Upp till kr 500 kr Observera! Försäkringen ersätter inte kostnader i samband med sjukdom/åkomma eller kroppsfel som varit behandlad eller känd hos den försäkrade innan försäkringen tecknades. Försäkringen kan ersätta tidigare diagnoser/åkommor under förutsättning att försäkrad varit 100 % symtom- och behandlingsfri från dessa under de senaste två åren. 4 Sjukvård Direkt PLUS

5 Vänta inte, ansök nu! Riskera inte att hamna i en situation där du behöver vänta på vård onödigt länge, utan ansök redan idag. Använd Ansökan Sjukvård Direkt PLUS och skicka den till SalusAnsvar. Det enda du behöver göra när du tecknar försäkringen är att garantera att du är fullt arbetsför. Om du anlitar en försäkringsförmedlare ska din ansökan skickas dit. Om du vill ha mer information:» Sveriges Franchisetagare, Marlene Herrlin, telefon: Om du vill ha mer information Det här är en kortfattad information om försäkringen. Har du några frågor eller vill beställa ett villkor är du välkommen att kontakta Sveriges Franchisetagare. Om du har försäkringen via en försäkringsförmedlare eller arbetsgivare ska du kontakta denne. 5 Vänta inte, ansök nu!

6 Sjukvård direkt plus - viktiga begränsningar och undantag:» Försäkringen upphör vid 67 års ålder.» Om du har lämnat oriktiga eller ofullständiga uppgifter när försäkringen tecknades, kan det leda till att försäkringen blir ogiltig och försäkringen sägs upp. Har ersättning redan lämnats från försäkringen har försäkringsgivaren rätt att kräva tillbaka den. Försäkringsgivaren har även rätt att avbryta pågående behandling och återkräva kostnaden.» Försäkringen täcker inte kostnader om du uteblir från ett avtalat besök, behandling eller operation. Avbokar du ett avtalat besök, behandling eller operation mindre än 24 timmar före avtalad tid får du själv betala kostnaden.» Försäkringen ersätter inte kostnader i samband med sjukdom/åkomma eller kroppsfel som varit behandlad eller känd innan du tecknade försäkringen. Försäkringen kan ersätta tidigare diagnoser/ åkommor under förutsättning att du varit 100 % symtom- och behandlingsfri från dessa under de senaste två åren. Om du haft en sjukvårdsförsäkring hos annan försäkringsgivare med motsvarande omfattning, sammanhängande under minst två år, kan befintliga åkommor och sjukdomstillstånd omfattas.» Vid övertag från annan försäkringsgivare med omedelbar anslutning till uppsägning av ursprunglig försäkring får den försäkrade tillgodoräkna sig den tid som är hänförlig till symtomklausulen hos den ursprungliga försäkringsgivaren. Detta under förutsättning att den ursprungliga försäkringsgivaren inte haft en mer liberal symtomklausul.» Försäkringen ersätter inte kostnader för läkarintyg som inte begärts av bolaget.» Försäkringen ersätter inte sådana kostnader som ersätts på annat sätt, till exempel via annan försäkring (exempelvis trafik- eller arbetsskadeförsäkring).» Vidare gäller inte försäkringen för kostnader som orsakats av eller uppstått till följd av: 1. Skada som uppkommit i samband med att den försäkrade utfört eller medverkat till uppsåtlig brottslig handling som enligt svensk lag kan leda till fängelse, 2. Skada som uppkommit i samband med aktivt deltagande i krig eller andra politiska oroligheter, 3. Försämring av hälsotillståndet som beror på missbruk av alkohol, läkemedel, narkotiska medel, andra berusningsmedel eller dopingpreparat, 4. Avsiktligt självförvållad kroppsskada, 5. Gentest, 6. Medfödda sjukdomar, 7. Kostnader för undersökning/behandling av neuropsykiatrisk störning såsom t ex ADHD eller autism, 8. Överviktskirurgisk behandling, 9. Organtransplantation, 10. Kosmetisk kirurgi såvida den inte är medicinskt nödvändig och godkänd av bolagets sjukvårdsplanering, 11. All form av tandbehandling inklusive behov av bettskena, oavsett orsak, 12. Operativa ingrepp inklusive laserkirurgi i syfte att korrigera synfel, 13. Sjukdom eller olycksfall som inträffar vid utövande av riskfyllda äventyrssporter som t ex bergsklättring, dykning, fallskärmshopp, segel-, och drakflygning och off-piståkning, 14. Sjukdom eller olycksfall som uppkommer vid idrott som ger försäkringstagaren inkomst (bidrag från sponsorer jämställs med inkomst), 15. Kontroll och behandling eller komplikationer i samband med graviditet, förlossning, födelsekontroll, abort, sterilisering samt utredning och behandling av fertilitet och infertilitet, 16. Alternativa behandlingsformer som inte är grundade vetenskapligt och beprövade erfarenheter och som inte står under Socialstyrelsens tillsyn. FÖRSÄKRINGSGIVARE SalusAnsvar Personförsäkring AB med organisationsnummer är försäkringsgivare. Bolaget bedriver försäkringsrörelse och erbjuder i huvudsak individuella riskförsäkringar och gruppförsäkringslösningar och står under Finansinspektionens tillsyn. 6 sjukvård Direkt PLUS Begränsningar och undantag

7 Sjukvård Direkt PLUS När man är sjuk så är det sista man vill göra att vänta i kö. Vi på SalusAnsvar vill inte att du ska vänta i onödan på vård. Därför finns Sjukvård Direkt PLUS som många, både privatpersoner och företag, väljer att komplettera sitt och sina anställdas försäkringsskydd med. Försäkringen ger dig en av marknadens kortaste garantitider. Om du vill ha mer information: Kontakta Sveriges Franchisetagare för mer information» Marlene Herrlin, telefon: Kontakta SalusAnsvar så snart som möjligt om du vill anmäla en skada» Postadress: SalusAnsvar, Personförsäkring, Stockholm.» Telefon: Det bästa med försäkringen:» Specialistvård inom 4 arbetsdagar» Operation inom 15 arbetsdagar Gäller från 1 juli 2013» ingen remiss» ingen hälsodeklaration 11185: Sv Franchisetagare

och vägleder dig till ett anpassat försäkringsskydd

och vägleder dig till ett anpassat försäkringsskydd E t t an passat försäk ringss k ydd personförsäkringar och vägleder dig till ett anpassat försäkringsskydd Corbis/Scanpix Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt

Läs mer

IKEA/IKANO:s Gruppförsäkringar

IKEA/IKANO:s Gruppförsäkringar EXKLUSIVT för medarbetare i copyright Inter IKEA systems B.V. 2008 personförsäkringar IKEA/IKANO:s Gruppförsäkringar Speciellt framtagna för dig som är medarbetare. Corbis/Scanpix Över 100 år av omtanke

Läs mer

bilförsäkringar om dig och din bil.

bilförsäkringar om dig och din bil. förköpsinformation besök salusans var.se ansök redan idag bilförsäkringar om dig och din bil. Corbis/Scanpix Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt hundra år sedan

Läs mer

Senior kring PLUS. om din trygghet.

Senior kring PLUS. om din trygghet. Senior försä kring PLUS seniorförsäkring om din trygghet. Corbis/Scanpix Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt hundra år sedan var det en grupp läkare som bestämde

Läs mer

om dig som studerande och din trygghet.

om dig som studerande och din trygghet. EXKLUSIVT för dig som medlem i studentförsäkring om dig som studerande och din trygghet. Corbis/Scanpix Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt hundra år sedan var

Läs mer

om dig och din trygghet.

om dig och din trygghet. EXKLUS IV T för dig som m ed l e mi personförsäkringar om dig och din trygghet. Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt hundra år sedan var det en grupp läkare som

Läs mer

Sjukvårdsförsäkring. Snabb hjälp vid sjukdom. Även för din partner!

Sjukvårdsförsäkring. Snabb hjälp vid sjukdom. Även för din partner! Sjukvårdsförsäkring Snabb hjälp vid sjukdom Vårdköerna är långa i Sverige och behovet av sjukvård är stort. En Sjukvårdsförsäkring ger dig tillgång till privat vård och operation. Fördelen är att du inte

Läs mer

om dig och din trygghet.

om dig och din trygghet. EXKLUS IV T för dig som m ed l e mi personförsäkringar om dig och din trygghet. Corbis/Scanpix Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt hundra år sedan var det en

Läs mer

Ikano Koncept Privat. - Förköpsinformation. Försäkringarna. För fullständig information, se försäkringsvillkoren. 3. Sjuk- och arbetslöshetsförsäkring

Ikano Koncept Privat. - Förköpsinformation. Försäkringarna. För fullständig information, se försäkringsvillkoren. 3. Sjuk- och arbetslöshetsförsäkring Ikano Koncept Privat - Förköpsinformation För fullständig information, se försäkringsvillkoren. Försäkringsgivare är Ikano Livförsäkring AB org nr 556104-6783, för Sjuk- och arbetslöshetsförsäkring Ikano

Läs mer

i samarbete med SÅ Sjukvårdsförsäkring

i samarbete med SÅ Sjukvårdsförsäkring i samarbete med SÅ Sjukvårdsförsäkring Varför behövs en sjukvårdsförsäkring? De flesta åkerier är extra känsliga för sjukfrånvaro och har inte tid eller råd att låta de anställda vänta i vårdköer. SÅ Sjukvårdsförsäkring

Läs mer

Villkor Sjukvård Stor Sjukvård Olycksfall Diagnosförsäkring. 2015-01-01 Försäkringsgivare: Trygg-Hansa

Villkor Sjukvård Stor Sjukvård Olycksfall Diagnosförsäkring. 2015-01-01 Försäkringsgivare: Trygg-Hansa Villkor Sjukvård Stor Sjukvård Olycksfall Diagnosförsäkring 2015-01-01 Försäkringsgivare: Trygg-Hansa Innehåll A. Sjukvård Stor 3 A.1 Var gäller försäkringen? 3 A.2 Begreppsförklaringar avseende försäkringens

Läs mer

villkor för Polisförbundet Gäller från och med 1 juni 2014

villkor för Polisförbundet Gäller från och med 1 juni 2014 villkor för gruppförsäkring SJUKVÅRD Polisförbundet Gäller från och med 1 juni 2014 Innehåll 1 ORDLISTA 4 2 GEMENSAMMA BESTÄMMELSER 6 3 OM VI INTE SKULLE KOMMA ÖVERENS 12 4 PRODUKTVILLKOR SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING

Läs mer

PRODUKTINFORMATION FRIVILLIG GRUPPFÖRSÄKRING. FAR Akademi AB Giltig 2015-01-01-- 2015-12-31

PRODUKTINFORMATION FRIVILLIG GRUPPFÖRSÄKRING. FAR Akademi AB Giltig 2015-01-01-- 2015-12-31 PRODUKTINFORMATION FRIVILLIG GRUPPFÖRSÄKRING FAR Akademi AB Giltig 2015-01-01-- 2015-12-31 Som medlem i FAR har du genom denna frivilliga försäkring möjlighet att komplettera det skydd som lag och avtalsförsäkringar

Läs mer

Viktigt att veta. Livförsäkring. forenadeliv.se/sulf

Viktigt att veta. Livförsäkring. forenadeliv.se/sulf Viktigt att veta AUTOMATISK ANSLUTNING Som ny medlem får du automatiskt en livförsäkring, en olycksfallsförsäkring och en sjukvårdsförsäkring (grundskydd) i 3 månader utan att betala någon premie. Är du

Läs mer

Villkor Sjukvårdsförsäkring Barn

Villkor Sjukvårdsförsäkring Barn Villkor GSV 840:2 Villkor Sjukvårdsförsäkring Barn Gäller från 2014-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet 3 A.1 Allmänt om försäkringsavtalet 3 A.2 Länsförsäkringars ansvar börjar

Läs mer

GRUPPSJUKVÅRDSFÖRSÄKRING

GRUPPSJUKVÅRDSFÖRSÄKRING GRUPPSJUKVÅRDSFÖRSÄKRING Försäkringsvillkor 2013:1 Allians Gruppsjukvårdsförsäkring 4602000 Gällande från 2013 01 01 Innehåll: ALLIANS GRUPPSJUKVÅRDSFÖRSÄKRING Försäkringens omfattning framgår av försäkringsavtalet

Läs mer

GRUPPSJUKVÅRDSFÖRSÄKRING

GRUPPSJUKVÅRDSFÖRSÄKRING GRUPPSJUKVÅRDSFÖRSÄKRING Försäkringsvillkor 2013:1 Redo Gruppsjukvårdsförsäkring 4615000 Gällande från 2013 01 01 Innehåll: REDO GRUPPSJUKVÅRDSFÖRSÄKRING Försäkringens omfattning framgår av försäkringsavtalet

Läs mer

En försäkring kan aldrig förhindra att du råkar ut för ett olycksfall eller en sjukdom, men däremot kan den minska

En försäkring kan aldrig förhindra att du råkar ut för ett olycksfall eller en sjukdom, men däremot kan den minska Personförsäkring Sjuk- och Olycksfallsförsäkring KOMBI Vuxen Olyckor och sjukdomar är tyvärr inget man kan styra över, de bara kommer. Och när det väl händer är det oftast fler personer i familjen som

Läs mer

Villkor Sjukvårdsförsäkring. Sjukvårdsförsäkring Friplan Sjukvårdsförsäkring Företag. Gäller från 2012-01-01

Villkor Sjukvårdsförsäkring. Sjukvårdsförsäkring Friplan Sjukvårdsförsäkring Företag. Gäller från 2012-01-01 Villkor Sjukvårdsförsäkring GRUPP GSV 800:3 Villkor Sjukvårdsförsäkring Grupp Sjukvårdsförsäkring Friplan Sjukvårdsförsäkring Företag Gäller från 2012-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet

Läs mer

PLUS PRIVATVÅRDSFÖRSÄKRING. Försäkringsvillkor. AB Previa Gällande från 2013 01 01

PLUS PRIVATVÅRDSFÖRSÄKRING. Försäkringsvillkor. AB Previa Gällande från 2013 01 01 PLUS PRIVATVÅRDSFÖRSÄKRING Försäkringsvillkor AB Previa Gällande från 2013 01 01 Innehåll : PLUS Privatvårdsförsäkring Försäkringens omfattning framgår av försäkringsavtalet som består av Försäkringsbevis

Läs mer

Villkor Sjukvårdsförsäkring

Villkor Sjukvårdsförsäkring Villkor GSV 800:4 Villkor Sjukvårdsförsäkring Gäller från 2013-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet 3 A.1 Allmänt om försäkringsavtalet 3 A.2 Länsförsäkringars ansvar börjar 3

Läs mer

Villkor år 2013. Vårdförsäkring Kollektiv

Villkor år 2013. Vårdförsäkring Kollektiv Villkor år 2013 Vårdförsäkring Kollektiv 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för Vårdförsäkring Kollektiv som är tecknad som frivillig eller obligatorisk gruppförsäkring i Fondförsäkringsaktiebolaget

Läs mer

Gruppförsäkring. för små och medelstora företag

Gruppförsäkring. för små och medelstora företag Gruppförsäkring för små och medelstora företag Förköpsinformation Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen och information som du har rätt att få enligt lag. Fullständiga villkor hittar du

Läs mer

Skandia PrivatvÅrd Plus

Skandia PrivatvÅrd Plus Skandia PrivatvÅrd Plus AllmÄnna försäkringsvillkor 2007-01-01 InnehÅll 1. Vem Är försäkrad?...2 2. Vem kan vara försäkrad?...2 2.1 AnstÄllda bosatta i Skandinavien...2 2.2 Utlandsplacerad personal...2

Läs mer

Psykologförbundets Gruppförsäkringar. Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med

Psykologförbundets Gruppförsäkringar. Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med Psykologförbundets Gruppförsäkringar Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med Ansvars första VD, Bror Gustav Bylund, med personal 1935 Över 100 år av erfarenhet. För hundra år sedan

Läs mer

Personförsäkring Gravidförsäkring Babydax. Det bästa med Babydax BAS: Den är kostnadsfri Ersätter bestående funktionsnedsättning

Personförsäkring Gravidförsäkring Babydax. Det bästa med Babydax BAS: Den är kostnadsfri Ersätter bestående funktionsnedsättning Personförsäkring Gravidförsäkring Babydax Grattis! Att vänta barn är bland det största som kan hända. Och frågorna du ställer dig själv är säkert många. Hur kommer det att bli? Kommer allt att gå bra?

Läs mer

Ansökan Skandia Gruppförsäkring

Ansökan Skandia Gruppförsäkring Ansökan Skandia Gruppförsäkring Avtal: 16220 Kungliga Tekniska H Enhet: 16220 Kungliga Tekniska Högskolan sid 1(11) * avser gruppmedlem, dvs. anställd på företaget. Premieberäkning sker normalt utifrån

Läs mer

Gruppsjukvårdsförsäkring Branschförbund Allmänna försäkringsvillkor gällande från 2008-06-01

Gruppsjukvårdsförsäkring Branschförbund Allmänna försäkringsvillkor gällande från 2008-06-01 Gruppsjukvårdsförsäkring Branschförbund Allmänna försäkringsvillkor gällande från 2008-06-01 För försäkringen gäller det som anges i avtalet och därtill hörande handlingar, detta försäkringsvillkor, försäkringsavtalslagen

Läs mer

Allmänna villkor 72:5 2014-01-01. GARANT Anställd. I samarbete med

Allmänna villkor 72:5 2014-01-01. GARANT Anställd. I samarbete med Allmänna villkor 72:5 2014-01-01 GARANT Anställd I samarbete med 2 GARANT Anställd 72:5 GARANT Anställd 72:5 3 GARANT Anställd 72:5 INNEHÅLL A. LIVFÖRSÄKRING Livförsäkring 6 B. OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING Begreppsförklaringar

Läs mer

Villkor GARANT. Sjukvårdsförsäkring Livförsäkring Olycksfallsförsäkring Sjukförsäkring - Inkomstskydd Barnförsäkring Sjukvårdsförsäkring barn

Villkor GARANT. Sjukvårdsförsäkring Livförsäkring Olycksfallsförsäkring Sjukförsäkring - Inkomstskydd Barnförsäkring Sjukvårdsförsäkring barn Villkor GAR 100:1 Villkor GARANT Sjukvårdsförsäkring Livförsäkring Olycksfallsförsäkring Sjukförsäkring - Inkomstskydd Barnförsäkring Sjukvårdsförsäkring barn Gäller från 2015-01-01 Innehåll A Gemensamma

Läs mer