Barn- & ungdomsförsäkring

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barn- & ungdomsförsäkring"

Transkript

1 Barn- & ungdomsförsäkring

2 Barn- & ungdomsförsäkring Alandias barn- och ungdomsförsäkring är en fortlöpande försäkring som förnyas årligen om den inte skriftligen sägs upp. Försäkringen träder i kraft vid den överenskomna tidpunkten. Försäkringsbolagets ansvar inträder, såvida inte avtalsparterna överenskommit om någon annan särskild tidpunkt, när försäkringsbolaget eller försäkringstagaren givit eller sänt ett godkännande svar på den andra avtalspartens anbud. Om försäkringstagaren har överlämnat eller avsänt en skriftlig försäkringsansökan till försäkringsbolaget och det är uppenbart att försäkringsbolaget skulle ha godkänt ansökan, ansvarar försäkringsbolaget också för försäkringsfall som har inträffat efter att ansökan överlämnades eller avsändes. Försäkringen är bunden vid konsumentprisindex (se närmare i de fullständiga försäkringsvillkoren). Du kan välja mellan att teckna försäkring som gäller enbart för olycksfall eller för både sjukdom och olycksfall. Försäkringen har ingen självrisk. 1. Olycksfallsförsäkring Olycksfallsförsäkringen ersätter vårdkostnader till följd av olycksfall. Med olycksfall avses en plötslig, oförutsedd, yttre händelse som orsakar kroppsskada och som inträffar utan den försäkrades avsikt. Försäkringen gäller dygnet runt, även under idrottsutövning. Obs! I olycksfallsförsäkringen ingår enbart vård på Åland hos Ålands hälso- & sjukvård. Vård utanför Åland ersätts endast med remiss och betalningsförbindelse från Ålands Centralsjukhus. Detta gäller dock inte om man befann sig utanför Åland då olycksfall inträffade och behov av omedelbar vård förelåg. Årspremie 0 20 år år Sjukkostnads- och olycksfallsförsäkring I sjukkostnadsförsäkringen, som täcker kostnader för vård av sjukdom, ingår automatiskt olycksfallsförsäkring. Med denna kompletta heltidsförsäkring är du försäkrad dygnet runt, även under idrottsutövning. Välj mellan att teckna en basförsäkring, som täcker vårdkostnader inom den offentliga vården på Åland, d.v.s. vård hos Ålands hälso- & sjukvård, eller en utvidgad försäkring som ersätter offentlig vård samt även privatläkarvård i hela landet, d.v.s. du kan åka till fastlandet för vård utan betalningsförbindelse från Ålands Centralsjukhus. Obs! Om du tecknat enbart basförsäkringen: Vård utanför Åland ersätts endast med remiss och betalningsförbindelse från Ålands Centralsjukhus. Detta gäller dock inte om man befann sig utanför Åland då sjukdom eller olycksfall inträffade och behov av omedelbar vård förelåg. Årspremie Vid olycksfall eller sjukdom: Ta kontakt med oss på Alandia Försäkring för närmare information. Lämna in din skriftliga skadeanmälan senast inom ett år. 0 20år 90 för basförsäkring 0 20 år 180 för utvidgad försäkring år 95 för basförsäkring år 190 för utvidgad försäkring Premien på sjukkostnadsförsäkringen kan du betala en, två eller fyra gånger per år utan extra avgift. Obs! Skicka alltid in fakturor och kvitton i original.

3 Ersättning vid olycksfall Vårdkostnader som ersätts: Läkar- och tandläkararvoden, sjukhusavgifter, hyra av kryckor och mediciner ordinerade av läkare Sjukhusvård, dock högst centralsjukhusavgiften i Finland Fysioterapi ersätts med remiss av läkare och under förutsättning att behandlingen utförs av en legitimerad fysioterapeut godkänd av Folkpensionsanstalten, max 10 ggr Ersättning utbetalas till den del den inte ersätts eller skulle ha ersatts med stöd av någon lag, eller lagstadgad försäkring (t.ex. sjukförsäkring, trafikförsäkring eller lagstadgad olycksfallsförsäkring) Vad som inte ersätts: t.ex. resekostnader, läkarintyg eller psykiska följder av ett olycksfall. Ersättning för bestående men Erläggs för bestående men på grund av olycksfall. För fullständigt bestående men utbetalas det avtalade försäkringsbeloppet. För partiellt bestående men utbetalas en så stor del av försäkringsbeloppet som invaliditetsgraden anger. Ersättning betalas efter det att menet blivit bestående, dock tidigast ett år efter olycksfallet. Årlig ersättning betalas då invaliditetsgraden är över 50 % och den skadade är yngre än 20 år när invaliditetsgraden fastställs. Om den slutliga invaliditetsgraden är 50 % eller lägre, utbetalas ingen årlig ersättning, utan ersättning betalas endast som en engångsersättning för bestående men. Dödsfallsersättning Utbetalas om den försäkrade avlider på grund av olycksfall. Beloppet betalas till de anhöriga ifall inte annat överenskommits i förmånstagarförordnandet. Exempel på vad försäkringen ersätter: Arvid går till läkare på hälsocentralen på grund av öroninflammation och feber, läkaren skriver ut antibiotika och Panadol suppositorier. I detta fall ersätts läkarbesöket och antibiotikan. Panadol suppositorierna ersätts inte då de även kan köpas utan recept på apoteket. Maja blir tacklad under en fotbollsträning och vrider knäet så illa att ett ledband går av. Hon har den utvidgade försäkringen och får ersättning för läkarbesök, magnetundersökning och operation inom den privata vården. Kalle kör fyrhjuling hemma på gården och skadar sin fot då han kör in i ett träd. Då fyrhjulingen enligt lag är ett försäkringspliktigt fordon ersätts detta inte från denna försäkring. Ersättning vid sjukdom Vårdkostnader som ersätts: Läkararvoden, sjukhusavgifter och receptbelagda mediciner Sjukhusvård, dock högst centralsjukhusavgiften i Finland Psykoterapi p.g.a. psykiska besvär, ersätts med remiss av läkare max 10 ggr Nyhet! Ersättning utbetalas till den del den inte ersätts eller skulle ha ersatts med stöd av någon lag, eller lagstadgad försäkring (t.ex. sjukförsäkring, trafikförsäkring eller lagstadgad olycksfallsförsäkring) Vad som inte ersätts: t.ex. receptfria mediciner även fast de är utskrivna på recept, resekostnader, hälsokontroller, synundersökning, förebyggande vård, näringspreparat, hälsokostprodukter eller kostnader för läkarintyg. Du som studerar utanför Åland i Sverige/Norden Har du tecknat olycksfalls- eller basförsäkring täcker den offentlig vård. Om du har tecknat den utvidgade försäkringen kan du själv välja offentlig eller privat vård. Obs! Kontrollera att du tillhör respektive lands sjukförsäkringskassa, vilket denna privata försäkring kräver. Försäkringsersättning kan nedsättas eller förvägras om skadefallet orsakats av följande: Genom den personens grova vårdslöshet till vars förmån försäkringen gäller. Då den försäkrade vid tidpunkten för skadan varit påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel och denna omständighet väsentligen bidragit till skadans uppkomst eller omfattning. Av den omständighet att den försäkrade förövade brott eller gjorde försök till brottslig gärning.

4 Ersättningsbelopp 0 20 år år Olycksfallsförsäkring Sjukkostnads- och olycksfallsförsäkring Olycksfallsförsäkring Sjukkostnads- och olycksfallsförsäkring Till följd av sjukdom Vårdkostnader per sjukdom, högst Till följd av olycksfall Vårdkostnader per olycksfall, högst Till följd av olycksfall Ersättning för bestående men *) engångsersättning, högst årlig ersättning, högst Till följd av olycksfall Dödsfallsersättning *) beroende på invaliditetsgrad, årlig ersättning betalas endast då invaliditetsgraden är över 50 %

5 Grunder för beviljande av personförsäkring Premie och övriga avtalsvillkor bestäms på grundval av den försäkrades hälsotillstånd vid den tidpunkt ansökan lämnas in eller sänds till försäkringsbolaget. Bolaget får inte avslå en ansökan på den grunden att ett försäkringsfall har inträffat eller att hälsotillståndet hos den person, för vilken försäkring söks, har försämrats efter det att ansökan lämnats in eller sänts till bolaget. Försäkringstagarens skyldigheter Försäkringstagaren och den försäkrade ska ge korrekta och fullständiga svar på försäkringsbolagets frågor innan försäkring beviljas. Om försäkringstagaren eller den försäkrade svikligen lämnar felaktiga uppgifter är försäkringen inte bindande för bolaget. Premie Premien ska betalas inom en månad från det att försäkringsbolaget sänt ett inbetalningskort till försäkringstagaren. Om premiebetalning försummas har bolaget rätt att säga upp försäkringsavtalet 14 dagar efter att uppsägningsmeddelandet avsänts. Om försäkringen upphör före avtalad tidpunkt har bolaget rätt till premie endast för den tid under vilken dess ansvar varit i kraft. Ändring av avtalsvillkor Försäkringsbolaget har rätt att i försäkringsvillkoren göra mindre ändringar som inte påverkar försäkringsavtalets huvudsakliga innehåll. Försäkringsavtalets upphörande Försäkringstagaren har rätt att när som helst säga upp försäkringsavtalet. Uppsägningen ska göras skriftligen. Försäkringen upphör, då meddelandet om uppsägning skickats till bolaget, om försäkringstagaren inte har bestämt en senare tidpunkt för upphörande. Villkor Alandias Barn- och ungdomsförsäkringsvillkor daterade Bekanta dig med försäkringsvillkoren Denna broschyr återger inte de fullständiga försäkringsvillkoren som fastställer innehållet i denna försäkring. Dessa får du från Alandia Försäkring. Villkoren kan även skrivas ut från vår hemsida: Har du frågor kring försäkringen är du välkommen att kontakta oss på Alandia Försäkring på tel. (018) eller

6 Personförsäkring Vi försäkrar människor Vi på Alandia Försäkring kan försäkringar som berör. Det handlar om ditt liv och hur du vill lägga upp skyddsnäten för dig, dina nära och kära. Vi har lång erfarenhet och hög kompetens inom liv-, olycksfalls- och sjukförsäkringar. Hos oss får du personlig och heltäckande service. Vi står till din tjänst, kontakta oss redan idag! Konsumentskydd Försäkrings- och finansrådgivningen, Försäkringsnämnden, Konsumenttvistenämnden, Konsumenttvistenämnden i Landskapet Åland Övervakande myndighet Finansinspektionen Snellmansgatan 6, PB 103, Helsingfors Telefon FörsäkringsAKTIEBOLAGET Alandia Ålandsvägen 31, Mariehamn, Tel , Fax , FO-nummer ,

Heltids- och fritidsolycksfallsförsäkring

Heltids- och fritidsolycksfallsförsäkring Heltids- och fritidsolycksfallsförsäkring 1.1.2015 Heltids- och fritidsolycksfallsförsäkring Alandias heltids- och fritidsolycksfallsförsäkring är en fortlöpande försäkring som förnyas årligen om den inte

Läs mer

Produktfakta. ALANDIA Personskydd 1.1.2015

Produktfakta. ALANDIA Personskydd 1.1.2015 Produktfakta ALANDIA Personskydd 1.1.2015 Ekonomisk trygghet är en viktig del av livets grundtrygghet. Oväntade händelser, såsom sjukdom eller olycksfall, rubbar lätt familjens ekonomiska balans. Alandia

Läs mer

ANSÖKAN OCH HÄLSODEKLARATION VUXENSKYDD

ANSÖKAN OCH HÄLSODEKLARATION VUXENSKYDD ANSÖKAN OCH HÄLSODEKLARATION VUXENSKYDD Separat försäkring TAGARE Namn Personbeteckning Adress Postnummer Postanstalt Telefonnummer Försäkringstagaren är den person i vars namn huvudförsäkringen tecknad

Läs mer

Det bästa SKYDDET FÖR DITT BARN. Försäkringshandledning Ifs försäkringar för barn, gäller från 1.1.2015

Det bästa SKYDDET FÖR DITT BARN. Försäkringshandledning Ifs försäkringar för barn, gäller från 1.1.2015 Det bästa SKYDDET FÖR DITT BARN Försäkringshandledning Ifs försäkringar för barn, gäller från 1.1.2015 Försäkringar för barn sidan 2 FÖR BARNETS bästa Ditt barns välbefinnande är det viktigaste för dig

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR VILLKOR YLE 900.9, gäller från 1.1.2014

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR VILLKOR YLE 900.9, gäller från 1.1.2014 De allmänna avtalsvillkoren grundar sig på lagen om försäkringsavtal (543/94). På försäkringsavtalet tillämpas också sådana bestämmelser i lagen om försäkringsavtal som inte presenteras nedan. I de allmänna

Läs mer

En personförsäkring är en försäkring som gäller fysiska personer. Resenärförsäkringen är en personförsäkring.

En personförsäkring är en försäkring som gäller fysiska personer. Resenärförsäkringen är en personförsäkring. ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR De allmänna försäkringsvillkoren tillämpas på alla försäkringar, om annat inte i något avseende avtalats i gruppförsäkringsavtalet, gruppförmångsförsäkringsavtalet eller i de

Läs mer

Försäkrad person Försäkringen gäller för den person som i försäkringsbrevet anges som försäkrad. Försäkringstagare är den som ingår avtal med oss.

Försäkrad person Försäkringen gäller för den person som i försäkringsbrevet anges som försäkrad. Försäkringstagare är den som ingår avtal med oss. Olycksfall Senior - Försäkringsinformation Denna broschyr är en information om innehållet i försäkringen som vi enligt lag ska lämna till dig. Det är en kortfattad översikt av det försäkringsvillkor, OLS

Läs mer

Hemförsäkring Produktfakta

Hemförsäkring Produktfakta Hemförsäkring Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.1.2015 Produktbeskrivningen ger dig de uppgifter du behöver för att kunna välja den försäkring som bäst motsvarar dina behov. Försäkringsskyddet är beskrivet

Läs mer

Olycksfallsförsäkring. om din trygghet.

Olycksfallsförsäkring. om din trygghet. Olycksfallsförsäkring BAS 65+ personförsäkringar om din trygghet. Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt hundra år sedan var det en grupp läkare som bestämde sig

Läs mer

personförsäkring Olycksfall Bas 2013 Gäller från 2013-02-01

personförsäkring Olycksfall Bas 2013 Gäller från 2013-02-01 personförsäkring Olycksfall Bas 2013 Gäller från 2013-02-01 Försäkringsvillkor Olycksfall Bas OLB 2013 Innehåll A Försäkringsavtalet... 3 A.1 Allmänna bestämmelser... 3 A.2 Vem försäkringen gäller för...

Läs mer

Reseförsäkring Produktfakta Tidsbunden försäkring

Reseförsäkring Produktfakta Tidsbunden försäkring Reseförsäkring Produktfakta Tidsbunden försäkring Gäller fr.o.m. 16.6.2014 Produktfakta ger de uppgifter som behövs för att kunna välja den försäkring som bäst motsvarar den försäkrades behov. Försäkringsskyddet

Läs mer

Barnförsäkring. Allmänt Folksams barnförsäkring kan tecknas antingen som en sjuk-och olycksfallsförsäkring eller som en olycksfallsförsäkring,

Barnförsäkring. Allmänt Folksams barnförsäkring kan tecknas antingen som en sjuk-och olycksfallsförsäkring eller som en olycksfallsförsäkring, 1/5 Försäkringen tecknas hos Folksam ömsesidig sakförsäkring, organisationsnummer 502006-1619. Att Folksam är ett ömsesidigt försäkringsbolag innebär att det ägs av försäkringstagarna. Huvudkontorets adress

Läs mer

KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GÄLLER FRÅN 1 OKTOBER 2010 FÖRSÄKRINGSVILLKOR

KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GÄLLER FRÅN 1 OKTOBER 2010 FÖRSÄKRINGSVILLKOR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GÄLLER FRÅN 1 OKTOBER 2010 FÖRSÄKRINGSVILLKOR 1 Försäkringsvillkor Kollektiv olycksfall Gäller från 1 oktober 2010 Innehållsförteckning 1. Allmänna avtalsbestämmelser...4

Läs mer

Ansökan Skandia Gruppförsäkring

Ansökan Skandia Gruppförsäkring Ansökan Skandia Gruppförsäkring Avtal: 16220 Kungliga Tekniska H Enhet: 16220 Kungliga Tekniska Högskolan sid 1(11) * avser gruppmedlem, dvs. anställd på företaget. Premieberäkning sker normalt utifrån

Läs mer

Allmän information om Skandias Gruppförsäkrin

Allmän information om Skandias Gruppförsäkrin Allmän information om Skandias Gruppförsäkrin Detta är en kortfattad beskrivning av Skandias gruppförsäkringar. I ett gruppavtal kan alla eller vissa av dessa försäkringar ingå. Vid skadereglering används

Läs mer

ACE EfterJobbet. Ekonomisk trygghet om olyckan skulle vara framme

ACE EfterJobbet. Ekonomisk trygghet om olyckan skulle vara framme ACE EfterJobbet Ekonomisk trygghet om olyckan skulle vara framme Njut av livet utan att oroa dig för vad som händer vid en olycka En olycka är alltid ovälkommen och kan innebära en hel del extrautgifter.

Läs mer

Försäkringsvillkor M Försäkring Olycksfall 15 04 01 Försäkringsgivare: Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filial. Box 3031, 103 61 Stockholm.

Försäkringsvillkor M Försäkring Olycksfall 15 04 01 Försäkringsgivare: Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filial. Box 3031, 103 61 Stockholm. Försäkringsvillkor M Försäkring Olycksfall 15 04 01 Försäkringsgivare: Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filial. Box 3031, 103 61 Stockholm. www.gjensidige.se Innehåll Allmänna avtalsbestämmelser...

Läs mer

Olycksfall. allmänna försäkringsvillkor 1 januari 2007

Olycksfall. allmänna försäkringsvillkor 1 januari 2007 Olycksfall allmänna försäkringsvillkor 1 januari 2007 Här har vi samlat allt som vår olycksfallsförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad

Läs mer

Avtalsinformation för:

Avtalsinformation för: 242 Datum 2012-09-26 Trygg-Hansa Administration Care 106 26 Stockholm Telefon: 075 243 15 10 www.trygghansa.se Anläggningssamfälligheten Saltskogs Sm Stålhamrav.30/Ulf Löthberg 151 47 Södertälje Avtalsinformation

Läs mer

Fordonsförsäkring Produktfakta

Fordonsförsäkring Produktfakta Fordonsförsäkring Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.3.2013 Produktbeskrivningen ger dig de uppgifter du behöver för att kunna välja den försäkring som bäst motsvarar dina behov. Försäkringsskyddet är beskrivet

Läs mer

Försäkringsbesked till de försäkrade i

Försäkringsbesked till de försäkrade i 81 Datum 2011-06-07 Trygg-Hansa Administration Care 106 26 Stockholm Telefon: 075 243 15 10 kollektivforsakring@trygghansa.se Kyrkesunds Båthamnsförening c/o Marianne Carlsson Ridlärargatan 8 J 431 62

Läs mer

Olycksfallsförsäkring i Bliwa OLF:1

Olycksfallsförsäkring i Bliwa OLF:1 FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Olycksfallsförsäkring i Bliwa OLF:1 OLYCKSFALL Förköpsinformationen innehåller översiktlig och allmän information om frivillig olycksfallsförsäkring i Bliwa

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 93:8 2015-01-01. Seniorförsäkring Grupp

ALLMÄNNA VILLKOR 93:8 2015-01-01. Seniorförsäkring Grupp ALLMÄNNA VILLKOR 93:8 2015-01-01 Seniorförsäkring Grupp 2 Seniorförsäkring Grupp 93:8 Seniorförsäkring Grupp 93:8 3 SENIORFÖRSÄKRING GRUPP 93:8 INNEHÅLL A. FÖRSÄKRINGENS OMFATTNING Var försäkringen gäller

Läs mer

Preem olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa

Preem olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN DEN 1 OKTOBER 2007 Preem olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa Det här faktabladet innehåller översiktlig och allmän information om Preem olycksfalls- och barnförsäkring

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Seniorförsäkring

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Seniorförsäkring FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Seniorförsäkring FÖRSÄKRINGENS SYFTE Bliwas Seniorförsäkring är en frivillig försäkring som ger den försäkrade ett ekonomiskt skydd vid olycksfall och ersättning

Läs mer

Efternamn, förnamn make/registrerad partner/sambo = medförsäkrad (MF) Försäkringsbelopp. Månadslön

Efternamn, förnamn make/registrerad partner/sambo = medförsäkrad (MF) Försäkringsbelopp. Månadslön Ansökan Gruppförsäkring 2014 Avtal: 16, Svenska Journalistförbundet =gruppmedlem dvs. medlem hos Svenska Journalistförbundet. =Make/registrerad partner/sambo till gruppmedlem. Efternamn, förnamn anställd/medlem

Läs mer

Villkor individuell försäkring PRIVAT OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

Villkor individuell försäkring PRIVAT OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING Villkor individuell försäkring PRIVAT OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING Danske Bank 2013-01-01 Innehållsförteckning Försäkringsgivare 1 Definitioner 1 1 Allmänna bestämmelser 1 1.1 Försäkringsavtalet 1 1.2 När försäkringen

Läs mer

Skydd PÅ RESOR I VÄRLDEN. Försäkringshandledning If Reseförsäkring, gäller från 1.1.2015

Skydd PÅ RESOR I VÄRLDEN. Försäkringshandledning If Reseförsäkring, gäller från 1.1.2015 Skydd PÅ RESOR I VÄRLDEN Försäkringshandledning If Reseförsäkring, gäller från 1.1.2015 IF RESEFÖRSÄKRING Innehåll Trevlig resa reseförsäkringen är väl i ordning!...................... 3 Reseförsäkringen

Läs mer

Gruppmedlem (GM) - avser kund hos Solid. Med premie avses kostnad per försäkring och månad.

Gruppmedlem (GM) - avser kund hos Solid. Med premie avses kostnad per försäkring och månad. Personförsäkringar Förköpsinformation Allmän information om Skandias Gruppförsäkring Detta är en kortfattad beskrivning av försäkringarna i ditt gruppavtal. Vid skadereglering används försäkringsvillkoren

Läs mer

ANSÖKAN GRUPPFÖRSÄKRING

ANSÖKAN GRUPPFÖRSÄKRING ANSÖKAN GRUPPFÖRSÄKRING Avtal: 14 Efternamn, förnamn = gruppmedlem (GM) Personnummer gruppmedlem (GM) Efternamn, förnamn make/registrerad partner/sambo = medförsäkrad (MF) Personnummer medförsäkrad (MF)

Läs mer