kisse Försäkring för katter 1 januari 2009 För din älskade

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "kisse Försäkring för katter 1 januari 2009 För din älskade"

Transkript

1 kisse Försäkring för katter 1 januari 2009 För din älskade

2 Ibland behövs mer än nio liv Även om din katt har nio liv behövs en bra försäkring. Folksams hör till de bästa på marknaden. Både när det gäller ersättning och självrisk. Du försäkrar din katt för både veterinärvård och liv eller enbart för veterinärvård. Med vår försäkring behöver du inte ligga ute med pengar i onödan hos veterinären. I de flesta fall betalar du bara självrisken när du hämtar din katt. Vill du veta mer? Den här broschyren är en översikt och ger kortfattad information om försäkringen. Kontakta oss gärna om du vill veta mer, vi har också annat att erbjuda. Välkommen till folksam.se, Folksam Djur direkt eller ordinarie kundtjänst

3

4 Om olyckan är framme Veterinärvård Vår försäkring ersätter kostnader för undersökning, behandling och vård som i samband med sjukdom eller olycksfall utförs av veterinär. Du får också ersättning för den medicin och de förband som veterinären använder vid behandlingen. Ersättning lämnas inte för transporter och resor. Välj ersättningsnivå Du kan välja mellan kronor och kronor som högsta ersättning för veterinärvård per försäkringsår. Om du väljer kronor ersätts utöver detta belopp även mediciner och rehabilitering med högst kronor vardera per försäkringsår. När du försäkrar När du tecknar försäkringen ska katten vara minst sex veckor gammal men inte ha fyllt sju år. Katten ska vara vaccinerad mot kattpest. Är en raskatt äldre än tre år och för dagen oförsäkrad behöver vi ett veterinärintyg. Intyget får inte vara äldre än fyra veckor. Åldersavdrag Från och med det år katten fyller åtta år, trappas högsta ersättning ned med kronor respektive kronor per år beroende på vilket högsta försäkringsbelopp du valt. Beloppet sänks dock aldrig under kronor respektive kronor. Liv Skulle det vara så illa att din katt dör eller måste avlivas på grund av sjukdom eller olycksfall, får du ersättning med försäkringsbeloppet, dock högst med kattens marknadsvärde. I vissa fall kan du också få ersättning om katten förlorar en fortplantningsegenskap. Försäkringsbeloppet vid förlust anger du när du tecknar försäkringen. Beloppet ska motsvara kattens verkliga värde, vanligtvis inköpspriset. Åldersavdrag Från och med det år katten blir sju år, sänks livförsäkringsbeloppet årligen med 20 procent. Beloppet sänks dock inte under kronor. Samma år som katten blir 13 år upphör försäkringen att gälla för förlust. Självrisk Veterinärvård Självrisken för varje behandlingsperiod om högst 125 dagar är kronor plus 20 procent av överskjutande kostnad. Skulle det vara så att din katt behandlas för flera olika sjukdomar eller olycksfall under samma period, betalar du endast en självrisk.

5 Liv Om din katt avlider eller förlorar en fortplantningsegenskap avgår inte någon självrisk från själva livbeloppet. Vid ersättning på grund av förlorad fortplantningsegenskap avräknas dock kronor från livbeloppet. Några viktiga begränsningar Försäkringen innehåller vissa undantag och begränsningar bland annat för skador som beror på ärftligt betingade eller medfödda sjukdomar. Inte heller gäller försäkringen om katten blivit sjuk inom 30 dagar från försäkringens begynnelsedag. Obs, detta gäller inte när du byter försäkringsbolag eller för kattunge som försäkrats före 14 veckors ålder om du kan visa veterinärintyg utan anmärkning från köpetillfället (högst fyra veckor gammalt). För ytterligare upplysningar se våra försäkringsvillkor på folksam.se eller kontakta oss på Kontakta oss för att få din rabatt och få veta mer om de förmåner som finns för dig som samlar dina försäkringar hos oss. Vet du att om du försäkrar hemmet och bilen i Folksam får du tio procent rabatt på både hemförsäkringen och bilförsäkringen? Vi premierar dig som har flera försäkringar hos oss! Vill du veta mer? Den här foldern ger endast en kortfattad information om försäkringen. Vill du veta mer om våra övriga försäkringar, ha fullständiga försäkringsvillkor, uppgift om premie och ytterligare information, kontakta oss på Folksam Djur , närmaste Folksamkontor eller gå in på folksam.se Vill du förenkla betalningen? Med Folksam autogiro delar du enkelt upp betalningen av dina försäkringar. Det kostar dig inget extra. Fler försäkringar lönar sig Med både hemmet och katten försäkrade i Folksam får du tio procent rabatt på kattförsäkringen.

6

7

8 Ombud Ansökan Försäkring för katt Försäkringstagare Försäkringstagarens namn Personnr Utdelningsadress Telefon, även riktnr Postnr och ortnamn E-postadress Katten Kattens namn Född (år, mån, dag) Reg.nr SVERAK godkänd förening/id-märkning Kön Ras Färg och tecken Inköpt (år, mån) Inköpspris, kr Försäkring Har katten varit sjuk eller skadad? Ja Nej Om Ja, ange sjukdom eller skada och tidpunkt Är katten vaccinerad mot kattpest Är katten fullt frisk nu? Om nej ange sjukdom eller skada Ja Nej Ja Nej Veterinärvård Livförsäkringsbelopp Begynnelsedag Enkel kr/år Dubbel kr/år Försäkring finns i annat bolag, namn och försäkringsnr Förfallodatum Betalningssätt Underskrift Helår Halvår Kvartal Försäkringstagarens underskrift, datum Uppgifterna ligger till grund för avtalet och kommer att registreras hos Folksam. Försäkringen gäller från det att ansökan inkommit och godkänts av Folksam. Vik ihop, tejpa och lägg ansökan i brevlådan, eller i ett ofrankerat kuvert och skriv: Frisvar, Folksam, Sundsvall IP. Klipp eller riv

9 Frankeras inte. Folksam betalar portot. Folksam Svarspost Sundsvall IP Vik och tejpa

10 Allt vi gör i livet har betydelse. Varje litet val spelar roll. Och varje sak vi inte väljer att göra, spelar också roll. Det vi på Folksam väljer att delta i spelar roll på många plan. Dels här och nu för dig och dina barn genom enkla sparformer och försäkringar. Men också i samhället med vårt engagemang i trafiksäkerhet, miljö och ansvarsfullt ägande. I hundra år har Folksam valt att spela roll. I stället för att vara en passiv åskådare, är vi en aktiv deltagare där vi med vår kunskap och inspiration försöker påverka näringslivet, företagandet, säkerheten, miljön och framtiden. Det är värt att bry sig. Det spelar roll. R Foto: Marc Femenia folksam.se