22 februari BP78. Tack för er offertförfrågan. Det gläder oss att ni vänder er till If!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "22 februari 2008 1BP78. Tack för er offertförfrågan. Det gläder oss att ni vänder er till If!"

Transkript

1 Offert 22 februari 2008 Mikael Edlund Himlastigen UMEÅ 1BP78 Tack för er offertförfrågan. Det gläder oss att ni vänder er till If! Vi har nöjet att lämna förslag på försäkringslösning och offert för ert företag. Vårt förslag baseras på de uppgifter som ni har lämnat till oss och våra försäkringsvillkor. En översikt av försäkringsvillkoren hittar ni i bifogat material. Offerten gäller t.o.m. 22 mars Nordens ledande skadeförsäkringsbolag If har verksamhet i hela Norden och Baltikum och totalt 3,6 miljoner kunder. Vår skadejour har öppet 24 timmar om dygnet och vi har skadetekniker över hela landet. Kontakta oss gärna Har ni frågor om företagets försäkringar är ni alltid välkommen att kontakta oss. Vi hanterar varje år tusentals försäkringsärenden och vet vilka risker företag i er bransch står inför. Vänliga hälsningar If Kontaktuppgifter: If Kundcenter Företag Sundsvall Telefon: A2

2 Offert Organisationsnummer: Avtalsperiod Total premie Fr.o.m. 22 februari 2008 t.o.m. 21 februari 2009 Närmare uppgifter om eventuella avvikande giltighetsperioder finner ni i försäkringsbrevet. Försäkringsområde Offererat Premie Tjänsteresa Utlandsplacering Olycksfall Privatsjukvård Avbrott vid arbetsoförmåga Utländska besökare Totalt

3 Förköpsinformation 22 februari (2) Hur du läser de offerthandlingar du fått Här följer en kort information om vad som gäller för den offert du fått. Läs denna information tillsammans med övriga handlingar. Dina offerthandlingar består av Premiesammanställning - som anger hur stor den totala premien är samt premie per försäkringsområde. Förköpsinformation (detta dokument). Detta dokument innehåller nedan en beskrivning av möjliga omfattningar inom de områden du valt att få offert (förköpsinformation). Omfattningsbeskrivning - som i detalj anger vilken omfattning i förköpsinformationen som gäller för just dig. Du har eventuellt även fått följande dokument Försäkradelista - som anger personer eller grupper/kategorier av personer med namn och födelsedata samt stationeringsland då detta är aktuellt. Viktig information - som i förekommande fall informerar om särskilda regler för försäkringsavtalet. Korrekt offert? Läs noga igenom dina offerthandlingar och kontrollera att innehållet överensstämmer med dina önskemål. Om offerten innehåller felaktiga eller utelämnade uppgifter kan leda till minskad eller utebliven skadeersättning från den försäkring som eventuellt tecknas. Information om de försäkringsprodukter offerten omfattar Olycksfallsförsäkring En mångsidig olycksfallsförsäkring ger ett extra skydd för företagets personal. Vår olycksfallsförsäkring är ett bra komplement till företagets övriga försäkringar. Exempel på övriga begränsningar är att försäkringen gäller enbart vid olycksfall, dvs. om den försäkrade får en kroppsskada vid en ofrivillig, plötslig, yttre händelse. Försäkringen gäller inte medvetet framkallade skador och täcker inte utgifter för hemtransport, utryckning och undsättning. Välj nivå på olycksfallförsäkringen Försäkringen finns för tre nivåer Grund, Standard och Extra. Den som tecknar försäkringen väljer själv omfattning, vilka som ska försäkras, försäkrings- och självriskbelopp och giltighetstid (t.ex. heltid, arbetstid, skoltid eller för en bestämd tidsperiod). Här nedan ser du exempel på vad försäkringen innehåller. Avtalstiden är normalt ett år. Om försäkringen inte sägs upp förnyas den automatiskt med ett år i taget, under förutsättning att premien betalats i tid. Olycksfallförsäkring Extra I vår olycksfallsförsäkring Extra har vi täckt in det mesta som kan hända vid ett olycksfall. Kläder och personliga tillhörigheter Teknisk utrustning för handikappad person Medicinsk invaliditet på grund av olycksfall Ekonomisk invaliditet på grund av olycksfall Som tillägg kan tecknas ersättning för sveda och värk. Läke- rese- och tandbehandlingskostnader Vid olycksfall betalar vi de kostnader som uppkommer för vård och behandling. Ersättning betalas även för resor till och från vård och behandling. Har ditt företag en bra försäkring mot olycksfall? Enligt vår erfarenhet behöver många företag komplettera sina vanliga företagsförsäkringar med en separat olycksfallsförsäkring, som ett skydd mot oförutsedda händelser. Olycksfallsförsäkringen skyddar framförallt personalen på små företag, men ger också ett bra skydd för speciella verksamheter som friskolor, ridhus, fritidsgårdar, gym eller golfanläggningar - inklusive deras besökare. Även tillfälliga evenemang kan få det extra skydd de behöver via den här försäkringen. Viktiga begränsningar i försäkringen Försäkringen gäller i hela världen dock med den begränsningen att den endast gäller under 12 månaders oavbruten vistelse utanför Norden. En restriktion finns och det är att försäkringen inte gäller i riskzoner. Detta undantag kan tas bort genom ett tilläggsavtal. Vilka riskzonerna är framgår av Ifs websida (). Det går även bra att kontakta If. Försäkringen gäller inte för skada som inträffar under deltagande i sporteller idrottstävling eller träning på en nivå som inte är att räknas som motion eller fritidssysselsättning i normal omfattning och intensitet. Undantaget kan tas bort genom ett tilläggsavtal. Detta gäller dock inte andra grupper än grupper av sportutövare. När undantaget har tagits bort gäller försäkringen under deltagande i tävling eller träning oavsett nivå för den sport eller idrottsgren som anges i försäkringsbrevet. Dessutom gäller försäkringen inte för vissa farliga aktiviteter. I försäkringsvillkoren finns det lista över farliga aktiviteter som inte täcks av försäkringen. Mot tilläggspremie kan försäkringen fås att gälla för farliga aktiviteter. I vissa andra speciella situationer gäller inte heller försäkringen. Det är i händelse av krig och väpnade konflikter och atomkärnprocess. Kristerapi Försäkringen ger krisbehandling för försäkrad som drabbas av en akut psykisk kris på grund av rån, överfall, hot olycksfall brand, explosion, inbrott trafikolycka. Försäkringen omfattar upp till tio behandlingstillfällen per försäkrad och skada under tolv månader från skadetillfället. All kristerapi ges i Sverige och försäkringen lämnar även ersättning för nödvändiga och skäliga resor till och från kristerapi i Sverige Kläder och personliga tillhörigheter Om olycksfallet leder till att den försäkrade måste behandlas av läkare eller tandläkare lämnar vi ersättning för skadade kläder och andra vanliga personliga tillhörigheter som glasögon, bröllopsring och mobiltelefon Teknisk utrustning för handikappad person Efter det att den akuta läkningstiden är över kan försäkringen lämna ersättning för skäliga kostnader för utrustning eller hjälpmedel i bostaden eller i bilen som kan lindra ett invaliditetstillstånd. Standardhöjning ersätts inte. Medicinsk invaliditet på grund av olycksfall I försäkringen ingår ersättning för medicinsk invaliditet till följd av olycksfall. Ersättning vid medicinsk invaliditet lämnas i förhållande till invaliditetsgraden och ålder. Ekonomisk invaliditet på grund av olycksfall I försäkringen ingår ersättning för ekonomisk invaliditet till följd av olycksfall. Ersättning för ekonomisk invaliditet lämnas om arbetsförmågan enligt Ifs bedömning permanent nedsatts med minst 50 procent på grund av olycksfallsskadan och Försäkringskassan i Sverige eller motsvarande i de övriga nordiska länderna beviljat sjukersättning till vidare med minst 50 procent till följd av olycksfallet.

4 Förköpsinformation (forts) 22 februari (2) Dödsfall orsakat av olycksfall Rätt till ersättning föreligger om den försäkrade avlider på grund av olycksfallet inom tre år från skadetillfället. Sveda och värk Denna tilläggsförsäkring ger ersättning för sveda och värk under den akuta behandlingstiden, från den 31:a sjukskrivningsdagen, om den försäkrade blir sjukskriven till minst 25 procent. Ersättningen betalas ut som ett engångsbelopp efter den akuta läkningstiden. Beloppet bestäms av skadeståndslagen. Försäkringen kan bara tecknas för personer som är anställda vid företaget. Högsta ersättningsbelopp som kan väljas kr - omfattar alltid upp till tio behandlingstillfällen Kläder och personliga tillhörigheter kr Teknisk utrustning för handikappad person kr Medicinsk invaliditet på grund av olycksfall kr Ekonomisk invaliditet på grund av olycksfall kr Dödsfall orsakat av olycksfall kr Sveda och värk - beloppet bestäms alltid av skadeståndslagen. Självrisk Det går att välja självrisk på några ersättningsmoment mellan 0 kr, 500 kr och kr. Olycksfallförsäkring Standard Det går också att teckna Olycksfallförsäkring Standard. Kläder och personliga tillhörigheter Teknisk utrustning för handikappad person Medicinsk invaliditet på grund av olycksfall Som tillägg kan tecknas ersättning för sveda och värk. Olycksfallförsäkring Grund Det går också att teckna Olycksfallförsäkring Grund. Vill du veta mer? Allt om vår olycksfallsförsäkring får inte plats här. Skador ersätts enligt de fullständiga villkoren, om inget annat anges i ditt försäkringsbrev. Kontakta oss för ytterligare information. Fullständiga villkor Den offert du fått innehåller förköpsinformation som syftar till att ge dig möjlighet att bedöma försäkringens omfattning. Om du vill ha de fullständiga försäkringsvillkoren ber vi dig kontakta oss så skickar vi dem.

5 Offert Olycksfall 22 februari 2008 Organisationsnummer: Avtalsperiod Total premie Olycksfall Fr.o.m. 22 februari 2008 t.o.m. 21 februari 2009 grupp av medlemmar Antal personer 85 Riskområden Försäkringen gäller inte för resa och vistelse i riskområden. Verksamhet Idrottsföreningar och proffesionella idrottare Medlem i svensk socialförsäkring Ja Olycksfallsförsäkring Standard Farliga aktiviteter Läke-, rese- och tandbehandlingskostnader Kristerapi Kläder och personliga tillhörigheter Teknisk utrustning för handikappad person Medicinsk invaliditet på grund av olycksfall Dödsfall orsakat av olycksfall 1) Högst 10 behandlingstillfällen Försäkringen gäller inte för farliga aktiviteter. Försäkringsbelopp kr 1) Se nedan kr kr kr kr Självrisk

Personalförsäkring. Olycksfall. Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ.)

Personalförsäkring. Olycksfall. Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ.) Personalförsäkring Olycksfall Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ.) 1 Innehåll 1 VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR... 3 2 NÄR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER... 3 3 VAR

Läs mer

Försäkringsvillkor för Olycksfall

Försäkringsvillkor för Olycksfall 1 Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för de personer eller för de grupper av personer som anges i försäkringsbrevet om de är bosatta och folkbokförda i Sverige eller har sin huvudsakliga sysselsättning

Läs mer

Kollektiv olycksfallsförsäkring

Kollektiv olycksfallsförsäkring Kollektiv olycksfallsförsäkring Förköpsinformation Det här är en kortfattad beskriv ning av försäkringen och information som du har rätt att få enligt lag. Fullständiga villkor hittar du på vår webbplats

Läs mer

Olycksfall. allmänna försäkringsvillkor 1 januari 2007

Olycksfall. allmänna försäkringsvillkor 1 januari 2007 Olycksfall allmänna försäkringsvillkor 1 januari 2007 Här har vi samlat allt som vår olycksfallsförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad

Läs mer

Försäkringsbesked till de försäkrade i

Försäkringsbesked till de försäkrade i 81 Datum 2011-06-07 Trygg-Hansa Administration Care 106 26 Stockholm Telefon: 075 243 15 10 kollektivforsakring@trygghansa.se Kyrkesunds Båthamnsförening c/o Marianne Carlsson Ridlärargatan 8 J 431 62

Läs mer

Försäkringsbesked Olycksfallsförsäkring

Försäkringsbesked Olycksfallsförsäkring Försäkringsbesked Olycksfallsförsäkring Försäkringsnummer SP595718. Kristinehamns kommun har tecknat försäkring hos If för barn, ungdom och vissa andra grupper som anges nedan. Försäkringsperiod: Från

Läs mer

Försäkringsbesked Olycksfallsförsäkring

Försäkringsbesked Olycksfallsförsäkring Försäkringsbesked Olycksfallsförsäkring Försäkringsnummer SP316715. Ulricehamns kommun har tecknat försäkring hos If för barn, ungdom och vissa andra grupper som anges nedan. Försäkringsperiod: Från och

Läs mer

Gruppförsäkring. telefon 077-551 75 00. försäkringsvillkor 2012

Gruppförsäkring. telefon 077-551 75 00. försäkringsvillkor 2012 Gruppförsäkring försäkringsvillkor 2012 Här har vi samlat allt som vår gruppförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid en eventuell

Läs mer

TryggaBarn För barn och ungdomar upp till 25 år

TryggaBarn För barn och ungdomar upp till 25 år Sida 1/6 I TryggaBarn Kontakta oss Kundservice: 0771-111 600 alla dagar kl 7-21 trygghansa.se/kundservice Skadeservice: 0771-111 500 vardagar kl 8-17 Fullständiga villkor: trygghansa.se/villkor TryggaBarn

Läs mer

Personförsäkring Olycksfallsförsäkring PLUS Vuxen

Personförsäkring Olycksfallsförsäkring PLUS Vuxen Personförsäkring Olycksfallsförsäkring PLUS Vuxen En olycka händer så lätt och då är det skönt att vara rätt försäkrad. Om du arbetar är du oftast försäkrad under arbetstid men vad har du för trygghet

Läs mer

Försäkringsbesked Olycksfallsförsäkring

Försäkringsbesked Olycksfallsförsäkring Försäkringsbesked Olycksfallsförsäkring Försäkringsnummer SP244868. Osby kommun har tecknat försäkring hos If för barn, ungdom och vissa andra grupper som anges nedan. Försäkringsperiod: Från och med 1

Läs mer

Försäkringsbesked Olycksfallsförsäkring

Försäkringsbesked Olycksfallsförsäkring Försäkringsbesked Olycksfallsförsäkring Försäkringsnummer SP585393. Aneby kommun har tecknat försäkring hos If för barn, ungdom och vissa andra grupper som anges nedan. Försäkringsperiod: Från och med

Läs mer

Försäkringsbesked Olycksfallsförsäkring

Försäkringsbesked Olycksfallsförsäkring Försäkringsbesked Olycksfallsförsäkring Försäkringsnummer SP756106. Åmåls kommun har tecknat försäkring hos If för barn, ungdom och vissa andra grupper som anges nedan. Försäkringsperiod: Från och med

Läs mer

Försäkringsbesked Olycksfallsförsäkring

Försäkringsbesked Olycksfallsförsäkring Försäkringsbesked Olycksfallsförsäkring Försäkringsnummer SP426883. Kalix kommun har tecknat försäkring hos If för barn, ungdom och vissa andra grupper som anges nedan. Försäkringsperiod: Från och med

Läs mer

kollektiv olycksfallsförsäkring

kollektiv olycksfallsförsäkring Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren som finns att hämta på trygghansa.se. kollektiv olycksfallsförsäkring

Läs mer

Gruppförsäkring. telefon 08-792 72 27. försäkringsvillkor 2013 försäkringshuset

Gruppförsäkring. telefon 08-792 72 27. försäkringsvillkor 2013 försäkringshuset Gruppförsäkring försäkringsvillkor 2013 försäkringshuset Här har vi samlat allt som vår gruppförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som

Läs mer

Försäkringsvillkor 2015

Försäkringsvillkor 2015 GRUPPFÖRSÄKRING Försäkringsvillkor 2015 Här har vi samlat allt som vår gruppförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid en eventuell

Läs mer

En försäkring kan aldrig förhindra att du råkar ut för ett olycksfall eller en sjukdom, men däremot kan den minska

En försäkring kan aldrig förhindra att du råkar ut för ett olycksfall eller en sjukdom, men däremot kan den minska Personförsäkring Sjuk- och Olycksfallsförsäkring KOMBI Vuxen Olyckor och sjukdomar är tyvärr inget man kan styra över, de bara kommer. Och när det väl händer är det oftast fler personer i familjen som

Läs mer

Kollektiv Privatsjukvård, villkor 2010. Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ.)

Kollektiv Privatsjukvård, villkor 2010. Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ.) Kollektiv Privatsjukvård, villkor 2010 Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ.) Innehåll 1 VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR... 4 1.1 ANSLUTNING UPPHÖR... 4 1.2

Läs mer

Information angående villkorstexter

Information angående villkorstexter Information angående villkorstexter 27 december 2010 1 (18) B4 Följande villkor är inkluderade: Läsanvisning - övrig information 2 Hur du läser de försäkringshandlingar du fått 2 Korrekt försäkring? 2

Läs mer

Villkor If Gruppförsäkring 2009

Villkor If Gruppförsäkring 2009 Villkor If Gruppförsäkring 2009 1 Innehållsförteckning ALLMÄNNA BESTÄMMELSER...7 1 GRUPPAVTALET...7 2 FÖRSÄKRINGSVILLKOR...7 3 FÖRSÄKRINGSTAGARE/FÖRSÄKRAD...7 3.1 FÖRSÄKRINGSTAGARE... 7 3.2 FÖRSÄKRAD...

Läs mer

Information angående villkorstexter

Information angående villkorstexter Information angående villkorstexter 14 maj 2013 1 (14) Följande villkor är nya: Efterköpsinformation Försäkringsvillkor för Bostadsrättstillägg Försäkringsvillkor för Olycksfall Följande villkor är inkluderade:

Läs mer

TryggaPersonalen. en helhetslösning för personalen

TryggaPersonalen. en helhetslösning för personalen TryggaPersonalen en helhetslösning för personalen Förköpsinformation Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen och information som du har rätt att få enligt lag. Fullständiga villkor hittar

Läs mer

Hotell och restaurang. En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för hotell och restaurang

Hotell och restaurang. En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för hotell och restaurang Hotell och restaurang En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för hotell och restaurang Sidan 2 Så gäller försäkringen Varje bransch och varje företag har sina speciella förutsättningar,

Läs mer

Barnförsäkring. Allmänt Folksams barnförsäkring kan tecknas antingen som en sjuk-och olycksfallsförsäkring eller som en olycksfallsförsäkring,

Barnförsäkring. Allmänt Folksams barnförsäkring kan tecknas antingen som en sjuk-och olycksfallsförsäkring eller som en olycksfallsförsäkring, 1/5 Försäkringen tecknas hos Folksam ömsesidig sakförsäkring, organisationsnummer 502006-1619. Att Folksam är ett ömsesidigt försäkringsbolag innebär att det ägs av försäkringstagarna. Huvudkontorets adress

Läs mer

Efternamn, förnamn make/registrerad partner/sambo = medförsäkrad (MF) Försäkringsbelopp. Månadslön

Efternamn, förnamn make/registrerad partner/sambo = medförsäkrad (MF) Försäkringsbelopp. Månadslön Ansökan Gruppförsäkring 2014 Avtal: 16, Svenska Journalistförbundet =gruppmedlem dvs. medlem hos Svenska Journalistförbundet. =Make/registrerad partner/sambo till gruppmedlem. Efternamn, förnamn anställd/medlem

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION GRUPPFÖRSÄKRING ETT EKONOMISKT SKYDDSNÄT FÖR DIG OCH DIN FAMILJ OM DIN VARDAG PLÖTSLIGT FÖRÄNDRAS. Innehållsförteckning: Sidan

FÖRKÖPSINFORMATION GRUPPFÖRSÄKRING ETT EKONOMISKT SKYDDSNÄT FÖR DIG OCH DIN FAMILJ OM DIN VARDAG PLÖTSLIGT FÖRÄNDRAS. Innehållsförteckning: Sidan FÖRKÖPSINFORMATION GRUPPFÖRSÄKRING ETT EKONOMISKT SKYDDSNÄT FÖR DIG OCH DIN FAMILJ OM DIN VARDAG PLÖTSLIGT FÖRÄNDRAS Innehållsförteckning: Sidan 1-2 Olycksfallsförsäkring EuroAccident 2 Livförsäkring EuroAccident

Läs mer

Kommunolycksfallsförsäkring. Försäkringsvillkor B11 Gäller från och med 2011 01 01 Folksam ömsesidig sakförsäkring

Kommunolycksfallsförsäkring. Försäkringsvillkor B11 Gäller från och med 2011 01 01 Folksam ömsesidig sakförsäkring Försäkringsvillkor B11 Gäller från och med 2011 01 01 Folksam ömsesidig sakförsäkring 2 Försäkringsvillkor B11 3 Innehåll 1. Översiktlig information...4 2. Kostnader för skadans läkande...5 3. Medicinsk

Läs mer

Försäkring för tillverkande företag

Försäkring för tillverkande företag Försäkring för tillverkande företag Det här är en branschanpassad försäkring för tillverkande företag. Försäkringen ger ett väl anpassat skydd för ditt företag och dina anställda och kan byggas på med

Läs mer

Försäkringsvillkor för Kommunolycksfallsförsäkring Gäller från och med 1 januari 2011

Försäkringsvillkor för Kommunolycksfallsförsäkring Gäller från och med 1 januari 2011 Villkor B11 Försäkringsvillkor för Kommunolycksfallsförsäkring Gäller från och med 1 januari 2011 1. Information Försäkringsvillkoret innehåller samtliga ersättningsmoment som kan ingå i försäkringsskyddet.

Läs mer