Här kommer försäkringshandlingar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Här kommer försäkringshandlingar"

Transkript

1 Norrtälje Trädvård AB Tomta-Ekevägen 118 B Norrtälje Här kommer försäkringshandlingar Om ni råkar ut för något, kontakta oss på eller ring De flesta ärenden löser vi direkt! För skada som berör transport ska anmälan göras på eller via mejl till Mer information hittar ni på / foretag. If tänker på miljön. Vi erbjuder därför elektroniska villkor. Dessa kan hämtas från If Login eller / villkor tillsammans med koden som framgår nedan. Ni är alltid välkomna att höra av er till oss! Er villkorskod är: G7HY72 Vänliga hälsningar If B1 Kontaktuppgifter: If Företagscenter, Telefon:

2 Försäkringsavtal 1 (8) Norrtälje Trädvård AB Organisationsnummer Verksamhet: Trädfällning i trädgårdar, parker o.l., på uppdrag Avtalstid fr.o.m. 16 januari 2015 t.o.m. 15 januari 2016 Uppgifter om eventuella avvikande avtalstider finner ni i försäkringsbrevet. Den här försäkringslösningen är speciellt anpassad för tjänsteföretag. Avtalet omfattar följande: Egendom, Avbrott Verksamhetsansvar, Produktansvar, Rättsskydd, Förmögenhetsbrott Olycksfall Transport Kontaktuppgifter: If Företagscenter, Telefon:

3 Egendom 2 (8) Försäkringsställe: Norrtälje, Tomta-Ekevägen 118 B Maskiner och inventarier Omfattning: Egendomsförsäkring Extra (Huvudförsäkring) Helvärde kr kr Försäkringsinformation: Krav på inbrottsskydd Skyddsklass 1 Avbrottsförsäkring - förlust av täckningsbidrag Omfattning: Avbrott (Huvudförsäkring) Avbrottet baseras på Omsättning Karenstid Ersättningstid Omsättningen. Försäkringen är beloppslös 1 dygn 12 månader Försäkringsinnehåll Egendomsförsäkring Extra Avbrott Brand - Vatten - Inbrott, stöld och skadegörelse samt rån och överfall - Elfenomen, blixtnedslag och strömavbrott - Annan skadehändelse - Glas- och skyltskada - Naturskada och dammgenombrott Enligt försäkringsvillkor I Egendomsförsäkring Standard eller Extra ingår vid varje skada försäkringsskydd för nedan angiven egendom till där angivna belopp (förstarisk). Om försäkringen är begränsad till vissa moment, t.ex. endast brand, ingår endast det som är hänförligt till den omfattning som försäkringsavtalet har. Om högre försäkringsbelopp avtalats, vilket i så fall anges i försäkringsbrevet, gäller detta belopp utöver nedan angivna belopp. Varje arbetstagares lösöre Skadegörelse på hyrd lokal Glas i dörrar och fönster Kunders egendom Lagrad information Pengar, värdehandlingar och värdebevis - inbrott, i värdeförvaringsenhet Pengar, värdehandlingar och värdebevis - inbrott, förvarat fritt i lokal Pengar, värdehandlingar och värdebevis - rån och brand Röjningskostnad för helvärdesförsäkrade maskiner och inventarier samt varor kr kr Ingår kr kr kr kr kr kr Vid försäkring av byggnad omfattar försäkringen även följande egendom och kostnader. Fastighetsinventarier Merkostnad vid myndighetskrav Röjningskostnad för fullvärdes- eller helvärdesförsäkrad byggnad Tomt och markanläggningar kr kr kr kr Avbrottsförsäkringen omfattar vid varje skada även följande Skada hos leverantör, kund eller hyresvärd inom kr Avbrott i tillförsel av el, gas, vatten, värme eller data- och/eller telekommunikation till försäkrad verksamhet kr och karens För vissa skadehändelser kan en högre självrisk och/eller längre karenstid gälla. Läs mer om detta i avsnittet 7 i försäkringsvillkoret.

4 Verksamhetsansvar 3 (8) Försäkrad verksamhet Trädfällning i trädgårdar, parker o.l., på uppdrag Verksamhetsansvar Var försäkringen gäller När försäkringen gäller kr kr kr Vid skada som inträffar under avtalstiden (Inträffande, se villkor) Tilläggsförsäkringar för hela verksamheten Tillfälligt lånad eller nyttjad egendom Hyrd lokal (vid brand- eller vattenskada) Nyckelförlust kr Två gånger försäkringsbeloppet kr Samma som försäkringsbeloppet kr kr kr Försäkrad verksamhet och omsättning per geografiskt område Försäkrad verksamhet och omsättning per geografiskt område Trädfällning i trädgårdar, parker o.l., på uppdrag

5 Produktansvar 4 (8) Försäkrad verksamhet Trädfällning i trädgårdar, parker o.l., på uppdrag Produktansvar och ansvar för avlämnade arbeten Direkt export När försäkringen gäller kr kr kr Enligt tabell för försäkrat produktslag nedan Vid skada som inträffar under avtalstiden (Inträffande, se villkor) Tilläggsförsäkringar för hela verksamheten Ingrediens- och komponentskada Försäkrat produktslag och omsättning för direktexport per geografiskt område Försäkrat produktslag och omsättning för direktexport per geografiskt område Tjänster vid skötsel och underhåll av grönytor

6 Rättsskydd 5 (8) Försäkrad verksamhet Trädfällning i trädgårdar, parker o.l., på uppdrag Rättsskyddsförsäkring för tvistemål och skattemål Försäkringsbelopp per tvistemål, tvistemål kr Försäkringsbelopp per skattemål, skattemål (andel av skadan) 20 % (grundbelopp) kr Var försäkringen gäller, tvistemål Var försäkringen gäller, skattemål Sverige Rättsskyddsförsäkring för miljöbrott- och arbetsmiljöbrottmål Försäkringsbelopp per rättsskyddsärende kr kr (andel av skadan) 10 % Lägsta självrisk kr Var försäkringen gäller Sverige

7 Förmögenhetsbrott 6 (8) Försäkrad verksamhet Trädfällning i trädgårdar, parker o.l., på uppdrag Förmögenhetsbrott Försäkringsbelopp per avtalstid per skada Var försäkringen gäller När försäkringen gäller Retroaktivt datum kr kr Vid skada som upptäcks under avtalstiden (Upptäckande, se villkor) 14 februari 2013 Tilläggsförsäkringar för hela verksamheten Ansvar för anställds förmögenhetsbrott Dataintrång

8 Olycksfall 7 (8) Sinclair, Daniel Joseph Giltighet Medlem i svensk socialförsäkring Verksamhet Preciserad aktivitetsbeskrivning: Försäkringen gäller under arbetstid och under den normala färdsträckan till och från arbetet. Ja Skötsel och underhåll av grönytor Trädfällning i trädgårdar, parker o.l., på uppdrag Olycksfallsförsäkring Extra Försäkringsbelopp Läke-, rese- och tandbehandlingskostnader Obegränsat 0 kr Kristerapi 1) Se nedan 0 kr Merkostnader kr 0 kr Rehabilitering och hjälpmedel kr 0 kr Medicinsk invaliditet på grund av olycksfall kr 0 kr Ekonomisk invaliditet på grund av olycksfall kr 0 kr Dödsfall kr 0 kr 1) Maximalt 10 behandlingar Tilläggsförsäkringar: Sveda och värk Försäkringsbelopp Sveda och värk 1) Se nedan 0 kr 1) Enligt Skadeståndslagen Överfall Giltighet Överfallstillägget gäller endast för skada som inträffar vid tjänsteutövning inom. Försäkringsbelopp Överfall 1) Se nedan kr 1) kr, som är den högsta sammanlagda ersättning som If betalar vid varje skada även om flera personer skadas.

9 Transport 8 (8) Eget gods med egna fordon under transport och uppehåll Omfattning: Transportförsäkring med eget fordon (Huvudförsäkring) Försäkringsbelopp (högsta ersättning i händelse av skada) Försäkringsform Försäkringsinformation: Försäkrat Geografiskt område Varuslagsgrupp kr Förstarisk kr Verktyg i bil Sverige Normalgods Försäkringsinnehåll Transportförsäkring med eget fordon Trafikolycka, haveri och katastrof - Totalförlust under lastning/ lossning - Allrisktillägg transport - Inbrott under uppehåll - Brand under uppehåll - Vatten under uppehåll

Välkommen som försäkringstagare av vår medlemsförsäkring

Välkommen som försäkringstagare av vår medlemsförsäkring PER-Försäkring Bygg Express Gbg Stad AB Wallinsgatan 21 C 431 41 MÖLNDAL Välkommen som försäkringstagare av vår medlemsförsäkring Om ni råkar ut för något, kontakta oss på eller ring 0771-815 818. De flesta

Läs mer

12 november 2014. Omsättningen. Försäkringen är beloppslös

12 november 2014. Omsättningen. Försäkringen är beloppslös Försäkringsbevis 1 (6) Fritzes Måleri & Golv AB Lavettvägen 45 174 59 Sundbyberg Försäkringstagare: Organisationsnummer: Försäkringsnummer: Avtalstid: Omfattning: Fritzes Måleri & Golv AB 556978-7632 SP880598

Läs mer

Försäkring för tjänsteföretag

Försäkring för tjänsteföretag Försäkring för tjänsteföretag Det här är en branschanpassad försäkring för tjänsteföretag. Försäkringen ger ett väl anpassat försäkringsskydd för ditt företag och dina anställda och kan byggas på med olika

Läs mer

Svensk Handel Butiks- och Partihandelsförsäkring

Svensk Handel Butiks- och Partihandelsförsäkring Svensk Handel Butiks- och Partihandelsförsäkring Det här är en branschanpassad försäkring för Svensk Handels medlemmar. Försäkringen ger ett väl anpassat skydd för din butik eller partihandel och kan byggas

Läs mer

FÄRG MÖBLER OCH INTERIÖR MEDLEMSFÖRSÄKRING

FÄRG MÖBLER OCH INTERIÖR MEDLEMSFÖRSÄKRING FÖRETAGSFÖRSÄKRING Färg Möbler och Interiörs företagsförsäkring FÄRG MÖBLER OCH INTERIÖR MEDLEMSFÖRSÄKRING Denna skräddarsydda försäkringsprodukt erbjuds Färg Möbler och Interiörs medlemmar och den ger

Läs mer

Försäkring för serviceverksamhet

Försäkring för serviceverksamhet Försäkring för serviceverksamhet Det här är en branschanpassad försäkring för serviceverksamhet. Försäkringen ger ett väl anpassat skydd för ditt företag och dina anställda och kan byggas på med olika

Läs mer

Försäkring för hotell och restaurangverksamhet

Försäkring för hotell och restaurangverksamhet Försäkring för hotell och restaurangverksamhet Det här är en branschanpassad försäkring för hotell och restaurangverksamhet. Försäkringen ger ett väl anpassat skydd för ditt företag och dina anställda

Läs mer

Försäkring för bygg- och anläggningsbranschen

Försäkring för bygg- och anläggningsbranschen Försäkring för bygg- och anläggningsbranschen Det här är en branschanpassad försäkring för bygg- och anläggningsbranschen. Försäkringen ger ett väl anpassat skydd för ditt företag och dina anställda och

Läs mer

Försäkring för bokförings- och redovisningsverksamhet

Försäkring för bokförings- och redovisningsverksamhet Försäkring för bokförings- och redovisningsverksamhet Det här är en branschanpassad försäkring för bokförings- och redovisningsföretag. Försäkringen ger ett väl anpassat försäkringsskydd för ditt företag

Läs mer

Försäkring för revisorer

Försäkring för revisorer Försäkring för revisorer Det här är en branschanpassad försäkring för revisionsföretag. Försäkringen ger ett väl anpassat försäkringsskydd för ditt företag och dina anställda och kan byggas på med olika

Läs mer

Försäkring för installations-, reparations- och underhållsverksamhet

Försäkring för installations-, reparations- och underhållsverksamhet Försäkring för installations-, reparations- och underhållsverksamhet Det här är en branschanpassad försäkring för installations-, reparations- och underhållsverksamhet. Försäkringen ger ett väl anpassat

Läs mer

Försäkring för tillverkande företag

Försäkring för tillverkande företag Försäkring för tillverkande företag Det här är en branschanpassad försäkring för tillverkande företag. Försäkringen ger ett väl anpassat skydd för ditt företag och dina anställda och kan byggas på med

Läs mer

MODEBUTIKERNAS MEDLEMSFÖRSÄKRING

MODEBUTIKERNAS MEDLEMSFÖRSÄKRING FÖRETAGSFÖRSÄKRING MODEBUTIKERNAS MEDLEMSFÖRSÄKRING Denna skräddarsydda försäkringsprodukt erbjuds Modebutikernas medlemmar och den ger dig som modeaffär/textilhandlare en heltäckande och förmånlig affärsförsäkring.

Läs mer

Försäkring för IT- och telekomföretag

Försäkring för IT- och telekomföretag Försäkring för IT- och telekomföretag Det här är en branschanpassad försäkring för IT- och telekomföretag. Försäkringen ger ett väl anpassat försäkringsskydd för ditt företag och dina anställda och kan

Läs mer

Biodlingsföretagarna Företagsförsäkring

Biodlingsföretagarna Företagsförsäkring Biodlingsföretagarna Företagsförsäkring Här har vi gjort en översiktlig sammanställning av Biodlingsföretagarnas Företagsförsäkring. En fullständig beskrivning av försäkringen finns i försäkringsvillkoren,

Läs mer

Försäkring för bostadsrättsföreningar

Försäkring för bostadsrättsföreningar Försäkring för bostadsrättsföreningar Det här är en branschanpassad försäkring för bostadsrättsföreningar. Försäkringen ger ett väl anpassat skydd för bostadsrättsföreningar och kan byggas på med olika

Läs mer

Försäkring för bostadsrättsföreningar

Försäkring för bostadsrättsföreningar Försäkring för bostadsrättsföreningar Det här är en branschanpassad försäkring för bostadsrättsföreningar. Försäkringen ger ett väl anpassat skydd för bostadsrättsföreningar och kan byggas på med olika

Läs mer

Vem kan teckna försäkringen? KontorsPlus kan tecknas av verksamheter med en årsomsättning på upp till 20 miljoner kr.

Vem kan teckna försäkringen? KontorsPlus kan tecknas av verksamheter med en årsomsättning på upp till 20 miljoner kr. Kontorsplus 2 Kontorsplus Varje bransch och varje företag har sina speciella förutsättningar, risker och behov av försäkringsskydd. Det är utgångspunkten för oss på Trygg-Hansa när vi utformar innehållet

Läs mer

Försäkringar för ditt företag

Försäkringar för ditt företag Försäkringar för ditt företag Vad händer med verksamheten och ekonomin i ditt företag om du råkar ut för oförutsedda händelser som en vattenskada, ett inbrott eller en rättstvist? Vi har försäkringarna

Läs mer

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Försäkringspaket för UF-företag Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Ung Företagsamhet Företagsförsäkring Den här försäkringslösningen är

Läs mer

Trygga Firman. En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för kontors- eller konsultverksamhet

Trygga Firman. En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för kontors- eller konsultverksamhet Trygga Firman En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för kontors- eller konsultverksamhet Sidan 2 Så gäller försäkringen Varje bransch och varje företag har sina speciella förutsättningar,

Läs mer

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Försäkringspaket för UF-företag Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Ung Företagsamhet Företagsförsäkring Den här försäkringslösningen är

Läs mer

FÖRSÄKRINGS- PROGRAM 2012

FÖRSÄKRINGS- PROGRAM 2012 FÖRSÄKRINGS- PROGRAM 2012 1 Observera att denna broschyr är en informationsbroschyr som ger en sammanfattning av försäkringarnas omfattning. Vid skada tillämpas försäkringsavtalet jämte fullständiga villkor.

Läs mer

Hotell och restaurang. En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för hotell och restaurang

Hotell och restaurang. En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för hotell och restaurang Hotell och restaurang En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för hotell och restaurang Sidan 2 Så gäller försäkringen Varje bransch och varje företag har sina speciella förutsättningar,

Läs mer

Försäkringsbrev 25-0821093-05

Försäkringsbrev 25-0821093-05 1 Försäkringsnummer Försäkringstid 14 12 01-15 11 30 Organisationsnr/Personnr 556868-0101 Betalningssätt Betalkonto 321145944 Kompakt Bygg Stockholm AB Box 4009 141 04 HUDDINGE Verksamhet Total årsomsättning

Läs mer

Fastighetsförsäkring

Fastighetsförsäkring Fastighetsförsäkring Med Fastighetsförsäkringen får du ett bra skydd som täcker in det mesta du behöver för ett tryggt fastighetsägande. Försäkringen innehåller Egendomsskydd, Hyresförlust, Ansvars- och

Läs mer

Fastighetsförsäkring. Kortfattad information om din försäkring för Fastigheter

Fastighetsförsäkring. Kortfattad information om din försäkring för Fastigheter Fastighetsförsäkring Kortfattad information om din försäkring för Fastigheter Med Vardias Fastighetsförsäkring får du ett bra skydd som täcker in det mesta du behöver för ditt fastighetsägande. Försäkringen

Läs mer

Försäkringsbrev 25-0724013-05

Försäkringsbrev 25-0724013-05 1 Försäkringsnummer Försäkringstid 14 02 11-14 12 31 Organisationsnr/Personnr 556846-9919 Betalningssätt Faktura Trädexperterna Tpt AB Verkstadsgatan 9 434 42 KUNGSBACKA Verksamhet Trädfällning Total årsomsättning

Läs mer

Försäkring för bostadsrättsföreningar

Försäkring för bostadsrättsföreningar Försäkring för bostadsrättsföreningar Det här är en branschanpassad försäkring för bostadsrättsföreningar. Försäkringen ger ett väl anpassat försäkringsskydd för bostadsrättsföreningar och kan byggas på

Läs mer

Gothia Sakmäkleri AB Att: Kihlbaum, Jan Stampgatan 38 411 01 GÖTEBORG

Gothia Sakmäkleri AB Att: Kihlbaum, Jan Stampgatan 38 411 01 GÖTEBORG Gothia Sakmäkleri AB Att: Kihlbaum, Jan Stampgatan 38 411 01 GÖTEBORG Försäkringsvillkor försäkringsnummer SP55138 17 april 2012 1 (1) SAMFÄLLIGHETEN FÖR UDDARED III ÅKE ANDERSSON TRANBÄRSV 119 448 37

Läs mer