Försäkringsbrev Företagsförsäkring - Allrisk

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försäkringsbrev Företagsförsäkring - Allrisk"

Transkript

1 1 (5) Immunit Group AB Organisationsnummer Årsta Försäkringstagare Immunit Group AB Årsta Försäkringstid t.o.m Ni har valt att betala Er försäkring via Autogiro månadsvis Försäkrad verksamhet och premiegrundande årsomsättning Årsomsättning i KSEK inom: Verksamhet Byggnadsföretag utan egen sprängning inkl rivning och sanering. Fastighetsskötsel inkl snöskottning. Teknisk konsult inom bygg- och anläggningsteknik, kvalitetsansvarig PBL, med tillsyns-, besiktnings- eller kontrolluppdrag Ändringen gäller fr o m Utfärdad Norden Övriga EU och EFTA Nordamerika Övriga världen Försäkringskontakt Vid frågor rörande denna försäkring skall nedanstående kontaktas Säkra Norrland AB Säkra Försäkringsmäklare Box PITEÅ Tel: E-post: Säkerhetsföreskrift - Skyddsklass Enligt gällande villkor för egendomsförsäkringen skall försäkringslokal uppfylla kraven för skyddsklass 2 enligt gällande regler för mekaniskt inbrottsskydd, SSF 200, utgivna av Svenska Stöldskyddsföreningen SSF. Anges annan skyddsklass för viss försäkringslokal nedan gäller dock denna. Moderna Försäkringar Box Stockholm Bolagsverket Org.nr Filial till Tryg Forsikring A/S Erhvervs- og Selskabsstyrelsen CVR-nr Klausdalsbrovej 601 DK 2750 Ballerup Danmark Anv amygr01 Version 14

2 2 (5) Egendomsförsäkring Försäkringsställe: JORDBROMALM 4:5, Haninge Lillsjövägen 15 Containrar inkl verktyg 2 st sjöcontainrar inlåsta i industritält Försäkringsställe: OSTMÄSTAREN 4, Stockholm Maskinerier * Annan självrisk kan gälla, se fullständiga villkor ** B = Brand, I = Inbrott, V = Vatten, Allrisk = Allrisk Avbrottsförsäkring Högsta ersättning Ansvarstid Karenstid Ansvarsförsäkring Grundsjälvrisk Grundsjälvrisk* 350 KSEK 100 KSEK KSEK 12 månader 24 timmar KSEK per skada För maximalt försäkringsbelopp per år, se villkor Hela världen, exkl Nordamerika vid varje skadetillfälle Omfattning** B,I,V,Allrisk B,I,V,Allrisk Ersättning vid nyckelförlust ingår KSEK Med ändring av villkor Ansvarsförsäkring för Företag och Fastighet A 2001 punkt gäller försäkringen vid nyckelförlust med ovan angivna försäkringsbelopp. Försäkringen omfattar även försäkringstagarens ansvar i egenskap av entreprenör enligt villkor A395. Ansvarsförsäkringen omfattar även ingrediens- och komponentskade försäkring enligt villkor A393. Högsta ersättning är 500 KSEK per skada och försäkringsår, självrisk 1PBB. Entreprenadförsäkring Entreprenad Entreprenad KSEK Grundsjälvrisk

3 3 (5) Med ändring av villkor AO Allriskförsäkring för entreprenadverksamhet - kapitel I, punkt 2.1.2, andra stycket, gäller försäkringen för skada som upptäcks under försäkrad garantitid efter entreprenadens avlämnande eller övertagande - i högst 5 år från garantitidens början för skada som beror på fel i arbetsprestation - i två år från garantitidens början för skada som beror på fel i material och varor. För skada som uppkommer vid avhjälpande av fel i entreprenad gäller försäkringen dessutom under ytterligare ett år efter garantitidens slut. Försäkringen omfattar även skada till följd av väsentligt fel efter garantitiden enligt villkor AO 202. härför utgör 1 prisbasbelopp. Åtkomstförsäkring Entreprenad Med ändring av bestämmelserna i villkor AO 2000 Allriskförsäkring för entreprenadverksamhet, kapitel I, punkt 6.1.2, gäller följande: Vid ersättningsbar skada på entreprenad då skadan beror på fel i material eller felaktigt utförd arbetsprestation eller felaktiga beräkningar, ritningar, beskrivningar, råd eller anvisningar gäller försäkringen även för - kostnad för lokalisering och friläggning av felaktigheten - återställandekostnad om detta erfordras för att avhjälpa skadan. För varje skadetillfälle är ersättningen begränsad till 50 prisbasbelopp, dock högst 100 prisbasbelopp för samtliga skador som inträffar under ett och samma försäkringsår. Försäkringen gäller dock inte för - skada som framträder senare än två år från garantitidens början - kostnader att avhjälpa själva felet. Med ändring av villkor AO Allriskförsäkring för entreprenadverksamhet - kapitel I, punkt 2.1.2, andra stycket, gäller försäkringen för skada som upptäcks under försäkrad garantitid efter entreprenadens avlämnande eller övertagande - i högst 5 år från garantitidens början för skada som beror på fel i arbetsprestation - i två år från garantitidens början för skada som beror på fel i material och varor. För skada som uppkommer vid avhjälpande av fel i entreprenad gäller försäkringen dessutom under ytterligare ett år efter garantitidens slut. Med ändring av ovanstående försäkringsbelopp gäller för utestående garantiåtagande ett försäkringsbelopp av KSEK avseende Fabege. Hjälpmedel Hjälpmedel Befintlig egendom Befintlig egendom Förmögenhetsbrottsförsäkring per skada och försäkringsår 200 KSEK KSEK KSEK Inom Norden 0,5 Pbb Konsultansvarsförsäkring

4 4 (5) Ansvar för tekniska konsulter Försäkringen gäller inom Norden Verksamhet och premiegrundande omsättning: Besiktning och kontroll inkl kontrollansvar enl PBL. Ej överlåtelsebesiktning 500 KSEK Krisförsäkring 120 Pbb per skada, max 360 pbb per år 1 Pbb Försäkringen omfattar kristerapi för försäkrad som i tjänsten drabbas av akut psykisk kris. Försäkringen omfattar maximalt 10 behandlingstillfällen per skada och försäkrad. Högsta ersättning, Pbb Rättsskyddsförsäkring Giltighetsområde tvister skattemål Rättsskyddsförsäkring vid miljöbrott Tjänstereseförsäkring Totalt antal resdagar 150 dygn 10 Pbb per anställd och högst 10 Pbb för samtliga anställda vid samma skadehändelse. Försäkringen gäller utan självrisk. 10 Pbb Inom Norden Inom Sverige samt 20 % av överskjutande kostnad 10 Pbb Försäkringen gäller för misstanke om eller åtal för gärning som begåtts i Sverige Verktygsförsäkring Antal försäkrade verktygskollektioner per försäkrad kollektion Beskrivning 2 st. 89 KSEK Verktyg Försäkringsvillkor För detta försäkringsavtal gäller följande försäkringsvillkor: AB-DF:10 E 10:5 A 2001:6 Allmänna avtalsbestämmelser och Definitioner-Förklaringar Allriskförsäkring för Företag och Fastighet Ansvarsförsäkring för Företag och Fastighet A393:3 Ingrediens- och komponentförsäkring A 395:9 AO202:2 AO2000:3 FB:4 A 53:8 A 305:3 R 1:5 Entreprenöransvar Skada till följd av väsentligt fel efter garantitiden Allriskförsäkring för entreprenadverksamhet Förmögenhetsbrottsförsäkring Ansvarsförsäkring för Tekniska konsulter Krisförsäkring Rättsskyddsförsäkring inkl Skattemål R2:2 Rättsskydd vid Miljöbrott

5 5 (5) K69:7 Tjänstereseförsäkring T100:2 Biltransportförsäkring T110:1 Verktygsförsäkring Skadeanmälan Vid inträffad skada kontakta oss utan dröjsmål: Moderna Försäkringar Företag & Industri FE Stockholm Tel inom Sverige: dygnet runt Tel från utlandet: dygnet runt E-post: Skadeanmälan, fullständiga villkor och viktig produktinformation finns på Moderna Försäkringars hemsida,

Försäkringsbrev 25-0724013-05

Försäkringsbrev 25-0724013-05 1 Försäkringsnummer Försäkringstid 14 02 11-14 12 31 Organisationsnr/Personnr 556846-9919 Betalningssätt Faktura Trädexperterna Tpt AB Verkstadsgatan 9 434 42 KUNGSBACKA Verksamhet Trädfällning Total årsomsättning

Läs mer

Försäkringsbrev 25-0821093-05

Försäkringsbrev 25-0821093-05 1 Försäkringsnummer Försäkringstid 14 12 01-15 11 30 Organisationsnr/Personnr 556868-0101 Betalningssätt Betalkonto 321145944 Kompakt Bygg Stockholm AB Box 4009 141 04 HUDDINGE Verksamhet Total årsomsättning

Läs mer

12 november 2014. Omsättningen. Försäkringen är beloppslös

12 november 2014. Omsättningen. Försäkringen är beloppslös Försäkringsbevis 1 (6) Fritzes Måleri & Golv AB Lavettvägen 45 174 59 Sundbyberg Försäkringstagare: Organisationsnummer: Försäkringsnummer: Avtalstid: Omfattning: Fritzes Måleri & Golv AB 556978-7632 SP880598

Läs mer

Biodlingsföretagarna Företagsförsäkring

Biodlingsföretagarna Företagsförsäkring Biodlingsföretagarna Företagsförsäkring Här har vi gjort en översiktlig sammanställning av Biodlingsföretagarnas Företagsförsäkring. En fullständig beskrivning av försäkringen finns i försäkringsvillkoren,

Läs mer

Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen.

Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen. Förköpsinformation Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen. Fullständiga försäkringsvillkor finns att rekvirera hos Söderberg

Läs mer

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Försäkringspaket för UF-företag Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Ung Företagsamhet Företagsförsäkring Den här försäkringslösningen är

Läs mer

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Försäkringspaket för UF-företag Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Ung Företagsamhet Företagsförsäkring Den här försäkringslösningen är

Läs mer

Allriskförsäkring för Entreprenadverksamhet AO 200o:3

Allriskförsäkring för Entreprenadverksamhet AO 200o:3 Allriskförsäkring för Entreprenadverksamhet AO 200o:3 Allmänt villkor - Gäller från 2006-06-01 Allriskförsäkring för Entreprenadverksamhet AO 2000:3 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Birger Jarlsgatan

Läs mer

Förmögenhetsbrottsförsäkring FB:4. Allmänt villkor - Gäller från 2009-08-01

Förmögenhetsbrottsförsäkring FB:4. Allmänt villkor - Gäller från 2009-08-01 Förmögenhetsbrottsförsäkring FB:4 Allmänt villkor - Gäller från 2009-08-01 Förmögenhetsbrottsförsäkring FB:4 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Birger Jarlsgatan 43 Box 7830 103 98 Stockholm 0200-22

Läs mer

Rättsskyddsförsäkring inkl Skattemål R 1:4. Allmänt villkor - Gäller från 2009-08-01

Rättsskyddsförsäkring inkl Skattemål R 1:4. Allmänt villkor - Gäller från 2009-08-01 Rättsskyddsförsäkring inkl Skattemål R 1:4 Allmänt villkor - Gäller från 2009-08-01 Rättsskyddsförsäkring inkl Skattemål R 1:4 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Birger Jarlsgatan 43 Box 7830 103

Läs mer

MODEBUTIKERNAS MEDLEMSFÖRSÄKRING

MODEBUTIKERNAS MEDLEMSFÖRSÄKRING FÖRETAGSFÖRSÄKRING MODEBUTIKERNAS MEDLEMSFÖRSÄKRING Denna skräddarsydda försäkringsprodukt erbjuds Modebutikernas medlemmar och den ger dig som modeaffär/textilhandlare en heltäckande och förmånlig affärsförsäkring.

Läs mer

FÄRG MÖBLER OCH INTERIÖR MEDLEMSFÖRSÄKRING

FÄRG MÖBLER OCH INTERIÖR MEDLEMSFÖRSÄKRING FÖRETAGSFÖRSÄKRING Färg Möbler och Interiörs företagsförsäkring FÄRG MÖBLER OCH INTERIÖR MEDLEMSFÖRSÄKRING Denna skräddarsydda försäkringsprodukt erbjuds Färg Möbler och Interiörs medlemmar och den ger

Läs mer

FÖRSÄKRINGSINFORMATION ORSA KOMMUN

FÖRSÄKRINGSINFORMATION ORSA KOMMUN FÖRSÄKRINGSINFORMATION ORSA KOMMUN Övergripande information om kommunens försäkringsavtal. De exakta bestämmelserna framgår av de fullständiga försäkringsvillkoren. Följande försäkringar berörs nedan:

Läs mer

Rättsskyddsförsäkring inklusive skattemål R 1:5. Allmänt villkor - Gäller från och med 2011-07-01

Rättsskyddsförsäkring inklusive skattemål R 1:5. Allmänt villkor - Gäller från och med 2011-07-01 Rättsskyddsförsäkring inklusive skattemål R 1:5 Allmänt villkor - Gäller från och med 2011-07-01 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Sveavägen 167 Box 7830 103 98 Stockholm 0200-22 23 24 www.modernaforsakringar.se

Läs mer

Sveriges Civilförsvarsförbund

Sveriges Civilförsvarsförbund FÖRSÄKRINGSÖVERSIKT 2014 Sveriges Civilförsvarsförbund 1(8) Nedan följer övergripande information om Svenska Civilförsvarsförbundets försäkringsavtal. De exakta bestämmelserna framgår av de fullständiga

Läs mer

Sjukavbrottsförsäkring Fasta kostnader eller Merkostnad Av 50:2. Allmänt villkor - Gäller från 2013-06-01

Sjukavbrottsförsäkring Fasta kostnader eller Merkostnad Av 50:2. Allmänt villkor - Gäller från 2013-06-01 Sjukavbrottsförsäkring Fasta kostnader eller Merkostnad Av 50:2 Allmänt villkor - Gäller från 2013-06-01 Sjukavbrottsförsäkring Av 50:2 Fasta kostnader eller Merkostnader Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar

Läs mer

Vem kan teckna försäkringen? KontorsPlus kan tecknas av verksamheter med en årsomsättning på upp till 20 miljoner kr.

Vem kan teckna försäkringen? KontorsPlus kan tecknas av verksamheter med en årsomsättning på upp till 20 miljoner kr. Kontorsplus 2 Kontorsplus Varje bransch och varje företag har sina speciella förutsättningar, risker och behov av försäkringsskydd. Det är utgångspunkten för oss på Trygg-Hansa när vi utformar innehållet

Läs mer

Sjukavbrottsförsäkring Fasta kostnader eller Merkostnad Av 50:2

Sjukavbrottsförsäkring Fasta kostnader eller Merkostnad Av 50:2 Sjukavbrottsförsäkring Fasta kostnader eller Merkostnad Av 50:2 Allmänt villkor - Gäller från 2013-06-01 Denna villkorsedition gäller från 1 juni 2003. Villkoret har uppdaterats och delvis formulerats

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR FÖRETAGSFÖRSÄKRING 2008 10 01 Tv-Fotografernas förening I anslutning till N01 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBEVISET I. EGENDOMSFÖRSÄKRING Med ändring av häremot

Läs mer

Trygga Firman. En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för kontors- eller konsultverksamhet

Trygga Firman. En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för kontors- eller konsultverksamhet Trygga Firman En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för kontors- eller konsultverksamhet Sidan 2 Så gäller försäkringen Varje bransch och varje företag har sina speciella förutsättningar,

Läs mer

FÖRSÄKRINGSMANUAL 2007-2008

FÖRSÄKRINGSMANUAL 2007-2008 FÖRSÄKRINGSMANUAL 2007-2008 All information i detta material är en sammanfattning av Era försäkringsbrev och villkor och ger därmed endast en översiktlig bild av Ert försäkringsskydd. För fullständig information

Läs mer

FÖRSÄKRINGSINFORMATION KRAMFORS KOMMUN

FÖRSÄKRINGSINFORMATION KRAMFORS KOMMUN FÖRSÄKRINGSINFORMATION KRAMFORS KOMMUN Övergripande information om kommunens försäkringsavtal. De exakta bestämmelserna framgår av de fullständiga försäkringsvillkoren. Följande försäkringar berörs nedan:

Läs mer

Här får du viktig information om din taxiförsäkring i Svetax Taxiförsäkring. Du når oss på 0771 36 00 00. Fullständiga försäkringsvillkor fi nns på

Här får du viktig information om din taxiförsäkring i Svetax Taxiförsäkring. Du når oss på 0771 36 00 00. Fullständiga försäkringsvillkor fi nns på Här får du viktig information om din taxiförsäkring i Svetax Taxiförsäkring. Du når oss på 0771 36 00 00. Fullständiga försäkringsvillkor fi nns på vår försäkringsgivares hemsida www.gjensidige.se. Villkoren

Läs mer

Produktbeskrivning Fastighet och Förvaltning

Produktbeskrivning Fastighet och Förvaltning Produktbeskrivning Fastighet och Förvaltning 2012:1 (gäller från 2012-01-01) Ett samarbete mellan Osséen Försäkringsmäklare och Fastighetsägarna 1. Villkor Detta är en kortfattad redovisning av de försäkringsvillkor

Läs mer

Taxi. Vår försäkring för taxi kan anpassas för den enskilda åkaren eller det stora åkeriet, och skydda fordon, förare och företag.

Taxi. Vår försäkring för taxi kan anpassas för den enskilda åkaren eller det stora åkeriet, och skydda fordon, förare och företag. Taxi Vår försäkring för taxi kan anpassas för den enskilda åkaren eller det stora åkeriet, och skydda fordon, förare och företag. Vi håller ditt företag rullande. På Moderna Försäkringar gör vi bara det

Läs mer

Allriskförsäkring för Små Företag E 110:1. Allmänt villkor - Gäller från 2011-10-01

Allriskförsäkring för Små Företag E 110:1. Allmänt villkor - Gäller från 2011-10-01 Allriskförsäkring för Små Företag E 110:1 Allmänt villkor - Gäller från 2011-10-01 Allriskförsäkring för Små Företag E 110:1 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Birger Jarlsgatan 43 Box 7830 103 98

Läs mer

Försäkring för bygg- och anläggningsbranschen

Försäkring för bygg- och anläggningsbranschen Försäkring för bygg- och anläggningsbranschen Det här är en branschanpassad försäkring för bygg- och anläggningsbranschen. Försäkringen ger ett väl anpassat skydd för ditt företag och dina anställda och

Läs mer

FÖRSÄKRINGSINFORMATION TORSBY KOMMUN

FÖRSÄKRINGSINFORMATION TORSBY KOMMUN FÖRSÄKRINGSINFORMATION TORSBY KOMMUN Innehållsförteckning INLEDANDE INFORMATION... 2 KOMMUNENS FÖRSÄKRINGSAVTAL ÖVERSIKT... 3 FÖRSÄKRINGSOMFATTNING OCH SJÄLVRISKNIVÅER... 4 Kommunförsäkring... 4 Rättsskyddsförsäkring

Läs mer

Fastighetsförsäkring. Kortfattad information om din försäkring för Fastigheter

Fastighetsförsäkring. Kortfattad information om din försäkring för Fastigheter Fastighetsförsäkring Kortfattad information om din försäkring för Fastigheter Med Vardias Fastighetsförsäkring får du ett bra skydd som täcker in det mesta du behöver för ditt fastighetsägande. Försäkringen

Läs mer

Vår försäkring för taxi kan anpassas för den enskilda åkaren eller det stora åkeriet, och skydda fordon, förare och företag.

Vår försäkring för taxi kan anpassas för den enskilda åkaren eller det stora åkeriet, och skydda fordon, förare och företag. Taxi Vår försäkring för taxi kan anpassas för den enskilda åkaren eller det stora åkeriet, och skydda fordon, förare och företag. Så här fungerar din försäkring: Vår ambition är att du alltid ska vara

Läs mer