Kommun- och företagsförsäkring

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommun- och företagsförsäkring"

Transkript

1 Försäkringsbrev Kommun- och företagsförsäkring Försäkringsnummer Försäkringstagare UPY Upplands Väsby kommun Orgnr Adress Kontaktperson Upplands Väsby Anita Ackeberg Utfärdat Reviderat Försäkringsperiod Årsförfallodag 1 januari Allmän information Prisbasbelopp (pbb) = SEK per 1 januari 2015 Alla belopp i brevet är uttryckta i SEK, om inte annat anges Stockholm Sida 1 (6)

2 Gemensamt för försäkringen gäller följande självrisker: Brandskada (se villkorsdefinition), självrisk 2 Mkr Vattenskada (se villkorsdefinition), självrisk 10 pbb Maskinskada (se villkorsdefinition), självrisk 10 pbb Övriga skadehändelser, självrisk 1 pbb Egendomsförsäkring allrisk (Villkor SRF 10:3) Försäkrad egendom utgörs av sådan egendom som försäkringstagaren äger, ansvarar för eller åtagit sig att försäkra. Geografisk omfattning: gäller på försäkringstagarens försäkringsställen inom Norden Försäkringsbelopp: Byggnader fullvärde, enligt fastighetsförteckning Inhyrda lokaler/bostadsrätter, fullvärde Inventarier/fastighetsmaskin, fullvärde Särskilda beloppsbegränsningar, förstarisk (F): Fast egendom ej hänförligt till byggnad Trädgård och tomt Kunders egendom, ej pengar och värdehandlingar Varor Pengar och värdehandlingar i godkänd förvaringsenhet (värde- eller kassaskåp) Ritningar, arkivalier och datamedia, RAD Arbetstagares egendom, ej pengar o värdehandlingar Vårdtagares egendom, ej pengar o värdehandlingar Barn och elevers egendom, ej pengar o värdehandlingar Investering och värdeändring, Merkostnader vid återställande (myndighetskrav samt byggnads särart), Skadegörelse utan samband med inbrott Låsändring, stöld i samband med inbrott Transportförsäkring Oljeskada, egen och tredjemans egendom Konst och utställning Service av Brookfield/Hiscox, skada anmäls separat (se nedan) Per byggnad inom kommunen Max per objekt/par/set Per byggnad utanför kommunen Konst utomhus Transport av konst, gäller inom Norden 50 pbb 50 pbb 25 pbb 10 pbb 5 pbb 200 pbb 0,2 pbb 5 pbb 2 pbb 40 Mkr 300 pbb 300 pbb 10 pbb 10 pbb 50 pbb 5 Mkr 2,5 Mkr 2,5 Mkr 1 Mkr 2,5 Mkr Stockholm Sida 2 (6)

3 Avbrottsförsäkring (Villkor SRF 10:3) Hyresförlust Ansvarstid: 36 mån Beloppslöst Extrakostnadsförsäkring Ansvarstid: 36 mån Belopp: 400 pbb F Extrakostnadsförsäkring vid smittsam sjukdom Karens: 3 dygn Ansvarstid: 24 mån Belopp: 100 pbb F Extrakostnadsförsäkring för alternativ vattenleverans Karens: 3 dygn Ansvarstid: 24 mån Belopp: 230 pbb F Avbrottsförsäkring i verksamheten - kommun Karens: 3 dygn Ansvarstid: 12 mån Belopp: 50 pbb F Ansvarsförsäkring (Villkor SRF 30:4) All verksamhet som försäkringstagaren bedriver, anordnar eller medverkar i, dock endast till den del försäkringstagaren ansvarar för detta. Kombinerat för person- och sakskada 50 Mkr/skada 100 Mkr/år Geografisk omfattning: EU/EES Vid tjänsteresa dock i hela världen Patientförsäkring enligt patientskadelagen Särskilda ränte- och rättegångskostnader 50 Mkr per skada och år Excess (självrisk) 50 Mkr per skada, sammanlagt för skadestånd och kostnader Följande belopp är maximala försäkringsbelopp vad gäller: Skada orsakad av elever eller annan Personskada, 10 Mkr Sakskada, 2 Mkr Ren förmögenhetsskada, 500 tkr Stockholm Sida 3 (6)

4 Nyckelförlust, 500 tkr Ren förmögenhetsskada A) Allmän kommunverksamhet, 5 Mkr Personuppgiftslagen (PUL) Myndighetsutövning Plan- och bygglagen (PBL) Lekmannarevisorer, enligt 10 kap samt 29 kap 2 aktiebolagslagen (ABL) Felaktiga upplysningar och råd enligt 3 kap 3 skadeståndslagen B) Skada enligt LOU, 2 Mkr Omhändertagen egendom, 10 Mkr Skada orsakad av vårdtagare, SOL/LVU/LVM/LSS Personskada, 10 Mkr Sakskada, 2 Mkr Ren förmögenhetsskada, 500 tkr Konsultansvar Skadeståndsansvar vid sak-, person- och ren förmögenhetsskada Belopp: 120 pbb/uppdrag, 360 pbb/år Övriga försäkringsmoment Byggherre- och entreprenadverksamhet (Villkor SRF 102:3) Egendomsförsäkring Arbeten, 120 pbb F Hjälpmedel, 15 pbb F Befintlig egendom ROT, 120 pbb F Åtkomst och återställande, 25 pbb F Forceringskostnader, 25 pbb F Byggherreansvar Person- och sakskada, 5 Mkr Ren förmögenhetsskada, 1 Mkr Förmögenhetsbrott (Villkor SRF 40:3) Belopp: 10 Mkr Geografisk omfattning: Norden Rättsskyddsförsäkring miljöbrott (inre och yttre) (Villkor SRF 1009:3) Belopp: 10 pbb/skada 20 pbb/år Självrisk: 1 pbb Geografisk omfattning: Sverige Stockholm Sida 4 (6)

5 Skogsförsäkring (Villkor SRF 103:3) 619 ha skogsmark Krisförsäkring (Villkor SRF 1008:3) Försäkrade: Samtliga anställda i tjänsten och förtroendevalda under uppdrag. Försäkringsomfattning: 10 behandlingstillfällen per försäkrad och skada. Behandlingshjälpen är begränsad till ett år efter inträffad skada. Självrisk: Ingen Geografisk omfattning: Norden Besöksolycksfall (Villkor SRF 810:2) Försäkringen gäller för besökare till försäkringstagaren. Omfattning: Ersättning lämnas för kostnader till följd av olycksfallsskada, samt för bestående medicinsk invaliditet. Belopp: 1 pbb/skada 10 pbb per skadetillfälle som berör flera personer Självrisk: Ingen VD- och styrelseansvarsförsäkring (Villkor SRF 330:3) Försäkringen omfattar VD, vice VD, styrelseledamot och suppleant samt även förtroendevalda och tjänstemän som på kommunens eller dess bolags vägnar sitter i styrelser i organisationer utanför kommunens kontroll Belopp: 3 Mkr/skada/år Självrisk: Ingen Geografisk omfattning: Norden Stockholm Sida 5 (6)

6 Tekniska riktlinjer och villkor För försäkringen gäller följande tekniska riktlinjer: Br008 v2 - Automatiska brandlarmanläggningar För försäkringen gäller följande försäkringsvillkor: SRF 10:3 SRF 30:4 SRF 40:3 SRF 102:3 SRF 103:3 SRF 330:3 SRF 810:2 SRF 1008:3 SRF 1009:3 Egendom- och avbrottsförsäkring Ansvarsförsäkring Förmögenhetsbrottsförsäkring Byggherre- och entreprenadverksamhet Skogsförsäkring Ansvarsförsäkring för VD & styrelse Besöksolycksfallsförsäkring Krisförsäkring Rättsskyddsförsäkring miljöbrott Skadeanmälan I samband med en skadehändelse skall denna i enlighet med tillämpligt försäkringsvillkor anmälas så snart som möjligt till: Crawford & Company AB Box Solna Skadeanmälan dagtid: Jourtelefon: (gäller egendom) Skadeanmälningsblankett hämtas från: Skadeanmälan per e-post: I samband med skada eller incident på konst ska detta snarast anmälas till: Brookfield Underwriting Vid akuta situationer: Jourtelefon: (utanför kontorstid) Skadeanmälningsblankett hämtas från: Skadeanmälan per e-post: Stockholm Sida 6 (6)

FÖRSÄKRINGSINFORMATION KRAMFORS KOMMUN

FÖRSÄKRINGSINFORMATION KRAMFORS KOMMUN FÖRSÄKRINGSINFORMATION KRAMFORS KOMMUN Övergripande information om kommunens försäkringsavtal. De exakta bestämmelserna framgår av de fullständiga försäkringsvillkoren. Följande försäkringar berörs nedan:

Läs mer

FÖRSÄKRINGSINFORMATION ORSA KOMMUN

FÖRSÄKRINGSINFORMATION ORSA KOMMUN FÖRSÄKRINGSINFORMATION ORSA KOMMUN Övergripande information om kommunens försäkringsavtal. De exakta bestämmelserna framgår av de fullständiga försäkringsvillkoren. Följande försäkringar berörs nedan:

Läs mer

FÖRSÄKRINGSINFORMATION ENKÖPINGS KOMMUN

FÖRSÄKRINGSINFORMATION ENKÖPINGS KOMMUN FÖRSÄKRINGSINFORMATION ENKÖPINGS KOMMUN Medförsäkrad: Enköpings kommuns Moderbolag AB Enköpings kommunhus AB Räddningstjänsten Enköping-Håbo Övergripande information om kommunens försäkringsavtal. De exakta

Läs mer

FÖRSÄKRINGSMANUAL 2007-2008

FÖRSÄKRINGSMANUAL 2007-2008 FÖRSÄKRINGSMANUAL 2007-2008 All information i detta material är en sammanfattning av Era försäkringsbrev och villkor och ger därmed endast en översiktlig bild av Ert försäkringsskydd. För fullständig information

Läs mer

Fastighetsförvaltning

Fastighetsförvaltning Fö.fv 1:1 Särskilt villkor Fastighetsförvaltning Försäkring för Fastighetsförvaltning omfattar Egendomsförsäkring, Extrakostnadsförsäkring, Ansvarsförsäkring samt, i den mån så anges i försäkringsbrevet,

Läs mer

Företagsförsäkring. För vem och vilken typ av verksamhet? Försäkringens omfattning

Företagsförsäkring. För vem och vilken typ av verksamhet? Försäkringens omfattning Företagsförsäkring v. 2011-05 Företagsförsäkring Som medlem i Psykologföretagarna omfattas du av en kollektiv företagsförsäkring hos Trygg-Hansa. Här följer en översiktlig presentation av försäkringen,

Läs mer

FÖRSÄKRINGS- PROGRAM 2012

FÖRSÄKRINGS- PROGRAM 2012 FÖRSÄKRINGS- PROGRAM 2012 1 Observera att denna broschyr är en informationsbroschyr som ger en sammanfattning av försäkringarnas omfattning. Vid skada tillämpas försäkringsavtalet jämte fullständiga villkor.

Läs mer

Biodlingsföretagarna Företagsförsäkring

Biodlingsföretagarna Företagsförsäkring Biodlingsföretagarna Företagsförsäkring Här har vi gjort en översiktlig sammanställning av Biodlingsföretagarnas Företagsförsäkring. En fullständig beskrivning av försäkringen finns i försäkringsvillkoren,

Läs mer

Obligatorisk Ansvarsförsäkring Försäkringen kan tecknas för försäkringsperioden 1/1 31/12 alt 1/1-30/6 samt 1/7-31/12.

Obligatorisk Ansvarsförsäkring Försäkringen kan tecknas för försäkringsperioden 1/1 31/12 alt 1/1-30/6 samt 1/7-31/12. Förköpsinformation Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen. Fullständiga försäkringsvillkor finns att rekvirera hos Adekvat

Läs mer

Försäkringsbrev Företagsförsäkring - Allrisk

Försäkringsbrev Företagsförsäkring - Allrisk 1 (5) Immunit Group AB Organisationsnummer 556473-5313 120 40 Årsta Försäkringstagare Immunit Group AB 120 40 Årsta Försäkringstid 2014-11-01 t.o.m. 2015-10-31 Ni har valt att betala Er försäkring via

Läs mer

Försäkringsbrev 25-0821093-05

Försäkringsbrev 25-0821093-05 1 Försäkringsnummer Försäkringstid 14 12 01-15 11 30 Organisationsnr/Personnr 556868-0101 Betalningssätt Betalkonto 321145944 Kompakt Bygg Stockholm AB Box 4009 141 04 HUDDINGE Verksamhet Total årsomsättning

Läs mer

Försäkringsställe: Kv Halmstrået 1, Eriksdalsgatan 50-56, 118 59 Stockholm

Försäkringsställe: Kv Halmstrået 1, Eriksdalsgatan 50-56, 118 59 Stockholm Stockholm 2012-12-10 Offert BRF Halmstrået Nordeuropa Försäkring AB FASTIGHETSFÖRSÄKRING Omfattning Verksamhet: Fastighetsägare Försäkringen omfattar följande moment: Egendomsförsäkring Försäkringsställe:

Läs mer

FÄRG MÖBLER OCH INTERIÖR MEDLEMSFÖRSÄKRING

FÄRG MÖBLER OCH INTERIÖR MEDLEMSFÖRSÄKRING FÖRETAGSFÖRSÄKRING Färg Möbler och Interiörs företagsförsäkring FÄRG MÖBLER OCH INTERIÖR MEDLEMSFÖRSÄKRING Denna skräddarsydda försäkringsprodukt erbjuds Färg Möbler och Interiörs medlemmar och den ger

Läs mer

Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen.

Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen. Förköpsinformation Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen. Fullständiga försäkringsvillkor finns att rekvirera hos Söderberg

Läs mer

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Försäkringspaket för UF-företag Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Ung Företagsamhet Företagsförsäkring Den här försäkringslösningen är

Läs mer

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Försäkringspaket för UF-företag Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Ung Företagsamhet Företagsförsäkring Den här försäkringslösningen är

Läs mer

MODEBUTIKERNAS MEDLEMSFÖRSÄKRING

MODEBUTIKERNAS MEDLEMSFÖRSÄKRING FÖRETAGSFÖRSÄKRING MODEBUTIKERNAS MEDLEMSFÖRSÄKRING Denna skräddarsydda försäkringsprodukt erbjuds Modebutikernas medlemmar och den ger dig som modeaffär/textilhandlare en heltäckande och förmånlig affärsförsäkring.

Läs mer

UTBILDNING - FÖRSÄKRING 2015-06-05. Enköping. Monique Holmgren. Marsh Stockholm

UTBILDNING - FÖRSÄKRING 2015-06-05. Enköping. Monique Holmgren. Marsh Stockholm UTBILDNING - FÖRSÄKRING 2015-06-05 Enköping Monique Holmgren Marsh Stockholm Presentation Marsh Förväntningar och frågor Presentera era verksamheter kort Presentation av Enköpings försäkringar Enköpings

Läs mer

Produktbeskrivning Fastighet och Förvaltning

Produktbeskrivning Fastighet och Förvaltning Produktbeskrivning Fastighet och Förvaltning 2015:1 (gäller från 2015-01-01) Ett samarbete mellan Osséen Försäkringsmäklare Syd AB, Riksbyggen och Riksbyggens Intresseförening Produktbeskrivning 2015 Detta

Läs mer

Produktbeskrivning Fastighet och Förvaltning

Produktbeskrivning Fastighet och Förvaltning Produktbeskrivning Fastighet och Förvaltning 2015:1 (gäller från 2015-01-01) Ett samarbete mellan Osséen Försäkringsmäklare Syd AB, Riksbyggen och Riksbyggens Intresseförening Produktbeskrivning 2015 Detta

Läs mer

Här kommer försäkringshandlingar

Här kommer försäkringshandlingar Norrtälje Trädvård AB Tomta-Ekevägen 118 B 761 75 Norrtälje Här kommer försäkringshandlingar Om ni råkar ut för något, kontakta oss på eller ring 0771-815 818. De flesta ärenden löser vi direkt! För skada

Läs mer

Produktbeskrivning Fastighet och Förvaltning

Produktbeskrivning Fastighet och Förvaltning Produktbeskrivning Fastighet och Förvaltning för Riksbyggen marknadsområde Halland, Skaraborg och Jönköping 2015:1 (gäller från 2015-07-01) Ett samarbete mellan Osséen Försäkringsmäklare Syd AB, Riksbyggen

Läs mer

Försäkringsbrev 25-0724013-05

Försäkringsbrev 25-0724013-05 1 Försäkringsnummer Försäkringstid 14 02 11-14 12 31 Organisationsnr/Personnr 556846-9919 Betalningssätt Faktura Trädexperterna Tpt AB Verkstadsgatan 9 434 42 KUNGSBACKA Verksamhet Trädfällning Total årsomsättning

Läs mer

FÖRSÄKRINGSINFORMATION TORSBY KOMMUN

FÖRSÄKRINGSINFORMATION TORSBY KOMMUN FÖRSÄKRINGSINFORMATION TORSBY KOMMUN Innehållsförteckning INLEDANDE INFORMATION... 2 KOMMUNENS FÖRSÄKRINGSAVTAL ÖVERSIKT... 3 FÖRSÄKRINGSOMFATTNING OCH SJÄLVRISKNIVÅER... 4 Kommunförsäkring... 4 Rättsskyddsförsäkring

Läs mer

Om ni råkar ut för något, kontakta oss på www.if.se eller ring 0771-815 818. De flesta ärenden löser vi direkt!

Om ni råkar ut för något, kontakta oss på www.if.se eller ring 0771-815 818. De flesta ärenden löser vi direkt! SAMFÄLLIGHETEN FÖR UDDARED III ÅKE ANDERSSON TRANBÄRSV 119 448 37 FLODA Nu förnyas er försäkring Denna försäkring är grundad på de försäkringsuppgifter er försäkringsförmedlare har lämnat till If. Försäkringsförmedlaren

Läs mer

Kontaktuppgifter: If Kundcenter Företag Telefon: 0771-56 00 00 D1. Nu förnyas er försäkring

Kontaktuppgifter: If Kundcenter Företag Telefon: 0771-56 00 00 D1. Nu förnyas er försäkring Badrumsmannen AB Aprikosgatan 32 165 60 HÄSSELBY Nu förnyas er försäkring Om ni råkar ut för något, kontakta oss på eller ring 0771-815 818. De flesta ärenden löser vi direkt! Ni är alltid välkomna att

Läs mer

Meny. Länsförsäkringar Gjensidige IF Skadeförsäkring Ålands Ömsesidiga Dina Försäkringar Folksam Zürich Trygg-Hansa SHR Medlemsförsäkring Med flera...

Meny. Länsförsäkringar Gjensidige IF Skadeförsäkring Ålands Ömsesidiga Dina Försäkringar Folksam Zürich Trygg-Hansa SHR Medlemsförsäkring Med flera... Meny Länsförsäkringar Gjensidige IF Skadeförsäkring Ålands Ömsesidiga Dina Försäkringar Folksam Zürich Trygg-Hansa SHR Medlemsförsäkring Med flera... Oavsett vilken försäkringsgivare ni har, kan ni ta

Läs mer

Crawford & Company (Sweden) AB är ett fristående skaderegleringsföretag som på uppdrag av GAF mottagit följande formulerade uppdrag:

Crawford & Company (Sweden) AB är ett fristående skaderegleringsföretag som på uppdrag av GAF mottagit följande formulerade uppdrag: Crawford & Company (Sweden) AB är ett fristående skaderegleringsföretag som på uppdrag av GAF mottagit följande formulerade uppdrag: Genomgång av villkor enligt nedan med inriktning på att identifiera

Läs mer

Trygga Firman. En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för kontors- eller konsultverksamhet

Trygga Firman. En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för kontors- eller konsultverksamhet Trygga Firman En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för kontors- eller konsultverksamhet Sidan 2 Så gäller försäkringen Varje bransch och varje företag har sina speciella förutsättningar,

Läs mer

12 november 2014. Omsättningen. Försäkringen är beloppslös

12 november 2014. Omsättningen. Försäkringen är beloppslös Försäkringsbevis 1 (6) Fritzes Måleri & Golv AB Lavettvägen 45 174 59 Sundbyberg Försäkringstagare: Organisationsnummer: Försäkringsnummer: Avtalstid: Omfattning: Fritzes Måleri & Golv AB 556978-7632 SP880598

Läs mer