MODEBUTIKERNAS MEDLEMSFÖRSÄKRING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MODEBUTIKERNAS MEDLEMSFÖRSÄKRING"

Transkript

1 FÖRETAGSFÖRSÄKRING

2 MODEBUTIKERNAS MEDLEMSFÖRSÄKRING Denna skräddarsydda försäkringsprodukt erbjuds Modebutikernas medlemmar och den ger dig som modeaffär/textilhandlare en heltäckande och förmånlig affärsförsäkring. Vid upphandlingen av denna försäkring har vi utnyttjat de stordriftsfördelar som uppstår genom att vi verkar gemensamt som grupp. Försäkringsprodukten beskrivs på kommande sidor och vi hoppas att du ska finna den förmånlig. Vi samarbetar med Söderberg & Partners och det är de som sköter vår försäkringsadministration, försäljning, förhandlingar etc. Det är också våra försäkringsförmedlare hos Söderberg & Partners som hjälper dig om du drabbats av en skada om det uppstår frågor eller problem kring din försäkring. Du är varmt välkommen att kontakta någon av oss vid frågor eller om du vill ha en offert! Jeanette Georgii-Gustafson Modebutikerna Mikael Henningsson Söderberg & Partners Söderberg & Partners Tel Direkt

3 EGENDOM AVBROTT & KUNDOLYCKSFALL ANSVAR RÄTTSSKYDD TERAPI & ÖVERFALLSSKYDD TJÄNSTERESA FÖRMÖGENHETSBROTT

4 Detta är en förenklad information som beskriver försäkringens omfattning. För en mer utförlig information, se försäkringsvillkoren vilka gäller i första hand. I grundomfattningen ingår följande försäkringsmoment. EGENDOMSFÖRSÄKRING Egendomen är försäkrad vid skadehändelser såsom brand, naturskada, inbrott, utbrott, läckage, skadegörelse, rån och överfall. Maskinerier/inventarier och varor är försäkrade till det värde som anges i försäkringsbeviset. Följande egendom och försäkringsbelopp ingår i försäkringens grundomfattning; -Maskinerier/inventarier (inkl. fast inredning) -Varor varav stöldbegärlig egendom -Arkivalier (ex. ritningar, bokföringshandlingar, datainformation) -Pengar och värdehandlingar -i godkänt värdeskåp -förvarade på annat sätt -vid rån och överfall -Kunders egendom -Hyrd lokal -Arbetstagares egendom (dock ej pengar och värdehandlingar) Valt försäkringsbelopp Valt försäkringsbelopp 0,5 basbelopp 2 basbelopp 2 basbelopp 0,2 basbelopp 6 basbelopp 2 basbelopp 1 basbelopp 0,2 basbelopp

5 Glas Ersätter bräckage eller sönderslagning av -glas i inredning och fönster -skylt och markis Transport Ersätter plötslig och oförutsedd skada (dock EJ stöld vid längre uppehåll) på försäkrad egendom under transport som utförs med egna, lånade och leasade fordon. Allriskförsäkring Ersätter plötslig och oförutsedd yttre skada på egendom hänförlig till maskinerier/inventarier och varor. Maskinförsäkring Ersätter plötslig och oförutsedd inre skada på maskinerier/inventarier och datainformation. Tillfällig förvaring på annan plats Inom Norden kan varor förvaras temporärt på annan plats. En förutsättning är att förvaringen inte medför någon riskökning samt att inbrottsskyddskraven är uppfyllda. Beloppslös, ingen ytmåttsbegränsning 2 basbelopp 1 basbelopp 5 basbelopp Valt försäkringsbelopp maskinerier 10 basbelopp

6 AVBROTTSFÖRSÄKRING Vid ersättningsbar egendomsskada, även allriskskada, lämnas ersättning för bortfall av täckningsbidrag i den egna försäkrade verksamheten. Dessutom ingår skäliga extrakostnader för att hålla igång verksamheten. Täckningsbidragsförlust till följd av ersättningsbar skada hos leverantör eller kund som finns inom Norden eller på grund av myndighets avspärrning. Ansvarstid 12 månader Upp till 300 basbelopp Upp till 1miljon kr. ANSVARSFÖRSÄKRING Ersätter skadeståndsskyldighet vid skada på person eller egendom orsakad i företagets verksamhet. Produktansvarsförsäkringen ersätter skada på person eller egendom orsakad av en defekt i de produkter som företaget tillverkar och/eller säljer. 10 miljoner kr/skada dock högst 20 miljoner kr/år Gäller i hela världen utom i USA och Kanada. KUNDOLYCKSFALLSFÖRSÄKRING Ersätter kund som drabbats av personskada vilken uppkommit i den försäkrades lokaler. 5 basbelopp/skada max 25 basbelopp/år

7 RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING Ersätter skäliga ombuds och rättegångskostnader vid tvister hänförlig till den försäkrade verksamheten inkluderande skattemål. 5 basbelopp/tvist max 25 basbelopp/år Gäller inom Norden. ÖVERFALLSSKYDDSFÖRSÄKRING Betalar det skadestånd för personskada som anställd inte kan få av den gärningsman som utövat våld genom misshandel eller annat uppsåtligt våld riktat mot innehavaren av butiken eller dennes arbetstagare. 10 basbelopp/skada max 25 basbelopp/år Gäller vid tjänsteutövning inom Norden. TERAPIFÖRSÄKRING Ersätter behandling i form av kristerapi efter rån, hot eller överfall som polisanmälts. Försäkringen gäller för försäkringstagaren och dennes arbetstagare. Gäller vid tjänsteutövning inom Norden. 10 behandlingstillfällen per anställd och skada, dock högst kr per anställd.

8 TJÄNSTERESEFÖRSÄKRING Ersätter skada under tjänsteresa för ägaren och anställda. -Sjukvård -Dödsfall -Medicinsk invaliditet -Lösöre (resgods) -Pengar och värdehandlingar skäliga kostnader kr 20 basbelopp 2 basbelopp 1 basbelopp Gäller i hela världen, max 50 resdygn per år. FÖRMÖGENHETSBROTTSFÖRSÄKRING Ersätter förmögenhetsförlust som drabbar försäkringstagaren genom anställd som i tjänsten gör sig skyldig till stöld, förskingring, bedrägeri eller trolöshet mot huvudman. Försäkringen ersätter även skada vid dataintrång. 1 miljon kronor

9 SJÄLVRISKER Nedan anges normal självrisker per skadetillfälle. För vissa skadehändelser gäller förhöjd självrisk. Egendom Allriskförsäkring Maskinförsäkring Avbrottsförsäkring Ansvarsförsäkring Kundolycksfall Rättsskydd Överfallsskydd Terapiförsäkring Förmögenhetsbrott Tjänsteresa 0,2 basbelopp 0,5 basbelopp 0,2 basbelopp karens 24 tim 0,2 basbelopp Ingen självrisk, skadekostnaden ska dock överstiga 0,01 basbelopp 0,5 basbelopp+20% av skadekostnaden överstigande 0,2 basbelopp Ingen självrisk Ingen självrisk 1 basbelopp Enligt villkor TILLÄGG TILL GRUNDFÖRSÄKRINGEN Rättsskydd utvidgat att gälla inom EU / EES

10 FÖRTYDLIGANDEN Ansvarstid Den längsta tid under vilken ersättning kan lämnas räknat från den dag ersättningsbar skada inträffat. Basbelopp Med basbelopp avses det belopp som fastställs enligt lagen om allmän försäkring som gällde för januari månad det år skadan inträffade. Försäkringsbelopp Utgör den högsta ersättning som du kan få vid en skada. Försäkringsställe Den plats (gatuadress, fastighetsbeteckning) som finns angiven i försäkringsbeviset och där din egendom finns förvarad. Inbrottsskyddskrav De krav försäkringsbolaget ställer på ditt förebyggande inbrottsskydd. Kraven framgår av försäkringsbeviset samt de villkor som är kopplade till försäkringen. Om kraven inte uppfylls kan ersättningen vid ett inbrott reduceras till noll. Lag (2003:778) om skydd vid olyckor Lag som bland annat ger dig som ägare/innehavare av butik ansvar att borga för en trygg utrymning av butiken, att inga utrymningsvägar är blockerade och att de kan öppnas på ett enkelt sätt.

11 Tänk skadeförebyggande när ni planerar butiken Hur minimerar vi risk för stöld och snatteri? Hur möblerar ni om för att öka försäljning OCH minska risk för skador? Värdeskåp Följande standarder gäller för värdeskåp; SIS och SIS SS 3000, SS 3150/INSTA610, LPS 1183 utgåva 3 och 4 och SS-EN och Dessa standarder anger hur stor summa kontanter som får förvaras i skåpet för att försäkringen skall gälla. Värdet på maskinerier och varor Det värde på maskinerier som ska anges i försäkringsbeviset är återanskaffningsvärdet för motsvarande föremål inklusive eventuella installationskostnader. Försäkringsbeloppet för varor ska motsvara det högsta värdet på varulagret under året. Är försäkringsbeloppet lägre än egendomens hela värde föreligger underförsäkring, varvid ersättningen kan bli reducerad. VID SKADA RING TRYGG HANSA TEL

12 Modebutikerna Söderberg & Partners Mikael Henningsson Tel

Biodlingsföretagarna Företagsförsäkring

Biodlingsföretagarna Företagsförsäkring Biodlingsföretagarna Företagsförsäkring Här har vi gjort en översiktlig sammanställning av Biodlingsföretagarnas Företagsförsäkring. En fullständig beskrivning av försäkringen finns i försäkringsvillkoren,

Läs mer

Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen.

Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen. Förköpsinformation Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen. Fullständiga försäkringsvillkor finns att rekvirera hos Söderberg

Läs mer

Hotell och restaurang. En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för hotell och restaurang

Hotell och restaurang. En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för hotell och restaurang Hotell och restaurang En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för hotell och restaurang Sidan 2 Så gäller försäkringen Varje bransch och varje företag har sina speciella förutsättningar,

Läs mer

Trygga Firman. En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för kontors- eller konsultverksamhet

Trygga Firman. En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för kontors- eller konsultverksamhet Trygga Firman En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för kontors- eller konsultverksamhet Sidan 2 Så gäller försäkringen Varje bransch och varje företag har sina speciella förutsättningar,

Läs mer

Försäkring för serviceverksamhet

Försäkring för serviceverksamhet Försäkring för serviceverksamhet Det här är en branschanpassad försäkring för serviceverksamhet. Försäkringen ger ett väl anpassat skydd för ditt företag och dina anställda och kan byggas på med olika

Läs mer

Försäkring för tjänsteföretag

Försäkring för tjänsteföretag Försäkring för tjänsteföretag Det här är en branschanpassad försäkring för tjänsteföretag. Försäkringen ger ett väl anpassat försäkringsskydd för ditt företag och dina anställda och kan byggas på med olika

Läs mer

Försäkring för hotell och restaurangverksamhet

Försäkring för hotell och restaurangverksamhet Försäkring för hotell och restaurangverksamhet Det här är en branschanpassad försäkring för hotell och restaurangverksamhet. Försäkringen ger ett väl anpassat skydd för ditt företag och dina anställda

Läs mer

Försäkringsbrev 25-0821093-05

Försäkringsbrev 25-0821093-05 1 Försäkringsnummer Försäkringstid 14 12 01-15 11 30 Organisationsnr/Personnr 556868-0101 Betalningssätt Betalkonto 321145944 Kompakt Bygg Stockholm AB Box 4009 141 04 HUDDINGE Verksamhet Total årsomsättning

Läs mer

Försäkring för bokförings- och redovisningsverksamhet

Försäkring för bokförings- och redovisningsverksamhet Försäkring för bokförings- och redovisningsverksamhet Det här är en branschanpassad försäkring för bokförings- och redovisningsföretag. Försäkringen ger ett väl anpassat försäkringsskydd för ditt företag

Läs mer

Försäkring för bygg- och anläggningsbranschen

Försäkring för bygg- och anläggningsbranschen Försäkring för bygg- och anläggningsbranschen Det här är en branschanpassad försäkring för bygg- och anläggningsbranschen. Försäkringen ger ett väl anpassat skydd för ditt företag och dina anställda och

Läs mer

Försäkring för bostadsrättsföreningar

Försäkring för bostadsrättsföreningar Försäkring för bostadsrättsföreningar Det här är en branschanpassad försäkring för bostadsrättsföreningar. Försäkringen ger ett väl anpassat försäkringsskydd för bostadsrättsföreningar och kan byggas på

Läs mer

Meny. Länsförsäkringar Gjensidige IF Skadeförsäkring Ålands Ömsesidiga Dina Försäkringar Folksam Zürich Trygg-Hansa SHR Medlemsförsäkring Med flera...

Meny. Länsförsäkringar Gjensidige IF Skadeförsäkring Ålands Ömsesidiga Dina Försäkringar Folksam Zürich Trygg-Hansa SHR Medlemsförsäkring Med flera... Meny Länsförsäkringar Gjensidige IF Skadeförsäkring Ålands Ömsesidiga Dina Försäkringar Folksam Zürich Trygg-Hansa SHR Medlemsförsäkring Med flera... Oavsett vilken försäkringsgivare ni har, kan ni ta

Läs mer

Taxi. Vår försäkring för taxi kan anpassas för den enskilda åkaren eller det stora åkeriet, och skydda fordon, förare och företag.

Taxi. Vår försäkring för taxi kan anpassas för den enskilda åkaren eller det stora åkeriet, och skydda fordon, förare och företag. Taxi Vår försäkring för taxi kan anpassas för den enskilda åkaren eller det stora åkeriet, och skydda fordon, förare och företag. Vi håller ditt företag rullande. På Moderna Försäkringar gör vi bara det

Läs mer

UTBILDNING - FÖRSÄKRING 2015-06-05. Enköping. Monique Holmgren. Marsh Stockholm

UTBILDNING - FÖRSÄKRING 2015-06-05. Enköping. Monique Holmgren. Marsh Stockholm UTBILDNING - FÖRSÄKRING 2015-06-05 Enköping Monique Holmgren Marsh Stockholm Presentation Marsh Förväntningar och frågor Presentera era verksamheter kort Presentation av Enköpings försäkringar Enköpings

Läs mer

För säkerhets skull Gårdsförsäkring med skydd för både egendom och drift

För säkerhets skull Gårdsförsäkring med skydd för både egendom och drift För säkerhets skull Gårdsförsäkring med skydd för både egendom och drift Om någon vet vad din försäkring ska täcka, är det vi Att driva ett lantbruks- eller skogsföretag handlar om engagemang och hårt

Läs mer

SG Equipment Finance

SG Equipment Finance SG Equipment Finance transport tung lastbil och släp Försäkringen för tung lastbil och släp är flexibelt utformad för att täcka varje företags försäkringsbehov. Den kan omfatta allt från enbart trafikförsäkring

Läs mer

FÖRSÄKRINGSINFORMATION KRAMFORS KOMMUN

FÖRSÄKRINGSINFORMATION KRAMFORS KOMMUN FÖRSÄKRINGSINFORMATION KRAMFORS KOMMUN Övergripande information om kommunens försäkringsavtal. De exakta bestämmelserna framgår av de fullständiga försäkringsvillkoren. Följande försäkringar berörs nedan:

Läs mer

FÖRSÄKRINGSINFORMATION TORSBY KOMMUN

FÖRSÄKRINGSINFORMATION TORSBY KOMMUN FÖRSÄKRINGSINFORMATION TORSBY KOMMUN Innehållsförteckning INLEDANDE INFORMATION... 2 KOMMUNENS FÖRSÄKRINGSAVTAL ÖVERSIKT... 3 FÖRSÄKRINGSOMFATTNING OCH SJÄLVRISKNIVÅER... 4 Kommunförsäkring... 4 Rättsskyddsförsäkring

Läs mer

Försäkring 25-0489937-07 Datum 2012 12 13

Försäkring 25-0489937-07 Datum 2012 12 13 Försäkring Brf Älvsjö Centrum 1 Älvsjövägen 12 125 45 ÄLVSJÖ Välkommen! Trygg-Hansa önskar dig välkommen till ett nytt försäkringsår och översänder ditt nya försäkringsbrev. Du som kund är mycket viktig

Läs mer

Teckna hemförsäkring genom ditt medlemskap

Teckna hemförsäkring genom ditt medlemskap Teckna hemförsäkring genom ditt medlemskap 2 Hemförsäkring genom ditt medlemskap en förmånlig och omfattande försäkring Din fackliga organisation och Folksam har tecknat ett avtal som ger dig möjlighet

Läs mer

Hemförsäkring för äldre och funktionshindrade

Hemförsäkring för äldre och funktionshindrade Förköpsinformation 10 2010-03-01:1 Hemförsäkring för äldre och funktionshindrade Länsförsäkringar erbjuder dig som är äldre eller funktionshindrad en hemförsäkring som ger ett bra ekonomisk skydd för dina

Läs mer

Länsförsäkringar Jönköpings studentpaket täcker det mesta

Länsförsäkringar Jönköpings studentpaket täcker det mesta STUDENTPAKET ÅR 2012 FÖRKÖPSINFORMATION Länsförsäkringar Jönköpings studentpaket täcker det mesta Eftersom den som studerar har ett mycket sämre skydd än den som arbetar, är det viktigt att du ser över

Läs mer

Ett erbjudande om Stor Hemförsäkring till dig som bor i Amlövs fastigheter.

Ett erbjudande om Stor Hemförsäkring till dig som bor i Amlövs fastigheter. Prisinformation 10 2014-03-01 Ett erbjudande om Stor Hemförsäkring till dig som bor i Amlövs fastigheter. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän erbjuder dig som bor i Amlövs fastigheter en förmånlig hemförsäkring.

Läs mer

Hemförsäkring i samarbete med ditt bostadsbolag

Hemförsäkring i samarbete med ditt bostadsbolag Hemförsäkring i samarbete med ditt bostadsbolag www.lansforsakringar.se/skane Hemförsäkring i samarbete med ditt bostadsbolag www.lansforsakringar.se/skane Du kan aldrig skydda dig helt mot olyckor men

Läs mer

FÖRSÄKRINGSMANUAL 2007-2008

FÖRSÄKRINGSMANUAL 2007-2008 FÖRSÄKRINGSMANUAL 2007-2008 All information i detta material är en sammanfattning av Era försäkringsbrev och villkor och ger därmed endast en översiktlig bild av Ert försäkringsskydd. För fullständig information

Läs mer

12 november 2014. Omsättningen. Försäkringen är beloppslös

12 november 2014. Omsättningen. Försäkringen är beloppslös Försäkringsbevis 1 (6) Fritzes Måleri & Golv AB Lavettvägen 45 174 59 Sundbyberg Försäkringstagare: Organisationsnummer: Försäkringsnummer: Avtalstid: Omfattning: Fritzes Måleri & Golv AB 556978-7632 SP880598

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR FÖRETAGSFÖRSÄKRING 2008 10 01 Tv-Fotografernas förening I anslutning till N01 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBEVISET I. EGENDOMSFÖRSÄKRING Med ändring av häremot

Läs mer

VILLKOR F 1:5. Fastighetsförsäkring. Allmänna villkor

VILLKOR F 1:5. Fastighetsförsäkring. Allmänna villkor VILLKOR F 1:5 Fastighetsförsäkring Allmänna villkor Fastighetens grundförsäkring Översiktlig beskrivning i korthet: Försäkrad egendom Byggnad Markanläggningar Fastighetsinventarier Kontorsinventarier

Läs mer

Försäkring för taxi För både bilen och verksamheten

Försäkring för taxi För både bilen och verksamheten Sida 1/8 I Försäkring för taxi Kontakta oss Kundservice: 0771-111 700 vardagar kl 07.30-18 Skadeservice: 0771-111 500 vardagar kl 8-17 Fullständiga villkor: trygghansa.se/villkor Taxi 2015-07-01 För- och

Läs mer

FÖRSÄKRINGSINFORMATION ORSA KOMMUN

FÖRSÄKRINGSINFORMATION ORSA KOMMUN FÖRSÄKRINGSINFORMATION ORSA KOMMUN Övergripande information om kommunens försäkringsavtal. De exakta bestämmelserna framgår av de fullständiga försäkringsvillkoren. Följande försäkringar berörs nedan:

Läs mer