Motion till Årsstämma för Salnö sportstugeområdes vägsamfällighet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Motion till Årsstämma för Salnö sportstugeområdes vägsamfällighet"

Transkript

1 Motion till Årsstämma för Salnö sportstugeområdes vägsamfällighet Riksförbundet Enskilda Vägar (REV) bevakar övergripande frågor som rör den enskilda väghållningen i Sverige och tar initiativ till förhandlingar och framställningar när så behövs. REV är även remissinstans i alla frågor som rör den enskilda väghållningen. Servicen till medlemmarna består av råd och anvisningar i juridiska, väg och lantmäteri och miljötekniska frågor, kurser biträdande vid tvister och förhandlingar samt mycket annat. Medlemskapet kostar 900 kr per år + 65 kr för varje påbörjad kilometer t.o.m. 40 km väg. Vägsträcka över 40 km 35 kr/km. Mer info om REV finns nedan. Förslag till beslut: Årsstämman ger styrelsen i uppdrag att för Salnö sportstugeområdes vägsamfällighet för Kasenvägen och vägen till Långörens räkning se till att samfälligheten blir medlem i Riksförbundet Enskilda Vägar. Michel Gabrielsson Kasenvägen 39

2 Riksförbundet Enskilda Vägar Riksförbundet Enskilda Vägar (REV) är en opolitisk organisation för de enskilda väghållarna i Sverige. Förbundet har till uppgift att bistå dem som arbetar med den enskilda väghållningen i Sverige, tillvarata de enskilda väghållarnas intressen, representera de enskilda väghållarna gentemot politiker, myndigheter och organisationer Till medlemmar i förbundet kan antas samfällighetsföreningar (vägföreningar och vägsamfälligheter) samt, i den mån de ombesörja enskild väghållning, gemensamhetsanläggningar med delägarförvaltning, tomtägareföreningar och liknande sammanslutningar. Vad gör REV REV bevakar övergripande frågor som rör den enskilda väghållningen i Sverige och tar initiativ till förhandlingar och framställningar när så behövs. REV är även remissinstans i alla frågor som rör den enskilda väghållningen. REV bevakar även frågor som de enskilda väghållarna kan komma i kontakt med i det dagliga arbetet och sprider information och förmedlar kunskap på olika sätt för att underlätta den löpande förvaltningen. REV har fortlöpande kontakter med Trafikverket, Lantmäteriet, Sveriges kommuner och landsting, departementen och Trafikutskottet med flera i frågor som rör enskild väghållning. Experthjälp REV bistår sina medlemsorganisationer med råd och anvisningar i juridiska, väg, lantmäteri och miljötekniska frågor. REVs experter kan även biträda medlemmarna i tvister samt vid förhandlingar med myndigheter, exploatörer och entreprenörer m fl. Tekniska frågor För medlemmar som önskar råd och bistånd i tekniska frågor som rör vägbyggnad, beläggning av vägar och vägunderhåll har REV teknisk expertis till sitt förfogande. Kurser och information REV anordnar regelmässigt kurser och konferenser som syftar till att höja kompetensen hos de som arbetar med den enskilda väghållningen. Förbundsstämma I samband med REVs förbundsstämma, som hålls på våren vartannat år, anordnas i regel föredrag och information kring aktuella frågor. Där ges tillfälle till tankeutbyte och personliga kontakter med representanter från myndigheter, företag och andra medlemsorganisationer.

3 Försäkringsnummer avseende medlemmar i Riksförbundet Enskilda Vägar (REV) Försäkringen gäller för medlemmar anslutna till REV och för sådan verksamhet som ingår i medlems stadgar. Försäkringen gäller också för medlem såsom ägare/förvaltare av gemensamma lekplatser, båtoch badbryggor samt fastigheter, byggnader och lös egendom. EGENDOMSFÖRSÄKRING FÖR VERKSAMHETEN Försäkringen skyddar mot skador som kan uppstå genom brand, vatten, inbrott, stöld, skadegörelse, rån och överfall, elfenomen, annan skadehändelse, glas- och skyltskada och naturskada. Försäkrad egendom Högsta ersättning Byggnad, inkl. maskinutrustning och annan fast egendom kronor Inventarier, redskap och verktyg avsedda för föreningens verksamhet kronor Lagrad information kronor Pengar och värdehandlingar o förvarade i låst värdevalv, värdeskåp, deponeringsskåp, servicebox, kontantautomat, kassaskåp eller säkerhetsskåp enligt svensk standard eller i värdeskåp enligt europeisk standard LPS kronor o förvarade på annat sätt kronor o vid rån och brand kronor Bryggor, dock inte skada genom o vind o sjöhävning och högvatten o isskruvning kronor Tomt och markanläggning inkl stöld och skadegörelse kronor Hyresförlust kronor Extrakostnad kronor Självrisken är kronor.

4 ANSVARSFÖRSÄKRING Vid skadeståndskrav som omfattas av försäkringen och som överstiger grundsjälvrisken åtar sig Svedea att: utreda om er förening har skadeståndsskyldighet förhandla med den som kräver skadestånd föra den försäkrades talan vid rättegång och betala rättegångskostnaderna betala det skadestånd som den försäkrade är skyldig att utge. Högsta ersättning vid person- och sakskada: SEK per skada och totalt SEK per år. STYRELSEANSVARSFÖRSÄKRING Försäkringen gäller för skadeståndskrav mot styrelseledamot i föreningen. Försäkringen gäller inom Norden. Högsta ersättning är SEK per skada och totalt per år. RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING Försäkringen omfattar kostnader i samband med tvist, mål eller ärende. Gäller inom Norden. Rättsskyddsförsäkringen omfattar även tvist i svensk domstol med motpart som har sitt säte eller sin hemvist i medlemsland i Norden, EU och Schweiz. Den omfattar även tvister i domstolar i medlemsland i Norden, EU och Schweiz, Högsta ersättning är SEK per skada och totalt SEK per försäkrad förening och år. Självrisken är 20 % av skadebeloppet, dock lägst SEK per tvist. FÖRMÖGENHETSBROTTSFÖRSÄKRING Försäkringen gäller för ekonomisk förlust som drabbar föreningen genom brott, t.ex. förskingring eller bedrägeri, som begås av en person som är anställd eller förtroendevald av föreningen. Försäkringen gäller inom Norden. Högsta ersättning är totalt SEK för skador som inträffar under ett och samma försäkringsår. OLYCKSFALL Försäkringen gäller i Norden vid olycksfallsskada som drabbar medlemmar under arbete i vägföreningens regi. Omfattning som ingår Läke-, rese- och tandbehandlingskostnader Kläder och personliga tillhörigheter Medicinsk invaliditet på grund av olycksfall Ekonomisk invaliditet på grund av olycksfall Dödsfall orsakat av olycksfall Försäkringsbelopp SEK SEK SEK SEK SEK Ingen självrisk.

5 KRISFÖRSÄKRING Ersätter kostnad för kristerapi för medlemmar i föreningen som, under verksamhetstid för föreningen, drabbas av akut psykisk kris som förorsakats av allvarlig traumatisk händelse. Ingen självrisk. ÖVERFALLSFÖRSÄKRING Gäller för medlemmar i föreningen som, under verksamhetstid för föreningen, drabbas av personskada genom misshandel eller annat uppsåtligt våld som inträffar på försäkringsstället under verksamhetstid. Försäkringsbeloppet är SEK vid vare skada. FÖR ATT OMFATTAS AV FÖRSÄKRINGEN KRÄVS MEDLEMSKAP I RIKSFÖRBUNDET ENSKILDA VÄGAR Kontakta därför kansliet på telefon eller Premien för försäkringen ingår i REV:s medlemsavgift. För ny medlem gäller försäkringen från och med att medlem blivit antagen. VART VÄNDER JAG MIG Vid allmänna försäkringsfrågor och vid skada: REV's kansli, telefon ATT TÄNKA PÅ VID SKADA Anmäl skadan så snart som möjligt. Lämna inga utfästelser eller garantier för ersättning till några skadelidande. Komplettera gärna med fotografier vid ansvarsskada. Skador som understiger självrisken regleras inte av Svedea.

Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen.

Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen. Förköpsinformation Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen. Fullständiga försäkringsvillkor finns att rekvirera hos Söderberg

Läs mer

Försäkring för bostadsrättsföreningar

Försäkring för bostadsrättsföreningar Försäkring för bostadsrättsföreningar Det här är en branschanpassad försäkring för bostadsrättsföreningar. Försäkringen ger ett väl anpassat försäkringsskydd för bostadsrättsföreningar och kan byggas på

Läs mer

Svensk Handel Butiks- och Partihandelsförsäkring

Svensk Handel Butiks- och Partihandelsförsäkring Svensk Handel Butiks- och Partihandelsförsäkring Det här är en branschanpassad försäkring för Svensk Handels medlemmar. Försäkringen ger ett väl anpassat skydd för din butik eller partihandel och kan byggas

Läs mer

FÖRSÄKRINGS- PROGRAM 2012

FÖRSÄKRINGS- PROGRAM 2012 FÖRSÄKRINGS- PROGRAM 2012 1 Observera att denna broschyr är en informationsbroschyr som ger en sammanfattning av försäkringarnas omfattning. Vid skada tillämpas försäkringsavtalet jämte fullständiga villkor.

Läs mer

Försäkring för bostadsrättsföreningar

Försäkring för bostadsrättsföreningar Försäkring för bostadsrättsföreningar Det här är en branschanpassad försäkring för bostadsrättsföreningar. Försäkringen ger ett väl anpassat skydd för bostadsrättsföreningar och kan byggas på med olika

Läs mer

Ta inga onödiga risker

Ta inga onödiga risker Riksförbundet Enskilda Vägar De enskilda väghållarnas egen organisation Ta inga onödiga risker BLI MEDLEM NU Rättshjälp ger råg i ryggen sid 7 Reda ut vad som är rätt och ta strid för det sid 5 Medlemsförsäkringen

Läs mer

Trygga Firman. En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för kontors- eller konsultverksamhet

Trygga Firman. En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för kontors- eller konsultverksamhet Trygga Firman En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för kontors- eller konsultverksamhet Sidan 2 Så gäller försäkringen Varje bransch och varje företag har sina speciella förutsättningar,

Läs mer

Försäkringsställe: Kv Halmstrået 1, Eriksdalsgatan 50-56, 118 59 Stockholm

Försäkringsställe: Kv Halmstrået 1, Eriksdalsgatan 50-56, 118 59 Stockholm Stockholm 2012-12-10 Offert BRF Halmstrået Nordeuropa Försäkring AB FASTIGHETSFÖRSÄKRING Omfattning Verksamhet: Fastighetsägare Försäkringen omfattar följande moment: Egendomsförsäkring Försäkringsställe:

Läs mer

Försäkring för bostadsrättsföreningar

Försäkring för bostadsrättsföreningar Försäkring för bostadsrättsföreningar Det här är en branschanpassad försäkring för bostadsrättsföreningar. Försäkringen ger ett väl anpassat skydd för bostadsrättsföreningar och kan byggas på med olika

Läs mer

Försäkra er. idrottsförening. Folksam i samarbete med Riksidrotts förbundet. Den bästa lagkamrat du kan få

Försäkra er. idrottsförening. Folksam i samarbete med Riksidrotts förbundet. Den bästa lagkamrat du kan få Försäkra er idrottsförening Folksam i samarbete med Riksidrotts förbundet Den bästa lagkamrat du kan få 2 Idrottens försäkringsbolag Folksam är idrottens försäkringsbolag. Genom oss är 1,6 miljoner aktiva

Läs mer

Vem kan teckna försäkringen? KontorsPlus kan tecknas av verksamheter med en årsomsättning på upp till 20 miljoner kr.

Vem kan teckna försäkringen? KontorsPlus kan tecknas av verksamheter med en årsomsättning på upp till 20 miljoner kr. Kontorsplus 2 Kontorsplus Varje bransch och varje företag har sina speciella förutsättningar, risker och behov av försäkringsskydd. Det är utgångspunkten för oss på Trygg-Hansa när vi utformar innehållet

Läs mer

RF:s. Grundförsäkring och Kompletteringsförsäkring

RF:s. Grundförsäkring och Kompletteringsförsäkring RF:s Grundförsäkring och Kompletteringsförsäkring Gäller från och med 2007 R0260.indd 1 2007-02-21 09:50:55 2 RF:s Grundförsäkring är en försäkring som ger alla idrottsföreningar och andra organisationer

Läs mer

UTBILDNING - FÖRSÄKRING 2015-06-05. Enköping. Monique Holmgren. Marsh Stockholm

UTBILDNING - FÖRSÄKRING 2015-06-05. Enköping. Monique Holmgren. Marsh Stockholm UTBILDNING - FÖRSÄKRING 2015-06-05 Enköping Monique Holmgren Marsh Stockholm Presentation Marsh Förväntningar och frågor Presentera era verksamheter kort Presentation av Enköpings försäkringar Enköpings

Läs mer

Biodlingsföretagarna Företagsförsäkring

Biodlingsföretagarna Företagsförsäkring Biodlingsföretagarna Företagsförsäkring Här har vi gjort en översiktlig sammanställning av Biodlingsföretagarnas Företagsförsäkring. En fullständig beskrivning av försäkringen finns i försäkringsvillkoren,

Läs mer

Ta inga onödiga risker

Ta inga onödiga risker Riksförbundet Enskilda Vägar De enskilda väghållarnas egen organisation Ta inga onödiga risker BLI MEDLEM NU Rättshjälp g e r r å g i r y g g e n sid 7 Reda ut vad som är rätt och ta strid för det sid

Läs mer

MODEBUTIKERNAS MEDLEMSFÖRSÄKRING

MODEBUTIKERNAS MEDLEMSFÖRSÄKRING FÖRETAGSFÖRSÄKRING MODEBUTIKERNAS MEDLEMSFÖRSÄKRING Denna skräddarsydda försäkringsprodukt erbjuds Modebutikernas medlemmar och den ger dig som modeaffär/textilhandlare en heltäckande och förmånlig affärsförsäkring.

Läs mer

Ta inga onödiga risker

Ta inga onödiga risker Riksförbundet Enskilda Vägar DE ENSKILDA VÄGHÅLLARNAS EGEN ORGANISATION Ta inga onödiga risker BLI MEDLEM NU Rättshjälp ger råg i ryggen sid 7 Reda ut vad som är rätt och ta strid för det sid 5 Medlemsförsäkring

Läs mer

Produktbeskrivning Fastighet och Förvaltning

Produktbeskrivning Fastighet och Förvaltning Produktbeskrivning Fastighet och Förvaltning 2015:1 (gäller från 2015-01-01) Ett samarbete mellan Osséen Försäkringsmäklare Syd AB, Riksbyggen och Riksbyggens Intresseförening Produktbeskrivning 2015 Detta

Läs mer

Hotell och restaurang. En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för hotell och restaurang

Hotell och restaurang. En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för hotell och restaurang Hotell och restaurang En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för hotell och restaurang Sidan 2 Så gäller försäkringen Varje bransch och varje företag har sina speciella förutsättningar,

Läs mer

Produktbeskrivning Fastighet och Förvaltning

Produktbeskrivning Fastighet och Förvaltning Produktbeskrivning Fastighet och Förvaltning 2015:1 (gäller från 2015-01-01) Ett samarbete mellan Osséen Försäkringsmäklare Syd AB, Riksbyggen och Riksbyggens Intresseförening Produktbeskrivning 2015 Detta

Läs mer

FÄRG MÖBLER OCH INTERIÖR MEDLEMSFÖRSÄKRING

FÄRG MÖBLER OCH INTERIÖR MEDLEMSFÖRSÄKRING FÖRETAGSFÖRSÄKRING Färg Möbler och Interiörs företagsförsäkring FÄRG MÖBLER OCH INTERIÖR MEDLEMSFÖRSÄKRING Denna skräddarsydda försäkringsprodukt erbjuds Färg Möbler och Interiörs medlemmar och den ger

Läs mer

Försäkring för tillverkande företag

Försäkring för tillverkande företag Försäkring för tillverkande företag Det här är en branschanpassad försäkring för tillverkande företag. Försäkringen ger ett väl anpassat skydd för ditt företag och dina anställda och kan byggas på med

Läs mer

Fastighetsförsäkring

Fastighetsförsäkring Fastighetsförsäkring Med Fastighetsförsäkringen får du ett bra skydd som täcker in det mesta du behöver för ett tryggt fastighetsägande. Försäkringen innehåller Egendomsskydd, Hyresförlust, Ansvars- och

Läs mer

FÖRSÄKRINGAR. Definition. Historia 2012-11-07. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB

FÖRSÄKRINGAR. Definition. Historia 2012-11-07. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB FÖRSÄKRINGAR 1 Definition Riskspridning tillräckligt stort antal individer Fysiska eller juridiska personer Hanterar de finansiella aspekterna avseende risk Större antal enheter Riskspridning avseende

Läs mer

Försäkring för bokförings- och redovisningsverksamhet

Försäkring för bokförings- och redovisningsverksamhet Försäkring för bokförings- och redovisningsverksamhet Det här är en branschanpassad försäkring för bokförings- och redovisningsföretag. Försäkringen ger ett väl anpassat försäkringsskydd för ditt företag

Läs mer

Försäkring för serviceverksamhet

Försäkring för serviceverksamhet Försäkring för serviceverksamhet Det här är en branschanpassad försäkring för serviceverksamhet. Försäkringen ger ett väl anpassat skydd för ditt företag och dina anställda och kan byggas på med olika

Läs mer

Försäkring för revisorer

Försäkring för revisorer Försäkring för revisorer Det här är en branschanpassad försäkring för revisionsföretag. Försäkringen ger ett väl anpassat försäkringsskydd för ditt företag och dina anställda och kan byggas på med olika

Läs mer

Fastighetsförsäkring. En branschanpassad och skräddarsydd fastighetsförsäkring, för dig som är fastighetsägare

Fastighetsförsäkring. En branschanpassad och skräddarsydd fastighetsförsäkring, för dig som är fastighetsägare Fastighetsförsäkring En branschanpassad och skräddarsydd fastighetsförsäkring, för dig som är fastighetsägare Sidan 2 Så gäller försäkringen Varje bransch och varje företag har sina speciella förutsättningar,

Läs mer

Försäkring för tjänsteföretag

Försäkring för tjänsteföretag Försäkring för tjänsteföretag Det här är en branschanpassad försäkring för tjänsteföretag. Försäkringen ger ett väl anpassat försäkringsskydd för ditt företag och dina anställda och kan byggas på med olika

Läs mer

Butiks- och Partihandelsförsäkring

Butiks- och Partihandelsförsäkring Butiks- och Partihandelsförsäkring En förmånlig, skräddarsydd försäkring för dig som är medlem i Svensk Handel I samarbete med Sidan 2 Håll verksamheten igång med ett starkt försäkringsskydd Vad händer

Läs mer