Crawford & Company (Sweden) AB är ett fristående skaderegleringsföretag som på uppdrag av GAF mottagit följande formulerade uppdrag:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Crawford & Company (Sweden) AB är ett fristående skaderegleringsföretag som på uppdrag av GAF mottagit följande formulerade uppdrag:"

Transkript

1 Crawford & Company (Sweden) AB är ett fristående skaderegleringsföretag som på uppdrag av GAF mottagit följande formulerade uppdrag: Genomgång av villkor enligt nedan med inriktning på att identifiera eventuella skillnader mellan villkoret Peggat & klart :01 och övriga nedan angivna villkor. Villkor som varit föremål för genomgång i denna rapport (endast egendomsförsäkring): Peggat & Klart :01. Allmänna försäkringsvillkor Golfanläggningsförsäkring Egendomsförsäkring. Försäkringsgivare Folksam Allmänt villkor Företagsförsäkring Försäkringsgivare Sveland. Allmänna Försäkringsvillkor K 708: , Kombinerad företagsförsäkring, Försäkringsgivare If. Nedan redovisning har gjorts utifrån villkorens generella skrivning och följer i huvudsak dess numrering i väsentliga avsnitt. Samtliga avsnitt är inte bedömda utan bedömning och genomgång har gjorts på de rubriker som är angivna i nedan redovisning. 1

2 Moment Peggat & Klart Folksam Sveland If Kommentar Var och för vilka Motsvarande omfattning Motsvarande omfattning försäkringen gäller. som Peggat & Klart. som Peggat & Klart. Försäkrad egendom. På försäkringsstället och på annan plats inom Norden. Gäller för ft och andra om ft är skyldig att försäkra egendom enligt avtal eller lag. All egendom ägd av den försäkrade inkl. oregistrerade fordon. Omfattar ej arbetstagares egendom på annan plats, i övrigt motsvarande skrivning som Peggat & Klart. Av ft ägd egendom angiven i försäkringsbrevet med objekttyp, speciell egendom om det särskilt anges i försäkringsbrevet. Ej oregistrerade fordon Av ft ägd egendom angiven i försäkringsbrevet, speciell egendom om det särskilt anges i försäkringsbrevet. Ej oregistrerade fordon Av ft ägd egendom angiven i försäkringsbrevet med objekttyp, speciell egendom om det särskilt anges i försäkringsbrevet. Ej oregistrerade fordon Peggat & Klart inkluderar all egendom vilket övriga bolag kan acceptera om de anges i försäkringsbrev. Fordon endast hos Peggat & Klart. Försäkringsbelopp. Fullvärde, begränsning pengar och värdehandlingar avseende medlemmars och arbetstagares egendom. Försäkringsbelopp anges i försäkringsbrevet eller i försäkringsvillkoret. Ft ansvarar för valet av försäkringsbelopp. Försäkringsbelopp anges i försäkringsbrevet eller i försäkringsvillkoret. Ft ansvarar för valet av försäkringsbelopp. Försäkringsbelopp anges i försäkringsbrevet eller i försäkringsvillkoret. Ft skall inför nytt försäkringsår lämna uppgifter om värden på försäkrad egendom. Peggat & Klart har fullvärde på i princip samtliga försäkrade objekt. Självrisk. Grundsjälvrisk 10,000 kr. Konstruktion som innebär självriskfrihet efter visst antal skadefria år. Grundsjälvrisken är 20,000 kr. Grundsjälvrisk väljs vid tecknande av försäkring och anges i försäkringsbrevet. Grundsjälvrisk 8,200 kr. Annan självrisk kan väljas. 2

3 Moment Peggat & Klart Folksam Sveland If Kommentar Försäkrade skadehändelser. (Egendomsförsäkring) utan tilläggsavtal Brand, Vatten, Inbrott, Rån, Glas, Skada på hyrd lokal, Allrisk, Maskin, Kyl och frys, Egna transporter. Brand, Vatten, Inbrott, Rån, Glas, Egna transporter, Kyl och frys. Brand, Läckage, Inbrott, Rån, Glas, Egna transporter, Kyl och frys, Allrisk för dator och datamedia. Brand, Vatten, Inbrott, Rån, Egna transporter, Glas, Skadegörelse och stöld, Annan skadehändelse. (allrisk) Hyrd lokal angiven under detta moment mer att jämföra som försäkrad egendom. Allrisk och maskin på samtlig egendom i Peggat & Klart. Skadevärderingsregler. Byggnad: Återställandekostnad värderas med tillämpning av åldersavdrag enligt tabell om återställande görs. Återställandekostnad värderas, om återställande görs, med tillämpning av åldersavdrag på installationer och ytskikt om dessa sjunkit i värde med mer än 50%. Återställandekostnad värderas med tillämpning av åldersavdrag enligt tabell om återställande görs. Återställandekostnad värderas med tillämpning av åldersavdrag enligt tabell om återställande görs. Folksam tillämpar åldersavdrag på byggnad först när installationen eller ytskiktet sjunkit med mer än 50%, övriga bolag enligt tabell där åldersavdrag blir aktuell tidigare för viss egendom. Maskinerier: Återställande kostnad värderas till och ersätts om egendomen inte sjunkit i värde med mer än 50%. Särskild värdering på viss egendom som motordrivna fordon, datorer, lindningar, motorer och kompressorer. Återställande kostnad värderas till och ersätts om egendomen inte sjunkit i värde med mer än 50%. Särskild värdering på viss egendom som motordrivna fordon, datorer, lindningar, motorer, maskiner och duk. Återställande kostnad värderas till och ersätts om egendomen inte sjunkit i värde med mer än 50%. Särskild värdering på viss egendom som motordrivna fordon, datorer, lindningar, motorer, maskiner och elektriska styrsystem. Återställande kostnad värderas till och ersätts om egendomen inte sjunkit i värde med mer än 50%. Särskild värdering på viss egendom som motordrivna fordon, datorer, lindningar, motorer, maskiner, kompressorer, värmepump, modeller, press och stansverktyg. Varor: beräknat värde nedlagt i varan. beräknat värde nedlagt i varan. beräknat värde nedlagt i varan. beräknat värde nedlagt i varan. 3

4 Moment Peggat & Klart Folksam Sveland If Kommentar Ritningar mm: återställandekostnad. återställandekostnad. återställandekostnad. återställandekostnad. Värdehandling: återställandekostnad. återställandekostnad. återställandekostnad. återställandekostnad. Kunders/medlems egendom: Värderas enligt respektive objekttyp i villkoret. Värderas enligt respektive objekttyp i villkoret. Värderas enligt respektive objekttyp i villkoret. Värderas enligt respektive objekttyp i villkoret. Arbetstagares egendom: Värderas enligt hemförsäkringsvillkor. Värderas enligt hemförsäkringsvillkor. Värderas enligt hemförsäkringsvillkor. Värderas enligt hemförsäkringsvillkor. Fastighetsinventarier: Värderas i enlighet med installationer i byggnadsvillkoret. Värderas i enlighet med installationer i byggnadsvillkoret. Värderas i enlighet med installationer i byggnadsvillkoret. Värderas i enlighet med installationer i byggnadsvillkoret. Trädgård och tomt: återställandekostnaden. återställandekostnaden återställandekostnaden återställandekostnaden. Ersättningsregler. Ersättning beräknas enligt skadevärderingsregler med avdrag för självrisk och med beaktande av andra beloppsbegränsningar mm. Ersättning skall betalas inom 1 månad efter det att den försäkrade styrkt sitt krav och fullgjort det som åligger honom. Ersättning beräknas enligt skadevärderingsregler med avdrag för självrisk och med beaktande av andra beloppsbegränsningar mm. Ersättning skall betalas inom 1 månad efter det att den försäkrade styrkt sitt krav och fullgjort det som åligger honom. Ersättning beräknas enligt skadevärderingsregler med avdrag för självrisk och med beaktande av andra beloppsbegränsningar mm. Ersättning skall betalas inom 1 månad efter det att den försäkrade styrkt sitt krav och fullgjort det som åligger honom. Ersättning beräknas enligt skadevärderingsregler med avdrag för självrisk och med beaktande av andra beloppsbegränsningar mm. Ersättning skall betalas inom 1 månad efter det att den försäkrade styrkt sitt krav och fullgjort det som åligger honom. Likartade regler. Not. ft = försäkringstagare 4

5 Allmänna kommentarer kring granskade villkor. Villkoren är uppbyggda på samma principer dvs. namngivna skadehändelser ersätts med angivna belopp och enligt angivna regler. Om tex. en skadehändelse inte är angiven är händelsen inte ersättningsbar. Vissa typer av sådana händelser fångas upp av en allriskomfattning som antingen finns med i grundomfattningen eller som kan tilläggsförsäkras. Allriskomfattningen är dock ofta begränsad till viss egendom tex. dator etc. eller till vissa belopp. Skillnader mellan villkoren som försäkringsprodukt Peggat och klart är en mer komplett produkt än övriga jämförda villkor/produkter. Vår bedömning är att man som försäkringstagare i grundomfattningen får en mycket mer komplett försäkring än vad som är fallet där man måste välja tillägg, kontrollera försäkringsbelopp etc. En stor fördel med Peggat & Klart produkt är att fullvärde ingår i de flesta moment enligt bifogad jämförelse. När det gäller omfattning är all egendom allrisk- och maskinförsäkrad i Peggat & Klart vilket för en golfklubb är en stor fördel då det inom en golfklubb finns en mängd specialobjekt som måste försäkras mot särskild skada tex. skadegörelse på green eller annan egendom. Nedan sammanfattas omfattning och försäkringsbelopp: 5

6 Omfattning Peggat & Klart Folksam Sveland If Byggnader Fullvärde Fullvärde Fullvärde Fullvärde Inventarier Fullvärde Angivet värde Angivet värde Angivet värde Datorer inkl kringutrustning Fullvärde Angivet värde Angivet värde Angivet värde Pengar/värdehandlingar Fullvärde kr kr kr (Vid rån/överfall) Fullvärde kr kr kr Maskiner/verkstadsutrustning Fullvärde Angivet värde Angivet värde Angivet värde Fordon Marknadsvärde Försäkras separat Försäkras separat Försäkras separat Bevattningsanläggning Fullvärde kr kr kr Fast egen bekostad inredning Fullvärde Angivet värde Angivet värde Angivet värde Egendom under bar himmel Fullvärde kr kr Nej, tillägg Ritn, Ark & Datamedia Fullvärde kr kr kr Medlemmars egendom Fullvärde kr kr kr Konst, prissamling mm Fullvärde kr Angivet värde kr Poängtavla Fullvärde kr Angivet värde Nej, tillägg Glas & skyltar oavsett storlek Fullvärde Ingår kr Ingår, skyltar kr (Följdskada pga. ovan) Fullvärde kr Ingår Ingår Varor, klubbor Fullvärde Angivet värde Angivet värde Angivet värde Varor, öl, vin, sprit & tobak Fullvärde Angivet värde Angivet värde Angivet värde Varor i kyl & frys Fullvärde kr Angivet värde kr Varor, övrigt Fullvärde Angivet värde Angivet värde Angivet värde Allrisk Fullvärde kr B400 tkr/e80 tkr kr Entreprenad i egen regi Fullvärde kr kr Nej, tillägg Transporter, egna fordon Fullvärde kr kr kr 6

7 Omfattning Peggat & Klart Folksam Sveland If Skadegörelse på fastighet Fullvärde kr kr Fullvärde Skadegörelse, green Fullvärde kr kr kr, ej djur/insekt Skadegörelse, hyrd fastighet Fullvärde kr kr kr Avbrott Fullvärde Årsomsättning Fullvärde, (B.I.V) 3 ggr årslönesumman Avbrott pga. skadegörelse på green Fullvärde kr Nej Nej Avbrott, epidemi Fullvärde kr kr, (6 mån) kr Avbrott, bevattning Fullvärde kr kr, (maskin) Nej Verktygsförsäkring Fullvärde Nej, tillägg kr Nej, tillägg Arbetsområde Fullvärde kr Nej, tillägg Nej, tillägg Cistern med innehåll Fullvärde kr kr Nej, tillägg Oljeskada, egen och tredje man Fullvärde kr kr Nej, tillägg, kr Ansvar 10 mkr/20 mkr 10 mkr/20 mkr 10 mkr/20 mkr 10 mkr/20 mkr Rättsskydd kr kr kr kr Förmögenhetsbrott 1 mkr/2 mkr 1 mkr/2 mkr 1 mkr Nej, tillägg, 1 mkr/2 mkr Kris 10 behandlingar 10 behandlingar 10 behandlingar 10 behandlingar Tjänsteresa Ingår Ingår Ingår Nej, tillägg 7

8 Sammanfattning Bedömningen är att Peggat & Klart försökt innefatta så mycket som det går med hänsyn till hur villkoren är uppbyggda (se ovan). Allriskskyddet och det faktum att egendomen har fullvärde som försäkringsbelopp gör att Peggat & Klart ger det mest omfattande försäkringsskyddet. Solna Crawford & Company (Sweden) AB Anders Dahlström 8

Produktbeskrivning Fastighet och Förvaltning

Produktbeskrivning Fastighet och Förvaltning Produktbeskrivning Fastighet och Förvaltning 2015:1 (gäller från 2015-01-01) Ett samarbete mellan Osséen Försäkringsmäklare Syd AB, Riksbyggen och Riksbyggens Intresseförening Produktbeskrivning 2015 Detta

Läs mer

Produktbeskrivning Fastighet och Förvaltning

Produktbeskrivning Fastighet och Förvaltning Produktbeskrivning Fastighet och Förvaltning 2015:1 (gäller från 2015-01-01) Ett samarbete mellan Osséen Försäkringsmäklare Syd AB, Riksbyggen och Riksbyggens Intresseförening Produktbeskrivning 2015 Detta

Läs mer

Fastighetsförsäkring

Fastighetsförsäkring Fastighetsförsäkring Med Fastighetsförsäkringen får du ett bra skydd som täcker in det mesta du behöver för ett tryggt fastighetsägande. Försäkringen innehåller Egendomsskydd, Hyresförlust, Ansvars- och

Läs mer

Biodlingsföretagarna Företagsförsäkring

Biodlingsföretagarna Företagsförsäkring Biodlingsföretagarna Företagsförsäkring Här har vi gjort en översiktlig sammanställning av Biodlingsföretagarnas Företagsförsäkring. En fullständig beskrivning av försäkringen finns i försäkringsvillkoren,

Läs mer

Försäkringsbrev 25-0821093-05

Försäkringsbrev 25-0821093-05 1 Försäkringsnummer Försäkringstid 14 12 01-15 11 30 Organisationsnr/Personnr 556868-0101 Betalningssätt Betalkonto 321145944 Kompakt Bygg Stockholm AB Box 4009 141 04 HUDDINGE Verksamhet Total årsomsättning

Läs mer

Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen.

Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen. Förköpsinformation Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen. Fullständiga försäkringsvillkor finns att rekvirera hos Söderberg

Läs mer

Produktbeskrivning ToppFAST Fastighet och Förvaltning

Produktbeskrivning ToppFAST Fastighet och Förvaltning ToppFAST.se En produkt från Osséen Agency AB Produktbeskrivning ToppFAST Fastighet och Förvaltning 2015:1 (gäller från 2015-01-01) C M Y CM MY CY CMY K Tillgänglig Tydlig Trygg Kontaktcenter Kontaktinformation:

Läs mer

FÖRSÄKRINGS- PROGRAM 2012

FÖRSÄKRINGS- PROGRAM 2012 FÖRSÄKRINGS- PROGRAM 2012 1 Observera att denna broschyr är en informationsbroschyr som ger en sammanfattning av försäkringarnas omfattning. Vid skada tillämpas försäkringsavtalet jämte fullständiga villkor.

Läs mer

Företagets egendom och ansvar m.m.

Företagets egendom och ansvar m.m. Företagets egendom och ansvar m.m. företagsmotor åkarförsäkring, rörelseförsäkring, transportöransvarsförsäkring, bulkansvarsförsäkring och entreprenöransvarsförsäkring. Åkerier och maskinentreprenörer

Läs mer

GRUNDVILLKOR BIV försäkring GRT30:2 2015-01-01

GRUNDVILLKOR BIV försäkring GRT30:2 2015-01-01 GRUNDVILLKOR BIV försäkring GRT30:2 2015-01-01 Grundvillkor för BIV försäkring GRT30:2 Information om försäkringsbrev/bevis och villkor Detta försäkringsvillkor utgör en del av försäkringsavtalet mellan

Läs mer

Vem kan teckna försäkringen? KontorsPlus kan tecknas av verksamheter med en årsomsättning på upp till 20 miljoner kr.

Vem kan teckna försäkringen? KontorsPlus kan tecknas av verksamheter med en årsomsättning på upp till 20 miljoner kr. Kontorsplus 2 Kontorsplus Varje bransch och varje företag har sina speciella förutsättningar, risker och behov av försäkringsskydd. Det är utgångspunkten för oss på Trygg-Hansa när vi utformar innehållet

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILT VILLKOR ALLRISKFÖRSÄKRING EGENDOM 2009 05 01 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för försäkringstagaren samt

Läs mer

Produktbeskrivning Fastighet och Förvaltning

Produktbeskrivning Fastighet och Förvaltning Produktbeskrivning Fastighet och Förvaltning 2012:1 (gäller från 2012-01-01) Ett samarbete mellan Osséen Försäkringsmäklare och Fastighetsägarna 1. Villkor Detta är en kortfattad redovisning av de försäkringsvillkor

Läs mer

Försäkring 25-0489937-07 Datum 2012 12 13

Försäkring 25-0489937-07 Datum 2012 12 13 Försäkring Brf Älvsjö Centrum 1 Älvsjövägen 12 125 45 ÄLVSJÖ Välkommen! Trygg-Hansa önskar dig välkommen till ett nytt försäkringsår och översänder ditt nya försäkringsbrev. Du som kund är mycket viktig

Läs mer

Försäkringar för ditt företag

Försäkringar för ditt företag Försäkringar för ditt företag Vad händer med verksamheten och ekonomin i ditt företag om du råkar ut för oförutsedda händelser som en vattenskada, ett inbrott eller en rättstvist? Vi har försäkringarna

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Fritidshusförsäkring

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Fritidshusförsäkring Villkorssammanfattning Fritidshusförsäkring Mekonomen BilLivetförsäkring Vår fritidshusförsäkring ger ett gott skydd för ditt fritidsboende. Du får alltid ett bra grundpaket som täcker det viktigaste så

Läs mer

Entreprenadförsäkring

Entreprenadförsäkring Box 1046 721 26 Västerås 47897ff0-774d-4c6d-98a9-84a1ca0284e9 Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning. Detta

Läs mer

FÄRG MÖBLER OCH INTERIÖR MEDLEMSFÖRSÄKRING

FÄRG MÖBLER OCH INTERIÖR MEDLEMSFÖRSÄKRING FÖRETAGSFÖRSÄKRING Färg Möbler och Interiörs företagsförsäkring FÄRG MÖBLER OCH INTERIÖR MEDLEMSFÖRSÄKRING Denna skräddarsydda försäkringsprodukt erbjuds Färg Möbler och Interiörs medlemmar och den ger

Läs mer

Trygga Firman. En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för kontors- eller konsultverksamhet

Trygga Firman. En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för kontors- eller konsultverksamhet Trygga Firman En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för kontors- eller konsultverksamhet Sidan 2 Så gäller försäkringen Varje bransch och varje företag har sina speciella förutsättningar,

Läs mer

Villkorssammanfattning Fritidshusförsäkring

Villkorssammanfattning Fritidshusförsäkring Villkorssammanfattning Fritidshusförsäkring Vår fritidshusförsäkring ger ett gott skydd för ditt fritidsboende. Du får alltid ett bra grundpaket som täcker det viktigaste så att du kan koppla av på semestern.

Läs mer

MODEBUTIKERNAS MEDLEMSFÖRSÄKRING

MODEBUTIKERNAS MEDLEMSFÖRSÄKRING FÖRETAGSFÖRSÄKRING MODEBUTIKERNAS MEDLEMSFÖRSÄKRING Denna skräddarsydda försäkringsprodukt erbjuds Modebutikernas medlemmar och den ger dig som modeaffär/textilhandlare en heltäckande och förmånlig affärsförsäkring.

Läs mer

Företagsförsäkring ur kundens perspektiv

Företagsförsäkring ur kundens perspektiv NFT 4/1995 Företagsförsäkring ur kundens perspektiv av civilekonom Mikael Möller, Lagerström & Möller AB, International Adjusters Mikael Möller Denna artikel belyser översiktligt hur företagens ekonomi

Läs mer

Försäkringsvillkor Motor. Försäkringsvillkor för hem, villa och fritidshus MFP 2015-08-01. Hem-, Villa- och Fritidshusförsäkring

Försäkringsvillkor Motor. Försäkringsvillkor för hem, villa och fritidshus MFP 2015-08-01. Hem-, Villa- och Fritidshusförsäkring Försäkringsvillkor Motor Försäkringsvillkor för hem, villa och fritidshus MFP 2015-08-01 1 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar, filial till Tryg Forsikring A/S Bolagsverket Org. Nr. 516403-8662 Tryg

Läs mer

Företag. Försäkringsinformation

Företag. Försäkringsinformation Företag Försäkringsinformation Företag Detta är en kortfattad information om de försäkringsvillkor, Företag 2008 och Allmänna villkor företag 2008, som gäller för din företagsförsäkring. Vid skada är det

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB FÖRSÄKRINGSVILLKOR SPECIALFÖRSÄKRING N39:3 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 4 Speciella försäkringar - Egendom 3 4.3 Specialförsäkring 3 4.3.1 Vem f örsäkringen

Läs mer

Försäkringsställe: Kv Halmstrået 1, Eriksdalsgatan 50-56, 118 59 Stockholm

Försäkringsställe: Kv Halmstrået 1, Eriksdalsgatan 50-56, 118 59 Stockholm Stockholm 2012-12-10 Offert BRF Halmstrået Nordeuropa Försäkring AB FASTIGHETSFÖRSÄKRING Omfattning Verksamhet: Fastighetsägare Försäkringen omfattar följande moment: Egendomsförsäkring Försäkringsställe:

Läs mer

Försäkringsvillkor Boende

Försäkringsvillkor Boende Försäkringsvillkor Boende 2015-10-01 GA ICA Försäkring AB Org. nr. 556966-2975 Säte: Solna Besöksadress: Lagercrantz plats 3, Borås www.icaforsakring.se Kundservice: 033-47 47 90 Skadeservice: 033-47 47

Läs mer

Fastighetsförvaltning

Fastighetsförvaltning Fö.fv 1:1 Särskilt villkor Fastighetsförvaltning Försäkring för Fastighetsförvaltning omfattar Egendomsförsäkring, Extrakostnadsförsäkring, Ansvarsförsäkring samt, i den mån så anges i försäkringsbrevet,

Läs mer

Hotell och restaurang. En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för hotell och restaurang

Hotell och restaurang. En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för hotell och restaurang Hotell och restaurang En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för hotell och restaurang Sidan 2 Så gäller försäkringen Varje bransch och varje företag har sina speciella förutsättningar,

Läs mer

Kombinerad företagsförsäkring Arbetsområde. Försäkringsvillkor 1 januari 2014 Grundvillkor C326:7

Kombinerad företagsförsäkring Arbetsområde. Försäkringsvillkor 1 januari 2014 Grundvillkor C326:7 Kombinerad företagsförsäkring Arbetsområde Försäkringsvillkor 1 januari 2014 Grundvillkor C326:7 3 Innehåll Information om försäkringsbrev och villkor...4 I Egendomsförsäkring Ordinarie försäkringsställe...6

Läs mer