- en sida från Lifeforum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "- en sida från Lifeforum"

Transkript

1 Miljöbilar - en sida från Lifefrum Direktlänk: Innehåll Miljöbilar? Alternativa bränslen ch nya metder Visinärt Vad kan jag göra nu? Några tillgängliga miljöbilsmdeller av persnbilstyp Här tankar du De av ss sm är litet äldre minns hur relativt dålig luften var i städerna för ca 20 år sedan. Inte minst dieslarna var mycket luktstarka ch stade mycket. Men bilar sm kunde köras på naturgas, liksm elbilar för närtransprter (batterier har relativt litet energiinnehåll), började göra entré i liten skala. Sedan km för den vanliga bensindrivna bilen katalysatrn ch mtrer med bättre styrning av förbränningen, vilket påtagligt har förändrat situatinen till det bättre. I dag har de flesta nya bilar sm säljs märkts med "miljöklass 2005", där värden för klväten, klmnxid ch kvävexider sänkts betydligt jämfört med tidigare. Bilar av i dag bullrar dessutm nrmalt mindre än gårdagens; i dag har däckbullret gått m mtr-

2 ch transmissinsbullret sm den största bullerkällan. Bättre ch mer miljövänliga däck kan förbättra denna situatin. Ett strt arbete pågår för certifiera prduktinskedjr ch göra exempelvis elektrniken blyfri ch miljövänligare. Man har ckså prgram för märkning ch återvinning av material ch kmpnenter med tanke på den dag då bilen skall skrtas. Miljöbilar? Men kan man egentligen över huvud taget tala m miljöbilar? I vanstående mening är de flesta nya bilar av i dag miljöbilar i förhållande till äldre, renade bilar. Men frtfarande är situatinen i många större städer i världen nästan uthärdlig, särskilt i varmare reginer. Är inte en bil alltid en belastning på miljön? J, naturligtvis. Vi känner alla till detta med kldixidutsläppen från bilar, utsläpp sm man befarar bidrar till växthuseffekten ch i övrigt påverkar det glbala klimatet på delvis förutsägbara sätt. Vid en kallstart släpper en nrmal bil frtfarande ut relativt mycket förbrända klväten m m, även m även denna situatin gradvis förändrats till det bättre. På den etiska nivån finns en debatt m hur mycket av de allvarliga lyckr sm bilen medverkar till sm kan byggas brt. Men samtidigt är ju transprtarbetet en förutsättning för ett mdernt samhälle ch bilen blir någt sm kan ge nya upplevelser, vidga perspektiven ch i bästa fall bidrar psitivt till människans individualitet ch för människr närmare varandra. Sm ett kanske förvånande perspektiv kan ckså nämnas att kntrllerbara klbränder i marken jrden runt släpper ckså ut stra mängder helt renade gaser inbegripet klmnxid ch kldixid i atmsfären, mängder väl i paritet med eller överstigande trafikens (Illustrerad vetenskap). Alternativa bränslen ch nya metder Om vi blickar framåt kan vi se lika rena tekniker under uppsegling. Vätgasdrivna bilar finns sedan länge framtagna sm prttyper (t ex BMW). De ger mycket rena avgaser ch inget tillsktt av kldixid. Vätgas finns i närmast begränsade mängder, bundet i havsvatten. Prblemet är att vätgasen i dag är eknmisk/energikrävande att framställa ch att tankningen ch lagringen i bilen är relativt kmplicerad. Men man (t ex BMW ch GM) arbetar intensivt för att lösa dessa prblem ch bygga ut nätet av tankställen. Man ser även, inte minst för USA-marknaden, prttyper på bränslecellsbilar sm drivs av lika bränslen, gaser ch väskr,

3 vilka via bränslecellen direkt prducerar elektrisk energi för framdrivning. Många ser bränslecellen sm en framtidslösning, inte minst för att avgaserna vid användning av lämpliga bränslen blir mycket rena, mest i frm av vatten. I dag används sm alternativa bränslen mest E85 (85 % etanl, 15 % bensin 95), naturgas/bigas ch bidiesel, i Sverige i frm av RME (rapsmetylester). Dessa presenteras i samband med miljöbilarna nedan. Visinärt Vid eller brtm hrisnten anar vi metder, där vi lär ss utnyttja elektrmagnetiska fenmen ch gravitatin i samverkan ch därmed lär ss direkt styra materiens tyngd ch tröghet. Då kan vi kmma ifrån däcken ch därmed mycket av det kvarvarande bullret. Redan i dag talar fysikerna m nllpunktsenergin eller vakuumenergin eller den mörka energin sm tycks finnas i övermått i allt rum. Men sådana metder vre det möjligt att kretslppet kunde slutas helt ch all energianvändning ch framdrivning kunde ske explsinsfritt ch utan negativ miljöpåverkan ch därmed bli till knst. Vad kan jag göra nu? Men vad kan man då sm knsument rent praktiskt göra i dag för att bidra så litet sm möjligt till de negativa aspekterna med bilismen, både vad gäller den yttre miljön ch den inre livsmiljön, utan att för den skull sluta använda sig av bilar ch andra mderna transprttjänster? Strävan får väl vara att gradvis närma sig en teknikanvändning ch tekniknivå, där man följer naturens ch etikens lagar sm långt sm möjligt, så att bilen i så str utsträckning blir en del av det naturliga kretslppets balans. På vägen dit är både små ch stra initiativ i psitiv riktning av värde för att skapa en gd yttre ch inre atmsfär runt detta med bilism. Vissa initiativ förbättrar speciellt närmiljön i städerna, medan andra är mer inriktade på den glbala situatinen. Om allt detta finns naturligtvis mycket att läsa på Internet ch i litteraturen. Några praktiska tankar ch tips från Lifefrum för dagens knsument är: Använd m möjligt alltid mtrvärmare vid kallstarter, inte bara vintertid. En kallstart med en kraftigt nedkyld mtr ger både strt slitage på mtrn ch trevliga utsläpp sm mtsvarar många mils körning med uppvärmd mtr. Kör särskilt mjukt när mtrn är kall. Många krta körningar ger alltid relativt sett smutsigare

4 avgaser. Undvik ckså m möjligt att köra långa sträckr med frdn av typ mped eller renade äldre frdn, eftersm sådana kan släppa ut skadliga avgaser mtsvarande 100 nya bilar. Undvik gärna att köra bil m du är trött eller ur balans psykiskt, eftersm du då kan bidra till en mindre psitiv livsmiljö på vägarna. Om du står i begrepp att köpa en ny bil, titta gärna på tester i tidskrifter ch på Internet ch välj gärna en bil med bra miljöindex. Väljer du diesel, försök hitta en mdern sådan med både katalysatr ch partikelfälla ch gärna en sm kan köras på RME. Se på säkerhetsindex - välj gärna en bil sm ger så små inre ch yttre skadr sm möjligt m lyckan skulle vara framme. Studera gärna på liknande sätt lika nya bilars rstegenskaper. Om dessa ej är i tpp för den bil du är intresserad av kan detta fta (helt eller delvis, berende på knstruktinen) kmpenseras av att man själv ser till att få bilen rstskyddsbehandlad i samband med att den är ny. Detta är särskilt aktuellt i ett klimat sm vårt med salt, fukt ch täta svängningar runt nll grader. I avsnittet m miljöbilar nedan har de bilar särskilt markerats sm enligt vanstående länk har fått bästa rstskydd. Studera m möjligt gärna ch försök att jämföra de lika företagens etiska företagskultur. Är de eknmiska marginalerna rimliga? Hur mycket satsar man på frskning, förnyelse ch förbättring på miljömrådet? Hur ser de etiska förhållandena runt prduktinen av bilarna ut? Är etiken integrerad med företagskulturen eller mer av ett försäljningsargument? Även gd kvalitet hs företagets prdukter får ses sm en frm av etik; mycket infrmatin finns att tillgå på nätet, t ex via de natinella bilprvningarna. Välj m möjligt miljövänliga däck utan de farliga HA-ljrna. På vinterdäckssidan är HA-fria däck vanliga, men de börjar nu kmma även sm smmardäck. Den största miljövinsten glbalt ch på krtare sikt äger förmdligen rum genm att befintligt fssilt bensin- ch dieselbränsle blandas upp med en viss prcentsats bibränsle, vilket då gör även befintliga bilar till någt litet mer av miljöbilar. Så sker redan i dag i viss mån med inblandning av etanl i bensin, t ex i Mälardalen. Man arbetar även med att finna lämplig inblandning av t ex RME, etanl, vatten (sm utvecklar syre) ch tillsatser i dieselbränsle. Även väteperxid (sm ckså utvecklar syre) har nämnts i sammanhanget. Tanka gärna sådant bränsle m/när det finns tillgängligt. Om du kan tänka dig att göra en ytterligare insats, studera gärna de s k miljöbilar sm i dag finns på marknaden eller är

5 på väg. I vissa fall ger de ckså förutm miljöfördelarna ch känslan av bättre samvete ytterligare förmåner såsm sänkta skatter (inte minst i m bilen används i företagssammanhang) ch parkerings- ch ev trängselavgifter. Vill du bidra till att minska berendet av fssila bränslen med allt vad dessa innebär finns bl a följande alternativ: Några tillgängliga miljöbilsmdeller av persnbilstyp på den svenska marknaden våren Hybridbilar med etanl/bensin-drift Frd Fcus FlexiFuel finns sm vanlig kmbikupé eller herrgårdsvagn, är baserad på mtsvarande mdell för bensindrift ch kstar i dagsläget ej mer än denna bilen kan köras på bränslet E85 (85 % etanl, 15 % bensin), sm finns tillgängligt på närmare 100 statiner i Sverige eller med vilken blandning av bensin ch E85 sm helst bilen levereras med mtrvärmare, eftersm etanl har lägre ångtryck än bensin ch därför ger sämre kallstartegenskaper vid låg temperatur; ljan byts ftare, eftersm etanl ej har bensinens smörjande inverkan bilen går med E85 minst lika bra sm bensinmdellen, med endast litet krtare räckvidd - ch även bra på ren bensin, vilket gör bilen väl fungerande även vid långfärder etanl tillverkas i dag i Sverige av både spannmål ch skgsavfall ch är skattebefriat av miljöskäl, vilket gör att priset per mil med dagens bensinpris endast blir någt högre än med bensin - vid förbränning av etanl prducerat på miljövänligt vis fås endast ett litet netttillsktt av kldixid i vissa länder i Eurpa ch i USA tillverkas etanl däremt endast av grödr (livsmedel), vilket väl med tanke på bruket av fssila bränslen, kvävegödning ch bekämpningsmedel i jrdbruket ch hungerkrisen i världen får ses sm ett etiskt mindre fördelaktigt alternativ 2. Hybridbilar med el/bensin-drift

6 Tyta Prius finns sm vanlig kmbikupé - kstar i dagsläget någt mer än bilar av mtsvarande strlek bilen är en helt ny knstruktin sm m h a avancerad styrelektrnik ch steglös autmatisk transmissin autmatiskt kmbinerar en elmtr med en relativt miljövänlig bensinmtr, på så sätt att den mest miljövänliga kmbinatinen erhålls bilen tankas med vanlig bensin - batteriet laddas ej separat prestanda är i paritet med en vanlig bensindriven bil med autmatisk växellåda - ch bäst vid lägre farter, sm i stadstrafik bilens fördelar visar sig bäst vid stadskörning ch blandad körning, då man får mycket låg bränsleförbrukning ch rena utsläpp med mycket lång räckvidd - vid övervägande landsvägskörning används däremt mest bensinmtrn ch fördelarna minskar någt bilen ger vid stadskörning ch blandad körning med mycket stadskörning ungefär en halvering av bränsleförbrukningen ch därmed halvering av utsläppet av kldixid Hnda Civic IMA 3. Hybridbilar med naturgas/bigas/bensin-drift Opel Astra 1,6 kmbi CNG Opel Zafira 1,6 gas CNG Vlv S60 2,4 Bi-Fuel CNG - bästa rstskydd i test Vlv V70 2,4 Bi-Fuel CNG - bästa rstskydd i test Vlv S80 2,4 Bi-Fuel CNG VW Glf Variant 2,0 BiFuel (kmbi) - bästa rstskydd i test bilarna blir någt dyrare än mtsvarande bensindrivna mdeller bilarna kan köras på naturgas ch - m sådan finns tillgänglig - på bigas bilarna får mycket rena - dagens renaste - avgaser m bigas är tillgänglig fås endast ett litet netttillsktt av kldixid tankställen finns mest i strstadsmrådena ch i den södra reginen bilarna är mest lämpade vid körningar i ch runt tätrterna utan alltför långa landsvägsetapper - räckvidden med gasdrift blir krtare än med mtsvarande

7 bensinmdeller bilarna kan köras på bensin från - i vissa fall helt liten - separat tank, men går nrmalt ej ptimalt på detta bränsle gastanken inkräktar på nya bilar inte längre lika mycket sm i tidigare mdeller på utrymmet i bilen 4. Miljödieslar Audi A2 1,2 TDI - exklusiv småbil i aluminium - 0,3 l/mil vid blandad körning - går även på RME - bästa rstskydd i test VW Lup 3L TDI - minibil med många delar i aluminium - 0,3 l/mil vid blandad körning - går även på RME - bästa rstskydd i test Flera tillverkare av persnbilar har mdeller med dieselmtrer sm är anpassade eller kan anpassas för RME-drift - kntrllera gärna med din leverantör RME ger lägre nivå av skadliga utsläpp än även den fssila diesellja av högsta miljöklass sm redan i dag nästan uteslutande används i Sverige rapsen dlas ch RME:n prduceras inm landet (av rapslja + metanl + tillsatser) ch beräknas berende på dlings-, tillverkningsch transprtsättet ge högst 25 % tillsktt av kldixid jämfört med fssilt dieselbränsle RME är lätt ch snabbt binedbrytbart, t ex vid spill dieselbränsle ger nrmalt mindre skadliga avgaser vid kallstart än bensin, men RME stelnar i extrem kyla under ca -15 C (eller ca -21 C med tillsats) ch kan därför ej användas fullt ut vintertid RME kan blandas med nrmalt dieselbränsle i samma tank bidiesel kan tillverkas även av andra tillgängliga ljr Här tankar du

8 Kartan, sm ej är helt aktuell, är hämtad från Kntrllera för aktuella uppgifter gärna länkarna nedan! Det förbereds lagförslag m att alla tankställen skall tillhandahålla minst ett alternativt bränsle Här tankar du alternativa bränslen: Här tankar du etanl: Här tankar du frdnsgas: Här tankar du RME (rapsmetylester/miljödiesel): (Cliff Weinmann, 8 mars 2004)

9

Miljömålsprogram Bjuvs kommun 2011-2014

Miljömålsprogram Bjuvs kommun 2011-2014 Miljömålsprgram Bjuvs kmmun 2011-2014 Innehållsförteckning Inledning... 3 Natinella miljökvalitetsmål... 3 De 16 natinella miljömålen ch dess definitiner... 3 Reginala miljömål... 4 Lkala miljömål för

Läs mer

Lastbilsdäck och bränslebesparingar. red ut begreppen en gang för alla

Lastbilsdäck och bränslebesparingar. red ut begreppen en gang för alla www.prinfhbr.dk 130092 SE Sant eller falskt? Lastbilsdäck ch bränslebesparingar red ut begreppen en gang för alla Manufacture Française des Pneumatiques Michelin, 23 place des Carmes, 63000 Clermnt-Ferrand,

Läs mer

Kompendium till kursen. TEL202 Elkraftteknik och kraftelektronik

Kompendium till kursen. TEL202 Elkraftteknik och kraftelektronik Karlstads universitet TEL0 Elkraftteknik ch kraftelektrnik till kursen TEL0 Elkraftteknik ch kraftelektrnik Innehåll: Sid 1-5 Sid 6-3 Bengt Hällgren: Intrduktin till växelström Elkraftens histria (tre

Läs mer

Bredbandsstrategi för Dalarna

Bredbandsstrategi för Dalarna Bredbandsstrategi för Dalarna Dnr 341-xxxx-2013 Jakim Hlback Versinshistrik 130124 Utkast (JH) 130208 Rapprt krr ch i ny mall (AO) Förrd Denna strategi har tagits fram i samverkan mellan Länsstyrelsen,

Läs mer

Hur är de skånska bilhandlarnas kunskap om miljöbilar och energieffektiva fordon?

Hur är de skånska bilhandlarnas kunskap om miljöbilar och energieffektiva fordon? Hur är de skånska bilhandlarnas kunskap om miljöbilar och energieffektiva fordon? -besök hos 82 bilhandlare i 11 skånska kommuner Titel: Hur är de skånska bilhandlarnas kunskap om miljöbilar och energieffekter

Läs mer

Förstudie inom projektet Baltic Energy Rafnaslakt AB, Ramsele. Linn Larsdotter för Baltic Energy 24.08.2012 Härnösand

Förstudie inom projektet Baltic Energy Rafnaslakt AB, Ramsele. Linn Larsdotter för Baltic Energy 24.08.2012 Härnösand Förstudie inm prjektet Baltic Energy Rafnaslakt AB, Ramsele Linn Larsdtter för Baltic Energy 24.08.2012 Härnösand Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Behv... 2 1.3 Syfte... 3 1.4

Läs mer

femman Audi A4 2,0 TDI 190 quattro Avant BMW 320d xdrive Touring Citroën C5 HDI 200 Crosstourer Merced www.teknikensvarld.se

femman Audi A4 2,0 TDI 190 quattro Avant BMW 320d xdrive Touring Citroën C5 HDI 200 Crosstourer Merced www.teknikensvarld.se Prvkörd! snålare ch snyggare Här är Nya audi a6 Nr 25 20 nv 2014, årg. 67 BILARNA VÄRDEMINSKNING SM TAPPAR MINST I VARDE NYA MERCEDES Alla fakta! NYA VLV V60 CRSS CUNTRY C-KLASS KMBI...möter BMW 3-serie,

Läs mer

Förstudie avveckling av EPi-Server för EBH-stödet

Förstudie avveckling av EPi-Server för EBH-stödet Förstudie avveckling av EPi-Server för EBH-stödet Alternativ 0 Behåll befintlig funktinalitet ch design ch behåll även EPi-Server Fördelar: Man slipper den engångskstnad sm blir med alternativ 1 respektive

Läs mer

Konsekvensutredning. Revidering av avsnitt 9 i Boverkets byggregler (BFS 1993:57) med ändringar t.o.m. BFS 2006:YY 2006-06-29

Konsekvensutredning. Revidering av avsnitt 9 i Boverkets byggregler (BFS 1993:57) med ändringar t.o.m. BFS 2006:YY 2006-06-29 Knsekvensutredning Revidering av avsnitt 9 i Bverkets byggregler (BFS 1993:57) med ändringar t..m. BFS 2006:YY 2006-06-29 Bverket juni 2006 Titel: Knsekvensutredning: Revidering av avsnitt 9 i Bverkets

Läs mer

Kraftringens prisändringsmodell för fjärrvärme

Kraftringens prisändringsmodell för fjärrvärme Innehåll Kraftringens prisändringsmdell för fjärrvärme... 1 1. Prisändringsplicy... 1 2. Åtagande m prisförändringar för 2015-2017 för näringsidkare... 2 2.1. Pris för 2015... 2 2.2. Indikatin för 2016...

Läs mer

Projektet redovisas i Del 1: Projektdefinition, Del 2: Begrepp, Del 3: Bakgrund, Del 4: Kartläggning, Del 5: Rapport med rekommendationer

Projektet redovisas i Del 1: Projektdefinition, Del 2: Begrepp, Del 3: Bakgrund, Del 4: Kartläggning, Del 5: Rapport med rekommendationer Arkiveringsrekmmendatiner Del 3: Bakgrund fi2 förvaltningsinfrmatin infrmatinsleveranser Prjektet Arkiveringsrekmmendatiner syftar till att ge en genmlysning av knsekvenser för dagens vägval vid beslut

Läs mer

Rundabordsamtal om affärsmodeller

Rundabordsamtal om affärsmodeller Rundabrdsamtal m affärsmdeller Nrra Djurgårdsstaden Sammanfattning ch kmmentarer från 2012-11-09 Deltagare Claus Ppp Larsen, Acre Claus.Ppp.Larsen@acre.se Patrik Frsström, e-centret Patrik.Frsstrm@ecentret.se

Läs mer

Vem vet KRAV? - En kvantitativ studie angående informations- och kunskapsbristen för KRAV-märkt konsumtion. Elin Fritz

Vem vet KRAV? - En kvantitativ studie angående informations- och kunskapsbristen för KRAV-märkt konsumtion. Elin Fritz Vem vet KRAV? - En kvantitativ studie angående infrmatins- ch kunskapsbristen för KRAV-märkt knsumtin. Författare: Handledare: Elin Frs Elin Fritz Anna-Carin Nrdvall Student Handelshögsklan Vårterminen

Läs mer

Valet av bil har stor betydelse

Valet av bil har stor betydelse Ska du köpa bil? 1 Innehåll Valet av bil har stor betydelse 3 Flera alternativ till att äga en bil 4 Gå, cykla eller åka kollektivt 4 Bil utan att äga den 5 Dela bilen med andra hushåll 6 Hyrbil 7 Taxi

Läs mer

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO 13. Utvecklingssamtal hs IOGT-NTO Syfte Att få rganisatinen att fungera bättre. Att bidra till medarbetarnas persnliga utveckling. Att stämma av mt mål. Att stämma av samarbetet mellan rganisatinsgrenarna

Läs mer

Sveriges bilar släpper ut mer än EU:s genomsnitt

Sveriges bilar släpper ut mer än EU:s genomsnitt 2012 Denna broschyr med en översikt över nya personbilar som säljs på den svenska marknaden är framtagen i enlighet med ett EU-direktiv. Motsvarande översikt ges ut i varje EU-land. EU-direktivet (betecknat

Läs mer

en tidning om miljöbilar, förnybara bränslen och en grönare trafik

en tidning om miljöbilar, förnybara bränslen och en grönare trafik Blekinge län, september 2008 Tidningen är utgiven av föreningen Miljöfordon Syd Miljobilen en tidning om miljöbilar, förnybara bränslen och en grönare trafik Framtidens bilar är eldrivna Mycket tyder på

Läs mer

Lilla guiden till Systematiskt arbete med miljörisker

Lilla guiden till Systematiskt arbete med miljörisker Lilla guiden till Systematiskt arbete med miljörisker Brschyren är i A5-frmat det innebär att när du skrivit ut den så skall sidrna bara vikas ihp på mitten ch häftas. Du måste skriva ut dubbelsidigt för

Läs mer

PM 2013:11. Vägledning för inköp och leasing av fordon. Länsstyrelsen, Miljöenheten Kerstin Angberg-Morgården, Maria Saxe och Erik Särnholm

PM 2013:11. Vägledning för inköp och leasing av fordon. Länsstyrelsen, Miljöenheten Kerstin Angberg-Morgården, Maria Saxe och Erik Särnholm PM 2013:11 Vägledning för inköp och leasing av fordon Illustration: Mostphotos/Jazzia Länsstyrelsen, Miljöenheten Kerstin Angberg-Morgården, Maria Saxe och Erik Särnholm Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Hållbart ledarskap i Alvesta kommun

Hållbart ledarskap i Alvesta kommun Hållbart ledarskap i Alvesta kmmun Trun Israelssn Jessica Rström Dkumentinfrmatin Titel: Innehåll: Dkumentet är sammanställt av: Prjektbeställare: Färdigställd: Hållbart ledarskap i Alvesta kmmun Resultat

Läs mer

Energianvändning i. transportsektorn EN FAKTARAPPORT INOM IVA-PROJEKTET ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA

Energianvändning i. transportsektorn EN FAKTARAPPORT INOM IVA-PROJEKTET ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA Energianvändning i transportsektorn EN FAKTARAPPORT INOM IVA-PROJEKTET ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA Utgivare Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien, IVA Text Maria Stenkvist, Energi- och Systemanalys,

Läs mer

Expedition Pik Lenin. Reseinformation Utrustning Reseapotek Tidsplanering. Expedition Pik Lenin - reseinformation, Swedish Expeditions 2012 1

Expedition Pik Lenin. Reseinformation Utrustning Reseapotek Tidsplanering. Expedition Pik Lenin - reseinformation, Swedish Expeditions 2012 1 Expeditin Pik Lenin Reseinfrmatin Utrustning Reseaptek Tidsplanering Expeditin Pik Lenin - reseinfrmatin, Swedish Expeditins 2012 1 Välkmmen till Expeditin Pik Lenin! Vårt huvudmål med denna expeditinsresa

Läs mer

IT-hantering. Kalmar kommun. Sammanställning av enkät om användares uppfattning av IT-stödet. Göran Persson Lingman. Caroline Liljebjörn 2011-08-15

IT-hantering. Kalmar kommun. Sammanställning av enkät om användares uppfattning av IT-stödet. Göran Persson Lingman. Caroline Liljebjörn 2011-08-15 IT-hantering Sammanställning av enkät m användares uppfattning av IT-stödet Kalmar kmmun Göran Perssn Lingman Carline Liljebjörn 2011-08-15 Innehåll Bakgrund ch metd... 3 Sammanfattande resultat... 4 Bilaga

Läs mer

Tddah. 'Datorstödda kmskapssystcm i framtidens kgntor. December 1986. Rapport. Sture Hägglund

Tddah. 'Datorstödda kmskapssystcm i framtidens kgntor. December 1986. Rapport. Sture Hägglund Tddah December 1986 Rapprt 26 'Datrstödda kmskapssystcm i framtidens kgntr Sture Hägglund Datrstödda kunskapssystem i framtidens kntr Sture Hägglund Universitetet ch tekniska högsklan i Linköping Sammanfattning:

Läs mer

tokiga transporter Fakta

tokiga transporter Fakta Inför briefingmötet Inför briefingmötet behöver alla grupper inom er SPN-avdelning göra en noggrann undersökning. Ta reda på mer om transporter: hur vi reser, om utsläpp, om våra ekologiska fotavtryck

Läs mer

en tidning om miljöbilar, förnybara bränslen och en grönare trafik

en tidning om miljöbilar, förnybara bränslen och en grönare trafik Jönköpings län, september 2008 Tidningen är utgiven av föreningen Miljöfordon Syd Miljobilen en tidning om miljöbilar, förnybara bränslen och en grönare trafik Framtidens bilar är eldrivna Mycket tyder

Läs mer

Sälja miljöbil Satsa på miljö tjäna pengar!

Sälja miljöbil Satsa på miljö tjäna pengar! Sälja miljöbil Satsa på miljö tjäna pengar! Av Mattias Goldmann & Jonas Lööf 1 Utgiven av Miljöfordon Syd Ansvarig utgivare: Jonas Lööf Grafisk form: RÖD Reklambyrå AB. www.rodreklambyra.se Foto: Saab,

Läs mer

Att köra bil på biogas. - med erfarenheter från skånska referenschaufförer

Att köra bil på biogas. - med erfarenheter från skånska referenschaufförer Att köra bil på biogas - med erfarenheter från skånska referenschaufförer Innehåll Biogas - framtidens drivmedel Sid 1 Fordonsgas Sid 2 Biogas i bilen - så funkar det Sid 3 Här köper du gasbil Sid 4 Här

Läs mer

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter 1 (7) PM Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensinsavgifter Pensinsmyndigheten föreslår att: regleringsbelppet mellan statsbudgeten ch AP-fnden för statliga ålderspensinsavgifter inte fördelas

Läs mer

Klimateffektiva transporter

Klimateffektiva transporter Klimateffektiva transporter Handledning för miljöinspektörer Transporterna är ofta en stor del av företagens miljöpåverkan. Potentialen att minska den är ofta stor. Om vi med miljötillsyn kan få företagen

Läs mer