Vad tycker du om elbilar? En studie av Bilprovningen och Handelshögskolan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vad tycker du om elbilar? En studie av Bilprovningen och Handelshögskolan"

Transkript

1 Vad tycker du om elbilar? En studie av och Handelshögskolan vid Umeå universitet I denna sammanställning redovisas data insamlat via webbenkät på s hemsida. Utformning av undersökningen är gjord av och Handelshögskolan vid Umeå universitet. För vidare information, se kontaktinformation längst ned. En kortare sammanfattning av denna sammanställning finns som pressmeddelande på s hemsida och på Handelshögskolan vid Umeå universitets hemsida. Kort om undersökningen Undersökningen pågick mellan och på Undersökningen presenterade som en banner (ej pop-up) för intresserade att klicka på. Se till höger personer har besvarat enkäten. Samtliga län är representerade med minst 20 respondenter. Skåne, Stockholm och Västra Götalands län hade flest respondenter med 200 eller mer (nästan hälften av alla respondenter kom från dessa tre län). Alla respondenter är anonyma. Vid ifyllande av enkäten fanns möjlighet för respondenterna att erhålla en trisslott om de gick vidare och fyllde i en längre enkät administrerad av forskare på Handelshögskolan vid Umeå universitet. Resultaten gör inte anspråk på att vara representativa för andra än besökare på s hemsida. När skalor har använts har de varit femgradiga från 1 (instämmer inte alls/ej sannolikt/ej intresserad/inte alls miljövänlig) till 5 (instämmer helt, mycket sannolikt, mycket intresserad, mycket miljövänlig). Om procenttal inte adderar upp till 100 för en fråga beror det på avrundning. Alla skillnader är statistiskt signifikanta (minst på 95%-nivån), annars anges det. För vidare information Var god kontakta: Handelshögskolan vid Umeå universitet & Transportforskningsenheten o Johan Jansson, Ek. Dr., mobil: , e-post: o Eva Morger, kvalitets- och miljöchef, mobil: , e-post: o Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, mobil: , e-post: Sammanställt av Johan Jansson och Zeinab Rezvani, Handelshögskolan vid Umeå universitet. 1 (12)

2 Resultat totalnivå Demografi och körsträcka bland respondenterna 90% män och 10% kvinnor besvarade enkäten. 49% är 45 år eller yngre och 51% är äldre än % är <18 år 8% är år 17% är år 24% är år 39% är år 12% är >66 år Utbildning 43% har som högsta avslutade utbildning grundskola och gymnasium och 57% har avslutat en kvalificerad yrkesutbildning och/eller högskoleexamen. 7% har avslutat Grundskola 35% har avslutat Gymnasium 17% har avslutat Kvalificerad yrkesutbildning (KY) 41% har tagit en högskoleexamen Körsträcka 45% kör mil eller mindre ett normalt år och 55% kör mer. 0.5% kör inte bil alls idag 4% kör mil 15% kör mil 26% kör mil 24% kör mil 18% kör mil 7% kör mil 6% kör Över mil Bilinnehav Vilken typ av bil kör du huvudsakligen idag? Fossildrivna bilägare är 85% och alternativdrivmedelsbilägare är 15%. 1% kör inte bil alls idag 56% kör Vanlig bensinbil 17% kör Vanlig dieselbil 3% kör Bränslesnål bensinbil miljöbil 8% kör Bränslesnål dieselbil miljöbil 3% kör Gasbil 7% kör Etanolbil 3% kör Hybridbil el och bensin, kan inte laddas från elnätet Mindre än 1% kör Plug-in hybridbil el och bensin, kan laddas från elnätet 1% kör Elbil går endast på el och måste laddas från elnätet 2 (12)

3 Miljöanpassning Hur miljöanpassade tycker du att följande typer av bilar är? (Skala 1 Inte alls miljövänlig, 2, 3, 4, 5 Mycket miljövänlig) Vanlig bensinbil, medelvärde: 2.1 Vanlig dieselbil, medelvärde: 2.3 Bränslesnål bensinbil miljöbil, medelvärde: 2.9 Bränslesnål dieselbil miljöbil, medelvärde: 3.1 Gasbil, medelvärde: 3.4 Etanolbil, medelvärde: 2.8 Hybridbil el och bensin, kan inte laddas från elnätet, medelvärde: 3.1 Plug-in hybridbil el och bensin, kan laddas från elnätet, medelvärde: 3.7 Elbil går endast på el och måste laddas från elnätet, medelvärde: Figur 1: Medelvärden: Hur miljöanpassade tycker du att följande typer av bilar är? 3 (12)

4 Attitydfrågor Vad tycker du om elbilar (bilar som endast går på el och måste laddas från elnätet)? Medelvärden på varje fråga presenteras nedan. (Skala 1 Instämmer inte alls, 2, 3, 4, 5 Instämmer helt) Dagens elbilar är prisvärda, medelvärde: % svarade 1 och 2, dvs inte alls prisvärda Dagens elbilar är säkrare än vanliga bensin- och dieselbilar, medelvärde: % svarade 4 och 5, 33% svarade 3 dvs trafiksäkra Dagens elbilar har tillräcklig räckvidd, medelvärde: % svarade 1 och 2, dvs Instämmer inte alls Dagens elbilar är tillräckligt färdigutvecklade för dagens behov, medelvärde: % svarade 1 och 2, dvs Instämmer inte alls Dagens elbilar ser tilltalande ut, medelvärde: % svarade 4 och 5, 30% svarade 3 dvs Instämmer Hur sannolikt är det att din nästa bil är en (Skala 1 Inte alls sannolikt, 2, 3, 4, 5 Mycket sannolikt) 1. Vanlig bensinbil, medelvärde: Vanlig dieselbil, medelvärde: Bränslesnål bensinbil miljöbil, medelvärde: Bränslesnål dieselbil miljöbil, medelvärde: Gasbil, medelvärde: Etanolbil, medelvärde: Hybridbil el och bensin, kan inte laddas från elnätet, medelvärde: Plug-in hybridbil el och bensin, kan laddas från elnätet, medelvärde: Elbil går endast på el och måste laddas från elnätet, medelvärde: 2.3 Just nu talas det en del om regeringens mål att Sverige ska ha en fossiloberoende fordonsflotta år Vad tycker du om det? (Skala 1 Instämmer inte alls, 2, 3, 4, 5 Instämmer helt) Jag tycker att det är ett bra mål, medelvärde: % svarade 4 och 5, dvs Instämmer helt Målet kommer att uppnås till 2030, medelvärde: % svarade 1 och 2, dvs Instämmer inte Målet kommer att hjälpa till att minska miljöpåverkan från biltrafiken, medelvärde: % svarade 4 och 5, dvs Instämmer helt Målet kommer att öka användningen av alternativa bränslen (t ex el, etanol, gas), medelvärde: % svarade 4 och 5 dvs Instämmer helt 4 (12)

5 Det råder delade meningar om vad just fossiloberoende fordonsflotta innebär. Hur skulle du vilja definiera begreppet fossiloberoende fordonsflotta? Att inga bilar drivs med bensin och diesel % Att alla bilar helt eller delvis kan gå på något alternativt bränsle (t ex el, etanol, gas) år % Att alla nya bilar som säljs från 2030 enbart går på alternativa bränslen. 37% I vilken grad instämmer du i följande påståenden? (Skala 1 Instämmer inte alls, 2, 3, 4, 5 Instämmer helt) 1. Jag vill göra mer för att miljöanpassa min bilkörning, medelvärde: % svarade 4 och 5, dvs Instämmer helt 2. Jag känner ett moraliskt ansvar att köra så miljöanpassat som möjligt, medelvärde: % svarade 4 och 5, dvs Instämmer helt 3. Varje persons beteende kan påverka samhället i positiv riktning, medelvärde: % svarade 4 och 5, dvs Instämmer helt 4. Människan har rätt att förändra naturen efter sina behov, medelvärde: % svarade 1 och 2, dvs Instämmer inte alls 5. Balansen i naturen är väldigt känslig och rubbas lätt, medelvärde: % svarade 4 och 5, dvs Instämmer helt 5 (12)

6 Enklare bearbetning av resultaten Ägare till fossildrivna bilar (bensin, diesel) är mer negativa till elbilar än ägare till bilar som går på alternativa drivmedel såsom el, gas, etanol. Skillnader mellan bilägare i uppfattningar Ägare till fossildrivna bilar Ägare till alternativdrivmedelbilar Dagens elbilar är prisvärda Dagens elbilar är trafiksäkra Dagens elbilar har tillräcklig räckvidd Dagens elbilar är tillräckligt färdigutvecklade för dagens behov Dagens elbilar ser tilltalande ut Tabell 1. Medelvärden av attityder till elbilar Ägare till fossildrivna bilar Ägare till alternativ-drivmedelbilar Figur 2. Medelvärden av attityder till elbilar för ägare till fossildrivna bilar och ägare till alternativdrivmedelbilar. 6 (12)

7 Ägare till fossildrivna bilar (bensin, diesel) uttrycker större intention att köpa bilar som drivs på fossila bränslen än ägare till bilar som drivs på alternativa drivmedel (och tvärt om). Ägare till fossildrivna bilar Ägare till alternativdrivmedelbilar Vanlig bensinbil Vanlig dieselbil Bränslesnål bensinbil Bränslesnål dieselbil Gasbil Etanol Hybridbil Plug-in hybridbil Elbil Tabell 2. Medelvärden av intention för ägare till fossildrivna bilar och ägare till alternativdrivmedelbilar Ägare till fossildrivna bilar Ägare till alternativ-drivmedelbilar Figur 3. Medelvärden av intention för olika typer av bilar för ägare till fossildrivna bilar och ägare till alternativ-drivmedelbilar. 7 (12)

8 Ägare till bilar som drivs på alternativa drivmedel är mer positiva till målet om en fossiloberoende fordonsflotta. Ägare till fossildrivna bilar Ägare till alternativdrivmedelbilar Jag tycker att det är ett bra mål Målet kommer att uppnås till Målet kommer att hjälpa till att minska miljöpåverkan från biltrafiken Målet kommer att öka användningen av alternativa bränslen (t ex el. etanol. gas) Tabell 3. Medelvärden av målet attityder för ägare till fossildrivna bilar och ägare till alternativdrivmedelbilar Ägare till fossildrivna bilar Ägare till alternativdrivmedelbilar 0 Jag tycker att det är ett bra mål Målet kommer att uppnås till 2030 Målet kommer att hjälpa till att minska miljöpåverkan från biltrafiken Målet kommer att öka användningen av alternativa bränslen (t ex el, etanol, gas) Figur 4. Medelvärden av attitydertill målet för ägare till fossildrivna bilar och ägare till alternativdrivmedelbilar. 8 (12)

9 Skillnader mellan bilägare baserat på körsträcka De bilägare som kör mindre än mil på ett normalt år tycker elbilar har bättre räckvidd. är tillräckligt färdigutvecklade för dagens behov. samt ser mer tilltalande ut. än de som kör mil per år eller mer. Mindre än mil/år Mer än mil/år Dagens elbilar är prisvärda Dagens elbilar har tillräcklig räckvidd Dagens elbilar är tillräckligt färdigutvecklade för dagens behov Dagens elbilar ser tilltalande ut Tabell 4. Medelvärden av attityder om elbilar för olika mil av bilkörning Mindre än mil/år Mer än mil/år Dagens elbilar är prisvärda Dagens elbilar har tillräcklig räckvidd Dagens elbilar är Dagens elbilar tillräckligt ser tilltalande ut färdigutvecklade för dagens behov Figur 5. Medelvärden av attityder om elbilar för olika mil av bilkörning. 9 (12)

10 De bilägare som kör mindre än mil på ett normalt år är mer positiva till målet om en fossiloberoende fordonsflotta än de som kör mil eller mer per år. Mindre än mil/år Mer än mil/år Jag tycker att det är ett bra mål Målet kommer att uppnås till Tabell 5. Medelvärden av attityder om målet för olika mil av bilkörning Mindre än 1500 mil/år Mer än 1500 mil/år Jag tycker att det är ett bra mål Målet kommer att uppnås till 2030 Figur 6. Medelvärden av attityder om målet för olika mil av bilkörning. 10 (12)

11 Skillnader mellan bilägare i uppfattningar De bilägare som äger en bil som kan gå på ett alternativt drivmedel anser att dessa är mer miljöanpassade än de bilägare som äger bilar som endast går på bensin och diesel. (Observera: Skillnaden mellan grupperna på Hybridbil är inte statistisk signifikant; alla övriga skillnader är det.) Ägare till fossildrivna bilar Ägare till alternativdrivmedelbilar Vanlig bensinbil Vanlig dieselbil Bränslesnål bensinbil Bränslesnål dieselbil Gasbil Etanolbil Hybridbil Plug-in hybridbil Elbil Tabell 6. Medelvärden på frågan vilken bil som respondenterna anser vara mest miljöanpassad Ägare till fossildrivna bilar Ägare till alternativ-drivmedelbilar Figur 7. Medelvärden på frågan vilken bil som respondenterna anser vara mest miljöanpassad. 11 (12)

12 Skillnader mellan kvinnor och män Generellt är skillnaderna mellan män och kvinnor små. På följande frågor skiljer sig dock män och kvinnor åt statistiskt (p <.05). 6. Hur intresserad är du av bilar?:1 inte alls intresserad - 5 mycket intresserad o Män är mer intresserade. 8. Vad tycker du om elbilar (bilar som endast går på el och måste laddas från elnätet)?:dagens elbilar är prisvärda. o Kvinnor tycker de är mer prisvärda. 9. Vad tycker du om elbilar (bilar som endast går på el och måste laddas från elnätet)?: Dagens elbilar är trafiksäkra. o Män tycker bilarna är mer trafiksäkra. 17. Hur miljöanpassade tycker du att följande typer av bilar är?: Gasbil. o Män tycker de är mer miljöanpassade. 32. Just nu talas det en del om regeringens mål att Sverige ska ha en fossiloberoende fordonsflotta år Vad tycker du om det?: Målet kommer att uppnås till o Kvinnor högre (medelvärde: 2.52), man (medelvärde: 2.22). 36. Till sist några frågor om dina åsikter. I vilken grad instämmer du i följande påståenden?: Jag vill göra mer för att miljöanpassa min bilkörning. o Kvinnor högre (medelvärde 4.14), man (medelvärde 3.59). 37. Till sist några frågor om dina åsikter. I vilken grad instämmer du i följande påståenden?:jag känner ett moraliskt ansvar att köra så miljöanpassat som möjligt. o Kvinnor känner högre moraliskt ansvar. 38. Till sist några frågor om dina åsikter. I vilken grad instämmer du i följande påståenden?: Varje persons beteende kan påverka samhället i positiv riktning. o Kvinnor i högre grad. 39. Till sist några frågor om dina åsikter. I vilken grad instämmer du i följande påståenden?: Människan har rätt att förändra naturen efter sina behov. o Män högre grad. 40. Till sist några frågor om dina åsikter. I vilken grad instämmer du i följande påståenden?: Balansen i naturen är väldigt känslig och rubbas lätt. o Kvinnor i högre grad. 12 (12)

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport Svenskarna och sparande 2012 Resultatrapport Innehåll Inledning 3 Om undersökningen 4 Sammanfattning av resultaten 5 Svenskarnas sparande idag 8 Svenskarnas attityder till sparande 9 Icke-spararna 13 Spararna

Läs mer

Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö

Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö RAPPORT Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö 2014-10-09 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är

Läs mer

Medborgarperspektiv på kommunala e-tjänster

Medborgarperspektiv på kommunala e-tjänster FORSKNINGSRAPPORT Medborgarperspektiv på kommunala e-tjänster Anne Engström Maria Ek Styvén Åsa Wallström Esmail Salehi-Sangari Medborgarperspektiv på kommunala e-tjänster Delrapport i projektet Kundfokus

Läs mer

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 November 2008 2 Innehåll Sammanfattning... 4 1 Inledning... 5 2 Metod... 5 3 Redovisning av resultat... 5 4 Resultat... 6 4.1 Svarsfrekvens... 6 4.2

Läs mer

Val av transporter i Aneby kommun

Val av transporter i Aneby kommun VTI notat 13 2003 VTI notat 13-2003 Val av transporter i Aneby kommun Författare Sonja Forward FoU-enhet Trafikanters mobilitet och säkerhet Projektnummer 40257 Projektnamn Aneby Uppdragsgivare Vägverket

Läs mer

Miljöbilar i Stockholm Miljöfordon i Stockholm

Miljöbilar i Stockholm Miljöfordon i Stockholm Miljöbilar i Stockholm Miljöfordon i Stockholm Sammanställning av statistik för år 212 Maj 213 Dokumentinformation Titel: Försäljning av miljöfordon och förnybara drivmedel i Stockholm Projektledare:

Läs mer

Bilen och miljön Våren 2013

Bilen och miljön Våren 2013 Bilen och miljön Våren 2013 OM SBM Bilägarpanel SBM Bilägarpanel är en konsument- och användarpanel sammansatt av ett stort antal bilägare med varierande ålder, kön, social bakgrund, trafikvana och bilerfarenhet.

Läs mer

RAPPORT. Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet. Resultat från enkätundersökning våren 2012. Analys & Strategi 2012-06-14

RAPPORT. Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet. Resultat från enkätundersökning våren 2012. Analys & Strategi 2012-06-14 RAPPORT Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet Resultat från enkätundersökning våren 2012 2012-06-14 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Försäkringskassans kundundersökning

Försäkringskassans kundundersökning Social Insurance Report Försäkringskassans kundundersökning Riksmätning 2009:2 ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Hemsida: Försäkringskassan Analys och prognos Fredrik Lindström 010-116 94 98 fredrik.lindstrom@forsakringskassan.se

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från Regionförbundet Södra Småland April 2007 maj 2008 Växjö 14 maj 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning 1 & 2. Anställdas

Läs mer

Attitydundersökning Trelleborgsbanan 2014

Attitydundersökning Trelleborgsbanan 2014 RAPPORT Attitydundersökning sbanan Trafikverket Projektnummer: TRV /56 Yta för bild TMALL Rapport generell v. Trafikverket Postadress: Trafikverket, 9 Borlänge E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon:

Läs mer

RAPPORT. Eget företagande. Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet. Resultatredovisning VÅRDFÖRBUNDET. www.vardforbundet.

RAPPORT. Eget företagande. Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet. Resultatredovisning VÅRDFÖRBUNDET. www.vardforbundet. RAPPORT VÅRDFÖRBUNDET www.vardforbundet.se Eget företagande Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Resultatredovisning I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Hur är de skånska bilhandlarnas kunskap om miljöbilar och energieffektiva fordon?

Hur är de skånska bilhandlarnas kunskap om miljöbilar och energieffektiva fordon? Hur är de skånska bilhandlarnas kunskap om miljöbilar och energieffektiva fordon? -besök hos 82 bilhandlare i 11 skånska kommuner Titel: Hur är de skånska bilhandlarnas kunskap om miljöbilar och energieffekter

Läs mer

SMS-lån En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter

SMS-lån En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter Rapport 2007:17 SMS-lån En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter Förord Kronofogdemyndigheten och Konsumentverket har under det senaste året noga följt utvecklingen samt uppmärksammat olika problem

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Brukarundersökningen 2008

Brukarundersökningen 2008 MÖLNDALS STAD RAPPORT 1(8) Vård- och omsorgsnämnden Brukarundersökningen 2008 Under senhösten 2008 genomfördes den första gemensamma brukarundersökningen inom Vård och omsorg, där vi skickade enkäter till

Läs mer

PM 2013:11. Vägledning för inköp och leasing av fordon. Länsstyrelsen, Miljöenheten Kerstin Angberg-Morgården, Maria Saxe och Erik Särnholm

PM 2013:11. Vägledning för inköp och leasing av fordon. Länsstyrelsen, Miljöenheten Kerstin Angberg-Morgården, Maria Saxe och Erik Särnholm PM 2013:11 Vägledning för inköp och leasing av fordon Illustration: Mostphotos/Jazzia Länsstyrelsen, Miljöenheten Kerstin Angberg-Morgården, Maria Saxe och Erik Särnholm Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

ALLMÄNHETSUNDERSÖKNING

ALLMÄNHETSUNDERSÖKNING ALLMÄNHETSUNDERSÖKNING 2013 Innehåll Bakgrund Om undersökningen Om respondenterna Resultat Frågans prioritering Synen på kranvattnet Attityden till VA-taxa Sammanfattning & slutsatser BAKGRUND Om undersökningen

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från Energikontor Sydost April 2007 maj 2008 Växjö 13 maj 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning 1 & 2. Anställdas resor

Läs mer

Vem är miljövänligast? Ungdomar eller vuxna, män eller kvinnor? Av. Hanna Pierre Nilsson, 9A 20/5-2010 Handledare: Eva Nilsson

Vem är miljövänligast? Ungdomar eller vuxna, män eller kvinnor? Av. Hanna Pierre Nilsson, 9A 20/5-2010 Handledare: Eva Nilsson Vem är miljövänligast? Ungdomar eller vuxna, män eller kvinnor? Av. Hanna Pierre Nilsson, 9A 20/5-2010 Handledare: Eva Nilsson Innehållsförteckning Inledning..1 Bakgrund.1 Syfte 1 Metod 1 Resultat 1 Slutsats

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning Skellefteå kommun Medarbetarundersökning November 2008 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen

Läs mer

Rapport Projektarbete

Rapport Projektarbete Rapport Projektarbete Elbilen Nolaskolan 2010-2011 Mattias Sjöberg Nv3a 3/3-2011 Helen Forsgren SAMMANFATTNING Den globala uppvärmingen är en stor fråga runt om i världen. Vad finns det för lösningar på

Läs mer

Förstudie. Energi- och mobilitetskontoret. Linköpings kommun. Torbjörn Eriksson. Ipsos-Eureka AB. Stockholm 2004-06-21

Förstudie. Energi- och mobilitetskontoret. Linköpings kommun. Torbjörn Eriksson. Ipsos-Eureka AB. Stockholm 2004-06-21 Förstudie Energi- och mobilitetskontoret Linköpings kommun Torbjörn Eriksson Ipsos-Eureka AB Stockholm 2004-06-21 1. SAMMANFATTNING I undersökningen har 1000 individer i Linköping intervjuat avseende sina

Läs mer

BATTERIER OCH ELAVFALL

BATTERIER OCH ELAVFALL BATTERIER OCH ELAVFALL En kunskaps- och attitydundersökning för Naturvårdsverket Utförd av Trivector Information, maj 2015 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-05-26 1 Inledning

Läs mer

Sjukförsäkringsreformen: så blev det. Arbetsförmedlarnas och Försäkringskassahandläggarnas bild av en kontroversiell reform

Sjukförsäkringsreformen: så blev det. Arbetsförmedlarnas och Försäkringskassahandläggarnas bild av en kontroversiell reform Sjukförsäkringsreformen: så blev det Arbetsförmedlarnas och Försäkringskassahandläggarnas bild av en kontroversiell reform Fackförbundet ST 2010. Referens: Roger Syrén, utredare: 070 600 51 24 roger.syren@st.org

Läs mer

PM 2009:12 VERSION 1.0 Samordnad kollektivtrafik på landsbygd Del 2

PM 2009:12 VERSION 1.0 Samordnad kollektivtrafik på landsbygd Del 2 PM 2009:12 VERSION 1.0 Samordnad kollektivtrafik på landsbygd Del 2 enkätstudie av Närtrafiken i Sävsjö kommun Dokumentinformation Titel: Samordnad kollektivtrafik på landsbygd Del 2 enkätstudie av Närtrafiken

Läs mer

Kundkommunikation i förändring. en studie om svenska företags vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Kundkommunikation i förändring. en studie om svenska företags vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Kundkommunikation i förändring en studie om svenska företags vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten Meddelande Kundkommunikation i förändring 1 Förord Posten lever mitt i ett

Läs mer

Kan kommunerna leva upp till LSS?

Kan kommunerna leva upp till LSS? Länsförbundet Rapport 1, 2012 i Stockholms län LSS-undersökning 2012 Kan kommunerna leva upp till LSS? LSS-undersökning 2012. 1 Inledning och sammanfattning Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Läs mer

Förord. Resultaten från undersökningen bör beaktas i planering och genomförande av verksamheten. Solna i april 2002. Eva Liedström Adler

Förord. Resultaten från undersökningen bör beaktas i planering och genomförande av verksamheten. Solna i april 2002. Eva Liedström Adler Förord Riksskatteverket (RSV) genomför regelbundet attitydundersökningar hos medborgare. I denna rapport redovisas resultaten från RSV:s undersökningar om gäldenärers och ingivares inställning till skulder,

Läs mer