Norrtälje kommun. Medborgarpanel Mätning 1. Genomförd av CMA Research AB Maj 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Norrtälje kommun. Medborgarpanel Mätning 1. Genomförd av CMA Research AB Maj 2017"

Transkript

1 Norrtälje kommun Medborgarpanel Mätning 1 Genomförd av CMA Research AB Maj 2017

2 Norrtälje kommun, Medborgarpanel Mätning 1, sida 2 Innehåll Sammanfattning 3 Fakta om undersökningen 4 Fakta om respondenterna 5 Boendesituation 7 Nuvarande boende 8 Storlek på bostad vid eventuell flytt 9 Grannaktiviteter 10 Norrtälje Hamn 11 Aktiviteter 12 Information 13 Egen flytt till Norrtälje Hamn 15 Bekantas flytt till Norrtälje Hamn 16 Bekantas nuvarande kommun 17 Bekantas familjesituation 18 Stadsbad 19 Mobilitet 20 Kommunikationer 21 Bilpool och elbil 22 Miljö 23 Självskattning 24 Åtgärder för en bättre miljö 25 Information 26 Övrigt 27 Vid vilken ålder får barn leka ute själva? 28 Externa bilagor Bilaga 1: Jämförelsetabeller Bilaga 2: Öppna svar och kommentarer

3 Norrtälje kommun, Medborgarpanel Mätning 1, sida 3 Sammanfattning Norrtälje Hamn Majoriteten av medborgarna (71 procent) har någon gång besökt en aktivitet som anordnats i Norrtälje Hamn. Aktiviteter som många besökt innefattar American Car Show, Custom Bike Show, Hamnkalaset och olika typer av marknader. Drygt hälften anser att de får tillräckligt med information om utvecklingen av Norrtälje Hamn, och majoriteten får främst informationen via tidningen. Drygt en av fyra kan tänka sig att flytta till Norrtälje Hamn. De som inte kan tänka sig det kommenterar det med att priserna är för höga. En av fyra har bekanta som de tror kan tänka sig flytta till Norrtälje Hamn. Främst boende i Stockholm och Norrtälje utan hemmavarande barn. Det är en något lägre andel som är positiva till att bada i hamnområdet om det fanns ett stadsbad jämfört med de som är negativa. Mobilitet Bil är det klart vanligaste kommunikationsmedlet bland medborgarna. Intresset för att vara med i en bilpool istället för att ha egen bil är mycket svalt (nio procent) men intresset för att skaffa en elbil inom några år är desto större (54 procent). Miljö De flesta anser idag att de själva bidrar till en bättre miljö, främst genom att använda lågenergilampor och genom att sopsortera. Så gott som samtliga får reda på hur avfall ska sorteras och lämnas genom informationsmaterial från renhållningsavdelningen eller genom kommunens hemsida. Övrigt På frågan om vid vilken ålder de skulle låta sitt barn leka ute själv är det stor spridning i svaren, men vanligast är mellan fem och sju år.

4 Norrtälje kommun, Medborgarpanel Mätning 1, sida 4 Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte Norrtälje kommun har med hjälp av CMA Research rekryterat en medborgarpanel bestående av personer födda mellan 1940 och 1997 som är boende i Norrtälje kommun. Det här är den första mätning i panelen och syftar till att undersöka medborgarnas attityder till Norrtälje Hamn, miljö och kommunikationer. Genomförande Undersökningen har genomförts under perioden aprilmaj 2017 av CMA Research AB ( Projektledare på CMA: Marie Blomqvist och Kristoffer Ribbencrantz. Kontaktperson hos Norrtälje kommun: Lars Lindberger. Metod Webbenkät utskickad till panelister som rekryterats från ett slumpmässigt urval bland Norrtälje kommuns invånare. För att panelen ska spegla kommunens medborgare har resultatet viktats på ålder och kön. En påminnelse skickades ut. Uppnådd svarsfrekvens: 89 procent. (1 505 utskick, 15 felaktiga adresser och svar) Enkät Enkäten består av frågeområdena: Boendesituation, Norrtälje Hamn, Mobilitet, Miljö och Övrigt. Utöver detta har respondenterna besvarat öppna frågor om bland annat vad Norrtäljekänsla innebär. Det har även funnits möjlighet att ge kommentarer på en del frågor (för redovisning av kommentarer, se Bilaga 2).

5 Norrtälje kommun, Medborgarpanel Mätning 1, sida 5 Fakta om respondenterna Kön (Befolkning)* Antal Andel Man % Kvinna % Annat - - Kön (Panel) Antal Andel Man % Kvinna % Annat 2 0,2% Åldersgrupp (Befolkningl)* Antal Andel år % år % år % 70 år eller äldre % Åldersgrupp (Panel) Antal Andel år % år % år % 70 år eller äldre % Kvinnor är något överrepresenterade i panelen jämfört med den verkliga demografin och deras resultat har viktats ned för att spegla verkligheten. Gruppen år är underrepresenterade i panelen och deras resultat har viktats upp medan år och 70 år eller äldre är något överrepresenterade och har viktats ned för att spegla den verkliga demografin bättre. * Källa SCB Befolkningsstatistik

6 Norrtälje kommun, Medborgarpanel Mätning 1, sida 6 Fakta om respondenterna Högsta genomförda utbildning: Antal Andel Grundskola eller motsvarande % Gymnasium eller motsvarande % Universitet/högskola % Huvudsakliga sysselssättning: Antal Andel Förvärvsarbetande/anställd % Pensionär % Egen företagare % Studerande 19 1% Arbetssökande 17 1% Annat 19 1% Ort Antal Andel Norrtälje % Rimbo % Hallstavik 80 6% Väddö 65 5% Bergshamra 56 4% Gräddö 35 3% Edsbro 32 2% Vätö 32 2% Riala 23 2% Grisslehamn 20 2% Rånäs 20 2% Blidö 19 1% Herräng 10 1% Skebobruk 10 1% Yxlan 10 1% Övriga 22 2%

7 Norrtälje kommun, Medborgarpanel Mätning 1, sida 7 Boendesituation Nuvarande boende Storlek på bostad vid eventuell flytt Grannaktiviteter

8 Norrtälje kommun, Medborgarpanel Mätning 1, sida 8 Boendesituation Nuvarande boende Hur bor du idag? Villa 63% Bostadsrättslägenhet 21% Hyreslägenhet Radhus Studentrum Inneboende Annat 9% 4% 0,3% 0,3% 2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Den vanligaste boendeformen är villa följt av bostadsrättslägenhet. Män bor i signifikant högre utsträckning i villa jämfört med kvinnor. Personer som är år bor i signifikant högre utsträckning i hyreslägenhet jämfört med personer som är år. Den äldsta åldersgruppen, 70 år eller äldre, borde i signifikant högre utsträckning i bostadsrättslägenhet i jämförelse med personer som är år. De som är år bor i signifikant högre grad i villa jämfört med den yngsta samt den äldsta åldersgruppen.

9 Norrtälje kommun, Medborgarpanel Mätning 1, sida 9 Boendesituation Storlek på bostad vid eventuell flytt Om du skulle flytta, hur stor bostad skulle du leta efter? 1 rum och kök 1% 2 rum och kök 14% 3 rum och kök 4 rum och kök 5 rum och kök eller större Kan inte tänka mig att flytta 28% 19% 16% 23% 0% 20% 40% 60% 80% 100% På frågan om hur stor bostad man skulle leta efter om man skulle flytta är det vanligaste att man skulle leta efter en bostad med 3 rum och kök. Nästan en fjärdedel skulle inte kunna tänka sig att flytta alls. Storleken på bostaden följer åldersgrupperna då åringar främst skulle leta efter 4 eller 5 rum och kök, åringar 3 eller 4 rum och kök samt personer äldre än 60 år 3 rum och kök. Personer som är 70 år och äldre är de som i lägst utsträckning kan tänka sig att flytta. Det finns inga större skillnader mellan män och kvinnor.

10 Norrtälje kommun, Medborgarpanel Mätning 1, sida 10 Boendesituation Grannaktiviteter Vad gör du tillsammans med dina grannar idag? Jag umgås med någon/några av mina grannar Vi hjälps åt med praktiska saker Jag deltar bara i obligatoriska aktiviteter Vi har sociala aktiviteter Inget alls 19% 16% 23% 31% 52% Drygt hälften umgås med någon/några av sina grannar och nästa en tredjedel hjälps åt med praktiska saker. Nästan en fjärdedel gör ingenting alls med sin grannar. Kvinnor anger i signifikant högre grad att de inte gör något alls med sina grannar utsträckning i jämförelse med män. Personer i åldern år umgås i signifikant lägre utsträckning med sina grannar jämfört med de äldre åldersgrupperna. Personer som är 70 år eller äldre deltar i signifikant högre grad i sociala aktiviteter i jämförelse med personer som är yngre än 60 år. 0% 20% 40% 60% 80% 100%

11 Norrtälje kommun, Medborgarpanel Mätning 1, sida 11 Norrtälje Hamn Aktiviteter Information Egen flytt till Norrtälje Hamn Bekantas flytt till Norrtälje Hamn Bekantas nuvarande kommun Bekantas familjesituation Stadsbad

12 Norrtälje kommun, Medborgarpanel Mätning 1, sida 12 Norrtälje Hamn Aktiviteter Har du någon gång besökt någon aktivitet som anordnas i Norrtälje Hamn? 29% Drygt sju av tio norrtäljebor har någon gång besökt en aktivitet som anordnats i Norrtälje Hamn. Det är ungefär lika stor andel kvinnor som män som besökt en aktivitet. Personer i åldern år har i signifikant högre utsträckning besökt någon aktivitet i jämförelse med de som är 60 år eller äldre. De aktiviteter som flest har nämnt inkluderar American Car Show, Custom Bike Show, Hamnkalaset samt olika typer av marknader. Se Bilaga 2 för redovisning av samtliga aktiviteter som nämnts. 71% Ja Nej

13 Norrtälje kommun, Medborgarpanel Mätning 1, sida 13 Norrtälje Hamn Information Tycker du att du får tillräcklig information om utvecklingen av Norrtälje Hamn? 15% 52% Drygt hälften av norrtäljeborna anser att de får tillräckligt med information om utvecklingen av Norrtälje Hamn. En av tre anser inte att de får tillräckligt med information och 15 procent är inte alls intresserade. Om man bortser från de som inte är intresserade så anser 62 procent att de får tillräckligt med information jämfört med 38 procent som inte anser det. Det finns inga större skillnader i resultaten gällande kön eller ålder. 33% Ja Nej Jag är inte intresserad

14 Norrtälje kommun, Medborgarpanel Mätning 1, sida 14 Norrtälje Hamn Information Hur får du idag information om utvecklingen av Norrtälje Hamn? I tidningen Via bekanta/andra Norrtäljebor På anslag/skyltar i hamnen I sociala medier På kommunens hemsida Via information jag får i brevlådan På hamnens hemsida Nyhetsbrev via e-post I radio/tv Annat sätt Jag får ingen information alls 1% 11% 7% 5% 19% 30% 29% 26% 74% Av de som är intresserade av utvecklingen av Norrtälje Hamn så är den vanligaste informationskanalen tidningen följt av bekanta/andra norrtäljebor, på anslag/skyltar i hamnen och sociala medier. Fem procent anser inte att de får någon information alls, fast de skulle vilja ha det. Se bilaga 2 för redovisning av svar under Annat sätt. Män använder kommunens hemsida i signifikant högre utsträckning jämfört med kvinnor. Personer mellan får i signifikant högre utsträckning information via sociala medier och via bekanta/andra norrtäljebor i jämförelse med de äldre åldersgrupperna. De använder å andra sidan tidningen i signifikant lägre grad än övriga. 4% På frågan om hur man helst vill få information är det stor spridning på svaren, men några av de vanligaste är via 5% mail, sociala medier, i tidningen, informationsutskick hem 0% 20% 40% 60% 80% 100% i brevlådan samt på kommunens hemsida. Se Bilaga 2 för redovisning av samtliga aktiviteter som nämnts. Bas: (De som svarat Jag är inte intresserad fick ej frågan)

15 Norrtälje kommun, Medborgarpanel Mätning 1, sida 15 Norrtälje Hamn Egen flytt till Norrtälje Hamn Medelvärde Ingen åsikt Skulle du kunna tänka dig att flytta till Norrtälje Hamn? ,5 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja (4-5) (3) Nej (1-2) Drygt en av fyra är positiva till en flytt till Norrtälje Hamn medan drygt hälften är negativa. En av fem ligger någonstans mitt emellan. Det finns inga större skillnader i resultaten gällande kön eller ålder. Den absolut vanligaste kommentaren i samband med frågan är att man tycker att det är för dyra bostäder. Se Bilaga 2 för redovisning av samtliga kommentarer.

16 Norrtälje kommun, Medborgarpanel Mätning 1, sida 16 Norrtälje Hamn Bekantas flytt till Norrtälje Hamn Finns det personer i din bekantskapskrets som inte bor i Norrtälje stad men som du tror skulle kunna vara intresserade av att flytta till Norrtälje hamn? 46% 26% 28% Drygt en fjärdedel tror att de har personer i sin bekantskapskrets, som inte bor i Norrtälje stad, som skulle kunna vara intresserade av att flytta till Norrtälje Hamn. Nästan hälften har uppgett att de inte vet. Det är en signifikant högre andel män som svarat att det finns personer i deras bekantskapskrets som skulle vara intresserade av att flytta till Norrtälje Hamn jämfört med kvinnor. Personer i åldern år har i signifikant högre grad svarat att det finns personer i deras bekantskapskrets som skulle vara intresserade av att flytta till Norrtälje Hamn i jämförelse med övriga åldersgrupper. Ja Nej Vet ej

17 Norrtälje kommun, Medborgarpanel Mätning 1, sida 17 Norrtälje Hamn Bekantas nuvarande kommun Kommuner (Antal): Stockholm Norrtälje Täby På frågan vilka kommuner/orter ens bekanta bor i som kan tänkas flytta till Norrtälje Hamn är det stor spridning i svaren. Stockholms kommun är den kommun som nämns flest gånger följt av Norrtälje kommun. Se Bilaga 2 för en komplett lista över samtliga kommuner och orter som nämnts. Uppsala 31 Solna Sigtuna Vallentuna Sollentuna Danderyd Österåker Annat Bas: 370 (Endast de som svarat att de har bekanta som kan tänkas vara intresserade av att flytta till Norrtälje Hamn)

18 Norrtälje kommun, Medborgarpanel Mätning 1, sida 18 Norrtälje Hamn Bekantas familjesituation Personerna i din bekantskapskrets som du tror skulle kunna vara intresserade av att flytta till Norrtälje Hamn, har de hemmavarande barn? 9% Majoriteten av personerna i bekantskapskretsen som kan tänkas flytta till Norrtälje Hamn har inga hemmavarande barn. Kvinnor svarar i signifikant högre grad än män att det inte finns några hemmavarande barn i deras bekantskapskrets som kan tänkas flytta till Norrtälje Hamn. 31% 61% Ja, samtliga har hemmavarande barn Ja, några har hemmavarande barn Nej Bas: 370 (Endast de som svarat att de har bekanta som kan tänkas vara intresserade av att flytta till Norrtälje Hamn)

19 Norrtälje kommun, Medborgarpanel Mätning 1, sida 19 Norrtälje Hamn Stadsbad Skulle du bada i hamnområdet om det fanns ett stadsbad vid till exempel piren? % 20% 40% 60% 80% 100% Ja (4-5) (3) Nej (1-2) Medelvärde Ingen åsikt 2,9 8% Det är stor spridning i svaren gällande om man skulle bada i hamnområdet om det fanns ett stadsbad. Det är en något högre andel som är negativa jämfört med positiva. Kvinnor skulle i signifikant högre grad tänka sig att bada i hamnområdet i jämförelse med män. Personer under 60 år skulle i signifikant högre utsträckning tänka sig att bada i hamnområdet i jämförelse med personer över 60 år.

20 Norrtälje kommun, Medborgarpanel Mätning 1, sida 20 Mobilitet Kommunikationer Bilpool och elbil

21 Norrtälje kommun, Medborgarpanel Mätning 1, sida 21 Mobilitet Kommunikationer Vilka kommunikationer använder du huvudsakligen i ditt vardagsliv? Bil 86% Gång 55% Kollektivtrafik Cykel 31% 30% Moped/mopedbil/epa Annat 1% 2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Nästan nio av tio använder bil huvudsakligen i sitt vardagsliv. Drygt hälften går, och tre av tio använder kollektivtrafik eller cykel. Kvinnor använder kollektivtrafik och gång i signifikant högre grad jämfört med män, men använder i signifikant lägre grad bil. Personer som är år cyklar i signifikant högre utsträckning jämfört med personer som är 70 år eller äldre. Personer som är 70 år eller äldre använder i signifikant högre utsträckning kollektivtrafik jämfört med personer som är år. Se Bilaga 2 för redovisning av svar under Annat.

22 Norrtälje kommun, Medborgarpanel Mätning 1, sida 22 Mobilitet Bilpool och elbil Hur intresserad skulle du vara av att Medelvärde Ingen åsikt... vara med i en bilpool istället för att ha en egen bil? ,6 3%... skaffa en elbil inom några år (förutsatt att det går bra att ladda den både hemma och på dina vanligaste resmål)? ,4 5% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Intresserad (4-5) (3) Inte intresserad (1-2) Intresset för att vara med i en bilpool istället för att ha en egen bil är väldigt lågt. Drygt fyra av fem har svarat att de inte är intresserade. Kvinnor är i signifikant högre grad positiva till att vara med i en bilpool i jämförelse med män. Det finns inga tydliga skillnader mellan åldersgrupperna. Intresset för att skaffa elbil inom några år är desto högre då mer än hälften av norrtäljeborna kan tänka sig det. Personer som är mellan år kan i signifikant högre grad tänka sig detta i jämförelse med personer som är 60 år och äldre. Det finns inga signifikanta skillnader mellan män och kvinnor.

23 Norrtälje kommun, Medborgarpanel Mätning 1, sida 23 Miljö Självskattning Åtgärder för en bättre miljö Information

24 Norrtälje kommun, Medborgarpanel Mätning 1, sida 24 Miljö Självskattning Medelvärde Ingen åsikt Anser du att du idag bidrar till en bättre miljö? ,8 2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja (4-5) (3) Nej (1-2) Så gott som samtliga uppger att de i dagsläget i någon utsträckning bidrar till en bättre miljö och majoriteten anser att de i hög grad bidrar till en bättre miljö. Kvinnor anser i signifikant högre grad att de bidrar till en bättre miljö i jämförelse med män. Det finns inga större skillnader mellan de olika ålderskategorierna.

25 Norrtälje kommun, Medborgarpanel Mätning 1, sida 25 Miljö Åtgärder för en bättre miljö Vad gör du idag för att bidra till en bättre miljö? Jag använder lågenergilampor Jag sopsorterar Jag väljer miljösmart när jag handlar Jag plockar upp skräp som jag hittar i naturen Jag håller ner temperatur i bostaden Jag undviker att köra bil Jag kör miljöbil (el, gas, hybrid) Annat 7% 19% 31% 60% 59% 58% 89% 88% 0% 20% 40% 60% 80% 100% De absolut vanligaste sakerna för att bidra till en bättre miljö är att använda lågenergilampor och att sopsortera. Det är även en stor andel som väljer miljösmart när de handlar, plockar upp skräp i naturen och håller nere temperaturen i bostaden. Kvinnor anger att de väljer miljösmart när de handlar i signifikant högre utsträckning än män. Män å andra sidan svarar i signifikant högre grad än kvinnor att de kör miljöbil. Personer som är år anger i signifikant lägre grad att de använder lågenergilampor i jämförelse med de äldre åldersgrupperna. Se Bilaga 2 för redovisning av svar under Annat. På frågan om vad som är viktigt att kommunen gör för en bättre miljö är det många olika svar där bättre sopsortering, bättre kollektivtrafik och fler cykelvägar är några av de vanligaste kommentarerna. Se bilaga 2 för samtliga kommentarer. Bas: (Endast de som svarat 3,4 eller 5 på om de anser att de bidrar till en bättre miljö)

26 Norrtälje kommun, Medborgarpanel Mätning 1, sida 26 Miljö Information Hur får du reda på hur avfall ska sorteras och lämnas? Informationsmaterial från renhållningsavdelningen Kommunens hemsida Jag frågar fastighetsägaren/min bostadsrättsförening Kommunens kontaktcenter Annat Jag sorterar inte avfallet 4% 4% 11% 23% 40% 53% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Majoriteten får reda på hur avfall ska sorteras och lämnas genom informationsmaterial från renhållningsavdelningen. Många använder också kommunens hemsida. Fyra procent uppger att de inte alls sorterar avfallet. Män använder i signifikant högre utsträckning kommunens hemsida som informationskanal i jämförelse med kvinnor. Personer mellan år använder kommunens hemsida i signifikant högre utsträckning jämfört med personer som är 70 år eller äldre. Personer som är 40 år och äldre år får sin information genom informationsmaterial från renhållningsavdelningen i signifikant högre utsträckning jämfört med de som är yngre än 40 år. Se Bilaga 2 för redovisning av svar under Annat.

27 Norrtälje kommun, Medborgarpanel Mätning 1, sida 27 Övrigt Vid vilken ålder får barn leka ute själva?

28 Norrtälje kommun, Medborgarpanel Mätning 1, sida 28 Övrigt Vid vilken ålder får barn leka ute själva? Vid vilken ålder skulle du låta ditt barn leka ute själv? 1 år 1% 2 år 2% 3 år 4% Det är stor spridning i svaren gällande vid vilken ålder man skulle låta sitt barn leka ute själv, men det vanligaste spannet är fem till sju år. Det finns inga större skillnader mellan män och kvinnor eller i de olika åldersgrupperna. 4 år 7% 5 år 6 år 7 år 16% 16% 16% 8 år 9 år 10 år 11 eller äldre 7% 4% 5% 3% Inte aktuellt 19% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Norrtälje kommun. Bilaga 1. Genomförd av CMA Research AB Maj 2017

Norrtälje kommun. Bilaga 1. Genomförd av CMA Research AB Maj 2017 Norrtälje kommun Bilaga 1 Genomförd av CMA Research AB Maj 2017 Norrtälje kommun, Medborgarpanel Mätning 1, sida 2 Boendesituation Nuvarande boende Storlek på bostad vid eventuell flytt Grannaktiviteter

Läs mer

Skånepanelen. Medborgarundersökning Juni Genomförd av CMA Research AB

Skånepanelen. Medborgarundersökning Juni Genomförd av CMA Research AB Skånepanelen Medborgarundersökning Juni 2015 Genomförd av CMA Research AB Sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 4 Fakta om respondenterna 5 Att leva och bo i Skåne 6 Rekommendationsbenägenhet

Läs mer

Skånepanelen 1 2015 Medborgarundersökning integritet

Skånepanelen 1 2015 Medborgarundersökning integritet Skånepanelen 1 2015 Medborgarundersökning integritet Genomförd av CMA Research AB Mars 2015 Region Skåne, Integritet 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna

Läs mer

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014 Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2014 Q2 Genomförd av CMA Research AB Juni 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Resultat 5 Stadstrafiken

Läs mer

IdentX Attityder till parkeringsvakter

IdentX Attityder till parkeringsvakter Sverigebussen juni 2016, parkeringsvakter, sida 1 IdentX Attityder till parkeringsvakter Genomförd av CMA Research AB Juni 2016 Sverigebussen juni 2016, parkeringsvakter, sida 2 Fakta om undersökningen

Läs mer

Region Skåne. Skåneenkäten 2014 Tertial 2. Genomförd av CMA Research AB. Augusti 2014

Region Skåne. Skåneenkäten 2014 Tertial 2. Genomförd av CMA Research AB. Augusti 2014 Region Skåne Skåneenkäten 2014 Tertial 2 Genomförd av CMA Research AB Augusti 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 5 Bilagor Förtroende för politiker

Läs mer

Svenska Ägg - Frukostvanor

Svenska Ägg - Frukostvanor Svenska Ägg - Frukostvanor Sverigebussen panelundersökning Genomförd av CMA Research AB Mars 2016 Fakta om undersökningen Metod Undersökningen genomfördes i en riksrepresentativ webbpanel, CMA-panelen.

Läs mer

Innehållsförteckning. Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 5 Resultat 6. Bilagor

Innehållsförteckning. Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 5 Resultat 6. Bilagor Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 5 Resultat 6 Syn på utgifter för hälso- och sjukvård 7 Syn på patientkostnad 10 Hjälpmedel 13 Utskrift av läkemedel

Läs mer

Skånepanelen 2 2014. Medborgarundersökning Sjukvård/patientjournal. Genomförd av CMA Research AB. April 2014

Skånepanelen 2 2014. Medborgarundersökning Sjukvård/patientjournal. Genomförd av CMA Research AB. April 2014 Skånepanelen 2 2014 Medborgarundersökning Sjukvård/patientjournal Genomförd av CMA Research AB April 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 5 Resultat

Läs mer

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2017 Söderort & Nacka

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2017 Söderort & Nacka Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2017 & Nacka Genomförd av CMA Research AB Februari 2017 Stockholms läns landsting, Utbyggnad av tunnelbanan 2017, sida 1 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2017 Depå Högdalen

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2017 Depå Högdalen Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2017 Depå Högdalen Genomförd av CMA Research AB Maj 2017 Stockholms läns landsting, Utbyggnad av tunnelbanan 2017, sida 1 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1

Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1 Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1 Sammanfattning 13% av UF-deltagarna har startat eget efter utbildningen. 19% av respondenterna över 28 år har företagarerfarenhet. Andelen med företagarerfarenhet

Läs mer

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2015 Söderort & Nacka

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2015 Söderort & Nacka Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2015 & Nacka Genomförd av CMA Research AB December 2015 Stockholms läns landsting, Utbyggnad av tunnelbanan 2015, sida 1 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

Linköpings kommun Attityder 2015

Linköpings kommun Attityder 2015 Linköpings kommun Attityder 2015 Genomförd av CMA Research AB December 2015 Linköpings kommun, Attityder 2015, sida 1 Innehåll Fakta om undersökningen 2 Fakta om respondenterna 3 Attityder till Linköping

Läs mer

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2016 Depå Högdalen

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2016 Depå Högdalen Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2016 Depå Högdalen Genomförd av CMA Research AB Maj 2016 Stockholms läns landsting, Utbyggnad av tunnelbanan 2016, sida 1 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

Svensk Fjärrvärme. Svenskarnas syn på fjärrvärme mätning

Svensk Fjärrvärme. Svenskarnas syn på fjärrvärme mätning Svensk Fjärrvärme Svenskarnas syn på fjärrvärme mätning 20130326 Om undersökningen United Minds har genomfört en kvantitativ nollmätning bland svensk allmänhet i åldrarna 18-80 år. 1 050 intervjuer genomfördes

Läs mer

Barnhälsovård. Resultat från patientenkät hösten Jämförelse med 2008

Barnhälsovård. Resultat från patientenkät hösten Jämförelse med 2008 Barnhälsovård Resultat från patientenkät hösten 009 Jämförelse med 00 Utvecklingsavdelningen Analysenheten Helene Johnsson September 00 Sammanfattning I denna rapport presenteras resultatet från barnavårdscentralernas

Läs mer

RÖDA KORSET. People on war - Sverige. Genomförd av CMA Research AB November 2016

RÖDA KORSET. People on war - Sverige. Genomförd av CMA Research AB November 2016 RÖDA KORSET People on war - Sverige Genomförd av CMA Research AB November 2016 Innehåll Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Övergripande resultat 6 Internationell humanitär rätt 7 Krigsförbrytelser

Läs mer

Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden?

Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? KOMMUNLEDNINGSKONTORET Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? Enkätundersökning våren 2014 Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? Enkätundersökning våren 2014 Författare : Per-Erik Mårtensson Citera gärna

Läs mer

Så sparar svenska folket

Så sparar svenska folket Så sparar svenska folket Undersökning om svenska folkets vanor och beteenden när de gäller sparande April 2011 SBAB Bank Box 27308 102 54 Stockholm Tel. 0771 45 30 00 www.sbab.se Inledning SBAB Bank har

Läs mer

Region Skåne. Skåneenkäten 2014 Tertial 2. Genomförd av CMA Research AB. Augusti 2014

Region Skåne. Skåneenkäten 2014 Tertial 2. Genomförd av CMA Research AB. Augusti 2014 Region Skåne Skåneenkäten 2014 Tertial 2 Genomförd av CMA Research AB Augusti 2014 Inställning till att bo i Skåne Fyra av fem medborgare trivs i hög grad med att bo i Skåne och en låg andel är negativt

Läs mer

Undersökning om Stureplanerna

Undersökning om Stureplanerna Undersökning om Stureplanerna 18 september 2017 Johan Orbe Om undersökningen Undersökningen genomfördes under perioden 8-15 september 2017 i Sifos webbpanel. Totalt tillfrågades 1003 personer boende i

Läs mer

Folkhälsomyndigheten Attityder till och kunskap om hiv Nollmätning Hösten 2015. Kontakt: Monica Ideström, Hälsa och sexualitet

Folkhälsomyndigheten Attityder till och kunskap om hiv Nollmätning Hösten 2015. Kontakt: Monica Ideström, Hälsa och sexualitet Folkhälsomyndigheten Attityder till och kunskap om hiv Nollmätning Hösten 2015 Kontakt: Monica Ideström, Hälsa och sexualitet 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har på uppdrag av Folkhälsomyndigheten

Läs mer

Vanor och attityder kring lagring av digitala ägodelar

Vanor och attityder kring lagring av digitala ägodelar Vanor och attityder kring lagring av digitala ägodelar En studie bland ett riksrepresentativ urval April 2007 Metod 3 Syfte Att kartlägga vanorna och attityderna kring lagring av digitala ägodelar i hemdatorn.

Läs mer

Rapport till Upplands-Bro kommun om personer som flyttat dit oktober 2012

Rapport till Upplands-Bro kommun om personer som flyttat dit oktober 2012 -research ab SKOP har på uppdrag av Upplands-Bro kommun intervjuat personer som flyttat till kommunen. Intervjuerna gjordes mellan den 15 och 22 Resultaten redovisas i denna rapport. Ansvarig för undersökningen

Läs mer

Omnibusundersökning Återvinning 2009

Omnibusundersökning Återvinning 2009 Omnibusundersökning Återvinning 009 Projektledare: Katharina Norborg Beställare: Anna-Carina Gripwall Fältarbete: Februari 009 Proj. nr: 09000/090006 Genomförande Syfte: Metod: Urval: Urvalsstorlek: Syftet

Läs mer

RAPPORT ÖGONSJUKDOMAR, DECEMBER 2013

RAPPORT ÖGONSJUKDOMAR, DECEMBER 2013 RAPPORT ÖGONSJUKDOMAR, DECEMBER 2013 Helena Björck Tel: 0720 700418 helena.bjorck@novus.se Annelie Önnerud Åström Tel: 0739 403761 annelie.astrom@novus.se Målgrupp, genomförande och nedbrytningar MÅLGRUPP

Läs mer

Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2012

Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Bakgrundsvariabler... 5 Resultat... 8 Slutkommentar... 14

Läs mer

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 1 Sammanfattning 1 (2) En tredjedel av de svenskar som inte redan är pensionärer

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

Östgötagården i Uppsala

Östgötagården i Uppsala Östgötagården i Uppsala Kundundersökning Genomförd av CMA Research AB April 2013 Sammanfattning Östgötagårdens kundnöjdhet fortsatt hög Östgötagårdens NKI uppgår till 4,43 på en femgradig skala, vilket

Läs mer

Intresse trygghetsboende Göteborgs Stad

Intresse trygghetsboende Göteborgs Stad Intresse trygghetsboende Göteborgs Stad RAPPORT DECEMBER 0 David de Courcy ScandInfo Marketing Research, Pnr: Innehållsförteckning Inledning Bakgrund och syfte Målgrupp och metod Frågeområden Delgrupper

Läs mer

Attityder till framtidens boende

Attityder till framtidens boende Attityder till framtidens boende Undersökning bland svenska folket om kommande boendeformer Genomförd av CMA Research AB Juni 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta

Läs mer

Botkyrka kommun Medborgarundersökning 2013

Botkyrka kommun Medborgarundersökning 2013 Stockholm December Botkyrka kommun Medborgarundersökning Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 01 Örebro Virkesvägen, 0 Stockholm Tel: 01-, Fax:01- Tel: 01-, Fax: 0-1 info@markor.se www.markor.se

Läs mer

23 Allmänhetens attityder till KFM

23 Allmänhetens attityder till KFM 23 Allmänhetens attityder till KFM 23.1 Inledning Tabell 228. Påstående: Totalt sett: I Sverige har vi ett väl fungerande system för indrivning av obetalda skulder, procent. 1996 1998 2001 2002 Instämmer

Läs mer

Örebro kommun Serviceundersökning 2015

Örebro kommun Serviceundersökning 2015 Örebro kommun Serviceundersökning Genomförd av CMA Research AB Maj Örebro kommun, Serviceundersökning, sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Stöd för tolkning av resultat 4 Svarsfrekvens

Läs mer

Omnibusundersökning - Återvinning 2007

Omnibusundersökning - Återvinning 2007 Omnibusundersökning - Återvinning 00 Projektledare: Beställare: Anders Karlsson Anna-Carin Gripwall Fältarbete: Februari 00 Proj. nr: 0000+0001 Genomförande Syfte: Metod: Urval: Urvalsstorlek: Syftet med

Läs mer

Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011 Förskoleföräldrar Strandgården 11 svarande

Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011 Förskoleföräldrar Strandgården 11 svarande Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011 Strandgården 11 svarande Mars 2011 Genomförd av CMA Research AB Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011, sid 1 Innehåll Fakta om undersökningen 2 Fakta om

Läs mer

Påverka Mariefreds framtid

Påverka Mariefreds framtid Rapport om 500 invånares syn på kommunens verksamhet och service 1 Inledning 2 Invånarnas syn på att påverka Mariefreds framtid I Strängnäs kommun, som har drygt 33 000 invånare, finns Mariefred, med drygt

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2014. För varje

Läs mer

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04 Rapport Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen Bil Sweden 213--4 Förord BilSweden bedriver ett aktivt opinionsarbete. I frågor som rör attityd och behov av bil, parkering och framkomlighet

Läs mer

MEDBORGARPANEL Nummer 8 februari 2015 Dialog med landstingets politiker

MEDBORGARPANEL Nummer 8 februari 2015 Dialog med landstingets politiker MEDBORGARPANELEN 215 Rapport 8 Dialog med landstingets politiker MEDBORGARPANEL Nummer 8 februari 215 Dialog med landstingets politiker Enkät nummer åtta är nu slutförd Vilka kan delta i Medborgarpanelen?

Läs mer

Hälso- och sjukvårds - barometern 2016 BEFOLKNINGENS ATTITYDER TILL KUNSKAPER OM OCH ERFARENHETER AV HÄLSO-OCH SJUKVÅRDEN

Hälso- och sjukvårds - barometern 2016 BEFOLKNINGENS ATTITYDER TILL KUNSKAPER OM OCH ERFARENHETER AV HÄLSO-OCH SJUKVÅRDEN Hälso- och sjukvårds - barometern 2016 BEFOLKNINGENS ATTITYDER TILL KUNSKAPER OM OCH ERFARENHETER AV HÄLSO-OCH SJUKVÅRDEN Hälso- och sjukvårdsbarometern 2016 BEFOLKNINGENS ATTITYDER TILL KUNSKAPER OM

Läs mer

Undersökning om fastigheter

Undersökning om fastigheter Undersökning om fastigheter 16--4 Caroline Theorell Thea Eriksson Almgren Om undersökningen Metod: TNS Sifos webbpanel Fältperiod: 17 februari 16 Omfattning: 11 intervjuer Genomförande och metod Om SIFOs

Läs mer

TIOHUNDRA ÄR ETT UNIKT SAMARBETE MELLAN STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING OCH NORRTÄLJE KOMMUN INOM HÄLSA, SJUKVÅRD OCH OMSORG. Norrtälje, november 2009

TIOHUNDRA ÄR ETT UNIKT SAMARBETE MELLAN STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING OCH NORRTÄLJE KOMMUN INOM HÄLSA, SJUKVÅRD OCH OMSORG. Norrtälje, november 2009 TIOHUNDRA ÄR ETT UNIKT SAMARBETE MELLAN STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING OCH NORRTÄLJE KOMMUN INOM HÄLSA, SJUKVÅRD OCH OMSORG Norrtälje, november 2009 Från Norrtäljeprojektet till TioHundra TioHundra Den gemensamma

Läs mer

Opinionsundersökning. Oktober Genomförd av Sifo på uppdrag av Moderaterna i Landstinget Västmanland

Opinionsundersökning. Oktober Genomförd av Sifo på uppdrag av Moderaterna i Landstinget Västmanland Opinionsundersökning Oktober 2016 Genomförd av Sifo på uppdrag av Moderaterna i Landstinget Västmanland Om undersökningen Utförare Sifo Fältarbete 29 september 12 oktober 2016 Antal intervjuer Målgrupp

Läs mer

Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2013

Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 Innehållsförteckning Bakgrund... 4 Syfte... 4 Genomförande... 4 Statistikbeskrivning... 4 Bakgrundsvariabler... 5 Resultat... 8 Narkotika

Läs mer

Rapport till Upplands Väsby om personer som flyttat dit april/maj 2012

Rapport till Upplands Väsby om personer som flyttat dit april/maj 2012 -research Rapport till Upplands Väsby SKOP har på uppdrag av Upplands Väsby kommun intervjuat personer som flyttat till kommunen. Intervjuerna gjordes mellan den 24 april och den 26 maj 12 Resultaten redovisas

Läs mer

ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN

ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN EN KVANTITATIV MÅLGRUPPSUDERSÖKNING DECEMBER 2007 Ullrica Belin Jonas Björngård Robert Andersson Scandinavian Research Attitydundersökning SAF LO-gruppen En kvantitativ

Läs mer

Gränsvärde * Ämne/Egenskap Enhet Antal tagna prover. Resultat Medianvärde

Gränsvärde * Ämne/Egenskap Enhet Antal tagna prover. Resultat Medianvärde Vattenkvalitet vid Hallstavik vattenverk (Försörjer även Häverödal, Skebobruk och Älmsta) Koliforma bakt 35 C cfu/100ml 73

Läs mer

Hemmaladdning är bäst!

Hemmaladdning är bäst! Hemmaladdning är bäst! Elbilsägare vill ladda vid bostaden Mycket frågor från bostadsrättsföreningar Bidrag från Klimatklivet Samarbete Miljöbilar och Energi- och Klimatrådgivningen HSB, Riksbyggen, Stockholm

Läs mer

Hur vill du bo i framtiden? Resultatet av undersökning om seniorboende i Uddevalla kommun

Hur vill du bo i framtiden? Resultatet av undersökning om seniorboende i Uddevalla kommun Hur vill du bo i framtiden? Resultatet av undersökning om seniorboende i Uddevalla kommun mars 29 RAPPORT 1 (12) "HUR VILL DNR: Hur vill du bo i framtiden? Resultatet av enkätundersökning om seniorboende.

Läs mer

Kompetens och jämställdhet i styrelser

Kompetens och jämställdhet i styrelser Kompetens och jämställdhet i styrelser En undersökning genomförd bland bolagsstyrelser i Östergötland Genomförd av CMA Research AB Augusti 2016 Kompetens och jämställdhet i styrelser 2016, sida 2 Innehåll

Läs mer

Rapport till Eslövsbladet oktober 2015

Rapport till Eslövsbladet oktober 2015 SKOP har på uppdrag av intervjuat drygt 300 personer. Intervjuerna gjordes mellan den 29 september och 6. Undersökningens genomförande redovisas i Metodbeskrivning. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen

Läs mer

Stockholm-Arlanda Airport

Stockholm-Arlanda Airport Stockholm-Arlanda Airport Postal grannundersökning 2011 Totalt Presentation Om undersökningen Resultat - Bakgrundsfrågor - Arbete och flygplatsen - Transport, information och attityder Sammanfattning Slutsats

Läs mer

Utflyttning från Linköpings kommun 2011 Enkät till utflyttare

Utflyttning från Linköpings kommun 2011 Enkät till utflyttare Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson tel 013-20 88 52 28 juni 2012 Utflyttning från Linköpings kommun 2011 Enkät till utflyttare Innehåll: Sammanfattning... 1 Bakgrund... 2 Svarsandelar...

Läs mer

Låneindikatorn. Genomförd av CMA Research AB. September 2015

Låneindikatorn. Genomförd av CMA Research AB. September 2015 Låneindikatorn Genomförd av CMA Research AB September 0 Låneindikatorn September 0 Disposition Sammanfattning sid. Fakta om undersökningen sid. Fakta om respondenterna sid. Bankernas utlåning till företag

Läs mer

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Livsmiljön i Dalarna En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Sammanfattning Region Dalarna har utfört en stor enkätstudie som undersöker hur människor i Dalarna

Läs mer

UNIONEN ALLMÄNHETEN OM EGET FÖRETAGANDE

UNIONEN ALLMÄNHETEN OM EGET FÖRETAGANDE UNIONEN ALLMÄNHETEN OM EGET FÖRETAGANDE MINDRE MÄTNING I SYFTE ATT TITTA PÅ INTRESSET FÖR MENTORSKAP VID START AV FÖRETAG Kund: Unionen Kontakt: Åsa Märs Datum: 2014-09-18 Kontakt på Novus: Mats Elzén

Läs mer

Företagsamheten 2017 Stockholms län

Företagsamheten 2017 Stockholms län Företagsamheten 2017 Stockholms län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och

Läs mer

Rapport till Ekobrottsmyndigheten undersökning i Sverige oktober/november 2003

Rapport till Ekobrottsmyndigheten undersökning i Sverige oktober/november 2003 Rapport till Ekobrottsmyndigheten undersökning i Sverige oktober/november 2003 IMRI AB, International Market Research Institute har på uppdrag av Ekobrottsmyndigheten under oktober och november månad intervjuat

Läs mer

Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2015 Q2

Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2015 Q2 Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2015 Q2 Genomförd av CMA Research AB Maj 2015 Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2015 Q2, sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta

Läs mer

Rapport till Länsstyrelsen i Västernorrland September 2005

Rapport till Länsstyrelsen i Västernorrland September 2005 SKOP,, har på uppdrag av Länsstyrelsen i Västernorrland intervjuat cirka 500 privatpersoner boende i Västernorrlands län. Intervjuerna gjordes per telefon mellan den 11 och 26 september 2005. Resultaten

Läs mer

Partipolitiska aktiviteter

Partipolitiska aktiviteter Kapitel 3 Partipolitiska aktiviteter Medlemskap och aktivitet i politiska partier 1980-81 2000-01 (Diagram 3.1 3.4) I diagram 3.1 framgår att medlemsandelen i politiska partier har halverats sedan början

Läs mer

Botkyrka kommun Medborgarundersökning 2012

Botkyrka kommun Medborgarundersökning 2012 Stockholm Januari Botkyrka kommun Medborgarundersökning Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 01 Örebro Virkesvägen, 0 Stockholm Tel: 01-, Fax:01- Tel: 01-, Fax: 0-1 info@markor.se www.markor.se

Läs mer

TYRESÖ KOMMUN 24 januari 2012. Slutrapportering av attitydmätning

TYRESÖ KOMMUN 24 januari 2012. Slutrapportering av attitydmätning TYRESÖ KOMMUN 24 januari 2012 Slutrapportering av attitydmätning INNEHÅLL Bakgrund & syfte med studien Om studien Genomgång av utvalda resultat Boende i Stor-Stockholm Boende i Tyresö Medarbetare i Tyresö

Läs mer

S TA D S M I L J Ö E N K Ä T E N

S TA D S M I L J Ö E N K Ä T E N S TA D S M I L J Ö E N K Ä T E N 2 0 1 4 E N U N D E R S Ö K N I N G O M V A D I N V Å N A R N A T Y C K E R O M S T A D S M I L J Ö N I G Ö T E B O R G P r e s e n t a t i o n 1 5 j a n u a r i 2 0 1

Läs mer

De flesta svenskar tror att priserna på bostäder kommer att stiga

De flesta svenskar tror att priserna på bostäder kommer att stiga De flesta svenskar tror att priserna på bostäder kommer att stiga Två av tre svenskar tror att priserna på bostäder kommer att stiga de kommande 12 månaderna visar en undersökning gjord av Sverige Tycker

Läs mer

Naturvårdsverket Batterier och elavfall

Naturvårdsverket Batterier och elavfall Naturvårdsverket Batterier och elavfall Maj 2013 Utförd av CMA Research AB Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2013-11-05 1 Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte Som tillsynsmyndighet

Läs mer

Mödrahälsovård. Resultat från patientenkät 2011 JÄMFÖRELSE MED 2009 OCH 2010

Mödrahälsovård. Resultat från patientenkät 2011 JÄMFÖRELSE MED 2009 OCH 2010 Mödrahälsovård Resultat från patientenkät 011 JÄMFÖRELSE MED 009 OCH 010 Utvecklingsavdelningen Analysenheten Helene Johnsson December 011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... INLEDNING... GENOMFÖRANDE...

Läs mer

Linköpings kommun Attitydundersökning 2014

Linköpings kommun Attitydundersökning 2014 Linköpings kommun Attitydundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB December 2014 Linköpings kommun, Attitydundersökning 2014, sida 2 Innehåll Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Attityder

Läs mer

Kundundersökning 2011. Mars - april 2011 Genomförd av CMA Research AB

Kundundersökning 2011. Mars - april 2011 Genomförd av CMA Research AB Östgötagården Kundundersökning 2011 Mars - april 2011 Genomförd av CMA Research AB Östgötagården kundundersökning 2011, sid 1 Innehåll Sammanfattning 2 Rekommendationer 4 Fakta om undersökningen 5 Fakta

Läs mer

Rapport till Regionförbundet Uppsala län och Östhammars kommun februari 2015

Rapport till Regionförbundet Uppsala län och Östhammars kommun februari 2015 Regionförbundet Uppsala län och Östhammars kommun SKOP har på uppdrag av intervjuat drygt 2.300 personer. Intervjuerna gjordes under januari och. Undersökningens genomförande redovisas i Metodbeskrivning.

Läs mer

IF Metalls medlemmar om kompetensutveckling

IF Metalls medlemmar om kompetensutveckling Datum: 15 november 2017 IF Metalls medlemmar om kompetensutveckling 1 Novus projekt: 14405 1 Om undersökningen Fältperiod: 2-14 november 2017 Antal genomförda intervjuer: 3771 genomförda webbintervjuer

Läs mer

Naturvårdsverket Batterier och elavfall

Naturvårdsverket Batterier och elavfall Naturvårdsverket Batterier och elavfall Maj 2013 Utförd av CMA Research AB Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2013-11-05 1 Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte Som tillsynsmyndighet

Läs mer

Svenska folkets vitvaror och åsikter om vitvaror Undersökning gjord av YouGov, 9-13 december 2009

Svenska folkets vitvaror och åsikter om vitvaror Undersökning gjord av YouGov, 9-13 december 2009 Svenska folkets vitvaror och åsikter om vitvaror Undersökning gjord av YouGov, 9-13 december 2009 SAMMANFATTNING Fyrtio procent av svenska folkets vitvaror är äldre än 6 år, medan nästan hälften av alla

Läs mer

Rapport om medborgarundersökning i Vetlanda kommun År 2013

Rapport om medborgarundersökning i Vetlanda kommun År 2013 År 2013 SKOP har på uppdrag av Vetlanda kommun genomfört en medborgarundersökning bland kommunens invånare. Datainsamlingen gjordes som telefonintervjuer under perioden 20 till 24. Resultaten redovisas

Läs mer

Låneindikatorn. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2015

Låneindikatorn. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2015 Låneindikatorn Genomförd av CMA Research AB Juni 0 Låneindikatorn Juni 0 Disposition Sammanfattning sid. Fakta om undersökningen sid. Fakta om respondenterna sid. Bankernas utlåning till företag sid. Nuvarande

Läs mer

Kundundersökning 2010. Februari - april 2010 Genomförd av CMA Research AB

Kundundersökning 2010. Februari - april 2010 Genomförd av CMA Research AB Östgötagården Kundundersökning 2010 Februari - april 2010 Genomförd av CMA Research AB Östgötagården kundundersökning 2010, sid 1 Innehåll Sammanfattning 2 Rekommendationer 4 Fakta om undersökningen 5

Läs mer

Generationsskillnader bland allmänheten för miljö-, energi- och klimatfrågor. Fortum / Novus

Generationsskillnader bland allmänheten för miljö-, energi- och klimatfrågor. Fortum / Novus Generationsskillnader bland allmänheten för miljö-, energi- och klimatfrågor Fortum / Novus 130618 Om undersökningen Fältperiod: 11-16 juni 2013 Antal genomförda intervjuer: 1148 st totalt (deltagarfrekvens:

Läs mer

Grannundersökning Område GNI. Swedavia Göteborg Landvetter Airport 2013

Grannundersökning Område GNI. Swedavia Göteborg Landvetter Airport 2013 Grannundersökning Område GNI Swedavia Göteborg Landvetter Airport 2013 Presentation Om undersökningen Resultat Bakgrundsfrågor Arbete och flygplatsen Information och attityder Sammanfattande inställning

Läs mer

Vad tycker du om elbilar? En studie av Bilprovningen och Handelshögskolan

Vad tycker du om elbilar? En studie av Bilprovningen och Handelshögskolan Vad tycker du om elbilar? En studie av och Handelshögskolan vid Umeå universitet I denna sammanställning redovisas data insamlat via webbenkät på s hemsida. Utformning av undersökningen är gjord av och

Läs mer

Rapport: Svenskarnas kunskap och attityd till fossilfria drivmedel. På uppdrag av Etanolpartiet. Rapport TNS 2013-06-14 P-1527159

Rapport: Svenskarnas kunskap och attityd till fossilfria drivmedel. På uppdrag av Etanolpartiet. Rapport TNS 2013-06-14 P-1527159 : Svenskarnas kunskap och attityd till fossilfria drivmedel På uppdrag av Etanolpartiet TNS -06- P-525 Innehåll Sammanfattning av resultaten 0 2 Miljöpåverkan genom bilkörning 0 Kunskap om olika drivmedels

Läs mer

Svenskarnas syn på utvecklingen av elbilar

Svenskarnas syn på utvecklingen av elbilar Svenskarnas syn på utvecklingen av elbilar Svenskarnas syn på smarta nät och och hur infrastrukturen den förändrats de för senaste laddplatser åren. Undersökning från TNS/Sifo juni Undersökning från TNS

Läs mer

Europa minskar avfallet 2011

Europa minskar avfallet 2011 Europa minskar avfallet 2011 Rapport framtagen för Avfall Sverige Beställare: Anna-Carin Gripwall Upplägg och rapport: Katharina Norborg Genomförande: 1-10 november, 2011 Projektnummer: 110041 Bakgrund

Läs mer

INTRESSET FÖR TRYGGHETSBOSTÄDER I HUDDINGE

INTRESSET FÖR TRYGGHETSBOSTÄDER I HUDDINGE INTRESSET FÖR TRYGGHETSBOSTÄDER I HUDDINGE ENKÄT MED KOMMUNINVÅNARE I ÅLDERN 65 80 ÅR USK AB Hans-Åke Gustavsson 08-508 35 066 2011-06-29 hans-ake.gustavsson@uskab.se Intresse för trygghetsbostäder i Huddinge

Läs mer

Företagsamhetsmätning Stockholms län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning Stockholms län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning Stockholms län Johan Kreicbergs Våren 2010 Företagsamhetsmätning Stockholms län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera

Läs mer

Regional attityd- och resvaneundersökning

Regional attityd- och resvaneundersökning Regional attityd- och resvaneundersökning - en sammanställning av resultat från 13 kommuner i 4 län Sundsvall 2009-09-09 Nobody s Unpredictable Genomförande Metod Postal undersökning som genomfördes under

Läs mer

Löparrapporten Karlstad Stadslopp Foto: Fredik Karlsson

Löparrapporten Karlstad Stadslopp Foto: Fredik Karlsson Löparrapporten 2017 Karlstad Stadslopp Foto: Fredik Karlsson Sammanfattning Nära en femtedel springer/löptränar minst en gång i veckan. Män respektive åldersgruppen 30-49 år tränar löpning mer frekvent

Läs mer

Attitydmätning Tvärförbindelse Södertörn 2016

Attitydmätning Tvärförbindelse Södertörn 2016 Attitydmätning Tvärförbindelse Södertörn Kännedom Årets totala kännedom på ungefär samma nivå som närboende vilket antyder att totala kännedomen ökat. Kännedomen är störst i Huddinge (fyra av tio) och

Läs mer

Vuxenutbildning 2017 Grundläggande och gymnasial vux Länet totalt

Vuxenutbildning 2017 Grundläggande och gymnasial vux Länet totalt Vuxenutbildning Grundläggande och gymnasial vux Samtliga 26 kommuner medverkar i den gemensamma enkätundersökningen för studerande inom i länets vuxenutbildning. Här redovisas resultat från den gemensamma

Läs mer

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016 Ängelholms kommun Medarbetarundersökning 2016 Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2016, sida 2 Innehåll Sammanfattning 3 Fakta om undersökningen 6 Fakta

Läs mer

Botkyrka kommun Medborgarundersökning 2011

Botkyrka kommun Medborgarundersökning 2011 Stockholm 25 november 2011 Botkyrka kommun Medborgarundersökning 2011 Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 701 47 Örebro Virkesvägen 24, 102 30 Stockholm Tel: 019-16 16 16, Fax:019-16 16 17 Tel:

Läs mer

Norrtälje ut? Hur ser framtidens 2O4O N R R T Ä L J E kommun

Norrtälje ut? Hur ser framtidens 2O4O N R R T Ä L J E kommun N 2O4O RRTÄLJE kommun Hur ser framtidens Norrtälje ut? N 2O4O RRTÄLJE kommun Att vara en del av en växande region skapar många möjligheter Norrtälje kommun ska ta fram en översiktsplan med sikte på år

Läs mer

Tryggheten viktigast för den som ska sälja bostad

Tryggheten viktigast för den som ska sälja bostad Tryggheten viktigast för den som ska sälja bostad Sammanfattning Varför välja mäklare? 74 procent av Sveriges befolkning från 15 år och uppåt uppger i undersökningen att de skulle anlita mäklare om de

Läs mer

SVENSKARNAS ATTITYDER TILL GRÄNSHANDEL MED ALKOHOL Rapport nr 2; regionala skillnader

SVENSKARNAS ATTITYDER TILL GRÄNSHANDEL MED ALKOHOL Rapport nr 2; regionala skillnader SVENSKARNAS ATTITYDER TILL GRÄNSHANDEL MED ALKOHOL Rapport nr 2; regionala skillnader AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT OM UNDERSÖKNINGEN Data samlades in under våren 2009, med hjälp av en e-post enkät. Totalt

Läs mer

Miljö och miljövanor i Stockholm 2013

Miljö och miljövanor i Stockholm 2013 Miljöförvaltningen Miljöanalys Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2014-05-20 Handläggare Helene Lindman Telefon: 076-1228856 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2014-06-07, p. 19 Miljö och miljövanor i Stockholm

Läs mer

Gratis bussresor för barn och unga 6-19 år i Östersunds kommun

Gratis bussresor för barn och unga 6-19 år i Östersunds kommun Gratis bussresor för barn och unga 6-19 år i Östersunds kommun RESULTAT AV FÖREMÄTNING WSP Analys & Strategi BAKGRUND I Östersunds kommun har beslut tagits om att alla barn och ungdomar mellan 6-19 år

Läs mer

SÖNDAGSÅNGEST.SE 23 MARS 2015

SÖNDAGSÅNGEST.SE 23 MARS 2015 SÖNDAGSÅNGEST.SE 23 MARS 2015 BAKGRUND & GENOMFÖRANDE BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Nackademin. Syftet med undersökningen är att ta reda på hur allmänheten upplever söndagsångest.

Läs mer

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik November 2013 September 2013 Medborgarpanel 6 Kollektivtrafik 1 Inledning Landstinget Kronoberg har utöver det huvudsakliga uppdraget att bedriva hälso- och sjukvård även uppdrag inom andra områden, som

Läs mer