Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2016 Depå Högdalen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2016 Depå Högdalen"

Transkript

1 Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2016 Depå Högdalen Genomförd av CMA Research AB Maj 2016

2 Stockholms läns landsting, Utbyggnad av tunnelbanan 2016, sida 1 Innehåll Fakta om undersökningen 2 Fakta om respondenterna 4 Resultat 5 Kännedom 6 Inställning till utbyggnaden 8 Information 9 Kontakt 18 Oro 19 Bilagor

3 Stockholms läns landsting, Utbyggnad av tunnelbanan 2016, sida 2 Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte Förvaltningen för utbyggd tunnelbana har i uppdrag att genomföra utbyggnad av Stockholms tunnelbana utifrån den så kallade Stockholmsöverenskommelsen Det innebär: Utbyggnad av Blå linje från Akalla till Barkarby station Utbyggnad av Blå linje från Kungsträdgården till Nacka och söderort Utbyggnad av en ny Gul linje från Odenplan till Arenastaden Syfte Syftet är att mäta kännedom och attityd bland närboende kring nya tunnelbanan samt att undersöka de närboendes inställning till byggtiden och fånga upp eventuell oro inför den. Syftet är även att undersöka i vilken omfattning och hur de närboende vill bli informerade samt vilken typ av information de vill ha. Resultatet ska fungera som ett underlag för det fortsatta kommunikationsarbetet ut mot närboende inom förvaltningen och de ingående projekten. Utbyggnad av depåkapacitet Denna utbyggnad kommer att påverka många Stockholmares vardag, inte minst under byggskedet. Förvaltningens målsättning är att kännedomen om den nya tunnelbanan bland närboende ska vara god och inställningen så positiv som möjligt.

4 Stockholms läns landsting, Utbyggnad av tunnelbanan 2016, sida 3 Fakta om undersökningen Metod Telefonintervjuer har genomförts med 1116 slumpmässigt utvalda personer, stratifierade inom fyra geografiska områden baserade på postnummer. Antalet intervjuer står ursprungligen i proportion till antalet boende i respektive område. I områden som är relativt små har dock extra intervjuer genomförts, i syfte att få ett bra svarsunderlag för varje område. I det sammanslagna resultatet har därför resultaten viktats, så att varje område bidrar med den andel svar som motsvarar områdets storlek. Intervjuerna har även stratifierats utifrån ålders- och könsfördelning, i syfte att få en god representativitet. Genomförande Datainsamlingen genomfördes under perioden 18 april 15 maj Projektledare på CMA Research: Lotten Söderlund. Kontaktperson på Stockholms läns landsting: Anna Bergqvist. Enkät Enkäten består av frågor som rör kännedom om, och attityder till, utbyggnaden av tunnelbanedepån i Högdalen.

5 Stockholms läns landsting, Utbyggnad av tunnelbanan 2016, sida 4 Fakta om respondenterna Område Antal Andel Bandhagen % Enskede % Farsta % Sköndal % Ålder Antal Andel år % år % år % 65 år eller äldre % Kön Antal Andel Bor du idag i Antal Andel Bostadsrätt % Hyresrätt % Radhus % Villa/småhus % Annat 4 0,4% Vill ej uppge 13 1% Finns det barn i hushållet under 18 år? Antal Andel Ja, ett barn % Ja, flera barn % Nej % Vill ej uppge 10 1% Man % Kvinna %

6 Resultat Stockholms läns landsting, Utbyggnad av tunnelbanan 2016, sida 5

7 Kännedom Stockholms läns landsting, Utbyggnad av tunnelbanan 2016, sida 6 Resultaten i graferna baseras på samtliga respondenters svar, om inget annat anges. Hur väl skulle du säga att du känner till utbyggnaden av tunnelbanedepån i Högdalen? Depå Högdalen Medelvärde Ingen åsikt 1,8 1% Bandhagen ,9 2% Enskede ,7 0% Farsta ,7 0% Sköndal ,6 0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Väl (4-5) (3) Inte väl (1-2)

8 Kännedom Stockholms läns landsting, Utbyggnad av tunnelbanan 2016, sida 7 Brukar du följa händelserna kring utbyggnaden av tunnelbanedepån i Högdalen? Depå Högdalen Bandhagen Enskede Farsta Sköndal % 20% 40% 60% 80% 100% Ja Nej Vet ej

9 Inställning till utbyggnaden Stockholms läns landsting, Utbyggnad av tunnelbanan 2016, sida 8 Observera att många respondenter valt att inte ta ställning i denna fråga. I denna fråga ombads respondenterna att motivera sina svar. Samtliga öppna svar återfinns i bilaga. Vad är din (personliga) inställning till utbyggnaden av depån i Högdalen? Medelvärde Ingen åsikt Depå Högdalen ,9 35% Bandhagen ,8 32% Enskede ,2 34% Farsta ,8 42% Sköndal ,3 32% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Positiv (4-5) (3) Negativ (1-2)

10 Information Stockholms läns landsting, Utbyggnad av tunnelbanan 2016, sida 9 Kommer du ihåg om du har fått information om utbyggnaden av tunnelbanedepån i Högdalen under de senaste tre månaderna? (T ex utskick, artiklar eller andra inslag i massmedia, sociala media ) Depå Högdalen Bandhagen Enskede Farsta Sköndal % 20% 40% 60% 80% 100% Ja Nej Vet ej

11 Information Stockholms läns landsting, Utbyggnad av tunnelbanan 2016, sida 10 Antal respondenter På vilket eller vilka sätt har du fått information om utbyggnaden av depån i Högdalen? Bandhagen Enskede Farsta Sköndal Depå Högdalen Via tidningar 73% 69% 73% 62% 71% Via nyhetsbrev hem i brevlådan 21% 27% 11% 33% 21% Via radio/tv 7% 4% 4% 5% 6% Information i tunnelbanan 4% 0% 2% 2% 2% Via Stockholms läns landstings webplats "Nya tunnelbanan"/sll:s hemsida 0% 2% 7% 0% 2% Via vänner och bekanta 1% 0% 2% 0% 1% Informationsmöten för allmänheten/öppet hus 1% 2% 0% 0% 1% Via digitalt nyhetsbrev i mejlen som jag prenumererar på 0% 2% 0% 0% 1% Anslag i trappuppgång/port 0% 0% 0% 0% 0% Via min fastighetsägare 0% 0% 0% 0% 0% Via Youtube 0% 0% 0% 0% 0% Via Twitter 0% 0% 0% 0% 0% Annat 2% 7% 16% 0% 6% Vet ej 1% 4% 4% 12% 4% Denna fråga ställdes till de personer som uppgivit att de fått information under de senaste tre månaderna.

12 Information Stockholms läns landsting, Utbyggnad av tunnelbanan 2016, sida 11 Hur intresserad är du av att få information om utbyggnaden av depån i Högdalen? Medelvärde Ingen åsikt Depå Högdalen ,6 2% Bandhagen ,9 2% Enskede ,3 1% Farsta ,5 1% Sköndal ,8 2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Intresserad (4-5) (3) Ointresserad (1-2)

13 Information Stockholms läns landsting, Utbyggnad av tunnelbanan 2016, sida 12 Antal respondenter Vad vill du helst ha information om? Bandhagen Enskede Farsta Sköndal Depå Högdalen Information om pågående och planerade arbeten 38% 50% 39% 29% 40% Hur utbyggnaden fortskrider 33% 39% 29% 48% 34% Information om depåns slutgiltiga utformning 30% 46% 19% 37% 31% Tidplan 21% 19% 20% 32% 21% Information om anslutningsspårets slutgiltiga utformning 17% 24% 13% 18% 17% Kostnader 7% 4% 6% 19% 7% Annat 25% 11% 32% 18% 24% Vet ej 20% 14% 13% 15% 17% Denna fråga ställdes till alla förutom de som är helt ointresserade (svar 1) av att få information om utbyggnaden av depån i Högdalen.

14 Information Stockholms läns landsting, Utbyggnad av tunnelbanan 2016, sida 13 Nedan visas vanliga svar (inom kategorin annat) på frågan om vad respondenterna vill ha information om. Ordens storlek representerar hur ofta de nämnts. 145 personer har lämnat svar i denna fråga. Vad vill du helst ha information om? Svar inom kategorin Annat

15 Information Stockholms läns landsting, Utbyggnad av tunnelbanan 2016, sida 14 Antal respondenter På vilket sätt/via vilka kanaler vill du helst ha information om utbyggnaden av depån i Högdalen? Bandhagen Enskede Farsta Sköndal Depå Högdalen Via nyhetsbrev hem i brevlådan 48% 31% 36% 34% 41% Via tidningar 29% 40% 38% 31% 33% Via digitalt nyhetsbrev i mejlen som jag prenumererar på 18% 11% 5% 15% 13% Via radio/tv 4% 11% 12% 6% 8% Via Stockholms läns landstings webplats "Nya tunnelbanan"/sll:s hemsida 4% 9% 3% 23% 6% Information i tunnelbanan 3% 3% 10% 6% 5% Genom att mejla till landstinget 3% 3% 1% 3% 2% Anslag i trappuppgång/port 1% 1% 3% 2% 2% Via Twitter 0% 4% 1% 3% 1% Informationsmöten för allmänheten/öppet hus 1% 1% 1% 0% 1% Via min fastighetsägare 0% 0% 0% 0% 0% Genom att ringa till landstinget 0% 0% 0% 0% 0% Via Youtube 0% 1% 0% 0% 0% Vänner och bekanta 0% 0% 0% 0% 0% Annat 10% 16% 17% 2% 12% Vet ej 8% 8% 5% 13% 8% Denna fråga ställdes till alla förutom de som är helt ointresserade (svar 1) av att få information om utbyggnaden av depån i Högdalen.

16 Information Tillgång Stockholms läns landsting, Utbyggnad av tunnelbanan 2016, sida 15 Observera att många respondenter valt att inte ta ställning i denna fråga. Denna fråga ställdes till alla förutom de som är helt ointresserade (svar 1) av att få information om utbyggnaden av depån i Högdalen. Tillgången på information från landstinget om utbyggnaden av tunnelbanedepån i Högdalen är bra (t.ex. hur lätt den är att hitta, få tag på, ta del av) Depå Högdalen Medelvärde Ingen åsikt 2,1 52% Bandhagen ,0 51% Enskede ,3 55% Farsta ,4 52% Sköndal ,3 50% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Bas: De 625 personer som är intresserade av att få information. Instämmer (4-5) (3) Instämmer inte (1-2)

17 Information Relevans Stockholms läns landsting, Utbyggnad av tunnelbanan 2016, sida 16 Observera att många respondenter valt att inte ta ställning i denna fråga. Denna fråga ställdes till alla förutom de som är helt ointresserade (svar 1) av att få information om utbyggnaden av depån i Högdalen. Landstingets information om utbyggnaden av depån i Högdalen är relevant (t.ex. innehållet känns rätt och viktigt) Medelvärde Ingen åsikt Depå Högdalen ,3 68% Bandhagen ,4 67% Enskede ,1 69% Farsta ,4 69% Sköndal ,8 61% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Bas: De 625 personer som är intresserade av att få information. Instämmer (4-5) (3) Instämmer inte (1-2)

18 Information Tydlighet Stockholms läns landsting, Utbyggnad av tunnelbanan 2016, sida 17 Observera att många respondenter valt att inte ta ställning i denna fråga. Denna fråga ställdes till alla förutom de som är helt ointresserade (svar 1) av att få information om utbyggnaden av depån i Högdalen. Landstingets information om utbyggnaden av depån i Högdalen är tydlig (t.ex. lättläst, lätt att förstå) Medelvärde Ingen åsikt Depå Högdalen ,6 70% Bandhagen ,3 70% Enskede ,7 71% Farsta ,0 69% Sköndal ,0 68% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Bas: De 625 personer som är intresserade av att få information. Instämmer (4-5) (3) Instämmer inte (1-2)

19 Kontakt Stockholms läns landsting, Utbyggnad av tunnelbanan 2016, sida 18 Då endast tre personer totalt kontaktat Stockholms läns landsting med frågor om utbyggnaden visas inga resultat i frågan om hur man upplevt kontakten med Landstinget.

20 Oro Inför byggtiden Stockholms läns landsting, Utbyggnad av tunnelbanan 2016, sida 19 Känner du oro inför byggtiden i samband med utbyggnaden av depån i Högdalen och anslutningsspåren och de konsekvenser den kan ha för dig som boende? Medelvärde Ingen åsikt Depå Högdalen ,3 16% Bandhagen ,1 16% Enskede ,5 13% Farsta ,3 18% Sköndal ,8 9% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Trygg (4-5) (3) Orolig (1-2)

21 Oro Inför byggtiden Stockholms läns landsting, Utbyggnad av tunnelbanan 2016, sida 20 Nedan visas vanliga svar på frågan om varför respondenterna känner oro inför byggtiden. Observera att endast 87 personer har lämnat svar i denna fråga. Samtliga öppna svar redovisas i bilaga.

22 Oro Den färdiga depån Stockholms läns landsting, Utbyggnad av tunnelbanan 2016, sida 21 När utbyggnaden av depån och anslutningsspåret sedan är klar, känner du oro inför de konsekvenser det kan ha för dig som boende? Medelvärde Ingen åsikt Depå Högdalen ,7 19% Bandhagen ,5 22% Enskede ,8 16% Farsta ,7 20% Sköndal 100 5,0 9% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Trygg (4-5) (3) Orolig (1-2)

23 Stockholms läns landsting, Utbyggnad av tunnelbanan 2016, sida 22 Bilagor Bilaga 1: Gruppjämförelser Bilaga 2: Öppna svar och kommentarer (separat bilaga)

24 Bilaga 1 Gruppjämförelser Stockholms läns landsting, Utbyggnad av tunnelbanan 2016, sida år år år 65- år Man Kvinna Depå Högdalen Antal respondenter Hur väl skulle du säga att du känner till utbyggnaden av tunnelbanedepån i Högdalen? 1,6 1,7 1,9 2,0 1,9 1,7 1,8 Vad är din (personliga) inställning till utbyggnaden av depån i Högdalen? 4,0 3,9 4,0 3,9 4,0 3,9 3,9 Hur intresserad är du av att få information om utbyggnaden av depån i Högdalen? 2,4 2,5 2,8 2,7 2,6 2,6 2,6 Tillgången på information från landstinget om utbyggnaden av tunnelbanedepån i Högdalen är bra (tex. hur lätt den är att hitta, få tag på, ta del av) Landstingets information om utbyggnaden av depån i Högdalen är relevant (tex. innehållet känns rätt och viktigt) Landstingets information om utbyggnaden av depån i Högdalen är tydlig (tex. lättläst, lätt att förstå) 2,1 2,1 2,1 2,4 2,2 2,0 2,1 3,4 3,4 3,2 3,4 3,3 3,3 3,3 2,6 2,7 2,4 2,7 2,8 2,4 2,6 Känner du oro inför byggtiden i samband med utbyggnaden av depån i Högdalen och anslutningsspåren och de konsekvenser den kan ha för dig som boende? När utbyggnaden av depån och anslutningsspåret sedan är klar, känner du oro inför de konsekvenser det kan ha för dig som boende? 4,3 4,1 4,5 4,4 4,4 4,2 4,3 4,6 4,6 4,7 4,7 4,7 4,6 4,7 Medelvärden, skala 1-5

25 Bilaga 1 Gruppjämförelser Stockholms läns landsting, Utbyggnad av tunnelbanan 2016, sida 24 Bostadsrätt Hyresrätt Radhus Villa/ småhus Ett barn Flera barn Inga barn Depå Högdalen Antal respondenter Hur väl skulle du säga att du känner till utbyggnaden av tunnelbanedepån i Högdalen? 1,9 1,7 1,8 1,6 1,7 1,7 1,9 1,8 Vad är din (personliga) inställning till utbyggnaden av depån i Högdalen? 3,9 4,0 4,0 4,1 4,1 4,0 3,9 3,9 Hur intresserad är du av att få information om utbyggnaden av depån i Högdalen? 2,7 2,7 2,4 2,0 2,5 2,6 2,6 2,6 Tillgången på information från landstinget om utbyggnaden av tunnelbanedepån i Högdalen är bra (tex. hur lätt den är att hitta, få tag på, ta del av) Landstingets information om utbyggnaden av depån i Högdalen är relevant (tex. innehållet känns rätt och viktigt) Landstingets information om utbyggnaden av depån i Högdalen är tydlig (tex. lättläst, lätt att förstå) 2,3 2,0 2,6 1,9 2,3 2,0 2,2 2,1 3,5 3,3 3,3 3,1 3,0 3,5 3,4 3,3 2,6 2,5 2,8 3,0 2,6 2,8 2,6 2,6 Känner du oro inför byggtiden i samband med utbyggnaden av depån i Högdalen och anslutningsspåren och de konsekvenser den kan ha för dig som boende? När utbyggnaden av depån och anslutningsspåret sedan är klar, känner du oro inför de konsekvenser det kan ha för dig som boende? 4,2 4,2 4,5 4,6 4,1 4,2 4,3 4,3 4,6 4,7 4,7 4,9 4,6 4,6 4,7 4,7 Medelvärden, skala 1-5

26 Bilaga 1 Gruppjämförelser Stockholms läns landsting, Utbyggnad av tunnelbanan 2016, sida år år år 65- år Man Kvinna Depå Högdalen Antal respondenter Andel som svarat ja i respektive fråga Brukar du följa händelserna kring utbyggnaden av tunnelbanedepån i Högdalen? Kommer du ihåg om du har fått information om utbyggnaden av tunnelbanedepån i Högdalen under de senaste tre månaderna? (T ex utskick, artiklar eller andra inslag i massmedia, sociala media ) Har du kontaktat Stockholms läns landsting med frågor om utbyggnaden av depån i Högdalen? 6% 10% 14% 19% 13% 10% 11% 10% 20% 24% 26% 21% 16% 19% 0,3% 0,0% 0,0% 1,0% 0,4% 0,2% 0,3%

27 Bilaga 1 Gruppjämförelser Stockholms läns landsting, Utbyggnad av tunnelbanan 2016, sida 26 Bostadsrätt Hyresrätt Radhus Villa/ småhus Ett barn Flera barn Inga barn Depå Högdalen Antal respondenter Andel som svarat ja i respektive fråga Brukar du följa händelserna kring utbyggnaden av tunnelbanedepån i Högdalen? Kommer du ihåg om du har fått information om utbyggnaden av tunnelbanedepån i Högdalen under de senaste tre månaderna? (T ex utskick, artiklar eller andra inslag i massmedia, sociala media ) Har du kontaktat Stockholms läns landsting med frågor om utbyggnaden av depån i Högdalen? 13% 9% 15% 11% 5% 9% 13% 11% 22% 14% 22% 25% 15% 19% 19% 19% 0,0% 0,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 0,3%

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2017 Depå Högdalen

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2017 Depå Högdalen Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2017 Depå Högdalen Genomförd av CMA Research AB Maj 2017 Stockholms läns landsting, Utbyggnad av tunnelbanan 2017, sida 1 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2015 Söderort & Nacka

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2015 Söderort & Nacka Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2015 & Nacka Genomförd av CMA Research AB December 2015 Stockholms läns landsting, Utbyggnad av tunnelbanan 2015, sida 1 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2017 Söderort & Nacka

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2017 Söderort & Nacka Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2017 & Nacka Genomförd av CMA Research AB Februari 2017 Stockholms läns landsting, Utbyggnad av tunnelbanan 2017, sida 1 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

Kunskap och attityder till nya tunnelbanan från Kungsträdgården till Gullmarsplan och Söderort. Nollmätning januari 2015

Kunskap och attityder till nya tunnelbanan från Kungsträdgården till Gullmarsplan och Söderort. Nollmätning januari 2015 Förvaltning för utbyggd tunnelbana Kunskap och attityder till nya tunnelbanan från Kungsträdgården till Gullmarsplan och Nollmätning januari 2015 När, var och hur Undersökningen genomfördes under de två

Läs mer

Kunskap och attityder till nya tunnelbanan från Kungsträdgården till Nacka via Södermalm. Nollmätning januari 2015

Kunskap och attityder till nya tunnelbanan från Kungsträdgården till Nacka via Södermalm. Nollmätning januari 2015 Förvaltning för utbyggd tunnelbana Kunskap och attityder till nya tunnelbanan från Kungsträdgården till via Nollmätning januari 2015 När, var och hur Undersökningen genomfördes under de två sista veckorna

Läs mer

Nya tunnelbanan. Mårten Frumerie. Förvaltningschef

Nya tunnelbanan. Mårten Frumerie. Förvaltningschef Nya tunnelbanan Mårten Frumerie Förvaltningschef 2017-05-09 Sidan 2 Befolkningstillväxt och bostadsutbyggnad Färdigställda bostäder i Stockholms län 1976 2013 jämfört med befolkningstillväxten Bostadstillskott

Läs mer

Nya tunnelbanan Åsa Montani, Göran Tiger & Linus Levinsson

Nya tunnelbanan Åsa Montani, Göran Tiger & Linus Levinsson Nya tunnelbanan Åsa Montani, Göran Tiger & Linus Levinsson 2017-03-29 Sidan 2 Tunnelbanans utbyggnad Grön linje byggs på 40-talet Sidan 3 Tunnelbanans utbyggnad Röd linje byggs på 50- och 60-talet Sidan

Läs mer

Tunnelbana till Nacka och söderort Dan Palmgren, projektledare Berg och Anläggning och Karin Olofsson, kommunikationsansvarig

Tunnelbana till Nacka och söderort Dan Palmgren, projektledare Berg och Anläggning och Karin Olofsson, kommunikationsansvarig Tunnelbana till Nacka och söderort Dan Palmgren, projektledare Berg och Anläggning och Karin Olofsson, kommunikationsansvarig 2016-12-15 Upplägg idag Allmänt om tunnelbanans utbyggnad i Stockholm Tunnelbanan

Läs mer

Akalla Barkarby, Dnr 2014-17962

Akalla Barkarby, Dnr 2014-17962 Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Stadsbyggnadskontoret Dnr 2014-17962 Dnr 2014-18097 Dnr 2014-18909 Dnr 2014-18962 Sida 1 (8) Handläggare Renoir Danyar Telefon 08-508 26 659 Elin Lundbäck Telefon:08-508

Läs mer

2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING

2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING Överenskommelse om finansiering och medfinansiering av utbyggnad av tunnelbanan samt ökad bostadsbebyggelse i Stockholms län enligt 2013 års Stockholmsförhandling 2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING Överenskommelse

Läs mer

Välkommen till samråd Vi behöver göra plats för fler tunnelbanetåg

Välkommen till samråd Vi behöver göra plats för fler tunnelbanetåg Välkommen till samråd Vi behöver göra plats för fler tunnelbanetåg Tunnelbanan i Stockholm byggs ut och behovet av uppställnings- och underhållsplatser, så kallade depåer, ökar i takt med att antalet tåg

Läs mer

MED NYA TUNNELBANAN MOT FRAMTIDEN

MED NYA TUNNELBANAN MOT FRAMTIDEN MED NYA TUNNELBANAN MOT FRAMTIDEN För att Stockholmsregionen ska kunna fortsätta växa och utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt behövs mer kapacitet i kollektivtrafiksystemet. STOCKHOLM BLAND DE SNABBAST

Läs mer

Förslag till beslut Stadsbyggnadsnämnden beslutar att planarbete påbörjas. Anette Scheibe Lorentzi

Förslag till beslut Stadsbyggnadsnämnden beslutar att planarbete påbörjas. Anette Scheibe Lorentzi Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (6) 2016-05-16 Handläggare Renoir Danyar Telefon 08-508 26 659 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av befintlig Högdalsdepå

Läs mer

Miljöprövning för tunnelbana från Akalla till Barkarby station. Bilaga 2 Rådighetsavtal

Miljöprövning för tunnelbana från Akalla till Barkarby station. Bilaga 2 Rådighetsavtal Miljöprövning för tunnelbana från Akalla till Barkarby station Bilaga 2 Rådighetsavtal Stockholms läns landsting har tecknat avtal om vattenrättslig rådighet med följande fastighetsägare Järfälla Veddesta

Läs mer

Vissa frågor jämförda med hösten 2011j 1

Vissa frågor jämförda med hösten 2011j 1 Vissa frågor jämförda med hösten 2011j 1 Innehåll sid Om undersökningen 3 Urval 4 Resultatredovisning 5 Följer händelserna kring ombyggnaden Känner till ombyggnadsplaner 7 Inställningen till ombyggnaden

Läs mer

Stockholms nya tunnelbana. Lättläst

Stockholms nya tunnelbana. Lättläst Stockholms nya tunnelbana Lättläst Stockholms nya tunnelbana Elva nya stationer alla alla Duvbo Duvbo rgs centrum rgs centrum Solna strand Solna strand Axelsberg Axelsberg jden jden Husby Husby Kista centrum

Läs mer

Norrtälje kommun. Medborgarpanel Mätning 1. Genomförd av CMA Research AB Maj 2017

Norrtälje kommun. Medborgarpanel Mätning 1. Genomförd av CMA Research AB Maj 2017 Norrtälje kommun Medborgarpanel Mätning 1 Genomförd av CMA Research AB Maj 2017 Norrtälje kommun, Medborgarpanel Mätning 1, sida 2 Innehåll Sammanfattning 3 Fakta om undersökningen 4 Fakta om respondenterna

Läs mer

Föredragande borgarråden Karin Wanngård och Daniel Helldén anför följande.

Föredragande borgarråden Karin Wanngård och Daniel Helldén anför följande. PM 2015:187 RI+VII (Dnr 123-1488/2015) Lokaliseringsutredning Utbyggnad av tunnelbanan på sträckan Odenplan till Arenastaden Yttrande över kungörelse av Lokaliseringsutredning Arenastadslinjen från förvaltningen

Läs mer

Sidan 1 Förvaltning för utbyggd tunnelbana. Nya tunnelbanan Pia Lindberg Nedby, chef upphandling och juridik

Sidan 1 Förvaltning för utbyggd tunnelbana. Nya tunnelbanan Pia Lindberg Nedby, chef upphandling och juridik Sidan 1 Förvaltning för utbyggd tunnelbana Nya tunnelbanan Pia Lindberg Nedby, chef upphandling och juridik Sidan 2 Stockholm en av Europas snabbast växande städer Ca 35-40 000 fler invånare per år Behov

Läs mer

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting Förvaltning för utbyggd tunnelbana TJÄNSTEUTLÅTANDE LS -0518-03-16 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Månadsrapport per februari för förvaltning för utbyggd tunnelbana Ärendebeskriviiing

Läs mer

Samråd om depå till ny tunnelbana

Samråd om depå till ny tunnelbana Stadsledningskontoret Exploateringskontoret Stadsbyggnadskontoret Miljöförvaltningen Trafikkontoret Enskede-Årsta-Vantör SDF Farsta SDF Skarpnäck SDF Gemensamt tjänsteutlåtande Dnr Slk 111-1229/2015 Dnr

Läs mer

Intresse trygghetsboende Göteborgs Stad

Intresse trygghetsboende Göteborgs Stad Intresse trygghetsboende Göteborgs Stad RAPPORT DECEMBER 0 David de Courcy ScandInfo Marketing Research, Pnr: Innehållsförteckning Inledning Bakgrund och syfte Målgrupp och metod Frågeområden Delgrupper

Läs mer

Örebro kommun Serviceundersökning 2015

Örebro kommun Serviceundersökning 2015 Örebro kommun Serviceundersökning Genomförd av CMA Research AB Maj Örebro kommun, Serviceundersökning, sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Stöd för tolkning av resultat 4 Svarsfrekvens

Läs mer

Sidan 1 Förvaltning för utbyggd tunnelbana. Nya tunnelbanan Pia Lindberg Nedby, Chef upphandling och juridik

Sidan 1 Förvaltning för utbyggd tunnelbana. Nya tunnelbanan Pia Lindberg Nedby, Chef upphandling och juridik Sidan 1 Nya tunnelbanan Pia Lindberg Nedby, Chef upphandling och juridik Sidan 2 Stockholm en av Europas snabbast växande städer Ca 35-40 000 fler invånare per år Behov av fler bostäder Behov av utökad

Läs mer

Med nya tunnelbanan Mot framtiden

Med nya tunnelbanan Mot framtiden Med nya tunnelbanan mot framtiden STOCKHOLMS TUNNELBANA år 2025 Barkarby station Barkarbystaden Hjulsta Akalla Mörby centrum Ropsten Tensta Rinkeby Husby Kista Arenastaden Danderyds sjukhus Bergshamra

Läs mer

Attitydmätning Tvärförbindelse Södertörn 2016

Attitydmätning Tvärförbindelse Södertörn 2016 Attitydmätning Tvärförbindelse Södertörn Kännedom Årets totala kännedom på ungefär samma nivå som närboende vilket antyder att totala kännedomen ökat. Kännedomen är störst i Huddinge (fyra av tio) och

Läs mer

Sidan 1 Förvaltning för utbyggd tunnelbana. Nya tunnelbanan Emma Sahlman, presskommunikatör Kalle Persson, samordnare miljöprövning

Sidan 1 Förvaltning för utbyggd tunnelbana. Nya tunnelbanan Emma Sahlman, presskommunikatör Kalle Persson, samordnare miljöprövning Sidan 1 Nya tunnelbanan Emma Sahlman, presskommunikatör Kalle Persson, samordnare miljöprövning Sidan 2 Innehåll Bakgrund Vad ska vi bygga? Tid & pengar Byggtiden De fyra projekten Planläggning och miljöprövning

Läs mer

Stockholms låns Förvaltning för utbyggd tunnelbana

Stockholms låns Förvaltning för utbyggd tunnelbana Stockholms låns Förvaltning för utbyggd tunnelbana g Ankom Stockholms läns landsting 2015-10- 2 6 Dnr. TJÄNSTEUTLÅTANDE FUT 1506-0086 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Månadsrapport 2015 september månad

Läs mer

Inriktningsbeslut för investeringsobjekt Depå

Inriktningsbeslut för investeringsobjekt Depå 1 (6) Förvaltning för utbyggd tunnelbana Handläggare: Ulf Larsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Inriktningsbeslut för investeringsobjekt Depå Ärendebeskrivning Detta ärende gäller inriktningsbeslut

Läs mer

Miljöprövning för tunnelbana till Arenastaden. Bilaga 2 Rådighetsavtal

Miljöprövning för tunnelbana till Arenastaden. Bilaga 2 Rådighetsavtal Miljöprövning för tunnelbana till Arenastaden Bilaga 2 Rådighetsavtal Stockholms läns landsting har tecknat avtal om vattenrättslig rådighet med följande fastighetsägare Solna Albydal 3, Nissehus Nr 1

Läs mer

Attitydundersökning. Flackarp-Arlöv 2015

Attitydundersökning. Flackarp-Arlöv 2015 Attitydundersökning Flackarp-Arlöv Innehåll Teknisk beskrivning Bakgrund Karta Målgrupp och urval Metod och undersökningsperiod Fördelning av svar Resultat Kännedom Attityder till projektet Kontakt med

Läs mer

Samråd för utbyggnaden av tunnelbanan till Nacka och söderort

Samråd för utbyggnaden av tunnelbanan till Nacka och söderort 2016-11-09 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr KFKS 2015/31-219 Kommunstyrelsen Samråd för utbyggnaden av tunnelbanan till Nacka och söderort Yttrande till Stockholms läns landsting under samråd Förslag till beslut

Läs mer

Skånepanelen. Medborgarundersökning Juni Genomförd av CMA Research AB

Skånepanelen. Medborgarundersökning Juni Genomförd av CMA Research AB Skånepanelen Medborgarundersökning Juni 2015 Genomförd av CMA Research AB Sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 4 Fakta om respondenterna 5 Att leva och bo i Skåne 6 Rekommendationsbenägenhet

Läs mer

Tilläggsavtal till Huvudavtal och Delprojektavtal avseende utbyggd tunnelbana enligt 2013 års Stockholmsöverenskommelse

Tilläggsavtal till Huvudavtal och Delprojektavtal avseende utbyggd tunnelbana enligt 2013 års Stockholmsöverenskommelse 2016-11-22 Tilläggsavtal till Huvudavtal och Delprojektavtal avseende utbyggd tunnelbana enligt 2013 års Stockholmsöverenskommelse Parter 1. Staten, genom Stockholmsförhandlingen 2. Stockholms läns landsting

Läs mer

Effektmätning av gratistidningen

Effektmätning av gratistidningen Effektmätning av gratistidningen Nr 8, november 011 Kampanjnummer: 01150 Målgrupp: Konsument, villahushåll Utskicksperiod: måndag 7 november, v. 45, 011 Mätperiod: slutet v 45 början 48, 011 Mediaeffekter

Läs mer

Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör

Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 215 Projektnummer: TRV 213/4576 Markör Innehåll Bakgrund Syfte, metod och urval Resultat Kännedom Attityder till projektet Kontakter med Trafikverket Information

Läs mer

Förlängning av tunnelbanan från Kungsträdgården till Nacka C

Förlängning av tunnelbanan från Kungsträdgården till Nacka C Stadsledningskontoret Exploateringskontoret Trafikkontoret Stadsbyggnadskontoret Miljöförvaltningen Fastighetskontoret Södermalms stadsdelsförvaltning Handläggare Till Gemensamt tjänsteutlåtande Dnr 111-248/2015

Läs mer

Utbyggnad av Tunnelbanan i Stockholm enligt Stockholmsförhandlingen 2013

Utbyggnad av Tunnelbanan i Stockholm enligt Stockholmsförhandlingen 2013 1 Utbyggnad av Tunnelbanan i Stockholm enligt Stockholmsförhandlingen 2013 Stefan Persson, Stockholms läns landsting 2014-03-07 1. Stockholmsförhandlingen 2013 2. Tunnelbana till Nacka och till Gullmarsplan/Söderort

Läs mer

Utbyggnad av tunnelbanan till Barkarby, till Arenastaden via Hagastaden samt till Nacka och Söderort. Genomförandeavtal

Utbyggnad av tunnelbanan till Barkarby, till Arenastaden via Hagastaden samt till Nacka och Söderort. Genomförandeavtal Sida 1 (10) 2016-10-17 Handläggare Trafikkontoret Anne Kemmler Anläggning Telefon: 08-508 263 45 Till Trafiknämnden 2016-11-10 Exploateringsnämnden 2016-11-10 Martin Skillbäck Stora Projekt Telefon: 08-508

Läs mer

2013 års Stockholmsförhandling

2013 års Stockholmsförhandling 2013 års Stockholmsförhandling 2013-12-10 2013 års Stockholmsförhandling Utbyggd tunnelbana En överenskommelse om finansiering av tunnelbanans förlängning till Nacka, samt eventuella anslutande åtgärder

Läs mer

Utbyggnad av tunnelbanan enligt 2013 års Stockholmsförhandling

Utbyggnad av tunnelbanan enligt 2013 års Stockholmsförhandling 1 (9) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektörens stab Landstingsstyrelsens arbetsutskott Utbyggnad av tunnelbanan enligt 2013 års Stockholmsförhandling Ärendebeskrivning Förslag till godkännande

Läs mer

Tunnelbana till Nacka och söderort. Samrådsredogörelse

Tunnelbana till Nacka och söderort. Samrådsredogörelse Tunnelbana till Nacka och söderort Samrådsredogörelse Titel: Tunnelbana till Nacka och söderort Projektchef: Martin Hellgren Bilder & illustrationer: Maja Modém Dokumentid: Diarienummer: FUT 1501-0022,

Läs mer

Tilläggsavtal till Huvudavtal och Delprojektavtal avseende utbyggd tunnelbana enligt 2013 års Stockholmsöverenskommelse

Tilläggsavtal till Huvudavtal och Delprojektavtal avseende utbyggd tunnelbana enligt 2013 års Stockholmsöverenskommelse 2016-11-22 Tilläggsavtal till Huvudavtal och Delprojektavtal avseende utbyggd tunnelbana enligt 2013 års Stockholmsöverenskommelse Parter 1. Staten, genom Stockholmsförhandlingen 2. Stockholms läns landsting

Läs mer

Rapport till Eslövsbladet oktober 2015

Rapport till Eslövsbladet oktober 2015 SKOP har på uppdrag av intervjuat drygt 300 personer. Intervjuerna gjordes mellan den 29 september och 6. Undersökningens genomförande redovisas i Metodbeskrivning. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen

Läs mer

Botkyrka kommun Medborgarundersökning 2012

Botkyrka kommun Medborgarundersökning 2012 Stockholm Januari Botkyrka kommun Medborgarundersökning Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 01 Örebro Virkesvägen, 0 Stockholm Tel: 01-, Fax:01- Tel: 01-, Fax: 0-1 info@markor.se www.markor.se

Läs mer

Uppföljningsrapport 2015:2

Uppföljningsrapport 2015:2 Uppföljningsrapport 2015:2 Beträffande avtal om finansiering och medfinansiering av utbyggnad av tunnelbanan samt ökad bostadsbebyggelse i Stockholms län enligt 2013 års Stockholmsförhandling. Oktober

Läs mer

Linköpings kommun Attitydundersökning 2014

Linköpings kommun Attitydundersökning 2014 Linköpings kommun Attitydundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB December 2014 Linköpings kommun, Attitydundersökning 2014, sida 2 Innehåll Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Attityder

Läs mer

Solna stad Skolundersökning 2015

Solna stad Skolundersökning 2015 Solna stad Skolundersökning 2015 December 2015 Spanska skolan Skola - Elever åk 3 17 respondenter Om undersökningen Bakgrund Solna stad genomför regelbundet en brukarundersökning i förskola, och grundskola.

Läs mer

Rapport. Barsebäcksverket. Kunskap, oro, attityder

Rapport. Barsebäcksverket. Kunskap, oro, attityder Rapport Barsebäcksverket Kunskap, oro, attityder 2015-12-07 Innehåll Sid Bakgrund och syfte 3 Områdesindelning 4 Sammanfattning 5 Nedläggning av Barsebäck 7 Förtroende 29 Informationen 36 Appendix 43 Hur

Läs mer

Rapport till Ekobrottsmyndigheten undersökning i Sverige oktober/november 2003

Rapport till Ekobrottsmyndigheten undersökning i Sverige oktober/november 2003 Rapport till Ekobrottsmyndigheten undersökning i Sverige oktober/november 2003 IMRI AB, International Market Research Institute har på uppdrag av Ekobrottsmyndigheten under oktober och november månad intervjuat

Läs mer

Linköpings kommun Attityder 2015

Linköpings kommun Attityder 2015 Linköpings kommun Attityder 2015 Genomförd av CMA Research AB December 2015 Linköpings kommun, Attityder 2015, sida 1 Innehåll Fakta om undersökningen 2 Fakta om respondenterna 3 Attityder till Linköping

Läs mer

Vi bygger ut Blå linje till söderort

Vi bygger ut Blå linje till söderort Vi bygger ut Blå linje till söderort Välkommen till samråd om förlängning av tunnelbanans Blå linje från Kungsträdgården till och söderort. Tyck till om uppgångar och sträckningar. Foto: Solveig Edlund

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2014. För varje

Läs mer

PRIVAT PENSIONSSPARANDE

PRIVAT PENSIONSSPARANDE PRIVAT PENSIONSSPARANDE En kvantitativ undersökning i gruppen den svenska allmänheten. September 2006 Scandinavian Research AMF Pension Privat pensionssparande En kvantitativ undersökning i den svenska

Läs mer

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Innehåll Bakgrund Syfte Metod och urval Resultat Kännedom Attityder till projektet Kontakter med Trafikverket Information Om Trafikverket Bakgrundsdata

Läs mer

Stockholms läns landsting Förvaltning för utbyggd tunnelbana

Stockholms läns landsting Förvaltning för utbyggd tunnelbana Stockholms läns landsting Förvaltning för utbyggd tunnelbana TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-02-09 LS 2015-0142 FUT 1501-0024 Handläggare: Anna Nylén Landstingsstyrelsen Lokaliseringsutredning för tunnelbana till

Läs mer

Hushållet ska ha en digitalbox utan kort eller inbyggd i sin TV, de ska inte ha utgifter för några kommersiella kanaler.

Hushållet ska ha en digitalbox utan kort eller inbyggd i sin TV, de ska inte ha utgifter för några kommersiella kanaler. Bakgrund och syfte Post- och telestyrelsen (PTS) har gett Sweco Society i uppdrag att genomföra en undersökning för att kartlägga hur stor andel av de svenska hushållen som enbart har så kallad fri-tv,

Läs mer

Solna stad Skolundersökning 2015

Solna stad Skolundersökning 2015 Solna stad Skolundersökning 2015 December 2015 Spanska skolan Skola - Föräldrar åk 3 9 respondenter Om undersökningen Bakgrund Solna stad genomför regelbundet en brukarundersökning i förskola, och grundskola.

Läs mer

Solna stad Skolundersökning 2015

Solna stad Skolundersökning 2015 Solna stad Skolundersökning 2015 December 2015 Spanska skolans förskola - Föräldrar förskola 32 respondenter Om undersökningen Bakgrund Solna stad genomför regelbundet en brukarundersökning i förskola,

Läs mer

Tunnelbana Kungsträdgården Nacka C Gullmarsplan och söderort

Tunnelbana Kungsträdgården Nacka C Gullmarsplan och söderort Tunnelbana Kungsträdgården Nacka C Gullmarsplan och söderort beskrivning av planläggning och prövning Här hittar du information om hur projektet kommer att planläggas och prövas, när du kan påverka samt

Läs mer

Ärendet behandlar godkännande av rapporten Lokaliseringsutredning, Tunnelbana Åkalla - Barkarby station.

Ärendet behandlar godkännande av rapporten Lokaliseringsutredning, Tunnelbana Åkalla - Barkarby station. Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-02-18 LS 2015-0142 Landstingsstyrelsen Lokaliseringsutredning för tunnelbana till Järfalla/Barkarby Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Kampanjuppföljning Aktiv mot brand 2012

Kampanjuppföljning Aktiv mot brand 2012 Kampanjuppföljning Aktiv mot brand Syfte Följa upp kampanjen aktiv mot brand för att se hur den nått ut till och eventuellt påverkat olika målgrupper i samhället. Delsyfte är att ge återkoppling på nuvarande

Läs mer

RÖDA KORSET. People on war - Sverige. Genomförd av CMA Research AB November 2016

RÖDA KORSET. People on war - Sverige. Genomförd av CMA Research AB November 2016 RÖDA KORSET People on war - Sverige Genomförd av CMA Research AB November 2016 Innehåll Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Övergripande resultat 6 Internationell humanitär rätt 7 Krigsförbrytelser

Läs mer

Konsulttjänster för projektering av tunnelbana till Arenastaden via Hagastaden

Konsulttjänster för projektering av tunnelbana till Arenastaden via Hagastaden Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-05-21 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4-05- 2 7 0 00 0^ ' Konsulttjänster för projektering av tunnelbana till Arenastaden via

Läs mer

Kompetens och jämställdhet i styrelser

Kompetens och jämställdhet i styrelser Kompetens och jämställdhet i styrelser En undersökning genomförd bland bolagsstyrelser i Östergötland Genomförd av CMA Research AB Augusti 2016 Kompetens och jämställdhet i styrelser 2016, sida 2 Innehåll

Läs mer

Botkyrka kommun Medborgarundersökning 2013

Botkyrka kommun Medborgarundersökning 2013 Stockholm December Botkyrka kommun Medborgarundersökning Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 01 Örebro Virkesvägen, 0 Stockholm Tel: 01-, Fax:01- Tel: 01-, Fax: 0-1 info@markor.se www.markor.se

Läs mer

Solna stad Skolundersökning 2015

Solna stad Skolundersökning 2015 Solna stad Skolundersökning 2015 December 2015 Vittra Frösunda förskola - Föräldrar förskola 64 respondenter Om undersökningen Bakgrund Solna stad genomför regelbundet en brukarundersökning i förskola,

Läs mer

Föredragande borgarrådet Daniel Helldén anför följande.

Föredragande borgarrådet Daniel Helldén anför följande. PM 2015:136 RVII (Dnr 111-1229/2015) Inbjudan till samråd om en ny tunnelbanedepå, utveckla depån i Högdalen eller en ny depå i Skarpnäck Remiss från Förvaltningen för utbyggd tunnelbana (SLL) Borgarrådsberedningen

Läs mer

Solna stad Skolundersökning 2015

Solna stad Skolundersökning 2015 Solna stad Skolundersökning 2015 December 2015 Tallbackaskolan - Föräldrar åk 8 28 respondenter Om undersökningen Bakgrund Solna stad genomför regelbundet en brukarundersökning i förskola, och grundskola.

Läs mer

Allmänhetsundersökning Jan Ekblom 2012-01-27

Allmänhetsundersökning Jan Ekblom 2012-01-27 Allmänhetsundersökning Jan Ekblom 2012-01-27 1 Mål och syfte Syftet och målet med undersökningen är att förstå allmänhetens inställning till golfen samt förstå vilket potential som golfen har mot allmänhet.

Läs mer

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Stadsövergripande resultat 2014 stockholm.se 2 Enkätundersökning ekonomiskt bistånd 2014 Publikationsnummer: Dnr:dnr ISBN: Utgivningsdatum: Utgivare: Kontaktperson:

Läs mer

Eftervalsundersökning för Stockholms läns landsting 2014 RAPPORT 2014:5

Eftervalsundersökning för Stockholms läns landsting 2014 RAPPORT 2014:5 Eftervalsundersökning för Stockholms läns landsting 2014 RAPPORT 2014:5 Eftervalsundersökning för Stockholms läns landsting 2014 rapport 2014:05 TMR, Stockholms läns landsting Box 22550, 104 22 Stockholm

Läs mer

Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011 Förskoleföräldrar Strandgården 11 svarande

Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011 Förskoleföräldrar Strandgården 11 svarande Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011 Strandgården 11 svarande Mars 2011 Genomförd av CMA Research AB Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011, sid 1 Innehåll Fakta om undersökningen 2 Fakta om

Läs mer

Brukarundersökning 2013. Nacka kommun. Social- och äldrenämnden Utvärdering mottagningsgruppen. December 2013

Brukarundersökning 2013. Nacka kommun. Social- och äldrenämnden Utvärdering mottagningsgruppen. December 2013 Brukarundersökning 2013 Nacka kommun Social- och äldrenämnden Utvärdering mottagningsgruppen December 2013 Nordiska Undersökningsgruppen 2013-12-20 Titel: Nacka kommun Social- och äldrenämnden Utvärdering

Läs mer

Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad

Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad Fakta om undersökningen Undersökningen är genomförd av JM i samarbete med TEMO och Field

Läs mer

November Samrådsredogörelse. Järnvägsplan och tillståndsansökan för utökad depåkapacitet

November Samrådsredogörelse. Järnvägsplan och tillståndsansökan för utökad depåkapacitet November 2016 Samrådsredogörelse Järnvägsplan och tillståndsansökan för utökad depåkapacitet Titel: Samrådsredogörelse. Järnvägsplan och tillståndsansökan för utökad depåkapacitet. Uppdragsledare: Catrine

Läs mer

Norrtälje kommun. Bilaga 1. Genomförd av CMA Research AB Maj 2017

Norrtälje kommun. Bilaga 1. Genomförd av CMA Research AB Maj 2017 Norrtälje kommun Bilaga 1 Genomförd av CMA Research AB Maj 2017 Norrtälje kommun, Medborgarpanel Mätning 1, sida 2 Boendesituation Nuvarande boende Storlek på bostad vid eventuell flytt Grannaktiviteter

Läs mer

23 Allmänhetens attityder till KFM

23 Allmänhetens attityder till KFM 23 Allmänhetens attityder till KFM 23.1 Inledning Tabell 228. Påstående: Totalt sett: I Sverige har vi ett väl fungerande system för indrivning av obetalda skulder, procent. 1996 1998 2001 2002 Instämmer

Läs mer

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2017 Utländska arbetsgivare. Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2017

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2017 Utländska arbetsgivare. Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2017 Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2017 Utländska arbetsgivare Innehåll Sammanfattning Om undersökningen Förklaring av diagram Fakta om respondenterna Resultat Uppdragsgivare Regler Information Beteende

Läs mer

Vattenfall Vindkraft Grönhult. MarkCheck November 2011

Vattenfall Vindkraft Grönhult. MarkCheck November 2011 Vattenfall Vindkraft Grönhult MarkCheck November 2011 1. Bakgrund 1.1. Syfte Vattenfall Vindkraft AB planerar att uppföra vindkraftsanläggningar i Grönhult. I arbetet med att skapa lokal acceptans ingår

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB November 2013 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2013. För varje

Läs mer

Ansvarig för undersökningen åt Socialstyrelsen är Birgitta Hultåker.

Ansvarig för undersökningen åt Socialstyrelsen är Birgitta Hultåker. SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 11 och 19 intervjuades drygt 2.000 personer om Den nya influensan A-H1N1. Frågorna ställdes på uppdrag

Läs mer

Effektmätning av gratistidningen

Effektmätning av gratistidningen Effektmätning av gratistidningen Nr 5, juni 01 Kampanjnummer: 0163 Målgrupp: Konsument, villahushåll Utskicksperiod: juni, v. 3, 01 Mätperiod: slutet v slutet v. 6, 01 Mediaeffekter observation och handling:

Läs mer

Miljöprövning för tunnelbana från Kungsträdgården till Nacka och söderort. Bilaga 2 Rådighetsavtal

Miljöprövning för tunnelbana från Kungsträdgården till Nacka och söderort. Bilaga 2 Rådighetsavtal Miljöprövning för tunnelbana från Kungsträdgården till Nacka och söderort Bilaga 2 Rådighetsavtal Stockholms läns landsting har tecknat avtal om vattenrättslig rådighet med följande fastighetsägare STOCKHOLM

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Huvudrapport personer Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Huvudrapport personer Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2016 Huvudrapport 6933 personer Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016 Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2016, sida 2 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

Svenska Ägg - Frukostvanor

Svenska Ägg - Frukostvanor Svenska Ägg - Frukostvanor Sverigebussen panelundersökning Genomförd av CMA Research AB Mars 2016 Fakta om undersökningen Metod Undersökningen genomfördes i en riksrepresentativ webbpanel, CMA-panelen.

Läs mer

RAPPORT. Simrishamnsbanan Trafikverket Attitydundersökning. Projektnummer: TRV 2010/21715

RAPPORT. Simrishamnsbanan Trafikverket Attitydundersökning. Projektnummer: TRV 2010/21715 RAPPORT Simrishamnsbanan 213 Trafikverket Attitydundersökning Simrishamnsbanan 213 Projektnummer: TRV 21/21715 Bakgrund Syfte Det primära syftet med undersökningen är att ta reda på vilken inställning

Läs mer

Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1

Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1 Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1 Sammanfattning 13% av UF-deltagarna har startat eget efter utbildningen. 19% av respondenterna över 28 år har företagarerfarenhet. Andelen med företagarerfarenhet

Läs mer

Svensk Fjärrvärme. Svenskarnas syn på fjärrvärme mätning

Svensk Fjärrvärme. Svenskarnas syn på fjärrvärme mätning Svensk Fjärrvärme Svenskarnas syn på fjärrvärme mätning 20130326 Om undersökningen United Minds har genomfört en kvantitativ nollmätning bland svensk allmänhet i åldrarna 18-80 år. 1 050 intervjuer genomfördes

Läs mer

Skånepanelen 1 2015 Medborgarundersökning integritet

Skånepanelen 1 2015 Medborgarundersökning integritet Skånepanelen 1 2015 Medborgarundersökning integritet Genomförd av CMA Research AB Mars 2015 Region Skåne, Integritet 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna

Läs mer

Låneindikatorn. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2015

Låneindikatorn. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2015 Låneindikatorn Genomförd av CMA Research AB Juni 0 Låneindikatorn Juni 0 Disposition Sammanfattning sid. Fakta om undersökningen sid. Fakta om respondenterna sid. Bankernas utlåning till företag sid. Nuvarande

Läs mer

Uppföljningsrapport 2015:1

Uppföljningsrapport 2015:1 Uppföljningsrapport 2015:1 Beträffande avtal om finansiering och medfinansiering av utbyggnad av tunnelbanan samt ökad bostadsbebyggelse i Stockholms län enligt 2013 års Stockholmsförhandling. Maj 2015

Läs mer

Örebro kommun. Rapport: Kartläggning av företagens informationsbehov Markör Marknad & Kommunikation AB December 2009

Örebro kommun. Rapport: Kartläggning av företagens informationsbehov Markör Marknad & Kommunikation AB December 2009 Örebro kommun Rapport: Kartläggning av företagens informationsbehov 2009 Markör Marknad & Kommunikation AB December 2009 Bakgrund Örebro kommuns näringslivskontor ger fyra gånger per år ut tidningen Goodwill.

Läs mer

Opinionsundersökning. Oktober Genomförd av Sifo på uppdrag av Moderaterna i Landstinget Västmanland

Opinionsundersökning. Oktober Genomförd av Sifo på uppdrag av Moderaterna i Landstinget Västmanland Opinionsundersökning Oktober 2016 Genomförd av Sifo på uppdrag av Moderaterna i Landstinget Västmanland Om undersökningen Utförare Sifo Fältarbete 29 september 12 oktober 2016 Antal intervjuer Målgrupp

Läs mer

Sidan 2 Förvaltning för utbyggd tunnelbana. Nya tunnelbanan till söderort

Sidan 2 Förvaltning för utbyggd tunnelbana. Nya tunnelbanan till söderort Sidan 2 Nya tunnelbanan till söderort Sidan 3 Här presenterar vi kortfattat lokaliseringsutredningen Sidan 4 Kollektivtrafikens utveckling i Stockholm har ett nära samband med befolkningsutvecklingen Sidan

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2013 Elever grundskola

Sundbybergs stad Skolundersökning 2013 Elever grundskola Sundbybergs stad Skolundersökning 1 grundskola Skvadronskolan Antal svar för aktuell grundskola: st. Svarsfrekvens: procent Antal svar totalt för alla grundskolor: st. Svarsfrekvens: procent Presentation

Läs mer

Skånepanelen 2 2014. Medborgarundersökning Sjukvård/patientjournal. Genomförd av CMA Research AB. April 2014

Skånepanelen 2 2014. Medborgarundersökning Sjukvård/patientjournal. Genomförd av CMA Research AB. April 2014 Skånepanelen 2 2014 Medborgarundersökning Sjukvård/patientjournal Genomförd av CMA Research AB April 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 5 Resultat

Läs mer

IdentX Attityder till parkeringsvakter

IdentX Attityder till parkeringsvakter Sverigebussen juni 2016, parkeringsvakter, sida 1 IdentX Attityder till parkeringsvakter Genomförd av CMA Research AB Juni 2016 Sverigebussen juni 2016, parkeringsvakter, sida 2 Fakta om undersökningen

Läs mer

Borås-Göteborg. Företag. Avtalsnummer: TRV 2013/45076 Datum: Markör

Borås-Göteborg. Företag. Avtalsnummer: TRV 2013/45076 Datum: Markör Borås-Göteborg Företag Avtalsnummer: TRV 213/4576 Datum: 216-12-2 Markör Sammanfattning Kännedom Kännedomen har ökat sedan förra mätningen (214). Drygt åtta av tio (82%) känner till projektet vilket är

Läs mer

Utvärdering för projektdeltagare

Utvärdering för projektdeltagare Utvärdering för projektdeltagare Slutlig utvärdering av projektet Brottsutsatt och funktionsnedsättning 10 december 2014 Sofia Barlind Brottsofferjouren Sverige Innehåll Utvärdering för deltagare i projekt

Läs mer