Intresse trygghetsboende Göteborgs Stad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Intresse trygghetsboende Göteborgs Stad"

Transkript

1 Intresse trygghetsboende Göteborgs Stad RAPPORT DECEMBER 0 David de Courcy ScandInfo Marketing Research, Pnr:

2 Innehållsförteckning Inledning Bakgrund och syfte Målgrupp och metod Frågeområden Delgrupper Resultatsammanfattning Resultat Demografi/nuvarande boende Upplevelse av boendet Framtida boende Inställning till trygghetsboende Öppna kommentarer

3 Bakgrund och syfte Inom Göteborgs Stad pågår ett samarbete mellan förvaltningar och bostadsbolag kring boende för äldre. En aktuell fråga berör trygghetsbostäder som är en ny boendeform på bostadsmarknaden. Trygghetsbostäder ska ge göteborgare som är 0 år och äldre möjlighet att söka sig en trygg bostad med god fysisk tillgänglighet. I arbetet har det uppstått ett behov av en marknadsundersökning för att få en djupare förståelse för hur äldre i Göteborg ser på sitt boende. Genom att kartlägga de äldres inställning och intresse för trygghetsboende kopplat till deras syn på sitt boende i dag och i framtiden, ska undersökningen fungera som underlag för att utvärdera potentialen för trygghetsbostäder i Göteborgs Stad.

4 Målgrupp och metod Målgruppen för studien har varit individer folkbokförda i Göteborgs kommun i åldrarna 0 till 0 år. Ett slumpmässigt urval om 000 individer köptes in från Statens personadressregister (SPAR) Urvalet sattes högt i syfte att spegla boende i Göteborgs olika stadsdelar, totalt 00 individer per stadsdel I början av oktober gjordes ett första utskick till personerna i målgruppen med formulär och följebrev. De som inte svarat fick ett påminnelsebrev med nytt formulär två veckor senare Totalt svarade 0 personer vilket efter bortfall motsvarar en svarsfrekvens på %. Centrum 0 % Lundby % Västra Hisingen 0 % Örgryte - Härlanda % Norra Hisingen % Majorna - Linné % Angered % Askim - Frölunda - Högsbo % Östra Göteborg % Västra Göteborg 0 %

5 Frågeområden Enkäten bestod av frågor fördelade enligt fyra frågeområden:. Nuvarande boende Frågor om hur man bor idag och hur man ser på sin nuvarande boendesituation. Framtida boende Frågor om hur man ser på sin boendesituation i framtiden. Trygghetsboende Frågor om inställning till trygghetsboende. Bakgrundsfrågor Frågor om respondenten och hushållet

6 Delgrupper I undersökningen särredovisas följande delgrupper: Boende i Göteborgs olika stadsdelar (0 grupper) Kön ( grupper) Ålder ( grupper) Hushållstorlek ( grupper) Upplåtelseform ( grupper) Intresserade av trygghetsboende ( grupper)

7 Resultatsammanfattning Nuvarande boende 0 % av de svarande bor i flerfamiljshus. Boende i villa och radhus utgör 0 % Vanligaste upplåtelseform är hyresrätt ( %) följt av bostadsrätt (%) och äganderätt ( %) Vanligaste bostadsstorlek är två- och tre rum och kök (totalt 0 %) 0 % betalar mellan kr/mån för sitt boende. Boende i hyresrätt har en högre boendekostnad än boende i övriga upplåtelseformer. Observera att boendekostnaden kan vara svår att beräkna/bedöma beroende på upplåtelseform. De flesta har bott lång tid i sitt nuvarande boende. % har bott i år eller längre och % har bott mellan -0 år. Bland boende i äganderätt har % bott år eller längre av 0 uppger att det finns ett omsorgsbehov i hushållet. Behovet är jämnt fördelat mellan stöd från hemtjänst och anhörig. % har behov av stöd från både hemtjänst och anhörig

8 Resultatsammanfattning Nuvarande boende Utifrån respondenternas bedömning av det egna boendet, kan man konstatera att målgruppen i stort förefaller vara mycket nöjd med sin nuvarande boendesituation Cirka % instämmer i påståendena om att man trivs i sin bostad och i sitt bostadsområde Lika stor andel instämmer i att man känner sig trygg, både i bostaden som bostadsområdet En lika klar majoritet är nöjda med bostadens standard samt upplever att bostaden är lätt att ta sig till och förflytta sig inom En lägre andel instämmer med påståendet att boendekostnaden är acceptabel, även om % anser att det stämmer mycket eller ganska bra Slutligen instämmer % i att man vill bo kvar så länge som möjligt. % anser att det stämmer mycket bra Noterbart är att de som bor i hyresrätt är mer negativa till sin nuvarande boendesituation

9 Resultatsammanfattning Framtida boende % ska flytta, % söker aktivt nytt boende och % överväger att flytta. 0 % har inte funderat på att flytta Något fler överväger att flytta bland de boende i äganderätt. Även de två lägre åldersgrupperna överväger i större utsträckning att flytta än de två högre 0 % bedömer att det skulle vara aktuellt att flytta inom de närmsta fyra åren, 0 % om ett till två år och % inom det närmsta året. På frågan om hur man helst skulle vilja bo (om man skulle flytta), skulle flest välja seniorboende, + ( %). Därefter kommer äldreboende samt flerfamiljshus ( % respektive %). av 0 har inte funderat på hur de skulle vilja bo. Observera att alternativ trygghetsboende inte är en valmöjlighet i denna fråga Geografiskt vill av 0 helst bo kvar i eller i närheten av det nuvarande bostadsområdet. Vissa skillnader finns i jämförelse mellan boende i olika stadsdelar, där boende i Angered och Majorna utmärker sig mest som grupper där minst respektive flest vill bo kvar i nuvarande bostadsområde. av 0 har inte funderat på var de skulle vilja bo 0 % anser att det vid en flytt skulle vara mycket eller ganska viktigt att bo kvar i närheten av där man bor idag. Samtidigt anser 0 % att det inte är viktigt Att bo med grannar i den egna åldern/livssituationen är varken mer viktigt eller mer oviktigt Observera att synen på det framtida boendet troligen hänger ihop med hur man bedömer sin framtida hälsostatus

10 Resultatsammanfattning Inställning till Trygghetsboende Efter en kortare beskrivning av hur trygghetsboenden fungerar får man frågan om man skulle vara intresserad av att flytta till ett trygghetsboende, i dag eller i framtiden % är mycket intresserade och % är ganska intresserade av att flytta till ett trygghetsboende. Intresset skiljer sig lite åt mellan delgrupperna Cirka 0 % skulle vilja flytta till ett trygghetsboende inom de närmsta fyra åren och cirka % inom en två-årsperiod. Majoriteten skulle dock vilja flytta om tidigast fem år I första hand önskas rum och kök och i andra hand rum och kök Efterfrågad upplåtelseform är i första hand hyresrätt. Bostadsrätt är lika populärt som hyresrätt bland boende i bostadsrätt och äganderätt Vid bedömning av viktiga egenskaper hos ett trygghetsboende är det framförallt att boendet ska ha en hög trygghetsfaktor, balkong eller uteplats samt ligga nära livsmedelsaffär och annan service som utmärker sig som mer viktigt. Mindre viktigt är att boendet ska vara nybyggt/nyproducerat och att det endast ska finnas trygghetsbostäder i fastigheten I de öppna kommentarerna återfinns flera spridda synpunkter på vad som är viktigt att tänka på vid planering av trygghetsbostäder

11 Resultatsammanfattning Inställning till Trygghetsboende Av de intresserade svarar av 0 att de kan tänka sig att betala merkostnaden om 00 kr per månad för ett trygghetsboende På frågan om hur mycket man är beredd att betala i månadskostnad för en lägenhet i ett trygghetsboende kan: % tänka sig att betala upp till.000 kr/mån % tänka sig att betala mellan kr/mån % tänka sig att betala mellan kr/mån En viss variation finns mellan olika stadsdelar. Boende i bostadsrätt utmärker sig med en något mindre betalningsvilja Noterbart är att % är beredda att betala mer och % är beredda att betala mindre än vad man gör idag. % är beredda att betala motsvarande nuvarande boendekostnad. De med lägre boendekostnad idag är i större utsträckning beredda att betala mer, medan de med högre boendekostnad i större utsträckning vill betala mindre än vad man gör idag Det är tydligt att trygghetsbostäder är ett boendekoncept som är lockande för äldre i Göteborg. Särskilt med tanke på den höga graden av nöjdhet med det befintliga boendet är intresset för att flytta till ett trygghetsboende mycket stort

12 Demografi/nuvarande boende

13 Kön Total n=0 Centrum n= 0 0 Örgryte n=0 Majorna n=0 Askim n= V Göteborg n=0 Lundby n= V Hisingen n=0 N Hisingen n= Angered n= Ö Göteborg n= Man Kvinna

14 Kön Total n=0 Man n= Kvinna n= år n= -0 år n= - år n= år eller äldre n= 0 0 Enpersonshushåll n= 0 0 Flerpersonshushåll n=0 Hyresrätt n=0 Bostadsrätt n=0 0 0 Äganderätt n=0 Mycket/ganska intresserad n= Mycket intresserad n= Ganska intresserad n=0 Ganska ointresserad n= Man Helt ointresserad n= 0 0 Kvinna

15 Ålder Total n=0 Centrum n= Örgryte n=0 0 Majorna n=0 Askim n= V Göteborg n=0 Lundby n= V Hisingen n=0 N Hisingen n= Angered n= 0- år -0 år Ö Göteborg n= - år år eller äldre

16 Ålder Total n=0 Man n= Kvinna n= 0- år n= 00-0 år n= 00 - år n= 00 år eller äldre n= 00 Enpersonshushåll n= Flerpersonshushåll n=0 Hyresrätt n=0 Bostadsrätt n=0 Äganderätt n=0 0 0 Mycket/ganska intresserad n= Mycket intresserad n= Ganska intresserad n=0 Ganska ointresserad n= 0 0- år -0 år - år Helt ointresserad n= 0 år eller äldre

17 Födelseort Total n=0 0 Centrum n= 0 Örgryte n=0 0 Majorna n=0 0 Askim n= V Göteborg n=0 Lundby n= 0 V Hisingen n=0 N Hisingen n= Angered n= 0 Göteborgs kommun Ö Göteborg n= 0 Annan kommun i Sverige Utomlands

18 Födelseort Total n=0 0 Man n= Kvinna n= 0 0- år n= -0 år n= 0 - år n= år eller äldre n= Enpersonshushåll n= Flerpersonshushåll n=0 0 Hyresrätt n=0 Bostadsrätt n=0 Äganderätt n=0 Mycket/ganska intresserad n= 0 Mycket intresserad n= Ganska intresserad n=0 Ganska ointresserad n= Göteborgs kommun Annan kommun i Sverige Helt ointresserad n= Utomlands

19 Omsorgsbehov i hushållet Flera svar möjliga Total n=0 Man n= Kvinna n= 0- år n= -0 år n= - år n= år eller äldre n= Enpersonshushåll n= Flerpersonshushåll n=0 Hyresrätt n=0 Bostadsrätt n=0 Äganderätt n=0 Mycket/ganska intresserad n= Mycket intresserad n= Ganska intresserad n=0 Ganska ointresserad n= Helt ointresserad n= Ja, av hemtjänsten Ja, av anhörig Nej

20 Omsorgsbehov i hushållet Flera svar möjliga Total n=0 Centrum n= Örgryte n=0 Majorna n=0 Askim n= V Göteborg n=0 Lundby n= V Hisingen n=0 N Hisingen n= Angered n= Ö Göteborg n= Ja, av hemtjänsten Ja, av anhörig Nej

21 Boendetyp Total n=0 0 Centrum n= Örgryte n=0 Majorna n=0 Askim n= V Göteborg n=0 Lundby n= V Hisingen n=0 N Hisingen n= Flerfamiljshus Villa Angered n= Radhus Äldreboende Ö Göteborg n= Seniorboende, + Annat

22 Boendetyp Total n=0 0 Man n= 0 Kvinna n= 0- år n= -0 år n= - år n= 0 år eller äldre n= Enpersonshushåll n= Flerpersonshushåll n=0 Hyresrätt n=0 Bostadsrätt n=0 Äganderätt n=0 Mycket/ganska intresserad n= Mycket intresserad n= 0 Flerfamiljshus Villa Ganska intresserad n=0 Ganska ointresserad n= Radhus Äldreboende Seniorboende, + Helt ointresserad n= Annat

23 Upplåtelseform Total n=0 Centrum n= 0 Örgryte n=0 0 Majorna n=0 Askim n= V Göteborg n=0 Lundby n= 0 V Hisingen n=0 N Hisingen n= Angered n= Hyresrätt Bostadsrätt Ö Göteborg n= Äganderätt Annat

24 Upplåtelseform Total n=0 Man n= 0 Kvinna n= 0- år n= år n= 0 - år n= 0 år eller äldre n= Enpersonshushåll n= Flerpersonshushåll n=0 0 Hyresrätt n=0 Bostadsrätt n=0 Äganderätt n= Mycket/ganska intresserad n= Mycket intresserad n= 0 Ganska intresserad n=0 Ganska ointresserad n= 0 Hyresrätt Bostadsrätt Äganderätt Helt ointresserad n= Annat

25 Bostadsstorlek Total n=0 Centrum n= 0 Örgryte n=0 Majorna n=0 0 Askim n= V Göteborg n=0 Lundby n= V Hisingen n=0 N Hisingen n= rum och kök Angered n= rum och kök rum och kök Ö Göteborg n= rum och kök rum och kök eller fler

26 Bostadsstorlek Total n=0 Man n= 0 0 Kvinna n= 0- år n= 0-0 år n= - år n= 0 år eller äldre n= 0 Enpersonshushåll n= 0 Flerpersonshushåll n=0 Hyresrätt n=0 0 Bostadsrätt n=0 Äganderätt n=0 Mycket/ganska intresserad n= 0 Mycket intresserad n= rum och kök Ganska intresserad n=0 Ganska ointresserad n= 0 0 rum och kök rum och kök rum och kök Helt ointresserad n= rum och kök eller fler

27 Finns det hiss? Total n=0 Centrum n= Örgryte n=0 Majorna n=0 Askim n= V Göteborg n=0 Lundby n= V Hisingen n=0 N Hisingen n= Angered n= Ö Göteborg n= Ja Nej

28 Finns det hiss? Total n=0 Man n= Kvinna n= 0- år n= -0 år n= - år n= 0 0 år eller äldre n= Enpersonshushåll n= Flerpersonshushåll n=0 Hyresrätt n=0 Bostadsrätt n=0 0 0 Äganderätt n=0 Mycket/ganska intresserad n= Mycket intresserad n= Ganska intresserad n=0 Ganska ointresserad n= Ja Helt ointresserad n= Nej

29 Nuvarande boendekostnad Total n=0 Centrum n= 0 Örgryte n=0 Majorna n=0 Askim n= V Göteborg n=0 Lundby n= V Hisingen n=0 Upp till 000 kr/mån kr/mån N Hisingen n= kr/mån kr/mån Angered n= kr/mån kr/mån Ö Göteborg n= kr/mån Över 000 kr/mån

30 Nuvarande boendekostnad Total n=0 Man n= 0 Kvinna n= 0 0- år n= -0 år n= 0 - år n= 0 år eller äldre n= 0 0 Enpersonshushåll n= Flerpersonshushåll n=0 Hyresrätt n=0 0 Bostadsrätt n=0 Äganderätt n=0 0 Upp till 000 kr/mån Mycket/ganska intresserad n= Mycket intresserad n= kr/mån kr/mån kr/mån Ganska intresserad n=0 Ganska ointresserad n= kr/mån kr/mån kr/mån Helt ointresserad n= Över 000 kr/mån

31 Tid i nuvarande bostad Total n=0 Centrum n= Örgryte n=0 Majorna n=0 0 Askim n= 0 V Göteborg n=0 Lundby n= 0 V Hisingen n=0 N Hisingen n= Mindre än år Angered n= 0 - år - år Ö Göteborg n= -0 år år eller längre

32 Tid i nuvarande bostad Total n=0 Man n= Kvinna n= 0- år n= -0 år n= - år n= år eller äldre n= Enpersonshushåll n= Flerpersonshushåll n=0 0 Hyresrätt n=0 0 Bostadsrätt n=0 Äganderätt n=0 Mycket/ganska intresserad n= Mycket intresserad n= Mindre än år Ganska intresserad n=0 Ganska ointresserad n= - år - år -0 år Helt ointresserad n= år eller längre

33 Upplevelse av nuvarande boende

34 Upplevelse av nuvarande boende Bas: Total n=0 Trivs i min bostad Lätt för mig att ta mig till och förflytta mig i min bostad 0 Känner mig trygg i min bostad Nöjd med bostadens standard Min boendekostnad är acceptabel Trivs i mitt bostadsområde Känner mig trygg i mitt bostadsområde Stämmer mycket bra Stämmer ganska bra Vill bo kvar så länge som möjligt Stämmer ganska dåligt Stämmer mycket dåligt

35 Upplevelse av nuvarande boende Bas: Centrum n= Trivs i min bostad 0 Lätt för mig att ta mig till och förflytta mig i min bostad 0 0 Känner mig trygg i min bostad 0 Nöjd med bostadens standard 0 Min boendekostnad är acceptabel 0 Trivs i mitt bostadsområde 0 Känner mig trygg i mitt bostadsområde 0 Mycket bra, totalt Stämmer mycket bra Stämmer ganska bra Vill bo kvar så länge som möjligt 0 Stämmer ganska dåligt Stämmer mycket dåligt

36 Upplevelse av nuvarande boende Bas: Örgryte n=0 Trivs i min bostad 0 Lätt för mig att ta mig till och förflytta mig i min bostad Känner mig trygg i min bostad 0 0 Nöjd med bostadens standard Min boendekostnad är acceptabel Trivs i mitt bostadsområde 0 Känner mig trygg i mitt bostadsområde 0 Mycket bra, totalt Stämmer mycket bra Stämmer ganska bra Vill bo kvar så länge som möjligt Stämmer ganska dåligt Stämmer mycket dåligt

37 Upplevelse av nuvarande boende Bas: Majorna n=0 Trivs i min bostad 0 Lätt för mig att ta mig till och förflytta mig i min bostad 0 Känner mig trygg i min bostad 0 0 Nöjd med bostadens standard 0 Min boendekostnad är acceptabel Trivs i mitt bostadsområde 0 Känner mig trygg i mitt bostadsområde 0 Mycket bra, totalt Stämmer mycket bra Stämmer ganska bra Vill bo kvar så länge som möjligt Stämmer ganska dåligt Stämmer mycket dåligt

38 Upplevelse av nuvarande boende Bas: Askim n= Trivs i min bostad Lätt för mig att ta mig till och förflytta mig i min bostad Känner mig trygg i min bostad 0 Nöjd med bostadens standard Min boendekostnad är acceptabel Trivs i mitt bostadsområde Känner mig trygg i mitt bostadsområde Mycket bra, totalt Stämmer mycket bra Stämmer ganska bra Vill bo kvar så länge som möjligt Stämmer ganska dåligt Stämmer mycket dåligt

39 Upplevelse av nuvarande boende Bas: V Göteborg n=0 Trivs i min bostad 0 0 Lätt för mig att ta mig till och förflytta mig i min bostad 0 Känner mig trygg i min bostad Nöjd med bostadens standard 0 Min boendekostnad är acceptabel Trivs i mitt bostadsområde Känner mig trygg i mitt bostadsområde Mycket bra, totalt Stämmer mycket bra Stämmer ganska bra Vill bo kvar så länge som möjligt Stämmer ganska dåligt Stämmer mycket dåligt

40 Upplevelse av nuvarande boende Bas: Lundby n= Trivs i min bostad Lätt för mig att ta mig till och förflytta mig i min bostad Känner mig trygg i min bostad Nöjd med bostadens standard Min boendekostnad är acceptabel Trivs i mitt bostadsområde Känner mig trygg i mitt bostadsområde Mycket bra, totalt Stämmer mycket bra Stämmer ganska bra Vill bo kvar så länge som möjligt 0 Stämmer ganska dåligt Stämmer mycket dåligt

41 Upplevelse av nuvarande boende Bas: V Hisingen n=0 Trivs i min bostad 0 Lätt för mig att ta mig till och förflytta mig i min bostad Känner mig trygg i min bostad 0 0 Nöjd med bostadens standard Min boendekostnad är acceptabel 0 0 Trivs i mitt bostadsområde Känner mig trygg i mitt bostadsområde Mycket bra, totalt Stämmer mycket bra Stämmer ganska bra Vill bo kvar så länge som möjligt Stämmer ganska dåligt Stämmer mycket dåligt

42 Upplevelse av nuvarande boende Bas: N Hisingen n= Trivs i min bostad Lätt för mig att ta mig till och förflytta mig i min bostad Känner mig trygg i min bostad Nöjd med bostadens standard Min boendekostnad är acceptabel 0 Trivs i mitt bostadsområde Känner mig trygg i mitt bostadsområde Mycket bra, totalt Stämmer mycket bra Stämmer ganska bra Vill bo kvar så länge som möjligt Stämmer ganska dåligt Stämmer mycket dåligt

43 Upplevelse av nuvarande boende Bas: Ö Göteborg n= Trivs i min bostad 0 Lätt för mig att ta mig till och förflytta mig i min bostad Känner mig trygg i min bostad 0 Nöjd med bostadens standard 0 Min boendekostnad är acceptabel Trivs i mitt bostadsområde Känner mig trygg i mitt bostadsområde 0 Mycket bra, totalt Stämmer mycket bra Stämmer ganska bra Vill bo kvar så länge som möjligt 0 Stämmer ganska dåligt Stämmer mycket dåligt

44 Upplevelse av nuvarande boende Bas: Angered n= Trivs i min bostad 0 Lätt för mig att ta mig till och förflytta mig i min bostad Känner mig trygg i min bostad Nöjd med bostadens standard Min boendekostnad är acceptabel Trivs i mitt bostadsområde Känner mig trygg i mitt bostadsområde 0 Mycket bra, totalt Stämmer mycket bra Stämmer ganska bra Vill bo kvar så länge som möjligt 0 Stämmer ganska dåligt Stämmer mycket dåligt

45 Upplevelse av nuvarande boende Bas: Man n= Trivs i min bostad Lätt för mig att ta mig till och förflytta mig i min bostad Känner mig trygg i min bostad Nöjd med bostadens standard Min boendekostnad är acceptabel Trivs i mitt bostadsområde 0 Känner mig trygg i mitt bostadsområde 0 Mycket bra, totalt Stämmer mycket bra Stämmer ganska bra Vill bo kvar så länge som möjligt 0 Stämmer ganska dåligt Stämmer mycket dåligt

46 Upplevelse av nuvarande boende Bas: Kvinna n= Trivs i min bostad Lätt för mig att ta mig till och förflytta mig i min bostad Känner mig trygg i min bostad Nöjd med bostadens standard Min boendekostnad är acceptabel 0 Trivs i mitt bostadsområde Känner mig trygg i mitt bostadsområde Mycket bra, totalt Stämmer mycket bra Stämmer ganska bra Vill bo kvar så länge som möjligt Stämmer ganska dåligt Stämmer mycket dåligt

47 Upplevelse av nuvarande boende Bas: 0- år n= Trivs i min bostad 0 Lätt för mig att ta mig till och förflytta mig i min bostad Känner mig trygg i min bostad Nöjd med bostadens standard Min boendekostnad är acceptabel 0 0 Trivs i mitt bostadsområde 0 Känner mig trygg i mitt bostadsområde Mycket bra, totalt Stämmer mycket bra Stämmer ganska bra Vill bo kvar så länge som möjligt Stämmer ganska dåligt Stämmer mycket dåligt

48 Upplevelse av nuvarande boende Bas: -0 år n= Trivs i min bostad Lätt för mig att ta mig till och förflytta mig i min bostad 0 Känner mig trygg i min bostad Nöjd med bostadens standard Min boendekostnad är acceptabel 0 Trivs i mitt bostadsområde Känner mig trygg i mitt bostadsområde Mycket bra, totalt Stämmer mycket bra Stämmer ganska bra Vill bo kvar så länge som möjligt Stämmer ganska dåligt Stämmer mycket dåligt

49 Upplevelse av nuvarande boende Bas: - år n= Trivs i min bostad 0 Lätt för mig att ta mig till och förflytta mig i min bostad Känner mig trygg i min bostad 0 Nöjd med bostadens standard Min boendekostnad är acceptabel Trivs i mitt bostadsområde Känner mig trygg i mitt bostadsområde Mycket bra, totalt Stämmer mycket bra Stämmer ganska bra Vill bo kvar så länge som möjligt 0 Stämmer ganska dåligt Stämmer mycket dåligt

50 Upplevelse av nuvarande boende Bas: år eller äldre n= Trivs i min bostad 0 Lätt för mig att ta mig till och förflytta mig i min bostad Känner mig trygg i min bostad Nöjd med bostadens standard Min boendekostnad är acceptabel 0 0 Trivs i mitt bostadsområde 0 Känner mig trygg i mitt bostadsområde Mycket bra, totalt Stämmer mycket bra Stämmer ganska bra Vill bo kvar så länge som möjligt 0 Stämmer ganska dåligt Stämmer mycket dåligt

51 Upplevelse av nuvarande boende Bas: Enpersonshushåll n= Trivs i min bostad Lätt för mig att ta mig till och förflytta mig i min bostad 0 Känner mig trygg i min bostad Nöjd med bostadens standard Min boendekostnad är acceptabel Trivs i mitt bostadsområde 0 Känner mig trygg i mitt bostadsområde 0 Mycket bra, totalt Stämmer mycket bra Stämmer ganska bra Vill bo kvar så länge som möjligt 0 Stämmer ganska dåligt Stämmer mycket dåligt

52 Upplevelse av nuvarande boende Bas: Flerpersonshushåll n=0 Trivs i min bostad Lätt för mig att ta mig till och förflytta mig i min bostad 0 Känner mig trygg i min bostad 0 Nöjd med bostadens standard 0 Min boendekostnad är acceptabel 0 Trivs i mitt bostadsområde Känner mig trygg i mitt bostadsområde Mycket bra, totalt Stämmer mycket bra Stämmer ganska bra Vill bo kvar så länge som möjligt Stämmer ganska dåligt Stämmer mycket dåligt

53 Upplevelse av nuvarande boende Bas: Hyresrätt n=0 Trivs i min bostad 0 Lätt för mig att ta mig till och förflytta mig i min bostad Känner mig trygg i min bostad 0 Nöjd med bostadens standard 0 Min boendekostnad är acceptabel Trivs i mitt bostadsområde Känner mig trygg i mitt bostadsområde Mycket bra, totalt Stämmer mycket bra Stämmer ganska bra Vill bo kvar så länge som möjligt Stämmer ganska dåligt Stämmer mycket dåligt

54 Upplevelse av nuvarande boende Bas: Bostadsrätt n=0 Trivs i min bostad 0 Lätt för mig att ta mig till och förflytta mig i min bostad Känner mig trygg i min bostad 0 Nöjd med bostadens standard 0 0 Min boendekostnad är acceptabel 0 Trivs i mitt bostadsområde Känner mig trygg i mitt bostadsområde 0 Mycket bra, totalt Stämmer mycket bra Stämmer ganska bra Vill bo kvar så länge som möjligt Stämmer ganska dåligt Stämmer mycket dåligt

55 Upplevelse av nuvarande boende Bas: Äganderätt n=0 Trivs i min bostad 0 Lätt för mig att ta mig till och förflytta mig i min bostad 0 Känner mig trygg i min bostad 0 Nöjd med bostadens standard 0 Min boendekostnad är acceptabel 0 Trivs i mitt bostadsområde 0 Känner mig trygg i mitt bostadsområde 0 Mycket bra, totalt Stämmer mycket bra Stämmer ganska bra Vill bo kvar så länge som möjligt Stämmer ganska dåligt Stämmer mycket dåligt

56 Upplevelse av nuvarande boende Bas: Mycket/ganska intresserad n= Trivs i min bostad Lätt för mig att ta mig till och förflytta mig i min bostad Känner mig trygg i min bostad Nöjd med bostadens standard Min boendekostnad är acceptabel 0 Trivs i mitt bostadsområde Känner mig trygg i mitt bostadsområde 0 Mycket bra, totalt Stämmer mycket bra Stämmer ganska bra Vill bo kvar så länge som möjligt Stämmer ganska dåligt Stämmer mycket dåligt

57 Upplevelse av nuvarande boende Bas: Mycket intresserad n= Trivs i min bostad Lätt för mig att ta mig till och förflytta mig i min bostad Känner mig trygg i min bostad 0 0 Nöjd med bostadens standard Min boendekostnad är acceptabel Trivs i mitt bostadsområde Känner mig trygg i mitt bostadsområde 0 Mycket bra, totalt Stämmer mycket bra Stämmer ganska bra Vill bo kvar så länge som möjligt Stämmer ganska dåligt Stämmer mycket dåligt

58 Upplevelse av nuvarande boende Bas: Ganska intresserad n=0 Trivs i min bostad 0 Lätt för mig att ta mig till och förflytta mig i min bostad Känner mig trygg i min bostad Nöjd med bostadens standard Min boendekostnad är acceptabel Trivs i mitt bostadsområde 0 Känner mig trygg i mitt bostadsområde 0 Mycket bra, totalt Stämmer mycket bra Stämmer ganska bra Vill bo kvar så länge som möjligt Stämmer ganska dåligt Stämmer mycket dåligt

59 Upplevelse av nuvarande boende Bas: Ganska ointresserad n= Trivs i min bostad 0 Lätt för mig att ta mig till och förflytta mig i min bostad 0 0 Känner mig trygg i min bostad 0 Nöjd med bostadens standard 0 Min boendekostnad är acceptabel 0 0 Trivs i mitt bostadsområde 0 Känner mig trygg i mitt bostadsområde 0 Mycket bra, totalt Stämmer mycket bra Stämmer ganska bra Vill bo kvar så länge som möjligt 0 Stämmer ganska dåligt Stämmer mycket dåligt

60 Upplevelse av nuvarande boende Bas: Helt ointresserad n= Trivs i min bostad Lätt för mig att ta mig till och förflytta mig i min bostad Känner mig trygg i min bostad Nöjd med bostadens standard Min boendekostnad är acceptabel Trivs i mitt bostadsområde Känner mig trygg i mitt bostadsområde 0 Mycket bra, totalt Stämmer mycket bra Stämmer ganska bra Vill bo kvar så länge som möjligt Stämmer ganska dåligt Stämmer mycket dåligt

61 Framtida boendet

62 Överväger att flytta Total n=0 Centrum n= Örgryte n=0 Majorna n=0 Askim n= 0 V Göteborg n=0 Lundby n= V Hisingen n=0 N Hisingen n= Angered n= 0 Ja, jag ska flytta Ja, jag söker aktivt nytt boende Ö Göteborg n= Ja, jag har funderat på att flytta Nej

63 Överväger att flytta Total n=0 Man n= Kvinna n= 0 0- år n= -0 år n= - år n= år eller äldre n= Enpersonshushåll n= 0 Flerpersonshushåll n=0 Hyresrätt n=0 0 Bostadsrätt n=0 Äganderätt n=0 Mycket/ganska intresserad n= Mycket intresserad n= Ganska intresserad n=0 Ganska ointresserad n= Ja, jag ska flytta Ja, jag söker aktivt nytt boende Ja, jag har funderat på att flytta Helt ointresserad n= 0 Nej

64 När skulle en flytt vara aktuell? * = Hög andel Ej svar Andel i % Total n=0 0 Centrum n= 0 Örgryte n=0 0 Majorna n=0 Askim n= 0 V Göteborg n=0 0 Lundby n= 0 V Hisingen n=0 0 N Hisingen n=* Inom det närmsta året Angered n= 0 Om - år Om - år Ö Göteborg n=* Om år eller längre Ej svar

65 När skulle en flytt vara aktuell? * = Hög andel Ej svar Andel i % Total n=0 0 Man n= Kvinna n= 0 0- år n= -0 år n= - år n=* 0 år eller äldre n=* Enpersonshushåll n=* 0 Flerpersonshushåll n=0 Hyresrätt n=0* 0 Bostadsrätt n=0 0 Äganderätt n=0 0 0 Mycket/ganska intresserad n= Mycket intresserad n= Inom det närmsta året Ganska intresserad n=0 Ganska ointresserad n=* 0 0 Om - år Om - år Om år eller längre Helt ointresserad n=* Ej svar

66 Hur skulle du vilja bo i framtiden? Flera svar möjliga Total n=0 Flerfamiljshus Villa Radhus Äldreboende Seniorboende, + Annat Jag har inte funderat på hur jag vill bo

67 Hur skulle du vilja bo i framtiden? Flera svar möjliga Total n=0 Centrum n= Örgryte n=0 Majorna n=0 Askim n= V Göteborg n= Flerfamiljshus Villa Radhus Äldreboende Seniorboende, + Annat Jag har inte funderat på hur jag vill bo

68 Hur skulle du vilja bo i framtiden? Flera svar möjliga Total n=0 Lundby n= V Hisingen n=0 N Hisingen n= Angered n= Ö Göteborg n= 0 0 Flerfamiljshus Villa Radhus Äldreboende Seniorboende, + Annat Jag har inte funderat på hur jag vill bo

69 Hur skulle du vilja bo i framtiden? Flera svar möjliga Man n= Kvinna n= 0- år n= -0 år n= - år n= år eller äldre n= 0 0 Flerfamiljshus Villa Radhus Äldreboende Seniorboende, + Annat Jag har inte funderat på hur jag vill bo

70 Hur skulle du vilja bo i framtiden? Flera svar möjliga Enpersonshushåll n= Flerpersonshushåll n=0 Hyresrätt n=0 0 Bostadsrätt n=0 Äganderätt n= Flerfamiljshus Villa Radhus Äldreboende Seniorboende, + Annat Jag har inte funderat på hur jag vill bo

71 Hur skulle du vilja bo i framtiden? Flera svar möjliga Mycket/ganska intresserad n= Mycket intresserad n= Ganska intresserad n=0 Ganska ointresserad n= Helt ointresserad n= Flerfamiljshus Villa Radhus Äldreboende Seniorboende, + Annat Jag har inte funderat på hur jag vill bo

72 Område för framtida boende Total n=0 0 Centrum n= Örgryte n=0 Majorna n=0 Askim n= V Göteborg n=0 Lundby n= V Hisingen n=0 N Hisingen n= I mitt nuvarande bostadsområde Annat bostadsområde i närheten av där jag bor Angered n= Annan stadsdel i Göteborg Annan ort/kommun i Sverige Ö Göteborg n= Utomlands Jag har inte funderat på var jag vill bo

73 Område för framtida boende Total n=0 0 Man n= 0 Kvinna n= 0 0- år n= 0-0 år n= - år n= 0 år eller äldre n= Enpersonshushåll n= 0 Flerpersonshushåll n=0 Hyresrätt n=0 0 Bostadsrätt n=0 Äganderätt n=0 Mycket/ganska intresserad n= Mycket intresserad n= 0 I mitt nuvarande bostadsområde Annat bostadsområde i närheten av där jag bor Ganska intresserad n=0 Ganska ointresserad n= Annan stadsdel i Göteborg Annan ort/kommun i Sverige Utomlands Helt ointresserad n= 0 Jag har inte funderat på var jag vill bo

74 Viktigt att bo kvar i närheten av nuvarande boende Total n=0 0 Centrum n= Örgryte n=0 Majorna n=0 0 0 Askim n= V Göteborg n=0 0 Lundby n= V Hisingen n=0 N Hisingen n= 0 0 Angered n= 0 0 Mycket viktigt Ganska viktigt Ö Göteborg n= Inte särskilt viktigt Inte alls viktigt

75 Viktigt att bo kvar i närheten av nuvarande boende Total n=0 0 Man n= 0 Kvinna n= 0 0- år n= 0-0 år n= - år n= 0 år eller äldre n= Enpersonshushåll n= Flerpersonshushåll n=0 0 0 Hyresrätt n=0 Bostadsrätt n=0 Äganderätt n=0 0 Mycket/ganska intresserad n= Mycket intresserad n= 0 Ganska intresserad n=0 Ganska ointresserad n= 0 Mycket viktigt Ganska viktigt Inte särskilt viktigt Helt ointresserad n= Inte alls viktigt

76 Viktigt att bo med grannar i samma ålder/livssituation Total n=0 0 Centrum n= Örgryte n=0 0 Majorna n=0 0 Askim n= 0 V Göteborg n=0 Lundby n= 0 V Hisingen n=0 N Hisingen n= Angered n= Mycket viktigt Ganska viktigt Ö Göteborg n= Inte särskilt viktigt Inte alls viktigt

77 Viktigt att bo med grannar i samma ålder/livssituation Total n=0 0 Man n= Kvinna n= 0- år n= -0 år n= - år n= 0 0 år eller äldre n= Enpersonshushåll n= Flerpersonshushåll n=0 Hyresrätt n=0 Bostadsrätt n=0 0 Äganderätt n=0 Mycket/ganska intresserad n= 0 Mycket intresserad n= Ganska intresserad n=0 Ganska ointresserad n= 0 0 Mycket viktigt Ganska viktigt Inte särskilt viktigt Helt ointresserad n= Inte alls viktigt

78 Inställning till trygghetsboende

79 Om trygghetsboende Respondenterna uppmanades att läsa igenom följande text innan man besvarade frågorna om trygghetsboende. En ny boendeform på bostadsmarknaden heter Trygghetsbostäder, inledningsvis enbart i hyresrätt. Den skall ge göteborgare som är 0 år och äldre möjlighet att söka sig en trygg bostad med god fysisk tillgänglighet. Ett trygghetsboende skall innehålla minst vanliga lägenheter i olika storlekar samlade i grupp eller delvis insprängda bland fastighetens övriga lägenheter. Trygghetsskapande service skall finnas i form av värd/värdinna ca timmar per dag som stödjer hyresgästernas önskemål till aktiviteter. Hyresvärden skall också tillhandahålla ett gemensamhetsutrymme i nära anslutning till lägenheterna för hyresgästernas aktiviteter som t ex gemensamma måltider mm. Den service som fastighetsägaren ger i ett Trygghetsboende kan kompletteras med insatser från den kommunala äldreomsorgen.

80 Intresserad av trygghetsboende, idag eller i framtiden Total n=0 Centrum n= Örgryte n=0 Majorna n=0 Askim n= 0 V Göteborg n=0 0 Lundby n= V Hisingen n=0 N Hisingen n= Angered n= Mycket intressant Ganska intressant Ö Göteborg n= Ganska ointressant Helt ointressant

81 Intresserad av trygghetsboende, idag eller i framtiden Total n=0 Man n= 0 0 Kvinna n= 0- år n= 0-0 år n= 0 - år n= år eller äldre n= Enpersonshushåll n= Flerpersonshushåll n=0 Hyresrätt n=0 Bostadsrätt n=0 Äganderätt n=0 0 Mycket/ganska intresserad n= Mycket intressant Mycket intresserad n= 00 Ganska intressant Ganska intresserad n=0 Ganska ointresserad n= Helt ointresserad n= Ganska ointressant Helt ointressant

82 När vilja flytta till trygghetsboende Bas: Mycket/ganska intresserad av trygghetsboende Total n= Centrum n= 0 Örgryte n= 0 Majorna n= 0 Askim n=0 0 V Göteborg n= Lundby n= 0 V Hisingen n= N Hisingen n= Angered n= Inom det närmsta året Om - år Ö Göteborg n= Om - år Om år eller längre

83 När vilja flytta till trygghetsboende Bas: Mycket/ganska intresserad av trygghetsboende Total n= Man n= Kvinna n= 0- år n=0 0-0 år n= - år n= 0 år eller äldre n= Enpersonshushåll n= 0 Flerpersonshushåll n= Hyresrätt n= Bostadsrätt n= Äganderätt n= Mycket/ganska intresserad n= Inom det närmsta året Mycket intresserad n= 0 0 Om - år Om - år Ganska intresserad n=0 Om år eller längre

84 Önskad bostadsstorlek Bas: Mycket/ganska intresserad av trygghetsboende Total n= 0 Centrum n= Örgryte n= Majorna n= Askim n=0 V Göteborg n= Lundby n= V Hisingen n= 0 N Hisingen n= 0 rum och kök Angered n= rum och kök rum och kök Ö Göteborg n= rum och kök rum och kök eller fler

85 Önskad bostadsstorlek Bas: Mycket/ganska intresserad av trygghetsboende Total n= 0 Man n= 0 Kvinna n= 0- år n=0-0 år n= - år n= 0 år eller äldre n= 0 Enpersonshushåll n= 0 Flerpersonshushåll n= Hyresrätt n= 0 Bostadsrätt n= 0 Äganderätt n= Mycket/ganska intresserad n= 0 rum och kök rum och kök Mycket intresserad n= 0 0 rum och kök rum och kök Ganska intresserad n=0 rum och kök eller fler

86 Önskad upplåtelseform Bas: Mycket/ganska intresserad av trygghetsboende Flera svar möjliga Total n= Centrum n= Örgryte n= Majorna n= Askim n=0 V Göteborg n= Lundby n= V Hisingen n= N Hisingen n= Angered n= Ö Göteborg n= Hyresrätt Bostadsrätt Kooperativ hyresrätt

87 Önskad upplåtelseform Bas: Mycket/ganska intresserad av trygghetsboende Flera svar möjliga Total n= Man n= Kvinna n= 0- år n=0-0 år n= - år n= år eller äldre n= Enpersonshushåll n= Flerpersonshushåll n= Hyresrätt n= Bostadsrätt n= Äganderätt n= Mycket/ganska intresserad n= Mycket intresserad n= Ganska intresserad n= Hyresrätt Bostadsrätt Kooperativ hyresrätt

88 Viktighet för intresse av trygghetsboende Bas: Total n=0 Bostaden ska vara nybyggd/nyproducerad 0 Bostaden ska ligga i närheten av min nuvarande bostad Bostaden ska uppfylla höga krav på bekvämlighet och planlösning Det ska finnas livsmedelsaffär och annan service nära bostaden Det ska finnas restaurang eller möjlighet att köpa färdiglagad mat nära bostaden Det ska vara en hög trygghetsfaktor (ex. portlås, säker utemiljö, bra belysning) Social gemenskap/aktiviteter med grannar ska finnas Bostaden ska ligga nära kommunal service och vårdcentral Det ska finnas en gemensamhetslokal för aktiviteter och rekreation Det ska finnas en värd/värdinna tillhands dagligen 0 Bostaden ska ha balkong eller uteplats Mycket viktigt I huset med trygghetsbostäder ska det även finnas andra bostäder Ganska viktigt Inte särskilt viktigt I huset med trygghetsbostäder ska det inte finnas andra bostäder Inte alls viktigt

89 Viktighet för intresse av trygghetsboende Bas: Centrum n= Bostaden ska vara nybyggd/nyproducerad Bostaden ska ligga i närheten av min nuvarande bostad Bostaden ska uppfylla höga krav på bekvämlighet och planlösning Det ska finnas livsmedelsaffär och annan service nära bostaden Det ska finnas restaurang eller möjlighet att köpa färdiglagad mat nära bostaden 0 Det ska vara en hög trygghetsfaktor (ex. portlås, säker utemiljö, bra belysning) Social gemenskap/aktiviteter med grannar ska finnas 0 Bostaden ska ligga nära kommunal service och vårdcentral 0 Det ska finnas en gemensamhetslokal för aktiviteter och rekreation 0 Det ska finnas en värd/värdinna tillhands dagligen Bostaden ska ha balkong eller uteplats Mycket viktigt, totalt Mycket viktigt I huset med trygghetsbostäder ska det även finnas andra bostäder Ganska viktigt Inte särskilt viktigt I huset med trygghetsbostäder ska det inte finnas andra bostäder Inte alls viktigt

90 Viktighet för intresse av trygghetsboende Bas: Örgryte n=0 Bostaden ska vara nybyggd/nyproducerad Bostaden ska ligga i närheten av min nuvarande bostad Bostaden ska uppfylla höga krav på bekvämlighet och planlösning Det ska finnas livsmedelsaffär och annan service nära bostaden 0 Det ska finnas restaurang eller möjlighet att köpa färdiglagad mat nära bostaden 0 Det ska vara en hög trygghetsfaktor (ex. portlås, säker utemiljö, bra belysning) Social gemenskap/aktiviteter med grannar ska finnas Bostaden ska ligga nära kommunal service och vårdcentral 0 Det ska finnas en gemensamhetslokal för aktiviteter och rekreation Det ska finnas en värd/värdinna tillhands dagligen Bostaden ska ha balkong eller uteplats Mycket viktigt, totalt Mycket viktigt I huset med trygghetsbostäder ska det även finnas andra bostäder Ganska viktigt Inte särskilt viktigt I huset med trygghetsbostäder ska det inte finnas andra bostäder Inte alls viktigt

91 Viktighet för intresse av trygghetsboende Bas: Majorna n=0 Bostaden ska vara nybyggd/nyproducerad Bostaden ska ligga i närheten av min nuvarande bostad 0 Bostaden ska uppfylla höga krav på bekvämlighet och planlösning Det ska finnas livsmedelsaffär och annan service nära bostaden Det ska finnas restaurang eller möjlighet att köpa färdiglagad mat nära bostaden Det ska vara en hög trygghetsfaktor (ex. portlås, säker utemiljö, bra belysning) Social gemenskap/aktiviteter med grannar ska finnas Bostaden ska ligga nära kommunal service och vårdcentral 0 Det ska finnas en gemensamhetslokal för aktiviteter och rekreation Det ska finnas en värd/värdinna tillhands dagligen Bostaden ska ha balkong eller uteplats Mycket viktigt, totalt Mycket viktigt I huset med trygghetsbostäder ska det även finnas andra bostäder Ganska viktigt Inte särskilt viktigt I huset med trygghetsbostäder ska det inte finnas andra bostäder Inte alls viktigt

92 Viktighet för intresse av trygghetsboende Bas: Askim n= Bostaden ska vara nybyggd/nyproducerad 0 Bostaden ska ligga i närheten av min nuvarande bostad Bostaden ska uppfylla höga krav på bekvämlighet och planlösning Det ska finnas livsmedelsaffär och annan service nära bostaden Det ska finnas restaurang eller möjlighet att köpa färdiglagad mat nära bostaden 0 Det ska vara en hög trygghetsfaktor (ex. portlås, säker utemiljö, bra belysning) Social gemenskap/aktiviteter med grannar ska finnas Bostaden ska ligga nära kommunal service och vårdcentral 0 Det ska finnas en gemensamhetslokal för aktiviteter och rekreation Det ska finnas en värd/värdinna tillhands dagligen Bostaden ska ha balkong eller uteplats Mycket viktigt, totalt Mycket viktigt I huset med trygghetsbostäder ska det även finnas andra bostäder 0 Ganska viktigt Inte särskilt viktigt I huset med trygghetsbostäder ska det inte finnas andra bostäder Inte alls viktigt

93 Viktighet för intresse av trygghetsboende Bas: V Göteborg n=0 Bostaden ska vara nybyggd/nyproducerad Bostaden ska ligga i närheten av min nuvarande bostad Bostaden ska uppfylla höga krav på bekvämlighet och planlösning 0 Det ska finnas livsmedelsaffär och annan service nära bostaden Det ska finnas restaurang eller möjlighet att köpa färdiglagad mat nära bostaden Det ska vara en hög trygghetsfaktor (ex. portlås, säker utemiljö, bra belysning) Social gemenskap/aktiviteter med grannar ska finnas Bostaden ska ligga nära kommunal service och vårdcentral 0 Det ska finnas en gemensamhetslokal för aktiviteter och rekreation Det ska finnas en värd/värdinna tillhands dagligen 0 Bostaden ska ha balkong eller uteplats Mycket viktigt, totalt Mycket viktigt I huset med trygghetsbostäder ska det även finnas andra bostäder 0 Ganska viktigt Inte särskilt viktigt I huset med trygghetsbostäder ska det inte finnas andra bostäder Inte alls viktigt

94 Viktighet för intresse av trygghetsboende Bas: Lundby n= Bostaden ska vara nybyggd/nyproducerad Bostaden ska ligga i närheten av min nuvarande bostad Bostaden ska uppfylla höga krav på bekvämlighet och planlösning Det ska finnas livsmedelsaffär och annan service nära bostaden Det ska finnas restaurang eller möjlighet att köpa färdiglagad mat nära bostaden 0 Det ska vara en hög trygghetsfaktor (ex. portlås, säker utemiljö, bra belysning) Social gemenskap/aktiviteter med grannar ska finnas Bostaden ska ligga nära kommunal service och vårdcentral Det ska finnas en gemensamhetslokal för aktiviteter och rekreation Det ska finnas en värd/värdinna tillhands dagligen Bostaden ska ha balkong eller uteplats Mycket viktigt, totalt Mycket viktigt I huset med trygghetsbostäder ska det även finnas andra bostäder Ganska viktigt Inte särskilt viktigt I huset med trygghetsbostäder ska det inte finnas andra bostäder Inte alls viktigt

95 Viktighet för intresse av trygghetsboende Bas: V Hisingen n=0 Bostaden ska vara nybyggd/nyproducerad Bostaden ska ligga i närheten av min nuvarande bostad 0 Bostaden ska uppfylla höga krav på bekvämlighet och planlösning 0 Det ska finnas livsmedelsaffär och annan service nära bostaden Det ska finnas restaurang eller möjlighet att köpa färdiglagad mat nära bostaden Det ska vara en hög trygghetsfaktor (ex. portlås, säker utemiljö, bra belysning) Social gemenskap/aktiviteter med grannar ska finnas Bostaden ska ligga nära kommunal service och vårdcentral Det ska finnas en gemensamhetslokal för aktiviteter och rekreation Det ska finnas en värd/värdinna tillhands dagligen 0 Bostaden ska ha balkong eller uteplats Mycket viktigt, totalt Mycket viktigt I huset med trygghetsbostäder ska det även finnas andra bostäder Ganska viktigt Inte särskilt viktigt I huset med trygghetsbostäder ska det inte finnas andra bostäder Inte alls viktigt

96 Viktighet för intresse av trygghetsboende Bas: N Hisingen n= Bostaden ska vara nybyggd/nyproducerad Bostaden ska ligga i närheten av min nuvarande bostad 0 Bostaden ska uppfylla höga krav på bekvämlighet och planlösning Det ska finnas livsmedelsaffär och annan service nära bostaden Det ska finnas restaurang eller möjlighet att köpa färdiglagad mat nära bostaden Det ska vara en hög trygghetsfaktor (ex. portlås, säker utemiljö, bra belysning) Social gemenskap/aktiviteter med grannar ska finnas Bostaden ska ligga nära kommunal service och vårdcentral Det ska finnas en gemensamhetslokal för aktiviteter och rekreation Det ska finnas en värd/värdinna tillhands dagligen 0 Bostaden ska ha balkong eller uteplats Mycket viktigt, totalt Mycket viktigt I huset med trygghetsbostäder ska det även finnas andra bostäder Ganska viktigt Inte särskilt viktigt I huset med trygghetsbostäder ska det inte finnas andra bostäder Inte alls viktigt

97 Viktighet för intresse av trygghetsboende Bas: Angered n= Bostaden ska vara nybyggd/nyproducerad Bostaden ska ligga i närheten av min nuvarande bostad Bostaden ska uppfylla höga krav på bekvämlighet och planlösning 0 Det ska finnas livsmedelsaffär och annan service nära bostaden Det ska finnas restaurang eller möjlighet att köpa färdiglagad mat nära bostaden 0 Det ska vara en hög trygghetsfaktor (ex. portlås, säker utemiljö, bra belysning) Social gemenskap/aktiviteter med grannar ska finnas Bostaden ska ligga nära kommunal service och vårdcentral Det ska finnas en gemensamhetslokal för aktiviteter och rekreation Det ska finnas en värd/värdinna tillhands dagligen Bostaden ska ha balkong eller uteplats Mycket viktigt, totalt Mycket viktigt I huset med trygghetsbostäder ska det även finnas andra bostäder Ganska viktigt Inte särskilt viktigt I huset med trygghetsbostäder ska det inte finnas andra bostäder Inte alls viktigt

98 Viktighet för intresse av trygghetsboende Bas: Ö Göteborg n=, *= Hög andel Ej svar Bostaden ska vara nybyggd/nyproducerad Bostaden ska ligga i närheten av min nuvarande bostad 0 Bostaden ska uppfylla höga krav på bekvämlighet och planlösning Det ska finnas livsmedelsaffär och annan service nära bostaden Det ska finnas restaurang eller möjlighet att köpa färdiglagad mat nära bostaden Det ska vara en hög trygghetsfaktor (ex. portlås, säker utemiljö, bra belysning) Social gemenskap/aktiviteter med grannar ska finnas 0 Bostaden ska ligga nära kommunal service och vårdcentral Det ska finnas en gemensamhetslokal för aktiviteter och rekreation Det ska finnas en värd/värdinna tillhands dagligen Bostaden ska ha balkong eller uteplats Mycket viktigt, totalt Mycket viktigt I huset med trygghetsbostäder ska det även finnas andra bostäder Ganska viktigt Inte särskilt viktigt I huset med trygghetsbostäder ska det inte finnas andra bostäder* Inte alls viktigt

99 Viktighet för intresse av trygghetsboende Bas: Man n= Bostaden ska vara nybyggd/nyproducerad Bostaden ska ligga i närheten av min nuvarande bostad Bostaden ska uppfylla höga krav på bekvämlighet och planlösning 0 Det ska finnas livsmedelsaffär och annan service nära bostaden Det ska finnas restaurang eller möjlighet att köpa färdiglagad mat nära bostaden 0 Det ska vara en hög trygghetsfaktor (ex. portlås, säker utemiljö, bra belysning) Social gemenskap/aktiviteter med grannar ska finnas Bostaden ska ligga nära kommunal service och vårdcentral 0 Det ska finnas en gemensamhetslokal för aktiviteter och rekreation Det ska finnas en värd/värdinna tillhands dagligen 0 Bostaden ska ha balkong eller uteplats Mycket viktigt, totalt Mycket viktigt I huset med trygghetsbostäder ska det även finnas andra bostäder 0 Ganska viktigt Inte särskilt viktigt I huset med trygghetsbostäder ska det inte finnas andra bostäder Inte alls viktigt

100 Viktighet för intresse av trygghetsboende Bas: Kvinna n= Bostaden ska vara nybyggd/nyproducerad 0 Bostaden ska ligga i närheten av min nuvarande bostad Bostaden ska uppfylla höga krav på bekvämlighet och planlösning Det ska finnas livsmedelsaffär och annan service nära bostaden 0 Det ska finnas restaurang eller möjlighet att köpa färdiglagad mat nära bostaden Det ska vara en hög trygghetsfaktor (ex. portlås, säker utemiljö, bra belysning) Social gemenskap/aktiviteter med grannar ska finnas Bostaden ska ligga nära kommunal service och vårdcentral Det ska finnas en gemensamhetslokal för aktiviteter och rekreation 0 Det ska finnas en värd/värdinna tillhands dagligen 0 Bostaden ska ha balkong eller uteplats Mycket viktigt, totalt Mycket viktigt I huset med trygghetsbostäder ska det även finnas andra bostäder Ganska viktigt Inte särskilt viktigt I huset med trygghetsbostäder ska det inte finnas andra bostäder Inte alls viktigt

101 Viktighet för intresse av trygghetsboende Bas: 0- år n= Bostaden ska vara nybyggd/nyproducerad 0 Bostaden ska ligga i närheten av min nuvarande bostad Bostaden ska uppfylla höga krav på bekvämlighet och planlösning Det ska finnas livsmedelsaffär och annan service nära bostaden Det ska finnas restaurang eller möjlighet att köpa färdiglagad mat nära bostaden Det ska vara en hög trygghetsfaktor (ex. portlås, säker utemiljö, bra belysning) 0 Social gemenskap/aktiviteter med grannar ska finnas Bostaden ska ligga nära kommunal service och vårdcentral Det ska finnas en gemensamhetslokal för aktiviteter och rekreation Det ska finnas en värd/värdinna tillhands dagligen Bostaden ska ha balkong eller uteplats Mycket viktigt, totalt Mycket viktigt I huset med trygghetsbostäder ska det även finnas andra bostäder 0 Ganska viktigt Inte särskilt viktigt I huset med trygghetsbostäder ska det inte finnas andra bostäder Inte alls viktigt

102 Viktighet för intresse av trygghetsboende Bas: -0 år n= Bostaden ska vara nybyggd/nyproducerad Bostaden ska ligga i närheten av min nuvarande bostad 0 Bostaden ska uppfylla höga krav på bekvämlighet och planlösning Det ska finnas livsmedelsaffär och annan service nära bostaden Det ska finnas restaurang eller möjlighet att köpa färdiglagad mat nära bostaden Det ska vara en hög trygghetsfaktor (ex. portlås, säker utemiljö, bra belysning) Social gemenskap/aktiviteter med grannar ska finnas Bostaden ska ligga nära kommunal service och vårdcentral Det ska finnas en gemensamhetslokal för aktiviteter och rekreation Det ska finnas en värd/värdinna tillhands dagligen Bostaden ska ha balkong eller uteplats Mycket viktigt, totalt Mycket viktigt I huset med trygghetsbostäder ska det även finnas andra bostäder 0 Ganska viktigt Inte särskilt viktigt I huset med trygghetsbostäder ska det inte finnas andra bostäder Inte alls viktigt

103 Viktighet för intresse av trygghetsboende Bas: - år n= Bostaden ska vara nybyggd/nyproducerad 0 Bostaden ska ligga i närheten av min nuvarande bostad Bostaden ska uppfylla höga krav på bekvämlighet och planlösning Det ska finnas livsmedelsaffär och annan service nära bostaden 0 Det ska finnas restaurang eller möjlighet att köpa färdiglagad mat nära bostaden Det ska vara en hög trygghetsfaktor (ex. portlås, säker utemiljö, bra belysning) 0 Social gemenskap/aktiviteter med grannar ska finnas 0 Bostaden ska ligga nära kommunal service och vårdcentral 0 Det ska finnas en gemensamhetslokal för aktiviteter och rekreation Det ska finnas en värd/värdinna tillhands dagligen Bostaden ska ha balkong eller uteplats 0 Mycket viktigt, totalt Mycket viktigt I huset med trygghetsbostäder ska det även finnas andra bostäder 0 Ganska viktigt Inte särskilt viktigt I huset med trygghetsbostäder ska det inte finnas andra bostäder Inte alls viktigt

104 Viktighet för intresse av trygghetsboende Bas: år eller äldre n= Bostaden ska vara nybyggd/nyproducerad Bostaden ska ligga i närheten av min nuvarande bostad 0 Bostaden ska uppfylla höga krav på bekvämlighet och planlösning Det ska finnas livsmedelsaffär och annan service nära bostaden Det ska finnas restaurang eller möjlighet att köpa färdiglagad mat nära bostaden 0 Det ska vara en hög trygghetsfaktor (ex. portlås, säker utemiljö, bra belysning) Social gemenskap/aktiviteter med grannar ska finnas 0 Bostaden ska ligga nära kommunal service och vårdcentral Det ska finnas en gemensamhetslokal för aktiviteter och rekreation 0 Det ska finnas en värd/värdinna tillhands dagligen 0 Bostaden ska ha balkong eller uteplats Mycket viktigt, totalt Mycket viktigt I huset med trygghetsbostäder ska det även finnas andra bostäder Ganska viktigt Inte särskilt viktigt I huset med trygghetsbostäder ska det inte finnas andra bostäder 0 Inte alls viktigt

105 Viktighet för intresse av trygghetsboende Bas: Enpersonshushåll n= Bostaden ska vara nybyggd/nyproducerad Bostaden ska ligga i närheten av min nuvarande bostad Bostaden ska uppfylla höga krav på bekvämlighet och planlösning Det ska finnas livsmedelsaffär och annan service nära bostaden Det ska finnas restaurang eller möjlighet att köpa färdiglagad mat nära bostaden Det ska vara en hög trygghetsfaktor (ex. portlås, säker utemiljö, bra belysning) Social gemenskap/aktiviteter med grannar ska finnas 0 Bostaden ska ligga nära kommunal service och vårdcentral 0 Det ska finnas en gemensamhetslokal för aktiviteter och rekreation Det ska finnas en värd/värdinna tillhands dagligen 0 Bostaden ska ha balkong eller uteplats Mycket viktigt, totalt Mycket viktigt I huset med trygghetsbostäder ska det även finnas andra bostäder Ganska viktigt Inte särskilt viktigt I huset med trygghetsbostäder ska det inte finnas andra bostäder Inte alls viktigt

Äldres boende områdesfakta. Antal personer 65 år och äldre

Äldres boende områdesfakta. Antal personer 65 år och äldre Äldres boende områdesfakta Antal personer 65 år och äldre Syfte med delprojektet/strategin Utveckla en modell för att beskriva äldres boende i såväl stadsdelar som delområden i staden Underlag för fördjupade

Läs mer

Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden?

Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? KOMMUNLEDNINGSKONTORET Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? Enkätundersökning våren 2014 Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? Enkätundersökning våren 2014 Författare : Per-Erik Mårtensson Citera gärna

Läs mer

Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån?

Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Tabellbilaga Unga vuxnas boende, göteborg 2015 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Tabell 1. Andel 20 27-åringar boende i föräldrahemmet,, 2003 2015 (procent) Hos föräldrar 19 21 19 23 22 24 21 Tabell

Läs mer

Hur vill du bo i framtiden? Resultatet av undersökning om seniorboende i Uddevalla kommun

Hur vill du bo i framtiden? Resultatet av undersökning om seniorboende i Uddevalla kommun Hur vill du bo i framtiden? Resultatet av undersökning om seniorboende i Uddevalla kommun mars 29 RAPPORT 1 (12) "HUR VILL DNR: Hur vill du bo i framtiden? Resultatet av enkätundersökning om seniorboende.

Läs mer

Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån?

Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Tabellbilaga Unga vuxnas boende, 2015 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Tabell 1. Andel 20 27-åringar boende i föräldrahemmet,, 2003 2015 (procent) Hos föräldrar 13 19 16 20 17 Ej svar Tabell 2.

Läs mer

INTRESSET FÖR TRYGGHETSBOSTÄDER I HUDDINGE

INTRESSET FÖR TRYGGHETSBOSTÄDER I HUDDINGE INTRESSET FÖR TRYGGHETSBOSTÄDER I HUDDINGE ENKÄT MED KOMMUNINVÅNARE I ÅLDERN 65 80 ÅR USK AB Hans-Åke Gustavsson 08-508 35 066 2011-06-29 hans-ake.gustavsson@uskab.se Intresse för trygghetsbostäder i Huddinge

Läs mer

Birgitta Thielen, fastighetskontoret BOENDEUTVECKLING BOENDEUTVECKLING

Birgitta Thielen, fastighetskontoret BOENDEUTVECKLING BOENDEUTVECKLING Birgitta Thielen, fastighetskontoret BOENDEUTVECKLING BOENDEUTVECKLING Fakta Göteborg Politiskt styre: S, MP, V och FI Folkmängd: 540 132 invånare (30/9-2014) Ökning av folkmängd 2013: 7 182 invånare 10

Läs mer

Tabellbilaga 3 STOCKHOLM

Tabellbilaga 3 STOCKHOLM Tabellbilaga 3 STOCKHOLM Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Tabell 1. Andel 20-27-åringar i olika boendeformer, 2001-2011 (procent). Hyresrätt 29 26 26 24 24 19 30 27 27 25 26 21 27 25 26 23 21 17

Läs mer

Hur vill äldre bo och hur rör de sig på bostadsmarknaden?

Hur vill äldre bo och hur rör de sig på bostadsmarknaden? Hur vill äldre bo och hur rör de sig på bostadsmarknaden? Marianne Abramsson Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL) marianne.abramsson@liu.se Han flyttar ju inte! Men jag skulle

Läs mer

Äldre på bostadsmarknaden

Äldre på bostadsmarknaden Äldre på bostadsmarknaden Marianne Abramsson Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL) Linköpings universitet marianne.abramsson@liu.se Lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar

Läs mer

Planerade trygghetsboenden i Solna Samuel Klippfalk, kommunalråd (KD)

Planerade trygghetsboenden i Solna Samuel Klippfalk, kommunalråd (KD) Planerade trygghetsboenden i Solna Samuel Klippfalk, kommunalråd (KD) 2016-11-29 Agenda Solna stad i korthet Solna stads första trygghetsboende tankar kring utformning och funktion Upplägg kring trygghet

Läs mer

Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad

Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad Fakta om undersökningen Undersökningen är genomförd av JM i samarbete med TEMO och Field

Läs mer

Äldres flyttningar och boendepreferenser

Äldres flyttningar och boendepreferenser Äldres flyttningar och boendepreferenser Marianne Abramsson Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL) Linköpings universitet marianne.abramsson@liu.se Bygg bostäder så att de äldre

Läs mer

Presentation Trygghetsboende

Presentation Trygghetsboende Presentation Trygghetsboende SKURUPSHEM/SKURUPS KOMMUN Sarah Adolfsson Bakgrund och syfte Bakgrund Diskussioner om eventuell byggnation av trygghetsboende Led i beslutsprocessen finns ett behov att ta

Läs mer

S TA D S M I L J Ö E N K Ä T E N

S TA D S M I L J Ö E N K Ä T E N S TA D S M I L J Ö E N K Ä T E N 2 0 1 4 E N U N D E R S Ö K N I N G O M V A D I N V Å N A R N A T Y C K E R O M S T A D S M I L J Ö N I G Ö T E B O R G P r e s e n t a t i o n 1 5 j a n u a r i 2 0 1

Läs mer

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende 1 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Tierp 16 januari 2014 Regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar Kunskap, kreativitet

Läs mer

Äldres boende områdesfakta

Äldres boende områdesfakta Äldres boende 213 - områdesfakta Statistiken presenteras för hela Göteborg, stadens 1 stadsdelsnämndsområden samt 96 primärområden I Äldres boende hittar du statistik som beskriver befolkningen 65 år och

Läs mer

Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande

Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande Marianne Abramsson Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL) Linköpings universitet marianne.abramsson@liu.se Bygg bostäder så att

Läs mer

STADSMILJÖENKÄTEN 2010 GÖTEBORGS STAD

STADSMILJÖENKÄTEN 2010 GÖTEBORGS STAD STADSMILJÖENKÄTEN 200 GÖTEBORGS STAD DECEMBER 200 ScandInfo Marketing Research AB 200-2-0 Jonas Persson Josefine Björnsson Pnr. 4522 SCANDINFO MARKETING RESEARCH Innehåll Information om undersökningen...

Läs mer

Göteborgs stad. Brukarenkät Myndighetsutövning FO-FH

Göteborgs stad. Brukarenkät Myndighetsutövning FO-FH Göteborgs stad Brukarenkät Myndighetsutövning FO-FH December 2015 Information om undersökningen Göteborgs Stad har under mer än tio års tid genomfört en undersökning riktad till klienter inom Individ-

Läs mer

Göteborgs stad. Utförarenkät 2016

Göteborgs stad. Utförarenkät 2016 Göteborgs stad Utförarenkät 2016 Information om undersökningarna Göteborgs Stad har under flera års tid genomfört utförarundersökningar. Enkäten för utförare genomfördes senast 2014. Undersökningen för

Läs mer

Rapport till Upplands-Bro kommun om personer som flyttat dit oktober 2012

Rapport till Upplands-Bro kommun om personer som flyttat dit oktober 2012 -research ab SKOP har på uppdrag av Upplands-Bro kommun intervjuat personer som flyttat till kommunen. Intervjuerna gjordes mellan den 15 och 22 Resultaten redovisas i denna rapport. Ansvarig för undersökningen

Läs mer

Enkätsvar från åldrarna 65+ Sidan 1 av 5

Enkätsvar från åldrarna 65+ Sidan 1 av 5 / Enkätsvar från åldrarna 65+ Sidan 1 av 5 Ålder 65-69 år 31.1% (201) 70-74 år 30.4% (197) 75-80 år 20.7% (134) 80-85 år 16.7% (108) Ej svarat 1.1% (7) Kön Kvinna 50.2% (325) Man 44.7% (289) Ej svarat

Läs mer

Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013. Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se

Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013. Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Bo bra på äldre dar 1 Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Bakgrund 2 Nästan 20% av Sveriges befolkning har fyllt 65 år och antal och andel

Läs mer

BRUKARENKÄT NÄRSTÅENDE ÄLDREBOENDE 2012 GÖTEBORGS STAD

BRUKARENKÄT NÄRSTÅENDE ÄLDREBOENDE 2012 GÖTEBORGS STAD BRUKARENKÄT NÄRSTÅENDE ÄLDREBOENDE 2012 GÖTEBORGS STAD SEPTEMBER 2012 SCANDINFO MARKETING RESEARCH 1 Innehåll Information om undersökningen... 3 Tillvägagångssätt... 3 Rapportering... 5 Övergripande resultat...

Läs mer

Brukarenkät Hemsjukvård 2012

Brukarenkät Hemsjukvård 2012 Brukarenkät Hemsjukvård 2012 Göteborgs stad En undersökning genomförd av Markör Marknad och Kommunikation AB Markör AB 1 (11) Uppdrag: Brukarenkät Hemsjukvård 2012 Beställare: Göteborgs stad Projektledare

Läs mer

Äldres boende områdesfakta

Äldres boende områdesfakta Äldres boende 214 - områdesfakta Statistiken presenteras för hela Göteborg, stadens 1 stadsdelsnämndsområden samt 96 primärområden I Äldres boende hittar du statistik som beskriver befolkningen 65 år och

Läs mer

Resultat. Ungas boendesituation. Peab 2012-10-02

Resultat. Ungas boendesituation. Peab 2012-10-02 Resultat Ungas boendesituation Peab -- Genomförande Undersökningens målgrupp var unga i storstadsområden Ålder 5-8 år, jämn könsfördelning Resultatet vägt på kön och antal personer i målgruppen i respektive

Läs mer

IBIC i Särskilt boende - En studie om uppföljningar av äldres behov av hjälp på Granliden och Uggledals äldreboende

IBIC i Särskilt boende - En studie om uppföljningar av äldres behov av hjälp på Granliden och Uggledals äldreboende 2016 IBIC i Särskilt boende - En studie om uppföljningar av äldres behov av hjälp på Granliden och Uggledals äldreboende Ingegerd Hägnesten Christina Molander Göteborgs stad 2016-12-31 INDIVIDENS BEHOV

Läs mer

Bilaga: Frågeformulär , Pnr:16253 Josefine Björnsson Annica Wahlman Marie Jeppson. Scandinfo Marketing Research AB, Göteborg,

Bilaga: Frågeformulär , Pnr:16253 Josefine Björnsson Annica Wahlman Marie Jeppson. Scandinfo Marketing Research AB, Göteborg, B R U K A R E N K Ä T I N O M F Ö R S K O L A N 2 0 1 4 Enkätundersökning riktad till föräldrar med barn inom förskoleverksamhet på uppdrag av Göteborgs Stad. Undersökningen är genomförd av Scandinfo Marketing

Läs mer

PM om seniorbostäder och trygghetsbostäder

PM om seniorbostäder och trygghetsbostäder Promemoria Datum 215-4-27 Diarienummer 1136-392/214 PM om seniorbostäder och trygghetsbostäder Boverket genomförde i september 214 en enkät om seniorbostäder och trygghetsbostäder. Gemensamt för seniorbostäder

Läs mer

Äldres flyttmönster. Marianne Abramsson Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL) Linköpings universitet

Äldres flyttmönster. Marianne Abramsson Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL) Linköpings universitet Äldres flyttmönster Marianne Abramsson Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL) Linköpings universitet marianne.abramsson@liu.se Han flyttar ju inte! Men jag skulle kunna tänka

Läs mer

Hyresgästundersökning

Hyresgästundersökning 1 Hyresgästundersökning Enkäten innehåller frågor inom ett antal delområden. De flesta frågorna är utformade som påståenden. För varje påstående ombeds du att markera ett alternativ på en skala från 1

Läs mer

Presentation om kommunala kontrakt - Plan och strategi mot hemlöshet

Presentation om kommunala kontrakt - Plan och strategi mot hemlöshet Presentation om kommunala kontrakt - Plan och strategi mot hemlöshet Erik Gedeck Chef Bostadsenheten Fastighetskontoret Fastighetskontoret Hemlöshet många ansikten Barnfamiljer Unga vuxna Äldre Nyanlända.missbruk.psykisk

Läs mer

Boendestrategier för äldrelivet I Alingsås

Boendestrategier för äldrelivet I Alingsås Boendestrategier för äldrelivet I Alingsås 1 Bakgrund och syfte - De samhällsekonomiska konsekvenserna av denna utveckling riskerar att äventyra kommunens ekonomi. - Äldreboendedelegationens rapport har

Läs mer

Besöksadress/Visitors Kungsgatan 42 Göteborg. E-mail/website mail@scandinfo.se www.scandinfo. se. Postadress/Postal Address +46 31 743 44 00

Besöksadress/Visitors Kungsgatan 42 Göteborg. E-mail/website mail@scandinfo.se www.scandinfo. se. Postadress/Postal Address +46 31 743 44 00 B A RN OCH UN GAS FRITIDSVAN OR 2 01 En undersökning bland barn ochh ungdomar i Göteborg vårenn 1 på uppdrag av Göteborgs Stad Undersökningenn är genomförd av Scandinfo Marketing Research Juni 1 Postadress/Postal

Läs mer

Äldres boende Strategier och ramverk för mellanboendeformer för äldre i Göteborgs stad

Äldres boende Strategier och ramverk för mellanboendeformer för äldre i Göteborgs stad Äldres boende Strategier och ramverk för mellanboendeformer för äldre i Göteborgs stad KS-uppdrag där fastighetskontoret i samverkan med övriga aktörer tagit fram en handlingsplan och förslag till subventioner

Läs mer

FRÅN EGET SMÅHUS TILL ALLMÄNNYTTAN

FRÅN EGET SMÅHUS TILL ALLMÄNNYTTAN FRÅN EGET SMÅHUS TILL ALLMÄNNYTTAN VAD HÄNDER PÅ BOSTADSMARKNADEN NÄR FYRTIOTALISTERNA GÅR I PENSION? DEN 1 JANUARI 2005 är det dags för den första fyrtiotalisten att fira sin 65-årsdag. Tio år senare,

Läs mer

Äldres boende. En handlingsplan för att möta äldres skiftande bostadsbehov

Äldres boende. En handlingsplan för att möta äldres skiftande bostadsbehov Äldres boende En handlingsplan för att möta äldres skiftande bostadsbehov Äldres boende 1. Öka kunskapen 2. Öka normaliseringen 3. Ökad tillgänglighet 4. Öka antalet mellanboenden 1:1 Utveckla behovsanalysen

Läs mer

Enkät om boende i Örnsköldsviks kommun augusti Hyresenkät 2013

Enkät om boende i Örnsköldsviks kommun augusti Hyresenkät 2013 Enkät om boende i Örnsköldsviks kommun augusti 2013 Hyresenkät 2013 Innehåll Syfte metod och svarsfrekvens 3 Bakgrund 4 Kvalitet i förvaltningen 12 Bostadens standard och läge 17 Lägesbedömning av områden

Läs mer

Bo bra på äldre dar. En undersökning om ditt nuvarande och framtida boende. Först några frågor om dig. Behöver du hjälp med att fylla i enkäten?

Bo bra på äldre dar. En undersökning om ditt nuvarande och framtida boende. Först några frågor om dig. Behöver du hjälp med att fylla i enkäten? Bo bra på äldre dar En undersökning om ditt nuvarande och framtida boende Behöver du hjälp med att fylla i enkäten? Vi tycker att det är att många får möjlighet att delta, oavsett ålder och hälsotillstånd.

Läs mer

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2017 Depå Högdalen

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2017 Depå Högdalen Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2017 Depå Högdalen Genomförd av CMA Research AB Maj 2017 Stockholms läns landsting, Utbyggnad av tunnelbanan 2017, sida 1 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

Genomförandeplan Boende för äldre i Luleå Leif Wikman Det goda boendet på äldre dar PRO 2013-03-14 Wikman-konsult AB

Genomförandeplan Boende för äldre i Luleå Leif Wikman Det goda boendet på äldre dar PRO 2013-03-14 Wikman-konsult AB Genomförandeplan Boende för äldre i Luleå Leif Wikman Det goda boendet på äldre dar PRO 2013-03-14 Wikman-konsult AB Äldre Äldreomsorg Planera morgondagens bostäder för gårdagens ungdomar. Med både hjärta

Läs mer

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2017 Söderort & Nacka

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2017 Söderort & Nacka Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2017 & Nacka Genomförd av CMA Research AB Februari 2017 Stockholms läns landsting, Utbyggnad av tunnelbanan 2017, sida 1 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

Allmn. miljöspark. Allmn. miljöspark. Yttre miljö. 2014: Allmännyttans energisparkampanj. Vet Du om att VSBo deltar? 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1

Allmn. miljöspark. Allmn. miljöspark. Yttre miljö. 2014: Allmännyttans energisparkampanj. Vet Du om att VSBo deltar? 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 214: Allmännyttans energisparkampanj Vet Du om att VSBo deltar?,8,7,6,5,4,3,2,1 Allmn. miljöspark. % Ja % Nej Hur fick Du reda på det? 6 Allmn. miljöspark. 5 4 3 2 1 Utskick VSBo % Hemsida % Annat % Ej

Läs mer

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2015 Söderort & Nacka

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2015 Söderort & Nacka Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2015 & Nacka Genomförd av CMA Research AB December 2015 Stockholms läns landsting, Utbyggnad av tunnelbanan 2015, sida 1 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

Kriterier för uppförande av trygghetsboenden i Ängelholms kommun

Kriterier för uppförande av trygghetsboenden i Ängelholms kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-02-14 SN 30 Dnr 2012/11 Kriterier för uppförande av trygghetsboenden i Ängelholms kommun Ärendebeskrivning Behovet av trygghetsboenden i Ängelholms kommun är

Läs mer

Om att planera för sitt boende på äldre dagar

Om att planera för sitt boende på äldre dagar Om att planera för sitt boende på äldre dagar Marianne Abramsson Institutet för forskning om äldre och åldrande, NISAL Linköpings universitet marianne.abramsson@liu.se Kunskapsläget äldres boende Vanligt

Läs mer

Bra boende för äldre på Vikbolandet

Bra boende för äldre på Vikbolandet 1 Bra boende för äldre på Vikbolandet Enkätens omfattning - sammanställning av enkätsvar Enkäten gick ut till personer som fyller 65 år eller mer under 2014 och som den 17 februari 2014 var folkbokförda

Läs mer

Bo bra hela livet. Barbro Westerholm. Äldreboendedelegationen

Bo bra hela livet. Barbro Westerholm. Äldreboendedelegationen Bo bra hela livet Barbro Westerholm Varför en utredning om äldreboenden? Bristen på platser i särskilda boenden När hemmets borg blev ett fängelse Den röda tråden i utredningen Vi lever inte för att bo.

Läs mer

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende 1 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Äldreriksdagen, Sigtuna 13 november, 2013 Vad är Hjälpmedelsinstitutet HI?

Läs mer

SKOP. Rapport till Hyresgästföreningen mars 2011

SKOP. Rapport till Hyresgästföreningen mars 2011 SKOP Rapport till Hyresgästföreningen SKOP har på uppdrag av Hyresgästföreningen intervjuat drygt 4.400 ungdomar i åldern 20 till 27 år. Undersökningens frågor gällde ungdomars bostadssituation och genomfördes

Läs mer

Bostäder för seniorer

Bostäder för seniorer ÄLDREFÖRVALTNINGEN Karin Ankarudd, Gruppchef 08-7068552 karin.ankarudd@sundbyberg.se 2016-12-01 1 (3) Bostäder för seniorer Deltagare (förutom ett antal seniorer vars namn är utelämnade pga PUL): Carl-

Läs mer

NÖJD HYRESGÄST BOSTAD LANDSTINGSBOSTÄDER I JÄMTLAND AB NOVEMBER 2010

NÖJD HYRESGÄST BOSTAD LANDSTINGSBOSTÄDER I JÄMTLAND AB NOVEMBER 2010 NÖJD HYRESGÄST BOSTAD LANDSTINGSBOSTÄDER I JÄMTLAND AB NOVEMBER 21 ScandInfo Marketing Research AB 21-12- David de Courcy Jenny Frank P.nr. 1484 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 3 Bakgrund... 3 Syfte...

Läs mer

Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013

Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013 Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013 2014-01-20 En sammanfattning för Trollhättans Stad Nedan redovisas en sammanfattning för Trollhättans stad. Analys av resultaten sker i fortsatt tillsammans

Läs mer

Varför flytta till en trygghetsbostad

Varför flytta till en trygghetsbostad Varför flytta till en trygghetsbostad och vad bidrar till tryggheten? Lisbeth Lindahl Seminarium Trygghetsboende ett samarbete mellan kommun och fastighetsägare 7 maj 2015 Bakgrund Andelen äldre ökar i

Läs mer

Brukarundersökning 2013. Nacka kommun. Social- och äldrenämnden Utvärdering mottagningsgruppen. December 2013

Brukarundersökning 2013. Nacka kommun. Social- och äldrenämnden Utvärdering mottagningsgruppen. December 2013 Brukarundersökning 2013 Nacka kommun Social- och äldrenämnden Utvärdering mottagningsgruppen December 2013 Nordiska Undersökningsgruppen 2013-12-20 Titel: Nacka kommun Social- och äldrenämnden Utvärdering

Läs mer

En enkätundersökning av boendes värderingar

En enkätundersökning av boendes värderingar En enkätundersökning av boendes värderingar Bostadsstiftelsen Signalisten och Hyresgästföreningen Solna 2010-11-03 Sammanfattning Vi har i följande rapport redovisat resultatet av den enkät Hyresgästföreningen

Läs mer

Anders Nordstrand VD Micasa Fastigheter i Stockholm Göteborg 1 mars 2012

Anders Nordstrand VD Micasa Fastigheter i Stockholm Göteborg 1 mars 2012 Anders Nordstrand VD Micasa Fastigheter i Stockholm Göteborg 1 mars 2012 Micasa Fastigheter skall vara ett nytt, spännande fastighetsbolag ett annorlunda bolag ett bolag i framtiden Micasa Fastigheter

Läs mer

Bra boende på äldre dar i Örebro. Socialdemokraterna i Örebros program för fler och bättre bostäder för äldre 2007-2010.

Bra boende på äldre dar i Örebro. Socialdemokraterna i Örebros program för fler och bättre bostäder för äldre 2007-2010. Bra boende på äldre dar i Örebro Socialdemokraterna i Örebros program för fler och bättre bostäder för äldre 2007-2010. Hej, Jag hoppas att det här materialet kan ge dig information om hur vi socialdemokrater

Läs mer

En god bostad till en rimlig kostnad

En god bostad till en rimlig kostnad Val 2018 En god bostad till en rimlig kostnad Bostadspolitiskt program för Hyresgästföreningarna i Göteborg Vill du veta mer om Hyresgästföreningen? Ring 0771 443 443 eller besök www.hyresgastforeningen.se

Läs mer

Bo bra på äldre dar i Ale kommun

Bo bra på äldre dar i Ale kommun Bo bra på äldre dar i Ale kommun Fakta Folkmängd: 27 577 invånare (SCB 2011-12-31) Areal: 333 km² Huvudorter: Nödinge och Älvängen 63 % småhus och 37 % flerbostadshus Största företag: Eka Chemicals AB,

Läs mer

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2016 Depå Högdalen

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2016 Depå Högdalen Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2016 Depå Högdalen Genomförd av CMA Research AB Maj 2016 Stockholms läns landsting, Utbyggnad av tunnelbanan 2016, sida 1 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

MARKNADSANALYS BERGS KOMMUN 2016 RAPPORT

MARKNADSANALYS BERGS KOMMUN 2016 RAPPORT MARKNADSANALYS BERGS KOMMUN 2016 RAPPORT OM UNDERSÖKNINGEN Undersökningsperiod: Juli/augusti 2016 Metod: Telefonintervju Antal svar: 150 Målgrupper: Åldersgrupper;,, 45-59, 60-74 Ansvarig hos Bergs Kommun:Anders

Läs mer

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013 Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2 Hemtjänst servicehus Denna presentation visar resultaten för brukare med beslut om hemtjänst från Kungsholmen stadsdel Presentation Om undersökningen

Läs mer

VÅRDTAGARE ÄLDREBOENDE, 2012 NKI och kvalitetsfaktorer mot bakgrundsfrågor

VÅRDTAGARE ÄLDREBOENDE, 2012 NKI och kvalitetsfaktorer mot bakgrundsfrågor Göteborg Är du man eller kvinna Hur gammal är du din kontaktperson Man Kvinna 64 år eller yngre 65-84 år 85 år eller äldre Ja Nej 73 73 74-71 74 74 71 80 79 80-79 81 80 77 73 71 74-72 73 74 68 75 73 75-73

Läs mer

Var tredje kan tvingas flytta. En rapport om effekterna av hyreshöjningar i samband med standardhöjande åtgärder i Göteborg

Var tredje kan tvingas flytta. En rapport om effekterna av hyreshöjningar i samband med standardhöjande åtgärder i Göteborg Var tredje kan tvingas flytta En rapport om effekterna av hyreshöjningar i samband med standardhöjande åtgärder i oktober 2016 2 3 Innehållsförteckning Sammanfattning... 5 1. Hushåll som kan tvingas flytta

Läs mer

Inte(GR)erad bostadsplanering med fokus på äldre 2012-05-09

Inte(GR)erad bostadsplanering med fokus på äldre 2012-05-09 Inte(GR)erad bostadsplanering med fokus på äldre 2012-05-09 Samverkansprojekt FoU i Väst/GR Göteborgsregionen (GR) Härryda kommun Ale kommun Kungälv kommun Mölndal kommun Tjörn kommun Pågår maj 2011 maj

Läs mer

från eget småhus till allmännyttan Vad händer på bostadsmarknaden när fyrtiotalisterna går i pension? sveriges allmännyttiga bostadsföretag sabo

från eget småhus till allmännyttan Vad händer på bostadsmarknaden när fyrtiotalisterna går i pension? sveriges allmännyttiga bostadsföretag sabo Ulrika Majstrovic Hansén från eget småhus till allmännyttan Vad händer på bostadsmarknaden när fyrtiotalisterna går i pension? sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag Finns det boendealternativ som

Läs mer

Opinionsundersökning NCC September 2014

Opinionsundersökning NCC September 2014 Opinionsundersökning NCC September 2014 Om undersökningen United Minds har på uppdrag av NCC genomfört en kvantitativ undersökning bland 1020 svenskar. 1020 intervjuer genomfördes under perioden 6 till

Läs mer

Projektredovisning Tjörns kommun

Projektredovisning Tjörns kommun 1 Projektredovisning Tjörns kommun Projektets bakgrund och syfte. Bakgrunden till projektet är att andelen äldre invånare ökar stadigt samtidigt som det saknas bostäder och boendemiljöer med god tillgänglighet

Läs mer

Marknadsundersökning Trygghetsbostad hösten 2012

Marknadsundersökning Trygghetsbostad hösten 2012 Marknadsundersökning Trygghetsbostad hösten 2012 Utkast Rev 121004 121011 Innehållsförteckning Bakgrund och syfte...s 3 Resultat.s 4 Bilagor.....s 23 2 Bakgrund och syfte Tyréns AB har genomfört kundundersökningar

Läs mer

Bostadsmarknadens utvecklingspotential i områden med överrepresentation av nyanlända invandrare

Bostadsmarknadens utvecklingspotential i områden med överrepresentation av nyanlända invandrare Bostadsmarknadens utvecklingspotential i områden med överrepresentation av nyanlända invandrare Evert Kroes Regionplanerare, TMR 2014-06-04 Anledning Lyckoparadox: 15 år områdesinsatser med lokala utvecklingsavtal:

Läs mer

Helhet. GÖTEBORGS STADS BIBLIOTEKSENKÄT 2012 Resultat uppdelat på kön. Totalt. Bemötande. Hur nöjd är du med biblioteket i sin helhet?

Helhet. GÖTEBORGS STADS BIBLIOTEKSENKÄT 2012 Resultat uppdelat på kön. Totalt. Bemötande. Hur nöjd är du med biblioteket i sin helhet? Helhet Bemötande Hur nöjd är du med biblioteket i sin helhet? Betyg 8-10 78% 78% 77% Betyg 5-7 20% 19% 21% Betyg 1-4 2% 3% 2% Ej svar 2% 1% 2% Medelvärde 8,5 8,5 8,4 Hur väl uppfyller biblioteket dina

Läs mer

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04 Rapport Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen Bil Sweden 213--4 Förord BilSweden bedriver ett aktivt opinionsarbete. I frågor som rör attityd och behov av bil, parkering och framkomlighet

Läs mer

TRYGGHETSBOENDE LULEÅ

TRYGGHETSBOENDE LULEÅ LULEÅ KOMMUN 1(6) TRYGGHETSBOENDE LULEÅ BAKGRUND Kommunfullmäktige i Luleå behandlade i maj 2010 utredningsrapporten Planering för bostäder för äldre i Luleå och beslutade att en genomförandeplan skulle

Läs mer

Riktlinjer för trygghetsboende i Helsingborgs stad

Riktlinjer för trygghetsboende i Helsingborgs stad HELSINGBORGS STAD Sammanträdesdatum 21 mars 2012 Vård- och omsorgsnämnden Riktlinjer för trygghetsboende i Helsingborgs stad Bakgrund I november 2007 fattade vård- och omsorgsnämnden beslut om trygghetsboende

Läs mer

Förslag till riktlinjer för trygghetsboende. Enköpings kommun

Förslag till riktlinjer för trygghetsboende. Enköpings kommun Förslag till riktlinjer för trygghetsboende Enköpings kommun 2017 Yulia Innehåll: Inledning 3 Beskrivning av boendeformen 5 Riktlinjer 7 Dokumentversion: 2016-11-18 Getty Images Inledning Enköpings kommun

Läs mer

Fler och alternativa boenden för äldre och vikten av samverkan

Fler och alternativa boenden för äldre och vikten av samverkan Fler och alternativa boenden för äldre och vikten av samverkan Konferens Integrerad bostadsplanering med fokus på äldre Göteborg 2012 05 09 Barbro Westerholm Vad kommer jag att tala om Demografin Äldres

Läs mer

Brukarundersökning Järfälla kommun

Brukarundersökning Järfälla kommun Brukarundersökning 2009 Socialförvaltningen Utvärdering Psykiskt funktionshindrade Gruppbostad/ Serviceboende inom Handikappomsorgen (HO) Januari 2010 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN 20100129 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Djäknegården Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Djäknegården Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Djäknegården Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

Brukarundersökning Järfälla kommun. Socialförvaltningen Utvärdering dagverksamhet inom Äldreomsorgen (ÄO) Januari 2015

Brukarundersökning Järfälla kommun. Socialförvaltningen Utvärdering dagverksamhet inom Äldreomsorgen (ÄO) Januari 2015 Brukarundersökning 2014 Socialförvaltningen Utvärdering dagverksamhet inom Äldreomsorgen (ÄO) Januari 2015 Nordiska Undersökningsgruppen 2015-01-30 Titel: Socialförvaltningen Utvärdering dagverksamhet

Läs mer

Småbarn och deras flyttningar

Småbarn och deras flyttningar Statistik och Analys Stadsledningskontoret Småbarn och deras flyttningar En registerstudie där vi följt alla barn som föddes i Göteborg under åren 2000-2005 fram till dess att de var sex år och började

Läs mer

Planering för framtidens seniorboende (55+) i Sävast

Planering för framtidens seniorboende (55+) i Sävast Planering för framtidens seniorboende (55+) i Sävast Sävast Byautveckling i samarbete med Bodens kommun För frågor kontakta David Sundström, projektledare för Framtidens seniorboende tel 070 657 4280,

Läs mer

BO BRA PÅ ÄLDRE DAR I SÖDERHAMN

BO BRA PÅ ÄLDRE DAR I SÖDERHAMN RESULTAT FRÅN EN ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND BOENDE 65+ Anna-Karin Joelsson Jennie Marklund Charlotte Wahl Sammanfattning I maj 2015 genomfördes en enkätundersökning i Söderhamns kommun. Undersökningen riktade

Läs mer

I N N E H Å L L. Bilaga: Frågeformulär , Pnr:16631 Josefine Björnsson Marie Jeppsson. Scandinfo Marketing Research AB, Göteborg,

I N N E H Å L L. Bilaga: Frågeformulär , Pnr:16631 Josefine Björnsson Marie Jeppsson. Scandinfo Marketing Research AB, Göteborg, B R U K A R E N K Ä T I N O M F Ö R S K O L A N 2 0 1 5 Enkätundersökning riktad till föräldrar med barn inom förskoleverksamhet på uppdrag av Göteborgs Stad. Undersökningen är genomförd av Scandinfo Marketing

Läs mer

Frågor om Bolån. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum:

Frågor om Bolån. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: Frågor om Bolån Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 160513 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Landshypotek och Springtime. Undersökningen syftar till

Läs mer

Riktlinjer för trygghetsboende för äldre i Karlskrona kommun

Riktlinjer för trygghetsboende för äldre i Karlskrona kommun Dokumenttyp Diarienummer Beslutat av Beslutsdatum, ärende Reviderat datum Riktlinje 2013.38.739 2013-03-27 Handläggare Befattning Direkt telefon Bilagor Antal sidor Sirpa Hjelm Kvalitetsutvecklare 0455-30

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Öster Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Öster Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Öster Särskilt boende Resultaten för er stadsdel Det här är en sammanställning av resultaten för er stadsdel från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Trängselskatt Backa. Resultat från telefonintervjuer i Hisings Backa och övriga norra Hisingen

Trängselskatt Backa. Resultat från telefonintervjuer i Hisings Backa och övriga norra Hisingen Trängselskatt Backa Resultat från telefonintervjuer i Hisings Backa och övriga norra Primärområden - SDN Norra Folkmängd 2012 Backa Brunnsbo Skogome Skälltorp 7 592 6 444 2 549 8 488 Säve Rödbo Kärra Tuve

Läs mer

Resultat enkät om boende hösten 2012

Resultat enkät om boende hösten 2012 1(7) Omsorgsförvaltningen Helene Håkansson, 0456-81 63 30 helene.hakansson@solvesborg.se Datum Resultat enkät om boende hösten 2012 Enkäten har genomförts tillsammans med PRO och SPF. Det skickades ut

Läs mer

Äldreomsorg Boende. Höör Susanne Öhrling, sakkunnig i äldreomsorgsfrågor

Äldreomsorg Boende. Höör Susanne Öhrling, sakkunnig i äldreomsorgsfrågor Äldreomsorg Boende Höör 2016-10-25 Susanne Öhrling, sakkunnig i äldreomsorgsfrågor Demografisk utveckling Ca 2 miljoner pensionärer 65 år och äldre ökar med över 300 000 per år 2030 kommer det att finnas

Läs mer

NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN

NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN En ändrad inställning gentemot andrahandsuthyrning och inneboende kan halvera dagens bostadsbrist. Det visar en ny undersökning utförd av Nepa på uppdrag

Läs mer

Bo för att leva seniorbostäder och trygghetsbostäder

Bo för att leva seniorbostäder och trygghetsbostäder Omsorgsförvaltningen 1(5) Datum 2008-02-28 Handläggare Jerry Karlsson Omsorgsnämnden Bo för att leva seniorbostäder och trygghetsbostäder Inledning Regeringskansliet, Socialdepartementet har inbjudit Landskrona

Läs mer

Enkät exploatörer. 1. Jag verkar i Hammarö kommun idag. 2. Jag vill verka i Hammarö kommun. 3. Vilken typ av boende efterfrågas inom Hammarö kommun?

Enkät exploatörer. 1. Jag verkar i Hammarö kommun idag. 2. Jag vill verka i Hammarö kommun. 3. Vilken typ av boende efterfrågas inom Hammarö kommun? Enkät exploatörer 1. Jag verkar i Hammarö kommun idag. Ja 0 1 2 3 Nej 2. Jag vill verka i Hammarö kommun. Ja 0 1 2 3 4 Nej 3. Vilken typ av boende efterfrågas inom Hammarö kommun? 0 1 2 3 Enfamiljshus

Läs mer

Total Man Kvinna Total Man Kvinna Total Man Kvinna

Total Man Kvinna Total Man Kvinna Total Man Kvinna 1:1 hur välkommen du känner dig när du besöker biblioteket? 2:2 den hjälp du fick? 3:2 tiden då biblioteket öppnar på vardagar? 8-10 91 88 93 8-10 94 93 95 8-10 71 64 74 5-7 8 12 6 5-7 6 7 5 5-7 18 23

Läs mer

Finskt förvaltningsområde Göteborgs Stad Mötesplats Äldreomsorg onsdag 9/10, 10.30-11.10

Finskt förvaltningsområde Göteborgs Stad Mötesplats Äldreomsorg onsdag 9/10, 10.30-11.10 Finskt förvaltningsområde Göteborgs Stad Mötesplats Äldreomsorg onsdag 9/10, 10.30-11.10 Planeringsledare Antti Yliselä Mänskliga rättigheter och nationella minoriteter Stadsledningskontoret Enheten för

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas En bättre värd? Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker en hel del frågor

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

Ett bra boende för seniorer - där man bor kvar och kan planera sin framtid

Ett bra boende för seniorer - där man bor kvar och kan planera sin framtid Ett bra boende för seniorer - där man bor kvar och kan planera sin framtid Stor brist på sådana boenden idag Rekordgenerationen födda under efterkrigstiden Vi seniorer är alla olika intressen, betalningsförmåga,

Läs mer