Transportstöd fossilfria/mer miljöanpassade & kostnadseffektiva fordon i Blekinge län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Transportstöd fossilfria/mer miljöanpassade & kostnadseffektiva fordon i Blekinge län. www.miljofordonsyd.se 2015-02-25"

Transkript

1 Transportstöd fossilfria/mer miljöanpassade & kostnadseffektiva fordon i Blekinge län

2 Miljöfordon Syd Förening för alla bil- och miljöintresserade fler miljöbilar fler tankställen med förnybara drivmedel mer miljöanpassad fordonsanvändning Medlemmar är kommuner, landsting, biltillverkare, bilåterförsäljare, biluthyrare, taxi, LRF, privatpersoner mfl Politiskt obundna Engagemang startade 1997 Starkast i Småland & Blekinge Vi behöver våra bilar, men även en bra miljö!

3 Verksamhet Miljöfordon Syd Fordonsgranskning: Miljöfordonsdiagnos & Energidekalrationer Green Charge Sydost Energikompensation/ Klimatkompensation Hälsokompensation

4 Jonas Lööf Arbetat med bilar & miljö sedan 1997 Projektansvarig Miljöfordon Syd Mobil: Daniel Hagberg Arbetat med energi & miljö sedan 1999 Projektledare Miljöfordon Syd Mobil:

5 Mål i samhället och i Blekinge Regering/Riksdag har satt upp mål om en fordonsflotta oberoende fossila drivmedel till 2030 År 2020 ska transporternas energianvändning åter vara nere på 1990-års nivå, dvs 1350 GWh, en minskning med 11% jmf 2010 Till år 2020 ska andelen förnybar energi i länet utgöra 80% av Blekinges totala energianvändning (62% 2010) Till år 2020 ska utsläppen av växthusgaser i Blekinge minska med 50% jmf med (= 3,5 ton CO2 ekv/capita, drygt 30% lägre än år 2010)

6 Mål specifika transporter Blekinge År 2020 ska transporternas energianvändning åter vara nere på 1990-års nivå, dvs 1350 GWh, en minskning med 11% jmf 2010 År 2020 har antalet bilar per invånare en nedåtgående trend och andelen fordon som drivs med förnybara drivmedel är 30% (år 2011 var andelen 9%) Bränslen: Andelen förnybara bränslen ska öka till 15% 2020 (jmf 0,2% 2010) Biogas: År 2015 ska man kunna tanka biogas på minst ett ställe i varje kommun.

7 Olika perspektiv - Exempelvis väldigt vanligt mål: 100% miljöfordon inköp/till år 20XX. - Viktigt att veta vad man vill uppnå!

8 Klimatfokus El: -100% CO2-utsläpp (grön el) Biogas: -80% CO2-utsläpp Etanol/E85: -50% CO2-utsläpp Biodiesel: 50% CO2-utsläpp Diesel/MK1: - 20% CO2-utsläpp Jämfört med bensinbil

9 Förnybar energi El: 100 % (grön el) Biogas: 100 % Biodiesel: 100 % Etanol/E85: 85 % Diesel/MK1: 5-25% (låginblandning) Bensin / 95: ca 5% (låginblandning)

10 Hälsofokus Astma Allergi Hjärt- och kärlsjukdomar Cancer Stress Infektioner Kanske läge att lyfta fram hälsopåverkan (utsläpp av kväveoxider, partiklar mm) i högre utsträckning än idag?

11 Olika verktyg

12 Miljöfordonsdiagnos Granskning och redovisning av fordonsdata för 290 kommuner sedan 2009 och landsting sedan 2010 Hjälper kommuner och landsting att följa upp sina mål (CO2, miljöbilar, förnybart, energi etc) Ranking bäst totalt samt i olika kategorier (miljöbilar, CO2, energieffektivitet, biobilar, etc.)

13 Energideklarationer sammanställning 24 kommuner inom GreenCharge Resultat finns för samtliga Blekinge kommuner samt att Landstinget är på gång.

14 Energideklaration upplägg Grund: fordonsbestånd/fordonspark (befintlig metod för kommuner & landsting) Utredning: inköpspriser, värdeminskning, förmånsvärde, fordonsskatt, service, användning, körsträckor, drivmedel, förbrukning, CO2-utsläpp m.m. nuläge kostnader, energi & miljö Åtgärds- och besparingsförslag

15 Energideklaration resultat Kommunerna har 4900 fordon; (3050 PB & 1850 LLB) Kostnad 300 Mkr per år, varav drivmedel 70 Mkr kr per år eller 40 kr/mil Miljöfordon 42% (PB 61%) 1600 mil/ år i genomsnitt m3 drivmedel varav 26 % förnybart

16 Energideklarationer sammanfattande resultat miljöfordon & elbilar konkurrenskraftiga Med dagens körsträckor kan elbilar ersätta 78 % av personbilarna 86 % av lätta lastbilarna Personbil: avvägd mix miljöfordon bestående av: 50% elbil (ca 1400 elbilar) 33% gasbil 12% etanol 5% biodiesel besparing 25 Mkr (-8%) 82% lägre CO2 per år

17 Energideklaration fordon Simulering 100 % biogasbilar Blekinge läns 5 kommuner

18 Energideklarationer Blekinge översikt resultat 100% biogas Antal bilar Kostnad före Kostnad 100% biogas Reduktion av CO2 Ronneby 150 8,8 8,6-79% Karlshamn ,1 10,7-76% Karlskrona ,6 19,3-81% Olofström 68 4,5 4,3-69% Sölvesborg 79 4,4 4,5-81% ,4 47,4 ca -80%

19 Andra åtgärder i energideklarationerna Rationalisering av fordon / bilpool Tanka B30 -diesel Förbättra uppföljningsrutiner för fordon och inköp Prioritera inom miljöbilar, vilka fordon som ska köpas in/avropas Sparsam körning Utbyte av äldre fordon Klimatneutrala genom kompensation

20 Ambassadörer visar vägen

21 Ambassadörer visar vägen Om jag får bestämma har vi köpt in vår sista fossilbil till vår verksamhet, Joacim Cederwall, VD Gislaveds Energi

22 Ambassadörer visar vägen Jag går till jobbet tidigare så att jag får köra vår elbil under dagen, den är enklare, har bättre komfort och så slipper jag att tanka Christina Militaro, hemtjänsten Sölvesborgs kommun.

23 Ambassadörer visar vägen Sölvesborgs kommun visar att det är möjligt. Idag rullar det femton elbilar inom Sölvesborgs kommunala verksamhet och det är just detta som gör staden till elbilshuvudstad om man ser till antalet elbilar inom kommunen i relation till invånarantalet. Här ligger självaste Oslo i lä..

24 Ambassadörer visar vägen Den rosa kommunen laddar för framtiden. Olofströms kommun är nu en av regionens bästa kommuner sett till laddplatser per capita genom 4 nya rosafärgade laddstolpar med 8 laddplatser.

25 Ambassadörer visar vägen Karlskrona kommun, Region Blekinge, Blekingetrafiken tillsammans med Bergkvara buss är med i Sveriges mest omfattande fälttest för elbussar i praktiken. Syfte: ett lyckat resultat öppnar upp för eldrivna bussar i kollektivtrafiken.

26 Ambassadörer visar vägen Blekinges första snabbladdare finns i Ronneby och Karlshamn.

27 Slutsatser Möjligheterna större än vad de flesta föreställer sig för en omställning till fossilfria fordon (el, biogas mm) Viktigt med etablering av infrastruktur (biogas, el mm) Behovsanalys ett viktigt verktyg: 4WD, storlek etc. påverkar ekonomin Gemensam upphandling som åtgärd för att säkerställa konkurrenskraftiga priser Ställ frågan: Får det kosta lite extra för att nå målen? Tydliggör målen: Fossilfritt, klimat, energi mm Flera alternativ och lösningar behövs för en fossilfri fordonsflotta

28 Transportstöd i Blekinge Miljöfordon Syd genomfört energideklarationer Resultat med mycket stor potential. Flera kommuner ser transporter som ett viktigt område där de behöver stöd Miljöfordon Syd har av Länsstyrelsen i Blekinge fått i uppdrag att genom ett transportstöd för kommunerna och landstinget under 2015 drivkraft för exempelvis omställning till 100% förnybart. Vilka frågor och mål som ska prioriteras bestämmer ni!

29 Ni bestämmer vad vi ska göra! Uppslag: Vad vill vi? Check av mål, policies, energi- & klimatplaner. Finns tydligt uttalade mål i alla kommuner och hos landstinget som styr rätt? Spjutspets mål transporter: Det offentliga visar vägen (kommuner & landsting) fossilfria fordon/samhällsbetalda transporter till år 2020! ED visar att det är möjligt! Även tydliggöra mål avseende kommun som organisation/geografi Ökad kunskap. Övertyga beslutsfattare/ledning om möjligheterna med miljöfordon, fossilfria fordon etc. genom presentation av energideklarationer. Åtgärder: Identifiera ambassadörer lokalt/regionalt Samverkan kring infrastruktur för förnybara drivmedel/energi Gemensam upphandling Görs detta idag? Hur länge löper nuvarande avtal? Våga ställa krav utifrån behov! Ex: Inköp, leasing, hyra etc? Andra finansieringsformer? Fossilfri personalbil. (Stimulera fossilfri resa till och från jobbet samt i jobbet). Olika incitamentsprogram. Bjuda in till dag för fossilfria fordon (företag, bilhandlare, allmänhet) Uppföljning. Tydliga mål/indikatorer möjliggör uppföljning. Kommunicera utveckling med beslutsfattare och invånare.

30 Workshop Vilka är de tre viktigaste sakerna i ett transportstöd att fokusera på som skulle hjälpa er mest? - Alla tänker till själva och skriver ner sina punkter. - Genomgång samt listning av punkter ger underlag för projektplanen i transportstödet.

31 Tack för ert engagemang! Kontaktuppgifter Jonas Lööf Mobil: Daniel Hagberg Mobil:

32

33 Roadshow/turné 2015: fossilfria fordon Katalysator för fler fossilfria fordon - Utställning / provkörning av marknadens utbud av fossilfria fordon - Erbjudanden: fordon/personalbil, begagnat, infrastruktur etc. - Seminarium med statistik fossilfria fordon i län/kommun: nuläge, mål, hur ligger vi till? - SM i elfordon/energi/hälsorally vinnande lag kvalificerar till final Vill ni att turnén kommer till Blekinge?

34 Inbjudan till GreenCharge 2 GreenCharge Sydost - Sveriges största regionala satsning elfordon & laddinfrastruktur - Unik samverkan 25 kn, 3 lt, 4 RF, 4 lst, 50-tal företag - Över 500 elfordon & 180 laddplatser - Sverige största roadshow - Energideklarationer visar vägen - En bra plattform är lagd: samverkan det offentliga, näringsliv och akademi - Färdplan 2030 Nu är det dags för fas 2. Vi hoppas att ni alla vill vara med!

35

36 NÖRD-Modellen R N Ö D

37 Budskap Finns rätta viljan & engagemang, menar man allvar att man vill vara en föregångare som visar vägen till fossilfria transporter. Då finns tillräckliga resurser eller möjligheter redan idag.

Miljöfordon Syd. Vi behöver våra bilar, men även en bra miljö!

Miljöfordon Syd. Vi behöver våra bilar, men även en bra miljö! Energideklaration fordon Analys av fordon som ger lägre kostnader och miljöpåverkan Jonas Lööf Miljöfordon Syd Tylösand 2013-05-14 Miljöfordon Syd Förening för alla bil- och miljöintresserade fler miljöbilar

Läs mer

Vilken miljöbil ska man välja? www.miljofordonsyd.se Örebro 2009-05-12

Vilken miljöbil ska man välja? www.miljofordonsyd.se Örebro 2009-05-12 Vilken miljöbil ska man välja? Örebro 2009-05-12 Mina kontaktuppgifter Jonas Lööf Kemiingenjör och miljövetare Arbetat med miljöbilar sedan 1997 Projektledare Miljöfordon Syd jonas@miljofordonsyd.se Mobil:

Läs mer

Elbilen i Örebroregionen och i Sverige

Elbilen i Örebroregionen och i Sverige Dag Lundblad 2012-09-19 Energikontoret Regionförbundet Örebro Elbilen i Örebroregionen och i Sverige Bakgrund Transportsektorn i Sverige står för ca 40 procent av de klimatförstörande utsläppen. När fossilbränslen

Läs mer

Presentation. Jonas Lööf Arbetat med bilar & miljö sedan 1997 Projektansvarig Miljöfordon Syd. jonas@miljofordonsyd.se Mobil: 0706-550771

Presentation. Jonas Lööf Arbetat med bilar & miljö sedan 1997 Projektansvarig Miljöfordon Syd. jonas@miljofordonsyd.se Mobil: 0706-550771 Fordonsanalys - ett verktyg för en energieffektivare fordonspark? Kristianstad 2011-01-24 Presentation Jonas Lööf Arbetat med bilar & miljö sedan 1997 Projektansvarig Miljöfordon Syd jonas@miljofordonsyd.se

Läs mer

Miljöfordon = mer energi- och klimateffektiva fordon. www.clean-drive.eu

Miljöfordon = mer energi- och klimateffektiva fordon. www.clean-drive.eu Miljöfordon = mer energi- och klimateffektiva fordon Agenda Miljöengagerade bilhandlare visar vägen i Europa Kommunerna viktiga föregångare Granskning av kommunernas personbilar Bilval - att tänka på,

Läs mer

Miljögranskning av kommunernas bilflottor i Skåne. www.miljofordonsyd.se Hässleholm 2009-03-11

Miljögranskning av kommunernas bilflottor i Skåne. www.miljofordonsyd.se Hässleholm 2009-03-11 Miljögranskning av kommunernas bilflottor i Skåne Hässleholm 2009-03-11 Mina kontaktuppgifter Jonas Lööf Kemiingenjör och miljövetare Arbetat med miljöbilar sedan 1997 Projektledare Miljöfordon Syd jonas@miljofordonsyd.se

Läs mer

Klimateffektiva transporter

Klimateffektiva transporter Klimateffektiva transporter - en del av verksamhetsutövarnas egenkontroll Har du koll på hur stor miljöpåverkan och hur stora kostnader din verksamhets transporter genererar? Enligt miljöbalken är verksamhetsutövare

Läs mer

Strategi för miljöfordon och förnybara drivmedel - för ett fossilfritt Stockholm

Strategi för miljöfordon och förnybara drivmedel - för ett fossilfritt Stockholm Bilaga 2 Strategi för miljöfordon och förnybara drivmedel - för ett fossilfritt Stockholm stockholm.se - för ett fossilfritt Stockholm Aug, 2013 Dnr: 2013-9174; Bilaga 1 Utgivare: Miljöförvaltningen Kontaktperson:

Läs mer

Strategi för energieffektivisering

Strategi för energieffektivisering Strategi för energieffektivisering Fastigheter och persontransporter Hultsfreds kommun med HKIAB och AB Hultsfreds bostäder 2011-05-30 51 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING... 3 1.1 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖDET...3

Läs mer

Miljöfordonsdiagnos 2015

Miljöfordonsdiagnos 2015 Miljöfordonsdiagnos 2015 Miljöfordonsdiagnos 2015 har genomförts av Miljöfordon Syd och Bisnode med stöd av Energimyndigheten, Trafikverket och Sveriges Kommuner och Landsting. Pernilla Hansson, projektledare

Läs mer

Strategi för miljöfordon och förnybara drivmedel - för ett fossilfritt Stockholm

Strategi för miljöfordon och förnybara drivmedel - för ett fossilfritt Stockholm Strategi för miljöfordon och förnybara drivmedel - för ett fossilfritt Stockholm stockholm.se - för ett fossilfritt Stockholm Aug, 2013 Dnr: 2013-9174; Bilaga 1 Utgivare: Miljöförvaltningen Kontaktperson:

Läs mer

Programförklaring för Miljöfordon Syd

Programförklaring för Miljöfordon Syd Programförklaring för Miljöfordon Syd 1. Miljöfordon Syd och dess syfte (enligt stadgarna - 2 ÄNDAMÅL) Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom: 1. att marknadsföra

Läs mer

REMISSVERSION 2 2011-06-17. Transportstrategi Borgholms kommun 2011-2014

REMISSVERSION 2 2011-06-17. Transportstrategi Borgholms kommun 2011-2014 Transportstrategi Borgholms kommun 2011-2014 Innehåll 1 Inledning 1.1 Kommunen och omvärlden. 1.2 Miljöpåverkan från transporter... 1.3 Kommunernas möjligheter att påverka transportsystemet... 1.4 Resor

Läs mer

Miljöfordonsdiagnos 2015

Miljöfordonsdiagnos 2015 Miljöfordonsdiagnos 2015 Miljöfordonsdiagnos 2015 har genomförts av Miljöfordon Syd och Bisnode med stöd av Energimyndigheten, Trafikverket och Sveriges Kommuner och Landsting. Pernilla Hansson, projektledare

Läs mer

Infasningsplan av miljöbilar

Infasningsplan av miljöbilar Infasningsplan av miljöbilar Kontrollstationer för att nå målet om att 2015 ska alla nya bilar vara miljöbilar augusti 2006 www.centerpartiet.se 2 1. Det ska vara enkelt att köra miljöbil Centerpartiet

Läs mer

Kommunal Energieffektiviseringsplan

Kommunal Energieffektiviseringsplan Kommunal Energieffektiviseringsplan 1 2011.03.30 1. Inledning... 3 Mål med arbetet... 3 Avgränsningar... 3 Genomförande... 3 Strategi... 3 2. Nuläge... 5 Nulägesbeskrivning... 5 Byggnader... 5 Transporter...

Läs mer

Bilagor Handlingsplan för fossilfria fordon i Västerås

Bilagor Handlingsplan för fossilfria fordon i Västerås TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-08-26 Dnr: 2015/553-IFN-010 Per Erik Forsberg - SNSPF01 E-post: per.erik.forsberg@vasteras.se Kopia till Tekniska nämnden Individ-och familjenämnden

Läs mer

ELBIL. Sveriges Snyggaste Taxi. Electric Car Region. Konsten att välja el MED ELBIL I VERKSAMHETEN ELBIL SOM PRIVATBIL GÄVLEBORG - 1 -

ELBIL. Sveriges Snyggaste Taxi. Electric Car Region. Konsten att välja el MED ELBIL I VERKSAMHETEN ELBIL SOM PRIVATBIL GÄVLEBORG - 1 - ELBIL GÄVLEBORG Electric Car Region Sveriges Snyggaste Taxi MED ELBIL I VERKSAMHETEN Konsten att välja el ELBIL SOM PRIVATBIL - 1 - Under 2012 avslutades en förstudie, kallad Electric Car Region, som i

Läs mer

KLIMATKOMMISSIONENS SLUTRAPPORT

KLIMATKOMMISSIONENS SLUTRAPPORT KLIMATKOMMISSIONENS SLUTRAPPORT Växjö 2008-02-28 Klimatkommissionens slutrapport Klimatkommissionen startades under 2007 med syfte att peka på vad som behöver göras i Växjö för att de ambitiösa klimatmålen

Läs mer

Klimatkompensering av samhällsbetalda resor i Kalmar

Klimatkompensering av samhällsbetalda resor i Kalmar TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jane Wågsäter 2014-02-25 KS 2013/0660 50162 Kommunfullmäktige Klimatkompensering av samhällsbetalda resor i Kalmar Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Energi- och klimatstrategi 2011-2020, Älmhults kommun

Energi- och klimatstrategi 2011-2020, Älmhults kommun Dokumentinformation: Titel: Sammanställt av: Utgivare Med stöd från: Färdigställandestatus: Energi- och klimatstrategi 2011-2020, Älmhults kommun Daniel Uppsäll, Projektledare, Energikontor Sydost AB inom

Läs mer

EN GRÖN BILPARK. Sverige visar vägen ut ur fossilsamhället!

EN GRÖN BILPARK. Sverige visar vägen ut ur fossilsamhället! EN GRÖN BILPARK Sverige visar vägen ut ur fossilsamhället! Innehåll Vi behöver rörlighet! s. 3 Trafiken den stora återstående utmaningen! s. 4 Krafttag för snabb omställning av bilparken! s. 6 På väg mot

Läs mer

Fördjupning av resultat från resvaneundersökningen. samt kvantifiering av potential för kommunens interna resor och transporter. Koucky & Partners AB

Fördjupning av resultat från resvaneundersökningen. samt kvantifiering av potential för kommunens interna resor och transporter. Koucky & Partners AB Fördjupning av resultat från resvaneundersökningen 2014 samt kvantifiering av potential för kommunens interna resor och transporter 2015 Koucky & Partners AB På uppdrag av Ludvika kommun Titel: Fördjupning

Läs mer

Svar på Elbil Sveriges enkät 2010 om styrmedel och incitament för elbilar

Svar på Elbil Sveriges enkät 2010 om styrmedel och incitament för elbilar Svar på Elbil Sveriges enkät 2010 om styrmedel och incitament för elbilar Vänsterpartiet svar 100615 Mikael Gustafsson, trafikpolitisk sakkunnig 1. Vilket parti representerar du? SVAR: Vänsterpartiet 2.

Läs mer

Program för energieffektivisering 2010-2020 avseende Vellinge kommuns egen verksamhet

Program för energieffektivisering 2010-2020 avseende Vellinge kommuns egen verksamhet Program för energieffektivisering 2010-2020 avseende Vellinge kommuns egen verksamhet Antagen av kommunfullmäktige den 13 mars 2013 Vellinge.se Projektledare Jonas Andermyr Projektgrupp Hans Folkeson Rickard

Läs mer

trafik&miljöfordon Lars Bern och Maria Strömberg från Business Region Göteborg termer, säger Lars Bern på BRG och pekar

trafik&miljöfordon Lars Bern och Maria Strömberg från Business Region Göteborg termer, säger Lars Bern på BRG och pekar Nyhetsbrev nr 2. 2013 I samverkan mellan Gatubolaget, Renova, Parkeringsbolaget, Miljöförvaltningen, Göteborg Energi och Trafikkontoret trafik&miljöfordon BRG ska sprida Göteborgs miljöbilskunnande utomlands

Läs mer

Alliansens arbetsgrupp för ett MILJÖ- OCH KLIMATSMART LANDSTING

Alliansens arbetsgrupp för ett MILJÖ- OCH KLIMATSMART LANDSTING Alliansens arbetsgrupp för ett MILJÖ- OCH KLIMATSMART LANDSTING Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna i Landstinget Sörmland. Alliansens arbetsgrupp för ett miljö- och klimatsmart landsting

Läs mer

Framtidens transporter sker med biogas och el

Framtidens transporter sker med biogas och el E.ON Sustainable Mobility Framtidens transporter sker med biogas och el Hållbara transporter kräver ett helhetsgrepp Sustainable Mobility är vår satsning på hållbara transportlösningar. De utgörs av de

Läs mer

Strategi för energieffektivisering

Strategi för energieffektivisering 2014-05-28 Strategi för energieffektivisering Uppföljning 2009-2013 Strategi för energieffektivisering; Uppföljning 2009 2013, Höörs kommun Sida 2 av 35 Innehåll Inledning... 5 Begreppsförklaring... 5

Läs mer

eneroi Vi smyger runt om natten på industrierna som Sherlock Holmes i jakten på energibovar.

eneroi Vi smyger runt om natten på industrierna som Sherlock Holmes i jakten på energibovar. - eneroi En informationstidningpoolen från Energikontor Sydost i samklang med hela energi branschen. Våren 2011 1 Emåmejeriet energieffektiviserar genom projektet Från ord till handling. Vi smyger runt

Läs mer