Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp"

Transkript

1 Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp

2 Det goda livet Presentation om Inköp

3 Innehåll Västra Götalandsregionen Regionservice.... Inköp... Marknadsanalys... Miljökrav

4 Fakta 49 kommuner 1,6 miljoner invånare Västra Götalands län Landskap: Västergötland, Bohuslän och Dalsland Största stad: Göteborg Minsta kommun: Dals Ed Regionhuvudstad: Vänersborg öar, varav 153 bebodda 30 mil långt, 25 mil brett 4

5 Äger och driver sjukhus, vårdcentraler, folktandvårdskliniker, GöteborgsOperan, Göteborgs Symfoniker, Film i Väst, Västtrafik, Västsvenska Turistrådet, Göteborgs botaniska trädgård, museer, teatrar, folkhögskolor, naturbruksgymnasier 5

6 En av Sveriges största arbetsgivare December 2012 hade Västra Götalandsregionen anställda på närmare arbetsplatser Majoriteten av de anställda arbetar inom vården Sjuksköterskor är den största yrkesgruppen, de utgör 27,1 procent av de anställda Majoriteten, närmare 80 procent, är kvinnor 6

7 Regionservice

8 Kort om Regionservice Regionservice har cirka 3 200* anställda Omsättningen är cirka 3,5 mdkr Vi levererar service till: 18 sjukhus 130 vårdcentraler 168 folktandvårdskliniker regionens övriga verksamheter och bolag Bland våra kunder finns också kommuner. * Inkl. tillsvidare-, visstids- och timanställda 8

9 Regionservice under ett år Tvättar ton textilier Levererar 4,7 miljoner måltider Levererar hjälpmedel Hanterar leverantörs- och kundfakturor, samt patientfakturor Registrerar ärenden och handlingar i diarierna Förmedlar 5,5 miljoner telefonsamtal och akuta larm Upphandlar varor och tjänster till ett värde av 7 miljarder kronor Upprättar lönespecifikationer (Ungefärliga siffror) 9

10 Inköp

11 Inköp Total inköpskostnad: 11,3 miljarder kronor/år Regionen har ca leverantörer Cirka 110 anställda I verksamheten ingår: - Upphandlingar och inköpsfrågor i Västra Götalandsregionen - Avtals- och produktinformation - Kundservice Helpdesk och Support 11

12 Utmaningar Låg klimatpåverkan Giftfri miljö Hållbar resursanvändning Biologisk Mångfald Klimatstrategi antagen av regionfullmäktige den 24 september 2009

13 Alla berörs och har ansvar Det miljöpolitiska programmet omfattar alla Västra Götalandsregionens förvaltningar och bolag samt verksamheter.

14 Målområden Transporter Energi Lustgas Produkter och avfall Livsmedel Kemikalier Läkemedel

15 Målområde Transporter År 2020 Västra Götalandsregionens person- och varutransporter ska vara oberoende av fossil energi. exempel Mål 2016 Kollektivtrafiken ska till 75 procent utföras med förnybar energi Utfall procent förnybart drivmedel för buss och icke eldrivna tåg (2010: 16 %, 2011: 30%)

16 Målområde Transporter exempel År 2016 Västra Götalandsregionens egna fordon ska till 60% drivas med förnybara bränslen. Miljöfordon 9 av 10 av våra tjänstebilar är miljöfordon år Mål 100%. Våra egna fordon för tjänsteresor och lätta godstransporter körs till 36% på förnybart bränsle år Biogas ska prioriteras.

17 Upphandling transport av material och tvätt Förbrukningsmaterial från vårt centrallager (depå) i Göteborg och sjukhustvätt från TvA Sysselsätter idag ca: 10 tunga lastbilar på heltid Marknadsanalys dialog med ett tiotal leverantörer 17

18 Definition tunga miljöfordon Göteborg Fordon som drivs helt med elektricitet. Fordon som drivs delvis med elektricitet. Fordon som är godkända för drift med minst ett annat bränsle än dieselolja, bensin, eller gasol. 18

19 Hypoteskrav grund Minst 10 % förnybar råvara i Mk1-dieseln Innebär två olika handlingsalternativ: Tanka HVO-diesel som levereras av åtminstone Preem och OkQ8. Även Statoil på väg att expandera utanför Mälardalen Tanka (delvis) biodiesel/fame, vanligen RME, som levereras av åtminstone Preem, OKQ8 och Statoil. 1. Hur skulle ni kunna redovisa under avtalstiden? 2. Vilken grad av kontroll från oss som köpare tycker ni skulle behövas? 19

20 Hypotes krav som uppmuntrar biogas, etanol och biodiesel 40 % av transporttjänsten ska utföras med förnybara drivmedel räknat utifrån drivmedlens energiinnehåll. 1. Hur skulle ni kunna uppfylla ett sådant krav? 2. Hur skulle ni kunna redovisa det under avtalstiden? 3. Vilken grad av kontroll från oss som köpare tycker ni skulle behövas? 20

21 Hypotes krav som uppmuntrar elhybrider, gas och etanol 20 % av transporttjänsten ska utföras med fordon som uppfyller Göteborgs stads definition på tunga miljöfordon. 1. Hur skulle ni kunna uppfylla ett sådant krav? 2. Hur skulle ni kunna redovisa det under avtalstiden? 3. Vilken grad av kontroll från oss som köpare tycker ni skulle behövas? 21

22 Särskilda kontraktsvillkor Målbeskrivning fossiloberoende till 2020 Avstämningspunkter för att nå målet, i januari 2015 utvärderas 2014, i januari 2016 utvärderas 2015 osv. Utfallet ska vara enligt följande: År 2016 ska minst 35% av drivmedel till transportfordonen som omfattas av transportuppdraget ska bestå av förnybar råvara (såsom biodiesel, gas, etanol eller el). Det förnybara bränslet (exkl. el) ska inneha hållbarhetsbesked enligt lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen. Förnybar el ska vara produktspecificerat som 100 % från förnybar källa. 22

23 Särskilda kontraktsvillkor År 2016: Minst 30 % av transportarbetet ska utföras med fordon vars huvudsakliga energikälla ska vara fordonsgas och som uppfyller Göteborgs Stads miljöbilsdefinition för tunga fordon. År 2018: Minst 60 % av drivmedlet till transportfordonen som omfattas av transportuppdraget ska bestå av förnybar råvara (såsom biodiesel, gas, etanol eller el). Det förnybara bränslet (exkl. el) ska inneha hållbarhetsbesked enligt lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen. Förnybar el ska vara produktspecificerat som 100 % från förnybar källa. För år 2020 ska Västra Götalandsregionens person och varutransporter vara fossiloberoende. Exakt andel förnybar råvara 2020 beslutas när och om optionen på två år ska utnyttjas. Anledningen till detta är att tillgången på förnybara bränslen och teknik är under kraftig utveckling och dialog mellan avtalsparter krävs. 23

24 Särskilda kontraktsvillkor uppföljning Total använd mängd drivmedel till transportfordonen som omfattas av transportuppdraget per kalenderår. b. Andel av drivmedlet till transportfordonen som omfattas av transportuppdraget som är förnybart. Specificera mängd och andel per bränsleslag - Bensin exklusive låginblandning - Diesel exklusive låginblandning - Biodiesel - Fordonsgas (ange andel biogas) - Etanol - El - Annat biodrivmedel, definiera vilket. Kompletteras med kvitto/faktura över drivmedelsinköp som visar att krav på förnybart uppfylls. Uppgifterna ska vara VGR tillhanda senast 10 januari varje år avtalet löper. 24

25 Tack för i dag! November 2013

OFFENTLIG UPPHANDLING

OFFENTLIG UPPHANDLING HANDLEDNING FÖR OFFENTLIG UPPHANDLING GASDRIVNA FORDON OCH TRANSPORTER N ovember 2013 AV Rapporten är framtagen av Ecoplan på uppdrag av Biogas Öst inom projektet Informationskampanj för biogas. Projektet

Läs mer

PM 2013:11. Vägledning för inköp och leasing av fordon. Länsstyrelsen, Miljöenheten Kerstin Angberg-Morgården, Maria Saxe och Erik Särnholm

PM 2013:11. Vägledning för inköp och leasing av fordon. Länsstyrelsen, Miljöenheten Kerstin Angberg-Morgården, Maria Saxe och Erik Särnholm PM 2013:11 Vägledning för inköp och leasing av fordon Illustration: Mostphotos/Jazzia Länsstyrelsen, Miljöenheten Kerstin Angberg-Morgården, Maria Saxe och Erik Särnholm Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Fossilbränslefritt och. och energieffektivt Borås.

Fossilbränslefritt och. och energieffektivt Borås. Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser. Förnybara energislag används till kollektivtrafik, person- och godstransporter, uppvärmning och el. Genom resurssnålhet,

Läs mer

Naturskyddsföreningen Bra Miljöval. Budtransporter Utkast Kriterier 2015:1

Naturskyddsföreningen Bra Miljöval. Budtransporter Utkast Kriterier 2015:1 Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Budtransporter Utkast Kriterier 2015:1 Bra Miljöval. Naturskyddsföreningens miljömärkning. Naturskyddsföreningen är en politiskt och religiöst obunden ideell förening

Läs mer

Alliansens arbetsgrupp för ett MILJÖ- OCH KLIMATSMART LANDSTING

Alliansens arbetsgrupp för ett MILJÖ- OCH KLIMATSMART LANDSTING Alliansens arbetsgrupp för ett MILJÖ- OCH KLIMATSMART LANDSTING Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna i Landstinget Sörmland. Alliansens arbetsgrupp för ett miljö- och klimatsmart landsting

Läs mer

BIOGAS VÄST. Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016

BIOGAS VÄST. Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 BIOGAS VÄST Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Regionalt biogasmål... 6 Syfte med programmet... 6 Utmaningar för en ökad biogasutveckling...

Läs mer

Klimateffektiva transporter

Klimateffektiva transporter Klimateffektiva transporter - en del av verksamhetsutövarnas egenkontroll Har du koll på hur stor miljöpåverkan och hur stora kostnader din verksamhets transporter genererar? Enligt miljöbalken är verksamhetsutövare

Läs mer

Arbetet för en fossilbränslefri region (nooil) ska

Arbetet för en fossilbränslefri region (nooil) ska Uppföljning av Kalmar läns mål för Fossilbränslefri region (nooil) Inledning 1 Samlade klimatutsläpp 2 Vägtrafik 3 Biogas 6 Energieffektivisering 8 El från förnybara källor 14 Uppvärmning av fastigheter

Läs mer

Framtidens transporter sker med biogas och el

Framtidens transporter sker med biogas och el E.ON Sustainable Mobility Framtidens transporter sker med biogas och el Hållbara transporter kräver ett helhetsgrepp Sustainable Mobility är vår satsning på hållbara transportlösningar. De utgörs av de

Läs mer

Biogas för tunga lastbilar ett kunskapsunderlag

Biogas för tunga lastbilar ett kunskapsunderlag Biogas för tunga lastbilar ett kunskapsunderlag En utredning utförd av Staffan Johannesson, Miljöbyrån Ecoplan AB på uppdrag av miljösekretariatet, Västra Götalandsregionen, Biogas Väst Juni 2012 BIOGAS

Läs mer

Plan för energi och klimat i Lidköpings kommun

Plan för energi och klimat i Lidköpings kommun Plan för energi och klimat i Lidköpings kommun antagen av kommunfullmäktige 2013-06-17 Innehåll Förord: Lidköping en välkomnande och hållbar kommun 3 Utgångspunkter för vårt energi- och klimatarbete 4

Läs mer

Vårt år längs vägarna

Vårt år längs vägarna Vårt år längs vägarna Hållbarhetsredovisning 2011/12 E85 D 95 Hållbarhet i drivmedelsbranschen är det möjligt? Varför hållbarhetsredovisning? OKQ8 inser att arbetet med miljö, etik och mänskliga rättigheter

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Bakgrund och syfte... 6 Statligt stöd och nationella mål... 6 Stödets utformning... 6 Omfattning och avgränsningar... 6 Kommunens åtagande... 6 Varbergs kommuns

Läs mer

Mål för energi- och klimatfrågor i Kungsörs kommun

Mål för energi- och klimatfrågor i Kungsörs kommun Mål för energi- och klimatfrågor i Kungsörs kommun Inklusive de kommunala bolagen Version 3 2014-10-30 1 Innehållsförteckning BAKGRUND 3 Syfte 3 Växthuseffekten och klimatförändringarna 4 Utsläpp av växthusgaser

Läs mer

Hållbar bilism. Index för. hållbar bilism 2015. 2008-2014 Årlig sammanställning, maj 2015 134% 100%

Hållbar bilism. Index för. hållbar bilism 2015. 2008-2014 Årlig sammanställning, maj 2015 134% 100% Index för Hållbar bilism hållbar bilism 2015 2008-2014 Årlig sammanställning, maj 2015 134% 100% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 OKQ8 och hållbar bilism OKQ8 vill jobba med hållbarhet i hela leverantörskedjan

Läs mer

Naturskyddsföreningen Bra Miljöval. Persontransporter Kriterier 2011:1

Naturskyddsföreningen Bra Miljöval. Persontransporter Kriterier 2011:1 Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Persontransporter Kriterier 2011:1 1 Bra Miljöval. Naturskyddsföreningens miljömärkning. Naturskyddsföreningen är en politiskt och religiöst obunden ideell förening utan

Läs mer

Energi- och klimatplan

Energi- och klimatplan Energi- och klimatplan 1 2 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 1. Bakgrund 5 1.1 Introduktion 5 1.2 Syfte 5 1.3 Organisation av klimatarbetet 5 1.4 Energi 6 1.5 Växthuseffekten och klimatförändringarna

Läs mer

Förslag till nationell lägesrapport om utvecklingen av förnybar energi

Förslag till nationell lägesrapport om utvecklingen av förnybar energi Förslag till nationell lägesrapport om utvecklingen av förnybar energi Hur främjandet och användningen av förnybar energi utvecklas enligt artikel 22 i EU:s direktiv för användning av energi från förnybara

Läs mer

Trondheims kommuns arbete för att minska bilismens miljöpåverkan

Trondheims kommuns arbete för att minska bilismens miljöpåverkan Trondheims kommuns arbete för att minska bilismens miljöpåverkan 6 gröna bilar av 10 möjliga En granskning av Gröna Bilister Juni 2011 Gröna Bilister Tfn 018-320 220 Postgiro 32 34 83-8 Kungsgatan 16 Org.nr.

Läs mer

Vårt år längs vägarna

Vårt år längs vägarna E85 D 95 Vårt år längs vägarna Hållbarhetsredovisning 2012/13 Starkare tillsammans Under 2012 slog vi ner en riktigt stor milstolpe i OKQ8:s historia. Nu finns vi i ett skandinaviskt sammanhang. Som VD

Läs mer

Miljöredovisning. Region Skåne 2013

Miljöredovisning. Region Skåne 2013 Miljöredovisning Region Skåne 2013 Innehåll 2 Miljöpolicy 3 År 2013 i korthet 4 Miljömål 1. / Fossilbränslefri, klimatneutral och klimatanpassad verksamhet 8 Miljömål 2. / Hälsosam miljö 10 Miljömål 3.

Läs mer

Stockholms läns sjukvårdsområde. Miljöredovisning 2014

Stockholms läns sjukvårdsområde. Miljöredovisning 2014 Stockholms läns sjukvårdsområde Miljöredovisning 2014 Innehåll Inledning 3 Miljöarbetet i SLSO 4 SLSO:s verksamhetsidé 4 Mål och resultat 5 Klimateffektivt 5 Resusreffektivt 7 Hälsofrämjande miljöarbete

Läs mer

Ställ krav för klimatsmartare transporter

Ställ krav för klimatsmartare transporter Ställ krav för klimatsmartare transporter KNEG Resultatrapport 2014 KNEG Klimatneutrala godstransporter på väg Innehåll FÖRORD 5 SAMMANFATTNING 7 INLEDNING 9 DAGSLÄGE OCH MÅLBILD 10 SEKTORN 10 KNEG 17

Läs mer

Klimatbokslut. Förord Om Hagainitiativet Hagainitiativets beräkningsmanual/ghg protokoll Hagainitiativets beräkningar

Klimatbokslut. Förord Om Hagainitiativet Hagainitiativets beräkningsmanual/ghg protokoll Hagainitiativets beräkningar 1 Förord Om Hagainitiativet Hagainitiativets beräkningsmanual/ghg protokoll Hagainitiativets beräkningar Klimatbokslut Axfood Coca-Cola Enterprises Sverige Fortum Värme JM Procter & Gamble Sverige Svenska

Läs mer

Miljöstrategiskt program

Miljöstrategiskt program kommunledningskontoret Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Citera gärna ur skriften men ange källa

Läs mer

Hållbara drivmedel i Sverige

Hållbara drivmedel i Sverige Hållbara drivmedel i Sverige Nulägesanalys och granskning av drivmedelsbolagen Gröna Bilister mars 2013 Rapporten är framtagen av Per Östborn, Jakob Lagercrantz och Mattias Goldmann Gröna Bilister Tfn

Läs mer

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 FÖRETAGET verksamheten Hr Björkmans Entrémattor AB är ett privatägt företag som är till största del inriktat på uthyrning samt bytesservice

Läs mer

Nulägesanalys. Foto: Roger Stenström. Till Energiplan 2014-2018 Uddevalla Kommun

Nulägesanalys. Foto: Roger Stenström. Till Energiplan 2014-2018 Uddevalla Kommun Nulägesanalys Foto: Roger Stenström Till Energiplan 2014-2018 Uddevalla Kommun 1 Innehållsförteckning Nulägesbeskrivning... 4 Energiutblick i omvärlden... 4 Energiläget i Uddevalla kommun... 9 Andel förnybar

Läs mer

Strategi för energieffektivisering

Strategi för energieffektivisering Strategi för energieffektivisering Fastigheter och persontransporter Hultsfreds kommun med HKIAB och AB Hultsfreds bostäder 2011-05-30 51 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING... 3 1.1 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖDET...3

Läs mer

Energi- och Klimatstrategi

Energi- och Klimatstrategi Energi- och Klimatstrategi Perstorps kommun 2010-2015 Vår vision: Perstorps kommun skall sträva efter en långsiktigt hållbar utveckling. I Perstorps kommun används inga fossila bränslen. Transporter och

Läs mer