Huvudet - Index för måluppfyllelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Huvudet - Index för måluppfyllelse"

Transkript

1 Huvudet - Index för måluppfyllelse

2 Fossil energianvändning i vägtrafiken (H) MWh/capita Måluppfyllelse (H) Fossil energianvändning Procentuell uppfyllelse av målet att minska den fossila energianvändningen per capita i vägtrafiken med 8 jämfört med år Fossil energianvändning per capita för inrikes vägtransporter, jämförd med målet för år 3 och delmålen för åren och 5

3 Fossil energianvändning i nya personbilar (H) Måluppfyllelse (H) Procentuell uppfyllelse av målet att minska den fossila energi per capita som nya personbilar förväntas använda med 8 jämfört med år

4 kwh/ km Fossil energianvändning i nya personbilar (H) Bilen: Energieffektivitet (HA) Genomsnittlig deklarerad energiförbrukning per körd sträcka hos en nyregistrerad personbil, jämförd med utvecklingen då Bilen (HA), Bränslet (HB) och Beteendet (HC) bidrar lika mycket till att uppfylla målet (H)

5 Fossil energianvändning i nya personbilar (H) Bränslet: Förnybarhet (HB) Procentuell andel förnybar energi i vägtrafiken, jämförd med utvecklingen då Bilen (HA), Bränslet (HB) och Beteendet (HC) bidrar lika mycket till att uppfylla målet (H)

6 Fossil energianvändning i nya personbilar (H) mil/capita Beteendet: Körsträcka (HC) Genomsnittlig körsträcka i personbil per capita, jämförd med utvecklingen då Bilen (HA), Bränslet (HB) och Beteendet (HC) bidrar lika mycket till att uppfylla målet (H)

7 Fossil energianvändning i nya tunga lastbilar (H3) Måluppfyllelse (H3) Procentuell uppfyllelse av målet att minska den fossila energi per capita som nya tunga lastbilar förväntas använda med 8 jämfört med år

8 Fossil energianvändning i nya tunga lastbilar (H3) Bilen: Energieffektivitet (H3A) Eftersom det ännu inte anges någon officiell bränsleförbrukning för tunga lastbilar utgår vi tills vidare från att den genomsnittliga förbrukningen är konstant över tid

9 Fossil energianvändning i nya tunga lastbilar (H3) Bränslet: Förnybarhet (H3B=HB) Procentuell andel förnybar energi i vägtrafiken, jämförd med utvecklingen då Bilen (H3A), Bränslet (H3B) och Beteendet (H3C) bidrar lika mycket till att uppfylla målet (H3)

10 Fossil energianvändning i nya tunga lastbilar (H3) mil/capita Beteendet: Körsträcka (H3C) Genomsnittlig körsträcka i tung lastbil per capita, jämförd med utvecklingen då Bilen (H3A), Bränslet (H3B) och Beteendet (H3C) bidrar lika mycket till att uppfylla målet (H3)

11 Resesträckor i kollektivtrafiken (H4) mil/capita Måluppfyllelse (H4) Resesträcka Procentuell uppfyllelse av målet att fördubbla resesträckan per capita i landbaserad kollektivtrafik jämfört med år Resesträcka per capita i landbaserad kollektiv-trafik, jämförd med målet för år 3 och delmålen för åren och 5

12 Kroppen - Övergripande nyckeltal

13 MWh/capita MWh/capita Energianvändning i transportsektorn (K) Vägtrafik Använd mängd fossil och förnybar energi per capita för transporter på Sveriges vägar Förnybar Fossil,5 9,5 9 8,5 8 7,5 7 Inrikes transporter Inrikes flyg Inrikes sjöfart Bantrafik Vägtrafik Inrikes transporter - fördelning Inrikes I sjöfart Inrikes Bantra fik 3 flyg Vägtrafik 94 Använd mängd energi per capita i olika transportslag i Sverige Fördelning av den använda mängden energi på olika transportslag i Sverige

14 MWh/capita MWh/capita Energianvändning i olika fordonstyper (K) MWh/capita MWh/capita Personbilar Lätta lastbilar Olika fordonstyper fördelning Buss 5 Moped, MC,8,6,4,,5,5,5 Använd mängd energi per capita i personbilar på svenska vägar Tunga lastbilar Lätt lastbil Tung lastbil 3 Fördelning av den använda mängden energi på olika fordonstyper i vägtrafiken Personbil 6,5,4,3,, Använd mängd energi per capita i lätta lastbilar på svenska vägar Bussar Använd mängd energi per capita i lätta lastbilar på svenska vägar Använd mängd energi per capita i bussar på svenska vägar

15 Ton COekv/capita Växthusgasutsläpp från transportsektorn (K3) Ton COekv/capita ,5,5 Vägtrafik Växthusgasutsläpp per capita från transporter på Sveriges vägar,5,4,,8,6,4, Inrikes transporter Inrikes flyg Inrikes sjöfart Bantrafik Vägtrafik Bantrafik Inrikes sjöfart I Vägtrafik 95 Inrikes flyg 3 Inrikes transporter fördelning Växthusgasutsläpp per capita från olika transportslag i Sverige Fördelning av växthusgasutsläppen på olika transportslag i Sverige

16 Ton COekv/capita Ton COekv/capita Växthusgasutsläpp från olika fordonstyper (K4) Ton COekv/capita Ton COekv/capita ,5 Personbilar, Lätta lastbilar,5 Buss 4 Olika fordonstyper fördelning Moped, MC,5,,5,6,5,4,3,, Växthusgasutsläpp per capita från personbilar på svenska vägar Tunga lastbilar Lätt lastbil 9 Tung lastbil 4 Personbil 6 Fördelning av växthusgasutsläppen på olika fordonstyper i vägtrafiken,,,8,6,4, Växthusgasutsläpp per capita från lätta lastbilar på svenska vägar Bussar Växthusgasutsläpp per capita från lätta lastbilar på svenska vägar Växthusgasutsläpp per capita från bussar på svenska vägar

17 Första benet - Nyckeltal för bilen

18 Antal/ invånare Antal/ invånare Antal fordon i trafik (BA) Antal/ invånare Antal/ invånare Personbilar Lätta lastbilar Antal personbilar i trafik per invånare Antal lätta lastbilar i trafik per invånare Tunga lastbilar,6,4,,8,6,4, Bussar Antal tunga lastbilar i trafik per invånare Antal bussar i trafik per invånare

19 Antal/ invånare Antal/ invånare Antal nyregistrerade och skrotade fordon (BB) Antal/ invånare Antal/ invånare Personbilar Lätta lastbilar Nyregistreringar Skrotningar Antal nyregistrerade och skrotade personbilar per invånare Tunga lastbilar Antal nyregistrerade lätta lastbilar per invånare, Bussar,8,6,4,,5,,5 Antal nyregistrerade tunga lastbilar per invånare Antal nyregistrerade bussar per invånare

20 Andel fordon i trafik som kan drivas förnybart (BC) Personbilar Lätta lastbilar ,5,5 Procentuell andel personbilar i trafik som kan drivas förnybart Tunga lastbilar Procentuell andel lätta lastbilar i trafik som kan drivas förnybart Bussar, 5,8,6,4, 5 5 Procentuell andel tunga lastbilar i trafik som kan drivas förnybart Procentuell andel bussari trafik som kan drivas förnybart

21 Andel nyregistrerade fordon som kan drivas förnybart (BD) Personbilar Lätta lastbilar ,5 3,5,5,5 Procentuell andel nyregistrerade personbilar som kan drivas förnybart Tunga lastbilar Procentuell andel nyregistrerade lätta lastbilar som kan drivas förnybart Bussar Procentuell andel nyregistrerade tunga lastbilar som kan drivas förnybart Procentuell andel nyregistrerade bussar som kan drivas förnybart

22 Antal fordon i trafik som kan drivas förnybart uppdelade per typ (BE) Personbilar Lätta lastbilar Etanol Fordonsgas Biodiesel El Laddhybrid Antal personbilar i trafik som kan köras med olika förnybara drivmedelstyper Tunga lastbilar Etanol Fordonsgas Biodiesel El Antal lätta lastbilar i trafik som kan köras med olika förnybara drivmedelstyper Bussar Etanol Fordonsgas Biodiesel El Antal tunga lastbilar i trafik som kan köras med olika förnybara drivmedelstyper Etanol Fordonsgas biodiesel El Antal bussari trafik som kan köras med olika förnybara drivmedelstyper

23 6 Antal nyregistrerade fordon som kan drivas förnybart uppdelade per typ (BF) Personbilar Lätta lastbilar Etanol Fordonsgas El Laddhybrid Antal nyregistrerade personbilar som kan köras med olika förnybara drivmedelstyper Tunga lastbilar 5 5 Etanol Fordonsgas El Antal nyregistrerade lätta lastbilar som kan köras med olika förnybara drivmedelstyper Bussar Etanol Fordonsgas Biodiesel El Antal nyregistrerade tunga lastbilar som kan köras med olika förnybara drivmedelstyper Etanol Fordonsgas Biodiesel El Antal nyregistrerade bussar som kan köras med olika förnybara drivmedelstyper

24 Antal fordon som konverterats till förnybar drift (BG) Personbilar Lätta lastbilar Etanol Fordonsgas El Antal befintliga personbilar där ett förnybart drivmedel lagts till i vägtrafikregistret Tunga lastbilar Etanol Fordonsgas El Antal befintliga lätta lastbilar där ett förnybart drivmedel lagts till i vägtrafikregistret Bussar Etanol Fordonsgas Biodiesel Antal befintliga tunga lastbilar där ett förnybart drivmedel lagts till i vägtrafikregistret Etanol Fordonsgas Biodiesel Antal befintliga bussar där ett förnybart drivmedel lagts till i vägtrafikregistret

25 g CO/km Genomsnittligt koldioxidutsläpp hos nyregistrerade fordon (BH) g CO/km Personbilar Lätta lastbilar Genomsnittligt certifierat koldioxidutsläpp ur avgasröret hos nyregistrerade personbilar Genomsnittligt certifierat koldioxidutsläpp ur avgasröret hos nyregistrerade lätta lastbilar

26 ,,5 Andel fordon i trafik som kan köras med nollutsläpp (BI) Personbilar Lätta lastbilar,,5,,,5,5 Procentuell andel personbilar i trafik som kan köras helt utan koldioxidutsläpp ur ett avgasrör Tunga lastbilar Procentuell andel lätta lastbilar i trafik som kan köras helt utan koldioxidutsläpp ur ett avgasrör Bussar,,,8,8,6,4,6,4,, Procentuell andel tunga lastbilar i trafik som kan köras helt utan koldioxidutsläpp ur ett avgasrör Procentuell andel bussar i trafik som kan köras helt utan koldioxidutsläpp ur ett avgasrör

27 ,6,4,,8,6,4, Andel nyregistrerade fordon som kan köras med nollutsläpp (BJ) Personbilar,8,7,6,5,4,3,, Lätta lastbilar Procentuell andel nyregistrerade personbilar som kan köras helt utan koldioxidutsläpp ur ett avgasrör Tunga lastbilar,8,6,4, Procentuell andel nyregistrerade lätta lastbilar som kan köras helt utan koldioxidutsläpp ur ett avgasrör Bussar,35,3,5,,5,,5 Procentuell andel nyregistrerade tunga lastbilar som kan köras helt utan koldioxidutsläpp ur ett avgasrör Procentuell andel nyregistrerade bussar som kan köras helt utan koldioxidutsläpp ur ett avgasrör

28 kwh/ km Genomsnittlig energieffektivitet hos nyregistrerade fordon (BK) kwh/ km Personbilar Lätta lastbilar Genomsnittlig energiförbrukning per körd sträcka hos nyregistrerade personbilar enligt den certifierade drivmedelsförbrukningen Genomsnittlig energiförbrukning per körd sträcka hos nyregistrerade lätta lastbilar enligt den certifierade drivmedelsförbrukningen

29 Antal/ invånare Antal/ invånare Antal sålda cyklar och elcyklar (BL) Cyklar,5,5 Elcyklar Antal sålda cyklar per invånare Antal sålda cyklar per invånare

30 Andra benet - Nyckeltal för bränslet

31 Andel förnybara drivmedel i vägtrafiken (BA) Förnybar energi Den procentuella andel av drivmedelsenergin som används av fordon på svenska vägar som är förnybar

32 Andel förnybara drivmedel i kollektivtrafiken (BB) Förnybara drivmedel Den procentuella andelen av den sammanlagda sträcka som körs av bussar och ej eldrivna tåg där förnybara drivmedel används

33 TWh TWh TWh TWh 3,5,5,5 Använd mängd alternativa drivmedel uppdelade per typ (BC) Etanol Energimängd etanol som använts som drivmedel, alla blandningsförhållanden sammantagna Förnybar diesel HVO+FAME HVO Energimängd HVO och FAME som använts som drivmedel, alla blandningsförhållanden sammantagna,5,5 3,5 3,5,5,5 Fordonsgas Fordonsgas Biogas Sammanlagd energimängd biogas och naturgas som använts som drivmedel El Sammanlagd energimängd el som använts som drivmedel. Siffran speglar nästan enbart bantrafiken

34 g COekv/MJ g COekv/MJ g COekv/MJ g COekv/MJ Klimatpåverkan hos olika förnybara drivmedel (BD) Etanol Biogas Genomsnittlig klimatpåverkan i livscykelperspektiv hos svensksåld etanol Förnybar diesel Genomsnittlig klimatpåverkan i livscykelperspektiv hos svensksåld biogas El HVO FAME Genomsnittlig klimatpåverkan i livscykelperspektiv hos svensksåld HVO och FAME Nordisk mix Residualmix Miljömärkt Genomsnittlig klimatpåverkan i livscykelperspektiv hos svensksåld el. Nordisk mix motsvarar all el som sålts på den nordiska elmarknaden. Residualmix motsvarar den el som inte sålts som miljömärkt.

35 Volym- Energi Volym- Energi Andel förnybar andel i några vanliga drivmedel (BE) Låginblandad bensin Fordonsgas Genomsnittlig procentuell andel etanol i låginblandad bensin Låginblandad diesel 5 5 Genomsnittlig procentuell andel biogas i fordonsgas El FAME FAME+HVO Genomsnittlig procentuell andel förnybar diesel i låginblandad diesel Nordisk mix Residualmix Miljömärkt Genomsnittlig procentuell andel förnybar el. Nordisk mix motsvarar all el som sålts på den nordiska elmarknaden. Residualmix motsvarar den el som inte sålts som miljömärkt.

36 Andel biodrivmedel tillverkade av avfall eller rester (BF) 4 Energi Energi Alla biodrivmedel Procentuell andel av de svensksålda biodrivmedlen som tillverkats av avfall eller rester Etanol Biogas Förnybar diesel HVO FAME Procentuell andel av den svensksålda etanolen som tillverkats av avfall eller rester Procentuell andel av den svensksålda biogasen som tillverkats av avfall eller rester Procentuell andel av den svensksålda förnybara dieseln (HVO och FAME) som tillverkats av avfall eller rester

37 Andel biodrivmedel tillverkade av svensk råvara (BG) 4 Energi Energi Alla biodrivmedel Procentuell andel av de svensksålda biodrivmedlen som tillverkats av svensk råvara Etanol Procentuell andel av den svensksålda etanolen som tillverkats av svensk råvara Biogas Procentuell andel av den svensksålda biogasen som tillverkats av svensk råvarar 5 Förnybar diesel HVO FAME Procentuell andel av den svensksålda förnybara dieseln (HVO och FAME) som tillverkats av svensk råvara

38 Antal påfyllnadsplatser för alternativa drivmedel (BH) Etanol E85 Fordonsgas 6 Förnybar diesel HVO FAME Antal publika påfyllnadsplatser för E85 Antal publika påfyllnadsplatser för fordonsgas Antal publika påfyllnadsplatser för diesel som till största delen är förnybar El Vätgas Snabbladdning Normalladdning Antal publika platser för snabbladdning (> kw) respektive normalladdning (<= kw, typ -uttag) Antal publika påfyllnadsplatser för vätgas

39 Energi Andel rätt tankning (BI) Energi Etanol E Fordonsgas 4 4 Procentuell andel E85 av den tankade drivmedelsenergin i en bil som kan köras både på E85 och bensin Procentuell andel fordonsgas av den tankade drivmedelsenergin i en bil som kan köras både på fordonsgas och bensin

40 Tredje benet - Nyckeltal för beteendet

41 km/capita km/capita Resesträckor i olika transportslag (B3A) Vägtrafik MC Buss Personbil Vägtrafik - fördelning I Buss MC 7 Personbil 9 Genomsnittlig resesträcka per capita längs Sveriges vägar Inrikes transporter Gång, cykel, moped Inrikes flyg Inrikes sjöfart Bantrafik Vägtrafik Fördelning av resesträckor i olika fordonstyper Inrikes transporter - fördelning Inrikes Inrikes flyg I sjöfart Bantrafik Gång, cykel, moped 4 Vägtrafik 83 Genomsnittlig resesträcka per capita i olika transportslag i Sverige Fördelning av resesträckor på olika transportslag i Sverige

42 Andel persontransporter med gång, cykel eller moped (B3B) 5 4,5 4 3,5 3,5,5,5 Andel gång, cykel eller moped Procentuell andel av den sammanlagda färdsträckan hos Sveriges befolkning som sker med gång, cykel eller moped

43 Andel persontransporter med kollektivtrafik (B3C) Andel kollektivtrafik Procentuell andel av den sammanlagda färdsträckan hos Sveriges befolkning som sker med landbaserad kollektivtrafik

44 Km / capita Fördelning mellan väg- och spårburen kollektivtrafik (B3D) Resesträckor Resesträckor - fördelning Spår 54 Väg 46 Väg: buss Spår: tåg, spårväg och tunnelbana Genomsnittlig resesträcka per capita med lokal och regional kollektivtrafik inom ett läns gränser Fördelning av den sammanlagda resesträckan med lokal och regional kollektivtrafik inom ett läns gränser

45 Antal/fordon Genomsnittligt antal personer i varje fordon (B3E) Antal/fordon ,5 Personbil 8 Buss,5 6 4 Genomsnittligt antal personer som färdas i samma personbil. Ger ett mått på hur effektivt varje fordon utnyttjas. Genomsnittligt antal personer som färdas i samma buss. Ger ett mått på hur effektivt varje fordon utnyttjas.

46 personkm/fordon Genomsnittligt persontransportarbete per fordon (B3F) personkm/fordon Personbil Buss Genomsnittligt transportarbete (antal personkilometer) som utförs i varje personbil. Ger ett mått på hur effektivt fordonsparken som helhet utnyttjas. Genomsnittligt transportarbete (antal personkilometer) som utförs i varje buss. Ger ett mått på hur effektivt fordonsparken som helhet utnyttjas.

47 Samåkning (B3G) Vi låter detta nyckeltal vila tills vi får tillgång till bra data,8,6,4, Antal registrerade användare,8,6,4, Antal förmedlade samåkningar

48 Bilpooler (B3H) Bilpoolsbilar Uppskattat sammanlagt antal bilar i de större svenska bilpoolerna Medlemmar/användare Bokningar Uppskattat sammanlagt antal medlemmar eller användare i de större svenska bilpoolerna Uppskattat sammanlagt antal bokningar i de större svenska bilpoolerna

49 Andel invånare med körkort (B3I) Invånare över 8 år Invånare 8-4 år Procentuell andel invånare i Sverige över 8 år som har körkort för personbil Procentuell andel unga invånare i Sverige (8-4 år) som har körkort för personbil

50 Tillgång till gång- och cykelvägar (B3J) m/capita Medborgarnöjdhet Cykelväglängd,5,5 Genomsnittlig nöjdhet bland invånare i de kommuner som deltar i SCB:s medborgarundersökning Sammanlagd längd cykelväg i Sverige per capita

51 Tillgång till kollektivtrafik (B3K) Utbudskm/capita Kundnöjdhet 8 Kapacitet Medborgarnöjdhet Kundnöjdhet länstrafik Genomsnittlig nöjdhet bland invånare i de kommuner som deltar i SCB:s medborgarundersökning, samt genomsnittlig kundnöjdhet med Sveriges länstrafikbolag Antalet kilometer per capita som alla lokala och regionala kollektivtrafikfordon kör tillsammans

52 Pendling och arbetsresor (B3L) Antal resor - fördelning Kollektiv trafik 9 Gång, cykel 6 Övrigt, uppgift saknas 4 Bil 5 Km Procentuella andelar av antalet arbets-, tjänsteoch skolresor med olika färdmedel Resesträckor Övrigt Kollektivtrafik Bil Gång, cykel Övrigt, uppgift saknas 5 Resesträckor - fördelning Gång, cykel 4 Kollektiv trafik 3 Bil 58 Procentuella andelar av resesträckor med olika färdmedel för arbets-, tjänsteoch skolresor Resesträckor per person och dag med olika färdmedel för arbets-, tjänste- och skolresor

53 tonkm/capita tonkm/capita Mängd godstransporter i olika transportslag (B3M) Vägtrafik Svenska lastbilar för inrikes trafik Övriga lastbilar på svenska vägar Godstransportarbete per capita på svenska vägar Inrikes godstransporter Inrikes flyg Inrikes sjöfart Bantrafik Vägtrafik Inrikes godstransporter - fördelning Inrikes sjöfart Bantrafik 35 I Vägtrafik 54 Inrikes flyg Inrikes godstransportarbete per capita i olika transportslag Procentuella andelar av det totala inrikes godstransportarbetet i olika transportslag

54 Andel godstransporter på väg och järnväg (B3N) Väg och järnväg Väg 4 Järnväg 3 Procentuella andelar av det totala inrikes godstransportarbetet på väg och järnväg

55 Ton/tung lastbil Genomsnittligt mängd gods i varje lastbil (B3O) Tung lastbil Genomsnittlig vikt hos det gods som transporteras i en tung lastbil. Ger ett mått på hur effektivt varje lastbil utnyttjas.

56 Genomsnittligt godstransportarbete per enskild lastbil (B3P) tonkm/tung lastbil Tung lastbil 4 3 Genomsnittligt godstransportarbete (antal tonkilometer) som utförs i varje tung lastbil. Ger ett mått på hur effektivt lastbilsparken som helhet utnyttjas.

57 km Genomsnittlig transportsträcka för gods i lastbil (B3Q) Tung lastbil Genomsnittlig sträcka som gods i tung lastbil transporteras

58 miljarder kr E-handelsvolym (B3R) Omsättning Inflationsjusterad omsättning i e-handeln ( års prisnivå)

Indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030. en översiktlig presentation

Indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030. en översiktlig presentation Indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030 en översiktlig presentation Tre ben på väg mot målet Allt som inte har med val av fordon och drivmedel att göra: Energieffektivare

Läs mer

Ett urval indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030

Ett urval indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030 Ett urval indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 23 Struktur hos nyckeltal och index Index som visar grad av måluppfyllelse Övergripande nyckeltal Detaljerade nyckeltal som

Läs mer

Diagram för exempelkommun Växjö

Diagram för exempelkommun Växjö Diagram för exempelkommun Växjö Indikatorer för kommunen som helhet (som geografiskt område) Huvudet - Index för måluppfyllelse Fossil energianvändning i nya personbilar (H2_KH) % Måluppfyllelse (H2_KH)

Läs mer

Diagram för exempelkommun Växjö. Indikatorer för kommunen som helhet (kommer att kompletteras med indikatorer för den kommunala verksamheten)

Diagram för exempelkommun Växjö. Indikatorer för kommunen som helhet (kommer att kompletteras med indikatorer för den kommunala verksamheten) Diagram för exempelkommun Växjö Indikatorer för kommunen som helhet (kommer att kompletteras med indikatorer för den kommunala verksamheten) Huvudet - Index för måluppfyllelse Måluppfyllelse (%) Index

Läs mer

Lokala 2030-indikatorer: förklaringar och källor

Lokala 2030-indikatorer: förklaringar och källor Lokala 2030-indikatorer: förklaringar och källor Vi delar upp lokala index och nyckeltal i indikatorer för kommunen som helhet, och i indikatorer för den kommunala verksamheten. De förra kodas med suffixet

Läs mer

Indikatorer i SOFT som följer upp transportomställningen

Indikatorer i SOFT som följer upp transportomställningen Diarienummer: 2017-013630 1 (20) Indikatorer i SOFT som följer upp transportomställningen Detta PM omfattar redovisning av ett antal indikatorer för att följa hur arbetet med transportomställningen inom

Läs mer

Så tar du fram en bränslestrategi och blir fossilfri

Så tar du fram en bränslestrategi och blir fossilfri Så tar du fram en bränslestrategi och blir fossilfri Linköping 12 januari 2018 Sara Anderson Transportsektorn Drygt 372 000 nya personbilar registrerades 2016, nytt svenskt rekord Energianvändningen för

Läs mer

Utmaningar för fossilfrihet. Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor

Utmaningar för fossilfrihet. Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor Utmaningar för fossilfrihet Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se Mål i klimatpolitiskt ramverk Senast 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser

Läs mer

Handbok för vägtrafikens luftföroreningar Emissionsfaktorer

Handbok för vägtrafikens luftföroreningar Emissionsfaktorer Bilaga 6, bränsleförbrukning och trafikarbete na i denna bilaga bygger på indata för den klimatrapportering som gjordes i juni 2018. na inkluderar körning med varm motor, kallstarter, avdunstning samt

Läs mer

Så tar du fram en bränslestrategi och blir fossilfri

Så tar du fram en bränslestrategi och blir fossilfri Så tar du fram en bränslestrategi och blir fossilfri EnergiTing Sydost Ljungby, 9 nov. 2017 Sara Anderson Transportsektorn Drygt 372 000 nya personbilar registrerades 2016, nytt svenskt rekord Energianvändningen

Läs mer

ÅRSMÖTE 11 APRIL 2019

ÅRSMÖTE 11 APRIL 2019 ÅRSMÖTE 11 APRIL 2019 Etableringsprojekt Systemövergripande Uppföljning Mål med etableringsprojektet Systemövergripande Uppföljning Ta fram: Ett konsistent uppföljningssystem Årlig rapport och databas

Läs mer

Oförändrade utsläpp från vägtrafiken trots stor minskning av nya bilars bränsleförbrukning

Oförändrade utsläpp från vägtrafiken trots stor minskning av nya bilars bränsleförbrukning PM Trafikverket 781 89 Borlänge Besöksadress: Röda Vägen 1 Telefon: 0771-921 921 2010-11-30 Håkan Johansson Samhällsbehov hakan.johansson@trafikverket.se Direkt: 0243-75969 Oförändrade utsläpp från vägtrafiken

Läs mer

Utredningen för fossilfri fordonstrafik

Utredningen för fossilfri fordonstrafik Utredningen för fossilfri fordonstrafik Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor Tidigare huvudsekreterare i utredningen om fossilfri fordonstrafik hakan.johansson@trafikverket.se Fossilfrihet

Läs mer

Mobilitet och bränsle - Bränslebranschens utmaningar Framtiden är vår viktigaste marknad. Helene Samuelsson Kommunikationschef Preem

Mobilitet och bränsle - Bränslebranschens utmaningar Framtiden är vår viktigaste marknad. Helene Samuelsson Kommunikationschef Preem Mobilitet och bränsle - Bränslebranschens utmaningar Framtiden är vår viktigaste marknad Helene Samuelsson Kommunikationschef Preem Preem en viktig samhällsaktör Raffinering Export Marknad Transporter

Läs mer

Fordon % 28 procent av personbilarna i trafik ägs av kvinnor Antalet personbilar i trafik ökade till

Fordon % 28 procent av personbilarna i trafik ägs av kvinnor Antalet personbilar i trafik ökade till Fordon 216 4 768 6 Antalet personbilar i trafik ökade till 4 768 6 28 % 28 procent av personbilarna i trafik ägs av kvinnor 19 % Andelen personbilar i trafik äldre än 15 år är 19 procent 78 % 78 procent

Läs mer

Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor

Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor Möjliga vägar till fossilfri transportsektor och hur Trafikverket bidrar till det Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se Mål i klimatpolitiskt ramverk Senast

Läs mer

Resor och transporter. Dialogmöte den 11 oktober 2011

Resor och transporter. Dialogmöte den 11 oktober 2011 Resor och transporter Dialogmöte den 11 oktober 2011 Resor och Transporter Nanny Andersson Sahlin, biträdande projektledare, skribent Anna Åhlgren, RFÖ, arbetsgruppsledare Fredrik Idevall, Regionförbundet

Läs mer

Persontransporter Godstransporter

Persontransporter Godstransporter Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Persontransporter Godstransporter Resultat från revision 2013 Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens eget miljömärke och ett av föreningens verktyg för att driva på utvecklingen

Läs mer

Uppföljning målområde transporter 2017

Uppföljning målområde transporter 2017 Miljöavdelningen, Koncernkontoret Västra Götalandsregionen 2018-04-05 Uppföljning målområde transporter 2017 Mål i miljöplan 2017-2020 Utfall 2016 Utfall 2017 Trend Västra Götalandsregionens person- och

Läs mer

Klimathot, Peak oil och energi till transporter. Går ekvationen ihop? Stadsbyggnadsdagarna 2012. Olle Hådell

Klimathot, Peak oil och energi till transporter. Går ekvationen ihop? Stadsbyggnadsdagarna 2012. Olle Hådell Klimathot, Peak oil och energi till transporter. Går ekvationen ihop? Stadsbyggnadsdagarna 2012 Olle Hådell Annual production (Gb/yr) Uthållig energiförsörjning för transporter är en kritisk fråga. Transporter

Läs mer

Lastbilar och bussar från Scania -fossilfria transporter idag och i. morgon. Urban Wästljung

Lastbilar och bussar från Scania -fossilfria transporter idag och i. morgon. Urban Wästljung Lastbilar och bussar från Scania -fossilfria transporter idag och i morgon Urban Wästljung Klimatmål för transportsektorn Fossiloberoende fordonsflotta till 2030. Av utredningen för fossilfri fordonstrafik

Läs mer

Transportsektorns utmaningar - fossiloberoende fordonsflotta? Håkan Johansson hakan.johansson@trafikverket.se

Transportsektorns utmaningar - fossiloberoende fordonsflotta? Håkan Johansson hakan.johansson@trafikverket.se Transportsektorns utmaningar - fossiloberoende fordonsflotta? Håkan Johansson hakan.johansson@trafikverket.se Nuläge transportsektorns klimatpåverkan Positivt Utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter

Läs mer

Arbetet med en fossilfri transportsektor i Sverige. Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor

Arbetet med en fossilfri transportsektor i Sverige. Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor Arbetet med en fossilfri transportsektor i Sverige Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se Vad vet vi om framtiden? Personbilstransporter på väg i olika scenarier

Läs mer

AKTUELLT FRÅN KOLLEKTIVTRAFIKEN OCH BIOGASENS FORTSATTA ROLL. Leif Magnusson Avdelningen Kollektivtrafik och Infrastruktur Miljönämnden

AKTUELLT FRÅN KOLLEKTIVTRAFIKEN OCH BIOGASENS FORTSATTA ROLL. Leif Magnusson Avdelningen Kollektivtrafik och Infrastruktur Miljönämnden AKTUELLT FRÅN KOLLEKTIVTRAFIKEN OCH BIOGASENS FORTSATTA ROLL Leif Magnusson Avdelningen Kollektivtrafik och Infrastruktur I princip kan alla nya bussar köras på biodrivmedel Motorteknik Dieselmotor Etanolanpassad

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Källa: Naturvårdsverkens rapport Konsumtionens klimatpåverkan, nov 2008 Transporter

Läs mer

Det är också vanligare att ha bil om man bor utanför tätorterna. Bland boende utanför storstadsområdena har 91 procent minst en bil i hushållet.

Det är också vanligare att ha bil om man bor utanför tätorterna. Bland boende utanför storstadsområdena har 91 procent minst en bil i hushållet. 1 2 Svenskar om bilen Sverige behöver bilen, det är ett faktum. Utan bilen skulle vi inte få ihop livspusslet eller kunna sköta våra arbeten. Utan bil och buss skulle vi inte hinna med våra fritidssysselsättningar

Läs mer

Persontransporter Godstransporter

Persontransporter Godstransporter Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Persontransporter Godstransporter Resultat från revision 2014 Bra Miljöval 25-åriga historia är byggd på konsumentmakt. Det är just därför Naturskyddsföreningens miljömärkning

Läs mer

Fossilfri Lastbilsflotta Hur går det? Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor

Fossilfri Lastbilsflotta Hur går det? Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor Fossilfri Lastbilsflotta Hur går det? Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se Energianvändning (TWh) Minskande utsläpp från lastbilstrafiken Positivt Utsläppen

Läs mer

Nytt planeringsunderlag för begränsad klimatpåverkan. Håkan Johansson Nationell samordnare begränsad klimatpåverkan

Nytt planeringsunderlag för begränsad klimatpåverkan. Håkan Johansson Nationell samordnare begränsad klimatpåverkan Nytt planeringsunderlag för begränsad klimatpåverkan Håkan Johansson Nationell samordnare begränsad klimatpåverkan Klimatmål för transportsektorn Fossiloberoende fordonsflotta till 2030. Av Trafikverket

Läs mer

Fortsatt minskning av utsläppen men i för långsam takt för att nå klimatmålen

Fortsatt minskning av utsläppen men i för långsam takt för att nå klimatmålen PM Trafikverket 781 89 Borlänge Besöksadress: Röda Vägen 1 Telefon: 0771-921 921 2015-02-26 Håkan Johansson Planering hakan.johansson@trafikverket.se Direkt: 010-123 59 19 Fortsatt minskning av utsläppen

Läs mer

Fossilfria godstransporter idag och i morgon. Urban Wästljung Public and Environmental Affairs

Fossilfria godstransporter idag och i morgon. Urban Wästljung Public and Environmental Affairs Fossilfria godstransporter idag och i morgon Urban Wästljung Public and Environmental Affairs Tanktransportdagarna 2015 Klimatmål för transportsektorn Fossiloberoende fordonsflotta till 2030. Av utredningen

Läs mer

FFF på FFI. Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se

FFF på FFI. Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se FFF på FFI Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se Klimatmål för transportsektorn Fossiloberoende fordonsflotta till 2030. av Trafikverket och utredningen för

Läs mer

Handbok för vägtrafikens luftföroreningar Emissionsfaktorer

Handbok för vägtrafikens luftföroreningar Emissionsfaktorer Bilaga 6:1, bränsleförbrukning och trafikarbete för år 2016 Scenariot bygger på HBEFA3.2-modellen, SE_Emission_90_16_35_FEB_2017 na inkluderar körning med varm motor, kallstarter, avdunstning samt försämring

Läs mer

Hur kan godstransporternas oljeberoende minskas?

Hur kan godstransporternas oljeberoende minskas? Hur kan godstransporternas oljeberoende minskas? Håkan Johansson Nationell samordnare - klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se 1 2011-11-25 Klimatmål för transportsektorn Hänsynsmålets precisering

Läs mer

Uppdaterade reduktionsvärden för etanol- och gasfordon till bilindex

Uppdaterade reduktionsvärden för etanol- och gasfordon till bilindex PM Trafikverket 781 89 Borlänge Besöksadress: Röda Vägen 1 Telefon: 0771-921 921 2014-03-23 Håkan Johansson Samhällshov hakan.johansson@trafikverket.se Direkt: 010-123 59 19 Uppdaterade reduktionsvärden

Läs mer

Miljöfordon och förnybara drivmedel i Stockholm Sammanställning av statistik för år 2015 December 2016 MILJÖBILAR I STOCKHOLM MILJÖFÖRVALTNINGEN

Miljöfordon och förnybara drivmedel i Stockholm Sammanställning av statistik för år 2015 December 2016 MILJÖBILAR I STOCKHOLM MILJÖFÖRVALTNINGEN Miljöfordon och förnybara drivmedel i Stockholm Sammanställning av statistik för år 2015 December 2016 MILJÖBILAR I STOCKHOLM MILJÖFÖRVALTNINGEN www.stockholm.se/miljobilar Miljöfordon i Stockholm Sammanställning

Läs mer

På väg mot en fossilfri transportsektor i Sverige. Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor

På väg mot en fossilfri transportsektor i Sverige. Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor På väg mot en fossilfri transportsektor i Sverige Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se Tydliga ambitioner från regeringen Sverige ska vara ett av de första

Läs mer

Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor (Tidigare huvudsekreterare i utredningen om fossilfri fordonstrafik)

Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor (Tidigare huvudsekreterare i utredningen om fossilfri fordonstrafik) Fossilfri fordonstrafik erfarenheter och utmaningar (erfaringer og utfordringer) Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor (Tidigare huvudsekreterare i utredningen om fossilfri fordonstrafik) hakan.johansson@trafikverket.se

Läs mer

Klimatanpassat transportsystem. Lena Erixon

Klimatanpassat transportsystem. Lena Erixon Klimatanpassat transportsystem Lena Erixon Kapacitetsutredning och Färdplan 2050 Två regeringsuppdrag ett arbete Naturvårdsverkets uppdrag från regeringen om att ta fram underlag till en svensk färdplan

Läs mer

Resor och transporter i ett fossilfritt samhälle. Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor

Resor och transporter i ett fossilfritt samhälle. Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor Resor och transporter i ett fossilfritt samhälle Vilka krav ställer det på infrastrukturplaneringen och samhällsbyggandet? Om Trafikverkets klimatscenario med fokus på möjligheter i samspelet mellan kommuner,

Läs mer

Björn Isaksson Tillsammans driver vi omställningen till fossilfrihet!

Björn Isaksson Tillsammans driver vi omställningen till fossilfrihet! Björn Isaksson 2018-09-14 Tillsammans driver vi omställningen till fossilfrihet! Källa: SOU 2016:47 Klimatutmaningen Källa: SOU 2016:47 För Sveriges del - Transportutmaningen Clean Power for transport

Läs mer

Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor

Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor Möjliga vägar till fossilfri transportsektor och hur Trafikverket bidrar till det Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se Mål i klimatpolitiskt ramverk Senast

Läs mer

Trafikverkets framtidsbild kring det svenska transportsystemet

Trafikverkets framtidsbild kring det svenska transportsystemet Trafikverkets framtidsbild kring det svenska transportsystemet Håkan Johansson Nationell samordnare - klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se 1 2011-09-16 Klimatmål för transportsektorn Hänsynsmålets

Läs mer

Transportsektorns energianvändning 2008 ES 2009:04

Transportsektorns energianvändning 2008 ES 2009:04 Transportsektorns energianvändning 2008 ES 2009:04 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505 933 99 e-post: energimyndigheten@cm.se

Läs mer

För att nå målen i FFF. Byt transportslag Byt bränsle/drivmedel Byt vanor (energisnål transportplanering för samhälle och medborgare)

För att nå målen i FFF. Byt transportslag Byt bränsle/drivmedel Byt vanor (energisnål transportplanering för samhälle och medborgare) För att nå målen i FFF Byt transportslag Byt bränsle/drivmedel Byt vanor (energisnål transportplanering för samhälle och medborgare) Behov av nya åtgärder och styrmedel Vägtrafikens användning av fossil

Läs mer

Klicka här för Utsläpp att ändra format på. Klicka här för att ändra format på. bakgrundsrubriken. bakgrundsrubriken.

Klicka här för Utsläpp att ändra format på. Klicka här för att ändra format på. bakgrundsrubriken. bakgrundsrubriken. Miljöfordon och förnybara drivmedel Vad kan vi göra här och nu? Klicka Möjligheter här för att ändra och format begränsningar på Upplägg Utmaningar och mål Möjligheter och begränsningar Vad kan vi göra

Läs mer

Trafikverket skapar nya vägar.. Krister Wall Samhälle Region Syd

Trafikverket skapar nya vägar.. Krister Wall Samhälle Region Syd Trafikverket skapar nya vägar.. Krister Wall Samhälle Region Syd ...för att minska transportsektorns energianvändning och klimatpåverkan Vad är Trafikverket? I huvudsak en sammanslagning av Vägverket och

Läs mer

INNEHÅLL. Transporter i Sverige

INNEHÅLL. Transporter i Sverige INNEHÅLL Transporter i Sverige 1 INNEHÅLL Innehåll Inledning Sid 4 Persontransporter Sid 6 Gods Sid 9 2 Förord Transporter är samhällets blodomlopp. Att Sverige kan ha effektiva och hållbara transporter

Läs mer

Minskade utsläpp men snabbare takt krävs för att nå klimatmål

Minskade utsläpp men snabbare takt krävs för att nå klimatmål PM Trafikverket 781 89 Borlänge Besöksadress: Röda Vägen 1 Telefon: 0771-921 921 2018-02-25 Håkan Johansson Planering hakan.johansson@trafikverket.se Direkt: 010-123 59 19 Minskade utsläpp men snabbare

Läs mer

Lennart Östblom. www.kommunanalys.se

Lennart Östblom. www.kommunanalys.se Lennart Östblom www.kommunanalys.se Arbetar med att samla in bearbeta analysera sammanställa presentera information om Sveriges kommuner och deras verksamhet Personbilar 2009 till 2013 Ökning 3,3 procent

Läs mer

Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp

Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp Det goda livet Presentation om Inköp Innehåll Västra Götalandsregionen Regionservice.... Inköp... Marknadsanalys... Miljökrav

Läs mer

-Vägverkets hållning när det gäller energieffektiva fordon och alternativa bränslen

-Vägverkets hållning när det gäller energieffektiva fordon och alternativa bränslen -Vägverkets hållning när det gäller energieffektiva fordon och alternativa bränslen Janne Lindgren Vägverket Region Mitt Projektledare Hållbara resor och transporter 30 Ton CO2/capita - Acceptabla nivåer

Läs mer

Workshop om Infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel , Länsstyrelsen i Dalarnas län

Workshop om Infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel , Länsstyrelsen i Dalarnas län Workshop om Infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel 2018-10-03, Länsstyrelsen i Dalarnas län Agenda för förmiddagen Introduktion och uppvärmning (45 min) Presentations runda Nationella mål samt

Läs mer

Simulering Fossilfritt målen för Kronoberg och hur kan vi nå dem

Simulering Fossilfritt målen för Kronoberg och hur kan vi nå dem Simulering Fossilfritt 2030 - målen för Kronoberg och hur kan vi nå dem Simulering 2030 fossilfria fordonsflottor Modell Växjö kommun Fordonsflottan i kommunen som geografi Indikatorer Befolkningsutveckling

Läs mer

Fossilfri fordonstrafik hur ska det gå till?

Fossilfri fordonstrafik hur ska det gå till? Fossilfri fordonstrafik hur ska det gå till? Per Kågeson Almedalen 2014 Hur långt kan man hinna till 2030? 2013 var vägtrafikens utsläpp tillbaka på 1990 års nivå och låg ca 10 % under 2007 års toppnivå

Läs mer

Energieffektivisering av transporter

Energieffektivisering av transporter Energieffektivisering av transporter För att undvika de värsta konsekvenserna, bör ökningen av den globala årsmedeltemperaturen inte överstiga 2 C Sverige skall bidra till att ökningen inte blir större

Läs mer

Remiss Regional energi- och klimatstrategi, På väg mot ett energiintelligent och klimatsmart Dalarna 2045

Remiss Regional energi- och klimatstrategi, På väg mot ett energiintelligent och klimatsmart Dalarna 2045 1(7) [Titel] dalarna@lansstyrelsen.se Diariet [Skapat av] [] Remiss Regional energi- och klimatstrategi, På väg mot ett energiintelligent och klimatsmart Dalarna 2045 har tagit del av remissversionen av

Läs mer

Transportsektorns energianvändning 2007 ES 2008:01

Transportsektorns energianvändning 2007 ES 2008:01 Transportsektorns energianvändning 2007 ES 2008:01 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas från Energimyndighetens publikationsservice. Orderfax: 016-544 22 59 e-post: publikationsservice@energimyndigheten.se

Läs mer

Drivmedelsfakta 2014

Drivmedelsfakta 2014 Drivmedelsfakta 214 Gällande förhållanden på den svenska marknaden helåret 213 I detta faktablad ges uppgifter om klimatpåverkan och energiinnehåll i drivmedel på den svenska marknaden. Uppgifterna utgör

Läs mer

En systemsyn på energieffektiva transporter. Lars Nilsson Miljödirektör Vägverket 2009-05-22

En systemsyn på energieffektiva transporter. Lars Nilsson Miljödirektör Vägverket 2009-05-22 En systemsyn på energieffektiva transporter. Lars Nilsson Miljödirektör Vägverket Vägverket 1 gram/km 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 1985 Bensin (utan katalysator) 1985 Diesel 2005 Bensin (Euro 2005 Diesel (Euro

Läs mer

Vilken miljöbil ska man välja? www.miljofordonsyd.se Örebro 2009-05-12

Vilken miljöbil ska man välja? www.miljofordonsyd.se Örebro 2009-05-12 Vilken miljöbil ska man välja? Örebro 2009-05-12 Mina kontaktuppgifter Jonas Lööf Kemiingenjör och miljövetare Arbetat med miljöbilar sedan 1997 Projektledare Miljöfordon Syd jonas@miljofordonsyd.se Mobil:

Läs mer

Drivmedelsfakta 2013

Drivmedelsfakta 2013 Drivmedelsfakta 2013 Gällande förhållanden på den svenska marknaden helåret 2012 I detta faktablad ges uppgifter om klimatpåverkan och energiinnehåll i drivmedel på den svenska marknaden. Uppgifterna utgör

Läs mer

Minskade utsläpp trots ökad trafik och rekord i bilförsäljning

Minskade utsläpp trots ökad trafik och rekord i bilförsäljning PM Trafikverket 781 89 Borlänge Besöksadress: Röda Vägen 1 Telefon: 0771-921 921 2017-02-14 Håkan Johansson Planering hakan.johansson@trafikverket.se Direkt: 010-123 59 19 Minskade utsläpp trots ökad trafik

Läs mer

Ökande trafik dämpar effekter av energieffektivisering och förnybar energi

Ökande trafik dämpar effekter av energieffektivisering och förnybar energi PM Trafikverket 781 89 Borlänge Besöksadress: Röda Vägen 1 Telefon: 0771-921 921 2016-02-23 Håkan Johansson Planering hakan.johansson@trafikverket.se Direkt: 010-123 59 19 Ökande trafik dämpar effekter

Läs mer

Nytt program för energi och klimat i Örebro län

Nytt program för energi och klimat i Örebro län Nytt program för energi och klimat i Örebro län Arbetsgruppen Transporter Anna Åhlgren, Energikontoret Regionförbundet Örebro Nanny Andersson Sahlin, Länsstyrelsen i Örebro Dagordning Allmänt om mål Mål

Läs mer

Nulägesbeskrivning: Fossiloberoende fordonsflotta

Nulägesbeskrivning: Fossiloberoende fordonsflotta Nulägesbeskrivning: Fossiloberoende fordonsflotta Inledning Det finns en mycket bred samsyn om att Sverige till år 2030 ska nå en fossiloberoende fordonsflotta, men det finns ingen tydlig och konkret färdplan

Läs mer

Koldioxidutsläpp från transportsektorn Nulägesbeskrivning och prognos

Koldioxidutsläpp från transportsektorn Nulägesbeskrivning och prognos Koldioxidutsläpp från transportsektorn Nulägesbeskrivning och prognos Underlagsrapport till Klimatprogram 2012 Västerås stad 2011-10-10 2(12) 3(12) Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 4 1.1 Utsläpp

Läs mer

Miljöbästa bilar 2015

Miljöbästa bilar 2015 Miljöbästa bilar 215 Urvalskriterier Förnybarhet Bilen ska vara fossiloberoende. Med detta menas att den ska vara typgodkänd för att köras på ett kommersiellt tillgängligt drivmedel som till minst 75 %

Läs mer

Vilka är transporternas viktigaste hållbarhetsutmaningar? Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor

Vilka är transporternas viktigaste hållbarhetsutmaningar? Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor Vilka är transporternas viktigaste hållbarhetsutmaningar? Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se Vad vet vi om framtiden? Personbilstransporter på väg i olika

Läs mer

Användarhandledning till Beräkningsmodell för effekter av transportplanering vid evenemang

Användarhandledning till Beräkningsmodell för effekter av transportplanering vid evenemang Användarhandledning till Beräkningsmodell för effekter av transportplanering vid evenemang reviderad 2014 Juni 2014 Koucky & Partners AB på uppdrag av Energikontoret Regionförbundet Örebro Titel: Författare:

Läs mer

Svar på 2030-sekretariatets svar från den 7 oktober 2018

Svar på 2030-sekretariatets svar från den 7 oktober 2018 Till: Mattias Goldmann, 2030-sekretariatet Johanna Grant, ordförande Gröna Bilister Miljöbarometern Maria Ivansson, verksamhetsledare, Klimatkommunerna Jakob Lagercrantz, 2030-sekretariatet Svar på 2030-sekretariatets

Läs mer

Därför ska du fokusera på förbrukningen och så fungerar reduktionsplikten. Ebba Tamm SPBI Sustainable Mobility fleet, fuels & the future

Därför ska du fokusera på förbrukningen och så fungerar reduktionsplikten. Ebba Tamm SPBI Sustainable Mobility fleet, fuels & the future Därför ska du fokusera på förbrukningen och så fungerar reduktionsplikten Ebba Tamm SPBI Sustainable Mobility fleet, fuels & the future 2019-04-05 Långtidsserie 1946-2017 Sverige TWh förnybart 60,0 TWh

Läs mer

Ökad lastbilstrafik bakom utsläppsökning 2018

Ökad lastbilstrafik bakom utsläppsökning 2018 [ NY] 2019-02-21 1(22) Ökad lastbilstrafik bakom utsläppsökning 2018 Utveckling i sammandrag Utsläppen av växthusgaser från vägtrafiken beräknas ha ökat med preliminärt 0,5 procent under 2018 som ett resultat

Läs mer

Mot en fossilfri fordonsflotta hur långt kan vi komma?

Mot en fossilfri fordonsflotta hur långt kan vi komma? Mot en fossilfri fordonsflotta hur långt kan vi komma? Håkan Sköldberg, Profu 2015 05 13 Profu (Projektinriktad forskning och utveckling) är ett oberoende forsknings och utredningsföretag inom energi och

Läs mer

Miljöfordon i Stockholm Sammanställning av statistik för år 2015 April MILJÖBILAR I STOCKHOLM MILJÖFÖRVALTNINGEN

Miljöfordon i Stockholm Sammanställning av statistik för år 2015 April MILJÖBILAR I STOCKHOLM MILJÖFÖRVALTNINGEN Miljöfordon i Stockholm Sammanställning av statistik för år 2015 April 2016 MILJÖBILAR I STOCKHOLM MILJÖFÖRVALTNINGEN www.stockholm.se/miljobilar Miljöfordon i Stockholm Sammanställning av statistik för

Läs mer

Förnybara drivmedel Per Wollin

Förnybara drivmedel Per Wollin Förnybara drivmedel Per Wollin 2017-10-25 Transportutmaningen % fossilt Andel fossila bränslen 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Inrikes

Läs mer

TEMADAG OM MILJÖFRÅGOR INFÖR UPPHANDLING AV SERVICERESOR OCH SKOLSKJUTSTRAFIK

TEMADAG OM MILJÖFRÅGOR INFÖR UPPHANDLING AV SERVICERESOR OCH SKOLSKJUTSTRAFIK TEMADAG OM MILJÖFRÅGOR INFÖR UPPHANDLING AV SERVICERESOR OCH SKOLSKJUTSTRAFIK Länstrafiken Kronoberg 2015-10-08 HUR STÄLLER VI EFFEKTIVA MILJÖKRAV I UPPHANDLINGAR? Länstrafiken Kronoberg 2015-10-08

Läs mer

Fossilfria transporter handlingsplan Kristianstads kommun Klicka eller tryck här för att ange text.

Fossilfria transporter handlingsplan Kristianstads kommun Klicka eller tryck här för att ange text. www.kristianstad.se Fossilfria transporter handlingsplan 2018-04-25 1 Innehållsförteckning Bakgrund och uppdrag... 3 Drivmedel... 3... 4 Övriga resor: Privatbil i tjänsten, tåg och flyg... 4 Privat bil

Läs mer

Fakta om transporter 2012

Fakta om transporter 2012 Fakta om transporter 2012 En sammanställning från TransportGruppen Hur ser transportnäringen ut? Godsterminaler, lager, magasin 3% Övrig kollektivtrafik 4% *Handel med och serviceverkstäder för motorfordon

Läs mer

Bilaga 3. Skillnader mellan Trafikverkets och Energimyndighetens beräkningsunderlag

Bilaga 3. Skillnader mellan Trafikverkets och Energimyndighetens beräkningsunderlag Bilaga 3. Skillnader mellan Trafikverkets och Energimyndighetens beräkningsunderlag RiR 2019:4 Att planera för framtiden statens arbete med scenarier inom miljö-, energi-, transport- och bostadspolitiken

Läs mer

Kunskapssammanställning - EURO VI stadsbussar

Kunskapssammanställning - EURO VI stadsbussar Kunskapssammanställning - EURO VI stadsbussar Avgasemissioner Buller Miljöpåverkan Kostnader Lars Eriksson Göteborg den 20 november 2015 - Avgasemissioner är inte längre något stort problem för stadsbussar.

Läs mer

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Anders Mathiasson Svenska Gasföreningen 17 september 2008 Verksamhetsstrukturen Vad är gas och gasbranschen i Sverige? Biogas från vattenslam, gödsel, avfall

Läs mer

Minskade utsläpp av koldioxid från vägtrafiken

Minskade utsläpp av koldioxid från vägtrafiken PM Trafikverket 781 89 Borlänge Besöksadress: Röda Vägen 1 Telefon: 0771-921 921 2012-02-27 Håkan Johansson Samhällsbehov hakan.johansson@trafikverket.se Direkt: 010-123 59 19 Minskade utsläpp av koldioxid

Läs mer

Hur väljer man den mest miljöanpassade bilen?

Hur väljer man den mest miljöanpassade bilen? Hur väljer man den mest miljöanpassade bilen? Mats-Ola Larsson, konsult och miljörådgivare på Trafikkontoret i Göteborg mats-ola@miljoinfo.se Förbrukning hos nysålda bilar (deklarerad) För gas- och etanolbilar

Läs mer

HÅLLBARA TRANSPORTER HUR VILL VI ATT DE SKA SE UT?

HÅLLBARA TRANSPORTER HUR VILL VI ATT DE SKA SE UT? HÅLLBARA TRANSPORTER HUR VILL VI ATT DE SKA SE UT? KLIMATMÅLEN Miljoner ton koldioxidekvivalenter Nationella klimatmål KLIMATMÅL 80 70 60 50 40 30 20 10 Totala utsläpp Handlande sektorn Ickehandlande sektorn

Läs mer

Kommunranking Välkommen! Kommunens bilar

Kommunranking Välkommen! Kommunens bilar Kommunranking 2012 Välkommen! Till vissa frågor finns anvisningar. Klicka på den blå länken vid dessa frågor. Här kan du läsa poängbedömningsmallen och ladda ner en PDF med alla frågor för utskrift. Kommunen

Läs mer

SIKA PM 2006:3. Hur mycket och vilken typ av transporter behöver vi? Anförande den 17 februari 2006 för Kommissionen mot oljeberoendet

SIKA PM 2006:3. Hur mycket och vilken typ av transporter behöver vi? Anförande den 17 februari 2006 för Kommissionen mot oljeberoendet SIKA PM 26:3 Hur mycket och vilken typ av transporter behöver vi? Anförande den 17 februari 26 för Kommissionen mot oljeberoendet 2 Förord Denna promemoria är den skriftliga dokumentationen av ett anförande

Läs mer

Fossilfrihet på väg vad säger utredningen? Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se

Fossilfrihet på väg vad säger utredningen? Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se Fossilfrihet på väg vad säger utredningen? Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se Begränsad klimatpåverkan Vi kan inte förhindra att klimatet förändras Däremot

Läs mer

Lastbilar och bussar från Scania -- fossilfria transporter idag och i morgon. Urban Wästljung Manager Sustainable Transport Research Support Office

Lastbilar och bussar från Scania -- fossilfria transporter idag och i morgon. Urban Wästljung Manager Sustainable Transport Research Support Office Lastbilar och bussar från Scania -- fossilfria transporter idag och i morgon Urban Wästljung Manager Sustainable Transport Research Support Office Tre kommersiellt tillgängliga biodrivmedel Etanol Biodiesel

Läs mer

Fossilfrihet på väg?

Fossilfrihet på väg? Fossilfrihet på väg? Slutsatser och reflektioner Biogas i kollektivtrafiken idag och imorgon 21 april 2015 Vad är fossiloberoende fordonsflotta? Ett vägtransportsystem vars fordon i huvudsak drivs med

Läs mer

Ökade utsläpp från vägtrafiken trots rekordartad energieffektivisering av nya bilar

Ökade utsläpp från vägtrafiken trots rekordartad energieffektivisering av nya bilar PM Trafikverket 781 89 Borlänge Besöksadress: Röda Vägen 1 Telefon: 0771-921 921 2011-02-18 Håkan Johansson Samhällsbehov hakan.johansson@trafikverket.se Direkt: 0243-75969 Ökade utsläpp från vägtrafiken

Läs mer

Transportsektorn - Sveriges framtida utmaning

Transportsektorn - Sveriges framtida utmaning Harry Frank Energiutskottet KVA Transportsektorn - Sveriges framtida utmaning Seminarium 2 dec 2010 Harry Fr rank KVA - 1 12/3/2010 0 Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien rank KVA - 2 Förenklad energikedja

Läs mer

Transportutmaningen. Ebba Tamm SPBI

Transportutmaningen. Ebba Tamm SPBI Transportutmaningen Ebba Tamm SPBI 2019-05-08 Långtidsserie 1946-2018 Sverige Sveriges mål inrikes transporter Fossiloberoende fordonsflotta 70% minskning av växthusgaser från inrikes transporter (ej flyg,

Läs mer

Uppföljning Resepolicy Beslutades i Kommunfullmäktige 30 September 2013

Uppföljning Resepolicy Beslutades i Kommunfullmäktige 30 September 2013 Uppföljning Resepolicy 217 Beslutades i Kommunfullmäktige 3 September 213 1 Innehåll 1. Resepolicyn uppföljning... 3 2. Mål i resepolicyn... 3 3. Metod för uppföljning av resepolicy... 3 4. Uppföljning

Läs mer

Vilken nytta kan Kommunala VA-organisationer ha av Biogas Norr! folke.nystrom@bahnhof.se

Vilken nytta kan Kommunala VA-organisationer ha av Biogas Norr! folke.nystrom@bahnhof.se Vilken nytta kan Kommunala VA-organisationer ha av Biogas Norr! folke.nystrom@bahnhof.se En världsledande region i omställningen till drivmedel, energi och produkter från förnybar råvara Alviksgården Biosling

Läs mer

Energieffektivisering fordon, fartyg och flyg samt introduktion av förnybar energi i transportsektorn, underlag för åtgärdsplanering 2016

Energieffektivisering fordon, fartyg och flyg samt introduktion av förnybar energi i transportsektorn, underlag för åtgärdsplanering 2016 2015-08-19 Energieffektivisering fordon, fartyg och flyg samt introduktion av förnybar energi i transportsektorn, underlag för åtgärdsplanering 2016 Bakgrund Den tekniska utvecklingen för fordon, fartyg

Läs mer

Sammanfattning 2019:5

Sammanfattning 2019:5 Sju av riksdagens åtta partier beslutade 2017 att utsläppen av växthusgaser från den inhemska transportsektorn (exklusive flyget) ska reduceras med 70 procent mellan 2010 och 2030. År 2018 hade vägtrafikens

Läs mer

Miljökrav vid upphandling av fordon och transporter

Miljökrav vid upphandling av fordon och transporter Miljökrav vid upphandling av fordon och transporter En upphandlares vardag Innehåll Kort presentation av Västra Götalandsregionen Miljöarbetet i Västra Götalandsregionen Miljökrav fordon personbilar och

Läs mer

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01 Preems miljöarbete Alternativa bränslen och Gröna korridorer Datum 2011-12-01 Syfte Föredragshållare Gröna korridorer Anders Malm, Logistikchef Korta fakta om Preem - 2010 Omsättning 87 miljarder SEK Ett

Läs mer

HÅLLBARA TRANSPORTER HUR VILL VI ATT DE SKA SE UT?

HÅLLBARA TRANSPORTER HUR VILL VI ATT DE SKA SE UT? HÅLLBARA TRANSPORTER HUR VILL VI ATT DE SKA SE UT? KLIMATMÅLEN Miljoner ton koldioxidekvivalenter Nationella klimatmål KLIMATMÅL 80 70 60 50 40 30 20 10 Totala utsläpp Handlande sektorn Ickehandlande sektorn

Läs mer