Diagram för exempelkommun Växjö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Diagram för exempelkommun Växjö"

Transkript

1 Diagram för exempelkommun Växjö

2 Indikatorer för kommunen som helhet (som geografiskt område)

3 Huvudet - Index för måluppfyllelse

4 Fossil energianvändning i nya personbilar (H2_KH) % Måluppfyllelse (H2_KH) Procentuell uppfyllelse av målet att minska den fossila energi per capita som en ny personbil i kommunen förväntas använda med 80 % jämfört med år

5 Fossil energianvändning i nya personbilar (H2_KH) kwh/100 km 2006 Bilen: Energieffektivitet (H2A_KH) Genomsnittlig deklarerad energiförbrukning per körd sträcka hos en nyregistrerad personbil i kommunen, jämförd med utvecklingen då Bilen (H2A_KH), Bränslet (H2B) och Beteendet (H2C_KH) bidrar lika mycket till att uppfylla målet (H2_KH)

6 Fossil energianvändning i nya personbilar (H2_KH) % 2006 Bränslet: Förnybarhet (H2B) Procentuell andel förnybar energi i vägtrafiken, jämförd med utvecklingen då Bilen (H2A_KH), Bränslet (H2B) och Beteendet (H2C_KH) bidrar lika mycket till att uppfylla målet (H2_KH)

7 Fossil energianvändning i nya personbilar (H2_KH) mil/capita 2006 Beteendet: Körsträcka (H2C_KH) Genomsnittlig körsträcka i personbil per kommuninvånare, jämförd med utvecklingen då Bilen (H2A_KH), Bränslet (H2B) och Beteendet (H2C_KH) bidrar lika mycket till att uppfylla målet (H2_KH)

8 % Resesträckor i kollektivtrafiken (H4_KH) mil/capita 2006 Måluppfyllelse (H4_KH) Resesträcka (H4A_KH) ,00 140,00 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 Procentuell uppfyllelse av målet att fördubbla resesträckan per capita i lokal eller regional kollektivtrafik jämfört med år. Siffrorna gäller det län som kommunen tillhör. Resesträcka per capita i lokal eller regional kollektivtrafik, jämförd med målet för år och delmålen för åren och Siffrorna gäller det län som kommunen tillhör.

9 Kroppen - Övergripande nyckeltal

10 Ton CO2ekv/capita Ton CO2ekv/capita 2006 Växthusgasutsläpp från transportsektorn (K3_KH) 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 Vägtrafik Växthusgasutsläpp per capita från transporter på vägarna i kommunen. Siffrorna beror på hur stor genomfartstrafiken är, vilket gör att de inte speglar kommuninvånarnas beteende. 2,40 2,20 2,00 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 Inrikes transporter Övrigt (inkl spår) Inrikes flyg Inrikes sjöfart Vägtrafik Växthusgasutsläpp per capita från olika transportslag i kommunen. Siffrorna beror på hur stor genomfartstrafiken är, vilket gör att de inte speglar kommuninvånarnas beteende.

11 Ton CO2ekv/capita Ton CO2ekv/capita Ton CO2ekv/capita Växthusgasutsläpp från olika fordonstyper (K4_KH) 1,50 Personbilar 1,00 0,50 0,00 0,20 0,15 0,10 0,05 0,00 Lätta lastbilar Växthusgasutsläpp per capita från personbilar på vägarna i kommunen. Siffrorna beror på hur stor genomfartstrafiken är, vilket gör att de inte speglar kommuninvånarnas beteende. 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 Tunga lastbilar och bussar Växthusgasutsläpp per capita från lätta lastbilar på vägarna i kommunen. Siffrorna beror på hur stor genomfartstrafiken är, vilket gör att de inte speglar kommuninvånarnas beteende. Växthusgasutsläpp per capita från tunga lastbilar och bussar på vägarna i kommunen. Siffrorna beror på hur stor genomfartstrafiken är, vilket gör att de inte speglar kommuninvånarnas beteende.

12 Första benet - Nyckeltal för bilen

13 Antal fordon i trafik (B1A_KH) ,00 400,00 300,00 200,00 100,00 0,00 Personbilar 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 Lätta lastbilar Antal personbilar i trafik per kommuninvånare Antal lätta lastbilar i trafik per kommuninvånare 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 Tunga lastbilar 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 Bussar Antal tunga lastbilar i trafik per kommuninvånare Antal bussar i trafik per kommuninvånare

14 Antal nyregistrerade personbilar (B1B_KH) 2006 Personbilar 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 Antal nyregistrerade personbilar per kommuninvånare

15 Andel personbilar i trafik som kan drivas förnybart (B1C_KH) ,00 Personbilar 8,00 % 6,00 4,00 2,00 0,00 Procentuell andel personbilar i trafik som kan drivas förnybart

16 Andel nyregistrerade personbilar som kan drivas förnybart (B1D_KH) ,00 20,00 Personbilar % 15,00 10,00 5,00 0,00 Procentuell andel nyregistrerade personbilar som kan drivas förnybart

17 Genomsnittligt koldioxidutsläpp hos nyregistrerade personbilar (B1H_KH) g CO2/km ,00 Personbilar 150,00 100,00 50,00 0,00 Genomsnittligt certifierat koldioxidutsläpp ur avgasröret hos nyregistrerade personbilar

18 Andel personbilar i trafik som kan köras med nollutsläpp (B1I_KH) ,2 Personbilar 0,15 % 0,1 0,05 0 Procentuell andel personbilar i trafik som kan köras helt utan koldioxidutsläpp ur ett avgasrör

19 Andel nyregistrerade personbilar som kan köras med nollutsläpp (B1J_KH) 2006 % 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 Personbilar Procentuell andel nyregistrerade personbilar som kan köras helt utan koldioxidutsläpp ur ett avgasrör

20 Andra benet - Nyckeltal för bränslet

21 2006 Andel förnybara drivmedel i kollektivtrafiken (B2B_KH) % Förnybara drivmedel Den procentuella andelen av den sammanlagda sträcka som körs av bussar och ej eldrivna tåg där förnybara drivmedel används. Siffrorna gäller länstrafiken i det län som kommunen tillhör.

22 Tillgång till alternativa drivmedel (B2H_KH) Finns det någon publik påfyllnadsplats i kommunen för följande drivmedel? JA = NEJ = Etanol E85 Fordonsgas Ren biodiesel (100 % RME/FAME) Diesel med minst 75 % förnybar HVO El, snabbladdning (> 22 kw) El, normalladdning (Typ 2-uttag) Vätgas

23 Tredje benet - Nyckeltal för beteendet

24 km/capita Resesträcka i personbil (B3A_KH) 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 Personbil Genomsnittlig resesträcka i personbil per kommuninvånare

25 Bilpooler (B3H_KH) Finns det någon bilpool i kommunen som är öppen för allmänheten? JA = NEJ =

26 m/capita Tillgång till gång- och cykelvägar (B3J_KH) Medborgarnöjdhet 2,5 2 Cykelväglängd % , ,5 0 Genomsnittlig nöjdhet bland kommuninvånarna enligt SCB:s medborgarundersökning. Sammanlagd längd cykelväg i kommunen per kommuninvånare.

27 Utbudskm / capita Tillgång till kollektivtrafik (B3K_KH) % Kundnöjdhet 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 Kapacitet Medborgarnöjdhet Kundnöjdhet länstrafik Genomsnittlig nöjdhet bland kommuninvånarna enligt SCB:s medborgarundersökning, samt genomsnittlig kundnöjdhet med länstrafikbolaget i det län kommunen ligger i. Antalet kilometer per länsinvånare som alla lokala och regionala kollektivtrafikfordon kör tillsammans i det län kommunen ligger i.

28 Indikatorer för kommunens verksamhet (kommunkoncernen)

29 Huvudet - Index för måluppfyllelse

30 Fossil energianvändning i personbilar och lätta lastbilar (H2_KV) % Måluppfyllelse (H2_KV) Procentuell uppfyllelse av målet att minska den fossila energi per anställd (årsarbetare) som kommunkoncernens personbilar och lätta lastbilar använder med 80 % OBS! Generellt bedömer vi att kvaliteten på data är för dålig för att räkna ut detta index. Vi visar detta diagram bara som exempel på hur det skulle kunna se ut.

31 Fossil energianvändning i personbilar och lätta lastbilar (H2_KV) kwh/100 km 2006 Bilen: Energieffektivitet (H2A_KV) Genomsnittlig deklarerad energiförbrukning per körd sträcka hos kommunkoncernens personbilar och lätta lastbilar

32 Fossil energianvändning i personbilar och lätta lastbilar (H2_KV) 2006 Bränslet: Förnybarhet (H2B_KV) % Procentuell andel förnybar energi som används i kommunkoncernens personbilar och lätta lastbilar

33 2006 Mil/capita Fossil energianvändning i personbilar och lätta lastbilar (H2_KV) Beteendet: Körsträcka (H2C_KV) Genomsnittlig körsträcka i personbil och lätt lastbil i kommunkoncernen per anställd (årsarbetare)

34 Kroppen - Övergripande nyckeltal

35 Energianvändning i personbilar och lätta lastbilar (K2_KV) MWh/capita Personbilar och lätta lastbilar Uppgifter saknas för Växjö Använd energi i kommunkoncernens personbilar och lätta lastbilar per anställd (årsarbetare)

36 Första benet - Nyckeltal för bilen

37 2006 Andel fordon i trafik som kan drivas förnybart (B1C_KV) 2006 Personbilar Lätta lastbilar % % Procentuell andel personbilar i kommunal verksamhet som kan drivas förnybart Procentuell andel lätta lastbilar i kommunal verksamhet som kan drivas förnybart

38 g CO2/km 2006 Genomsnittligt koldioxidutsläpp hos fordon i trafik (B1H_KV) g CO2/km Personbilar Lätta lastbilar Genomsnittligt certifierat koldioxidutsläpp ur avgasröret hos personbilar i kommunal verksamhet Genomsnittligt certifierat koldioxidutsläpp ur avgasröret hos lätta lastbilar i kommunal verksamhet

39 2006 Andel fordon i trafik som kan köras med nollutsläpp (B1I_KV) 2006 Personbilar Lätta lastbilar % 6 4 % Procentuell andel personbilar i kommunal verksamhet som kan köras helt utan koldioxidutsläpp ur ett avgasrör Procentuell andel lätta lastbilar i kommunal verksamhet som kan köras helt utan koldioxidutsläpp ur ett avgasrör

40 Andra benet - Nyckeltal för bränslet

41 Andel förnybara drivmedel (B2A_KV) 2006 % Förnybar energi Den procentuella andelen förnybar drivmedelsenergi som används av personbilar och lätta lastbilar i kommunal verksamhet

42 Tredje benet - Nyckeltal för beteendet

43 Fordonspooler (B3H_KV) Har kommunanställda tillgång till bilpool för tjänsteresor med digitalt boknings- och uppföljningssystem? Om ja, erbjuds cyklar, elcyklar, elmopeder eller andra resesätt inom samma pool och i samma bokningssystem? Finns fordonspool där kommunen delar fordon med allmänheten? JA = NEJ =

44 Pendling och arbetsresor (B3L_KV) Uppgifter saknas för Växjö

45 Sparsam körning (B3T_KV) Har kommunen genomfört systematisk utbildning i sparsam körning det senaste året, eller genomfört ett uppföljningsprogram? JA = NEJ =

46 Reseersättning (B3U_KV) Är det möjligt att få reseersättning då privat bil används i tjänsten? JA = NEJ =

47 Förmånsbilar (B3V_KV) Har några anställda i kommun eller kommunala bolag tillgång till förmånsbil? JA = NEJ =

48 Tjänstecyklar (B3W_KV) Erbjuder kommunen förmånscyklar eller tjänstecyklar som också kan användas privat? JA = NEJ =

49 Ruttoptimering (B3X_KV) Har kommunen genomfört systematisk ruttoptimering i någon av sina verksamheter (t ex hemtjänsten), eller kräver kommunen sådan ruttoptimering i någon upphandlad tjänst? JA = NEJ =

50 2015 Samordnade varuleveranser (B3Y_KV) Används samlastning på ett systematiskt sätt vid varuleveranser till några kommunala verksamheter? JA = NEJ =

Gröna kommuner på väg 2015

Gröna kommuner på väg 2015 Gröna kommuner på väg 2015 Arbetet i Sveriges kommuner för fossilfria transporter: en trendspaning Juli 2015 Gröna Bilister Tfn 018-320 220 Postgiro 32 34 83-8 Box 7070 Org.nr. 802400-0674 103 87 Stockholm

Läs mer

Trondheims kommuns arbete för att minska bilismens miljöpåverkan

Trondheims kommuns arbete för att minska bilismens miljöpåverkan Trondheims kommuns arbete för att minska bilismens miljöpåverkan 6 gröna bilar av 10 möjliga En granskning av Gröna Bilister Juni 2011 Gröna Bilister Tfn 018-320 220 Postgiro 32 34 83-8 Kungsgatan 16 Org.nr.

Läs mer

Inledning. Hur du läser nulägesanalysen

Inledning. Hur du läser nulägesanalysen ! " # &'(& % $ % Inledning Storumans kommun präglas av storslagna naturmiljöer med stora kontraster i form av högfjällsområden i väster och skogslandskap i de östra delarna. Delar av skogslandet har inslag

Läs mer

Fossilbränslefritt och. och energieffektivt Borås.

Fossilbränslefritt och. och energieffektivt Borås. Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser. Förnybara energislag används till kollektivtrafik, person- och godstransporter, uppvärmning och el. Genom resurssnålhet,

Läs mer

Arbetet för en fossilbränslefri region (nooil) ska

Arbetet för en fossilbränslefri region (nooil) ska Uppföljning av Kalmar läns mål för Fossilbränslefri region (nooil) Inledning 1 Samlade klimatutsläpp 2 Vägtrafik 3 Biogas 6 Energieffektivisering 8 El från förnybara källor 14 Uppvärmning av fastigheter

Läs mer

Uddevalla kommuns arbete för att minska bilismens miljöpåverkan

Uddevalla kommuns arbete för att minska bilismens miljöpåverkan Uddevalla kommuns arbete för att minska bilismens miljöpåverkan 4 gröna bilar av 10 möjliga (40 poäng av 100) Rapport baserad på Gröna Bilisters Kommunranking 2012 September 2012 Gröna Bilister Tfn 018-320

Läs mer

Mora kommuns arbete för att minska bilismens miljöpåverkan

Mora kommuns arbete för att minska bilismens miljöpåverkan Mora kommuns arbete för att minska bilismens miljöpåverkan 2 gröna bilar av 10 möjliga (19 poäng av 100) Rapport baserad på Gröna Bilisters Kommunranking 2012 December 2012 Gröna Bilister Tfn 018-320 220

Läs mer

Kommunens resor och fordonshantering. Analys och förslag

Kommunens resor och fordonshantering. Analys och förslag Kommunens resor och fordonshantering Analys och förslag Koncernledningsstaben David Larsson Juni 2010 Sammanfattning Att arbeta med kommunal verksamhet innebär bland annat att resa. Det kan vara resor

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för resor Riktlinjer för resor 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Plan för klimatarbetet i Köpings kommun. Beslutsdelen

Plan för klimatarbetet i Köpings kommun. Beslutsdelen Plan för klimatarbetet i Köpings kommun Beslutsdelen Köpings kommun Rapporten skriven av: Arbetsgruppen för "klimatplanen", 2013-02-08 Antagen av: Kommunfullmäktige 2013-04-28 Rapporten finns även att

Läs mer

REMISSVERSION 2 2011-06-17. Transportstrategi Borgholms kommun 2011-2014

REMISSVERSION 2 2011-06-17. Transportstrategi Borgholms kommun 2011-2014 Transportstrategi Borgholms kommun 2011-2014 Innehåll 1 Inledning 1.1 Kommunen och omvärlden. 1.2 Miljöpåverkan från transporter... 1.3 Kommunernas möjligheter att påverka transportsystemet... 1.4 Resor

Läs mer

Effektivisering av kommunala transporter

Effektivisering av kommunala transporter Effektivisering av kommunala transporter -en komparativ analys av 20 CERO-kommuner Rapportförfattare: Markus Robèrt, Teknisk doktor och forskare, Industriell Ekologi, KTH Nils Brandt, Lektor och forskare,

Läs mer

Energibokslut Storumans kommun

Energibokslut Storumans kommun Energibokslut Storumans kommun Uppföljning av energieffektiviseringar i Storumans kommunorganisation Inkluderar förvaltningar och majoritetsägda bolag Nulägesanalys av betydande energiaspekter inom Fastigheter,

Läs mer

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning Nulägesbeskrivning Lerum 2013-04-10 Innehåll Energiplan 2008 uppföljning 4 Sammanfattning 6 Uppföljning Mål 7 Minskade fossila koldioxidutsläpp... 7 Mål: År 2020 har de fossila koldioxidutsläppen minskat

Läs mer

Strategi för Energieffektivisering 2014-2020

Strategi för Energieffektivisering 2014-2020 1 Strategi för Energieffektivisering 2014-2020 HAPARANDA STAD JANUARI 2011 2 Strategi för Energieffektivisering Sofia Larsson, klimatstrateg och projektledare strategi för energieffektivisering samt arbetsgruppen

Läs mer

Miljöfordonsdiagnos 2015

Miljöfordonsdiagnos 2015 Miljöfordonsdiagnos 2015 Miljöfordonsdiagnos 2015 har genomförts av Miljöfordon Syd och Bisnode med stöd av Energimyndigheten, Trafikverket och Sveriges Kommuner och Landsting. Pernilla Hansson, projektledare

Läs mer

Klimatarbetet i kommuner, landsting och regioner

Klimatarbetet i kommuner, landsting och regioner TABELLBILAGA TILL KLIMATRAPPORT Vårt dnr 07/2163 2007-10-16 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Andreas Hagnell, Martin Ström Klimatarbetet i kommuner, landsting och regioner Denna PM innehåller

Läs mer

Idébok för kommunalt transportarbete

Idébok för kommunalt transportarbete Version 1.0 Uthållig kommun Idébok för kommunalt transportarbete Förord Att ställa om transporterna till ett mer hållbart system är en av de större utmaningarna i en kommuns energi- och klimatarbete. Inom

Läs mer

Index för hållbar bilism

Index för hållbar bilism Index för hållbar bilism 2008-2014 Årlig sammanställning, maj 2015 134% 100% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Bilen är för många en frihetssymbol och mobilitet är ett viktigt fundament i dagens samhälle.

Läs mer

PM 2013:11. Vägledning för inköp och leasing av fordon. Länsstyrelsen, Miljöenheten Kerstin Angberg-Morgården, Maria Saxe och Erik Särnholm

PM 2013:11. Vägledning för inköp och leasing av fordon. Länsstyrelsen, Miljöenheten Kerstin Angberg-Morgården, Maria Saxe och Erik Särnholm PM 2013:11 Vägledning för inköp och leasing av fordon Illustration: Mostphotos/Jazzia Länsstyrelsen, Miljöenheten Kerstin Angberg-Morgården, Maria Saxe och Erik Särnholm Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Ställ krav för klimatsmartare transporter

Ställ krav för klimatsmartare transporter Ställ krav för klimatsmartare transporter KNEG Resultatrapport 2014 KNEG Klimatneutrala godstransporter på väg Innehåll FÖRORD 5 SAMMANFATTNING 7 INLEDNING 9 DAGSLÄGE OCH MÅLBILD 10 SEKTORN 10 KNEG 17

Läs mer

Framtidens transporter sker med biogas och el

Framtidens transporter sker med biogas och el E.ON Sustainable Mobility Framtidens transporter sker med biogas och el Hållbara transporter kräver ett helhetsgrepp Sustainable Mobility är vår satsning på hållbara transportlösningar. De utgörs av de

Läs mer

Ett grönt och skönt MTG

Ett grönt och skönt MTG MTG kommuner i samarbete Ett grönt och skönt MTG Energieffektiviseringsstrategi Strategin för energieffektivisering omfattar Mariestads Töreboda och Gullspångs kommun (MTG), Mariehus, Törebodabostäder

Läs mer

Strategi för energieffektivisering i Ale kommun 2009-2020. Mål, handlingsplan och nulägesanalys 2011-05-30

Strategi för energieffektivisering i Ale kommun 2009-2020. Mål, handlingsplan och nulägesanalys 2011-05-30 Strategi för energieffektivisering i Ale kommun 2009-2020 Mål, handlingsplan och nulägesanalys 2011-05-30 1 Sammanfattning...3 Mål för Ale kommun...3 1 Bakgrund till strategin för energieffektivisering

Läs mer

Elbilen i Örebroregionen och i Sverige

Elbilen i Örebroregionen och i Sverige Dag Lundblad 2012-09-19 Energikontoret Regionförbundet Örebro Elbilen i Örebroregionen och i Sverige Bakgrund Transportsektorn i Sverige står för ca 40 procent av de klimatförstörande utsläppen. När fossilbränslen

Läs mer

Göteborgs universitets klimatstrategi 2010-2015

Göteborgs universitets klimatstrategi 2010-2015 Göteborgs universitets klimatstrategi 2010-2015 Uppföljning 2012 Agneta Bergman, Klimatsamordnare Miljöenheten April 2013 2 / 8 Målsättning Göteborgs universitets klimatstrategi 2010-2015, antogs i juni

Läs mer

Miljöstrategiskt program

Miljöstrategiskt program kommunledningskontoret Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Citera gärna ur skriften men ange källa

Läs mer

Miljöfordonsdiagnos 2015

Miljöfordonsdiagnos 2015 Miljöfordonsdiagnos 2015 Miljöfordonsdiagnos 2015 har genomförts av Miljöfordon Syd och Bisnode med stöd av Energimyndigheten, Trafikverket och Sveriges Kommuner och Landsting. Pernilla Hansson, projektledare

Läs mer

Strategi för energieffektivisering Oxelösunds kommun

Strategi för energieffektivisering Oxelösunds kommun 2011-11-21 Strategi för energieffektivisering Oxelösunds kommun OXL100 v 1.0 2006-11-13 2 (24) Sammanfattning Oxelösunds kommun har sökt och beviljats stöd från Energimyndigheten för att ta fram en energieffektiviseringsstrategi

Läs mer

Oskarshamns plan för klimat och energi 2016-2020

Oskarshamns plan för klimat och energi 2016-2020 Oskarshamns plan för klimat och energi 2016-2020 2 (38) Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Lägesbeskrivning av energianvändningen 2012... 6 Energianvändningen minskar stadigt... 6 Mer biobränsle har

Läs mer