Klicka här för Utsläpp att ändra format på. Klicka här för att ändra format på. bakgrundsrubriken. bakgrundsrubriken.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Klicka här för Utsläpp att ändra format på. Klicka här för att ändra format på. bakgrundsrubriken. bakgrundsrubriken."

Transkript

1 Miljöfordon och förnybara drivmedel Vad kan vi göra här och nu? Klicka Möjligheter här för att ändra och format begränsningar på Upplägg Utmaningar och mål Möjligheter och begränsningar Vad kan vi göra nu? Kaffe ca. kl Mål Bättre förståelse av vilka möjligheter kommuner och företag har för att minska sina klimatutsläpp från trafiken. 1 Fråga! 2 Varför diskuterar vi bränslefrågan överhuvudtaget? Ekonomi Security of supply - oljeberoendet Klimatfrågan, CO 2 -utsläpp Klicka här för Utsläpp att ändra format på 6 +6 Gt kol/år 4 Nivå 2 fem Upptagning 3-2 Gt kol/år 4 26 Stabilisering, slut på nivåökningen 2Nivå fem Motsvarar: 1-2 ton CO 2 /person och år Utsläppen måste minska 60-80% till 2050 Stabilisering, slut på nivåökningen 2 2Nivå fem Motsvarar: 1-2 ton CO 2 /person och år Utsläppen måste minska 60-80% till 2050 Då: Stabilisering, ppm + 2 grader 5 Då: Stabilisering, ppm + 2 grader 6 1

2 Klicka här Trafikens för att ändra andel format på Sverige: Vägtrafik 1/3, totalt 1/2 Totalt: Ca. 6 ton CO 2 /invånare per år Vägtrafik: ca. 2 ton (motsvarar ca. 800 liter bränsle) med 22% mellan 1990 och Miljoner ton per år 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 CO 2 -utsläpp från trafiken i EU har ökat Vägtrafiken i Europa fortsätter att växa med ca. 1-2% per år Personbil bensin Personbil diesel Lätt lastbil bensin Lätt lastbil diesel Buss Tung lastbil Motorcykel och moped Etappmål 1 liter bensin - ca. 2,4 kg CO 2 1 liter diesel - ca. 2,7 kg CO 2 7 Bild 1: Prognos för utvecklingen av utsläpp av fossilt koldioxid från vägtrafiken. Bilden bygger på en utveckling enligt "business as usual", dvs. om dagens trender fortsätter. Detta inkluderar en fortsatt energieffektivisering av såväl nya lätta som tunga fordon samt en viss ökning av användningen av biobränslen. Trafikutvecklingen bygger på bensin och dieselpriser som motsvarar ett oljepris på 50$ fatet. Källa: Vägverket. 8 Emissions from transport are eating up the progress made in other sectors. Jos Delbeke, Director Air&Chemicals, EC DG Environment Vägverkets mål för Sverige: Klicka här Minska för att ändra CO 2 format från vägtrafiken på 10% till 2010 (1990-års nivå) 25% till % till 2050 Längre fram: % Hur? 9 Vilka åtgärder prioriterar du? 10 Tre avgörande parametrar: Ressträckor/tonkm Energieffektivitet Drivmedel Byta bränsle och allt är fixat? 11 Tyvärr 12 2

3 Reduktionspotential Klicka här Alternativa för att ändra bränslenformat på Förnybara drivmedel, el [kort sikt (år), lång sikt (årtionden)] Körsätt, sparsam körning Val av färdsätt minska bilanvändningen, samåkning, kollektivt Bilval, teknik snålare bilar! Minska resandet/resbehov samhällsplanering, var byggs nya bostäder, service, arbetsplatser [5-10%, EU:10-15%/import???] [5-10%] [5-10%,??? %] [0-5%, 30-50%] [0-5%, 20-40%] Biobränsle Samtliga åtgärdsområden är viktiga, inget räcker isolerat! Mål och potential EU-mål (EU-direktiv (2003/30/EC) 2% förnybara drivmedel år ,75% till % till 2020 Sverige: 3,5% år 2006 Österrike: 3,6% 2006 Tyskland: 3,75% 2005 Alla andra - långt efter 15 Stor osäkerhet Beror på: Teknologi Potential biodrivmedel Hur stora ytor offras Konkurrens med annan energiproduktion Ekonomi, oljepris, subventioner EU-mål till 2020: 10% Bedömning av potentialen: Ca. 15% inom de närmaste år 16 Produktion inom EU, med nuvarande teknologi: Om 100% av all odlingsbar mark används för bränsleproduktion (raps, vete ): Täcker 80% av dagens bränslebehov Källa: German Advisory Council on the Environment, 2005 Men: Ny teknologi (cellulosa) ökar utbytet Import från varmare länder Sverige: nuläget Låginblandning: 2-5% etanol i bensin 1-3% biobränsle i diesel Mer? Höginblandning (E85, biogas, FAME ) Enorm utveckling i Sverige senaste åren 10-20% av nybilsförsäljningen, många nya modeller nära 50% av tjänstebilar

4 Klicka Biobränsle: här för att Risker/frågetecken ändra format på Klicka här COför 2 -vinst? att ändra format på Biologiskt mångfald Arbetsvillkor Annan energiproduktion Produktionskrav på bränslen! CO 2 -vinst? CO2/km Bensin Vete, rester för foder, 49 halm används Vete, rester för foder, brunkol används Vete, rester för foder, naturgas används Vetehalm (cellulosa) Energiskog (cellulosa) Sockerrör Brasilien CO2/km Effektivisering! Utsläpp av växthusgaser per körd km för en bil som kör på etanol tillverkat på olika sätt. Källa: EUCARCONCAVE Well to Wheels Snålare bilar Målsättningar inom EU: (nya bilar, genomsnitt) 140 g CO 2 /km ,9 l bensin/5,4 l diesel/100km frivilliga mål ACEA 120 g CO 2 /km ,4 l bensin/5,1 l diesel/100km bindande mål??? 23 Hur ligger vi till? 24 4

5 Klicka Bilval, här för teknik att ändra format på EU-krav på nya bilar, 2015: 125 g CO 2 /km i genomsnitt Lagstiftning på gång Sverige har Europas törstigaste bilpark! 2004 år snitt EU: 161 g/km Sverige: ca. 190 g/km Bränsleförbrukning inom EU15 för nyregistrerade bilar år 2004 (l/100 km). Källa: Naturvårdsverket Livstidsförbrukning/utsläpp ( km) 4,3 l/100 km liter bensin 21 ton CO 2 9 l/100 km liter bensin 44 ton CO 2 och finns delvis redan idag. 4,6 l/100 km Riktigt snåla bilar är tekniskt möjliga 4,3 l/100 km Ca. 2,5 l/100 km 16,2 l/100 km liter bensin 27 1 l/100 km ton CO 2 Varför vänta? Klicka här finns för redan att ändra idag! format på Köp de snålast möjliga bilar som Gör (energi)förbrukning till tungt upphandlingskrav! Minska utsläpp & kostnader Ger marknadssignaler + miljöbil CO 2 -besparingspotential med låg eller negativ kostnad: 10-30%, mer på sikt 29 Det finns ingen motsatsförhållande mellan effektivitet och biobränsle! Tvärtom: Lägre förbrukning är en förutsättning för hög biobränsleandel. 30 5

6 Klicka Minska här för körsträckan! att ändra format på Både för människor och gods. Reducera resebehovet. Gynna effektiva färdsätt. Gäller både människor och gods Potential: På kort sikt: 5-10% På lång sikt: > 40% Välj bästa färdsätt för resan! 31 OBS - resa mindre Går det ihop med regionförstoring??? 32 Vad kan kommun eller ett företag göra? Minska resandet Vad är målet? Minska användingen av fossila bränslen! Klicka här för att ändra format Minska resandet på Klicka här Hur för ser att ändra resandet format & påtransporter ut idag? Vad kan ni påverka? i organisationen genom organisationen (inte: använda mer biobränsle) Klicka här för att ändra format Minska resandet på I organisationen Klicka Resepolicy här för att ändra format på När ska vi resa? Finns andra sätt? Hur ska vi resa? Om bil: vilken bil för vad? Ersättningsfrågor - milersättning? Privat bil i tjänst??? Chefer som förebild! Klicka här för att ändra format Minska resandet på I organisationen Klicka Rätt här för bil att för ändra rätt format resa: på Säkraste, snålaste och renaste bil för de som kör mest! Undvik privat bil i tjänst! Bilpoolslösningar! En fin policy som inte påverkar i verkligheten är meningslöst! 35 Krav på hyrbilar - förbrukning, bränsle, storlek 36 6

7 Klicka här för att ändra format Minska resandet på I organisationen Klicka Upphandlingskrav här för att ändra format för påbilar, bilpoolstjänster, transporttjänster. Funktion Förbrukning Säkerhet Biobränsle Klicka här för att ändra format Minska resandet på I organisationen Klicka Var här för placeras att ändra verksamheter? format på Skolor Dagis Affärer Äldreboende Bilar, bilpool, färdtjänst, skolskjuts leveranser, byggtransporter 37 Går det lätt att gå, cykla, åka kollektivt? 38 Minska resandet Genom organisationen Hjälp personalen att köra mindre: Bra kollektivtrafik & cykelinfrastruktur Flexibel arbetstid Jobba hemma? Kostnadsbelägg p-plats Ingen milersättning, ingen privat bil i tjänst Tillgång till bilpool, bil i tjänsten Chefer som förebild! Främja samåkning Kollektivtrafikkort Minska resandet Genom organisationen Klicka här Hjälp för att invånarna ändra format på Bra kollektivtrafik & cykelinfrastruktur Transportsnål samhällsplanering! Var placeras boende, skolor, affärer Tankningsmöjligheter Tillgång till bilpool Stimulans för miljöbilar Information, mobility management Gör det attraktivt att leva utan egen bil 40 Tunga trafiken Samma principer: Minska transportbehovet Effektivisera - logistik, fyllnad Andra transportsätt Snålare fordon Alternativa bränsle Ställ krav & hjälp till! 41 Slutsatser Biobränslen är bra. Men de får inte bli en ursäkt för törstiga bilar eller för att inte jobba med att minska körsträckor! Biobränslen räcker inte som lösning, men är en del av den! 42 7

8 Lycka till! Michael Koucky

REMISSVERSION 2 2011-06-17. Transportstrategi Borgholms kommun 2011-2014

REMISSVERSION 2 2011-06-17. Transportstrategi Borgholms kommun 2011-2014 Transportstrategi Borgholms kommun 2011-2014 Innehåll 1 Inledning 1.1 Kommunen och omvärlden. 1.2 Miljöpåverkan från transporter... 1.3 Kommunernas möjligheter att påverka transportsystemet... 1.4 Resor

Läs mer

Utsläppen från vägtrafiken nu lägre än 1990, men ökad takt krävs för att nå klimatmålen

Utsläppen från vägtrafiken nu lägre än 1990, men ökad takt krävs för att nå klimatmålen PM Trafikverket 781 89 Borlänge Besöksadress: Röda Vägen 1 Telefon: 0771-921 921 2014-02-19 Håkan Johansson Samhällsbehov hakan.johansson@trafikverket.se Direkt: 010-123 59 19 Utsläppen från vägtrafiken

Läs mer

Energieffektivisering fordon, fartyg och flyg samt introduktion av förnybar energi i transportsektorn, underlag för åtgärdsplanering 2012

Energieffektivisering fordon, fartyg och flyg samt introduktion av förnybar energi i transportsektorn, underlag för åtgärdsplanering 2012 2012-06-04 Energieffektivisering fordon, fartyg och flyg samt introduktion av förnybar energi i transportsektorn, underlag för åtgärdsplanering 2012 Bakgrund Den tekniska utvecklingen för fordon, fartyg

Läs mer

Klimateffektiva transporter

Klimateffektiva transporter Klimateffektiva transporter - en del av verksamhetsutövarnas egenkontroll Har du koll på hur stor miljöpåverkan och hur stora kostnader din verksamhets transporter genererar? Enligt miljöbalken är verksamhetsutövare

Läs mer

Miljöbil på villovägar. Per Kågeson SNS Förlag 2009

Miljöbil på villovägar. Per Kågeson SNS Förlag 2009 Miljöbil på villovägar Per Kågeson SNS Förlag 2009 Är vi på rätt väg? Europa menar att 10% biodrivmedel kanske är mer än miljön tål satsar på låginblandning Men Sverige vill nå 100% i kombination med Europas

Läs mer

Minus 40 procent till 2020 så går det till

Minus 40 procent till 2020 så går det till Minus 40 procent till 2020 så går det till Prognos över hur framtida temperaturutveckling väntas påverka antalet människor som berörs av olika klimatrelaterade problem. Källa: Parry et al.: Millions at

Läs mer

Strategi för energieffektivisering

Strategi för energieffektivisering Strategi för energieffektivisering Fastigheter och persontransporter Hultsfreds kommun med HKIAB och AB Hultsfreds bostäder 2011-05-30 51 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING... 3 1.1 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖDET...3

Läs mer

Infasningsplan av miljöbilar

Infasningsplan av miljöbilar Infasningsplan av miljöbilar Kontrollstationer för att nå målet om att 2015 ska alla nya bilar vara miljöbilar augusti 2006 www.centerpartiet.se 2 1. Det ska vara enkelt att köra miljöbil Centerpartiet

Läs mer

KLIMATKOMMISSIONENS SLUTRAPPORT

KLIMATKOMMISSIONENS SLUTRAPPORT KLIMATKOMMISSIONENS SLUTRAPPORT Växjö 2008-02-28 Klimatkommissionens slutrapport Klimatkommissionen startades under 2007 med syfte att peka på vad som behöver göras i Växjö för att de ambitiösa klimatmålen

Läs mer

Transportrådgivning till små och medelstora företag. Vägledning för energi- och klimatrådgivare

Transportrådgivning till små och medelstora företag. Vägledning för energi- och klimatrådgivare Transportrådgivning till små och medelstora företag Vägledning för energi- och klimatrådgivare Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller

Läs mer

Effektivisering av kommunala transporter

Effektivisering av kommunala transporter Effektivisering av kommunala transporter -en komparativ analys av 20 CERO-kommuner Rapportförfattare: Markus Robèrt, Teknisk doktor och forskare, Industriell Ekologi, KTH Nils Brandt, Lektor och forskare,

Läs mer

Enkät kring hållbara transporter

Enkät kring hållbara transporter Enkät kring hållbara transporter Norrköping Företag 8 Version 1. NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN 8-1-16 NORDISKA UNDERSöKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN SURVEY GROUP) POSTAL ADDRESS: Slottsgatan 1, 3 Jönköping

Läs mer

Arbetet för en fossilbränslefri region (nooil) ska

Arbetet för en fossilbränslefri region (nooil) ska Uppföljning av Kalmar läns mål för Fossilbränslefri region (nooil) Inledning 1 Samlade klimatutsläpp 2 Vägtrafik 3 Biogas 6 Energieffektivisering 8 El från förnybara källor 14 Uppvärmning av fastigheter

Läs mer

Ställ krav för klimatsmartare transporter

Ställ krav för klimatsmartare transporter Ställ krav för klimatsmartare transporter KNEG Resultatrapport 2014 KNEG Klimatneutrala godstransporter på väg Innehåll FÖRORD 5 SAMMANFATTNING 7 INLEDNING 9 DAGSLÄGE OCH MÅLBILD 10 SEKTORN 10 KNEG 17

Läs mer

Miljöstrategiskt program

Miljöstrategiskt program kommunledningskontoret Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Citera gärna ur skriften men ange källa

Läs mer

tokiga transporter Fakta

tokiga transporter Fakta Inför briefingmötet Inför briefingmötet behöver alla grupper inom er SPN-avdelning göra en noggrann undersökning. Ta reda på mer om transporter: hur vi reser, om utsläpp, om våra ekologiska fotavtryck

Läs mer

Internt PM: Sammanfattning av Utredningen om Fossilfri Fordonstrafik

Internt PM: Sammanfattning av Utredningen om Fossilfri Fordonstrafik Internt PM: Sammanfattning av Utredningen om Fossilfri Fordonstrafik fokus på energigasrelaterade frågor Inledning Detta PM syftar till att sammanfatta Utredningen om Fossilfri Fordonstrafik (FFF-utredningen)

Läs mer

Plan för energi och klimat i Lidköpings kommun

Plan för energi och klimat i Lidköpings kommun Plan för energi och klimat i Lidköpings kommun antagen av kommunfullmäktige 2013-06-17 Innehåll Förord: Lidköping en välkomnande och hållbar kommun 3 Utgångspunkter för vårt energi- och klimatarbete 4

Läs mer

Miljöstrategiskt program

Miljöstrategiskt program KOMMUNLEDNINGSKONTORET Miljöstrategiskt program Slutversion Miljöstrategiskt program Slutversion 2013-09-17 Citera gärna ur skriften men ange källa Gävle kommun 2013 Grafisk form Pangea design Förord Hur

Läs mer

PM 2013:11. Vägledning för inköp och leasing av fordon. Länsstyrelsen, Miljöenheten Kerstin Angberg-Morgården, Maria Saxe och Erik Särnholm

PM 2013:11. Vägledning för inköp och leasing av fordon. Länsstyrelsen, Miljöenheten Kerstin Angberg-Morgården, Maria Saxe och Erik Särnholm PM 2013:11 Vägledning för inköp och leasing av fordon Illustration: Mostphotos/Jazzia Länsstyrelsen, Miljöenheten Kerstin Angberg-Morgården, Maria Saxe och Erik Särnholm Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

PLAN FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN

PLAN FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN PLAN FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN satsningar på kollektivtrafiken ger klimatresultat Miljöpartiet de Gröna Sidan 2 av 29 Vi strävar efter att persontransporter huvudsakligen ska ske med cykel, energisnål kollektivtrafik

Läs mer

Oskarshamns plan för klimat och energi 2016-2020

Oskarshamns plan för klimat och energi 2016-2020 Oskarshamns plan för klimat och energi 2016-2020 2 (38) Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Lägesbeskrivning av energianvändningen 2012... 6 Energianvändningen minskar stadigt... 6 Mer biobränsle har

Läs mer

Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala, Västmanlands och Södermanlands län, slutrapport

Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala, Västmanlands och Södermanlands län, slutrapport 2014-04-22 Energimyndighetens projektnummer 35608-1 Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala, Västmanlands och Södermanlands län, slutrapport Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala,

Läs mer

Fossilfrihet på Väg: Sammanställning av remissvaren per aktör A- Ö

Fossilfrihet på Väg: Sammanställning av remissvaren per aktör A- Ö Fossilfrihet på Väg: Sammanställning av remissvaren per aktör A- Ö 2030-sekretariatet Håller med om att ansvariga myndigheters prognoser bör ses över i ljuset av utredningen. Inte minst Trafikverkets kapacitetsutredning

Läs mer

OFFENTLIG UPPHANDLING

OFFENTLIG UPPHANDLING HANDLEDNING FÖR OFFENTLIG UPPHANDLING GASDRIVNA FORDON OCH TRANSPORTER N ovember 2013 AV Rapporten är framtagen av Ecoplan på uppdrag av Biogas Öst inom projektet Informationskampanj för biogas. Projektet

Läs mer

Klimatneutral trafik i Göteborg

Klimatneutral trafik i Göteborg Klimatneutral trafik i Göteborg Att minska klimatpåverkan från vägtrafiken till en globalt hållbar och rättvis nivå Rapport 1:2012 Trafikkontoret Strategisk planering ISSN 1103-1530 Innehåll Inledning.

Läs mer

Vi antar utmaningen. Är du också med?

Vi antar utmaningen. Är du också med? Hela bilagan Hela bilagan är en är annons en annons från Volvo från Volvo Lastvagnar, Lastvagnar, Preem, Preem, Chalmers, Vägverket Vägverket och Schenker och Schenker Vi antar utmaningen. Är du också

Läs mer

Idébok för kommunalt transportarbete

Idébok för kommunalt transportarbete Version 1.0 Uthållig kommun Idébok för kommunalt transportarbete Förord Att ställa om transporterna till ett mer hållbart system är en av de större utmaningarna i en kommuns energi- och klimatarbete. Inom

Läs mer

Trondheims kommuns arbete för att minska bilismens miljöpåverkan

Trondheims kommuns arbete för att minska bilismens miljöpåverkan Trondheims kommuns arbete för att minska bilismens miljöpåverkan 6 gröna bilar av 10 möjliga En granskning av Gröna Bilister Juni 2011 Gröna Bilister Tfn 018-320 220 Postgiro 32 34 83-8 Kungsgatan 16 Org.nr.

Läs mer

Fossilbränslefritt och. och energieffektivt Borås.

Fossilbränslefritt och. och energieffektivt Borås. Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser. Förnybara energislag används till kollektivtrafik, person- och godstransporter, uppvärmning och el. Genom resurssnålhet,

Läs mer