Klimathot, Peak oil och energi till transporter. Går ekvationen ihop? Stadsbyggnadsdagarna Olle Hådell

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Klimathot, Peak oil och energi till transporter. Går ekvationen ihop? Stadsbyggnadsdagarna 2012. Olle Hådell"

Transkript

1 Klimathot, Peak oil och energi till transporter. Går ekvationen ihop? Stadsbyggnadsdagarna 2012 Olle Hådell

2 Annual production (Gb/yr) Uthållig energiförsörjning för transporter är en kritisk fråga. Transporter krävs om samhället skall fungera. Men klimathotet och sinande oljetillgångar kräver att oljeberoendet bryts Source: EIA, Energy Information Administration EUR: Estimated Ultimately Recoverable (global oil) Begreppet fossiloberoende fordonsflotta får en innebörd först när energiförsörjningen för denna flotta kan beskrivas Gb = Gigabarrel Annual production EUR=1800 Gb EUR=2000 Gb EUR=2200 Gb EUR=2400 Gb EUR=2600 Gb

3 De intressanta frågorna är: Hur skall vägtransportsystemet försörjas med energi? Kan den energin vara fossilfri? Går det att förena ett 2-gradersmål med god tillgänglighet och mobilitet?

4 Miljarder personkilometer Persontransporternas utveckling under 60 år Personbil Kollektivtrafik Gång, Cykel, moped 20 Foto: B.Hådell

5 Koldioxid (miljoner ton per år) Vägtrafikens utsläpp av koldioxid i Sverige ,1 3,1 0,1 3,6 0,1 4,3 0,6 0,6 0,5 1,1 1,2 2,0 12,4 12,4 12,1 +39 % Motorcykel och moped Tung lastbil Buss Lätt lastbil Personbil

6 Alla delar behövs Det kommer inte att räcka med effektivare fordon, fartyg och flygplan samt ökad andel förnybar energi och elektrifiering av vägtransporter. Det kommer även att krävas en förändrad inriktning när det gäller att utveckla samhälle och infrastruktur. (Trafikverkets planeringsunderlag) Energieffektivitet Samhällsplanering och överflyttning Förnybar energi Vi måste åka mindre bil, Trafiken måste minska (Lena Ek, Miljöminister SVT )

7 Vad drar en Volvo V50? Det beror på! T5 230 hk ( kr) 9,0 l/100km 211 g/km Bild: Volvo Cars 1.6 Drive 109 hk ( kr) 3,8 l/100km 99 g/km Minskning med 53 %!

8 Share of total vehicles Svensk bilmarknad har förändrats. 40% 35% 30% Förändringar % 20% 15% Sweden 2007 Sweden % 5% 0% CO2 emissions (g/km)

9 Scenario för biodrivmedel i Sverige 2020(TWh) Sockerrör Import Vete Cellulosa 1 demo Avfall Förgasning Svartlut 1-2 anl HVO Rapsolja Etc. Metanol förgasning Etanol Biogas DME Grön Diesel FAME 0-0,4 1,6-2,0 1,4 0,1-0,2 0,4-1,6 0,7-0,9 0,1-0,5 1,0-2,0 1,0-2,0 1,0-1,5 Låginblandning i bensin FFV -bilar bilar Lastbilar Stadsbussar Tunga fordon Inblandning i diesel 8-12 TWh dvs % av den totala transportenergin är ersatt

10 Substitut för fossildiesel är ett måste! Hot Dieseloljebrist redan idag Energieffektivisering leder till dieselifiering av lätta fordon Flygbränsle och dieselbränsle konkurrerar Marina miljökrav ökar dieselefterfrågan? Möjligheter Biobränslen prioriteras till tunga fordon Biometan Syntetisk diesel Dimetyleter (DME) ED 95 Elektrifiering av landsväg

11 Beslutade och förväntade åtgärder EU-CO 2 krav på personbilar och lätta lastbilar < 130 g/km till 2015 < 95 g/km procent förnybar energi inom transportsektorn till 2020 Beslutade krav räcker endast för att stabilisera utsläppen i Sverige Historik 2-grader Utan åtgärd Beslutade åtgärder

12 Eldrift är för närvarande det enda kända tekniska system som kan klara de långsiktiga klimatkraven,men batterier är dyra Det krävs både sänkta batterikostnader och radikala bilkoncept avpassade för eldrift

13 Batterier är dyra! Kostnadsprognos: $ 800/kWh Batteripris 20 km räckvidd kr 150 km räckvidd kr Batteribilen blir ingen långfärdsbil! Verklig medelhastighet vid långa resor (230V) (400V) Strömstyrka (A) Energi (kwh) Laddtid (h) Medelhastighet (km/h) , ,6 54 Elbilsutveckling kommer att ta tid El förbrukning: 0,15 kwh/km, dvs laddning 1gg/100 km Medelhastighet mellan laddningar: 80 km/h

14 Laddhybriden är bra- när den går på el. Energibehov KWh/ 10 km 7 6 6, ,8 3,7 4, ,4 1 0 Toyota prius Volvo V50 Drive Volt el Volt bens Volt snitt

15 Möjligheter till teknikskifte Genomtänkt introduktionsstrategi När och hur många? Nya köparpreferenser Vilken sorts bil och till vad? Nya affärsmodeller Leasing med paketerbjudanden

16 Byte av transportmedel kan höja effektiviteten. CO2 g/km Bil Miljöbil Buss 10 pass Buss 50 pass

17 Framtida personresande Minskat bilresande Kollektivtrafiken, cykel och gång fördubblas Överflyttning av flygresande till järnväg Ny prioritetsordning i planeringen av städerna 1. Gång 2. Cykel 3. Kollektivtrafik 4. Godstransporter 5. Bil Vi har nått vägs ände för en stadsutveckling med bilen som norm Ur Så får vi den Goda Staden, Trafikverket, Boverket, Sveriges Kommuner och Landsting m.fl

18 Vägtransporter i samklang med 2 graders mål och mål om fossiloberoende fordonsflotta Logistik och överflyttning Energieffektivisering Förnybar energi (inkl el) Kvarstående fossil energi

19 Måste alla vi för all framtid ha bilen som norm? Bilden kommer från Volvo Personvagnar

20 Effektivisering av tunga lastbilar är svårare tons ekipage i verklig trafik Minskande bränsleförbrukning Minskningen upphört!

21 Biodrivmedel som ersätter diesel: Låginblandning billigare Sockerrör Spannmål Cellulosa Synergi med naturgas, distributionskostnader kritiska Rötgas Förgasning Goda egenskaper men hög tröskel Svartlut Drop in men, långt till genombrott F-T diesel Drop in Begränsad men, potential begränsad potential HVO Rapsolja etc. Etanol ED95 Biometan DME Grön Diesel FAME Tunga fordon Inblandning i diesel

22 Framtida godstransporter Minskad tillväxt i godstransporter på väg Överflyttning av vägtransporter till järnväg Överflyttning av väg- och järnvägstransporter till sjöfart Förbättrad logistik

23 Fyrstegsprincipen Steg 1. Åtgärder som påverkar transportefterfrågan och val av transportsätt Informationskampanjer, styrmedel för att flytta över till mer effektivt transportslag Steg 2. Åtgärder som ger effektivare utnyttjande av befintlig infrastruktur Exempel, bussfil på befintligt vägnät, borttagande av gatuparkering Steg 3. Mindre förbättringsåtgärder T.ex. uppsättning av mitträcke för att höja trafiksäkerheten, utbyggnad av mötessträcka järnväg Steg 4. Nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder Ny väg eller järnväg

24 Miljarder tonkilometer Godstransporter Väg Varor transporteras allt längre 35 Vägtransporter ökar mer än sjöfart och järnväg Ökningen har skett av mer högvärdigt gods på väg Järnväg Inrikes sjö Vägtrafik Utrikes sjöfart Bantrafik Inrikes sjöfart

Energieffektivisering av transporter

Energieffektivisering av transporter Energieffektivisering av transporter För att undvika de värsta konsekvenserna, bör ökningen av den globala årsmedeltemperaturen inte överstiga 2 C Sverige skall bidra till att ökningen inte blir större

Läs mer

Utsläppen från vägtrafiken nu lägre än 1990, men ökad takt krävs för att nå klimatmålen

Utsläppen från vägtrafiken nu lägre än 1990, men ökad takt krävs för att nå klimatmålen PM Trafikverket 781 89 Borlänge Besöksadress: Röda Vägen 1 Telefon: 0771-921 921 2014-02-19 Håkan Johansson Samhällsbehov hakan.johansson@trafikverket.se Direkt: 010-123 59 19 Utsläppen från vägtrafiken

Läs mer

Energieffektivisering fordon, fartyg och flyg samt introduktion av förnybar energi i transportsektorn, underlag för åtgärdsplanering 2012

Energieffektivisering fordon, fartyg och flyg samt introduktion av förnybar energi i transportsektorn, underlag för åtgärdsplanering 2012 2012-06-04 Energieffektivisering fordon, fartyg och flyg samt introduktion av förnybar energi i transportsektorn, underlag för åtgärdsplanering 2012 Bakgrund Den tekniska utvecklingen för fordon, fartyg

Läs mer

En systemsyn på energieffektiva transporter. Lars Nilsson Miljödirektör Vägverket 2009-05-22

En systemsyn på energieffektiva transporter. Lars Nilsson Miljödirektör Vägverket 2009-05-22 En systemsyn på energieffektiva transporter. Lars Nilsson Miljödirektör Vägverket Vägverket 1 gram/km 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 1985 Bensin (utan katalysator) 1985 Diesel 2005 Bensin (Euro 2005 Diesel (Euro

Läs mer

Klicka här för Utsläpp att ändra format på. Klicka här för att ändra format på. bakgrundsrubriken. bakgrundsrubriken.

Klicka här för Utsläpp att ändra format på. Klicka här för att ändra format på. bakgrundsrubriken. bakgrundsrubriken. Miljöfordon och förnybara drivmedel Vad kan vi göra här och nu? Klicka Möjligheter här för att ändra och format begränsningar på Upplägg Utmaningar och mål Möjligheter och begränsningar Vad kan vi göra

Läs mer

Utsikt för förnybara drivmedel i Sverige

Utsikt för förnybara drivmedel i Sverige RAPPORT Utsikt för förnybara drivmedel i Sverige Uppdatering och utvidgning av studien Möjligheter för förnybara drivmedel i Sverige till år 2030 av Grahn och Hansson, 2010 Julia Hansson, IVL Maria Grahn,

Läs mer

Ställ krav för klimatsmartare transporter

Ställ krav för klimatsmartare transporter Ställ krav för klimatsmartare transporter KNEG Resultatrapport 2014 KNEG Klimatneutrala godstransporter på väg Innehåll FÖRORD 5 SAMMANFATTNING 7 INLEDNING 9 DAGSLÄGE OCH MÅLBILD 10 SEKTORN 10 KNEG 17

Läs mer

Tio konkreta åtgärder och tio lågt hängande frukter

Tio konkreta åtgärder och tio lågt hängande frukter Byggstenar till en handlingsplan för en fossilbränsleoberoende transportsektor år 2030 delrapport 2 Elforsk rapport 12:33 Tio konkreta åtgärder och tio lågt hängande frukter Håkan Sköldberg Ebba Löfblad

Läs mer

Ett fossilbränsleoberoende transportsystem år 2030

Ett fossilbränsleoberoende transportsystem år 2030 Ett fossilbränsleoberoende transportsystem år 2030 Ett visionsprojekt för Svensk Energi och rapport 10:55 Håkan Sköldberg, Ebba Löfblad, David Holmström och Bo Rydén juni 2010 Ett fossilbränsleoberoende

Läs mer

Möjligheter för förnybara drivmedel i Sverige till år 2030

Möjligheter för förnybara drivmedel i Sverige till år 2030 Möjligheter för förnybara drivmedel i Sverige till år 2030 Maria Grahn* och Julia Hansson* Institutionen för Energi och Miljö, Avdelningen Fysisk resursteori, Chalmers tekniska högskola, Göteborg Mars

Läs mer

Framtidens transporter sker med biogas och el

Framtidens transporter sker med biogas och el E.ON Sustainable Mobility Framtidens transporter sker med biogas och el Hållbara transporter kräver ett helhetsgrepp Sustainable Mobility är vår satsning på hållbara transportlösningar. De utgörs av de

Läs mer

Internt PM: Sammanfattning av Utredningen om Fossilfri Fordonstrafik

Internt PM: Sammanfattning av Utredningen om Fossilfri Fordonstrafik Internt PM: Sammanfattning av Utredningen om Fossilfri Fordonstrafik fokus på energigasrelaterade frågor Inledning Detta PM syftar till att sammanfatta Utredningen om Fossilfri Fordonstrafik (FFF-utredningen)

Läs mer

Miljöbil på villovägar. Per Kågeson SNS Förlag 2009

Miljöbil på villovägar. Per Kågeson SNS Förlag 2009 Miljöbil på villovägar Per Kågeson SNS Förlag 2009 Är vi på rätt väg? Europa menar att 10% biodrivmedel kanske är mer än miljön tål satsar på låginblandning Men Sverige vill nå 100% i kombination med Europas

Läs mer

Ett vägtransportsystem i samklang med klimatmål

Ett vägtransportsystem i samklang med klimatmål Ett vägtransportsystem i samklang med klimatmål Håkan Johansson Miljöstrategiska enheten hakan.johansson@vv.se Vägverket 1 FN:s klimatpanel IPCC, The Intergovernmental Panel on Climate Change Fjärde syntesrapporten

Läs mer

PM 2013:11. Vägledning för inköp och leasing av fordon. Länsstyrelsen, Miljöenheten Kerstin Angberg-Morgården, Maria Saxe och Erik Särnholm

PM 2013:11. Vägledning för inköp och leasing av fordon. Länsstyrelsen, Miljöenheten Kerstin Angberg-Morgården, Maria Saxe och Erik Särnholm PM 2013:11 Vägledning för inköp och leasing av fordon Illustration: Mostphotos/Jazzia Länsstyrelsen, Miljöenheten Kerstin Angberg-Morgården, Maria Saxe och Erik Särnholm Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

KLIMATKOMMISSIONENS SLUTRAPPORT

KLIMATKOMMISSIONENS SLUTRAPPORT KLIMATKOMMISSIONENS SLUTRAPPORT Växjö 2008-02-28 Klimatkommissionens slutrapport Klimatkommissionen startades under 2007 med syfte att peka på vad som behöver göras i Växjö för att de ambitiösa klimatmålen

Läs mer

Energianvändning i. transportsektorn EN FAKTARAPPORT INOM IVA-PROJEKTET ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA

Energianvändning i. transportsektorn EN FAKTARAPPORT INOM IVA-PROJEKTET ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA Energianvändning i transportsektorn EN FAKTARAPPORT INOM IVA-PROJEKTET ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA Utgivare Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien, IVA Text Maria Stenkvist, Energi- och Systemanalys,

Läs mer

Fossilfrihet på väg. Skogsägartinget 6-7 februari 2014, Sånga Säby. Thomas B Johansson

Fossilfrihet på väg. Skogsägartinget 6-7 februari 2014, Sånga Säby. Thomas B Johansson Fossilfrihet på väg Skogsägartinget 6-7 februari 2014, Sånga Säby Thomas B Johansson Uppdraget i korthet Identifiera åtgärder och styrmedel så att viktiga steg tas mot en fossiloberoende fordonsflotta

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-25 Fler miljöbilar för ett modernt och hållbart Sverige Sverige är ett föregångsland på klimatområdet.

Läs mer

Särskilt yttrande av sakkunnig Jessica Alenius, BIL Sweden

Särskilt yttrande av sakkunnig Jessica Alenius, BIL Sweden YTTRANDE 2013-11-29 1(11) Särskilt yttrande av sakkunnig Jessica Alenius, BIL Sweden Inledning Utredningen om Fossiloberoende fordonsflotta ett steg på vägen mot nettonollutsläpp av växthusgaser ger en

Läs mer

Potential för ny fordonsteknik och förnybara drivmedel inom vägtransportsektorn

Potential för ny fordonsteknik och förnybara drivmedel inom vägtransportsektorn datum: 2012-03-15 dnr: 31-2011-0231 Potential för ny fordonsteknik och förnybara drivmedel inom vägtransportsektorn Riksrevisionen har gett Jonas Åkerman, forskare vid avdelningen för Miljöstrategisk analys,

Läs mer

Index för hållbar bilism

Index för hållbar bilism Index för hållbar bilism 2008-2014 Årlig sammanställning, maj 2015 134% 100% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Bilen är för många en frihetssymbol och mobilitet är ett viktigt fundament i dagens samhälle.

Läs mer

Konferens 26 oktober 2011

Konferens 26 oktober 2011 Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens uppgift är att med stöd av vetenskap och praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därtill knuten verksamhet. Konferens 26 oktober

Läs mer

Fossilfrihet på väg remissvar från 2030- sekretariatet

Fossilfrihet på väg remissvar från 2030- sekretariatet Innehållsförteckning Inledning... 1 Övergripande kommentar... 2 Huvudmål och uttolkning... 3 Prognostänkande... 4 Beteendeförändringar... 5 Upphandling och beställarkompetens... 7 Kontraproduktiva styrmedel

Läs mer

Sveriges fossilbränslebehov om 10 och 20 år

Sveriges fossilbränslebehov om 10 och 20 år Sveriges fossilbränslebehov om 10 och 20 år NOG seminarium 16 april 2004 David Ringmar 6 maj 2004 N Ä T V E R K E T O L J A & G A S c/o Å F E N E R G I & M I L J Ö A B B O X 8 1 3 3 1 0 4 2 0 S T O C K

Läs mer

Fossilfrihet på väg. Del 2. Betänkande av Utredningen om fossilfri fordonstrafik. Stockholm 2013 SOU 2013:84

Fossilfrihet på väg. Del 2. Betänkande av Utredningen om fossilfri fordonstrafik. Stockholm 2013 SOU 2013:84 Fossilfrihet på väg Del 2 Betänkande av Utredningen om fossilfri fordonstrafik Stockholm 2013 SOU 2013:84 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

Med klimatfrågan i fokus

Med klimatfrågan i fokus Med klimatfrågan i fokus Förnyelsebara bränslen CO 2 -neutrala Transporter Innehåll Förord, Leif Johansson Förnyelsebara bränslen en översikt Sju alternativ med olika förutsättningar Klimatpåverkan Energieffektivitet

Läs mer

Hur använder vi bioenergipotentialen bäst? Per Kågeson Elma 2007-10-19

Hur använder vi bioenergipotentialen bäst? Per Kågeson Elma 2007-10-19 Hur använder vi bioenergipotentialen bäst? Per Kågeson Elma 2007-10-19 Effektiv klimatpolitik Behövs ett generellt ekonomiskt styrmedel som ger samma incitament och marginalkostnad i alla sektorer: - Koldioxidskatt

Läs mer

EN FÄRDPLAN FÖR ATT FRÄMJA ELFORDON I SVERIGE, NÅ KLIMATMÅLEN OCH SAMTIDIGT STÄRKA DEN SVENSKA KONKURRENSKRAFTEN

EN FÄRDPLAN FÖR ATT FRÄMJA ELFORDON I SVERIGE, NÅ KLIMATMÅLEN OCH SAMTIDIGT STÄRKA DEN SVENSKA KONKURRENSKRAFTEN EN FÄRDPLAN FÖR ATT FRÄMJA ELFORDON I SVERIGE, NÅ KLIMATMÅLEN OCH SAMTIDIGT STÄRKA DEN SVENSKA KONKURRENSKRAFTEN FÖRORD Det pågår en stor transformering av världens fordonsindustri. Det är ett resultat

Läs mer

PM Emissioner från fordonsparken med fokus på utsläpp av kväveoxider (NO x ) - på uppdrag av BioFuel Region AB

PM Emissioner från fordonsparken med fokus på utsläpp av kväveoxider (NO x ) - på uppdrag av BioFuel Region AB PM Emissioner från fordonsparken med fokus på utsläpp av kväveoxider (NO x ) - på uppdrag av BioFuel Region AB 1. Inledning Mars 2011 presenterade Europeiska Kommissionen en färdplan 1) för ett konkurrenskraftigt

Läs mer