Miljöbil på villovägar. Per Kågeson SNS Förlag 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljöbil på villovägar. Per Kågeson SNS Förlag 2009"

Transkript

1 Miljöbil på villovägar Per Kågeson SNS Förlag 2009

2 Är vi på rätt väg? Europa menar att 10% biodrivmedel kanske är mer än miljön tål satsar på låginblandning Men Sverige vill nå 100% i kombination med Europas mest bränslekrävande bilar Hur skulle jorden må om alla andra gör som vi?

3 Sverige vs EU27 (per capita) Energianvändning Elanvändning Kärnkraft Vattenkraft Jordbruksmark Skogsmark Bioenergi 57% högre 2.3 gånger högre 4 gånger mer 13 gånger mer Lika mycket Ca 10 gånger mer 6 gånger mer

4 Sverige vs EU27 fossil energi Nästan ingen stenkol Bara en tiondel så mycket naturgas Nästan lika mycket olja - men större del i transportsektorn (81% mot 66 %) 10% mer CO2 från transporter än EU27 Men inte mer bilberoende än övriga EU

5 Försålda miljöbilar Antal Andel av nya bilar, %

6 Miljöbilar på segment

7 CO2/km från nya bilar

8 Dieselbilars andel av nyförsäljning EU15 Sverige

9 Nybilsförsäljningen på storlekssegment % Segment Sverige EU27 Småbilar Lilla mellanklassen Stora mellanklassen Stora bilar Övriga (mest SUV) 8 8

10 Förebild eller avskräckande exempel? Resurstrycket från den svenska modellen måste tåla att multipliceras med 50 för att motsvara EU27 eller 700 för hela världen Stor risk att människor och natur tar skada men det är ju dem vi vill rädda genom att förhindra klimatförändringen! Bioenergi en begränsad resurs som får minst dubbelt så stor klimatnytta i kraftoch värmesektorn

11 Den svenska linjen Låginblandning samt stor satsning på E85 genom subventioner och 2005 års pumptvång Negativ inställning till biodiesel, halvhjärtad till fordonsgas (biogas/naturgas) Nästan inga åtgärder för effektivare fordon tvärtom subventioner till etanolbilar med mycket hög förbrukning

12 Statens miljöbilsdefinition 1. Etanol- och gasbilar som inte släpper ut mer än 218 g koldioxid 2. Extra påslag för bilar med automatisk växellåda om de klarar gränsvärdet med manuell låda kan innebära >250 g/km 3. Dieselbilar och bilar som bara går på bensin får högst släppa ut 120 gram/km

13 Incitament till miljöbilar Miljöbilspremie ( kr till ) Nedsatt fordonskatt Sänkt förmånsskatt (max 8 000/år för etanolbil, max för biogasbil) Befrielse från parkeringsavgifter Befrielse från trängselskatt i Stockholm för miljöbilar registrerade senast Total skattebefrielse för biodrivmedel Förslag om undantag från fordonsskatt

14 Kostar mer än det smakar Ca 3 miljarder kronor i statliga och kommunala etanolsubventioner 2008 Ca 5:50 per kg = 12 ggr mer än vad det troligen behöver kosta Europa att nå minus 30% till 2020 Ca 8:50 kr per kg för E85 mot <4 kr för låginblandad etanol Kostar troligen mer än 7 mdr år 2020

15 Är Saabs överlevnad viktigare än mänsklighetens? Sverige var berett att försvaga EU:s klimatpolitik genom att urvattna kravet på bränsleeffektivitet Varför har Sverige agerat annorlunda när det gäller krav på bostäder och vitvaror? Hur effektiv blir klimatpolitiken om alla länder ska ha undantag för sina viktigaste industrier?

16 Missriktad industripolitik Skyddad verkstad - inget omvandlingstryck på hemmamarknaden bidrog till att Saab och Volvo kom efter BMW minskade förbrukningen med 16% på två år till följd av yttre tryck Volvo vände kappan efter subventionsvinden bytte från gas till E85 Både Sverige och klimatet förlorade

17 Kommer bilarna att gå på etanol? När de stora länderna låginblandar 5-10% kommer priset på etanol att gå upp Oljepriset dämpas tillfälligt av krisen När priset är högre än för bensin väljer många bilister bort E85 Skattebefrielsen går ut 2012 Alla andra länder satsar på låginblandning

18 Krav på 10% förnybara drivmedel inom EU år 2020 Nu utvidgat till att även omfatta förnybar el Tuffa hållbarhetskriterier Andra generationens biodrivmedel först efter 2020 och till hög kostnad Tredje generationens? Kvotplikt är bättre än pumptvång och subventioner

19 10% förnybart utan E85 Åtgärd Reduktion % El i tåg- och vägtrafik 2 10% etanol i all bensin >3 DME, RME eller biodiesel för låginblandning >3 Biogas (exkl. förgasning av > 2 spannmål) Summa > 11-12

20 All olja kommer att förbrukas Fortsatt oljeanvändning i transportsektorn Peak demand i transportsektorn kommer långt efter peak-oil Naturgas ett viktigt komplement (dual-fuel) Viktigt att förhindra utvinning av okonventionell olja EU och Kalifornien har utvecklat styrmedel för detta

21 EU:s utsläppsmål för 2015 och 2020 Genomsnittsförsäljningen ska ha nått under 130 g CO2 per km år 2015 EU har satt målet för 2020 till 95 g per km Senast i början av 2013 ska EU kommissionen ha slutfört en analys med syfte att klargöra förutsättningarna för att nå målet på ett kostnadseffektivt sätt

22 EU:s nya fordonskrav 250,0 230,0 210,0 190,0 170,0 150,0 130,0 110,0 90,0 70,0 50, vikt

23 Det svenska undantaget Bilar som kan gå på E85 får en rabatt på 5% förutsatt att minst 30% av landets bensinstationer tillhandahåller sådant bränsle Rabatten avskaffas från och med 2016 Undantaget är i praktiken bara tillämpligt på Sverige och kommer inte att få någon som helst betydelse

24 Energieffektiva personbilar Goda förutsättningar att nå under 100 gram CO2 i genomsnitt år 2020 med konventionell teknik, inkl. lätthybridisering Viktigt undvika överprestanda Lätta material är dyra men billigare än litiumjonbatterier

25 El, hur mycket och när? Enligt Bosch måste batterikostnaden falla till en tredjedel av nuvarande pris och energitätheten fördubblas för att batteribilar ska ta över på bred front Vi kommer de närmaste åren se flottförsök snarare än försäljning till allmänheten Plug-in kan bli en framgång om batteriet och räckvidden (10-20 km) hålls nere + gärna flexibilitet

26 Effekter av elektrifiering Mycket hög energieffektivitet i bilen Kolkraft på marginalen men emissionerna ligger under taket för EU:s handelsystem Kostnaden för att minska kraftproduktionens utsläpp kan bli mycket höga priset på el kommer att stiga Snåla bilar klarar sig med mindre motorer och batterier

27 De snåla bilarna finns redan Dieselbilar med motorer optimerade för låg bränsleförbrukning har utsläpp mellan 95 och 140 g beroende på storlek Elhybrider kommer också under 100 g/km Bensinmotorerna kommer att bli snålare

28 Men alltför få köper dem Vi överkonsumerar prestanda som ingen kan använda sig av i normal trafik År 2015 kommer ¾ av trafikarbetet att gå på stadsgator, motorvägar och mötesfri landsväg samt automatkameravägar Man måste ha en lön över kr/timme för att snabb acceleration ska löna sig Ingen mätbar effekt på trafiksäkerhet

29 Exemplet Volvo Kom i gång sent men tillverkar nu dieslar med utsläpp mellan 100 och 120 gram Har som målsättning att klara 141 gram år 2012 som genomsnitt för sin försäljning inom EU27 utan att behöva utnyttja E85- undantaget för försäljningen i Sverige 141 gram motsvarar målnivån för för bilar med Volvos nuvarande genomsnittsvikt

30 Men. Trots de snåla dieslarna minskade utsläppen från Volvos europaförsäljning bara med 1.4 % mellan första halvåret 2008 och första halvåret 2009 Industrin behöver politikernas hjälp med effektiva incitament

31 Effektiva styrmedel Viktigt stödja FoU och försöksflottor men man bör undvika varaktiga subventioner Effektivast att påverka nybilsförsäljningen genom teknikneutral differentierad försäljningsskatt/registerringsavgift Fransk bonus/malusavgift gör inte genomsnittsbilen dyrare kan utformas så att hänsyn tas till bilens storlek

32 Exempel för bil av europeisk medelvikt (målnivå 130 g/km)

33 Kanske slippa höja skatten? Skillnaden mellan att högst förbrukning i Europa och att tillhöra den bästa fjärdedelen kan uppskattas till 1.7 miljoner ton CO2 år 2020 Om Sverige fortsätter att vara sämst måste vi för att klara vårt klimatpolitiska åtagande höja skatten på bensin och diesel med ca 3 kr mer än vad som hade behövts om vi hade tillhört de bättre

34 Behövs också Krav i offentlig upphandling (f.n. max 218 g CO2 i Sverige, högst 130 gram i snitt i Storbritannien) Se över förmånsbeskattningsreglerna Genomtänkt parkeringspolitik Höja dieselskatten till nivån för bensinskatten (samt sänka fordonsskatten)

Varför är Sverige sämst i klassen?

Varför är Sverige sämst i klassen? Publ.nr 2004:14 ISSN: 1401-9612 Varför är Sverige sämst i klassen? Den svenska fordonsflottan i ett europeiskt perspektiv Per Kågeson Nature Associates 2004-01-08 Inledning Sverige har Europas särklass

Läs mer

VAD AVGÖR? Nya bilars koldioxidutsläpp analys marknad för marknad

VAD AVGÖR? Nya bilars koldioxidutsläpp analys marknad för marknad VAD AVGÖR? Nya bilars koldioxidutsläpp analys marknad för marknad Sju länder analyserade 2001 2014 Om 2030-sekretariatet Sveriges fordonsflotta ska vara fossilbränsleoberoende år 2030. Såväl den nuvarande

Läs mer

Sälja miljöbil Satsa på miljö tjäna pengar!

Sälja miljöbil Satsa på miljö tjäna pengar! Sälja miljöbil Satsa på miljö tjäna pengar! Av Mattias Goldmann & Jonas Lööf 1 Utgiven av Miljöfordon Syd Ansvarig utgivare: Jonas Lööf Grafisk form: RÖD Reklambyrå AB. www.rodreklambyra.se Foto: Saab,

Läs mer

Potential för ny fordonsteknik och förnybara drivmedel inom vägtransportsektorn

Potential för ny fordonsteknik och förnybara drivmedel inom vägtransportsektorn datum: 2012-03-15 dnr: 31-2011-0231 Potential för ny fordonsteknik och förnybara drivmedel inom vägtransportsektorn Riksrevisionen har gett Jonas Åkerman, forskare vid avdelningen för Miljöstrategisk analys,

Läs mer

Fossilfrihet på väg. Del 2. Betänkande av Utredningen om fossilfri fordonstrafik. Stockholm 2013 SOU 2013:84

Fossilfrihet på väg. Del 2. Betänkande av Utredningen om fossilfri fordonstrafik. Stockholm 2013 SOU 2013:84 Fossilfrihet på väg Del 2 Betänkande av Utredningen om fossilfri fordonstrafik Stockholm 2013 SOU 2013:84 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

Fossilfrihet på väg remissvar från 2030- sekretariatet

Fossilfrihet på väg remissvar från 2030- sekretariatet Innehållsförteckning Inledning... 1 Övergripande kommentar... 2 Huvudmål och uttolkning... 3 Prognostänkande... 4 Beteendeförändringar... 5 Upphandling och beställarkompetens... 7 Kontraproduktiva styrmedel

Läs mer

Konferens 26 oktober 2011

Konferens 26 oktober 2011 Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens uppgift är att med stöd av vetenskap och praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därtill knuten verksamhet. Konferens 26 oktober

Läs mer

TRANSPORTSEKTORNS KOLDIOXIDUTSLÄPP OCH DEN SVENSKA MILJÖPOLITIKEN

TRANSPORTSEKTORNS KOLDIOXIDUTSLÄPP OCH DEN SVENSKA MILJÖPOLITIKEN Transportpolitik i Fokus Nr 3 2001 Per Kågeson TRANSPORTSEKTORNS KOLDIOXIDUTSLÄPP OCH DEN SVENSKA MILJÖPOLITIKEN EN KRITISK GRANSKNING VINNOVA Debatt Transportpolitik VD 2001:3 Per Kågeson Transportsektorns

Läs mer

Köra bil på landet och rädda klimatet

Köra bil på landet och rädda klimatet Köra bil på landet och rädda klimatet Jenny von Bahr det är varken dyrt eller svårt att vända landsbygdens bilister från gisslan till ledare i klimatomställningen. FORES Studie 2009:2 Köra bil på landet

Läs mer

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen Nr 1 / 2012 NYHETER, KOMMENTARER OCH PRESSKLIPP Ökade klimatgasutsläpp i Sverige 2010 Svebio kräver förstärkta åtgärder Utsläppen av växthusgaser ökade kraftigt mellan

Läs mer

Stockholm 2008-12-17. Christina Fjellman Senior Vice President Communication, Volvo Bussar AB

Stockholm 2008-12-17. Christina Fjellman Senior Vice President Communication, Volvo Bussar AB Finansminister Anders Borg Statssekreterare Hans Lindblad Biträdande. finansminister Mats Odell Statssekreterare Dan Ericsson Näringsminister Maud Olofsson Statssekreterare Jöran Hägglund Miljöminister

Läs mer

en tidning om miljöbilar, förnybara bränslen och en grönare trafik

en tidning om miljöbilar, förnybara bränslen och en grönare trafik Jönköpings län, september 2008 Tidningen är utgiven av föreningen Miljöfordon Syd Miljobilen en tidning om miljöbilar, förnybara bränslen och en grönare trafik Framtidens bilar är eldrivna Mycket tyder

Läs mer

1. Sänkt koldioxidskatt för viss värmeproduktion

1. Sänkt koldioxidskatt för viss värmeproduktion Fi2012/1668 Ellenor Grundfelt ellenor.grundfelt@energigas.se Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen 103 33 Stockholm Stockholm den 9 maj 2012 Remissvar gällande promemorian Vissa skattefrågor

Läs mer

Särskilt yttrande av sakkunnig Jessica Alenius, BIL Sweden

Särskilt yttrande av sakkunnig Jessica Alenius, BIL Sweden YTTRANDE 2013-11-29 1(11) Särskilt yttrande av sakkunnig Jessica Alenius, BIL Sweden Inledning Utredningen om Fossiloberoende fordonsflotta ett steg på vägen mot nettonollutsläpp av växthusgaser ger en

Läs mer

2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem

2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem 2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem Konsekvenser av mål för 2030 ER 2014:22 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505

Läs mer

Svebios synpunkter på kommissionens förslag om ändring i Förnybart- och Bränslekvalitetsdirektiven

Svebios synpunkter på kommissionens förslag om ändring i Förnybart- och Bränslekvalitetsdirektiven Svebio arbetar för ett 100 % förnybart energisystem. Våra mer än 300 medlemmar tillverkar, förädlar, marknadsför och använder biobränslen och biodrivmedel från såväl grödor som avfall, restprodukter och

Läs mer

December 2014. Uppdatera klimatpolitiken. Klimatpolitisk handbok för en ny regering. Magnus Nilsson

December 2014. Uppdatera klimatpolitiken. Klimatpolitisk handbok för en ny regering. Magnus Nilsson December 2014 Uppdatera klimatpolitiken Klimatpolitisk handbok för en ny regering Magnus Nilsson Uppdatera klimatpolitiken Klimatpolitisk handbok för en ny regering Arena idé Stockholm 2014. Uppdaterad

Läs mer

Konsten att bli en omtänksam, grön och smart bilist. Kampanjen för ett vettigare sätt att röra sig i trafiken

Konsten att bli en omtänksam, grön och smart bilist. Kampanjen för ett vettigare sätt att röra sig i trafiken Konsten att bli en omtänksam, grön och smart bilist. Kampanjen för ett vettigare sätt att röra sig i trafiken Att köra en stor stadsjeep istället för vanlig bil under ett år, ger upphov till lika stort

Läs mer

Transportrådgivning till små och medelstora företag. Vägledning för energi- och klimatrådgivare

Transportrådgivning till små och medelstora företag. Vägledning för energi- och klimatrådgivare Transportrådgivning till små och medelstora företag Vägledning för energi- och klimatrådgivare Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller

Läs mer

PLAN FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN

PLAN FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN PLAN FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN satsningar på kollektivtrafiken ger klimatresultat Miljöpartiet de Gröna Sidan 2 av 29 Vi strävar efter att persontransporter huvudsakligen ska ske med cykel, energisnål kollektivtrafik

Läs mer

Kommitté 14 Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder

Kommitté 14 Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder 128 Centerpartiets partistämma 11 i Åre Kommitté - Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder Kommitté Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder Miljövänliga bilar, motion.1, :34

Läs mer

SERO, Sveriges Energiföreningars Riksorganisation Box 57, 731 22 KÖPING Tfn 0221-824 22 Fax 0221-825 22 E-post: info.sero@koping.net www.sero.

SERO, Sveriges Energiföreningars Riksorganisation Box 57, 731 22 KÖPING Tfn 0221-824 22 Fax 0221-825 22 E-post: info.sero@koping.net www.sero. SERO, Sveriges Energiföreningars Riksorganisation Box 57, 731 22 KÖPING Tfn 0221-824 22 Fax 0221-825 22 E-post: info.sero@koping.net www.sero.se 2007 05 26 Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissvar

Läs mer

Energianvändning i. transportsektorn EN FAKTARAPPORT INOM IVA-PROJEKTET ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA

Energianvändning i. transportsektorn EN FAKTARAPPORT INOM IVA-PROJEKTET ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA Energianvändning i transportsektorn EN FAKTARAPPORT INOM IVA-PROJEKTET ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA Utgivare Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien, IVA Text Maria Stenkvist, Energi- och Systemanalys,

Läs mer

Strategi för energieffektivisering

Strategi för energieffektivisering Strategi för energieffektivisering Fastigheter och persontransporter Hultsfreds kommun med HKIAB och AB Hultsfreds bostäder 2011-05-30 51 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING... 3 1.1 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖDET...3

Läs mer

Hållbara drivmedel i Sverige

Hållbara drivmedel i Sverige Hållbara drivmedel i Sverige Nulägesanalys och granskning av drivmedelsbolagen Gröna Bilister mars 2013 Rapporten är framtagen av Per Östborn, Jakob Lagercrantz och Mattias Goldmann Gröna Bilister Tfn

Läs mer

En idéskiss från Förnybarhetsrådet. Förnybara möjligheter

En idéskiss från Förnybarhetsrådet. Förnybara möjligheter En idéskiss från Förnybarhetsrådet Förnybara möjligheter September 2013 Förord Fyra branschorganisationer, Svensk Vindenergi, Svebio, Solenergiföreningen och Energieffektiviseringsföretagen har bildat

Läs mer

Kortsiktsprognos. Över energianvändning och energitillförsel år 2014-2016 Hösten 2014 ER 2014:14

Kortsiktsprognos. Över energianvändning och energitillförsel år 2014-2016 Hösten 2014 ER 2014:14 Kortsiktsprognos Över energianvändning och energitillförsel år 2014-2016 Hösten 2014 ER 2014:14 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax:

Läs mer

Köp av miljöbil. Undersökning av förmåner för miljöfordon i Malmö. Malin Gunnarsson. Thesis 152

Köp av miljöbil. Undersökning av förmåner för miljöfordon i Malmö. Malin Gunnarsson. Thesis 152 Thesis 152 Köp av miljöbil Undersökning av förmåner för miljöfordon i Malmö 2006 Lunds Tekniska Högskola Institutionen för Teknik och samhälle Trafik och väg Köp av miljöbil Undersökning av förmåner för

Läs mer

Det finns sju viktiga utgångspunkter för hur vi vill skapa en socialdemokratisk miljöpolitik för framtiden:

Det finns sju viktiga utgångspunkter för hur vi vill skapa en socialdemokratisk miljöpolitik för framtiden: Alla ska med för miljöns skull Svar från (s) rådslagsansvarig för det lokala miljörådslaget i Örebro telefon: 0703-49 74 94 e-post:. Svaret har kommunicerats och diskuterats inom det nätverk som finns

Läs mer

Att köra bil på biogas. - med erfarenheter från skånska referenschaufförer

Att köra bil på biogas. - med erfarenheter från skånska referenschaufförer Att köra bil på biogas - med erfarenheter från skånska referenschaufförer Innehåll Biogas - framtidens drivmedel Sid 1 Fordonsgas Sid 2 Biogas i bilen - så funkar det Sid 3 Här köper du gasbil Sid 4 Här

Läs mer