Miljöfordon och förnybara drivmedel i Stockholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljöfordon och förnybara drivmedel i Stockholm"

Transkript

1 Miljöfordon och förnybara drivmedel i Stockholm Sammanställning av statistik för år 2013 December 2014 MILJÖBILAR I STOCKHOLM MILJÖFÖRVALTNINGEN

2 Miljöfordon och förnybara drivmedel i Stockholm Sammanställning av statistik för år 2013 December 2014 Kontaktperson: Karolina Ekman Konsult: Patrik Hillblom, Sweco TransportSystem

3 3 (82) Innehåll Tabell- och figurförteckning 4 Sammanfattning 6 1 Inledning 8 2 Nyregistrerade miljöfordon Personbilar Bussar Lastbilar Taxi 27 3 Miljöfordon i trafik Personbilar Bussar Lastbilar Taxi Miljöfordon inom stads förvaltningar och bolag61 4 Drivmedel Leverans av drivmedel till län Antal tankställen 68 5 Definitioner och metoder Fordon Drivmedel 77 5 Bilaga: Jämförelse med Bil Swedens miljöfordonsstatistik 82

4 4 (82) Tabell- och figurförteckning Tabell 1; Nyregistrerade personbilar år 2013 per drivmedel Tabell 2; Nyregistrerade miljöbilar efter ägare i stad år Tabell 3; Nyregistrerade miljöbilar efter ägare i län år Tabell 4; Nyregistrerade miljöbilar efter ägare i Sverige år Tabell 5; Antal miljöbilsmodeller för nyförsäljning på den svenska marknaden Tabell 6; Nyregistrerade bussar år 2013 per drivmedel Tabell 7; Nyregistrerade lätta lastbilar ( 3.5 ton) år 2013 per drivmedel Tabell 8; Nyregistrerade tunga lastbilar (> 3.5 ton) år 2013 per drivmedel Tabell 9; Nyregistrerade taxibilar (personbilar) år 2013 per drivmedel Tabell 10; Personbilar i trafik i Sverige, län och stad årsskiftet 2013/2014 per drivmedel enligt gamla + nya definitionen Tabell 11; Personbilar i trafik i Sverige, län och stad årsskiftet 2013/2014 per drivmedel - enligt nya definitionen...37 Tabell 12; Miljöbilar i trafik i efter ägare i stad år 2013 enligt gamla + nya definitionen Tabell 13; Miljöbilar i trafik i efter ägare i län år 2013 enligt gamla + nya definitionen Tabell 14; Miljöbilar i trafik i efter ägare i Sverige år 2013 enligt gamla + nya definitionen Tabell 15; Bussar i trafik 2013 uppdelat på miljöfordon och icke miljöfordon enligt stads egen definition 45 Tabell 16; Lätta lastbilar ( 3.5 ton) i trafik 2013 per drivmedel enligt gamla + nya definitionen Tabell 17; Lätta lastbilar ( 3.5 ton) i trafik 2013 per drivmedel enligt nya definitionen Tabell 18; Tunga lastbilar (>3.5 ton) i trafik 2013 per drivmedel enligt stads egen definition Tabell 19; Taxi (personbilar) i trafik 2013 per drivmedel enligt gamla + nya definitionen Tabell 20; Taxi (personbilar) i trafik 2013 per drivmedel enligt nya definitionen Tabell 21; Levererad volym fordonsdrivmedel till län år [m3] Tabell 22; Energiinnehåll i levererad mängd drivmedel till län [TJ] Tabell 23; Drivmedelsandel av leveranserna till län [energi-%] Tabell 24; Låginblandad förnybar andel av totalt levererad fossilt drivmedel i län år 2013, bensin och diesel [m3] Tabell 25; Förnybar andel i låginblandad bensin i län och riket år 2013 [m3] Tabell 26; Förnybar andel i låginblandad diesel i län och riket år 2013 [m3] Tabell 27; Antal tankställen vid årsskiftet 2013/2014 i län enligt uppgifter från drivmedelsbolag och statistik från SPBI Tabell 28; Statistiska källor som används för olika typer av drivmedel i riket respektive länet Tabell 29; Energiinnehåll i olika drivmedelstyper Tabell 30; Jämförelse nyregistreringsstatistik mellan Bil Swedens statistik och stads årsrapport för miljöfordon för län Figur 1; Nyregistrerade personbilar år 2013 uppdelat på miljöfordon och icke miljöfordon...9 Figur 2; Nyregistrerade miljöfordon år 2013 per drivmedel Figur 3; Nyregistrerade miljöbilar i Sverige, län och stad, uppdelat på ägandeform antal Figur 4; Nyregistrerade miljöbilar i Sverige, län och stad, uppdelat på ägandeform andel Figur 5; Historisk utveckling: Andel miljöfordon av nyregistrerade personbilar i län Figur 6; Antal miljöbilsmodeller för nyförsäljning på den svenska marknaden

5 5 (82) Figur 7; Nyregistrerade bussar år 2013 per drivmedel Figur 8; Nyregistrerade lätta lastbilar ( 3.5 ton) år 2013 uppdelat på miljöfordon och icke miljöfordon Figur 9; Nyregistrerade miljöklassade lätta lastbilar ( 3.5 ton) år 2013 per drivmedel Figur 10; Historisk utveckling: Antal miljöfordon av nyregistrerade lätta lastbilar i län Figur 11; Nyregistrerade tunga lastbilar (> 3.5 ton) år 2013 uppdelat på miljöfordon och icke miljöfordon Figur 12; Nyregistrerade miljöklassade tunga lastbilar (> 3.5 ton) år 2013 per drivmedel Figur 13; Historisk utveckling: Andel miljöfordon av nyregistrerade tunga lastbilar i län Figur 14; Nyregistrerade taxibilar (personbilar) år 2013 per drivmedel Figur 15; Personbilar i trafik i Sverige, län och stad årsskiftet 2013/2014 uppdelat på miljöfordon och icke miljöfordon enligt gamla + nya definitionen Figur 16; Personbilar i trafik i Sverige, län och stad årsskiftet 2013/2014 per drivmedel enligt gamla + nya definitionen Figur 17; Personbilar i trafik i Sverige, län och stad årsskiftet 2013/2014 uppdelat på miljöfordon och icke miljöfordon - enligt nya definitionen Figur 18; Miljöbilar i trafik i Sverige, län och stad årsskiftet 2013/2014 per drivmedel - enligt nya definitionen Figur 19; Miljöklassade personbilar i trafik i län år enligt gamla + nya definitionen Figur 20; Miljöklassade personbilar i trafik i Sverige enligt gamla + nya definitionen Figur 21; Miljöbilar i trafik i Sverige, län och stad, uppdelat på ägandeform antal, enligt gamla + nya definitionen Figur 22; Miljöbilar i trafik i Sverige, län och stad, uppdelat på ägandeform andel, enligt gamla+nya definitionen Figur 23; Bussar i trafik 2013 uppdelat på miljöfordon och icke miljöfordon enligt stads egen definition.. 43 Figur 24; Miljöklassade bussar i trafik 2013 per drivmedel enligt stads egen definition Figur 25; Lätta lastbilar ( 3.5 ton) i trafik 2013 uppdelat på miljöfordon och icke miljöfordon enligt gamla + nya definitionen Figur 26; Miljöklassade lätta lastbilar ( 3.5 ton) i trafik 2013 per drivmedel enligt gamla + nya definitionen Figur 27; Lätta lastbilar ( 3.5 ton) i trafik 2013 uppdelat på miljöfordon och icke miljöfordon enligt nya definitionen 50 Figur 28; Miljöklassade lätta lastbilar ( 3.5 ton) i trafik 2013 per drivmedel enligt nya definitionen Figur 29; Tunga lastbilar (>3.5 ton) i trafik 2013 uppdelat på miljöfordon och icke miljöfordon enligt stads egen definition Figur 30; Miljöklassade tunga lastbilar (>3.5 ton) i trafik 2013 per drivmedel enligt stads egen definition 54 Figur 31; Taxibilar (personbilar) i trafik 2013 uppdelat på miljöfordon och icke miljöfordon enligt gamla + nya definitionen Figur 32; Miljöklassade taxibilar (personbilar) i trafik 2013 per drivmedel enligt gamla + nya definitionen Figur 33; Taxibilar (personbilar) i trafik 2013 uppdelat på miljöfordon och icke miljöfordon enligt nya definitionen Figur 34; Miljöklassade taxibilar (personbilar) i trafik 2013 per drivmedel enligt nya definitionen Figur 35; Andel miljöfordon bland bilar ägda eller leasade av stads förvaltningar och bolag enligt gamla + nya definitionen Figur 36; Andelen förnybara drivmedel av de totala leveranserna till län [energi-%] Figur 37; Drivmedelsandelar i energiprocent av leveranser till län år Figur 38; Andel förnybara drivmedel av levererade drivmedel till län respektive riket år [energi- %] Figur 39; Dieselvolymer Diesel till transporter innehåller större andel än diesel till arbetsmaskiner. Dessa beräkningar tar dock inte hänsyn till det då detaljunderlag saknas

6 6 (82) Sammanfattning Sweco har på uppdrag av Miljöförvaltningen i Stockholm stad sammanställt information om försäljningen av miljöfordon och fordon i trafik för; stad, län och Sverige för Nedan sammanfattas några intressanta resultat från rapporten. Mindre andel miljöbilar med ny definition. Andelen nyregistrerade miljöklassade personbilar i Sverige minskade 2013 till 10,4 %, från att ha legat på 44,2 % året innan. Den stora minskningen beror på skärpta utsläppskrav i den nya miljöbilsdefinitionen. Andelen i län (12,8 %) och stad (14,3 %) var något högre, men fortfarande långt ifrån 2012 års andel. Snåla dieselbilar vanligaste miljöbilen. Snåla dieselbilar stod för lite mer än hälften av de nyregistrerade miljöfordonen Värt att notera är att snåla bensinbilar gick från att ha varit den näst vanligaste typen av miljöfordon 2012 till att det 2013 bara fanns en enda bensinbil i Sverige som uppfyllde kraven i den nya miljöbilsdefinitionen. Fler miljöklassade elbilar, färre gas- och etanolbilar. Antalet nyregistrerade elbilar (rena batteribilar och laddhybrider) i Sverige ökade med ca 55 % och elhybrider ökade med ca 95 % jämfört med Antalet nyregistrerade miljöklassade fordonsgas- och etanolbilar minskade däremot med 30 % respektive 50 %. Antal miljöfordon i trafik ungefär detsamma som året innan. Det totala antalet miljöklassade personbilar enligt synsättet en gång miljöbil, alltid miljöbil ökade med 0,4 procentenheter i Sverige jämfört I län och stad sjönk andelen miljöfordon med någon enstaka procentenhet p.g.a. den nya miljöbilsdefinitionen med skärpta miljökrav detta efter att andelen miljöklassade personbilar i trafik ökat stadigt för varje år mellan 2001 och Andelen miljöklassade bussar i trafik högre i Stockholm än övriga landet. Skillnaderna mellan Sverige och län och stad är fortfarande stora när det gäller andelen miljöklassade bussar. I stad är nästan varannan buss i trafik miljöklassad och i län mer än var tredje medan motsvarande andel i hela landet är var femte. Andelen nyregistrerade miljöfordon bland lätta lastbilar minskade med mellan 1 och 1,5 procentenhet från föregående år i Sverige, län och stad. Andelen nyregistrerade miljöfordon bland tunga lastbilar ökade marginellt med mellan 0,1 och 0,3 procentenheter från föregående år. Andelen nyregistrerade taxibilar som klarade av de skärpta kraven i den nya miljöbilsdefinitionen är hög jämfört med övriga personbilar. I landet sjönk andelen

7 7 (82) med ca 10 procentenheter till 66,0 % medan minskningen blev något mindre i län och stad på 2,6 respektive 1,8 procentenheter. Andelen förnybara drivmedel ökar något. Andelen förnybar energi i levererad mängd drivmedel 2013 i län var 17,0 %, en ökning med 5,9 procentenheter från Anledningen till denna ökning är att HVO-inblandningen i diesel ökade under Under 2013 började även St1 att blanda HVO i sin diesel samtidigt som Preem, OKQ8 och Statoil ökade sin HVO-inblandning jämfört med Av de förnybara drivmedlen stod HVO för den största andelen på 7,5 procent En kraftig ökning med 5,4 procentenheter jämfört med föregående år.

8 8 (82) 1 Inledning stad har sedan 2006 publicerat en årsrapport som presenterar det gångna årets nybilsförsäljning samt siffror på fordonsbeståndet vid årsskiftet samt försäljning av förnybara drivmedel. Syftet med dessa rapporter är att redovisa utvecklingen över tid när det gäller försäljning och användning av miljöfordon samt förnyelsebara drivmedel i stockholmsregionen. Siffrorna som presenteras i rapporten jämförs med motsvarande siffror för Sverige i sin helhet samt föregående års siffror. Rapporten är uppdelad så att den var för sig presenterar statistik för nyregistrerade fordon under 2013 och fordon i trafik i kapitel 2 respektive 3. I kapitel 4 presenteras statistik över drivmedelsförsäljning i län. Den metod som använts för att framställa rapporten beskrivs i kapitel 5. I en bilaga till rapporten jämförs den statistik som finns i rapporten med statistik som branschorganisationen Bil Sweden publicerar.

9 9 (82) 2 Nyregistrerade miljöfordon I detta kapitel redovisas statistik över nyregistreringar av personbilar (inklusive taxi), lätta och tunga lastbilar, taxibilar och bussar för För samtliga tabeller och diagram i detta kapitel har miljöfordon räknats enligt den nya miljöbilsdefinition som trädde i kraft 1 januari 2013, förutom för bussar och tunga lastbilar som inte omfattas av den nya miljöbilsdefinitionen och därför används stads egen definition för tunga fordon över 3,5 ton (se kapitel 4 för mer info om de olika miljöbilsdefinitionerna). Det är värt att notera att nyregistrering inte exakt motsvarar nybilsförsäljning, då ett fordon kan köpas i ett annat län eller en annan stad än där ägaren sedan registrerar fordonet. Det är inte heller säkert att fordonet mestadels används i regionen för att det är registrerat där. Speciellt företagsbilar tenderar att ofta registreras på en adress (leasingfirmans eller företagets huvudkontor) i regionen men i huvudsak användas på annan ort. 2.1 Personbilar Nyregistrerade personbilar ,41% ,59 % 12,80% 14,30% ,20% 85,70% Sverige län stad Icke miljöfordon Miljöfordon Figur 1; Nyregistrerade personbilar år 2013 uppdelat på miljöfordon och icke miljöfordon

10 10 (82) Sverige totalt miljöfordon 16% 5% 14% 55% 10% Snål diesel Etanol Fordonsgas Elhybrid El län totalt miljöfordon 18% 5% 15% 51% 11% Snål diesel Etanol Fordonsgas Elhybrid El stad totalt miljöfordon 14% 5% 15% 57% 9% Snål diesel Etanol Fordonsgas Elhybrid El Figur 2; Nyregistrerade miljöfordon år 2013 per drivmedel

11 11 (82) Antalet nyregistrerade miljöbilar i Sverige minskade med ca (33,8 procentenheter) jämfört med 2012 en minskning till en fjärdedel av 2012 års andel, som till allra största del beror på att den nya miljöbilsdefinition som började gälla fr.o.m har skärpta krav på minskade utsläpp. I län och stad låg minskningen i paritet med övriga landet (31,1 respektive 31,0 procentenheter). Sett till både Sverige, län och stad dominerades de nyregistrerade miljöfordonen av snåla dieselbilar, som stod för lite mer än hälften av de nyregistrerade miljöfordonen. Värt att notera är att snåla bensinbilar har gått från att ha varit den näst vanligaste typen av miljöfordon till att det bara finns en enda bensinbil i Sverige som uppfyller kraven i den nya miljöbilsdefinitionen. Andelen nyregistrerade miljöbilar är märkbart högre i stad (14,3 %) och län (12,8 %) jämfört med landet i stort (10,4 %). Jämfört med 2012 och den gamla miljöbilsdefinitionen minskade antalet nyregistrerade miljöklassade fordonsgasbilar i Sverige med 30 % och miljöklassade etanolbilar med knappt 50 % medan elbilar (rena batteribilar och laddhybrider) ökade med ca 55 % och elhybrider ökade med ca 95 %. Drivmedel Antal Sverige Antal län Antal stad Andel Sverige Andel län Andel stad Miljöfordon Fordonsgas ,40% 1,90% 2,08% Etanol ,09% 1,40% 1,35% El ,53% 0,70% 0,71% Elhybrid ,71% 2,26% 2,07% Snål bensin ,0004% 0% 0% Snål diesel ,68% 6,54% 8,09% Miljöfordon totalt ,41% 12,80% 14,30% Icke miljöfordon Fordonsgas ,03% 0,03% 0,02% Etanol ,08% 0,08% 0,07% El ,01% 0,003% 0,002% Elhybrid ,15% 0,22% 0,21% Bensin ,76% 26,11% 20,07% Diesel ,56% 60,77% 65,33% Övriga drivmedel ,001% 0% 0% Icke miljöfordon totalt ,59% 87,20% 85,70% Personbilar totalt % 100% 100% Tabell 1; Nyregistrerade personbilar år 2013 per drivmedel

12 12 (82) Ägarförhållanden för nyregistrerade miljöbilar I figur 3 och 4 samt tabell 2, 3 och 4 nedan presenteras hur ägarförhållandena fördelade sig 2013 för nyregistrerade miljöklassade personbilar i Sverige, län och stad. Vad gäller bensinbilar registrerades endast en bensinbil som uppfyllde miljöbilskriterierna i Sverige (privat ägande) och därför redovisas inte bensinbilar i någon figur. Fordonsgas Etanol Sverige län stad 0 Sverige län stad Leasing Privatperson Juridisk person Leasing Privatperson Juridisk person Elhybrid El Sverige län stad Sverige län stad Leasing Privatperson Juridisk person Leasing Privatperson Juridisk person

13 13 (82) Snål diesel Sverige län stad Leasing Privatperson Juridisk person Figur 3; Nyregistrerade miljöbilar i Sverige, län och stad, uppdelat på ägandeform antal 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Leasing Privat ägande Juridiskt ägande El Elhybrid Fordonsgas Etanol Snål diesel Snål bensin Figur 4; Nyregistrerade miljöbilar i Sverige, län och stad, uppdelat på ägandeform andel Leasing var fortsatt den vanligaste ägandeformen för nyregistrerade miljöbilar i landet vilket det även var Andelen leasade bilar är dock avsevärt högre i stad och län jämfört med landet i stort. I stad var nästan 4 av 5 (79 %) nyregistrerade miljöbilar leasade. I län var andelen något lägre (73 %) och i Sverige var andelen 56 %.

14 14 (82) Privatpersoner stod 2013 för en mindre andel av miljöbilsinköpen i stad (8 %) och län (15 %) jämfört med landet som helhet (26 %). Detta visar på en relativt tydlig minskning jämfört med 2012, då andelen privat ägande bland miljöbilar i stad och län låg på 12 % respektive 24 % (I hela Sverige låg andelen på 49 %). I stad stod ägande av juridisk person (13 %) för en större andel av nyregistrerade miljöbilar än privat ägande (8 %). I län och i landet i stort är dock privat ägande är vanligare än juridisk person som ägare. Generellt sett har det juridiska ägandet av nyregistrerade miljöbilar minskat något jämfört med Ägandeförhållande för elhybrider skiljer en del jämfört med andra typer av miljöfordon där är privat ägande vanligare än leasing i landet. I län och stad är dock leasing vanligare än privat ägande. För övriga typer av miljöbilar är leasing den överlägset vanligaste ägandeformen före juridiskt och privat ägande. Det är tydligt att elhybrid- och gasbilar är vanligare i både privat och juridiskt ägo i län och stad jämfört med övriga landet. När det gäller leasingbilar är snåla dieselbilar den överlägset vanligaste miljöbilen.

15 15 (82) Drivmedel stad Varav leasing Varav köpta av privatperson Varav köpta av juridisk person Fordonsgas ,78% 16,49% 26,73% Etanol ,56% 5,10% 7,35% El ,86% 3,69% 22,44% Elhybrid ,24% 21,43% 21,33% Snål bensin 0 0% 0% 0% Snål diesel ,85% 3,93% 7,22% Miljöfordon totalt ,74% 8,39% 12,87% Tabell 2; Nyregistrerade miljöbilar efter ägare i stad år 2013 Drivmedel län Varav leasing Varav köpta av privatperson Varav köpta av juridisk person Fordonsgas ,09% 19,61% 25,29% Etanol ,47% 7,74% 6,78% El ,68% 7,52% 20,80% Elhybrid ,26% 31,54% 19,20% Snål bensin 0 0% 0% 0% Snål diesel ,48% 9,72% 6,80% Miljöfordon totalt ,79% 14,71% 12,50% Tabell 3; Nyregistrerade miljöbilar efter ägare i län år 2013 Drivmedel Sverige Varav leasing Varav köpta av privatperson Varav köpta av juridisk person Fordonsgas ,69% 12,13% 27,17% Etanol ,63% 13,99% 12,38% El ,58% 11,65% 26,77% Elhybrid ,42% 41,64% 19,95% Snål bensin 1 0% 100% 0% Snål diesel ,95% 27,76% 15,29% Miljöfordon totalt ,39% 25,68% 17,93% Tabell 4; Nyregistrerade miljöbilar efter ägare i Sverige år 2013

16 16 (82) Historisk utveckling av andelen nyregistrerade miljöbilar i län 50% 45% 40% El 35% Elhybrid 30% El & elhybrid 25% Fordonsgas 20% Etanol 15% Snål bensin 10% Snål diesel 5% 0% Figur 5; Historisk utveckling: Andel miljöfordon av nyregistrerade personbilar i län I den historiska utvecklingen av andelen nyregistrerade miljöbilar i län märks att den nya miljöbilsdefinitionen som infördes 2013 satt tydliga spår. Från att andelen stadigt har ökat från någon enstaka procent 2001 till nästan 44 % 2012 sjönk den till 12,8 % Antal miljöbilsmodeller El** Elhybrid Fordonsgas Etanol Snål diesel Snål bensin * 2013 * avläst mars 2012 **Uppgifter för Elfordon (batterielbilar och laddhybridbilar) började sammanställas först i år 2013 års rapport. Figur 6; Antal miljöbilsmodeller för nyförsäljning på den svenska marknaden

17 17 (82) Figur 6 ovan visar hur antalet miljöbilsmodeller för försäljning på den svenska marknaden har utvecklats från 2007 till Utbudet av bilmodeller som uppfyllde rådande miljöbilsdefinition minskade från 366 st 2012 till 73 st 2013 något som beror på den skärpta miljöbilsdefinitionen som trädde i kraft vid årsskiftet 2012/2013. Miljöklassade snåla diesel- och etanolbilar har minskat kraftigt i antal och det finns inte längre någon bensinbil som uppfyller den gällande miljöbilsdefinitionen. (Den enstaka nyregistrerade bensinbil som uppfyller miljöbilskriterierna kan vara en modell som inte säljs i Sverige)Antalet elbilar har tidigare inte redovisats i denna rapport, men 2013 fanns det 11 elbilar (batteribilar och laddhybridbilar) på den svenska marknaden och antalet miljöklassade elhybrider ökade från 4 st 2012 till 12 st Antalet miljöklassade fordonsgasbilar på marknaden är 18 st, vilket är samma antal som Drivmedel * 2013 Fordonsgas Etanol El** Elhybrid Snål bensin Snål diesel Miljöbilsmodeller totalt *avläst mars 2012 **Uppgifter för Elfordon (batterielbilar och laddhybridbilar) började sammanställas först i år 2013 års rapport. Tabell 5; Antal miljöbilsmodeller för nyförsäljning på den svenska marknaden

18 18 (82) 2.2 Bussar ,21% 0,15% 0,45% 0,15% El Elhybrid ,03% 0,51% Fordonsgas Etanol Icke miljöfordon [CELLRANGE] 25,64% 1,03% 1,56% 72,82% [CELLRANGE] 65,63% Sverige län stad 32,81% Figur 7; Nyregistrerade bussar år 2013 per drivmedel Antalet nyregistrerade bussar i landet minskade från år 2012 till 1324 år 2013, samtidigt ökade antalet miljöfordon något, från 354 till 463. Detta innebar en ökad andel från 20,6 % till 35,0 %. I län och stad var utvecklingen likvärdig från 8,0 % till 27,2 % i län och 11,5 % till 34,4 % i stad. Drivmedel Antal Sverige Antal län Antal stad Miljöfordon Andel Sverige Andel län Andel stad Fordonsgas ,21% 25,64% 32,81% Etanol ,15% 1,03% 0% El ,15% 0% 0% Elhybrid ,45% 0,51% 1,56% Miljöfordon totalt ,97% 27,18% 34,38% Icke miljöfordon Bensin ,23% 0,51% 1,56% Diesel ,73% 71,79% 64,06% Alternativa drivmedel ,08% 0,51% 0% Icke miljöfordon totalt ,03% 72,82% 65,63% Bussar totalt % 100% 100% Tabell 6; Nyregistrerade bussar år 2013 per drivmedel

19 19 (82) 2.3 Lastbilar Nyregistrerade lätta lastbilar ,91% ,09% 1,76% ,25% 98,24% 97,75% Sverige län stad Icke miljöfordon Miljöfordon Figur 8; Nyregistrerade lätta lastbilar ( 3.5 ton) år 2013 uppdelat på miljöfordon och icke miljöfordon

20 20 (82) Sverige totalt 704 miljöfordon 26% 1% 0,3% 73% Snål diesel Fordonsgas Elhybrid El län totalt 205 miljöfordon 1% 20% 79% Fordonsgas Elhybrid El stad totalt 119 miljöfordon 18% 82% Fordonsgas El Figur 9; Nyregistrerade miljöklassade lätta lastbilar ( 3.5 ton) år 2013 per drivmedel

21 21 (82) Lätta lastbilar (upp till 3,5 ton) omfattas från och med 2013 av den nya miljöbilsdefinitionen. Tidigare har alla lätta lastbilar som drivs helt eller delvis drivs av etanol, el eller fordonsgas klassificerats som miljöfordon enligt stads egen definition. Med den nya definitionen sjönk andelen miljöfordon bland lätta lastbilar från 3,0 % till 1,9 % i Sverige och en andelsminskning i liknande storleksordning skedde i län och stad (3,4 % till 1,8 % respektive 3,1 % till 2,3 %). Införandet av den nya definitionen innebar också att inga nyregistrerade lätta etanollastbilar klarade kraven för att räknas som miljöfordon. Fordonsgas var den dominerande drivmedelstypen för nyregistrerade miljöklassade lätta lastbilar och stod för mellan 70 % och 80 % av miljöfordonen i de olika geografiska regionerna. Hela den resterande delen miljöklassade lätta lastbilar bestod av eldrivna lastbilar, bortsett från några enstaka elhybrider och dieselfordon. Diesel är fortfarande det överlägset vanligaste drivmedlet för lätta lastbilar, 95 % av de nyregistrerade lätta lastbilarna i landet 2013 var dieselfordon. Drivmedel Antal Sverige Antal län Antal stad Andel Sverige Andel län Andel stad Miljöfordon Fordonsgas ,40% 1,39% 1,84% Etanol % 0% 0% El ,49% 0,35% 0,42% Elhybrid ,01% 0,02% 0% Snål bensin % 0% 0% Snål diesel ,01% 0% 0% Miljöfordon totalt ,91% 1,76% 2,25% Icke miljöfordon Bensin ,80% 2,45% 2,20% Diesel ,75% 95,21% 94,74% Fordonsgas ,30% 0,27% 0,32% Etanol ,18% 0,21% 0,30% El ,05% 0,09% 0,17% Elhybrid ,01% 0,02% 0,02% Icke miljöfordon totalt ,09% 98,24% 97,75% Lätta lastbilar totalt % 100% 100% Tabell 7; Nyregistrerade lätta lastbilar ( 3.5 ton) år 2013 per drivmedel

22 22 (82) Historisk utveckling av antalet nyregistrerade lätta miljölastbilar i län El Elhybrid Fordonsgas Etanol Snål diesel 0 Figur 10; Historisk utveckling: Antal miljöfordon av nyregistrerade lätta lastbilar i län *Uppgift för 2005 saknas Från 2006 fram till 2010 ökade antalet nyregistrerade miljöklassade lätta lastbilar kontinuerligt upp till ca 650 st. Denna trend sjönk och mattades av under 2011 och 2012 då antalet sjönk till runt 430 st. I och med den nya miljöbilsdefinitionen som började gälla för lätta lastbilar 2013 sjönk antalet miljöklassade lätta lastbilar ännu mer. Den nya definitionen innebär också att inga nyregistrerade lätta etanollastbilar räknas som miljöfordon, utan endast lätta lastbilar som drivs av fordonsgas och el har under 2013 klarat kraven i den nya definitionen.

23 23 (82) Nyregistrerade tunga lastbilar ,99% ,01% ,38% 3,57% 96,62% 96,43% Sverige län stad Icke miljöfordon Miljöfordon Figur 11; Nyregistrerade tunga lastbilar (> 3.5 ton) år 2013 uppdelat på miljöfordon och icke miljöfordon

24 24 (82) Sverige totalt 164 miljöfordon 6% 1% 42% 51% Etanol Fordonsgas Metandiesel Elhybrid län totalt 32 miljöfordon 19% 6% 22% 53% Etanol Fordonsgas Metandiesel Elhybrid stad totalt 15 miljöfordon 13% 20% 67% Fordonsgas Metandiesel Elhybrid Figur 12; Nyregistrerade miljöklassade tunga lastbilar (> 3.5 ton) år 2013 per drivmedel

25 25 (82) Tunga lastbilar (över 3,5 ton) omfattas inte av den nya miljöbilsdefinitionen, därför redovisas i denna tabell miljöfordon enligt samma definition som gällt tidigare. Nytt för denna version av årsrapporten jämfört med tidigare är att de tunga lastbilar som går på metandiesel har särredovisats. Både antalet och andelen nyregistrerade miljöklassade tunga lastbilar i län och stad minskade något jämfört med Förra året registrerades 67 respektive 44 miljöklassade tunga lastbilar och 2013 var motsvarande siffror 32 och 15, en minskning från 6,7 % respektive 9,8 % till 3,4 % respektive 3,6 %. I landet i stort har dock andelen miljöklassade tunga lastbilar ökat försiktigt från 2,2 % till 3,0 %. Fordonsgasdrivna tunga lastbilar är fortsatt den vanligaste typen av miljöklassade tunga lastbilar. De står för 92 % av de miljöklassade tunga lastbilarna i landet och av dessa går knappt hälften på metandiesel. Drivmedel Antal Sverige Antal län Antal stad Andel Sverige Andel län Andel stad Miljöfordon Fordonsgas ,77% 2,53% 3,10% --varav metandiesel ,28% 0,74% 0,71% Etanol ,04% 0,21% 0% El % 0% 0% Elhybrid ,18% 0,63% 0,48% Miljöfordon totalt ,99% 3,38% 3,57% Icke miljöfordon Bensin ,11% 0% 0% Diesel ,91% 96,62% 96,43% Icke miljöfordon totalt ,01% 96,62% 96,43% Tunga lastbilar totalt % 100% 100% Tabell 8; Nyregistrerade tunga lastbilar (> 3.5 ton) år 2013 per drivmedel

26 26 (82) Historisk utveckling av andelen nyregistrerade tunga lastbilar i län 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% El Elhybrid Fordonsgas Metandiesel* Etanol 1,0% 0,0% *Metandiesel började följas upp Figur 13; Historisk utveckling: Andel miljöfordon av nyregistrerade tunga lastbilar i län Andelen miljöfordon bland nyregistrerade tunga lastbilar ökade kontinuerligt mellan 2007 och 2010 upp till 4,0 %, men sjönk sedan något ökade andelen igen upp till 6,7 % sjönk dock andelen miljöfordon återigen till 3,4 % av de nyregistrerade tunga lastbilarna. Stads målsättning är att skapa förutsättningar för att 10 % av läns nyregistrerade tunga lastbilar ska vara miljöklassade år stads miljöprogram, s 9

27 27 (82) 2.4 Taxi ,19% ,61% Elhybrid Fordonsgas Etanol ,33% 0,61% 30,06% Snål diesel Icke miljöfordon ,95% 52,95% 26,46% 0 3,72% 0,27% 60,70% 12,62% 10,51% Sverige län stad 0,19% 1,75% Figur 14; Nyregistrerade taxibilar (personbilar) år 2013 per drivmedel Trots den nya miljöbilsdefinitionen med skärpta miljökrav var andelen nyregistrerade taxibilar som klarade av dessa krav fortfarande hög jämfört med övriga personbilar. I landet sjönk andelen med ca 10 procentenheter till 66,0 % medan minskningen blev något mindre i län och stad på 2,6 respektive 1,8 procentenheter. Sedan 2009 har taxibilar drivna av fordonsgas varit den vanligaste typen av nyregistrerade miljöklassade taxibilar i landet, dock med undantag för 2012 då snål diesel var vanligast var taxi drivna av fordonsgas återigen vanligast och stod för drygt hälften av de nyregistrerade miljöklassade taxibilarna i landet under året.

28 28 (82) Även i län och stad var fordonsgasdrivna bilar den vanligaste typen av miljöfordon bland nyregistrerade taxibilar 2013 och stod för 60 % respektive 68 % av miljöfordonen. Elhybrider var näst vanligast med 34 % respektive 30 % av miljöfordonen och sedan följde ett fåtal snåla dieselbilar, etanolbilar och elbilar. En förklaring till att andelen miljöfordon av nyregistrerade taxibilar i län och stad är högre än för Sverige i sin helhet är att Arlanda flygplats tillämpar regler som gör att endast taxibilar med koldioxidutsläpp under 120 g/km har tillåtelse att hämta upp kunder utanför Arlandas terminaler (undantaget handikapptransporter och större taxibussar) och att taxibilar med låga koldioxidutsläpp prioriteras i taxikön. Drivmedel Antal Sverige Antal län Antal stad Andel Sverige Andel län Andel stad Miljöfordon Fordonsgas ,61% 52,95% 60,70% Etanol ,61% 0,27% 0,19% El ,31% 0,36% 0,39% Elhybrid ,19% 30,06% 26,46% Snål bensin % 0% 0% Snål diesel ,33% 3,72% 1,75% Miljöfordon totalt ,05% 87,38% 89,49% Icke miljöfordon Fordonsgas ,35% 0,09% 0% Etanol ,09% 0,09% 0,19% El % 0% 0% Elhybrid ,04% 0% 0% Bensin ,36% 0,27% 0,19% Diesel ,11% 12,17% 10,12% Icke miljöfordon totalt ,95% 12,62% 10,51% Taxibilar totalt % 100% 100% Tabell 9; Nyregistrerade taxibilar (personbilar) år 2013 per drivmedel

29 29 (82) 3 Miljöfordon i trafik I detta kapitel redovisas statistik över personbilar (inklusive taxi), bussar, lastbilar och taxi i trafik i Sverige, län respektive stad vid årsskiftet 2013/2014. Statistiken över fordon i trafik i detta kapitel redovisas enligt tre olika sätt, nämligen: Enligt nya definitionen I dessa tabeller och diagram räknas miljöfordon som de fordon i trafik som uppfyller kraven i den nya miljöbilsdefinitionen, som började gälla Detta oavsett fordonets registreringsår. Den nya definitionen tar förutom utsläpp och drivmedel också hänsyn till fordonets tjänstevikt. För att räknas som miljöfordon enligt den nya definitionen ska fordonets koldioxidutsläpp i g/km vara lägre än det värde som fås i nedan formler: Bensin- och dieselfordon: ,0457*(tjänstevikten i kg ) Etanol- och gasfordon: ,0457*(tjänstevikten i kg ) Elfordon och laddhybrider: Max 37 kwh elförbrukning per 100 km vid ren eldrift. För att räknas som miljöfordon ska även fordonet tillhöra någon av utsläppsklasserna Euro 5, Euro 6, Elhybrid, Laddhybrid eller El. Enligt gamla + nya definitionen I dessa tabeller och diagram räknas fordon som registrerats till och med som miljöfordon ifall de uppfyller den gamla definitionen och fordon som registrerats från och med som miljöfordon ifall de uppfyller den nya definitionen. Detta synsätt kan även benämnas en gång miljöbil, alltid miljöbil. stads egen definition Det finns ingen nationell definition för miljöklassning av tunga fordon. För tunga fordon (lastbilar och bussar över 3,5 ton) används därför stads egen definition använts. För personbilar, lätta lastbilar och taxi har tabeller och diagram tagits fram enligt de två förstnämnda synsätten ovan. Tabeller och diagram enligt gamla + nya definitionen redovisas då först, följt av tabeller och diagram enligt gamla definitionen. För bussar, och tunga lastbilar, som inte omfattas av den nya miljöbilsdefinitionen har endast statistik enligt den gamla definitionen tagits fram. För mer information om vilka kriterier som gäller för den nya respektive gamla definitionen, se kapitel 4.

30 30 (82) 3.1 Personbilar Personbilar i trafik ,62% ,21% ,16% ,36% 16,39% ,19% 17,93% 82,24% 79,87% Sverige län stad Icke miljöfordon "Gamla" miljöfordon "Nya" miljöfordon Figur 15; Personbilar i trafik i Sverige, län och stad årsskiftet 2013/2014 uppdelat på miljöfordon och icke miljöfordon enligt gamla + nya definitionen

31 31 (82) Sverige totalt miljöfordon 4% 0,4% 6% 34% 40% 16% Snål diesel Snål bensin Etanol Fordonsgas Elhybrid El 8% län totalt miljöfordon 7% 1% 38% 32% 14% Snål diesel Snål bensin Etanol Fordonsgas Elhybrid El 11% stad totalt miljöfordon 7% 1% 29% 10% 42% Snål diesel Snål bensin Etanol Fordonsgas Elhybrid El Figur 16; Personbilar i trafik i Sverige, län och stad årsskiftet 2013/2014 per drivmedel enligt gamla + nya definitionen

32 32 (82) I Sverige ökade det totala antalet miljöklassade personbilar enligt synsättet en gång miljöbil, alltid miljöbil med 0,4 procentenheter jämfört 2012 och antalet fordon som då uppfyllde den gamla definitionen. I län och stad sjönk dock andelen miljöfordon något på grund av den nya miljöbilsdefinitionen med skärpta miljökrav detta efter att andelen miljöklassade personbilar i trafik ökat stadigt för varje år mellan 2001 och Vid jämförelse av de äldre fordon som klarar den gamla definitionen och de nya fordonen som klarar den nya definitionen framkommer att dieselbilar är den personbilstyp som är den vanligaste miljöfordonstypen i båda kategorierna. Noterbart är att elhybrider är den näst vanligaste typen av miljöfordon bland nya fordon enligt den nya definitionen medan det bara är den femte vanligaste typen av miljöfordon enligt den gamla definitionen. Bland miljöbilar i trafik i Sverige ökar andelen elbilar, elhybrider, diesel och gasbilar jämfört med 2012, medan bensin- och etanolbilar minskar.

33 33 (82) Drivmedel Antal Sverige Antal län Antal stad Andel Sverige Miljöfordon enligt nya definitionen (reg från och med ) Andel län Andel stad Fordonsgas ,08% 0,20% 0,32% Etanol ,07% 0,15% 0,21% El ,03% 0,07% 0,11% Elhybrid ,10% 0,24% 0,32% Snål bensin ,00002% 0% 0% Snål diesel ,34% 0,70% 1,24% Miljöfordon totalt ,62% 1,36% 2,19% Miljöfordon enligt gamla definitionen (reg fram till och med ) Fordonsgas ,67% 1,30% 1,83% Etanol ,67% 5,56% 5,70% El ,03% 0,05% 0,09% Elhybrid ,40% 0,95% 1,07% Snål bensin ,23% 2,40% 2,03% Snål diesel ,22% 6,13% 7,21% "Gamla" miljöfordon totalt ,21% 16,39% 17,93% Icke miljöfordon Fordonsgas ,08% 0,07% 0,08% Etanol ,36% 0,42% 0,45% El ,001% 0,003% 0,004% Elhybrid ,13% 0,29% 0,34% Bensin ,40% 58,86% 51,05% Diesel ,20% 22,60% 27,95% Övriga drivmedel ,0002% 0,0001% 0% Icke miljöfordon totalt ,16% 82,24% 79,87% Personbilar totalt ,00% 100,00% 100,00% Tabell 10; Personbilar i trafik i Sverige, län och stad årsskiftet 2013/2014 per drivmedel enligt gamla + nya definitionen

34 34 (82) ,26% ,74% 2,67% 3,99% 97,33% 96,01% Sverige län stad Icke miljöfordon Miljöfordon Figur 17; Personbilar i trafik i Sverige, län och stad årsskiftet 2013/2014 uppdelat på miljöfordon och icke miljöfordon - enligt nya definitionen

35 35 (82) Sverige totalt miljöfordon 3% 23% 34% 35% 5% 0,01% Snål diesel Snål bensin Etanol Fordonsgas Elhybrid El län totalt miljöfordon 3% 25% 31% 6% 0,004% 35% Snål diesel Snål bensin Etanol Fordonsgas Elhybrid El stad totalt miljöfordon 4% 21% 37% 33% 5% Snål diesel Etanol Fordonsgas Elhybrid El Figur 18; Miljöbilar i trafik i Sverige, län och stad årsskiftet 2013/2014 per drivmedel - enligt nya definitionen

36 36 (82) Liksom tidigare år har stad högre andel miljöfordon än län, som i sin tur har högre andel miljöfordon än Sverige som helhet. Den inbördes fördelningen mellan fordonstyp (d.v.s. det drivmedel fordonen är avsedda för) ser dock relativt lika ut i Sverige, län och stad. Från att nästan etanolbilar i landet var miljöklassade 2012 enligt den gamla definitionen var motsvarande siffra 2013 enligt den nya definitionen Samma tendens gäller för de snåla bensinbilar som varit miljöklassade tidigare, från att nära bensinbilar i landet var miljöklassade enligt den gamla definitionen 2012 så klarade endast 5 bensinbilar de hårdare miljökraven enligt den nya definitionen "Tappet" för dieselfordon är också stort, men inte lika stort som för etanolbilar och bensinbilar - från ca miljöfordon enligt den gamla definitionen 2012 till knappt miljöfordon enligt den nya definitionen Det enda fordonsslag som har ökat i antal miljöbilar från 2012 till 2013 och skiftet av miljöbilsdefinition är elbilar. Från att 1047 elbilar var miljöklassade 2012 enligt den gamla definitionen är motsvarande siffra för 2013 och den nya definitionen. Den inbördes fördelningen av miljöfordon i trafik i Sverige enligt nya definitionen har sedan 2012 förändrats på följande sätt: Andelen elbilar, elhybrider och gasfordon är större än 2012 och andelen etanol-, diesel- och bensinbilar är mindre.

37 37 (82) Drivmedel Antal Sverige Antal län Antal stad Andel Sverige Andel län Andel stad Miljöfordon Fordonsgas ,44% 0,92% 1,32% Etanol ,07% 0,15% 0,21% El ,04% 0,09% 0,14% Elhybrid ,28% 0,67% 0,84% Snål bensin ,0001% 0,0001% 0% Snål diesel ,43% 0,83% 1,48% Miljöfordon totalt ,26% 2,67% 3,99% Icke miljöfordon Fordonsgas ,39% 0,64% 0,91% Etanol ,02% 5,98% 6,15% El ,02% 0,04% 0,06% Elhybrid ,35% 0,81% 0,89% Bensin ,63% 61,26% 53,08% Diesel ,33% 28,59% 34,92% Övriga drivmedel ,0002% 0,0001% 0% Personbilar totalt % 100% 100% Tabell 11; Personbilar i trafik i Sverige, län och stad årsskiftet 2013/2014 per drivmedel - enligt nya definitionen

38 38 (82) Historisk utveckling av antal miljöbilar i trafik i län Figur 19 nedan visar utveckling över tid för antalet miljöklassade personbilar i trafik i län mellan 2001 och El Elhybrid El & elhybrid Fordonsgas Etanol Snål diesel Snål bensin Figur 19; Miljöklassade personbilar i trafik i län år enligt gamla + nya definitionen Antalet miljöklassade personbilar i trafik enligt synsättet en gång miljöbil alltid miljöbil minskade från 2012 till 2013 med 3,5 %. Minskningen torde bero på att antalet nyregistrerade miljöfordon under 2013 var mindre än antalet miljöfordon registrerade före 2013 som under året såldes vidare till andra delar av landet utanför län, skrotades och ställdes av. Snåla dieselbilar och bensinbilar stod för 52 % (38 % + 14 %) av de miljöklassade personbilarna i län 2013 enligt synsättet en gång miljöbil alltid miljöbil. Etanolbilar stod för 32 %, el och elhybrider för 7 % samt fordonsgasbilar för 8 %. I Figur 20 nedan presenteras utvecklingen av antalet miljöfordon i Sverige som helhet mellan 2001 och 2013.

39 39 (82) El Elhybrid Fordonsgas Etanol Snål bensin och diesel Snål diesel Snål bensin Figur 20; Miljöklassade personbilar i trafik i Sverige enligt gamla + nya definitionen Tvärtemot utvecklingen i län mellan 2012 och 2013 enligt synsättet en gång miljöbil alltid miljöbil ökade antalet miljöfordon i trafik i landet och passerade fordon. Ökningen från 2012 till 2013 var på 4,4 % Ägarförhållanden för miljöbilar i trafik I figurerna nedan redovisas hur stor andel av personbilar i trafik som leasas respektive ägs av privatpersoner eller juridisk person i Sverige, län och stad. Statistiken i figurerna visar miljöfordon i trafik enligt synsättet en gång miljöbil alltid miljöbil.

40 40 (82) Fordonsgas Elhybrid Sverige län stad 0 Sverige län stad Leasing Privatperson Juridisk person Leasing Privatperson Juridisk person El Snål bensin Sverige län stad 0 Sverige län stad Leasing Privatperson Juridisk person Leasing Privatperson Juridisk person Etanol Snål diesel Sverige län stad 0 Sverige län stad Leasing Privatperson Juridisk person Leasing Privatperson Juridisk person Figur 21; Miljöbilar i trafik i Sverige, län och stad, uppdelat på ägandeform antal, enligt gamla + nya definitionen

41 41 (82) Leasing Juridiskt ägande Privat ägande 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% El Elhybrid Fordonsgas Etanol Snål diesel Snål bensin Figur 22; Miljöbilar i trafik i Sverige, län och stad, uppdelat på ägandeform andel, enligt gamla+nya definitionen Jämfört med 2012 sjunker andelen leasade miljöfordon, medan andelen privatägda ökar. Privat ägande var 2013 den vanligaste ägandeformen av de fordon i trafik enligt synsättet en gång miljöbil alltid miljöbil, i såväl landet som län och stad. Detta speglar 2012 års ägandefördelning i landet och län, men i stad var då leasing den vanligaste ägandeformen för miljöbilar. För miljöklassade etanolbilar, elhybrider, bensin- och dieselbilar är privat ägande den överlägset vanligaste ägandeformen i landet. Detta gäller även för län och stad dock inte för snåla dieselbilar och elhybrider. När det gäller snåla dieselbilar är leasing vanligaste ägandeformen i stad och leasing och privat ägande är lika vanligt för snåla dieselfordon i län. För elhybrider är privat ägande fortfarande vanligast i både staden och länet, men leasing ligger inte så långt efter i stad. För miljöklassade gasbilar är även där privat ägande vanligast i landet, men leasing är vanligast i län och stad. Ägandeformen för elbilar skiljer sig mest jämfört med övriga, där är både leasing och juridiskt ägande vanligare än privat ägande såväl i landet som i län och stad. Särskilt i stad är det privata ägandet av elbilar väldigt litet, där endast 4 % av elbilarna (13 av 305) är privat ägda.

42 42 (82) Drivmedel stad Varav leasing Varav ägda av privatperson Varav ägda av juridisk person Fordonsgas ,18% 27,72% 23,10% Etanol ,21% 67,93% 7,86% El ,46% 4,26% 23,28% Elhybrid ,36% 44,85% 16,79% Snål bensin ,61% 69,74% 7,65% Snål diesel ,33% 28,37% 10,30% Miljöfordon totalt ,88% 49,11% 10,01% Tabell 12; Miljöbilar i trafik i efter ägare i stad år 2013 enligt gamla + nya definitionen Drivmedel län Varav leasing Varav ägda av privatperson Varav ägda av juridisk person Fordonsgas ,42% 36,96% 19,62% Etanol ,37% 78,95% 5,68% El ,52% 15,32% 20,16% Elhybrid ,67% 58,23% 13,10% Snål bensin ,66% 79,98% 4,36% Snål diesel ,49% 46,48% 7,03% Miljöfordon totalt ,06% 62,85% 7,09% Tabell 13; Miljöbilar i trafik i efter ägare i län år 2013 enligt gamla + nya definitionen Drivmedel Sverige Varav leasing Varav ägda av privatperson Varav ägda av juridisk person Fordonsgas ,78% 44,06% 19,15% Etanol ,48% 88,69% 3,83% El ,52% 23,15% 31,33% Elhybrid ,78% 64,74% 12,48% Snål bensin ,11% 87,91% 2,97% Snål diesel ,23% 72,93% 5,85% Miljöfordon totalt ,54% 78,73% 5,73% Tabell 14; Miljöbilar i trafik i efter ägare i Sverige år 2013 enligt gamla + nya definitionen

43 43 (82) 3.2 Bussar ,92% ,08% ,87% 64,13% 47,03% 52,97% Sverige län stad Icke miljöfordon Miljöfordon Figur 23; Bussar i trafik 2013 uppdelat på miljöfordon och icke miljöfordon enligt stads egen definition

44 44 (82) Sverige totalt miljöfordon 1% 0,3% 26% 73% Etanol Fordonsgas Elhybrid El län totalt miljöfordon 0,1% 33% 67% Etanol Fordonsgas Elhybrid stad totalt 539 miljöfordon 0,2% 50% 50% Etanol Fordonsgas Elhybrid Figur 24; Miljöklassade bussar i trafik 2013 per drivmedel enligt stads egen definition

45 45 (82) Antalet bussar i trafik i Sverige vid årsskiftet 2013/2014 var stycken en minskning med 218 fordon jämfört med årsskiftet 2012/2013. Antalet och andelen miljöfordon enligt stads egen definition ökade jämfört med Ökningen var ungefär lika stor i Sverige (3,0 procentenheter), län (1,3 procentenheter) och stad (1,8 procentenheter). Skillnaderna mellan Sverige och län och stad är fortfarande stora när det gäller andelen miljöfordon. I stad är nästan varannan buss i trafik miljöklassad och i län mer än var tredje. I Sverige som helhet är gasbussarna vanligast (ca 75 % av miljöbussarna), medan etanolbussarna är lika vanliga som gasbussarna i stad. Drivmedel Antal Sverige Antal län Antal stad Andel Sverige Andel län Andel stad Miljöfordon Fordonsgas ,88% 11,67% 23,65% Etanol ,68% 24,16% 23,30% El ,06% 0 % 0 % Elhybrid ,30% 0,03% 0,09% Miljöfordon totalt ,92% 35,87% 47,03% Icke Miljöfordon Bensin ,38% 0,26% 0,26% Diesel ,70% 63,87% 52,71% Icke miljöfordon totalt ,08% 64,13% 52,97% Bussar totalt % 100% 100% Tabell 15; Bussar i trafik 2013 uppdelat på miljöfordon och icke miljöfordon enligt stads egen definition

46 46 (82) 3.3 Lastbilar Lätta lastbilar i trafik I Figur 25 och 26 samt Tabell 16 nedan redovisas antalet lätta lastbilar (<3,5 ton) i trafik i Sverige, län och stad vid årsskiftet 2012/2013 enligt synsättet en gång miljöbil alltid miljöbil ,14% 0,98% ,87% ,19% 0,45% ,27% 99,36% 0,76% 98,96% Sverige län stad Icke miljöfordon "Gamla" miljöfordon "Nya" miljöfordon Figur 25; Lätta lastbilar ( 3.5 ton) i trafik 2013 uppdelat på miljöfordon och icke miljöfordon enligt gamla + nya definitionen

47 47 (82) Sverige totalt miljöfordon 0,1% 1% 15% 8% 76% Snål diesel Etanol Fordonsgas Elhybrid El län totalt 684 miljöfordon 10% 3% 6% 81% Etanol Fordonsgas Elhybrid El stad totalt 451 miljöfordon 3% 9% 5% 83% Etanol Fordonsgas Elhybrid El Figur 26; Miljöklassade lätta lastbilar ( 3.5 ton) i trafik 2013 per drivmedel enligt gamla + nya definitionen

48 48 (82) Enligt synsättet en gång miljöbil alltid miljöbil minskade andelen miljöklassade lätta lastbilar i län (från 1,7 % till 0,6 %) och stad (från 2,2 % till 1,0 %). Sett till hela Sverige ökade däremot andelen något från 1,0 % till 1,1 %. Fordonsgas är den kraftigt dominerande drivmedelstypen bland de miljöklassade lätta lastbilarna i trafik, både enligt den nya och gamla definitionen. Lätta ellastbilar utgör en större andel av lätta miljölastbilar i Sverige som helhet jämfört med län och stad. Däremot är andelen elhybrider större i län och stad jämfört med Sverige som helhet. Inga lätta etanollastbilar som registrerades under 2013 klassas som miljöfordon enligt den nya definitionen och endast några enstaka elhybrider och snåla diesellastbilar klarar kraven i den nya miljöbilsdefinitionen. Inga lätta lastbilar drivna av bensin klassas som miljöbilar, varken enligt den nya eller den gamla definitionen.

49 49 (82) Drivmedel Antal Sverige Antal län Antal stad Andel Sverige Miljöfordon enligt nya definitionen (reg. från och med ) Andel län Andel stad Fordonsgas ,11% 0,15% 0,22% Etanol % 0% 0% El ,04% 0,04% 0,05% Elhybrid ,0004% 0,002% 0% Snål bensin % 0% 0% Snål diesel ,001% 0% 0% "Nya" Miljöfordon totalt ,14% 0,19% 0,27% Miljöfordon enligt gamla definitionen (reg. fram till och med ) Fordonsgas ,73% 0,35% 0,63% Etanol ,17% 0,02% 0,03% El ,06% 0% 0% Elhybrid ,01% 0,06% 0,09% Snål bensin % 0% 0% Snål diesel ,02% 0,01% 0,01% "Gamla" miljöfordon totalt ,98% 0,45% 0,76% Icke miljöfordon Fordonsgas ,50% 0,87% 1,45% Etanol ,20% 0,43% 0,47% El ,02% 0,03% 0,03% Elhybrid ,001% 0,002% 0,002% Bensin ,72% 11,64% 9,19% Diesel ,43% 86,39% 87,81% Övriga drivmedel ,0002% 0 % 0 % Icke miljöfordon totalt ,87% 99,36% 98,96% Lätta lastbilar totalt ,00% 100,00% 100,00% Tabell 16; Lätta lastbilar ( 3.5 ton) i trafik 2013 per drivmedel enligt gamla + nya definitionen I Figur 27 och 28 samt Tabell 17 nedan redovisas antalet lätta lastbilar (<3,5 ton) i trafik i Sverige, län och stad vid årsskiftet 2012/2013 enligt den nya definitionen.

50 50 (82) ,79% ,21% ,31% ,24% 98,69% 97,76% Sverige län stad Icke miljöfordon Miljöfordon Figur 27; Lätta lastbilar ( 3.5 ton) i trafik 2013 uppdelat på miljöfordon och icke miljöfordon enligt nya definitionen

51 51 (82) Sverige totalt miljöfordon 0,1% 0,2% 5% 95% Snål diesel Fordonsgas Elhybrid El län totalt miljöfordon 0,1% 0,1% 3% 97% Snål diesel Fordonsgas Elhybrid El stad totalt 989 miljöfordon 0,1% 2% 98% Snål diesel Fordonsgas El Figur 28; Miljöklassade lätta lastbilar ( 3.5 ton) i trafik 2013 per drivmedel enligt nya definitionen

52 52 (82) I Sverige som helhet är det är framför allt lätta gaslastbilar (ca 95 %) och lätta ellastbilar (ca 5 %) som uppfyller den nya miljöbilsdefinitionen. Jämfört med 2012 och den gamla definitionen så har antalet miljöklassade lätta lastbilar i trafik i landet enligt den nya definitionen 2013 minskat från till en minskning med 0,3 procentenheter. I län var minskningen i motsvarande storleksordning vad gäller andelen, från till I stad däremot ledde inte det minskade antalet miljöklassade lätta lastbilar från till 989 till någon minskad andel utan andelen stod kvar på 2,2 %. Noterbart är att minskningen av miljöklassade lätta lastbilar med den nya definitionen inte är lika stor som för personbilar vilket sannolikt beror på att den nya definitionen tar hänsyn till fordonets vikt, varför vissa lastbilar som 2012 inte klassades som miljöfordon, nu klarar kriterierna för 2013 års miljöbilsdefinition. Drivmedel Antal Sverige Antal län Antal stad Andel Sverige Andel län Andel stad Miljöfordon Fordonsgas ,75% 1,27% 2,19% Etanol % 0% 0% El ,04% 0,04% 0,05% Elhybrid ,0004% 0,002% 0% Snål bensin % 0% 0% Snål diesel ,002% 0,001% 0,002% Miljöfordon totalt ,79% 1,31% 2,24% Icke miljöfordon Fordonsgas ,59% 0,80% 0,96% Etanol ,36% 0,78% 1,09% El ,07% 0,09% 0,13% Elhybrid ,01% 0,02% 0,03% Bensin ,72% 11,52% 9,05% Diesel ,45% 85,48% 86,49% Övriga drivmedel ,0002% 0% 0% Lätta lastbilar totalt ,00% 100,00% 100,00% Tabell 17; Lätta lastbilar ( 3.5 ton) i trafik 2013 per drivmedel enligt nya definitionen Tunga lastbilar i trafik I Figur 29 och 30 samt Tabell 18 nedan redovisas antalet tunga lastbilar (>3,5 ton) i trafik i Sverige, län och stad vid årsskiftet 2012/2013 enligt stads egen definition, då den nya definitionen inte omfattar tunga lastbilar.

53 53 (82) ,08% ,92% ,37% 4,40% 97,63% 95,60% Sverige län stad Icke miljöfordon Miljöfordon Figur 29; Tunga lastbilar (>3.5 ton) i trafik 2013 uppdelat på miljöfordon och icke miljöfordon enligt stads egen definition

54 54 (82) Sverige totalt 803 miljöfordon 19% 2% 4% 75% Etanol Fordonsgas Metandiesel Elhybrid län totalt 270 miljöfordon 9% 4% 10% 77% Etanol Fordonsgas Metandiesel Elhybrid stad totalt 216 miljöfordon 1% 7% 8% 84% Etanol Fordonsgas Metandiesel Elhybrid Figur 30; Miljöklassade tunga lastbilar (>3.5 ton) i trafik 2013 per drivmedel enligt stads egen definition

55 55 (82) Det totala antalet tunga lastbilar i trafik i Sverige står för tredje året i rad för en liten minskning var antalet , 2012 var antalet och 2013 var antalet Antalet miljöfordon ökade i såväl Sverige som län och stad. Ökningen från 2012 är relativt liten sett till andelen 0,2 procentenheter i Sverige, 0,1 procentenheter i län och 0,3 procentenheter i stad. Motsvarande ökning från 2010 är 0,5 procentenheter i Sverige, 0,9 procentenheter i län och 1,3 procentenheter i stad. Den stora majoriteten av de miljöklassade tunga lastbilarna går på fordonsgas och resterande del av den miljöklassade lastbilsflottan består av ett mindre antal lastbilar drivna på etanol samt lastbilar med elhybriddrift. Drivmedel Antal Sverige Antal län Antal stad Miljöfordon Andel Sverige Andel län Andel stad Fordonsgas ,01% 2,02% 4,00% --varav metandiesel ,20% 0,20% 0,29% Etanol ,04% 0,25% 0,37% Elhybrid ,02% 0,10% 0,04% Miljöfordon totalt ,08% 2,37% 4,40% Icke miljöfordon Bensin ,50% 0,67% 0,53% Diesel ,42% 96,97% 95,07% Icke miljöfordon totalt Tunga lastbilar totalt ,92% 97,63% 95,60% % 100% 100% Tabell 18; Tunga lastbilar (>3.5 ton) i trafik 2013 per drivmedel enligt stads egen definition 3.4 Taxi I Figur 31 och 32 samt Tabell 19 nedan redovisas antalet taxi i trafik i Sverige, län och stad vid årsskiftet 2012/2013 enligt synsättet en gång miljöbil alltid miljöbil.

56 56 (82) ,39% ,22% ,04% 42,39% 61,45% 17,88% 63,34% 21,51% 18,78% Sverige län stad Icke miljöfordon "Gamla" miljöfordon "Nya" miljöfordon Figur 31; Taxibilar (personbilar) i trafik 2013 uppdelat på miljöfordon och icke miljöfordon enligt gamla + nya definitionen

57 57 (82) Sverige totalt miljöfordon 0,2% 16% 29% 51% 4% 0,01% Snål diesel Snål bensin Etanol Fordonsgas Elhybrid El län totalt miljöfordon 0,1% 22% 8% 3% 67% Snål diesel Etanol Fordonsgas Elhybrid El stad totalt miljöfordon 0,1% 21% 5% 4% 70% Snål diesel Etanol Fordonsgas Elhybrid El Figur 32; Miljöklassade taxibilar (personbilar) i trafik 2013 per drivmedel enligt gamla + nya definitionen

58 58 (82) I Sverige ökade det totala antalet miljöklassade taxibilar enligt synsättet en gång miljöbil, alltid miljöbil med 2,2 procentenheter till 57,6 %. I län och stad ökade andelen miljöfordon ännu mer, trots den nya miljöbilsdefinitionen med skärpta miljökrav i län ökade andelen med 2,9 procentenheter till 78,5 % och i stad ökade andelen med 5,6 procentenheter till 81,2 %. Taxiflottan i stad och län består alltså av en avsevärt större andel miljöfordon jämfört med Sverige i sin helhet, vanligast är gasfordon. Jämfört med alla miljöklassade personbilar är gasbilar vanligare bland miljöklassade taxibilar, och i län och stad är andelen dieseltaxi så låg som 5 %. Drivmedel Antal Sverige Antal län Antal stad Andel Sverige Miljöfordon enligt nya definitionen (reg. från och med ) Andel län Andel stad Fordonsgas ,45% 10,33% 12,13% Etanol ,10% 0,05% 0,04% El ,05% 0,07% 0,08% Elhybrid ,49% 5,86% 5,29% Snål bensin % 0% 0% Snål diesel ,31% 0,73% 0,35% Miljöfordon totalt ,39% 17,04% 17,88% Miljöfordon enligt gamla definitionen (reg. fram till och med ) Fordonsgas ,63% 42,52% 44,91% Etanol ,46% 2,32% 2,99% El ,04% 0,02% 0% Elhybrid ,76% 10,91% 11,63% Snål bensin ,01% 0% 0% Snål diesel ,31% 5,67% 3,81% "Gamla" miljöfordon totalt ,22% 61,45% 63,34% Icke miljöfordon Fordonsgas % 0% 0% Etanol ,11% 0,02% 0% El ,06% 0,09% 0,12% Elhybrid ,03% 0,04% 0,04% Bensin ,41% 1,35% 1,48% Diesel ,77% 20,02% 17,15% Icke miljöfordon totalt ,39% 21,51% 18,78% Taxi totalt ,00% 100,00% 100,00% Tabell 19; Taxi (personbilar) i trafik 2013 per drivmedel enligt gamla + nya definitionen

59 59 (82) I Figur 33 och 34 samt Tabell 20 nedan redovisas antalet taxi i trafik i Sverige, län och stad vid årsskiftet 2012/2013 enligt den nya definitionen ,92% ,08% 45,48% ,52% 46,81% 53,19% Sverige län stad Icke miljöfordon Miljöfordon Figur 33; Taxibilar (personbilar) i trafik 2013 uppdelat på miljöfordon och icke miljöfordon enligt nya definitionen

60 60 (82) Sverige totalt miljöfordon 0,3% 0,3% 29% 5% 66% Snål diesel Etanol Fordonsgas Elhybrid El län totalt miljöfordon 0,2% 0,1% 32% 2% 66% Snål diesel Etanol Fordonsgas Elhybrid El totalt miljöfordon 0,2% 0,1% 1% 30% stad 69% Snål diesel Etanol Fordonsgas Elhybrid El Figur 34; Miljöklassade taxibilar (personbilar) i trafik 2013 per drivmedel enligt nya definitionen

61 61 (82) Drivmedel Antal Sverige Antal län Antal stad Andel Sverige Andel län Andel stad Miljöfordon Fordonsgas ,32% 30,19% 32,19% Etanol ,10% 0,05% 0,04% El ,09% 0,09% 0,08% Elhybrid ,09% 14,42% 14,15% Snål bensin % 0% 0% Snål diesel ,33% 0,73% 0,35% Miljöfordon totalt ,92% 45,48% 46,81% Icke miljöfordon Fordonsgas ,86% 22,68% 24,84% Etanol ,50% 2,36% 3,03% El % 0% 0% Elhybrid ,23% 2,45% 2,88% Bensin ,42% 1,35% 1,48% Diesel ,07% 25,69% 20,96% Taxi totalt % 100% 100% Tabell 20; Taxi (personbilar) i trafik 2013 per drivmedel enligt nya definitionen Andelen miljöklassade taxibilar i trafik enligt den nya definitionen är trots de skärpta utsläppskraven relativt hög. Speciellt i stad och län är andelen hög nästan varannan taxibil uppfyller den nya definitionen. I landet uppfyller knappt var tredje taxibil den nya definitionen. 3.5 Miljöfordon inom stads förvaltningar och bolag I stadens egen fordonsflotta räknar stad miljöbilar utifrån synsättet en gång miljöbil alltid miljöbil. Vid årsskiftet 2013/2014 hade stad andelen 97 % miljöfordon i den egen fordonsflotta (specialfordon och utryckningsfordon borträknade). Det betyder att stad är väldigt nära att uppfylla målet om 100 % miljöfordon % av bilarna i flottan uppfyller även kraven för den nya definitionen.

62 62 (82) Hälften av bilarna är gasbilar. Näst vanligaste miljöbilen i stads tjänst går på etanol. Vid årsskiftet 2013/2014 fanns 45 elbilar och 15 laddhybrider i stads verksamheter, vilka tillsammans utgjorde 8 % av den totala fordonsflottan. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% El Elhybrid El & elhybrid Fordonsgas Etanol Snål diesel Snål bensin Figur 35; Andel miljöfordon bland bilar ägda eller leasade av stads förvaltningar och bolag enligt gamla + nya definitionen 2 2

Miljöfordon och förnybara drivmedel i Stockholm Sammanställning av statistik för år 2014 Januari 2016

Miljöfordon och förnybara drivmedel i Stockholm Sammanställning av statistik för år 2014 Januari 2016 Miljöfordon och förnybara drivmedel i Stockholm Sammanställning av statistik för år 2014 Januari 2016 MILJÖBILAR I STOCKHOLM MILJÖFÖRVALTNINGEN www.stockholm.se/miljobilar Miljöfordon och förnybara drivmedel

Läs mer

Miljöfordon i Stockholm Sammanställning av statistik för år 2015 April MILJÖBILAR I STOCKHOLM MILJÖFÖRVALTNINGEN

Miljöfordon i Stockholm Sammanställning av statistik för år 2015 April MILJÖBILAR I STOCKHOLM MILJÖFÖRVALTNINGEN Miljöfordon i Stockholm Sammanställning av statistik för år 2015 April 2016 MILJÖBILAR I STOCKHOLM MILJÖFÖRVALTNINGEN www.stockholm.se/miljobilar Miljöfordon i Stockholm Sammanställning av statistik för

Läs mer

Miljöbilar i Stockholm Miljöfordon och förnybara drivmedel i Stockholm

Miljöbilar i Stockholm Miljöfordon och förnybara drivmedel i Stockholm Miljöbilar i Stockholm Miljöfordon och förnybara drivmedel i Stockholm Sammanställning av statistik för år 2011 December 2012 Dokumentinformation Titel: Försäljning av miljöfordon och förnybara drivmedel

Läs mer

Miljöbilar i Stockholm Miljöfordon i Stockholm

Miljöbilar i Stockholm Miljöfordon i Stockholm Miljöbilar i Stockholm Miljöfordon i Stockholm Sammanställning av statistik för år 212 Maj 213 Dokumentinformation Titel: Försäljning av miljöfordon och förnybara drivmedel i Stockholm Projektledare:

Läs mer

Miljöbilar i Stockholm Försäljning av miljöfordon och förnybara drivmedel i Stockholm

Miljöbilar i Stockholm Försäljning av miljöfordon och förnybara drivmedel i Stockholm Miljöbilar i Stockholm Försäljning av miljöfordon och förnybara drivmedel i Stockholm Sammanställning av statistik för år 2010 December 2011 Dokumentinformation Titel: Försäljning av miljöfordon och förnybara

Läs mer

Försäljning av miljöfordon. drivmedel i Stockholm

Försäljning av miljöfordon. drivmedel i Stockholm Miljöbilar i Stockholm Försäljning av miljöfordon och förnybara drivmedel i Stockholm Sammanställning av statistik för år 2008 April 2009 Dokumentinformation Titel: Försäljning av miljöfordon och förnybara

Läs mer

Fordon % 28 procent av personbilarna i trafik ägs av kvinnor Antalet personbilar i trafik ökade till

Fordon % 28 procent av personbilarna i trafik ägs av kvinnor Antalet personbilar i trafik ökade till Fordon 216 4 768 6 Antalet personbilar i trafik ökade till 4 768 6 28 % 28 procent av personbilarna i trafik ägs av kvinnor 19 % Andelen personbilar i trafik äldre än 15 år är 19 procent 78 % 78 procent

Läs mer

Miljöbilar i Stockholm Försäljning av miljöfordon och förnybara drivmedel i Stockholm

Miljöbilar i Stockholm Försäljning av miljöfordon och förnybara drivmedel i Stockholm Miljöbilar i Stockholm Försäljning av miljöfordon och förnybara drivmedel i Stockholm Sammanställning av statistik för år 2009 Maj 2010 Dokumentinformation Titel: Försäljning av miljöfordon och förnybara

Läs mer

Lennart Östblom. www.kommunanalys.se

Lennart Östblom. www.kommunanalys.se Lennart Östblom www.kommunanalys.se Arbetar med att samla in bearbeta analysera sammanställa presentera information om Sveriges kommuner och deras verksamhet Personbilar 2009 till 2013 Ökning 3,3 procent

Läs mer

DRIVMEDELSVAL I OFFENTLIGA ORGANISATIONER

DRIVMEDELSVAL I OFFENTLIGA ORGANISATIONER DRIVMEDELSVAL I OFFENTLIGA ORGANISATIONER Erfarenheter från 10 års arbete med fordonsflottor, miljöbilar och fordonsbränsle Sustainable Business Hubs årsstämma 2013 29 maj Max Hanander, Trivector Traffic

Läs mer

Svensk nybilsförsäljning 2016: Rekordförsäljning, men inte rekordgrönt

Svensk nybilsförsäljning 2016: Rekordförsäljning, men inte rekordgrönt Svensk nybilsförsäljning 2016: Rekordförsäljning, men inte rekordgrönt Bakgrund Sju av riksdagens åtta partier står bakom målet att nå en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030, som av miljömålsberedningen

Läs mer

Mobilitet och bränsle - Bränslebranschens utmaningar Framtiden är vår viktigaste marknad. Helene Samuelsson Kommunikationschef Preem

Mobilitet och bränsle - Bränslebranschens utmaningar Framtiden är vår viktigaste marknad. Helene Samuelsson Kommunikationschef Preem Mobilitet och bränsle - Bränslebranschens utmaningar Framtiden är vår viktigaste marknad Helene Samuelsson Kommunikationschef Preem Preem en viktig samhällsaktör Raffinering Export Marknad Transporter

Läs mer

Växjö 2014-03-28. Definition 2013: Enligt budgetproposition 2012/13:1. Miljöbilsgränsen bestäms av fordonets vikt och drivmedel.

Växjö 2014-03-28. Definition 2013: Enligt budgetproposition 2012/13:1. Miljöbilsgränsen bestäms av fordonets vikt och drivmedel. I fordonsunderlaget som baseras på personbilar och lätta lastbilar, ingår både kommuners och landstings filialer (förvaltningar) och bolag. Information om vilka bolag som finns har hämtats från SCB. På

Läs mer

Försäljning av miljöfordon. drivmedel i Stockholm

Försäljning av miljöfordon. drivmedel i Stockholm Miljöbilar i Stockholm Försäljning av miljöfordon och förnybara drivmedel i Stockholm Sammanställning av statistik för 2006 samt prognos för 2007 Maj 2007 Dokumentinformation Titel: Försäljning av miljöfordon

Läs mer

Oförändrade utsläpp från vägtrafiken trots stor minskning av nya bilars bränsleförbrukning

Oförändrade utsläpp från vägtrafiken trots stor minskning av nya bilars bränsleförbrukning PM Trafikverket 781 89 Borlänge Besöksadress: Röda Vägen 1 Telefon: 0771-921 921 2010-11-30 Håkan Johansson Samhällsbehov hakan.johansson@trafikverket.se Direkt: 0243-75969 Oförändrade utsläpp från vägtrafiken

Läs mer

Växjö Tabell 1

Växjö Tabell 1 I fordonsunderlaget ingår både kommuners och landstings filialer och bolag. Information om vilka bolag som finns har hämtats från SCB. På www.miljofordonsdiagnos.se visas endast resultat för de organisationer

Läs mer

BILAGA 1 Beräkningar och underlag

BILAGA 1 Beräkningar och underlag Miljöförvaltningen Miljöbilar i Stockholm Bilaga 1 Beräkningar och underlag Sida 1 (9) 2017-05-22 BILAGA 1 Beräkningar och underlag Åtgärdsplan Teknikskifte inom vägtrafiken till 2020 Miljöförvaltningen

Läs mer

Hur väljer man den mest miljöanpassade bilen?

Hur väljer man den mest miljöanpassade bilen? Hur väljer man den mest miljöanpassade bilen? Mats-Ola Larsson, konsult och miljörådgivare på Trafikkontoret i Göteborg mats-ola@miljoinfo.se Förbrukning hos nysålda bilar (deklarerad) För gas- och etanolbilar

Läs mer

Svenska bilmarknaden: Fossiloberoende, var god dröj! En rapport från 2030-sekretariatet, augusti 2016

Svenska bilmarknaden: Fossiloberoende, var god dröj! En rapport från 2030-sekretariatet, augusti 2016 Svenska bilmarknaden: Fossiloberoende, var god dröj! En rapport från 2030-sekretariatet, augusti 2016 Bakgrund Sju av riksdagens åtta partier står bakom målet att nå en fossiloberoende fordonsflotta till

Läs mer

Export av begagnade miljöbilar och fossiloberoendet. Rapport 2017:6

Export av begagnade miljöbilar och fossiloberoendet. Rapport 2017:6 Export av begagnade miljöbilar och fossiloberoendet Rapport 2017:6 Export av begagnade miljöbilar och fossiloberoendet Rapport 2017:6 Trafikanalys Adress: Torsgatan 30 113 21 Stockholm Telefon: 010 414

Läs mer

Miljöfordon Syd. Vi behöver våra bilar, men även en bra miljö!

Miljöfordon Syd. Vi behöver våra bilar, men även en bra miljö! Energideklaration fordon Analys av fordon som ger lägre kostnader och miljöpåverkan Jonas Lööf Miljöfordon Syd Tylösand 2013-05-14 Miljöfordon Syd Förening för alla bil- och miljöintresserade fler miljöbilar

Läs mer

Årsrapport Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning. Rapport Linköpings kommun linkoping.se

Årsrapport Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning. Rapport Linköpings kommun linkoping.se Årsrapport 215 Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning Rapport 216-11-14 Linköpings kommun linkoping.se Inledning Linköpings kommun har som mål att kommunen ska vara koldioxidneutral 225. Koldioxidneutralitet

Läs mer

Försäljning av miljöfordon. drivmedel i Stockholm

Försäljning av miljöfordon. drivmedel i Stockholm Miljöbilar i Stockholm Försäljning av miljöfordon och förnybara drivmedel i Stockholm Sammanställning av statistik för år 2007 samt prognos för år 2008 Mars 2008 Dokumentinformation Titel: Försäljning

Läs mer

Regionservice. vår verksamhet och vårt erbjudande

Regionservice. vår verksamhet och vårt erbjudande Regionservice vår verksamhet och vårt erbjudande Version 1.8, 24 januari 2013 Västra Götalandsregionen en av fyra direktvalda regioner i Sverige drygt 50 000 anställda budgetomslutning 2010: cirka 44,1

Läs mer

Statistik över fordonsflottans utveckling delredovisning av regeringsuppdrag. Rapport 2016:13

Statistik över fordonsflottans utveckling delredovisning av regeringsuppdrag. Rapport 2016:13 Statistik över fordonsflottans utveckling delredovisning av regeringsuppdrag Rapport 2016:13 Statistik över fordonsflottans utveckling delredovisning av regeringsuppdrag Rapport 2016:13 Trafikanalys Adress:

Läs mer

Framtiden är vår viktigaste marknad. Raffinaderiverksamhet med grön vision Sören Eriksson

Framtiden är vår viktigaste marknad. Raffinaderiverksamhet med grön vision Sören Eriksson Framtiden är vår viktigaste marknad Raffinaderiverksamhet med grön vision Sören Eriksson Preem en viktig samhällsaktör Raffinering Står för 80 % av Sveriges raffineringskapacitet 30 % av totala raffineringskapaciteten

Läs mer

Motion om miljöbilar

Motion om miljöbilar Kommunfullmäktige 2008-04-28 97 223 Kommunstyrelsen 2009-04-14 89 215 Arbets- och personalutskottet 2009-03-16 63 134 Dnr 08.305-008 aprilkf23 Motion om miljöbilar Ärendebeskrivning Börje Lööw, för vänsterpartiet,

Läs mer

Fortsatt minskning av utsläppen men i för långsam takt för att nå klimatmålen

Fortsatt minskning av utsläppen men i för långsam takt för att nå klimatmålen PM Trafikverket 781 89 Borlänge Besöksadress: Röda Vägen 1 Telefon: 0771-921 921 2015-02-26 Håkan Johansson Planering hakan.johansson@trafikverket.se Direkt: 010-123 59 19 Fortsatt minskning av utsläppen

Läs mer

Svensk nybilsregistrering första halvåret 2017 granskad: Öka farten för fossilfritt!

Svensk nybilsregistrering första halvåret 2017 granskad: Öka farten för fossilfritt! Svensk nybilsregistrering första halvåret 2017 granskad: Öka farten för fossilfritt! Hittills i år har supermiljöbilarna - elbilar, laddhybrider och vätgasbilar - en marknadsandel på 4.1 procent. Det är

Läs mer

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning Nulägesbeskrivning Lerum 2013-04-10 Innehåll Energiplan 2008 uppföljning 4 Sammanfattning 6 Uppföljning Mål 7 Minskade fossila koldioxidutsläpp... 7 Mål: År 2020 har de fossila koldioxidutsläppen minskat

Läs mer

Förnybara drivmedel Per Wollin

Förnybara drivmedel Per Wollin Förnybara drivmedel Per Wollin 2017-10-25 Transportutmaningen % fossilt Andel fossila bränslen 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Inrikes

Läs mer

Huvudet - Index för måluppfyllelse

Huvudet - Index för måluppfyllelse Huvudet - Index för måluppfyllelse Fossil energianvändning i vägtrafiken (H) MWh/capita 6 8 4 6 8 4 6 8 3 Måluppfyllelse (H) Fossil energianvändning 9 8 7 6 5 4 3 9 8 7 6 5 4 3 Procentuell uppfyllelse

Läs mer

Strategi för energieffektivisering 2011-2020

Strategi för energieffektivisering 2011-2020 Samhällsbyggnadsförvaltningen Strategi för energieffektivisering 211-22 Förslag 211-3-31 Innehållsförteckning Inledning... 3 Nulägesanalys... 4 Byggnader... 4 Area... 4 Energianvändning... 5 Kostnad...

Läs mer

Motion om miljöbilar

Motion om miljöbilar Tekniska nämnden 2009 02 26 28 89 33 2009 02 12 41 107 Dnr 2008/380.30 Motion om miljöbilar Ärendebeskrivning Börje Lööw, för vänsterpartiet, anför följande i motion. Vänsterpartiet har tidigare lämnat

Läs mer

Miljöbästa bilar 2013

Miljöbästa bilar 2013 Miljöbästa bilar 213 Urvalskriterier Klimat Enligt regeringens förslag till ny miljöbilsdefinition, som planeras införas den 1 januari 213. Koldioxidutsläppen ur avgasröret ska vara mindre än 95 +,457*(M

Läs mer

Uppdaterade reduktionsvärden för etanol- och gasfordon till bilindex

Uppdaterade reduktionsvärden för etanol- och gasfordon till bilindex PM Trafikverket 781 89 Borlänge Besöksadress: Röda Vägen 1 Telefon: 0771-921 921 2014-03-23 Håkan Johansson Samhällshov hakan.johansson@trafikverket.se Direkt: 010-123 59 19 Uppdaterade reduktionsvärden

Läs mer

Betänkandet Ett bonus malus-system för nya lätta fordon (SOU 2016:33)

Betänkandet Ett bonus malus-system för nya lätta fordon (SOU 2016:33) Ynnor AB:s Yttrande 2016-08-09 Fi2016/01680/S2 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen 103 33 Stockholm fi.registrator@regeringskansliet.se Betänkandet Ett bonus malus-system för nya lätta fordon

Läs mer

Ett urval indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030

Ett urval indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030 Ett urval indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 23 Struktur hos nyckeltal och index Index som visar grad av måluppfyllelse Övergripande nyckeltal Detaljerade nyckeltal som

Läs mer

Vilken miljöbil ska man välja? www.miljofordonsyd.se Örebro 2009-05-12

Vilken miljöbil ska man välja? www.miljofordonsyd.se Örebro 2009-05-12 Vilken miljöbil ska man välja? Örebro 2009-05-12 Mina kontaktuppgifter Jonas Lööf Kemiingenjör och miljövetare Arbetat med miljöbilar sedan 1997 Projektledare Miljöfordon Syd jonas@miljofordonsyd.se Mobil:

Läs mer

BILAGA 2.2: MILJÖKRAV

BILAGA 2.2: MILJÖKRAV KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN I VÄSTERNORRLANDS LÄN DNR: 13/00266 2014-12-01 UPPHANDLING SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK 2015 BILAGA 2.2: MILJÖKRAV Sida 1 (5) Bilaga 2.2 Miljökrav SÄKO 2015 Sida 2 (5) Innehåll 1.

Läs mer

Riktlinjer för inköp av personbilar i Enköpings kommun

Riktlinjer för inköp av personbilar i Enköpings kommun Bilden ur Enköpings kommuns grafiska riktlinjer - Grafisk profil. Riktlinjer för inköp av personbilar i Enköpings kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2011-03-07, KS2011/106 Omfattning och syfte Riktlinjerna

Läs mer

Förslag till ny miljöbilsdefinition för Stockholm stad

Förslag till ny miljöbilsdefinition för Stockholm stad TRAFIKKONTORET MILJÖFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE Kontaktperson trafikkontoret Göran Westberg Avdelningen för trafikplanering Telefon: 08-508 273 61 goran.westberg@tk.stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden

Läs mer

TEMADAG OM MILJÖFRÅGOR INFÖR UPPHANDLING AV SERVICERESOR OCH SKOLSKJUTSTRAFIK

TEMADAG OM MILJÖFRÅGOR INFÖR UPPHANDLING AV SERVICERESOR OCH SKOLSKJUTSTRAFIK TEMADAG OM MILJÖFRÅGOR INFÖR UPPHANDLING AV SERVICERESOR OCH SKOLSKJUTSTRAFIK Länstrafiken Kronoberg 2015-10-08 HUR STÄLLER VI EFFEKTIVA MILJÖKRAV I UPPHANDLINGAR? Länstrafiken Kronoberg 2015-10-08

Läs mer

Simulering av koldioxidutsläpp

Simulering av koldioxidutsläpp Institutionen för tillämpad elektronik och fysik 2007-05-29 Simulering & optimering D 5p Simulering av koldioxidutsläpp Kursansvarig: Lars Bäckström Av: Mats Norberg masnog03@student.umu.se Anders Strömberg

Läs mer

Anvisning till: Riktlinjer för inköp av personbilar. Enköpings kommun

Anvisning till: Riktlinjer för inköp av personbilar. Enköpings kommun Anvisning till: Riktlinjer för inköp av personbilar Enköpings kommun Denna vägledning till dokumentet Riktlinjer för inköp av personbilar i Enköpings kommun ger en djupare förklaring till de olika skrivningarna

Läs mer

Diagram för exempelkommun Växjö. Indikatorer för kommunen som helhet (kommer att kompletteras med indikatorer för den kommunala verksamheten)

Diagram för exempelkommun Växjö. Indikatorer för kommunen som helhet (kommer att kompletteras med indikatorer för den kommunala verksamheten) Diagram för exempelkommun Växjö Indikatorer för kommunen som helhet (kommer att kompletteras med indikatorer för den kommunala verksamheten) Huvudet - Index för måluppfyllelse Måluppfyllelse (%) Index

Läs mer

Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp

Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp Det goda livet Presentation om Inköp Innehåll Västra Götalandsregionen Regionservice.... Inköp... Marknadsanalys... Miljökrav

Läs mer

Miljöbilar i Stockholm. Efterfrågan på fordonsgas i Stockholms län 2007 Uppföljning januari-juni 2007

Miljöbilar i Stockholm. Efterfrågan på fordonsgas i Stockholms län 2007 Uppföljning januari-juni 2007 Miljöbilar i Stockholm Efterfrågan på fordonsgas i Stockholms län 2007 Uppföljning januari-juni 2007 ORIGINAL Oktober 2007 Dokumentinformation Titel: Efterfrågan på fordonsgas i Stockholms län 2007 Projektledare:

Läs mer

Exempeluppgift Delprov A2 Granska information, kommunicera och ta ställning

Exempeluppgift Delprov A2 Granska information, kommunicera och ta ställning Exempeluppgift Delprov A Granska information, kommunicera och ta ställning Nya bilar till hemtjänsten. En kommun ska hyra 0 stycken nya bilar. Bilarna ska användas av personalen när de ska besöka sina

Läs mer

PROMEMORIA. Känslighetsanalyser över prognosförutsättningar i bilparksanalyser. - för åtgärdsplaneringen 2009. Analys & Strategi. Version 2009-05-08

PROMEMORIA. Känslighetsanalyser över prognosförutsättningar i bilparksanalyser. - för åtgärdsplaneringen 2009. Analys & Strategi. Version 2009-05-08 PROMEMORIA Känslighetsanalyser över prognosförutsättningar i bilparksanalyser - för åtgärdsplaneringen 2009 Version 2009-05-08 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi

Läs mer

OKQ8 och hållbar bilism

OKQ8 och hållbar bilism Hållbar bilism OKQ8 och hållbar bilism OKQ8 vill jobba med hållbarhet i hela leverantörskedjan från råvara till färdig produkt. Det är en förutsättning för att vi ska kunna garantera drivmedlens hållbarhetsprestanda.

Läs mer

BIOGASEFTERFRÅGAN I STRÄNGNÄS KOMMUN

BIOGASEFTERFRÅGAN I STRÄNGNÄS KOMMUN BIOGASEFTERFRÅGAN I STRÄNGNÄS KOMMUN Studie av biogasefterfrågan i Strängnäs kommun 2013-11-20 Sverige AB Linda Aldebert-Karlsson Sammanfattning har, på uppdrag av Strängnäs Biogas AB, genomfört en studie

Läs mer

Skattebefrielse för personbilar med bättre miljöegenskaper

Skattebefrielse för personbilar med bättre miljöegenskaper Skattebefrielse för personbilar med bättre miljöegenskaper Promemoria 2009-06-26 Finansdepartementet 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Författningstext... 4 2.1 Förslag till lag om ändring

Läs mer

1) Åtgärder som vidtagits för att främja användningen av biodrivmedel

1) Åtgärder som vidtagits för att främja användningen av biodrivmedel Promemoria 2007-06-26 N2008/4799/E Näringsdepartementet Energi Rapport i enlighet med direktivet 2003/30/EG av den 8 maj 2003 om främjande av användningen av biodrivmedel eller andra förnybara drivmedel

Läs mer

FORDONSPOLICY FÖR ÖCKERÖ KOMMUN

FORDONSPOLICY FÖR ÖCKERÖ KOMMUN Beslutsdatum: 2017-09-07 Beslutande: Kommunfullmäktige Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentansvarig: Kommunchef Upprättad av: Miljöstrateg FORDONSPOLICY FÖR ÖCKERÖ KOMMUN SYFTE Detta dokument reglerar anskaffning,

Läs mer

Körsträckor 2015 Vehicle kilometers 2015

Körsträckor 2015 Vehicle kilometers 2015 Statistik 2016:10 Körsträckor 2015 Vehicle kilometers 2015 Publiceringsdatum: 2016-04-07 Uppgifter för motorcyklar avseende 2015 publiceras i september Kontaktperson: Anette Myhr tel: 010-414 42 17, e-post:

Läs mer

Miljökrav vid upphandling av fordon och transporter

Miljökrav vid upphandling av fordon och transporter Miljökrav vid upphandling av fordon och transporter En upphandlares vardag Innehåll Kort presentation av Västra Götalandsregionen Miljöarbetet i Västra Götalandsregionen Miljökrav fordon personbilar och

Läs mer

Naturskyddsföreningen, Bra Miljöval, Persontransporter & Godstransporter. Tabell 1: Bensin 95 oktan, 5% etanol. Gäller svenska marknaden. Per liter.

Naturskyddsföreningen, Bra Miljöval, Persontransporter & Godstransporter. Tabell 1: Bensin 95 oktan, 5% etanol. Gäller svenska marknaden. Per liter. Naturskyddsföreningen, Bra Miljöval, Persontransporter & Godstransporter Schablonvärden 2008-09-04 Drivmedel Tabell 1: Bensin 95 oktan, 5% etanol. Gäller svenska marknaden. Per liter. Icke förnybar energi

Läs mer

Uppföljning av energieffektiviseringsarbetet år 2013

Uppföljning av energieffektiviseringsarbetet år 2013 Uppföljning av energieffektiviseringsarbetet år 2013 Selina Malik, miljöstrateg Hörby kommun 2014-03-28 1 Övergripande sammanfattning Totalt användes 20 736 MWh energi år 2013 till kommunens byggnader

Läs mer

Miljögranskning av kommunernas bilflottor i Skåne. www.miljofordonsyd.se Hässleholm 2009-03-11

Miljögranskning av kommunernas bilflottor i Skåne. www.miljofordonsyd.se Hässleholm 2009-03-11 Miljögranskning av kommunernas bilflottor i Skåne Hässleholm 2009-03-11 Mina kontaktuppgifter Jonas Lööf Kemiingenjör och miljövetare Arbetat med miljöbilar sedan 1997 Projektledare Miljöfordon Syd jonas@miljofordonsyd.se

Läs mer

Reviderad definition av miljöfordon

Reviderad definition av miljöfordon 1 Reviderad definition av miljöfordon Göteborgs kommun Träder ikraft 1 okt 2002 Antagen av trafiknämnden i Göteborg 2002-03-14 Fastställd av kommunstyrelsen 2002-06-19 Handläggare: Anders Roth Tel: 031-613703

Läs mer

Stockholms stads miljöbilsdefinition och mål för stadens fordonsflotta 2011-2014

Stockholms stads miljöbilsdefinition och mål för stadens fordonsflotta 2011-2014 Utlåtande 2010:20 RII (Dnr 303-1466/2009) Stockholms stads miljöbilsdefinition och mål för stadens fordonsflotta 2011-2014 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande 1. Miljöbilsdefinition

Läs mer

MarknadsanalYZ. BioFuel Region AB. Potentiell marknadsutveckling för fordonsgas i regionerna Östersund, Sundsvall och Örnsköldsvik

MarknadsanalYZ. BioFuel Region AB. Potentiell marknadsutveckling för fordonsgas i regionerna Östersund, Sundsvall och Örnsköldsvik MarknadsanalYZ Potentiell marknadsutveckling för fordonsgas i regionerna Östersund, Sundsvall och Örnsköldsvik BioFuel Region AB 2013 2 3 FÖRORD Denna rapport är skriven av BioMil AB för att visa en översiktlig

Läs mer

Klimatrapport Alteco AB

Klimatrapport Alteco AB Klimatrapport Alteco AB FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.alteco.se Verksamhetsområde Teknikkonsult Beräkningsperiod 2013-01-01 till 2013-12-31 Kontaktperson Ingemar Jakobsson tel 070-576 05 60 NYCKELTAL

Läs mer

Dyrt för företagen välja miljöbilar efter nyår listan på alla modeller som klarar de tuffa kraven

Dyrt för företagen välja miljöbilar efter nyår listan på alla modeller som klarar de tuffa kraven Ynnor AB, oberoende rådgivare för företagens bilar. Pressmeddelande 2012-12-03 Dyrt för företagen välja miljöbilar efter nyår listan på alla modeller som klarar de tuffa kraven Ny teknik för att klara

Läs mer

Miljöfordonsdiagnos 2016

Miljöfordonsdiagnos 2016 Miljöfordonsdiagnos 2016 Miljöfordonsdiagnos 2016 har genomförts av Miljöfordon Syd och Bisnode. Pernilla Hansson, projektledare Miljöfordon Syd 2016-04-21 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Metod

Läs mer

Vem kör i Stockholms innerstad? en sammanställning av två rapporter

Vem kör i Stockholms innerstad? en sammanställning av två rapporter Vem kör i Stockholms innerstad? en sammanställning av två rapporter stockholm.se Vem kör i Stockholms innerstad - en sammanställning av två rapporter Publikationsnummer: [Fyll i här] Dnr: 2015-16705 Utgivningsdatum:

Läs mer

Riktlinjer för miljö- och trafiksäkerhetskrav i upphandlingar av lätta fordon i Mölndals stad

Riktlinjer för miljö- och trafiksäkerhetskrav i upphandlingar av lätta fordon i Mölndals stad 2011-06-29 Riktlinjer för miljö- och trafikskrav i upphandlingar av lätta fordon i Mölndals stad Syfte Syftet med riktlinjerna är att underlätta tillämpningen för de av kommunfullmäktige antagna miljömålen

Läs mer

Bioenergin i EUs 2020-mål

Bioenergin i EUs 2020-mål Bioenergin i EUs 2020-mål Preem AB Michael G:son Löw Koncernchef och VD IVA 16 november 2011 Preem leder omvandlingen till ett hållbart samhälle 2 Vi jobbar hårt för att det aldrig mer ska bli bättre förr

Läs mer

Utsläppen från vägtrafiken nu lägre än 1990, men ökad takt krävs för att nå klimatmålen

Utsläppen från vägtrafiken nu lägre än 1990, men ökad takt krävs för att nå klimatmålen PM Trafikverket 781 89 Borlänge Besöksadress: Röda Vägen 1 Telefon: 0771-921 921 2014-02-19 Håkan Johansson Samhällsbehov hakan.johansson@trafikverket.se Direkt: 010-123 59 19 Utsläppen från vägtrafiken

Läs mer

Indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030. en översiktlig presentation

Indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030. en översiktlig presentation Indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030 en översiktlig presentation Tre ben på väg mot målet Allt som inte har med val av fordon och drivmedel att göra: Energieffektivare

Läs mer

Suksesskriterier for utvikling av biogass i Sverige

Suksesskriterier for utvikling av biogass i Sverige Suksesskriterier for utvikling av biogass i Sverige Tobias Persson, Handläggare, Svenskt Gastekniskt Center Biogasproduktion i Sverige Statistik för biogasproduktion Tankstationer Statistik för tankstationer

Läs mer

Diagram för exempelkommun Växjö

Diagram för exempelkommun Växjö Diagram för exempelkommun Växjö Indikatorer för kommunen som helhet (som geografiskt område) Huvudet - Index för måluppfyllelse Fossil energianvändning i nya personbilar (H2_KH) % Måluppfyllelse (H2_KH)

Läs mer

Du får vad du köper. 27 maj 2014 maria.losman@ecoplan.se På uppdrag av Biogas Väst

Du får vad du köper. 27 maj 2014 maria.losman@ecoplan.se På uppdrag av Biogas Väst Du får vad du köper 27 maj 2014 maria.losman@ecoplan.se På uppdrag av Biogas Väst Succépusslet Policy Upphandling Uppföljning internt av avrop/inköp Uppföljning externt hos leverantörer Policy 1. Sitt

Läs mer

Bilpool för tjänstebilar

Bilpool för tjänstebilar 1(5) Kommunstyrelsen 2014-05-26 Bilpool för tjänstebilar Ärendet Kommunens tjänstebilar (bilar som används i tjänsten) hanteras av respektive förvaltning. Endast ett fordon klarar de miljökrav som är beslutade

Läs mer

Klimatrapport Alteco AB

Klimatrapport Alteco AB Klimatrapport Alteco AB FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.alteco.se Verksamhetsområde Teknikkonsult Beräkningsperiod 2009-01-01 till 2009-12-31 Kontaktperson Ulf Fransson tel 070-576 49 10 NYCKELTAL Antal

Läs mer

Miljöstyrningsrådets kriterier för fordon och transporter. Joakim Thornéus, Miljöstyrningsrådet

Miljöstyrningsrådets kriterier för fordon och transporter. Joakim Thornéus, Miljöstyrningsrådet Miljöstyrningsrådets kriterier för fordon och transporter Joakim Thornéus, Miljöstyrningsrådet Miljöstyrningsrådet Miljöstyrningsrådets uppdrag är att erbjuda vägledning för hållbar upphandling, miljöledning

Läs mer

Uppföljning av energieffektiviseringsarbetet år 2012

Uppföljning av energieffektiviseringsarbetet år 2012 Uppföljning av energieffektiviseringsarbetet år 2012 Selina Malik, miljöstrateg Hörby kommun 2013-03-28 1 Övergripande sammanfattning Totalt användes 21 441 MWh energi år 2012 till kommunens byggnader

Läs mer

Uppföljning av energieffektiviseringsarbetet år 2011

Uppföljning av energieffektiviseringsarbetet år 2011 Uppföljning av energieffektiviseringsarbetet år 2011 Selina Malik, miljöstrateg Hörby kommun 2011-03-30 1 Övergripande sammanfattning Totalt användes 20 973 MWh energi år 2011 till kommunens byggnader

Läs mer

Beskrivning och definition av parametrar i Miljöfordonsdiagnos

Beskrivning och definition av parametrar i Miljöfordonsdiagnos Beskrivning och definition av parametrar i Miljöfordonsdiagnos Personbil: Som personbil räknas varje fordon som är registrerad som sådan i Transportstyrelsens register och inte är avställd. Det finns även

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor; SFS 2009:1 Utkom från trycket den 20 januari 2009 utfärdad den 8 januari 2009. Regeringen föreskriver

Läs mer

Energideklaration fordon Ljungby kommun slutversion

Energideklaration fordon Ljungby kommun slutversion Energideklaration fordon Ljungby kommun 2012-12-19 slutversion Innehåll Innehållsförteckning Innehåll... 2 Om Energideklaration fordon... 3 Genomförande... 3 Beskrivning av verksamheten... 4 Översikt verksamhetens

Läs mer

Ett bonus malus-system för nya lätta fordon SOU 2016:33

Ett bonus malus-system för nya lätta fordon SOU 2016:33 Ett bonus malus-system för nya lätta fordon SOU 2016:33 Uppdraget Förslag på ett bonus malus-system för nya lätta fordon. Inom ramen för befintligt system med supermiljöbilspremie och fordonsskatt. Ingen

Läs mer

TRAFIKKONTORET MILJÖFÖRVALTNINGEN

TRAFIKKONTORET MILJÖFÖRVALTNINGEN TRAFIKKONTORET MILJÖFÖRVALTNINGEN 2008-10-20 Kontaktperson trafikkontoret Göran Westberg Trafikplanering Telefon: 08-508 273 61 goran.westberg@tk.stockholm.se Till Miljö- och trafikroteln Kontaktperson

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Källa: Naturvårdsverkens rapport Konsumtionens klimatpåverkan, nov 2008 Transporter

Läs mer

Plattformen för fossilfri fordonssektor i Gävleborg och Dalarna. Claes Rosengren ordförande

Plattformen för fossilfri fordonssektor i Gävleborg och Dalarna. Claes Rosengren ordförande Plattformen för fossilfri fordonssektor i Gävleborg och Dalarna Claes Rosengren ordförande www.biodrivmitt.se Snabbare omställning till fossilfria fordon! Vätgas Elbil Dalarna årsskiftet 2016/2017 Personbilar:

Läs mer

Personbilsparkens fossiloberoende - utveckling och styrmedel. Rapport 2016:11

Personbilsparkens fossiloberoende - utveckling och styrmedel. Rapport 2016:11 Personbilsparkens fossiloberoende - utveckling och styrmedel Rapport 2016:11 Personbilsparkens fossiloberoende - utveckling och styrmedel Rapport 2016:11 Trafikanalys Adress: Torsgatan 30 113 21 Stockholm

Läs mer

Att skapa en marknad för hållbara transporter -erfarenheter från Stockholm-

Att skapa en marknad för hållbara transporter -erfarenheter från Stockholm- 2011-09-21 SIDAN 1 Att skapa en marknad för hållbara transporter -erfarenheter från Stockholm- Gustaf Landahl Stockholms stad År1994 beslöt staden Ersätt konventionella bilar med elbilar el liknande Börja

Läs mer

Minskade utsläpp trots ökad trafik och rekord i bilförsäljning

Minskade utsläpp trots ökad trafik och rekord i bilförsäljning PM Trafikverket 781 89 Borlänge Besöksadress: Röda Vägen 1 Telefon: 0771-921 921 2017-02-14 Håkan Johansson Planering hakan.johansson@trafikverket.se Direkt: 010-123 59 19 Minskade utsläpp trots ökad trafik

Läs mer

Utredningen för fossilfri fordonstrafik

Utredningen för fossilfri fordonstrafik Utredningen för fossilfri fordonstrafik Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor Tidigare huvudsekreterare i utredningen om fossilfri fordonstrafik hakan.johansson@trafikverket.se Fossilfrihet

Läs mer

Styrmedel för klimatanpassade fordon och drivmedel. Almedalen 2013

Styrmedel för klimatanpassade fordon och drivmedel. Almedalen 2013 Styrmedel för klimatanpassade fordon och drivmedel Almedalen 2013 Denna redovisning av utredningens preliminära funderingar bör inte tas som någon indikation på vad vi kommer att föreslå Vi förbehåller

Läs mer

Gasbilar i Höörs Kommun - en målsättning. www.hoor.se

Gasbilar i Höörs Kommun - en målsättning. www.hoor.se - en målsättning Dokument Lokala miljömål Fordonsupphandling Inköpspolicy för motorfordon Lokala miljömål Andelen miljöfordon enligt Vägverkets miljöfordonsdefinition vid inköp av fordon till kommunens

Läs mer

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Strategi för energieffektivisering Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Interna miljöregler, 1996 kontorspapper ska vara Svanenmärkt glödlampor byts till

Läs mer

Programförklaring för Miljöfordon Syd

Programförklaring för Miljöfordon Syd Programförklaring för Miljöfordon Syd 1. Miljöfordon Syd och dess syfte (enligt stadgarna - 2 ÄNDAMÅL) Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom: 1. att marknadsföra

Läs mer

Naturskyddsföreningens synpunkter på promemoria om skattebefrielse för personbilar med bättre miljöegenskaper

Naturskyddsföreningens synpunkter på promemoria om skattebefrielse för personbilar med bättre miljöegenskaper Finansdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm 2009-08-14 Era dnr Fi2009/4833 Våra dnr 114/2009 Naturskyddsföreningens synpunkter på promemoria om skattebefrielse för personbilar med bättre miljöegenskaper

Läs mer

Energideklaration fordon Vetlanda kommun

Energideklaration fordon Vetlanda kommun Energideklaration fordon Vetlanda kommun 2013-08-25 Innehåll Innehållsförteckning Innehåll... 2 Om Energideklaration fordon... 3 Genomförande... 3 Beskrivning av verksamheten... 4 Översikt verksamhetens

Läs mer

Klimatrapport Alteco AB

Klimatrapport Alteco AB Klimatrapport Alteco AB FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.alteco.se Verksamhetsområde Teknikkonsult Beräkningsperiod 2014-01-01 till 2014-12-31 Kontaktperson Joachim Åhman NYCKELTAL Antal Anställda 29 Ton

Läs mer

Fossilfri fordonstrafik hur ska det gå till?

Fossilfri fordonstrafik hur ska det gå till? Fossilfri fordonstrafik hur ska det gå till? Per Kågeson Almedalen 2014 Hur långt kan man hinna till 2030? 2013 var vägtrafikens utsläpp tillbaka på 1990 års nivå och låg ca 10 % under 2007 års toppnivå

Läs mer

Förordning om miljö- och säkerhetskrav vid myndigheters inköp av bilar samt upphandling av transporter Remiss från Näringsdepartementet

Förordning om miljö- och säkerhetskrav vid myndigheters inköp av bilar samt upphandling av transporter Remiss från Näringsdepartementet PM 2008:222 RII (Dnr 001-2183/2008) Förordning om miljö- och säkerhetskrav vid myndigheters inköp av bilar samt upphandling av transporter Remiss från Näringsdepartementet Borgarrådsberedningen föreslår

Läs mer

Miljöbästa bilar 2016

Miljöbästa bilar 2016 Miljöbästa bilar 216 Urvalskriterier Förnybarhet Bilen ska vara fossiloberoende. Med detta menas att den ska vara typgodkänd för att köras på ett kommersiellt tillgängligt drivmedel som till minst 75 %

Läs mer