Miljöbilar i Stockholm Miljöfordon och förnybara drivmedel i Stockholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljöbilar i Stockholm Miljöfordon och förnybara drivmedel i Stockholm"

Transkript

1 Miljöbilar i Stockholm Miljöfordon och förnybara drivmedel i Stockholm Sammanställning av statistik för år 2011 December 2012

2

3 Dokumentinformation Titel: Försäljning av miljöfordon och förnybara drivmedel i Stockholm Projektledare: Jonas Ericson, Miljöbilar i Stockholm, Box 8136, Stockholm, Författare: Ulf Troeng, Sweco Infrastructure AB, 3

4 Tabell- och figurförteckning 5 Sammanfattning 7 1 Inledning 8 2 Nyregistrerade miljöfordon Personbilar Bussar Lastbilar Taxi Miljöfordon i trafik Personbilar Bussar Lastbilar Taxi Miljöfordon inom Stockholms stads förvaltningar och bolag Drivmedel Leverans av drivmedel till Stockholms län Antal tankställen Definitioner och metoder Fordon Drivmedel Bilaga: Jämförelse med Bil Swedens statistikuppgifter om miljöfordon 52 4

5 TABELL- OCH FIGURFÖRTECKNING Tabeller Tabell 1. Sammanfattning nyregistreringsstatistik Tabell 2; Nyregistrerade personbilar år 2011 per drivmedel Tabell 3; Nyregistrerade miljöbilar efter ägare i Stockholms stad år Tabell 4; Nyregistrerade miljöbilar efter ägare i Stockholms län år Tabell 5; Nyregistrerade miljöbilar efter ägare i Sverige år Tabell 6; Antal miljöbilsmodeller för nyförsäljning på den svenska marknaden år Tabell 7; Nyregistrerade bussar år 2011 per drivmedel Tabell 8; Nyregistrerade lätta lastbilar ( 3.5 ton) år 2011 per drivmedel Tabell 9; Nyregistrerade tunga lastbilar (> 3.5 ton) år 2011 per drivmedel Tabell 10; Nyregistrerade taxibilar (personbilar) år 2011 per drivmedel Tabell 11. Sammanfattning statistik för fordon i trafik Tabell 12; Personbilar i trafik i Sverige, Stockholms län och Stockholms stad årsskiftet 2011/2012 per drivmedel Tabell 13; Miljöbilar i trafik i efter ägare i Stockholms stad år Tabell 14; Miljöbilar i trafik i efter ägare i Stockholms län år Tabell 15; Miljöbilar i trafik i efter ägare i Sverige år Tabell 16; Bussar i trafik 2011 per drivmedel Tabell 17; Lätta lastbilar ( 3.5 ton) i trafik 2011 per drivmedel Tabell 18; Tunga lastbilar (>3.5 ton) i trafik 2011 per drivmedel Tabell 19; Taxi (personbilar) i trafik 2011 per drivmedel Tabell 20; Levererad volym fordonsdrivmedel till Stockholms län år [m 3 ] Tabell 21; Energiinnehåll i levererad mängd drivmedel till Stockholms län [TJ] Tabell 22; Drivmedelsandel av leveranserna till Stockholms län [energi-%] Tabell 23; Låginblandad förnybar andel i fossila drivmedel i Stockholms län år 2011, bensin och diesel [m3] Tabell 24; Antal tankställen vid årsskiftet 2011/2012 i Stockholms län enligt uppgifter från bränslebolag och statistik från SPBI Tabell 25; Källor för drivmedelsleveranser för länet och riket Tabell 26; Energiinnehåll (MJ) per drivmedelsvolym Tabell 27; Jämförelse nyregistreringsstatistik mellan Bil Swedens statistik och Stockholms stads årsrapport för miljöfordon för Stockholms län Figurer Figur 1; Nyregistrerade personbilar år 2011 uppdelat på miljöfordon och icke miljöfordon Figur 2; Nyregistrerade miljöfordon år 2011 per drivmedel Figur 3; Nyregistrerade miljöbilar i riket, länet och staden, uppdelat på ägandeform antal Figur 4; Nyregistrerade miljöbilar i riket, länet och staden, uppdelat på ägandeform andel Figur 5; Historisk utveckling: Andel miljöfordon av nyregistrerade personbilar i Stockholms län Figur 6; Antal miljöbilsmodeller för nyförsäljning på den svenska marknaden Figur 7. Nyregistrerade bussar år 2011 per drivmedel

6 Figur 8; Nyregistrerade lätta lastbilar ( 3.5 ton) år 2011 uppdelat på miljöfordon och icke miljöfordon Figur 9; Nyregistrerade miljöklassade lätta lastbilar ( 3.5 ton) år 2011 per drivmedel Figur 10; Nyregistrerade tunga lastbilar (> 3.5 ton) år 2011 uppdelat på miljöfordon och icke miljöfordon Figur 11; Nyregistrerade miljöklassade tunga lastbilar (> 3.5 ton) år 2011 per drivmedel Figur 12; Historisk utveckling: Andel miljöfordon av nyregistrerade tunga lastbilar i Stockholms län Figur 13; Historisk utveckling: Antal miljöfordon av nyregistrerade lätta lastbilar i Stockholms län Figur 14; Nyregistrerade taxibilar (personbilar) år 2011 per drivmedel Figur 15; Personbilar i trafik i Sverige, Stockholms län och Stockholms stad årsskiftet 2011/2012 uppdelat på miljöfordon och icke miljöfordon Figur 16; Miljöbilar i trafik i Sverige, Stockholms län och Stockholms stad årsskiftet 2011/2012 per drivmedel Figur 17; Miljöklassade personbilar i trafik i Stockholms län år Figur 18; Miljöklassade personbilar i trafik i Sverige Figur 19; Miljöbilar i trafik i riket, länet och staden, uppdelat på ägandeform antal Figur 20 Miljöbilar i trafik i riket, länet och staden, uppdelat på ägandeform andel Figur 21; Bussar i trafik 2011 uppdelat på miljöfordon och icke miljöfordon Figur 22; Miljöklassade bussar i trafik 2011 per drivmedel Figur 23; Lätta lastbilar ( 3.5 ton) i trafik 2011 uppdelat på miljöfordon och icke miljöfordon Figur 24; Miljöklassade lätta lastbilar ( 3.5 ton) i trafik 2011 per drivmedel Figur 25; Tunga lastbilar (>3.5 ton) i trafik 2011 uppdelat på miljöfordon och icke miljöfordon Figur 26; Miljöklassade tunga lastbilar (>3.5 ton) i trafik 2011 per drivmedel Figur 27; Taxibilar (personbilar) i trafik 2011 uppdelat på miljöfordon och icke miljöfordon Figur 28; Miljöklassade taxibilar (personbilar) i trafik 2011 per drivmedel Figur 29; Andel miljöfordon bland bilar ägda eller leasade av Stockholms stads förvaltningar och bolag Figur 30; Andelen förnybara drivmedel av de totala leveranserna till Stockholms län [energi-%] Figur 31; Drivmedelsandelar i energiprocent av leveranser till Stockholms län år Figur 32 Andel förnybara drivmedel i levererade drivmedel till Stockholms län respektive riket år [energi-%]

7 SAMMANFATTNING Sweco har på uppdrag av Miljöförvaltningen i Stockholm sammanställt information om försäljningen av miljöfordon och fordon i trafik för; Stockholms stad, Stockholms län och i riket som helhet under Vidare sammanställs i rapporten statistik över försäljning av förnybara drivmedel i Stockholms län. Nedan sammanfattas några av intressantaste resultaten från statistiksammanställningen. Andelen miljöbilar ökar. Andelen nyregistrerade miljöklassade personbilar ökade i Sverige år 2011, från 37,4 % året innan till 38,8 %. I Stockholms Stad var ökningen i samma storleksordning, från förra årets 37,9 % nyregistrerade miljöfordon till 39,7 %. Andelen miljöfordon i trafik ökade följaktligen också under 2011, sett till hela riket var 11,1 % av samtliga personbilar miljöfordon, medan den i Stockholms län var 16,5 % och i Stockholms stad 21,2 %. Snåla dieselbilar överlägset vanligaste nya miljöbilen Nästan var fjärde nyregistrerad miljöbil i Sverige var en snål diesel Detta gällde såväl för riket, länet och staden. Antalet miljöklassade snåla dieselbilar i trafik fördubblades nästan i och med detta och det är nu med god marginal den näst vanligaste miljöbilen efter etanolbilen. Elbilarna ökar i antal, men är fortfarande väldigt få nyregistrerades 178 elbilar i Sverige, varav 43 i Stockholms län och 37 i Stockholms stad. Det innebar en fördubbling av den svenska elbilsflottan. Trots det står elbilarna för en väldigt liten del av den totala fordonsflottan då elbilarna utgör endast 0,01 % av den svenska miljöbilsflottan. Över hälften av Stockholms stads bussar miljöklassade. I Stockholms län och stad är andelen miljöklassade bussar avsevärt högre än sett till hela landet med 36,8 % i länet och hela 52,9 % i staden. Ökningen beror framförallt på att bussflottorna Stockholmsområdet har fyllts på med fler bussar drivna av fordonsgas och etanol, samtidigt som antalet dieselbussar har minskat. Antalet miljöklassade lätta lastbilar minskade något. Antalet miljöklassade lätta lastbilar ( 3.5 ton) i trafik minskade något från 2010, både sett till riket, länet och staden. Det är lastbilar drivna av fordonsgas och el som minskat något. Andelen miljöklassade lätta lastbilar är fortfarande liten; 0,9 % i landet, 1,6 % i länet och 2,2 % i staden. Gasbilar bidrar till hög andel miljötaxibilar. Under 2011 var två av tre nyregistrerade taxibilar i Sverige miljöfordon och i Stockholms län och stad var andelen så hög som ca 85 %. Sett till hela taxiflottan i trafik var andelen också hög, i riket var ca 45 % taxibilarna miljöklassade och i Stockholms län och stad låg andelen på knappt 70 % och knappt hälften av alla taxibilar i Stockholmsområdet var miljöklassade gasbilar. Andelen förnybara drivmedel ökar något. Andelen förnybar energi i levererad mängd drivmedel 2011 i Stockholms län var 8,8 %, en ökning med 1,3 % från Av de förnybara drivmedlen stod etanol för den största andelen på 4,8 procent vilket är ungefär samma andel som både år 2009 och

8 1 INLEDNING Stockholms stad har det sedan 2006 publicerats en årsrapport som presenterar det gångna årets nybilsförsäljning och försäljning av förnyelsebara drivmedel samt siffror på fordonsbeståndet vid årsskiftet. Syftet med dessa rapporter är att redovisa utvecklingen över tid när det gäller försäljning och användning av miljöfordon samt förnyelsebara drivmedel i Stockholmsregionen. Siffrorna som presenteras i rapporten jämförs med motsvarande siffror för Sverige i sin helhet samt föregående års siffror. Rapporten är uppdelad så att den var för sig presenterar statistik för nyregistrerade fordon under 2011 och fordon i trafik i kapitel 2 respektive 3. I kapitel 4 presenteras statistik över drivmedelsförsäljning i Stockholms län. Den metod som använts för att framställa rapporten beskrivs i kapitel 5. I en bilaga till rapporten jämförs den statistik som finns i rapporten med statistik som branschorganisationen Bil Sweden publicerar. 8

9 2 NYREGISTRERADE MILJÖFORDON I detta kapitel redovisas statistik över nyregistreringar av personbilar, lätta och tunga lastbilar, taxibilar och bussar för Det är viktigt att notera att nyregistrering inte exakt motsvarar nybilsförsäljningen då ett fordon kan köpas i ett annat län eller en annan stad än där ägaren sedan registrerar fordonet. Det är inte heller säkert att fordonet mestadels används i Stockholmsregionen för att det är registrerat där. Speciellt företagsbilar kan vara registrerade på ett huvudkontor i Stockholmsregionen men i huvudsak användas på annan ort. 2.1 Personbilar Nyregistrerade personbilar Tabell 1. Sammanfattning nyregistreringsstatistik 2011 Sammanfattning Riket Länet Staden Personbilar totalt Antal miljöbilar Andel miljöbilar 38,8% 39,7% 42,9% Förändring från föregående år +1,4% +2,5% +5,0% Sett till både riket, länet och staden dominerades nyregistrerade miljöfordonen av snåla dieselbilar. I riket följdes de av snåla bensinbilar som näst vanligaste miljöfordon och etanolbilar som tredje vanligaste. I länet och staden var istället etanolbilar näst vanligast och snåla bensinbilar tredje vanligast. Ur statistiken över nyregistreringar går det att utläsa att ganska precis hälften av alla fordonsgasbilar som registrerades år 2011 Sverige registrerades i Stockholms län. Elbilar utgjorde mindre än 0,1 % av alla nyregistreringar i såväl riket, som länet och staden. Noterbara förändringar i riket jämfört med föregående års nyregistreringar av miljöfordon är att antalet nyregistrerade etanolbilar mer än halverades från till Sett till antal ökade snåla dieselbilar mest, från nyregistreringar till stycken. Procentuellt ökade däremot nyregistreringarna av elbilar mest, från 11 nyregistreringar av elbilar i riket föregående år till

10 Tabell 2; Nyregistrerade personbilar år 2011 per drivmedel Drivmedel Antal riket Antal länet Antal staden Miljöfordon Andel riket Andel länet Andel staden Fordonsgas ,13% 3,49% 3,82% Etanol ,75% 6,64% 9,01% El ,06% 0,05% 0,07% Elhybrid ,79% 1,22% 1,10% Snål bensin ,03% 5,31% 4,12% Snål diesel ,06% 23,01% 24,80% Miljöfordon totalt ,82% 39,72% 42,93% Icke miljöfordon Fordonsgas ,03% 0,03% 0,02% Etanol ,06% 0,09% 0,06% El ,00% 0,00% 0% Elhybrid ,15% 0,23% 0,21% Bensin ,75% 19,81% 14,89% Diesel ,19% 40,12% 41,89% Övriga drivmedel ,00% 0% 0% Icke miljöfordon totalt ,18% 60,28% 57,07% Personbilar totalt ,00% 100,00% 100,00% Figur 1; Nyregistrerade personbilar år 2011 uppdelat på miljöfordon och icke miljöfordon Riket Länet Staden Icke miljöfordon Miljöfordon 10

11 Figur 2; Nyregistrerade miljöfordon år 2011 per drivmedel El Elhybrid Fordonsgas Etanol Snål diesel Snål bensin Riket Länet Staden Ägarförhållanden för nyregistrerade miljöbilar I tabell 3, 4 och 5 nedan presenteras hur ägarförhållandena fördelade sig 2011 för nyregistrerade miljöklassade personbilar i riket, länet och staden. Varannan bil som registrerades i landet 2011 köptes av privatperson, medan de nyregistrerade miljöbilarna som hamnade i privat ägo i Stockholms stad och län var ca 13 % respektive 25 %. I Stockholmsområdet var leasing den vanligaste ägandeformen bland nyregistrerade fordon. Av de snåla dieselbilarna, som var den vanligaste typen av nyregistrerade miljöbilar, leasades 66 % i staden och 60 % i länet. Motsvarande siffra i hela Sverige var 36 %. Även ägande i form av juridisk person var vanligare i Stockholmsområdet jämfört med i hela landet. 28 % respektive 19 % av alla nyregistrerade miljöbilar köptes av juridiska personer i staden och länet, medan andelen var 14 % i hela Sverige. 11

12 Tabell 3; Nyregistrerade miljöbilar efter ägare i Stockholms stad år 2011 Drivmedel Staden Varav leasing Varav köpta av privatperson Varav köpta av juridisk person Fordonsgas ,7% 17,2% 22,1% Etanol ,2% 4,0% 43,8% El 37 81,1% 0% 18,9% Elhybrid ,8% 13,5% 17,7% Snål bensin ,7% 31,9% 33,4% Snål diesel ,9% 12,0% 22,1% Miljöfordon totalt ,7% 12,7% 27,6% Tabell 4; Nyregistrerade miljöbilar efter ägare i Stockholms län år 2011 Drivmedel Länet Varav leasing Varav köpta av privatperson Varav köpta av juridisk person Fordonsgas ,44% 21,08% 19,49% Etanol ,80% 10,93% 33,27% El 43 79,07% 2,33% 18,60% Elhybrid ,09% 21,39% 17,52% Snål bensin ,57% 48,23% 18,20% Snål diesel ,64% 23,85% 15,51% Miljöfordon totalt ,14% 24,61% 19,25% Tabell 5; Nyregistrerade miljöbilar efter ägare i Sverige år 2011 Drivmedel Riket Varav leasing Varav köpta av privatperson Varav köpta av juridisk person Fordonsgas ,69% 13,80% 24,52% Etanol ,95% 36,21% 21,84% El ,94% 2,81% 52,25% Elhybrid ,67% 28,01% 19,31% Snål bensin ,20% 68,05% 10,75% Snål diesel ,45% 51,62% 11,93% Miljöfordon totalt ,09% 50,08% 13,83% 12

13 Figur 3; Nyregistrerade miljöbilar i riket, länet och staden, uppdelat på ägandeform antal Riket Länet Staden El Elhybrid Fordonsgas Etanol Snål diesel Snål bensin Figur 4; Nyregistrerade miljöbilar i riket, länet och staden, uppdelat på ägandeform andel. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Riket Länet Staden j El Elhybrid Fordonsgas Etanol Snål diesel Snål bensin 13

14 2.1.3 Historisk utveckling av andelen nyregistrerade miljöbilar i Stockholms län Efter att andelen nyregistrerade miljöfordon i Stockholm län minskade något 2010 ökade andelen återigen ,7 % är den högsta andelen miljöfordon som nyregistrerats hittills. Etanolbilar var fram till 2009 det miljöfordon som dominerade nyregistreringarna. Denna trend mattades av 2010 då antalet nyregistrerade etanolbilar och snåla dieselbilar var ungefär lika stort och 2011 är det istället de snåla dieselbilarna som är de dominerande miljöfordonen. Figur 5; Historisk utveckling: Andel miljöfordon av nyregistrerade personbilar i Stockholms län % 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% El & elhybrid Fordonsgas Etanol Snål bensin Snål diesel 5% 0% Antal miljöbilsmodeller Tabell 6 och Figur 6 nedan visar hur antalet miljöbilsmodeller för försäljning på den svenska marknaden stadigt har ökat från 2007 till De snåla bensinbilarna står för den största delen av ökningen. Antalet etanolbilar på marknaden minskar däremot, från 76 st föregående år till 58 st

15 Tabell 6; Antal miljöbilsmodeller för nyförsäljning på den svenska marknaden år Drivmedel Fordonsgas Etanol Elhybrid Snål bensin Snål diesel Miljöbilsmodeller totalt Figur 6; Antal miljöbilsmodeller för nyförsäljning på den svenska marknaden Elhybrid Fordonsgas Etanol Snål diesel Snål bensin Bussar Under 2011 nyregistrerades totalt 1672 bussar i Sverige och av dessa var 611 miljöklassade, vilket innebar en andel på 36,5 %. Både antalet och andelen miljöklassade nyregistrerade bussar ökade något från föregående år. De miljöklassade bussarna var antingen drivna av fordonsgas eller etanol, inga eleller elhybridbussar nyregistrerades. I både Stockholms län och stad var andelen nyregistrerade miljöklassade bussar större än sett till hela landet; i staden var andelen miljöfordon 65,8 % och i länet 45,8 %. I Stockholms stad nyregistrerades endast miljöfordon i form av fordonsgasbussar, dessa bestod av 54 gasbussar som SL köpte in och dessa stod för 45,8 % av alla nyregistrerade bussar i staden I Stockholms län nyregistrerades det däremot 1 En förändring i metod för sammanställning av antal miljöbilsmodeller har gjorts till denna årsrapport. För en beskrivning av metodförändringen, se avsnitt

16 fler etanolbussar än gasbussar, också dessa kan härledas till SL. Se Tabell 7 och Figur 7. Tabell 7; Nyregistrerade bussar år 2011 per drivmedel Drivmedel Antal riket Antal länet Antal staden Andel riket Andel länet Andel staden Miljöfordon Fordonsgas ,1% 17,5% 45,8% Etanol ,4% 48,3% 0% El % 0% 0% Elhybrid % 0% 0% Miljöfordon totalt ,5% 65,8% 45,8% Icke miljöfordon Bensin ,1% 0% 0% Diesel ,4% 34,2% 54,2% Bussar totalt ,0% 100,0% 100,0% Figur 7. Nyregistrerade bussar år 2011 per drivmedel Fordonsgas Etanol Icke miljöfordon Riket Länet Staden 2.3 Lastbilar Nyregistrerade lätta lastbilar Stockholms stads miljöbilsdefinition för lätta lastbilar skärptes 2011, vilket innebar att kravet på maximalt koldioxidutsläpp per km för diesel- och bensindrivna lastbilar ändrades från 230 g till 120 g. 16

17 Totalt registrerades lätta lastbilar i riket år 2011 och av dessa klassades som miljöfordon, vilket motsvarar 2,7 %. Året innan var motsvarande andel 3,9 %. Lätta lastbilar som går på fordonsgas var den dominerande fordonstypen bland de nyregistrerade miljöfordonen och utgjorde tre fjärdedelar av dessa. Efter diesellastbilarna är etanoldrivna lastbilar de näst vanligaste miljöfordonen. År 2010 nyregistrerades 13 miljöklassade diesellastbilarna i landet, varav en i Stockholms Län ökade antalet nyregistreringar av snåla dieselfordon till 87 i landet. I länet registrerades 28 fordon och i staden 17, från att inte ha haft någon nyregistrering alls Detta trots att koldioxidkravet i miljöbilsdefinitionen skärptes fr.o.m. Medan antalet nyregistrerade snåla diesellastbilar ökade något minskade både antalet nyregistrerade lastbilar drivna av fordonsgas och etanol, som tillsammans utgör den absoluta majoriteten av lätta lastbilar. Sett till andel var minskningen större i länet och staden (6,4 % till 3,1 % respektive 8,8 % till 3,5 %) än i hela riket. Tabell 8; Nyregistrerade lätta lastbilar ( 3.5 ton) år 2011 per drivmedel Drivmedel Antal riket Antal länet Antal staden Miljöfordon Andel riket Andel länet Andel staden Fordonsgas ,0% 2,0% 2,3% Etanol ,5% 0,8% 0,8% El ,02% 0,03% 0,06% Elhybrid ,03% 0,08% 0,08% Snål bensin % 0% 0% Snål diesel ,2% 0,2% 0,3% Miljöfordon totalt ,7% 3,1% 3,5% Icke miljöfordon Bensin ,7% 3,8% 3,6% Diesel ,7% 93,1% 92,9% Lätta lastbilar totalt ,0% 100,0% 100,0% 17

18 Figur 8; Nyregistrerade lätta lastbilar ( 3.5 ton) år 2011 uppdelat på miljöfordon och icke miljöfordon Riket Länet Staden Icke miljöfordon Miljöfordon Figur 9; Nyregistrerade miljöklassade lätta lastbilar ( 3.5 ton) år 2011 per drivmedel El Elhybrid Fordonsgas Etanol Snål diesel Riket Länet Staden 18

19 2.3.2 Nyregistrerade tunga lastbilar Totalt nyregistrerades tunga lastbilar i Sverige 2011 och av dessa miljöklassades 101 stycken. Trots att miljöfordonen endast utgjorde en dryg procent av nyregistreringarna är det en markant ökning från det föregående året då 34 tunga lastbilar miljöklassades; det är framförallt lastbilar drivna av fordonsgas som står för ökningen. Den vanligaste fordonstypen bland miljöklassade tunga lastbilar de senaste åren har varit fordonsgasdrivna lastbilar. Efter fordonsgas är etanol det näst vanligaste drivmedlet för miljöklassade tunga lastbilar. Tabell 9; Nyregistrerade tunga lastbilar (> 3.5 ton) år 2011 per drivmedel Drivmedel Antal riket Antal länet Antal staden Miljöfordon Andel riket Andel länet Andel staden Fordonsgas ,4% 1,8% 2,1% Etanol ,2% 0,8% 2,4% El % 0% 0% Elhybrid ,03% 0,18% 0% Miljöfordon totalt ,6% 2,7% 4,5% Icke miljöfordon Bensin ,2% 0,8% 0,3% Diesel ,2% 96,5% 95,2% Tunga lastbilar totalt ,0% 100,0% 100,0% Figur 10; Nyregistrerade tunga lastbilar (> 3.5 ton) år 2011 uppdelat på miljöfordon och icke miljöfordon Riket Länet Staden Icke miljöfordon Miljöfordon 19

20 Figur 11; Nyregistrerade miljöklassade tunga lastbilar (> 3.5 ton) år 2011 per drivmedel Elhybrid Fordonsgas Etanol 20 0 Riket Länet Staden Historisk utveckling av andelen nyregistrerade tunga lastbilar i Stockholms län Andelen miljöfordon bland nyregistrerade tunga lastbilar har ökat kontinuerligt mellan 2007 och 2010, en trend som bröts under 2011, då andelen nyregistrerade miljöklassade tunga lastbilar minskade något. Denna utveckling går emot den utveckling som eftersträvas av Stockholms stad där målsättningen är att skapa möjligheter för att 10 % av länets nyregistrerade tunga lastbilar ska vara miljöklassade år Nedgången av nyregistrerade miljöfordon beror framförallt på att förnyelsen av sopbilsflottan inom Stockholms län som inneburit att dieseldrivna sopbilar sedan 2003 bytts ut mot etanoloch biogasdrivna sopbilar är i det närmaste fullbordad. 2 Stockholms stads miljöprogram 20

21 Figur 12; Historisk utveckling: Andel miljöfordon av nyregistrerade tunga lastbilar i Stockholms län ,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% El Elhybrid Fordonsgas Etanol 0,5% 0,0% Historisk utveckling av antalet nyregistrerade lätta miljölastbilar i Stockholms län Även antalet miljöklassade lätta lastbilar minskade markant 2011, en minskning som framförallt bestod av att färre lätta lastbilar drivna av etanol och fordonsgas registrerades. Figur 13; Historisk utveckling: Antal miljöfordon av nyregistrerade lätta lastbilar i Stockholms län El Elhybrid Fordonsgas Etanol Snål diesel * *Uppgifter saknas för

22 2.4 Taxi Av de totalt taxibilar som nyregistrerades i Sverige 2011 var miljöfordon, vilket innebär att två av tre nyregistrerade taxibilar under 2011 var miljöfordon. I Stockholms län och stad var andelen miljöfordon ännu högre; 82,6 % respektive 85,0 %. Antalet nyregistrerade miljöfordon i landet ökade med drygt 250 jämfört med året tidigare. Det miljöfordon som var vanligast bland nyregistrerade taxibilar var fordonsgasbilar, speciellt i Stockholmsområdet, där 67,8 % av miljöfordonen i länet drevs av fordonsgas och 73,3 % i staden. En förklaring till att andelen miljöfordon av nyregistrerade taxibilar i Stockholms län och stad är högre än i riket är att Arlanda flygplats har inrättat regler som gör att miljöklassade taxibilar prioriteras i taxikön. Tabell 10; Nyregistrerade taxibilar (personbilar) år 2011 per drivmedel Drivmedel Antal riket Antal länet Antal staden Miljöfordon Andel riket Andel länet Andel staden Fordonsgas ,1% 67,8% 73,3% Etanol ,1% 0,5% 0,2% El % 0% 0% Elhybrid ,1% 8,0% 7,7% Snål bensin % 0% 0% Snål diesel ,8% 6,3% 3,9% Miljöfordon totalt ,2% 82,6% 85,0% Icke miljöfordon Fordonsgas % 0% 0% Etanol % 0% 0% El % 0% 0% Elhybrid ,03% 0% 0% Bensin ,0% 0,6% 0,4% Diesel ,7% 15,6% 13,8% Taxibilar totalt ,0% 100,0% 100,0% 22

23 Figur 14; Nyregistrerade taxibilar (personbilar) år 2011 per drivmedel Elhybrid Fordonsgas Etanol Snål diesel Icke miljöfordon Riket Länet Staden 23

24 3 MILJÖFORDON I TRAFIK I detta kapitel redovisas statistik över personbilar, bussar, lastbilar och taxi i trafik i Sverige, länet respektive staden vid årsskiftet 2011/ Personbilar Personbilar i trafik Tabell 11. Sammanfattning statistik för fordon i trafik 2011 Sammanfattning Riket Länet Staden Personbilar totalt Antal miljöbilar Andel miljöbilar 11,1% 16,5% 21,2% Förändring från föregående år +2,4% +2,5% +2,3% Antalet snåla dieselbilar ökade kraftigt 2011 och var nära dubbelt så många som året innan, både sett till riket, länet och staden. Snåla dieselbilar var 2011 också det näst vanligaste miljöfordonet i fordonsflottan efter etanolbilen, som fortfarande är vanligast. Antal etanolbilar i riket ökade med 6 % på nationell nivå, men minskade med 9 % i både Stockholms län och stad. En trolig förklaring till detta är att etanolbilar som rullat som tjänstebilar i Stockholm efter tre år ofta säljs vidare till privatpersoner ute i landet. Den tredje respektive fjärde vanligaste typen av miljöfordon var den snåla bensinbilen respektive fordonsgasbilen, som båda ökade något i både antal och andel på samtliga geografiska nivåer. De minst vanliga miljöbilarna i den svenska fordonsflottan är elhybrider och elbilar. Antal elhybrider ökade marginellt i riket och i Stockholms län och minskade lite i Stockholms stad. Elbilarna utgör fortfarande en mycket liten del av miljöfordonen och har en andel på ca 0,1 % i både riket, länet och staden. Vid årsskiftet 2011/2012 var 362 miljöklassade elbilar i trafik i riket, en ökning med 171 fordon från året innan. Länet fördubblade sin elfordonsflotta och staden tredubblade den. 24

25 Tabell 12; Personbilar i trafik i Sverige, Stockholms län och Stockholms stad årsskiftet 2011/2012 per drivmedel Drivmedel Antal riket Antal länet Antal staden Andel riket Andel länet Andel staden Miljöfordon Fordonsgas ,7% 1,4% 2,0% Etanol ,80% 7,3% 9,3% El ,01% 0,01% 0,01% Elhybrid ,4% 1,0% 1,2% Snål bensin ,6% 1,9% 1,9% Snål diesel ,6% 4,9% 6,8% Miljöfordon totalt ,1% 16,5% 21,2% Icke miljöfordon Fordonsgas ,05% 0,05% 0,06% Etanol ,2% 0,3% 0,3% El ,0001% 0,0001% 0 Elhybrid ,1% 0,2% 0,3% Bensin ,8% 66,7% 58,3% Diesel ,8% 16,3% 19,8% Övriga drivmedel ,0001% 0,0001% 0% Personbilar totalt ,0% 100,0% 100,0% Figur 15; Personbilar i trafik i Sverige, Stockholms län och Stockholms stad årsskiftet 2011/2012 uppdelat på miljöfordon och icke miljöfordon Riket Länet Staden Icke miljöfordon Miljöfordon 25

26 Figur 16; Miljöbilar i trafik i Sverige, Stockholms län och Stockholms stad årsskiftet 2011/2012 per drivmedel El Elhybrid Fordonsgas Etanol Snål diesel Snål bensin Riket Länet Staden Historisk utveckling av antal miljöbilar i trafik i Stockholms län Figur 17 nedan visar utveckling över tid för antalet miljöklassade personbilar i trafik i Stockholms län. Antal miljöfordon i trafik bland personbilar i Stockholms län ökade med från 2010 till 2011, en ökning på 18,4 %. Sett till antal miljöfordon var ökningen i paritet med ökningen året innan på miljöfordon, men då var den procentuella ökningen däremot högre 23,7%. Snåla dieselbilar närmar sig etanolbilarna i antal, men etanolbilarna är fortfarande det vanligaste miljöfordonet i Stockholms län. 26

27 Figur 17; Miljöklassade personbilar i trafik i Stockholms län år El & elhybrid Fordonsgas Etanol Snål diesel Snål bensin I Figur 18 nedan presenteras utvecklingen av antalet miljöfordon i riket som helhet mellan 2001 och Snåla bensin- och dieselbilar har i diagrammet slagits ihop till samma grupp och likaså el- och elhybridbilar Den snabba ökningen av antalet snåla bensin- och dieselbilar de senaste åren har gjort att de nu är fler än etanolbilarna. Antalet snåla bensin- och dieselbilar var ca stycken och antalet etanolbilar ca stycken. Tillsammans med etanolbilarna utgjorde bensin- och dieselbilarna ca 90 % av den svenska miljöfordonsflottan för personbilar. Fordonsgasbilar andel var 6 % och el- och elhybridbilar stod för knappt 4 %. Figur 18; Miljöklassade personbilar i trafik i Sverige El & Elhybrid Fordonsgas Etanol Snål bensin och diesel Ägarförhållanden för miljöbilar i trafik I tabellerna nedan redovisas hur stor andel av personbilar i trafik som leasas respektive ägs av privatpersoner eller juridisk person i riket, länet och staden. 27

28 Sett till riket och Stockholms län är privat ägo den vanligaste ägarformen för miljöfordon, följt av leasing och juridiskt ägande. I Stockholms stad är däremot leasing den vanligaste ägarformen följt av privat och juridiskt ägande. Miljöfordon som går på el, fordonsgas samt elhybrider är de fordon som till störst del antingen leasas eller ägs av juridisk person. Från föregående år har andelen privatpersoner som äger ett miljöfordon i trafik, i staden, i länet såväl som i riket, ökat och både leasing och framförallt det juridiska ägandet minskade. Av tabellerna framgår att leasing som ägandeform för miljöbilar är avsevärt vanligare i Stockholms stad och Stockholms län jämfört med riket i sin helhet, där privat ägande är vanligast. Detta beror sannolikt till stor del på att många miljöfordon i Stockholmsområdet leasas av företag och organisationer och efter att leasingtiden gått ut säljs fordonen begagnat vidare till privatpersoner i andra delar av landet. Speciellt för etanolbilar är denna företeelse tydlig. Tabell 13; Miljöbilar i trafik i efter ägare i Stockholms stad år 2011 Drivmedel Staden Varav leasing Varav agda av privatperson Varav ägda av juridisk person Fordonsgas ,3% 23,2% 21,5% Etanol ,1% 42,6% 15,4% El 45 66,7% 13,3% 20,0% Elhybrid ,7% 39,3% 17,0% Snål bensin ,3% 51,6% 18,1% Snål diesel ,0% 20,0% 17,0% Miljöfordon totalt ,1% 34,1% 16,8% Tabell 14; Miljöbilar i trafik i efter ägare i Stockholms län år 2011 Drivmedel Länet Varav leasing Varav ägda av privatperson Varav ägda av juridisk person Fordonsgas ,0% 28,7% 18,2% Etanol ,8% 57,2% 10,0% El 80 42,5% 38,8% 18,8% Elhybrid ,7% 49,0% 14,3% Snål bensin ,2% 66,1% 9,8% Snål diesel ,9% 36,1% 11,1% Miljöfordon totalt ,7% 49,0% 11,3% 28

29 Tabell 15; Miljöbilar i trafik i efter ägare i Sverige år 2011 Drivmedel Riket Varav leasing Varav ägda av privatperson Varav ägda av juridisk person Fordonsgas ,3% 35,4% 22,3% Etanol ,7% 75,6% 6,7% El ,0% 34,5% 39,5% Elhybrid ,5% 56,0% 14,5% Snål bensin ,8% 79,3% 5,9% Snål diesel ,0% 63,6% 8,5% Miljöfordon totalt ,5% 69,1% 8,4% Figur 19; Miljöbilar i trafik i riket, länet och staden, uppdelat på ägandeform antal D Riket Länet Staden El Elhybrid Fordonsgas Etanol Snål diesel Snål bensin 0 29

30 Figur 20 Miljöbilar i trafik i riket, länet och staden, uppdelat på ägandeform andel. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Riket Länet Staden El Elhybrid Fordonsgas Etanol Snål diesel Snål bensin 3.2 Bussar Antalet bussar i trafik i riket var vid årsskiftet stycken. De ökade med 74 stycken från föregående år, vilket motsvarar en halv procent. Samtidigt som det totala antalet bussar ökade marginellt, ökade antalet miljöklassade bussar med 580 stycken, till stycken, vilket motsvarar en ökning på 30 % och en total andel miljöbussar på 18,0 %. I Stockholms län och stad är andelen miljöklassade bussar avsevärt högre än i hela landet; i länet är andelen 36,8 % och i staden 52,9 %. Denna andel har ökat kraftigt från föregående år, då andelen var 23,9% respektive 37,7 %. Ökningen beror på att bussflottan i staden och länet har fyllts på med fler bussar drivna av fordonsgas och etanol, samtidigt som antalet dieselbussar har minskat. 30

31 Tabell 16; Bussar i trafik 2011 per drivmedel Drivmedel Antal riket Antal länet Antal staden Andel riket Andel länet Andel staden Miljöfordon Fordonsgas ,8% 11,0% 25,8% Etanol ,1% 25,7% 27,2% El ,03% 0% 0% Elhybrid ,01% 0% 0% Miljöfordon totalt ,0% 36,8% 52,9% Icke Miljöfordon Bensin ,4% 0,2% 0,3% Diesel ,7% 63,0% 46,8% Bussar totalt ,0% 100,0% 100,0% Figur 21; Bussar i trafik 2011 uppdelat på miljöfordon och icke miljöfordon Riket Länet Staden Icke miljöfordon Miljöfordon 31

32 Figur 22; Miljöklassade bussar i trafik 2011 per drivmedel El Elhybrid Fordonsgas Etanol Riket Länet Staden 3.3 Lastbilar Lätta lastbilar i trafik Antalet miljöklassade lätta lastbilar ( 3.5 ton) i trafik i landet har minskat med 109 fordon sedan I länet och staden var minskningen 58 respektive 88 fordon. Det är i huvudsak lätta lastbilarna drivna av fordonsgas som har stått för minskningen, men även antalet renodlat eldrivna fordon har minskat. Den nya definition som infördes 2011 med skärpt maxutsläpp för diesel- och bensindrivna miljölastbilar från 230 till 120 g/km gjorde inte att antalet snåla diesellastbilar minskade. Antalet miljöklassade diesellastbilar i trafik var i stort sett oförändrat från 2010 till Några miljöklassade lätta bensindrivna lastbilar var inte i trafik 2011 och har inte varit det tidigare år heller. Stockholms stad och län har en högre andel miljöklassade lätta lastbilar än andelen för hela riket. I staden var 940 av lätta lastbilar miljöklassade vid årsskiftet 2011/2012, vilket motsvarar 2,2 %. 32

33 Tabell 17; Lätta lastbilar ( 3.5 ton) i trafik 2011 per drivmedel Drivmedel Antal riket Antal länet Antal staden Miljöfordon Andel riket Andel länet Andel staden Fordonsgas ,7% 1,2% 1,5% Etanol ,2% 0,4% 0,7% El ,003% 0,004% 0,01% Elhybrid ,01% 0,02% 0,02% Snål bensin % 0% 0% Snål diesel ,02% 0,02% 0,01% Miljöfordon totalt ,9% 1,6% 2,2% Icke miljöfordon Fordonsgas ,5% 0,8% 1,3% Etanol ,2% 0,4% 0,4% El ,02% 0,03% 0,04% Elhybrid % 0% 0% Bensin ,5% 16,92% 19,69% Diesel ,1% 80,3% 76,3% Övriga drivmedel ,0002% 0% 0% Lätta lastbilar totalt ,0% 100,0% 100,0% Figur 23; Lätta lastbilar ( 3.5 ton) i trafik 2011 uppdelat på miljöfordon och icke miljöfordon Riket Länet Staden Icke miljöfordon Miljöfordon 33

34 Figur 24; Miljöklassade lätta lastbilar ( 3.5 ton) i trafik 2011 per drivmedel El Elhybrid Fordonsgas Etanol Snål diesel Riket Länet Staden Tunga lastbilar i trafik I Tabell 18 och Figur 25 nedan redovisas antalet tunga lastbilar (>3,5 ton) i trafik i riket, länet och staden vid årsskiftet 2011/2012. Det totala antalet tunga lastbilar minskade något både riket, länet och staden; från stycken tunga lastbilar i trafik i landet 2010 till tunga lastbilar vid årsskiftet 2011/2012. Minskningen av tunga lastbilar i trafik gjorde att andelen miljöklassade tunga lastbilar ökade på samtliga tre geografiska nivåer, trots att antalet miljöklassade fordon minskade i såväl riket, som länet och staden. Tabell 18; Tunga lastbilar (>3.5 ton) i trafik 2011 per drivmedel Drivmedel Antal riket Antal länet Antal staden Andel riket Andel länet Andel staden Miljöfordon Fordonsgas ,8% 1,7% 4,0% Etanol ,02% 0,1% 0,4% El % 0% 0% Elhybrid ,003% 0,02% 0,00% Miljöfordon totalt ,8% 1,8% 4,4% Icke miljöfordon Bensin ,5% 0,7% 0,8% Diesel ,7% 97,4% 94,8% Tunga lastbilar totalt ,0% 100,0% 100,0% 34

35 Figur 25; Tunga lastbilar (>3.5 ton) i trafik 2011 uppdelat på miljöfordon och icke miljöfordon Riket Länet Staden Icke miljöfordon Miljöfordon Figur 26; Miljöklassade tunga lastbilar (>3.5 ton) i trafik 2011 per drivmedel Elhybrid Fordonsgas Etanol Riket Länet Staden 35

36 3.4 Taxi Tabell 19 samt Figur 27 och Figur 28 visar mängd och andel taxibilar (exklusive stortaxi) bland personbilar i trafik. Antalet taxibilar i trafik i riket minskade från till och även i Stockholms län och stad minskade antalet taxibilar något. Antalet miljöklassade taxibilar ökade däremot i både riket, länet och staden, vilket gjorde att andelen miljöklassade taxibilar ökade markant. Vid årsskiftet 2011/2012 var 68,3 % av taxibilarna i Stockholms län miljötaxibilar och i staden var motsvarande andel 70,0 %. De vanligaste miljötaxibilarna i trafik i Stockholms län och stad var drivna av fordonsgas, följt av snåla dieselbilar, elhybridbilar och etanolbilar. Tabell 19; Taxi (personbilar) i trafik 2011 per drivmedel Drivmedel Antal riket Antal länet Antal staden Andel riket Andel länet Andel staden Miljöfordon Fordonsgas ,1% 46,2% 48,2% Etanol ,7% 6,7% 6,6% El % 0% 0% Elhybrid ,3% 13,6% 14,1% Snål bensin ,01% 0% 0% Snål diesel ,4% 1,8% 1,1% Miljöfordon totalt ,5% 68,3% 70,0% Icke miljöfordon Fordonsgas ,7% 1,3% 1,4% Etanol ,2% 0,1% 0,2% El % 0% 0% Elhybrid ,02% 0,02% 0,04% Bensin ,6% 2,4% 2,3% Diesel ,0% 27,9% 26,1% Taxi totalt ,0% 100,0% 100,0% 36

37 Figur 27; Taxibilar (personbilar) i trafik 2011 uppdelat på miljöfordon och icke miljöfordon Riket Länet Staden Icke miljöfordon Miljöfordon Figur 28; Miljöklassade taxibilar (personbilar) i trafik 2011 per drivmedel Elhybrid Fordonsgas Etanol Snål bensin Snål diesel Riket Länet Staden 37

38 3.5 Miljöfordon inom Stockholms stads förvaltningar och bolag Under 2011 ökade Stockholms stads förvaltningar och bolag återigen innehavet av miljöfordon och vid utgången av året var 97,5 % av bilarna miljöfordon (specialfordon och utryckningsfordon borträknade). Den totala miljöbilsflottan består av nästan 750 bilar och av dessa går drygt hälften på fordonsgas. Näst vanligaste miljöbilen i stadens flotta är etanolbilen och därefter följer snåla bensin- och dieselbilar och el- och elhybridbilar. Antalet elbilar i stadens verksamheter mer än fördubblades under 2011, från 6 bilar till 14 bilar. Figur 29; Andel miljöfordon bland bilar ägda eller leasade av Stockholms stads förvaltningar och bolag % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% El & hybrid Fordonsgas Etanol Snål bensin & diesel 20% 10% 0%

39 4 DRIVMEDEL 4.1 Leverans av drivmedel till Stockholms län I följande kapitel redovisas försäljning av drivmedel till Stockholms län åren 2000 till Uppgifterna presenteras i volymenheter (m 3 ) samt energiinnehåll (TJ) för respektive drivmedelstyp. Dataunderlaget till detta kapitel kommer till största del från Sveriges officiella statistik rörande drivmedel och har kompletterats med data från drivmedelsbolag. För mer detaljerad information om källor och bearbetning av data, se kapitel 5. I Tabell 20 nedan redovisas levererad mängd bränsle till Stockholms län under perioden 2000 till Tabell 20; Levererad volym fordonsdrivmedel till Stockholms län år [m 3 ] Drivmedel Bensin Diesel exkl. arbetsmaskiner Naturgas (1000 Nm 3 ) Etanol i E * Etanol i E85 ** Etanol i Etamax D (ED95) * Biogas RME (B5) exkl. arbetsmaskiner ** * RME (B100) * Vätgas (1000 Nm3) HVO *Skattade värden **Uppgift saknas Leveranser av fossila drivmedel till Stockholms län ökade under år 2011 med 2,7 procent. Levererad mängd bensin till länet minskade med 9,2 procent, en minskning något högre än för riket på 7,2 procent. Dieselleveranserna till länet ökade med 20,7 procent, vilket är avsevärt högre än ökningen på 3,1 procent i riket. Leveransen av naturgas närapå fördubblades jämfört med året innan (96,5 % mer än 2010). Den levererade mängden naturgas motsvarade 31 procent av den totala leveransen av fordonsgas vilket är en ökning jämfört med föregående år då naturgasen motsvarade 26 procent. Levererad mängd biogas ökade under 2011 med knappt 50 procent jämfört med föregående år. Stockholms läns andel på 69 procent biogas av fordonsgasen är något högre än motsvarande andel för riket, som ligger på 62 procent. Leveranserna av E85 minskade i länet med knappt fyra procent, medan leveranserna av Etamax D (ED95) ökade med drygt 35 procent. Låginblandad etanol (E5) minskade till följd av minskade bensinleveranser och låginblandad RME (B5) ökade som en följd av ökade 39

40 dieselleveranser. Leveranserna av ren RME (B100) ökade kraftigt 2011, den levererade volymen uppgick till knappt 14 gånger så mycket som föregående år. Under 2011 introducerade Preem som första drivmedelsbolag i Sverige och världen tallolja i det dieselbränsle som de benämner Preem Evolution Diesel. Denna typ av HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) framställs genom att råtalldiesel tillsammans med fossilråolja raffineras till standarddiesel. Sett till energiinnehåll stod HVO-inblandningen för 0,7 % av den totala levererade drivmedelsmängden i Stockholms län Tabell 21; Energiinnehåll i levererad mängd drivmedel till Stockholms län [TJ] Drivmedel Bensin Diesel exkl. arbetsmaskiner Naturgas Etanol i E * 802 Etanol i E Etanol i Etamax D (ED95) * 795 Biogas RME i B5 exkl. arbetsmaskiner ** * RME i B * 71 Vätgas HVO Totalt Summa fossila drivmedel Summa förnybara drivmedel Andel förnybart: 0,9% 1,8% 2,0% 2,1% 2,2% 2,4% 3,5% 5,3% 7,3% 7,1% 7,5% 8,8% *Skattade värden, ** Uppgift saknas I Tabell 21 ovan redovisas det levererade drivmedlets energiinnehåll för perioden 2000 till 2011, samt beräknad andel förnybar energi. 40

41 Andelen energiinnehåll per levererat drivmedel för perioden presenteras i Tabell 22. Tabell 21och Tabell 22 baseras på uppgifter om levererad volym drivmedel presenterat i Tabell 20. Tabell 22; Drivmedelsandel av leveranserna till Stockholms län [energi-%] Drivmedel Bensin 65,9% 65,2% 63,6% 62,5% 67,3% 65,7% 64,3% 59,9% 55,9% 54,0% 54,4% 47,0% Diesel exkl. arbetsmaskiner 33,2% 33,0% 34,4% 35,4% 30,5% 31,8% 32,1% 34,8% 36,8% 38,6% 37,8% 43,5% Naturgas 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,2% 0,4% 0,7% Etanol i E5 0,1% 1,0% 1,2% 1,6% 1,5% 1,5% 1,5% 1,9% 1,8% 1,8% 1,8%* 1,5% Etanol i E85 ** 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 1,0% 1,0% 2,4% 2,1% 1,9% 1,7% Etanol i Etamax D (ED95) 0,7% 0,7% 0,7% 0,5% 0,6% 0,6% 0,8% 0,9% 0,9% 1,0% 1,1%* 1,5% Biogas 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,2% 0,3% 0,4% 0,4% 0,6% 0,9% 1,3% RME i B5 exkl. arbetsmaskiner ** 1,1% 1,7% 1,8% 1,7%* 2,0% RME i B100 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%* 0,1% Vätgas ,0% 0,0% HVO ,7% Totalt 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% *Skattade värden, ** Uppgift saknas De förnybara drivmedlens andel illustreras i Figur 30 nedan. Notera att fordonsgas endast utgörs av biogas i figuren. 10,0% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% HVO i diesel RME i B100 RME i B5 exkl. arb. maskiner Biogas Etanol i Etamax D (ED95) Etanol i E85 Etanol i E5 0,0% Figur 30; Andelen förnybara drivmedel av de totala leveranserna till Stockholms län [energi-%] 41

42 Förhållandet mellan olika drivmedels energiinnehåll som såldes i Stockholms län under 2011 illustreras i Figur 31 nedan. Diesel exkl. arbetsmaskiner 43,5% Bensin 47,0% Naturgas 0,7% Förnybara drivmedel 8,8% Biogas 1,3% ED95 1,5% E85 1,7% E5 1,5% B5 2,0% B100 0,1% HVO 0,7% Figur 31; Drivmedelsandelar i energiprocent av leveranser till Stockholms län år 2011 Andelen förnybar energi i de totala drivmedelsleveranserna i länet var 8,8 procent vilket innebär en ökning på 1,3 procent jämfört med år Av de förnybara drivmedlen stod etanol (E5, E85 och ED95 tillsammans) för den största andelen på 4,7 procent vilket är ungefär samma andel som både år 2009 och Av de olika drivmedelsblandningar som etanol ingår i utgör etanol i form av E85 den största delen, därefter utgör låginblandad etanol (E5) och etanol till Etamax D (ED95) lika stor andel. Om man inte klumpar ihop etanolblandningarna stod RME i B5 för den enskilt största andelen förnybara drivmedel i Stockholms län. 42

43 10,0% 9,0% 8,8% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 7,3% 7,5% 7,1% 5,3% 5,3% 5,6% 4,9% 4,2% 3,6% 3,2% 2,0% 2,1% 2,2% 2,4% 2,3% 2,1% 1,3% 0,7% 6,4% 0,0% Stockholms län Riket Figur 32 Andel förnybara drivmedel i levererade drivmedel till Stockholms län respektive riket år [energi-%] Andelen förnybara drivmedel i riket fortsätter att öka i likhet med utvecklingen i länet. Jämförelse av andelen förnybara drivmedelsleveranser i Stockholms län med andelen på riksnivå visar att länet, i likhet med föregående år, har en högre andel förnybara drivmedel än riket. Andelen i länet är 8,8 procent och i riket 6,4 procent. Utvecklingen från 2002 till 2011 illustreras i Figur 32 ovan. Den genomsnittliga volymprocenten av låginblandade förnybara drivmedel i bensin och diesel presenteras nedan. 4 Tabell 23; Låginblandad förnybar andel i fossila drivmedel i Stockholms län år 2011, bensin och diesel [m3] Bensin Diesel Såld mängd drivmedel Låginblandat förnybart drivmedel Andel förnybart drivmedel 4,8% 7,9% Andelen förnybar inblandning i bensin respektive diesel år 2011 uppgick till 4,8 respektive 7,9 procent. Den förnybara andelen i bensin ligger kvar på samma nivå 4 Uppgifterna baseras på data från de fyra största drivmedelsbolagen vilket gör att mängden drivmedel i denna tabell skiljer sig mot tabellerna ovan. För en mer detaljerad förklaring, se metodavsnittet. 43

Miljöfordon och förnybara drivmedel i Stockholm

Miljöfordon och förnybara drivmedel i Stockholm Miljöfordon och förnybara drivmedel i Stockholm Sammanställning av statistik för år 2013 December 2014 MILJÖBILAR I STOCKHOLM MILJÖFÖRVALTNINGEN www.stockholm.se/miljobilar Miljöfordon och förnybara drivmedel

Läs mer

Miljöfordon och förnybara drivmedel i Stockholm Sammanställning av statistik för år 2014 Januari 2016

Miljöfordon och förnybara drivmedel i Stockholm Sammanställning av statistik för år 2014 Januari 2016 Miljöfordon och förnybara drivmedel i Stockholm Sammanställning av statistik för år 2014 Januari 2016 MILJÖBILAR I STOCKHOLM MILJÖFÖRVALTNINGEN www.stockholm.se/miljobilar Miljöfordon och förnybara drivmedel

Läs mer

Miljöfordon i Stockholm Sammanställning av statistik för år 2015 April MILJÖBILAR I STOCKHOLM MILJÖFÖRVALTNINGEN

Miljöfordon i Stockholm Sammanställning av statistik för år 2015 April MILJÖBILAR I STOCKHOLM MILJÖFÖRVALTNINGEN Miljöfordon i Stockholm Sammanställning av statistik för år 2015 April 2016 MILJÖBILAR I STOCKHOLM MILJÖFÖRVALTNINGEN www.stockholm.se/miljobilar Miljöfordon i Stockholm Sammanställning av statistik för

Läs mer

Miljöbilar i Stockholm Miljöfordon i Stockholm

Miljöbilar i Stockholm Miljöfordon i Stockholm Miljöbilar i Stockholm Miljöfordon i Stockholm Sammanställning av statistik för år 212 Maj 213 Dokumentinformation Titel: Försäljning av miljöfordon och förnybara drivmedel i Stockholm Projektledare:

Läs mer

Miljöbilar i Stockholm Försäljning av miljöfordon och förnybara drivmedel i Stockholm

Miljöbilar i Stockholm Försäljning av miljöfordon och förnybara drivmedel i Stockholm Miljöbilar i Stockholm Försäljning av miljöfordon och förnybara drivmedel i Stockholm Sammanställning av statistik för år 2010 December 2011 Dokumentinformation Titel: Försäljning av miljöfordon och förnybara

Läs mer

Miljöbilar i Stockholm Försäljning av miljöfordon och förnybara drivmedel i Stockholm

Miljöbilar i Stockholm Försäljning av miljöfordon och förnybara drivmedel i Stockholm Miljöbilar i Stockholm Försäljning av miljöfordon och förnybara drivmedel i Stockholm Sammanställning av statistik för år 2009 Maj 2010 Dokumentinformation Titel: Försäljning av miljöfordon och förnybara

Läs mer

Försäljning av miljöfordon. drivmedel i Stockholm

Försäljning av miljöfordon. drivmedel i Stockholm Miljöbilar i Stockholm Försäljning av miljöfordon och förnybara drivmedel i Stockholm Sammanställning av statistik för år 2008 April 2009 Dokumentinformation Titel: Försäljning av miljöfordon och förnybara

Läs mer

Mobilitet och bränsle - Bränslebranschens utmaningar Framtiden är vår viktigaste marknad. Helene Samuelsson Kommunikationschef Preem

Mobilitet och bränsle - Bränslebranschens utmaningar Framtiden är vår viktigaste marknad. Helene Samuelsson Kommunikationschef Preem Mobilitet och bränsle - Bränslebranschens utmaningar Framtiden är vår viktigaste marknad Helene Samuelsson Kommunikationschef Preem Preem en viktig samhällsaktör Raffinering Export Marknad Transporter

Läs mer

Lennart Östblom. www.kommunanalys.se

Lennart Östblom. www.kommunanalys.se Lennart Östblom www.kommunanalys.se Arbetar med att samla in bearbeta analysera sammanställa presentera information om Sveriges kommuner och deras verksamhet Personbilar 2009 till 2013 Ökning 3,3 procent

Läs mer

Försäljning av miljöfordon. drivmedel i Stockholm

Försäljning av miljöfordon. drivmedel i Stockholm Miljöbilar i Stockholm Försäljning av miljöfordon och förnybara drivmedel i Stockholm Sammanställning av statistik för 2006 samt prognos för 2007 Maj 2007 Dokumentinformation Titel: Försäljning av miljöfordon

Läs mer

Fordon % 28 procent av personbilarna i trafik ägs av kvinnor Antalet personbilar i trafik ökade till

Fordon % 28 procent av personbilarna i trafik ägs av kvinnor Antalet personbilar i trafik ökade till Fordon 216 4 768 6 Antalet personbilar i trafik ökade till 4 768 6 28 % 28 procent av personbilarna i trafik ägs av kvinnor 19 % Andelen personbilar i trafik äldre än 15 år är 19 procent 78 % 78 procent

Läs mer

Oförändrade utsläpp från vägtrafiken trots stor minskning av nya bilars bränsleförbrukning

Oförändrade utsläpp från vägtrafiken trots stor minskning av nya bilars bränsleförbrukning PM Trafikverket 781 89 Borlänge Besöksadress: Röda Vägen 1 Telefon: 0771-921 921 2010-11-30 Håkan Johansson Samhällsbehov hakan.johansson@trafikverket.se Direkt: 0243-75969 Oförändrade utsläpp från vägtrafiken

Läs mer

Vilken miljöbil ska man välja? www.miljofordonsyd.se Örebro 2009-05-12

Vilken miljöbil ska man välja? www.miljofordonsyd.se Örebro 2009-05-12 Vilken miljöbil ska man välja? Örebro 2009-05-12 Mina kontaktuppgifter Jonas Lööf Kemiingenjör och miljövetare Arbetat med miljöbilar sedan 1997 Projektledare Miljöfordon Syd jonas@miljofordonsyd.se Mobil:

Läs mer

Svensk nybilsförsäljning 2016: Rekordförsäljning, men inte rekordgrönt

Svensk nybilsförsäljning 2016: Rekordförsäljning, men inte rekordgrönt Svensk nybilsförsäljning 2016: Rekordförsäljning, men inte rekordgrönt Bakgrund Sju av riksdagens åtta partier står bakom målet att nå en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030, som av miljömålsberedningen

Läs mer

Försäljning av miljöfordon. drivmedel i Stockholm

Försäljning av miljöfordon. drivmedel i Stockholm Miljöbilar i Stockholm Försäljning av miljöfordon och förnybara drivmedel i Stockholm Sammanställning av statistik för år 2007 samt prognos för år 2008 Mars 2008 Dokumentinformation Titel: Försäljning

Läs mer

Framtiden är vår viktigaste marknad. Raffinaderiverksamhet med grön vision Sören Eriksson

Framtiden är vår viktigaste marknad. Raffinaderiverksamhet med grön vision Sören Eriksson Framtiden är vår viktigaste marknad Raffinaderiverksamhet med grön vision Sören Eriksson Preem en viktig samhällsaktör Raffinering Står för 80 % av Sveriges raffineringskapacitet 30 % av totala raffineringskapaciteten

Läs mer

DRIVMEDELSVAL I OFFENTLIGA ORGANISATIONER

DRIVMEDELSVAL I OFFENTLIGA ORGANISATIONER DRIVMEDELSVAL I OFFENTLIGA ORGANISATIONER Erfarenheter från 10 års arbete med fordonsflottor, miljöbilar och fordonsbränsle Sustainable Business Hubs årsstämma 2013 29 maj Max Hanander, Trivector Traffic

Läs mer

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning Nulägesbeskrivning Lerum 2013-04-10 Innehåll Energiplan 2008 uppföljning 4 Sammanfattning 6 Uppföljning Mål 7 Minskade fossila koldioxidutsläpp... 7 Mål: År 2020 har de fossila koldioxidutsläppen minskat

Läs mer

Export av begagnade miljöbilar och fossiloberoendet. Rapport 2017:6

Export av begagnade miljöbilar och fossiloberoendet. Rapport 2017:6 Export av begagnade miljöbilar och fossiloberoendet Rapport 2017:6 Export av begagnade miljöbilar och fossiloberoendet Rapport 2017:6 Trafikanalys Adress: Torsgatan 30 113 21 Stockholm Telefon: 010 414

Läs mer

Huvudet - Index för måluppfyllelse

Huvudet - Index för måluppfyllelse Huvudet - Index för måluppfyllelse Fossil energianvändning i vägtrafiken (H) MWh/capita 6 8 4 6 8 4 6 8 3 Måluppfyllelse (H) Fossil energianvändning 9 8 7 6 5 4 3 9 8 7 6 5 4 3 Procentuell uppfyllelse

Läs mer

Du får vad du köper. 27 maj 2014 maria.losman@ecoplan.se På uppdrag av Biogas Väst

Du får vad du köper. 27 maj 2014 maria.losman@ecoplan.se På uppdrag av Biogas Väst Du får vad du köper 27 maj 2014 maria.losman@ecoplan.se På uppdrag av Biogas Väst Succépusslet Policy Upphandling Uppföljning internt av avrop/inköp Uppföljning externt hos leverantörer Policy 1. Sitt

Läs mer

Motion om miljöbilar

Motion om miljöbilar Kommunfullmäktige 2008-04-28 97 223 Kommunstyrelsen 2009-04-14 89 215 Arbets- och personalutskottet 2009-03-16 63 134 Dnr 08.305-008 aprilkf23 Motion om miljöbilar Ärendebeskrivning Börje Lööw, för vänsterpartiet,

Läs mer

Fortsatt minskning av utsläppen men i för långsam takt för att nå klimatmålen

Fortsatt minskning av utsläppen men i för långsam takt för att nå klimatmålen PM Trafikverket 781 89 Borlänge Besöksadress: Röda Vägen 1 Telefon: 0771-921 921 2015-02-26 Håkan Johansson Planering hakan.johansson@trafikverket.se Direkt: 010-123 59 19 Fortsatt minskning av utsläppen

Läs mer

BILAGA 1 Beräkningar och underlag

BILAGA 1 Beräkningar och underlag Miljöförvaltningen Miljöbilar i Stockholm Bilaga 1 Beräkningar och underlag Sida 1 (9) 2017-05-22 BILAGA 1 Beräkningar och underlag Åtgärdsplan Teknikskifte inom vägtrafiken till 2020 Miljöförvaltningen

Läs mer

Svenska bilmarknaden: Fossiloberoende, var god dröj! En rapport från 2030-sekretariatet, augusti 2016

Svenska bilmarknaden: Fossiloberoende, var god dröj! En rapport från 2030-sekretariatet, augusti 2016 Svenska bilmarknaden: Fossiloberoende, var god dröj! En rapport från 2030-sekretariatet, augusti 2016 Bakgrund Sju av riksdagens åtta partier står bakom målet att nå en fossiloberoende fordonsflotta till

Läs mer

Bioenergin i EUs 2020-mål

Bioenergin i EUs 2020-mål Bioenergin i EUs 2020-mål Preem AB Michael G:son Löw Koncernchef och VD IVA 16 november 2011 Preem leder omvandlingen till ett hållbart samhälle 2 Vi jobbar hårt för att det aldrig mer ska bli bättre förr

Läs mer

Årsrapport Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning. Rapport Linköpings kommun linkoping.se

Årsrapport Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning. Rapport Linköpings kommun linkoping.se Årsrapport 215 Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning Rapport 216-11-14 Linköpings kommun linkoping.se Inledning Linköpings kommun har som mål att kommunen ska vara koldioxidneutral 225. Koldioxidneutralitet

Läs mer

Ett urval indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030

Ett urval indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030 Ett urval indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 23 Struktur hos nyckeltal och index Index som visar grad av måluppfyllelse Övergripande nyckeltal Detaljerade nyckeltal som

Läs mer

Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp

Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp Det goda livet Presentation om Inköp Innehåll Västra Götalandsregionen Regionservice.... Inköp... Marknadsanalys... Miljökrav

Läs mer

Miljöbilar i Stockholm. Efterfrågan på fordonsgas i Stockholms län 2007 Uppföljning januari-juni 2007

Miljöbilar i Stockholm. Efterfrågan på fordonsgas i Stockholms län 2007 Uppföljning januari-juni 2007 Miljöbilar i Stockholm Efterfrågan på fordonsgas i Stockholms län 2007 Uppföljning januari-juni 2007 ORIGINAL Oktober 2007 Dokumentinformation Titel: Efterfrågan på fordonsgas i Stockholms län 2007 Projektledare:

Läs mer

1) Åtgärder som vidtagits för att främja användningen av biodrivmedel

1) Åtgärder som vidtagits för att främja användningen av biodrivmedel Promemoria 2007-06-26 N2008/4799/E Näringsdepartementet Energi Rapport i enlighet med direktivet 2003/30/EG av den 8 maj 2003 om främjande av användningen av biodrivmedel eller andra förnybara drivmedel

Läs mer

Motion om miljöbilar

Motion om miljöbilar Tekniska nämnden 2009 02 26 28 89 33 2009 02 12 41 107 Dnr 2008/380.30 Motion om miljöbilar Ärendebeskrivning Börje Lööw, för vänsterpartiet, anför följande i motion. Vänsterpartiet har tidigare lämnat

Läs mer

Indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030. en översiktlig presentation

Indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030. en översiktlig presentation Indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030 en översiktlig presentation Tre ben på väg mot målet Allt som inte har med val av fordon och drivmedel att göra: Energieffektivare

Läs mer

Svensk nybilsregistrering första halvåret 2017 granskad: Öka farten för fossilfritt!

Svensk nybilsregistrering första halvåret 2017 granskad: Öka farten för fossilfritt! Svensk nybilsregistrering första halvåret 2017 granskad: Öka farten för fossilfritt! Hittills i år har supermiljöbilarna - elbilar, laddhybrider och vätgasbilar - en marknadsandel på 4.1 procent. Det är

Läs mer

Förslag till ny miljöbilsdefinition för Stockholm stad

Förslag till ny miljöbilsdefinition för Stockholm stad TRAFIKKONTORET MILJÖFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE Kontaktperson trafikkontoret Göran Westberg Avdelningen för trafikplanering Telefon: 08-508 273 61 goran.westberg@tk.stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden

Läs mer

Växjö 2014-03-28. Definition 2013: Enligt budgetproposition 2012/13:1. Miljöbilsgränsen bestäms av fordonets vikt och drivmedel.

Växjö 2014-03-28. Definition 2013: Enligt budgetproposition 2012/13:1. Miljöbilsgränsen bestäms av fordonets vikt och drivmedel. I fordonsunderlaget som baseras på personbilar och lätta lastbilar, ingår både kommuners och landstings filialer (förvaltningar) och bolag. Information om vilka bolag som finns har hämtats från SCB. På

Läs mer

SLB 8:2009. Trängselskattens inverkan på utsläpp och luftkvalitet

SLB 8:2009. Trängselskattens inverkan på utsläpp och luftkvalitet SLB 8:2009 Trängselskattens inverkan på utsläpp och luftkvalitet UTVÄRDERING TILL OCH MED ÅR 2008 Förord Denna utredning är genomförd av SLB-analys vid Miljöförvaltningen i Stockholm. SLB-analys är operatör

Läs mer

Minskade utsläpp trots ökad trafik och rekord i bilförsäljning

Minskade utsläpp trots ökad trafik och rekord i bilförsäljning PM Trafikverket 781 89 Borlänge Besöksadress: Röda Vägen 1 Telefon: 0771-921 921 2017-02-14 Håkan Johansson Planering hakan.johansson@trafikverket.se Direkt: 010-123 59 19 Minskade utsläpp trots ökad trafik

Läs mer

Ökande trafik dämpar effekter av energieffektivisering och förnybar energi

Ökande trafik dämpar effekter av energieffektivisering och förnybar energi PM Trafikverket 781 89 Borlänge Besöksadress: Röda Vägen 1 Telefon: 0771-921 921 2016-02-23 Håkan Johansson Planering hakan.johansson@trafikverket.se Direkt: 010-123 59 19 Ökande trafik dämpar effekter

Läs mer

Hur väljer man den mest miljöanpassade bilen?

Hur väljer man den mest miljöanpassade bilen? Hur väljer man den mest miljöanpassade bilen? Mats-Ola Larsson, konsult och miljörådgivare på Trafikkontoret i Göteborg mats-ola@miljoinfo.se Förbrukning hos nysålda bilar (deklarerad) För gas- och etanolbilar

Läs mer

Strategi för energieffektivisering 2011-2020

Strategi för energieffektivisering 2011-2020 Samhällsbyggnadsförvaltningen Strategi för energieffektivisering 211-22 Förslag 211-3-31 Innehållsförteckning Inledning... 3 Nulägesanalys... 4 Byggnader... 4 Area... 4 Energianvändning... 5 Kostnad...

Läs mer

Förnybara drivmedel Per Wollin

Förnybara drivmedel Per Wollin Förnybara drivmedel Per Wollin 2017-10-25 Transportutmaningen % fossilt Andel fossila bränslen 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Inrikes

Läs mer

DET HÄR ÄR GAMLA UPPSALA BUSS... 3 FÖRETAGET... 3 GAMLA UPPSALA BUSS MILJÖHISTORIA... 3 BAKGRUND... 3 MILJÖCERTIFIERADE ENLIGT ISO 14001...

DET HÄR ÄR GAMLA UPPSALA BUSS... 3 FÖRETAGET... 3 GAMLA UPPSALA BUSS MILJÖHISTORIA... 3 BAKGRUND... 3 MILJÖCERTIFIERADE ENLIGT ISO 14001... Miljöredovisning 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING DET HÄR ÄR GAMLA UPPSALA BUSS... 3 FÖRETAGET... 3 GAMLA UPPSALA BUSS MILJÖHISTORIA... 3 BAKGRUND... 3 MILJÖCERTIFIERADE ENLIGT ISO 14001... 3 ETT UTHÅLLIGT SAMHÄLLE

Läs mer

Uppdaterade reduktionsvärden för etanol- och gasfordon till bilindex

Uppdaterade reduktionsvärden för etanol- och gasfordon till bilindex PM Trafikverket 781 89 Borlänge Besöksadress: Röda Vägen 1 Telefon: 0771-921 921 2014-03-23 Håkan Johansson Samhällshov hakan.johansson@trafikverket.se Direkt: 010-123 59 19 Uppdaterade reduktionsvärden

Läs mer

trafik&miljöfordon Lars Bern och Maria Strömberg från Business Region Göteborg termer, säger Lars Bern på BRG och pekar

trafik&miljöfordon Lars Bern och Maria Strömberg från Business Region Göteborg termer, säger Lars Bern på BRG och pekar Nyhetsbrev nr 2. 2013 I samverkan mellan Gatubolaget, Renova, Parkeringsbolaget, Miljöförvaltningen, Göteborg Energi och Trafikkontoret trafik&miljöfordon BRG ska sprida Göteborgs miljöbilskunnande utomlands

Läs mer

TEMADAG OM MILJÖFRÅGOR INFÖR UPPHANDLING AV SERVICERESOR OCH SKOLSKJUTSTRAFIK

TEMADAG OM MILJÖFRÅGOR INFÖR UPPHANDLING AV SERVICERESOR OCH SKOLSKJUTSTRAFIK TEMADAG OM MILJÖFRÅGOR INFÖR UPPHANDLING AV SERVICERESOR OCH SKOLSKJUTSTRAFIK Länstrafiken Kronoberg 2015-10-08 HUR STÄLLER VI EFFEKTIVA MILJÖKRAV I UPPHANDLINGAR? Länstrafiken Kronoberg 2015-10-08

Läs mer

Miljöfordon Syd. Vi behöver våra bilar, men även en bra miljö!

Miljöfordon Syd. Vi behöver våra bilar, men även en bra miljö! Energideklaration fordon Analys av fordon som ger lägre kostnader och miljöpåverkan Jonas Lööf Miljöfordon Syd Tylösand 2013-05-14 Miljöfordon Syd Förening för alla bil- och miljöintresserade fler miljöbilar

Läs mer

Finansiering av miljöbussar

Finansiering av miljöbussar 1(5) 2009-08-18 Vår referens Gunnel Forsberg 08 686 1418 Styrelsen Dokumenttyp Finansiering av miljöbussar Bakgrund SLs inriktning har, alltsedan upphandling av busstrafiken inleddes i början på 1990-talet,

Läs mer

Diagram för exempelkommun Växjö

Diagram för exempelkommun Växjö Diagram för exempelkommun Växjö Indikatorer för kommunen som helhet (som geografiskt område) Huvudet - Index för måluppfyllelse Fossil energianvändning i nya personbilar (H2_KH) % Måluppfyllelse (H2_KH)

Läs mer

Miljöbilssituationen i Växjö ********* 9 stjärnor av 10 möjliga En granskning av Gröna Bilister

Miljöbilssituationen i Växjö ********* 9 stjärnor av 10 möjliga En granskning av Gröna Bilister Miljöbilssituationen i Växjö ********* 9 stjärnor av 10 möjliga - En granskning av Gröna Bilister Maj 2007 Gröna Bilister Tfn 018-320 220 Postgiro 32 34 83-8 Kungsgatan 16 Org.nr. 802400-0674 753 32 Uppsala

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Källa: Naturvårdsverkens rapport Konsumtionens klimatpåverkan, nov 2008 Transporter

Läs mer

Bensin, etanol, biogas, RME eller diesel? - CO 2 -utsläpp, praktiska erfarenheter och driftsekonomi. Johan Malgeryd, Jordbruksverket

Bensin, etanol, biogas, RME eller diesel? - CO 2 -utsläpp, praktiska erfarenheter och driftsekonomi. Johan Malgeryd, Jordbruksverket Bensin, etanol, biogas, RME eller diesel? - CO 2 -utsläpp, praktiska erfarenheter och driftsekonomi Johan Malgeryd, Jordbruksverket Bakgrund Utsläppen från transportsektorn var 2005 ca 20 miljoner ton

Läs mer

Diagram för exempelkommun Växjö. Indikatorer för kommunen som helhet (kommer att kompletteras med indikatorer för den kommunala verksamheten)

Diagram för exempelkommun Växjö. Indikatorer för kommunen som helhet (kommer att kompletteras med indikatorer för den kommunala verksamheten) Diagram för exempelkommun Växjö Indikatorer för kommunen som helhet (kommer att kompletteras med indikatorer för den kommunala verksamheten) Huvudet - Index för måluppfyllelse Måluppfyllelse (%) Index

Läs mer

Reviderad definition av miljöfordon

Reviderad definition av miljöfordon 1 Reviderad definition av miljöfordon Göteborgs kommun Träder ikraft 1 okt 2002 Antagen av trafiknämnden i Göteborg 2002-03-14 Fastställd av kommunstyrelsen 2002-06-19 Handläggare: Anders Roth Tel: 031-613703

Läs mer

Statistik över fordonsflottans utveckling delredovisning av regeringsuppdrag. Rapport 2016:13

Statistik över fordonsflottans utveckling delredovisning av regeringsuppdrag. Rapport 2016:13 Statistik över fordonsflottans utveckling delredovisning av regeringsuppdrag Rapport 2016:13 Statistik över fordonsflottans utveckling delredovisning av regeringsuppdrag Rapport 2016:13 Trafikanalys Adress:

Läs mer

Plattformen för fossilfri fordonssektor i Gävleborg och Dalarna. Claes Rosengren ordförande

Plattformen för fossilfri fordonssektor i Gävleborg och Dalarna. Claes Rosengren ordförande Plattformen för fossilfri fordonssektor i Gävleborg och Dalarna Claes Rosengren ordförande www.biodrivmitt.se Snabbare omställning till fossilfria fordon! Vätgas Elbil Dalarna årsskiftet 2016/2017 Personbilar:

Läs mer

OKQ8 och hållbar bilism

OKQ8 och hållbar bilism Hållbar bilism OKQ8 och hållbar bilism OKQ8 vill jobba med hållbarhet i hela leverantörskedjan från råvara till färdig produkt. Det är en förutsättning för att vi ska kunna garantera drivmedlens hållbarhetsprestanda.

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter för 2008

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter för 2008 SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.1.2010 KOM(2009)713 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter

Läs mer

Förordning om miljö- och säkerhetskrav vid myndigheters inköp av bilar samt upphandling av transporter Remiss från Näringsdepartementet

Förordning om miljö- och säkerhetskrav vid myndigheters inköp av bilar samt upphandling av transporter Remiss från Näringsdepartementet PM 2008:222 RII (Dnr 001-2183/2008) Förordning om miljö- och säkerhetskrav vid myndigheters inköp av bilar samt upphandling av transporter Remiss från Näringsdepartementet Borgarrådsberedningen föreslår

Läs mer

Stockholms stads miljöbilsdefinition och mål för stadens fordonsflotta 2011-2014

Stockholms stads miljöbilsdefinition och mål för stadens fordonsflotta 2011-2014 Utlåtande 2010:20 RII (Dnr 303-1466/2009) Stockholms stads miljöbilsdefinition och mål för stadens fordonsflotta 2011-2014 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande 1. Miljöbilsdefinition

Läs mer

Kommunens roll. Jonas Ericson Miljöbilar i Stockholm. Clean Vehicles in Stockholm

Kommunens roll. Jonas Ericson Miljöbilar i Stockholm. Clean Vehicles in Stockholm Clean Vehicles in Stockholm Kommunens roll CLEAN VEHICLES IN STOCKHOLM ENVIRONMENT & HEALTH ADM www.miljobilar.stockholm.se Jonas Ericson Miljöbilar i Stockholm 170.000 miljöbilar 20 %! 95 200.000 % av

Läs mer

Vilken nytta kan Kommunala VA-organisationer ha av Biogas Norr! folke.nystrom@bahnhof.se

Vilken nytta kan Kommunala VA-organisationer ha av Biogas Norr! folke.nystrom@bahnhof.se Vilken nytta kan Kommunala VA-organisationer ha av Biogas Norr! folke.nystrom@bahnhof.se En världsledande region i omställningen till drivmedel, energi och produkter från förnybar råvara Alviksgården Biosling

Läs mer

Regionservice. vår verksamhet och vårt erbjudande

Regionservice. vår verksamhet och vårt erbjudande Regionservice vår verksamhet och vårt erbjudande Version 1.8, 24 januari 2013 Västra Götalandsregionen en av fyra direktvalda regioner i Sverige drygt 50 000 anställda budgetomslutning 2010: cirka 44,1

Läs mer

trafik&miljöfordon Lars Bern och Maria Strömberg från Business Region Göteborg termer, säger Lars Bern på BRG och pekar

trafik&miljöfordon Lars Bern och Maria Strömberg från Business Region Göteborg termer, säger Lars Bern på BRG och pekar Nyhetsbrev nr 2. 2013 I samverkan mellan Gatubolaget, Renova, Parkeringsbolaget, Miljöförvaltningen, Göteborg Energi, BRG och Trafikkontoret trafik&miljöfordon BRG ska sprida Göteborgs miljöfordonskunnande

Läs mer

Exempeluppgift Delprov A2 Granska information, kommunicera och ta ställning

Exempeluppgift Delprov A2 Granska information, kommunicera och ta ställning Exempeluppgift Delprov A Granska information, kommunicera och ta ställning Nya bilar till hemtjänsten. En kommun ska hyra 0 stycken nya bilar. Bilarna ska användas av personalen när de ska besöka sina

Läs mer

BIOGASEFTERFRÅGAN I STRÄNGNÄS KOMMUN

BIOGASEFTERFRÅGAN I STRÄNGNÄS KOMMUN BIOGASEFTERFRÅGAN I STRÄNGNÄS KOMMUN Studie av biogasefterfrågan i Strängnäs kommun 2013-11-20 Sverige AB Linda Aldebert-Karlsson Sammanfattning har, på uppdrag av Strängnäs Biogas AB, genomfört en studie

Läs mer

Ökad biogasproduktion ger Sverige ett grönt lyft

Ökad biogasproduktion ger Sverige ett grönt lyft Ökad biogasproduktion ger Sverige ett grönt lyft Biogasseminarium med Centerpartiet Fredagen den 30 mars 2012 Anders Mathiasson Energigas Sverige enar branschen 175 medlemmar Biogasseminarium med Energigas

Läs mer

Drivmedelsfakta 2011

Drivmedelsfakta 2011 Drivmedelsfakta 2011 Klimatnytta i korthet Istället för svensk bensin Utsläppsreduktion (% CO 2 e/sträcka) Etanol E85 39 Biogas 83 Naturgas 23 Svensk fordonsgasmix 59 Siffrorna gäller för en given bil.

Läs mer

Gasbilar i Höörs Kommun - en målsättning. www.hoor.se

Gasbilar i Höörs Kommun - en målsättning. www.hoor.se - en målsättning Dokument Lokala miljömål Fordonsupphandling Inköpspolicy för motorfordon Lokala miljömål Andelen miljöfordon enligt Vägverkets miljöfordonsdefinition vid inköp av fordon till kommunens

Läs mer

Biogaskunskaper på stan

Biogaskunskaper på stan Biogaskunskaper på stan - En studie om vad gemene man känner till om biogas Pontus Björkdahl, Mari Rosenkvist och Julia Borgudd 9 Sammanfattning Under 9 har Biogas Öst genomfört en undersökning där personer

Läs mer

Personbilsparkens fossiloberoende - utveckling och styrmedel. Rapport 2016:11

Personbilsparkens fossiloberoende - utveckling och styrmedel. Rapport 2016:11 Personbilsparkens fossiloberoende - utveckling och styrmedel Rapport 2016:11 Personbilsparkens fossiloberoende - utveckling och styrmedel Rapport 2016:11 Trafikanalys Adress: Torsgatan 30 113 21 Stockholm

Läs mer

Programförklaring för Miljöfordon Syd

Programförklaring för Miljöfordon Syd Programförklaring för Miljöfordon Syd 1. Miljöfordon Syd och dess syfte (enligt stadgarna - 2 ÄNDAMÅL) Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom: 1. att marknadsföra

Läs mer

Växjö Tabell 1

Växjö Tabell 1 I fordonsunderlaget ingår både kommuners och landstings filialer och bolag. Information om vilka bolag som finns har hämtats från SCB. På www.miljofordonsdiagnos.se visas endast resultat för de organisationer

Läs mer

Miljökrav vid upphandling av transporttjänster

Miljökrav vid upphandling av transporttjänster Miljökrav vid upphandling av transporttjänster Innehållsförteckning Kort presentation av Västra Götalandsregionen Miljöarbetet i Västra Götalandsregionen Inköpsprocessen Miljökrav tunga transporter Rätt

Läs mer

Henrik Johansson Miljösamordnare Tel 0470-41330 Henrik.johansson@vaxjo.se. Energi och koldioxid i Växjö 2013

Henrik Johansson Miljösamordnare Tel 0470-41330 Henrik.johansson@vaxjo.se. Energi och koldioxid i Växjö 2013 Henrik Johansson Miljösamordnare Tel 47-4133 Henrik.johansson@vaxjo.se Energi och koldioxid i Växjö Inledning Varje år sedan 1993 genomförs en inventering av kommunens energianvändning och koldioxidutsläpp.

Läs mer

Utsläppen från vägtrafiken nu lägre än 1990, men ökad takt krävs för att nå klimatmålen

Utsläppen från vägtrafiken nu lägre än 1990, men ökad takt krävs för att nå klimatmålen PM Trafikverket 781 89 Borlänge Besöksadress: Röda Vägen 1 Telefon: 0771-921 921 2014-02-19 Håkan Johansson Samhällsbehov hakan.johansson@trafikverket.se Direkt: 010-123 59 19 Utsläppen från vägtrafiken

Läs mer

Miljöfordon = mer energi- och klimateffektiva fordon. www.clean-drive.eu

Miljöfordon = mer energi- och klimateffektiva fordon. www.clean-drive.eu Miljöfordon = mer energi- och klimateffektiva fordon Agenda Miljöengagerade bilhandlare visar vägen i Europa Kommunerna viktiga föregångare Granskning av kommunernas personbilar Bilval - att tänka på,

Läs mer

Miljöbilssituationen i Avesta *** 3 stjärnor av 10 möjliga En granskning av Gröna Bilister

Miljöbilssituationen i Avesta *** 3 stjärnor av 10 möjliga En granskning av Gröna Bilister Miljöbilssituationen i Avesta *** 3 stjärnor av 10 möjliga - En granskning av Gröna Bilister Januari 2005 Gröna Bilister Tfn 018-320 220 Postgiro 32 34 83-8 Rödhakevägen 25 B Org.nr. 802400-0674 756 52

Läs mer

Gasbilar är miljöbilar det måste synas i bonus-malus-systemet

Gasbilar är miljöbilar det måste synas i bonus-malus-systemet Stockholm den 2016-03-21 Gasbilar är miljöbilar det måste synas i bonus-malus-systemet Den pågående utredningen om bonus-malus riskerar att utformas så att endast elbilar och laddhybrider främjas med bonus.

Läs mer

Ur ett detaljhandelsbolags perspektiv. Erik Stenströmer Moglia Miljö- & Kvalitetskoordinator

Ur ett detaljhandelsbolags perspektiv. Erik Stenströmer Moglia Miljö- & Kvalitetskoordinator 2030 Ur ett detaljhandelsbolags perspektiv Erik Stenströmer Moglia Miljö- & Kvalitetskoordinator OKQ8 Direktdivisionen 2030 - UR ETT DETALJHANDELSBOLAGS PERSPEKTIV Vilka är OKQ8 idag och var står vi? Vad

Läs mer

MarknadsanalYZ. BioFuel Region AB. Potentiell marknadsutveckling för fordonsgas i regionerna Östersund, Sundsvall och Örnsköldsvik

MarknadsanalYZ. BioFuel Region AB. Potentiell marknadsutveckling för fordonsgas i regionerna Östersund, Sundsvall och Örnsköldsvik MarknadsanalYZ Potentiell marknadsutveckling för fordonsgas i regionerna Östersund, Sundsvall och Örnsköldsvik BioFuel Region AB 2013 2 3 FÖRORD Denna rapport är skriven av BioMil AB för att visa en översiktlig

Läs mer

Energi- och klimatarbete i Stockholms stad 2013-09-10

Energi- och klimatarbete i Stockholms stad 2013-09-10 Energi- och klimatarbete i Stockholms stad The Capital of Scandinavia Styrdokument Sida 2 Vision 2030 Ett övergripande dokument som stakar ut huvudriktningen inom stadens alla verksamhetsområden. Målinriktningen

Läs mer

Ulf Svahn SPBI FRAMTIDENS PETROLEUM OCH BIODRIVMEDEL

Ulf Svahn SPBI FRAMTIDENS PETROLEUM OCH BIODRIVMEDEL Ulf Svahn SPBI FRAMTIDENS PETROLEUM OCH BIODRIVMEDEL Drivmedel Bensin Diesel Flygfotogen Flygbensin Bunkerolja Naturgas Biogas Dimetyleter Etanol FAME HVO Syntetisk diesel El Metanol Fossil Fossil Fossil

Läs mer

PROMEMORIA. Känslighetsanalyser över prognosförutsättningar i bilparksanalyser. - för åtgärdsplaneringen 2009. Analys & Strategi. Version 2009-05-08

PROMEMORIA. Känslighetsanalyser över prognosförutsättningar i bilparksanalyser. - för åtgärdsplaneringen 2009. Analys & Strategi. Version 2009-05-08 PROMEMORIA Känslighetsanalyser över prognosförutsättningar i bilparksanalyser - för åtgärdsplaneringen 2009 Version 2009-05-08 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi

Läs mer

Miljökrav vid upphandling av fordon och transporter

Miljökrav vid upphandling av fordon och transporter Miljökrav vid upphandling av fordon och transporter En upphandlares vardag Innehåll Kort presentation av Västra Götalandsregionen Miljöarbetet i Västra Götalandsregionen Miljökrav fordon personbilar och

Läs mer

Hållbar Mobilitet Skåne

Hållbar Mobilitet Skåne Hållbar Mobilitet Skåne verkar för att minska efterfrågan på transporter och få fler att välja alternativ som är mer miljövänliga initierar och driver egna projekt verkar som bas och hjälp i projekt som

Läs mer

Fossilfri fordonstrafik hur ska det gå till?

Fossilfri fordonstrafik hur ska det gå till? Fossilfri fordonstrafik hur ska det gå till? Per Kågeson Almedalen 2014 Hur långt kan man hinna till 2030? 2013 var vägtrafikens utsläpp tillbaka på 1990 års nivå och låg ca 10 % under 2007 års toppnivå

Läs mer

Drivmedelsfakta 2012

Drivmedelsfakta 2012 Drivmedelsfakta 2012 Gällande förhållanden på den svenska marknaden helåret 2011 Uppgifter om drivmedel i detta faktablad utgör medelvärden för alla svenska drivmedelsbolag och baseras på de utsläppsvärden

Läs mer

1) Åtgärder som vidtagits för att främja användningen av biodrivmedel. Skattestrategi för alternativa drivmedel

1) Åtgärder som vidtagits för att främja användningen av biodrivmedel. Skattestrategi för alternativa drivmedel Promemoria M2005/3932/E 2005-06-30 Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet Enheten för energifrågor Kansliråd Lars Erik Guldbrand Telefon 08-405 22 97 Mobil 070-591 22 72 Telefax 08-405 22 80 E-post lars.guldbrand@sustainable.ministry.se

Läs mer

Naturskyddsföreningen, Bra Miljöval, Persontransporter & Godstransporter. Tabell 1: Bensin 95 oktan, 5% etanol. Gäller svenska marknaden. Per liter.

Naturskyddsföreningen, Bra Miljöval, Persontransporter & Godstransporter. Tabell 1: Bensin 95 oktan, 5% etanol. Gäller svenska marknaden. Per liter. Naturskyddsföreningen, Bra Miljöval, Persontransporter & Godstransporter Schablonvärden 2008-09-04 Drivmedel Tabell 1: Bensin 95 oktan, 5% etanol. Gäller svenska marknaden. Per liter. Icke förnybar energi

Läs mer

Miljöbilssituationen i Västervik ***** 5 stjärnor av 10 möjliga En granskning av Gröna Bilister

Miljöbilssituationen i Västervik ***** 5 stjärnor av 10 möjliga En granskning av Gröna Bilister Miljöbilssituationen i Västervik ***** 5 stjärnor av 10 möjliga - En granskning av Gröna Bilister April 2007 Gröna Bilister Tfn 018-320 220 Postgiro 32 34 83-8 Kungsgatan 16 Org.nr. 802400-0674 753 32

Läs mer

Miljöbil på villovägar. Per Kågeson SNS Förlag 2009

Miljöbil på villovägar. Per Kågeson SNS Förlag 2009 Miljöbil på villovägar Per Kågeson SNS Förlag 2009 Är vi på rätt väg? Europa menar att 10% biodrivmedel kanske är mer än miljön tål satsar på låginblandning Men Sverige vill nå 100% i kombination med Europas

Läs mer

Miljöbilssituationen i Höör

Miljöbilssituationen i Höör Miljöbilssituationen i Höör ** 2 stjärnor av 10 möjliga - En granskning av Gröna Bilister Juni 2007 Gröna Bilister Tfn 018-320 220 Postgiro 32 34 83-8 Kungsgatan 16 Org.nr. 802400-0674 753 32 Uppsala e-post:

Läs mer

Miljöbilssituationen i Södertälje ******* 7 stjärnor av 10 möjliga En granskning av Gröna Bilister

Miljöbilssituationen i Södertälje ******* 7 stjärnor av 10 möjliga En granskning av Gröna Bilister Miljöbilssituationen i Södertälje ******* 7 stjärnor av 10 möjliga - En granskning av Gröna Bilister September 2006 Gröna Bilister Tfn 018-320 220 Postgiro 32 34 83-8 Kungsgatan 16 Org.nr. 802400-0674

Läs mer

Miljögranskning av kommunernas bilflottor i Skåne. www.miljofordonsyd.se Hässleholm 2009-03-11

Miljögranskning av kommunernas bilflottor i Skåne. www.miljofordonsyd.se Hässleholm 2009-03-11 Miljögranskning av kommunernas bilflottor i Skåne Hässleholm 2009-03-11 Mina kontaktuppgifter Jonas Lööf Kemiingenjör och miljövetare Arbetat med miljöbilar sedan 1997 Projektledare Miljöfordon Syd jonas@miljofordonsyd.se

Läs mer

Hållbara inköp av fordon, Härnösand 2 december 2009

Hållbara inköp av fordon, Härnösand 2 december 2009 Hållbara inköp av fordon, Härnösand 2 december 2009 Genom hållbara inköp läggs grunden för hållbara transporter. När du och din organisation köper in eller leasar bilar och drivmedel kan organisationen

Läs mer

TRAFIKKONTORET MILJÖFÖRVALTNINGEN

TRAFIKKONTORET MILJÖFÖRVALTNINGEN TRAFIKKONTORET MILJÖFÖRVALTNINGEN 2008-10-20 Kontaktperson trafikkontoret Göran Westberg Trafikplanering Telefon: 08-508 273 61 goran.westberg@tk.stockholm.se Till Miljö- och trafikroteln Kontaktperson

Läs mer

Transportstöd fossilfria/mer miljöanpassade & kostnadseffektiva fordon i Blekinge län. www.miljofordonsyd.se 2015-02-25

Transportstöd fossilfria/mer miljöanpassade & kostnadseffektiva fordon i Blekinge län. www.miljofordonsyd.se 2015-02-25 Transportstöd fossilfria/mer miljöanpassade & kostnadseffektiva fordon i Blekinge län 2015-02-25 Miljöfordon Syd Förening för alla bil- och miljöintresserade fler miljöbilar fler tankställen med förnybara

Läs mer

Miljöstyrningsrådets kriterier för fordon och transporter. Joakim Thornéus, Miljöstyrningsrådet

Miljöstyrningsrådets kriterier för fordon och transporter. Joakim Thornéus, Miljöstyrningsrådet Miljöstyrningsrådets kriterier för fordon och transporter Joakim Thornéus, Miljöstyrningsrådet Miljöstyrningsrådet Miljöstyrningsrådets uppdrag är att erbjuda vägledning för hållbar upphandling, miljöledning

Läs mer

Körsträckor 2015 Vehicle kilometers 2015

Körsträckor 2015 Vehicle kilometers 2015 Statistik 2016:10 Körsträckor 2015 Vehicle kilometers 2015 Publiceringsdatum: 2016-04-07 Uppgifter för motorcyklar avseende 2015 publiceras i september Kontaktperson: Anette Myhr tel: 010-414 42 17, e-post:

Läs mer