Kompletterande GRI indikatorer Kompletterande information till Samhall AB:s årsoch hållbarhetsredovisning 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kompletterande GRI indikatorer 2012. Kompletterande information till Samhall AB:s årsoch hållbarhetsredovisning 2012"

Transkript

1 Kompletterande GRI indikatorer 2012 Kompletterande information till Samhall AB:s årsoch hållbarhetsredovisning

2 2 Personalrelaterade uppgifter

3 MÅLUPPFYLLELSE PERSONALMÅL 2012 Område Mål Utfall Antal arbetstillfällen i kärnuppdraget mätt i miljoner arbetade timmar 24,4 24,6 Rekrytering från prioriterade grupper >40 % 43% Övergångar 6,0% 5,2% Utvecklingsanställningar

4 SAMHALLS PERSONAL Bild 1 av 2 Kärnuppdrag Utvecklingsanställda 75 % sjukersättning Personalkategori Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt <30år år >50 år Heltid Samtliga är anställda på 25 % Deltid Anställningsformen är Tillsvidare tidsbegränsad Visstid Timanställd Tillsvidare (medeltal under året) Industriproduktion (2011) 634 (676) 872 (926) 1506 (1569) 12 (10) 5 (3) 17 (13) Förpackning/Montering (2011) 823 (1072) 776 (978) 1599 (2049) 18 (28) 17 (18) 35 (46) Tjänster (2011) 4034 (3827) 4286 (3968) 8320 (7820) Redovisas ej fördelat på 43 (32) 23 (25) affärsområden 66 (57) Bemannade Lösningar (2011) 1871 (2038) 2521 (2694) 4392 (4740) 82 (64) 27 (26) 109 (90) Resurspersoner (2011) 1537 (1129) 1786 (1317) 3323 (2446) 0 (13) 0 (4) 0 (17) Övriga 5 (9) 3 (7) 8 (17) 1 (0) 1 (0) Arbetsmarknadstjänster Totalt/personalkategori. Antal (2011) Totalt/personalkategori. Andel (2011)

5 SAMHALLS PERSONAL Bild 2 av 2 Personalkategori Chefer/Ledare Företagsledning Styrelse Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt <30år år >50 år Totalt/personalkategori. Antal (2011) Totalt/personalkategori. Andel (2011)

6 PERSONALOMSÄTTNING SAMT ÖVERGÅNGAR Personalkategori Kärnuppdrag Utvecklingsanställda 75 % sjukersättning Direkt anställda (totalt) Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Nyanställda 2012, totalt varav <30 år år >50 år Nyanställda 2011, totalt Avgångar (antal) 2012, totalt varav <30 år år >50 år Avgångar (antal) 2011, totalt Övergångar till annan arbetsgivare 2012 (antal) varav <30 år år >50 år Alla är nyanställda. Övergångar blir möjliga först under år Övergångar till annan arbetsgivare 2012 (andel av tillsvidareanställda) 4,1 6,2 5,2 1,3 1,4 1,3 Övergångar inte aktuella för denna personalkategori 6

7 PERSONALUTVECKLING ÅR 2012 Personalkategori Kärnuppdrag Utvecklingsanställda 75 % sjukersättning Direkt anställda (totalt) Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Planeringssamtal/Måldialog 98% 98% 98% Ingår i introduktionen 97% 97% 97% 78% 71% 75% Utbildningstimmar per anställd Yrkesutbildning (antal aktiviteter) Övrig utbildning (antal aktiviteter) Certifikat (nya under året) Roller (nya under året) Extern praktik (antal personer) Eftersom anställningstiden oftast är mycket kort redovisas utvecklingsinsatser först 2013 För få att redovisa uppdelat Ej relevant indelning 7

8 SJUKFRÅNVARO 2012 Personalkategori Kärnuppdrag Utvecklingsanställda Direkt anställda Samtliga anställda Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Total Kvinnor Män Totalt Sjukfrånvaro, procent av kontrakterad tid 14,9 10,5 12,5 10,4 8,5 9,6 3,5 2,1 2,7 14,1 10,0 11,8 Sjukfrånvaro >59 dagar, procent av kontraterad tid 7,3 4,6 5,8 1,2 1,0 1,1 1,5 0,7 1,1 6,8 4,3 5,4 8

9 9 Miljörelaterade uppgifter

10 Materialanvändning. EN1 och EN Materialanvändning (EN1), % återvunnen (EN2) EN1 EN2 EN1 EN2 EN1 EN2 Produktion Emballage(ton) % % % Kabel (ton) 173 0% 209 0% 248 0% Plast (ton) 39 5% 44 1% Stål (ton) % % % Trä (m3) % % % Tjänster Kemikalier (ton) *)varav andel miljömärkt 275 *86% 249 *89% 285 *82% Plastsäckar (ton) % % 321,609 75% 10

11 Energi (MwH). EN3 och EN Totalt energi, direkt och indirekt energianvändning Förnybar energi, flis, etanol och biogas Icke förnybar energi, el, olja, bensin, diesel Drivmedel transporter (leasade produktions- och tjänstebilar) Förnybar energi Icke förnybar energi Egna fastigheter Egna fastigheter, direkt energianvändning Förnybar energi, flis Icke förnybar energi, olja Egna fastigheter, indirekt energianvändning Förnybar/icke förnybar energi, fjärrvärme Icke förnybar energi, elanvändning och el/fjärrvärme FÖRSÄLJNING Förnybar/icke förnybar energi, fjärrvärme NY Ingen redovisning REDOVISNING Hyrda lokaler Total indirekt energianvändning Vatten (m 3). EN Förbrukning i egna och hyrda fastigheter

12 Koldioxidutsläpp (ton) Totalt, EN16 och EN Totalt koldioxidutsläpp, direkt och indirekt Produktions- och tjänstebilar Egna fastigheter Hyrda lokaler Tåg och flyg Privatbil i tjänst, hyrbilar Godstransporter Övriga utsläpp till luft (ton), EN Kolmonoxid: godstransporter, flyg, uppvärmning lokaler olja 2 1 Svaveldioxid: godstransporter, uppvärmning lokaler olja 0,3 0,1 Kväveoxider: godstransporter, flyg, uppvärmning lokaler olja och flis 6 4 jmf endast två år jmf endast två år jmf endast två år Initiativ för att minska utsläpp av växthusgas, EN Internt miljömål "Minskat co2 g/km produktionsbilar" -1% -2% jmf endast två år Kolväten: godstransporter, flyg, uppvärmning lokaler olja 0,3 0,2 Partiklar: godstransporter, uppvärmning lokaler olja 0,1 0,1 jmf endast två år jmf endast två år Avfall (ton), EN Avfall totalt Ofarligt avfall Återvinning Förbränning/bränsle Deponi Farligt avfall Återvinning Förbränning/bränsle Övrigt Redovisningsprinciper EN20 Hyrda lokaler inkluderas ej, tåg/flyg/hyrbilar redovisar ej Sox EN22 Övrigt avfall enlig definition i avfallsförodningen D8 och D9 12

GRI-bilaga 2014. Generella standardindikatorer

GRI-bilaga 2014. Generella standardindikatorer GRI-bilaga 2014 Catena AB publicerar i år för andra året i följd en hållbarhetsredovisning enligt riktlinjerna från the Global Reporting Initiative (GRI). Hållbarhetsredovisningen presenteras som ett separat

Läs mer

VÅR VERKSAMHET OCH HÅLLBARHETSSAMMANHANG

VÅR VERKSAMHET OCH HÅLLBARHETSSAMMANHANG GRI-bilaga 2014 2015 / GRI-bilaga 2014 2015 Helårsrapporteringen av vårt hållbarhetsarbete följer sedan 2009 riktlinjerna från the Global Reporting Initiative (GRI). Hållbarhetsredovisningen presenteras

Läs mer

Hållbarhetsresultat för 2012 2013 kpmg.se

Hållbarhetsresultat för 2012 2013 kpmg.se KPMG Hållbarhetsresultat för 2012 2013 1 Hållbarhetsresultat för 2012 2013 kpmg.se 2 KPMG Hållbarhetsresultat för 2012 2013 Om resultatet För andra gången presenterar vi vårt icke-finansiella resultat.

Läs mer

KUNGLIGA DRAMATISKA TEATERN

KUNGLIGA DRAMATISKA TEATERN KUNGLIGA DRAMATISKA TEATERN HÅLLBARHETSREDOVISNING 2010 1 INNEHÅLL BAKGRUND... 3 SAMMANFATTNING... 4 UTTALANDE FRÅN LEDNINGEN... 5 ORGANISATION... 6 DRAMATEN I KORTHET... 7 SKAPAT OCH LEVERERAT EKONOMISKT

Läs mer

Hållbarhetsredovisning Trivector 2014

Hållbarhetsredovisning Trivector 2014 Hållbarhetsredovisning Trivector 2014 Trafik Processer IT-system Hållbarhetsredovisning 2014 / 1:11 / Trivector består av tre delföretag med varsitt verksamhetsområde och ett nära samarbete: Trivector

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Linnéuniversitetet, Kalmar/Växjö

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Linnéuniversitetet, Kalmar/Växjö Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Linnéuniversitetet, Kalmar/Växjö Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Nej. 2. Hur lyder myndighetens miljöpolicy? Policy för hållbar

Läs mer

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6)

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Klimatrapport 2012 Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Företagsuppgifter Hotell Kristina AB Kontaktperson är Pernilla Olsen Denna rapport täcker verksamhetsåret 2012 Antal

Läs mer

Inledning. Hur du läser nulägesanalysen

Inledning. Hur du läser nulägesanalysen ! " # &'(& % $ % Inledning Storumans kommun präglas av storslagna naturmiljöer med stora kontraster i form av högfjällsområden i väster och skogslandskap i de östra delarna. Delar av skogslandet har inslag

Läs mer

RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE

RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014 RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE Region Nord Boden Bollnäs Borlänge Gävle Luleå Nordmaling Robertsfors Själevad Skellefteå Smedjebacken Sollefteå Sundsvall Söråker

Läs mer

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 FÖRETAGET verksamheten Hr Björkmans Entrémattor AB är ett privatägt företag som är till största del inriktat på uthyrning samt bytesservice

Läs mer

Miljöredovisning för Länsstyrelsen i Jönköpings län år 2002

Miljöredovisning för Länsstyrelsen i Jönköpings län år 2002 Miljöredovisning för Länsstyrelsen i Jönköpings län år 22 Meddelande 23:9 Angående frågor och synpunkter på rapporten, kontakta Stefan Lundvall Länsstyrelsen i Jönköpings län 551 86 Jönköping Telefon direkt:

Läs mer

Klimatrapport Alteco AB

Klimatrapport Alteco AB Klimatrapport Alteco AB FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.alteco.se Verksamhetsområde Teknikkonsult Beräkningsperiod 2013-01-01 till 2013-12-31 Kontaktperson Ingemar Jakobsson tel 070-576 05 60 NYCKELTAL

Läs mer

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING Form och layout: IK Stockholm Tryckort: Stockholm juni 2011 Tryckeri: Printcenter PAPPER: Omslag: Brun Board, 100% returpapper,

Läs mer

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING B R I N G C I T Y M A I L H Å L L B A R H E T S R E D O V I S N I N G Innehåll Inledning...3 Tankar från VD...4 Bring Citymail vilka är vi?...7 Strategi och ansats...11

Läs mer

www.pwc.se/corporate-responsibility PwC:s bidrag till ett hållbart samhälle

www.pwc.se/corporate-responsibility PwC:s bidrag till ett hållbart samhälle www.pwc.se/corporate-responsibility PwC:s bidrag till ett hållbart samhälle www.pwc.se/corporate-responsibility Inledning Hållbarhet i fokus I denna redovisning [s. 4] Marknad Idag efterfrågas tjänster

Läs mer

Läkemedelsverkets miljöarbete 2009

Läkemedelsverkets miljöarbete 2009 Läkemedelsverkets miljöarbete 2009 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala Telefon/Phone: +46 (0)18 17 46 00 Fax:

Läs mer

Arbetet för en fossilbränslefri region (nooil) ska

Arbetet för en fossilbränslefri region (nooil) ska Uppföljning av Kalmar läns mål för Fossilbränslefri region (nooil) Inledning 1 Samlade klimatutsläpp 2 Vägtrafik 3 Biogas 6 Energieffektivisering 8 El från förnybara källor 14 Uppvärmning av fastigheter

Läs mer

Edita Bobergs AB - extern klimatrapport

Edita Bobergs AB - extern klimatrapport Edita Bobergs AB - extern klimatrapport FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.editabobergs.se Verksamhetsområde Grafisk industri Beräkningsperiod 2008 Kontaktperson Peter Danielsen NYCKELTAL Antal Anställda

Läs mer

Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp

Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp Det goda livet Presentation om Inköp Innehåll Västra Götalandsregionen Regionservice.... Inköp... Marknadsanalys... Miljökrav

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2013. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Hållbarhetsredovisning 2013. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Hållbarhetsredovisning 2013 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut INNEHÅLL Kort om SP 3 Strategi och analys 4 Så redovisar SP 5 Verksamhet och organisation 6 Bolagsstyrning och engagemang 9 Affärsområden

Läs mer

Resultatrapport 2013 del av hållbarhetsredovisning

Resultatrapport 2013 del av hållbarhetsredovisning Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2013 Resultatrapport 2013 del av hållbarhetsredovisning Om Swedavias rapportering Denna resultatrapport är ett komplement och ska läsas som en bilaga till Swedavias

Läs mer

Miljöredovisning 2012

Miljöredovisning 2012 Miljöredovisning 2012 19 juni 2013 2/14 Innehåll 2 Om miljöredovisningen 3 Miljöorganisation 4 Miljöledningssystemet och revisioner 5 Direkt och indirekt miljöpåverkan 6 Miljöpolicy 6 Miljölagstiftning

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2013

Hållbarhetsredovisning 2013 Hållbarhetsredovisning 2013 Vision Jernhusen gör skillnad för människor och miljö. Affärsidé På kommersiella villkor utvecklar Jernhusen stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs järnvägen

Läs mer

Klimatbokslut. Förord Om Hagainitiativet Hagainitiativets beräkningsmanual/ghg protokoll Hagainitiativets beräkningar

Klimatbokslut. Förord Om Hagainitiativet Hagainitiativets beräkningsmanual/ghg protokoll Hagainitiativets beräkningar 1 Förord Om Hagainitiativet Hagainitiativets beräkningsmanual/ghg protokoll Hagainitiativets beräkningar Klimatbokslut Axfood Coca-Cola Enterprises Sverige Fortum Värme JM Procter & Gamble Sverige Svenska

Läs mer

HÅLLBARHETS- REDOVISNING 2013

HÅLLBARHETS- REDOVISNING 2013 HÅLLBARHETS- REDOVISNING 213 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 4 Sid 6 Sid 1 Sid 12 VD har ordet Ekologisk hållbarhet vi minskar vår miljöpåverkan Ekonomisk hållbarhet vi skapar långsiktiga värden Social hållbarhet

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Högskolan i Gävle

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Högskolan i Gävle Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Högskolan i Gävle Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja, ISO14001 2. Hur lyder myndighetens miljöpolicy? Högskolan i Gävle ska arbeta

Läs mer

Intern klimatrapport Sala Sparbank

Intern klimatrapport Sala Sparbank Intern klimatrapport Sala Sparbank FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.salasparbank.se Verksamhetsområde Sala och Heby Beräkningsperiod Januari-december 2013 Kontaktperson Annika Nelson Berg NYCKELTAL Antal

Läs mer

HÅLLBARHETSREDOVISNING

HÅLLBARHETSREDOVISNING HÅLLBARHETSREDOVISNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 4 Sid 6 Sid 1 Sid 12 VD har ordet Ekologisk hållbarhet minska vår miljöpåverkan Ekonomisk hållbarhet skapa långsiktiga värden Social hållbarhet samverkan

Läs mer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer Cybercom GRI-Bilaga Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Rapporteringen av Cybercoms hållbarhetsarbete följer sedan 2011 riktlinjerna

Läs mer

hållbarhets redovisning 2010

hållbarhets redovisning 2010 hållbarhets redovisning 2010 Cramo SVERIGe AB 1 I n n e h å l l Cramo Ett föredöme inom uthyrning 3 Hållbara affärer 4 Hållbarhet i vår verksamhet 8 Vår miljöpåverkan 12 Engagerade medarbetare 16 Vi är

Läs mer