BILAGA 2.2: MILJÖKRAV

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BILAGA 2.2: MILJÖKRAV"

Transkript

1 KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN I VÄSTERNORRLANDS LÄN DNR: 13/ UPPHANDLING SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK 2015 BILAGA 2.2: MILJÖKRAV

2 Sida 1 (5) Bilaga 2.2 Miljökrav SÄKO 2015

3 Sida 2 (5) Innehåll 1. Inledning Avgaskrav Fordon 1-8 passagerare Bussar klass A och B Bussar klass II och III Energi- och Drivmedelskrav Elenergi Drivmedel Bonus för biodrivmedel i Trafikuppdrag 40:1 Härnösand Bonus för minskad energianvändning för trafikuppdrag 40:1 Härnösand Krav på fordonsgas för trafikuppdrag 20:1 Sundsvall Miljöbilskrav för fordon registrerade för upp till 5 personer inklusive föraren Uppföljning Fordonsrapportering Avgaskrav Energi och drivmedelskrav Granskning av miljöarbetet... 5

4 Sida 3 (5) 1. Inledning Trafikföretagens trafik ska uppfylla de miljökrav som framgår av denna bilaga. Kraven är desamma för samtliga trafikområden, med de avvikelser som framgår av punkt nedan. 2. Avgaskrav 2.2 Fordon 1-8 passagerare Samtliga fordon ska vara typgodkända som MK2008/Euro 5 eller miljöklass med högre årtals- eller Eurobeteckning. 2.3 Bussar klass A och B Inga specifika miljökrav ställs för dessa fordon. Befintlig lagstiftning anses ge tillräckligt låga utsläppsvärden. 2.4 Bussar klass II och III De bussar som används för den upphandlade trafiken ska vara sådana att medelvärdet för utsläpp av kväveoxider respektive partiklar inom ett Trafikuppdrag, inte överskrider nedanstående värden i g/kwh: År Kväveoxider g/kwh Partiklar g/kwh ,3 0, ,0 0, ,8 0, ,6 0, ,3 0, och senare 2,1 0,02 3. Energi- och Drivmedelskrav 3.2 Elenergi I de fall trafiken bedrivs med elfordon ska elleveransen vara produktionsspecificerad som 100 % från förnybar källa. 3.3 Drivmedel Om dieselolja eller bensin används ska den vara av sämst miljöklass 1. Blanddrivmedel får användas om det består av ett biodrivmedel och ett drivmedel som uppfyller ovanstående krav och för övrigt uppfyller krav på minskade utsläpp av Klimatpåverkande gaser. 3.4 Bonus för biodrivmedel i Trafikuppdrag 40:1 Härnösand För att stimulera till en minskning av utsläppen av klimatpåverkande gaser erbjuder Beställaren att fordon som kan drivas med biodrivmedel och som bevisats drivas med biodrivmedel till minst 30 %, får en tilläggsersättning om 30 öre per kilometer utförd i uppdrag åt Beställaren. Om andelen är minst 50% erhålls en tilläggsersättning om 50 öre per kilometer utförd i uppdrag åt Beställaren (produktionskilometer, med resenär i bil). Biodrivmedel ska uppfylla kriterier enligt Lag (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen, 2 Kap Hållbarhetskriterier. 3.5 Bonus för minskad energianvändning för trafikuppdrag 40:1 Härnösand För att stimulera till en minskad energianvändning erbjuder Beställaren att fordon som kan och

5 Sida 4 (5) bevisats framföras med en energianvändning motsvarande 3kWh/10km eller lägre, får en tilläggsersättning om 30 öre per kilometer (produktionskilometer, med resenär i bil) utförd i uppdrag åt Beställaren. Exempel: En dieselbil som förbrukar 0.42liter diesel / 10 km har en energianvändning om 0.42l*9.8kWh =4.116kWh/10km 3.6 Krav på fordonsgas för trafikuppdrag 20:1 Sundsvall Trafik med AN-fordon ska utföras med fordonsgas, under förutsättning att det finns tillgängligt för tankning i Sundsvalls kommun. 3.7 Miljöbilskrav för fordon registrerade för upp till 5 personer inklusive föraren Fordon med första registreringsdatum till och med 2016 ska uppfylla miljökraven för miljöbil enligt definition , och som används vid köp av statens bilar (Förordning om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor SFS 2009: 1) Fordon med första registreringsdatum från och med 2017 och senare, ska uppfylla miljökraven för miljöbil enligt Vägtrafikskattelagens gällande från 1 januari För exempel med diesel/etanol/gas-bil se nedan: Det högsta tillåtna koldioxidutsläppet angivet i gram koldioxid per kilometer i förhållande till bilens vikt bestäms av följande beräkning; 1. bilens tjänstevikt enligt uppgift i vägtrafikregistret angivet i kilogram minskas med 1372, 2. differensen enligt 1 multipliceras med 0,0457, och 3. produkten enligt 2 adderas med 95, eller med 150 om bilen är utrustad med teknik för drift med etanolbränsle eller annat gasbränsle än gasol. Om det i vägtrafikregistret finns flera uppgifter om bilens koldioxidutsläpp vid blandad körning, ska vid tillämpning av första stycket den uppgift användas som anges för drift med etanolbränsle eller gasbränsle. Se nedan exempel Volvo v70 D2 automat enligt specifikation på Volvos hemsida = * 0,0457 = 17, ,0461 = 112,0461 Enligt specifikationerna på Volvos hemsida vid detta datum, är bilens utsläppsvärde 111g/km och bilen är således godkänd för trafik även enligt kraven som gäller för 2017 och senare. OBS att denna kontroll måste göras av varje anbudsgivare. Uppgifterna ska vara enligt uppgift i vägtrafikregistret. 4. Uppföljning Beställaren har rätt att sammanställa Trafikföretagets hela miljödata (via FRIDA) för att öppet kunna redovisa kollektivtrafikens sammanlagda miljöpåverkan. Beställaren har rätt att göra en revision av inlämnad data bland annat genom att ta del av dokumentation och besiktiga teknisk utrustning på fordonen. 4.2 Fordonsrapportering Sammansättningen av fordonsparken redovisas i fordonsdatabasen Frida. Rapporteringen ska omfatta de fordon som ingår i Trafikföretagets avtal med Beställaren. Det ska framgå fordonens miljöklass och om det är ett miljöfordon. Trafikföretaget ska kontinuerligt rapportera förändringar i fordonsparken. Trafikföretaget ska redovisa kilometer och drivmedelsförbrukning eller elförbrukning individuellt för varje fordon. S.k. rörliga data dvs. körda fordonskilometer (totalt antal kilometer utförda för Beställaren inklusive tomkörning men exklusive annan beställares trafik), typ av drivmedel, verklig förbrukning, samt procentuell inblandning av förnybart drivmedel,

6 Sida 5 (5) ska redovisas i fordonsdatabasen Frida senast månad 2 och 7. Rapporteringen gäller föregående halvår Avgaskrav Komplett redovisning i Frida innebär också att följande dokumentation ska kunna uppvisas på begäran av Beställaren: Dokumentation som verifierar miljöklass för fordonen i uppdraget enligt krav i punkt 1. Dokumentationen ska vara fordonsindividuell Energi och drivmedelskrav Komplett redovisning i Frida innebär också att följande dokumentation ska kunna uppvisas på begäran av Beställaren: Dokumentation som verifierar fordonets drivmedelsförbrukning och procentuella inblandning av förnybart drivmedel enligt punkt 2 Dokumentationen ska vara fordonsindividuell. 4.3 Granskning av miljöarbetet Beställaren har rätt att själv eller genom en uppdragstagare kontrollera drivmedelsfakturor och kvitton hos trafikföretaget. Trafikföretaget ska utan kostnad medverka till genomförandet av en sådan kontroll. Trafikföretaget ska vara behjälpligt med uppgifter som rör drivmedelsförbrukning. Det kan handla om att mata in rörliga data i FRIDA, eller att på begäran visa upp journaler för att styrka uppgifterna om drivmedelsförbrukning för enskilda fordon.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor; SFS 2009:1 Utkom från trycket den 20 januari 2009 utfärdad den 8 januari 2009. Regeringen föreskriver

Läs mer

PM 2013:11. Vägledning för inköp och leasing av fordon. Länsstyrelsen, Miljöenheten Kerstin Angberg-Morgården, Maria Saxe och Erik Särnholm

PM 2013:11. Vägledning för inköp och leasing av fordon. Länsstyrelsen, Miljöenheten Kerstin Angberg-Morgården, Maria Saxe och Erik Särnholm PM 2013:11 Vägledning för inköp och leasing av fordon Illustration: Mostphotos/Jazzia Länsstyrelsen, Miljöenheten Kerstin Angberg-Morgården, Maria Saxe och Erik Särnholm Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

KLIMATKRAV PÅ FORDON, DRIVMEDEL OCH TRANSPORTER INOM OFFENTLIG UPPHANDLING

KLIMATKRAV PÅ FORDON, DRIVMEDEL OCH TRANSPORTER INOM OFFENTLIG UPPHANDLING KLIMATKRAV PÅ FORDON, DRIVMEDEL OCH TRANSPORTER INOM OFFENTLIG UPPHANDLING Underlag till Utredningen om FossilFri Fordonstrafik (FFF-utredningen) 2013-08-28 MILJÖBYRÅN ECOPLAN AB, JÄRNTORGSGATAN 12-14,

Läs mer

MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR LÄTTA FORDON

MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR LÄTTA FORDON UPPHANDLINGS- KRITERIER OMFATTNING KÖP ELLER LEASING AV PERSONBILAR, MINIBUSSAR OCH LÄTTA LASTBILAR För att vara säker på att du använder senaste versionen av detta dokument besök www.msr.se/kriterier/.

Läs mer

Program för energieffektivisering 2010-2020 avseende Vellinge kommuns egen verksamhet

Program för energieffektivisering 2010-2020 avseende Vellinge kommuns egen verksamhet Program för energieffektivisering 2010-2020 avseende Vellinge kommuns egen verksamhet Antagen av kommunfullmäktige den 13 mars 2013 Vellinge.se Projektledare Jonas Andermyr Projektgrupp Hans Folkeson Rickard

Läs mer

Beskrivning och definition av parametrar i Miljöfordonsdiagnos

Beskrivning och definition av parametrar i Miljöfordonsdiagnos Beskrivning och definition av parametrar i Miljöfordonsdiagnos Personbil: Som personbil räknas varje fordon som är registrerad som sådan i Transportstyrelsens register och inte är avställd. Det finns även

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Upphandling av hyrbilar

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Upphandling av hyrbilar 1(19) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Datum Diarie.nummer Eva Johnson 2010-12-21 110-3394-2010 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Länsstyrelsen i Värmland inbjuder härmed intresserade företag att lämna anbud avseende Upphandling

Läs mer

Miljöbilssituationen i Västerås ****** (6 stjärnor av 10 möjliga) En granskning av Gröna Bilister

Miljöbilssituationen i Västerås ****** (6 stjärnor av 10 möjliga) En granskning av Gröna Bilister Miljöbilssituationen i Västerås ****** (6 stjärnor av 10 möjliga) - En granskning av Gröna Bilister Juli 2004 Gröna Bilister Tfn 018-320 220 Postgiro 32 34 83-8 Rödhakevägen 25 B Org.nr. 802400-0674 756

Läs mer

Miljö- och säkerhetskrav vid upphandling av skolskjutsar, sjukresor och färdtjänst

Miljö- och säkerhetskrav vid upphandling av skolskjutsar, sjukresor och färdtjänst Miljö- och säkerhetskrav vid upphandling av skolskjutsar, sjukresor och färdtjänst Förslag till mallar för kommunal upphandling 2006-10-13 version 2 Förord Kommunernas trafiksäkerhetsarbete har traditionellt

Läs mer

OFFENTLIG UPPHANDLING

OFFENTLIG UPPHANDLING HANDLEDNING FÖR OFFENTLIG UPPHANDLING GASDRIVNA FORDON OCH TRANSPORTER N ovember 2013 AV Rapporten är framtagen av Ecoplan på uppdrag av Biogas Öst inom projektet Informationskampanj för biogas. Projektet

Läs mer

Miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster

Miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster Ds 2010:31 Miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster Näringsdepartementet Ds 2010:31 Miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster Näringsdepartementet

Läs mer

Gemensamma miljökrav för entreprenader

Gemensamma miljökrav för entreprenader Gemensamma miljökrav för entreprenader 2012 Gemensamma miljökrav för entreprenader Förutsättningar och tillämpning Dessa krav syftar till att åstadkomma miljönytta på ett kostnadseffektivt sätt vid genomförandet

Läs mer

Arbetet för en fossilbränslefri region (nooil) ska

Arbetet för en fossilbränslefri region (nooil) ska Uppföljning av Kalmar läns mål för Fossilbränslefri region (nooil) Inledning 1 Samlade klimatutsläpp 2 Vägtrafik 3 Biogas 6 Energieffektivisering 8 El från förnybara källor 14 Uppvärmning av fastigheter

Läs mer

2013-09-24 Ks 407/2012. Policy med riktlinjer för fordon inom Örebro kommun

2013-09-24 Ks 407/2012. Policy med riktlinjer för fordon inom Örebro kommun 2013-09-24 Ks 407/2012 Policy med riktlinjer för fordon inom Örebro kommun Innehållsförteckning Allmänt... 3 Fordonspolicy visionen... 3 Inköp och tillhandahållande av fordon... 3 Användande av fordon...

Läs mer

Syfte: Alla resor som omfattas av resepolicyn ska vara trafiksäkra, kostnadseffektiva och miljöanpassade.

Syfte: Alla resor som omfattas av resepolicyn ska vara trafiksäkra, kostnadseffektiva och miljöanpassade. 1 Resepolicy Denna policy gäller för alla resor som sker inom tjänsten och som betalas av Linköpings kommun Policyn ska även utgöra ett styrdokument vid upphandling av resor, transporter och inköp/leasing

Läs mer

Naturskyddsföreningen Bra Miljöval. Budtransporter Utkast Kriterier 2015:1

Naturskyddsföreningen Bra Miljöval. Budtransporter Utkast Kriterier 2015:1 Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Budtransporter Utkast Kriterier 2015:1 Bra Miljöval. Naturskyddsföreningens miljömärkning. Naturskyddsföreningen är en politiskt och religiöst obunden ideell förening

Läs mer

Energiindikatorer 2013

Energiindikatorer 2013 Energiindikatorer 2013 Uppföljning av Sveriges energipolitiska mål ER 2013:05 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505 933 99

Läs mer

Ramavtal Brevförmedlingstjänster för staten

Ramavtal Brevförmedlingstjänster för staten 1 Dnr 132 440399-10/21A Ramavtal Brevförmedlingstjänster för staten Mellan Skatteverket och Bring Citymail Sweden AB, nedan kallad leverantören, har träffats följande ramavtal. Kammarkollegiet inträder

Läs mer

RAPPORT. Genomlysning av Kalmar kommuns fordonspark. Analys & Strategi 2013-02-12

RAPPORT. Genomlysning av Kalmar kommuns fordonspark. Analys & Strategi 2013-02-12 RAPPORT Genomlysning av Kalmar kommuns fordonspark 2013-02-12 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar på uppdrag

Läs mer

Ett grönt och skönt MTG

Ett grönt och skönt MTG MTG kommuner i samarbete Ett grönt och skönt MTG Energieffektiviseringsstrategi Strategin för energieffektivisering omfattar Mariestads Töreboda och Gullspångs kommun (MTG), Mariehus, Törebodabostäder

Läs mer

Handlingsplan för minskade utsläpp till luft

Handlingsplan för minskade utsläpp till luft PLAN 2012-11-08 04.00 D-LFV 2007-035287 1(6) 1 BAKGRUND 1.1 Swedavia Handlingsplan för minskade utsläpp till luft Klimatfrågan är av central betydelse för det civila flygets utveckling. Swedavia arbetar

Läs mer

Policy för inköp och användning av tjänstebilar i Södertälje kommun

Policy för inköp och användning av tjänstebilar i Södertälje kommun Policy för inköp och användning av tjänstebilar i Södertälje kommun Antagen av Södertälje kommunfullmäktige 2001-09-24 148. Dnr: 01/137 Allmänt Denna policy gäller för inköp och användning av alla tjänstebilar

Läs mer

Strategi för energieffektivisering

Strategi för energieffektivisering Strategi för energieffektivisering Fastigheter och persontransporter Hultsfreds kommun med HKIAB och AB Hultsfreds bostäder 2011-05-30 51 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING... 3 1.1 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖDET...3

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

Klimateffektiva transporter

Klimateffektiva transporter Klimateffektiva transporter - en del av verksamhetsutövarnas egenkontroll Har du koll på hur stor miljöpåverkan och hur stora kostnader din verksamhets transporter genererar? Enligt miljöbalken är verksamhetsutövare

Läs mer

Förslag till nationell lägesrapport om utvecklingen av förnybar energi

Förslag till nationell lägesrapport om utvecklingen av förnybar energi Förslag till nationell lägesrapport om utvecklingen av förnybar energi Hur främjandet och användningen av förnybar energi utvecklas enligt artikel 22 i EU:s direktiv för användning av energi från förnybara

Läs mer

Resepolicy för Landstinget i Uppsala län

Resepolicy för Landstinget i Uppsala län Resepolicy för Landstinget i Uppsala län Beslutad av landstingsfullmäktige 2003-09-22 Till resepolicyn hör följande dokument som beslutats av landstingsstyrelsen 2003-09-29, reviderade 2009-12-21 Bilaga

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1

FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1 1 (5) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1 RESEPOLICY FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-11-25, 156 Denna policy gäller alla resor som sker inom tjänsten och betalas av Västerviks

Läs mer

REMISSVERSION 2 2011-06-17. Transportstrategi Borgholms kommun 2011-2014

REMISSVERSION 2 2011-06-17. Transportstrategi Borgholms kommun 2011-2014 Transportstrategi Borgholms kommun 2011-2014 Innehåll 1 Inledning 1.1 Kommunen och omvärlden. 1.2 Miljöpåverkan från transporter... 1.3 Kommunernas möjligheter att påverka transportsystemet... 1.4 Resor

Läs mer

Utsläppen från vägtrafiken nu lägre än 1990, men ökad takt krävs för att nå klimatmålen

Utsläppen från vägtrafiken nu lägre än 1990, men ökad takt krävs för att nå klimatmålen PM Trafikverket 781 89 Borlänge Besöksadress: Röda Vägen 1 Telefon: 0771-921 921 2014-02-19 Håkan Johansson Samhällsbehov hakan.johansson@trafikverket.se Direkt: 010-123 59 19 Utsläppen från vägtrafiken

Läs mer