Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne"

Transkript

1 Strategi för energieffektivisering Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne

2 Interna miljöregler, 1996 kontorspapper ska vara Svanenmärkt glödlampor byts till lågenergilampor alla förvaltningar bör ha tillgång till laddningsbara kort för Pågatågen alla maskiner stängs av när de inte används rum som är tomma ska vara släckta alla förvaltningar ska ha tjänstecykel

3 Agenda 21, 1996 Fokus: ren mark, ren luft, rent vatten Uttunning av ozonskiktet Försurning, utsläpp av kväve- och svaveldioxider Inget om energi Däremot: demokrati och folkhälsa (ekonomiska, ekologiska och sociala aspekter)

4 Agenda 21, handlingsplan 2001 Här dyker det upp energifrågor: Den kommunala förvaltningen bör vara helt fri från olja för uppvärmning Fem procent av kommunförvaltningens personfordonsbränsle ska utgöras av förnyelsebara energikällor Komposter!

5 Gröna nyckeltal, 2001/2009 Energiförbrukning i kommunens lokaler Andel förnybar energi i kommunens lokaler Andel miljövänliga fordon i kommunens bilpark

6 Lokala miljömål, 2008 Andel miljöfordon i kommunens personbilpark Minskad energiåtgång i kommunens och de kommunala bolagens fastighetsbestånd Uppvärmning med förnyelsebar energi

7 Vision 2025 Höör är en mötesplats som tar vara på och utvecklar individens kreativitet, där idén om en hållbar utveckling drivits långt och där naturens möjligheter tas tillvara för boende, fritid och företagande. Strategi 3 Hållbar utveckling Inriktningsmål Vi ska arbeta systematiskt för att minska den kommunala verksamhetens negativa miljöpåverkan Här är strategin för energieffektivisering en viktig del. Tar bredare och hårdare grepp om kommunens energianvändningen än tidigare.

8 Strategi för energieffektivisering Höörs kommun Arbetet genomförs i samarbete med Energikontoret Skåne Arbetsgrupp med representanter från flera sektorer Årlig uppföljning av energianvändning i byggnader och fordon, m.m.

9 Stöd för energieffektivisering i kommuner och landsting

10 Energianvändning i Höörs kommun Byggnader: kwh (fjärrvärme, el, olja och pellets) Fordon: kwh (bensin, diesel och E85) (motsvarar ca liter bensin) Gatubelysning: kwh (el) VA-verksamhet: kwh (el)

11 Energianv. per kvadratmeter i kommunens lokaler [kwh/m2 BRA] El Värme 50 0

12 Vad är energieffektivisering? Minskad energianvändning med bibehållen nytta! Energianvändning bör alltså relateras till nyttighet som energianvändningen ger, t.ex. ljust och uppvärmt hus Energieffektivisering handlar om teknik OCH beteende. Sätt in energisnål belysning OCH se till att släcka efter dig. Varför energieffektivisera? Miljöskäl (hållbarhet) Ekonomiska skäl (hållbarhet)

13 Målen för arbetet i Höörs kommun Projektmålen är bland annat Verka för långsiktig energieffektivisering i kommunen Åstadkomma bättre uppföljning Intern information om energieffektivisering Rapportera årligen till Energimyndigheten

14 Effektmål byggnader HFAB-koncernen Att minska energianvändningen med 20 % till utgången av år 2016, jämfört med energianvändning år 2007 Senast vid slutet av år 2016 skall alla byggnader som använder olja som primär uppvärmning vara konverterade till förnybart bränsle. Senast vid slutet av år 2020 skall all användning av olja för uppvärmning även för spetsvärme och/eller reservändamål vara ersatt med förnybart bränsle. Kommunägda byggnader Att minska energianvändningen med 20 % till utgången av år 2016, jämfört med energianvändning år 2007

15 Effektmål transporter Alla personbilar som köps in eller leasas av kommunen skall vara miljöbilar och andelen bilar som drivs med förnybara drivmedel eller el ska öka. Energieffektiviteten i kommunens fordon ska kontinuerligt förbättras genom inköp eller leasing av bränslesnåla fordon. Andelen förnybara drivmedel och/eller el som drivmedel till personbilar och lätta lastbilar skall öka i den kommunala fordonsparken och utgöra minst 15 % vid utgången av år 2015 och 100 % vid utgången av år Andelen resor i tjänsten med bil skall minska till förmån för resor med kollektivtrafik i tjänsten.

16 Handlingsplan Övergripande åtgärder 1.1 Samverkan Åtgärder för effektiv energianvändning i byggnader 2.1 Energiuppföljning byggnader 2.2 Fossilbränslefri uppvärmning 2.3 Kommunikation och information till verksamheter 2.4 Tekniska effektiviseringsåtgärder 2.5 Utbildning av driftpersonal 2.6 Kommunen som aktiv hyresgäst 2.7 IT-åtgärder Åtgärder för effektiv energianvändning i fordon och transporter 3.1 Samordnad fordonshantering 3.2 Rese- och mötespolicy 3.3 Cykel för resor i tjänsten 3.4 Utbildning i sparsam körning Utbildnings- och informationsåtgärder 4.1 Energi i skolan 4.2 Beteendefrågor 4.3 Information till beslutsfattare Åtgärder inom upphandling 5.1 Upphandling av fordon 5.2 Deltagande i MIOLU Information om upphandling och anskaffning 5.4 Entreprenadupphandling Åtgärder inom övrig energianvändning 6.1 Gatubelysning 6.2 VA-Verksamhet 6.3 Tankställe för biogas i kommunen 6.4 Utredning av biogasproduktion i kommunen 6.5 Utredning av laddstolpe för elfordon 6.6 Energifokus i fysisk planering

17 300 Energianvändning per kvadratmeter HFAB Olja 2010 [kwh/m2] Olja 2011 [kwh/m2] Fjärrvärme 2010 [kwh/m2] Fjärrvärme 2011 [kwh/m2] Pellets 2010 [kwh/m2] Pellets 2011 [kwh/m2] Elvärme 2010 [kwh/m2] Elvärme 2011 [kwh/m2] El övrig 2010 [kwh/m2] El övrig 2011 [kwh/m2]

18 Energianvändning per kvadratmeter HBAB Olja 2010 [kwh/m2] Olja 2011 [kwh/m2] Fjärrvärme 2010 [kwh/m2] Fjärrvärme 2011 [kwh/m2] Pellets 2010 [kwh/m2] Pellets 2011 [kwh/m2] Elvärme 2010 [kwh/m2] Elvärme 2011 [kwh/m2] El övrig 2010 [kwh/m2] El övrig 2011 [kwh/m2]

19 Bränsle/Energi

20 [MWh/år] Bränslemix fjärrvärmeproduktion Flis [MWh] Gasol [MWh]

21 Fordonsbränslen [kwh] Inköpt bränsle [kwh] Personbilar Lätta lastbilar Tunga lastbilar Övrigt Bensin Diesel Etanol

22 Resor med privat bil i tjänst Körsträcka [km]

23 Resor med kollektivtrafik Kalkyl resor med kollektivtrafik Kort utlånat [antal dagar] Kostnad kollektivtrafikkort [kr] kr kr kr Kalkylkostnad motsv. bilresor [kr] kr kr kr CO 2 -utsläpp tågresor [kg CO 2 ] 0,01 0,012 0,012 CO 2 -utsläpp motsv. bilresor [kg CO 2 ] Besparing [kr] kr kr kr Minskade utsläpp [kg CO 2 ]

24 [kwh/m2] ej normalårskorrigerat Tillförd energi lokaler [kwh/m2 Atemp 2011] Olja Naturgas Fjärrvärme Biobränsle Biogas El

25 [kwh/m2] ej normalårskorrigerat 250 Tillförd energi bostäder [kwh/m2 Atemp] Olja Naturgas Fjärrvärme Biobränsle Biogas Inköpt el

26 100% Andel förnybart bränsle i egna personbilar och lätta lastbilar 2009 och % 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Fossilt Förnybart

27 100 % fossilbränslefritt Skåne 2020 Anta utmaningen att bli fossilbränslefri! Många kommuner är redan med: Eslövs kommun Helsingborgs stad Hässleholms kommun Kristianstads kommun Kävlinge kommun Lunds kommun Lomma kommun Malmö stad Ystads kommun Östra Göinge kommun Region Skåne

28 Tack för uppmärksamheten! Johan Nyqvist Energikontoret Skåne Anna-Karin Olsson Tel: Mobil:

Strategi för energieffektivisering

Strategi för energieffektivisering 2014-05-28 Strategi för energieffektivisering Uppföljning 2009-2013 Strategi för energieffektivisering; Uppföljning 2009 2013, Höörs kommun Sida 2 av 35 Innehåll Inledning... 5 Begreppsförklaring... 5

Läs mer

Strategi för energieffektivisering

Strategi för energieffektivisering 2014-05-30 Strategi för energieffektivisering Uppföljning 2009-2013 Strategi för energieffektivisering i Osby kommun, Uppföljning 2009-2013 Sida 2 av 27 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Inledning...

Läs mer

Energistrategi. Bromölla kommun. Malmö 2011-03-31

Energistrategi. Bromölla kommun. Malmö 2011-03-31 Malmö 2011-03-31 Datum 2011-03-31 Uppdragsnummer 61631041450000 Utgåva/Status Godkänd Marika Andersson Uppdragsledare Ramböll Sverige AB Skeppsgatan 5 211 19 Malmö Telefon 010-615 60 00 Fax 010-615 20

Läs mer

Kalix kommuns strategi för energieffektivisering i den egna verksamheten 2010-2020

Kalix kommuns strategi för energieffektivisering i den egna verksamheten 2010-2020 Kalix kommuns strategi för energieffektivisering i den egna verksamheten 2010-2020 11nledning Kalix kommuns strategi för energieffektivisering är framtagen för att kartlägga de kommunala verksamheternas

Läs mer

Energi- och miljöplan

Energi- och miljöplan Energi- och miljöplan för Lessebo kommun 2014-2020 Energi- och miljöplan för Lessebo kommun 2014-2020 Lessebo kommuns energi- och miljöplan innefattar fem områden: Avfall Byggnation, underhåll och inneklimat

Läs mer

Energieffektiviseringsstrategi

Energieffektiviseringsstrategi Energieffektiviseringsstrategi 2013-2020 Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-04 Sammanfattning Kävlinge kommun har sökt och beviljats stöd från Energimyndigheten för att ta fram en energieffektiviseringsstrategi

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Bakgrund och syfte... 6 Statligt stöd och nationella mål... 6 Stödets utformning... 6 Omfattning och avgränsningar... 6 Kommunens åtagande... 6 Varbergs kommuns

Läs mer

Energi- och klimatstrategiarbetet i Hallands kommuner

Energi- och klimatstrategiarbetet i Hallands kommuner Energi- och klimatstrategiarbetet i Hallands kommuner Uppgifterna är framtagna av Energirådet Halland på uppdrag av Länsstyrelsen Halland maj 2008 Anna-Lena Falk Innehållsförteckning sida 1 Energi- och

Läs mer

Strategi för energieffektivisering Oxelösunds kommun

Strategi för energieffektivisering Oxelösunds kommun 2011-11-21 Strategi för energieffektivisering Oxelösunds kommun OXL100 v 1.0 2006-11-13 2 (24) Sammanfattning Oxelösunds kommun har sökt och beviljats stöd från Energimyndigheten för att ta fram en energieffektiviseringsstrategi

Läs mer

Fossilbränslefritt och. och energieffektivt Borås.

Fossilbränslefritt och. och energieffektivt Borås. Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser. Förnybara energislag används till kollektivtrafik, person- och godstransporter, uppvärmning och el. Genom resurssnålhet,

Läs mer

Strategi energieffektivisering Laholms Kommun 2011

Strategi energieffektivisering Laholms Kommun 2011 Strategi energieffektivisering Laholms Kommun 2011 Laholm 2011-03-31 Bakgrundsinformation Laholms Kommun Laholms kommun ligger i södra Halland på Sveriges västkust och har ungefär 23 400 invånare. I kommunen

Läs mer

Ett energieffektivare Kungälv

Ett energieffektivare Kungälv Ett energieffektivare Kungälv Nulägesanalys och strategi för energieffektivisering 2010-2014 Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-10 Sammanfattning Denna nulägesanalys och strategi för energieffektivisering

Läs mer

Strategi för energieffektivisering i Ale kommun 2009-2020. Mål, handlingsplan och nulägesanalys 2011-05-30

Strategi för energieffektivisering i Ale kommun 2009-2020. Mål, handlingsplan och nulägesanalys 2011-05-30 Strategi för energieffektivisering i Ale kommun 2009-2020 Mål, handlingsplan och nulägesanalys 2011-05-30 1 Sammanfattning...3 Mål för Ale kommun...3 1 Bakgrund till strategin för energieffektivisering

Läs mer

ESILÖVS KOMMUN. Eslövs kommuns Energi- och klimatplan 2.0. Strategi och handlingsplan för energieffektivisering och klimatarbete 2015-2020

ESILÖVS KOMMUN. Eslövs kommuns Energi- och klimatplan 2.0. Strategi och handlingsplan för energieffektivisering och klimatarbete 2015-2020 ESILÖVS KOMMUN Eslövs kommuns Energi- och klimatplan 2.0 Strategi och handlingsplan för energieffektivisering och klimatarbete 2015-2020 En del av Eslövs miljömål Dokumentet är antaget av Kommunfullmäktige

Läs mer

Strategi för energieffektivisering 2011-2020

Strategi för energieffektivisering 2011-2020 Samhällsbyggnadsförvaltningen Strategi för energieffektivisering 211-22 Förslag 211-3-31 Innehållsförteckning Inledning... 3 Nulägesanalys... 4 Byggnader... 4 Area... 4 Energianvändning... 5 Kostnad...

Läs mer

Energieffektiviserings- Strategi Tomelilla Kommun

Energieffektiviserings- Strategi Tomelilla Kommun Energieffektiviserings- Strategi Tomelilla Kommun 1 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 3 1.1 PRESENTATION AV TOMELILLA KOMMUN... 3 1.2 BAKGRUND OCH SYFTE... 4 1.3 PROJEKTORGANISATION... 4 2. INVENTERING...

Läs mer

Bilaga till energiplan för Åtvidabergs kommun 2012-2016

Bilaga till energiplan för Åtvidabergs kommun 2012-2016 Bilaga till energiplan för Åtvidabergs kommun 2012-2016 Del 1. Exempel på åtgärder för att uppnå energiplanens detaljmål. Bilaga del 1 till energiplan för Åtvidabergs kommun 2012-2016 Transporter i hela

Läs mer

Strategi för energieffektivisering

Strategi för energieffektivisering Strategi för energieffektivisering Fastigheter och persontransporter Hultsfreds kommun med HKIAB och AB Hultsfreds bostäder 2011-05-30 51 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING... 3 1.1 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖDET...3

Läs mer

Energibokslut Storumans kommun

Energibokslut Storumans kommun Energibokslut Storumans kommun Uppföljning av energieffektiviseringar i Storumans kommunorganisation Inkluderar förvaltningar och majoritetsägda bolag Nulägesanalys av betydande energiaspekter inom Fastigheter,

Läs mer

Lekebergs kommun. Strategi för energieffektivisering 1 (29)

Lekebergs kommun. Strategi för energieffektivisering 1 (29) Lekebergs kommun Strategi för energieffektivisering 1 (29) Sammanfattning Lekebergs kommun har sökt och beviljats stöd från Energimyndigheten för att ta fram en energieffektiviseringsstrategi för den egna

Läs mer

Program för energieffektivisering 2010-2020 avseende Vellinge kommuns egen verksamhet

Program för energieffektivisering 2010-2020 avseende Vellinge kommuns egen verksamhet Program för energieffektivisering 2010-2020 avseende Vellinge kommuns egen verksamhet Antagen av kommunfullmäktige den 13 mars 2013 Vellinge.se Projektledare Jonas Andermyr Projektgrupp Hans Folkeson Rickard

Läs mer

Strategi för Energieffektivisering 2014-2020

Strategi för Energieffektivisering 2014-2020 1 Strategi för Energieffektivisering 2014-2020 HAPARANDA STAD JANUARI 2011 2 Strategi för Energieffektivisering Sofia Larsson, klimatstrateg och projektledare strategi för energieffektivisering samt arbetsgruppen

Läs mer

Oskarshamns plan för klimat och energi 2016-2020

Oskarshamns plan för klimat och energi 2016-2020 Oskarshamns plan för klimat och energi 2016-2020 2 (38) Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Lägesbeskrivning av energianvändningen 2012... 6 Energianvändningen minskar stadigt... 6 Mer biobränsle har

Läs mer

Energi- och Klimatstrategi för hållbar energianvändning 2013-2017. Antagen av Kommunfullmäktige den 8 april 2013, 60

Energi- och Klimatstrategi för hållbar energianvändning 2013-2017. Antagen av Kommunfullmäktige den 8 april 2013, 60 Energi- och Klimatstrategi för hållbar energianvändning 2013-2017 Antagen av Kommunfullmäktige den 8 april 2013, 60 2 (21) 3 (21) Oskarshamns kommuns vision och inriktning I och med allt större insikt

Läs mer

Energi- och Klimatstrategi 2011-2020 Sävsjö Kommun

Energi- och Klimatstrategi 2011-2020 Sävsjö Kommun Energi- och Klimatstrategi 2011-2020 Sävsjö Kommun Strategin inkluderar Uppdaterad energiplan Energieffektiviseringsstrategi Strategi för uppfyllande av åtagande i borgmästaravtalet Dokumentinformation:

Läs mer

ENERGIPLAN 2015-2020 VAXHOLMS STAD

ENERGIPLAN 2015-2020 VAXHOLMS STAD ENERGIPLAN 2015-2020 VAXHOLMS STAD INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... Inledning... Vaxholm... Vaxholms vision/framtidsbild... Mål... Avgränsning... Vaxholms stad... Geografi, befolkningsutveckling,

Läs mer

Energieffektiviseringsstrategi för Tyresö kommun. Enligt Energieffektiviseringsstödet och Borgmästaravtalet

Energieffektiviseringsstrategi för Tyresö kommun. Enligt Energieffektiviseringsstödet och Borgmästaravtalet Energieffektiviseringsstrategi för Tyresö kommun Enligt Energieffektiviseringsstödet och Borgmästaravtalet Oktober 2011 Energiinventering och rapportförfattare: Rätta vägen på uppdrag av Tyresö kommun

Läs mer

Munkedals kommun. Handläggare: Giltighet: Tills vidare

Munkedals kommun. Handläggare: Giltighet: Tills vidare Strategi för energieffektivisering Munkedals kommun Strategi för energieffektivisering Typ av dokument: Riktlinje Handläggare: Samhällsbyggnadschef Antagen av: Kommunfullmäktige Revisionshistorik: Dnr:

Läs mer

Elbilen i Örebroregionen och i Sverige

Elbilen i Örebroregionen och i Sverige Dag Lundblad 2012-09-19 Energikontoret Regionförbundet Örebro Elbilen i Örebroregionen och i Sverige Bakgrund Transportsektorn i Sverige står för ca 40 procent av de klimatförstörande utsläppen. När fossilbränslen

Läs mer

ENERGIPLAN KINDA 2011-2015

ENERGIPLAN KINDA 2011-2015 ENERGIPLAN KINDA 2011-2015 Foto Ture Göransson Författare Kickan Grimstedt December 2010 2 INNEHÅLL Visioner och strategier för kommunens fortsatta energi- och klimatarbete... 4 Sammanfattning... 5 Inledning...

Läs mer