Miljöarbete i Eskilstuna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljöarbete i Eskilstuna"

Transkript

1 Miljöarbete i Eskilstuna SKL ledningssystem för hållbar utveckling Magnus Johansson (MP) Kommunalråd Eskilstuna

2 Eskilstuna - en ekokommun

3 Översikt Industristad med anor Nedgång Svealandsbanan och Mälardalens högskola Stadsförnyelse Befolkningsökning ca personer/år invånare

4

5

6

7

8

9

10 Fyra strategiska områden Strategisk plan Attraktiv stad Fler jobb Höjd utbildningsnivå Ekologisk uthållighet

11 Ledningssystem, mål, mätning, jämförelser och 1. Vad händer? 2. Vad blir gjort? 3. Vilka gör vad?

12 Strategiska planer för miljö och hållbar utvecklig

13 Klimatplan Eskilstuna Planen visar vägen till ett klimatneutralt Eskilstuna Planen omfattar sektorerna Samhällsplanering Energi Transporter Kost och konsumtion Information och kommunikation Anpassning Antagen av enigt Kommunfullmäktige 13 december 2012

14 7 mål klimatgasutsläpp förnybar energi effektiv användning av energi reduktion av fossila bränslen och el för uppvärmning reduktion av fossila bränslen för transporter minskad klimatpåverkan av kost och konsumtion aktiv upphandling

15 Utsläpp av koldioxid Mål för kommunens geografiska område 2050 har utsläppen av växthusgaser minskat kraftigt och energianvändningen är effektiv och i huvudsak baserad på förnyelsebara energikällor. Mål för kommunkoncernen 2020 produceras inte längre något nettotillskott av växthusgaser till atmosfären. Vi är oberoende av fossila bränslen och har en effektiv energianvändning som är baserad på förnyelsebara energikällor. I verksamheten vidtas åtgärder för nettominskning av växthusgaser i atmosfären.

16 Energieffektivisering Eskilstuna: - 20 % energianvändning 2020 Koncernen: - 10 % % 2020 (per m 2 )

17 Eskilstuna: Alla fastighetsägare ska ha fått info om sol och vindenergi % av fastighetsägarna ska producera sol eller vindel 2020 Koncern: Vindkraft byggs ut och ska till senast 2020 uppgå till 48 GWh eller motsvarande 50 % av verksamheternas nuvarande elanvändning.

18 Solel Koncernen: Produktion av solel byggs ut till motsvarande 10 % eller 9,5 GWh av nuvarande elanvändning till år 2020.

19 Produktionen av biogas ska till senast 2020 byggas ut till motsvarande minst 50 % av beräknad rötningspotential för kommunterritoriet ska 100 % av bussarna i kollektivtrafiken vara fossilfria

20 Transporter Utsläppen ska minska med 30 % till 2020 (per invånare) Gods på järnväg ska öka

21 Reduktion av utsläpp av koldioxid från transporter Mål för kommunkoncernen Konsumtionen av bensin, diesel och fossil gas ska minska linjärt till nära noll till 2020 och ersättas med biogas, etanol och el. När kommunens fordon byts ut ska särskild hänsyn tas till att fordonen ska vara energieffektiva. Detta gäller oavsett om det är ett fossilt eller förnybart bränsle. Till 2015 ska 100 % av alla personbilarna och lätta lastbilar (< 3,5 ton) vara miljöbilar (enligt den nationella miljöbilsdefinitionen, ny från ). Personbilstransporterna ska minska med 10 % till 2015 och 20 % till 2020.

22 Kost Klimatpåverkan av kommunens hantering av livsmedel ska minska med 25% till 2015 och 50% till 2020 (per kg) Andelen ekologiska inköp av livsmedel ska utgöra 40 % till 2015 och 50 % till % idag. Fokus närodlad mat upphandling Svinnet ska minska med 10 % till 2015 och 25 % till 2020.

23 Åtgärder Samhällsplanering Riktlinjer planbesked lokalisering Riktlinjer för markavtal Riktlinjer för lågenergibyggande Utarbeta planindikatorer Initiera partnerskap för strategin Klart Arbete pågår Energi Allmänt Samverkansformer för energieffektivisering Riktlinjer för Grön IT Uppdatera riktlinjer för hållbar upphandling Införa nettodebitering för elnätskunder Förnybar energi Fossilfri fjärrvärme Strategi för vindkraft Investeringsprogram för solel Utreda solvärme Analysera industriell spillvärme Biogasstrategi Strategi för hållbar värmeförsörjning Fasa ut olje- och elvärme Effektivisering Utarbeta administrativa verktyg för energieffektivisering Genomföra effektiviseringsprogram Investeringsbudget energiåtgärder Genomföra brukarsamverkan och visualisering Utarbeta incitament för energieffektivisering Genomföra energieffektiviseringsprogram EEM

24 Åtgärder forts Klart Arbete pågår Transporter Utveckla kollektivtrafiken Utarbeta cykelplan Parkeringsstrategi Planera för hållbara logistikflöden Utarbeta transportindikatorer Mobility management El- och elhybridfordonsupphandling Policy och riktlinjer för möten och resor Införa kommunal bilpool Verka för nationella styrmedel Kost & konsumtion Utreda kostens & konsumtionens klimatpåverkan Handlingsplaner för minskad klimatpåverkan av livsmedel Ta fram ekologiskt fotavtryck Handlingsplan för att minska matsvinnet Riktlinjer för representation Anpassning Utreda översvämningar Utreda avbrott i samhällsviktiga funktioner Fördjupade utredningar Information & kommunikation Kommunikationsstrategi Klimat- och energiutbildning för viss personal Forskningsprojekt om påverkan Klimatbistånd Företagstillsyn Utreda klimatkompensering Utreda klimatmärkning

25 Energi en framgång Biobränsleeldat kraftvärmeverk 30% av energin blir el. Ca 99 % biobränsle i kraftvärmeverket 95 % av fastigheterna i Eskilstuna, Torshälla, Hällby och Ärla är anslutna till fjärrvärme Fjärrkyla är väl utbyggt. All el inom kommunkoncernen är bioel (grön el)

26 Sveriges första publika soleldrivna laddstation för elbilar

27 Solceller på Eskilstuna Folkhögskola

28 Mål och politisk enighet Politikers och tjänstemännens roll (VAD-HUR) Vid genomförande vaknar allmänheten. Intresse- och målkonflikter Politikens logik, opinionsfrestelsen.

29

30 Fokus på cykel Minska bilberoendet Gångtrafikanter och cyklister har företräde i trafikplaneringen.

31 Återvinning villahushåll i Eskilstuna är först i Europa med färgsortering i 6 olika fraktioner Mat, tidningar, pappers-, metall- och plastförpackningar samt en för brännbart läggs i olikfärgade påsar i soptunnan. På Lilla Nyby återvinningscentral sker optisk sortering av påsarna efter färg. 50 % av matavfallet sorteras ut och används till biogasproduktion

32

33 Biogas Biogas görs av bl a matavfall i Eskilstuna och används till Alla bussar Renhållningsfordon Kommunens bilar Publikt tankställe

34 Ekologisk och klimatsmart mat 34 % av den mat som köps in till Eskilstuna kommuns verksamheter är ekologisk (nationellt mål 25 %) Ca 80 kök, de flesta tillagningskök 250 medarbetare utbildade inom ekologisk mat Minskat matsvinn KRAV-certifiering av alla kök 2014

35 Kampanjer och temadagar Världsmiljödagen

36 Tävlingsvinnare, Europeiska mobilitetsveckan

37 Eskilstuna kommuns miljöpris

38 Exempel på samarbeten Uthållig kommun Energieffektiviseringsstödet

39 FRAMGÅNGSFAKTORER Högsta nivå i organisationen Varje dag är många delaktiga, kök, lärare, näringsliv m.fl. Uppmuntra det positiva som görs och initiativ som tas Gröna friska pengar. Bestående åtgärder Misslyckas Agera NU det bästa får inte bli det godas fiende Symboliska frågor; Förmånsbilar, färgsortering, skyddade arter, inköpsavgifter, Pengar och planer fyll upp röret!

40 Ja, det går att rädda världen och vi är politiskt överens.

Energi- och Klimatstrategi för Västerviks kommun

Energi- och Klimatstrategi för Västerviks kommun 2015-2020 Energi- och Klimatstrategi för Västerviks kommun Sammanfattning av lokala mål och ambitioner Inledning GLOBALA KLIMATUTMANINGAR Jordens klimat håller på att förändras. Det är en av vår tids största

Läs mer

Energi- och Klimatstrategi för Västerviks kommun

Energi- och Klimatstrategi för Västerviks kommun 2015-2020 Energi- och Klimatstrategi för Västerviks kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-07-02 1 Förord En av vår tids största utmaningar är de globala klimatförändringarna. För att vrida utvecklingen

Läs mer

KLIMAT- OCH ENERGISTRATEGI

KLIMAT- OCH ENERGISTRATEGI KLIMAT- OCH ENERGISTRATEGI Foto: Olof Holdar www.taby.se Förord Vi i Stockholmsregionen har ett världsrykte för vår miljömedvetenhet och den goda livsmiljön vi skapat. För att regionen och Täby kommun

Läs mer

22. Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun 2015-2020 Dnr 2014/106-304

22. Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun 2015-2020 Dnr 2014/106-304 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 26 (29) 2015-06-15 Ks 22. Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun 2015-2020 Dnr 2014/106-304 Kommunstyrelsens förvaltning har enligt uppdrag (KS 2014-02-24

Läs mer

Oskarshamns plan för klimat och energi 2016-2020

Oskarshamns plan för klimat och energi 2016-2020 Oskarshamns plan för klimat och energi 2016-2020 2 (38) Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Lägesbeskrivning av energianvändningen 2012... 6 Energianvändningen minskar stadigt... 6 Mer biobränsle har

Läs mer

Bilaga 1: Åtgärdskatalog 2013-2015. bilaga till plan för energi och klimat i lidköpings kommun 2013-06-17

Bilaga 1: Åtgärdskatalog 2013-2015. bilaga till plan för energi och klimat i lidköpings kommun 2013-06-17 Bilaga 1: Åtgärdskatalog 2013-2015 bilaga till plan för energi och klimat i lidköpings kommun 2013-06-17 2 lidköpings kommun Inledning Denna åtgärdskatalog är en bilaga till Plan för energi och klimat

Läs mer

2013-12-19. Sidan 1 av 24

2013-12-19. Sidan 1 av 24 Sidan 1 av 24 Klimat- och energistrategi 2013-2016 Sidan 2 av 24 Förord Kommunfullmäktige antog år 2007 en klimatstrategi för Ronneby kommun. Klimatstrategin gällde 2007-2012 och har därför nu reviderats.

Läs mer

Miljöstrategiskt program

Miljöstrategiskt program KOMMUNLEDNINGSKONTORET Miljöstrategiskt program Slutversion Miljöstrategiskt program Slutversion 2013-09-17 Citera gärna ur skriften men ange källa Gävle kommun 2013 Grafisk form Pangea design Förord Hur

Läs mer

ANEBY KOMMUNS ENERGI- OCH KLIMATSTRATEGI

ANEBY KOMMUNS ENERGI- OCH KLIMATSTRATEGI ANEBY KOMMUNS ENERGI- OCH KLIMATSTRATEGI 1 SAMMANFATTNING... 4 ANEBY KOMMUNS VISION ETT GOTT LIV I EN UTHÅLLIG KOMMUN... 4 MÅL... 4 STRATEGISKA OMRÅDEN SOM ÄR VIKTIGA ATT FORTSÄTTA ARBETA MED... 5 SYFTE...

Läs mer

Miljöstrategiskt program

Miljöstrategiskt program kommunledningskontoret Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Citera gärna ur skriften men ange källa

Läs mer

ESILÖVS KOMMUN. Eslövs kommuns Energi- och klimatplan 2.0. Strategi och handlingsplan för energieffektivisering och klimatarbete 2015-2020

ESILÖVS KOMMUN. Eslövs kommuns Energi- och klimatplan 2.0. Strategi och handlingsplan för energieffektivisering och klimatarbete 2015-2020 ESILÖVS KOMMUN Eslövs kommuns Energi- och klimatplan 2.0 Strategi och handlingsplan för energieffektivisering och klimatarbete 2015-2020 En del av Eslövs miljömål Dokumentet är antaget av Kommunfullmäktige

Läs mer

Energi- och klimatstrategiarbetet i Hallands kommuner

Energi- och klimatstrategiarbetet i Hallands kommuner Energi- och klimatstrategiarbetet i Hallands kommuner Uppgifterna är framtagna av Energirådet Halland på uppdrag av Länsstyrelsen Halland maj 2008 Anna-Lena Falk Innehållsförteckning sida 1 Energi- och

Läs mer

Fossilbränslefritt och. och energieffektivt Borås.

Fossilbränslefritt och. och energieffektivt Borås. Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser. Förnybara energislag används till kollektivtrafik, person- och godstransporter, uppvärmning och el. Genom resurssnålhet,

Läs mer

Energi- och klimatstrategi

Energi- och klimatstrategi Energi- och klimatstrategi för Alvesta kommun Faktadel Antaget av kommunfullmäktige 2011-04-27 64 Innehåll: 1. Sammanfattning...4 2. Bakgrund...4 2.1 Syfte...4 2.2 Växthuseffekten och klimatförändringarna...5

Läs mer

Plan för klimatarbetet i Köpings kommun

Plan för klimatarbetet i Köpings kommun Plan för klimatarbetet i Köpings kommun Beslutsdelen Beslutshandling 2013-02-08 Plan för klimatarbetet i Köpings kommun Beslutsdelen 2 Plan för klimatarbetet i Köping Beslutsdelen Innehåll: 1. Varför en

Läs mer

Klimatstrategi med energiplan för Ludvika kommun 2010 2013

Klimatstrategi med energiplan för Ludvika kommun 2010 2013 Klimatstrategi med energiplan för Ludvika kommun 2010 2013 Beslutsdel mål och åtgärder 1 Innehåll Allmän vision, mål och strategi övergripande och långsiktigt 3 Strategiska områden: 1. Byggnader 4 2. Industri

Läs mer

Plan för klimatarbetet i Köpings kommun. Beslutsdelen

Plan för klimatarbetet i Köpings kommun. Beslutsdelen Plan för klimatarbetet i Köpings kommun Beslutsdelen Köpings kommun Rapporten skriven av: Arbetsgruppen för "klimatplanen", 2013-02-08 Antagen av: Kommunfullmäktige 2013-04-28 Rapporten finns även att

Läs mer

Energiplan för Finspångs kommun Energi- och klimatstrategi för 2015-2018

Energiplan för Finspångs kommun Energi- och klimatstrategi för 2015-2018 Energiplan för Finspångs kommun Energi- och klimatstrategi för 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2015-03-25 ( 59) E N E R G I - O C H K L I M A T S T R A T E G I 2 015-2 0 1 8 Energiplan för Finspångs

Läs mer

Förslag till energiplan

Förslag till energiplan Förslag till energiplan Energi- och klimatstrategi för 2015-2018 2014-05-20 Remissversion E N E RG I - O C H K L I M A T S T RA T E G I 2 0 1 5-2 0 1 8 Förslag till energiplan Finspångs kommun 612 80 Finspång

Läs mer

2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64. Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi

2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64. Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi 2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64 Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi 1 Effektmål för kommunorganisationen Mål att uppnå till och med år 2014 År 2014 skall energiförbrukningen

Läs mer

DEL A MÅL OCH ÅTGÄRDER REMISSVERSION MARS 2011

DEL A MÅL OCH ÅTGÄRDER REMISSVERSION MARS 2011 DEL A MÅL OCH ÅTGÄRDER REMISSVERSION MARS 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...1 VISION, MÅL OCH STRATEGI LÅNGSIKTIGT OCH ÖVERGRIPANDE...3 VISION OCH MÅL...3 STRATEGISKA OMRÅDEN...4 KOMMUNALA RIKTLINJER...7

Läs mer

Energi- och klimatstrategi 2011-2020, Älmhults kommun

Energi- och klimatstrategi 2011-2020, Älmhults kommun Dokumentinformation: Titel: Sammanställt av: Utgivare Med stöd från: Färdigställandestatus: Energi- och klimatstrategi 2011-2020, Älmhults kommun Daniel Uppsäll, Projektledare, Energikontor Sydost AB inom

Läs mer

Energi- och klimat. strategi 2011-2020

Energi- och klimat. strategi 2011-2020 Energi- och klimat strategi 2011-2020 SAMMANFATTNING Energisektorn inklusive transporter står för huvuddelen av utsläppen av växthusgaser. Växthusgaserna bidrar i sin tur till miljöproblem, främst genom

Läs mer

Energi- och miljöplan

Energi- och miljöplan Energi- och miljöplan för Lessebo kommun 2014-2020 Energi- och miljöplan för Lessebo kommun 2014-2020 Lessebo kommuns energi- och miljöplan innefattar fem områden: Avfall Byggnation, underhåll och inneklimat

Läs mer

Sammanställning av andra kommuners klimatarbete

Sammanställning av andra kommuners klimatarbete Stöd & process 2013-08-28 Andrea Rishaug andrea.rishaug@upplandsvasby.se Dnr KS/2013:178 Sammanställning av andra kommuners klimatarbete Innehåll 1 Sammanfattning... 4 2 Inledning... 5 2.1 Bakgrund...

Läs mer

Bilaga till Energiplan med klimatstrategi Heby 2030. en informationsdel om arbetet med Heby 2030

Bilaga till Energiplan med klimatstrategi Heby 2030. en informationsdel om arbetet med Heby 2030 Bilaga till Energiplan med klimatstrategi Heby 2030 en informationsdel om arbetet med Heby 2030 Bildreferens försättsblad: Sala-Heby Energi AB. Förord Heby kommun har beslutat om en energiplan med klimatstrategi

Läs mer

Energi- och Klimatstrategi för hållbar energianvändning 2013-2017. Antagen av Kommunfullmäktige den 8 april 2013, 60

Energi- och Klimatstrategi för hållbar energianvändning 2013-2017. Antagen av Kommunfullmäktige den 8 april 2013, 60 Energi- och Klimatstrategi för hållbar energianvändning 2013-2017 Antagen av Kommunfullmäktige den 8 april 2013, 60 2 (21) 3 (21) Oskarshamns kommuns vision och inriktning I och med allt större insikt

Läs mer

Klimat- och energimål för Gotland 2012-2020

Klimat- och energimål för Gotland 2012-2020 klimat- och energimål för Gotland 2012-2020 Klimat- och energimål för Gotland 2012-2020 Regionala delmål under miljömålet begränsad klimatpåverkan Rapport nr 2012:12 1 klimat- och energimål för Gotland

Läs mer

Handlingsprogram för hållbar energi

Handlingsprogram för hållbar energi Version 1.0 Handlingsprogram för hållbar energi Strategidokument för en hållbar energiomvandling i Halmstad perioden 2015-2020 (samrådsversion) Samrådstiden varar från 2015-05-04 till 2015-06-30. Synpunkter

Läs mer

Energi- och klimatplan

Energi- och klimatplan Energi- och klimatplan antagen av kommunfullmäktige den 28 nov 2011 revidering antagen av kommunfullmäktige den 23 februari 2015 1 2 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 1. Bakgrund 5 1.1 Introduktion

Läs mer