Strategi för energieffektivisering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strategi för energieffektivisering"

Transkript

1 Strategi för energieffektivisering Uppföljning

2 Strategi för energieffektivisering i Osby kommun, Uppföljning Sida 2 av 27

3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Inledning... 4 Begreppsförklaring... 4 Kommunens organisation av arbetet med strategi för energieffektivisering... 5 Uppföljning byggnader... 7 Osby kommunfastigheter... 7 Osbybostäder AB... 9 Fjärrvärme Uppföljning fordon och transporter Uppföljning övrig energianvändning % Fossilbränslefri kommun Status Uppföljning mot angivna mål Projektmål Kommunövergripande effektmål Uppföljning av mål ur klimatstrategin Mål ur klimatstrategin Målsättningar enligt Energimyndighetens föreskrifter Åtgärdsarbetet under Åtgärder enligt förordning (2009:893) Åtgärder ur klimatstrategin Handlingsplanens åtgärder Strategi för energieffektivisering i Osby kommun, Uppföljning Sida 3 av 27

4 Inledning Detta dokument är en uppföljning av arbetet med energieffektivisering i Osby kommun till och med år Arbetet har sin utgångspunkt i Strategi för energieffektivisering, Osby kommun och denna uppföljning är ett komplement till strategin och en redovisning av arbetet som kommer att uppdateras årligen. Denna version av uppföljningen som gäller åren innehåller: En sammanställning av kommunens energianvändning Uppföljning mot angivna mål Redovisning av åtgärdsarbetet 2013 Begreppsförklaring Normalårskorrigering Korrigering av byggnadens uppmätta klimatberoende energianvändning utifrån skillnaden mellan klimatet på orten under ett normalår och det verkliga klimatet under den period då byggnadens energianvändning verifieras. Atemp Byggnadens uppvärmda area, över 10 C, exklusive garageutrymmet. Energienheter 1 Gigawattimme [GWh] = Megawattimmar [MWh] = kilowattimmar [kwh] Strategi för energieffektivisering i Osby kommun, Uppföljning Sida 4 av 27

5 Kommunens organisation av arbetet med strategi för energieffektivisering I kommunen För arbetet finns följande organisation och grupper. Enligt kommunstyrelsens beslut utgörs styrgrupp för arbetet av fastighetsnämndens, miljö- och byggnämndens, utbildningsnämndens och kommunstyrelsens presidier. Beslutande organ för strategin är: Styrgrupp för projektet är: Arbetsgrupp för projektet är: Kommunstyrelsen. Osby kommuns Strategi för energieffektivisering antogs av kommunstyrelsen Kommunstyrelsens presidium Anders Pettersson, Erland Nilsson Fastighetsnämndens presidium; Torsten Johansson, Sten Andersson Miljö- och byggnämndens presidium; Mats Bentzer, Tommy Augustsson Utbildningsnämndens presidium Mats Ernstsson, Ingmar Bernthsson Ingvar Wimhed; VD Osbybostäder Annika Wijk; Miljö och bygg Charlotta Gibrand; Energi- och klimatrådgivare Susanne Rönnefeldt Berg; Ekonomiavdelningen (nytillkommen 2013) Daniel Oredsson, Upphandlingsansvarig Östra Göinge och Osby kommun (nytillkommen 2013) Björn Svensson, Fastighetsstrateg (nytillkommen 2013) Anna Evander, Anders Nylander och Magnus Strand från Energikontoret Skåne Genomförande: Respektive verksamhets- och bolagschefer är ansvariga för genomförandet av sina respektive åtgärder och ska årligen rapportera till arbetsgruppen i erforderlig omfattning Förändringar i arbetsgrupp och styrgrupp Det har skett en del förändringar i arbetsgruppen under Nytillkomna i arbetet är Susanne Rönnefeldt Berg, tjänsteman på ekonomiavdelningen, Björn Svensson, fastighetsstrateg, Daniel Oredsson upphandlingsansvarig Östra Göinge och Osby kommun samt Magnus Strand från Energikontoret Skåne. Förändringar i kommunens organisation Under 2013 har det skett stora förändringar i kommunens organisation, ett förändringsarbete som vid tiden för denna uppföljning ännu inte är helt klart. En av dessa förändringar är att fastighetsförvaltningen har upphört som myndighet och verksamheten har övergått till det kommunala bolaget Osbybostäder AB. Vilket gör att driften av kommunens fastigheter i fortsättningen kommer utgå från en och samma verksamhet, vilket kan medföra fördelar i arbetet med energieffektiviseringsåtgärder. Samverkanspartner Energikontoret Skåne Arbetet med genomförande och uppföljning av kommunens Strategi för energieffektivisering sker i nära samarbete med Energikontoret Skåne, som är en del av Kommunförbundet i Skåne, där Anna Evander, Anders Nylander och Magnus Strand främst är ansvariga och är med i arbetsgruppen. Strategi för energieffektivisering i Osby kommun, Uppföljning Sida 5 av 27

6 Strategi för energieffektivisering i Osby kommun, Uppföljning Sida 6 av 27

7 Uppföljning byggnader Den totala energianvändningen i byggnader ägda av Osby kommun och Osbybostäder var 2013 ca 26 GWh, eller 26 miljoner kwh el, olja och fjärrvärme. Under perioden har energianvändningen per kvadratmeter minskat i både de kommunala lokalfastigheterna och i Osbybostäders fastigheter. Under 2013 kommer fastighetskontorets personal övergå till Osbybostäder AB. Kommunen kommer fortsättningsvis att äga sin fastigheter som förut men kommer att köpa fastighetsdrift och -skötsel av Osbybostäder AB. En tjänst med beställarkompetens kommer att finnas kvar i kommunens organisation som en gemensam resurs till förvaltningarna för att kunna beställa drift och skötselavtal samt beställa lokalförsörjningsplaner och investeringar. Investeringar i kommunens fastigheter beslutas av kommunfullmäktige efter budgetberedningens förslag. Osby kommunfastigheter De kommunalt ägda lokalfastigheterna har en total yta på ca m 2 A temp och den totala normalårskorrigerade energianvändningen uppgick 2013 till ca 17 miljoner kwh. I tabellen nedan visas energianvändningen både som total användning och energi per kvadratmeter. Energianvändning per kvadratmeter (kwh/m 2 A temp) har minskat under perioden med cirka 14,5 %. Under 2013 skedde en stor minskning av energianvändningen per yta vilket till stor del beror på att kommunen har köpt en ny fastighet kallad Brio-huset och denna fastighet ingår för första gången i uppföljningen. Fastigheten har en relativt stor yta på m 2 jämfört med dess energianvändning vilket gör att den totala energianvändningen per yta för kommunens lokaler minskar kraftigt. Om Brio-huset inte räknas med i uppföljningen är totala energianvändningen per yta 179,9 kwh/m2 vilket är en minskning med 5,5 % jämfört med Osby kommunfastigheter Energianvändning El övrig [kwh/m2 Atemp] Elvärme [kwh/m2 Atemp] Fjärrvärme [kwh/m2 Atemp] Olja [kwh/m2 Atemp] Diagram 1, Energianvändning per kvadratmeter, Osby kommunfastigheter Diagram 1 visar energianvändningen per kvadratmeter uppdelat i olja, fjärrvärme, elvärme och övrig el. Tabell 1, Energianvändning Osby kommunfastigheter Total yta [m2 Atemp] Olja [kwh] Fjärrvärme [kwh] Elvärme [kwh] El övrig [kwh] Energi totalt [kwh] Energi per yta [kwh/m2] 189,8 193,4 189,3 181,2 165,7 På nästa sida visas i Diagram 2 energianvändning per yta för kommunens fastigheter under 2012 och Strategi för energieffektivisering i Osby kommun, Uppföljning Sida 7 av 27

8 500 Osby kommunfastigheter Olja 2012 [kwh/m2 Atemp] Olja 2013 [kwh/m2] Fjärrvärme 2012 [kwh/m2 Atemp] Fjärrvärme 2013 [kwh/m2 Atemp] Elvärme 2012 [kwh/m2 Atemp] Elvärme 2013 [kwh/m2 Atemp] El övrig 2012 [kwh/m2 Atemp] El övrig 2013 [kwh/m2 Atemp] Diagram 2, Energianvändning per kvadratmeter och fastighet 2012 och 2013

9 Osbybostäder AB Osbybostäders totala fastighetsbestånd uppgår till drygt m 2 A temp med en total normalårskorrigerad energianvändning år 2013 på ca 9,2 miljoner kwh. Energianvändningen per kvadratmeter (kwh/m 2 A temp) har minskat under perioden , med cirka 3 %. I den totala elanvändningen ingår hushållsel för boende i två fastigheter om sammanlagt ca m 2 A temp. Tabell 2, Energianvändning , Osbybostäder År Yta [m 2 Atemp] Olja [kwh] Fjärrvärme [kwh] Elvärme [kwh] El övrig [kwh] Summa [kwh] Energi per yta [kwh/m 2 Atemp] 160,4 160,3 156,5 156,8 155,6 Diagrammet nedan visar energianvändningen per kvadratmeter för hela beståndet under perioden Energianvändningen per kvadratmeter har minskat och det är främst elanvändningen som har minskat. Oljeanvändningen har dock ökat något under perioden. 180 Osbybostäder energianvändning El övrig [kwh/m2 Atemp] Elvärme [kwh/m2 Atemp] Fjärrvärme [kwh/m2 Atemp] Olja [kwh/m2 Atemp] Diagram 3, Energianvändning per kvadratmeter, Osbybostäder Diagram 4 på nästa sida visar energianvändningen per kvadratmeter i Osbybostäders olika fastigheter för åren 2012 och Strategi för energieffektivisering i Osby kommun, Uppföljning Sida 9 av 27

10 kwh/m2 Atemp Osbybostäder - Energianvändning 2012 och ,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 Olja 2012 [kwh/m2] Olja 2013 [kwh/m2] Fjärrvärme 2012 [kwh/m2 Atemp] Fjärrvärme 2013 [kwh/m2] Elvärme 2012 [kwh/m2 Atemp] Elvärme 2013 [kwh/m2 Atemp] El övrig 2012 [kwh/m2 Atemp] El övrig 2013 [kwh/m2 Atemp] Diagram 4, Energianvändning per kvadratmeter och fastighet , Osbybostäder

11 Fjärrvärme Fjärrvärme i Osby produceras och distribueras av det kommunägda bolaget Fjärrvärme i Osby AB. Ca 1100 hushåll, 65 företag och 35 offentliga lokaler (skolor m.m.) får sin uppvärmning genom fjärrvärme. Under 2011 utrangerades en äldre panna från Gullarpsverket och nu har man för avsikt att installera ökad kapacitet för fjärrvärmeproduktion i form av en fliseldad fastbränslepanna i anslutning till befintliga pannor vid Gullarpsverket. Den nya pannan kommer att vara på 8 MW och beräknas vara i drift Produktionen vid Gullarpsverket beräknas under de närmaste 5 6 åren öka med ca MWh. Installationen av den nya flispannan kommer att starkt reducera användningen av olja och därigenom bidra till betydande miljöfördelar genom minskade utsläpp. I nedanstående diagram visas bränslemixen för fjärrvärmeproduktionen i Osby kommun En mycket hög andel av förnybart bränsle används i produktionen. År 2013 var 96,2 % av det använda bränslet förnybart vilket var en minskning jämfört med året tidigare då 97,4% av bränslet var förnybart. 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Bränslemix fjärrvärme Fossilt bränsle [%] Förnybart bränsle [%] Diagram 5, bränslemix fjärrvärme Osby Strategi för energieffektivisering i Osby kommun, Uppföljning Sida 11 av 27

12 Uppföljning fordon och transporter I tabellen nedan visas bränsleförbrukning och körsträckor för Osby kommuns personbilar och lätta lastbilar. Tabell 3, Fordon, bränsleförbrukning och körsträckor Antal personbilar [st] Antal lätta lastbilar [st] ej undersökt Summa fordon [st] Bensin [liter] Diesel [liter] Energianvändning [kwh] CO 2 från drivmedel [kg] Total körsträcka [km] Energieffektivitet [kwh/km] - - 0,75 0,84 Utsläpp [g CO 2/km] Resultaten för körsträckor och bränsleförbrukningar är inte helt jämförbara mellan år 2009 och övriga år då metodiken har varit olika mellan åren för att göra sammanställningarna. Uppgifterna för åren har sammanställts genom att fråga respektive förvaltning om deras fordon, körsträckor och köpta bränslen. För 2011 saknades fullständiga uppgifter om körsträckor och bränsleförbrukningar för socialförvaltningen varför dessa uppgifter uppskattades. På grund av det bristande underlaget 2009 och 2011 visas inte parametrarna Energieffektivitet [kwh/km] och Utsläpp [g CO 2/km]. I samband med att fastighetsförvaltningen övergick till Osbybostäder AB under 2013 så föll ansvaret för uppföljningen av de fordonen som följde med i flytten mellan stolarna. Det gör att för Osbybostäders fordon under 2013 har 2012 års värden använts. Energieffektiviteten i kommunens fordon har enligt tabellen ovan blivit sämre under 2013 vilket främst beror av att socialförvaltningen har ökat sin dieselanvändning kraftigt med ca 40 % men enbart haft en motsvarande ökning på 10 % av körda km. Det indikerar att det finns felkällor i den insamlade statistiken. Andel miljöbilar enligt nationell undersökning Organisationen Miljöfordon Syd har genomfört en årlig jämförande undersökning av andel miljöbilar i de svenska kommunernas fordonsparker. Denna undersökning visar att Osby kommun har åstadkommit en avsevärd förbättring i andel miljöbilar under perioden Metodiken i undersökningen ger att det totala antalet personbilar kan skilja sig något mot verkligheten. Den 1 januari 2013 trädde en ny miljöbilsdefinition ikraft vilken innebär att personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar, som tas i bruk från och med 1 januari 2013 klassas som miljöbil om inte bilens koldioxidutsläpp inte överstiger ett beräknat högsta koldioxidutsläpp i förhållande till fordonets tjänstevikt. Det innebär alltså att gränsen för miljöbil är flytande; tyngre bilar får släppa ut mer än lättare bilar. Det finns fordon som både är klassade enligt 2007 års och 2013 års miljöbilsdefinition, man ska alltså inte summera antalet miljö bilar nedan då det kan innebära att man räknas samma fordon dubbelt. Mer än hälften av kommunens fordon (57 %) är under 2013 klassade enligt en eller båda miljöbilsdefinitionerna. Tabell 4, andel miljöbilar, Osby kommun Miljöbilar Antal personbilar (st.) varav miljöbilar 2007 (st.) varav miljöbilar 2013 (st.) 19 Total andel miljöbilar (2007 och 2013 års definition) [%] 3 % 15 % 51 % 56 % 57 % Strategi för energieffektivisering i Osby kommun, Uppföljning Sida 12 av 27

13 Kommunens resepolicy Kommunen har antagit en resepolicy för tjänsteresor från 2009 som reglerar hur medarbetarnas tjänsteresor ska ske. Målsättningen med resepolicyn är att minska resornas negativa påverkan på den yttre miljön samt att minska kostnaderna för resorna. Det kan ske genom att ersätta fysiska möten med distanskommunikation, samåka, samordna möten/ärenden samt genom att minska användandet av bil till förmån för cykel och kollektivtrafik. Kommunens medarbetare uppmanas till ett antal olika åtgärder för att följa policyn. Under 2014 kommer den nuvarande resepolicyn revideras. Körning i tjänsten med privat bil Under 2013 genomfördes en omorganisation av Osby kommuns förvaltningar vilket innebär att det inte är möjligt att fördela km-ersättning per förvaltning. Totalt gavs det ersättning för km under 2013 varav km av dessa avsåg förtroendevalda, vilket var en minskning med 6 % jämfört med Tabell 5, Körning med privat bil i tjänsten Bilersättning per förvaltning (km/år) Kommunledningskontoret i.u. Räddningstjänsten i.u. Gatuförvaltningen i.u. Fastighetsförvaltningen i.u. Utbildningsförvaltningen i.u. Socialförvaltningen i.u. Miljö- och byggförvaltningen i.u. Totalt förvaltningar Förtroendevalda Arbetsmarknadsåtgärder i.u. SUMMA Övriga resor i tjänsten När det gäller tågresor och flygresor som genomförs av kommunens personal finns ingen redovisning av antal km utan endast kostnaden. Flertalet av tågresorna sker med Skånetrafikens periodkort som ger fritt resande under en månads tid alternativt resor för en i förväg betald summa pengar (jojo-kort). Kortet gäller även för bussresor. Från och med 2013 särredovisas dessa kostnader i ekonomisystemet och stod för ca 40 % av de totala tågresorna. Tabell 6. Kostnad för övriga resor i tjänsten Tågresor (kr) varav resor med Skånetrafiken (kr) Flygresor (kr) Bussresor (kr) Strategi för energieffektivisering i Osby kommun, Uppföljning Sida 13 av 27

14 Uppföljning övrig energianvändning VA-verksamheten VA-verksamheten i Osby kommun består av: - Osby avloppsreningsverk, Osby vattenverk samt Osby vattenreservoar. Till dessa hör 19 stycken pumpstationer eller pumphus - Lönsboda avloppsreningsverk, Lönsboda vattenverk samt Lönsboda vattentorn. Till dessa hör 3 stycken pumpstationer eller pumphus - Killeberg vattenverk med en pumpstation - Hököns vattenverk - Vattenborra reningsverk respektive vattenverk Samt ett antal mindre vattenverk med tillhörande pumpstationer. Under 2012 gjordes en energiinventering genomförts i VA-verksamheten i syfte att utreda möjligheter till energieffektiviseringar. Vid upphandling av ny utrustning till VA-verksamheten tillämpas alltid livscykelskostnad (LCC) för att gynna energieffektiva alternativ. Uppgifter för 2013 innefattar enbart de större reningsverken, statistik saknas för de mindre vilket dock inte ska påverka totalen märkvärt. Tabell 7. Elanvändning i VA-verksamhet VA-verksamhet (kwh) Gatubelysning Under 2013 minskade energianvändning för gatubelysning med kwh men har ökat något sedan år Kommunen fick under 2011 en ny elleverantör vilket gör att statistiken för 2011 gäller för feb 2011 jan Statistik för 2010 saknas. Tabell 8. Elanvändning för gatubelysning Gatubelysning (kwh) Strategi för energieffektivisering i Osby kommun, Uppföljning Sida 14 av 27

15 100 % Fossilbränslefri kommun 2020 Klimatsamverkan Skåne driver satsningen 100 % fossilbränslefritt Skåne 2020 i syfte att kommuner, organisationer, företag och privatpersoner i Skåne ska minska sin klimatpåverkan. De som ansluter sig ska aktivt arbeta för att: Ingen fossil energianvändning i byggnader Inget fossilt bränsle i transporter Ingen användning av fossil el Kommunstyrelsen i Osby kommun antog utmaningen i januari 2014 (Dnr 2013.ks ). Det finns flera beröringspunkter med mål som sedan tidigare finns uppsatta i kommunen och det arbete som utgår från energieffektiviseringsstrategin. Status 2013 Detta är inte en heltäckande bild av kommunens miljöpåverkan utan ett första steg att visa hur situationen ser ut, ambitionen är att utveckla uppföljningen och inkludera fler aspekter allt eftersom. Diagrammet nedan visar andel fossil respektive fossilfri energi använd till uppvärmning exkl. el för Osby kommunfastigheter under Uppvärmning - andel fossil energianvändning i byggnader (exklusive el) 18% 82% Fossilbränslefritt Fossilt Diagram 6, andel fossil energianvändning (exkl. el) till uppvärmning av Osby kommunfastigheters byggnader Diagrammet nedan visar andel fossil/ fossilfri el som använts av; Osby kommunfastigheter, VAverksamheten samt till gatubelysning, under Elanvändning 100% Fossilbränslefritt Fossilt Diagram 7, andel fossil/ fossilfri el som användes av Osby kommunfastigheter, VA-verksamhet och till gatubelysning Strategi för energieffektivisering i Osby kommun, Uppföljning Sida 15 av 27

16 Diagrammet nedan visar hur stor andel av fordonsbränslet till Osby kommuns personbilar och lätta lastbilar som 2013 var fossilt respektive fossilfritt. Det används enbart diesel och bensin i kommunens fordon. Andel fossilfritt fordonsbränsle köpta bränslen till personbilar och lätta lastbilar 5% 95% Fossilbränslefritt Fossilt Diagram 8, andel fossilt/ fossilfritt fordonsbränsle som användes till Osby kommuns personbilar och lätta lastbilar Strategi för energieffektivisering i Osby kommun, Uppföljning Sida 16 av 27

17 Uppföljning mot angivna mål Osby kommun har ett antal målsättningar som är relevanta för arbetet med energieffektivisering. I följande avsnitt visas uppföljning av utvecklingen mot mål som satts i Strategi för energieffektivisering, Osby kommun Klimatstrategi, Osby kommun. Projektmål Osby kommuns projektmål Kommunens projektmål är att under perioden åstadkomma en större förståelse för energieffektiviseringens nytta och väsen på alla nivåer inom kommunen och i dess bolag. Målet är även att en långsiktig energieffektivisering och därmed minskande kostnader åstadkoms. Målen är bland annat att: 1. Åstadkomma en bättre redovisning och uppföljning när det gäller energianvändning och effektivitet 2. Starta processen med att få alla verksamheter och bolag inom kommunen delaktiga i effektivisering, redovisning och uppföljning 3. Att delta i Energikontorets utvecklingsprojekt och länsstyrelsens nätverksträffar inom projektet 4. Att 2011 till Energimyndigheten redovisa kommunens mål i MWh och procent för år 2014 samt Att årligen till Energimyndigheten redovisa kommunens totala mängd köpt energi i MWh 6. Att årligen till Energimyndigheten redovisa MWh och procentuell minskning jämfört med Att arbeta för ett tankställe för biogas i kommunen 8. Info och utbildning av beslutsfattare i kommunens administration och bolag. Status för samtliga mål är god och uppföljning av samtliga projektmål görs vid projekttiden slut i mars Kommunövergripande effektmål Osby kommuns klimatstrategi Kommunens klimatstrategi antogs av kommunfullmäktige Arbetet med Klimatstrategin påbörjades hösten 2006 genom att Osby kommun ansökte om deltagande i projekt klimatcoachning stöd till lokalt klimatarbete i små kommuner. Kommunen blev antagen att delta och påbörjade arbetet med strategin. Kommunstyrelsen hade det övergripande ansvaret för projektet. Arbetsgruppen för projektet bestod av representanter från kommunledningskontoret, bygg- och miljökontoret, fastighetskontoret, Osbybostäder, Fjärrvärmebolaget, ekonomi- och inköpskontoret samt näringslivskontoret. Styrgruppen bestod av ledningsgruppen för översiktsplanearbetet med representation från kommunstyrelsen och miljö- och byggnämnden. Vision för Osby kommun Visionen är att all energitillförsel till Osby kommun i huvudsak baseras på förnybara energikällor och kännetecknas av en effektiv energianvändning i samhällets alla delar där nyttjandet av fossil energi är minimal. Strategi för Osby kommun Kommunens egen verksamhet ska vara föregångare inom energi- och klimatarbetet i det geografiska området Osby kommun. Klimatarbetet ska bedrivas på bred front i den kommunala organisationen, delaktighet ska skapas och betydelsen av alla anställdas medverkan ska tydliggöras. Ett utåtriktat arbete i form av kunskapsspridning och kampanjer ska bedrivas i förhållande till kommuninvånare och näringsliv för att öka medvetenheten om klimatpåverkan och skapa dialog om åtgärder. Möjligheter till samverkan med myndigheter, organisationer, andra kommuner och näringsliv ska prövas. Strategi för energieffektivisering i Osby kommun, Uppföljning Sida 17 av 27

18 Uppföljning av mål ur klimatstrategin När klimatstrategin tillkom fanns personalresurser för att arbeta strategiskt och samordnat med klimatfrågor i kommunorganisationen och utåt mot kommuninvånare och näringsliv, genom en heltidstjänst uppdelad på 50 % energi- och klimatrådgivning och 50 % strategiskt energi- och klimatarbete. Denna heltidstjänst har försvunnit, men endast energi- och klimatrådgivningsfunktionen har ersatts, med en tredjedelstjänst. Det saknas alltså fortfarande personalresurser i kommunen motsvarande en halvtidstjänst för att arbeta strategiskt med energi- och klimatfrågor. Den tillfälliga lösningen på detta är att uppföljning av åtgärder och mål som antagits i klimatstrategin till viss del redovisas i detta uppföljningsdokument. Mål ur klimatstrategin Mätbara mål som syftar till att nå visionen 1. Utsläppen av växthusgaser skall vara minst 20 % lägre år 2020, jämfört med år Det innebär en minskning med 1.3 ton per invånare år 2020 i jämförelse med utsläppen per invånare år År 2012 skall ingen av de kommunala fastigheterna (inklusive Osbybostäder) ha en uppvärmning (inklusive tappvatten) som baseras på fossila bränslen (exklusive eventuella behov vid effekttoppar). 3. År 2012 ska minst 50 % av det bränsle/drivmedel som används i kommunens tjänstebilar/leasingbilar (inklusive Osbybostäder) utgöras av förnybara bränslen (exempelvis etanol eller biogas) eller el (elhybrid). 4. Den totala elförbrukningen i den kommunala verksamheten (inklusive Osbybostäder) ska minska med 5 % under perioden Från och med 2009 och till 2012 skall Osby kommun årligen genomföra: i. En klimatrelaterad kampanj i syfte att få allmänheten att åka mer kollektivt samt välja att cykla/promenera framför bil ii. Minst en informationsaktivitet för att öka kunskapen om klimatpåverkan 6. Luften i Osby kommun ska vara av sådan kvalitet att den inte innebär någon hälsorisk för kommunens invånare. Detta innebär att halterna av SO2 och NO2 fortsättningsvis ska ligga under miljökvalitetsnormen. Förhöjda halter av sot och bensen ska motverkas och halten av partiklar PM10 ska minska. Utsläpp av skadliga ämnen till luft ska minska eller upphöra. Status mål 1: Mätning saknas Ingen uppföljning totala utsläpp av växthusgaser i kommunen har skett för år 2013 Status mål 2: Målet ej nått Fjärrvärmeproduktionen i kommunen använder enbart fossila bränslen som tillskott vid effekttoppar, se redovisning i tidigare avsnitt. Uppvärmning med el bedöms som fri från fossila bränslen då kommunen köper miljömärkt el från förnybara källor. Det finns dock ett antal oljepannor kvar i de kommunala fastigheterna (inklusive Osbybostäder). Se redovisning av åtgärd 2.1 i handlingsplanen (sid 22 i denna rapport). Status mål 3: Målet ej nått. År 2013 användes enbart bensin och diesel som bränsle i de kommunala fordonen. Status mål 4: Mätning saknas Det finns oklarheter i hur målet ska mätas och följas upp och det finns inte tillräckligt tillförlitlig sammanställning av kommunens elförbrukning under målets basår Därför kan inte målet följas upp. Strategi för energieffektivisering i Osby kommun, Uppföljning Sida 18 av 27

19 Status mål 5: Målet uppnått under 2012 Osby kommuns energi- och klimatrådgivare har under 2012 genomfört flera informationsinsatser om klimat och energi, bl.a. en föreläsning om klimat som lockade ca 250 besökare. Mer om detta finns att läsa i energi- och klimatrådgivningens verksamhetsberättelse. Status mål 6: Mätning saknas Ingen uppföljning av luftkvalitén i kommunen har skett för år Målsättningar enligt Energimyndighetens föreskrifter Enligt Energimyndighetens föreskrifter för det statliga stödet krävs målsättningar för kommunens verksamhet i totalt använd energi till byggnader och transporter jämfört med basåret Med hänsyn till detta sätter kommunen följande mål: Tabell 9, Målsättning för byggnader och transporter enligt Energimyndighetens föreskrifter Målsättning för total köpt energi (basår 2009) Minskning till år 2014 Byggnader 3 % 5 % Transporter 3 % 5 % Minskning till år 2020 Målen följs upp genom årlig redovisning till Energimyndigheten. Strategi för energieffektivisering i Osby kommun, Uppföljning Sida 19 av 27

20 Åtgärdsarbetet under 2013 Åtgärder enligt förordning (2009:893) Enligt Energimyndighetens föreskrifter för statligt stöd till energieffektivisering skall kommunen åta sig att genomföra minst två av de åtgärder som finns beskrivna i förordning (2009:893) om energieffektiva åtgärder för myndigheter. Osby kommun har valt att genomföra åtgärd 2 och 5 under stödperioden enligt listan nedan. Energieffektiva åtgärder för myndigheter enligt (2009:893) är: 1. utnyttja finansieringsinstrument för energibesparingar, däribland avtal om energiprestanda, där mätbara och förutbestämda energibesparingar ställs som krav, 2. köpa in utrustning på grundval av förteckningar som Statens energimyndighet tillhandahåller och som innehåller energieffektiva produktspecifikationer för olika kategorier av utrustning, 3. köpa in utrustning med effektiv energianvändning i alla lägen, även i viloläge, 4. byta ut eller modifiera befintlig utrustning med den utrustning som avses i 2 och 3, 5. utnyttja energibesiktningar och genomföra rekommendationerna i dessa, eller 6. köpa in eller hyra energieffektiva byggnader eller delar av dessa, eller vidta åtgärder för att göra byggnader som myndigheten redan äger eller hyr mer energieffektiva. Status åtgärd 2: pågående Under 2013 inledde Osby och Östra Göinge en samverkan genom en gemensam upphandlingsenhet. Osby kommun har under året även deltagit i olika aktiviteter inom ramen för projektet Milou2 (Miljöanpassad offentlig upphandling). Det har under året bl.a. genomförts en workshop för förvaltningschefer och chefer för de kommunala bolagen samt en workshop för kommunens upphandlingsenhet. Arbetet kommer att fortsätta med aktiviteter och workshops under Kommunen använder Miljöstyrningsrådets miljökriterier vid upphandling och det finns en strävan mot att anskaffa miljövänliga produkter. Den höga andelen miljöbilar i kommunens fordonspark och det faktum att kommunen köper miljömärkt el är ett resultat av medvetet ställda krav på miljö- och energiprestanda i samband med upphandlingar. Status åtgärd 5: pågående Med hjälp av bland annat genomförda energibesiktningar har ett antal åtgärder för energieffektivisering i byggnader genomförts under år Genomförda åtgärder presenteras i redovisningen av handlingsplanens åtgärd 2.2. Strategi för energieffektivisering i Osby kommun, Uppföljning Sida 20 av 27

Strategi för energieffektivisering

Strategi för energieffektivisering 2013-04-30 Strategi för energieffektivisering Uppföljning 2009-2012 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Kommunens organisation av arbetet med strategi för energieffektivisering...

Läs mer

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Strategi för energieffektivisering Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Interna miljöregler, 1996 kontorspapper ska vara Svanenmärkt glödlampor byts till

Läs mer

Strategi för energieffektivisering 2011-2020

Strategi för energieffektivisering 2011-2020 Samhällsbyggnadsförvaltningen Strategi för energieffektivisering 211-22 Förslag 211-3-31 Innehållsförteckning Inledning... 3 Nulägesanalys... 4 Byggnader... 4 Area... 4 Energianvändning... 5 Kostnad...

Läs mer

ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder

ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder Innehåll 1. SAMMANFATTNING AV PLANENS MÅL OCH ÅTGÄRDER...3 2. LÅNGSIKTIGA OCH ÖVERGRIPANDE MÅL...3 3. DELMÅL OCH ÅTGÄRDER FÖR ENERGI TILL

Läs mer

2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64. Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi

2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64. Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi 2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64 Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi 1 Effektmål för kommunorganisationen Mål att uppnå till och med år 2014 År 2014 skall energiförbrukningen

Läs mer

Oskarshamns Kommun. Roger Gunnarsson Box 706 572 28 OSKARSHAMN. Strategi 1(9) 2010-002757 33657-1. Olov Åslund. Kommun/Landsting. Oskarshamns Kommun

Oskarshamns Kommun. Roger Gunnarsson Box 706 572 28 OSKARSHAMN. Strategi 1(9) 2010-002757 33657-1. Olov Åslund. Kommun/Landsting. Oskarshamns Kommun 1(9) Handläggare Olov Åslund Oskarshamns Kommun 21-2757 Roger Gunnarsson Box 76 572 28 OSKARSHAMN Strategi Kommun/Landsting Oskarshamns Kommun Antal årsarbetskrafter: 2496 Antal invånare: 26131 Målsättning

Läs mer

1 INLEDNING 3 2 NULÄGESBESKRIVNING 4 3 MÅL 7 4 ÅTGÄRDER OCH HANDLINGSPLAN 8 5 UPPFÖLJNING 10

1 INLEDNING 3 2 NULÄGESBESKRIVNING 4 3 MÅL 7 4 ÅTGÄRDER OCH HANDLINGSPLAN 8 5 UPPFÖLJNING 10 1 INLEDNING 3 2 NULÄGESBESKRIVNING 4 2.1 Byggnader 4 2.2 Transporter 5 3 MÅL 7 3.1 Byggnader 7 3.2 Transporter 7 4 ÅTGÄRDER OCH HANDLINGSPLAN 8 5 UPPFÖLJNING 10 1 Inledning Denna strategi syftar till att

Läs mer

Strategi för energieffektivisering

Strategi för energieffektivisering Strategi för energieffektivisering 2009-2014 Slutrapport och uppföljning Sammanfattning År 2010-2014 har ett statligt stöd funnits för att stärka kommuner och landstings strategiska energieffektiviseringsarbete.

Läs mer

Högsby Kommun. Anders Ivarsson HÖGSBY. Strategi 1(9) Astrid Fell. Kommun/Landsting. Högsby Kommun

Högsby Kommun. Anders Ivarsson HÖGSBY. Strategi 1(9) Astrid Fell. Kommun/Landsting. Högsby Kommun 1(9) Handläggare Astrid Fell Högsby Kommun 21-773 Anders Ivarsson 579 8 HÖGSBY Strategi Kommun/Landsting Högsby Kommun Antal årsarbetskrafter: 461 Antal invånare: 5777 Målsättning till 214 (förbättring

Läs mer

Söderhamns kommun. Margareta Örn-Liljedahl 826 80 SÖDERHAMN. Strategi 1(9) 2010-002727 33650-1. Åsa Söderlund. Kommun/Landsting.

Söderhamns kommun. Margareta Örn-Liljedahl 826 80 SÖDERHAMN. Strategi 1(9) 2010-002727 33650-1. Åsa Söderlund. Kommun/Landsting. 1(9) Handläggare Åsa Söderlund Söderhamns kommun 21-2727 3365-1 Margareta Örn-Liljedahl 826 8 SÖDERHAMN Strategi Kommun/Landsting Antal årsarbetskrafter: Antal invånare: Söderhamns kommun 2369 25456 Målsättning

Läs mer

Nybro Kommun. Mattias Andersson NYBRO. Strategi 1(9) Astrid Fell. Kommun/Landsting. Nybro Kommun

Nybro Kommun. Mattias Andersson NYBRO. Strategi 1(9) Astrid Fell. Kommun/Landsting. Nybro Kommun 1(9) Handläggare Astrid Fell Nybro Kommun 21-535 Mattias Andersson 382 8 NYBRO Strategi Kommun/Landsting Nybro Kommun Antal årsarbetskrafter: 174 Antal invånare: 19579 Målsättning till 214 (förbättring

Läs mer

Kalmar Kommun. Jane Wågsäter Box KALMAR. Strategi 1(9) Madeleine Nettelbladt. Kommun/Landsting.

Kalmar Kommun. Jane Wågsäter Box KALMAR. Strategi 1(9) Madeleine Nettelbladt. Kommun/Landsting. 1(9) Handläggare Madeleine Nettelbladt Kalmar Kommun 21-11 3376-1 Jane Wågsäter Box 611 391 26 KALMAR Strategi Kommun/Landsting Kalmar Kommun Antal årsarbetskrafter: 484 Antal invånare: 62388 Målsättning

Läs mer

Torsås kommun. Stan Weyns Box TORSÅS. Strategi 1(9) Olov Åslund. Kommun/Landsting. Torsås kommun

Torsås kommun. Stan Weyns Box TORSÅS. Strategi 1(9) Olov Åslund. Kommun/Landsting. Torsås kommun 1(9) Handläggare Olov Åslund Torsås kommun 21-259 Stan Weyns Box 53 385 25 TORSÅS Strategi Kommun/Landsting Torsås kommun Antal årsarbetskrafter: 551 Antal invånare: 744 Målsättning till 214 (förbättring

Läs mer

Mörbylånga Kommun. Michael Ingard Trollhättevägen 4 386 80 MÖRBYLÅNGA. Strategi 1(9) 2010-002912 33724-1. Marie Rosenqvist.

Mörbylånga Kommun. Michael Ingard Trollhättevägen 4 386 80 MÖRBYLÅNGA. Strategi 1(9) 2010-002912 33724-1. Marie Rosenqvist. 1(9) Handläggare Marie Rosenqvist Mörbylånga Kommun 21-2912 Michael Ingard Trollhättevägen 4 386 8 MÖRBYLÅNGA Strategi Kommun/Landsting Mörbylånga Kommun Antal årsarbetskrafter: 461 Antal invånare: 1421

Läs mer

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning Nulägesbeskrivning Lerum 2013-04-10 Innehåll Energiplan 2008 uppföljning 4 Sammanfattning 6 Uppföljning Mål 7 Minskade fossila koldioxidutsläpp... 7 Mål: År 2020 har de fossila koldioxidutsläppen minskat

Läs mer

Strategi för energieffektivisering

Strategi för energieffektivisering 2014-05-28 Strategi för energieffektivisering Uppföljning 2009-2013 Strategi för energieffektivisering; Uppföljning 2009 2013, Höörs kommun Sida 2 av 35 Innehåll Inledning... 5 Begreppsförklaring... 5

Läs mer

2012-05-23 Strategi fö ör energieffektivisering Uppföljning 2011

2012-05-23 Strategi fö ör energieffektivisering Uppföljning 2011 2012-05-23 Strategi för energieffektivisering Uppföljning 2011 Strategi för energieffektivisering; Uppföljning 2009 2011, Höörs kommun Sida 2 av 32 Innehåll Inledning... 5 Energianvändning i byggnader...

Läs mer

SLUTLIG RAPPORT. Antal sidor: 11 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖD BROMÖLLA KOMMUN. Malmö 2015-03-31. Marika Andersson COWI AB

SLUTLIG RAPPORT. Antal sidor: 11 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖD BROMÖLLA KOMMUN. Malmö 2015-03-31. Marika Andersson COWI AB Antal sidor: 11 SLUTLIG Malmö COWI AB Postadress: Södra Förstadsgatan 26 211 43 MALMÖ Telefon 1 85 25 Telefax 1 85 25 1 Dokumentnr: 1(1) dat. / Date of rev. FAKTA TITEL: SLUTLIG REVISION NR: DATUM: BESTÄLLARE:

Läs mer

Fossilbränslefritt och. och energieffektivt Borås.

Fossilbränslefritt och. och energieffektivt Borås. Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser. Förnybara energislag används till kollektivtrafik, person- och godstransporter, uppvärmning och el. Genom resurssnålhet,

Läs mer

Årsrapport Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning. Rapport Linköpings kommun linkoping.se

Årsrapport Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning. Rapport Linköpings kommun linkoping.se Årsrapport 215 Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning Rapport 216-11-14 Linköpings kommun linkoping.se Inledning Linköpings kommun har som mål att kommunen ska vara koldioxidneutral 225. Koldioxidneutralitet

Läs mer

Mönsterås Kommun. Henrik Andersson Box MÖNSTERÅS. Strategi 1(9) Astrid Fell. Kommun/Landsting.

Mönsterås Kommun. Henrik Andersson Box MÖNSTERÅS. Strategi 1(9) Astrid Fell. Kommun/Landsting. 1(9) Handläggare Astrid Fell Mönsterås Kommun 21-951 3368-1 Henrik Andersson Box 54 383 22 MÖNSTERÅS Strategi Kommun/Landsting Mönsterås Kommun Antal årsarbetskrafter: 923 Antal invånare: 1299 Målsättning

Läs mer

Källa bilder: Energivärlden. Energieffektiviseringsstödet. Framgångsrik energieffektivisering

Källa bilder: Energivärlden. Energieffektiviseringsstödet. Framgångsrik energieffektivisering Källa bilder: Energivärlden Energieffektiviseringsstödet Framgångsrik energieffektivisering Presentationens innehåll Kort om Energieffektiviseringsstödet Utvärderingar av stödet Hur går energiarbetet?

Läs mer

Bräcke kommun 2008-2012

Bräcke kommun 2008-2012 Målsättningar for Energi- och klimatstrategi Bräcke kommun 2008-2012 Antagen av Bräcke kommunfullmäktige 118/2007 Energi- och klimatstrategi for Bräcke kommun 2008 2012 2 1. I n l e d n i n g Föreliggande

Läs mer

Strategi för Energieffektivisering 2010-2020. Ljusdals kommun

Strategi för Energieffektivisering 2010-2020. Ljusdals kommun 2010-2020 Ljusdals kommun Lennart Wing Bengt Gustafsson 2011-03-24 2 (14) Sammanfattning Denna strategi utgör kommunens övergripande riktlinjer för ett gemensamt strategiskt arbete med energieffektivisering

Läs mer

Handlingsplan för energieffektivisering

Handlingsplan för energieffektivisering Mellerud kommuns Handlingsplan för energieffektivisering Bilaga 2 till kommunens Strategi för energieffektivisering Antagen av kommunstyrelsen 2011-08-10, 105. Strategi för Energieffektivisering (Huvuddokument)

Läs mer

Energi- och klimatstrategi inklusive handlingsplan för Alvesta kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2015-10-27 134

Energi- och klimatstrategi inklusive handlingsplan för Alvesta kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2015-10-27 134 Energi- och klimatstrategi inklusive handlingsplan för Alvesta kommun Antaget av kommunfullmäktige 2015-10-27 134 1 2015-09-08 Inledning Denna energi- och klimatstrategi inkl. handlingsplan ersätter energi-

Läs mer

Strategi för energieffektivisering 2015-2020

Strategi för energieffektivisering 2015-2020 Strategi för energieffektivisering 2020 Beslutande organ: Styrgrupp: Arbetsgrupp: Strategin kommer att antas av Kommunstyrelsen (KS). Enligt reglemente för KS 2 skall KS besluta om energiplaner samt enl

Läs mer

Energi- och klimatarbete i Stockholms stad 2013-09-10

Energi- och klimatarbete i Stockholms stad 2013-09-10 Energi- och klimatarbete i Stockholms stad The Capital of Scandinavia Styrdokument Sida 2 Vision 2030 Ett övergripande dokument som stakar ut huvudriktningen inom stadens alla verksamhetsområden. Målinriktningen

Läs mer

Nu E De Nock! Beslutsdel/Åtgärder. Energiplan/Klimatstrategi Östra Göinge kommun

Nu E De Nock! Beslutsdel/Åtgärder. Energiplan/Klimatstrategi Östra Göinge kommun Nu E De Nock! Beslutsdel/Åtgärder Energiplan/Klimatstrategi Östra Göinge kommun BESLUTSDEL /ÅTGÄRDER ÄTGÅRDSOMRÅDE ÅTGÄRD KLART KOSTNAD ANSVARIG Övergripande Kommunen skall ha ett eget statistiksystem

Läs mer

Klimatstrategi Lägesrapport kortversion 2013-02-04

Klimatstrategi Lägesrapport kortversion 2013-02-04 Klimatstrategi Lägesrapport kortversion 2013-02-04 Denna folder presenterar kort hur utsläppen av växthusgaser m.m. har utvecklats under senare år. Klimatredovisningen i sin helhet kan läsas på www.kristianstad.se

Läs mer

Energi- och klimatstrategi för Nässjö kommun

Energi- och klimatstrategi för Nässjö kommun 1 (7) Datum 2016-08-05 Diarienummer KS 2016-203 Handläggare Dennis Lundquist Direkttelefon 0380-51 80 38 E-postadress dennis.lundquist@nassjo.se Kommunstyrelsen Energi- och klimatstrategi för Nässjö kommun

Läs mer

Beskrivning av ärendet

Beskrivning av ärendet Planen innehåller mål och åtgärder för områdena: 1. Energihushållning och energieffektivisering 2. Energitillförsel 3. Resor och transporter 4. Fysisk planering Planen innehåller totalt 25 åtgärder. Uppföljningen

Läs mer

Öppna jämförelser energi och klimat. andreas.hagnell@skl.se Tekniska nämndpresidier 10 mars 2015

Öppna jämförelser energi och klimat. andreas.hagnell@skl.se Tekniska nämndpresidier 10 mars 2015 Öppna jämförelser energi och klimat andreas.hagnell@skl.se Tekniska nämndpresidier 10 mars 2015 Aktuellt i politiken energi & klimat - EU: 2030-paket och Energiunion: försörjningstrygghet & solidaritet,

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR KLIMATKOMPENSATION GENOM KLIMATVÄXLING

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR KLIMATKOMPENSATION GENOM KLIMATVÄXLING TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR KLIMATKOMPENSATION GENOM KLIMATVÄXLING Anvisningar för klimatväxling är en del av Riktlinjer för resor och möten och ska uppmuntra till att minska antalet resor, använda förnybara

Läs mer

Energiplan för Bollebygds kommun. - med energieffektiviseringsstrategi

Energiplan för Bollebygds kommun. - med energieffektiviseringsstrategi Fastställd av kommunfullmäktige 2011-09-22 122 1 (18) Dnr: KS2011/224 Energiplan för Bollebygds kommun - med energieffektiviseringsstrategi Postadress Besöksadress Telefon Telefax Webbplats E-post 517

Läs mer

Eskilstunas klimatplan. Så skapar vi en hållbar utveckling

Eskilstunas klimatplan. Så skapar vi en hållbar utveckling Eskilstunas klimatplan Så skapar vi en hållbar utveckling Vi tar ansvar för framtiden I Eskilstuna är vi överens om att göra vad vi kan för att bidra till en ekologiskt hållbar utveckling. Eskilstuna är

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket 2012-02-16 Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte

Läs mer

Tyresö kommuns energiplan Beslutsdel

Tyresö kommuns energiplan Beslutsdel Tyresö kommuns energiplan Beslutsdel WSP Environmental 30 september 2008 1 1 Bakgrund Enligt lagen om kommunal energiplanering (1977:439) ska det finnas en aktuell plan för tillförsel, distribution och

Läs mer

Ett steg till. Mot 100 procent fossilbränslefritt Skåne 2020 Resultat av utvärderingsenkät

Ett steg till. Mot 100 procent fossilbränslefritt Skåne 2020 Resultat av utvärderingsenkät Ett steg till Mot 100 procent fossilbränslefritt Skåne 2020 Resultat av utvärderingsenkät Klimatsamverkan Skåne är ett samarbete mellan Region Skåne, Kommunförbundet Skåne och Länsstyrelsen Skåne. Tillsammans

Läs mer

Uppföljning av energieffektiviseringsarbetet år 2013

Uppföljning av energieffektiviseringsarbetet år 2013 Uppföljning av energieffektiviseringsarbetet år 2013 Selina Malik, miljöstrateg Hörby kommun 2014-03-28 1 Övergripande sammanfattning Totalt användes 20 736 MWh energi år 2013 till kommunens byggnader

Läs mer

GRÖN UPPHANDLING FÖR ÖKAD ENERGIEFFEKTIVISERING. Susanne Lång Energieffektiva myndigheter 1 december 2010. Miljöanpassad upphandling

GRÖN UPPHANDLING FÖR ÖKAD ENERGIEFFEKTIVISERING. Susanne Lång Energieffektiva myndigheter 1 december 2010. Miljöanpassad upphandling GRÖN UPPHANDLING FÖR ÖKAD ENERGIEFFEKTIVISERING Susanne Lång Energieffektiva myndigheter 1 december 2010 MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPDRAG Miljöstyrningsrådet är Sveriges expertorgan inom miljöanpassad offentlig

Läs mer

Energistrategier. Vision 2040

Energistrategier. Vision 2040 Vision 2040 Liv, lust och läge blir livskvalitet i Hjärtat av Bohuslän Energistrategier Strategier Strategisk plan 2010-2014 Strategi för energieffektivisering Uppdrag och planer Uppdrag i strategisk plan

Läs mer

Strategi för energieffektivisering Oxelösunds kommun

Strategi för energieffektivisering Oxelösunds kommun 2011-11-21 Strategi för energieffektivisering Oxelösunds kommun OXL100 v 1.0 2006-11-13 2 (24) Sammanfattning Oxelösunds kommun har sökt och beviljats stöd från Energimyndigheten för att ta fram en energieffektiviseringsstrategi

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING. Tekniska kontoret Åke Petersson Energieffektivisering_Ver6

ENERGIEFFEKTIVISERING. Tekniska kontoret Åke Petersson Energieffektivisering_Ver6 ENERGIEFFEKTIVISERING Åke Petersson Energieffektivisering_Ver6 ENERGIEFFEKTIVISERING: Statligt bidrag till Energieffektivisering Emmaboda kommun får totalt 1,4 milj. för perioden 2011-2014. Beloppet är

Läs mer

KONKURRENSVERKET Adress Telefon Fax

KONKURRENSVERKET Adress Telefon Fax KONKURRENSVERKET Redovisning av miljöledningsarbetet 2015 Redovisning av miljöledningsarbetet 2015 Konkurrensverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet

Läs mer

Akademiska och forskningsprojekt samt examensarbeten. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Akademiska och forskningsprojekt där vi är delaktiga

Akademiska och forskningsprojekt samt examensarbeten. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Akademiska och forskningsprojekt där vi är delaktiga Summa projekt och ex.arbeten UTVECKLINGSARBETE 5/16 ÖVERGRIPANDE MÅL Utvecklingen inom våra geografiska områden syftar till hållbar utveckling. Detta avser såväl den ekologiska, sociala som ekonomiska

Läs mer

Förslag till. Strategi för energieffektivisering för Trelleborgs kommun och dess bolag (31)

Förslag till. Strategi för energieffektivisering för Trelleborgs kommun och dess bolag (31) 1 (31) Datum 2015-01-13 Förslag till Strategi för energieffektivisering för Trelleborgs kommun och dess bolag 2015-2020 Framtagen i samarbete med Energikontoret Skåne Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16

Läs mer

Energi och klimatstrategi 2012-2020

Energi och klimatstrategi 2012-2020 Energi och klimatstrategi 2012-2020 Titel: Energi- och klimatstrategi 2012-2020 Id nr: 8:5 Typ: Strategi Giltighetstid: 2020-12-31 Version: 1.0 Fastställd: KF 2013-06-12, 89 Uppdateras: Innehållsförteckning

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

Konkurrensverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2012

Konkurrensverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Konkurrensverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 KONKURRENSVERKET BESLUT 2013-02-21 Dnr 70/2013 t Swedish Competition Authority Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av miljöledningsarbetet

Läs mer

Ystad kommun. Strategi för energieffektivisering enligt STEMFS 2010:5

Ystad kommun. Strategi för energieffektivisering enligt STEMFS 2010:5 Ystad kommun Strategi för energieffektivisering enligt STEMFS 2010:5 1 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Nationella mål... 3 Ystad kommun... 3 Nulägesanalys av energianvändning i Ystads kommuns verksamhet...

Läs mer

Klimatstrategi för Mörbylånga kommun

Klimatstrategi för Mörbylånga kommun 1 (10) Klimatstrategi för Mörbylånga kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2011-06-22 Klimatstrategi för Mörbylånga kommun 2 (10) Innehållsförteckning KLIMATSTRATEGI...3 Vision... 3 Strategi... 3 KLIMATMÅL...5

Läs mer

Handlingsplan, inkl. Nulägesanalys

Handlingsplan, inkl. Nulägesanalys Handlingsplan, inkl. Nulägesanalys 2010-2020 Bilaga till Energi- och Klimatplan 2010-2020 Antagen av kommunfullmäktige 2012-03-26, 27 Innehåll: 1. Sammanfattning...3 2. Nulägesanalys...4 3. Energimyndighetens

Läs mer

Fossilbränslefri kommun 2025

Fossilbränslefri kommun 2025 4131 eller 12 år, 3 mån, 3 veckor Fossilbränslefri kommun 2025 20130917 Elvira Laneborg, miljö- och klimatstrateg Övergripande mål Mörbylånga är en fossilbränslefri kommun som är självförsörjande med trygg

Läs mer

Bilaga till energiplan för Åtvidabergs kommun 2012-2016

Bilaga till energiplan för Åtvidabergs kommun 2012-2016 Bilaga till energiplan för Åtvidabergs kommun 2012-2016 Del 1. Exempel på åtgärder för att uppnå energiplanens detaljmål. Bilaga del 1 till energiplan för Åtvidabergs kommun 2012-2016 Transporter i hela

Läs mer

FÖRST MOT ENERGIEFFEKTIVT SAMHÄLLE DETTA INNEBÄR ENERGITJÄNSTEDIREKTIVET FÖR STAT, KOMMUNER OCH LANDSTING. Annie Stålberg. Miljöanpassad upphandling

FÖRST MOT ENERGIEFFEKTIVT SAMHÄLLE DETTA INNEBÄR ENERGITJÄNSTEDIREKTIVET FÖR STAT, KOMMUNER OCH LANDSTING. Annie Stålberg. Miljöanpassad upphandling FÖRST MOT ENERGIEFFEKTIVT SAMHÄLLE DETTA INNEBÄR ENERGITJÄNSTEDIREKTIVET FÖR STAT, KOMMUNER OCH LANDSTING. Annie Stålberg AGENDA Energitjänstedirektivet Hur hjälper Miljöstyrningsrådet till Livscykelkostnad

Läs mer

Statens energimyndighets författningssamling

Statens energimyndighets författningssamling Statens energimyndighets författningssamling Utgivare: Fredrik Selander (verksjurist) ISSN 1650-7703 Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om statligt stöd till energieffektivisering i

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för resor Riktlinjer för resor 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Rapportering av energianvändning och utsläpp av växthusgaser 2012

Rapportering av energianvändning och utsläpp av växthusgaser 2012 MILJÖFÖRVALTNINGEN ENERGI OCH KLIMAT TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2013-01-18 Handläggare: Emma Hedberg Telefon: 08-508 28 749 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2013-02-05 p. 20 Rapportering av energianvändning

Läs mer

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Ton CO2 LFV D-LFV 2009-035287 1(7) HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Klimatfrågan är av central betydelse för det civila flygets utveckling och LFV arbetar kraftfullt med att minska verkets

Läs mer

Energi- och klimatstrategi

Energi- och klimatstrategi Bilaga 1 - tio i topp lista över åtgärder för kommunen som organisation och som geografi Energi- och klimatstrategi 2011-2020 Ansvarig för åtgärder markeras i fet stil (ev. övrig medverkande sätts inom

Läs mer

Statistik för energianvändning och transporter för Eslövs kommun

Statistik för energianvändning och transporter för Eslövs kommun 1(7) Statistik för energianvändning och transporter för Eslövs kommun 2010-12-09 Energikartläggning Eslövs kommun Uppdragsnummer: 227405 Uppdragsansvarig: Maria Larsson Handläggare Kvalitetsgranskning

Läs mer

FORDONSPOLICY FÖR ÖCKERÖ KOMMUN

FORDONSPOLICY FÖR ÖCKERÖ KOMMUN Beslutsdatum: 2017-09-07 Beslutande: Kommunfullmäktige Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentansvarig: Kommunchef Upprättad av: Miljöstrateg FORDONSPOLICY FÖR ÖCKERÖ KOMMUN SYFTE Detta dokument reglerar anskaffning,

Läs mer

Uppföljning av energieffektiviseringsarbetet år 2011

Uppföljning av energieffektiviseringsarbetet år 2011 Uppföljning av energieffektiviseringsarbetet år 2011 Selina Malik, miljöstrateg Hörby kommun 2011-03-30 1 Övergripande sammanfattning Totalt användes 20 973 MWh energi år 2011 till kommunens byggnader

Läs mer

Energieffektivisering. Slutrapport

Energieffektivisering. Slutrapport Fastighetskontoret Tjänsteutlåtande Utvecklingsavdelningen DNR 4.1-069/2013 Sida 1 (6) 2014-02-20 Tommy Waldnert 08-508 275 30 tommy.waldnert@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2014-03-18 Energieffektivisering.

Läs mer

Klimatkommunen Kristianstad Elin Dalaryd

Klimatkommunen Kristianstad Elin Dalaryd Klimatkommunen Kristianstad Elin Dalaryd Var kommer de lokala utsläppen ifrån? Dikväveoxid 16% HFC 0,4% Metan 17% Koldioxid 67% Utsläpp av växthusgaser per invånare: år 1990 9,7 ton år 2006 6,5 ton Lokala

Läs mer

Rutiner för möten och resor

Rutiner för möten och resor Förslag till rutiner 2015-04-01 Dnr KS.2015.134 Sektor kommunstyrelsen Handläggare: Björn Järbur Kommunchef Tel: 0303-330264 E-post: bjorn.jarbur@ale.se Rutiner för möten och resor Syfte Dessa rutiner

Läs mer

Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun 2009 2014

Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun 2009 2014 Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun 2009 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2009-09-07 Detta är en populärversion av den första kombinerade energi- och klimatstrategin för Västerviks kommun.

Läs mer

Ta ansvar för miljö och ekonomi. - spara energi

Ta ansvar för miljö och ekonomi. - spara energi Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi Framtagen av Länsstyrelsen i Skåne län 2012 Foton: Roza Czulowska och Björn Olsson Energihushållning är allas

Läs mer

Klimatpolicy Laxå kommun

Klimatpolicy Laxå kommun Laxå kommun 1 (5) Klimatstrategi Policy Klimatpolicy Laxå kommun Genom utsläpp av växthusgaser bidrar Laxå kommun till den globala klimatpåverkan. Det största tillskottet av växthusgaser sker genom koldioxidutsläpp

Läs mer

Energieffektiva myndigheter Riktlinjer och uppföljning

Energieffektiva myndigheter Riktlinjer och uppföljning Energieffektiva myndigheter Riktlinjer och uppföljning Dag Lundblad Energimyndigheten Övergripande om åtgärder valmöjligheter i ett kontinuerligt & systematiskt och strategiskt arbete genomförande under

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADS- AVDELNINGEN. Energieffektiviseringsstrategi 2011-2020

SAMHÄLLSBYGGNADS- AVDELNINGEN. Energieffektiviseringsstrategi 2011-2020 SAMHÄLLSBYGGNADS- AVDELNINGEN Energieffektiviseringsstrategi 2011-2020 Innehåll 1 Vision och mål 5 1.1 Mål... 5 1.2 Delmål... 5 2 Handlingsplan 6 2.1 Energiprocessen... 6 2.2 Förordning om energieffektiva

Läs mer

Göteborgs universitets klimatstrategi 2010-2015

Göteborgs universitets klimatstrategi 2010-2015 Göteborgs universitets klimatstrategi 2010-2015 Uppföljning 2012 Agneta Bergman, Klimatsamordnare Miljöenheten April 2013 2 / 8 Målsättning Göteborgs universitets klimatstrategi 2010-2015, antogs i juni

Läs mer

Energistrategi 2035. -en kortversion

Energistrategi 2035. -en kortversion Energistrategi 2035 -en kortversion Augusti 2011 Producerad av Emma Sjödahl utifrån Helsingborgs energistrategi 2035 som producerades av Infab. ISBN: 978-91-8586720-2 2 Innehåll Helsingborg ska ligga i

Läs mer

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Bakgrund Landstinget i Östergötland arbetar med energifrågan på många olika sätt. Dels genomförs energiprojekt, både stora och små, dels satsas

Läs mer

Energieffektivisering lägesrapport 4

Energieffektivisering lägesrapport 4 Fastighetskontoret Tjänsteutlåtande Utvecklingsavdelningen DNR 4.1-069/2013 Sida 1 (6) 2013-05-15 Tommy Waldnert 08-508 275 30 tommy.waldnert@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2013-06-18 Energieffektivisering

Läs mer

Energieffektiviserings- strategi

Energieffektiviserings- strategi Energieffektiviserings- strategi Fastställd av kommunfullmäktige 2012-02-27 12 Energieffektiviseringsstrategi 1 Bakgrund Liksom majoriteten av landets kommuner har Sollefteå kommun tecknat ett avtal med

Läs mer

Klimatoch energistrategier

Klimatoch energistrategier www.gislaved.se Klimat- och energi åtgärdsplanen 2011 Antagen av Kommunfullmäktige 2011-09-29 118 Gemensam åtgärdsplan 2011-2014 för Gislaveds kommuns Klimatoch energistrategier Reviderad. juni 2011 Inledning

Läs mer

Uppföljning av energieffektiviseringsarbetet år 2012

Uppföljning av energieffektiviseringsarbetet år 2012 Uppföljning av energieffektiviseringsarbetet år 2012 Selina Malik, miljöstrateg Hörby kommun 2013-03-28 1 Övergripande sammanfattning Totalt användes 21 441 MWh energi år 2012 till kommunens byggnader

Läs mer

Heini-Marja Suvilehto

Heini-Marja Suvilehto MILJÖANPASSAD UPPHANDLING AV TRANSPORTER Heini-Marja Suvilehto BEHOVS- ANALYS UPPHANDLING VILKA KRAV KAN MAN STÄLLA HÅLLBAR UPPHANDLING AV FORDON OCH TRANSPORTER UPPFÖLJNING BEHOVSANALYS FORDON Kan ni

Läs mer

Miljöledning i staten 2016

Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 En sammanfattning av rapport 6761, april 2017 3 Sammanfattning För verksamhetsåret 2016 har samtliga 185 myndigheter som omfattas av förordning (2009:907)

Läs mer

10. Kommuniceras resultatet av miljöledningsarbetet till de anställda?

10. Kommuniceras resultatet av miljöledningsarbetet till de anställda? SMHIs redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte miljöcertifierad.

Läs mer

Miljöinformation Skara Energi AB 2012

Miljöinformation Skara Energi AB 2012 Miljöinformation Skara Energi AB 2012 2 Miljöinformation Skara Energi AB 2012 Miljömålen som bolaget satte upp för 2011 baserades på de nationella miljömålen. Skara Energi AB har arbetat med 6 st av de

Läs mer

Bilpool för tjänstebilar

Bilpool för tjänstebilar 1(5) Kommunstyrelsen 2014-05-26 Bilpool för tjänstebilar Ärendet Kommunens tjänstebilar (bilar som används i tjänsten) hanteras av respektive förvaltning. Endast ett fordon klarar de miljökrav som är beslutade

Läs mer

Västerviks Kommun. Bruno Nilsson VÄSTERVIK. Strategi 1(10) Astrid Fell. Kommun/Landsting. Västerviks Kommun

Västerviks Kommun. Bruno Nilsson VÄSTERVIK. Strategi 1(10) Astrid Fell. Kommun/Landsting. Västerviks Kommun 1(1) Handläggare Astrid Fell Västerviks Kommun 21-693 Bruno Nilsson 593 8 VÄSTERVIK Strategi Kommun/Landsting Västerviks Kommun Antal årsarbetskrafter: 378 Antal invånare: 3629 Målsättning till 214 (förbättring

Läs mer

Handlingsplan för minskade utsläpp till luft

Handlingsplan för minskade utsläpp till luft PLAN 2012-11-08 04.00 D-LFV 2007-035287 1(6) 1 BAKGRUND 1.1 Swedavia Handlingsplan för minskade utsläpp till luft Klimatfrågan är av central betydelse för det civila flygets utveckling. Swedavia arbetar

Läs mer

Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011

Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011 Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011 Gävle Stadshus AB AB Gavlegårdarna Gävle Energi AB Gavlefastigheter Gävle kommun AB Gävle/Sandviken Flygfält AB Lagerhus AB Gävle Hamn

Läs mer

Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting

Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting Varför effektivisera resor och transporter? Trafikens miljöpåverkan Trafikens hälsopåverkan Samhällsplanering Samhällsekonomi Varför effektivisera

Läs mer

Datum 2009-06-09 Dnr 0901056. Bränslestrategi för övergång till förnybar energi

Datum 2009-06-09 Dnr 0901056. Bränslestrategi för övergång till förnybar energi Regionstyrelsen Datum 2009-06-09 Dnr 0901056 1 (3) Regionstyrelsen Bränslestrategi för övergång till förnybar energi Ordförandens förslag 1. Regionstyrelsen fastställer en bränslestrategi för Region Skånes

Läs mer

Strategin ska konkretisera och strukturera kommunens arbete och vare ett verktyg för att uppfylla fastställda mål inom miljö och klimatområdet.

Strategin ska konkretisera och strukturera kommunens arbete och vare ett verktyg för att uppfylla fastställda mål inom miljö och klimatområdet. (fastställd 2014-04-28) Sustainable Energy Action Plan Bilaga till Övertorneå kommuns Energiplan som antogs av kommunfullmäktige 2010-05-03 Inledning Övertorneå kommun undertecknade 2013 Borgmästaravtalet

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR KLIMATKOMPENSATION GENOM KLIMATVÄXLING

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR KLIMATKOMPENSATION GENOM KLIMATVÄXLING TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR KLIMATKOMPENSATION GENOM KLIMATVÄXLING Klimatkompenseringen sker genom så kallad klimatväxling. Detta innebär att aktiviteter som leder till klimatutsläpp beläggs med en avgift

Läs mer

Bilaga 3 - Handlingsplan med åtgärder för Älmhults kommun som geografi

Bilaga 3 - Handlingsplan med åtgärder för Älmhults kommun som geografi Bilaga 3 - Handlingsplan med åtgärder för Älmhults kommun som geografi Älmhult Målen för kommunen som geografi Borgmästaråtagande - Älmhults kommun ska minska CO2-emissioner med minst 20% till 2020 och

Läs mer

Kommunal Energieffektiviseringsplan

Kommunal Energieffektiviseringsplan Kommunal Energieffektiviseringsplan 1 2011.03.30 1. Inledning... 3 Mål med arbetet... 3 Avgränsningar... 3 Genomförande... 3 Strategi... 3 2. Nuläge... 5 Nulägesbeskrivning... 5 Byggnader... 5 Transporter...

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2013 Samt uppföljning 2012

HANDLINGSPLAN 2013 Samt uppföljning 2012 Bilaga 1 till Energi- och klimatstrategi 2009-2015. Sid 1 (7) HANDLINGSPLAN 2013 Samt uppföljning 2012 Beskrivning av åtgärder Under arbetet med energi- och klimatstrategin har identifierats en stor mängd

Läs mer

Energieffektiviserings- Strategi Tomelilla Kommun

Energieffektiviserings- Strategi Tomelilla Kommun Energieffektiviserings- Strategi Tomelilla Kommun 1 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 3 1.1 PRESENTATION AV TOMELILLA KOMMUN... 3 1.2 BAKGRUND OCH SYFTE... 4 1.3 PROJEKTORGANISATION... 4 2. INVENTERING...

Läs mer

Förslag till Färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050.

Förslag till Färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050. MILJÖFÖRVALTNINGEN PLAN OCH MILJÖ TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2012-12-19 Handläggare: Örjan Lönngren Telefon: 08-508 28 173 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2013-02-05 p. 17 Förslag till Färdplan för

Läs mer

Energieffektivisering Energimyndighetens strategier

Energieffektivisering Energimyndighetens strategier Energieffektivisering Energimyndighetens strategier 2009-11-24 Carin Karlsson Avdelningen för hållbar energianvändning carin.karlsson@energimyndigheten.se Nya satsningar i Sverige I energipropositionen

Läs mer

Redovisning av myndigheters miljöledningsarbete 2008

Redovisning av myndigheters miljöledningsarbete 2008 Redovisning av myndigheters miljöledningsarbete 2008 Miljöledningssystemets miljöeffekter (besvaras frivilligt år 2008) Blanketten följer Miljödepartementets riktlinjer 2008-06-17 Inramade gultonade fält

Läs mer

Handhavande av fordon

Handhavande av fordon Välkommen till första workshopen i projektet Handhavande av fordon. Projektet drivs av HMSkåne på uppdrag av Vägverket. Fokus för projektet; Skötsel drift uppföljning.för ökad miljöhänsyn och trafiksäkerhet

Läs mer