Redovisning av myndigheters miljöledningsarbete 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning av myndigheters miljöledningsarbete 2008"

Transkript

1 Redovisning av myndigheters miljöledningsarbete 2008 Miljöledningssystemets miljöeffekter (besvaras frivilligt år 2008) Blanketten följer Miljödepartementets riktlinjer Inramade gultonade fält ska fyllas i (övriga celler är låsta). Cellen epanderar automatiskt om så behövs. Myndighetsnamnet länkas automatiskt från fliken Redovisningsblad. Markera tillämpligt alternativ med. Vid årtal, ange år med fyra siffror (åååå). Vid antal, ange antal med siffror; vid procentandel, ange bara siffror. För mer information om definitioner och metoder för uppföljning, se Naturvårdsverkets rapport 5816 Förslag till uppföljning av de statliga miljöledningssystemens effekter, (speciellt Bilaga 1). Frågorna som i Riktlinjerna anges vara frivilliga även i framtiden, är inte med i blanketten, därav luckorna i numreringen. Myndighet SMHI 1 Tjänsteresor och övrig bränsleförbrukning Naturvårdsverket tillhandahåller en mall för beräkning av koldioidutsläpp, se 1.1 Utsläpp av koldioid totalt samt från: Anges i kg 1.1a Flygresor under 50 mil kg 239,312 kg 1.1b Bilresor som görs i tjänsten Inkluderar egen bil, tjänstebil, hyrbil, leasad bil, tai kg 1.1c Tågresor 125 kg 8 kg 0,015 kg 1.1d Bussresor (längre sträckor, ej lokal kollektivtrafik) 0 kg 0,000 kg 1.1e Maskiner och övriga fordon som används i myndighetsverksamheten T.e. arbetsmaskiner, båt, vägmaskiner, grävskopor, motorsågar etc. Post- och avfallstransporter räknas inte in. MLS-Miljöeffekter 1 (6)

2 kg 48,141 kg utsläpp av koldioid (summa av posterna ovan) 1.2 Andel bilar som köps in eller leasas av myndigheten och som följer Vägverkets definition av miljöbil kg 412,580 kg 50 % Ange procentandel (bara siffror) 1.3 Andel drivmedel som är förnybart av den totala drivmedelsförbrukningen för de inköpta och/eller leasade miljöbilarna Ange procentandel (drivmedelsmängd beräknat i liter, m 3 /gas eller kwh/el) Se definition av förnybart drivmedel i förordning SFS 2004: % Detta är en del av obligatorisk uppföljning som rapporteras in till Vägverket från och med Observera att detta gäller även för miljöbilar som införskaffades innan Redovisningen av bränsleförbrukningen gäller endast de miljöbilar som kan tankas med bensin/diesel och ett förnybart bränsle. 1.4 Utsläpp av koldioid för flygresor över 50 mil Anges i kg kg 1353,086 kg 1.9 Beskriv vad som påverkar resultatet avseende tjänsteresor och övrig bränsleförbrukning i positiv eller negativ riktning samt eventuella problem med att få in uppgifter och hur detta i så fall ska åtgärdas. Ingen bil har köpts in under SMHI ägde bilar varav den ena är en miljöbil Kryssa i hur uppgifterna om tjänsteresor och övrig bränsleförbrukning är framtagna Om framtagande av uppgifter skiljer sig för färdsätt, ange detta i kommentarsrutan. Eget uppföljningssystem Leverantörsuppgifter MLS-Miljöeffekter 2 (6)

3 Uppskattning Förklaring av uppskattning och eventuell annan kommentar 1.11 Uppföljningsmåtten i svaren på frågorna nr 1.1, 1.3 och 1.4 är baserade på: Naturvårdsverket beräkningsmall för CO 2 -utsläpp 2 Energiförbrukning Annat sätt Ange hur 2.1 Årlig energiförbrukning i kwh totalt, och per m 2 uppdelat på nedanstående kategorier Underlag för tågresor har inte inkommit ännu så därför använder vi 2007 års siffror ovan. Beräknat med emissionsfaktorer för flyg från Energimyndigheten För definition av verksamhetselektricitet, se Naturvårdsverkets förtydliganden av energiförbrukning, I de fall där all energiförbrukning ingår i hyran, och är absolut omöjlig att i nuläget separera på olika områden, kan totalredovisning göras. Verksamhetselektricitet totalt kwh Verksamhetselektricitet 4433 kwh Verksamhetselektricitet per m kwh Övrig energiförbrukning totalt kwh Övrig energiförbrukning 4084 kwh Övrig energiförbrukning per m kwh Energiförbrukning, kwh Summa Verksamhetselektricitet och Övrig energiförbrukning Energiförbrukning, 8517 kwh Summa Verksamhetselektricitet och Övrig energiförbrukning Energiförbrukning, per m kwh Summa Verksamhetselektricitet och Övrig energiförbrukning 2.2 Är värmeförbrukningen normalårskorrigerad? Ja Nej MLS-Miljöeffekter 3 (6)

4 2.3 Andel förnybar energi av den totala energiförbrukningen Ange procentandel ca 50% % 2.4 Beskriv vad som påverkar resultatet avseende energiförbrukning i positiv eller negativ riktning samt eventuella problem med att få in uppgifter och hur detta i så fall ska åtgärdas. För total elförbrukning kan ingen uppdelning på verksamhetsel och övrig el görs. Däremot kan noteras att enbart datorhallarna har en elförbrukning på ca 1500 MWh (inkluderat i siffran). För regionerna har siffran beräknats fram ur en schablon baserad på mätningar gjorda på Göteborgskontoret. SMHII har också en elförbrukning i observationsnät på ca 1GWh som inte ingår i siffrorna ovan. 2.5 Kryssa i hur uppgifterna om energiförbrukning är framtagna Om framtagande av uppgifter skiljer sig för olika energiförbrukning, ange detta i kommentarsrutan. Eget uppföljningssystem Leverantörsuppgifter Uppskattning Förklaring av uppskattning och eventuell annan kommentar Underlag från fastighetsägaren Under övrig energiförbrukning inkluderas fjärrvärme för kontoret i Norrköping (uppmätt) och för regionkontoren (beräknad). Till huvudkonotert i Norrköping köps Grön El.Siffran 50% för förnybar energi är alltså preliminär och grundar sig på att vi har Grön El vid Norrköpings-kontoret 3 Miljökrav i upphandling MLS-Miljöeffekter 4 (6)

5 3.1 Andel registrerade anskaffningar där miljökrav ställts av det totala antalet registrerade anskaffningar per år. 60 % Ange procentandel 3.2 ekonomiskt värde av registrerade anskaffningar med miljökrav av det totala värdet av registrerade anskaffningar per år. Ange procentandel 60 % 3.8 Beskriv vad som påverkar resultatet avseende Miljökrav i upphandling i positiv eller negativ riktning samt eventuella problem med att få in uppgifter och hur detta i så fall ska åtgärdas. Vad som betecknas som anskaffning måste definieras. Med anskaffning menas normalt allt som köps in till myndigheten. Det innebär att en stor mängd småinköp kommer med i statistiken. För att komma undan detta bör en beloppsgräns införas för vilka anskaffningar som mätningen ska grunda sig på. En annan svårighet är vad som avses med anskaffning när myndigheten upphandlar ett ramavtal. Är ramavtalet en anskaffning eller är avropet en anskaffning. Om det är avropen som definieras som anskaffning och det i ramavtalet finns miljökrav ställda som skall-krav så ställer man ju inte samma krav igen vid avropet. 3.9 Kryssa i hur uppgifterna miljökrav i upphandling är framtagna Om framtagande av uppgifter skiljer sig för olika anskaffningar, ange detta i kommentarsrutan. Eget uppföljningssystem Leverantörsuppgifter MLS-Miljöeffekter 5 (6)

6 Uppskattning Förklaring av uppskattning och eventuell annan kommentar Övriga kommentarer 5 Eventuella övriga kommentarer om miljöledningssystemets miljöeffekter SMHIs procentsiffror grundar sig på upphandlingar och på gjorda avrop från ramavtal Vi ville prova att redan i år rapportera dessa siffror. Det är nyttigt att se vilket underlag som eventuellt behöver förbättras eller tas fram på annat sätt. Därför råder viss osäkerhet i en del av de angivna siffrorna ovan. Se även kommentarer vid respetkive siffra. MLS-Miljöeffekter 6 (6)

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket 2011-02-04 AKS 2011/1001 188 1 (8) Enheten för statistik Helene Swartz, 08-730 93 06 arbetsmiljoverket@av.se Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Linnéuniversitetet, Kalmar/Växjö

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Linnéuniversitetet, Kalmar/Växjö Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Linnéuniversitetet, Kalmar/Växjö Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Nej. 2. Hur lyder myndighetens miljöpolicy? Policy för hållbar

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET 2014-02-21 20130101-20131231 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 miljöledningsarbete Arbetsförmedlingen ska årligen redovisa miljöledningsarbetet

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015 REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET 2015-02-20 2014-01-01 2014-12-31 Sida: 2 av 28 Sida: 3 av 28 Dnr: Af-2015/074617 Datum: 2015-02-20 miljöledningsarbete Arbetsförmedlingen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter; SFS 2015:229 Utkom från trycket den 6 maj 2015 utfärdad den 23 april 2015. Regeringen

Läs mer

Läkemedelsverkets miljöarbete 2011

Läkemedelsverkets miljöarbete 2011 Läkemedelsverkets miljöarbete 2011 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala Telefon/Phone: +46 (0)18 17 46 00 Fax:

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Högskolan i Gävle

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Högskolan i Gävle Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Högskolan i Gävle Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja, ISO14001 2. Hur lyder myndighetens miljöpolicy? Högskolan i Gävle ska arbeta

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sjöfartsverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sjöfartsverket 2013-02-13 Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sjöfartsverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Högskolan i Borås

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Högskolan i Borås Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Högskolan i Borås Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är certifierad enligt

Läs mer

Rubrik: Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter

Rubrik: Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Texten har hämtats från regeringskansliets rättsdatabaser 2009-08-11 där det varnas för att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid

Läs mer

Miljöledning i staten 2010. En redovisning

Miljöledning i staten 2010. En redovisning Miljöledning i staten 2010 En redovisning rapport 6422 april 2011 En redovisning NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.se Postadress: CM Gruppen

Läs mer

Energieffektiviseringsstrategi

Energieffektiviseringsstrategi Energieffektiviseringsstrategi 2013-2020 Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-04 Sammanfattning Kävlinge kommun har sökt och beviljats stöd från Energimyndigheten för att ta fram en energieffektiviseringsstrategi

Läs mer

Strategi för energieffektivisering

Strategi för energieffektivisering Strategi för energieffektivisering Fastigheter och persontransporter Hultsfreds kommun med HKIAB och AB Hultsfreds bostäder 2011-05-30 51 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING... 3 1.1 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖDET...3

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Högskolan i Borås

Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Högskolan i Borås Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Högskolan i Borås Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är certifierad enligt

Läs mer

Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet

Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet 3 juni 2009 Sammanfattning Bakgrund Sustainum AB har gjort en förnyad miljöutredning för Umeå universitet med fokus på processen för miljöledningsarbetet. Utredningen

Läs mer

Strategi för energieffektivisering Oxelösunds kommun

Strategi för energieffektivisering Oxelösunds kommun 2011-11-21 Strategi för energieffektivisering Oxelösunds kommun OXL100 v 1.0 2006-11-13 2 (24) Sammanfattning Oxelösunds kommun har sökt och beviljats stöd från Energimyndigheten för att ta fram en energieffektiviseringsstrategi

Läs mer

Riksantikvarieämbetets. Miljöutredning 2009

Riksantikvarieämbetets. Miljöutredning 2009 Riksantikvarieämbetets Miljöutredning 2009 Innehåll Sammanfattning... 4 Genomförande... 5 Bakgrund... 5 Projektet... 5 Projektets mål... 6 Arbetssätt... 6 Omfattning... 7 Direkta miljöaspekter... 8 Tjänsteresor...

Läs mer

Kalkyl för Grön Omsorg Förklaringar och kommentarer

Kalkyl för Grön Omsorg Förklaringar och kommentarer Kalkyl för Grön Omsorg Förklaringar och kommentarer Inledning Det här är ett kalkylunderlag gjort för dig som har tankar på att starta Grön omsorg på gården eller redan är igång. I den kan du göra beräkningar

Läs mer

Lekebergs kommun. Strategi för energieffektivisering 1 (29)

Lekebergs kommun. Strategi för energieffektivisering 1 (29) Lekebergs kommun Strategi för energieffektivisering 1 (29) Sammanfattning Lekebergs kommun har sökt och beviljats stöd från Energimyndigheten för att ta fram en energieffektiviseringsstrategi för den egna

Läs mer

Energikartläggning i stora företag

Energikartläggning i stora företag EM1000 W-4.0, 2010-11-17 Datum 1 (8) Avdelningen för energieffektivisering Energikartläggning i stora företag - Frågor och svar Box 310 631 04 Eskilstuna Besöksadress Kungsgatan 43 Telefon 016-544 20 00

Läs mer

Redovisning av de två första åren i PFE. Program för energieffektivisering i industrin (vers.2)

Redovisning av de två första åren i PFE. Program för energieffektivisering i industrin (vers.2) v Redovisning av de två första åren i PFE Program för energieffektivisering i industrin (vers.2) Program för energieffektivisering i energiintensiv industri Redovisning av de två första åren i PFE Företag

Läs mer

PM 2013:11. Vägledning för inköp och leasing av fordon. Länsstyrelsen, Miljöenheten Kerstin Angberg-Morgården, Maria Saxe och Erik Särnholm

PM 2013:11. Vägledning för inköp och leasing av fordon. Länsstyrelsen, Miljöenheten Kerstin Angberg-Morgården, Maria Saxe och Erik Särnholm PM 2013:11 Vägledning för inköp och leasing av fordon Illustration: Mostphotos/Jazzia Länsstyrelsen, Miljöenheten Kerstin Angberg-Morgården, Maria Saxe och Erik Särnholm Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Rapportering 2015 av energiuppgifter för 2014

Rapportering 2015 av energiuppgifter för 2014 Rapportering 2015 av energiuppgifter för 2014 Myndighet: Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) Organisationsnr: 202100-5745 Denna rapportering följer upp kraven i förordning (2014:480) om myndigheters

Läs mer

Miljöredovisning för Länsstyrelsen i Jönköpings län år 2002

Miljöredovisning för Länsstyrelsen i Jönköpings län år 2002 Miljöredovisning för Länsstyrelsen i Jönköpings län år 22 Meddelande 23:9 Angående frågor och synpunkter på rapporten, kontakta Stefan Lundvall Länsstyrelsen i Jönköpings län 551 86 Jönköping Telefon direkt:

Läs mer

Uppföljning av strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet 2014. 2014-02-03 Sabina Nilsson

Uppföljning av strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet 2014. 2014-02-03 Sabina Nilsson Uppföljning av strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet 2014 2014-02-03 Sabina Nilsson POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset,

Läs mer

Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2011-2015. Samhällsvetenskapliga fakulteten. Dnr M 2011/3 Fastställd av SFN 2011-04-14

Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2011-2015. Samhällsvetenskapliga fakulteten. Dnr M 2011/3 Fastställd av SFN 2011-04-14 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2011-2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Dnr M 2011/3 Fastställd av SFN 2011-04-14 Inledning Göteborgs universitets strategiska profil handlar i hög grad

Läs mer

Klimatbokslut. Förord Om Hagainitiativet Hagainitiativets beräkningsmanual/ghg protokoll Hagainitiativets beräkningar

Klimatbokslut. Förord Om Hagainitiativet Hagainitiativets beräkningsmanual/ghg protokoll Hagainitiativets beräkningar 1 Förord Om Hagainitiativet Hagainitiativets beräkningsmanual/ghg protokoll Hagainitiativets beräkningar Klimatbokslut Axfood Coca-Cola Enterprises Sverige Fortum Värme JM Procter & Gamble Sverige Svenska

Läs mer

Nulägesbeskrivning och analys

Nulägesbeskrivning och analys Bilaga 1 (Energiplanen 2011-13) Nulägesbeskrivning och analys Energi- och växthusgasstatistik för Alingsås 1 Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 4 2 INLEDNING... 5 AVGRÄNSNING OCH METOD... 5 BESKRIVNING AV STATISTIK

Läs mer

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11)

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Den här blanketten använder du för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av åtgärder du fått stöd för. Blanketten finns att ladda ner

Läs mer

Vägledning Avrop från statliga ramavtal E-handelstjänst

Vägledning Avrop från statliga ramavtal E-handelstjänst Vägledning Avrop från statliga ramavtal E-handelstjänst ESV 2011:10 ESV:s handledningar är till stöd för hur föreskrifter och allmänna råd ska tolkas och användas inom områden där ESV är normerande. Datum:

Läs mer