Bilen och miljön Våren 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilen och miljön Våren 2013"

Transkript

1 Bilen och miljön Våren 2013

2 OM SBM Bilägarpanel SBM Bilägarpanel är en konsument- och användarpanel sammansatt av ett stort antal bilägare med varierande ålder, kön, social bakgrund, trafikvana och bilerfarenhet. Samtliga deltagare i panelen är ägare till minst en svenskregistrerad personbil. Panelen svarar ett antal gånger per år på frågor som gäller att äga, köra och byta bil, inklusive förhållanden och förutsättningar som rör trafiksäkerhet, stöldskydd och bilgemenskap. Kort sagt siktar SBM Bilägarpanel mot att utgöra ett typiskt tvärsnitt av de svenska bilägarna. Under mars månad 2013 ( ) genomförde SBM Bilägarpanel en omfattande miljörelaterad undersökning. Enkäten tog upp ett antal frågor som handlade om äga och köra miljöbil i Sverige men också frågeställningar relaterade till attityder, förväntningar och föreställningar kring ämnet bil och miljö. I svarsunderlaget till enkäten dök flera mycket intressanta uppgifter upp. Betydelsen av dem är stor, inte minst i strävandet efter att skapa en bild av Sveriges bilägares tankar, vanor och attityder till miljö, bil och samhälle. Fråge- och svarsmaterialet är fritt att ladda ned och går att referera till och göra utdrag ur utan tillstånd från SBM, dock måste "SBM Bilägarpanel" alltid anges som källa. För aktörer på trafik- och fordonsmarknaden finns möjlighet att få med aktuella frågeställningar i kommande enkäter. Om du har frågor om detta eller endast vill ta del av framtida undersökningar genomförda av SBM Bilägarpanel, kontaktar du SBM på Om du är bilägare och vill ingå i SBM Bilägarpanel är du välkommen att anmäla ditt intresseanmälan på 710 bilägare har svarat på frågorna i denna enkät. Enkäten är webbaserad. Datainsamlingen är genomförd under perioden till

3 2:1. Har du en särskild bränslebesparande så kallad start- och stoppfunktion i din bil? 1. Brukar du tänka på att köra så sparsamt och miljövänligt som möjligt? 16%, men faller ofta in i min vanliga körstil av gammal vana 7% 23% 70% 84% (Gå vidare till fråga 3:1) 2:2. Använder du dig av funktionen? 24% 76%

4 3:1. Vet du vad ECO-driving (sparsam körning) innebär? 3:2. Använder du dig av tekniken? 19% (Gå vidare till fråga 5) 81% 23% (Gå vidare till fråga 4) 77%

5 3:3. Vilka delar av tekniken använder du dig av? (flervalsfråga) 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0%

6 4. Vet du hur mycket du sparar i bränslekostnad om du tillämpar ECO-driving? % 2% Vet ej 47% % 32% 0 10 % 19% 5. Skulle du vara intresserad av en kurs i ECO-driving? 6. Vet du var du kan hitta kurser i ECO-driving? 88% 12% 7. Vet du att det drar mer bensin att backa ut ur en parkeringsficka när bilen är kall, än att parkera så att du kan köra ut framåt? 65% 35% 62% 38%

7 8:1. Brukar du använda dig av andra transportmedel/-sätt än den egna bilen för att skona miljön? 80,0% 8:2. Vilka andra transportsätt använder du? (flervalsfråga) 70,0% 60,0% 69,4% 72,7% 48% (Gå vidare till fråga 9:1.) 52% 50,0% 40,0% 30,0% 53,9% 20,0% 10,0% 0,0% 0,0% 7,5% Bilpool Samåkning Allmänna transportmedel som buss eller tåg Cykel Promenera

8 9:1. Vet du vilka regler som gäller för biltvätt i din kommun? 10. Använder du motorvärmare för att undvika kallstart av bilen? 39% 61% 50% 50% 9:2. Har du möjlighet att tvätta bilen på särskild plats för biltvätt?, det blir oftast utomhus på gatan eller tomten 26% 16%, på avsedd tvättplats i garage eller liknande 58%, jag tvättar alltid bilen på bensinmack eller biltvättsinrättning

9 11:1. Anser du att s k trängselavgift (biltull) generellt sett är en bra metod för att åtgärda trafikrelaterade miljöproblem i tätorter? 11:2. Hur skulle du ställa dig till att det infördes trängselavgift (biltull) i din närmaste tätort? 60% (Gå vidare till fråga 12:1) 40% Ganska negativ 13% Mycket negativ 23% Mycket positiv 9% Varken positiv eller negativ 28% Ganska positiv 27%

10 12:1. Använder du dubbdäck under vintersäsongen? 12:2. Faktorer som påverkar valet mellan dubbade och odubbade däck. Ekonomiska faktorer 5% Geografisk plats 11% Säkerhet 21% 47% 53% 12:3. Dubbdäckens miljöpåverkan diskuteras i samband med de skadliga partiklar som sägs rivas upp ur vägbanan. Vilket trafikslag menar du bidrar mest till detta? 50% Prestanda 49% Miljömässiga skäl 14% Ingen uppfatt ning 14% 20% Personbilstrafik med dubbdäck En kombination av båda 50% 16% Tunga transporter

11 13:1 Har du en miljöbil idag? 18%, enligt definitionen som gällde fram till siste december %, enligt definitionen som gäller från och med första januari 2013, 3% 7%, enligt min kommuns definition av vad en miljöbil är, 0%, jag har inte en bil som definieras som miljöbil (Gå vidare till fråga 13:4) 69% 10%, enligt definitionen för supermiljöbil,0%, men jag vet inte enligt vilken definition. Den köptes som miljöbil, och den drivs av antingen A) miljöbränslen som el, etanol, biogas eller annat förnybart drivmedel eller B) bensin/diesel fast med väldigt låg förbrukning

12 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 13:2. Om ja, varför valde du en miljöbil? (flervalsfråga) 22,6% 50,2% 67,9% 42,1% 14,0% 13:2. Annat skäl till val av miljöbil Ej medvetet val 31% Ekonomiska faktorer 33% Miljömässiga skäl 19% Låg bränsleförbrukning 17%

13 13:3. Om ja, vilket eller vilka drivmedel driver din miljöbil? (flervalsfråga) 60,0% 50,0% 50,4% 40,0% 34,5% 30,0% 25,0% 20,0% 10,0% 0,0% 4,3% 0,4% 3,4% 0,4% 0,0%

14 13:4. Om nej, vad är skälet till att du idag inte kör en miljöbil? (Efter svar gå vidare till fråga 18) 13:4. Annat: Varför kör du inte en miljöbil idag? Det fanns eller finns inte någon miljöbil som uppfyller mina krav, behov eller önskemål. g är inte intresserad. Det är för dyrt med miljöbil 19% 4% 29% Det har inte varit aktuellt med byte av bil 39% Annat 9% 29% Personliga värderingar 13% Utbud 9% 4% Prestanda/ komfort 42% Ekonomiska faktorer 36%

15 14. Om du kör hybridbil*, ungefär i vilken omfattning väljer du att köra med bilens mest miljövänliga alternativ? 15. Finns det minst ett tank- eller laddställe för din miljöbil i närheten av din bostad? % av körtiden 31% % av körtiden 17% 7% Max 10 % av körtiden 10% % av körtiden 21% 14% % av körtiden % av körtiden, jag har tyvärr mer än 50 km till närmaste tank- eller laddställe, jag har tyvärr mer än 20 km till närmaste tank- eller laddställe, inom 20 km radie 16% 18% 14%, inom 10 km radie 52% * Endast 7 % av respondenterna kör hybrid och deras sätt köra ser ut så här

16 16:1. Är du överlag nöjd med din miljöbil? 17:1. Skulle du rekommendera den typ av miljöbil du kör idag till någon annan? 17% 83% 19% 81% 16:2. g är nöjd med min miljöbil av följande orsak: Komb. ekonomi och miljö 6% Miljömässiga skäl 2% Prestanda 25% Ekonomi 67%

17 18. Värdera följande områden från 1 till 6 efter hur du menar att de påverkar miljön generellt. De områden du anser påverkar mest sätter du som 1, de som påverkar minst sätter du som 6. Privatbilismen Transportsektorn Tillverkningsindustrin 35,0% 35,0% 25,0% 30,0% 25,0% 20,0% 30,0% 25,0% 20,0% 20,0% 15,0% 15,0% 15,0% 10,0% 10,0% 5,0% 0,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Påverkar mest Jordbruket Påverkar minst ,0% 5,0% 0,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Hushållen ,0% 0,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Energiproduktionen

18 19. Vilken drivkraft tror du är starkast för utvecklingen av nya bättre miljöbilar? 19. Annat: Andra faktorer viktiga för utveckling av nya miljöbilar Interna beslut hos biltillverkarna Teknikutvecklingen 41% 5% 6% Politiska beslut 25% Tillgången på fossila bränslen Annat Efterfrågan 4% Politik 30% 3% Ekonomi 57% Efterfrågan 19% Utsläpp 3% 7% Bränsletillgång

19 20:1. Anser du att dagens krav på personbilar och hur de får påverka miljön är tillräckliga? 50% 50% 20:2. Hur skulle man kunna stärka eller förändra de kraven på hur personbilar får påverka miljön? Högre krav på teknik & tillverkare 13% Annat 21% Stärkta ekonomiska incitament 30% Politiska förändringar 23% Förändra definitionen på miljöbil 6% Underlätta förnyelse av bilflottan 7%

20 21:1. Skulle du aktivt välja en miljöbil nästa gång du köper bil?, om det finns ett alternativ som uppfyller mina krav, behov och önskemål. 8%, utan tvekan 18% 74% 21:4 Om du hade alternativet att välja din bil som en tjänstebil, skulle du då välja en miljöbil? 14% 45,0% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 21:2. Om ja, vilken/vilka typer skulle du föredra? (flervalsfråga) 16,5% 41,6% 9,5% 8,9% 8,7% 30,3% 17,7% 6,8% 86%

21 22:1. Anser du att det finns tillräckligt (till exempel skattelättnader, miljöbilspremier eller andra förmåner) som uppmuntrar dig som privatbilist att välja en miljöbil? 73% 27% 22:2. Miljöbilsincitament som saknas eller kan bli bättre. Förbättrade parkeringsmöjligheter 1% Skrotpremie 6% Övrigt 18% Lägre inköpspris 22% Ingen tullavgift 4% Lägre bränslepris 19% Skattesubvention 21% Parkeringssubventioner 9%

22 23. Vet du vad den nya miljöbilsdefinitionen som gäller fr o m 1 januari 2013 innebär och hur den skiljer sig från tidigare definition? Visste inte att det finns en ny definition 23%, inte alls. 35% 5%, till viss del. 37%, helt klart för mig Visste inte att det finns en sådan definition 29% 25. Tycker du det är enkelt att förstå vad som räknas som miljöbil i dag? 24. Vet du vad supermiljöbilspremien innebär?, inte alls. 47%, till viss del. 20%, helt klart för mig 4% 15% 85%

23 26. Vet du var du hittar information om miljöbilsdefinitionen? 27. Var borde information om miljöbilar finnas? 67% 33% Försäkringsbolagen 1% Hos stat och kommun 29% Övrigt 6% Bensinstationer, bilhandel 21% Distribueras via media 43%

24 28. Vad tycker du är viktigast när det gäller valet av miljöbil? Annat 4% Bilens sammanlagda påverkan på miljön före, under och efter dess användning 51% Drivmedelstyp 7% Utsläpp 14% Bränsleåtgång 24% 29. Vilka aktörer tror du påverkar mest när det gäller definitionen av vad en miljöbil är? Bensinbolagen Miljöorganisationer Konsumenter som bilköpare 7% 16% 9% Bilindustrin 20% Politiker 46% Företag som bilköpare 2%

25 30:1. Finns det i din kommun särskilda fördelar eller premier kopplade till att välja en miljöbil? Vet ej 63% * 7% 30% *Bland de kommunala fördelar som finns för miljöbilar är parkeringssubventioner de utan konkurrens vanligast förekommande. 31. Hur tror du att det kommer att se ut om tio år? Den bilrelaterade 62% situationen kommer att se ut ungefär som i dag, med små positiva förändringar Ingen talar längre om miljöbilar då vanliga bilars miljöpåverkan är minimal 63% 25% 8% 5% Personbilar körs inte längre på fossila bränslen och nollvisionen vad gäller utsläpp av växthusgaser är ett faktum Utvecklingen av miljövänligare fordon har gått i stå och bilflottan är generellt sett föråldrad

Resultat Juli/Augusti 2012

Resultat Juli/Augusti 2012 Resultat Juli/Augusti 2012 OM SBM Bilägarpanel SBM Bilägarpanel är en konsument- och användarpanel sammansatt av ett stort antal bilägare med varierande ålder, kön, social bakgrund, trafikvana och bilerfarenhet.

Läs mer

Transportrådgivning till små och medelstora företag. Vägledning för energi- och klimatrådgivare

Transportrådgivning till små och medelstora företag. Vägledning för energi- och klimatrådgivare Transportrådgivning till små och medelstora företag Vägledning för energi- och klimatrådgivare Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller

Läs mer

Klimateffektiva transporter

Klimateffektiva transporter Klimateffektiva transporter - en del av verksamhetsutövarnas egenkontroll Har du koll på hur stor miljöpåverkan och hur stora kostnader din verksamhets transporter genererar? Enligt miljöbalken är verksamhetsutövare

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från Regionförbundet Södra Småland April 2007 maj 2008 Växjö 14 maj 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning 1 & 2. Anställdas

Läs mer

Konsten att bli en omtänksam, grön och smart bilist. Kampanjen för ett vettigare sätt att röra sig i trafiken

Konsten att bli en omtänksam, grön och smart bilist. Kampanjen för ett vettigare sätt att röra sig i trafiken Konsten att bli en omtänksam, grön och smart bilist. Kampanjen för ett vettigare sätt att röra sig i trafiken Att köra en stor stadsjeep istället för vanlig bil under ett år, ger upphov till lika stort

Läs mer

Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö

Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö RAPPORT Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö 2014-10-09 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är

Läs mer

MiljöVis checklista Miljöanpassade Persontransporter

MiljöVis checklista Miljöanpassade Persontransporter Bilaga 3 MiljöVis checklista Miljöanpassade Persontransporter Senast uppdaterad 2007-04-10 Utmaning Åtgärd Miljönytta Ekonomi, teknik, tid och kvalitet Hur använder vi våra bilar bäst? Rätt transportslag

Läs mer

Infasningsplan av miljöbilar

Infasningsplan av miljöbilar Infasningsplan av miljöbilar Kontrollstationer för att nå målet om att 2015 ska alla nya bilar vara miljöbilar augusti 2006 www.centerpartiet.se 2 1. Det ska vara enkelt att köra miljöbil Centerpartiet

Läs mer

Klimateffektiva transporter

Klimateffektiva transporter Klimateffektiva transporter Handledning för miljöinspektörer Transporterna är ofta en stor del av företagens miljöpåverkan. Potentialen att minska den är ofta stor. Om vi med miljötillsyn kan få företagen

Läs mer

Vägen till en grön resplan.

Vägen till en grön resplan. Vägen till en grön resplan. Detta är den kompletta verktygslådan för företag och organisationer som vill effektivisera sin personals resande, både vad gäller arbetspendling och tjänsteresor. En hjälp på

Läs mer

Svenska gymnasieungdomars syn på entreprenörskap och företagande

Svenska gymnasieungdomars syn på entreprenörskap och företagande Svenska gymnasieungdomars syn på Slutgiltiga resultat från allmänhetsundersökning Maj FUTURE 2014 STRATEGY ACTION Research- Future- Strategy based foresight based strategy enforcement 1 Svenska ungdomars

Läs mer

På väg mot fler elbilar i Sverige. Slutrapport för Elbilsupphandlingen

På väg mot fler elbilar i Sverige. Slutrapport för Elbilsupphandlingen På väg mot fler elbilar i Sverige Slutrapport för Elbilsupphandlingen Innehåll SAMMANFATTNING 2-5 Resultat och erfarenheter från Elbilsupphandlingen Flera faktorer påverkar utvecklingen mot fler laddfordon

Läs mer

Strategi för elbilar och laddhybrider

Strategi för elbilar och laddhybrider Utlåtande 2011:60 RVI (Dnr 314-1192/2010) Strategi för elbilar och laddhybrider Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 1. Strategi för elbilar och laddhybrider, bilaga, godkänns

Läs mer

Rapport Projektarbete

Rapport Projektarbete Rapport Projektarbete Elbilen Nolaskolan 2010-2011 Mattias Sjöberg Nv3a 3/3-2011 Helen Forsgren SAMMANFATTNING Den globala uppvärmingen är en stor fråga runt om i världen. Vad finns det för lösningar på

Läs mer

Köp av miljöbil. Undersökning av förmåner för miljöfordon i Malmö. Malin Gunnarsson. Thesis 152

Köp av miljöbil. Undersökning av förmåner för miljöfordon i Malmö. Malin Gunnarsson. Thesis 152 Thesis 152 Köp av miljöbil Undersökning av förmåner för miljöfordon i Malmö 2006 Lunds Tekniska Högskola Institutionen för Teknik och samhälle Trafik och väg Köp av miljöbil Undersökning av förmåner för

Läs mer

Hur är de skånska bilhandlarnas kunskap om miljöbilar och energieffektiva fordon?

Hur är de skånska bilhandlarnas kunskap om miljöbilar och energieffektiva fordon? Hur är de skånska bilhandlarnas kunskap om miljöbilar och energieffektiva fordon? -besök hos 82 bilhandlare i 11 skånska kommuner Titel: Hur är de skånska bilhandlarnas kunskap om miljöbilar och energieffekter

Läs mer

Vem är miljövänligast? Ungdomar eller vuxna, män eller kvinnor? Av. Hanna Pierre Nilsson, 9A 20/5-2010 Handledare: Eva Nilsson

Vem är miljövänligast? Ungdomar eller vuxna, män eller kvinnor? Av. Hanna Pierre Nilsson, 9A 20/5-2010 Handledare: Eva Nilsson Vem är miljövänligast? Ungdomar eller vuxna, män eller kvinnor? Av. Hanna Pierre Nilsson, 9A 20/5-2010 Handledare: Eva Nilsson Innehållsförteckning Inledning..1 Bakgrund.1 Syfte 1 Metod 1 Resultat 1 Slutsats

Läs mer

Bilföreningens ekonomi

Bilföreningens ekonomi Att dela bil Det går att dela bil på många sätt. Några exempel på att dela bil är samåkning, att åka taxi, att hyra bil, att låna bil av vänner eller att samäga bil. I denna skrift beskrivs hur en grupp

Läs mer

Slutrapport nummer 2003: 1. Inventering av bilpooler i Gävleborgs län och övriga Sverige. Av Bodil Dürebrandt, Kretslopp Gävleborg

Slutrapport nummer 2003: 1. Inventering av bilpooler i Gävleborgs län och övriga Sverige. Av Bodil Dürebrandt, Kretslopp Gävleborg Slutrapport nummer 2003: 1 Inventering av bilpooler i Gävleborgs län och övriga Sverige Av Bodil Dürebrandt, Kretslopp Gävleborg Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 5 Metod... 5 Förväntat resultat...

Läs mer

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport Svenskarna och sparande 2012 Resultatrapport Innehåll Inledning 3 Om undersökningen 4 Sammanfattning av resultaten 5 Svenskarnas sparande idag 8 Svenskarnas attityder till sparande 9 Icke-spararna 13 Spararna

Läs mer

SVENSKA LUFTSLOTT OM ÄLDRES VALMÖJLIGHETER PÅ BOSTADSMARKNADEN

SVENSKA LUFTSLOTT OM ÄLDRES VALMÖJLIGHETER PÅ BOSTADSMARKNADEN OM ÄLDRES VALMÖJLIGHETER PÅ BOSTADSMARKNADEN Mäklarsamfundet granskar trögrörligheten på bostadsmarknaden JULI 2015 VI HAR FRÅGAT DE ÄLDRE VAD DE SJÄLVA VILL! FAKTA OM GRANSKNINGEN TNS Sifo har ställt

Läs mer

Attitydundersökning Trelleborgsbanan 2014

Attitydundersökning Trelleborgsbanan 2014 RAPPORT Attitydundersökning sbanan Trafikverket Projektnummer: TRV /56 Yta för bild TMALL Rapport generell v. Trafikverket Postadress: Trafikverket, 9 Borlänge E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon:

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Klimatcirkel. Fossilfritt Västmanland Förbundet Agenda 21 i Västmanland. www.fa21.se 0220-395 98 kansliet@fa21.se. Studiehandledning.

Klimatcirkel. Fossilfritt Västmanland Förbundet Agenda 21 i Västmanland. www.fa21.se 0220-395 98 kansliet@fa21.se. Studiehandledning. Studiehandledning September 2008 Klimatcirkel Resor Konsumtion Boende Fossilfritt Västmanland Förbundet Agenda 21 i Västmanland www.fa21.se 0220-395 98 kansliet@fa21.se Förord Klimatcirkel Växthuseffekten

Läs mer

Brukarundersökningen 2008

Brukarundersökningen 2008 MÖLNDALS STAD RAPPORT 1(8) Vård- och omsorgsnämnden Brukarundersökningen 2008 Under senhösten 2008 genomfördes den första gemensamma brukarundersökningen inom Vård och omsorg, där vi skickade enkäter till

Läs mer

Köra bil på landet och rädda klimatet

Köra bil på landet och rädda klimatet Köra bil på landet och rädda klimatet Jenny von Bahr det är varken dyrt eller svårt att vända landsbygdens bilister från gisslan till ledare i klimatomställningen. FORES Studie 2009:2 Köra bil på landet

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

Så väljer svensken bil

Så väljer svensken bil UPTEC STS08018 Examensarbete 20 p Mars 2008 Så väljer svensken bil Hur bilspecifika egenskaper, miljöbilspremier och bränslepriser påverkar val av bil Maria Nilsson Abstract Swedish car choices - How car

Läs mer

Intresset för fordonsgas i Gävleborgs län - En kartläggning på uppdrag av BiogasMitt - CMA Research AB 4 februari 2010

Intresset för fordonsgas i Gävleborgs län - En kartläggning på uppdrag av BiogasMitt - CMA Research AB 4 februari 2010 i Intresset för fordonsgas i Gävleborgs län - En kartläggning på uppdrag av BiogasMitt - CMA Research AB 4 februari 2010 Sammanfattning BiogasMitt är ett samverkansorgan i Gävleborg och Dalarna, mellan

Läs mer

Vårt år längs vägarna

Vårt år längs vägarna Vårt år längs vägarna Hållbarhetsredovisning 2011/12 E85 D 95 Hållbarhet i drivmedelsbranschen är det möjligt? Varför hållbarhetsredovisning? OKQ8 inser att arbetet med miljö, etik och mänskliga rättigheter

Läs mer