Miljöbästa bilar 2016

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljöbästa bilar 2016"

Transkript

1 Miljöbästa bilar 216 Urvalskriterier Förnybarhet Bilen ska vara fossiloberoende. Med detta menas att den ska vara typgodkänd för att köras på ett kommersiellt tillgängligt drivmedel som till minst 75 % består av förnybar råvara. Vi kallar ett drivmedel kommersiellt tillgängligt om det finns att tillgå på minst 25 publika påfyllnadsplatser i Sverige som är någorlunda geografiskt utspridda. I praktiken innebär detta att elbilar, laddhybrider, etanolbilar och gasbilar kan komma i fråga. Energiförbrukningen hos en personbil med upp till 5 sittplatser ska vara högst 6 kwh/1 km. (Detta motsvarar en förbrukning per 1 km på cirka 6,8 l bensin, 9,4 l E85 och 4,3 kg metangas.) För fordon med fler än 5 sittplatser för vuxna och för fyrhjulsdrivna fordon sätts den övre gränsen till 75 kwh/1 km. 5 stjärnor enligt Euro NCAP (år 29 eller senare), alternativt 5 stjärnor för passagerarsäkerhet och minst 2 stjärnor i fotgängarsäkerhet i äldre tester. Låsningsfria bromsar och antisladdsystem. Bilmodell som inte testats av Euro NCAP men som genom oberoende intyg har visats klara motsvarande krav godkänns. Leverans Ska kunna lämnas till kund senast under det första kvartalet 216. Om faktauppgifterna Bilens klimatpåverkan och energieffektivitet beräknas utifrån data i Gröna Bilisters dokument sfakta 215, som grundar sig på förhållanden på svenska drivmedelsmarknaden år 214. (Se Tekniska data gäller modellvarianten med lägst förbrukning. Om en viss modell finns både som (kombi)sedan och som kombi motsvarar detta oftast (kombi)sedan. Priset anges för den billigaste modellvarianten. Detta behöver inte alltid motsvara varianten med lägst förbrukning. Klimatpåverkan De koldioxidutsläpp som sker under körning, vid förbränning av drivmedlet. De certifierade utsläppen från det primära drivmedlet anges. För etanolbilar är det E85 och för gasbilar är det metan. För laddhybrider motsvarar det certifierade utsläppet den viktade bränsleförbrukningen (se nedan). Utsläpp i livscykelperspektiv Den samlade påverkan av växthusgaser uttryckt i gram koldioxidekvivalenter per km under drivmedlets hela livscykel (well-to-wheel). Normal Bensin- och dieselbilar antas tanka svensk låginblandad bensin och diesel. Etanolbilar antas alltid tanka E85 och gasbilar antas tanka fordonsgas med sverigemedelvärdet av andelen biogas. Elen till elbilar antas komma från icke miljömärkt nordisk elmix. Lägsta Bilen antas tanka det ur klimatsynpunkt bästa drivmedlet på marknaden, avsett för bilen i fråga. För gasbilar är det biogas. För dieselbilar är det diesel med förhöjd andel biodiesel i form av HVO. Andelen HVO i sådan diesel varierar. Vi antar att den innehåller 25 vol-% HVO och 5 vol-% FAME. Elen till elbilar antas komma från miljömärkt el från sol, vind eller vatten. Högsta Bilen antas tanka det ur klimatsynpunkt sämsta drivmedlet på marknaden, avsett för bilen i fråga. Elen till elbilar antas komma från marginalel tillverkad i kolkondenskraftverk. Tankvolym dividerad med förbrukning vid blandad körning, beräknad utifrån energiinnehållet i drivmedlen på den svenska marknaden. Denna kan skilja sig något från certifieringsdrivmedlenas energiinnehåll, varur den officiella drivmedelsförbrukningen beräknas. Gasbilar förutsätts tanka fordonsgas med sverigemedelvärdet av andelen biogas. Dieselbilar förutsätts tanka diesel med sverigemedelvärdet av andelarna RME och HVO. För elbilar anges räckvidden enligt det obligatoriska testet vid den europeiska körcykeln, vilket vi markerar med förkortningen NEDC efter den angivna siffran. Om vi inte vet om en tillverkaruppgift avser denna certifierade siffra eller är en egen uppskattning, så får den angivna siffran ingen sådan markering. Gröna Bilister

2 Nominerade till Miljöbästa bil 216 Om faktauppgifterna för laddhybrider Det är inte självklart hur man ska ange klimatpåverkan och energiförbrukning för en laddhybrid, eftersom dessa mått beror på hur mycket föraren kör på el respektive på bränsle. När en laddhybrid certifieras genomförs två körcykler (NEDC). Den första cykeln körs med fulladdat batteri, den andra med urladdat batteri. För de flesta modeller går inget bränsle åt under den första körcykeln, och ingen el går åt under den andra körcykeln. I idealfallet får man alltså separata värden på utsläpp och förbrukning vid drift på el respektive på bränsle. Det certifierade koldioxidutsläppet anger ett viktat medelvärde av utsläppen ur avgasröret under den första och andra körcykeln: Certifierat utsläpp = ([utsläpp cykel 1] x [räckvidd el] + [utsläpp cykel 2] x 25) / [räckvidd el +25] (1) Här räknas räckvidden på el i km. Ju längre bilen kan gå på el, desto lägre blir det certifierade utsläppet, eftersom det knappt sker några utsläpp under cykel 1 då bilen går på el. Utsläpp i livscykelperspektiv Samma formel (1) används för viktning, men vi sätter in livscykelutsläpppen för el under cykel 1, och livscykelutsläppen för det aktuella bränslet under cykel 2. Normalvärde, lägsta och högsta värde räknas sedan ut på samma sätt som beskrivits ovan, beroende på vilken el och vilka bränslen som används. anges separat för el respektive bränsle. Vi använder elförbrukningen under cykel 1 respektive förbrukad bränsleenergi under cykel 2. Viktad energieffektivitet Formel (1) används åter, men istället för utsläppen under cykel 1 och 2 sätter vi in elförbrukningen under cykel 1 och den förbrukade bränsleenergin under cykel 2. sförbrukning anges separat för el respektive bränsle på samma sätt som energieffektiviteten. Viktad elförbrukning Formel (1) används åter, men istället för utsläppen under cykel 1 och 2 sätter vi in elförbrukningen under cykel 1 och elförbrukningen under cykel 2. Eftersom det knappt går åt någon el under cykel 2 blir detta värde lägre än elförbrukningen vid ren eldrift. Viktad bränsleförbrukning Formel (1) används åter, men istället för utsläppen under cykel 1 och 2 sätter vi in bränsleförbrukningen under cykel 1 och bränsleförbrukningen under cykel 2. Eftersom det knappt går åt något bränsle under cykel 1 blir detta värde lägre än bränsleförbrukningen då batteriet är tomt. Om gruppering av modellvarianter Olika varianter av samma bilmodell presenteras oftast på samma sida. Detta gäller olika karosstyper (t ex sedan eller kombi), olika växellådor (manuell eller automat), olika motoralternativ, och olika utrustningsnivåer. Om inte annat anges gäller sifferuppgifterna den modellvariant som har lägst drivmedelsförbrukning. Den grupp modellvarianter som presenteras på samma sida deltar tillsammans som en enda kandidat till utmärkelsen Miljöbästa bil 216. Undantaget från denna princip är att en fyrhjulsdriven modellvariant presenteras och tävlar separat från motsvarande tvåhjulsdrivna variant. Detta görs eftersom det finns en särskild efterfrågan på fyrhjulsdrivna fossiloberoende bilar i norra Sverige. Det finns inte många sådana bilmodeller, och de som finns förtjänar att lyftas fram separat. Gröna Bilister

3 Nominerade till Miljöbästa bil 216 Översikt över nominerade bilmodeller Elbilar Ford Focus Electric Mercedes B-klass Electric Drive Nissan Leaf Renault Zoe Tesla Model S Tesla Model S (4WD) Volkswagen e-golf Volkswagen e-up! Laddhybrider Audi A3 e-tron Mercedes C 35 e Mitsubishi Outlander PHEV (4WD) Toyota Prius Plug-in hybrid HSD Volkswagen Golf GTE Volkswagen Passat GTE Volvo V6 D5/D6 Twin Engine (4WD) Volvo XC9 T8 Twin Engine (4WD) Etanolbilar Audi A4 TFSI E85 Audi A4 TFSI E85 (4WD) Volkswagen Golf TSI 125 MultiFuel Gasbilar Audi A3 TFSI g-tron Fiat Punto Easy NaturalPower Mercedes B 2 NGD Mercedes E 2 NGD Opel Zafira Tourer CNG Turbo ecoflex SEAT Leon TGI CNG SEAT Mii Ecofuel Skoda Citigo G-TEC Skoda Octavia G-TEC Suzuki S-CROSS CNG Suzuki S-CROSS 4x4 CNG (4WD) Suzuki Swift CNG Suzuki Swift 4x4 CNG (4WD) Volkswagen Golf TGI Bluemotion Volkswagen eco up! Volvo V6 Bi-fuel På sidorna som följer presenteras de nominerade bilmodellerna i bokstavsordning på varsitt faktablad. Gröna Bilister

4 Nominerade till Miljöbästa bil 216 Audi A3 gas sförbrukning Audi A3 TFSI g-tron Fordonsgas/Bensin 46 kwh/1 km (vid gasdrift) 3,3 kg/1 km (metan) [= 3,5 kg biogas = 3,4 kg naturgas] 5,2 l/1 km (bensin) 14,4 kg (metan) + 5 l (bensin) 41 mil (fordonsgas) + 98 mil (bensin) 1,4 l 11 hk (metan), 11 hk (bensin) 5 stjärnor (Euro NCAP 29 eller senare) Kombisedan L 431 cm, B 179 cm, H 142 cm 28 l 465 kg 1 3 kg SEK Gröna Bilister

5 Nominerade till Miljöbästa bil 216 Audi A3 laddhybrid Viktad sförbrukning Audi A3 e-tron El/Bensin i.u. i.u. i.u. Viktad drivmedelsförbrukning 11,4 kwh/1 km (el), 1,5 l/1 km (bensin) Batterikapacitet 8,8 kwh 4 l 5, mil (el), 94 mil (el och bensin) 1,4 l 12 hk (elmotor), 15 hk (bensin), 24 hk (el och bensin) 5 stjärnor (Euro NCAP 29 eller senare) Kombisedan L 431 cm, B 179 cm, H 142 cm 28 l 435 kg Släpvagn ej tillåten SEK i.u. i.u. i.u. Gröna Bilister

6 Nominerade till Miljöbästa bil 216 Audi A4 etanol sförbrukning Audi A4 TFSI E85 Etanol/Bensin 54 kwh/1 km 8,5 l/1 km (E85), 6,2 l/1 km (bensin) 63 l 75 mil (E85), 13 mil (bensin) 2, l 18 hk 5 stjärnor (Euro NCAP 29 eller senare) Sedan/Kombi L 47 cm, B 183 cm, H 143 cm 48 l 475 kg 1 5 kg 3 5 SEK Gröna Bilister

7 Nominerade till Miljöbästa bil 216 Audi A4 (4WD) etanol sförbrukning Audi A4 TFSI quattro E85 Etanol/Bensin 6 kwh/1 km 9,4 l/1 km (E85), 6,8 l/1 km (bensin) 61 l 66 mil (E85), 91 mil (bensin) 2, l 18 hk 5 stjärnor (Euro NCAP 29 eller senare) Sedan/Kombi L 47 cm, B 183 cm, H 143 cm 48 l 475 kg 1 7 kg 318 SEK Gröna Bilister

8 Nominerade till Miljöbästa bil 216 Fiat Punto gas sförbrukning Fiat Punto Easy NaturalPower Fordonsgas/Bensin 58 kwh/1 km (vid gasdrift) 4,2 kg/1 km (metan) [= 4,5 kg biogas = 4,4 kg naturgas] 6,3 l/1 km (bensin) 16,8 kg (metan) + 45 l (bensin) 38 mil (fordonsgas) + 73 mil (bensin) 1,4 l 7 hk (metan), 77 hk (bensin) 5 stjärnor passagerarskydd, 3 stjärnor fotgängarskydd (Euro NCAP) Kombisedan L 47 cm, B 169 cm, H 151 cm 2 l 342 kg Släpvagn ej tillåten SEK Gröna Bilister

9 Nominerade till Miljöbästa bil 216 Ford Focus el Batterikapacitet Ford Focus Electric El 15,4 kwh/1 km 23 kwh 16,2 mil (NEDC) 142 hk 5 stjärnor (Euro NCAP 29 eller senare) Kombisedan L 436 cm, B 182 cm, H 148 cm 237 l 365 kg Släpvagn ej tillåten 44 SEK Gröna Bilister

10 Nominerade till Miljöbästa bil 216 Mercedes B-klass el Batterikapacitet Mercedes B-klass Electric Drive El 16,6 kwh/1 km 28 kwh 2 mil (NEDC) 179 hk 5 stjärnor (Euro NCAP 29 eller senare) Kombi L 436 cm, B 181 cm, H 16 cm 51 l 445 kg Släpvagn ej tillåten 39 9 SEK Gröna Bilister

11 Nominerade till Miljöbästa bil 216 Mercedes B 2 gas sförbrukning Mercedes B 2 NGD Fordonsgas/Bensin 58 kwh/1 km (vid gasdrift) 4,2 kg/1 km (metan) [= 4,5 kg biogas = 4,4 kg naturgas] 6.4 l/1 km (bensin) 21 kg (metan) + 12 l (bensin) 47 mil (fordonsgas) + 19 mil (bensin) 2, l 156 hk 5 stjärnor (Euro NCAP 29 eller senare) Kombi L 436 cm, B 181 cm, H 159 cm 51 l 515 kg 1 5 kg SEK Gröna Bilister

12 Nominerade till Miljöbästa bil 216 Mercedes C-klass laddhybrid Viktad sförbrukning Mercedes C 35 e El/Bensin i.u. i.u. i.u. Viktad drivmedelsförbrukning 11,3 kwh/1 km (el), 2,1 l/1 km (bensin) Batterikapacitet 6,2 kwh 5 l 3,1 mil (el), i.u. (bensin) 2, l 279 hk 5 stjärnor (Euro NCAP 29 eller senare) Sedan/Kombi L 476 cm, B 184 cm, H 146 cm 335 l 465 kg 1 6 kg 496 SEK i.u. i.u. i.u. Gröna Bilister

13 Nominerade till Miljöbästa bil 216 Mercedes E 2 gas sförbrukning Mercedes E 2 NGD Fordonsgas/Bensin 6 kwh/1 km (vid gasdrift) 4,3 kg/1 km (metan) [= 4,6 kg biogas = 4,5 kg naturgas] 6,3 l/1 km (bensin) 2 kg (metan) + 59 l (bensin) 44 mil (fordonsgas) + 95 (bensin) 2, l 156 hk 5 stjärnor (Euro NCAP 29 eller senare) Sedan L 488 cm, B 185 cm, H 147 cm 4 l 55 kg 1 9 kg SEK Gröna Bilister

14 Nominerade till Miljöbästa bil 216 Mitsubishi Outlander (4WD) laddhybrid Viktad sförbrukning Mitsubishi Outlander PHEV El/Bensin 19,2 kwh/1 km (el), 48 kwh/1 km (bensin) 29 kwh/1 km 19,2 kwh/1 km (el), 5,5 l/1 km (bensin) Viktad drivmedelsförbrukning 13,4 kwh/1 km (el), 1,8 l/1 km (bensin) Batterikapacitet 12 kwh 45 l 5,2 mil (el), 88 mil (el och bensin) 2, l 2 x 82 hk (elmotor fram och bak), 121 hk (bensin), 23 hk (el+bensin) 5 stjärnor (Euro NCAP 29 eller senare) SUV L 47 cm, B 18 cm, H 171 cm 463 l 48 kg 1 5 kg 49 9 SEK Gröna Bilister

15 Nominerade till Miljöbästa bil 216 Nissan Leaf el Nissan Leaf El 15 kwh/1 km Batterikapacitet 24 kwh (3 kwh från jan 216) 19,9 mil (NEDC) (25 mil från jan 216) 19 hk (toppeffekt) 5 stjärnor (Euro NCAP 29 eller senare) Kombisedan L 445 cm, B 177 cm, H 155 cm 37 l 471 kg Släpvagn ej tillåten SEK Gröna Bilister

16 Nominerade till Miljöbästa bil 216 Opel Zafira gas sförbrukning Opel Zafira Tourer CNG Turbo ecoflex Fordonsgas/Bensin 65 kwh/1 km (vid gasdrift) 4,7 kg/1 km (metan) [= 5, kg biogas = 4,9 kg naturgas] 7,2 l/1 km (bensin) 25 kg (metan) + 14 l (bensin) 5 mil (fordonsgas) + 19 mil (bensin) 1,6 l 15 hk 5 stjärnor (Euro NCAP 29 eller senare) Minivan Sittplatser 7 L 466 cm, B 188 cm, H 169 cm 152 l (med 7 säten uppfällda) 612 kg kg SEK Gröna Bilister

17 Nominerade till Miljöbästa bil 216 Renault Zoe El Batterikapacitet Renault Zoe El 13,3 kwh/1 km 22 kwh 24 mil (NEDC) 88 hk 5 stjärnor (Euro NCAP 29 eller senare) Kombisedan L 48 cm, B 173 cm, H 156 cm 338 l 475 kg Släpvagn ej tillåten SEK (batterierna hyrs för kr/månad beroende på körsträcka) Gröna Bilister

18 Nominerade till Miljöbästa bil 216 Seat Leon gas sförbrukning SEAT Leon TGI CNG Fordonsgas/Bensin 49 kwh/1 km (vid gasdrift) 3,5 kg/1 km (metan) [= 3,8 kg biogas = 3,7 kg naturgas] 5,3 l (bensin) 15 kg (metan) + 5 l (bensin) 4 mil (fordonsgas) + 96 mil (bensin) 1,4 l 11 hk 5 stjärnor (Euro NCAP 29 eller senare) Kombisedan/Kombi L 426 cm, B 178 cm, H 146 cm 275 L 481 kg 1 4 kg SEK Gröna Bilister

19 Nominerade till Miljöbästa bil 216 Seat Mii gas sförbrukning SEAT Mii Ecofuel Fordonsgas/Bensin 4 kwh/1 km (vid gasdrift) 2,9 kg/1 km (metan) [= 3,1 kg biogas = 3, kg naturgas] 4,4 l (bensin) 11 kg (metan) + 1 l (bensin) 36 mil (fordonsgas) + 23 mil (bensin) 1, l 68 hk 5 stjärnor (Euro NCAP 29 eller senare) Kombisedan Sittplatser 4 L 356 cm, B 165 cm, H 148 cm 213 l 339 kg Släpvagn ej tillåten SEK Gröna Bilister

20 Nominerade till Miljöbästa bil 216 Skoda Citigo gas sförbrukning Skoda Citigo G-TEC Fordonsgas/Bensin 4 kwh/1 km (vid gasdrift) 2,9 kg/1 km (metan) [= 3,1 kg biogas = 3, kg naturgas] 4,4 l (bensin) 11 kg (metan) + 1 l (bensin) 36 mil (fordonsgas) + 23 mil (bensin) 1, l 68 hk 5 stjärnor (Euro NCAP 29 eller senare) Kombisedan Sittplatser 4 L 356 cm, B 165 cm, H 148 cm 213 l 339 kg Släpvagn ej tillåten SEK Gröna Bilister

21 Nominerade till Miljöbästa bil 216 Skoda Octavia gas sförbrukning Skoda Octavia G-TEC Fordonsgas/Bensin 49 kwh/1 km (vid gasdrift) 3,5 kg/1 km (metan) [= 3,8 kg biogas = 3,7 kg naturgas] 5,3 l (bensin) 15 kg (metan) + 5 l (bensin) 4 mil (fordonsgas) + 96 mil (bensin) 1,4 l 11 hk 5 stjärnor (Euro NCAP 29 eller senare) Kombisedan/Kombi L 466 cm, B 181 cm, H 146 cm 46 l 43 kg 1 4 kg SEK Gröna Bilister

22 Nominerade till Miljöbästa bil 216 Suzuki S-CROSS gas sförbrukning Suzuki S-CROSS CNG Fordonsgas/Bensin 5 kwh/1 km (vid gasdrift) 3,6 kg/1 km (metan) [= 3,9 kg 3 biogas = 3,8 kg 3 naturgas] 5,4 l (bensin) 14 kg (metan) + 47 l (bensin) 37 mil (fordonsgas) + 89 mil (bensin) 1,6 l 18 hk (gas), 12 hk (bensin) 5 stjärnor (Euro NCAP 29 eller senare) SUV L 43 cm, B 177 cm, H 157 cm 345 l 468 kg 1 2 kg SEK Gröna Bilister

23 Nominerade till Miljöbästa bil 216 Suzuki S-CROSS (4WD) gas sförbrukning Suzuki S-CROSS 4x4 CNG Fordonsgas/Bensin 53 kwh/1 km (vid gasdrift) 3,8 kg/1 km (metan) [= 4,1 kg 3 biogas = 4, kg 3 naturgas] 5,7 l (bensin) 14 kg (metan) + 47 l (bensin) 35 mil (fordonsgas) + 75 mil (bensin) 1,6 l 18 hk (gas), 12 hk (bensin) 5 stjärnor (Euro NCAP 29 eller senare) SUV L 43 cm, B 177 cm, H 157 cm 345 l 383 kg 1 2 kg SEK Gröna Bilister

24 Nominerade till Miljöbästa bil 216 Suzuki Swift gas sförbrukning Suzuki Swift CNG Fordonsgas/Bensin 46 kwh/1 km (vid gasdrift) 3,3 kg/1 km (metan) [= 3,5 kg 3 biogas = 3,4 kg 3 naturgas] 5, l (bensin) 9,6 kg (metan) + 42 l (bensin) 27 mil (fordonsgas) + 85 mil (bensin) 1,2 l 85 hk (gas), 94 hk (bensin) 5 stjärnor (Euro NCAP 29 eller senare) Kombisedan L 285 cm, B 17 cm, H 151 cm 142 l 382 kg 1 kg SEK Gröna Bilister

25 Nominerade till Miljöbästa bil 216 Suzuki Swift (4WD) gas sförbrukning Suzuki Swift 4x4 CNG Fordonsgas/Bensin 5 kwh/1 km (vid gasdrift) 3,6 kg/1 km (metan) [= 3,9 kg 3 biogas = 3,8 kg 3 naturgas] 5,5 l (bensin) 9,6 kg (metan) + 42 l (bensin) 25 mil (fordonsgas) + 78 mil (bensin) 1,2 l 85 hk (gas), 94 hk (bensin) 5 stjärnor (Euro NCAP 29 eller senare) Kombisedan L 285 cm, B 17 cm, H 151 cm 142 l 372 kg 1 kg SEK Gröna Bilister

26 Nominerade till Miljöbästa bil 216 Tesla Model S el Tesla Model S 7/S 85 Batterikapacitet Sittplatser El 17, kwh/1 km 7 eller 85 kwh 42 mil (batteri 7 kwh), 5,2 mil (batteri 85 kwh) (NEDC) 32 hk (batteri 7 kwh), 378 hk (batteri 85 kwh) 5 stjärnor (Euro NCAP 29 eller senare) Kombisedan 5 (+ 2 barn) L 497 cm, B 196 cm, H 145 cm 745 l (bak) + 15 l (fram) 415 kg Släpvagn ej tillåten 729 SEK (7 kwh), 828 SEK (85 kwh) Gröna Bilister

27 Nominerade till Miljöbästa bil 216 Tesla Model S (4WD) el Batterikapacitet Sittplatser Tesla Model S 7D/S 85D El 17, kwh/1 km 7 eller 85 kwh 44 mil med batteri 6 kwh, 53 mil med batteri 85 kwh (NEDC) 262 hk 5 stjärnor (Euro NCAP 29 eller senare) Kombisedan 5 (+ 2 barn) L 497 cm, B 196 cm, H 145 cm 745 l (bak) + 15 l (fram) 415 kg Släpvagn ej tillåten i.u. (7 kwh), SEK (85 kwh) Gröna Bilister

28 Nominerade till Miljöbästa bil 216 Toyota Prius laddhybrid Viktad energieffektivitet Toyota Prius Plug-in hybrid HSD El/Bensin 17 kwh/1 km (med laddat batteri), 33 kwh (bensin) 25 kwh/1 km sförbrukning 9,3 kwh/1 km el +,9 l/1 km bensin (med laddat batteri), 3,7 l/1 km (bensin) Viktad drivmedelsförbrukning 5,2 kwh/1 km (el), 2,1 l/1 km (bensin) Batterikapacitet 4,4 kwh 45 l 2,5 mil (el) mil (bensin) 1,8 l 99 hk (bensin), 136 hk (bensin+el) 5 stjärnor (Euro NCAP 29 eller senare) Kombisedan L 448 cm, B 175 cm, H 149 cm 443 l kg Släpvagn ej tillåten SEK Gröna Bilister

29 Nominerade till Miljöbästa bil 216 Volkswagen Golf el Batterikapacitet Volkswagen e-golf El 12,7 kwh/1 km 24 kwh 19 mil (NEDC) 115 hk 5 stjärnor (Euro NCAP 29 eller senare) Kombisedan L 427 cm, B 18 cm, H 145 cm 341 l 395 kg Släpvagn ej tillåten SEK Gröna Bilister

30 Nominerade till Miljöbästa bil 216 Volkswagen Golf etanol sförbrukning Volkswagen Golf TSI 125 MultiFuel Etanol/Bensin 45 kwh/1 km 7,1 l/1 km (E85), 5,2 l/1 km (bensin) 5 l 71 mil (E85), 98 mil (bensin) 1,4 125 hk 5 stjärnor (Euro NCAP 29 eller senare) Kombisedan/Kombi/MPV L 426 cm, B 18 cm, H 145 cm 38 L 523 kg 1 4 kg 213 SEK Gröna Bilister

31 Nominerade till Miljöbästa bil 216 Volkswagen Golf gas sförbrukning Volkswagen Golf TGI Bluemotion Fordonsgas/Bensin 47 kwh/1 km (vid gasdrift) 3,4 kg/1 km (metan) [= 3,6 kg biogas = 3,5 kg naturgas] 5,1 l (bensin) 15 kg (metan) + 5 l (bensin) 42 mil (fordonsgas) + 1 mil (bensin) 1,4 l 11 hk 5 stjärnor (Euro NCAP 29 eller senare) Kombisedan/Kombi L 423 cm, B 18 cm, H 145 cm 291 l 514 kg 1 4 kg SEK Gröna Bilister

32 Nominerade till Miljöbästa bil 216 Volkswagen Golf laddhybrid Viktad energieffektivitet sförbrukning Volkswagen Golf GTE El/Bensin i.u. i.u. i.u. Viktad drivmedelsförbrukning 11,6 kwh/1 km (el), 1,6 l/1 km (bensin) Batterikapacitet 8,7 kwh 5 l 5 mil (el), 94 mil (el+bensin) 1,4 l 15 hk (bensin), 12 hk (el), 24 hk (el+bensin) 5 stjärnor (Euro NCAP 29 eller senare) Kombisedan L 427 cm, B 18 cm, H 146 cm 272 l 421 kg 1 5 kg SEK i.u. i.u. i.u. Gröna Bilister

33 Nominerade till Miljöbästa bil 216 Volkswagen Passat laddhybrid Viktad energieffektivitet sförbrukning Volkswagen Passat GTE El/Bensin i.u. i.u. i.u. Viktad drivmedelsförbrukning 12,2 kwh/1 km (el), 2, l/1 km (bensin) Batterikapacitet 9,9 kwh 5 l 5 mil (el), 111 mil (el+bensin) 1,4 l 156 hk (bensin), 115 hk (el), 218 hk (el+bensin) 5 stjärnor (Euro NCAP 29 eller senare) Sedan/kombi L 477 cm, B 183 cm, H 146 cm 42 l 478 kg 1 6 kg 49 9 SEK i.u. i.u. i.u. Gröna Bilister

34 Nominerade till Miljöbästa bil 216 Volkswagen up! gas sförbrukning Volkswagen eco up! Fordonsgas/Bensin 4 kwh/1 km (vid gasdrift) 2,9 kg/1 km (metan) [= 3,1 kg biogas = 3, kg naturgas] 4,4 l (bensin) 11 kg (metan) + 1 l (bensin) 36 mil (fordonsgas) + 23 mil (bensin) 1, l 68 hk 5 stjärnor (Euro NCAP 29 eller senare) Kombisedan Sittplatser 4 L 354 cm, B 164 cm, H 149 cm 213 l 414 kg Släpvagn ej tillåten SEK Gröna Bilister

35 Nominerade till Miljöbästa bil 216 Volkswagen up! el Batterikapacitet Volkswagen e-up! El 11,7 kwh/1 km 18,7 kwh 16 mil (NEDC) 82 hk 5 stjärnor (Euro NCAP 29 eller senare) Kombisedan Sittplatser 4 L 354 cm, B 165 cm, H 149 cm 25 l 286 kg Släpvagn ej tillåten SEK Gröna Bilister

36 Nominerade till Miljöbästa bil 216 Volvo V6 gas sförbrukning Volvo V6 Bi-fuel Fordonsgas/Bensin 6 kwh/1 km (vid gasdrift) 4,3 kg/1 km (metan) [= 4,6 kg biogas = 4,5 kg naturgas] 6,4 l (bensin) 16,8 kg (metan) + 67,5 l (bensin) 37 mil (fordonsgas) + 18 mil (bensin) 2, l 245 hk 5 stjärnor (Euro NCAP 29 eller senare) Kombi L 464 cm, B 19 cm, H 148 cm 365 l 43 kg 1 6 kg SEK Gröna Bilister

37 Nominerade till Miljöbästa bil 216 Volvo V6 (4WD) laddhybrid Viktad energieffektivitet sförbrukning Volvo V6 D5/D6 Twin Engine El/Diesel 18 kwh/1 km (el), 5 kwh/1 km (diesel) 29 kwh/1 km 18 kwh/1 km (el), 5, l/1 km (diesel) Viktad drivmedelsförbrukning 13,3 kwh/1 km (el), 1,8 l/1 km (diesel) Batterikapacitet 11,2 kwh 45 l 5 mil (el), 9 mil (diesel) 2,4 l 163/22 hk (diesel, D5/D6) + 68 hk (el) 5 stjärnor (Euro NCAP 29 eller senare) Kombi L 463 cm, B 187 cm, H 148 cm 35 l 45 kg 1 8 kg 469 SEK (D5) Gröna Bilister

38 Nominerade till Miljöbästa bil 216 Volvo XC9 (4WD) laddhybrid Viktad energieffektivitet sförbrukning Volvo XC9 T8 Twin Engine El/Bensin 26,3 kwh/1 km (el), 51 kwh/1 km (bensin) 35 kwh/1 km 26,3 kwh/1 km (el), 5,8 l/1 km (bensin) Viktad drivmedelsförbrukning i.u. (el), 2,1 l/1 km (bensin) Batterikapacitet 9,2 kwh 5 l 4,3 mil (el), 88 mil (bensin) 2, l 32 hk (bensin) + 87 hk (el) 5 stjärnor (Euro NCAP 29 eller senare) SUV Sittplatser 7 L 495 cm, B 21 cm, H 178 cm 314 l (med 7 säten uppfällda), 64 l (med 5 säten uppfällda) 686 kg 2 4 kg 77 SEK Gröna Bilister

Miljöbästa bilar 2015

Miljöbästa bilar 2015 Miljöbästa bilar 215 Urvalskriterier Förnybarhet Bilen ska vara fossiloberoende. Med detta menas att den ska vara typgodkänd för att köras på ett kommersiellt tillgängligt drivmedel som till minst 75 %

Läs mer

Miljöbästa bilar 2014

Miljöbästa bilar 2014 Miljöbästa bilar 214 Urvalskriterier Klimat För bilar som kan drivas av etanol E85 eller fordonsgas får koldioxidutsläppen ur avgasröret vara högst 15 g/km. Elbilar och laddhybrider får förbruka högst

Läs mer

Miljöbästa bilar 2013

Miljöbästa bilar 2013 Miljöbästa bilar 213 Urvalskriterier Klimat Enligt regeringens förslag till ny miljöbilsdefinition, som planeras införas den 1 januari 213. Koldioxidutsläppen ur avgasröret ska vara mindre än 95 +,457*(M

Läs mer

Miljöbilar 2015. BIL Sweden 2015-07-01

Miljöbilar 2015. BIL Sweden 2015-07-01 Miljöbilar 2015 BIL Sweden 2015-07-01 Miljöbilar 2015 I denna lista finns de personbilar och lätta lastbilar angivna som uppfyller den nya miljöbilsdefinitionen som trädde i kraft den 1 januari 2013 och

Läs mer

Miljöbilar 2014. BIL Sweden 2014-01-02 reviderad

Miljöbilar 2014. BIL Sweden 2014-01-02 reviderad Miljöbilar 2014 BIL Sweden 2014-01-02 reviderad Miljöbilar 2014 I denna lista finns de personbilar och lätta lastbilar angivna som uppfyller den nya miljöbilsdefinitionen som trädde i kraft den 1 januari

Läs mer

Miljöbilar 2013. BIL Sweden 2012-12-28

Miljöbilar 2013. BIL Sweden 2012-12-28 Miljöbilar 2013 BIL Sweden 2012-12-28 Miljöbilar 2013 I denna lista finns de personbilar och lätta lastbilar angivna som uppfyller den nya miljöbilsdefinitionen som trädde i kraft den 1 januari 2013 och

Läs mer

Elbilar i Sverige. modeller på marknaden nu och 2014. Per Lundgren E-mission i Öresundsregionen - Avslutningskonferens Malmö 2013-11-22

Elbilar i Sverige. modeller på marknaden nu och 2014. Per Lundgren E-mission i Öresundsregionen - Avslutningskonferens Malmö 2013-11-22 Elbilar i Sverige modeller på marknaden nu och 2014 Per Lundgren E-mission i Öresundsregionen - Avslutningskonferens Malmö 2013-11-22 Antal elbilar i Sverige oktober 2013 (ELIS) Laddbara elbilar totalt

Läs mer

Bästa augustimånaden någonsin* för nya bilar

Bästa augustimånaden någonsin* för nya bilar 2015-09-01 Bästa augustimånaden någonsin* för nya bilar - Augusti var ytterligare en mycket stark månad på bilmarknaden. Nyregistreringarna av personbilar ökade med nästan elva procent, vilket är den tjugonde

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om värdering av bilförmån för beskattningsåret 2015 Skatteverket lämnar följande allmänna råd om värdering av bilförmån att tillämpas

Läs mer

Bilregistreringarna i maj enligt prognos

Bilregistreringarna i maj enligt prognos 2013-06-03 Bilregistreringarna i maj enligt prognos - Personbilsregistreringarna visade på en liten ökning i maj, vilket är andra månaden i rad med plussiffror. Det var samma antal registreringsdagar både

Läs mer

Dyrt för företagen välja miljöbilar efter nyår listan på alla modeller som klarar de tuffa kraven

Dyrt för företagen välja miljöbilar efter nyår listan på alla modeller som klarar de tuffa kraven Ynnor AB, oberoende rådgivare för företagens bilar. Pressmeddelande 2012-12-03 Dyrt för företagen välja miljöbilar efter nyår listan på alla modeller som klarar de tuffa kraven Ny teknik för att klara

Läs mer

Jämförelse av förbrukning vid blandad körning per storleksklass

Jämförelse av förbrukning vid blandad körning per storleksklass MINIBIL 1 CITROĖN C1 VTi 68 S&S 3,8 4,5 3,4 88 - PEUGEOT 108 PureTech 68 3,8 4,5 3,4 88 - TOYOTA AYGO 1,069 hk Stop&Start Manuell 3,8 4,5 3,4 88 4 SKODA CITIGO MPI 60 hk - ASG5 4,0 ingen info ingen info

Läs mer

Faktablad KVD Bilpriser.se

Faktablad KVD Bilpriser.se Faktablad KVD Bilpriser.se Om topplistorna I topplistorna nedan presenteras bilmodeller som vi kommer att se mer av på den svenska begagnatmarknaden inom den närmsta tiden, till följd av det pågående bilmodellårsskiftet

Läs mer

Säkert och hållbart Höst 2011

Säkert och hållbart Höst 2011 Säkert och hållbart Höst 2011 De säkraste bilarna med bra miljöprestanda Nyhet! Beställ listan med säkra och miljöanpassade bilar soh@folksam.se Säkra bilar med bra miljöprestanda Trafikskador innebär

Läs mer

Gasbilsguide. Maj 2013

Gasbilsguide. Maj 2013 Gasbilsguide Maj 2013 Innehåll 1 Gasfordon på den svenska eller norska marknaden 1.1 Personbilar 8 1.2 Lätta transportfordon 35 2 Gasfordon på övriga marknader 2.1 Personbilar 46 2.2 Lätta transportfordon

Läs mer

Urstark augustimånad på fordonsmarknaden!

Urstark augustimånad på fordonsmarknaden! 2010-09-01 Urstark augustimånad på fordonsmarknaden! - Utvecklingen på fordonsmarknaden är en viktig konjunkturmätare. Den kraftiga uppgången i augusti för personbilar och lätta lastbilar med 44 respektive

Läs mer

Miljökrav vid upphandling av fordon och transporter

Miljökrav vid upphandling av fordon och transporter Miljökrav vid upphandling av fordon och transporter En upphandlares vardag Innehåll Kort presentation av Västra Götalandsregionen Miljöarbetet i Västra Götalandsregionen Miljökrav fordon personbilar och

Läs mer

Vilken framtid har gasbilarna? Magnus Bertilsson PR & Kommunikation, Volkswagen Sverige

Vilken framtid har gasbilarna? Magnus Bertilsson PR & Kommunikation, Volkswagen Sverige Vilken framtid har gasbilarna? Magnus Bertilsson PR & Kommunikation, Volkswagen Sverige Volkswagens strategi för drivlinor och bränslen Förnybara Elektricitet blue-e-motion e-tron twindrive SunFuel, biogas

Läs mer

Bränslen/energi. Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten

Bränslen/energi. Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten Bränslen/energi Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten Vad driver utvecklingen mot en miljövänligare fordonsflotta? Medelhavsklimatet kommer en meter närmare varje timme.

Läs mer

Biogas. Ren naturkraft.

Biogas. Ren naturkraft. Biogas. Ren naturkraft. 02 Biogas - ren naturkraft Biogasstationer. AGA Gas AB distribuerar, bygger och sköter biogas och biogasstationer. Tankställen sätts upp i samarbete med Statoil, OKQ8, Shell, Preem,

Läs mer

Fortsatt kraftig nedgång på bilmarknaden i april

Fortsatt kraftig nedgång på bilmarknaden i april 2009-05-04 Fortsatt kraftig nedgång på bilmarknaden i april Registreringarna av både personbilar och lastbilar fortsatte att sjunka i april. Även om man tar hänsyn till att april i år hade två färre registreringsdagar

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om värdering av bilförmån för beskattningsåret 2014 Skatteverket lämnar med stöd av 2 förordningen (2007:780) med instruktion för Skatteverket

Läs mer

DRIVMEDELSVAL I OFFENTLIGA ORGANISATIONER

DRIVMEDELSVAL I OFFENTLIGA ORGANISATIONER DRIVMEDELSVAL I OFFENTLIGA ORGANISATIONER Erfarenheter från 10 års arbete med fordonsflottor, miljöbilar och fordonsbränsle Sustainable Business Hubs årsstämma 2013 29 maj Max Hanander, Trivector Traffic

Läs mer

På elbilsfronten mycket nytt

På elbilsfronten mycket nytt På elbilsfronten mycket nytt Green Highways utsände Mattias Goldmann rapporterar om de viktigaste el- och laddhybridsnyheterna från bilsalongen i Genève, märke för märke. Audi Audi premiärvisar sin nya

Läs mer

trafik&miljöfordon Higab satsar på miljöanpassat resande: Bilpool, Styr och Ställ-kort och mer kollektivtrafik i tjänsten

trafik&miljöfordon Higab satsar på miljöanpassat resande: Bilpool, Styr och Ställ-kort och mer kollektivtrafik i tjänsten Nyhetsbrev nr1. 2013 I samverkan mellan Gatubolaget, Renova, Parkeringsbolaget, Miljöförvaltningen, Göteborg Energi och Trafikkontoret trafik&miljöfordon Higab satsar på miljöanpassat resande: Bilpool,

Läs mer

Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp

Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp Det goda livet Presentation om Inköp Vår vision Som Sveriges ledande serviceleverantör bidrar vi till det goda livet Kort

Läs mer

Hur är de skånska bilhandlarnas kunskap om miljöbilar och energieffektiva fordon?

Hur är de skånska bilhandlarnas kunskap om miljöbilar och energieffektiva fordon? Hur är de skånska bilhandlarnas kunskap om miljöbilar och energieffektiva fordon? -besök hos 82 bilhandlare i 11 skånska kommuner Titel: Hur är de skånska bilhandlarnas kunskap om miljöbilar och energieffekter

Läs mer

Volkswagen Group Sverige Satsningar på hållbar mobilitet. Stefan Nygren

Volkswagen Group Sverige Satsningar på hållbar mobilitet. Stefan Nygren Volkswagen Group Sverige Satsningar på hållbar mobilitet Stefan Nygren e-mobility Group Manager Borlänge 20 april 2014 Globala megatrender påverkar hela mänskligheten, speciellt vår mobilitet Global uppvärmning

Läs mer

Nyheter & tips om miljöanpassade resor och transporter

Nyheter & tips om miljöanpassade resor och transporter Oktober 2012 Nyheter & tips om miljöanpassade resor och transporter Detta är ett nyhetsbrev från miljörådgivarna på Trafikkontoret i Göteborg. Vi erbjuder stöd till arbetsgivare för att miljöanpassa resor

Läs mer

Simrishamn, VPS, David Weiner, dweiner Utfärdardatum: 2011-08-19 Sida 1

Simrishamn, VPS, David Weiner, dweiner Utfärdardatum: 2011-08-19 Sida 1 Sida 1 Miljöpåverkan från transporter Vilka är alternativen Volvos miljöbilar Elsattsningen One Tonne Life Säkerhet i alla faser Sida 2 Utställda bilar C30 DRIVe (115 hk) Bränsleförbrukning 0,38 l/mil

Läs mer

Nyheter & tips om miljöanpassade resor och transporter

Nyheter & tips om miljöanpassade resor och transporter Januari 2014 Nyheter & tips om miljöanpassade resor och transporter Detta är ett nyhetsbrev från miljörådgivarna på trafikkontoret i Göteborg. Vi erbjuder stöd till arbetsgivare för att miljöanpassa resor

Läs mer

Miljöfordon Syd. Vi behöver våra bilar, men även en bra miljö!

Miljöfordon Syd. Vi behöver våra bilar, men även en bra miljö! Energideklaration fordon Analys av fordon som ger lägre kostnader och miljöpåverkan Jonas Lööf Miljöfordon Syd Tylösand 2013-05-14 Miljöfordon Syd Förening för alla bil- och miljöintresserade fler miljöbilar

Läs mer

Webasto Monteringssatser & Thermo Plus 2009

Webasto Monteringssatser & Thermo Plus 2009 Alfa 166 Diesel 2,4 1998> Thermo Plus med Tidur W 901 251 0B - - Ingår Audi A3 Bensin 2,0TFSI 2003.05> Monteringssats W 901 560 3A E - Valfri Audi A3 Diesel 1,9 / 2,0 2003.05> Monteringssats W 901 560

Läs mer

Här är nya årets. De ekonomiska frågorna borde

Här är nya årets. De ekonomiska frågorna borde Här är nya årets En ny våg av nya miljöbilar är på väg in. Men vad är bäst hybridbil, etanolbil eller biogasbil? Eller kanske en vanlig bensin- eller dieselmodell? Privata Affärer ger dig tips om dagens

Läs mer

Trafiksäker bil. krocksäkerhet & bilbesiktningsresultat

Trafiksäker bil. krocksäkerhet & bilbesiktningsresultat Trafiksäker bil krocksäkerhet & bilbesiktningsresultat För dig som letar efter en begagnad bil är det inte självklart att du ska räkna med att en krocksäker bil per automatik går felfritt genom bilbesiktningen

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1650-2663 * Ändring i Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2006:34) om värdering av bilförmån att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m.

Läs mer

Svenska Energiekonomiska Föreningen den 6 oktober 2009

Svenska Energiekonomiska Föreningen den 6 oktober 2009 Svenska Energiekonomiska Föreningen den 6 oktober 2009 Thomas Fleischer Director Governmental Affairs Volvo Personvagnar AB Page 1 Energieffektivisering - Styrmedel Styrmedel som driver energieffektivisering

Läs mer

El som drivmedel. Sten Karlsson. Energi och Miljö Chalmers. Snabbladdningsstation Östersund april 2011

El som drivmedel. Sten Karlsson. Energi och Miljö Chalmers. Snabbladdningsstation Östersund april 2011 El som drivmedel Sten Karlsson Energi och Miljö Chalmers Snabbladdningsstation Östersund april 2011 Presentation 13 Sept 2011 vid Fossiloberoende Transportsektor år 2030 och vägen dit El som drivmedel

Läs mer

El i transportsektorn

El i transportsektorn El i transportsektorn Översikt av utvecklingen och trenderna på marknaden för laddbilar Stockholm 13 mars 2009 Fortum ett ledande energiföretag i Norden Fokus på Norden, Ryssland och området runt Östersjön

Läs mer

Sveriges bilar släpper ut mer än EU:s genomsnitt

Sveriges bilar släpper ut mer än EU:s genomsnitt 2011 Denna broschyr är framtagen i enlighet med ett EU-direktiv. Motsvarande översikt ges ut i varje EU-land. EU-direktivet (betecknat 1999/94/EG) säger att marknadsförare av nya personbilar ska informera

Läs mer

Drivmedelsfakta 2014

Drivmedelsfakta 2014 Drivmedelsfakta 214 Gällande förhållanden på den svenska marknaden helåret 213 I detta faktablad ges uppgifter om klimatpåverkan och energiinnehåll i drivmedel på den svenska marknaden. Uppgifterna utgör

Läs mer

ELBILAR som kommer till Sverige 2010 2011

ELBILAR som kommer till Sverige 2010 2011 ELBILAR som kommer till Sverige 2010 2011 en sammanställning av de bilmodeller som presenterades av billeverantörer på Vattenfalls och Stockholms stads elbilsseminarium 12 april 2010. Informationen i dokumentet

Läs mer

Drivmedelsfakta 2013

Drivmedelsfakta 2013 Drivmedelsfakta 2013 Gällande förhållanden på den svenska marknaden helåret 2012 I detta faktablad ges uppgifter om klimatpåverkan och energiinnehåll i drivmedel på den svenska marknaden. Uppgifterna utgör

Läs mer

Kraftigt ökad bilförsäljning

Kraftigt ökad bilförsäljning 2005-10-03 Kraftigt ökad bilförsäljning Nybilsförsäljningen ökade i september med 11,6 % jämfört med samma månad förra året till 25 076 bilar. Hittills i år har försäljningen ökat med 3,8 %. Lastbilsförsäljningen,

Läs mer

Elbilar och laddhybrider du kan köpa nu. Chevrolet Volt laddhybrid

Elbilar och laddhybrider du kan köpa nu. Chevrolet Volt laddhybrid Elbilar och laddhybrider du kan köpa nu Här hittar du de bilar som du kan gå in i en bilaffär och beställa nu. Vi har inte tagit med fordon som klassas som mopeder, arbetsredskap eller fyrhjuliga motorcyklar.

Läs mer

El framtiden för transportsektorn

El framtiden för transportsektorn El framtiden för transportsektorn Marie Fossum, Fortum Örebro, 12 May 2009 1 Fordonsrelaterade utsläpp ökar Antalet bilar i världen växer stadigt. samtidigt ökar utsläppen från transportsektorn kraftigt

Läs mer

BILMARKNADSRAPPORT Q1 2014 1

BILMARKNADSRAPPORT Q1 2014 1 BILMARKNADSRAPPORT Q1 2014 1 Innehållsförteckning NYREGISTRERADE BILAR... 3 1.1 NYREGISTRERING UNDER Q1 2014... 4 1.2 NYREGISTERINGAR UNDER MARS 2014... 5 1.2.1 FABRIKAT... 6 1.3 NYREGISTERING AV BILAR

Läs mer

Stellan Bergman (stellan.bergman@uadm.uu.se) Intresserad av elfordon sedan...? Citroen Berlingo Electrique 2001

Stellan Bergman (stellan.bergman@uadm.uu.se) Intresserad av elfordon sedan...? Citroen Berlingo Electrique 2001 Stellan Bergman (stellan.bergman@uadm.uu.se) Civ. Ing. Uppsala F 1980 Intresserad av elfordon sedan...? Äger/kör: Mini-el 1987 Berix Eloped ca 1990 Citroen Berlingo Electrique 2001 Varför elbil? 1) Verkningsgraden!

Läs mer

Lennart Östblom. www.kommunanalys.se

Lennart Östblom. www.kommunanalys.se Lennart Östblom www.kommunanalys.se Arbetar med att samla in bearbeta analysera sammanställa presentera information om Sveriges kommuner och deras verksamhet Personbilar 2009 till 2013 Ökning 3,3 procent

Läs mer

Informationen i broschyren hittar du även i Nybilsguiden på internet. Nybilsguiden kan du nå från Konsumentverkets

Informationen i broschyren hittar du även i Nybilsguiden på internet. Nybilsguiden kan du nå från Konsumentverkets 2009 Användningen av drivmedel till fordon påverkar jordens klimat, försurar och göder marken och skadar hälsan. I denna broschyr finner du fakta om personbilar som underlättar val av en miljöanpassad

Läs mer

Hur väljer man den mest miljöanpassade bilen?

Hur väljer man den mest miljöanpassade bilen? Hur väljer man den mest miljöanpassade bilen? Mats-Ola Larsson, konsult och miljörådgivare på Trafikkontoret i Göteborg mats-ola@miljoinfo.se Förbrukning hos nysålda bilar (deklarerad) För gas- och etanolbilar

Läs mer

Sveriges bilar släpper ut mer än EU:s genomsnitt

Sveriges bilar släpper ut mer än EU:s genomsnitt 2012 Denna broschyr med en översikt över nya personbilar som säljs på den svenska marknaden är framtagen i enlighet med ett EU-direktiv. Motsvarande översikt ges ut i varje EU-land. EU-direktivet (betecknat

Läs mer

Fr.o.m. den 1:a november marknadsförs Opels person- och lätta transportbilar via ett nytt bolag:

Fr.o.m. den 1:a november marknadsförs Opels person- och lätta transportbilar via ett nytt bolag: Opel miljöbilar En översikt Thomas Forslund Företagsbilar Opel Sverige AB 17 November 2009 070-377 53 83 thomas.forslund@gm.com www.opel.com 1 www.opel.se 2009-11-18 Thomas Forslund - Opel Sverige AB Ny

Läs mer

Ökad försäljning av både personbilar och tunga lastbilar

Ökad försäljning av både personbilar och tunga lastbilar 2005-09-01 Ökad försäljning av både personbilar och tunga lastbilar Nybilsförsäljningen ökade i augusti med 14,2 % jämfört med samma månad förra året till 20 361 bilar. Hittills i år har försäljningen

Läs mer

Kan en web påverka köpbeteenden?

Kan en web påverka köpbeteenden? Kan en web påverka köpbeteenden? Helene Carlsson, Projektledare miljofordon.se Miljöbilar i Stockholm Stockholms stad 2014-05-15 BIL Sweden Miljöbilar i Stockholm Koppartälten 14 maj 2014 Ulf Svensson

Läs mer

LADDAT FÖR ELEKTRIFIERING GÄVLE 2014-10-23 OLLE JOHANSSON VD, POWER CIRCLE

LADDAT FÖR ELEKTRIFIERING GÄVLE 2014-10-23 OLLE JOHANSSON VD, POWER CIRCLE LADDAT FÖR ELEKTRIFIERING GÄVLE 2014-10-23 OLLE JOHANSSON VD, POWER CIRCLE OM POWER CIRCLE PARTNERFÖRETAG/FINANSIÄRER GÄVLE DÄR ALLT BÖRJADE? ELBILSVERIGE 2009 166 laddbara fordon i Sverige 50-tal laddstolpar

Läs mer

FRÅGOR OCH SVAR OM PRIUS LADDHYBRID

FRÅGOR OCH SVAR OM PRIUS LADDHYBRID FRÅGOR OCH SVAR OM PRIUS LADDHYBRID INTRODUKTION 1. Hur fungerar Prius Laddhybrid? Prius Laddhybrid tillhör gruppen Plug-in Hybrid Electric Vehicles (PHEV) och är en laddbar parallellhybrid. I en parallellhybrid

Läs mer

Fordonsgas. Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas Vätgas

Fordonsgas. Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas Vätgas Fordonsgas Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas Vätgas Fordonsgas Fordonsgas är ett avsevärt mycket renare bränsle än bensin och diesel. Behovet av alternativa drivmedel blir allt mer aktuellt ur flera perspektiv

Läs mer

Gasbilar i Höörs Kommun - en målsättning. www.hoor.se

Gasbilar i Höörs Kommun - en målsättning. www.hoor.se - en målsättning Dokument Lokala miljömål Fordonsupphandling Inköpspolicy för motorfordon Lokala miljömål Andelen miljöfordon enligt Vägverkets miljöfordonsdefinition vid inköp av fordon till kommunens

Läs mer

Fordonsnytta. Fordonstjänster på ramavtal. SKL Kommentus Inköpscentral

Fordonsnytta. Fordonstjänster på ramavtal. SKL Kommentus Inköpscentral Fordonsnytta Fordonstjänster på ramavtal SKL Kommentus Inköpscentral Fordonstjänster på ramavtal Idag har SKL Kommentus Inköpscentral AB (SKI) ett brett utbud inom fordon och fordonsnära tjänster. Ramavtalsområdet

Läs mer

Så gör du ett. Orsaken är samhällets. spara pengar på tjänstebilen

Så gör du ett. Orsaken är samhällets. spara pengar på tjänstebilen BILEKONOMI AV MIKAEL STJERNA/TEKNIKENS VÄRLD Så gör du ett spara pengar på tjänstebilen Toyota Prius som tjänstebil Förmånsvärde 19 900 kr Skattekostnad vid 55 % skatt 10 945 kr 1 000 mil privatkörning

Läs mer

Bensin, etanol, biogas, RME eller diesel? - CO 2 -utsläpp, praktiska erfarenheter och driftsekonomi. Johan Malgeryd, Jordbruksverket

Bensin, etanol, biogas, RME eller diesel? - CO 2 -utsläpp, praktiska erfarenheter och driftsekonomi. Johan Malgeryd, Jordbruksverket Bensin, etanol, biogas, RME eller diesel? - CO 2 -utsläpp, praktiska erfarenheter och driftsekonomi Johan Malgeryd, Jordbruksverket Bakgrund Utsläppen från transportsektorn var 2005 ca 20 miljoner ton

Läs mer

ELEKTRIFIERING AV FORDON. Mazdak Haghanipour Power Circle

ELEKTRIFIERING AV FORDON. Mazdak Haghanipour Power Circle ELEKTRIFIERING AV FORDON Mazdak Haghanipour Power Circle OM POWER CIRCLE Varför el? VARFÖR ELEKTRIFIERING? 1. Securityofsupply minskat beroende av importerad olja 2. Förbättrad luftkvalitet 3. Minskade

Läs mer

Pressen hyllar nya Passat GTE

Pressen hyllar nya Passat GTE Pressen hyllar nya Passat GTE En laddhybrid har nog aldrig varit så attraktiv som nu. Bytbil.com, 28 augusti Grönare mil med bil är svårt att finna i den här populära klassen. TT (Nyhetsbyrå), november

Läs mer

Personbilar - kontrollbesiktningar 2000 och 2012 Andel underkända med efterkontroll

Personbilar - kontrollbesiktningar 2000 och 2012 Andel underkända med efterkontroll Bilprovningen avslöjar hur olika bilmodeller klarade besiktningen 2012. Under 2012 kom mer än 3,1 miljoner personbilar till Bilprovningen för kontrollbesiktning. Bilprovningen testar bilarna med fokus

Läs mer

Fortsatt jakt på låga utsläpp

Fortsatt jakt på låga utsläpp Ingen räckviddså Fortsatt jakt på låga utsläpp Politikerna vill få oss att köra miljövänligare bilar så fort som möjligt för att minska våra utsläpp av koldioxid. Det sker med både piskor och morötter.

Läs mer

Förnybar energi i trafiken

Förnybar energi i trafiken Förnybar energi i trafiken Nils-Olof Nylund Energikonferens- Vilja, vision och verklighet 15.10.2009 Hanaholmen, Esbo Utmaningar i transportsektorn Innehåll Bilarna idag Projektioner för framtiden Biodrivmedel

Läs mer

PM 2013:11. Vägledning för inköp och leasing av fordon. Länsstyrelsen, Miljöenheten Kerstin Angberg-Morgården, Maria Saxe och Erik Särnholm

PM 2013:11. Vägledning för inköp och leasing av fordon. Länsstyrelsen, Miljöenheten Kerstin Angberg-Morgården, Maria Saxe och Erik Särnholm PM 2013:11 Vägledning för inköp och leasing av fordon Illustration: Mostphotos/Jazzia Länsstyrelsen, Miljöenheten Kerstin Angberg-Morgården, Maria Saxe och Erik Särnholm Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

1 000 Etanoltankstationer i Sverige!!!

1 000 Etanoltankstationer i Sverige!!! Etanol (E85) som drivmedel säkerhet och risker 27 nov 2007 Miljöförvaltningen i Stockholm, Vägverket och Räddningsverket SIDAN 1 Alla presentationer från idag 2 rapporter Säkerhetsaspekter med E85 som

Läs mer

Bästa. Det du först och främst. ekonomi tema bilar

Bästa. Det du först och främst. ekonomi tema bilar ekonomi tema bilar Bästa bilköp Att köpa en ny bil ger frihet och äventyrskänsla. Men det är också en av de största investeringarna du gör i livet. Följ Ljuva Livets råd i jakten på din nya kompanjon på

Läs mer

Ett lågt inköpspris är viktigt men inte alltid avgörande. SÅ GJORDE VI URVALET

Ett lågt inköpspris är viktigt men inte alltid avgörande. SÅ GJORDE VI URVALET FOTO: DENNIS ERIKSSON BÄSTA MILJÖBILEN HAR HÖG SÄKERHET OCH VETTIGT PRIS En bra miljöbil har inte bara låga utsläpp utan också hög ett vettigt pris. Och den ska passa just dina transportbehov oavsett om

Läs mer

Passlista för Mimsafe Variocage 2012-09-04

Passlista för Mimsafe Variocage 2012-09-04 Audi A3 * Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja 700/ Tröskel 20 cm Audi A3 5d Sportback 2005- * Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Tröskel 20 cm Audi A4 Avant 1997.10- * Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja 760/795 Audi A4

Läs mer

Miljöbil på villovägar. Per Kågeson SNS Förlag 2009

Miljöbil på villovägar. Per Kågeson SNS Förlag 2009 Miljöbil på villovägar Per Kågeson SNS Förlag 2009 Är vi på rätt väg? Europa menar att 10% biodrivmedel kanske är mer än miljön tål satsar på låginblandning Men Sverige vill nå 100% i kombination med Europas

Läs mer

4 5 Miljöklasser för personbilar 2005 Obligatorisk för alla nya bilar som säljs 2005 PM Dieselbilar med partikelutsläpp på högst 5 mg/ km El Bilar som enbart drivs med elektricitet från batterier Hybrid

Läs mer

I vilka personbilsmodeller kan man tanka E10-bränsle?

I vilka personbilsmodeller kan man tanka E10-bränsle? I vilka personbilsmodeller kan man tanka E10-bränsle? BIL Sweden 2011-02-15 Innehållsförteckning VILKA PERSONBILSMODELLER KAN ANVÄNDA E10?...3 Alfa Romeo...4 Audi...4 BMW...4 Chevrolet...4 Chrysler...5

Läs mer

Rapport elbilar Framtidens fordon

Rapport elbilar Framtidens fordon Teknikprogrammet Klass TE14. Rapport elbilar Framtidens fordon Namn: Joel Evertsson Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about electric car. We have worked with future vehicles and with this report

Läs mer

Elbilsupphandlingen! www.elbilsupphandling.se. Eva Sunnerstedt, Stockholms stad eva.sunnerstedt@stockholm.se 08-508 28 913 I SAMARBETE MED

Elbilsupphandlingen! www.elbilsupphandling.se. Eva Sunnerstedt, Stockholms stad eva.sunnerstedt@stockholm.se 08-508 28 913 I SAMARBETE MED Elbilsupphandlingen! www.elbilsupphandling.se Eva Sunnerstedt, Stockholms stad eva.sunnerstedt@stockholm.se 08-508 28 913 Elbilsupphandlingens aktörer 2 MÅL för Elbilsupphandlingen Tillsammans med andra

Läs mer

Fortsatt minskning av utsläppen men i för långsam takt för att nå klimatmålen

Fortsatt minskning av utsläppen men i för långsam takt för att nå klimatmålen PM Trafikverket 781 89 Borlänge Besöksadress: Röda Vägen 1 Telefon: 0771-921 921 2015-02-26 Håkan Johansson Planering hakan.johansson@trafikverket.se Direkt: 010-123 59 19 Fortsatt minskning av utsläppen

Läs mer

TACK FÖR ATT DU KÖR EN TOYOTA PRIUS.

TACK FÖR ATT DU KÖR EN TOYOTA PRIUS. TACK FÖR ATT DU KÖR EN TOYOTA PRIUS. Skandinaviens mest nöjda bilägare i mellanbilsklassen kör Toyota Prius 2007-2010. - AUTOINDEX 2011 Hybridåret 2012. Smygpremiär 3 X Prius. Som Priusägare är du redan

Läs mer

Sveriges snålaste bilar

Sveriges snålaste bilar Spendera Fynda höstresan Sid 65 Vin Sid 68 Sveriges snålaste bilar Nya bilar har blivit rekordsnåla. Du kan i dag spara pengar på att köpa en ny, bränsleeffektiv bil. Vi guidar bland bilarna som sänker

Läs mer

Jenny Miltell, 2013. ABB laddinfrastruktur för elbilar Workshop Green Highway

Jenny Miltell, 2013. ABB laddinfrastruktur för elbilar Workshop Green Highway Jenny Miltell, 2013 ABB laddinfrastruktur för elbilar Workshop Green Highway Följ bilen: vilken bil och när? Vilken laddinfrastruktur krävs? Endast ACladdning (3 kw) AC halvsnabb laddning (6 10 kw) På

Läs mer

Miljöbilars restvärde

Miljöbilars restvärde Miljöbilars restvärde -En nulägesrapport Hässleholm 2009-03-11 Miljöbilars restvärde en nulägesrapport Aktörer Värderingsföretag Inter-Global ETG AB med värderingssajten, bilvärde.se Kvarndammen AB med

Läs mer

Inventering av miljöbilspriser på andrahandsmarknaden. Miljöbilar i Stockholm Rapport 2006 12 06

Inventering av miljöbilspriser på andrahandsmarknaden. Miljöbilar i Stockholm Rapport 2006 12 06 Miljöbilar i Stockholm Rapport 2006 12 06 Miljöbilar i Stockholm är en satsning inom Stockholms Stad med syfte att snabba på övergången till miljöbilar och förnybara fordonsbränslen. Miljöförvaltningen,

Läs mer

Transportsektorn - Sveriges framtida utmaning

Transportsektorn - Sveriges framtida utmaning Harry Frank Energiutskottet KVA Transportsektorn - Sveriges framtida utmaning Seminarium 2 dec 2010 Harry Fr rank KVA - 1 12/3/2010 0 Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien rank KVA - 2 Förenklad energikedja

Läs mer

Elbilsupphandlingen! - upphandling av elbilar inom offentlig verksamhet

Elbilsupphandlingen! - upphandling av elbilar inom offentlig verksamhet Elbilsupphandlingen! - upphandling av elbilar inom offentlig verksamhet www.elbilsupphandling.se Eva Sunnerstedt, Stockholms stad eva.sunnerstedt@stockholm.se 08-508 28 913 Elbilsupphandlingens aktörer

Läs mer

Riktlinjer för inköp av personbilar i Enköpings kommun

Riktlinjer för inköp av personbilar i Enköpings kommun Bilden ur Enköpings kommuns grafiska riktlinjer - Grafisk profil. Riktlinjer för inköp av personbilar i Enköpings kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2011-03-07, KS2011/106 Omfattning och syfte Riktlinjerna

Läs mer

Anvisning till: Riktlinjer för inköp av personbilar. Enköpings kommun

Anvisning till: Riktlinjer för inköp av personbilar. Enköpings kommun Anvisning till: Riktlinjer för inköp av personbilar Enköpings kommun Denna vägledning till dokumentet Riktlinjer för inköp av personbilar i Enköpings kommun ger en djupare förklaring till de olika skrivningarna

Läs mer

BERÄKNING AV BILARS KLIMATPÅVERKAN

BERÄKNING AV BILARS KLIMATPÅVERKAN MILJÖFÖRVALTNINGEN PLAN- OCH MILJÖAVDELNINGEN SID 1 (5) 2010-12-03 pm BERÄKNING AV BILARS KLIMATPÅVERKAN Vi föreslår ett schabloniserat sätt att kvantifiera biodrivmedelsbilars klimatpåverkan i relation

Läs mer

Hur säker är bilen? 2013. Hur säker är bilen? Folksam 2013 1(26)

Hur säker är bilen? 2013. Hur säker är bilen? Folksam 2013 1(26) Hur säker är bilen? 2013 Hur säker är bilen? Folksam 2013 1(26) Innehåll Trygghet på vägen...3...4 Det har hänt på riktigt...6 Alla 528 bilarna...8 Mindre småbilar...9 Större småbilar...12 Mellanstora

Läs mer

Gasbilsguide. November 2009

Gasbilsguide. November 2009 Gasbilsguide November 2009 Innehåll 1 Gasfordon på den svenska eller norska marknaden 1.1 9 1.2 Lätta transportfordon 31 2 Gasfordon på övriga marknader 2.1 46 2.2 Lätta transportfordon 132 Förord Gasbilsguiden

Läs mer

Konsten att bli en omtänksam, grön och smart bilist. Kampanjen för ett vettigare sätt att röra sig i trafiken

Konsten att bli en omtänksam, grön och smart bilist. Kampanjen för ett vettigare sätt att röra sig i trafiken Konsten att bli en omtänksam, grön och smart bilist. Kampanjen för ett vettigare sätt att röra sig i trafiken Att köra en stor stadsjeep istället för vanlig bil under ett år, ger upphov till lika stort

Läs mer

Miljögranskning av kommunernas bilflottor i Skåne. www.miljofordonsyd.se Hässleholm 2009-03-11

Miljögranskning av kommunernas bilflottor i Skåne. www.miljofordonsyd.se Hässleholm 2009-03-11 Miljögranskning av kommunernas bilflottor i Skåne Hässleholm 2009-03-11 Mina kontaktuppgifter Jonas Lööf Kemiingenjör och miljövetare Arbetat med miljöbilar sedan 1997 Projektledare Miljöfordon Syd jonas@miljofordonsyd.se

Läs mer

Biogas som drivmedel Östersund

Biogas som drivmedel Östersund Biogas som drivmedel Östersund Kommunens klimatmål i Agenda 21 och i miljöledningssystem 75% av kommunförvaltningens fordon och motorredskap ska vara anpassade för och drivas med förnyelsebara bränslen..

Läs mer

Pressrelease 20 december 2012. Bolag med kvinnlig vd har törstigare bilar

Pressrelease 20 december 2012. Bolag med kvinnlig vd har törstigare bilar Pressrelease 20 december 2012 Bolag med kvinnlig vd har törstigare bilar Bolag som leds av kvinnlig vd har tjänstebilar med högre koldioxidutsläpp, större motoreffekt och fler körförbud än bolag som leds

Läs mer

När kunderna ställer. miljökrav

När kunderna ställer. miljökrav När kunderna ställer miljökrav Det miljöcertifierade företaget kan ta ett steg till Det är vanligt att kunder ställer krav på sina leverantörer och vill veta hur miljöarbetet i verksamheten bedrivs för

Läs mer

Framtidens transporter sker med biogas och el

Framtidens transporter sker med biogas och el E.ON Sustainable Mobility Framtidens transporter sker med biogas och el Hållbara transporter kräver ett helhetsgrepp Sustainable Mobility är vår satsning på hållbara transportlösningar. De utgörs av de

Läs mer

valt att låta sina elfordon skilja ut sig ordentligt i designen för att indikera att ägaren åker elbil. Bakom Renault-märket i fronten sitter

valt att låta sina elfordon skilja ut sig ordentligt i designen för att indikera att ägaren åker elbil. Bakom Renault-märket i fronten sitter 024.REPORTAGE utstrålar Självförtroende. Renault har valt att låta sina elfordon skilja ut sig ordentligt i designen för att indikera att ägaren åker elbil. Bakom Renault-märket i fronten sitter ladduttaget.

Läs mer

Biogasaffärer på gården. Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund

Biogasaffärer på gården. Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund Biogasaffärer på gården Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund Biogasaffärer på gården NY affärsmöjlighet inom lantbruket Sid 2 Lantbrukarnas Riksförbund Mycket stort intresse bland våra medlemmar Många aktiviteter

Läs mer

MASKINSKADERAPPORT 2011. Länsförsäkringars maskinskaderapport 2011

MASKINSKADERAPPORT 2011. Länsförsäkringars maskinskaderapport 2011 MASKINSKADERAPPORT 2011 Länsförsäkringars maskinskaderapport 2011 Innehåll Sammanfattning 3 Fakta som maskinskaderapporten baserar sig på 4 Maskinskadeförsäkring behövs 4 Så ofta inträffar en maskinskada

Läs mer