Miljöbästa bilar 2016

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljöbästa bilar 2016"

Transkript

1 Miljöbästa bilar 216 Urvalskriterier Förnybarhet Bilen ska vara fossiloberoende. Med detta menas att den ska vara typgodkänd för att köras på ett kommersiellt tillgängligt drivmedel som till minst 75 % består av förnybar råvara. Vi kallar ett drivmedel kommersiellt tillgängligt om det finns att tillgå på minst 25 publika påfyllnadsplatser i Sverige som är någorlunda geografiskt utspridda. I praktiken innebär detta att elbilar, laddhybrider, etanolbilar och gasbilar kan komma i fråga. Energiförbrukningen hos en personbil med upp till 5 sittplatser ska vara högst 6 kwh/1 km. (Detta motsvarar en förbrukning per 1 km på cirka 6,8 l bensin, 9,4 l E85 och 4,3 kg metangas.) För fordon med fler än 5 sittplatser för vuxna och för fyrhjulsdrivna fordon sätts den övre gränsen till 75 kwh/1 km. 5 stjärnor enligt Euro NCAP (år 29 eller senare), alternativt 5 stjärnor för passagerarsäkerhet och minst 2 stjärnor i fotgängarsäkerhet i äldre tester. Låsningsfria bromsar och antisladdsystem. Bilmodell som inte testats av Euro NCAP men som genom oberoende intyg har visats klara motsvarande krav godkänns. Leverans Ska kunna lämnas till kund senast under det första kvartalet 216. Om faktauppgifterna Bilens klimatpåverkan och energieffektivitet beräknas utifrån data i Gröna Bilisters dokument sfakta 215, som grundar sig på förhållanden på svenska drivmedelsmarknaden år 214. (Se Tekniska data gäller modellvarianten med lägst förbrukning. Om en viss modell finns både som (kombi)sedan och som kombi motsvarar detta oftast (kombi)sedan. Priset anges för den billigaste modellvarianten. Detta behöver inte alltid motsvara varianten med lägst förbrukning. Klimatpåverkan De koldioxidutsläpp som sker under körning, vid förbränning av drivmedlet. De certifierade utsläppen från det primära drivmedlet anges. För etanolbilar är det E85 och för gasbilar är det metan. För laddhybrider motsvarar det certifierade utsläppet den viktade bränsleförbrukningen (se nedan). Utsläpp i livscykelperspektiv Den samlade påverkan av växthusgaser uttryckt i gram koldioxidekvivalenter per km under drivmedlets hela livscykel (well-to-wheel). Normal Bensin- och dieselbilar antas tanka svensk låginblandad bensin och diesel. Etanolbilar antas alltid tanka E85 och gasbilar antas tanka fordonsgas med sverigemedelvärdet av andelen biogas. Elen till elbilar antas komma från icke miljömärkt nordisk elmix. Lägsta Bilen antas tanka det ur klimatsynpunkt bästa drivmedlet på marknaden, avsett för bilen i fråga. För gasbilar är det biogas. För dieselbilar är det diesel med förhöjd andel biodiesel i form av HVO. Andelen HVO i sådan diesel varierar. Vi antar att den innehåller 25 vol-% HVO och 5 vol-% FAME. Elen till elbilar antas komma från miljömärkt el från sol, vind eller vatten. Högsta Bilen antas tanka det ur klimatsynpunkt sämsta drivmedlet på marknaden, avsett för bilen i fråga. Elen till elbilar antas komma från marginalel tillverkad i kolkondenskraftverk. Tankvolym dividerad med förbrukning vid blandad körning, beräknad utifrån energiinnehållet i drivmedlen på den svenska marknaden. Denna kan skilja sig något från certifieringsdrivmedlenas energiinnehåll, varur den officiella drivmedelsförbrukningen beräknas. Gasbilar förutsätts tanka fordonsgas med sverigemedelvärdet av andelen biogas. Dieselbilar förutsätts tanka diesel med sverigemedelvärdet av andelarna RME och HVO. För elbilar anges räckvidden enligt det obligatoriska testet vid den europeiska körcykeln, vilket vi markerar med förkortningen NEDC efter den angivna siffran. Om vi inte vet om en tillverkaruppgift avser denna certifierade siffra eller är en egen uppskattning, så får den angivna siffran ingen sådan markering. Gröna Bilister

2 Nominerade till Miljöbästa bil 216 Om faktauppgifterna för laddhybrider Det är inte självklart hur man ska ange klimatpåverkan och energiförbrukning för en laddhybrid, eftersom dessa mått beror på hur mycket föraren kör på el respektive på bränsle. När en laddhybrid certifieras genomförs två körcykler (NEDC). Den första cykeln körs med fulladdat batteri, den andra med urladdat batteri. För de flesta modeller går inget bränsle åt under den första körcykeln, och ingen el går åt under den andra körcykeln. I idealfallet får man alltså separata värden på utsläpp och förbrukning vid drift på el respektive på bränsle. Det certifierade koldioxidutsläppet anger ett viktat medelvärde av utsläppen ur avgasröret under den första och andra körcykeln: Certifierat utsläpp = ([utsläpp cykel 1] x [räckvidd el] + [utsläpp cykel 2] x 25) / [räckvidd el +25] (1) Här räknas räckvidden på el i km. Ju längre bilen kan gå på el, desto lägre blir det certifierade utsläppet, eftersom det knappt sker några utsläpp under cykel 1 då bilen går på el. Utsläpp i livscykelperspektiv Samma formel (1) används för viktning, men vi sätter in livscykelutsläpppen för el under cykel 1, och livscykelutsläppen för det aktuella bränslet under cykel 2. Normalvärde, lägsta och högsta värde räknas sedan ut på samma sätt som beskrivits ovan, beroende på vilken el och vilka bränslen som används. anges separat för el respektive bränsle. Vi använder elförbrukningen under cykel 1 respektive förbrukad bränsleenergi under cykel 2. Viktad energieffektivitet Formel (1) används åter, men istället för utsläppen under cykel 1 och 2 sätter vi in elförbrukningen under cykel 1 och den förbrukade bränsleenergin under cykel 2. sförbrukning anges separat för el respektive bränsle på samma sätt som energieffektiviteten. Viktad elförbrukning Formel (1) används åter, men istället för utsläppen under cykel 1 och 2 sätter vi in elförbrukningen under cykel 1 och elförbrukningen under cykel 2. Eftersom det knappt går åt någon el under cykel 2 blir detta värde lägre än elförbrukningen vid ren eldrift. Viktad bränsleförbrukning Formel (1) används åter, men istället för utsläppen under cykel 1 och 2 sätter vi in bränsleförbrukningen under cykel 1 och bränsleförbrukningen under cykel 2. Eftersom det knappt går åt något bränsle under cykel 1 blir detta värde lägre än bränsleförbrukningen då batteriet är tomt. Om gruppering av modellvarianter Olika varianter av samma bilmodell presenteras oftast på samma sida. Detta gäller olika karosstyper (t ex sedan eller kombi), olika växellådor (manuell eller automat), olika motoralternativ, och olika utrustningsnivåer. Om inte annat anges gäller sifferuppgifterna den modellvariant som har lägst drivmedelsförbrukning. Den grupp modellvarianter som presenteras på samma sida deltar tillsammans som en enda kandidat till utmärkelsen Miljöbästa bil 216. Undantaget från denna princip är att en fyrhjulsdriven modellvariant presenteras och tävlar separat från motsvarande tvåhjulsdrivna variant. Detta görs eftersom det finns en särskild efterfrågan på fyrhjulsdrivna fossiloberoende bilar i norra Sverige. Det finns inte många sådana bilmodeller, och de som finns förtjänar att lyftas fram separat. Gröna Bilister

3 Nominerade till Miljöbästa bil 216 Översikt över nominerade bilmodeller Elbilar Ford Focus Electric Mercedes B-klass Electric Drive Nissan Leaf Renault Zoe Tesla Model S Tesla Model S (4WD) Volkswagen e-golf Volkswagen e-up! Laddhybrider Audi A3 e-tron Mercedes C 35 e Mitsubishi Outlander PHEV (4WD) Toyota Prius Plug-in hybrid HSD Volkswagen Golf GTE Volkswagen Passat GTE Volvo V6 D5/D6 Twin Engine (4WD) Volvo XC9 T8 Twin Engine (4WD) Etanolbilar Audi A4 TFSI E85 Audi A4 TFSI E85 (4WD) Volkswagen Golf TSI 125 MultiFuel Gasbilar Audi A3 TFSI g-tron Fiat Punto Easy NaturalPower Mercedes B 2 NGD Mercedes E 2 NGD Opel Zafira Tourer CNG Turbo ecoflex SEAT Leon TGI CNG SEAT Mii Ecofuel Skoda Citigo G-TEC Skoda Octavia G-TEC Suzuki S-CROSS CNG Suzuki S-CROSS 4x4 CNG (4WD) Suzuki Swift CNG Suzuki Swift 4x4 CNG (4WD) Volkswagen Golf TGI Bluemotion Volkswagen eco up! Volvo V6 Bi-fuel På sidorna som följer presenteras de nominerade bilmodellerna i bokstavsordning på varsitt faktablad. Gröna Bilister

4 Nominerade till Miljöbästa bil 216 Audi A3 gas sförbrukning Audi A3 TFSI g-tron Fordonsgas/Bensin 46 kwh/1 km (vid gasdrift) 3,3 kg/1 km (metan) [= 3,5 kg biogas = 3,4 kg naturgas] 5,2 l/1 km (bensin) 14,4 kg (metan) + 5 l (bensin) 41 mil (fordonsgas) + 98 mil (bensin) 1,4 l 11 hk (metan), 11 hk (bensin) 5 stjärnor (Euro NCAP 29 eller senare) Kombisedan L 431 cm, B 179 cm, H 142 cm 28 l 465 kg 1 3 kg SEK Gröna Bilister

5 Nominerade till Miljöbästa bil 216 Audi A3 laddhybrid Viktad sförbrukning Audi A3 e-tron El/Bensin i.u. i.u. i.u. Viktad drivmedelsförbrukning 11,4 kwh/1 km (el), 1,5 l/1 km (bensin) Batterikapacitet 8,8 kwh 4 l 5, mil (el), 94 mil (el och bensin) 1,4 l 12 hk (elmotor), 15 hk (bensin), 24 hk (el och bensin) 5 stjärnor (Euro NCAP 29 eller senare) Kombisedan L 431 cm, B 179 cm, H 142 cm 28 l 435 kg Släpvagn ej tillåten SEK i.u. i.u. i.u. Gröna Bilister

6 Nominerade till Miljöbästa bil 216 Audi A4 etanol sförbrukning Audi A4 TFSI E85 Etanol/Bensin 54 kwh/1 km 8,5 l/1 km (E85), 6,2 l/1 km (bensin) 63 l 75 mil (E85), 13 mil (bensin) 2, l 18 hk 5 stjärnor (Euro NCAP 29 eller senare) Sedan/Kombi L 47 cm, B 183 cm, H 143 cm 48 l 475 kg 1 5 kg 3 5 SEK Gröna Bilister

7 Nominerade till Miljöbästa bil 216 Audi A4 (4WD) etanol sförbrukning Audi A4 TFSI quattro E85 Etanol/Bensin 6 kwh/1 km 9,4 l/1 km (E85), 6,8 l/1 km (bensin) 61 l 66 mil (E85), 91 mil (bensin) 2, l 18 hk 5 stjärnor (Euro NCAP 29 eller senare) Sedan/Kombi L 47 cm, B 183 cm, H 143 cm 48 l 475 kg 1 7 kg 318 SEK Gröna Bilister

8 Nominerade till Miljöbästa bil 216 Fiat Punto gas sförbrukning Fiat Punto Easy NaturalPower Fordonsgas/Bensin 58 kwh/1 km (vid gasdrift) 4,2 kg/1 km (metan) [= 4,5 kg biogas = 4,4 kg naturgas] 6,3 l/1 km (bensin) 16,8 kg (metan) + 45 l (bensin) 38 mil (fordonsgas) + 73 mil (bensin) 1,4 l 7 hk (metan), 77 hk (bensin) 5 stjärnor passagerarskydd, 3 stjärnor fotgängarskydd (Euro NCAP) Kombisedan L 47 cm, B 169 cm, H 151 cm 2 l 342 kg Släpvagn ej tillåten SEK Gröna Bilister

9 Nominerade till Miljöbästa bil 216 Ford Focus el Batterikapacitet Ford Focus Electric El 15,4 kwh/1 km 23 kwh 16,2 mil (NEDC) 142 hk 5 stjärnor (Euro NCAP 29 eller senare) Kombisedan L 436 cm, B 182 cm, H 148 cm 237 l 365 kg Släpvagn ej tillåten 44 SEK Gröna Bilister

10 Nominerade till Miljöbästa bil 216 Mercedes B-klass el Batterikapacitet Mercedes B-klass Electric Drive El 16,6 kwh/1 km 28 kwh 2 mil (NEDC) 179 hk 5 stjärnor (Euro NCAP 29 eller senare) Kombi L 436 cm, B 181 cm, H 16 cm 51 l 445 kg Släpvagn ej tillåten 39 9 SEK Gröna Bilister

11 Nominerade till Miljöbästa bil 216 Mercedes B 2 gas sförbrukning Mercedes B 2 NGD Fordonsgas/Bensin 58 kwh/1 km (vid gasdrift) 4,2 kg/1 km (metan) [= 4,5 kg biogas = 4,4 kg naturgas] 6.4 l/1 km (bensin) 21 kg (metan) + 12 l (bensin) 47 mil (fordonsgas) + 19 mil (bensin) 2, l 156 hk 5 stjärnor (Euro NCAP 29 eller senare) Kombi L 436 cm, B 181 cm, H 159 cm 51 l 515 kg 1 5 kg SEK Gröna Bilister

12 Nominerade till Miljöbästa bil 216 Mercedes C-klass laddhybrid Viktad sförbrukning Mercedes C 35 e El/Bensin i.u. i.u. i.u. Viktad drivmedelsförbrukning 11,3 kwh/1 km (el), 2,1 l/1 km (bensin) Batterikapacitet 6,2 kwh 5 l 3,1 mil (el), i.u. (bensin) 2, l 279 hk 5 stjärnor (Euro NCAP 29 eller senare) Sedan/Kombi L 476 cm, B 184 cm, H 146 cm 335 l 465 kg 1 6 kg 496 SEK i.u. i.u. i.u. Gröna Bilister

13 Nominerade till Miljöbästa bil 216 Mercedes E 2 gas sförbrukning Mercedes E 2 NGD Fordonsgas/Bensin 6 kwh/1 km (vid gasdrift) 4,3 kg/1 km (metan) [= 4,6 kg biogas = 4,5 kg naturgas] 6,3 l/1 km (bensin) 2 kg (metan) + 59 l (bensin) 44 mil (fordonsgas) + 95 (bensin) 2, l 156 hk 5 stjärnor (Euro NCAP 29 eller senare) Sedan L 488 cm, B 185 cm, H 147 cm 4 l 55 kg 1 9 kg SEK Gröna Bilister

14 Nominerade till Miljöbästa bil 216 Mitsubishi Outlander (4WD) laddhybrid Viktad sförbrukning Mitsubishi Outlander PHEV El/Bensin 19,2 kwh/1 km (el), 48 kwh/1 km (bensin) 29 kwh/1 km 19,2 kwh/1 km (el), 5,5 l/1 km (bensin) Viktad drivmedelsförbrukning 13,4 kwh/1 km (el), 1,8 l/1 km (bensin) Batterikapacitet 12 kwh 45 l 5,2 mil (el), 88 mil (el och bensin) 2, l 2 x 82 hk (elmotor fram och bak), 121 hk (bensin), 23 hk (el+bensin) 5 stjärnor (Euro NCAP 29 eller senare) SUV L 47 cm, B 18 cm, H 171 cm 463 l 48 kg 1 5 kg 49 9 SEK Gröna Bilister

15 Nominerade till Miljöbästa bil 216 Nissan Leaf el Nissan Leaf El 15 kwh/1 km Batterikapacitet 24 kwh (3 kwh från jan 216) 19,9 mil (NEDC) (25 mil från jan 216) 19 hk (toppeffekt) 5 stjärnor (Euro NCAP 29 eller senare) Kombisedan L 445 cm, B 177 cm, H 155 cm 37 l 471 kg Släpvagn ej tillåten SEK Gröna Bilister

16 Nominerade till Miljöbästa bil 216 Opel Zafira gas sförbrukning Opel Zafira Tourer CNG Turbo ecoflex Fordonsgas/Bensin 65 kwh/1 km (vid gasdrift) 4,7 kg/1 km (metan) [= 5, kg biogas = 4,9 kg naturgas] 7,2 l/1 km (bensin) 25 kg (metan) + 14 l (bensin) 5 mil (fordonsgas) + 19 mil (bensin) 1,6 l 15 hk 5 stjärnor (Euro NCAP 29 eller senare) Minivan Sittplatser 7 L 466 cm, B 188 cm, H 169 cm 152 l (med 7 säten uppfällda) 612 kg kg SEK Gröna Bilister

17 Nominerade till Miljöbästa bil 216 Renault Zoe El Batterikapacitet Renault Zoe El 13,3 kwh/1 km 22 kwh 24 mil (NEDC) 88 hk 5 stjärnor (Euro NCAP 29 eller senare) Kombisedan L 48 cm, B 173 cm, H 156 cm 338 l 475 kg Släpvagn ej tillåten SEK (batterierna hyrs för kr/månad beroende på körsträcka) Gröna Bilister

18 Nominerade till Miljöbästa bil 216 Seat Leon gas sförbrukning SEAT Leon TGI CNG Fordonsgas/Bensin 49 kwh/1 km (vid gasdrift) 3,5 kg/1 km (metan) [= 3,8 kg biogas = 3,7 kg naturgas] 5,3 l (bensin) 15 kg (metan) + 5 l (bensin) 4 mil (fordonsgas) + 96 mil (bensin) 1,4 l 11 hk 5 stjärnor (Euro NCAP 29 eller senare) Kombisedan/Kombi L 426 cm, B 178 cm, H 146 cm 275 L 481 kg 1 4 kg SEK Gröna Bilister

19 Nominerade till Miljöbästa bil 216 Seat Mii gas sförbrukning SEAT Mii Ecofuel Fordonsgas/Bensin 4 kwh/1 km (vid gasdrift) 2,9 kg/1 km (metan) [= 3,1 kg biogas = 3, kg naturgas] 4,4 l (bensin) 11 kg (metan) + 1 l (bensin) 36 mil (fordonsgas) + 23 mil (bensin) 1, l 68 hk 5 stjärnor (Euro NCAP 29 eller senare) Kombisedan Sittplatser 4 L 356 cm, B 165 cm, H 148 cm 213 l 339 kg Släpvagn ej tillåten SEK Gröna Bilister

20 Nominerade till Miljöbästa bil 216 Skoda Citigo gas sförbrukning Skoda Citigo G-TEC Fordonsgas/Bensin 4 kwh/1 km (vid gasdrift) 2,9 kg/1 km (metan) [= 3,1 kg biogas = 3, kg naturgas] 4,4 l (bensin) 11 kg (metan) + 1 l (bensin) 36 mil (fordonsgas) + 23 mil (bensin) 1, l 68 hk 5 stjärnor (Euro NCAP 29 eller senare) Kombisedan Sittplatser 4 L 356 cm, B 165 cm, H 148 cm 213 l 339 kg Släpvagn ej tillåten SEK Gröna Bilister

21 Nominerade till Miljöbästa bil 216 Skoda Octavia gas sförbrukning Skoda Octavia G-TEC Fordonsgas/Bensin 49 kwh/1 km (vid gasdrift) 3,5 kg/1 km (metan) [= 3,8 kg biogas = 3,7 kg naturgas] 5,3 l (bensin) 15 kg (metan) + 5 l (bensin) 4 mil (fordonsgas) + 96 mil (bensin) 1,4 l 11 hk 5 stjärnor (Euro NCAP 29 eller senare) Kombisedan/Kombi L 466 cm, B 181 cm, H 146 cm 46 l 43 kg 1 4 kg SEK Gröna Bilister

22 Nominerade till Miljöbästa bil 216 Suzuki S-CROSS gas sförbrukning Suzuki S-CROSS CNG Fordonsgas/Bensin 5 kwh/1 km (vid gasdrift) 3,6 kg/1 km (metan) [= 3,9 kg 3 biogas = 3,8 kg 3 naturgas] 5,4 l (bensin) 14 kg (metan) + 47 l (bensin) 37 mil (fordonsgas) + 89 mil (bensin) 1,6 l 18 hk (gas), 12 hk (bensin) 5 stjärnor (Euro NCAP 29 eller senare) SUV L 43 cm, B 177 cm, H 157 cm 345 l 468 kg 1 2 kg SEK Gröna Bilister

23 Nominerade till Miljöbästa bil 216 Suzuki S-CROSS (4WD) gas sförbrukning Suzuki S-CROSS 4x4 CNG Fordonsgas/Bensin 53 kwh/1 km (vid gasdrift) 3,8 kg/1 km (metan) [= 4,1 kg 3 biogas = 4, kg 3 naturgas] 5,7 l (bensin) 14 kg (metan) + 47 l (bensin) 35 mil (fordonsgas) + 75 mil (bensin) 1,6 l 18 hk (gas), 12 hk (bensin) 5 stjärnor (Euro NCAP 29 eller senare) SUV L 43 cm, B 177 cm, H 157 cm 345 l 383 kg 1 2 kg SEK Gröna Bilister

24 Nominerade till Miljöbästa bil 216 Suzuki Swift gas sförbrukning Suzuki Swift CNG Fordonsgas/Bensin 46 kwh/1 km (vid gasdrift) 3,3 kg/1 km (metan) [= 3,5 kg 3 biogas = 3,4 kg 3 naturgas] 5, l (bensin) 9,6 kg (metan) + 42 l (bensin) 27 mil (fordonsgas) + 85 mil (bensin) 1,2 l 85 hk (gas), 94 hk (bensin) 5 stjärnor (Euro NCAP 29 eller senare) Kombisedan L 285 cm, B 17 cm, H 151 cm 142 l 382 kg 1 kg SEK Gröna Bilister

25 Nominerade till Miljöbästa bil 216 Suzuki Swift (4WD) gas sförbrukning Suzuki Swift 4x4 CNG Fordonsgas/Bensin 5 kwh/1 km (vid gasdrift) 3,6 kg/1 km (metan) [= 3,9 kg 3 biogas = 3,8 kg 3 naturgas] 5,5 l (bensin) 9,6 kg (metan) + 42 l (bensin) 25 mil (fordonsgas) + 78 mil (bensin) 1,2 l 85 hk (gas), 94 hk (bensin) 5 stjärnor (Euro NCAP 29 eller senare) Kombisedan L 285 cm, B 17 cm, H 151 cm 142 l 372 kg 1 kg SEK Gröna Bilister

26 Nominerade till Miljöbästa bil 216 Tesla Model S el Tesla Model S 7/S 85 Batterikapacitet Sittplatser El 17, kwh/1 km 7 eller 85 kwh 42 mil (batteri 7 kwh), 5,2 mil (batteri 85 kwh) (NEDC) 32 hk (batteri 7 kwh), 378 hk (batteri 85 kwh) 5 stjärnor (Euro NCAP 29 eller senare) Kombisedan 5 (+ 2 barn) L 497 cm, B 196 cm, H 145 cm 745 l (bak) + 15 l (fram) 415 kg Släpvagn ej tillåten 729 SEK (7 kwh), 828 SEK (85 kwh) Gröna Bilister

27 Nominerade till Miljöbästa bil 216 Tesla Model S (4WD) el Batterikapacitet Sittplatser Tesla Model S 7D/S 85D El 17, kwh/1 km 7 eller 85 kwh 44 mil med batteri 6 kwh, 53 mil med batteri 85 kwh (NEDC) 262 hk 5 stjärnor (Euro NCAP 29 eller senare) Kombisedan 5 (+ 2 barn) L 497 cm, B 196 cm, H 145 cm 745 l (bak) + 15 l (fram) 415 kg Släpvagn ej tillåten i.u. (7 kwh), SEK (85 kwh) Gröna Bilister

28 Nominerade till Miljöbästa bil 216 Toyota Prius laddhybrid Viktad energieffektivitet Toyota Prius Plug-in hybrid HSD El/Bensin 17 kwh/1 km (med laddat batteri), 33 kwh (bensin) 25 kwh/1 km sförbrukning 9,3 kwh/1 km el +,9 l/1 km bensin (med laddat batteri), 3,7 l/1 km (bensin) Viktad drivmedelsförbrukning 5,2 kwh/1 km (el), 2,1 l/1 km (bensin) Batterikapacitet 4,4 kwh 45 l 2,5 mil (el) mil (bensin) 1,8 l 99 hk (bensin), 136 hk (bensin+el) 5 stjärnor (Euro NCAP 29 eller senare) Kombisedan L 448 cm, B 175 cm, H 149 cm 443 l kg Släpvagn ej tillåten SEK Gröna Bilister

29 Nominerade till Miljöbästa bil 216 Volkswagen Golf el Batterikapacitet Volkswagen e-golf El 12,7 kwh/1 km 24 kwh 19 mil (NEDC) 115 hk 5 stjärnor (Euro NCAP 29 eller senare) Kombisedan L 427 cm, B 18 cm, H 145 cm 341 l 395 kg Släpvagn ej tillåten SEK Gröna Bilister

30 Nominerade till Miljöbästa bil 216 Volkswagen Golf etanol sförbrukning Volkswagen Golf TSI 125 MultiFuel Etanol/Bensin 45 kwh/1 km 7,1 l/1 km (E85), 5,2 l/1 km (bensin) 5 l 71 mil (E85), 98 mil (bensin) 1,4 125 hk 5 stjärnor (Euro NCAP 29 eller senare) Kombisedan/Kombi/MPV L 426 cm, B 18 cm, H 145 cm 38 L 523 kg 1 4 kg 213 SEK Gröna Bilister

31 Nominerade till Miljöbästa bil 216 Volkswagen Golf gas sförbrukning Volkswagen Golf TGI Bluemotion Fordonsgas/Bensin 47 kwh/1 km (vid gasdrift) 3,4 kg/1 km (metan) [= 3,6 kg biogas = 3,5 kg naturgas] 5,1 l (bensin) 15 kg (metan) + 5 l (bensin) 42 mil (fordonsgas) + 1 mil (bensin) 1,4 l 11 hk 5 stjärnor (Euro NCAP 29 eller senare) Kombisedan/Kombi L 423 cm, B 18 cm, H 145 cm 291 l 514 kg 1 4 kg SEK Gröna Bilister

32 Nominerade till Miljöbästa bil 216 Volkswagen Golf laddhybrid Viktad energieffektivitet sförbrukning Volkswagen Golf GTE El/Bensin i.u. i.u. i.u. Viktad drivmedelsförbrukning 11,6 kwh/1 km (el), 1,6 l/1 km (bensin) Batterikapacitet 8,7 kwh 5 l 5 mil (el), 94 mil (el+bensin) 1,4 l 15 hk (bensin), 12 hk (el), 24 hk (el+bensin) 5 stjärnor (Euro NCAP 29 eller senare) Kombisedan L 427 cm, B 18 cm, H 146 cm 272 l 421 kg 1 5 kg SEK i.u. i.u. i.u. Gröna Bilister

33 Nominerade till Miljöbästa bil 216 Volkswagen Passat laddhybrid Viktad energieffektivitet sförbrukning Volkswagen Passat GTE El/Bensin i.u. i.u. i.u. Viktad drivmedelsförbrukning 12,2 kwh/1 km (el), 2, l/1 km (bensin) Batterikapacitet 9,9 kwh 5 l 5 mil (el), 111 mil (el+bensin) 1,4 l 156 hk (bensin), 115 hk (el), 218 hk (el+bensin) 5 stjärnor (Euro NCAP 29 eller senare) Sedan/kombi L 477 cm, B 183 cm, H 146 cm 42 l 478 kg 1 6 kg 49 9 SEK i.u. i.u. i.u. Gröna Bilister

34 Nominerade till Miljöbästa bil 216 Volkswagen up! gas sförbrukning Volkswagen eco up! Fordonsgas/Bensin 4 kwh/1 km (vid gasdrift) 2,9 kg/1 km (metan) [= 3,1 kg biogas = 3, kg naturgas] 4,4 l (bensin) 11 kg (metan) + 1 l (bensin) 36 mil (fordonsgas) + 23 mil (bensin) 1, l 68 hk 5 stjärnor (Euro NCAP 29 eller senare) Kombisedan Sittplatser 4 L 354 cm, B 164 cm, H 149 cm 213 l 414 kg Släpvagn ej tillåten SEK Gröna Bilister

35 Nominerade till Miljöbästa bil 216 Volkswagen up! el Batterikapacitet Volkswagen e-up! El 11,7 kwh/1 km 18,7 kwh 16 mil (NEDC) 82 hk 5 stjärnor (Euro NCAP 29 eller senare) Kombisedan Sittplatser 4 L 354 cm, B 165 cm, H 149 cm 25 l 286 kg Släpvagn ej tillåten SEK Gröna Bilister

36 Nominerade till Miljöbästa bil 216 Volvo V6 gas sförbrukning Volvo V6 Bi-fuel Fordonsgas/Bensin 6 kwh/1 km (vid gasdrift) 4,3 kg/1 km (metan) [= 4,6 kg biogas = 4,5 kg naturgas] 6,4 l (bensin) 16,8 kg (metan) + 67,5 l (bensin) 37 mil (fordonsgas) + 18 mil (bensin) 2, l 245 hk 5 stjärnor (Euro NCAP 29 eller senare) Kombi L 464 cm, B 19 cm, H 148 cm 365 l 43 kg 1 6 kg SEK Gröna Bilister

37 Nominerade till Miljöbästa bil 216 Volvo V6 (4WD) laddhybrid Viktad energieffektivitet sförbrukning Volvo V6 D5/D6 Twin Engine El/Diesel 18 kwh/1 km (el), 5 kwh/1 km (diesel) 29 kwh/1 km 18 kwh/1 km (el), 5, l/1 km (diesel) Viktad drivmedelsförbrukning 13,3 kwh/1 km (el), 1,8 l/1 km (diesel) Batterikapacitet 11,2 kwh 45 l 5 mil (el), 9 mil (diesel) 2,4 l 163/22 hk (diesel, D5/D6) + 68 hk (el) 5 stjärnor (Euro NCAP 29 eller senare) Kombi L 463 cm, B 187 cm, H 148 cm 35 l 45 kg 1 8 kg 469 SEK (D5) Gröna Bilister

38 Nominerade till Miljöbästa bil 216 Volvo XC9 (4WD) laddhybrid Viktad energieffektivitet sförbrukning Volvo XC9 T8 Twin Engine El/Bensin 26,3 kwh/1 km (el), 51 kwh/1 km (bensin) 35 kwh/1 km 26,3 kwh/1 km (el), 5,8 l/1 km (bensin) Viktad drivmedelsförbrukning i.u. (el), 2,1 l/1 km (bensin) Batterikapacitet 9,2 kwh 5 l 4,3 mil (el), 88 mil (bensin) 2, l 32 hk (bensin) + 87 hk (el) 5 stjärnor (Euro NCAP 29 eller senare) SUV Sittplatser 7 L 495 cm, B 21 cm, H 178 cm 314 l (med 7 säten uppfällda), 64 l (med 5 säten uppfällda) 686 kg 2 4 kg 77 SEK Gröna Bilister

Miljöbästa bilar 2015

Miljöbästa bilar 2015 Miljöbästa bilar 215 Urvalskriterier Förnybarhet Bilen ska vara fossiloberoende. Med detta menas att den ska vara typgodkänd för att köras på ett kommersiellt tillgängligt drivmedel som till minst 75 %

Läs mer

Miljöbästa bilar 2017

Miljöbästa bilar 2017 Miljöbästa bilar 2017 Urvalskriterier Förnybarhet Bilen ska vara fossiloberoende. Med detta menas att den ska vara typgodkänd för att köras på ett kommersiellt tillgängligt drivmedel som till minst 75

Läs mer

Miljöbästa bilar 2014

Miljöbästa bilar 2014 Miljöbästa bilar 214 Urvalskriterier Klimat För bilar som kan drivas av etanol E85 eller fordonsgas får koldioxidutsläppen ur avgasröret vara högst 15 g/km. Elbilar och laddhybrider får förbruka högst

Läs mer

Miljöbästa bilar 2013

Miljöbästa bilar 2013 Miljöbästa bilar 213 Urvalskriterier Klimat Enligt regeringens förslag till ny miljöbilsdefinition, som planeras införas den 1 januari 213. Koldioxidutsläppen ur avgasröret ska vara mindre än 95 +,457*(M

Läs mer

Miljöbästa bilar 2011

Miljöbästa bilar 2011 Miljöbästa bilar 2011 Urvalskriterier Klimat: utsläpp av växthusgaser på max 120 gram koldioxidekvivalenter per km vid blandad körning i livscykelperspektiv. Beräknas utifrån de senaste och mest tillförlitliga

Läs mer

Miljöbilar 2016. BIL Sweden 2016-01-04

Miljöbilar 2016. BIL Sweden 2016-01-04 Miljöbilar 2016 BIL Sweden 2016-01-04 Miljöbilar 2016 I denna lista finns de personbilar och lätta lastbilar angivna som uppfyller den nya miljöbilsdefinitionen som trädde i kraft den 1 januari 2013 och

Läs mer

Miljöbästa bilar 2018

Miljöbästa bilar 2018 Miljöbästa bilar 218 Gröna Bilister 18 32 22 info@gronabilister.se Nominerade till Miljöbästa bil 218 Översikt över nominerade bilmodeller Elbilar Hyundai Ionic electric Nissan Leaf Renault Zoe Tesla Model

Läs mer

Miljöbästa Bilar 2019

Miljöbästa Bilar 2019 Miljöbästa Bilar 219 Bilmodeller nominerade till Gröna Bilisters utmärkelse Miljöbästa Bil 219 (Preliminär version) Juli 219 Översikt över nominerade bilmodeller Etanolbilar Ford Kuga EcoBoost E85 Laddhybrider

Läs mer

Nyregistrerade laddbara personbilar september 2019

Nyregistrerade laddbara personbilar september 2019 Nyregistrerade laddbara personbilar september 2019 september januari-september andel % totalt jan-sep Modell Typ 2019 2018 2019 2018 2019 2018 1 MITSUBISHI OUTLANDER PHE Laddhybrid 283 242 3503 1800 12,83

Läs mer

Nyregistrerade laddbara personbilar december 2018

Nyregistrerade laddbara personbilar december 2018 1 (7) Nyregistrerade laddbara personbilar december 2018 december januari-december andel % totalt jan-dec Modell Typ 2018 2017 2018 2017 2018 2017 1 VW PASSAT GTE Laddhybrid 60 440 3974 4624 14,03 23,93

Läs mer

Nyregistrerade laddbara personbilar augusti 2019

Nyregistrerade laddbara personbilar augusti 2019 Nyregistrerade laddbara personbilar augusti 2019 augusti januari-augusti andel % totalt jan-aug Modell Typ 2019 2018 2019 2018 2019 2018 1 MITSUBISHI OUTLANDER PHE Laddhybrid 246 78 3220 1558 13,53 8,91

Läs mer

Nyregistrerade laddbara personbilar mars 2019

Nyregistrerade laddbara personbilar mars 2019 Nyregistrerade laddbara personbilar mars 2019 mars januari-mars andel % totalt jan-mar Modell Typ 2019 2018 2019 2018 2019 2018 1 MITSUBISHI OUTLANDER PHE Laddhybrid 642 178 1594 527 16,26 8,68 2 Tesla

Läs mer

Nyregistrerade laddbara personbilar februari 2019

Nyregistrerade laddbara personbilar februari 2019 Nyregistrerade laddbara personbilar februari 2019 februari januari-februari andel % totalt jan-feb Modell Typ 2019 2018 2019 2018 2019 2018 1 MITSUBISHI OUTLANDER PHE Laddhybrid 496 209 952 349 17,48 10,04

Läs mer

Miljöbilar 2013. BIL Sweden 2012-12-28

Miljöbilar 2013. BIL Sweden 2012-12-28 Miljöbilar 2013 BIL Sweden 2012-12-28 Miljöbilar 2013 I denna lista finns de personbilar och lätta lastbilar angivna som uppfyller den nya miljöbilsdefinitionen som trädde i kraft den 1 januari 2013 och

Läs mer

Miljöbilar 2015. BIL Sweden 2015-07-01

Miljöbilar 2015. BIL Sweden 2015-07-01 Miljöbilar 2015 BIL Sweden 2015-07-01 Miljöbilar 2015 I denna lista finns de personbilar och lätta lastbilar angivna som uppfyller den nya miljöbilsdefinitionen som trädde i kraft den 1 januari 2013 och

Läs mer

Miljöbilar 2014. BIL Sweden 2014-01-02 reviderad

Miljöbilar 2014. BIL Sweden 2014-01-02 reviderad Miljöbilar 2014 BIL Sweden 2014-01-02 reviderad Miljöbilar 2014 I denna lista finns de personbilar och lätta lastbilar angivna som uppfyller den nya miljöbilsdefinitionen som trädde i kraft den 1 januari

Läs mer

Miljöbilar BIL Sweden

Miljöbilar BIL Sweden Miljöbilar 2018 BIL Sweden 2018-01-02 Miljöbilar 2018 I denna lista finns de personbilar och lätta lastbilar angivna som uppfyller den nya miljöbilsdefinitionen som trädde i kraft den 1 januari 2013 och

Läs mer

Bilaga 1, tillhörande ärende: Förslag om införande av elbilar i den centrala fordonshanteringen inom Alingsås Kommun.

Bilaga 1, tillhörande ärende: Förslag om införande av elbilar i den centrala fordonshanteringen inom Alingsås Kommun. Bilaga 1, tillhörande ärende: Förslag om införande av elbilar i den centrala fordonshanteringen inom Alingsås Kommun. Så fungerar en elbil En renodlad elbil har inget avgasrör och ger inga utsläpp i gatumiljö.

Läs mer

Miljöbilar BIL Sweden

Miljöbilar BIL Sweden Miljöbilar 2017 BIL Sweden 2017-07-01 Miljöbilar 2017 I denna lista finns de personbilar och lätta lastbilar angivna som uppfyller den nya miljöbilsdefinitionen som trädde i kraft den 1 januari 2013 och

Läs mer

Biogas Gotland i samarbete med Gotlands bilhandlare

Biogas Gotland i samarbete med Gotlands bilhandlare Biogas Gotland i samarbete med Gotlands bilhandlare Biogasbilarna i denna broschyr är ett urval av marknadens vanligaste modeller. Flera finns både som nya och begagnade, andra enbart som begagnade, då

Läs mer

2016-02-28. Elbilsutredning Noreens samfällighetsförening. Daniel Norlén

2016-02-28. Elbilsutredning Noreens samfällighetsförening. Daniel Norlén 2016-02-28 Elbilsutredning Noreens samfällighetsförening Daniel Norlén Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Syfte och målsättning... 2 1.3 Metod... 2 2. Allmänt om elbilar... 3

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om värdering av bilförmån för beskattningsåret 2016 Skatteverket beslutar följande allmänna råd om värdering av bilförmån att tillämpas

Läs mer

Raketstart på bilåret 2016

Raketstart på bilåret 2016 2016-02-01 Raketstart på bilåret 2016 - Bilåret 2016 har inletts på ett mycket bra sätt. Registreringarna av nya personbilar ökade med sex procent i januari. Det är den tjugofemte månaden i rad med plussiffror

Läs mer

Elbilar i Sverige. modeller på marknaden nu och 2014. Per Lundgren E-mission i Öresundsregionen - Avslutningskonferens Malmö 2013-11-22

Elbilar i Sverige. modeller på marknaden nu och 2014. Per Lundgren E-mission i Öresundsregionen - Avslutningskonferens Malmö 2013-11-22 Elbilar i Sverige modeller på marknaden nu och 2014 Per Lundgren E-mission i Öresundsregionen - Avslutningskonferens Malmö 2013-11-22 Antal elbilar i Sverige oktober 2013 (ELIS) Laddbara elbilar totalt

Läs mer

Bästa oktober någonsin för personbilar

Bästa oktober någonsin för personbilar 2015-11-02 Bästa oktober någonsin för personbilar - Bilmarknaden fortsätter att gå mycket starkt. I oktober ökade registreringarna av nya personbilar med tolv procent. Det är tjugoandra månaden i rad som

Läs mer

GreenCharge roadshow Elfordon på väg! Sveriges största roadshow elfordonsturné 2014 Habo 24 mars

GreenCharge roadshow Elfordon på väg! Sveriges största roadshow elfordonsturné 2014 Habo 24 mars GreenCharge roadshow Elfordon på väg! Sveriges största roadshow elfordonsturné 2014 Habo 24 mars GreenCharge roadshow Körschema 6 mars 11 april 6/3 fm: Ronneby (start) 6/3 em: Karlshamn 7-9/3: Norge/Danmark

Läs mer

Högtryck på fordonsmarknaden

Högtryck på fordonsmarknaden 2014-05-02 Högtryck på fordonsmarknaden - Det råder högtryck på fordonsmarknaden och i april ökade personbilsregistreringarna för fjärde månaden i rad och de totala lastbilsregistreringarna ökade för femte

Läs mer

Stark inledning på personbilsåret 2015

Stark inledning på personbilsåret 2015 2015-02-02 Stark inledning på personbilsåret 2015 - Personbilsåret 2015 har börjat bra och registreringarna av nya personbilar ökade med nio procent i januari. Det är den trettonde månaden i rad med plussiffror

Läs mer

Heta bilhallar i mars

Heta bilhallar i mars 2016-04-01 Heta bilhallar i mars - Nybilsregistreringarna fortsätter att utvecklas starkt. Registreringarna av nya personbilar ökade med tio procent i mars, vilket är den tjugosjunde månaden i rad med

Läs mer

Dyrt för företagen välja miljöbilar efter nyår listan på alla modeller som klarar de tuffa kraven

Dyrt för företagen välja miljöbilar efter nyår listan på alla modeller som klarar de tuffa kraven Ynnor AB, oberoende rådgivare för företagens bilar. Pressmeddelande 2012-12-03 Dyrt för företagen välja miljöbilar efter nyår listan på alla modeller som klarar de tuffa kraven Ny teknik för att klara

Läs mer

Tredje bästa augusti någonsin för nya bilar

Tredje bästa augusti någonsin för nya bilar 2014-09-01 Tredje bästa augusti någonsin för nya bilar - Det råder fortsatt högtryck i bilhallarna. Registreringarna av nya personbilar ökade med tolv procent i augusti. Årets augusti är den tredje högsta

Läs mer

GreenCharge roadshow Elfordon på väg! Sveriges största roadshow elfordonsturné 2014 Vetlanda 28 mars

GreenCharge roadshow Elfordon på väg! Sveriges största roadshow elfordonsturné 2014 Vetlanda 28 mars GreenCharge roadshow Elfordon på väg! Sveriges största roadshow elfordonsturné 2014 Vetlanda 28 mars GreenCharge roadshow Körschema 6 mars 11 april 6/3 fm: Ronneby (start) 6/3 em: Karlshamn 7-9/3: Norge/Danmark

Läs mer

Fordonsgas. Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas Vätgas

Fordonsgas. Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas Vätgas Fordonsgas Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas Vätgas Fordonsgas Fordonsgas är ett avsevärt mycket renare bränsle än bensin och diesel. Behovet av alternativa drivmedel blir allt mer aktuellt ur flera perspektiv

Läs mer

Bilregistreringarna i maj enligt prognos

Bilregistreringarna i maj enligt prognos 2013-06-03 Bilregistreringarna i maj enligt prognos - Personbilsregistreringarna visade på en liten ökning i maj, vilket är andra månaden i rad med plussiffror. Det var samma antal registreringsdagar både

Läs mer

Nytt rekord i bilbranschen! (def siffror)

Nytt rekord i bilbranschen! (def siffror) 2015-08-03 Nytt rekord i bilbranschen! (def siffror) - Den mycket starka bilmarknaden fortsatte i juli då nyregistreringarna av personbilar ökade enligt definitiva siffror med 18 procent, vilket är den

Läs mer

P-tillstånd för miljöfordon i Göteborg

P-tillstånd för miljöfordon i Göteborg 2009-02-04 P-tillstånd för miljöfordon i Göteborg Göteborg ger p-subventioner till personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar som uppfyller stadens definition av miljöfordon och övriga krav för användandet.

Läs mer

LS-UPP11-009 LS-FM011-027

LS-UPP11-009 LS-FM011-027 Liten Mellanbil Sedan/Kombi - Krav Anbudsgivare 1A 1B 1C 2A 2B 2C 2D 2E 2F Leverantör: Avis Avis Avis Mabi Mabi Mabi Mabi Mabi Mabi Fabrikat: KIA Ceed Toyota Auris Hyundai i30 BMW 118d Citroen C4 Ford

Läs mer

Försäljning av miljöfordon. drivmedel i Stockholm

Försäljning av miljöfordon. drivmedel i Stockholm Miljöbilar i Stockholm Försäljning av miljöfordon och förnybara drivmedel i Stockholm Sammanställning av statistik för 2006 samt prognos för 2007 Maj 2007 Dokumentinformation Titel: Försäljning av miljöfordon

Läs mer

Exempeluppgift Delprov A2 Granska information, kommunicera och ta ställning

Exempeluppgift Delprov A2 Granska information, kommunicera och ta ställning Exempeluppgift Delprov A Granska information, kommunicera och ta ställning Nya bilar till hemtjänsten. En kommun ska hyra 0 stycken nya bilar. Bilarna ska användas av personalen när de ska besöka sina

Läs mer

Bästa augustimånaden någonsin* för nya bilar

Bästa augustimånaden någonsin* för nya bilar 2015-09-01 Bästa augustimånaden någonsin* för nya bilar - Augusti var ytterligare en mycket stark månad på bilmarknaden. Nyregistreringarna av personbilar ökade med nästan elva procent, vilket är den tjugonde

Läs mer

SVERIGE ELEKTRIFIERAS! DAGS FÖR LADDNING. Trafikkonferens Skåne, 2016 Mazdak Haghanipour Projektledare, Power Circle

SVERIGE ELEKTRIFIERAS! DAGS FÖR LADDNING. Trafikkonferens Skåne, 2016 Mazdak Haghanipour Projektledare, Power Circle SVERIGE ELEKTRIFIERAS! DAGS FÖR LADDNING DAGS FÖR LADDNING Trafikkonferens Skåne, 2016 Mazdak Haghanipour Projektledare, Power Circle OM POWER CIRCLE PARTNERFÖRETAG/FINANSIÄRER VAR 4:E BIL, LADDBAR! 1

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om värdering av bilförmån för beskattningsåret 2015 Skatteverket lämnar följande allmänna råd om värdering av bilförmån att tillämpas

Läs mer

Bilrekord i juni och första halvåret

Bilrekord i juni och första halvåret 2017-07-03 Bilrekord i juni och första halvåret - Det var fortsatt full fart på bilmarknaden i juni. Registreringarna av nya personbilar ökade med 5,6 procent och nådde den högsta siffran någonsin för

Läs mer

Faktablad KVD Bilpriser.se

Faktablad KVD Bilpriser.se Faktablad KVD Bilpriser.se Om topplistorna I topplistorna nedan presenteras bilmodeller som vi kommer att se mer av på den svenska begagnatmarknaden inom den närmsta tiden, till följd av det pågående bilmodellårsskiftet

Läs mer

Nionde månaden i rad med uppgång för nya bilar

Nionde månaden i rad med uppgång för nya bilar 2014-10-01 Nionde månaden i rad med uppgång för nya bilar - Den positiva trenden på fordonsmarknaden fortsatte i september. Nyregistreringarna av personbilar ökade med sju procent, vilket är nionde månaden

Läs mer

Information. Definitiva nyregistreringar under Till media

Information. Definitiva nyregistreringar under Till media Information Till media 2011-01-10 Definitiva nyregistreringar under 2010 Under december registrerades enligt BIL Sweden 29 770 nya personbilar vilket är en ökning med 53,7% jämfört med samma månad förra

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om värdering av bilförmån för beskattningsåret 2017 Skatteverket beslutar följande allmänna råd om värdering av bilförmån att tillämpas

Läs mer

Bästa mars någonsin för nya bilar

Bästa mars någonsin för nya bilar 2017-04-03 Bästa mars någonsin för nya bilar - Det var fortsatt mycket bra fart på bilmarknaden i mars. Registreringarna av nya personbilar ökade med 10,6 procent. Det är 39:e månaden i rad med plussiffror

Läs mer

Jämförelse av förbrukning vid blandad körning per storleksklass

Jämförelse av förbrukning vid blandad körning per storleksklass MINIBIL 1 CITROĖN C1 VTi 68 S&S 3,8 4,5 3,4 88 - PEUGEOT 108 PureTech 68 3,8 4,5 3,4 88 - TOYOTA AYGO 1,069 hk Stop&Start Manuell 3,8 4,5 3,4 88 4 SKODA CITIGO MPI 60 hk - ASG5 4,0 ingen info ingen info

Läs mer

Bonus-Malus ritar om kartan för nybilsmarknaden. Miljöbil, fossiloberoende, fossilfritt, klimatbonusbil vad betyder alla begrepp?

Bonus-Malus ritar om kartan för nybilsmarknaden. Miljöbil, fossiloberoende, fossilfritt, klimatbonusbil vad betyder alla begrepp? Bonus-Malus ritar om kartan för nybilsmarknaden. Miljöbil, fossiloberoende, fossilfritt, klimatbonusbil vad betyder alla begrepp? Jonas Lööf, Miljöfordon Sverige & GreenCharge 2018-05-03 KLART MAN HÄNGER

Läs mer

Bonus-malus, bonusen

Bonus-malus, bonusen Bonus-malus, bonusen Kr 70000 60000 50000 Bonus 40000 30000 20000 10000 0 CO2, g/km 0 10 20 30 40 50 60 Bonus, exempel personbilar Modell NEDC-värden Bonus (CO 2 g/km) (kr) Nissan Leaf 0 60 000 BMW i3

Läs mer

Bonus-Malus ritar om kartan för nybilsmarknaden

Bonus-Malus ritar om kartan för nybilsmarknaden Bonus-Malus ritar om kartan för nybilsmarknaden Jonas Lööf, Hållbara Hästkrafter & Miljöfordon Sverige 2018-05-09 2018 Nytt skattesystem från 1 juli 2018: BONUS-MALUS Ska ge inköp av grönare fordon Ny

Läs mer

Heta bilhallar i juni

Heta bilhallar i juni 2015-07-01 Heta bilhallar i juni - Juni var ytterligare en het månad på bilmarknaden och nyregistreringarna av personbilar ökade med tolv procent, vilket innebär den artonde månaden i rad med ökade registreringar.

Läs mer

2013 blev ett riktigt bra bilår

2013 blev ett riktigt bra bilår 2014-01-02 2013 blev ett riktigt bra bilår 269 000 personbilar och 37 000 lätta lastbilar nyregistrerades under 2013 Prognos för 2014: 275 000 personbilar och 40 000 lätta lastbilar - 2013 blev ett riktigt

Läs mer

Säkert och hållbart Höst 2011

Säkert och hållbart Höst 2011 Säkert och hållbart Höst 2011 De säkraste bilarna med bra miljöprestanda Nyhet! Beställ listan med säkra och miljöanpassade bilar soh@folksam.se Säkra bilar med bra miljöprestanda Trafikskador innebär

Läs mer

Avtalsform Förnyad konkurrensutsättning Namn Fordon (köp och långtidshyror)

Avtalsform Förnyad konkurrensutsättning Namn Fordon (köp och långtidshyror) Umeå Kommun Utvärdering Lägsta pris Delat anbud Avtalsform Förnyad konkurrensutsättning Namn Fordon (köp och långtidshyror) Diarie 12024 Ansvarig upphandlare Jan Lundberg Detta dokument är en kopia på

Läs mer

Information. Definitiva nyregistreringar under Till media

Information. Definitiva nyregistreringar under Till media Information Till media 2017-01-09 Definitiva nyregistreringar under 2016 Under december registrerades enligt BIL Sweden 37 281 nya personbilar vilket är en ökning med 11,2% jämfört med samma månad förra

Läs mer

Tidig våryra i bilhallarna redan i februari

Tidig våryra i bilhallarna redan i februari 2016-03-01 Tidig våryra i bilhallarna redan i februari - Det var fortsatt bra fart i bilhallarna i februari. Registreringarna av nya personbilar ökade med 13 procent i februari. Det är den tjugosjätte

Läs mer

Stark fordonsmarknad i november

Stark fordonsmarknad i november 2010-12-01 Stark fordonsmarknad i november - Den positiva utvecklingen på fordonsmarknaden fortsatte i november och registreringarna av både personbilar och lastbilar ökade kraftigt. Det här visar att

Läs mer

Miljökrav vid upphandling av fordon och transporter

Miljökrav vid upphandling av fordon och transporter Miljökrav vid upphandling av fordon och transporter En upphandlares vardag Innehåll Kort presentation av Västra Götalandsregionen Miljöarbetet i Västra Götalandsregionen Miljökrav fordon personbilar och

Läs mer

Information. Definitiva nyregistreringar under Till media

Information. Definitiva nyregistreringar under Till media Information Till media 2018-01-08 Definitiva nyregistreringar under 2017 Under december registrerades enligt BIL Sweden 34 958 nya personbilar vilket är en minskning med 6,2% jämfört med samma månad förra

Läs mer

Näst bästa juli någonsin för nya bilar trots färre registreringsdagar

Näst bästa juli någonsin för nya bilar trots färre registreringsdagar 2016-08-01 Näst bästa juli någonsin för nya bilar trots färre registreringsdagar - Det var fortsatt bra fart på fordonsmarknaden i juli. Årets juli var den näst bästa julimånaden någonsin för personbilar

Läs mer

Fyra av tio nya bilar var dieslar i januari

Fyra av tio nya bilar var dieslar i januari 2009-02-02 2009-02-02 Fyra av tio nya bilar var dieslar i januari - Dieselbilarna gick mot strömmen och ökade sina registreringar under januari med 4 %, samtidigt som totalmarknaden sjönk med 34 %. Dieselandelen

Läs mer

Det var fortsatt högtryck på fordonsmarknaden i augusti

Det var fortsatt högtryck på fordonsmarknaden i augusti 2016-09-01 Det var fortsatt högtryck på fordonsmarknaden i augusti - Det var fortsatt bra tryck på fordonsmarknaden i augusti. Årets augusti var den bästa augustimånaden någonsin för personbilar och den

Läs mer

Vilken framtid har gasbilarna? Magnus Bertilsson PR & Kommunikation, Volkswagen Sverige

Vilken framtid har gasbilarna? Magnus Bertilsson PR & Kommunikation, Volkswagen Sverige Vilken framtid har gasbilarna? Magnus Bertilsson PR & Kommunikation, Volkswagen Sverige Volkswagens strategi för drivlinor och bränslen Förnybara Elektricitet blue-e-motion e-tron twindrive SunFuel, biogas

Läs mer

Information. Definitiva nyregistreringar under Till media

Information. Definitiva nyregistreringar under Till media Information Till media 2012-01-09 Definitiva nyregistreringar under 2011 Under 2011 registrerades enligt definitiva siffror från BIL Sweden 304 984 personbilar vilket är 5,3% fler än under 2010, då 289

Läs mer

33:e månaden i rad med ökande bilregistreringar

33:e månaden i rad med ökande bilregistreringar 2016-10-03 33:e månaden i rad med ökande bilregistreringar - Högtrycket på fordonsmarknaden fortsatte i september. Registreringarna av nya personbilar ökade med nio procent, vilket är den trettiotredje

Läs mer

Information. Definitiva nyregistreringar under 2015. Till media 2016-01-07

Information. Definitiva nyregistreringar under 2015. Till media 2016-01-07 Information Till media 2016-01-07 Definitiva nyregistreringar under 2015 Under december registrerades enligt BIL Sweden 33 540 nya personbilar vilket är en ökning med 23,6% jämfört med samma månad förra

Läs mer

Bästa registreringsmånaden någonsin för nya fordon

Bästa registreringsmånaden någonsin för nya fordon 2018-07-02 Bästa registreringsmånaden någonsin för nya fordon - Juni blev som väntat en rekordstark månad för nya personbilar och lätta lastbilar. Nyregistreringarna av personbilar ökade med 72,9 procent

Läs mer

Innehållsförteckning. Suzuki CNG. Fördelarna med att köra gasbil är många: CNG

Innehållsförteckning. Suzuki CNG. Fördelarna med att köra gasbil är många: CNG SUZUKI CNG Suzuki CNG Nu finns två av Suzukis modeller som miljöbilsalternativ Swift CNG och S-CROSS CNG (CNG = komprimerad naturgas). systemet är utvecklat och designat av Konvegas i Sverige och är speciellt

Läs mer

Bränslen/energi. Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten

Bränslen/energi. Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten Bränslen/energi Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten Vad driver utvecklingen mot en miljövänligare fordonsflotta? Medelhavsklimatet kommer en meter närmare varje timme.

Läs mer

Urstark bilmarknad under 2014

Urstark bilmarknad under 2014 2015-01-02 Urstark bilmarknad under 2014 304 000 personbilar och 42 000 lätta lastbilar nyregistrerades under 2014 Prognos för 2015: 290 000 personbilar och 41 000 lätta lastbilar - 2014 blev ett mycket

Läs mer

SUZUKI CNG MILJÖBILAR

SUZUKI CNG MILJÖBILAR CNG SUZUKI CNG MILJÖBILAR CNG 1 CNG VAD ÄR CNG? CNG eller Compressed Natural som det heter är en typ av fordonsgas som används som drivmedel i personbilar och bussar. Fordonsgasen består av biogas, naturgas

Läs mer

DRIVMEDELSVAL I OFFENTLIGA ORGANISATIONER

DRIVMEDELSVAL I OFFENTLIGA ORGANISATIONER DRIVMEDELSVAL I OFFENTLIGA ORGANISATIONER Erfarenheter från 10 års arbete med fordonsflottor, miljöbilar och fordonsbränsle Sustainable Business Hubs årsstämma 2013 29 maj Max Hanander, Trivector Traffic

Läs mer

Sjuttonde månaden i rad med ökade bilregistreringar

Sjuttonde månaden i rad med ökade bilregistreringar 2015-06-01 Sjuttonde månaden i rad med ökade bilregistreringar - Bilmarknaden fortsätter att utvecklas mycket starkt och i maj ökade nyregistreringarna av personbilar med 6,5 procent, vilket innebär den

Läs mer

Gasbilsguide. Maj 2013

Gasbilsguide. Maj 2013 Gasbilsguide Maj 2013 Innehåll 1 Gasfordon på den svenska eller norska marknaden 1.1 Personbilar 8 1.2 Lätta transportfordon 35 2 Gasfordon på övriga marknader 2.1 Personbilar 46 2.2 Lätta transportfordon

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. Översikt över säkra och energieffektiva bilar 2008-01-07. Upprättad av: Lena Nilsson

ANVÄNDARMANUAL. Översikt över säkra och energieffektiva bilar 2008-01-07. Upprättad av: Lena Nilsson ANVÄNDARMANUAL Översikt över säkra och energieffektiva bilar 2008-01-07 Upprättad av: Lena Nilsson Översikt över säkra och energieffektiva bilar 2008-01-0707 Kund Vägverket Region Skåne Box 543, 291 25

Läs mer

ELBILSBOOMEN ÄR HÄR Lång räckvidd, lågt pris och nya laddmöjligheter

ELBILSBOOMEN ÄR HÄR Lång räckvidd, lågt pris och nya laddmöjligheter ELBILSBOOMEN ÄR HÄR Lång räckvidd, lågt pris och nya laddmöjligheter Mazdak Haghanipour Sakkunnig e-mobility, Power Circle Fossilfritt Jämtland 2017-09-20 OM POWER CIRCLE En nationell intresseorganisation

Läs mer

BIL Sweden. Ulf Svensson. BIL Sweden. Wallenbergaren 13/6-18

BIL Sweden. Ulf Svensson. BIL Sweden. Wallenbergaren 13/6-18 Ulf Svensson Wallenbergaren 13/6-18 Bonus-malus. 1/7-18 till 31/12-19 Nytt skattesystem för personbilar I och II, lätta bussar och lätta lastbilar av fordonsår 2018 eller senare och som tas i trafik första

Läs mer

Bästa november någonsin för personbilar

Bästa november någonsin för personbilar 2015-12-01 Bästa november någonsin för personbilar - Det var fortsatt mycket bra fart i bilhallarna i november, då registreringarna av nya personbilar ökade med 21 procent. Det är tjugotredje månaden i

Läs mer

Bästa maj någonsin för nya bilar

Bästa maj någonsin för nya bilar 2017-06-01 Bästa maj någonsin för nya bilar - Det var bra fart i bilhallarna i maj då registreringarna av nya personbilar ökade med 2,5 procent och nådde den högsta siffran någonsin för maj. Hittills i

Läs mer

All time high för dieselandelen

All time high för dieselandelen 2011-03-01 All time high för dieselandelen - Dieselandelen av nybilsregistreringarna nådde rekordnivån 62 procent i februari. En dieselbil släpper ut 20 procent mindre koldioxid än motsvarande bensinbil

Läs mer

Energideklaration fordon Alvesta kommun 2014-06-16

Energideklaration fordon Alvesta kommun 2014-06-16 Energideklaration fordon Alvesta kommun 2014-06-16 Energideklarationen är genomförd av Miljöfordon Syd på uppdrag av Blekinge Tekniska Högskola inom projektet GreenCharge Sydost. [Få läsarens uppmärk samhet

Läs mer

Kickstart på bilåret 2011

Kickstart på bilåret 2011 2011-02-01 Kickstart på bilåret 2011 - Bilåret 2011 har börjat mycket bra och registreringarna av både personbilar och lastbilar ökade kraftigt i januari. Det här ligger i linje med våra prognoser om ökade

Läs mer

FRAMTIDEN MED BIOGAS

FRAMTIDEN MED BIOGAS FRAMTIDEN MED BIOGAS KonveGas AB CNG, LPG, LNG Framtiden Delayed O.E.M Gasbilar Anpassning av bilar till CNG drift Eftermarknad 0 km fordon Gasutbildning Gasutbildning för de flesta branscher GST (Gas

Läs mer

Bilregistreringarna ökade 2,6 procent första tertialet

Bilregistreringarna ökade 2,6 procent första tertialet 2017-05-02 Bilregistreringarna ökade 2,6 procent första tertialet - Nybilsregistreringarna ökade med 2,6 procent under de fyra första månaderna i år. Det här visar på en mycket stark marknad med tanke

Läs mer

Het julimånad för fordonsregistreringarna

Het julimånad för fordonsregistreringarna 2010-08-02 Het julimånad för fordonsregistreringarna - Den positiva utvecklingen på fordonsmarknaden fortsatte med oförändrad styrka i juli. Registreringarna av både personbilar och lätta lastbilar ökade

Läs mer

Kunskapssammanställning - EURO VI stadsbussar

Kunskapssammanställning - EURO VI stadsbussar Kunskapssammanställning - EURO VI stadsbussar Avgasemissioner Buller Miljöpåverkan Kostnader Lars Eriksson Göteborg den 20 november 2015 - Avgasemissioner är inte längre något stort problem för stadsbussar.

Läs mer

ALD Electric. plug-in hybridbilar för alla. Behöver du mer information eller har du några frågor? Besök oss på aldbilleasing.se

ALD Electric. plug-in hybridbilar för alla. Behöver du mer information eller har du några frågor? Besök oss på aldbilleasing.se ALD Electric plug-in hybridbilar för alla Bilar är bilar. Det är människorna bakom som gör skillnad. Supermiljöbilar har väl kända positiva effekter på miljön i form av minskade CO2-utsläpp och minskade

Läs mer

Urstark augustimånad på fordonsmarknaden!

Urstark augustimånad på fordonsmarknaden! 2010-09-01 Urstark augustimånad på fordonsmarknaden! - Utvecklingen på fordonsmarknaden är en viktig konjunkturmätare. Den kraftiga uppgången i augusti för personbilar och lätta lastbilar med 44 respektive

Läs mer

Gradering av stöld- och inbrottsskydd 2009-03-05

Gradering av stöld- och inbrottsskydd 2009-03-05 Gradering av stöld- och inbrottsskydd 2009-03-05 = Importörens uppgifter = Fordon kontrollerat Security = Stöldskyddspaket, bland annat innehållande godkänt larm D = Motsvarar ej kraven - Negativ premiepåverkan

Läs mer

Drivmedelsfakta 2012

Drivmedelsfakta 2012 Drivmedelsfakta 2012 Gällande förhållanden på den svenska marknaden helåret 2011 Uppgifter om drivmedel i detta faktablad utgör medelvärden för alla svenska drivmedelsbolag och baseras på de utsläppsvärden

Läs mer

UNDERLAG ENERGIMYNDIGHETEN TRANSPORTSTRATEGI

UNDERLAG ENERGIMYNDIGHETEN TRANSPORTSTRATEGI UNDERLAG ENERGIMYNDIGHETEN TRANSPORTSTRATEGI ELEKTRIFIERING GER UNIKA MÖJLIGHETER! Energieffektivitet Inga/låga ljudemissioner Inga lokala utsläpp 3-4 ggr effektivare än diesel, fordonsgas, bränslecell

Läs mer

BIL-rekord i oktober. Lätta lastbilar minskade, tunga lastbilar ökade

BIL-rekord i oktober. Lätta lastbilar minskade, tunga lastbilar ökade 2016-11-02 BIL-rekord i oktober - Den positiva utvecklingen på bilmarknaden fortsatte i oktober. Registreringarna av nya personbilar ökade med 0,9 procent, vilket är den trettiofjärde månaden i rad med

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om värdering av bilförmån för beskattningsåret 2014 Skatteverket lämnar med stöd av 2 förordningen (2007:780) med instruktion för Skatteverket

Läs mer

Äntligen plus för tunga lastbilar

Äntligen plus för tunga lastbilar 2010-07-01 Äntligen plus för tunga lastbilar - Efter 14 månader i rad med minus visade registreringarna av tunga lastbilar över 16 ton äntligen ett plus i juni. Även om det var en marginell ökning är det

Läs mer

Arbetsvarsel påverkar bilmarknaden

Arbetsvarsel påverkar bilmarknaden 2011-11-01 Arbetsvarsel påverkar bilmarknaden - Personbilsregistreringarna minskade i oktober med 5 procent. Hittills har bilmarknaden i Sverige inte påverkats av den finansiella oron med börsnedgång och

Läs mer

Varför går nybilsförsäljningen av miljöbilar till privatpersoner så långsamt och hur kan utvecklingen skyndas på?

Varför går nybilsförsäljningen av miljöbilar till privatpersoner så långsamt och hur kan utvecklingen skyndas på? Varför går nybilsförsäljningen av miljöbilar till privatpersoner så långsamt och hur kan utvecklingen skyndas på? Kvantitativ undersökning med privatpersoner som köpt en ny bil men inte valt en miljöbil

Läs mer

Energideklaration fordon Borgholms kommun 2014-03-14

Energideklaration fordon Borgholms kommun 2014-03-14 Energideklaration fordon Borgholms kommun 2014-03-14 Energideklarationen är genomförd av Miljöfordon Syd på uppdrag av Blekinge Tekniska Högskola inom projektet GreenCharge Sydost. [Få läsarens uppmärk

Läs mer

Biogas. Ren naturkraft.

Biogas. Ren naturkraft. Biogas. Ren naturkraft. 02 Biogas - ren naturkraft Biogasstationer. AGA Gas AB distribuerar, bygger och sköter biogas och biogasstationer. Tankställen sätts upp i samarbete med Statoil, OKQ8, Shell, Preem,

Läs mer