ALD Electric. plug-in hybridbilar för alla. Behöver du mer information eller har du några frågor? Besök oss på aldbilleasing.se

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ALD Electric. plug-in hybridbilar för alla. Behöver du mer information eller har du några frågor? Besök oss på aldbilleasing.se"

Transkript

1 ALD Electric plug-in hybridbilar för alla Bilar är bilar. Det är människorna bakom som gör skillnad. Supermiljöbilar har väl kända positiva effekter på miljön i form av minskade CO2-utsläpp och minskade utsläpp av skadliga kväveoxider. Det idag finns ett stort utbud av supermiljöbilar som drivs helt eller delvis med el. Varför består då större delen av företagens fordonsflottor fortfarande av dieseldrivna och bensindrivna fordon? Utmaningarna som den som överväger att gå över till en mer hållbar fordonsflotta står inför är i första hand att rena elfordon och plug-in hybrider har högre inköpspris jämfört med fordon som helt drivs av de konventionella drivmedlen och medför därmed en kostnadsökning för företagen. Dessutom är räckvidden för eldrift fortfarande kortare än för fossilbilar vilket gör att man inte kan få tillräcklig hävstångseffekt av det lägre kilometerpris eldriften ger. Vidare finns det en osäkerhet kring beräkningen av restvärdet på el- och plug-in hybrider. I linje med vår hållbarhetsstrategi antog vi på ALD Automotive AB utmaningen ovan och sökte en lösning som gör plug-in hybriderna till ett gångbart alternativ, inte bara miljömässigt utan även ekonomiskt. ALD Automotive presenterar nu en lösning för plug-in hybridbilar, ALD Electric, som ska säkra både de miljömässiga och ekonomiska aspekterna samtidigt som en tydlig motiverande drivkraft är inbyggd i lösningen som gör att föraren prioriterar körning på el. Utgångsläget i ALD Electric är att kostnadsökningen, som till största delen beror av att plug-in hybriderna är dyrare i inköp, bärs av föraren via ett nettolöneavdrag. Detta gör att företagets kostnader hålls neutrala i jämförelse med fordon som drivs av konventionella drivmedel, med andra ord innebär valet av bil inte någon kostnadsökning för företaget. Behöver du mer information eller har du några frågor? Besök oss på aldbilleasing.se Kontakta oss på: I detta dokument redovisas ett exempel på vilken ekonomisk effekt supermiljöbilar har för förarna. Kortfattat ju mer du kör på el desto snabbare kommer du till brytpunkten där ditt val är lönsamt privatekonomiskt och inte bara miljömässigt.

2 Med ALD Electric gör vi tillsammans med kunden en kartläggning av intressanta bilar för att sedan göra en jämförelse av drivlina/bränsle för att därefter stämma av körvanor. Då kan vi gemensamt identifiera vad som krävs för att win-win ska uppstå rent ekonomiskt. I samband med detta gör vi också en genomgång av kundens bilpolicy och kommer med förslag på eventuella revideringar/kompletteringar. Förutsättningar I tabellerna redovisas förutsättningarna för exemplen. Vänligen notera även följande: Alla beräkningar är gjorda med värden och fakta aktuella april Valet av bil gjordes med utgångspunkt från de plug-in hybridbilar som skapade störst intresse hos ALD Automotives kunder våren 2016 (Eftersom vi är märkesoberoende kommer vi att kunna erbjuda de kommande plug-in hybridbilarna på marknaden). Avgörande för resultaten i beräkningarna är att körmönster och tillgång till laddning kartläggs och valideras. Restvärdets beräkning på dessa fordon är lite mer komplex, ALD tar den risken, så priset per månad blir även när det gäller plug-in hybridbilar fast. ALD gör gärna en analys av ditt företags behov och förutsättningar med utgångspunkt från modellen ALD Electric välkommen att höra av dig till oss. Bonus malus-utredningens betänkande; SOU 2016:33 har inte påverkat utformningen av ALD Electric. Huvudmotivet för det så kallade bonus malus-systemet är att öka andelen miljöanpassade fordon med lägre koldioxidutsläpp. Konsekvenserna/effekterna av ett eventuellt införande kommer självfallet att påverka beräkningarna som redovisas i detta dokument. ALD Automotive justerar alltid villkor, kalkyler och rekommendationer när det är relevant och/eller möjligt.

3 Underlag för beräkningarna Supermiljöbilspremie Drivmedelsmodell Skattefri ersättning diesel Skattefri ersättning bensin kr Huvudregel 6,50 kr 9,50 kr Körprofil Tjänstemil 1000 Privatmil 1500 Drivmedelsförbrukning Förbrukning Diesel: Enligt tillverkarnas uppgifter för blandad körning + 20% Förbrukning Bensin: Enligt tillverkarnas uppgift för blandad körning + 20% Drivmedelspris Elkostnad per mil inkl. moms Diesel (kr/liter) inkl. moms Bensin (kr/liter) inkl. moms 2,00 kr 12,33 kr 12,97 kr Övrigt Sociala avgifter 31,42% Marginalskatt 50% Förmånsvärde Vi har räknat med den lägre subventionen av förmånsvärdet för supermiljöbilar i vår jämförelse, max kr istället för max kr.

4 VW Passat Fordon Plug-In: VW Passat 1,4 Plug-In-Hybrid GTE Sportscombi Diesel: VW Passat TDI 190 DSG BMT GT Sportscombi Bensin: VW Passat TSI 220 DSG BMT GT Sportscombi Plug-In VW Passat GTE Förarens kostnad Plug-In vs. Diesel Diesel VW Passat TDI Antal mil på el per dag 4 Antal mil på bensin per dag 3 Antal mil på diesel per dag 7 Antal tjänstemil per år 1000 Antal tjänstemil per år 1000 Drivmedelskost kr Drivmedelskost kr Förmånsvärde kr Förmånsvärde kr Nettolöneavdrag 676 kr Nettolöneavdrag 0 kr Förmånsvärde efter NLA kr Ersättning för tjänstekörning -792 kr Ersättning för tjänstekörning -542 kr Förarens nettokostnad per månad kr Förarens nettokostnad per månad kr

5 Passat GTE vs Passat TDI kr Förarens kostnad per månad 3000 kr 2500 kr 2000 kr 1500 kr 1000 kr 500 kr - kr 3054 kr 2753 kr 2817 kr 2753 kr 2753 kr 2753 kr 2753 kr 2753 kr 2753 kr 2753 kr 2580 kr 2342 kr 2105 kr 1867 kr 1630 kr 1393 kr A B C D E F G H Kostnad GTE/mån Kostnad TDI/mån Diagramförklaringar Diagrammet visar förarens genomsnittliga månadskostnad baserad på dennes körprofil och jämför vad kostnaden skulle bli om föraren kör en VW Passat GTE kontra en VW Passat TDI. Kostnaden för VW Passat TDI är konstant enligt körprofilen varje månad eftersom detta fordon enbart kan framföras med diesel, vilket visas ovan i de orangea staplarna. Kostnaden för VW Passat GTE varierar beroende på hur mycket av förarens körning som består av ren eldrift, vilket visas ovan i de blå staplarna. Diagramstaplar - Staplarna A jämför månadskostnaden för en total körsträcka om 7 mil per dag mellan VW Passat GTE och VW Passat TDI om Plug-In-föraren inte kör någon mil på el. - Staplarna B jämför månadskostnaden för en total körsträcka om 7 mil per dag mellan VW Passat GTE och VW Passat TDI om Plug-In-föraren kör 1 mil på el och 6 mil på bensin. - Staplarna C jämför månadskostnaden för en total körsträcka om 7 mil per dag mellan VW Passat GTE och VW Passat TDI om Plug-In-föraren kör 2 mil på el och 5 mil på bensin. - Staplarna D jämför månadskostnaden för en total körsträcka om 7 mil per dag mellan VW Passat GTE och VW Passat TDI om Plug-In-föraren kör 3 mil på el och 4 mil på bensin. - Staplarna E jämför månadskostnaden för en total körsträcka om 7 mil per dag mellan VW Passat GTE och VW Passat TDI om Plug-In-föraren kör 4 mil på el och 3 mil på bensin. - Staplarna F jämför månadskostnaden för en total körsträcka om 7 mil per dag mellan VW Passat GTE och VW Passat TDI om Plug-In-föraren kör 5 mil på el och 2 mil på bensin. - Staplarna G jämför månadskostnaden för en total körsträcka om 7 mil per dag mellan VW Passat GTE och VW Passat TDI om Plug-In-föraren kör 6 mil på el och 1 mil på bensin.

6 - Staplarna H jämför månadskostnaden för en total körsträcka om 7 mil per dag mellan VW Passat GTE och VW Passat TDI om Plug-In-föraren kör 7 mil på el och 0 mil på bensin. Plug-In VW Passat GTE Förarens kostnad Plug-In vs. Bensin Bensin VW Passat TSI Antal mil på el per dag 4 Antal mil på bensin per dag 3 Antal mil på bensin per dag 7 Antal tjänstemil per år 1000 Antal tjänstemil per år 1000 Drivmedelskost kr Drivmedelskost kr Förmånsvärde kr Förmånsvärde kr Nettolöneavdrag 411 kr Nettolöneavdrag 0 kr Förmånsvärde efter NLA kr Ersättning för tjänstekörning -792 kr Ersättning för tjänstekörning -792 kr Förarens nettokostnad per månad kr Förarens nettokostnad per månad kr kr Passat GTE vs Passat TSI Förarens kostnad per månad 3000 kr 2500 kr 2000 kr 1500 kr 1000 kr 500 kr 3171 kr 3171 kr 3171 kr 3171 kr 3171 kr 3171 kr 3171 kr 3171 kr 2922 kr 2685 kr 2447 kr 2210 kr 1972 kr 1735 kr 1498 kr 1260 kr - kr A B C D E F G H Kostnad GTE/mån Kostnad TSI/mån

7 Diagramförklaringar Diagrammet visar förarens genomsnittliga månadskostnad baserad på dennes körprofil och jämför vad kostnaden skulle bli om föraren kör en VW Passat GTE kontra en VW Passat TSI. Kostnaden för VW Passat TSI är konstant enligt körprofilen varje månad eftersom detta fordon enbart kan framföras med bensin, vilket visas ovan i de orangea staplarna. Kostnaden för VW Passat GTE varierar beroende på hur mycket av förarens körning som består av ren eldrift, vilket visas ovan i de blå staplarna. Diagramstaplar - Staplarna A jämför månadskostnaden för en total körsträcka om 7 mil per dag mellan VW Passat GTE och VW Passat TSI om Plug-In-föraren inte kör någon mil på el. - Staplarna B jämför månadskostnaden för en total körsträcka om 7 mil per dag mellan VW Passat GTE och VW Passat TSI om Plug-In-föraren kör 1 mil på el och 6 mil på bensin. - Staplarna C jämför månadskostnaden för en total körsträcka om 7 mil per dag mellan VW Passat GTE och VW Passat TSI om Plug-In-föraren kör 2 mil på el och 5 mil på bensin. - Staplarna D jämför månadskostnaden för en total körsträcka om 7 mil per dag mellan VW Passat GTE och VW Passat TSI om Plug-In-föraren kör 3 mil på el och 4 mil på bensin. - Staplarna E jämför månadskostnaden för en total körsträcka om 7 mil per dag mellan VW Passat GTE och VW Passat TSI om Plug-In-föraren kör 4 mil på el och 3 mil på bensin. - Staplarna F jämför månadskostnaden för en total körsträcka om 7 mil per dag mellan VW Passat GTE och VW Passat TSI om Plug-In-föraren kör 5 mil på el och 2 mil på bensin. - Staplarna G jämför månadskostnaden för en total körsträcka om 7 mil per dag mellan VW Passat GTE och VW Passat TSI om Plug-In-föraren kör 6 mil på el och 1 mil på bensin. - Staplarna H jämför månadskostnaden för en total körsträcka om 7 mil per dag mellan VW Passat GTE och VW Passat TSI om Plug-In-föraren kör 7 mil på el och 0 mil på bensin.

8 Audi A3 Fordon Plug-In Audi A3 Sportback 1,4 TFSI e-tron S-tronic Diesel Audi A3 Sportback 2,0 TDI S-tronic Bensin Audi A3 Sportback 1,4 TFSI S-tronic Plug-In Audi A3 e-tron Förarens kostnad Plug-In vs. Diesel Diesel Audi A3 TDI Antal mil på el per dag 4 Antal mil på bensin per dag 3 Antal mil på diesel per dag 7 Antal tjänstemil per år 1000 Antal tjänstemil per år 1000 Drivmedelskost 968 kr Drivmedelskost kr Förmånsvärde kr Förmånsvärde kr Nettolöneavdrag kr Nettolöneavdrag 0 kr Förmånsvärde efter NLA kr Ersättning för tjänstekörning -792 kr Ersättning för tjänstekörning -542 kr Förarens nettokostnad per månad kr Förarens nettokostnad per månad kr

9 Audi A3 e-tron vs Audi A3 TDI kr kr kr Förarens kostnad per månad 2500 kr 2000 kr 1500 kr 1000 kr 2480 kr 2480 kr 2484 kr 2480 kr 2480 kr 2480 kr 2480 kr 2480 kr 2480 kr 2304 kr 2123 kr 1943 kr 1762 kr 1581 kr 500 kr - kr A B C D E F G H Kostnad etron/mån Kostnad TDI/mån Diagramförklaringar Diagrammet visar förarens genomsnittliga månadskostnad baserad på dennes körprofil och jämför vad kostnaden skulle bli om föraren kör en Audi A3 e-tron kontra en Audi A3 TDI. Kostnaden för Audi A3 TDI är konstant enligt körprofilen varje månad eftersom detta fordon enbart kan framföras med diesel, vilket visas ovan i de orangea staplarna. Kostnaden för Audi A3 e-tron varierar beroende på hur mycket av förarens körning som består av ren eldrift, vilket visas ovan i de blå staplarna. Diagramstaplar - Staplarna A jämför månadskostnaden för en total körsträcka om 7 mil per dag mellan Audi A3 e-tron och Audi A3 TDI om Plug-In-föraren inte kör någon mil på el. - Staplarna B jämför månadskostnaden för en total körsträcka om 7 mil per dag mellan Audi A3 e-tron och Audi A3 TDI om Plug-In-föraren kör 1 mil på el och 6 mil på bensin. - Staplarna C jämför månadskostnaden för en total körsträcka om 7 mil per dag mellan Audi A3 e-tron och Audi A3 TDI om Plug-In-föraren kör 2 mil på el och 5 mil på bensin. - Staplarna D jämför månadskostnaden för en total körsträcka om 7 mil per dag mellan Audi A3 e-tron och Audi A3 TDI om Plug-In-föraren kör 3 mil på el och 4 mil på bensin. - Staplarna E jämför månadskostnaden för en total körsträcka om 7 mil per dag mellan Audi A3 e-tron och Audi A3 TDI om Plug-In-föraren kör 4 mil på el och 3 mil på bensin. - Staplarna F jämför månadskostnaden för en total körsträcka om 7 mil per dag mellan Audi A3 e-tron och Audi A3 TDI om Plug-In-föraren kör 5 mil på el och 2 mil på bensin.

10 - Staplarna G jämför månadskostnaden för en total körsträcka om 7 mil per dag mellan Audi A3 e-tron och Audi A3 TDI om Plug-In-föraren kör 6 mil på el och 1 mil på bensin. - Staplarna H jämför månadskostnaden för en total körsträcka om 7 mil per dag mellan Audi A3 e-tron och Audi A3 TDI om Plug-In-föraren kör 7 mil på el och 0 mil på bensin. Plug-In Audi A3 e-tron Förarens kostnad Plug-In vs. Bensin Bensin Audi A3 TFSI Antal mil på el per dag 4 Antal mil på bensin per dag 3 Antal mil på bensin per dag 7 Antal tjänstemil per år 1000 Antal tjänstemil per år 1000 Drivmedelskost 968 kr Drivmedelskost kr Förmånsvärde kr Förmånsvärde kr Nettolöneavdrag kr Nettolöneavdrag 0 kr Förmånsvärde efter NLA kr Ersättning för tjänstekörning -792 kr Ersättning för tjänstekörning -792 kr Förarens nettokostnad per månad kr Förarens nettokostnad per månad kr

11 Audi A3 e-tron vs Audi A3 TFSI kr kr kr kr Förarens kostnad per månad 2500 kr 2000 kr 1500 kr 1000 kr 2507 kr 2386 kr 2386 kr 2386 kr 2386 kr 2327 kr 2386 kr 2386 kr 2386 kr 2386 kr 2146 kr 1965 kr 1785 kr 1604 kr 500 kr - kr A B C D E F G H Kostnad etron/mån Kostnad TFSI/mån Diagramförklaringar Diagrammet visar förarens genomsnittliga månadskostnad baserad på dennes körprofil och jämför vad kostnaden skulle bli om föraren kör en Audi A3 e-tron kontra en Audi A3 TDI. Kostnaden för Audi A3 TFSI är konstant enligt körprofilen varje månad eftersom detta fordon enbart kan framföras med bensin, vilket visas ovan i de orangea staplarna. Kostnaden för Audi A3 e-tron varierar beroende på hur mycket av förarens körning som består av ren eldrift, vilket visas ovan i de blå staplarna. Diagramstaplar - Staplarna A jämför månadskostnaden för en total körsträcka om 7 mil per dag mellan Audi A3 e-tron och Audi A3 TFSI om Plug-In-föraren inte kör någon mil på el. - Staplarna B jämför månadskostnaden för en total körsträcka om 7 mil per dag mellan Audi A3 e-tron och Audi A3 TFSI om Plug-In-föraren kör 1 mil på el och 6 mil på bensin. - Staplarna C jämför månadskostnaden för en total körsträcka om 7 mil per dag mellan Audi A3 e-tron och Audi A3 TFSI om Plug-In-föraren kör 2 mil på el och 5 mil på bensin. - Staplarna D jämför månadskostnaden för en total körsträcka om 7 mil per dag mellan Audi A3 e-tron och Audi A3 TFSI om Plug-In-föraren kör 3 mil på el och 4 mil på bensin. - Staplarna E jämför månadskostnaden för en total körsträcka om 7 mil per dag mellan Audi A3 e-tron och Audi A3 TFSI om Plug-In-föraren kör 4 mil på el och 3 mil på bensin.

12 - Staplarna F jämför månadskostnaden för en total körsträcka om 7 mil per dag mellan Audi A3 e-tron och Audi A3 TFSI om Plug-In-föraren kör 5 mil på el och 2 mil på bensin. - Staplarna G jämför månadskostnaden för en total körsträcka om 7 mil per dag mellan Audi A3 e-tron och Audi A3 TFSI om Plug-In-föraren kör 6 mil på el och 1 mil på bensin. - Staplarna H jämför månadskostnaden för en total körsträcka om 7 mil per dag mellan Audi A3 e-tron och Audi A3 TFSI om Plug-In-föraren kör 7 mil på el och 0 mil på bensin.

13 Volvo V60 Fordon Plug-In Volvo V60 D5 AWD Twin Engine Momentum Automat Diesel Volvo V60 D4 190 AWD Momentum Automat Bensin Volvo V60 T4 190 Momentum Business Edition Pro Plug-In Volvo V60 D5 Plug-In Förarens kostnad Plug-In vs. Diesel Diesel Volvo V60 D4 Antal mil på el per dag 4 Antal mil på diesel per dag 3 Antal mil på diesel per dag 7 Antal tjänstemil per år 1000 Antal tjänstemil per år 1000 Drivmedelskost 986 kr Drivmedelskost kr Förmånsvärde kr Förmånsvärde kr Nettolöneavdrag 747 kr Nettolöneavdrag 0 kr Förmånsvärde efter NLA kr Ersättning för tjänstekörning -792 kr Ersättning för tjänstekörning -542 kr Förarens nettokostnad per månad kr Förarens nettokostnad per månad kr

14 Volvo V60 Plug-In vs Volvo V60 D4 Förarens kostnad per månad 4000 kr 3500 kr 3000 kr 2500 kr 2000 kr 1500 kr 1000 kr 500 kr - kr 3475 kr 3475 kr 3475 kr 3475 kr 3475 kr 3475 kr 3475 kr 3475 kr 2727 kr 2540 kr 2354 kr 2167 kr 1980 kr 1794 kr 1607 kr 1420 kr A B C D E F G H Kostnad PlugIn/mån Kostnad D4/mån Diagramförklaringar Diagrammet visar förarens genomsnittliga månadskostnad baserad på dennes körprofil och jämför vad kostnaden skulle bli om föraren kör en Volvo V60 D5 Plug-In kontra en Volvo V60 D4. Kostnaden för Volvo V60 D4 är konstant enligt körprofilen varje månad eftersom detta fordon enbart kan framföras med diesel, vilket visas ovan i de orangea staplarna. Kostnaden för Volvo V60 D5 Plug-In varierar beroende på hur mycket av förarens körning som består av ren eldrift, vilket visas ovan i de blå staplarna. Diagramstaplar - Staplarna A jämför månadskostnaden för en total körsträcka om 7 mil per dag mellan Volvo V60 D5 Plug-In och Volvo V60 D4 om Plug-In-föraren inte kör någon mil på el. - Staplarna B jämför månadskostnaden för en total körsträcka om 7 mil per dag mellan Volvo V60 D5 Plug-In och Volvo V60 D4 om Plug-In-föraren kör 1 mil på el och 6 mil på diesel. - Staplarna C jämför månadskostnaden för en total körsträcka om 7 mil per dag mellan Volvo V60 D5 Plug-In och Volvo V60 D4 om Plug-In-föraren kör 2 mil på el och 5 mil på diesel. - Staplarna D jämför månadskostnaden för en total körsträcka om 7 mil per dag mellan Volvo V60 D5 Plug-In och Volvo V60 D4 om Plug-In-föraren kör 3 mil på el och 4 mil på diesel. - Staplarna E jämför månadskostnaden för en total körsträcka om 7 mil per dag mellan Volvo V60 D5 Plug-In och Volvo V60 D4 om Plug-In-föraren kör 4 mil på el och 3 mil på diesel. - Staplarna F jämför månadskostnaden för en total körsträcka om 7 mil per dag mellan Volvo V60 D5 Plug-In och Volvo V60 D4 om Plug-In-föraren kör 5 mil på el och 2 mil på diesel. - Staplarna G jämför månadskostnaden för en total körsträcka om 7 mil per dag mellan Volvo V60 D5 Plug-In och Volvo V60 D4 om Plug-In-föraren kör 6 mil på el och 1 mil på diesel. - Staplarna H jämför månadskostnaden för en total körsträcka om 7 mil per dag mellan Volvo V60 D5 Plug-In och Volvo V60 D4 om Plug-In-föraren kör 7 mil på el och 0 mil på diesel.

15 Plug-In Volvo V60 D4 Plug-In Förarens kostnad Plug-In vs. Bensin Bensin Volvo V60 T4 Antal mil på el per dag 4 Antal mil på diesel dag 3 Antal mil på bensin per dag 7 Antal tjänstemil per år 1000 Antal tjänstemil per år 1000 Drivmedelskost 986 kr Drivmedelskost kr Förmånsvärde kr Förmånsvärde kr Nettolöneavdrag kr Nettolöneavdrag 0 kr Förmånsvärde efter NLA kr Ersättning för tjänstekörning -792 kr Ersättning för tjänstekörning -792 kr Förarens nettokostnad per månad kr Förarens nettokostnad per månad kr

16 Volvo V60 Plug-In vs Volvo V60 T kr Förarens kostnad per månad 3000 kr 2500 kr 2000 kr 1500 kr 1000 kr 500 kr 3069 kr 2939 kr 2939 kr 2882 kr 2939 kr 2939 kr 2939 kr 2939 kr 2939 kr 2939 kr 2695 kr 2509 kr 2322 kr 2135 kr 1949 kr 1762 kr - kr A B C D E F G H Kostnad PlugIn/mån Kostnad T4/mån Diagramförklaringar Diagrammet visar förarens genomsnittliga månadskostnad baserad på dennes körprofil och jämför vad kostnaden skulle bli om föraren kör en Volvo V60 D5 Plug-In kontra en Volvo V60 T4. Kostnaden för Volvo V60 T4 är konstant enligt körprofilen varje månad eftersom detta fordon enbart kan framföras med bensin, vilket visas ovan i de orangea staplarna. Kostnaden för Volvo V60 D5 Plug-In varierar beroende på hur mycket av förarens körning som består av ren eldrift, vilket visas ovan i de blå staplarna. Diagramstaplar - Staplarna A jämför månadskostnaden för en total körsträcka om 7 mil per dag mellan Volvo V60 D5 Plug-In och Volvo V60 T4 om Plug-In-föraren inte kör någon mil på el. - Staplarna B jämför månadskostnaden för en total körsträcka om 7 mil per dag mellan Volvo V60 D5 Plug-In och Volvo V60 T4 om Plug-In-föraren kör 1 mil på el och 6 mil på diesel. - Staplarna C jämför månadskostnaden för en total körsträcka om 7 mil per dag mellan Volvo V60 D5 Plug-In och Volvo V60 T4 om Plug-In-föraren kör 2 mil på el och 5 mil på diesel. - Staplarna D jämför månadskostnaden för en total körsträcka om 7 mil per dag mellan Volvo V60 D5 Plug-In och Volvo V60 T4 om Plug-In-föraren kör 3 mil på el och 4 mil på diesel. - Staplarna E jämför månadskostnaden för en total körsträcka om 7 mil per dag mellan Volvo V60 D5 Plug-In och Volvo V60 T4 om Plug-In-föraren kör 4 mil på el och 3 mil på diesel. - Staplarna F jämför månadskostnaden för en total körsträcka om 7 mil per dag mellan Volvo V60 D5 Plug-In och Volvo V60 T4 om Plug-In-föraren kör 5 mil på el och 2 mil på diesel.

17 - Staplarna G jämför månadskostnaden för en total körsträcka om 7 mil per dag mellan Volvo V60 D5 Plug-In och Volvo V60 T4 om Plug-In-föraren kör 6 mil på el och 1 mil på diesel. - Staplarna H jämför månadskostnaden för en total körsträcka om 7 mil per dag mellan Volvo V60 D5 Plug-In och Volvo V60 T4 om Plug-In-föraren kör 7 mil på el och 0 mil på diesel.

18 BMW 330e och 320 Fordon Plug-In BMW 330e Sport Sedan Diesel BMW 320d Sedan Bensin BMW 320i Sedan Plug-In BMW 330e Förarens kostnad Plug-In vs. Diesel Diesel BMW 320d Antal mil på el per dag 4 Antal mil på bensin per dag 3 Antal mil på diesel per dag 7 Antal tjänstemil per år 1000 Antal tjänstemil per år 1000 Drivmedelskost 968 kr Drivmedelskost kr Förmånsvärde kr Förmånsvärde kr Nettolöneavdrag 706 kr Nettolöneavdrag 0 kr Förmånsvärde efter NLA kr Ersättning för tjänstekörning -792 kr Ersättning för tjänstekörning -542 kr Förarens nettokostnad per månad kr Förarens nettokostnad per månad kr

19 BMW 330e vs BMW 320d kr kr 2701 kr 2639 kr 2639 kr 2639 kr 2639 kr 2639 kr 2639 kr 2639 kr 2639 kr 2521 kr 2340 kr Förarens kostnad per månad kr kr kr kr kr kr kr kr 500 kr - kr A B C D E F G H Kostnad 330e/mån Kostnad 320d/mån Diagramförklaringar Diagrammet visar förarens genomsnittliga månadskostnad baserad på dennes körprofil och jämför vad kostnaden skulle bli om föraren kör en BMW 330e kontra en BMW 320d. Kostnaden för BMW 320d är konstant enligt körprofilen varje månad eftersom detta fordon enbart kan framföras med diesel, vilket visas ovan i de orangea staplarna. Kostnaden för BMW 330e varierar beroende på hur mycket av förarens körning som består av ren eldrift, vilket visas ovan i de blå staplarna. Diagramstaplar - Staplarna A jämför månadskostnaden för en total körsträcka om 7 mil per dag mellan BMW 330e och BMW 320d om Plug-In-föraren inte kör någon mil på el. - Staplarna B jämför månadskostnaden för en total körsträcka om 7 mil per dag mellan BMW 330e och BMW 320d om Plug-In-föraren kör 1 mil på el och 6 mil på bensin. - Staplarna C jämför månadskostnaden för en total körsträcka om 7 mil per dag mellan BMW 330e och BMW 320d om Plug-In-föraren kör 2 mil på el och 5 mil på bensin. - Staplarna D jämför månadskostnaden för en total körsträcka om 7 mil per dag mellan BMW 330e och BMW 320d om Plug-In-föraren kör 3 mil på el och 4 mil på bensin. - Staplarna E jämför månadskostnaden för en total körsträcka om 7 mil per dag mellan BMW 330e och BMW 320d om Plug-In-föraren kör 4 mil på el och 3 mil på bensin.

20 - Staplarna F jämför månadskostnaden för en total körsträcka om 7 mil per dag mellan BMW 330e och BMW 320d om Plug-In-föraren kör 5 mil på el och 2 mil på bensin. - Staplarna G jämför månadskostnaden för en total körsträcka om 7 mil per dag mellan BMW 330e och BMW 320d om Plug-In-föraren kör 6 mil på el och 1 mil på bensin. - Staplarna H jämför månadskostnaden för en total körsträcka om 7 mil per dag mellan BMW 330e och BMW 320d om Plug-In-föraren kör 7 mil på el och 0 mil på bensin. Plug-In BMW 330e Förarens kostnad Plug-In vs. Bensin Bensin BMW 320i Antal mil på el per dag 4 Antal mil på bensin per dag 3 Antal mil på bensin per dag 7 Antal tjänstemil per år 1000 Antal tjänstemil per år 1000 Drivmedelskost 968 kr Drivmedelskost kr Förmånsvärde kr Förmånsvärde kr Nettolöneavdrag 571 kr Nettolöneavdrag 0 kr Förmånsvärde efter NLA kr Ersättning för tjänstekörning -792 kr Ersättning för tjänstekörning -792 kr Förarens nettokostnad per månad kr Förarens nettokostnad per månad kr

21 BMW 330e vs BMW 320i kr 2748 kr 2748 kr 2748 kr 2748 kr 2748 kr 2748 kr 2748 kr 2748 kr 2634 kr Förarens kostnad per månad 2500 kr 2000 kr 1500 kr 1000 kr kr kr kr kr kr kr kr 500 kr - kr A B C D E F G H Kostnad 330e/mån Kostnad 320i/mån Diagramförklaringar Diagrammet visar förarens genomsnittliga månadskostnad baserad på dennes körprofil och jämför vad kostnaden skulle bli om föraren kör en BMW 330e kontra en BMW 320i. Kostnaden för BMW 320i är konstant enligt körprofilen varje månad eftersom detta fordon enbart kan framföras med bensin, vilket visas ovan i de orangea staplarna. Kostnaden för BMW 330e varierar beroende på hur mycket av förarens körning som består av ren eldrift, vilket visas ovan i de blå staplarna. Diagramstaplar - Staplarna A jämför månadskostnaden för en total körsträcka om 7 mil per dag mellan BMW 330e och BMW 320i om Plug-In-föraren inte kör någon mil på el. - Staplarna B jämför månadskostnaden för en total körsträcka om 7 mil per dag mellan BMW 330e och BMW 320i om Plug-In-föraren kör 1 mil på el och 6 mil på bensin. - Staplarna C jämför månadskostnaden för en total körsträcka om 7 mil per dag mellan BMW 330e och BMW 320i om Plug-In-föraren kör 2 mil på el och 5 mil på bensin. - Staplarna D jämför månadskostnaden för en total körsträcka om 7 mil per dag mellan BMW 330e och BMW 320i om Plug-In-föraren kör 3 mil på el och 4 mil på bensin. - Staplarna E jämför månadskostnaden för en total körsträcka om 7 mil per dag mellan BMW 330e och BMW 320i om Plug-In-föraren kör 4 mil på el och 3 mil på bensin. - Staplarna F jämför månadskostnaden för en total körsträcka om 7 mil per dag mellan BMW 330e och BMW 320i om Plug-In-föraren kör 5 mil på el och 2 mil på bensin.

22 - Staplarna G jämför månadskostnaden för en total körsträcka om 7 mil per dag mellan BMW 330e och BMW 320i om Plug-In-föraren kör 6 mil på el och 1 mil på bensin. - Staplarna H jämför månadskostnaden för en total körsträcka om 7 mil per dag mellan BMW 330e och BMW 320i om Plug-In-föraren kör 7 mil på el och 0 mil på bensin.

23 BMW 225e och 320 Fordon Plug-In BMW 225xe Advantage Active Tourer Diesel BMW 220d Active Tourer Bensin BMW 220i Active Tourer Plug-In 225xe Förarens kostnad Plug-In vs. Diesel Diesel 220d Antal mil på el per dag 4 Antal mil på bensin per dag 3 Antal mil på diesel per dag 7 Antal tjänstemil per år 1000 Antal tjänstemil per år 1000 Drivmedelskost kr Drivmedelskost kr Förmånsvärde kr Förmånsvärde kr Nettolöneavdrag 799 kr Nettolöneavdrag 0 kr Förmånsvärde efter NLA kr Ersättning för tjänstekörning -792 kr Ersättning för tjänstekörning -542 kr Förarens nettokostnad per månad kr Förarens nettokostnad per månad kr

24 BMW 225xe vs BMW 220d kr Förarens kostnad per månad 2500 kr 2000 kr 1500 kr 1000 kr 500 kr 2788 kr 2640 kr 2640 kr 2570 kr 2640 kr 2640 kr 2640 kr 2640 kr 2640 kr 2640 kr 2351 kr 2133 kr 1914 kr 1696 kr 1477 kr 1259 kr - kr A B C D E F G H Kostnad 225e/mån Kostnad 220d/mån Diagramförklaringar Diagrammet visar förarens genomsnittliga månadskostnad baserad på dennes körprofil och jämför vad kostnaden skulle bli om föraren kör en BMW 225xe kontra en BMW 220d. Kostnaden för BMW 220d är konstant enligt körprofilen varje månad eftersom detta fordon enbart kan framföras med diesel, vilket visas ovan i de orangea staplarna. Kostnaden för BMW 225xe varierar beroende på hur mycket av förarens körning som består av ren eldrift, vilket visas ovan i de blå staplarna. Diagramstaplar - Staplarna A jämför månadskostnaden för en total körsträcka om 7 mil per dag mellan BMW 225xe och BMW 220d om Plug-In-föraren inte kör någon mil på el. - Staplarna B jämför månadskostnaden för en total körsträcka om 7 mil per dag mellan BMW 225xe och BMW 220d om Plug-In-föraren kör 1 mil på el och 6 mil på bensin. - Staplarna C jämför månadskostnaden för en total körsträcka om 7 mil per dag mellan BMW 225xe och BMW 220d om Plug-In-föraren kör 2 mil på el och 5 mil på bensin. - Staplarna D jämför månadskostnaden för en total körsträcka om 7 mil per dag mellan BMW 225xe och BMW 220d om Plug-In-föraren kör 3 mil på el och 4 mil på bensin. - Staplarna E jämför månadskostnaden för en total körsträcka om 7 mil per dag mellan BMW 225xe och BMW 220d om Plug-In-föraren kör 4 mil på el och 3 mil på bensin. - Staplarna F jämför månadskostnaden för en total körsträcka om 7 mil per dag mellan BMW 225xe och BMW 220d om Plug-In-föraren kör 5 mil på el och 2 mil på bensin. - Staplarna G jämför månadskostnaden för en total körsträcka om 7 mil per dag mellan BMW 225xe och BMW 220d om Plug-In-föraren kör 6 mil på el och 1 mil på bensin.

25 - Staplarna H jämför månadskostnaden för en total körsträcka om 7 mil per dag mellan BMW 225xe och BMW 220d om Plug-In-föraren kör 7 mil på el och 0 mil på bensin. Plug-In 225xe Förarens kostnad Plug-In vs. Bensin Bensin 220i Antal mil på el per dag 4 Antal mil på bensin per dag 3 Antal mil på bensin per dag 7 Antal tjänstemil per år 1000 Antal tjänstemil per år 1000 Drivmedelskost kr Drivmedelskost kr Förmånsvärde kr Förmånsvärde kr Nettolöneavdrag 836 kr Nettolöneavdrag 0 kr Förmånsvärde efter NLA kr Ersättning för tjänstekörning -792 kr Ersättning för tjänstekörning -792 kr Förarens nettokostnad per månad kr Förarens nettokostnad per månad kr

26 BMW 225xe vs BMW 220i kr Förarens kostnad per månad 3000 kr 2500 kr 2000 kr 1500 kr 1000 kr 500 kr 2876 kr 2806 kr 2876 kr 2876 kr 2876 kr 2876 kr 2876 kr 2876 kr 2876 kr 2588 kr 2369 kr 2151 kr 1932 kr 1714 kr 1495 kr 1277 kr - kr A B C D E F G H Kostnad 225e/mån Kostnad 220i/mån Diagramförklaringar Diagrammet visar förarens genomsnittliga månadskostnad baserad på dennes körprofil och jämför vad kostnaden skulle bli om föraren kör en BMW 225e kontra en BMW 220i. Kostnaden för BMW 220i är konstant enligt körprofilen varje månad eftersom detta fordon enbart kan framföras med bensin, vilket visas ovan i de orangea staplarna. Kostnaden för BMW 225e varierar beroende på hur mycket av förarens körning som består av ren eldrift, vilket visas ovan i de blå staplarna. Diagramstaplar - Staplarna A jämför månadskostnaden för en total körsträcka om 7 mil per dag mellan BMW 225e och BMW 220i om Plug-In-föraren inte kör någon mil på el. - Staplarna B jämför månadskostnaden för en total körsträcka om 7 mil per dag mellan BMW 225e och BMW 220i om Plug-In-föraren kör 1 mil på el och 6 mil på bensin. - Staplarna C jämför månadskostnaden för en total körsträcka om 7 mil per dag mellan BMW 225e och BMW 220i om Plug-In-föraren kör 2 mil på el och 5 mil på bensin. - Staplarna D jämför månadskostnaden för en total körsträcka om 7 mil per dag mellan BMW 225e och BMW 220i om Plug-In-föraren kör 3 mil på el och 4 mil på bensin. - Staplarna E jämför månadskostnaden för en total körsträcka om 7 mil per dag mellan BMW 225e och BMW 220i om Plug-In-föraren kör 4 mil på el och 3 mil på bensin. - Staplarna F jämför månadskostnaden för en total körsträcka om 7 mil per dag mellan BMW 225e och BMW 220i om Plug-In-föraren kör 5 mil på el och 2 mil på bensin. - Staplarna G jämför månadskostnaden för en total körsträcka om 7 mil per dag mellan BMW 225e och BMW 220i om Plug-In-föraren kör 6 mil på el och 1 mil på bensin.

27 - Staplarna H jämför månadskostnaden för en total körsträcka om 7 mil per dag mellan BMW 225e och BMW 220i om Plug-In-föraren kör 7 mil på el och 0 mil på bensin.

28 BMW i3 REX och 320 Fordon Plug-In BMW i3 REX Diesel BMW 320d Sedan Bensin BMW 320i Sedan Plug-In BMW i3 REX Förarens kostnad Plug-In vs. Diesel Diesel BMW 320d Antal mil på el per dag 4 Antal mil på bensin per dag 3 Antal mil på diesel per dag 7 Antal tjänstemil per år 1000 Antal tjänstemil per år 1000 Drivmedelskost 968 kr Drivmedelskost kr Förmånsvärde kr Förmånsvärde kr Nettolöneavdrag kr Nettolöneavdrag 0 kr Förmånsvärde efter NLA kr Ersättning för tjänstekörning -792 kr Ersättning för tjänstekörning -542 kr Förarens nettokostnad per månad kr Förarens nettokostnad per månad kr

29 BMW i3 REX vs BMW 320d kr kr 2694 kr 2639 kr 2639 kr 2639 kr 2639 kr 2639 kr 2639 kr 2639 kr 2639 kr 2513 kr 2333 kr Förarens kostnad per månad kr kr kr kr kr kr kr kr 500 kr - kr A B C D E F G H Kostnad i3 REX/mån Kostnad 320d/mån Diagramförklaringar Diagrammet visar förarens genomsnittliga månadskostnad baserad på dennes körprofil och jämför vad kostnaden skulle bli om föraren kör en BMW i3 REX kontra en BMW 320d. Kostnaden för BMW 320d är konstant enligt körprofilen varje månad eftersom detta fordon enbart kan framföras med diesel, vilket visas ovan i de orangea staplarna. Kostnaden för BMW i3 REX varierar beroende på hur mycket av förarens körning som består av ren eldrift, vilket visas ovan i de blå staplarna. Diagramstaplar - Staplarna A jämför månadskostnaden för en total körsträcka om 7 mil per dag mellan BMW i3 REX och BMW 320d om Plug-In-föraren inte kör någon mil på el. - Staplarna B jämför månadskostnaden för en total körsträcka om 7 mil per dag mellan BMW i3 REX och BMW 320d om Plug-In-föraren kör 1 mil på el och 6 mil på bensin. - Staplarna C jämför månadskostnaden för en total körsträcka om 7 mil per dag mellan BMW i3 REX och BMW 320d om Plug-In-föraren kör 2 mil på el och 5 mil på bensin. - Staplarna D jämför månadskostnaden för en total körsträcka om 7 mil per dag mellan BMW i3 REX och BMW 320d om Plug-In-föraren kör 3 mil på el och 4 mil på bensin.

30 - Staplarna E jämför månadskostnaden för en total körsträcka om 7 mil per dag mellan BMW i3 REX och BMW 320d om Plug-In-föraren kör 4 mil på el och 3 mil på bensin. - Staplarna F jämför månadskostnaden för en total körsträcka om 7 mil per dag mellan BMW i3 REX och BMW 320d om Plug-In-föraren kör 5 mil på el och 2 mil på bensin. - Staplarna G jämför månadskostnaden för en total körsträcka om 7 mil per dag mellan BMW i3 REX och BMW 320d om Plug-In-föraren kör 6 mil på el och 1 mil på bensin. - Staplarna H jämför månadskostnaden för en total körsträcka om 7 mil per dag mellan BMW i3 REX och BMW 320d om Plug-In-föraren kör 7 mil på el och 0 mil på bensin. Plug-In BMW i3 REX Förarens kostnad Plug-In vs. Bensin Bensin BMW 320i Antal mil på el per dag 4 Antal mil på bensin per dag 3 Antal mil på bensin per dag 7 Antal tjänstemil per år 1000 Antal tjänstemil per år 1000 Drivmedelskost 968 kr Drivmedelskost kr Förmånsvärde kr Förmånsvärde kr Nettolöneavdrag kr Nettolöneavdrag 0 kr Förmånsvärde efter NLA kr Ersättning för tjänstekörning -792 kr Ersättning för tjänstekörning -792 kr Förarens nettokostnad per månad kr Förarens nettokostnad per månad kr

31 BMW i3 REX vs BMW 320i kr 2748 kr 2748 kr 2748 kr 2748 kr 2748 kr 2748 kr 2748 kr 2748 kr 2626 kr kr kr Förarens kostnad per månad 2000 kr 1500 kr 1000 kr kr kr kr kr kr kr 500 kr - kr A B C D E F G H Kostnad i3 REX/mån Kostnad 320i/mån Diagramförklaringar Diagrammet visar förarens genomsnittliga månadskostnad baserad på dennes körprofil och jämför vad kostnaden skulle bli om föraren kör en BMW i3 REX kontra en BMW 320i. Kostnaden för BMW 320i är konstant enligt körprofilen varje månad eftersom detta fordon enbart kan framföras med bensin, vilket visas ovan i de orangea staplarna. Kostnaden för BMW i3 REX varierar beroende på hur mycket av förarens körning som består av ren eldrift, vilket visas ovan i de blå staplarna. Diagramstaplar - Staplarna A jämför månadskostnaden för en total körsträcka om 7 mil per dag mellan BMW i3 REX och BMW 320i om Plug-In-föraren inte kör någon mil på el. - Staplarna B jämför månadskostnaden för en total körsträcka om 7 mil per dag mellan BMW i3 REX och BMW 320i om Plug-In-föraren kör 1 mil på el och 6 mil på bensin. - Staplarna C jämför månadskostnaden för en total körsträcka om 7 mil per dag mellan BMW i3 REX och BMW 320i om Plug-In-föraren kör 2 mil på el och 5 mil på bensin. - Staplarna D jämför månadskostnaden för en total körsträcka om 7 mil per dag mellan BMW i3 REX och BMW 320i om Plug-In-föraren kör 3 mil på el och 4 mil på bensin. - Staplarna E jämför månadskostnaden för en total körsträcka om 7 mil per dag mellan BMW i3 REX och BMW 320i om Plug-In-föraren kör 4 mil på el och 3 mil på bensin. - Staplarna F jämför månadskostnaden för en total körsträcka om 7 mil per dag mellan BMW i3 REX och BMW 320i om Plug-In-föraren kör 5 mil på el och 2 mil på bensin.

32 - Staplarna G jämför månadskostnaden för en total körsträcka om 7 mil per dag mellan BMW i3 REX och BMW 320i om Plug-In-föraren kör 6 mil på el och 1 mil på bensin. - Staplarna H jämför månadskostnaden för en total körsträcka om 7 mil per dag mellan BMW i3 REX och BMW 320i om Plug-In-föraren kör 7 mil på el och 0 mil på bensin.

33 Mitsubishi Outlander Fordon Plug-In Mitsubishi Outlander 2,0 PHEV 4WD Fleet Edition Diesel Mitsubishi Outlander 2,2D 4WD Business Automat Bensin Mitsubishi Outlander 2,0 ASG CVT 4WD Business Förarens kostnad Plug-In vs. Diesel Plug-In Diesel Outlander PHEV Outlander 2,2D Antal mil på el per dag 4 Antal mil på bensin per dag 3 Antal mil på diesel per dag 7 Antal tjänstemil per år 1000 Antal tjänstemil per år 1000 Drivmedelskost kr Drivmedelskost kr Förmånsvärde kr Förmånsvärde kr Nettolöneavdrag 251 kr Nettolöneavdrag 0 kr Förmånsvärde efter NLA kr Ersättning för tjänstekörning -792 kr Ersättning för tjänstekörning -542 kr Förarens nettokostnad per månad kr Förarens nettokostnad per månad kr

34 Mitsubishis Outlander PHEV vs Mitsubishi Outlander 2,2D Förarens kostnad per månad 3500 kr 3000 kr 2500 kr 2000 kr 1500 kr 1000 kr 500 kr 3136 kr 3136 kr 3136 kr 3136 kr 3136 kr 3136 kr 3136 kr 3136 kr 2746 kr 2500 kr 2253 kr 2006 kr 1759 kr 1512 kr 1265 kr 1018 kr - kr A B C D E F G H Kostnad PHEV/mån Kostnad 2,2D/mån Diagramförklaringar Diagrammet visar förarens genomsnittliga månadskostnad baserad på dennes körprofil och jämför vad kostnaden skulle bli om föraren kör en Outlander PHEV kontra en Outlander 2,2D. Kostnaden för Outlander 2,2D är konstant enligt körprofilen varje månad eftersom detta fordon enbart kan framföras med diesel, vilket visas ovan i de orangea staplarna. Kostnaden för Outlander PHEV varierar beroende på hur mycket av förarens körning som består av ren eldrift, vilket visas ovan i de blå staplarna. Diagramstaplar - Staplarna A jämför månadskostnaden för en total körsträcka om 7 mil per dag mellan Outlander PHEV och Outlander 2,2D om Plug-In-föraren inte kör någon mil på el. - Staplarna B jämför månadskostnaden för en total körsträcka om 7 mil per dag mellan Outlander PHEV och Outlander 2,2D om Plug-In-föraren kör 1 mil på el och 6 mil på bensin. - Staplarna C jämför månadskostnaden för en total körsträcka om 7 mil per dag mellan Outlander PHEV och Outlander 2,2D om Plug-In-föraren kör 2 mil på el och 5 mil på bensin. - Staplarna D jämför månadskostnaden för en total körsträcka om 7 mil per dag mellan Outlander PHEV och Outlander 2,2D om Plug-In-föraren kör 3 mil på el och 4 mil på bensin. - Staplarna E jämför månadskostnaden för en total körsträcka om 7 mil per dag mellan Outlander PHEV och Outlander 2,2D om Plug-In-föraren kör 4 mil på el och 3 mil på bensin. - Staplarna F jämför månadskostnaden för en total körsträcka om 7 mil per dag mellan Outlander PHEV och Outlander 2,2D om Plug-In-föraren kör 5 mil på el och 2 mil på bensin. - Staplarna G jämför månadskostnaden för en total körsträcka om 7 mil per dag mellan Outlander PHEV och Outlander 2,2D om Plug-In-föraren kör 6 mil på el och 1 mil på bensin.

35 - Staplarna H jämför månadskostnaden för en total körsträcka om 7 mil per dag mellan Outlander PHEV och Outlander 2,2D om Plug-In-föraren kör 7 mil på el och 0 mil på bensin. Förarens kostnad Plug-In vs. Bensin Plug-In Bensin Outlander PHEV Outlander 2,0 Antal mil på el per dag 4 Antal mil på bensin per dag 3 Antal mil på bensin per dag 7 Antal tjänstemil per år 1000 Antal tjänstemil per år 1000 Drivmedelskost kr Drivmedelskost kr Förmånsvärde kr Förmånsvärde kr Nettolöneavdrag 438 kr Nettolöneavdrag 0 kr Förmånsvärde efter NLA kr Ersättning för tjänstekörning -792 kr Ersättning för tjänstekörning -792 kr Förarens nettokostnad per månad kr Förarens nettokostnad per månad kr

36 Mitsubishi Outlander PHEV vs Mitsubishi Outlander 2,0 Bensin Förarens kostnad per månad 3500 kr 3000 kr 2500 kr 2000 kr 1500 kr 1000 kr 500 kr - kr 3020 kr 3020 kr 3020 kr 3020 kr 3020 kr 3020 kr 3020 kr 3020 kr 2840 kr 2593 kr 2346 kr 2099 kr 1852 kr 1605 kr 1359 kr 1112 kr A B C D E F G H Kostnad PHEV/mån Kostnad 2,0/mån Diagramförklaringar Diagrammet visar förarens genomsnittliga månadskostnad baserad på dennes körprofil och jämför vad kostnaden skulle bli om föraren kör en Outlander PHEV kontra en Outlander 2,0. Kostnaden för Outlander 2,0 är konstant enligt körprofilen varje månad eftersom detta fordon enbart kan framföras med bensin, vilket visas ovan i de orangea staplarna. Kostnaden för Outlander PHEV varierar beroende på hur mycket av förarens körning som består av ren eldrift, vilket visas ovan i de blå staplarna. Diagramstaplar - Staplarna A jämför månadskostnaden för en total körsträcka om 7 mil per dag mellan Outlander PHEV och Outlander 2,0 om Plug-In-föraren inte kör någon mil på el. - Staplarna B jämför månadskostnaden för en total körsträcka om 7 mil per dag mellan Outlander PHEV och Outlander 2,0 om Plug-In-föraren kör 1 mil på el och 6 mil på bensin. - Staplarna C jämför månadskostnaden för en total körsträcka om 7 mil per dag mellan Outlander PHEV och Outlander 2,0 om Plug-In-föraren kör 2 mil på el och 5 mil på bensin. - Staplarna D jämför månadskostnaden för en total körsträcka om 7 mil per dag mellan Outlander PHEV och Outlander 2,0 om Plug-In-föraren kör 3 mil på el och 4 mil på bensin. - Staplarna E jämför månadskostnaden för en total körsträcka om 7 mil per dag mellan Outlander PHEV och Outlander 2,0 om Plug-In-föraren kör 4 mil på el och 3 mil på bensin. - Staplarna F jämför månadskostnaden för en total körsträcka om 7 mil per dag mellan Outlander PHEV och Outlander 2,0 om Plug-In-föraren kör 5 mil på el och 2 mil på bensin. - Staplarna G jämför månadskostnaden för en total körsträcka om 7 mil per dag mellan Outlander PHEV och Outlander 2,0 om Plug-In-föraren kör 6 mil på el och 1 mil på bensin. - Staplarna H jämför månadskostnaden för en total körsträcka om 7 mil per dag mellan Outlander PHEV och Outlander 2,0 om Plug-In-föraren kör 7 mil på el och 0 mil på bensin.

37 Toyota Prius Plug-In mot Prius Elhybrid Fordon Plug-In Toyota Prius 1,8 Plug-In HSD Active Bensin Toyota Prius 1,8 HSD Active Plug-In Prius Active Förarens kostnad Plug-In vs. Bensin Bensin Prius Elhybrid Antal mil på el per dag 4 Antal mil på bensin per dag 3 Antal mil på bensin per dag 7 Antal tjänstemil per år 1000 Antal tjänstemil per år 1000 Drivmedelskost 712 kr Drivmedelskost kr Förmånsvärde kr Förmånsvärde kr Nettolöneavdrag 253 kr Nettolöneavdrag 0 kr Förmånsvärde efter NLA kr Ersättning för tjänstekörning -792 kr Ersättning för tjänstekörning -792 kr Förarens nettokostnad per månad kr Förarens nettokostnad per månad kr

38 Toyota Prius Plug-In vs Toyota Prius Elhybrid Förarens kostnad per månad 2000 kr 1800 kr 1600 kr 1400 kr 1200 kr 1000 kr 800 kr 600 kr 400 kr 200 kr - kr 1843 kr 1843 kr 1843 kr 1843 kr 1843 kr 1843 kr 1843 kr 1843 kr 1566 kr 1471 kr 1375 kr 1280 kr 1184 kr 1089 kr 994 kr 898 kr A B C D E F G H Kostnad Prius Plug-In/mån Kostnad Prius Elhybrid/mån Diagramförklaringar Diagrammet visar förarens genomsnittliga månadskostnad baserad på dennes körprofil och jämför vad kostnaden skulle bli om föraren kör en Prius Plug-In kontra en Prius Elhybrid. Kostnaden för Prius Elhybrid är konstant enligt körprofilen varje månad eftersom detta fordon enbart kan framföras med bensin, vilket visas ovan i de orangea staplarna. Kostnaden för Prius Plug-In varierar beroende på hur mycket av förarens körning som består av ren eldrift, vilket visas ovan i de blå staplarna. Diagramstaplar - Staplarna A jämför månadskostnaden för en total körsträcka om 7 mil per dag mellan Prius Plug-In och Prius Elhybrid om Plug-In-föraren inte kör någon mil på el. - Staplarna B jämför månadskostnaden för en total körsträcka om 7 mil per dag mellan Prius Plug-In och Prius Elhybrid om Plug-In-föraren kör 1 mil på el och 6 mil på bensin. - Staplarna C jämför månadskostnaden för en total körsträcka om 7 mil per dag mellan Prius Plug-In och Prius Elhybrid om Plug-In-föraren kör 2 mil på el och 5 mil på bensin. - Staplarna D jämför månadskostnaden för en total körsträcka om 7 mil per dag mellan Prius Plug-In och Prius Elhybrid om Plug-In-föraren kör 3 mil på el och 4 mil på bensin. - Staplarna E jämför månadskostnaden för en total körsträcka om 7 mil per dag mellan Prius Plug-In och Prius Elhybrid om Plug-In-föraren kör 4 mil på el och 3 mil på bensin. - Staplarna F jämför månadskostnaden för en total körsträcka om 7 mil per dag mellan Prius Plug-In och Prius Elhybrid om Plug-In-föraren kör 5 mil på el och 2 mil på bensin. - Staplarna G jämför månadskostnaden för en total körsträcka om 7 mil per dag mellan Prius Plug-In och Prius Elhybrid om Plug-In-föraren kör 6 mil på el och 1 mil på bensin. - Staplarna H jämför månadskostnaden för en total körsträcka om 7 mil per dag mellan Prius Plug-In och Prius Elhybrid om Plug-In-föraren kör 7 mil på el och 0 mil på bensin.

39 Mercedes Fordon Plug-In Mercedes C-Klass C350 e FleetEdition Diesel Mercedes C-Klass C200 d FleetEdition Bensin Mercedes C-Klass C250 FleetEdition Plug-In C350e Förarens kostnad Plug-In vs. Diesel Diesel C200d Antal mil på el per dag 4 Antal mil på bensin per dag 3 Antal mil på diesel per dag 7 Antal tjänstemil per år 1000 Antal tjänstemil per år 1000 Drivmedelskost kr Drivmedelskost kr Förmånsvärde kr Förmånsvärde kr Nettolöneavdrag kr Nettolöneavdrag 0 kr Förmånsvärde efter NLA kr Ersättning för tjänstekörning -792 kr Ersättning för tjänstekörning -542 kr Förarens nettokostnad per månad kr Förarens nettokostnad per månad kr

40 Mercedes C350e vs Mercedes C200d kr Förarens kostnad per månad 4000 kr 3500 kr 3000 kr 2500 kr 2000 kr 1500 kr 1000 kr 4082 kr 3844 kr 3607 kr 3369 kr 3216 kr 3216 kr 3216 kr 3216 kr 3216 kr 3132 kr 3216 kr 3216 kr 3216 kr 2895 kr 2657 kr 2420 kr 500 kr - kr A B C D E F G H Kostnad C350e/mån Kostnad C200d/mån Diagramförklaringar Diagrammet visar förarens genomsnittliga månadskostnad baserad på dennes körprofil och jämför vad kostnaden skulle bli om föraren kör en Mercedes C350e kontra en Mercedes C200d. Kostnaden för Mercedes C200d är konstant enligt körprofilen varje månad eftersom detta fordon enbart kan framföras med diesel, vilket visas ovan i de orangea staplarna. Kostnaden för Mercedes C350e varierar beroende på hur mycket av förarens körning som består av ren eldrift, vilket visas ovan i de blå staplarna. Diagramstaplar - Staplarna A jämför månadskostnaden för en total körsträcka om 7 mil per dag mellan Mercedes C350e och Mercedes C200d om Plug-In-föraren inte kör någon mil på el. - Staplarna B jämför månadskostnaden för en total körsträcka om 7 mil per dag mellan Mercedes C350e och Mercedes C200d om Plug-In-föraren kör 1 mil på el och 6 mil på bensin. - Staplarna C jämför månadskostnaden för en total körsträcka om 7 mil per dag mellan Mercedes C350e och Mercedes C200d om Plug-In-föraren kör 2 mil på el och 5 mil på bensin. - Staplarna D jämför månadskostnaden för en total körsträcka om 7 mil per dag mellan Mercedes C350e och Mercedes C200d om Plug-In-föraren kör 3 mil på el och 4 mil på bensin. - Staplarna E jämför månadskostnaden för en total körsträcka om 7 mil per dag mellan Mercedes C350e och Mercedes C200d om Plug-In-föraren kör 4 mil på el och 3 mil på bensin.

41 - Staplarna F jämför månadskostnaden för en total körsträcka om 7 mil per dag mellan Mercedes C350e och Mercedes C200d om Plug-In-föraren kör 5 mil på el och 2 mil på bensin. - Staplarna G jämför månadskostnaden för en total körsträcka om 7 mil per dag mellan Mercedes C350e och Mercedes C200d om Plug-In-föraren kör 6 mil på el och 1 mil på bensin. - Staplarna H jämför månadskostnaden för en total körsträcka om 7 mil per dag mellan Mercedes C350e och Mercedes C200d om Plug-In-föraren kör 7 mil på el och 0 mil på bensin. Plug-In C350e Förarens kostnad Plug-In vs. Bensin Bensin C250 Antal mil på el per dag 4 Antal mil på bensin per dag 3 Antal mil på bensin per dag 7 Antal tjänstemil per år 1000 Antal tjänstemil per dag 1000 Drivmedelskost kr Drivmedelskost kr Förmånsvärde kr Förmånsvärde kr Nettolöneavdrag 596 kr Nettolöneavdrag 0 kr Förmånsvärde efter NLA kr Ersättning för tjänstekörning -792 kr Ersättning för tjänstekörning -792 kr Förarens nettokostnad per månad kr Förarens nettokostnad per månad kr

42 Mercedes C350e vs Mercedes C kr Förarens kostnad per månad 3500 kr 3000 kr 2500 kr 2000 kr 1500 kr 1000 kr 500 kr 3767 kr 3657 kr 3767 kr 3767 kr 3767 kr 3767 kr 3767 kr 3767 kr 3767 kr 3419 kr 3182 kr 2944 kr 2707 kr 2470 kr 2232 kr 1995 kr - kr A B C D E F G H Kostnad C350e/mån Kostnad C250/mån Diagramförklaringar Diagrammet visar förarens genomsnittliga månadskostnad baserad på dennes körprofil och jämför vad kostnaden skulle bli om föraren kör en Mercedes C350e kontra en Mercedes C250. Kostnaden för Mercedes C250 är konstant enligt körprofilen varje månad eftersom detta fordon enbart kan framföras med bensin, vilket visas ovan i de orangea staplarna. Kostnaden för Mercedes C350e varierar beroende på hur mycket av förarens körning som består av ren eldrift, vilket visas ovan i de blå staplarna. Diagramstaplar - Staplarna A jämför månadskostnaden för en total körsträcka om 7 mil per dag mellan Mercedes C350e och Mercedes C250 om Plug-In-föraren inte kör någon mil på el. - Staplarna B jämför månadskostnaden för en total körsträcka om 7 mil per dag mellan Mercedes C350e och Mercedes C250 om Plug-In-föraren kör 1 mil på el och 6 mil på bensin. - Staplarna C jämför månadskostnaden för en total körsträcka om 7 mil per dag mellan Mercedes C350e och Mercedes C250 om Plug-In-föraren kör 2 mil på el och 5 mil på bensin. - Staplarna D jämför månadskostnaden för en total körsträcka om 7 mil per dag mellan Mercedes C350e och Mercedes C250 om Plug-In-föraren kör 3 mil på el och 4 mil på bensin. - Staplarna E jämför månadskostnaden för en total körsträcka om 7 mil per dag mellan Mercedes C350e och Mercedes C250 om Plug-In-föraren kör 4 mil på el och 3 mil på bensin. - Staplarna F jämför månadskostnaden för en total körsträcka om 7 mil per dag mellan Mercedes C350e och Mercedes C250 om Plug-In-föraren kör 5 mil på el och 2 mil på bensin. - Staplarna G jämför månadskostnaden för en total körsträcka om 7 mil per dag mellan Mercedes C350e och Mercedes C250 om Plug-In-föraren kör 6 mil på el och 1 mil på bensin.

MÖJLIGHETER & UTMANINGAR MED LADDBARA BILAR SOM FÖRMÅNSBILAR

MÖJLIGHETER & UTMANINGAR MED LADDBARA BILAR SOM FÖRMÅNSBILAR MÖJLIGHETER & UTMANINGAR MED LADDBARA BILAR SOM FÖRMÅNSBILAR GREAT 10 november 2017 Research Institutes of Sweden RISE Viktoria Studien Projektet BeliEVe 2: Löptid: 2014-12-09 till 2018-05-31 Parter: RISE

Läs mer

Bonus-malus, bonusen

Bonus-malus, bonusen Bonus-malus, bonusen Kr 70000 60000 50000 Bonus 40000 30000 20000 10000 0 CO2, g/km 0 10 20 30 40 50 60 Bonus, exempel personbilar Modell NEDC-värden Bonus (CO 2 g/km) (kr) Nissan Leaf 0 60 000 BMW i3

Läs mer

Miljöbästa bilar 2016

Miljöbästa bilar 2016 Miljöbästa bilar 216 Urvalskriterier Förnybarhet Bilen ska vara fossiloberoende. Med detta menas att den ska vara typgodkänd för att köras på ett kommersiellt tillgängligt drivmedel som till minst 75 %

Läs mer

Miljöbästa bilar 2015

Miljöbästa bilar 2015 Miljöbästa bilar 215 Urvalskriterier Förnybarhet Bilen ska vara fossiloberoende. Med detta menas att den ska vara typgodkänd för att köras på ett kommersiellt tillgängligt drivmedel som till minst 75 %

Läs mer

Pressen hyllar nya Passat GTE

Pressen hyllar nya Passat GTE Pressen hyllar nya Passat GTE En laddhybrid har nog aldrig varit så attraktiv som nu. Bytbil.com, 28 augusti Grönare mil med bil är svårt att finna i den här populära klassen. TT (Nyhetsbyrå), november

Läs mer

Miljöbilar 2016. BIL Sweden 2016-01-04

Miljöbilar 2016. BIL Sweden 2016-01-04 Miljöbilar 2016 BIL Sweden 2016-01-04 Miljöbilar 2016 I denna lista finns de personbilar och lätta lastbilar angivna som uppfyller den nya miljöbilsdefinitionen som trädde i kraft den 1 januari 2013 och

Läs mer

Miljöbästa bilar 2014

Miljöbästa bilar 2014 Miljöbästa bilar 214 Urvalskriterier Klimat För bilar som kan drivas av etanol E85 eller fordonsgas får koldioxidutsläppen ur avgasröret vara högst 15 g/km. Elbilar och laddhybrider får förbruka högst

Läs mer

Miljöbästa bilar 2017

Miljöbästa bilar 2017 Miljöbästa bilar 2017 Urvalskriterier Förnybarhet Bilen ska vara fossiloberoende. Med detta menas att den ska vara typgodkänd för att köras på ett kommersiellt tillgängligt drivmedel som till minst 75

Läs mer

2016-02-28. Elbilsutredning Noreens samfällighetsförening. Daniel Norlén

2016-02-28. Elbilsutredning Noreens samfällighetsförening. Daniel Norlén 2016-02-28 Elbilsutredning Noreens samfällighetsförening Daniel Norlén Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Syfte och målsättning... 2 1.3 Metod... 2 2. Allmänt om elbilar... 3

Läs mer

Dyrt för företagen välja miljöbilar efter nyår listan på alla modeller som klarar de tuffa kraven

Dyrt för företagen välja miljöbilar efter nyår listan på alla modeller som klarar de tuffa kraven Ynnor AB, oberoende rådgivare för företagens bilar. Pressmeddelande 2012-12-03 Dyrt för företagen välja miljöbilar efter nyår listan på alla modeller som klarar de tuffa kraven Ny teknik för att klara

Läs mer

Miljöbästa bilar 2013

Miljöbästa bilar 2013 Miljöbästa bilar 213 Urvalskriterier Klimat Enligt regeringens förslag till ny miljöbilsdefinition, som planeras införas den 1 januari 213. Koldioxidutsläppen ur avgasröret ska vara mindre än 95 +,457*(M

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om värdering av bilförmån för beskattningsåret 2016 Skatteverket beslutar följande allmänna råd om värdering av bilförmån att tillämpas

Läs mer

Totala bilkostnader för företag och förare 2009

Totala bilkostnader för företag och förare 2009 CASE NR: Totala bilkostnader för företag och förare 2009 Delkostnadsberäkningar med vanlig räknare Kimberlite Delkostnader för förmånsbil Delkostnader för förmånsbil och privatbil i tjänsten 1. 1. Leasing

Läs mer

Gradering av stöld- och inbrottsskydd 2009-03-05

Gradering av stöld- och inbrottsskydd 2009-03-05 Gradering av stöld- och inbrottsskydd 2009-03-05 = Importörens uppgifter = Fordon kontrollerat Security = Stöldskyddspaket, bland annat innehållande godkänt larm D = Motsvarar ej kraven - Negativ premiepåverkan

Läs mer

Gradering av stöld- och inbrottsskydd 2009-06-04

Gradering av stöld- och inbrottsskydd 2009-06-04 Gradering av stöld- och inbrottsskydd 2009-06-04 = Importörens uppgifter D = Motsvarar ej kraven - Negativ premiepåverkan = Fordon kontrollerat A = Godkänd * = Ny modell E = Överträffar kraven - Positiv

Läs mer

Miljöbilar BIL Sweden

Miljöbilar BIL Sweden Miljöbilar 2017 BIL Sweden 2017-07-01 Miljöbilar 2017 I denna lista finns de personbilar och lätta lastbilar angivna som uppfyller den nya miljöbilsdefinitionen som trädde i kraft den 1 januari 2013 och

Läs mer

Gradering av stцld- och inbrottsskydd 2010-11-25

Gradering av stцld- och inbrottsskydd 2010-11-25 Gradering av stцld- och inbrottsskydd 2010-11-25 = Importцrens uppgifter = Fordon kontrollerat * = Ny modell Rцd text = Fordonstillverkaren har ej rapporterat fordonet eller gjort fordon tillgдngligt fцr

Läs mer

Faktablad KVD Bilpriser.se

Faktablad KVD Bilpriser.se Faktablad KVD Bilpriser.se Om topplistorna I topplistorna nedan presenteras bilmodeller som vi kommer att se mer av på den svenska begagnatmarknaden inom den närmsta tiden, till följd av det pågående bilmodellårsskiftet

Läs mer

Miljöbilar 2015. BIL Sweden 2015-07-01

Miljöbilar 2015. BIL Sweden 2015-07-01 Miljöbilar 2015 BIL Sweden 2015-07-01 Miljöbilar 2015 I denna lista finns de personbilar och lätta lastbilar angivna som uppfyller den nya miljöbilsdefinitionen som trädde i kraft den 1 januari 2013 och

Läs mer

BMW X5. När Sheer du älskar. www.bmw.com. allt annat än statisk elektricitet.

BMW X5. När Sheer du älskar. www.bmw.com. allt annat än statisk elektricitet. Annons Hela denna bilaga är en annons från BMW Annons BMW The all-new i BMW X5 www.bmw.com När Sheer du älskar Driving att köra Pleasure allt annat än statisk elektricitet. BILEN SOM ÄR BYGGD AV KOL ISTÄLLET

Läs mer

Volkswagen Group Sverige Satsningar på hållbar mobilitet. Marcus Thomasfolk Informationschef Kista 3 november 2014

Volkswagen Group Sverige Satsningar på hållbar mobilitet. Marcus Thomasfolk Informationschef Kista 3 november 2014 Volkswagen Group Sverige Satsningar på hållbar mobilitet Marcus Thomasfolk Informationschef Kista 3 november 2014 Globala megatrender påverkar hela mänskligheten, speciellt vår mobilitet Global uppvärmning

Läs mer

ELBILSBOOMEN ÄR HÄR Lång räckvidd, lågt pris och nya laddmöjligheter

ELBILSBOOMEN ÄR HÄR Lång räckvidd, lågt pris och nya laddmöjligheter ELBILSBOOMEN ÄR HÄR Lång räckvidd, lågt pris och nya laddmöjligheter Mazdak Haghanipour Sakkunnig e-mobility, Power Circle Fossilfritt Jämtland 2017-09-20 OM POWER CIRCLE En nationell intresseorganisation

Läs mer

SVERIGE ELEKTRIFIERAS! DAGS FÖR LADDNING. Trafikkonferens Skåne, 2016 Mazdak Haghanipour Projektledare, Power Circle

SVERIGE ELEKTRIFIERAS! DAGS FÖR LADDNING. Trafikkonferens Skåne, 2016 Mazdak Haghanipour Projektledare, Power Circle SVERIGE ELEKTRIFIERAS! DAGS FÖR LADDNING DAGS FÖR LADDNING Trafikkonferens Skåne, 2016 Mazdak Haghanipour Projektledare, Power Circle OM POWER CIRCLE PARTNERFÖRETAG/FINANSIÄRER VAR 4:E BIL, LADDBAR! 1

Läs mer

Miljöbilar 2014. BIL Sweden 2014-01-02 reviderad

Miljöbilar 2014. BIL Sweden 2014-01-02 reviderad Miljöbilar 2014 BIL Sweden 2014-01-02 reviderad Miljöbilar 2014 I denna lista finns de personbilar och lätta lastbilar angivna som uppfyller den nya miljöbilsdefinitionen som trädde i kraft den 1 januari

Läs mer

Elbilar i Sverige. modeller på marknaden nu och 2014. Per Lundgren E-mission i Öresundsregionen - Avslutningskonferens Malmö 2013-11-22

Elbilar i Sverige. modeller på marknaden nu och 2014. Per Lundgren E-mission i Öresundsregionen - Avslutningskonferens Malmö 2013-11-22 Elbilar i Sverige modeller på marknaden nu och 2014 Per Lundgren E-mission i Öresundsregionen - Avslutningskonferens Malmö 2013-11-22 Antal elbilar i Sverige oktober 2013 (ELIS) Laddbara elbilar totalt

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om värdering av bilförmån för beskattningsåret 2015 Skatteverket lämnar följande allmänna råd om värdering av bilförmån att tillämpas

Läs mer

VOLKSWAGEN GROUP SEAT FÖRMÅNSBILAR 2012

VOLKSWAGEN GROUP SEAT FÖRMÅNSBILAR 2012 VOLKSWAGEN GROUP SEAT FÖRMÅNSBILAR 2012 TILL ER TJÄNST. SEAT är det bästa av två världar. Det är spansk passion och tysk teknik i perfekt harmoni. Stilren design och hög kvalitet, körglädje och kompromisslös

Läs mer

Miljöfordon Syd. Vi behöver våra bilar, men även en bra miljö!

Miljöfordon Syd. Vi behöver våra bilar, men även en bra miljö! Energideklaration fordon Analys av fordon som ger lägre kostnader och miljöpåverkan Jonas Lööf Miljöfordon Syd Tylösand 2013-05-14 Miljöfordon Syd Förening för alla bil- och miljöintresserade fler miljöbilar

Läs mer

Förarens fordonskostnad 2341

Förarens fordonskostnad 2341 Fordonsval Offertpris, företagsfordon 145 hk Bruttopris fordon 277 900 291 500 Rabatt, % eller kr 9 25 011 10 29 150 Summa fordon 252 889 262 350 Paketnamn Paketutrustning Rabatt, % eller kr Extrautrustning

Läs mer

Bilaga 1, tillhörande ärende: Förslag om införande av elbilar i den centrala fordonshanteringen inom Alingsås Kommun.

Bilaga 1, tillhörande ärende: Förslag om införande av elbilar i den centrala fordonshanteringen inom Alingsås Kommun. Bilaga 1, tillhörande ärende: Förslag om införande av elbilar i den centrala fordonshanteringen inom Alingsås Kommun. Så fungerar en elbil En renodlad elbil har inget avgasrör och ger inga utsläpp i gatumiljö.

Läs mer

DRIVMEDELSVAL I OFFENTLIGA ORGANISATIONER

DRIVMEDELSVAL I OFFENTLIGA ORGANISATIONER DRIVMEDELSVAL I OFFENTLIGA ORGANISATIONER Erfarenheter från 10 års arbete med fordonsflottor, miljöbilar och fordonsbränsle Sustainable Business Hubs årsstämma 2013 29 maj Max Hanander, Trivector Traffic

Läs mer

GreenCharge roadshow Elfordon på väg! Sveriges största roadshow elfordonsturné 2014 Vetlanda 28 mars

GreenCharge roadshow Elfordon på väg! Sveriges största roadshow elfordonsturné 2014 Vetlanda 28 mars GreenCharge roadshow Elfordon på väg! Sveriges största roadshow elfordonsturné 2014 Vetlanda 28 mars GreenCharge roadshow Körschema 6 mars 11 april 6/3 fm: Ronneby (start) 6/3 em: Karlshamn 7-9/3: Norge/Danmark

Läs mer

Raketstart på bilåret 2016

Raketstart på bilåret 2016 2016-02-01 Raketstart på bilåret 2016 - Bilåret 2016 har inletts på ett mycket bra sätt. Registreringarna av nya personbilar ökade med sex procent i januari. Det är den tjugofemte månaden i rad med plussiffror

Läs mer

GreenCharge roadshow Elfordon på väg! Sveriges största roadshow elfordonsturné 2014 Habo 24 mars

GreenCharge roadshow Elfordon på väg! Sveriges största roadshow elfordonsturné 2014 Habo 24 mars GreenCharge roadshow Elfordon på väg! Sveriges största roadshow elfordonsturné 2014 Habo 24 mars GreenCharge roadshow Körschema 6 mars 11 april 6/3 fm: Ronneby (start) 6/3 em: Karlshamn 7-9/3: Norge/Danmark

Läs mer

Förnybara drivmedel Per Wollin

Förnybara drivmedel Per Wollin Förnybara drivmedel Per Wollin 2017-10-25 Transportutmaningen % fossilt Andel fossila bränslen 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Inrikes

Läs mer

Bilägande för företag

Bilägande för företag Bilägande för företag KONCERNEN Billån Ca 200 000 avtal Volvofinans Bank AB Billeasing Volvokort Ca 1 200 000 kunder Finansiell leasing Svensk Vagnparksfinans Operationell leasing Biladministration Ca

Läs mer

Heta bilhallar i mars

Heta bilhallar i mars 2016-04-01 Heta bilhallar i mars - Nybilsregistreringarna fortsätter att utvecklas starkt. Registreringarna av nya personbilar ökade med tio procent i mars, vilket är den tjugosjunde månaden i rad med

Läs mer

Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp

Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp Det goda livet Presentation om Inköp Vår vision Som Sveriges ledande serviceleverantör bidrar vi till det goda livet Kort

Läs mer

Stellan Bergman (stellan.bergman@uadm.uu.se) Intresserad av elfordon sedan...? Citroen Berlingo Electrique 2001

Stellan Bergman (stellan.bergman@uadm.uu.se) Intresserad av elfordon sedan...? Citroen Berlingo Electrique 2001 Stellan Bergman (stellan.bergman@uadm.uu.se) Civ. Ing. Uppsala F 1980 Intresserad av elfordon sedan...? Äger/kör: Mini-el 1987 Berix Eloped ca 1990 Citroen Berlingo Electrique 2001 Varför elbil? 1) Verkningsgraden!

Läs mer

Bränslen/energi. Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten

Bränslen/energi. Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten Bränslen/energi Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten Vad driver utvecklingen mot en miljövänligare fordonsflotta? Medelhavsklimatet kommer en meter närmare varje timme.

Läs mer

Bästa mars någonsin för nya bilar

Bästa mars någonsin för nya bilar 2017-04-03 Bästa mars någonsin för nya bilar - Det var fortsatt mycket bra fart på bilmarknaden i mars. Registreringarna av nya personbilar ökade med 10,6 procent. Det är 39:e månaden i rad med plussiffror

Läs mer

Svenska bilmarknaden: Fossiloberoende, var god dröj! En rapport från 2030-sekretariatet, augusti 2016

Svenska bilmarknaden: Fossiloberoende, var god dröj! En rapport från 2030-sekretariatet, augusti 2016 Svenska bilmarknaden: Fossiloberoende, var god dröj! En rapport från 2030-sekretariatet, augusti 2016 Bakgrund Sju av riksdagens åtta partier står bakom målet att nå en fossiloberoende fordonsflotta till

Läs mer

Miljöbilar 2013. BIL Sweden 2012-12-28

Miljöbilar 2013. BIL Sweden 2012-12-28 Miljöbilar 2013 BIL Sweden 2012-12-28 Miljöbilar 2013 I denna lista finns de personbilar och lätta lastbilar angivna som uppfyller den nya miljöbilsdefinitionen som trädde i kraft den 1 januari 2013 och

Läs mer

Volkswagen Group Sverige Satsningar på hållbar mobilitet. Stefan Nygren

Volkswagen Group Sverige Satsningar på hållbar mobilitet. Stefan Nygren Volkswagen Group Sverige Satsningar på hållbar mobilitet Stefan Nygren e-mobility Group Manager Borlänge 20 april 2014 Globala megatrender påverkar hela mänskligheten, speciellt vår mobilitet Global uppvärmning

Läs mer

Framtidens transporter sker med biogas och el

Framtidens transporter sker med biogas och el E.ON Sustainable Mobility Framtidens transporter sker med biogas och el Hållbara transporter kräver ett helhetsgrepp Sustainable Mobility är vår satsning på hållbara transportlösningar. De utgörs av de

Läs mer

Inledning. Vilken väg skall jag gå? Beror på vart Du skall. Det vet jag inte! Då spelar det ingen roll vilken väg Du tar!

Inledning. Vilken väg skall jag gå? Beror på vart Du skall. Det vet jag inte! Då spelar det ingen roll vilken väg Du tar! Inledning Vilken väg skall jag gå? Beror på vart Du skall. Det vet jag inte! Då spelar det ingen roll vilken väg Du tar! Bilpoolslösning något för din organisation Bakgrund -Nyttor Bilpool vad är det Organisationens

Läs mer

TACK FÖR ATT DU KÖR EN TOYOTA PRIUS.

TACK FÖR ATT DU KÖR EN TOYOTA PRIUS. TACK FÖR ATT DU KÖR EN TOYOTA PRIUS. Skandinaviens mest nöjda bilägare i mellanbilsklassen kör Toyota Prius 2007-2010. - AUTOINDEX 2011 Hybridåret 2012. Smygpremiär 3 X Prius. Som Priusägare är du redan

Läs mer

UNDERLAG ENERGIMYNDIGHETEN TRANSPORTSTRATEGI

UNDERLAG ENERGIMYNDIGHETEN TRANSPORTSTRATEGI UNDERLAG ENERGIMYNDIGHETEN TRANSPORTSTRATEGI ELEKTRIFIERING GER UNIKA MÖJLIGHETER! Energieffektivitet Inga/låga ljudemissioner Inga lokala utsläpp 3-4 ggr effektivare än diesel, fordonsgas, bränslecell

Läs mer

Förmånsbil eller privatbil (i tjänsten)

Förmånsbil eller privatbil (i tjänsten) CASE NR: eller privatbil (i tjänsten) Underlag för bilkostnadskalkyler 2010 (HPfinansräknare eller liknande) Märke/modell Pris inklusive moms Rabatt Nettopris inklusive moms SKVpris Bil Utrustning Summa

Läs mer

Handledning för livscykelkostnad vid upphandling

Handledning för livscykelkostnad vid upphandling 1 [5] Handledning för livscykelkostnad vid upphandling Kalkyl för personbil LCC i upphandling LCC-verktyget för personbilar är främst anpassat för att användas i anbudsutvärderingen för att klargöra den

Läs mer

Förmånsbil eller privatbil (i tjänsten)

Förmånsbil eller privatbil (i tjänsten) CASE NR: CASE 1.2 Kimberlite Underlag för bilkostnadskalkyler 2009 Märke/modell MercedesBenz C 180 BlueEfficiency sedan 2009 SKVpris 293.900 Pris inklusive moms Rabatt Nettopris inklusive moms Bil 293.900

Läs mer

Bästa oktober någonsin för personbilar

Bästa oktober någonsin för personbilar 2015-11-02 Bästa oktober någonsin för personbilar - Bilmarknaden fortsätter att gå mycket starkt. I oktober ökade registreringarna av nya personbilar med tolv procent. Det är tjugoandra månaden i rad som

Läs mer

Förmånsbil eller privatbil (i tjänsten)

Förmånsbil eller privatbil (i tjänsten) CASE NR: Kimberlite eller privatbil (i tjänsten) Underlag för bilkostnadskalkyler 2009 (vanlig räknare) Märke/modell Pris inklusive moms Rabatt Nettopris inklusive moms SKVpris Bil Utrustning Summa Privatmil

Läs mer

Motion om miljöbilar

Motion om miljöbilar Kommunfullmäktige 2008-04-28 97 223 Kommunstyrelsen 2009-04-14 89 215 Arbets- och personalutskottet 2009-03-16 63 134 Dnr 08.305-008 aprilkf23 Motion om miljöbilar Ärendebeskrivning Börje Lööw, för vänsterpartiet,

Läs mer

Sverige får inte missa elbilarna

Sverige får inte missa elbilarna Sverige får inte missa elbilarna Agenda Bilen är här för att stanna hur löser vi utsläppen? Bokslut Elbilsvision 2030 Många olika samarbeten Elbilarna står inför sitt kommersiella genombrott Program för

Läs mer

Jämförelse av förbrukning vid blandad körning per storleksklass

Jämförelse av förbrukning vid blandad körning per storleksklass MINIBIL 1 CITROĖN C1 VTi 68 S&S 3,8 4,5 3,4 88 - PEUGEOT 108 PureTech 68 3,8 4,5 3,4 88 - TOYOTA AYGO 1,069 hk Stop&Start Manuell 3,8 4,5 3,4 88 4 SKODA CITIGO MPI 60 hk - ASG5 4,0 ingen info ingen info

Läs mer

ELEKTRIFIERING AV FORDON. Mazdak Haghanipour Power Circle

ELEKTRIFIERING AV FORDON. Mazdak Haghanipour Power Circle ELEKTRIFIERING AV FORDON Mazdak Haghanipour Power Circle OM POWER CIRCLE Varför el? VARFÖR ELEKTRIFIERING? 1. Securityofsupply minskat beroende av importerad olja 2. Förbättrad luftkvalitet 3. Minskade

Läs mer

Vilken framtid har gasbilarna? Magnus Bertilsson PR & Kommunikation, Volkswagen Sverige

Vilken framtid har gasbilarna? Magnus Bertilsson PR & Kommunikation, Volkswagen Sverige Vilken framtid har gasbilarna? Magnus Bertilsson PR & Kommunikation, Volkswagen Sverige Volkswagens strategi för drivlinor och bränslen Förnybara Elektricitet blue-e-motion e-tron twindrive SunFuel, biogas

Läs mer

Bästa augustimånaden någonsin* för nya bilar

Bästa augustimånaden någonsin* för nya bilar 2015-09-01 Bästa augustimånaden någonsin* för nya bilar - Augusti var ytterligare en mycket stark månad på bilmarknaden. Nyregistreringarna av personbilar ökade med nästan elva procent, vilket är den tjugonde

Läs mer

Högtryck på fordonsmarknaden

Högtryck på fordonsmarknaden 2014-05-02 Högtryck på fordonsmarknaden - Det råder högtryck på fordonsmarknaden och i april ökade personbilsregistreringarna för fjärde månaden i rad och de totala lastbilsregistreringarna ökade för femte

Läs mer

Nytt rekord i bilbranschen! (def siffror)

Nytt rekord i bilbranschen! (def siffror) 2015-08-03 Nytt rekord i bilbranschen! (def siffror) - Den mycket starka bilmarknaden fortsatte i juli då nyregistreringarna av personbilar ökade enligt definitiva siffror med 18 procent, vilket är den

Läs mer

Elbilens utmaningar och möjligheter. Per Kågeson Nature Associates 2010-11-25

Elbilens utmaningar och möjligheter. Per Kågeson Nature Associates 2010-11-25 Elbilens utmaningar och möjligheter Per Kågeson Nature Associates 2010-11-25 Verkningsgrad hos elbil % Transmissionsförluster på nätet 8 Förluster vid laddning av batterierna 5 Batteriernas självurladdning

Läs mer

Ett löneavdrag kan vara riktigt kul.

Ett löneavdrag kan vara riktigt kul. Ett förmånligt bilinnehav för dig och dina anställda. Ett löneavdrag kan vara riktigt kul. Audi Personalbil - billigare än privatägt Löneavdraget innehåller: Personalbil är en förmånsbil som företag kan

Läs mer

Stark inledning på bilåret 2017

Stark inledning på bilåret 2017 2017-02-01 Stark inledning på bilåret 2017 - Efter rekordåret ifjol så är det fortsatt bra fart på den svenska bilmarknaden när vi går in i 2017. Registreringarna av nya personbilar ökade med 7,6 procent

Läs mer

Lärdomar elbilar och laddning i Stockholm. Eva Sunnerstedt Miljöförvaltningen Stockholms stad

Lärdomar elbilar och laddning i Stockholm. Eva Sunnerstedt Miljöförvaltningen Stockholms stad Lärdomar elbilar och laddning i Stockholm Eva Sunnerstedt Miljöförvaltningen Stockholms stad Elbilarna är här! Varför elbilar? Grön profil till organisationen Bidrar till en bättre miljö både globalt och

Läs mer

Miljöfordon = mer energi- och klimateffektiva fordon. www.clean-drive.eu

Miljöfordon = mer energi- och klimateffektiva fordon. www.clean-drive.eu Miljöfordon = mer energi- och klimateffektiva fordon Agenda Miljöengagerade bilhandlare visar vägen i Europa Kommunerna viktiga föregångare Granskning av kommunernas personbilar Bilval - att tänka på,

Läs mer

Miljökrav vid upphandling av fordon och transporter

Miljökrav vid upphandling av fordon och transporter Miljökrav vid upphandling av fordon och transporter En upphandlares vardag Innehåll Kort presentation av Västra Götalandsregionen Miljöarbetet i Västra Götalandsregionen Miljökrav fordon personbilar och

Läs mer

2013 blev ett riktigt bra bilår

2013 blev ett riktigt bra bilår 2014-01-02 2013 blev ett riktigt bra bilår 269 000 personbilar och 37 000 lätta lastbilar nyregistrerades under 2013 Prognos för 2014: 275 000 personbilar och 40 000 lätta lastbilar - 2013 blev ett riktigt

Läs mer

Bilregistreringarna i maj enligt prognos

Bilregistreringarna i maj enligt prognos 2013-06-03 Bilregistreringarna i maj enligt prognos - Personbilsregistreringarna visade på en liten ökning i maj, vilket är andra månaden i rad med plussiffror. Det var samma antal registreringsdagar både

Läs mer

Privatpersoner försiktigare med bilinköp i februari

Privatpersoner försiktigare med bilinköp i februari 2012-03-01 Privatpersoner försiktigare med bilinköp i februari - En ökad oro på arbetsmarknaden med fler varsel har gjort att privatpersoner har blivit litet försiktigare med sina bilinköp, samtidigt som

Läs mer

FRÅGOR OCH SVAR OM PRIUS LADDHYBRID

FRÅGOR OCH SVAR OM PRIUS LADDHYBRID FRÅGOR OCH SVAR OM PRIUS LADDHYBRID INTRODUKTION 1. Hur fungerar Prius Laddhybrid? Prius Laddhybrid tillhör gruppen Plug-in Hybrid Electric Vehicles (PHEV) och är en laddbar parallellhybrid. I en parallellhybrid

Läs mer

Nionde månaden i rad med uppgång för nya bilar

Nionde månaden i rad med uppgång för nya bilar 2014-10-01 Nionde månaden i rad med uppgång för nya bilar - Den positiva trenden på fordonsmarknaden fortsatte i september. Nyregistreringarna av personbilar ökade med sju procent, vilket är nionde månaden

Läs mer

ERBJUDANDEN I FEBRUARI

ERBJUDANDEN I FEBRUARI ERBJUDANDEN I FEBRUARI MITSUBISHI HELG 6-7 FEBRUARI EXTRA HELGÖPPET Lördag 10-14 Söndag 11-15 VI PRESENTERAR NYA MITSUBISHI OUTLANDER INGEN VANLIG MILJÖBIL. VÄLKOMMEN PÅ EN PROVTUR Innehåll: Mitsubishi

Läs mer

Innehållsförteckning. Suzuki CNG. Fördelarna med att köra gasbil är många: CNG

Innehållsförteckning. Suzuki CNG. Fördelarna med att köra gasbil är många: CNG SUZUKI CNG Suzuki CNG Nu finns två av Suzukis modeller som miljöbilsalternativ Swift CNG och S-CROSS CNG (CNG = komprimerad naturgas). systemet är utvecklat och designat av Konvegas i Sverige och är speciellt

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1650-2663 * Ändring i Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2006:34) om värdering av bilförmån att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m.

Läs mer

Tidig våryra i bilhallarna redan i februari

Tidig våryra i bilhallarna redan i februari 2016-03-01 Tidig våryra i bilhallarna redan i februari - Det var fortsatt bra fart i bilhallarna i februari. Registreringarna av nya personbilar ökade med 13 procent i februari. Det är den tjugosjätte

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om värdering av bilförmån för beskattningsåret 2014 Skatteverket lämnar med stöd av 2 förordningen (2007:780) med instruktion för Skatteverket

Läs mer

Bästa maj någonsin för nya bilar

Bästa maj någonsin för nya bilar 2017-06-01 Bästa maj någonsin för nya bilar - Det var bra fart i bilhallarna i maj då registreringarna av nya personbilar ökade med 2,5 procent och nådde den högsta siffran någonsin för maj. Hittills i

Läs mer

UPPLEV FRAMTIDENS VÄGEN TILL EN HÅLLBAR FRAMTID. VÅRA PLUG-IN MODELLER. NYA BMW i3 OCH i3s. EN INSPIRERANDE KÖRUPPLEVELSE.

UPPLEV FRAMTIDENS VÄGEN TILL EN HÅLLBAR FRAMTID. VÅRA PLUG-IN MODELLER. NYA BMW i3 OCH i3s. EN INSPIRERANDE KÖRUPPLEVELSE. HELA DENNA BILAGA ÄR EN FRÅN BMW NR.9 DECEMBER 2017. UPPLEV FRAMTIDENS MOBILITET. VÄGEN TILL EN HÅLLBAR FRAMTID. VÅRA PLUG-IN MODELLER. NYA BMW i3 OCH i3s. EN INSPIRERANDE KÖRUPPLEVELSE. SIDAN 2 SIDAN

Läs mer

Hur väljer man den mest miljöanpassade bilen?

Hur väljer man den mest miljöanpassade bilen? Hur väljer man den mest miljöanpassade bilen? Mats-Ola Larsson, konsult och miljörådgivare på Trafikkontoret i Göteborg mats-ola@miljoinfo.se Förbrukning hos nysålda bilar (deklarerad) För gas- och etanolbilar

Läs mer

Företagsrapporten för orgnr: Skapad den

Företagsrapporten för orgnr: Skapad den för orgnr: 216099 Skapad den 13-01-23 09.05.33 Antal bilar per märke FORD: 22 (51%) HYUNDAI: 1 (2%) OPEL: 1 (2%) SAAB: 4 (9%) TOYOTA: 2 (5%) VOLVO: 10 (23%) VOLKSWAGEN: 3 (7%) Antal bilar per märke och

Läs mer

Urstark bilmarknad under 2014

Urstark bilmarknad under 2014 2015-01-02 Urstark bilmarknad under 2014 304 000 personbilar och 42 000 lätta lastbilar nyregistrerades under 2014 Prognos för 2015: 290 000 personbilar och 41 000 lätta lastbilar - 2014 blev ett mycket

Läs mer

Betänkandet Ett bonus malus-system för nya lätta fordon (SOU 2016:33)

Betänkandet Ett bonus malus-system för nya lätta fordon (SOU 2016:33) Ynnor AB:s Yttrande 2016-08-09 Fi2016/01680/S2 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen 103 33 Stockholm fi.registrator@regeringskansliet.se Betänkandet Ett bonus malus-system för nya lätta fordon

Läs mer

Motion om miljöbilar

Motion om miljöbilar Tekniska nämnden 2009 02 26 28 89 33 2009 02 12 41 107 Dnr 2008/380.30 Motion om miljöbilar Ärendebeskrivning Börje Lööw, för vänsterpartiet, anför följande i motion. Vänsterpartiet har tidigare lämnat

Läs mer

2013-06-19. Nr 25. www.varitryck.se. Mio Vilhelmina. Årgång 54

2013-06-19. Nr 25. www.varitryck.se. Mio Vilhelmina. Årgång 54 Kvalitetsdistribuerad av Posten Postens Gruppförsändelse Årgång 54 2013-06-19 Nr 25 Mio Vilhelmina. Vilhelmina Videvägen 54. 0940-128 25. Mån-fre 9-17.30. Midsommarafton, midsommardagen stängt. Söndag

Läs mer

SNART DAGS ATT KÖRA FÖR LIVET.

SNART DAGS ATT KÖRA FÖR LIVET. ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN BMW I samarbete med: BMW Sverige bmw.se ANNONS När du älskar att köra HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN BMW #5 NÄR DU ÄLSKAR ATT KÖRA SNART DAGS ATT KÖRA FÖR

Läs mer

BIL Sweden. Elbilar/plug-in-hybrider hur många fordon kommer vi ha de närmsta åren!?

BIL Sweden. Elbilar/plug-in-hybrider hur många fordon kommer vi ha de närmsta åren!? Elbilar/plug-in-hybrider hur många fordon kommer vi ha de närmsta åren!? Vart vill vi, mål som styr!? Klimatpolitiskt ramverk och klimatlag beslutades 15 juni 2017. Träder ikraft 1 jan 2018. Senast år

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Korttidshyra fordon

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Korttidshyra fordon Umeå Kommun Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Helt anbud Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Korttidshyra fordon Diarie 12025 Ansvarig upphandlare Jan Lundberg Detta dokument är en kopia på upphandlingens

Läs mer

Sociotekniska erfarenheter av elfordonsanvändning i praktiken

Sociotekniska erfarenheter av elfordonsanvändning i praktiken Elektriska fordon i fokus 213-9-3 Sociotekniska erfarenheter av elfordonsanvändning i praktiken Martina Wikström Institutionen för Kemiteknik, Avdelningen för Energiprocesser Elbilsupphandlingen Hösten

Läs mer

Volkswagen Personalbil

Volkswagen Personalbil Volkswagen Personalbil Ge din personal en värdefull förmån som inte kostar företaget något BILLIGARE ÄN PRIVATÄGD BIL Personalbil är en förmånsbil som företag kan erbjuda till sina anställda, en kostnadsneutral

Läs mer

Transportstöd fossilfria/mer miljöanpassade & kostnadseffektiva fordon i Blekinge län. www.miljofordonsyd.se 2015-02-25

Transportstöd fossilfria/mer miljöanpassade & kostnadseffektiva fordon i Blekinge län. www.miljofordonsyd.se 2015-02-25 Transportstöd fossilfria/mer miljöanpassade & kostnadseffektiva fordon i Blekinge län 2015-02-25 Miljöfordon Syd Förening för alla bil- och miljöintresserade fler miljöbilar fler tankställen med förnybara

Läs mer

September 2013. Volkswagen Personalbil

September 2013. Volkswagen Personalbil September 2013 Volkswagen Personalbil Ge din personal en värdefull förmån som inte kostar företaget något Billigare än privatägd bil Personalbil är en förmånsbil som företag kan erbjuda till sina anställda,

Läs mer

Kickstart på bilåret 2011

Kickstart på bilåret 2011 2011-02-01 Kickstart på bilåret 2011 - Bilåret 2011 har börjat mycket bra och registreringarna av både personbilar och lastbilar ökade kraftigt i januari. Det här ligger i linje med våra prognoser om ökade

Läs mer

Heta bilhallar i juni

Heta bilhallar i juni 2015-07-01 Heta bilhallar i juni - Juni var ytterligare en het månad på bilmarknaden och nyregistreringarna av personbilar ökade med tolv procent, vilket innebär den artonde månaden i rad med ökade registreringar.

Läs mer

Svenskarna fortsätter köpa bil som aldrig förr

Svenskarna fortsätter köpa bil som aldrig förr 2017-03-01 Svenskarna fortsätter köpa bil som aldrig förr - Februari var ytterligare en mycket stark månad på bilmarknaden. Registreringarna av nya personbilar ökade med 3,2 procent i februari. Det är

Läs mer

Ökade registreringar av personbilar och lätta lastbilar

Ökade registreringar av personbilar och lätta lastbilar Ökade registreringar av personbilar och lätta lastbilar 2007-05-02 - Bilmarknaden fortsatte att utvecklas positivt i april, med ökade registreringar av både personbilar och lätta lastbilar. Företag och

Läs mer

Näst bästa juli någonsin för nya bilar trots färre registreringsdagar

Näst bästa juli någonsin för nya bilar trots färre registreringsdagar 2016-08-01 Näst bästa juli någonsin för nya bilar trots färre registreringsdagar - Det var fortsatt bra fart på fordonsmarknaden i juli. Årets juli var den näst bästa julimånaden någonsin för personbilar

Läs mer

Sjuttonde månaden i rad med ökade bilregistreringar

Sjuttonde månaden i rad med ökade bilregistreringar 2015-06-01 Sjuttonde månaden i rad med ökade bilregistreringar - Bilmarknaden fortsätter att utvecklas mycket starkt och i maj ökade nyregistreringarna av personbilar med 6,5 procent, vilket innebär den

Läs mer

Gasbilar i Höörs Kommun - en målsättning. www.hoor.se

Gasbilar i Höörs Kommun - en målsättning. www.hoor.se - en målsättning Dokument Lokala miljömål Fordonsupphandling Inköpspolicy för motorfordon Lokala miljömål Andelen miljöfordon enligt Vägverkets miljöfordonsdefinition vid inköp av fordon till kommunens

Läs mer

Olle Johansson VD, Power Circle. Bollnäs 2013-11-28

Olle Johansson VD, Power Circle. Bollnäs 2013-11-28 Olle Johansson VD, Power Circle Bollnäs 2013-11-28 OM POWER CIRCLE POLITIK OCH MILJÖ VARFÖR ELEKTRIFIERING? Interna'onellt; 1. Security of supply minskat beroende av importerad olja 2. Förbä>rad lu?kvalitet

Läs mer